SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działania 5.1. Transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Spis treści I. Charakterystyka projektu... 3 II. Przedmiot zamówienia... 3 III. Montaż urządzeń w autobusach Zamawiającego... 5 Rozdział I. System sprzedaży biletów elektronicznych Opis ogólny systemu Składniki systemu Karty elektroniczne Charakterystyka fizyczna Parametry wytrzymałościowe Charakterystyka techniczna Zabezpieczenia Pamięć Komunikacja Zasilanie Mapa karty Wstępna personalizacja elektroniczna kart Procedura personalizacji Zastrzeganie karty Informacje ogólne Podstawowe funkcje wyposażenia Stanowisko sprzedaży biletów Czytniki kontrolerskie Drukarki kart Oprogramowanie Serwis internetowy użytkowników kart Poradnik dla użytkowników biletu elektronicznego...19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 1

2 Rozdział II. System sprzedaży biletów w biletomatach mobilnych Wymagania dotyczące automatów biletowych Warunki eksploatacyjne Zasilanie Obsługa System Pieniężny Wydruk biletów i raportów Przyłącza, przesyłanie danych Funkcje oprogramowania w automacie Oprogramowanie wspomagające Obsługa serwisowa Rozdział III. System wymiany danych pomiędzy autobusami a bazą KM-Płock Uwagi ogólne System pokładowy Autokomputer Funkcjonalność i działanie autokomputera Parametry techniczno-eksploatacyjne Inne wymagania funkcjonalne autokomputera Stanowisko analizy danych Rozdział IV. Sprzęt, oprogramowanie systemowe, narzędziowe i biurowe Miejsce instalacji serwerów Wyposażenie dodatkowe Opis funkcjonalny Minimalne parametry techniczne serwerów Serwer komunikacyjny Minimalne parametry techniczne komputerów i drukarek System operacyjny Oprogramowanie biurowe Edytor tekstów Arkusz kalkulacyjny Wymagane warunki licencji Weryfikacja funkcjonalności oprogramowania...44 Rozdział V. System informacji dźwiękowej zewnętrznej i wewnętrznej Opis ogólny System informacji dźwiękowej zewnętrznej System informacji dźwiękowej wewnętrznej...46 Rozdział VI. Dokumentacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 2

3 I. Charakterystyka projektu. Zamówienie jest elementem realizacji projektu pt.: Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. w ramach Działania 5.1. Transport miejski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata II. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemów oraz związanego z nimi wyposażenia: a) systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej, b) systemu informacji dźwiękowej zewnętrznej i wewnętrznej w autobusach, w Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. System biletu elektronicznego obejmuje: system sprzedaży biletów elektronicznych opisany w rozdziale I, system sprzedaży biletów w biletomatach mobilnych opisany w rozdziale II, system wymiany danych pomiędzy autobusami a bazą KM-Płock opisany w rozdziale III, sprzęt oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe opisane w rozdziale IV. System informacji dźwiękowej zewnętrznej i wewnętrznej sterowanej przez autokomputer w autobusach obejmuje: System zewnętrznej głosowej informacji pasażerskiej dla osób niedowidzących i niewidomych, aktywowany przez pasażera na przystanku poprzez impuls z pilota bezprzewodowego, System wewnętrznej głosowej informacji pasażerskiej, opisane w rozdziale V. Serwery mają zostać zainstalowane w serwerowni Zamawiającego w szafach rack 19 Zamawiającego. Zamówienie obejmuje również osprzęt dodatkowy serwerowni opisany w rozdziale IV. Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezterminowej licencji na dostarczone oprogramowanie obu systemów. Całość oprogramowania użytkowego (systemy operacyjne stacji roboczych, oprogramowanie administracyjne i diagnostyczne, aplikacje użytkowe, systemy operacyjne i aplikacje urządzeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 3

4 lokalnych np. komputerów pokładowych) musi być w polskiej wersji językowej. Wraz ze sprzętem i oprogramowaniem musi zostać dostarczona dokumentacja w języku polskim. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zbuduje i wdroży SYSTEM w zakresie wymienionym w SIWZ, a w szczególności: 1) Uwzględni możliwość integracji w ramach wdrażanego systemu lub wymiany posiadanych przez Zamawiającego urządzeń (integracja lub wymiana urządzeń nie jest warunkiem koniecznym, ale stanowi kryterium wyboru oferty): a) Tablic kierunkowych, b) Informacji głosowej wewnętrznej, c) Kasowników. 2) Zintegruje wdrażany system z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Informatycznym 3) Dostarczy niezbędne urządzenia oraz oprogramowanie. 4) Dokona montażu wszelkich dostarczonych i niezbędnych urządzeń, instalacji i konfiguracji oprogramowania. 5) Przeprowadzi instruktaże stanowiskowe. Integracja wdrażanego systemu z Zintegrowanym Systemem Informatycznym będzie możliwa poprzez web service oraz pliki xml. Struktury plików oraz inne niezbędne informacje zostaną przekazane Wykonawcy wyłonionemu w drodze postepowania przetargowego przez dostawce systemu zintegrowanego Koszt powyższej integracji szacowany jest przez dostawcę systemu zintegrowanego na zł netto (ponosi go Wykonawca). Zamawiający nie posiada interfejsów do urządzeń pokładowych. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z posiadanym rozwiązaniem oraz zakresem prac i warunkami ich wykonania. Wykonawca w momencie odbioru końcowego systemu dostarczy pełną dokumentację sposobu organizacji i sposobu przechowywania danych w bazach danych dla umożliwienia opracowania przez Zamawiającego samodzielnie nowych programów lub funkcjonalności. Wykonawca nie może w ramach licencji ograniczać takich działań. Nie dopuszcza się stosowania autorskich baz danych. Przy dostawie sprzętu (komputerów i serwerów) z systemem operacyjnym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył zapewnienie o kompatybilności tego systemu z dostarczanym sprzętem. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał niezbędne deklaracje zgodności, atesty dopuszczające do użytku na terenie UE. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 4

5 - odpowiednie certyfikaty (oznaczenie CE dla urządzeń), - deklarację zgodności z obowiązującymi normami bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami na dostarczony sprzęt komputerowy (komputery, serwery, monitory, drukarki, UPS), - wszelkiego rodzaju certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dotyczące zastosowanych materiałów należy przedstawić Zamawiającemu w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia i dołączyć, jako załącznik do protokołu odbioru. Oprogramowanie musi mieć możliwość eksportu danych z systemu w formacie XML, XLS, CSV, TXT. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył interfejsy (wraz z opisem) i protokoły komunikacyjne (w tym również możliwość deszyfracji protokołów) wszystkich urządzeń i systemów umożliwiających w przyszłości podłączenie urządzeń/systemów innego producenta/wykonawcy. III. Montaż urządzeń w autobusach Zamawiającego. Autobusy będą udostępniane do montażu w sposób, który nie zakłóci bieżącej obsługi linii komunikacji miejskiej. Należy przyjąć założenie, że większość autobusów będzie dostępna w godzinach 18:00 4:00 w dni robocze oraz całodobowo w soboty i niedziele. Montaż możliwy będzie także w innych terminach po uzgodnieniu z Zamawiającym. Montaż urządzeń w pojazdach może odbywać się w pomieszczeniach zadaszonych i wyposażonych w zasilanie 230 V, udostępnionych przez Zamawiającego na jego terenie. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 5

6 Rozdział I. System sprzedaży biletów elektronicznych. 1. Opis ogólny Elektronicznego systemu sprzedaży biletów okresowych przy wykorzystaniu kart bezkontaktowych. 1.1 Elektronicznym system sprzedaży biletów objęte zostają bilety okresowe. 1.2 Sprzęt oraz oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszego postępowania mają być przystosowane do przewidywanej rozbudowy do systemu pełnego: a) Wykorzystanie karty jako nośnika impulsów (elektronicznej portmonetki), b) Wyposażenie pojazdów w niezbędne urządzenia do czytania i kodowania kart, c) Rozbudowa sieci sprzedaży kart, d) Zwiększenie ilości kart w systemie, e) Rozszerzenie systemu łączności transmisji danych, f) Wykorzystanie czytników kontrolerskich. g) Współpracę z automatami stacjonarnymi różnych producentów w zakresie sprzedaży biletów na karcie elektronicznej, bez konieczności ponoszenia w przyszłości dodatkowych opłat za integrację urządzeń z systemami. 1.3 System umożliwia: a) Wstępną inicjalizację kart w systemie przy użyciu kluczy do kodowania, których właścicielem jest Zamawiający. System inicjowania kart przeprowadza proces formatowania kart, który polega na wstępnym zainicjowaniu karty oraz ustawieniu kluczy i parametrów dostępu. b) Personalizację elektroniczną wszystkich typów kart funkcjonujących w systemie: normalnych, ulgowych (z podziałem na przynależność do określonych grup), bezpłatnych (z podziałem na przynależność do określonych grup), pracowniczych, służbowych, okazjonalnych, z uwzględnieniem zamieszkiwanej gminy. Karty, które nie są spersonalizowane elektronicznie nie mogą być używane w systemie. c) Używanie przez pasażerów tylko tych kart, które zostały zarejestrowane w systemie (inicjalizacja zakresowa: od do danego numeru karty w systemie). d) Wykonywanie zdjęć pasażerom cyfrowym aparatem fotograficznym, skanowanie dostarczonych zdjęć oraz wykorzystanie zdjęć dostarczonych w formie elektronicznej. e) Prowadzenie bazy danych klientów. f) Pobieranie, zwrot i rozliczanie ilościowo wartościowe kaucji za wydane i zwrócone karty elektroniczne, w tym także duplikaty kart. g) Wykorzystanie kart elektronicznych jako biletów okresowych i bezpłatnych. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 6

7 h) Zapis na kartach dowolnych typów biletów okresowych i bezpłatnych równoczesny zapis dokonywany zarówno w pamięci karty, jak i w systemie informatycznym Zamawiającego (zapis w pamięci automatu/terminala sprzedaży traktowany jest jako zapis w systemie). i) W przypadku braku możliwości równoczesnego zapisu w pamięci karty i w systemie informatycznym Zamawiającego w pierwszej kolejności zapis odbywa się w systemie informatycznym Zamawiającego a następnie na karcie. Wykonawca przygotuje niezbędne procedury wyjaśniające / weryfikujące na wypadek stwierdzenia niezgodności danych zapisanych na karcie z danymi zapisanymi w bazie. j) Zakup biletów ważnych od dowolnego dnia, oprogramowanie umożliwia zdefiniowanie maksymalnego okresu wyprzedzenia sprzedaży. k) Równoczesny zapis na karcie dwóch biletów o różnym okresie ważności (tzn. takich, których okresy ważności mogą pokrywać się w pewnym zakresie, lub być różne). l) Zapewnienie łączności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. m) Potwierdzenie zapisu sprzedaży biletu na karcie w postaci papierowego wydruku, zawierającego co najmniej datę sprzedaży, nr punktu sprzedaży, nr kasjera, nr urządzenia sprzedaży, okres ważności biletu, typ biletu, nr karty, linię autobusową/strefę biletową, taryfę, sposób zapłaty: gotówka, przelew, karta płatnicza, nr biletu w systemie. n) Wystawianie duplikatów biletów, pobieranie i rozliczanie w systemie gotówki za wystawienie duplikatu. o) Anulowanie biletu/transakcji (np. przed rozpoczęciem terminu ważności biletu) przez uprawnioną osobę. Operacja anulowania zostanie potwierdzona wydrukiem i wygenerowane zostanie potwierdzenie anulowania doładowania zawierające szczegóły operacji do systemu. p) Blokowanie w systemie kart zgubionych lub skradzionych; usuwanie w systemie kart uszkodzonych, błędnie spersonalizowanych. q) Wycofanie oraz zastrzeżenie danej karty w systemie (wg numeru karty i użytkownika). r) Odmowę obsługi kart oznaczonych w systemie jako karty zablokowane lub usunięte (czarna lista) przez terminale sprzedaży i kontrolerskie. s) Przeprowadzanie kontroli ważności biletów zapisanych na karcie przy użyciu przenośnych czytników kontrolerskich. t) Prowadzenie bazy danych o kontrolach. u) Weryfikację przeprowadzonych kontroli w zakresie spójności zapisanych biletów na karcie z biletami sprzedanymi zapisanymi w systemie. v) Raportowanie o sprzedaży (raporty wg rodzajów biletów, punktów sprzedaży, kasjerów, dni sprzedaży, numerów linii, wg dowolnie wybranych cech biletów, wg miejsca zamieszkania klienta (gminy), klienta, rodzajów ulg i bezpłatnych, itp., dzienny raport zamknięcia kasjera) oraz wykonywanie pełnej analizy ilościowo wartościowej sprzedaży. w) Raportowanie z systemu o kontrolach, rozliczanie kontrolerów z przeprowadzonych kontroli: ilość przeprowadzonych kontroli, miejsce i czas przeprowadzonych kontroli, ilość skontrolowanych pasażerów, ilość ujawnionych przejazdów bez uiszczenia opłaty za przewóz, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 7

8 przyczyna nieważności biletu, czas trwania kontroli, inne dane (umożliwiające analizę i rozliczenie pracy kontrolera) zebrane w trakcie pracy kontrolera. x) Raportowanie z systemu o kartach wydanych, zablokowanych, usuniętych, zwróconych. y) Raportowanie z systemu o sprzedaży kart - w przypadku zgłoszenia uszkodzenia, czy braku karty (kradzieży, zgubienia) - odpowiednie przekwalifikowanie kaucji w sprzedaż. z) Eksport raportów dotyczących sprzedaży do systemu finansowo księgowego Systemu Zintegrowanego posiadanego przez Zamawiającego. aa) Wykorzystywanie kart emitowanych przez różnych producentów (spełniających wymagania zapisane w Rozdziale I pkt 3 Karty elektroniczne). bb) Usuwanie z systemu danych osobowych pasażerów rezygnujących z użytkowania kart, z zachowaniem danych o sprzedaży realizowanych na zwracanych kartach. cc) Pełne zabezpieczenie systemu, baz danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz.U Nr 100 Poz z późniejszymi zmianami, oraz polskimi normami zawartymi w ww. przepisach prawnych.), dd) Obsługę co najmniej kart. ee) Automatyczne generowania list kart do doładowania (biała lista) i list kart zablokowanych (czarna lista). ff) Przetwarzanie/obsługę operacji zapisu biletów elektronicznych zakupionych przez Internet a zakodowanych w automatach biletowych, w ramach jednego spójnego systemu Karty Miejskiej. gg) Współpracę z automatami biletowymi (stacjonarnymi i mobilnymi) w zakresie sprzedaży biletów na karcie elektronicznej. Zamawiający w ramach procedur odbioru przyjmie od Wykonawcy oświadczenie o spełnieniu przez system wymogów w tym zakresie. 1.4 Należy zapewnić, aby transakcje realizowane w ramach systemu były chronione przez odpowiedni system bezpieczeństwa w celu zapewnienia wiarygodności informacji przekazywanych do centrum zarządzania systemem biletu elektronicznego. W tym celu dane umieszczone na kartach, powinny być chronione poprzez zastosowanie zdywersyfikowanych kluczy, które są przypisane w zależności od numeru karty i wersji klucza. Zdywersyfikowany klucz przypisany do poszczególnej karty, będzie wygenerowany przy użyciu modułu SAM, tak by zapewnić jego bezpieczeństwo. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 8

9 Zamawiający dopuszcza użycia na wszystkich lub wybranych typach urządzeń, programowych (moduł oprogramowania) modułów umożliwiających generowanie indywidualnego (zdywersyfikowanego) klucza (kluczy) dla danej karty. Wykonawca dostarczy moduły SAM w ilości odpowiedniej do prawidłowego funkcjonowania systemu, tzn. do wszystkich urządzeń, w których odbywać się będą operacje odczytu i/lub zapisu na karcie elektronicznej. Ilość dostarczonych modułów SAM należy zwiększyć o 20% w celu zapewnienia serwisu. 1.5 Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi sposób zabezpieczenia systemu przed nielegalnym doładowywaniem kart, ich kopiowaniem oraz wszelkimi innymi nielegalnymi próbami ich użycia. Karta obca, oraz karta nie wprowadzona do systemu, pomimo poprawnych kluczy nie może zostać zidentyfikowana w systemie. Próba użycia takiej karty powinna być w systemie odnotowana. 1.6 Forma merytoryczna i graficzna wszelkich papierowych raportów, potwierdzeń z operacji (dowodów płatności) wykonanych na karcie będzie uzgadniana z Zamawiającym na bieżąco w trakcie wdrażania. 2. Składniki systemu. W skład Systemu Biletu elektronicznego wchodzą: a) Serwer lub serwery (w zależności od przyjętego przez Wykonawcę rozwiązania) opisany w rozdziale IV. b) Dwa stanowiska personalizacji, z pełnym wyposażeniem do personalizacji graficznej i materiałami eksploatacyjnymi do zadruku kart dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia. Każde stanowisko będzie wyposażone w zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem biurowym i oprogramowaniem do personalizacji kart, UPS min. 600W, cyfrowy aparat fotograficzny, skaner oraz czytnik kart i drukarkę kart oraz drukarkę laserową. Minimalne parametry zestawów komputerowych, oprogramowania biurowego oraz drukarek opisane w rozdziale IV. c) Stanowisko obsługi rewizorów wyposażone w zestaw komputerowy z oprogramowaniem biurowym UPS min. 600W, oprogramowanie, stację dokującą dla czytników kontrolerskich oraz drukarkę laserową. Minimalne parametry zestawu komputerowego, oprogramowania biurowego oraz drukarki opisane w rozdziale IV. Dodatkowo oprogramowanie stanowiska obsługi rewizorów dla firmy zewnętrznej posiadające wymianę danych z systemem lub będące on-line z serwerem Zamawiającego z możliwością zdefiniowania uprawnień do dostępu do danych osobowych znajdujących się na serwerze. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 9

10 d) Stanowisko analizy danych wyposażone w zestaw komputerowy z oprogramowaniem biurowym, UPS min. 600W, oprogramowanie oraz drukarkę laserową. Minimalne parametry zestawu komputerowego, oprogramowania biurowego oraz drukarki opisane w rozdziale IV. e) Stanowiska sprzedaży 6 szt., znajdujące się w 4 punktach, każde stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy z oprogramowaniem biurowym wraz z UPS min. 600W, drukarkę laserową, koder kart, oraz oprogramowanie. Musi istnieć możliwość podłączenia drukarki fiskalnej na stanowisku sprzedaży (Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia nie wymaga dostawy drukarki fiskalnej i nie przewiduje jej integracji z aplikacją sprzedażową na etapie wdrożenia systemu. Zamawiający oczekuje, aby wykonawca dostarczył listę drukarek fiskalnych współpracujących z urządzeniem sprzedaży).. Minimalne parametry zestawów komputerowych, oprogramowania biurowego oraz drukarek opisane w rozdziale IV. f) Stacjonarne czytniki umożliwiające sprawdzenie pasażerom cech zapisanych na kartach biletów, umieszczone w punktach sprzedaży, zasilane z sieci 230 V 4 szt. g) Czytniki kontrolerskie kart wraz z bateriami i ładowarkami 20 szt. h) 500 kart elektronicznych zbliżeniowych niezadrukowanych (spełniających wymagania zapisane w Rozdziale I pkt 3 Karty elektroniczne), i) Zabezpieczenia antywirusowe dla całego wyposażenia (w tym serwerów). j) Sprzęt sieciowy do transmisji danych pomiędzy Siedzibą Zamawiającego a jego punktami sprzedaży (w chwili obecnej 3 lokalizacje). Powyższy sprzęt musi spełniać wymogi ustawy o ochronie danych osobowych (Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz.U Nr 100 Poz z późniejszymi zmianami, oraz polskimi normami zawartymi w ww. przepisach prawnych.). Obecnie w punktach sprzedaży znajdują się łącza ADSL. k) Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do wypożyczenia (dostarczenia, konfiguracji i uruchomienia) 2 pełnych stanowisk personalizacji kart na okres jednego roku. l) Zabezpieczenia systemu, które powinny uwzględniać m.in. zastosowanie szyfrowanych kanałów transmisji (VPN), a także szyfrowanie poufnych informacji w bazie danych, automatyzację kopii bezpieczeństwa na płytę lub streamer. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi szczegółowy opis zabezpieczeń systemu. W przypadku dostawy sprzętu z systemem firmy Microsoft, Zamawiający wymaga, aby sprzęt komputerowy znajdował się na liście Microsoft HCL. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 10

11 3. Karty elektroniczne. 3.1 Charakterystyka fizyczna. a) Karta musi być wykonana z tworzywa sztucznego nie zawierającego szkodliwych składników chemicznych i być przyjazna dla środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia r. w sprawie wymagań jakie powinny spełniać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska (Dz. U. 133/94 poz. 690 z późniejszymi zmianami). b) Dostawca musi zagwarantować wysoką jakość połączeń elektrycznych pomiędzy anteną, a układem elektronicznym w całym okresie eksploatacji karty. c) Wymiary zgodne z normami ISO jak karty płatnicze ID-1 (85,8 x 54 x 0,76 mm). d) Antena wykonana z drutu miedzianego izolowanego. 3.2 Parametry wytrzymałościowe. a) Wytrzymałość: mechaniczna, temperaturowa (od -20 o C do +50 o C) bez utraty funkcjonalności i walorów estetycznych oraz wytrzymałość chemiczna muszą spełniać, co najmniej standardy opisane w normie ISO b) Trwałość całkowita 10 lat w warunkach normalnej eksploatacji. c) Wilgotność względna środowiska pracy karty do 90%. 3.3 Charakterystyka techniczna. Wysokość procentowa tak zwanych "zwrotów z pola" (FRR) kart zbliżeniowych nie może przekraczać 0,70 %. 3.4 Zabezpieczenia. a) Karty muszą zawierać skuteczne zabezpieczenia zgodne z normą ISO/IEC typ A część 1-4. b) Szyfrowanie informacji na karcie musi wykorzystywać co najmniej algorytm DES, 3DES lub AES c) Karta powinna posiadać wbudowany generator liczb losowych. d) Wymagana jest dywersyfikacja kluczy dla każdej karty (Zamawiający wymaga zastosowania modułów sprzętowych/programowych SAM). e) Każda karta musi zawierać unikalny i niezmienny numer zapisany na 56 bitach, programowany trwale przez producenta układu pamięciowego. f) Karty muszą umożliwiać wzajemną autoidentyfikację z czytnikiem systemu działającym zgodnie z normą ISO/IEC DIS g) Karta musi zawierać minimum 16-bitowy licznik zabezpieczony sprzętowo, oraz posługiwać się protokołem bezpieczeństwa zgodnym z CRC. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 11

12 h) Musi istnieć możliwość wyłączania programowanych funkcji zapisu dla kart wycofywanych z obiegu. Rozwiązanie zapewnione przez Wykonawcę uniemożliwi powtórne wprowadzenie takich kart do obiegu bez konieczności ich fizycznego niszczenia. i) Karta musi posiadać certyfikat CC EAL4+, który wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy. 3.5 Pamięć. a) Technologia: CMOS EEPROM. b) Organizacja pamięci: system plików c) Wieloaplikacyjność: co najmniej 28 aplikacji, MAD3 d) Pojemność: co najmniej 4kB e) Ilość cykli zapisu: minimum (wg specyfikowanego przez producenta zakresu warunków pracy). f) Ilość cykli odczytu: nielimitowana. g) Okres przechowywania danych: 10 lat. 3.6 Komunikacja. a) Komunikacja między kartą a czytnikiem odbywa się drogą radiową. b) Częstotliwość nośna: 13,56 MHz. c) Interfejs bezkontaktowy musi spełniać warunki normy ISO/IEC typ A części 1-4 d) Szybkość komunikacji: minimum 106 Kbit/s. e) Czas realizacji operacji: mniej niż. 100 ms. f) Protokół komunikacyjny: half duplex. g) Zasięg operacyjny: do 10 cm. h) Pełna antykolizja (zabezpieczenie przed jednoczesnym odczytem kilku kart). 3.7 Zasilanie. Karta zasilana jest indukcyjnie przez czytnik. Karta nie posiada własnego źródła zasilania. 3.8 Mapa karty. Wykonawca zapewni minimum 2kB wolnej pamięci karty na inne aplikację oraz dostarczy oprogramowanie do zarządzania aplikacjami na karcie wraz z możliwością wgrywania i podmiany kluczy do aplikacji, a także dostarczy dokumentację odnośnie struktury danych zapisywanych na karcie w trakcie operacji personalizacji i kodowania biletów. 3.9 Wstępna personalizacja elektroniczna kart. a) Obowiązuje jeden uniwersalny schemat wstępnego przygotowania dostarczanych kart. b) Każdej karcie musi być przypisany trwale w formie elektronicznej 56 bitowy numer seryjny. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 12

13 c) Karta musi być zabezpieczona kluczem transportowym CMK (Card Master Key Główny Klucz Karty). d) Nadruk na kartach - Karty z możliwością wykonania nadruków termotransferowych lub termosublimacyjnych rozdzielczość drukowania; min. 300 dpi zabezpieczone przed ścieraniem. e) Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania każdej karty w sposób jawny i trwały (poprzez wypalenie na rewersie (stronie B) karty) unikalnym numerem trwale zapisanym na 56 bitach przez producenta układu pamięciowego. Numer ten musi być odczytywany z pamięci karty w trakcie dokonywania nadruku. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności numeru graficznego karty z numerem elektronicznym karta uznana zostanie za wadliwą. Cyfry powinny mieć wysokość nie mniejszą niż 2 mm i nie większa niż 3 mm. f) Strona A przystosowana do personalizacji karty na drukarce w siedzibie Zamawiającego: Zdjęcie formatu 25 mm x 35mm. Imię, nazwisko Nr karty w systemie g) Zamawiający nie dopuszcza umieszczania na karcie informacji o Wykonawcy. h) Strona B karty: wykonana w kolorze białym (kolor karty) umożliwiająca wykonywanie przez Zamawiającego barwnych nadruków przy zastosowaniu drukarek do kart. i) Wykonawca dostarczy karty jednorazowo, do siedziby Zamawiającego. 4. Procedura personalizacji. Procedura personalizacji (na podstawie złożonego zweryfikowanego wniosku i zweryfikowanych uprawnień do zniżek): a) W wyznaczonych punktach personalizacji dokonuje się elektronicznej i graficznej personalizacji kart. b) Klient wypełnia wniosek w którym podaje dane osobowe imię, nazwisko, adres i PESEL do zapisania w systemie. c) Na karcie numer PESEL zostanie skrócony i zapisany tylko jako data urodzenia. d) Klient składa zdjęcie w formie papierowej, elektronicznej lub ma wykonywaną fotografię przy pomocy cyfrowego aparatu fotograficznego do dokonania nadruku na karcie. e) Personalizacja zostaje wykonana na poczekaniu lub w terminie późniejszym po uzgodnieniu z klientem. f) Po stwierdzeniu uprawnienia do zniżki, na karcie oraz w systemie zostaje zapisana informacja o zniżkach i terminach ich obowiązywania. g) System powinien umożliwiać wielokrotną aktualizację danych o uprawnieniach do zniżek na karcie. h) Po wpłacie kaucji karta jest wydawana klientowi. Karta pozostaje własnością KM-Płock. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 13

14 5. Zastrzeganie karty. a) Osobiście: - dokonane w punkcie sprzedaży w siedzibie KM-Płock blokuje kartę i dodaje ją do czarnej listy, - przy osobistym zastrzeganiu należy złożyć odpowiedni wniosek i podać wymiennie: dane osobowe, numer karty. b) Przez zastrzeżenie karty rozumie się zablokowanie przez system informatyczny Zamawiającego funkcji zapisu na karcie. c) Zastrzeżenie karty wiąże się z utratą jej ważności w trybie natychmiastowym (w czasie nie dłuższym niż 24h) i niemożnością ponownego aktywowania karty w systemie. 6. Informacje ogólne. a) Klient będzie mógł w dowolnym czasie zwrócić kartę użytkowaną, ale nie zablokowaną. b) Po zwróceniu karty przez klienta nie zostaje zwrócona kwota wpłacona na bilety okresowe, ale system powinien taką możliwość uwzględniać, realizując i rozliczając zwrot kwoty w wysokości i proporcji możliwej do definiowania przez Zamawiającego. c) Zwrot kaucji za kartę nastąpi na wniosek Klienta (w wersji papierowej) po oddaniu nieuszkodzonej i niezablokowanej karty. d) Rozliczenie za wykonane usługi wykonuje się z dokładnością do 0,01 zł. e) System otwarty, tzn. przygotowany do uruchomienia w przyszłości sprzedaży przez zewnętrznych sprzedawców. 7. Podstawowe funkcje wyposażenia. 7.1 Stanowisko sprzedaży biletów: a) Przy logowaniu sprzedawcy do systemu następuje dwustopniowa weryfikacja uprawnień, bez której uruchomienie urządzenia nie jest możliwe. b) Zainicjalizowana i spersonalizowana graficznie karta przykładana jest do urządzenia kodującego bilety w punkcie sprzedaży. c) Sprzedaż biletu polega na zapisaniu w pamięci karty i systemu informatycznego cech zaakceptowanego biletu. d) W przypadku, gdy na karcie zapisane są ważne bilety, kasjer informowany jest o stanie karty, informacje prezentowane są chronologicznie - od najpóźniej zakodowanego biletu. 7.2 Czytniki kontrolerskie. a) Czytniki w etui na pasku naramiennym. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 14

15 b) Bezstykowy, zbliżeniowy odczyt kart. c) Kontrola ważności biletu, właściwej opłaty itp. d) Uruchamianie po dwustopniowej weryfikacji uprawnień. e) Zapis operacji w pamięci czytnika, zabezpieczony przed skasowaniem poprzez hard reset. f) Pojemność pamięci czytnika musi wystarczać na min skontrolowanych kart. g) Odczytanie danych z kontroli i zapisanie nowych danych na czytniku następuje na stanowisku rewizorów. h) Po wczytaniu danych dotyczących kontroli do komputera bazowego, dane w czytniku są kasowane. i) Bateria zasilająca musi wystarczać na min. 12 godzin pracy na dobę w okresie gwarancji systemu. j) Wymiana informacji pomiędzy systemem a czytnikiem poprzez złącze USB. k) Zapis w systemie wszystkich operacji dotyczących kontroli. l) Łatwy wybór parametrów (numer linii, przystanek, strefa przewozowa). m) Waga urządzenia nie może przekroczyć 0,5 kg. n) W punkcie kontrolerskim, za pomocą stacji dokującej, czytnik pobiera dane na temat kart aktywnych w systemie, kart do doładowania (biała lista), kart zastrzeżonych (czarna lista), oraz innych informacji potrzebnych do funkcjonowania systemu, które Wykonawca uzna za niezbędne. o) Wchodząc do autobusu, kontroler wprowadza odpowiednie dane do czytnika numer linii, numer taborowy autobusu, aktualny przystanek, itp. p) Następnie, w ramach kontroli, karty pasażerskie zbliżane są do pola odczytowego czytnika. q) Dane odczytane z karty pasażera i zapisane w pamięci czytnika: - data i godzina kontroli karty, - numer karty pasażera, numer biletu, - taryfa, linia, - termin ważności biletu. r) Na wyświetlaczu czytnika mają się pojawiać następujące komunikaty: - informacja o ważności, nieważności, zastrzeżeniu karty (sygnał dźwiękowy), - opis karty, uprawnienia do ulg, - dane personalne (opcjonalnie), - informacja o liniach, na które wydano kartę, - data ważności karty, - numer karty, - możliwość zobaczenia danych o ewentualnym drugim bilecie okresowym (informacje prezentowane są chronologicznie - od najpóźniej zakodowanego biletu). s) Czytnik kontrolera musi umożliwiać sygnalizację dźwiękową w przypadku wykrycia braku uprawnień do przejazdu. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 15

16 t) Dane o kontrolach z zewnętrznego stanowiska rewizorskiego (punkt wymiany danych pomiędzy czytnikami kontrolerskimi a systemem, znajdujący się poza siedziba KM-Płock) muszą łączyć się z danymi o kontrolach będących w systemie KM-Płock, jednak musi istnieć możliwość późniejszego wyodrębnienia przy pomocy raportów bądź atrybutów. u) Czytniki kontrolerskie (podczas podłączenia na stanowisku obsługi rewizorów) muszą pobierać bazę przystanków i występujących na nich linii w celu automatycznej weryfikacji kart (dane będą pochodzić z modułu RJWin z Systemu Zintegrowanego Kontroler samodzielnie wybiera z listy linię, przystanek i kierunek jazdy linii. Automatyczna weryfikacja kart polegać będzie na samoczynnym sprawdzeniu czy trasa przejazdu od przystanku, na którym rozpoczęta jest kontrola, do następnego przystanku pokrywa się z trasą przejazdu realizowaną przez linię na którą zakodowany jest bilet na karcie. W przypadku wspólnego przystanku początkowego a innego przystanku następnego bilet zakodowany na karcie nie będzie upoważniał do przejazdu i należy wyświetlić status biletu, jako nieuprawniający do danego przejazdu. v) Czytniki kontrolerów komunikują się z centralnym systemem. Poprzez komunikację czytników Zamawiający rozumie dwustronny przesył wszelkich informacji potrzebnych do działania czytników i całego systemu podczas obsługi czytnika na stanowisku obsługi rewizorów. 7.3 Drukarki kart. a) Drukarki dostarczone przez Wykonawcę do wykonywania personalizacji muszą zapewniać zabezpieczenie wykonywanych nadruków przed ścieraniem oraz nadruk znacznika zabezpieczającego na powierzchni karty. b) Drukowanie seryjne i pojedyncze. c) Zbiorczy i ręczny podajnik kart. d) Na kartach wykonywany będzie nadruk w miejscach przeznaczonych na: - Zdjęcie formatu 25 mm x 35mm, - Imię, nazwisko, - Nr karty w systemie. e) Wydajność min 120 kart na godzinę. 8. Oprogramowanie. a) System musi spełniać wymogi określone w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (patrz Rozdział I punkt 1.3 cc). b) System musi zarządzać magazynem kart (zarządzanie ilościowe zakupionymi / mapowanymi / wydanymi / zablokowanymi / zwróconymi kartami, na zasadzie programu magazynowego). c) Możliwość raportowania, np.: - statystyczne z przeprowadzonych transakcji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 16

17 - wydanych i używanych kart (z podziałem na poszczególne linie, rodzaje ulg, strefy przewozowe, kasjerów, okresy itp.), - kart wydanych, zastrzeżonych, usuniętych, zwróconych, - stanów magazynowych kart, - kart do wydania, - danych z kontroli biletów, - raporty za wskazane okresy czasowe. - wyświetlenie i zapis raportów do formatu pdf. d) Generator raportów. e) Dostarczony system ma umożliwić tworzenie nowych raportów (funkcja generatora raportów przy pomocy zapytań SQL). f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnej obsługi generatora raportów wg własnego uznania i zapotrzebowania bez konieczności udziału osób / firm trzecich. Zawartość i format raportów Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie realizacji. g) Serwery dostarczone w ramach zadania mają być skonfigurowane do odtwarzania systemu i konfiguracji (np. obraz dysku" na drugiej - zabezpieczonej partycji, serwerze, itp.). Jeżeli do odtworzenia konfiguracji jest potrzebne dodatkowe oprogramowanie, Wykonawca musi je zagwarantować bez dodatkowych opłat. W przypadku zmian w konfiguracji zainstalowanego oprogramowania Wykonawca zaktualizuje odpowiadające im obrazy dysku. h) Dostarczony system ma umożliwiać wykonanie przez przeszkolonego administratora modyfikacji, a w szczególności: - dodanie do systemu i zaprogramowanie funkcjonalności nowych urządzeń, - wykonanie zmiany konfiguracji, - wykonanie zmian funkcjonalnych (reinstalację oprogramowania, zmiany konfiguracyjne itp. działania) poprzez oprogramowanie odpowiednich funkcji, - rejestrację i aktywację kolejnych kart nieobjętych zamówieniem, - modyfikacje te mają być realizowane bez koniecznego udziału serwisu, firm trzecich. i) Wykonawca ma dostarczyć system otwarty - z możliwością rozbudowy ilościowej (o nowy sprzęt - np. czytniki, punkty sprzedaży) i funkcjonalnej systemu. j) System ma być sparametryzowany - wszystkie możliwe ustawienia, konfigurację winny być dostosowane do wymagań Zamawiającego. System ma zapewnić prostą modyfikację parametrów i systemu (np. stawek, taryf, harmonogramów) przez administratora systemu Zamawiającego bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. k) System ma rozróżniać poziomy uprawnień i dostępu użytkowników określonych przez Zamawiającego. l) Wykonawca uwzględni w kosztach wdrożenia: - wszystkie obowiązkowe opłaty licencyjne producentów, Wykonawcy za dostarczone oprogramowanie, - ew. inne opłaty wymagane przez Wykonawcę, Producenta oprogramowania itp., Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 17

18 - inne konieczne opłaty. m) System informatyczny musi zapewnić narzędzia do generowania kluczy lub zmiany haseł dostępu oraz autoryzacji przy pomocy kart specjalnych lub równoważne rozwiązanie. n) W ramach dostarczonych licencji Wykonawca zapewni dostęp do aktualizacji w okresie gwarancji dla: - systemu informatycznego, - baz danych, - systemu operacyjnego serwerów. o) Zakres aktualizacji ma obejmować m.in. poprawki, service-packi, łaty, itp. Nie jest wymagane prawo do aktualizacji bazy danych i systemu operacyjnego do nowszych wersji, w przypadku użycia platform o zamkniętym kodzie źródłowym. 9. Serwis internetowy (portal) użytkowników kart. W ramach dostawy oprogramowania systemu biletu elektronicznego Wykonawca dostarczy i uruchomi na dostarczonej infrastrukturze serwis internetowy użytkowników kart (portal użytkowników kart) realizujący następujące funkcje: a) logowanie użytkowników do portalu realizowane jest przy użyciu numeru karty oraz hasła dostępu, b) portal powinien umożliwić użytkownikowi dostęp do historii transakcji związanych z kartą, c) portal powinien umożliwiać wykonanie doładowania karty poprzez dokonanie płatności przy użyciu bankowej płatności internetowej (we współpracy ze wskazanym przez Zamawiającego operatora płatności elektronicznych), d) użytkownik powinien mieć możliwość zmiany hasła dostępowego, e) użytkownik powinien mieć możliwość wglądu do własnych danych personalnych zgromadzonych w systemie, f) użytkownik powinien mieć możliwość składania wniosków reklamacyjnych rozpatrywanych przez pracowników punktu obsługi klienta, g) użytkownik w ramach jednego konta może zarządzać kartami innych użytkowników (możliwość zdefiniowania numeru karty nadrzędnej dla danej karty), h) szata graficzna tych modułów jak i zakres funkcjonalność zostanie uzgodniona z Zamawiającym w trakcie realizacji Zamówienia. Informacja o kartach do doładowania będzie rozsyłana do biletomatów za pośrednictwem autokomputerów w momencie transmisji danych na terenie zajezdni. Doładowanie biletu w biletomacie będzie możliwe najwcześniej następnego dnia po zakupie. W trakcie powyższej transmisji przesyłane będą zarówno listy kart do doładowania (białe listy) jak i kart na których nie można dokonywać transakcji w biletomacie (czarna lista). Listy te będą generowane przez system automatycznie o dowolnie definiowanej godzinie. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 18

19 Informacja o kartach, na których dokonano zapisu biletu elektronicznego, przesyłana będzie z biletomatów za pośrednictwem autokomputerów w momencie transmisji danych na terenie zajezdni. 10. Poradnik dla użytkowników biletu elektronicznego. Wykonawca przygotuje w formacie umożliwiającym jego prezentacje na stronie internetowej oraz w formacie dostosowanym do potrzeb drukarskich poradnik dla posiadaczy biletu elektronicznego. Zakres poradnika oraz jego forma i treść zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rozdział II. System sprzedaży biletów w biletomatach mobilnych. 1. Wymagania dotyczące automatów biletowych. Automaty do sprzedaż biletów jednorazowych, czasowych, dobowych, muszą spełniać następujące warunki: a) Automaty muszą być fabrycznie nowe i jednego typu. b) Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali zabezpieczonej antykorozyjnie, odpornej na zniszczenia (wandalizm), pomalowanej proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym, odporne na graffiti. c) Drzwi: ryglowane min. w dwóch punktach (góra, dół). d) Krawędzie zewnętrzne obudowy ukształtowane tak, aby nie powodowały niebezpieczeństwa uszkodzenia odzieży lub zranienia klienta. Krawędzie wewnętrzne ukształtowane tak, aby nie powodowały możliwości zranienia się przez osobę serwisującą automat. e) Zegar czasu rzeczywistego zsynchronizowany z autokomputerem. f) Wnęka odbiorcza zwróconego bilonu i wydrukowanego biletu: podświetlona w trakcie realizacji transakcji, wyposażona w otwory umożliwiające odpływ wody lub innych płynów zgromadzonych we wnęce. g) Samozamykający się pojemnik końcowy na bilon o pojemności: minimum 2,5 l. h) Klucze - 4 rodzaje kluczy: - taki sam klucz do otwarcia drzwi każdego automatu, - taki sam klucz do odblokowania wszystkich zasobników do wydawania reszty, - taki sam klucz do wszystkich blokad pojemników końcowych na monety, - taki sam klucz do wszystkich pojemników końcowych na monety. i) Dostawa kluczy w osobnym, zabezpieczonym pojemniku lub zaplombowanej kopercie (liczba kompletów kluczy równa liczbie automatów). j) Mocowanie: rury nośne mocowane minimum w trzech punktach (podłoga, burta lub poręcz oraz sufit), lub inny sposób mocowania o odpowiedniej trwałości (jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowane rozwiązanie), z możliwością szybkiego zdjęcia automatu i wymiany na inny. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 19

20 k) Automat musi być wyposażony w instrukcję obsługi zrozumiałą dla pasażera, umożliwiającą bezproblemowy wybór biletu przy pomocy przycisków lub opcjonalnie przy pomocy ekranu dotykowego. l) Automat musi współpracować z autokomputerem zainstalowanym w pojeździe, poprzez Ethernet lub poprzez łącze IBIS/RS458 lub równoważne. m) Automat transmisję danych musi realizować za pośrednictwem wbudowanego modemu GSM/GPRS/UMTS/EDGE (obsługa mikropłatności PayPass i PayWave), bądź za pośrednictwem autokomputera. Karty SIM potrzebne do realizacji transmisji danych dostarczy Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą szczegółów technicznych. n) Automat musi mieć możliwość pracy autonomicznej w przypadku uszkodzenia autokomputera lub łącza. o) Instrukcja obsługi, eksploatacji oraz konserwacji automatów w języku polskim. p) Automat musi umożliwiać dokonanie płatności za zakup biletu papierowego za pomocą bezstykowych kart płatniczych systemów Visa PayWave i Mastercard Paypass lub systemów równoważnych bez konieczności autoryzacji kodem PIN, przy czym maksymalna kwota transakcji nie większa niż 50 zł. q) Automat musi być wyposażony w czytnik kart elektronicznych umożliwiający sprawdzenie ważności bilety okresowego zapisanego na karcie oraz zapis (kodowanie) na karcie elektronicznej biletów okresowych zakupionych przez Internet (zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale I punkt 9).. W pamięci automatu musi być przechowywana lista kart zastrzeżonych tak, aby niemożliwe była doładowanie biletu na taką kartę. r) Automat ma być wyposażony w papier do druku biletu o gramaturze minimum 100 g/m2 z poddrukiem w jednym kolorze z trzema rodzajami zabezpieczeniem do uzgodnienia z Zamawiającym 2. Warunki eksploatacyjne. a) Klasa ochrony minimum IP 54 zgodnie z PN-EN b) Temperatura pracy: ºC. c) Wilgotność względna otoczenia: max. 95 %. d) Zabezpieczony przed zewnętrznymi zakłóceniami elektromagnetycznymi. e) Odporny na wstrząsy i uderzenia. f) Czas od włączenia zasilania w autobusie do możliwości obsługi pasażera przez automat nie dłuższy niż 5 minut. 3. Zasilanie. a) Z instalacji pokładowej: 24 VDC (± 25%). Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 20

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1/9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1/9 Strona 1/9 Załącznik nr 2 do SIWZ STACJONARNY AUTOMAT DO SPRZEDAŻY BILETÓW (WYMAGANIA MINIMALNE) 1. Podstawowe cechy funkcjonalne Stacjonarnego Automatu Biletowego. 1.1. Stacjonarny Automat Biletowy musi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Przedmiotem zamówienia jest:

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) wraz z systemem komputerowym do zarządzania tymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna

Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna Zawartość Tarnowska Karta Miejska wstęp... 2 Tarnowska Karta Miejska - struktura... 2 Karta Premium dualna - zbliżeniowa oraz stykowa dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Katowice, dnia 17.12.2010 r. DS-341/78/10 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz jej modyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów wraz obsługa serwisowa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania;

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Opracowano na podstawie: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012 Kraków, 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012 Przedmiot: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Sprawa numer: 45/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe Systemu Kontroli

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W PROJEKCIE ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU W CELU URUCHOMIENIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo