FREE SAMPLE. Książka nauczyciela

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FREE SAMPLE. Książka nauczyciela"

Transkrypt

1 Książka nauczycila

2 Infrmacj Sprawdziani Szóstklasisty Spis trści Słwnictw i sprawnści językw. złwik. Dm. Szkła 4. Praca 5. Życi rdzinn i twarzyski 6. Żywini 7. Zakupy i usługi 8. Pdróżwani i turystyka 9. Kultura 0. Sprt. Zdrwi. Świat przyrdy Gramatyka. złwik. Dm. Szkła 4. Praca 5. Życi rdzinn i twarzyski 6. Żywini 7. Zakupy i usługi 8. Pdróżwani i turystyka 9. Kultura 0. Sprt. Zdrwi. Świat przyrdy Słwniczk Zstawy zadań Zstaw zadań. Zstaw zadań. Zstaw zadań. Zstaw zadań 4. Zstaw zadań 5. Zapis nagrań

3

4 L k c j a Ppatrz na zdjęci i wpisz brakując samgłski. y s n s a i h r 9 a h d 8 u m th SPRAWDZIAN Słuchani 5 4 Usłyszysz dwukrtni dialg. Na pdstawi infrmacji zawartych w nagraniu d każdj rzczy ( 4) dpasuj mijsc, w którym się na znajduj (A E). Wpisz dpwidnią litrę w kratkę bk każdj rzczy. Uwaga! Jdn mijsc na plakaci pzstani niwykrzystan. 4 a f c 5 n ck 6 rs a Znajdź w diagrami angilski dpwidniki plskich nazw części ciała. yfry w nawiasach znaczają liczbę litr w angilskich wyrazach. ramię () plcy (4) palc u ręki (6) stpy (4) stpa (4) ręka (4) klan (4) nga () palc u ngi () łkić (5) bark (8) s l b w n f Przczytaj tkst i zakrśl właściw czaswniki. Mr Ptr Prfct always wants t lk clan. Whn h waks up, h always () has/washs a quick shwr. Thn, h () lks/washs his fac, has a shav and () cmbs/maks his shrt hair. Aftr this, h has his brakfast. H always (4) ats/drinks sm halthy fd. Aftr vry mal, h (5) brushs/washs his tth and thn puts n his clan clths. H rally (6) cars/ lks aftr himslf. h a n d b a i f t a r m n u f h c k g 7 l g n k n t th d t t f a n r f t t a r n n h i f 4 A E D SPRAWDZIAN Znajmść śrdków 5 Przczytaj tkst. Wybirz pprawn uzupłnini luk. Wpisz znak w kratkę bk dpwidzi A, B alb. Tn TV, Saturday Facts Abut Us a fascinating dcumntary abut th human bdy, giving sm facts that vry tnagr shuld () Girls Tim sm tips n hw t lk aftr lng (). Gramatyka,.0.00 An intrviw with a by wh Rzdział., () his tth 0 tims a day! str. 5 5 A knw B t knw knwing A ar B had hair A washs B brushs cmbs 6 Zdcyduj, czy pniższ zdania są prawdziw (TAK) czy fałszyw (NIE). A D B E 6 Hw much d yu knw abut th human bdy? Yur tnails grw fastr than yur fingrnails. TAK NIE Th human hart wighs abut kg. TAK NIE Mst halthy ppl hav 0 tth. TAK NIE 4 Yur ns and ars nvr stp grwing. TAK NIE 5 Mst ppl ls abut hairs a day. TAK NIE 6 It s pssibl t snz with yur ys pn. TAK NIE

5 Lkcja Przczytaj prblmy i zasugruj rady. g Yu shuld at smthing. I fl hungry! g Yu shuld put n sm swatr. 4 I m cld! I m thirsty! g Yu shuld drink sm watr. 5 I fl tird! g Yu shuld tak a nap. I fl sick! 6 I m ht! g Yu shuld tak ff that scarf. g Yu shuld g t a dctr. Uzupłnij pis ilustracji wyrazami pdanymi w ramc. cugh brkn lg tmpratur stmach ach runny ns cut hadach backach sr thrat tthach Mum FR Grandad EE sr thrat Th Unwll Family is nt wll again. Grandad gt a () backach and vry bad (), s h can t mv. stmach ach. Sh can t at tthach and (4) Mum has () brkn lg anything. Dad has a (5), s h can t walk. H als cut hurt his fingr and has a (6) n it. Ln has a cld. cugh runny ns and a trribl (8). H has a (7) tmpratur and a hrribl Laura has flu. Sh has a high (9) hadach. Will thy vr gt bttr?! (0) Laura Dad Ln SPRAWDZIAN zytani Przczytaj pniższy tkst. W zadaniach ( 5) z pdanych dpwidzi wybirz właściwą, zgdną z trścią tkstu. Wpisz znak w kratkę bk dpwidzi A, B alb. T: Sphi Frm: Max What s th mattr with Max? Friday 0:54 am A B SA Hi Sphi, I m srry but I can t cm t visit yu bcaus I hav a cld. I dn t hav a high tmpratur, but I hav a trribl hadach. I als hav a runny ns. Th dctr says it isn t vry srius. I must tak sm tablts and drink lts f watr. I dn t hav t stay in bd, but I can t g ut anywhr fr a fw days. It s rally trribl. Hw is yur brkn lg? Ds it still hurt? It s rally strang that w ar bth unwll at th sam tim. I think w shuld ask Mark t tll us what s ging n at schl. Mayb w can talk n Skyp tday? Is ight thirty a gd tim fr yu? It s prfct fr m. A B What is Sphi s prblm? A B 4 What tim ds Max want t talk t Sphi n Skyp? A B 5 Why is Max writing t Sphi? A T giv hr sm advic. B T say hw h is. T ask abut schl. LE SPRAWDZIAN Znajmść funkcji 6 What shuld Max d t gt bttr? MP Tak car, Max 4 Usłyszysz dwukrtni cztry wypwidzi ( 4). D każdj z nich dbirz właściwą rakcję (A E). Wpisz dpwidnią litrę w każdą kratkę. Uwaga! Jdna rakcja ni pasuj d żadnj wypwidzi. A Nt vry wll. B Ys, but nly fr tw days. N bcaus yu r still sick. D Gt wll sn. E I v gt trribl stmach ach. E B 4A 7

6

7 L k c j a czaswnik mdalny can / can t Użyj czaswnika can/ can t wraz z bzklicznikim (bz t), aby pwidzić, ż: ktś ptrafi wyknywać jakąś czynnść lub ni ptrafi jj wyknywać, np.: I can play ftball. I can t play th pian. Sh can swim. Sh can t run fast. ktś mż wyknać jakąś czynnść, lub ni mż jj wyknać, np.: I m ill tday, s I can t g t schl. Sh is OK nw, s sh can lav th hspital. I can.... (v) I hav sm fr tim this aftrnn, s I My frind can t.... (x) can... Pamiętaj, ż czaswniki mdaln, w tym can, ni dminiają się przz sby.. (v) I hav a cld, s I can t.... (x) Uzupłnij zdania. Użyj can/ can t raz wyrazów pdanych w nawiasach. Tm can rid / can t rid (rid) a bik, but h can t driv / can driv (driv) a car. Thy can t travl (travl) n a bus bcaus h fls sick. Sh can't mv (mv) hr lft arm bcaus it s brkn. 4 I m an artist and I can paint (paint) vry wll. Aby utwrzyć pytani, zamiń mijscami can i pdmit zdania, np.: I can climb trs. an yu climb trs? Ys, I can. / N, I can t. Sh can play th pian. an sh play th pian? Ys, sh can. / N, sh can't. Użyj wyrażnia an yu/uld yu, aby wyrazić prśbę, np:. an yu/ uld yu hlp m, plas? Uzupłnij pytania. Użyj can/culd i wyrazów pdanych w ramc. an h sing (h / sing) whn h s gt a cld? an yur frinds watch (yur frinds / watch) TV lat at night? an yu at (yu / at) a lt whn yu v gt stmach ach? 4 an / uld yu hlp (yu / hlp) m with my hmwrk, plas? czaswnik mdalny must Aby pwidzić, ż ktś musi cś zrbić, użyj czaswnika must raz bzklicznika (bz t), np.: I must s my dntist. W must call fr an ambulanc. Patrz: hav t na str. 6. I m vry tird. I g must li dwn fr a whil. Uzupłnij zdania. Użyj must raz czaswników pdanych w nawiasach. 5 I m s hungry. I must at (at) smthing. Yu v gt a high tmpratur. Yu must stay (stay) in bd. H s gt flu. H must tak (tak) a lt f vitamin tablts. 4 Hr lg is brkn. Sh must g (g) t hspital.

8 L k c j a czaswnik mdalny mustn t Aby pwidzić, ż kmuś ni wln wyknywać jakijś czynnści, użyj czaswnika mustn t raz bzklicznika (bz t), np. I m allrgic t panuts s I mustn t at thm. Whn I hav a cld, I g mustn t g ut. czaswnik mdalny shuld / shuldn t Uzupłnij zdania. Użyj mustn t raz czaswników pdanych w nawiasach. My lg hurts badly, s I mustn't d (d) any sprt fr a fw wks. Sh is ill, s sh mustn't g (g) ut this wk. Whn my dad has gt a hadach, w mustn't mak (mak) any nis. 4 H lft th dntist a fw minuts ag. Nw h mustn't at (at) anything fr tw hurs. Aby pwidzić, ż ktś pwinin cś zrbić lub ni pwinin czgś zrbić, użyj czaswnika shuld/shuldn t raz bzklicznika, np.: It s lat. I shuld g t bd. Sh isn t vry halthy yt. Sh shuldn t g back t schl. If yu want t kp fit, A yu shuld.... (v) B yu shuldn t.... (x) Przczytaj zdania ( 4) i uzupłnij rady. Użyj shuld/ shuldn t. athy fls tird. A Sh shuld hav a rst. B Sh shuldn t listn t lud music. Mark s ys ftn hurt. A H shuldn't watch TV fr a lng tim. B H shuld s a dctr. I v gt flu. A Yu/I shuldn't g ut t s any frinds. B Yu/I shuld at a lt f vitamins. 4 My parnts say that thy arn t vry fit. A Thy shuld d sm rgular xrcis. B Thy shuldn't at t much. SPRAWDŹ SIĘ Uzupłnij dialgi. Wpisz: can/ can t, must/ mustn t lub shuld/ shuldn t. Dav: Hi, Adam. Srry but I () can't Elln: Yu lk tird, Ann. I think yu play tnnis with yu tmrrw. (4) shuld g t bd. Adam: What s th mattr? Ann: N, it s OK. I m just hungry. Dav: My right arm hurts badly. Th dctr says that I (5) must at smthing and thn I () must / shuld put sm spcial cram w (6) can g ut t th cinma. n my arm and, f curs, I () mustn't / can't (7) an yu hlp m t mak sm d any sprt fr a fw wks. sandwichs, plas? Adam: I m rally srry t har that. I hp yu ll gt Elln: Sur. wll sn. Mark: I m ging t hav a hamburgr and chips. What abut yu? Susi: Rally? Yu knw yu (8) shuldn't / mustn't / can't at s much fast fd. Mark: Why nt? Susi: It isn t halthy. Yu (9) must / shuld giv yur bdy sm vitamins. Why dn t yu hav a salad? Mark: Oh, all right thn. But it s bring t talk abut fd. (0) an Punkty / 0 w talk abut smthing ls nw? Rzdziały : / 0 5

9

10 zęści ciała arm /ɑːm/ ręka, ramię back /bæk/ plcy ar /ɪə(r)/ uch lbw /ˈlbəʊ/ łkić y /aɪ/ k fac /fɪs/ twarz fingr /ˈfɪngə/ palc u ręki ft/ ft /fʊt/, /fiːt/ stpa/ stpy hair /hə/ włs/ włsy hand /hænd/ ręka had /hd/ głwa hart /hɑː(r)t/ src kn /niː/ klan lg /lg/ nga muth /maʊθ/ usta nail /nɪl/ paznkić nck /nk/ szyja ns /nəʊz/ ns shuldr /ˈʃəʊldə/ ramię, bark tth/ tth /tuːθ/, /tiːθ/ ząb/ zęby t /təʊ/ palc u ngi tngu /tʌŋ/ język Sampczuci, chrby allrgy /ˈælə(r)dʒi/ alrgia backach /ˈbækɪk/ ból plców brkn (lg) /ˈbrəʊkən ˌlg/ złamana (nga) cld /kəʊld/ przziębini cugh /kɒf/ kaszl cut /kʌt/ skalczni dit /ˈdaɪət/ dita flu /fluː/ grypa gt wll /ˌgt ˈwl/ wyzdrwić hadach /ˈhdɪk/ ból głwy hiccups /ˈhɪkʌps/ czkawka hurt my fingr /ˌhɜːt maɪ ˈfɪngə/ zranić palc runny ns /ˌrʌni ˈnəʊz/ zakatarzny ns snz /sniːz/ kichać sr thrat /ˈsɔː ˌθrəʊt/ bląc gardł stmach ach /ˈstʌmək ˌɪk/ ból brzucha tmpratur /ˈtmprətʃə/ grączka tthach /ˈtuːθˌɪk/ ból zęba I m hungry. /ˌaɪm ˈhʌŋɡri/ Jstm głdny. I fl unwll. /ˌaɪ ˌfiːl ʌnˈwl/ Źl się czuję. I m cld. /ˌaɪm ˈkəʊld/ Zimn mi. I fl gd. /ˌaɪ ˌfiːl ˈɡʊd/ zuję się dbrz. I m ht. /ˌaɪm ˈhɒt/ Grąc mi. I m ill. /ˌaɪm ˈɪl/ Jstm chry. I fl sick. /ˈaɪ ˌfiːl ˈsɪk/ Mam mdłści./jstm chry I fl trribl. /ˌaɪ ˌfiːl ˈtrəb(ə)l/ zuję się krpni. I m thirsty. /ˌaɪm ˈθɜː(r)sti/ Jstm spragniny. I m tird. /ˌaɪm ˈtaɪə(r)d/ Jstm zmęczny. Lkarstwa painkillrs /ˈpɪnˌkɪlə(r)z/ lki przciwbólw plastr /ˈplɑːstə(r)/ plastr syrup /ˈsɪrəp/ syrp tablts /ˈtæbləts/ tabltki tissus /ˈtɪʃuːz/ chustczki d nsa Higina cdzinna brush my tth /ˈbrʌʃ maɪ ˈtiːθ/ myć zęby car /kə(r)/ pikwać się cmb /kəʊm/ grzbiń cmb my hair /ˈkəʊm maɪ ˈhə/ czsać włsy hairbrush /ˈhəbrʌʃ/ szcztka d włsów hav a shav /ˌhæv ə ˈʃɪv/ glić się hav a shwr /ˌhæv ə ˈʃaʊə/ brać prysznic at halthy fd /ˌiːt ˌhlθi ˈfuːd/ zdrw się dżywiać /ˌlʊk ˈɑːftə(r) lk aftr yurslf jə(r)ˈslf/ kp fit /kiːp ˌ ˈfɪt/ b ack, backach, blush tc. dbać sibi utrzymywać, dbać dbrą kndycję sap /səʊp/ mydł shwr gl /ˈʃaʊə(r) ˌdʒl/ płyn pd prysznic tthbrush /ˈtuːθˌbrʌʃ/ szcztczka d zębów tthpast /ˈtuːθˌpɪst/ pasta d zębów unhalthy /ʌnˈhlθi/ nizdrwy wash my (fac) /ˌwɒʃ maɪ ˈfɪs/ umyć (twarz) Spróbuj przypmnić sbi p jdnym wyrazi dtyczącym tmatu ZDROWIE zaczynającym się d każdj z pdanych pniżj litr. lbw, ar, y, tc. f ac, fingr, flu tc. h art, halthy, had tc. 4 t ngu, t, tablts tc. 5 n s, nck, nail tc. 6 c ar, cmb, cld tc. 7 s huldr, stmach ach tc. 8 68

11

12 R z d z i a ł y imię i nazwisk klasa 9 ZADANIE / pkt Usłyszysz dwukrtni trzy tksty. Na pdstawi infrmacji zawartych w nagraniu zdcyduj, czy pdan zdania ( ) są prawdziw (TAK), czy fałszyw (NIE). Wpisz znak w kratkę bk właściwj dpwidzi. Dziwczynka miała prblm z wybrm przntu. TAK NIE Dzici marzą zbaczniu dzikich zwirząt. TAK NIE hłpic jst zadwlny, ż tata zawzi g d szkły. TAK NIE 40 ZADANIE / 4 pkt Usłyszysz dwukrtni cztry dialgi ( 4). D każdg z nich dpasuj mijsc, w którym się n dbywa (A E). Wpisz rzwiązania w kratki. Uwaga! Jdn mijsc zstał pdan ddatkw i ni pasuj d żadng dialgu. A B D E A E 4 D 4 ZADANIE / 4 pkt Usłyszysz dwukrtni cztry tksty. Na pdstawi infrmacji zawartych w nagraniu w zadaniach 4 z pdanych dpwidzi wybirz właściwą. Wpisz znak w kratkę bk dpwidzi A, B alb. chłpcu wln zjść d czasu d czasu? Kim dziwczynka chciałaby zstać w przyszłści? A B A B Któr warzyw lubi Luk? 4 Dlaczg Anna ni była dzisiaj w szkl? A B A B 89

13 Z E S TAW Z A DA Ń 5 R z d z i a ł y 4 ZADANIE 4 / 4 pkt Usłyszysz dwukrtni dialg. Na pdstawi infrmacji zawartych w nagraniu d każdg lmntu krajbrazu ( 4) dpasuj dpwidni mijsc na plakaci (A E). Wpisz właściwą litrę w kratkę bk każdg lmntu krajbrazu. Uwaga! Jdn mijsc na plakaci pzstani niwykrzystan. B E B E D A 4 A 4 ZADANIE 5 / 4 pkt Usłyszysz dwukrtni cztry wypwidzi ( 4). Dla każdj z nich wybirz właściwą rakcję. Wpisz znak w kratkę bk dpwidzi A, B alb. A It s grat fun. B Sur. Hr yu ar. I m fin, thanks. A I m plasd with my rsults. B I m nly jking. I m lking fr sm nw trainrs. A That s a rally gd ida! B What a pity! Enjy yurslf! 4 A H s fin, thanks. B H s tall. H s a studnt. ZADANIE 6 / 4 pkt D każdj z pisanych sytuacji ( 4) dbirz właściwą rakcję (A E). Wpisz właściwą litrę w kratkę bk każdj sytuacji. Uwaga! Jdna rakcja ni pasuj d żadnj sytuacji. Klga wyjżdża na wakacj. Życz mu udang pbytu. D Klżanka pyta twj zaintrswania. Odpwidz jj. E Klga smuci się z pwdu dwłang bzu. Pcisz g. A 4 Klżanka zastanawia się, gdzi pjchać na ltni bóz. Dradź jj. B A Dn t wrry. Yu can spnd th summr with m. B Why dn t yu g t th muntains? I am ging t th sasid. D Hav a grat tim! E I m kn n travlling. 90

14 Z E S TAW Z A DA Ń 5 R z d z i a ł y imię i nazwisk ZADANIE 7 / pkt klasa Przczytaj pniższ tksty ( ) i zdcyduj, czym jst każdy z nich. Wpisz właściwą litrę (A D) w każdą kratkę. Uwaga! Jdn tmat ni pasuj d żadng tkstu. A a schl halth prjct B a halth prblm a halth cntr D sm advic abut halth T: J Frm: Max Thursday 6:0 pm Hi J, Hw ar yu? Hw s th prsntatin ging? I m srry that I can t hlp yu. But I fl rally trribl. I v gt a sr thrat and I m cughing a lt. I can t g t schl fr a fw days. Tak car and gd luck Max This txt is abut B. It s imprtant t think abut yur halth! Yu shuld knw what t at and drink, hw t kp fit, and hw t lk aftr yurslf! m t ur intractiv prsntatin at th sprts club t find ut mr abut hw t stay halthy! SHOOLNEWS W nw hav th winnrs f ur Halthy Lifstyl cmptitin! A grup f studnts frm St Jhn s Schl hav cm first with thir vry artistic pstr. It was vry big and shwd 0 ways f staying halthy. Find ut This txt is abut A. This txt is abut D. ZADANIE 8 / 4 pkt Przczytaj pniższy tkst. W zadaniach 4 z pdanych dpwidzi wybirz właściwą, zgdną z trścią tkstu. Wpisz znak w kratkę bk dpwidzi A, B alb. T: Rbrt Frm: Bartk Thursday 6:0 pm Hi Rbrt, Hw ar yu? I m at my cusin s plac at th mmnt. My family lv sprt as much as I d. Evn in th vnings, w dn t watch TV r play cmputr gams. W play tabl tnnis tgthr. It raind fr a fw days, s w wnt t th sprts cntr. W spnt sm tim in th gym and th swimming pl. Nw it s sunny again. I hp it wn t b windy tmrrw bcaus w r planning a badmintn match. Last tim I cam t visit my cusin, h taught m hw t play crickt. It wasn t asy. Nw h s taching m th ruls f rugby. W r ging t hav a match against th childrn frm anthr twn! Last wk, w playd ftball against thm and bat thm! W r ging t finish th match at abut ight, s I ll hav tim t chat with yu n th cmputr at abut half past ight. S yu thn. Tak car, Bartk What ds Bartk d in th vning? A B What is th wathr lik at th mmnt? A B What match did Bartk s tam win? A B 4 What tim can Bartk talk with his frind nlin? A B 9

15 Z E S TAW Z A DA Ń 5 R z d z i a ł y ZADANIE 9 / 4 pkt Przczytaj pniższ tksty A E. Uzupłnij tablę, wpisując w każdą kratkę ( 4) właściwą litrę. Uwaga! Jdn tkst pzstani niwykrzystany. Mama pyta: D yu knw what yu nd t tak t th schl party? Stv dpwiada: Ys, I d. Z którg tkstu Stv się tym dwidział? D yu knw what yur nw frind liks? D yu knw what is happning in th city cntr this wknd? D yu knw what yur frind thinks f yur nw classmat? Ys, I d. Ys, I d. Ys, I d. B A 4 D OUR STUDENTS Hi Stv, Hw ar yu? Jack Tat Hav yu hard abut th Grad: 6, tw days at th schl carnival parad in th main Ag: squar? It s this Saturday Apparanc: tall, black hair and Sunday. D yu want t cm? Th nw by, Hbbis: drawing, cycling B Jack, is cming, t. Tak car A T: Stv Frm: Harry Mnday :00 pm Hi Stv, Hw ar yu? I nd yur advic. I m thinking f inviting Jack, th nw guy, t my party. H sms gd fun, right? And I quit lik him. D yu knw what h s intrstd in? If h liks ding any sprt, mayb h culd jin ur ftball tam. What d yu think? Harry W d lik t invit all th studnts t clbrat hristmas with us. W r mting in th gym, n st Dcmbr, at 0 am. Thr will b a big hristmas tr and small prsnts fr vryn! Plas bring sm swts and party snacks. W hp t s yu thr. Yur Tachrs Stv, Dn t frgt abut th carnival party tday! Lt m knw what tim th party finishs. I can cm and gt yu aftr it finishs. Dad DE E ZADANIE 0 / 4 pkt ZADANIE / pkt Przczytaj tkst. Wybirz pprawn uzupłnini luk 4. Wpisz znak w kratkę bk dpwidzi A, B alb. D yu lik natur? If s, w hav an amazing hliday fr yu! W rganis cach () t diffrnt wildlif parks whr yu can s larg birds lik wls and () and clurful () such as buttrflis. If yu (4) t ur travl agncy tmrrw, yu ll hav th chanc t win th trip f yur drams! A trips B htls walks A whals B agls wlvs A inscts B lavs plants 4 A will cm B cam cm Przczytaj tkst. Spśród wyrazów pdanych w ramc wybirz t, któr pprawni uzupłniają luki. Wpisz dpwidnią litrę (A F) bk numru każdj luki. Uwaga! Trzy wyrazy zstały pdan ddatkw i ni pasują d żadnj luki. A sailing B lg hurt D hair E running F hurts T: Olivia Frm: Lucy Tusday 4:5 pm Hi Olivia, Hw ar yu? I m srry but I v gt sm bad nws. I v brkn my () B and can t walk. I was () E in th gardn whn it happnd. It () a lt s my mum tk m t hspital. Nw I m fling bttr bcaus it dsn t hurt s much anymr. Mayb yu can visit m n Tusday? Plas writ back, Lucy 9 WYNIK: / 4 pkt

16 0 Track ROZDZIAŁ, ZŁOWIEK, LEKJA, ZADANIE By: What ds yur bst frind lk lik, Kat? Kat: Sh s vry prtty. Sh s tall and sh s gt dark straight hair. By: Straight hair? S wh s th girl in that pictur? Kat: Oh, that s my sistr. My frind s hair is lng. Girl: Mst f my frinds ar intrstd in bks and music. I m nt. And I hat cmputr gams. I m rally kn n drawing. I want t study Art in th futur. By: My fathr liks smart clths. H wars a shirt, trusrs and lgant shs. I smtims war a shirt, t, but, mst ftn, I war sm sprty clths and trainrs. 0 Track 0 ROZDZIAŁ, DOM, LEKJA, ZADANIE By: S, whr d yu liv? Girl: I liv in a small twn nar Warsaw. By: Is Warsaw a big city? Girl: Oh ys, it s t big and t nisy fr m. What abut yu? By: I liv in a villag by th sa, s I quit lik it. By: W liv nxt t a busy rad, s it s vry nisy. I rally hat it. And ur flat is vry small. I dn t vn hav my wn rm. I shar a rm with my yungr brthr. Mayb n day, w ll mv t a villa. Girl : D yu lik yur rm? Girl : Wll, it s mdrn but it s t big and dark. I dram f having a small and light rm. Girl : Just lik m! I d lik t hav a small rm, but with lts f picturs n th walls and a cmfrtabl bd. 0 Track 0 ROZDZIAŁ, DOM, LEKJA, ZADANIE 6 What s yur flat lik? Hw ftn d yu tidy yur rm? What d yu lik mst abut yur rm? 4 Wuld yu lik t liv in th cuntrysid? 04 Track 04 ROZDZIAŁ, SZKOŁA, LEKJA, ZADANIE 4 D yu lik ging t schl? Why d yu lik Histry? What ar yur tachrs lik? Track ROZDZIAŁ, SZKOŁA, LEKJA, ZADANIE 4 Jan: Hav yu gt any phts f yur classmats, Mik? Mik: Sur. Tak a lk at this n. It s frm ur aftrschl club. This by hr, th n with th pncil in his hand, is Bn. H s drawing a pictur in his Scinc lssn. Jan: And wh s th by with th shrt hair? Mik: Th n sitting nxt t Bn? It s Simn. H s trying t find smthing in his pncil cas. His pncil cas is always a ral mss! Jan: And th tw girls? Mik: Thy ar Btty and Natali. Btty is th n in th purpl tp. Sh s writing smthing in hr ntbk. And Natali is th n with th crayns. Sh s wrking n hr Art prjct. Jan: Thy lk cl. an I mt thm n day? 06 Track 06 ROZDZIAŁ 4, PRAA, LEKJA, ZADANIE 4 By: Natali, is this yur dad in th pht? Girl: Ys, it is. H s in his clinic. By: Is yur dad a dntist? Girl: N, h isn t. H s a vt. H hlps th dgs and cws frm ur villag. By: My mum is a vry busy wman. Sh ftn wrks all day lng and cms back at ight clck in th vning. And sh usually lavs fr wrk at half past six in th mrning t pn hr shp at half past svn. Mia: What wuld yu lik t b whn yu grw up, Tim? Tim: Wll, whn I was yungr, I wantd t b a scintist, lik my dad. But nw I think that I d lik t b a plic fficr. I think it s a rally intrsting jb. And what abut yu, Mia? Mia: I want t b a singr. It s vn mr xciting jb than bing a plicman, I think. 4 Girl: My brthr is a studnt, but h als wrks twic a wk. Our uncl Grg has a small htl and my brthr hlps him in th ffic. I smtims hlp my uncl in th htl rstaurant. It s gd fun! 07 Track 07 ROZDZIAŁ 5, ŻYIE RODZINNE I TOWARZYSKIE, LEKJA, ZADANIE 5 Mnica: Hi, Grg. Grg: Hi, Mnica. What ar yu ding hr? Mnica: Th sam as yu. I m walking th dg. Grg: Right. Lt s sit n th grass vr thr. Mnica: Whr? Undr that tr? Grg: OK. 9

Karta Pracy Szkoły ponadgimnazjalne Test Po klasie pierwszej Zakres podstawowy

Karta Pracy Szkoły ponadgimnazjalne Test Po klasie pierwszej Zakres podstawowy Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test P klasie piesej Zakes pdstay Tój tening: Słnict P t ó 1 Pecytaj pniżse yay i ich tłumacenia. Następnie uupełnij kategie dpiednimi słami tabelki. audience beak dn cheat

Bardziej szczegółowo

Final frontiers. Final frontiers. Vocabulary 1. out of. Prepositions of movement. out of across into under down towards along away from over

Final frontiers. Final frontiers. Vocabulary 1. out of. Prepositions of movement. out of across into under down towards along away from over pst ontinuous prft - Znjomość środów języowyh ozumini tstów pisnyh tp ozumini z słuhu pilot poli offir nurs journlist thr stwys prdis isnds isni łownitwo łuhni gowni ustn som food zytni Znjomość funji języowyh

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych INSTRUKCJA DO SPRAWDZIANU 1. Sprawdź, czy test zawiera wszystkie zadania (ogółem 6 zadao) 2. Napisz swoje imię i nazwisko oraz klasę w wyznaczonym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Warunki gólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Warunki gólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem pierwszeństw ma zawsze

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem BADANIE

Bardziej szczegółowo

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu:

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: Rozdział II Czytanie 1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: A/ Barbican studio to let in EC1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Present Simple czas teraźniejszy prosty... 5. 1.1. Użycie... 5. 1.2. Present Simple w skrócie... 7. 1.3. Struktura zdao...

Spis treści. 1. Present Simple czas teraźniejszy prosty... 5. 1.1. Użycie... 5. 1.2. Present Simple w skrócie... 7. 1.3. Struktura zdao... Spis treści 1. Present Simple czas teraźniejszy prosty... 5 1.1. Użycie... 5 1.2. Present Simple w skrócie... 7 1.3. Struktura zdao... 8 1.4. Zadania sprawdzające...11 2. Present Continuous czas teraźniejszy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY 1 TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Interviewer: How would you define your style, Samantha? Samantha: My style has changed over the years. I know exactly what I like and don t like now. In

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA CZŁOWIEK 1. Who is, in your opinion, the most beautiful woman / the most handsome man you have ever seen? Justify your choice. 2. What clothes do you feel most comfortable in? 3. What makes you laugh?

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY TEST PRZYKŁADOWY SZKOŁA What s your favourite school subject? Tell me about your earliest memory from school. Do you think there should be more art lessons in school? / Are you for or against school uniforms?

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo