Ingerencja w kod systemu operacyjnego (przerwania) Programowanie na niskim poziomie (instrukcje specjalne) Trudności implementacyjne (alg.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ingerencja w kod systemu operacyjnego (przerwania) Programowanie na niskim poziomie (instrukcje specjalne) Trudności implementacyjne (alg."

Transkrypt

1 Wady mechanizmów niskopoziomowych Ingerencja w kod systemu operacyjnego (przerwania) Programowanie na niskim poziomie (instrukcje specjalne) Trudności implementacyjne (alg. Dekkera zależny od liczby synchronizowanych procesów)

2 Mechanizmy wysokopoziomowe użyteczne w programowaniu współbieżnym Mechanizmy synchronizacji semafory rejony krytyczne monitory Mechanizmy synchronizacji i komunikacji spotkania symetryczne i asymetryczne przestrzenie krotek potoki, komunikaty i kanały

3 Pojęcie semafora Dijkstra (1965r.) Definicja abstrakcyjnego typu danych wraz z operacjami umożliwiającymi wstrzymywanie i wznawianie procesów: określenie stanu początkowego podniesienie semafora (signal(s), V(s)) opuszczenie semafora (wait(s), P(s)) Operacje niepodzielne w danej chwili może być wykonywana tylko jedna z nich.

4 Typy semaforów Propozycje Dijkstry: semafor ogólny semafor binarny Późniejsze rozszerzenia: semafor uogólniony semafor dwustronnie ograniczony

5 Definicja semafora Zmienna całkowita z wyróżnionymi operacjami: podniesienia semafora (signal(s)): s:=s+1 opuszczenia semafora (wait(s)): czekaj na (s>0); s:=s-1 Definicja nie gwarantuje, że wszystkie procesy zostaną kiedyś wznowione.

6 Praktyczna definicja operacji na semaforze Opuszczenie semafora (wait(s)) jeżeli s>0, to s:=s-1 jeśli s=0, to wstrzymaj proces wywołujący operację; Podniesienie semafora (signal(s)) jeżeli istnieją procesy wstrzymane przez opuszczony semafor s, to wznów jeden z nich jeśli nie, to s:=s+1;

7 Założenia dodatkowe wait i signal to jedyne dozwolone operacje na semaforze w szczególności zabronione jest testowanie wartości s i jej zmiana (z wyj. ustawienia początkowego) operacje te są pierwotne wykluczają się nawzajem; jeśli wywołane są równocześnie, zostaną wykonane jedna po drugiej (nie wiadomo w jakiej kolejności) algorytm wyboru procesów wznawianych nie powinien powodować zagłodzenia żadnego z oczekujących procesów (cecha uczciwości)

8 Praktyczna definicja semafora binarnego Opuszczenie semafora (wait(s)) jeżeli s=1, to s:=0 jeśli s=0, to wstrzymaj proces wywołujący operację; Podniesienie semafora (signal(s)) jeżeli istnieją procesy wstrzymane przez opuszczony semafor s, to wznów jeden z nich jeśli nie, to s:=1;

9 Wzajemne wykluczanie Program wykl_sem; var s (*binarny*): semaphore procedure p1; repeat wait(s); kryt1; signal(s); lok1; forever... p2 analogicznie (program główny) s:=1; co p1;p2; coend end.

10 Analiza modelu igloo Podobne do rozwiązania ze zmienną-kluczem Testowanie i zerowanie semafora w funkcji pierwotnej wait(s) brak problemów z blokowaniem się nawzajem.

11 Problem producentakonsumenta(1) Konieczność zapewnienia producentowi miejsca na zapamiętanie danych do chwili ich skonsumowania przez konsumenta. repeat produkuj rekord v; b[in]:=v; in:=in+1; forever repeat wait until in>out; w:=b[out]; out:=out+1; konsumuj rekord w; forever Wariant z buforem nieograniczonym - semafor s jako licznik zliczający różnicę między ilością porcji włożonych do bufora, a pobranych z niego (s=in-out).

12 Kod Program pr-kon-sem; var n: semaphore; procedure producent; repeat produkuj; włóż; * signal(n); forever procedure konsument; repeat wait(n); pobierz; * konsumuj; forever * włóż i pobierz pewne abstrakcyjne operacje na buforze (* program główny *) n:=0; co producent; konsument; coend end. Modelowanie procesów współbieżnych 12

13 Modyfikacja rozwiązania Założenie: instrukcje włóż i pobierz stanowią strefy krytyczne. Konieczność użycia dwóch semaforów: - ogólnego n (zlicza ilość elementów bufora) - binarnego s dla uzyskania wzajemnego wykluczania operacji na buforze. Ważna kolejność operacji wait i signal dla poszczególnych semaforów (wartości zmiennych można testować tylko w instrukcjach wait, co może powodować zawieszenie niektórych procesów)

14 Kod Program pr-kon-sem; var n: semaphore; s: (*binary) semaphore; procedure producent; repeat produkuj; wait(s); włóż; signal(s); signal(n); forever procedure konsument; repeat wait(n); wait(s); pobierz; signal(s); konsumuj; forever (* program główny *) n:=0; co producent; konsument; coend end. Modelowanie procesów współbieżnych 14

15 Problem producentakonsumenta(2) Wariant z buforem ograniczonym: - bufory cykliczne indeksy tablicy obliczane modulo jej długość - bufory zwielokrotnione dwa podobne bufory, z których jeden jest aktualnie zapewniany przez programistę, a drugi opróżniany przez konsumenta Rozwiązanie semaforowe: - semafor ogólny n zlicza włożone do bufora elementy - semafor ogólny e zlicza puste miejsca w buforze - semafor binarny s zapewnia wzajemne wykluczanie

16 Kod Program pr-kon-ogr; const rozmiarbufora=...; var n: semaphore; e: semaphore; s: (*binary) semaphore; procedure producent; repeat produkuj; wait(e); wait(s); włóż; (*kryt*) signal(s); signal(n); forever procedure konsument; repeat wait(n); wait(s); pobierz; signal(s); signal(e); konsumuj; forever (*kryt*) (* program główny *) n:=0; co producent; konsument; coend end. Modelowanie procesów współbieżnych 16

17 Rozszerzenia definicji(1) Semafor dwustronnie ograniczony - nie może przyjmować wartości ujemnych oraz nie może przekroczyć pewnej dodatniej wartości. Symetria operacji podnoszenia i opuszczania: jeżeli S=0 (S=N) to wstrzymaj działanie procesu wykonującego tę operację; jeśli nie, to jeśli są procesy wstrzymane w wyniku podnoszenia (opuszczania) semafora, to wznów jeden z nich, jeśli nie, to s:=s-1 (s:=s+1) Klasyczny semafor w dowolnej interpretacji też jest ograniczony od góry

18 Rozszerzenia definicji(2) Semafor uogólniony -wartość semafora może być zmieniana o dowolną wartość naturalną. Operacja opuszczania (wait(s,n)): jeżeli s>=n, to s:=s-n; w przeciwnym razie to wstrzymaj działanie procesu wykonującego tę operację; Operacja podnoszenia (wait(s,n)): jeśli są procesy wstrzymane w wyniku opuszczania semafora wait(s,m), to wznów jeden z nich i s:=sm+n; jeśli nie, to s:=s+n

19 Zasadnicze cechy semaforów Eleganckie narzędzie synchronizacji Słaba czytelność programów Podatność na błędy zmiana kolejności wykonywanych instrukcji może prowadzić do zawieszenia procesów, a także systemu operacyjnego.

20 Regiony krytyczne Przemodelowanie operacji semaforowych w kierunku strukturalizacji. Konieczność stworzenia instrukcji obejmującej sekcję krytyczną. Dla sekcji należy zapewnić wzajemne wykluczanie. Służy ona do wykonania operacji na pewnym zasobie (zmiennej); niedopuszczalne jest operowanie na zmiennej poza sekcją krytyczną.

21 Struktura regionu krytycznego Zmienna dzielona obiekt typu T, na którym są wykonywane operacje wewnątrz sekcji krytycznej var v: shared T; Instrukcja regionu krytycznego instrukcja strukturalna tworząca sekcję krytyczną dla instrukcji I 1,...,I N wiążąca ją ze zmienną v region v do I 1,...,I N end Założenia: wewnątrz związanych ze sobą regionów krytycznych może pracować tylko jeden proces skończony czas przebywania procesu w regionie wejście do regionu musi być udostępnione dowolnemu procesowi w skończonym czasie

22 Przykład synchronizacja dostępu do zasobów var R: shared resource; procedure pp; repeat lok1; region R do request R; hold(t); release R; lok2; forever procedure process(1..n) pp; (* program główny *) co process(1);... process(n); coend end.

23 Warunkowe rejony krytyczne Uzupełnienie r.k. o prostą komunikację między procesami Wśród instrukcji wewnątrz regionu dowolną ilość razy może wystąpić instrukcja synchronizacji await Jeśli warunek W i jest spełniony, proces przechodzi do wykonania następnej instrukcji; jeśli nie, zostaje zawieszony do czasu spełnienia warunku z jednoczesnym zwolnieniem dostępu do sekcji krytycznej var R: shared resource;... region R do I 1 ; I 2 ;...;await W 1... I i ; Ii+1 ;...;await W j... I N-1 ;I N uproszczenie implementacji mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia blokady i zagłodzenia

24 Monitory Rozwinięcie (uogólnienie) mechanizmu regionów krytycznych Zebrane w jednej konstrukcji programowej wyróżnione zmienne oraz procedury i funkcje na nich operujące; część procedur jest udostępniana na zewnątrz monitora jest to jedyny sposób dostępu do zmiennych monitora dla procesów Wykonanie procedury monitora jest sekcją krytyczną wykonującego go procesu Możliwość wstrzymywania i wznawiania procesów wewnątrz procedury monitorowej zmienne typu condition, operacje wait(c) wstrzymanie procesu wykonującego operację i wstawienie go na koniec kolejki związanej ze zmienną c (z jednoczesnym zwolnieniem monitora) signal(c) wznowienie pierwszego procesu wstrzymanego w kolejce związanej z c; jeżeli nie jest to ostatnia operacja procedury monitorowej, proces wywołujący czeka na zwolnienie monitora przez proces wznowiony (struktura stosu)

25 Przejście przez monitor Process A Monitor M M.P(y) 1 Procedure P(x:real);... wait(c);... signal(c); procesy oczekujące na wejście 2 oczekujące na c 3 wstrzymane przez signal(c) (stos)

26 Ograniczenia monitorów Jeśli każdy z wstrzymanych procesów czekałby na inną wartość zmiennej c, dla każdej z tych wartości powinno się zaimplementować oddzielną kolejkę. Rozwiązania: - dynamiczna struktura pamiętająca potrzeby każdego z procesów - dwie podkolejki w pierwszej tylko jeden proces, wykorzystanie zmiennej pomocniczej przechowującej warunek żądany - przerzucenie sprawdzania wartości monitora na procesy czekające ginie kolejność wstrzymywanych procesów

27 Problem producenta i konsumenta Program prodkons; const rozmiarbufora=...; monitor bufor; b:array[0..rozmiarbufora] of integer; in,out,n:integer; procedure włóż(var v:integer) if n=rozmiarbufora+1(*bufor pełny*) then czekaj aż nie będzie pełny ; b[in]:=v; in:=in+1; if in=rozmiarbufora+1 then in:=0; n:=n+1; zasygnalizuj, że bufor nie jest pusty

28 Kod monitora cd. procedure pobierz(var v:integer) if n=0 (*bufor pusty*) then czekaj, aż nie będzie pusty ; v:=b[out]; out:=out+1; if out=rozmiarbufora+1 then out:=0; n:=n-1; zasygnalizuj, że bufor nie jest pełny ; (*treść monitora*) in:=0; out:=0; n:=0;

29 Kod producenta i konsumenta procedure producent; var v:integer; repeat produkuj(v); włóż(v); forever procedure konsument; var v:integer; repeat pobierz(v); konsumuj(v); forever (*program główny*) co producent; konsument; coend end.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Procesy, zasoby i wątki

Procesy, zasoby i wątki Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest wprowadzenie fundamentalnych pojęć, integralnie związanych z systemem operacyjnym, na których opiera się przetwarzanie we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Systemy operacyjne

Podstawy Informatyki Systemy operacyjne Podstawy Informatyki alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Definicje systemu operacyjnego Zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych 2 Zasoby systemu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Przeplot. Synchronizacja procesów. Cel i metody synchronizacji procesów. Wątki współbieżne

Przeplot. Synchronizacja procesów. Cel i metody synchronizacji procesów. Wątki współbieżne Synchronizacja procesów Przeplot Przeplot wątków współbieżnych Cel i metody synchronizacji procesów Problem sekcji krytycznej Semafory Blokady 3.1 3.3 Wątki współbieżne Cel i metody synchronizacji procesów

Bardziej szczegółowo

Czas wirtualny, złożoność algorytmów

Czas wirtualny, złożoność algorytmów Czas wirtualny, złożoność algorytmów Plan wykładu Celem wykładu jest zaznajomienie studenta z pojęciem zegara logicznego, scharakteryzowanie różnych rodzajów kanałów komunikacyjnych, a także przedstawienie

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA

RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2000 Seria: Nr kol. Dariusz MAZUR RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Rozproszone środowisko dla biologii systemów

Rozproszone środowisko dla biologii systemów Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Lula Nr albumu: 219511 Rozproszone środowisko dla biologii systemów Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod

Bardziej szczegółowo

Formalne modele protokołów i usług

Formalne modele protokołów i usług Formalne modele protokołów i usług Model procesu komunikacyjnego: rozszerzony automat skończony Najczęściej przyjmowanym formalnym modelem procesu komunikacyjnego jest model rozszerzonego automatu skończonego.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych informacji o systemie operacyjnym jako składowej oprogramowania komputera. Omawiana jest zatem jego rola

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6.

Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. 1.1. Wymagania dotyczące zarządzania siecią...i... 12 1.2. Systemy zarządzania siecią...i... 17 1.3. Układ książki...i...i. 25 Dodatek

Bardziej szczegółowo

Administracja serwerami

Administracja serwerami Administracja serwerami dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej (2 października 2014) dr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wkrakowie Praca magisterska System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Jan Wróbel Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy rozproszone

Bardziej szczegółowo

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 126. Opisz strukturę adresu fizycznego pamięci dyskowej Adres fizyczny pamięci dyskowej, nazywany równieŝ metryką adresową(id), składa się z 4 bajtów oddzielonych w zapisie dwukropkiem. Numer cylindra:

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu. Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy.

Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu. Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy. Wiesław Płaczek Systemy Operacyjne: Wykład 13 1 System operacyjny Windows XP Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu Jądro Egzekutor Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja spójnego obrazu stanu globalnego algorytmy

Konstrukcja spójnego obrazu stanu globalnego algorytmy Konstrukcja spójnego obrazu stanu globalnego algorytmy Plan wykładu Celem wykładu jest przedstawienie niektórych algorytmów służących do konstrukcji obrazu spójnego stanu globalnego. Wykład obejmie przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Proces rozproszony 1

Proces rozproszony 1 Proces rozproszony 1 Plan wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi pojęciami związanymi z przetwarzaniem rozproszonym. Wykład ten jest kontynuacją wykładu poprzedniego, w którym zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść do implementacji systemu plików. Podejścia

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Piotr Chrząstowski-Wachtel. Sieci Petriego, jako narzędzie do opisu przepływów pracy (workflows)

Piotr Chrząstowski-Wachtel. Sieci Petriego, jako narzędzie do opisu przepływów pracy (workflows) Piotr Chrząstowski-Wachtel Sieci Petriego, jako narzędzie do opisu przepływów pracy (workflows) Przepływy pracy Opisują przebieg wykonania przypadków biznesowych Zazwyczaj odzwierciedlają typowe, powtarzalne

Bardziej szczegółowo