SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działania 5.1. Transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Spis treści I. Charakterystyka projektu... 3 II. Przedmiot zamówienia... 3 III. Montaż urządzeń w autobusach Zamawiającego... 5 Rozdział I. System sprzedaży biletów elektronicznych Opis ogólny systemu Składniki systemu Karty elektroniczne Charakterystyka fizyczna Parametry wytrzymałościowe Charakterystyka techniczna Zabezpieczenia Pamięć Komunikacja Zasilanie Mapa karty Wstępna personalizacja elektroniczna kart Procedura personalizacji Zastrzeganie karty Informacje ogólne Podstawowe funkcje wyposażenia Stanowisko sprzedaży biletów Czytniki kontrolerskie Drukarki kart Oprogramowanie Serwis internetowy użytkowników kart Poradnik dla użytkowników biletu elektronicznego...19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 1

2 Rozdział II. System sprzedaży biletów w biletomatach mobilnych Wymagania dotyczące automatów biletowych Warunki eksploatacyjne Zasilanie Obsługa System Pieniężny Wydruk biletów i raportów Przyłącza, przesyłanie danych Funkcje oprogramowania w automacie Oprogramowanie wspomagające Obsługa serwisowa Rozdział III. System wymiany danych pomiędzy autobusami a bazą KM-Płock Uwagi ogólne System pokładowy Autokomputer Funkcjonalność i działanie autokomputera Parametry techniczno-eksploatacyjne Inne wymagania funkcjonalne autokomputera Stanowisko analizy danych Rozdział IV. Sprzęt, oprogramowanie systemowe, narzędziowe i biurowe Miejsce instalacji serwerów Wyposażenie dodatkowe Opis funkcjonalny Minimalne parametry techniczne serwerów Serwer komunikacyjny Minimalne parametry techniczne komputerów i drukarek System operacyjny Oprogramowanie biurowe Edytor tekstów Arkusz kalkulacyjny Wymagane warunki licencji Weryfikacja funkcjonalności oprogramowania...44 Rozdział V. System informacji dźwiękowej zewnętrznej i wewnętrznej Opis ogólny System informacji dźwiękowej zewnętrznej System informacji dźwiękowej wewnętrznej...46 Rozdział VI. Dokumentacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 2

3 I. Charakterystyka projektu. Zamówienie jest elementem realizacji projektu pt.: Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. w ramach Działania 5.1. Transport miejski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata II. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemów oraz związanego z nimi wyposażenia: a) systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej, b) systemu informacji dźwiękowej zewnętrznej i wewnętrznej w autobusach, w Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. System biletu elektronicznego obejmuje: system sprzedaży biletów elektronicznych opisany w rozdziale I, system sprzedaży biletów w biletomatach mobilnych opisany w rozdziale II, system wymiany danych pomiędzy autobusami a bazą KM-Płock opisany w rozdziale III, sprzęt oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe opisane w rozdziale IV. System informacji dźwiękowej zewnętrznej i wewnętrznej sterowanej przez autokomputer w autobusach obejmuje: System zewnętrznej głosowej informacji pasażerskiej dla osób niedowidzących i niewidomych, aktywowany przez pasażera na przystanku poprzez impuls z pilota bezprzewodowego, System wewnętrznej głosowej informacji pasażerskiej, opisane w rozdziale V. Serwery mają zostać zainstalowane w serwerowni Zamawiającego w szafach rack 19 Zamawiającego. Zamówienie obejmuje również osprzęt dodatkowy serwerowni opisany w rozdziale IV. Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezterminowej licencji na dostarczone oprogramowanie obu systemów. Całość oprogramowania użytkowego (systemy operacyjne stacji roboczych, oprogramowanie administracyjne i diagnostyczne, aplikacje użytkowe, systemy operacyjne i aplikacje urządzeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 3

4 lokalnych np. komputerów pokładowych) musi być w polskiej wersji językowej. Wraz ze sprzętem i oprogramowaniem musi zostać dostarczona dokumentacja w języku polskim. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zbuduje i wdroży SYSTEM w zakresie wymienionym w SIWZ, a w szczególności: 1) Uwzględni możliwość integracji w ramach wdrażanego systemu lub wymiany posiadanych przez Zamawiającego urządzeń (integracja lub wymiana urządzeń nie jest warunkiem koniecznym, ale stanowi kryterium wyboru oferty): a) Tablic kierunkowych, b) Informacji głosowej wewnętrznej, c) Kasowników. 2) Zintegruje wdrażany system z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Informatycznym 3) Dostarczy niezbędne urządzenia oraz oprogramowanie. 4) Dokona montażu wszelkich dostarczonych i niezbędnych urządzeń, instalacji i konfiguracji oprogramowania. 5) Przeprowadzi instruktaże stanowiskowe. Integracja wdrażanego systemu z Zintegrowanym Systemem Informatycznym będzie możliwa poprzez web service oraz pliki xml. Struktury plików oraz inne niezbędne informacje zostaną przekazane Wykonawcy wyłonionemu w drodze postepowania przetargowego przez dostawce systemu zintegrowanego Koszt powyższej integracji szacowany jest przez dostawcę systemu zintegrowanego na zł netto (ponosi go Wykonawca). Zamawiający nie posiada interfejsów do urządzeń pokładowych. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z posiadanym rozwiązaniem oraz zakresem prac i warunkami ich wykonania. Wykonawca w momencie odbioru końcowego systemu dostarczy pełną dokumentację sposobu organizacji i sposobu przechowywania danych w bazach danych dla umożliwienia opracowania przez Zamawiającego samodzielnie nowych programów lub funkcjonalności. Wykonawca nie może w ramach licencji ograniczać takich działań. Nie dopuszcza się stosowania autorskich baz danych. Przy dostawie sprzętu (komputerów i serwerów) z systemem operacyjnym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył zapewnienie o kompatybilności tego systemu z dostarczanym sprzętem. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał niezbędne deklaracje zgodności, atesty dopuszczające do użytku na terenie UE. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 4

5 - odpowiednie certyfikaty (oznaczenie CE dla urządzeń), - deklarację zgodności z obowiązującymi normami bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami na dostarczony sprzęt komputerowy (komputery, serwery, monitory, drukarki, UPS), - wszelkiego rodzaju certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dotyczące zastosowanych materiałów należy przedstawić Zamawiającemu w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia i dołączyć, jako załącznik do protokołu odbioru. Oprogramowanie musi mieć możliwość eksportu danych z systemu w formacie XML, XLS, CSV, TXT. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył interfejsy (wraz z opisem) i protokoły komunikacyjne (w tym również możliwość deszyfracji protokołów) wszystkich urządzeń i systemów umożliwiających w przyszłości podłączenie urządzeń/systemów innego producenta/wykonawcy. III. Montaż urządzeń w autobusach Zamawiającego. Autobusy będą udostępniane do montażu w sposób, który nie zakłóci bieżącej obsługi linii komunikacji miejskiej. Należy przyjąć założenie, że większość autobusów będzie dostępna w godzinach 18:00 4:00 w dni robocze oraz całodobowo w soboty i niedziele. Montaż możliwy będzie także w innych terminach po uzgodnieniu z Zamawiającym. Montaż urządzeń w pojazdach może odbywać się w pomieszczeniach zadaszonych i wyposażonych w zasilanie 230 V, udostępnionych przez Zamawiającego na jego terenie. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 5

6 Rozdział I. System sprzedaży biletów elektronicznych. 1. Opis ogólny Elektronicznego systemu sprzedaży biletów okresowych przy wykorzystaniu kart bezkontaktowych. 1.1 Elektronicznym system sprzedaży biletów objęte zostają bilety okresowe. 1.2 Sprzęt oraz oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszego postępowania mają być przystosowane do przewidywanej rozbudowy do systemu pełnego: a) Wykorzystanie karty jako nośnika impulsów (elektronicznej portmonetki), b) Wyposażenie pojazdów w niezbędne urządzenia do czytania i kodowania kart, c) Rozbudowa sieci sprzedaży kart, d) Zwiększenie ilości kart w systemie, e) Rozszerzenie systemu łączności transmisji danych, f) Wykorzystanie czytników kontrolerskich. g) Współpracę z automatami stacjonarnymi różnych producentów w zakresie sprzedaży biletów na karcie elektronicznej, bez konieczności ponoszenia w przyszłości dodatkowych opłat za integrację urządzeń z systemami. 1.3 System umożliwia: a) Wstępną inicjalizację kart w systemie przy użyciu kluczy do kodowania, których właścicielem jest Zamawiający. System inicjowania kart przeprowadza proces formatowania kart, który polega na wstępnym zainicjowaniu karty oraz ustawieniu kluczy i parametrów dostępu. b) Personalizację elektroniczną wszystkich typów kart funkcjonujących w systemie: normalnych, ulgowych (z podziałem na przynależność do określonych grup), bezpłatnych (z podziałem na przynależność do określonych grup), pracowniczych, służbowych, okazjonalnych, z uwzględnieniem zamieszkiwanej gminy. Karty, które nie są spersonalizowane elektronicznie nie mogą być używane w systemie. c) Używanie przez pasażerów tylko tych kart, które zostały zarejestrowane w systemie (inicjalizacja zakresowa: od do danego numeru karty w systemie). d) Wykonywanie zdjęć pasażerom cyfrowym aparatem fotograficznym, skanowanie dostarczonych zdjęć oraz wykorzystanie zdjęć dostarczonych w formie elektronicznej. e) Prowadzenie bazy danych klientów. f) Pobieranie, zwrot i rozliczanie ilościowo wartościowe kaucji za wydane i zwrócone karty elektroniczne, w tym także duplikaty kart. g) Wykorzystanie kart elektronicznych jako biletów okresowych i bezpłatnych. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 6

7 h) Zapis na kartach dowolnych typów biletów okresowych i bezpłatnych równoczesny zapis dokonywany zarówno w pamięci karty, jak i w systemie informatycznym Zamawiającego (zapis w pamięci automatu/terminala sprzedaży traktowany jest jako zapis w systemie). i) W przypadku braku możliwości równoczesnego zapisu w pamięci karty i w systemie informatycznym Zamawiającego w pierwszej kolejności zapis odbywa się w systemie informatycznym Zamawiającego a następnie na karcie. Wykonawca przygotuje niezbędne procedury wyjaśniające / weryfikujące na wypadek stwierdzenia niezgodności danych zapisanych na karcie z danymi zapisanymi w bazie. j) Zakup biletów ważnych od dowolnego dnia, oprogramowanie umożliwia zdefiniowanie maksymalnego okresu wyprzedzenia sprzedaży. k) Równoczesny zapis na karcie dwóch biletów o różnym okresie ważności (tzn. takich, których okresy ważności mogą pokrywać się w pewnym zakresie, lub być różne). l) Zapewnienie łączności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. m) Potwierdzenie zapisu sprzedaży biletu na karcie w postaci papierowego wydruku, zawierającego co najmniej datę sprzedaży, nr punktu sprzedaży, nr kasjera, nr urządzenia sprzedaży, okres ważności biletu, typ biletu, nr karty, linię autobusową/strefę biletową, taryfę, sposób zapłaty: gotówka, przelew, karta płatnicza, nr biletu w systemie. n) Wystawianie duplikatów biletów, pobieranie i rozliczanie w systemie gotówki za wystawienie duplikatu. o) Anulowanie biletu/transakcji (np. przed rozpoczęciem terminu ważności biletu) przez uprawnioną osobę. Operacja anulowania zostanie potwierdzona wydrukiem i wygenerowane zostanie potwierdzenie anulowania doładowania zawierające szczegóły operacji do systemu. p) Blokowanie w systemie kart zgubionych lub skradzionych; usuwanie w systemie kart uszkodzonych, błędnie spersonalizowanych. q) Wycofanie oraz zastrzeżenie danej karty w systemie (wg numeru karty i użytkownika). r) Odmowę obsługi kart oznaczonych w systemie jako karty zablokowane lub usunięte (czarna lista) przez terminale sprzedaży i kontrolerskie. s) Przeprowadzanie kontroli ważności biletów zapisanych na karcie przy użyciu przenośnych czytników kontrolerskich. t) Prowadzenie bazy danych o kontrolach. u) Weryfikację przeprowadzonych kontroli w zakresie spójności zapisanych biletów na karcie z biletami sprzedanymi zapisanymi w systemie. v) Raportowanie o sprzedaży (raporty wg rodzajów biletów, punktów sprzedaży, kasjerów, dni sprzedaży, numerów linii, wg dowolnie wybranych cech biletów, wg miejsca zamieszkania klienta (gminy), klienta, rodzajów ulg i bezpłatnych, itp., dzienny raport zamknięcia kasjera) oraz wykonywanie pełnej analizy ilościowo wartościowej sprzedaży. w) Raportowanie z systemu o kontrolach, rozliczanie kontrolerów z przeprowadzonych kontroli: ilość przeprowadzonych kontroli, miejsce i czas przeprowadzonych kontroli, ilość skontrolowanych pasażerów, ilość ujawnionych przejazdów bez uiszczenia opłaty za przewóz, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 7

8 przyczyna nieważności biletu, czas trwania kontroli, inne dane (umożliwiające analizę i rozliczenie pracy kontrolera) zebrane w trakcie pracy kontrolera. x) Raportowanie z systemu o kartach wydanych, zablokowanych, usuniętych, zwróconych. y) Raportowanie z systemu o sprzedaży kart - w przypadku zgłoszenia uszkodzenia, czy braku karty (kradzieży, zgubienia) - odpowiednie przekwalifikowanie kaucji w sprzedaż. z) Eksport raportów dotyczących sprzedaży do systemu finansowo księgowego Systemu Zintegrowanego posiadanego przez Zamawiającego. aa) Wykorzystywanie kart emitowanych przez różnych producentów (spełniających wymagania zapisane w Rozdziale I pkt 3 Karty elektroniczne). bb) Usuwanie z systemu danych osobowych pasażerów rezygnujących z użytkowania kart, z zachowaniem danych o sprzedaży realizowanych na zwracanych kartach. cc) Pełne zabezpieczenie systemu, baz danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz.U Nr 100 Poz z późniejszymi zmianami, oraz polskimi normami zawartymi w ww. przepisach prawnych.), dd) Obsługę co najmniej kart. ee) Automatyczne generowania list kart do doładowania (biała lista) i list kart zablokowanych (czarna lista). ff) Przetwarzanie/obsługę operacji zapisu biletów elektronicznych zakupionych przez Internet a zakodowanych w automatach biletowych, w ramach jednego spójnego systemu Karty Miejskiej. gg) Współpracę z automatami biletowymi (stacjonarnymi i mobilnymi) w zakresie sprzedaży biletów na karcie elektronicznej. Zamawiający w ramach procedur odbioru przyjmie od Wykonawcy oświadczenie o spełnieniu przez system wymogów w tym zakresie. 1.4 Należy zapewnić, aby transakcje realizowane w ramach systemu były chronione przez odpowiedni system bezpieczeństwa w celu zapewnienia wiarygodności informacji przekazywanych do centrum zarządzania systemem biletu elektronicznego. W tym celu dane umieszczone na kartach, powinny być chronione poprzez zastosowanie zdywersyfikowanych kluczy, które są przypisane w zależności od numeru karty i wersji klucza. Zdywersyfikowany klucz przypisany do poszczególnej karty, będzie wygenerowany przy użyciu modułu SAM, tak by zapewnić jego bezpieczeństwo. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 8

9 Zamawiający dopuszcza użycia na wszystkich lub wybranych typach urządzeń, programowych (moduł oprogramowania) modułów umożliwiających generowanie indywidualnego (zdywersyfikowanego) klucza (kluczy) dla danej karty. Wykonawca dostarczy moduły SAM w ilości odpowiedniej do prawidłowego funkcjonowania systemu, tzn. do wszystkich urządzeń, w których odbywać się będą operacje odczytu i/lub zapisu na karcie elektronicznej. Ilość dostarczonych modułów SAM należy zwiększyć o 20% w celu zapewnienia serwisu. 1.5 Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi sposób zabezpieczenia systemu przed nielegalnym doładowywaniem kart, ich kopiowaniem oraz wszelkimi innymi nielegalnymi próbami ich użycia. Karta obca, oraz karta nie wprowadzona do systemu, pomimo poprawnych kluczy nie może zostać zidentyfikowana w systemie. Próba użycia takiej karty powinna być w systemie odnotowana. 1.6 Forma merytoryczna i graficzna wszelkich papierowych raportów, potwierdzeń z operacji (dowodów płatności) wykonanych na karcie będzie uzgadniana z Zamawiającym na bieżąco w trakcie wdrażania. 2. Składniki systemu. W skład Systemu Biletu elektronicznego wchodzą: a) Serwer lub serwery (w zależności od przyjętego przez Wykonawcę rozwiązania) opisany w rozdziale IV. b) Dwa stanowiska personalizacji, z pełnym wyposażeniem do personalizacji graficznej i materiałami eksploatacyjnymi do zadruku kart dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia. Każde stanowisko będzie wyposażone w zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem biurowym i oprogramowaniem do personalizacji kart, UPS min. 600W, cyfrowy aparat fotograficzny, skaner oraz czytnik kart i drukarkę kart oraz drukarkę laserową. Minimalne parametry zestawów komputerowych, oprogramowania biurowego oraz drukarek opisane w rozdziale IV. c) Stanowisko obsługi rewizorów wyposażone w zestaw komputerowy z oprogramowaniem biurowym UPS min. 600W, oprogramowanie, stację dokującą dla czytników kontrolerskich oraz drukarkę laserową. Minimalne parametry zestawu komputerowego, oprogramowania biurowego oraz drukarki opisane w rozdziale IV. Dodatkowo oprogramowanie stanowiska obsługi rewizorów dla firmy zewnętrznej posiadające wymianę danych z systemem lub będące on-line z serwerem Zamawiającego z możliwością zdefiniowania uprawnień do dostępu do danych osobowych znajdujących się na serwerze. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 9

10 d) Stanowisko analizy danych wyposażone w zestaw komputerowy z oprogramowaniem biurowym, UPS min. 600W, oprogramowanie oraz drukarkę laserową. Minimalne parametry zestawu komputerowego, oprogramowania biurowego oraz drukarki opisane w rozdziale IV. e) Stanowiska sprzedaży 6 szt., znajdujące się w 4 punktach, każde stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy z oprogramowaniem biurowym wraz z UPS min. 600W, drukarkę laserową, koder kart, oraz oprogramowanie. Musi istnieć możliwość podłączenia drukarki fiskalnej na stanowisku sprzedaży (Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia nie wymaga dostawy drukarki fiskalnej i nie przewiduje jej integracji z aplikacją sprzedażową na etapie wdrożenia systemu. Zamawiający oczekuje, aby wykonawca dostarczył listę drukarek fiskalnych współpracujących z urządzeniem sprzedaży).. Minimalne parametry zestawów komputerowych, oprogramowania biurowego oraz drukarek opisane w rozdziale IV. f) Stacjonarne czytniki umożliwiające sprawdzenie pasażerom cech zapisanych na kartach biletów, umieszczone w punktach sprzedaży, zasilane z sieci 230 V 4 szt. g) Czytniki kontrolerskie kart wraz z bateriami i ładowarkami 20 szt. h) 500 kart elektronicznych zbliżeniowych niezadrukowanych (spełniających wymagania zapisane w Rozdziale I pkt 3 Karty elektroniczne), i) Zabezpieczenia antywirusowe dla całego wyposażenia (w tym serwerów). j) Sprzęt sieciowy do transmisji danych pomiędzy Siedzibą Zamawiającego a jego punktami sprzedaży (w chwili obecnej 3 lokalizacje). Powyższy sprzęt musi spełniać wymogi ustawy o ochronie danych osobowych (Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz.U Nr 100 Poz z późniejszymi zmianami, oraz polskimi normami zawartymi w ww. przepisach prawnych.). Obecnie w punktach sprzedaży znajdują się łącza ADSL. k) Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do wypożyczenia (dostarczenia, konfiguracji i uruchomienia) 2 pełnych stanowisk personalizacji kart na okres jednego roku. l) Zabezpieczenia systemu, które powinny uwzględniać m.in. zastosowanie szyfrowanych kanałów transmisji (VPN), a także szyfrowanie poufnych informacji w bazie danych, automatyzację kopii bezpieczeństwa na płytę lub streamer. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi szczegółowy opis zabezpieczeń systemu. W przypadku dostawy sprzętu z systemem firmy Microsoft, Zamawiający wymaga, aby sprzęt komputerowy znajdował się na liście Microsoft HCL. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 10

11 3. Karty elektroniczne. 3.1 Charakterystyka fizyczna. a) Karta musi być wykonana z tworzywa sztucznego nie zawierającego szkodliwych składników chemicznych i być przyjazna dla środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia r. w sprawie wymagań jakie powinny spełniać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska (Dz. U. 133/94 poz. 690 z późniejszymi zmianami). b) Dostawca musi zagwarantować wysoką jakość połączeń elektrycznych pomiędzy anteną, a układem elektronicznym w całym okresie eksploatacji karty. c) Wymiary zgodne z normami ISO jak karty płatnicze ID-1 (85,8 x 54 x 0,76 mm). d) Antena wykonana z drutu miedzianego izolowanego. 3.2 Parametry wytrzymałościowe. a) Wytrzymałość: mechaniczna, temperaturowa (od -20 o C do +50 o C) bez utraty funkcjonalności i walorów estetycznych oraz wytrzymałość chemiczna muszą spełniać, co najmniej standardy opisane w normie ISO b) Trwałość całkowita 10 lat w warunkach normalnej eksploatacji. c) Wilgotność względna środowiska pracy karty do 90%. 3.3 Charakterystyka techniczna. Wysokość procentowa tak zwanych "zwrotów z pola" (FRR) kart zbliżeniowych nie może przekraczać 0,70 %. 3.4 Zabezpieczenia. a) Karty muszą zawierać skuteczne zabezpieczenia zgodne z normą ISO/IEC typ A część 1-4. b) Szyfrowanie informacji na karcie musi wykorzystywać co najmniej algorytm DES, 3DES lub AES c) Karta powinna posiadać wbudowany generator liczb losowych. d) Wymagana jest dywersyfikacja kluczy dla każdej karty (Zamawiający wymaga zastosowania modułów sprzętowych/programowych SAM). e) Każda karta musi zawierać unikalny i niezmienny numer zapisany na 56 bitach, programowany trwale przez producenta układu pamięciowego. f) Karty muszą umożliwiać wzajemną autoidentyfikację z czytnikiem systemu działającym zgodnie z normą ISO/IEC DIS g) Karta musi zawierać minimum 16-bitowy licznik zabezpieczony sprzętowo, oraz posługiwać się protokołem bezpieczeństwa zgodnym z CRC. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 11

12 h) Musi istnieć możliwość wyłączania programowanych funkcji zapisu dla kart wycofywanych z obiegu. Rozwiązanie zapewnione przez Wykonawcę uniemożliwi powtórne wprowadzenie takich kart do obiegu bez konieczności ich fizycznego niszczenia. i) Karta musi posiadać certyfikat CC EAL4+, który wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy. 3.5 Pamięć. a) Technologia: CMOS EEPROM. b) Organizacja pamięci: system plików c) Wieloaplikacyjność: co najmniej 28 aplikacji, MAD3 d) Pojemność: co najmniej 4kB e) Ilość cykli zapisu: minimum (wg specyfikowanego przez producenta zakresu warunków pracy). f) Ilość cykli odczytu: nielimitowana. g) Okres przechowywania danych: 10 lat. 3.6 Komunikacja. a) Komunikacja między kartą a czytnikiem odbywa się drogą radiową. b) Częstotliwość nośna: 13,56 MHz. c) Interfejs bezkontaktowy musi spełniać warunki normy ISO/IEC typ A części 1-4 d) Szybkość komunikacji: minimum 106 Kbit/s. e) Czas realizacji operacji: mniej niż. 100 ms. f) Protokół komunikacyjny: half duplex. g) Zasięg operacyjny: do 10 cm. h) Pełna antykolizja (zabezpieczenie przed jednoczesnym odczytem kilku kart). 3.7 Zasilanie. Karta zasilana jest indukcyjnie przez czytnik. Karta nie posiada własnego źródła zasilania. 3.8 Mapa karty. Wykonawca zapewni minimum 2kB wolnej pamięci karty na inne aplikację oraz dostarczy oprogramowanie do zarządzania aplikacjami na karcie wraz z możliwością wgrywania i podmiany kluczy do aplikacji, a także dostarczy dokumentację odnośnie struktury danych zapisywanych na karcie w trakcie operacji personalizacji i kodowania biletów. 3.9 Wstępna personalizacja elektroniczna kart. a) Obowiązuje jeden uniwersalny schemat wstępnego przygotowania dostarczanych kart. b) Każdej karcie musi być przypisany trwale w formie elektronicznej 56 bitowy numer seryjny. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 12

13 c) Karta musi być zabezpieczona kluczem transportowym CMK (Card Master Key Główny Klucz Karty). d) Nadruk na kartach - Karty z możliwością wykonania nadruków termotransferowych lub termosublimacyjnych rozdzielczość drukowania; min. 300 dpi zabezpieczone przed ścieraniem. e) Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania każdej karty w sposób jawny i trwały (poprzez wypalenie na rewersie (stronie B) karty) unikalnym numerem trwale zapisanym na 56 bitach przez producenta układu pamięciowego. Numer ten musi być odczytywany z pamięci karty w trakcie dokonywania nadruku. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności numeru graficznego karty z numerem elektronicznym karta uznana zostanie za wadliwą. Cyfry powinny mieć wysokość nie mniejszą niż 2 mm i nie większa niż 3 mm. f) Strona A przystosowana do personalizacji karty na drukarce w siedzibie Zamawiającego: Zdjęcie formatu 25 mm x 35mm. Imię, nazwisko Nr karty w systemie g) Zamawiający nie dopuszcza umieszczania na karcie informacji o Wykonawcy. h) Strona B karty: wykonana w kolorze białym (kolor karty) umożliwiająca wykonywanie przez Zamawiającego barwnych nadruków przy zastosowaniu drukarek do kart. i) Wykonawca dostarczy karty jednorazowo, do siedziby Zamawiającego. 4. Procedura personalizacji. Procedura personalizacji (na podstawie złożonego zweryfikowanego wniosku i zweryfikowanych uprawnień do zniżek): a) W wyznaczonych punktach personalizacji dokonuje się elektronicznej i graficznej personalizacji kart. b) Klient wypełnia wniosek w którym podaje dane osobowe imię, nazwisko, adres i PESEL do zapisania w systemie. c) Na karcie numer PESEL zostanie skrócony i zapisany tylko jako data urodzenia. d) Klient składa zdjęcie w formie papierowej, elektronicznej lub ma wykonywaną fotografię przy pomocy cyfrowego aparatu fotograficznego do dokonania nadruku na karcie. e) Personalizacja zostaje wykonana na poczekaniu lub w terminie późniejszym po uzgodnieniu z klientem. f) Po stwierdzeniu uprawnienia do zniżki, na karcie oraz w systemie zostaje zapisana informacja o zniżkach i terminach ich obowiązywania. g) System powinien umożliwiać wielokrotną aktualizację danych o uprawnieniach do zniżek na karcie. h) Po wpłacie kaucji karta jest wydawana klientowi. Karta pozostaje własnością KM-Płock. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 13

14 5. Zastrzeganie karty. a) Osobiście: - dokonane w punkcie sprzedaży w siedzibie KM-Płock blokuje kartę i dodaje ją do czarnej listy, - przy osobistym zastrzeganiu należy złożyć odpowiedni wniosek i podać wymiennie: dane osobowe, numer karty. b) Przez zastrzeżenie karty rozumie się zablokowanie przez system informatyczny Zamawiającego funkcji zapisu na karcie. c) Zastrzeżenie karty wiąże się z utratą jej ważności w trybie natychmiastowym (w czasie nie dłuższym niż 24h) i niemożnością ponownego aktywowania karty w systemie. 6. Informacje ogólne. a) Klient będzie mógł w dowolnym czasie zwrócić kartę użytkowaną, ale nie zablokowaną. b) Po zwróceniu karty przez klienta nie zostaje zwrócona kwota wpłacona na bilety okresowe, ale system powinien taką możliwość uwzględniać, realizując i rozliczając zwrot kwoty w wysokości i proporcji możliwej do definiowania przez Zamawiającego. c) Zwrot kaucji za kartę nastąpi na wniosek Klienta (w wersji papierowej) po oddaniu nieuszkodzonej i niezablokowanej karty. d) Rozliczenie za wykonane usługi wykonuje się z dokładnością do 0,01 zł. e) System otwarty, tzn. przygotowany do uruchomienia w przyszłości sprzedaży przez zewnętrznych sprzedawców. 7. Podstawowe funkcje wyposażenia. 7.1 Stanowisko sprzedaży biletów: a) Przy logowaniu sprzedawcy do systemu następuje dwustopniowa weryfikacja uprawnień, bez której uruchomienie urządzenia nie jest możliwe. b) Zainicjalizowana i spersonalizowana graficznie karta przykładana jest do urządzenia kodującego bilety w punkcie sprzedaży. c) Sprzedaż biletu polega na zapisaniu w pamięci karty i systemu informatycznego cech zaakceptowanego biletu. d) W przypadku, gdy na karcie zapisane są ważne bilety, kasjer informowany jest o stanie karty, informacje prezentowane są chronologicznie - od najpóźniej zakodowanego biletu. 7.2 Czytniki kontrolerskie. a) Czytniki w etui na pasku naramiennym. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 14

15 b) Bezstykowy, zbliżeniowy odczyt kart. c) Kontrola ważności biletu, właściwej opłaty itp. d) Uruchamianie po dwustopniowej weryfikacji uprawnień. e) Zapis operacji w pamięci czytnika, zabezpieczony przed skasowaniem poprzez hard reset. f) Pojemność pamięci czytnika musi wystarczać na min skontrolowanych kart. g) Odczytanie danych z kontroli i zapisanie nowych danych na czytniku następuje na stanowisku rewizorów. h) Po wczytaniu danych dotyczących kontroli do komputera bazowego, dane w czytniku są kasowane. i) Bateria zasilająca musi wystarczać na min. 12 godzin pracy na dobę w okresie gwarancji systemu. j) Wymiana informacji pomiędzy systemem a czytnikiem poprzez złącze USB. k) Zapis w systemie wszystkich operacji dotyczących kontroli. l) Łatwy wybór parametrów (numer linii, przystanek, strefa przewozowa). m) Waga urządzenia nie może przekroczyć 0,5 kg. n) W punkcie kontrolerskim, za pomocą stacji dokującej, czytnik pobiera dane na temat kart aktywnych w systemie, kart do doładowania (biała lista), kart zastrzeżonych (czarna lista), oraz innych informacji potrzebnych do funkcjonowania systemu, które Wykonawca uzna za niezbędne. o) Wchodząc do autobusu, kontroler wprowadza odpowiednie dane do czytnika numer linii, numer taborowy autobusu, aktualny przystanek, itp. p) Następnie, w ramach kontroli, karty pasażerskie zbliżane są do pola odczytowego czytnika. q) Dane odczytane z karty pasażera i zapisane w pamięci czytnika: - data i godzina kontroli karty, - numer karty pasażera, numer biletu, - taryfa, linia, - termin ważności biletu. r) Na wyświetlaczu czytnika mają się pojawiać następujące komunikaty: - informacja o ważności, nieważności, zastrzeżeniu karty (sygnał dźwiękowy), - opis karty, uprawnienia do ulg, - dane personalne (opcjonalnie), - informacja o liniach, na które wydano kartę, - data ważności karty, - numer karty, - możliwość zobaczenia danych o ewentualnym drugim bilecie okresowym (informacje prezentowane są chronologicznie - od najpóźniej zakodowanego biletu). s) Czytnik kontrolera musi umożliwiać sygnalizację dźwiękową w przypadku wykrycia braku uprawnień do przejazdu. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 15

16 t) Dane o kontrolach z zewnętrznego stanowiska rewizorskiego (punkt wymiany danych pomiędzy czytnikami kontrolerskimi a systemem, znajdujący się poza siedziba KM-Płock) muszą łączyć się z danymi o kontrolach będących w systemie KM-Płock, jednak musi istnieć możliwość późniejszego wyodrębnienia przy pomocy raportów bądź atrybutów. u) Czytniki kontrolerskie (podczas podłączenia na stanowisku obsługi rewizorów) muszą pobierać bazę przystanków i występujących na nich linii w celu automatycznej weryfikacji kart (dane będą pochodzić z modułu RJWin z Systemu Zintegrowanego Kontroler samodzielnie wybiera z listy linię, przystanek i kierunek jazdy linii. Automatyczna weryfikacja kart polegać będzie na samoczynnym sprawdzeniu czy trasa przejazdu od przystanku, na którym rozpoczęta jest kontrola, do następnego przystanku pokrywa się z trasą przejazdu realizowaną przez linię na którą zakodowany jest bilet na karcie. W przypadku wspólnego przystanku początkowego a innego przystanku następnego bilet zakodowany na karcie nie będzie upoważniał do przejazdu i należy wyświetlić status biletu, jako nieuprawniający do danego przejazdu. v) Czytniki kontrolerów komunikują się z centralnym systemem. Poprzez komunikację czytników Zamawiający rozumie dwustronny przesył wszelkich informacji potrzebnych do działania czytników i całego systemu podczas obsługi czytnika na stanowisku obsługi rewizorów. 7.3 Drukarki kart. a) Drukarki dostarczone przez Wykonawcę do wykonywania personalizacji muszą zapewniać zabezpieczenie wykonywanych nadruków przed ścieraniem oraz nadruk znacznika zabezpieczającego na powierzchni karty. b) Drukowanie seryjne i pojedyncze. c) Zbiorczy i ręczny podajnik kart. d) Na kartach wykonywany będzie nadruk w miejscach przeznaczonych na: - Zdjęcie formatu 25 mm x 35mm, - Imię, nazwisko, - Nr karty w systemie. e) Wydajność min 120 kart na godzinę. 8. Oprogramowanie. a) System musi spełniać wymogi określone w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (patrz Rozdział I punkt 1.3 cc). b) System musi zarządzać magazynem kart (zarządzanie ilościowe zakupionymi / mapowanymi / wydanymi / zablokowanymi / zwróconymi kartami, na zasadzie programu magazynowego). c) Możliwość raportowania, np.: - statystyczne z przeprowadzonych transakcji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 16

17 - wydanych i używanych kart (z podziałem na poszczególne linie, rodzaje ulg, strefy przewozowe, kasjerów, okresy itp.), - kart wydanych, zastrzeżonych, usuniętych, zwróconych, - stanów magazynowych kart, - kart do wydania, - danych z kontroli biletów, - raporty za wskazane okresy czasowe. - wyświetlenie i zapis raportów do formatu pdf. d) Generator raportów. e) Dostarczony system ma umożliwić tworzenie nowych raportów (funkcja generatora raportów przy pomocy zapytań SQL). f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnej obsługi generatora raportów wg własnego uznania i zapotrzebowania bez konieczności udziału osób / firm trzecich. Zawartość i format raportów Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie realizacji. g) Serwery dostarczone w ramach zadania mają być skonfigurowane do odtwarzania systemu i konfiguracji (np. obraz dysku" na drugiej - zabezpieczonej partycji, serwerze, itp.). Jeżeli do odtworzenia konfiguracji jest potrzebne dodatkowe oprogramowanie, Wykonawca musi je zagwarantować bez dodatkowych opłat. W przypadku zmian w konfiguracji zainstalowanego oprogramowania Wykonawca zaktualizuje odpowiadające im obrazy dysku. h) Dostarczony system ma umożliwiać wykonanie przez przeszkolonego administratora modyfikacji, a w szczególności: - dodanie do systemu i zaprogramowanie funkcjonalności nowych urządzeń, - wykonanie zmiany konfiguracji, - wykonanie zmian funkcjonalnych (reinstalację oprogramowania, zmiany konfiguracyjne itp. działania) poprzez oprogramowanie odpowiednich funkcji, - rejestrację i aktywację kolejnych kart nieobjętych zamówieniem, - modyfikacje te mają być realizowane bez koniecznego udziału serwisu, firm trzecich. i) Wykonawca ma dostarczyć system otwarty - z możliwością rozbudowy ilościowej (o nowy sprzęt - np. czytniki, punkty sprzedaży) i funkcjonalnej systemu. j) System ma być sparametryzowany - wszystkie możliwe ustawienia, konfigurację winny być dostosowane do wymagań Zamawiającego. System ma zapewnić prostą modyfikację parametrów i systemu (np. stawek, taryf, harmonogramów) przez administratora systemu Zamawiającego bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. k) System ma rozróżniać poziomy uprawnień i dostępu użytkowników określonych przez Zamawiającego. l) Wykonawca uwzględni w kosztach wdrożenia: - wszystkie obowiązkowe opłaty licencyjne producentów, Wykonawcy za dostarczone oprogramowanie, - ew. inne opłaty wymagane przez Wykonawcę, Producenta oprogramowania itp., Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 17

18 - inne konieczne opłaty. m) System informatyczny musi zapewnić narzędzia do generowania kluczy lub zmiany haseł dostępu oraz autoryzacji przy pomocy kart specjalnych lub równoważne rozwiązanie. n) W ramach dostarczonych licencji Wykonawca zapewni dostęp do aktualizacji w okresie gwarancji dla: - systemu informatycznego, - baz danych, - systemu operacyjnego serwerów. o) Zakres aktualizacji ma obejmować m.in. poprawki, service-packi, łaty, itp. Nie jest wymagane prawo do aktualizacji bazy danych i systemu operacyjnego do nowszych wersji, w przypadku użycia platform o zamkniętym kodzie źródłowym. 9. Serwis internetowy (portal) użytkowników kart. W ramach dostawy oprogramowania systemu biletu elektronicznego Wykonawca dostarczy i uruchomi na dostarczonej infrastrukturze serwis internetowy użytkowników kart (portal użytkowników kart) realizujący następujące funkcje: a) logowanie użytkowników do portalu realizowane jest przy użyciu numeru karty oraz hasła dostępu, b) portal powinien umożliwić użytkownikowi dostęp do historii transakcji związanych z kartą, c) portal powinien umożliwiać wykonanie doładowania karty poprzez dokonanie płatności przy użyciu bankowej płatności internetowej (we współpracy ze wskazanym przez Zamawiającego operatora płatności elektronicznych), d) użytkownik powinien mieć możliwość zmiany hasła dostępowego, e) użytkownik powinien mieć możliwość wglądu do własnych danych personalnych zgromadzonych w systemie, f) użytkownik powinien mieć możliwość składania wniosków reklamacyjnych rozpatrywanych przez pracowników punktu obsługi klienta, g) użytkownik w ramach jednego konta może zarządzać kartami innych użytkowników (możliwość zdefiniowania numeru karty nadrzędnej dla danej karty), h) szata graficzna tych modułów jak i zakres funkcjonalność zostanie uzgodniona z Zamawiającym w trakcie realizacji Zamówienia. Informacja o kartach do doładowania będzie rozsyłana do biletomatów za pośrednictwem autokomputerów w momencie transmisji danych na terenie zajezdni. Doładowanie biletu w biletomacie będzie możliwe najwcześniej następnego dnia po zakupie. W trakcie powyższej transmisji przesyłane będą zarówno listy kart do doładowania (białe listy) jak i kart na których nie można dokonywać transakcji w biletomacie (czarna lista). Listy te będą generowane przez system automatycznie o dowolnie definiowanej godzinie. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 18

19 Informacja o kartach, na których dokonano zapisu biletu elektronicznego, przesyłana będzie z biletomatów za pośrednictwem autokomputerów w momencie transmisji danych na terenie zajezdni. 10. Poradnik dla użytkowników biletu elektronicznego. Wykonawca przygotuje w formacie umożliwiającym jego prezentacje na stronie internetowej oraz w formacie dostosowanym do potrzeb drukarskich poradnik dla posiadaczy biletu elektronicznego. Zakres poradnika oraz jego forma i treść zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rozdział II. System sprzedaży biletów w biletomatach mobilnych. 1. Wymagania dotyczące automatów biletowych. Automaty do sprzedaż biletów jednorazowych, czasowych, dobowych, muszą spełniać następujące warunki: a) Automaty muszą być fabrycznie nowe i jednego typu. b) Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali zabezpieczonej antykorozyjnie, odpornej na zniszczenia (wandalizm), pomalowanej proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym, odporne na graffiti. c) Drzwi: ryglowane min. w dwóch punktach (góra, dół). d) Krawędzie zewnętrzne obudowy ukształtowane tak, aby nie powodowały niebezpieczeństwa uszkodzenia odzieży lub zranienia klienta. Krawędzie wewnętrzne ukształtowane tak, aby nie powodowały możliwości zranienia się przez osobę serwisującą automat. e) Zegar czasu rzeczywistego zsynchronizowany z autokomputerem. f) Wnęka odbiorcza zwróconego bilonu i wydrukowanego biletu: podświetlona w trakcie realizacji transakcji, wyposażona w otwory umożliwiające odpływ wody lub innych płynów zgromadzonych we wnęce. g) Samozamykający się pojemnik końcowy na bilon o pojemności: minimum 2,5 l. h) Klucze - 4 rodzaje kluczy: - taki sam klucz do otwarcia drzwi każdego automatu, - taki sam klucz do odblokowania wszystkich zasobników do wydawania reszty, - taki sam klucz do wszystkich blokad pojemników końcowych na monety, - taki sam klucz do wszystkich pojemników końcowych na monety. i) Dostawa kluczy w osobnym, zabezpieczonym pojemniku lub zaplombowanej kopercie (liczba kompletów kluczy równa liczbie automatów). j) Mocowanie: rury nośne mocowane minimum w trzech punktach (podłoga, burta lub poręcz oraz sufit), lub inny sposób mocowania o odpowiedniej trwałości (jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowane rozwiązanie), z możliwością szybkiego zdjęcia automatu i wymiany na inny. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 19

20 k) Automat musi być wyposażony w instrukcję obsługi zrozumiałą dla pasażera, umożliwiającą bezproblemowy wybór biletu przy pomocy przycisków lub opcjonalnie przy pomocy ekranu dotykowego. l) Automat musi współpracować z autokomputerem zainstalowanym w pojeździe, poprzez Ethernet lub poprzez łącze IBIS/RS458 lub równoważne. m) Automat transmisję danych musi realizować za pośrednictwem wbudowanego modemu GSM/GPRS/UMTS/EDGE (obsługa mikropłatności PayPass i PayWave), bądź za pośrednictwem autokomputera. Karty SIM potrzebne do realizacji transmisji danych dostarczy Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą szczegółów technicznych. n) Automat musi mieć możliwość pracy autonomicznej w przypadku uszkodzenia autokomputera lub łącza. o) Instrukcja obsługi, eksploatacji oraz konserwacji automatów w języku polskim. p) Automat musi umożliwiać dokonanie płatności za zakup biletu papierowego za pomocą bezstykowych kart płatniczych systemów Visa PayWave i Mastercard Paypass lub systemów równoważnych bez konieczności autoryzacji kodem PIN, przy czym maksymalna kwota transakcji nie większa niż 50 zł. q) Automat musi być wyposażony w czytnik kart elektronicznych umożliwiający sprawdzenie ważności bilety okresowego zapisanego na karcie oraz zapis (kodowanie) na karcie elektronicznej biletów okresowych zakupionych przez Internet (zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale I punkt 9).. W pamięci automatu musi być przechowywana lista kart zastrzeżonych tak, aby niemożliwe była doładowanie biletu na taką kartę. r) Automat ma być wyposażony w papier do druku biletu o gramaturze minimum 100 g/m2 z poddrukiem w jednym kolorze z trzema rodzajami zabezpieczeniem do uzgodnienia z Zamawiającym 2. Warunki eksploatacyjne. a) Klasa ochrony minimum IP 54 zgodnie z PN-EN b) Temperatura pracy: ºC. c) Wilgotność względna otoczenia: max. 95 %. d) Zabezpieczony przed zewnętrznymi zakłóceniami elektromagnetycznymi. e) Odporny na wstrząsy i uderzenia. f) Czas od włączenia zasilania w autobusie do możliwości obsługi pasażera przez automat nie dłuższy niż 5 minut. 3. Zasilanie. a) Z instalacji pokładowej: 24 VDC (± 25%). Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. 20

Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna

Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna Zawartość Tarnowska Karta Miejska wstęp... 1 Tarnowska Karta Miejska - struktura... 1 Karta Premium dualna - zbliżeniowa oraz stykowa dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Mobilny automat biletowy montowany w pojazdach komunikacji miejskiej

Mobilny automat biletowy montowany w pojazdach komunikacji miejskiej Mobilny automat biletowy montowany w pojazdach komunikacji miejskiej I II Podstawowe cechy funkcjonalne: 1. Automat przeznaczony do zastosowania wewnątrz pojazdów komunikacji miejskiej. 2. Automat musi

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka projektu...3 II. Przedmiot zamówienia...3 III. Montaż urządzeń w autobusach Zamawiającego...5

I. Charakterystyka projektu...3 II. Przedmiot zamówienia...3 III. Montaż urządzeń w autobusach Zamawiającego...5 Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru

Bardziej szczegółowo

Karta kibica - wymagania dla systemów stadionowych Strona 1 z 9

Karta kibica - wymagania dla systemów stadionowych Strona 1 z 9 System Ekstraklasa Karta kibica Wymagania dla systemów stadionowych Wersja dokumentu: 2.1 Status dokumentu: sprawdzony Data aktualizacji: 2009-09-14 Strona 1 z 9 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: : Przedmiot zamówienia stanowi dostawa bezkontaktowych kart elektronicznych w otwartym standardzie przemysłowym Mifare dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, bezwzględnie spełniających poniższe: -

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE OGÓLNE

II. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Regulamin Karty Komunikacji Miejskiej zawiera podstawowe informacje o Karcie oraz zasadach jej uzyskania, użytkowania, doładowania i kontroli. Karta Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym

Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym Zbigniew Rusak Waldemar Rokicki Nośniki biletów stosowane w Polsce bilety papierowe bilety z paskiem magnetycznym karty elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Jak kupić bilet na przystanku i w autobusie lub tramwaju?

Jak kupić bilet na przystanku i w autobusie lub tramwaju? Jak kupić bilet na przystanku i w autobusie lub tramwaju? Biletomaty stacjonarny Gotówka monety od 10gr do 5zł banknoty od10zł do 200zł Karta bankomatowa URBANcard Biletomaty mobilne Karta bankomatowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z biletu elektronicznego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z biletu elektronicznego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 56/2014 Zarządu MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze z dnia 06.10.2014 Regulamin korzystania z biletu elektronicznego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 296/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 sierpnia 2014 r. REGULAMIN UŻYTKOWANIA KIELECKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 296/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 sierpnia 2014 r. REGULAMIN UŻYTKOWANIA KIELECKIEJ KARTY MIEJSKIEJ Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 296/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 sierpnia 2014 r. REGULAMIN UŻYTKOWANIA KIELECKIEJ KARTY MIEJSKIEJ 1. Regulamin Kieleckiej Karty Miejskiej ( regulamin") określa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Mifare wraz ze stosownym oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Mifare wraz ze stosownym oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ. ZOŚ.331.7.2.2015.KG Międzyzdroje 01.04.2015 r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 28 sztuk parkometrów, 7 sztuk mobilnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika Strona 1 z 9 1 Portal użytkowników. Portal SDK to system umożliwiający użytkownikom tarnowskiej karty miejskiej uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych:

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji: 2011) urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarek na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji epay

Instrukcja obsługi aplikacji epay Instrukcja obsługi aplikacji epay Teleserwis PayTel Comp SA, Teleserwis PayTel ul. Działkowa 115a 02-234 Warszawa telefon: 58 660 10 66 faks: 58 660 10 67 email: teleserwis@paytel.pl Dział Obsługi Kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Projekt Śląska Karta Usług Publicznych. Katowice, kwiecień 2016 r.

Projekt Śląska Karta Usług Publicznych. Katowice, kwiecień 2016 r. Projekt Śląska Karta Usług Publicznych Katowice, kwiecień 2016 r. Czym jest ŚKUP? Śląska Karta Usług Publicznych to informatyczny system umożliwiający realizację płatności za usługi publiczne drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą : Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-89/09 Zarządzenie Nr 30/09 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt:

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt: Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 26 lipca2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6,

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA DĘBICKIEJ KARTY MIEJSKIEJ Słownik pojęć użytych w regulaminie: 1. Dębicka Karta Miejska (DKM) bezkontaktowa, elektroniczna karta (e-karta) będąca nośnikiem biletów elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-15/14 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Charakterystyka ogólna i wymagania dla systemu rowerów miejskich 1.1. System rowerów miejskich to bezobsługowy system

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2015 roku

Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2015 roku Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2015 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79823000-9 Nazwa: Usługi

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM.

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Aby zakupić bilet okresowy na Krakowskiej Karcie Miejskiej (KKM) lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna ELZAB Mera E nowości kopia elektroniczna mechanizm z funkcją easy load automatyczny obcinacz papieru wydruk faktur VAT (dla modelu Mera EFV) LCD graficzny: monochromatyczny lub kolorowy efektywna szybkość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

Unikupon TL. Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520

Unikupon TL. Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520 Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520 Doładowania telefonów na kartę to aplikacja przeznaczona na Terminal Sunyard S520. Umożliwia szybkie i łatwe doładowanie telefonów na kartę działających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży biletów elektronicznych jednorazowych i okresowych MZK Sp. z o.o. w Opolu za pomocą telefonu komórkowego

REGULAMIN. sprzedaży biletów elektronicznych jednorazowych i okresowych MZK Sp. z o.o. w Opolu za pomocą telefonu komórkowego REGULAMIN sprzedaży biletów elektronicznych jednorazowych i okresowych MZK Sp. z o.o. w Opolu za pomocą telefonu komórkowego Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają: 1. System System sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ załącznik do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa zestawu depozytorów kluczy dla obiektu WCPR w Poznaniu związana z dostosowaniem budynku do warunków przeciwpożarowych oraz

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Zadanie 1 Zakup 15 sztuk nowych, nowoczesnych autobusów

Bardziej szczegółowo

wersja 3.0 Strona 1 z 9

wersja 3.0 Strona 1 z 9 System Ekstraklasa Karta kibica Wymagania dla systemów stadionowych Wersja dokumentu: 3.0 Status dokumentu: sprawdzony Data aktualizacji: 2009-12-15 Strona 1 z 9 Spis treści WPROWADZENIE... 3 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KASOWNIKÓW DWUFUNKCYJNYCH (KRG-8)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KASOWNIKÓW DWUFUNKCYJNYCH (KRG-8) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KASOWNIKÓW DWUFUNKCYJNYCH (KRG-8) 1. EKRAN STARTOWY: Po włączeniu zasilania na kasownikach pojawi się ekran: 2. SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI KARTY BILETU ELEKTRONICZNEGO (KBE) 2.1. Przyłożenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna Ekobilet POS

Dokumentacja techniczna Ekobilet POS Praca z drukarką fiskalną: 1. Do pracy konieczny jest komputer z systemem Windows XP/ Vista/ 7 oraz z dostępem do internetu. 2. Należy pobrać aplikację, które jest dostępna pod adresem: http://ekobilet.pl/ekobiletpos.zip

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc nr postępowania: BZP.2420.4.2016.AB Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

ACCO. system kontroli dostępu

ACCO. system kontroli dostępu ACCO system kontroli dostępu System ACCO zbudowany jest w oparciu o sieć autonomicznych kontrolerów przejścia zapewniających możliwość scentralizowanego zarządzania. Zawansowana technologia sprzętowa i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F, FP-600A i FP-600B w wersji 7-stawkowej oraz drukarki Omega

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa i montaż systemu parkingowego na parkingu przy ul. Dmowskiego w Bielsku-Białej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa i montaż systemu parkingowego na parkingu przy ul. Dmowskiego w Bielsku-Białej SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa i montaż systemu parkingowego na parkingu przy ul. Dmowskiego w Bielsku-Białej 1. TERMINAL WJAZDOWY Parametry ogólne urządzenia: 1. Rok produkcji - 2015. 2. Ogólnodostępność

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z biletu elektronicznego w ramach puławskiej karty miejskiej. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z biletu elektronicznego w ramach puławskiej karty miejskiej. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z biletu elektronicznego w ramach puławskiej karty miejskiej Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin korzystania z biletu elektronicznego w ramach puławskiej karty miejskiej

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 000 szt. blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej i 500 szt. blankietów elektronicznej legitymacji doktoranckiej

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze funkcje terminala Ingenico ict220, ict250 oraz iwl250

Najważniejsze funkcje terminala Ingenico ict220, ict250 oraz iwl250 Najważniejsze funkcje terminala Ingenico ict220, ict250 oraz iwl250 Informacje wstępne Wszystkie operacje opisane w tej instrukcji dotyczą aplikacji płatniczej (ep2). Jest ona aktywowana automatycznie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących

Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa wydajnych sieciowych urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

MODUŁ EK 3034 C1 20, C1-30, c1-49 z elektroniczną kontrolą dostępu oraz identyfikacją zawartości OPIS SYSTEMU

MODUŁ EK 3034 C1 20, C1-30, c1-49 z elektroniczną kontrolą dostępu oraz identyfikacją zawartości OPIS SYSTEMU MODUŁ EK 3034 C1 20, C1-30, c1-49 z elektroniczną kontrolą dostępu oraz identyfikacją zawartości OPIS SYSTEMU System elektronicznych skrytek depozytowych na klucze do pomieszczeń z kontrolą dostępu. System

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1: Dostawa blankietów Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS), Elektronicznych Legitymacji Doktoranta (ELD), Elektronicznych Legitymacji Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna SENTO E

kasa fiskalna SENTO E Kasa fiskalna SENTO E to bardzo nowoczesna kasa dedykowana małym i średnim punktom handlowo usługowym, realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karta SD). Mała i poręczna

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo