CAFM - System. Informacje o produkcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAFM - System. Informacje o produkcie"

Transkrypt

1 CAFM - System Informacje o produkcie

2 VITRIcon jest systemem CAFM pozwalającym na zapisywanie i administrowanie danymi nieruchomości oraz urządzeniami technicznymi. Oparty na technice Web VITRIcon i zaprojektowany specjalnie dla wspomagania eksploatacji budynków w całym ich cyklu życia, służy jako całościowe rozwiązania obszernego a zarazem przejrzystego obrazowania i optymalizacji procesów facility management. Dzięki obszernemu wyposażeniu w interfejsy i standardy FM nasz system umożliwia efektywne oraz sprawne wdrożenie jak i szybki zwrot inwestycji. VITRIcon w skrócie Zarządzanie powierzchnią i pomieszczeniami z połączeniem CAD Określanie i administracja powierzchni w celu optymalizacji użytkowania pomieszczeń i budynków. Zarządzanie systemami i instalacjami technicznymi Dostarczanie jednolitej dokumentacji technicznej dla zagwarantowania optymalnej pracy systemów i urządzeń. Zarządzanie pracami konserwacyjnymi oraz optymalizacja eksploatacji Konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie systemów oraz instalacji technicznych jako gwarancja bezpieczeństwa ich funkcjonowania oraz przestrzeganie obowiązku szczególnej staranności eksploatacji nieruchomości dla zarządcy. Zarządzanie energią Wprowadzanie i analiza zużycia, taryf oraz kosztów jako podstawa całościowego zarządzania energią. Zarządzanie środowiskowe Przedstawienie emisji, zrzutów wody oraz tworzenie bilansu odpadów na podstawie obowiązujących dyrektyw i przepisów ustawowych. Zarządzanie powiadomieniami o awariach i zakłóceniach Analiza i edycja powiadomień o zakłóceniach jako gwarancja optymalnej pracy systemów i urządzeń technicznych. Zarządzanie infrastrukturą techniczną i wyposażeniem Zapis stanu wyposażenia i sporządzanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.

3 Zarządzanie przeprowadzkami Planowanie wariantów, kosztorysy i dokumentacja. Zarządzanie utrzymaniem czystości Rejestracja oraz zarządzanie obiektami/powierzchniami do czyszczenia/sprzątania jako pomoc w przydzielaniu i obsłudze projektów dotyczących utrzymania czystości. Zarządzanie kluczami i kontrolą dostępu Zarządzanie oraz nadzór nad kluczami i kontrolą dostępu. Zarządzanie projektami i zadaniami Realizacja projektów, zadań i zleceń poprzez umiejętne kierowanie zasobami, budżetem oraz terminami. Zarządzanie umowami Zarządzanie i aktualizacja wszystkich umów związanych z administracją nieruchomości oraz eksploatacją urządzeń technicznych. Zarządzanie kosztami i dochodami Rejestracja, monitoring i ocena przychodów oraz wydatków, alokacja kosztów, benchmarks. Zarządzanie wynajmem Tworzenie obiektów wynajmu. Rozliczenia opłat za media i eksploatacyjnych oraz czynszu. Zarządzanie strukturą organizacyjną Koordynacja pracowników i obrazowanie kompleksowych struktur przedsiębiorstwa. Kalendarz Wizualizacja i nadzór nad zadaniami oraz terminami. VITRIcount Mobilne odczytywanie liczników i różnorodnych punktów pomiarowych, powiadomienia oraz aktualizacja. Portal Powiadamień Servisowych (PPS) Profesjonalne tworzenie powiadomień serwisowych bezpośrednio przez najemców lub pracowników.

4 Zarządzanie powierzchnią i pomieszczeniami z połączeniem CAD Zapis, struktura i aktualizacja danych nieruchomości, budynków, kondygnacji, pomieszczeń oraz przestrzeni w pomieszczeniach. Tworzenie, zapisywanie i pobieranie danych powierzchni oraz danych związanych z pomieszczeniami. Dodawanie zarysów i planów użytkowania powierzchnią. Generowanie analiz i raportów związanych z powierzchnią oraz pomieszczeniami. Optymalizacja użytkowania pomieszczeń i powierzchni. Indywidualna konfiguracja opisu pomieszczeń. Integracja informacji graficznych z bazą danych VITRIcon. Jednolity interfejs w formacie DWG/DXF. Dwukierunkowa wymiana danych pomiędzy VITRIcon i aplikacją CAD.

5 Zarządzanie systemami i instalacjami technicznymi Zwiększenie przejrzystości danych wyposażenia technicznego budynku poprzez pełny dostęp do danych. Zapis oraz archiwizacja planów i schematów w celu utworzenia jednolitej dokumentacji technicznej. Funkcjonalność oraz ergonomia zarządzania informacjami za pomocą raportów i kart charakterystyk urządzeń. Struktura systemów oraz instalacji technicznych na podstawie normy DIN 276. Wsparcie i wdrożenie dyrektyw oraz norm w FM. Generowanie kodów kreskowych/ QR oraz kluczy do oznaczania urządzeń. Ocena stanu technicznego urządzeń w celu wspomagania zarządzania pracami konserwacyjnymi i utrzymaniem ich w dobrym stanie.

6 Zarządzanie pracami konserwacyjnymi oraz optymalizacja eksploatacji Zwiększenie niezawodności funkcjonowania poprzez oznakowanie i wizualizację instalacji objętych obowiązkiem kontroli. Wsparcie i optymalizacja procesów pracy poprzez sporządzanie zleceń, planów serwisowych oraz planu pracy personelu. Planowanie, zarządzanie i koordynacja działań oraz terminów w celu utrzymania w dobrym stanie systemów i instalacji technicznych. Automatyczne powiadomienia o terminach związanych z obowiązkiem kontroli.

7 Zarządzanie energią Wprowadzanie stanu urządzeń pomiarowych i zużycia jako podstawa całościowego zarządzania energią. (odpowiada DIN EN ISO 50001) Zastosowanie wartości referencyjnych dyrektywy 2010/31/UE do realizacji kompleksowych analiz i porównań wskaźników. Diagnoza potencjału energetycznego na podstawie analizy zużycia mediów. Symulacja taryf jako podstawa do weryfikacji rachunków i kontroli kosztów. Optymalizacja systemów oraz instalacji technicznych za pomocą ciągłej kontroli energii. Integracja danych pomiarowych z automatyki budynku oraz systemów smart metering.

8 Zarządzanie środowiskowe Rejestrowanie odpadów i tworzenie bilansu odpadów. Identyfikacja stężenia substancji oraz systemów z obowiązkiem zatwierdzenia. Tworzenie potwierdzeń, list przewozowych oraz deklaracji materiałowych. Rejestrowanie emisji i obliczania CO 2 -Footprints obiektów i budynków. Doskonała podstawa dla systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z normą DIN EN ISO lub EMAS. Generacja kluczowych danych/wskaźników dla benchmarkingu środowiskowego.

9 Zarządzanie powiadomieniami o awariach i zakłóceniach i Helpdesk Automatyczny zapis i przyporządkowanie powiadomień o zakłóceniach. Manualny zapis i przyporządkowanie powiadomień o zakłóceniach. Redukcja czasu przestoju poprzez możliwość szybkiej edycji i potwierdzenia zawiadomień. Przekaz wszystkich wiadomości związanych z zakłóceniem do systemów ERP (SAP). Sporządzenie statystyk zakłóceń jako podstawa zleceń napraw i konserwacji. Interfejsy do powszechnie znanych i użytkowanych systemów automatyki budynku (np.: Siemens, Kieback&Peter, Johnson Controls, Honeywell, Schneider Electric).

10 Zarządzanie infrastrukturą techniczną i wyposażeniem Wprowadzanie i aktualizacja danych o infrastrukturze technicznej, wyposażeniu oraz środkach trwałych i przedmiotach nietrwałych. Zarządzanie i rezerwacja wyposażenia oraz przydział wyposażenia do powierzchni. Sporządzenie ewidencji stanu w celu przeprowadzenia inwentury. Generacja kodów kreskowych lub QR w celu identyfikacji infrastruktury technicznej, środków trwałych i przedmiotów nietrwałych. Jednoznaczna oraz szybka lokalizacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych alfanumerycznie i za pomocą planów CAD.

11 Zarządzanie przeprowadzkami Planowanie oraz graficzna wizualizacja przeprowadzek i ich wariantów. Automatyczne realizacja zaplanowanych wariantów. Wykonanie kompletnych przeprowadzek przedsiębiorstw, oddziałów, pojedynczych osób jak i przedmiotów infrastruktury. Możliwość porównania ofert i cen usług związanych z przeprowadzkami. Tworzenie etykiet, list oraz tabliczek na drzwi.

12 Zarządzanie utrzymaniem czystości Zarządzanie obiektami oraz powierzchniami do czyszczenia. Wsparcie podczas sporządzania zamówień usług i tworzenia ofert. Planowanie i monitorowanie terminów, interwałów czyszczenia, budżetów oraz kosztów. Tworzenie harmonogramów czyszczenia, list z terminami oraz wykazem powierzchni do czyszczenia. Planowanie usług czyszczenia i związanymi z tym zadaniami. Rozbudowane połaczenia z projektami, umówami i elementami organizacyjnymi.

13 Zarządzanie kluczami i kontrolą dostępu Rejestracja i zarządzanie systemami zamykania. Kontrola i dokumentacja wydania oraz zwrotu kluczy. Nadzór nad kontrolą dostępu poprzez przydział kluczy do pomieszczenia i użytkownika. Prezentowanie powiązania pomiędzy systemami zamykania a kluczem, użytkownikiem i pomieszczeniem.

14 Zarządzanie projektami i zadaniami Sporządzanie i definicja różnorodnych projektów, zleceń oraz zadań (np.: projekty modernizacji, budowy, terminy przeglądów technicznych). Ustalanie odstępstw w projektach i optymalizacja procesów poprzez obszerny system raportowania. Koordynacja realizacji wykonywania zadań przez pracowników. Wizualizacja i kontrola terminów oraz kosztów. Pomoc w planowaniu zasobów, budżetów i terminów. Nadzór nad powtarzającymi się czynnościami i terminami.

15 Zarządzanie umowami Zapis i administracja umów poprzez wszystkie cykle życia nieruchomości. Uwzględnianie zmian w umowach poprzez dodawanie kompleksowych warunków umów. Obiektowe archiwizowanie umów i dokumentów. Kontrola i sygnalizacja o upływach terminów oraz zmianach statusu umowy. Połączenie umów z projektami. Definicja zmiennych workflow w zależności od rodzaju umowy.

16 Zarządzanie kosztami i dochodami Rejestracja i aktualizacja danych związanych z kosztami eksploatacji nieruchomości według normy DIN Ustalanie potencjału oszczędności energii poprzez sporządzenie benchmarku za pomocą porównania budynków i kosztów. Przypisanie kosztów do umów, nośników kosztów i rodzajów kosztów. Obszerne analizy do identyfikacji czynników kosztowych. Porównanie kosztów i dochodów w dowolnym czasie eksploatacyjnym. Przypisanie i analiza kosztów na różnych poziomach - od nieruchomości do urządzenia. Import i export danych dla księgowości oraz systemu ERP.

17 Zarządzanie wynajmem Tworzenie obiektów wynajmu (np. mieszkania, lokale itp.). Sporządzanie rozliczeń czynszu i opłat eksploatacyjnych. Przypisywanie obiektów i przedmiotów wynajmu do umów. Rozliczenia mediów poprzez bezpośrednie przypisanie punktów pomiaru oraz taryf. Listy oraz wizualizacja powierzchni wynajętych i pustostanów.

18 Zarządzanie strukturą organizacyjną Wprowadzanie i aktualizacja kompleksowych struktur przedsiębiorstwa. Łączenie pojedynczych jednostek organizacji w obrębie VITRIcon Wprowadzanie danych osobistych pracowników oraz profili miejsca pracy we wszystkich strukturach przedsiębiorstwa. Intuicyjne mechanizmy przedstawienia struktury organizacji jako schematu organizacyjnego w Microsoft Visio. Administrowanie adresami i kontaktami. Wspomaganie importu i eksportu w formacie vcard.

19 Kalendarz Połączenie zadań i terminów z różnych modułów. Bezpośrednie połączenie wpisów kalendarza z modułami VITRIcon. Nadzór i obrazowanie wpisów centralnego kalendarza. Możliwość osobistej konfiguracji wyświetlania informacji. Szczegółowa lista do koordynacji krótko-, średnio- i długotrwałych prac oraz zleceń.

20 VITRIcon jako hosting Budżet przedsiębiorstwa na zakup systemu CAFM jest ograniczony? Potrzebujecie więcej czasu aby w pełni ustalić zakres potrzebnych informacji i interfejsów? EBCsoft oferuje system CAFM VITRIcon jako serwis hostingowy. Serwis hostingowy zawiera: wirtualny serwer z VITRIcon 50 GB pojemności pamięci na dokumenty nieograniczony miesięczny transfer dostęp do dysku sieciowego dla importu danych (np. dane energetyczne i powiadomienia) regularne i bezpłatne aktualizacje tworzenie kopii zapasowych uporządkowany i udokumentowany eksport wszystkich danych i dokumentów dla innych systemów IT wstępna konfiguracja certyfikat bezpieczeństwa dla przeglądarki internetowej miesięczny lub roczny abonament support oraz szkolenia online - za pomocą GoToMeeting lub Team Viewer

21 Interfejs do automatyki budynku Istotną kwestia charakteryzującą System VITRIcon jest jednolity i standardowy interfejs do automatyki budynku (AB lub BMS) oraz do systemów dostarczających dane energetyczne. Poniższa grafika przedstawia mały wybór różnych producentów. Warty podkreślenia jest fakt, że to nie firma EBCsoft opracowała interfejsy do różnych systemów lecz producenci przystosowali swoje produkty do naszego interfejsu. Znaki towarowe i nazwy firm Wszystkie znaki firmowe lub towarowe oraz nazwy firm, występujące w dokumentacji, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej wersji demonstracyjnej systemu VITRIcon na

22 Praca w terenie - mobilne odczytywanie liczników i różnorodnych punktów pomiarowych, powiadomienia oraz aktualizacja (inwentaryzacja) infrastruktury / majątku trwałego. Automatyczne odczytywanie wskazań urządzeń pomiarowych funkcjonujących w dużych nieruchomościach nie zawsze jest opłacalne. Brak odpowiedniego okablowaniab albo niedostateczny zasięg sygnału radiowego lub sieci GSM generuje wysokie nakłady finansowe przy realizacji automatycznego odczytu. VITRIcount służy do mobilnego odczytywania różnorodnych punktów pomiaru. Podczas manualnej akwizycji danych jest wartościowym i prostym w obsłudze narzędziem przeznaczonym dla inkasentów, menedżerów energi i zarządców nieruchomości. Funkcje: synchronizacja konfigurowanych list odczytu z Energiecontrolling w VITRIcon centralna administracja i kontrola mediów oraz cyklów odczytywania w VITRIcon kontrola danych i wiarygodności ich odczytu w porównaniu z ostatnimi wartościami integracja zdjęcia dla dokładnej identyfikacji licznika planowanie trasy odczytu - integracja danych GPS możliwość wykonania wpisu z zawiadomieniem o uszkodzonych urządzeniach lub uzupełnieniem danych graficzna wizualizacja stanu odczytu w planie również oprogramowanie dla systemów ios oraz Windows 8

23 Portal Powiadamień Servisowych (PPS) Wykorzystajcie Państwo synergię wykwalifikowanych, osieciowanych i przejrzystych procesów powiadomień serwisowych dla swojej Firmy oraz Klientów jako rozwiązanie własne lub jako serwis EBCsoft. Profesjonalne tworzenie powiadomień serwisowych bezpośrednio przez najemców lub pracowników. Dostęp do portalu przez internet lub intranet. Konfiguralne pola wyboru oraz minimalna administracja. Otwarte interfejsy do innych systemów oraz możliwość integracji z istniejącą infrastrukturą infolini. Corporate Identity - łatwe dostosowywanie portalu, w odniesieniu do kolorów, loga i czcionki

24 EBCsoft GmbH Dohnanyistraße 30 D Leipzig tel: fax: web:

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

System wspomagający zarządzanie obsługą techniczną nieruchomości komercyjnych. www.makolab.pl

System wspomagający zarządzanie obsługą techniczną nieruchomości komercyjnych. www.makolab.pl System wspomagający zarządzanie obsługą techniczną nieruchomości komercyjnych O systemie ColDis FM to nowoczesne, webowe oprogramowanie służące do zarządzania i wspomagania procesów obsługi technicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

COMOS Operations. Profesjonalne zarządzanie zakładem, w celu zapewnienia efektywnej eksploatacji. www.siemens.com/comos

COMOS Operations. Profesjonalne zarządzanie zakładem, w celu zapewnienia efektywnej eksploatacji. www.siemens.com/comos COMOS Operations Profesjonalne zarządzanie zakładem, w celu zapewnienia efektywnej eksploatacji www.siemens.com/comos COMOS Od zintegrowanego projektowania... Integracja projektowania i eksploatacji zakładu

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 Spis treści Sage ERP X3 wersja 7 - możliwości rozwiązania 1.0 Finanse 3 2.0 Środki trwałe 13 3.0 Sprzedaż 17 4.0 Obsługa Klienta 25

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria

administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria Utilities Wodociągi i Kanalizacja Wprowadzenie Comarch Egeria to rozwiązanie obejmujące swymi funkcjonalnościami kluczowe procesy przedsiębiorstw branży

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją System do monitorowania i zarządzania produkcją Monitoring pracy maszyn i linii produkcyjnych Śledzenie partii produkcyjnych, kody kreskowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Globalproperty.pl. System zarządzania nieruchomościami komercyjnymi

Globalproperty.pl. System zarządzania nieruchomościami komercyjnymi Globalproperty.pl System zarządzania nieruchomościami komercyjnymi System zarządzania nieruchomościami przez Internet, obejmujący całokształt procesów zachodzących w nieruchomościach komercyjnych i mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska tel. 061 869 20 00, fax 061 869 29 99 info@mtp.pl,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT Oprogramowanie QUIPSY dla Państwa firmy QUIPSY CAQ: modułowy system oprogramowania, spełniający wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym systemom kontroli jakości.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

System Wspomagający Prace Laboratorium

System Wspomagający Prace Laboratorium System Wspomagający Prace Laboratorium LIMS Laboratory Information Management System CS-17 LIMS CS-17 LIMS (Laboratory Information Management System) wspomaga pracę laboratoriów poprzez komputeryzację

Bardziej szczegółowo