ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW. Komunikacja i promocja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW. Komunikacja i promocja"

Transkrypt

1 ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW Komunikacja i promocja , Lublin, Polska

2 PLAN PREZENTACJI

3

4 4

5 GRUPY DOCELOWE Partnerzy/ osoby zaangażowane w realizację projektu (komunikacja wewnętrzna) Mieszkańcy, media lokalne, beneficjenci końcowi Grupy specyficzne dla projektu OCZEKIWANE REZULTATY (ROLA KOMUNIKACJI) Znają cele projektu i jego plan realizacji, rozumieją swoje zadania (pytanie jak ma być zorganizowany obieg informacji w projekcie, kto i jak ma zarządzać komunikacją wewnętrzną). Wiedzą o rozpoczęciu projektu transgranicznego, o uzyskaniu dofinansowania z budżetu UE, o spodziewanych korzyściach wynikających z jego realizacji. (w każdym przypadku należy określić zakres informacji/ komunikat; metodę i czas dotarcia)

6 GRUPY DOCELOWE Partnerzy/ osoby zaangażowane w realizację projektu/ WST Programu Project Manager, Information Officer Mieszkańcy, media lokalne, beneficjenci końcowi Grupy specyficzne dla projektu OCZEKIWANE REZULTATY (ROLA KOMUNIKACJI) Wiedzą o postępach w realizacji projektu. Wiedzą o zakończonych działaniach, uzyskiwanych efektach, są świadomi dofinansowania projektu z budżetu UE. (w każdym przypadku należy określić zakres informacji/ komunikat; metodę i czas dotarcia)

7 GRUPY DOCELOWE Partnerzy/ osoby zaangażowane w realizację projektu/ WST Programu Project Manager, Information Officer Mieszkańcy, media lokalne, beneficjenci końcowi Grupy specyficzne dla projektu OCZEKIWANE REZULTATY (ROLA KOMUNIKACJI) Wiedzą o zakończeniu realizacji działań przez poszczególnych partnerów/ o zakończeniu projektu. Są poinformowani o uzyskanych korzyściach, wiedzą jak korzystać z efektów projektu, są świadomi dofinansowania projektu z budżetu UE. (w każdym przypadku należy określić zakres informacji/ komunikat; metodę i czas dotarcia) 7

8 NARZĘDZIA KOMUNIKACJI Konferencja otwierająca, ulotka ex-ante (zamiast: materiał promocyjny), tablice, plakietki, informacja prasowa (z wypowiedzią kierownika lub koordynatora), mailing Strona internetowa, newsletter, informacja prasowa (z wypowiedzią i zdjęciami) Strona internetowa, publikacje, np. broszura ex-post, mailing, konferencja zamykająca, materiały promocyjne z treścią, materiały audiowizualne

9 Wymogi UE Artykuł 6 Warunków Ogólnych (1): Beneficjent musi podjąć wszystkie niezbędne kroki, aby upublicznić fakt, że Unia Europejska sfinansowała lub współfinansowała jego Projekt. Kroki te muszą być zgodne z Wytycznymi w zakresie komunikacji i oznakowania dla działań UE poza jej granicami określonymi przez Komisję Europejską. Patrz strona

10 Artykuł 6 Warunków Ogólnych (2): Beneficjent powinien przedstawić plan komunikacji projektu. GRUPA DOCELOWA PRZEKAZ (CEL KOMUNIKACJI) SPOSÓB DOTARCIA TERMIN DZIAŁANIA REALIZATOR WSKAŹNIKI REALIZACJI ETAP BUDOWANIA ŚWIADOMOŚCI Grupa 1 na terenie Partnera Wiodącego Grupa 1 na terenie Partnera X Partner Wiodący Partner X Grupa 2 itd. np. Media lokalne na terenie Partnera Wiodącego np. W zakresie.problemem w np. Informacja prasowa naszym regionie jest X, a dzięki realizacji projektu sytuacja zmieni się na Y. Rozesłana w ważnym dla projektu momencie, np. po podpisaniu umowy lub otrzymaniu zaliczki. Liczba artykułów w mediach drukowanych, elektronicznych, TV, radio. np. Władze lokalne np. W strategii rozwoju naszego np. Konferencja otwierająca regionu istotne miejsce zajmuje., a realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia. np. Prezentacja projektu podczas konferencji poświęconej rozwojowi regionu. Liczba uczestników ze wskaźnikiem reprezentacji. ETAP WDRAŻANIA, ANGAŻOWANIA GRUP DOCELOWYCH Grupa 1 na terenie Partnera Wiodącego ETAP DYSTRYBUCJI KORZYŚCI Grupa 1 na terenie Partnera Wiodącego Strona internetowa projektu Partner Wiodący Liczba odwiedzin Partner Wiodący

11 Zasady identyfikacji wizualnej Flaga UE element obowiązkowy - Kluczowy element identyfikujący wkład UE w finansowanie projektu - Musi być na wszystkich materiałach wyprodukowanych w ramach projektu; - Oświadczenie o finansowaniu przez UE musi towarzyszyć fladze zawsze, gdy jest to możliwe. UNIA EUROPEJSKA Na materiałach promocyjnych wystarczy napis Unia Europejska w językach narodowych i slogan/przekaz

12 Oznakowanie kluczowe elementy (1): Preferowane tło białe Jeśli użyte będzie tło kolorowe, logo UE powinno mieć białą ramkę

13 Oznakowanie kluczowe elementy (2): Błędy przy użyciu logo

14 Zasady identyfikacji wizualnej Oznakowanie kluczowe elementy (3): Należy identyfikować projekt także z Programem wykorzystując logo programu oraz w miarę możliwości jego pełną nazwę (zasady stosowania na stronie Programu).

15 Oznakowanie przykłady (4): Zasady identyfikacji wizualnej

16 Oznakowanie przykłady (4): Zasady identyfikacji wizualnej JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE PAŃSTWA PROJEKT?

17 Publikacje Każda publikacja (beneficjenta lub partnera) w jakiejkolwiek postaci i bez względu na miejsce ogłoszenia w tym w Internecie musi zawierać następujące oświadczenie: Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie < nazwa beneficjenta/partnera) i nie może być w żadnym wypadku traktowane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

18 O czym należy pamiętać: Jeśli materiały są publikowane w języku narodowym lub w wielu językach, oznakowanie o finansowaniu także powinno być przetłumaczone na te języki; Zakupiony sprzęt powinien być opatrzony stosownym oznakowaniem informującym o współfinansowaniu zakupu nawet po zakończeniu projektu; Należy prezentować logo UE i Programu podczas wszystkich wydarzeń (konferencje, szkolenia, spotkania z prasą, etc.). Uwaga jeśli materiały lub działania nie będą opatrzone stosownym oznakowaniem dotyczącym UE i Programu to koszty poniesione na te materiały czy działania ZOSTANĄ UZNANE JAKO NIEKWALIFIKOWALNE!!!

19 O czym należy pamiętać: W komunikacji należy używać kompletnej informacji o całym projekcie transgranicznym, a nie o działaniach tylko po jednej stronie granicy; Rekomendujemy przygotowanie standardowej, własnej prezentacji o projekcie i używanie własnych znaków/haseł identyfikujących projekt;

20 O czym należy pamiętać: Prosimy o dostarczanie informacji/ materiału zdjęciowego dotyczącego realizacji projektu, dzięki kanałom komunikacji Programu efekt promocyjny projektu będzie większy.

21 DZIĘKUJĘ ANDRZEJ SŁODKI / INFORMATION OFFICER Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina ul. Domaniewska 39a Warszawa tel:

Informacja i promocja

Informacja i promocja Informacja i promocja Wytyczne dla Beneficjentów Funduszu Study Tour i Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Spis treści 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Spis treści 1. Wstęp.4 2. Słowniczek.4 3. Kogo dotyczy ten Podręcznik?... 5 4. Dlaczego musisz

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020

Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020 Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020 Spotkanie z podmiotami realizującymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawa, 21 kwietnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W RAMACH SPPW 2.1. Cele ogólne 2.2. Główne komunikaty

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić trwałość projektu? Upowszechnianie rezultatów projektu w Partnerskich Projektach Szkół.

Jak zapewnić trwałość projektu? Upowszechnianie rezultatów projektu w Partnerskich Projektach Szkół. Jak zapewnić trwałość projektu? Upowszechnianie rezultatów projektu w Partnerskich Projektach Szkół. Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Istota i cele upowszechniania rezultatów projektów szkolnych Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06.

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06. PROMOCJA PROJEKTÓW finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Plan dzisiejszego szkolenia 1. Regulacje prawne oraz główne obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opracowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego na

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.)

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.) Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.4-1.6 Wersja z dnia 18-12-2014 r. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZATWIERDZAM Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu w MRR Data: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Zasady działań promocyjno - informacyjnych dotyczących Inicjatywy JEREMIE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

PLAN PROMOCJI PROJEKTU. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec

PLAN PROMOCJI PROJEKTU. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec PLAN PROMOCJI PROJEKTU Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec PLAN PROMOCJI PROJEKTU STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 7.4 DLA WNIOSKU O DOFIANSOWANIE SKŁADANEGO PRZEZ GMINĘ WĘGLINIEC

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123)

Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123) Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123) [w:] Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, pod redakcją A. J.

Bardziej szczegółowo

Zasady Promocji w Programie Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej

Zasady Promocji w Programie Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Zasady Promocji w Programie Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Mirosława Wojtyńska Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2008 Księga Beneficjenta Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Księga znaku Spis treści: 1. Wstęp 2. Dokumenty regulujące obowiązek promocji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: Okres sprawozdawczy: CCI2007PL161PO018 Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: 14/DAE/PN/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pt.

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Promocja projektów B04+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Osoba prowadząca: Marek Makowski Program prezentacji Komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09

STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09 STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09 Wojciech Zalewski grudzień 2009 r. 2 Wykonanie opracowania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Projekt Nr:POKL.09.02.00-30-077/09

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo