Krótki podręcznik informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krótki podręcznik informacyjny"

Transkrypt

1 Krótki podręcznik informacyjny

2 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić.

3 Dlaczego pliki PDF są popularne? Format PDF (Portable Document Format) stał się faktycznym standardem wymiany dokumentów między różnymi platformami i środowiskami komputerowymi. W sieci World Wide Web opublikowano już ponad 200 milionów dokumentów PDF. Najważniejsze zalety będące przyczyną tej popularności są następujące: Integralność. Pliki PDF wyglądają tak, jak oryginalne dokumenty, na podstawie których zostały utworzone. Zachowują one wygląd po udostępnieniu bez względu na platformę, system operacyjny, zainstalowane czcionki lub ustawienia lokalne. Rozmiar pliku. W wielu przypadkach plik PDF może zajmować mniej miejsca niż jego dokument źródłowy, dzięki czemu jest to format idealny do transferu plików. Zabezpieczenia. Pliki PDF można podpisywać cyfrowo i zabezpieczać hasłem przed nieautoryzowanymi zmianami. Udostępnianie. Mimo że podstawowa zawartość dokumentu może być zablokowana, narzędzia do komentowania i oznaczania umożliwiają wspólne tworzenie i przeglądanie dokumentu. 3

4 Korzyści oferowane użytkownikowi przez program PDF Professional Program Nuance PDF Converter Professional 7 firmy Nuance Communications Inc. oferuje pełną gamę funkcji do obsługi plików PDF. Za jego pomocą można odblokowywać i otwierać pliki PDF w wersji 1.7 i starsze na potrzeby wyświetlania, edytowania, dodawania adnotacji i ponownego składania. Umożliwia on tworzenie plików PDF w wersjach od 1.3 do 1.7 (format PDF/A także jest obsługiwany). Program ten pozwala także na odblokowywanie plików PDF w celu ponownego użycia w innych aplikacjach. Ten profesjonalny produkt składa się z trzech części służących do tworzenia, edytowania i odblokowywania plików PDF. Wszystkie części są instalowane i aktywowane za pomocą jednej procedury. Tworzenie plików PDF Program Nuance PDF Create 7 umożliwia tworzenie plików PDF z plików wielu różnych typów. W oknie dialogowym Drukowanie w aplikacjach umożliwiających drukowanie będzie widoczna drukarka o nazwie ScanSoft PDF Create!. Asystent programu PDF Create pozwala na kompilowanie listy plików utworzonych za pomocą różnych aplikacji. Pliki PDF można także tworzyć z plików XPS. Każdy plik można przekonwertować na osobny plik PDF lub można je łączyć, nakładać lub tworzyć z nich jeden plik. Pracując w programach Microsoft Word TM, Excel lub PowerPoint, można wywołać program PDF Create w celu utworzenia pliku PDF bezpośrednio z bieżącego dokumentu. Podczas konwersji można przenosić hiperłącza i komentarze, a zakładki można generować z poziomu struktury dokumentu programu Word, każdego skoroszytu programu Excel lub dla 4

5 każdego slajdu w prezentacji programu PowerPoint. Informacje o dokumencie (metadane) także mogą być przenoszone. Podczas pracy w programach Microsoft Outlook i Lotus Notes załączniki do wiadomości można zapisywać jako pliki PDF. Redagując nową wiadomość lub odpowiedź, można wybrać plik w formacie innym niż PDF i przekonwertować go na format PDF, a następnie dołączyć do wiadomości. Program pozwala na tworzenie plików PDF w wersjach od 1.3 do 1.7 oraz plików PDF/A. Pliki można zabezpieczać za pomocą haseł i dodawać do nich znaki wodne. Ustawienia kompresji i czcionek pozwalają kontrolować rozmiar i wygląd pliku PDF. Edytowanie plików PDF Program Nuance PDF Converter Professional zapewnia rozległą kontrolę nad plikami PDF za pośrednictwem łatwego w użyciu interfejsu do przeglądania i odczytywania. Umożliwia edytowanie i sprawdzanie stron oraz dokumentów, dodawanie do nich adnotacji, dostosowywanie zabezpieczeń dokumentów, podpisywanie ich i wykonywanie wielu innych czynności. Dokumenty PDF można tworzyć na podstawie różnych plików źródłowych, a rozmieszczenie stron można zmieniać. Program zapewnia zaawansowany system zarządzania dokumentami, za pomocą którego można tworzyć archiwa powiązanych dokumentów w celu późniejszego indeksowania i wyszukiwania. Wersja Enterprise pozwala na uzyskiwanie dostępu do różnych systemów zarządzania dokumentami za pośrednictwem aplikacji, dzięki czemu można przechowywać i archiwizować dokumenty PDF. 5

6 Eksportowanie plików PDF Program Nuance PDF Converter 7 umożliwia odblokowywanie plików PDF i XPS w celu edytowania ich w programach Microsoft Word TM, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Corel WordPerfect TM i ogólnym formacie RTF. Pozwala on także na otwieranie plików PDF i XPS w tych i innych aplikacjach, edytowanie ich, a następnie zapisanie w odpowiednim formacie pliku. Za pomocą tego programu można konwertować pliki PDF w wersji 1.7 i starszych. Zaszyfrowane pliki PDF można otworzyć po wprowadzeniu wymaganego hasła. Instalacja i aktywacja Program PDF Converter Professional 7 wykrywa wcześniejsze wersje i składniki, a następnie wyświetla monit o potwierdzenie ich usunięcia. Aby zainstalować i aktywować program, należy mieć uprawnienia administratora na danym komputerze. W celu aktywacji wymagany jest dostęp do Internetu. 1. Włożenie dysku CD-ROM do napędu CD-ROM Program instalacyjny uruchomi się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, należy odnaleźć napęd CD-ROM w Eksploratorze Microsoft Windows i kliknąć dwukrotnie plik AutoRun.exe programu. Następnie należy wybrać język instalacji. Zostanie wyświetlony Kreator InstallShield. W przypadku pobrania programu z witryny sieci Web firmy Nuance należy kliknąć dwukrotnie odpowiedni plik autorun.exe. 2. Licencja i numer seryjny Aby móc kontynuować, trzeba zaakceptować umowę licencyjną. Należy także wprowadzić numer seryjny. Można go znaleźć na okładce dysku CD lub w witrynie sieci Web firmy Nuance, w miejscu pobrania programu. 6

7 Niektórzy sprzedawcy umożliwiają sprawdzenie numeru seryjnego w późniejszym terminie na zamówieniu zakupu. Numer seryjny należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Jest on sprawdzany podczas aktywacji produktu, a jego podanie jest także wymagane podczas ponownych instalacji. Numery seryjne nigdy nie zawierają litery O, zawsze należy używać cyfry zero. 3. Lokalizacja i typ instalacji Instalator proponuje domyślną lokalizację programu. Można zaakceptować tę lokalizację lub określić inną. Następnie należy wybrać typ konfiguracji: pełną lub niestandardową. Konfiguracja niestandardowa umożliwia zaakceptowanie lub odrzucenie instalacji składnika do odblokowywania plików PDF. Ten typ konfiguracji pozwala także na włączenie lub wyłączenie integracji programów PDF Converter i PDF Create z innymi programami. Wszystkie programy proponowane w panelach integracji programu PDF Converter Professional w Kreatorze InstallShield są domyślnie włączone. Ustawienia integracji można zmienić później, zaznaczając odpowiedni program w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania i klikając pozycję Zmień, a następnie pozycję Napraw. 4. Kliknięcie przycisku Zakończ Na zakończenie instalacji jest uruchamiana rejestracja. Aby nawiązać połączenie z witryną sieci Web firmy Nuance, należy wybrać opcję rejestracji online. Użytkownikowi udostępniany jest prosty formularz elektroniczny, którego wypełnienie zajmuje tylko kilka chwil. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Prześlij. Jeśli użytkownik zadecydował, że nie chce dokonywać rejestracji lub chce zrobić to później, może w dowolnym momencie przejść do witryny w celu zarejestrowania się online. Należy kliknąć opcję Wsparcie techniczne i na głównym ekranie wybrać pozycję Rejestracja produktu. Informacje o sposobie wykorzystywania danych osobowych uzyskanych podczas rejestracji znajdują się w nocie firmy Nuance o ochronie prywatności. 7

8 5. Aktywacja Na zakończenie instalacji pojawi się propozycja aktywacji produktu. Konieczny jest wówczas dostęp do sieci Web. Jeśli numer seryjny został znaleziony i prawidłowo wprowadzony, nie jest wymagany dalszy udział użytkownika ani nie są przesyłane żadne dane osobowe. Jeśli produkt nie zostanie aktywowany w czasie instalacji, propozycja wykonania tej czynności będzie wyświetlana przy każdym wywołaniu tego programu. Używanie programu PDF Converter Professional bez aktywacji powoduje dodawanie znaku wodnego wersji próbnej na każdej stronie tworzonych plików PDF. Zignorowanie pięciu pierwszych monitów o aktywację skutkuje koniecznością ręcznej aktywacji każdego produktu osobno, co zajmuje dużo więcej czasu. Program będzie można zainstalować ponownie pewną liczbę razy bez problemów z ponowną aktywacją, ponieważ proces odinstalowania obejmuje dezaktywację. Do ponownej instalacji jest potrzebny numer seryjny, a do dezaktywacji i ponownej aktywacji dostęp do sieci Web. Informacje na temat rozwiązywania problemów z rejestracją i aktywacją można znaleźć w Bazie wiedzy firmy Nuance pod adresem Uwaga: Numery seryjne wcześniejszych wersji należy zachować, aby mieć możliwość zainstalowania ich na innym komputerze. Uzyskiwanie pomocy Niniejszy podręcznik jest dostępny w formacie PDF na płycie CD oraz w folderze programu po zakończeniu instalacji. Można go także otworzyć z poziomu panelu Informacje. Jeśli program dostarczono w formie elektronicznej, ten plik PDF jest dostępny w witrynie pobierania oraz znajduje się w pobranym pakiecie. Program Nuance PDF Converter Professional jest wyposażony w kompleksowy system Pomocy w formacie HTML. Aby otworzyć go na sekcji Wprowadzenie, należy skorzystać z menu Pomoc. 8

9 Aby otworzyć Pomoc, należy nacisnąć klawisz F1. Na ogół jest otwierany temat opisujący aktualnie otwarty panel. Niektóre okna dialogowe zawierają przycisk Pomoc. Plik Informacje o wersji, zawierający najnowsze wiadomości, jest dostępny na płycie CD i w folderze programu. W witrynie firmy Nuance w sieci Web można znaleźć informacje o programie, regularnie aktualizowaną bazę wiedzy i fora użytkowników. Uwaga: Wymagania systemowe znajdują się na opakowaniu produktu i w Pomocy. Uruchamianie programu Z menu Start systemu Windows należy wybrać polecenie Nuance PDF Professional 7. Zostaną wyświetlone następujące opcje: Tę pozycję należy wybrać, aby konwertować pliki PDF na dokumenty, które można dowolnie edytować. Tę pozycję należy wybrać, aby tworzyć pliki PDF na podstawie jednego lub kilku plików źródłowych. Tę pozycję należy wybrać, aby uruchomić program główny i edytować pliki PDF. 9

10 Tworzenie plików PDF Omówienie tworzenia plików PDF Dokumenty PDF można tworzyć z poziomu następujących lokalizacji, jak opisano w poniższej tabeli i w kolejnych sekcjach: Lokalizacja Pliki źródłowe Metoda konwersji Pasek narzędzi lub menu Plik programu PDF Professional Okna dialogowe Drukowanie Menu Start systemu Windows (opcjonalnie także Pulpit, pasek Szybkie uruchamianie i pasek zadań) Menu skrótów Eksploratora Windows Microsoft Word (przycisk Utwórz PDF) Jeden lub kilka plików lokalnych lub plików systemu DMS, skaner lub schowek Bieżący dokument w aplikacji wywołującej Jeden lub kilka plików lokalnych lub plików systemu DMS Jeden lub kilka całych plików lokalnych Cały bieżący plik programu Word Konwersja bezpośrednia ze schowka, skanera lub plików. Asystent programu Create w celu tworzenia, łączenia lub nakładania plików. Ustawienia indywidualne. Na ogół można określić zakres stron Asystent programu Create przy użyciu profilów; zakresy stron nie są obsługiwane Konwersja bezpośrednia przy użyciu wybranego profilu i instrukcji składania Konwersja bezpośrednia z bieżącymi ustawieniami. Dostęp do ustawień programu Word i do ustawień ogólnych można uzyskać z poziomu programu Word Obiekt docelowy Jako bieżący dokument PDF w programie PDF Professional Wstępnie zdefiniowany lub za pośrednictwem polecenia Zapisz jako Zdefiniowane przez użytkownika. Do pliku lokalnego, wiadomości lub jednego i drugiego Wstępnie zdefiniowany lub za pomocą polecenia Zapisz jako do pliku lokalnego, wiadomości lub jednego i drugiego Za pomocą polecenia Zapisz jako do pliku lokalnego, wiadomości lub do jednego i drugiego 10

11 Lokalizacja Pliki źródłowe Metoda konwersji Microsoft Excel (przycisk Utwórz PDF) Bieżący skoroszyt lub arkusz programu Excel Microsoft PowerPoint Cała bieżąca 2007 (przycisk Utwórz prezentacja PDF) Microsoft Outlook i Lotus Notes (spoza programu) Microsoft Outlook i Lotus Notes (z poziomu programu) Microsoft Internet Explorer Jeden lub kilka załączników do wiadomości Jeden lub kilka plików na komputerze lokalnym Bieżąca strona sieci Web lub łącze do innej strony Konwersja bezpośrednia z bieżącymi ustawieniami (dostęp z poziomu programu Excel) Konwersja bezpośrednia z bieżącymi ustawieniami (dostęp z poziomu programu PowerPoint) Bezpośrednia konwersja wszystkich załączników lub za pomocą listy rozwijanej. Można uzyskać dostęp do ustawień Konwersja bezpośrednia przy użyciu bieżących ustawień (brak dostępu do ustawień) Konwersja bezpośrednia z bieżącymi ustawieniami. Dostęp do ustawień można uzyskać w programie Explorer Obiekt docelowy Za pomocą polecenia Zapisz jako do pliku lokalnego, wiadomości lub do jednego i drugiego Za pomocą polecenia Zapisz jako do pliku lokalnego, wiadomości lub do jednego i drugiego Wstępnie zdefiniowany lub za pomocą polecenia Zapisz jako do pliku lokalnego Plik PDF dołączony do bieżącej wiadomości Za pomocą polecenia Zapisz jako do pliku lokalnego, wiadomości lub do jednego i drugiego Tworzenie plików PDF z poziomu programu PDF Professional Należy kliknąć przycisk Nowy PDF na głównym pasku narzędzi programu PDF Professional lub wybrać polecenie Nowy PDF z menu Plik. Przedstawiono to na poniższej ilustracji. Można utworzyć pusty plik PDF lub wybrać polecenie Z pliku, aby zaznaczyć jeden lub kilka plików w oknie dialogowym Otwieranie, nawet jeśli pliki zostały utworzone w różnych aplikacjach. Trzy kolejne polecenia powodują uruchomienie 11

12 Asystenta programu PDF Create, który zapewnia całkowitą kontrolę nad procesem tworzenia. Pliki utworzone w aplikacji umożliwiającej drukowanie można także przeciągać i upuszczać w obszarze roboczym programu PDF Converter Professional. W tym przypadku zachowanie jest takie samo, jak po wybraniu polecenia Z pliku. Konwersja bezpośrednia z aktywnej zawartości schowka przy użyciu istniejących ustawień. Konwersja bezpośrednia przy użyciu istniejących ustawień z okna dialogowego Właściwości programu ScanSoft PDF Create!, które można otworzyć, wybierając opcję Plik/Drukuj. Można zaznaczyć wiele plików. Dla każdego pliku jest tworzony jeden plik PDF. Te polecenia działają za pośrednictwem Asystenta programu Create, gdzie ustawienia są konfigurowane za pomocą profili. Konwersja bezpośrednia za pośrednictwem interfejsu skanera. Możliwe wielostronicowe dane wejściowe z podajnika ADF. Tworzenie plików PDF z poziomu okien dialogowych Drukowanie W oknie dialogowym Drukowanie w aplikacjach umożliwiających drukowanie będzie widoczna drukarka programu PDF Create. Należy załadować plik, z którego ma zostać utworzony plik PDF, a następnie wybrać opcję Plik/Drukuj. Jako nazwę drukarki należy wybrać pozycję ScanSoft PDF Create!. Następnie należy określić zakres stron i inne ustawienia według potrzeb. Zostanie utworzony jeden plik PDF. Liczba kopii jest ignorowana. Aby sprawdzić lub zmienić ustawienia programu PDF Create, należy kliknąć pozycję Właściwości. Kliknięcie przycisku OK uruchamia proces tworzenia. Domyślnie jest wyświetlane okno dialogowe Zapisywanie jako, lecz w obszarze Właściwości/Ustawienia plików PDF można określić ustawienia zapisywania automatycznego. 12

13 Używanie Asystenta programu PDF Create Asystenta można uruchomić z poziomu menu Start systemu Windows. Pozwala on na kompilowanie listy plików, które mają zostać przekonwertowane. Te pliki mogą być tworzone w różnych aplikacjach. Dostępna jest opcja łączenia plików w podanej kolejności w celu utworzenia jednego pliku PDF i opcja konwertowania każdego pliku osobno. Zestaw plików można spakować, tworząc jeden plik PDF. Na potrzeby konwersji można także nakładać pliki. W celu kontrolowania procesu tworzenia asystent umożliwia korzystanie z profili. Profile zawierają grupy ustawień skonfigurowanych pod kątem określonego wyniku. Program zawiera siedem profilów, lecz można utworzyć ich więcej, zgodnie z własnymi potrzebami. Informacje na ten temat można znaleźć w Pomocy. 13

14 Usunięcie wybranych plików z listy Przeniesienie wybranych plików na wyższe lub niższe pozycje na liście Usunięcie wszystkich plików z listy Pliki wejściowe należy przeciągać i upuszczać na ten obszar, można też użyć przycisku Dodaj Instrukcje składania* Wybór profilu Tu są wyświetlane bieżące ustawienia zapisywania Kliknięcie uruchamia proces tworzenia pliku PDF Kliknięcie umożliwia zmianę ustawień zapisywania Zmiana ustawień profilu * Pozostałe instrukcje składania są następujące: Połączenie plików w jeden dokument PDF (w podanej kolejności i z możliwością dodania zakładki dla każdego pliku wejściowego) Nałożenie plików (z opcjami nakładania) Spakowanie plików jako dokumentów PDF w kontenerze PDF (z opcjami) 14

15 Aby zmienić ustawienia dowolnego profilu lub utworzyć nowy profil na podstawie istniejącego, należy kliknąć przycisk Profile. 1. Wybór profilu 2. Wybór opcji 3. Określenie ustawień dla każdej wybranej opcji Po zaznaczeniu profilu należy kliknąć ten przycisk, aby nadać nazwę nowemu profilowi tworzonemu na podstawie zaznaczonego profilu. Następnie należy zmienić ustawienia i zapisać profil, klikając przycisk OK. Aby usunąć wybrany profil po wyświetleniu ostrzeżenia, należy kliknąć ten przycisk. Aby przywrócić domyślne ustawienia wybranego profilu, należy kliknąć ten przycisk. Dostęp do ustawień kompresji MRC i tworzenia plików PDF z możliwością przeszukiwania. Informacje na temat tworzenia plików PDF z tagami lub z możliwością przeszukiwania oraz na temat korzyści stosowania kompresji MRC można znaleźć w Pomocy. Aby zastosować wybrany profil z określonymi ustawieniami, należy kliknąć przycisk OK. 15

16 Następnie należy kliknąć przycisk Utwórz w asystencie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Informacje o drukowaniu, które zawiera listę plików wejściowych i wyjściowych oraz informacje o stanie konwersji. Aby wyświetlić dowolny utworzony plik PDF, należy dwukrotnie kliknąć jego nazwę. Tworzenie plików PDF z poziomu Eksploratora Windows Najpierw należy kliknąć prawym przyciskiem myszy jeden plik. Wyświetlone menu skrótów będzie zawierać następujące polecenia: Z podmenu pierwszego polecenia należy wybrać profil. Bieżące ustawienia tego profilu zostaną użyte do utworzenia pliku PDF. Aby przed rozpoczęciem procesu tworzenia pliku PDF zmienić ustawienia profilu lub utworzyć nowy profil, należy kliknąć pozycję Edytuj. Drugie polecenie służy do wyświetlania bieżących instrukcji zapisywania. Aby ustawić inne instrukcje, należy kliknąć to polecenie. Zaznaczenie grupy plików i kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie menu skrótów zawierającego następujące polecenia: 16

17 Aby utworzyć jeden plik PDF z każdego zaznaczonego pliku, należy wybrać pierwszą opcję, a następnie żądany profil. Aby wygenerować jeden plik PDF, należy wybrać opcję połączenia, nałożenia lub spakowania plików, a następnie profil. Ostatnia opcja służy do wyświetlania bieżących instrukcji zapisywania. Aby je zmienić, należy kliknąć tę opcję. Tworzenie plików PDF z poziomu programu Microsoft Word 1. Otwórz wybrany dokument programu Word. 2. Wybierz polecenie Utwórz PDF z menu Nuance PDF lub kliknij przycisk. W programach Word 2007 i 2010 można go znaleźć na karcie Nuance PDF. 3. W wyświetlonym oknie dialogowym Zapisywanie jako zaakceptuj lub zmień domyślny folder docelowy i nazwę pliku. 4. Opcjonalnie dodaj informacje o dokumencie (np. słowa kluczowe) lub wybierz pozycję Osadź metadane (zobacz poniżej). 5. Kliknij przycisk, aby utworzyć plik PDF i dołączyć jego kopię do wiadomości . Okno dialogowe Ustawienia programu Nuance PDF dla programu Word Dostęp do tego okna dialogowego można uzyskać przy użyciu przycisku paska narzędzi lub elementu w menu Nuance PDF. W programie Word 2007 można je znaleźć na karcie Nuance PDF. To okno dialogowe pozwala na zdefiniowanie ustawień stosowanych tylko w przypadku tworzenia pliku PDF na podstawie dokumentu programu Word. Umożliwia określenie, które style akapitów w dokumencie programu Word mają być konwertowane na zakładki w pliku PDF, które komentarze należy przenieść, jak mają wyglądać hiperłącza i do których 17

18 elementów należy dodać tagi (jeśli mają być dodawane). Aby przenieść informacje o dokumencie (tytuł, autor, słowa kluczowe) z programu Word do pliku PDF, należy wybrać pozycję Osadź metadane. Dostęp do całego zakresu ustawień tworzenia pliku PDF można uzyskać za pomocą panelu Zaawansowane. Tworzenie plików PDF z poziomu programów Microsoft Excel i PowerPoint 1. Otwórz plik programu Excel lub prezentację programu PowerPoint. 2. Wybierz polecenie Utwórz PDF z menu Nuance PDF lub kliknij przycisk. 3. W wyświetlonym oknie dialogowym Zapisywanie jako zaakceptuj lub zmień domyślny folder docelowy i nazwę pliku. 4. Aby utworzyć plik PDF i dołączyć jego kopię do wiadomości , kliknij przycisk. 5. Aby zmienić właściwości tworzenia plików, kliknij przycisk. Pozwala to na wybranie, czy do pliku PDF mają być przenoszone komentarze i hiperłącza oraz czy mają być tworzone zakładki. W programie Excel każdy arkusz staje się zakładką, a w programie PowerPoint każdy slajd. Aby przenieść informacje o dokumencie źródłowym do pliku PDF, należy wybrać pozycję Osadź metadane. Tworzenie plików PDF w aplikacjach pocztowych W programach Microsoft Outlook i Lotus Notes (wersje 7.0 i 8.5) jest dodawany nowy pasek narzędzi. 1. Kliknij przycisk, aby przekonwertować załączniki w bieżącej wiadomości na pliki PDF i zapisać je w określonym folderze. 18

19 2. Kliknij przycisk, aby uzyskać dostęp do ustawień. Wybierz opcję konwertowania wszystkich załączników w tle i zapisywania ich w ostatnio używanym folderze lub opcję pozwalającą na wybranie, które załączniki mają zostać przekonwertowane, i umożliwiającą zmianę folderu docelowego. 3. Kliknij przycisk na pasku narzędzi Nuance w oknie nowej wiadomości lub odpowiedzi, aby wybrać jeden lub kilka plików znajdujących się na komputerze, które mają zostać przekonwertowane na pliki PDF i dołączone do danej wiadomości. UWAGA: Jeśli w programie Word, Excel lub PowerPoint nie są widoczne przyciski, należy wybrać opcję Widok > Paski narzędzi i zaznaczyć pozycję Nuance PDF. Tworzenie plików PDF z poziomu programu Internet Explorer 1. Otwórz stronę sieci Web, którą chcesz zapisać jako plik PDF. 2. Kliknij przycisk Utwórz PDF i wybierz opcję utworzenia pliku PDF na podstawie strony sieci Web, dodania zawartości strony do istniejącego pliku PDF lub utworzenia pliku PDF i dołączenia go do nowej pustej wiadomości w domyślnym programie pocztowym (Outlook lub Lotus Notes). Lista rozwijana przycisku umożliwia uzyskanie dostępu do opcji tworzenia. Aby utworzyć plik PDF na podstawie strony sieci Web połączonej z bieżącą stroną, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wybrane łącze i wybrać polecenie Utwórz plik PDF z zawartości łącza. 19

20 Okno dialogowe Właściwości programu ScanSoft PDF Create! Okno dialogowe Właściwości programu ScanSoft PDF Create! pozwala na pełną kontrolę konwersji przeprowadzanych bez użycia Asystenta programu PDF Create. W panelu Ogólne tego okna można zdefiniować rozmiar strony, orientację i rozdzielczość dla dokumentu PDF, wybrać, czy po utworzeniu pliku PDF ma on być wyświetlany, czy nie, a także zaznaczyć opcję skali szarości lub koloru dla pliku PDF. Panel Ustawienia plików PDF pozwala na zdefiniowanie wersji formatu PDF, kontrolowanie osadzania czcionek, ustawienie typu i stopnia kompresji, zdefiniowanie haseł i dodanie znaków wodnych. Zawiera także opcje nadawania nazw tworzonym plikom PDF i definiowania właściwości takich jak tytuł, autor, temat i słowa kluczowe. Utworzone pliki można także dodawać do wiadomości jako załączniki, dzięki czemu można je od razu rozsyłać. Okno dialogowe Właściwości programu ScanSoft PDF Create! można otworzyć z poziomu okna dialogowego Drukowanie w innych aplikacjach. Podczas pracy z Asystentem programu Create lub Eksploratorem Windows te ustawienia są definiowane za pośrednictwem profili. Aby uzyskać dostęp do tych ustawień z poziomu programu Microsoft Word, zamiast przycisku Utwórz PDF należy wybrać opcję Plik/Drukuj. 20

21 Nakładanie plików PDF Opcje nakładania pozwalają na umieszczanie grafiki lub innych stałych elementów razem z elementami, które są różne dla różnych plików, tylko na pierwszej stronie plików PDF. Poniżej przedstawiono przykład nakładania dla strony tytułowej: Plik jednostronicowy z powtarzającymi się elementami Aby otrzymać taki rezultat, należy usunąć zaznaczenie opcji Powtórz ostatnią stronę najkrótszego dokumentu na potrzeby nakładania stron. Za pomocą nakładania można także dodać logo firmy lub inny stały element do każdej strony tworzonych plików PDF. Aby to zrobić, należy zaznaczyć opcję wskazaną powyżej. Więcej informacji na temat opcji nakładania można znaleźć w Pomocy. Pakowanie plików Pakiet to pojedynczy plik PDF, który zawiera zestaw plików PDF. Pakiety pomagają w grupowaniu powiązanych plików, ułatwiając wysyłanie ich za pomocą poczty . Aby spakować zestaw plików (które mogą być różnych typów), należy zaznaczyć je w Asystencie programu PDF Create. Następnie należy wybrać pakowanie jako instrukcję składania. Aby wybrać stronę tytułową szablon Asystenta programu Create lub pierwszy plik na liście należy kliknąć pozycję Opcje. Następnie należy kliknąć przycisk Utwórz PDF lub przenieść je do pakietu. + Pierwsza strona dokumentu wielostronicowego = Strona tytułowa wynikowego pliku PDF, aby utworzyć pliki 21

22 W celu otworzenia pakietu PDF należy użyć najnowszego programu do przeglądania lub edytowania plików PDF, takiego jak Nuance PDF Converter Professional w wersji 5 lub 6. Zostaną wyświetlone wszystkie pliki znajdujące się w pakiecie. Każdy z nich można osobno otworzyć i zapisać. W przypadku korzystania z programu Nuance PDF Converter Professional 4 i starszych programów do wyświetlania/edytowania plików PDF spakowane pliki są wskazywane jako załączniki. Obsługa programu SharePoint i innych systemów DMS Program Microsoft SharePoint jest obsługiwany przez program PDF Create z poziomu programu PDF Converter Enterprise 7 za pośrednictwem zestawu okien dialogowych, do których można uzyskać dostęp za pomocą przycisku Dodaj element menu Otwórz z systemu DMS. Do innych systemów zarządzania dokumentami (DMS, Document Management System), takich jak Hummingbird, Worksite i LiveLink, można uzyskać dostęp bezpośrednio z poziomu ich własnych interfejsów. Szczegółowe informacje można znaleźć w Pomocy, a pełną listę systemów DMS w temacie Wymagania systemowe. Utworzone pliki PDF można zapisać w programie SharePoint lub innych systemach, wybierając opcję Zapisz w systemie DMS jako miejsce docelowe w oknie dialogowym Ustawienia miejsca docelowego. Z poziomu programów SharePoint, Hummingbird Enterprise i Interwoven Worksite można wybrać plik w formacie innym niż PDF, otworzyć jego menu skrótów, aby wywołać program PDF Create w celu przekonwertowania tego pliku na format PDF, i zapisać go w tym samym miejscu i z tą samą nazwą. Plik w formacie innym niż PDF można także wybrać z systemu plików komputera, a następnie przekonwertować go na plik PDF i umieścić w systemie DMS w bieżącej lub zdefiniowanej lokalizacji. 22

23 Edytowanie plików PDF Obszary głównego ekranu programu PDF Converter Professional są rozmieszczone w sposób pokazany na poniższej ilustracji: Do wyświetlania i edytowania plików PDF. Aby wyświetlać i edytować wielostronicowe pliki PDF, należy wybrać polecenie Składanie dokumentu z menu Widok. Panele nawigacyjne: Załączniki Zakładki Komentarze Miejsca docelowe Formanty formularza Drzewo modelu Strony Podpisy Tagi Panele organizatora: Klipart Koperta Zabezpieczenia Podpisywanie/ certyfikowanie Stemple Znaki wodne 23

24 Formanty programu PDF Converter Professional pogrupowano na kilku paskach narzędzi. Paski narzędzi można oddokować i przeciągnąć na obszar roboczy. Poniżej omówiono główne paski narzędzi, opisując w niektórych przypadkach poszczególne narzędzia w kolejności od lewej do prawej strony. Paski narzędzi można dostosowywać, pokazując lub ukrywając przyciski. Pasek narzędzi Plik Aby odblokować bieżący plik PDF z ustawieniami docelowego formatu i trybu przetwarzania, należy użyć listy rozwijanej narzędzia programu PDF Converter. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Eksportowanie plików PDF w dalszej części tego podręcznika. Ten pasek narzędzi zawiera podstawowe operacje, takie jak tworzenie, otwieranie, zapisywanie, drukowanie, wysyłanie pocztą i wyszukiwanie plików PDF, a także dodawanie tych plików do ulubionych elementów. Przyciski skanowania oferują ulepszone funkcje skanowania do pliku PDF, w tym skrzynkę odbiorczą skanowania w programie PDF Converter Enterprise 7. 24

25 Standardowy pasek narzędzi Rączka. To narzędzie służy do oglądania i przewijania pliku PDF. Narzędzia zaznaczania umożliwiają zaznaczanie fragmentów tekstu i obszarów dokumentu. Zaznacz tekst. Pozwala na zaznaczenie bloku tekstowego w celu edycji jego właściwości, eksportowania itp. Zaznacz obraz. Umożliwia zaznaczenie obrazu w celu edycji jego właściwości, eksportowania itp. Zaznacz obszar. Pozwala na zaznaczenie obszaru w celu kopiowania lub konwertowania jego zawartości na format umożliwiający edytowanie. Zaznacz obiekt. Służy do modyfikowania właściwości obiektu i jego wyrównywania. Łącze. Umożliwia zdefiniowanie prostokąta, który będzie hiperłączem. Przytnij. Pozwala na narysowanie prostokąta, który zostanie zachowany po wykonaniu przycinania. Aby zdefiniować instrukcje przycinania, należy go kliknąć dwukrotnie. Touchup tekst. Umożliwia wykonywanie ograniczonej edycji tekstu, nawet w wielu wierszach. Touchup obiekt Służy do zaznaczania obiektów w celu ich przenoszenia, obracania, grupowania, ustawiania według priorytetu i zmieniania ich rozmiaru. Aby zmienić dane tagu, należy zaznaczyć obiekt, kliknąć prawym przyciskiem myszy w celu wyświetlenia menu skrótów i wybrać opcję Właściwości/Tag. Pasek narzędzi Zaawansowane Za pomocą tego paska narzędzi do pliku PDF można dodawać filmy, dźwięki, pliki 3-W i zawartość w formacie Silverlight. Można także wyświetlać i edytować pliki 3-W. Składkowanie. Przycisk znajdujący się skrajnie po prawej stronie. Pozwala na przygotowanie dokumentu PDF do fizycznego drukowania w stylu DTP. 25

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Dell Display Manager podręcznik użytkownika

Dell Display Manager podręcznik użytkownika Dell Display Manager podręcznik użytkownika Przegląd Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych SŁAWOMIR MICHNIKIEWICZ Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych 2006 SPIS TREŚCI 1. Wskazówki dotyczące przygotowywania pokazu slajdów... 2. Podstawowe operacje związane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania do obsługi plików PDF: porównanie

Rozwiązania do obsługi plików PDF: porównanie Nuance Rozwiązania do obsługi plików PDF: porównanie, Standard i Professional Funkcje zgodności Interfejs użytkownika z wstążką w stylu pakietu Microsoft Office ułatwiający szybkie rozpoczęcie pracy i

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Zapisuje dokument a jednocześnie umożliwia jego konwertowanie. Po naciśnięciu pojawia się okno zapisywania:

Zapisuje dokument a jednocześnie umożliwia jego konwertowanie. Po naciśnięciu pojawia się okno zapisywania: - 1 - PLIK Aby uruchomić menu programu należy Wskazać myszką podmenu Plik a następnie nacisnąć lewy przycisk myszki lub Wcisnąć klawisz (wejście do menu), następnie klawiszami kursorowymi (w prawo

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo