POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE"

Transkrypt

1

2 AT /2012 2/21 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Łączniki dachowe PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAśNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE RYSUNKI...15

3 AT /2012 3/21 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB są łączniki dachowe KOELNER o nazwach handlowych GOK, GOW, POK, POW, do mocowania warstwy termoizolacyjnej i warstwy hydroizolacyjnej do elementów przekryć dachowych, wykonanych z blachy stalowej, betonu lub drewna. Producentem łączników objętych Aprobatą jest firma KOELNER S.A., Wrocław, ul. Kwidzyńska 6. Aprobata obejmuje następujące asortyment łączników dachowych KOELNER: 1) Tworzywowo-stalowe łączniki teleskopowe GOK, składające się z: tworzywowych tulei: GOK, GOK-N, GOK-PLUS, GOK-PLUS-N, GOK-075 lub GOK- 075-N (rys. 1 2) i stalowych wkrętów wiercących o stosowanych zamiennie nazwach handlowych WO lub WO-T (rys. 5) i WX lub WX-T (rys. 5), tworzywowych tulei: GOK, GOK-N, GOK-PLUS, GOK-PLUS-N, GOK-075 lub GOK- 075-N (rys. 1 2) i stalowych wkrętów samogwintujących WBT (rys. 6). 2) Tworzywowo-stalowe łączniki teleskopowe GOW, składające się z: tworzywowych tulei: GOW, GOW-N, GOW-PLUS lub GOW-PLUS-N (rys. 3) i stalowych wkrętów wiercących o stosowanych zamiennie nazwach handlowych WO lub WO-T (rys. 5) i WX lub WX-T (rys. 5), tworzywowych tulei: GOW, GOW-N, GOW-PLUS lub GOW-PLUS-N (rys. 3) i stalowych wkrętów samogwintujących WBT (rys. 6). 3) Stalowe łączniki POK, składające się z: podkładek POK-040 lub POK-041 (rys. 8) i wkrętów samogwintujących WBT (rys. 6), podkładek POK-040 lub POK-041 (rys. 8) i wkrętów samogwintujących WB (rys. 7), 4) Stalowe łączniki POW, składające się z: podkładek POW-05 lub POW-07 (rys. 8) i wkrętów samogwintujących WBT (rys. 6), podkładek POW-05 lub POW-07 (rys. 8) i wkrętów samogwintujących WB (rys. 7). Tuleje łączników GOK i GOW wykonywane są z polipropylenu (PP) lub poliamidu (PA). Tuleje z poliamidu są oznaczone literą N (GOK-N, GOW-N).

4 AT /2012 4/21 Wkręty WO / WO-T, WX / WX-T i WBT wykonywane są ze stali zwykłej, węglowej, klasy własności mechanicznych co najmniej 3.6 według normy PN-EN ISO 898-1:2009 i pokryte elektrolitycznie powłoką cynkową o grubości nie mniejszej niŝ 5 µm. Ocynkowane wkręty stalowe mogą być dodatkowo pokryte powłoką ceramiczną PTFE o grubości nie mniejszej niŝ 15 µm. Wkręty WO, WX, WB i WBT są dostarczane w opakowaniach kartonowych, a wkręty WO-T i WX-T są dostarczane w opakowaniach foliowych. Podkładki POK-06, POK-040, POK-041, POW-05, POW-07 i POW-09 wykonywane są z blachy stalowej powlekanej powłoką aluminiowo-cynkową (Al.-ZN), gatunku DX52D+Z, według normy PN-EN 10346:2011, o grubości nie mniejszej niŝ 0,7 mm. Grubość powłoki aluminiowocynkowej jest nie mniejsza niŝ 12 µm. Wymagane właściwości techniczne łączników dachowych KOELNER podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Łączniki dachowe KOELNER są przeznaczone do mechanicznego mocowania warstwy termoizolacyjnej i warstwy hydroizolacyjnej do elementów przekryć dachowych, wykonanych z: betonu klasy nie niŝszej niŝ C12/15 według normy PN-EN 206-1:2003 lub z cienkościennych płyt korytkowych z betonu klasy nie niŝszej niŝ C16/20 według normy PN-EN 206-1:2003 w przypadku łączników GOK, GOW, POK i POW z wkrętami WBT, blachy stalowej o granicy plastyczności nie mniejszej niŝ 280 MPa (gatunku S280GD według normy PN-EN 10346:2011) w przypadku łączników GOK, GOW, POK i POW z wkrętami WO / WO-T, WX / WX-T i WB, drewna konstrukcyjnego, klasy wytrzymałości nie niŝszej niŝ C24 według normy PN-EN 338:2004 w przypadku łączników GOK, GOW, POK i POW z wkrętami WO / WO-T i WBT, płyt drewnopochodnych OSB według normy PN-EN 300:2007 w przypadku łączników GOK, GOW, POK i POW z wkrętami WO / WO-T. Głębokość zamocowania w betonie łączników GOK, GOW, POK i POW z wkrętami WBT powina być zgodna z podaną w tablicy 1. Łączniki GOW i GOK z wkrętami WO / WO-T mogą być stosowane do blach stalowych o grubości nie większej niŝ 0,75 mm. Łączniki GOW i GOK z wkrętami WX / WX-T mogą być stosowane do blach stalowych o grubości nie większej niŝ 2,5 mm. Łączniki POK i POW z wkrętami WB mogą być stosowane do blach stalowych o grubości nie większej niŝ 2,5 mm.

5 AT /2012 5/21 Charakterystyczne i obliczeniowe nośności zamocowań łączników objętych Aprobatą podano w tablicach 1 4. Liczbę łączników dachowych naleŝy określać na podstawie obliczeń statycznych, uwzględniając nośności obliczeniowe podane w ww. tablicach. Elementy stalowe łączników objętych Aprobatą (wkręty i podkładki) nie powinny być naraŝone na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych. Powłoka aluminiowocynkowa (na podkładkach stalowych) oraz powłoki: cynkowa i ceramiczna (na wkrętach stalowych) stanowią zabezpieczenie antykorozyjne w przypadku wystąpienia zawilgocenia izolacji cieplnej. Łączniki dachowe KOELNER powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, postanowień niniejszej Aprobaty Technicznej oraz instrukcji stosowania opracowanej przez Producenta wyrobu. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Tuleje tworzywowe powinny być wykonywane z polipropylenu (PP) albo z poliamidu (PA). Materiały do produkcji tulei powinny charakteryzować się krzywymi róŝnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) zgodnymi ze wzorcem ustalonym w procedurze aprobacyjnej. Dane techniczne tworzyw do produkcji tulei są przechowywane w Instytucie Techniki Budowlanej i mogą być udostępniony tylko jednostce akredytowanej, uczestniczącej w procedurze oceny zgodności. Wkręty powinny być wykonywane ze stali zwykłej, węglowej, sklasyfikowanej w klasie właściwości mechanicznych nie niŝszej niŝ 3.6 według normy PN-EN ISO 898-1:2009 i pokrywane elektrolitycznie powłoką cynkową o grubości nie mniejszej niŝ 5 µm oraz opcjonalnie powłoką ceramiczną PTFE o grubości nie mniejszej niŝ 15 µm. Powłoka cynkowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN ISO 4042:2001. Podkładki powinny być wykonywane z blachy stalowej powlekanej powłoką aluminiowocynkową (Al.-Zn), gatunku DX52D+Z według normy PN-EN 10346:2011, o grubości nie mniejszej niŝ 0,7 mm. Odchyłki grubości blachy stalowej powinny spełniać wymagania normy PN-EN 10147:2006. Grubość powłoki aluminiowo-cynkowej powinna być nie mniejsza niŝ 12 µm.

6 AT /2012 6/ Łączniki dachowe Kształt i wymiary. Kształt i wymiary łączników objętych Aprobatą powinny być zgodne z rys Odchyłki wymiarów liniowych i kątowych nietolerowanych powinny odpowiadać klasie średniodokładnej m według normy PN-EN : Wygląd zewnętrzny tulei tworzywowych. Tuleje tworzywowe powinny mieć powierzchnię gładką, bez pęknięć, naderwań, wypukłości lub wklęśnięć Wygląd zewnętrzny wkrętów stalowych. Wygląd zewnętrzny wkrętów stalowych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN : Niszczący moment skręcający. Niszczący moment dokręcania wkrętów stalowych WO / WO-T, WX / WX-T i WB nie powinien być mniejszy niŝ 6,9 Nm. Niszczący moment dokręcania wkrętów WBT nie powinien być mniejszy niŝ 10,4 Nm Czas przewiercania. Czas potrzebny do przewiercenia wkrętami stalowymi WX / WX-T i WB blach stalowych o grubości 2,5 mm nie powinien być dłuŝszy niŝ 2,5 s Nośności charakterystyczne i obliczeniowe. Nośności charakterystyczne i obliczeniowe zamocowań łączników objętych Aprobatą podano w tablicach 1 5. Nośności zamocowań łączników typu GOK, GOW, POK i POW na wyrywanie z podłoŝa betonowego Tablica 1 Typ wkręta Rodzaj podłoŝa Głębokość zakotwienia mm Średnica otworu wstępnego mm Nośność charakterystyczna kn Nośność obliczeniowa kn WBT Ø6,1 beton C20/ ,0 2,25 0,90 WBT Ø6,1 beton C12/ ,0 2,42 0,96 WBT Ø6,1 beton C20/ ,0 4,03 1,59 WBT Ø6,1 cienkościenna płyta korytkowa C16/ ,0 1,85 0,76

7 AT /2012 7/21 Tablica 2 Typ wkręta WO / WO-T Ø4,8 WO / WO-T Ø4,8 WO / WO-T Ø4,8 WX / WX-T Ø4,8 WX / WX-T Ø4,8 WX / WX-T Ø4,8 WB Ø4,8 WB Ø4,8 WB Ø4,8 Nośności zamocowań łączników typu GOK, GOW, POK i POW na wyrywanie z podłoŝa stalowego Rodzaj podłoŝa stal gatunku S280GD stal gatunku S280GD stal gatunku S280GD stal gatunku S280GD stal gatunku S280GD stal gatunku S280GD stal gatunku S280GD stal gatunku S280GD stal gatunku S280GD Grubość podłoŝa mm Nośność charakterystyczna, kn Nośność obliczeniowa, kn 0,50 0,96 0,52 0,60 1,04 0,57 0,75 1,54 0,84 0,75 1,30 0,70 1,00 1,92 1,04 1,25 2,48 1,35 0,75 1,15 0,63 1,00 1,95 1,00 1,50 3,30 1,70 Tablica 3 Nośności zamocowań łączników typu GOK, GOW, POK i POW na wyrywanie z podłoŝa drewnianego i drewnopochodnego Typ wkręta Rodzaj podłoŝa Głębokość zakotwienia, mm Nośność charakterystyczna, kn Nośność obliczeniowa, kn WO / WO-T Ø4,8 drewno kl. C24 19,2 2,44 0,81 WO / WO-T Ø4,8 drewno kl. C24 38,4 4,19 1,39 WBT Ø6,1 drewno kl. C24 30,0 3,65 1,21 WO / WO-T Ø4,8 płyta OSB o gr. 18 mm 18,0 (przelotowo) 1,80 0,60 Nośności łączników na przeciąganie łba wkręta przez tuleję lub podkładkę Tablica 4 Typ wkręta WO / WO-T Ø4,8 WX / WX-T Ø4,8 Typ tulei / podkładki GOK, GOK-PLUS, GOK-075, GOW, GOW-PLUS, GOK-N, GOK-PLUS-N, GOK- 075-N, GOW-N, GOW-PLUS-N Nośność charakterystyczna, kn Nośność obliczeniowa, kn 2,45 1,22 2,20 1,00 POK-040, POK-041 2,91 1,45 POW-07 3,23 1,61

8 AT /2012 8/21 Nośności łączników na przeciąganie łba wkręta przez tuleję lub podkładkę Tablica 4 c.d. Typ wkręta WBT Ø6,1 WB Ø4,8 Typ tulei / podkładki GOK, GOK-PLUS, GOK-075, GOW, GOW-PLUS, GOK-N, GOK-PLUS-N, GOK- 075-N, GOW-N, GOW-PLUS-N Nośność charakterystyczna, kn Nośność obliczeniowa, kn 2,46 1,23 2,09 1,04 POK-040, POK-041 4,47 2,42 POW-05 7,27 3,95 POW-07 3,87 2,10 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Wyroby objęte Aprobatą powinny być dostarczane w firmowych opakowaniach Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający niezmienność ich kształtu i właściwości technicznych. Do kaŝdej dostawy powinna być dołączona informacja, zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę, adres i ew. znak firmowy Producenta, oznaczenie wyrobu (nazwę i znak handlowy wyrobu), numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2012, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, znak budowlany. Sposób oznaczania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041).

9 AT /2012 9/21 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom uŝytkowym i przeznaczeniu, jeŝeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041), oceny zgodności wyrobów objętych Aprobatą dokonuje Producent, stosując system 2+. W przypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent moŝe wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 na podstawie: a) zadania producenta: wstępnego badania typu, zakładowej kontroli produkcji, badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania wg p , b) zadania akredytowanej jednostki: certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-uŝytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu obejmuje: nośności obliczeniowe zamocowań łączników, krzywą róŝnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) tworzywa tulei,

10 AT / /21 grubość powłok antykorozyjnych, niszczący moment skręcający, czas przewiercania. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno uŝytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych i materiałów, 2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p ), prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, Ŝe wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, Ŝe wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni moŝliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: badania bieŝące, badania okresowe Badania bieŝące. Badania bieŝące obejmują sprawdzenie: kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego, grubości powłok antykorozyjnych Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: krzywych róŝnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) tworzyw tulei, nośności charakterystycznych zamocowań łączników, niszczącego momentu skręcającego,

11 AT / /21 czasu przewiercania Częstotliwość badań Badania bieŝące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niŝ dla kaŝdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niŝ raz na 3 lata Metody badań Sprawdzanie kształtu i wymiarów elementów składowych łączników. Sprawdzanie kształtu i wymiarów elementów składowych łączników naleŝy przeprowadzać za pomocą przyrządów pomiarowych zapewniających uzyskanie dokładności pomiaru do 0,1 mm w przypadku korpusów tworzywowych i 0,01 mm w przypadku wkrętów i podkładek stalowych Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego wkrętów stalowych i tulei tworzywowych. Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego naleŝy wykonywać wizualnie, okiem nieuzbrojonym z odległości 50 cm Sprawdzanie grubości powłok antykorozyjnych. Sprawdzanie grubości powłok antykorozyjnych naleŝy wykonywać według PN-EN ISO 3497: Sprawdzanie niszczącego momentu skręcającego i czasu przewiercania. Sprawdzanie niszczącego momentu skręcającego i czasu przewiercania naleŝy wykonywać według PN-EN ISO 10666: Sprawdzanie nośności łączników na przeciąganie łba wkręta przez tuleję lub podkładkę. Sprawdzanie nośności łączników na przeciąganie łba wkręta przez tuleję lub podkładkę naleŝy wykonywać według ZUAT-15/V.07, na próbce składającej się z tworzywowej tulei lub odpowiednio tworzywowej podkładki oraz wkręta stalowego Sprawdzanie nośności charakterystycznych zamocowań łączników. Sprawdzanie nośności charakterystycznych zamocowań łączników naleŝy przeprowadzać wyrywając łączniki z podłoŝy wymienionych w p. 3. Pomiaru sił naleŝy dokonywać za pomocą urządzenia o zakresie dobranym do spodziewanej wartości siły niszczącej, umoŝliwiającego stałe

12 AT / /21 i powolne zwiększanie siły aŝ do zniszczenia. Błąd pomiaru nie powinien przekraczać 3% w całym zakresie pomiarowym Pobieranie próbek do badań Próbki do badań naleŝy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-83/N Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby naleŝy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeŝeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO PRAWNE 6.1. Niniejsza Aprobata zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT / Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest dokumentem stwierdzającym przydatność łączników dachowych KOELNER do stosowania w budownictwie, w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom uŝytkowym i przeznaczeniu, jeŝeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień naleŝy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

13 AT / / ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobu, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za jego właściwe zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie łączników dachowych KOELNER GOK, GOW, POK i POW naleŝy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAśNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest waŝna do 22 maja 2017 r. WaŜność Aprobaty Technicznej ITB moŝe być przedłuŝona na kolejne okresy, jeŝeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niŝ 3 miesiące przed upływem terminu waŝności tego dokumentu. KONIEC INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN 206-1:2003 PN-EN 338:2004 PN-EN 10152:2011 PN-EN 10346:2011 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości Wyroby płaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy

14 AT / /21 PN-EN 12329:2002 Ochrona metali przed korozją. Elektrolityczne powłoki cynkowe z dodatkową obróbką na Ŝelazie lub stali PN-EN 28839:1999 Własności mechaniczne części złącznych. Śruby, śruby dwustronne i nakrętki wykonane z metali nieŝelaznych PN-EN ISO 898-1:2009 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej. Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności. Gwint zwykły i drobnozwojny PN-EN ISO 2081:2011 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką dodatkową na Ŝelazie lub stali PN-EN ISO 3497:2004 Powłoki metalowe. Pomiary grubości powłok. Metody spektrometrii rentgenowskiej PN-EN ISO 4042:2001 Części złączne. Powłoki elektrolityczne PN-EN ISO 10666:2002 Wkręty wiercące samogwintujące. Własności mechaniczne i funkcjonalne PN-EN ISO :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk PN-83/N Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ZUAT-15/V.07:2003 Łączniki do mechanicznego mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty Raporty i sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje 1. Opinia nr OSK-03360R:06/DD/11 dot. Tworzyw stosowanych do produkcji łączników dachowych KOELNER. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych i Budownictwa na Terenach Górniczych, ITB 2. LOK /11/R14OSK. Łączniki dachowe KOELNER do mocowania termoizolacji i hydroizolacji do podłoŝy stalowych i drewnianych. Oddział Śląski Instytutu Techniki Budowlanej, Katowice, Laboratorium Łączników i Wyrobów Budowlanych LOK 3. LOK /11/R14OSK. Łączniki dachowe KOELNER do mocowania termoizolacji i hydroizolacji do podłoŝy stalowych i drewnianych. Oddział Śląski Instytutu Techniki Budowlanej, Katowice, Laboratorium Łączników i Wyrobów Budowlanych LOK

15 AT / /21 4. LOK /11/R14OSK. Łączniki dachowe KOELNER do mocowania termoizolacji i hydroizolacji do podłoŝy stalowych i drewnianych. Oddział Śląski Instytutu Techniki Budowlanej, Katowice, Laboratorium Łączników i Wyrobów Budowlanych LOK 5. LOK-852/A/07 i LOK-852/A/07/1. Raport z badań łączników do mocowania izolacji na dachach betonowych. Oddział Śląski Instytutu Techniki Budowlanej, Katowice, Laboratorium Łączników i Wyrobów Budowlanych LOK 6. Ocena techniczna dla postępowania aprobacyjnego do Raportu z badań nr LOK-852/A/07 dotyczącego łączników do mocowania izolacji na dachach betonowych. Oddział Śląski Instytutu Techniki Budowlanej, Katowice, Laboratorium Łączników i Wyrobów Budowlanych LOK 7. LOK-755/A/07 i LOK-755/A/07/1. Raport z badań łączników teleskopowych typu GOK i GOW. Oddział Śląski Instytutu Techniki Budowlanej, Katowice 8. Ocena techniczna dla postępowania aprobacyjnego do Raportu z badań nr LOK-755/A/07 i LOK-755/A/07/1 dotyczącego łączników teleskopowych typu GOK i GOW. Oddział Śląski Instytutu Techniki Budowlanej, Katowice 9. LOK-558/A/06. Raport z badań wkrętów typu WB do mocowania termo i hydroizolacji. Oddział Śląski Instytutu Techniki Budowlanej, Katowice 10. Ocena techniczna dla postępowania aprobacyjnego do Raportu z badań nr LOK-558/A/06 dotyczącego badań aprobacyjnych wkrętów typu WB do mocowania termo i hydroizolacji. Oddział Śląski Instytutu Techniki Budowlanej, Katowice 11. LOK-739/A/04-W. Raport z badań i ocena techniczna dotyczące łączników dachowych do mocowania termoizolacji i hydroizolacji. Oddział Śląski Instytutu Techniki Budowlanej, Katowice

16 AT / /21 RYSUNKI Rys. 1. Tuleje teleskopowe GOK i GOK-PLUS Rys. 2. Tuleja teleskopowa GOK Rys. 3. Tuleje teleskopowe GOW i GOW-PLUS Rys. 4. Wymiary tulei teleskopowych GOK i GOW Rys. 5. Wkręty WO / WO-T i WX / WX-T Rys. 6. Wkręty WBT Rys. 7. Wkręty WB Rys. 8. Podkładki do łączników POK i POW... 21

17 AT / /21 a) GOK b) GOK-PLUS średnica zewnętrzna tulei ø = 15 mm Rys. 1. Tuleje teleskopowe GOK i GOK-PLUS średnica zewnętrzna tulei ø = 15 mm Rys. 2. Tuleja teleskopowa GOK-075

18 AT / /21 a) GOW b) GOW-PLUS średnica zewnętrzna tulei ø = 15 mm Rys. 3. Tuleje teleskopowe GOW i GOW-PLUS Długość tulei h, mm GOK (GOK-N) GOK-PLUS (GOK-PLUS-N) GOK-075 (GOK-075-N) GOW (GOW-N) GOW-PLUS (GOW-PLUS-N) Oznaczenia: N poliamid (PA) Rys. 4. Wymiary tulei teleskopowych GOK i GOW

19 AT / /21 a) WO / WO-T b) WX / WX-T Oznaczenie g, mm d, mm L, mm L 2, mm WO / WO-T ,8 3, WO / WO-T ,8 3, WO / WO-T ,8 3, WO / WO-T ,8 3, WO / WO-T ,8 3, WO / WO-T ,8 3, WO / WO-T ,8 3, WO / WO-T ,8 3, WO / WO-T ,8 3, WO / WO-T ,8 3, WO / WO-T ,8 3, WX / WX-T ,8 3, WX / WX-T ,8 3, WX / WX-T ,8 3, WX / WX-T ,8 3, WX / WX-T ,8 3, WX / WX-T ,8 3, WX / WX-T ,8 3, WX / WX-T ,8 3, WX / WX-T ,8 3, WX / WX-T ,8 3, WX / WX-T ,8 3, WX / WX-T ,8 3, Rys. 5. Wkręty WO / WO-T i WX / WX-T

20 AT / /21 Oznaczenie d, mm g, mm L, mm H, mm WBT ,1 4, WBT ,1 4, WBT ,1 4, WBT ,1 4, WBT ,1 4, WBT ,1 4, WBT ,1 4, WBT ,1 4, WBT ,1 4, WBT ,1 4, WBT ,1 4, WBT ,1 4, WBT ,1 4, WBT ,1 4, Rys. 6. Wkręty WBT Oznaczenie d 2, mm d 3, mm L 3, mm S, mm WB ,8 5, WB ,8 5, WB ,8 5, WB ,8 5, WB ,8 5, WB ,8 5, WB ,8 5, WB ,8 5, Rys. 7. Wkręty WB

21 AT / /21 a) b) c) d) Rys. 8. Podkładki do łączników POK i POW a) POK-040; b) POK-041; c) POW-05; d) POW-07

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7435/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. P.H. HAMAR sp.j., B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza 7, Gdynia WKS. Warszawa, 1 czerwca 2010 r.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. P.H. HAMAR sp.j., B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza 7, Gdynia WKS. Warszawa, 1 czerwca 2010 r. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8363/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8363/2010 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 Łączniki stalowe typu WSW, WB6P do mocowania płyt warstwowych i WDFM, WDFD do mocowania dachowych płyt falistych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4237/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8995/2012 Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8857/2012 Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7247/2012 Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012 Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8843/2012 Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8847/2012 Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8436/2014 Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8956/2012 Obejmy do rur OB.ST (rozmiar), OB.ST(rozmiar)WK.TL i OB.SZYBZL(rozmiar)WK.TL(rozmiar przyłącza) do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8943/2012 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 Stalowe łączniki rozporowe ŁO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji

Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9140/2013 Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 +ANEKS NR 1. Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 +ANEKS NR 1. Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8671/2011 +ANEKS NR 1 Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7453/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6431/2011 Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8920/2012 Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7253/2013 Gwoździe wstrzeliwane TDK, TD, TNK, TN, TDMK, TDM, TC, TGT, TBR, TD6K, TD6, TD8K, TD8, TN6K, TN6, TN8K, TN8 Do mocowania w podłożu stalowym i betonowym WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011 Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7455/2014 Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9183/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7047/2010 Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 +ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 +ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8420/2010 +ANEKS NR 1 Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KI-Stalco i KIM-Stalco do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9017/2012 Metalowe łączniki rozporowe TSW i KRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7980/2012 Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7454/2014 Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe KMC

Stalowe łączniki rozporowe KMC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8190/2014 Stalowe łączniki rozporowe KMC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7313/2014 Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6927/2006 Kotwy HAB-H WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8562/2010 Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TEGSAR STALCO WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TEGSAR STALCO WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8744/2011 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TEGSAR STALCO WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET

PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8870/2012 Stalowe tuleje rozporowe typów GD i GD-L WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8406/2010 Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7183/2013 Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8947/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8947/2012 Seria: APROBATY TECHNICZNE archiwalny Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8947/2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8866/2012 Łączniki wklejane PRIV PESF WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2012 Kotwy prętowe HAB-S i HAB-MS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8437/2010 Łączniki wiercące, samogwintujące WSPD, WSPST, WSPC, WSB i WSBP do mocowania pokryć dachowych i blach cienkich WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8865/2012 Łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8525/2011 Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5901/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu

Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9339/2014 Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8518/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2014 Stalowe kotwy prętowe H, MH, S, MS i stalowe łączniki słupowe HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6849/2012 2/16 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT 15 7235/2015 2/31 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010 Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6925/2006 Trójwymiarowe i płaskie łączniki mechaniczne KOELNER do konstrukcji drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8796/2012 Łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV z izolacją termiczną WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8093/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

ZAMOCOWANIA IZOLACJI DACHOWYCH MATERIAŁ

ZAMOCOWANIA IZOLACJI DACHOWYCH MATERIAŁ GOK + WX, WO, WW, WBT TULEJA TWORZYWOWA Z ŁĄCZNIKIEM MATERIAŁ Tuleja tworzywowa: udaroodporny kopolimer polipropylenu PP lub poliamid PA 6.0 (nylon) modyfikowany włóknem szklanym. Wkręt: ocynk elektrolityczny

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki śrubowe MARCOPOL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki śrubowe MARCOPOL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8605/2013 Łączniki śrubowe MARCOPOL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6726/2011 Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8510/2011 + ANEKS NR 1 Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: KOTAR Sp. Jawna, B. & S. Jaworscy ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów stwierdza

Bardziej szczegółowo

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-9 5 0 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86l C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8508/2012 Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 Pianki poliuretanowe Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL LOW EXPANSION, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESIONAL 65,

Bardziej szczegółowo

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3858/2013 Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1. Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1. Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7812/2013 +ANEKS NR 1 Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6057/2012 Uniwersalne uszczelki dachowe Info-GLOBAL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8839/2013 Łączniki tworzywowo-metalowe MARCOPOL typów SML, SMG, RAM, ZWY, WSS, ZUM i ZWC do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych

Bardziej szczegółowo