FREE SAMPLE. Książka nauczyciela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FREE SAMPLE. Książka nauczyciela"

Transkrypt

1 Książka nauczycila

2 Infrmacj Sprawdziani Szóstklasisty Spis trści Słwnictw i sprawnści językw. złwik. Dm. Szkła 4. Praca 5. Życi rdzinn i twarzyski 6. Żywini 7. Zakupy i usługi 8. Pdróżwani i turystyka 9. Kultura 0. Sprt. Zdrwi. Świat przyrdy Gramatyka. złwik. Dm. Szkła 4. Praca 5. Życi rdzinn i twarzyski 6. Żywini 7. Zakupy i usługi 8. Pdróżwani i turystyka 9. Kultura 0. Sprt. Zdrwi. Świat przyrdy Słwniczk Zstawy zadań Zstaw zadań. Zstaw zadań. Zstaw zadań. Zstaw zadań 4. Zstaw zadań 5. Zapis nagrań

3

4 L k c j a Ppatrz na zdjęci i wpisz brakując samgłski. y s n s a i h r 9 a h d 8 u m th SPRAWDZIAN Słuchani 5 4 Usłyszysz dwukrtni dialg. Na pdstawi infrmacji zawartych w nagraniu d każdj rzczy ( 4) dpasuj mijsc, w którym się na znajduj (A E). Wpisz dpwidnią litrę w kratkę bk każdj rzczy. Uwaga! Jdn mijsc na plakaci pzstani niwykrzystan. 4 a f c 5 n ck 6 rs a Znajdź w diagrami angilski dpwidniki plskich nazw części ciała. yfry w nawiasach znaczają liczbę litr w angilskich wyrazach. ramię () plcy (4) palc u ręki (6) stpy (4) stpa (4) ręka (4) klan (4) nga () palc u ngi () łkić (5) bark (8) s l b w n f Przczytaj tkst i zakrśl właściw czaswniki. Mr Ptr Prfct always wants t lk clan. Whn h waks up, h always () has/washs a quick shwr. Thn, h () lks/washs his fac, has a shav and () cmbs/maks his shrt hair. Aftr this, h has his brakfast. H always (4) ats/drinks sm halthy fd. Aftr vry mal, h (5) brushs/washs his tth and thn puts n his clan clths. H rally (6) cars/ lks aftr himslf. h a n d b a i f t a r m n u f h c k g 7 l g n k n t th d t t f a n r f t t a r n n h i f 4 A E D SPRAWDZIAN Znajmść śrdków 5 Przczytaj tkst. Wybirz pprawn uzupłnini luk. Wpisz znak w kratkę bk dpwidzi A, B alb. Tn TV, Saturday Facts Abut Us a fascinating dcumntary abut th human bdy, giving sm facts that vry tnagr shuld () Girls Tim sm tips n hw t lk aftr lng (). Gramatyka,.0.00 An intrviw with a by wh Rzdział., () his tth 0 tims a day! str. 5 5 A knw B t knw knwing A ar B had hair A washs B brushs cmbs 6 Zdcyduj, czy pniższ zdania są prawdziw (TAK) czy fałszyw (NIE). A D B E 6 Hw much d yu knw abut th human bdy? Yur tnails grw fastr than yur fingrnails. TAK NIE Th human hart wighs abut kg. TAK NIE Mst halthy ppl hav 0 tth. TAK NIE 4 Yur ns and ars nvr stp grwing. TAK NIE 5 Mst ppl ls abut hairs a day. TAK NIE 6 It s pssibl t snz with yur ys pn. TAK NIE

5 Lkcja Przczytaj prblmy i zasugruj rady. g Yu shuld at smthing. I fl hungry! g Yu shuld put n sm swatr. 4 I m cld! I m thirsty! g Yu shuld drink sm watr. 5 I fl tird! g Yu shuld tak a nap. I fl sick! 6 I m ht! g Yu shuld tak ff that scarf. g Yu shuld g t a dctr. Uzupłnij pis ilustracji wyrazami pdanymi w ramc. cugh brkn lg tmpratur stmach ach runny ns cut hadach backach sr thrat tthach Mum FR Grandad EE sr thrat Th Unwll Family is nt wll again. Grandad gt a () backach and vry bad (), s h can t mv. stmach ach. Sh can t at tthach and (4) Mum has () brkn lg anything. Dad has a (5), s h can t walk. H als cut hurt his fingr and has a (6) n it. Ln has a cld. cugh runny ns and a trribl (8). H has a (7) tmpratur and a hrribl Laura has flu. Sh has a high (9) hadach. Will thy vr gt bttr?! (0) Laura Dad Ln SPRAWDZIAN zytani Przczytaj pniższy tkst. W zadaniach ( 5) z pdanych dpwidzi wybirz właściwą, zgdną z trścią tkstu. Wpisz znak w kratkę bk dpwidzi A, B alb. T: Sphi Frm: Max What s th mattr with Max? Friday 0:54 am A B SA Hi Sphi, I m srry but I can t cm t visit yu bcaus I hav a cld. I dn t hav a high tmpratur, but I hav a trribl hadach. I als hav a runny ns. Th dctr says it isn t vry srius. I must tak sm tablts and drink lts f watr. I dn t hav t stay in bd, but I can t g ut anywhr fr a fw days. It s rally trribl. Hw is yur brkn lg? Ds it still hurt? It s rally strang that w ar bth unwll at th sam tim. I think w shuld ask Mark t tll us what s ging n at schl. Mayb w can talk n Skyp tday? Is ight thirty a gd tim fr yu? It s prfct fr m. A B What is Sphi s prblm? A B 4 What tim ds Max want t talk t Sphi n Skyp? A B 5 Why is Max writing t Sphi? A T giv hr sm advic. B T say hw h is. T ask abut schl. LE SPRAWDZIAN Znajmść funkcji 6 What shuld Max d t gt bttr? MP Tak car, Max 4 Usłyszysz dwukrtni cztry wypwidzi ( 4). D każdj z nich dbirz właściwą rakcję (A E). Wpisz dpwidnią litrę w każdą kratkę. Uwaga! Jdna rakcja ni pasuj d żadnj wypwidzi. A Nt vry wll. B Ys, but nly fr tw days. N bcaus yu r still sick. D Gt wll sn. E I v gt trribl stmach ach. E B 4A 7

6

7 L k c j a czaswnik mdalny can / can t Użyj czaswnika can/ can t wraz z bzklicznikim (bz t), aby pwidzić, ż: ktś ptrafi wyknywać jakąś czynnść lub ni ptrafi jj wyknywać, np.: I can play ftball. I can t play th pian. Sh can swim. Sh can t run fast. ktś mż wyknać jakąś czynnść, lub ni mż jj wyknać, np.: I m ill tday, s I can t g t schl. Sh is OK nw, s sh can lav th hspital. I can.... (v) I hav sm fr tim this aftrnn, s I My frind can t.... (x) can... Pamiętaj, ż czaswniki mdaln, w tym can, ni dminiają się przz sby.. (v) I hav a cld, s I can t.... (x) Uzupłnij zdania. Użyj can/ can t raz wyrazów pdanych w nawiasach. Tm can rid / can t rid (rid) a bik, but h can t driv / can driv (driv) a car. Thy can t travl (travl) n a bus bcaus h fls sick. Sh can't mv (mv) hr lft arm bcaus it s brkn. 4 I m an artist and I can paint (paint) vry wll. Aby utwrzyć pytani, zamiń mijscami can i pdmit zdania, np.: I can climb trs. an yu climb trs? Ys, I can. / N, I can t. Sh can play th pian. an sh play th pian? Ys, sh can. / N, sh can't. Użyj wyrażnia an yu/uld yu, aby wyrazić prśbę, np:. an yu/ uld yu hlp m, plas? Uzupłnij pytania. Użyj can/culd i wyrazów pdanych w ramc. an h sing (h / sing) whn h s gt a cld? an yur frinds watch (yur frinds / watch) TV lat at night? an yu at (yu / at) a lt whn yu v gt stmach ach? 4 an / uld yu hlp (yu / hlp) m with my hmwrk, plas? czaswnik mdalny must Aby pwidzić, ż ktś musi cś zrbić, użyj czaswnika must raz bzklicznika (bz t), np.: I must s my dntist. W must call fr an ambulanc. Patrz: hav t na str. 6. I m vry tird. I g must li dwn fr a whil. Uzupłnij zdania. Użyj must raz czaswników pdanych w nawiasach. 5 I m s hungry. I must at (at) smthing. Yu v gt a high tmpratur. Yu must stay (stay) in bd. H s gt flu. H must tak (tak) a lt f vitamin tablts. 4 Hr lg is brkn. Sh must g (g) t hspital.

8 L k c j a czaswnik mdalny mustn t Aby pwidzić, ż kmuś ni wln wyknywać jakijś czynnści, użyj czaswnika mustn t raz bzklicznika (bz t), np. I m allrgic t panuts s I mustn t at thm. Whn I hav a cld, I g mustn t g ut. czaswnik mdalny shuld / shuldn t Uzupłnij zdania. Użyj mustn t raz czaswników pdanych w nawiasach. My lg hurts badly, s I mustn't d (d) any sprt fr a fw wks. Sh is ill, s sh mustn't g (g) ut this wk. Whn my dad has gt a hadach, w mustn't mak (mak) any nis. 4 H lft th dntist a fw minuts ag. Nw h mustn't at (at) anything fr tw hurs. Aby pwidzić, ż ktś pwinin cś zrbić lub ni pwinin czgś zrbić, użyj czaswnika shuld/shuldn t raz bzklicznika, np.: It s lat. I shuld g t bd. Sh isn t vry halthy yt. Sh shuldn t g back t schl. If yu want t kp fit, A yu shuld.... (v) B yu shuldn t.... (x) Przczytaj zdania ( 4) i uzupłnij rady. Użyj shuld/ shuldn t. athy fls tird. A Sh shuld hav a rst. B Sh shuldn t listn t lud music. Mark s ys ftn hurt. A H shuldn't watch TV fr a lng tim. B H shuld s a dctr. I v gt flu. A Yu/I shuldn't g ut t s any frinds. B Yu/I shuld at a lt f vitamins. 4 My parnts say that thy arn t vry fit. A Thy shuld d sm rgular xrcis. B Thy shuldn't at t much. SPRAWDŹ SIĘ Uzupłnij dialgi. Wpisz: can/ can t, must/ mustn t lub shuld/ shuldn t. Dav: Hi, Adam. Srry but I () can't Elln: Yu lk tird, Ann. I think yu play tnnis with yu tmrrw. (4) shuld g t bd. Adam: What s th mattr? Ann: N, it s OK. I m just hungry. Dav: My right arm hurts badly. Th dctr says that I (5) must at smthing and thn I () must / shuld put sm spcial cram w (6) can g ut t th cinma. n my arm and, f curs, I () mustn't / can't (7) an yu hlp m t mak sm d any sprt fr a fw wks. sandwichs, plas? Adam: I m rally srry t har that. I hp yu ll gt Elln: Sur. wll sn. Mark: I m ging t hav a hamburgr and chips. What abut yu? Susi: Rally? Yu knw yu (8) shuldn't / mustn't / can't at s much fast fd. Mark: Why nt? Susi: It isn t halthy. Yu (9) must / shuld giv yur bdy sm vitamins. Why dn t yu hav a salad? Mark: Oh, all right thn. But it s bring t talk abut fd. (0) an Punkty / 0 w talk abut smthing ls nw? Rzdziały : / 0 5

9

10 zęści ciała arm /ɑːm/ ręka, ramię back /bæk/ plcy ar /ɪə(r)/ uch lbw /ˈlbəʊ/ łkić y /aɪ/ k fac /fɪs/ twarz fingr /ˈfɪngə/ palc u ręki ft/ ft /fʊt/, /fiːt/ stpa/ stpy hair /hə/ włs/ włsy hand /hænd/ ręka had /hd/ głwa hart /hɑː(r)t/ src kn /niː/ klan lg /lg/ nga muth /maʊθ/ usta nail /nɪl/ paznkić nck /nk/ szyja ns /nəʊz/ ns shuldr /ˈʃəʊldə/ ramię, bark tth/ tth /tuːθ/, /tiːθ/ ząb/ zęby t /təʊ/ palc u ngi tngu /tʌŋ/ język Sampczuci, chrby allrgy /ˈælə(r)dʒi/ alrgia backach /ˈbækɪk/ ból plców brkn (lg) /ˈbrəʊkən ˌlg/ złamana (nga) cld /kəʊld/ przziębini cugh /kɒf/ kaszl cut /kʌt/ skalczni dit /ˈdaɪət/ dita flu /fluː/ grypa gt wll /ˌgt ˈwl/ wyzdrwić hadach /ˈhdɪk/ ból głwy hiccups /ˈhɪkʌps/ czkawka hurt my fingr /ˌhɜːt maɪ ˈfɪngə/ zranić palc runny ns /ˌrʌni ˈnəʊz/ zakatarzny ns snz /sniːz/ kichać sr thrat /ˈsɔː ˌθrəʊt/ bląc gardł stmach ach /ˈstʌmək ˌɪk/ ból brzucha tmpratur /ˈtmprətʃə/ grączka tthach /ˈtuːθˌɪk/ ból zęba I m hungry. /ˌaɪm ˈhʌŋɡri/ Jstm głdny. I fl unwll. /ˌaɪ ˌfiːl ʌnˈwl/ Źl się czuję. I m cld. /ˌaɪm ˈkəʊld/ Zimn mi. I fl gd. /ˌaɪ ˌfiːl ˈɡʊd/ zuję się dbrz. I m ht. /ˌaɪm ˈhɒt/ Grąc mi. I m ill. /ˌaɪm ˈɪl/ Jstm chry. I fl sick. /ˈaɪ ˌfiːl ˈsɪk/ Mam mdłści./jstm chry I fl trribl. /ˌaɪ ˌfiːl ˈtrəb(ə)l/ zuję się krpni. I m thirsty. /ˌaɪm ˈθɜː(r)sti/ Jstm spragniny. I m tird. /ˌaɪm ˈtaɪə(r)d/ Jstm zmęczny. Lkarstwa painkillrs /ˈpɪnˌkɪlə(r)z/ lki przciwbólw plastr /ˈplɑːstə(r)/ plastr syrup /ˈsɪrəp/ syrp tablts /ˈtæbləts/ tabltki tissus /ˈtɪʃuːz/ chustczki d nsa Higina cdzinna brush my tth /ˈbrʌʃ maɪ ˈtiːθ/ myć zęby car /kə(r)/ pikwać się cmb /kəʊm/ grzbiń cmb my hair /ˈkəʊm maɪ ˈhə/ czsać włsy hairbrush /ˈhəbrʌʃ/ szcztka d włsów hav a shav /ˌhæv ə ˈʃɪv/ glić się hav a shwr /ˌhæv ə ˈʃaʊə/ brać prysznic at halthy fd /ˌiːt ˌhlθi ˈfuːd/ zdrw się dżywiać /ˌlʊk ˈɑːftə(r) lk aftr yurslf jə(r)ˈslf/ kp fit /kiːp ˌ ˈfɪt/ b ack, backach, blush tc. dbać sibi utrzymywać, dbać dbrą kndycję sap /səʊp/ mydł shwr gl /ˈʃaʊə(r) ˌdʒl/ płyn pd prysznic tthbrush /ˈtuːθˌbrʌʃ/ szcztczka d zębów tthpast /ˈtuːθˌpɪst/ pasta d zębów unhalthy /ʌnˈhlθi/ nizdrwy wash my (fac) /ˌwɒʃ maɪ ˈfɪs/ umyć (twarz) Spróbuj przypmnić sbi p jdnym wyrazi dtyczącym tmatu ZDROWIE zaczynającym się d każdj z pdanych pniżj litr. lbw, ar, y, tc. f ac, fingr, flu tc. h art, halthy, had tc. 4 t ngu, t, tablts tc. 5 n s, nck, nail tc. 6 c ar, cmb, cld tc. 7 s huldr, stmach ach tc. 8 68

11

12 R z d z i a ł y imię i nazwisk klasa 9 ZADANIE / pkt Usłyszysz dwukrtni trzy tksty. Na pdstawi infrmacji zawartych w nagraniu zdcyduj, czy pdan zdania ( ) są prawdziw (TAK), czy fałszyw (NIE). Wpisz znak w kratkę bk właściwj dpwidzi. Dziwczynka miała prblm z wybrm przntu. TAK NIE Dzici marzą zbaczniu dzikich zwirząt. TAK NIE hłpic jst zadwlny, ż tata zawzi g d szkły. TAK NIE 40 ZADANIE / 4 pkt Usłyszysz dwukrtni cztry dialgi ( 4). D każdg z nich dpasuj mijsc, w którym się n dbywa (A E). Wpisz rzwiązania w kratki. Uwaga! Jdn mijsc zstał pdan ddatkw i ni pasuj d żadng dialgu. A B D E A E 4 D 4 ZADANIE / 4 pkt Usłyszysz dwukrtni cztry tksty. Na pdstawi infrmacji zawartych w nagraniu w zadaniach 4 z pdanych dpwidzi wybirz właściwą. Wpisz znak w kratkę bk dpwidzi A, B alb. chłpcu wln zjść d czasu d czasu? Kim dziwczynka chciałaby zstać w przyszłści? A B A B Któr warzyw lubi Luk? 4 Dlaczg Anna ni była dzisiaj w szkl? A B A B 89

13 Z E S TAW Z A DA Ń 5 R z d z i a ł y 4 ZADANIE 4 / 4 pkt Usłyszysz dwukrtni dialg. Na pdstawi infrmacji zawartych w nagraniu d każdg lmntu krajbrazu ( 4) dpasuj dpwidni mijsc na plakaci (A E). Wpisz właściwą litrę w kratkę bk każdg lmntu krajbrazu. Uwaga! Jdn mijsc na plakaci pzstani niwykrzystan. B E B E D A 4 A 4 ZADANIE 5 / 4 pkt Usłyszysz dwukrtni cztry wypwidzi ( 4). Dla każdj z nich wybirz właściwą rakcję. Wpisz znak w kratkę bk dpwidzi A, B alb. A It s grat fun. B Sur. Hr yu ar. I m fin, thanks. A I m plasd with my rsults. B I m nly jking. I m lking fr sm nw trainrs. A That s a rally gd ida! B What a pity! Enjy yurslf! 4 A H s fin, thanks. B H s tall. H s a studnt. ZADANIE 6 / 4 pkt D każdj z pisanych sytuacji ( 4) dbirz właściwą rakcję (A E). Wpisz właściwą litrę w kratkę bk każdj sytuacji. Uwaga! Jdna rakcja ni pasuj d żadnj sytuacji. Klga wyjżdża na wakacj. Życz mu udang pbytu. D Klżanka pyta twj zaintrswania. Odpwidz jj. E Klga smuci się z pwdu dwłang bzu. Pcisz g. A 4 Klżanka zastanawia się, gdzi pjchać na ltni bóz. Dradź jj. B A Dn t wrry. Yu can spnd th summr with m. B Why dn t yu g t th muntains? I am ging t th sasid. D Hav a grat tim! E I m kn n travlling. 90

14 Z E S TAW Z A DA Ń 5 R z d z i a ł y imię i nazwisk ZADANIE 7 / pkt klasa Przczytaj pniższ tksty ( ) i zdcyduj, czym jst każdy z nich. Wpisz właściwą litrę (A D) w każdą kratkę. Uwaga! Jdn tmat ni pasuj d żadng tkstu. A a schl halth prjct B a halth prblm a halth cntr D sm advic abut halth T: J Frm: Max Thursday 6:0 pm Hi J, Hw ar yu? Hw s th prsntatin ging? I m srry that I can t hlp yu. But I fl rally trribl. I v gt a sr thrat and I m cughing a lt. I can t g t schl fr a fw days. Tak car and gd luck Max This txt is abut B. It s imprtant t think abut yur halth! Yu shuld knw what t at and drink, hw t kp fit, and hw t lk aftr yurslf! m t ur intractiv prsntatin at th sprts club t find ut mr abut hw t stay halthy! SHOOLNEWS W nw hav th winnrs f ur Halthy Lifstyl cmptitin! A grup f studnts frm St Jhn s Schl hav cm first with thir vry artistic pstr. It was vry big and shwd 0 ways f staying halthy. Find ut This txt is abut A. This txt is abut D. ZADANIE 8 / 4 pkt Przczytaj pniższy tkst. W zadaniach 4 z pdanych dpwidzi wybirz właściwą, zgdną z trścią tkstu. Wpisz znak w kratkę bk dpwidzi A, B alb. T: Rbrt Frm: Bartk Thursday 6:0 pm Hi Rbrt, Hw ar yu? I m at my cusin s plac at th mmnt. My family lv sprt as much as I d. Evn in th vnings, w dn t watch TV r play cmputr gams. W play tabl tnnis tgthr. It raind fr a fw days, s w wnt t th sprts cntr. W spnt sm tim in th gym and th swimming pl. Nw it s sunny again. I hp it wn t b windy tmrrw bcaus w r planning a badmintn match. Last tim I cam t visit my cusin, h taught m hw t play crickt. It wasn t asy. Nw h s taching m th ruls f rugby. W r ging t hav a match against th childrn frm anthr twn! Last wk, w playd ftball against thm and bat thm! W r ging t finish th match at abut ight, s I ll hav tim t chat with yu n th cmputr at abut half past ight. S yu thn. Tak car, Bartk What ds Bartk d in th vning? A B What is th wathr lik at th mmnt? A B What match did Bartk s tam win? A B 4 What tim can Bartk talk with his frind nlin? A B 9

15 Z E S TAW Z A DA Ń 5 R z d z i a ł y ZADANIE 9 / 4 pkt Przczytaj pniższ tksty A E. Uzupłnij tablę, wpisując w każdą kratkę ( 4) właściwą litrę. Uwaga! Jdn tkst pzstani niwykrzystany. Mama pyta: D yu knw what yu nd t tak t th schl party? Stv dpwiada: Ys, I d. Z którg tkstu Stv się tym dwidział? D yu knw what yur nw frind liks? D yu knw what is happning in th city cntr this wknd? D yu knw what yur frind thinks f yur nw classmat? Ys, I d. Ys, I d. Ys, I d. B A 4 D OUR STUDENTS Hi Stv, Hw ar yu? Jack Tat Hav yu hard abut th Grad: 6, tw days at th schl carnival parad in th main Ag: squar? It s this Saturday Apparanc: tall, black hair and Sunday. D yu want t cm? Th nw by, Hbbis: drawing, cycling B Jack, is cming, t. Tak car A T: Stv Frm: Harry Mnday :00 pm Hi Stv, Hw ar yu? I nd yur advic. I m thinking f inviting Jack, th nw guy, t my party. H sms gd fun, right? And I quit lik him. D yu knw what h s intrstd in? If h liks ding any sprt, mayb h culd jin ur ftball tam. What d yu think? Harry W d lik t invit all th studnts t clbrat hristmas with us. W r mting in th gym, n st Dcmbr, at 0 am. Thr will b a big hristmas tr and small prsnts fr vryn! Plas bring sm swts and party snacks. W hp t s yu thr. Yur Tachrs Stv, Dn t frgt abut th carnival party tday! Lt m knw what tim th party finishs. I can cm and gt yu aftr it finishs. Dad DE E ZADANIE 0 / 4 pkt ZADANIE / pkt Przczytaj tkst. Wybirz pprawn uzupłnini luk 4. Wpisz znak w kratkę bk dpwidzi A, B alb. D yu lik natur? If s, w hav an amazing hliday fr yu! W rganis cach () t diffrnt wildlif parks whr yu can s larg birds lik wls and () and clurful () such as buttrflis. If yu (4) t ur travl agncy tmrrw, yu ll hav th chanc t win th trip f yur drams! A trips B htls walks A whals B agls wlvs A inscts B lavs plants 4 A will cm B cam cm Przczytaj tkst. Spśród wyrazów pdanych w ramc wybirz t, któr pprawni uzupłniają luki. Wpisz dpwidnią litrę (A F) bk numru każdj luki. Uwaga! Trzy wyrazy zstały pdan ddatkw i ni pasują d żadnj luki. A sailing B lg hurt D hair E running F hurts T: Olivia Frm: Lucy Tusday 4:5 pm Hi Olivia, Hw ar yu? I m srry but I v gt sm bad nws. I v brkn my () B and can t walk. I was () E in th gardn whn it happnd. It () a lt s my mum tk m t hspital. Nw I m fling bttr bcaus it dsn t hurt s much anymr. Mayb yu can visit m n Tusday? Plas writ back, Lucy 9 WYNIK: / 4 pkt

16 0 Track ROZDZIAŁ, ZŁOWIEK, LEKJA, ZADANIE By: What ds yur bst frind lk lik, Kat? Kat: Sh s vry prtty. Sh s tall and sh s gt dark straight hair. By: Straight hair? S wh s th girl in that pictur? Kat: Oh, that s my sistr. My frind s hair is lng. Girl: Mst f my frinds ar intrstd in bks and music. I m nt. And I hat cmputr gams. I m rally kn n drawing. I want t study Art in th futur. By: My fathr liks smart clths. H wars a shirt, trusrs and lgant shs. I smtims war a shirt, t, but, mst ftn, I war sm sprty clths and trainrs. 0 Track 0 ROZDZIAŁ, DOM, LEKJA, ZADANIE By: S, whr d yu liv? Girl: I liv in a small twn nar Warsaw. By: Is Warsaw a big city? Girl: Oh ys, it s t big and t nisy fr m. What abut yu? By: I liv in a villag by th sa, s I quit lik it. By: W liv nxt t a busy rad, s it s vry nisy. I rally hat it. And ur flat is vry small. I dn t vn hav my wn rm. I shar a rm with my yungr brthr. Mayb n day, w ll mv t a villa. Girl : D yu lik yur rm? Girl : Wll, it s mdrn but it s t big and dark. I dram f having a small and light rm. Girl : Just lik m! I d lik t hav a small rm, but with lts f picturs n th walls and a cmfrtabl bd. 0 Track 0 ROZDZIAŁ, DOM, LEKJA, ZADANIE 6 What s yur flat lik? Hw ftn d yu tidy yur rm? What d yu lik mst abut yur rm? 4 Wuld yu lik t liv in th cuntrysid? 04 Track 04 ROZDZIAŁ, SZKOŁA, LEKJA, ZADANIE 4 D yu lik ging t schl? Why d yu lik Histry? What ar yur tachrs lik? Track ROZDZIAŁ, SZKOŁA, LEKJA, ZADANIE 4 Jan: Hav yu gt any phts f yur classmats, Mik? Mik: Sur. Tak a lk at this n. It s frm ur aftrschl club. This by hr, th n with th pncil in his hand, is Bn. H s drawing a pictur in his Scinc lssn. Jan: And wh s th by with th shrt hair? Mik: Th n sitting nxt t Bn? It s Simn. H s trying t find smthing in his pncil cas. His pncil cas is always a ral mss! Jan: And th tw girls? Mik: Thy ar Btty and Natali. Btty is th n in th purpl tp. Sh s writing smthing in hr ntbk. And Natali is th n with th crayns. Sh s wrking n hr Art prjct. Jan: Thy lk cl. an I mt thm n day? 06 Track 06 ROZDZIAŁ 4, PRAA, LEKJA, ZADANIE 4 By: Natali, is this yur dad in th pht? Girl: Ys, it is. H s in his clinic. By: Is yur dad a dntist? Girl: N, h isn t. H s a vt. H hlps th dgs and cws frm ur villag. By: My mum is a vry busy wman. Sh ftn wrks all day lng and cms back at ight clck in th vning. And sh usually lavs fr wrk at half past six in th mrning t pn hr shp at half past svn. Mia: What wuld yu lik t b whn yu grw up, Tim? Tim: Wll, whn I was yungr, I wantd t b a scintist, lik my dad. But nw I think that I d lik t b a plic fficr. I think it s a rally intrsting jb. And what abut yu, Mia? Mia: I want t b a singr. It s vn mr xciting jb than bing a plicman, I think. 4 Girl: My brthr is a studnt, but h als wrks twic a wk. Our uncl Grg has a small htl and my brthr hlps him in th ffic. I smtims hlp my uncl in th htl rstaurant. It s gd fun! 07 Track 07 ROZDZIAŁ 5, ŻYIE RODZINNE I TOWARZYSKIE, LEKJA, ZADANIE 5 Mnica: Hi, Grg. Grg: Hi, Mnica. What ar yu ding hr? Mnica: Th sam as yu. I m walking th dg. Grg: Right. Lt s sit n th grass vr thr. Mnica: Whr? Undr that tr? Grg: OK. 9

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Happy Birthday! Happy Birthday!

Happy Birthday! Happy Birthday! Happy irthday! Happy irthday! to be Uzupełnij tekst, używając wyrazów z ramki. It I It I We He She Hi. I am Matt. am with my family today. are happy. This is my brother, Luke. is thirteen. My granny is

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język angielski Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S4) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad Families My Picture Dictionary The family Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother brother dad sister mum granny granddad Podpisz obrazek, używając wyrazów z ćwiczenia. brother my m y words

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Umiejętności Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

FREE SAMPLE repetytorium5.indd 5 11/27/13 1:57 PM

FREE SAMPLE repetytorium5.indd 5 11/27/13 1:57 PM L k c j a 1 3 1 Popatrz a zdjęci i wpisz brakując samogłoski. 1 y s s h r 9 h d 8 m th SPRAWDZIAN Słuchai 15 4 Usłyszysz dwukroti dialog. Na podstawi iformacji zawartych w agraiu do każdj rzczy (1 4) dopasuj

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA (S2) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ (S1) Czas pracy: 45 minut GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

13. Chcesz powiedzieć, że jesteś zmęczony/a i znudzony/a. Co powiesz? A. I'm tiring and boring. B. I m tired and bored. C. I m tired and boring.

13. Chcesz powiedzieć, że jesteś zmęczony/a i znudzony/a. Co powiesz? A. I'm tiring and boring. B. I m tired and bored. C. I m tired and boring. Reakcje językowe Zadania 1-80 1. Chcesz przedstawić swojego kolegę - Tomka. Co powiesz? A. This is my friend Tom. B. I have a friend - Tom. C. Tom is my friend. 2. Chcesz zapytać, jak nazywa się brat Jacka.

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH THE BEST

POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH THE BEST GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH THE BEST ETAP 1 TEST LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY 30 LISTOPADA 2012

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

I. Czasy gramatyczne (tenses)

I. Czasy gramatyczne (tenses) I. Czasy gramatyczne (tenses) 3. Czas present simple (czas teraźniejszy prosty) U ycie: Prawdy ogólne (prawdy naukowe, zjawiska zachodz¹ce w przyrodzie, np. S³oñce wschodzi na wschodzie.=the Sun rises

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej , Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej Podstawa programowa z komentarzami Języki obce Podstawa programowa zawiera standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA :

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : 1 Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : SUMA PUNKTÓW: _0 1. Wstaw czasowniki z nawiasów we właściwej

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Vocabulary The weather. Grammar Be going to. Holiday activities

Vocabulary The weather. Grammar Be going to. Holiday activities Voulry Th wthr 1 Przyjrzyj si koowi. 23 oznz litr L, 54 litr T, 25 litr V. U ywjà to kou, oszyruj okrêlni opisujà poo. 32/53/54 31/23/53/15/41/55 hot 31/53/23/41 34/11/42/43/42/43/22 35/42/43/41/55 44/15/43/43/55

Bardziej szczegółowo

Słownictwo i gramatyka obowiązujące podczas sprawdzianu z pracy długoterminowej: hero artist work of art heroine plot dialogue review

Słownictwo i gramatyka obowiązujące podczas sprawdzianu z pracy długoterminowej: hero artist work of art heroine plot dialogue review JĘZYK ANGIELSKI PRACA DŁUGOTERMINOWA NR 4 TERMIN ODDANIA 31. 01. 2012 Słownictwo i gramatyka obowiązujące podczas sprawdzianu z pracy długoterminowej: 1. Kultura. 2. Sport. 3. Future simple; be going to;

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPŁNI UZŃ KO UZNI PSL miejsce na naklejkę SPRWZIN W KLSI SZÓSTJ SZKOŁY POSTWOWJ ZĘŚĆ 2. JĘZYK NGILSKI UZUPŁNI ZSPÓŁ NZORUJĄY

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

i o ł ścią m e i C n o m v l e ut r w O t ih t a a o o l e c v

i o ł ścią m e i C n o m v l e ut r w O t ih t a a o o l e c v tul mn i vr with Co śc miło ią a lov coat Dlaczgo tkaniny bambusow? i kt r an ty ba n cz mi ęk k bi zy n m ga gr ty an n at lik d n ło ch anti-bactrial, anti-fungal soft, dlicat 60% lpsz od bawłny yj n

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 1. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz sprawdzianu zawiera

Bardziej szczegółowo

Waiting for Christmas

Waiting for Christmas Waiting for Christmas Everybody likes waiting for Christmas. Can you smell the gingerbread, dishes being prepared by our mothers and grandmothers in the kitchen? Sometimes we enjoy giving a helping hand,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPŁNI ZSPÓŁ NZORUJĄY KO UZNI PSL miejsce na naklejkę SPRWZIN W KLSI SZÓSTJ SZKOŁY POSTWOWJ ZĘŚĆ 2. JĘZYK NGILSKI UZUPŁNI ZSPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Język angielski grupa 30-minutowa

Język angielski grupa 30-minutowa Słowa i zwroty, które pojawią się na spotkaniach w MAJU: Powitanie rymowanka Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say, "Hello"? Can you stretch up high? Can you

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 3

Our Discovery Island 3 Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku, np. blue birds.

Bardziej szczegółowo

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD PATRONATEM BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY I JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI KOD WPISUJE UCZEŃ IMIĘ I NAZWISKO * * nieobowiązkowe PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 15 stron (zadania 1 11) i kartę odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY Kuratorium Oświaty w Lublinie KOD UCZNIA ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Hello Jack Plus rozkład materiału

Hello Jack Plus rozkład materiału Hello Plus rozkład materiału Introductory Unit Hello, Friends! 1 lekcja zaznajomienie się z postaciami i maskotką podawanie swojego imienia zaznajomienie się z poleceniami i reagowanie na nie uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO KROPECZKI Miesiąc Temat Materiał Wrzesień, październik, listopad 2014r. Hello again! Proste powitania Wskazywanie odpowiednich kolegów/ koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi What s your name? A. Hello!

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Etap Wojewódzki

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Etap Wojewódzki Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok pieczątka WKK DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Etap Wojewódzki Drogi Uczniu Witaj na III etapie konkursu języka angielskiego.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

Hello! Goodbye! exercise. My Name exercise. 1. Hello! How Are You! Hello! Goodbye! Goodbye! Hello! Hello! I m Tom. What s your name? I m...

Hello! Goodbye! exercise. My Name exercise. 1. Hello! How Are You! Hello! Goodbye! Goodbye! Hello! Hello! I m Tom. What s your name? I m... 1. Hello! How Are You! 3 Hello! Goodbye! 1 Hello! Hello! Goodbye! Goodbye! Hello!/Hallo! [hel, h l ] Cześć! Good morning! [g d m.n ] Dzień dobry! (rano do południa) Good afternoon! [g d f.t nu n] Dzień

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI LONGMAN REPETYTORIUM SZÓSTOKLASISTY PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ 3 Rozdziały 1 12 Czas pracy: 45 minut Liczba punktów do uzyskania: 40 Informacje

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski klasa II Podręcznik Our Discovery Island 2; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNI ZESPÓŁ NDZORUJĄY KOD UZNI PESEL miejsce na naklejkę UZUPEŁNI ZESPÓŁ NDZORUJĄY Uprawnienia ucznia do nieprzenoszenia

Bardziej szczegółowo

Twój trening: Gramatyka

Twój trening: Gramatyka KARTA PRACY Gimnajum Test Dby stat Klasa 1 Tój tening: Gamatyka P t ó 1 Uupełnij luki dpiednimi fmami casnikó pdanych naiasach. Następnie płąc knstukcje 1 6 ich pisami (a f). 1 Pesent Simple He neve sleeps

Bardziej szczegółowo

Animal Park. Unit. 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. 2 Popatrz na obrazki i rozwiąż krzyżówkę. H E E T A H S.

Animal Park. Unit. 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. 2 Popatrz na obrazki i rozwiąż krzyżówkę. H E E T A H S. Unit Animal Park Lesson 1 Basic & Challenge 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. c a 1 I like cheetahs. 6 Do you like whales? e b d 2 Do you like tigers? 7 I love kangaroos. 3 I love

Bardziej szczegółowo

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego Żarki 2012/2013 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V Imię i nazwisko Szkoła /75 p. Zadanie 1 Przeczytaj poniższe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Is school important in our life? Why?? help you to brush up your skills and encourage you to study harder and harder.

Is school important in our life? Why?? help you to brush up your skills and encourage you to study harder and harder. On the 55 th school anniversary we have decided to prepare the magazine about school. So you can find here articles, poems, and riddles about school. Enjoy and have fun!!! Is school important in our life?

Bardziej szczegółowo

Czasowniki modalne. sale yesterday.

Czasowniki modalne. sale yesterday. Czasowniki modalne Wszystkie czasowniki modalne łączą się z bezokolicznikiem bez to. Wyjątkiem jest czasownik ought to, gdzie to stanowi część czasownika. Pytania z czasownikiem modalnym tworzymy poprzez

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 2. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę nastolatków organizujących przedstawienie. Na

Bardziej szczegółowo

Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty. Present Continuous Tense Czas teraźniejszy ciągły

Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty. Present Continuous Tense Czas teraźniejszy ciągły Rozdział 3 Czasy Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty Czasu tego używamy mówiąc o codziennych sytuacjach i czynnościach, które co jakiś czas się powtarzają. Stosowany jest do opisywania czynności

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 PLAN WYNIKOWY Yazoo 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 Rozdział 1a: It's a book. Rozdział 1b: Is it a pencil? Nazywa przedmioty na obrazkach. Odpowiada na pytanie: What is it? Podaje nazwę przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken.

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 Okres bezpodręcznikowy 2 Hello!! W większości poprawnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

Czwórka z PLUSEM Od redakcji Witamy! redakcjaczworki@tlen.pl Nr 3 listopad 2010 Cena 1,oo zł

Czwórka z PLUSEM Od redakcji Witamy! redakcjaczworki@tlen.pl Nr 3 listopad 2010 Cena 1,oo zł Strona 1 A jak Australia, moje marzenie B jak Boże Narodzenie, piękne święta już niedługo C jak ciasta, ciastka i ciasteczka p. Ani Szostak D jak deska do prasowania (nie cierpię prasować) E jak encyklopedia,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA I. ocena 2 3 4 5 UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL ŚRODKI JĘZYKOWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA I. ocena 2 3 4 5 UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL ŚRODKI JĘZYKOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA I Tiger 1 Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń chętnie podejmuje dodatkowe prace Jest zawsze

Bardziej szczegółowo