Przykład. LabVIEW TM Core 1 Ćwiczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykład. LabVIEW TM Core 1 Ćwiczenia"

Transkrypt

1 LabVIEW TM Core 1 Ćwiczenia Kurs do oprogramowania w wersji 2011 Wydanie z sierpnia 2011 roku Kod produktu C-0126 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia Prawa autorskie National Instruments Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, publikacja ta nie może być kopiowana lub przesyłana w żadnej formie (elektronicznej lub papierowej), włączając kserowanie, nagrywanie, przechowywanie w systemie gromadzenia danych oraz tłumaczenie części lub całości materiału, bez wcześniejszej, pisemnej zgody National Instruments. National Instruments szanuje własność intelektualną innych i prosi swoich klientów, aby postępowali tak samo. Oprogramowanie NI jest chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej. Oprogramowanie NI może zostać użyte do kopiowania materiałów należących do stron trzecich tylko wtedy, gdy jest to zgodne z warunkami odpowiedniej licencji lub z obowiązującymi przepisami prawa. For components used in USI (Xerces C++, ICU, HDF5, b64, Stingray, and STLport), the following copyright stipulations apply. For a listing of the conditions and disclaimers, refer to either the USICopyrights.chm or the Copyrights topic in your software. Xerces C++. This product includes software that was developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Copyright 1999 The Apache Software Foundation. All rights reserved. ICU. Copyright International Business Machines Corporation and others. All rights reserved. HDF5. NCSA HDF5 (Hierarchical Data Format 5) Software Library and Utilities Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 by the Board of Trustees of the University of Illinois. All rights reserved. b64. Copyright , Matthew Wilson and Synesis Software. All Rights Reserved. Stingray. This software includes Stingray software developed by the Rogue Wave Software division of Quovadx, Inc. Copyright , Quovadx, Inc. All Rights Reserved. STLport. Copyright Boris Fomitchev Znaki towarowe LabVIEW, National Instruments, NI, ni.com, logo firmowe National Instruments oraz logo w kształcie orła stanowią znaki towarowe National Instruments Corporation. Z innymi znakami towarowymi National Instruments można zapoznać się w sekcji Trademark Information na stronie ni.com/trademarks. Inne wspomniane tutaj produkty i nazwy firm są znakami towarowymi lub nazwami handlowymi właściwych firm. Członkowie National Instruments Alliance Partner Program są podmiotami gospodarczymi niezależnymi od National Instruments i nie posiadają powiązań wynikających z umów agencyjnych, umów spółki lub umów joint-venture z National Instruments. Informacje o patentach Informacje na temat produktów/technologii opatentowanych przez National Instruments znajdują się w zakładce Help»Patents dostępnej w programie, w pliku patents.txt znajdującym się na dysku oraz w dokumencie National Instruments Patent Notice na stronie ni.com/patents.

2 Wsparcie Wsparcie techniczne i informacja o produktach dostępne na całym świecie na stronie ni.com Nasze oddziały Odwiedź stronę ni.com/niglobal, na której znajdziesz adresy naszych oddziałów na całym świecie, aktualne wydarzenia oraz dane kontaktowe, tj. numery telefonów oraz adresy wsparcia technicznego. Główna siedziba firmy National Instruments North Mopac Expressway Austin, Texas USA Tel: Aby uzyskać więcej informacji, należy przejść do załącznika Dodatkowe informacje. Aby przesłać uwagi na temat dokumentacji National Instruments, należy wejść na stronę ni.com/info i wpisać w pole tekstowe hasło feedback.

3 Spis treści Wstęp A. System certyfikacji NI...v B. Opis kursu...vi C. Elementy niezbędne do rozpoczęcia szkolenia...vii D. Instalacja oprogramowania do kursu...viii E. Cele kursu...viii F. Konwencje w podręczniku...ix Lekcja 1 Instalacja urządzeń Ćwiczenie 1-1 Ćwiczenie 1-2 Lekcja 2 Nawigacja w LabVIEW Program Measurement & Automation Explorer (MAX) Konfiguracja urządzeń GPIB w programie MAX Ćwiczenie 2-1 Analiza VI Ćwiczenie 2-2 Wykorzystanie palet Ćwiczenie 2-3 Wybieranie narzędzi Ćwiczenie 2-4 Przepływ danych Ćwiczenie 2-5 VI Simple AAP Lekcja 3 Wyszukiwanie błędów w VI Ćwiczenie 3-1 Używanie pomocy Ćwiczenie 3-2 Usuwanie błędów Lekcja 4 Tworzenie VI Ćwiczenie 4-1 VI Determine Warnings Ćwiczenie 4-2 VI Auto Match Ćwiczenie 4-3 Pętla While oraz pętla For Ćwiczenie 4-4 VI Average Temperature Ćwiczenie 4-5 VI Temperature Multiplot Ćwiczenie 4-6 VI Determine Warnings Ćwiczenie 4-7 Zrób to sam: VI Square Root Ćwiczenie 4-8 Zrób to sam: VI Determine Warnings (Wyzwanie) Ćwiczenie 4-9 Zrób to sam: VI Determine More Warnings Lekcja 5 Ćwiczenie 5-1 Operacje na tablicach Ćwiczenie 5-2 Klastry Ćwiczenie 5-3 Definicja Typu National Instruments Corporation iii LabVIEW Core 1 Ćwiczenia

4 Spis treści Lekcja 6 Zarządzanie zasobami Ćwiczenie 6-1 VI Spreadsheet Example Ćwiczenie 6-2 VI Temperature Log Ćwiczenie 6-3 Używanie DAQmx Ćwiczenie 6-4 VI NI Devsim Lekcja 7 Tworzenie aplikacji modułowych Ćwiczenie 7-1 VI Determine Warnings Lekcja 8 Podstawowe modele i techniki programowania Lekcja 9 Zmienne Ćwiczenie 8-1 Maszyna stanów Ćwiczenie 9-1 VI Local Variables Ćwiczenie 9-2 Projekt Global Data Ćwiczenie 9-3 VI Bank Załącznik A Podstawy pomiarów Ćwiczenie A-1 Załącznik B Dodatkowe informacje Podstawy pomiarów...a-1 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia iv ni.com

5 Ćwiczenie 5-1 Zadanie Opis Operacje na tablicach Naucz się operować na tablicach używając funkcji LabVIEW. 5 Popraw działanie VI, który otrzymałeś. Każdą część tego ćwiczenia rozpocznij od otwarcia VI Array Investigation.vi, który znajduje się w katalogu <Exercises>\LabVIEW Core 1\Manipulating Arrays. Panel tego VI pokazany jest na rysunku 5-1. Rysunek 5-1. Panel VI Array Investigation Rysunek 5-2 prezentuje diagram naszego VI. Rysunek 5-2. Diagram VI Array Investigation National Instruments Corporation 5-1 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia

6 Część 1: Implementacja To ćwiczenie składa się z trzech części. Otrzymasz scenariusz do każdej z nich. Na końcu ćwiczenia znajdziesz szczegółową implementację wszystkich części. Część 1: Indeksacja, modyfikacja i wyświetlenie tablicy Zmień Array Investigation VI tak, żeby każdy element nowostworzonej tablicy został pomnożony w pętli For przez 100 i zaokrąglony do najbliżej liczby całkowitej. Wyświetl otrzymaną tablice dwuwymiarową na wykresie intensity graph. Część 2: Prosta indeksacja, modyfikacja i wyświetlenie tablicy Zmień pierwotny VI Array Investigation lub VI z części pierwszej tak, aby wykonywał wcześniejsze zadanie, bez używania zagnieżdżonych pętli For. Część 3: Utworzenie podzbioru z tablicy Zmień VI Array Investigation tak, aby tworzył dwie nowe tablice zawierające dane z trzeciego rzędu i drugiej kolumny tablicy wyjściowej. Zmień Array Investigation VI tak, żeby każdy element nowostworzonej tablicy został pomnożony w pętli For przez 100 i zaokrąglony do najbliżej liczby całkowitej. Wyświetl otrzymaną tablicę dwuwymiarową na wykresie intensity graph. 1. Otwórz Array Investigation.vi, który znajduje się w katalogu <Exercises>\LabVIEW Core 1\Manipulating Arrays. 2. Zapisz VI pod nazwą Array Investigation Part 1.vi. 3. Umieść intensity graph na panelu i włącz autoskalowanie osi X i Y tak, jak zostało to pokazane na rysunku 5-3. Sprawdzić, czy autoskalowanie osi jest włączone. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wykres i upewnij się, że opcje X Scale»AutoScale X i Y Scale» AutoScale Y są zaznaczone. LabVIEW Core 1 Ćwiczenia 5-2 ni.com

7 4. Przejdź na diagram. Rysunek 5-3. Panel VI Array Investigation Part 1 Aby stworzyć diagram podobny do tego na rysunku 5-4, wykonaj poniższe instrukcje. Rysunek 5-4. Diagram VI Array Investigation Part 1 5. Pobierz kolejne elementy tablicy. Umieść pętlę For po prawej stronie istniejącego kodu. Dodaj drugą pętlę For w środku stworzonej pętli. Połącz terminal wskaźnika tablicy Array z wewnętrzną krawędzią pętli For. W ten sposób stworzysz autoindeksujący tunel wejściowy w obu pętlach For. National Instruments Corporation 5-3 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia

8 6. Pomnóż każdy element tablicy przez 100. Umieść funkcję Multiply wewnątrz pętli For. Połącz tunel wejściowy z wejściem x funkcji Multiply. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wejście y i wybierz z menu Create»Constant. Wpisz do stałej Zaokrąglij każdy element do najbliższej liczby całkowitej. Umieść funkcję Round To Nearest po prawej stronie funkcji Multiply. Połącz wyjście funkcji Multiply z wejściem funkcji Round To Nearest. 8. Stwórz tablicę dwuwymiarową na wyjściu pętli For. Połącz wyście funkcji Round To Nearest z zewnętrzną pętlą For. W ten sposób stworzysz autoindeksujący tunel wyjściowy w obu pętlach For. 9. Połącz tablicę wyjściową ze wskaźnikiem Intensity Graph. 10. Przejdź na panel. 11. Zapisz VI. 12. Wpisz wartości do kontrolek Rows i Columns. 13. Uruchom VI. Część 2: Implementacja Zmień VI z części 1 tak, aby wykonywał wcześniejsze zadanie bez używania zagnieżdżonych pętli For. 1. Otwórz Array Investigation Part 1.vi. 2. Zapisz VI pod nazwą Array Investigation Part 2.vi. 3. Otwórz diagram VI. 4. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wewnętrzną pętlę For zawierającą funkcje Multiply i Round to Nearest, a następnie wybierz Remove For Loop. 5. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kolejną pętlę For i wybierz z menu Remove For Loop. Twój diagram powinien przypominać rysunek 5-5. LabVIEW Core 1 Ćwiczenia 5-4 ni.com

9 6. Zapisz VI. 7. Przejdź na panel. Rysunek 5-5. Diagram VI Array Investigation Part 2 8. Wpisz wartości do kontrolek Rows i Columns. 9. Uruchom VI. Część 3: Implementacja Zauważ, że VI zachowuje się analogicznie do VI z części 1. Jest to związane z polimorficzną naturą matematycznych funkcji w LabVIEW. Na przykład, wejściem x funkcji Multiply jest dwuwymiarowa tablica, a wejście y to pojedyncza liczba. Funkcja Multiply mnoży każdy element tablicy przez podaną liczbę, co daje tablicę o takich samych rozmiarach jak tablica na wejściu x. Zmień VI Array Investigation tak, aby tworzył dwie nowe tablice zawierające dane z trzeciego rzędu i drugiej kolumny tablicy wyjściowej, 1. Otwórz Array Investigation.vi, który znajduje się w katalogu <Exercises>\LabVIEW Core 1\Manipulating Arrays. 2. Zapisz VI pod nazwą Array Investigation Part 3.vi. 3. Przejdź na diagram. W kolejnych krokach stworzysz diagram podobny do tego na rysunku 5-6. Rysunek 5-6. Diagram VI Array Investigation Part 3 National Instruments Corporation 5-5 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia

10 4. Pobierz trzeci wiersz tablicy Array używając funkcji Index Array. Umieść na diagramie funkcję Index Array. Połącz Array z wejściem array funkcji Index Array. Wskazówka Funkcja Index Array przyjmuje n-wymiarową tablicę. Po podłączeniu tablicy wejściowej do funkcji Index Array, nazwy terminali wejściowych i wyjściowych zmienią się tak, aby dopasować się do rozmiarów podłączonej tablicy. Dlatego najpierw podłącz tablicę wejściową do funkcji Index Array. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wejście index(row) funkcji Index Array i wybierz z menu Create»Constant. Aby pobrać trzeci wiersz tablicy, wpisz do stałej 2. Pamiętaj, numerowanie elementów tablicy zaczyna się od zera. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wyjście subarray funkcji Index Array i wybierz z menu Create»Indicator. Nazwij wskaźnik Third Row. 5. Pobierz drugą kolumnę z Array używając funkcji Index Array. Umieść na diagramie kolejną funkcję Index Array. Połącz Array z wejściem array funkcji Index Array. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wejście disabled index(col) funkcji Index Array i wybierz Create»Constant. Aby pobrać drugą kolumnę, wpisz w stałą 1. Pamiętaj, że numerowanie elementów tablicy zaczyna się od zera. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wyjście subarray funkcji Index Array i wybierz Create»Indicator. Nazwij wskaźnik Second Column. 6. Zapisz VI. 7. Przejdź na panel. 8. Wpisz wartości do kontrolek Rows i Columns. 9. Uruchom VI. 10. Zamknij VI. Koniec ćwiczenia 5-1 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia 5-6 ni.com

11 Ćwiczenie 5-2 Klastry Zadanie Opis Stwórz na panelu klaster, zmień kolejność elementów w klastrze, użyj funkcji operujących na klastrach. W tym ćwiczeniu wykonuj instrukcje, które opisują jak operować na klastrach. VI, który stworzysz, nie będzie później wykorzystywany, będzie jednak przydatny do zrozumienia klastrów. 1. Otwórz pusty VI. 2. Zapisz VI w folderze <Exercises>\LabVIEW Core 1\Clusters pod nazwą Cluster Experiment.vi. Wykonaj poniższe instrukcje, aby stworzyć panel podobny do tego na rysunku 5-7. Rysunek 5-7. Panel VI Cluster Experiment 3. Umieść na panelu guzik stop. 4. Umieść na panelu wskaźnik numeric. 5. Umieść na panelu Round LED. 6. Zmień nazwę wskaźnika Round LED na Boolean 2. National Instruments Corporation 5-7 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia

12 7. Stwórz klaster zawierający kontrolkę typu numeric, dwie kontrolki typu toggle switch i kontrolkę slide, a następnie nazwij go Cluster. Umieść klaster na panelu. Dodaj do klastra kontrolkę typu numeric. Dodaj do klastra dwie kontroli typu toggle switch. Zmień nazwy kontrolek toggle switch Boolean na Boolean 1 i Boolean 2. Dodaj do klastra horizontal fill slide. 8. Stwórz Modified Cluster, zawierający te same kontrolki, co Cluster, ale niech będą one wskaźnikami. Stwórz kopię Cluster. Zmień nazwę kopii na Modified Cluster. Naciśnij prawym klawiszem myszy na krawędź Modified Cluster i wybierz z menu Change to Indicator. 9. Stwórz Small Cluster, zawierający wskaźniki Boolean i numeric. Stwórz kopię Modified Cluster. Zmień nazwę kopii na Small Cluster. Usuń drugi wskaźnik toggle switch. Usuń wskaźnik horizontal fill slide. Naciśnij prawym klawiszem na Small Cluster i wybierz Autosizing»Size to Fit. Zmień nazwę wyświetlacza numeric na Slide value. Jeśli jest taka potrzeba, zmień wielkość klastra. 10. Sprawdź kolejność elementów w klastrach Cluster, Modified Cluster i Small Cluster. Naciśnij prawym klawiszem myszy na krawędź Cluster i wybierz z menu Reorder Controls in Cluster. Potwierdź kolejność elementów w klastrze. Powinna być taka jak na rysunku 5-8. Aby zatwierdzić kolejność elementów w klastrze i wyjść z trybu edycji, naciśnij klawisz Confirm znajdujący się na pasku narzędzi. Naciśnij prawym klawiszem na krawędź Modified Cluster i wybierz z menu Reorder Controls in Cluster. LabVIEW Core 1 Ćwiczenia 5-8 ni.com

13 Potwierdź kolejność elementów w klastrach. Powinna być taka jak na rysunku 5-8. Kolejność elementów Modified Cluster i Cluster powinna być taka sama. Aby zatwierdzić kolejność elementów w klastrze i wyjść z trybu edycji, naciśnij klawisz Confirm znajdujący się na pasku narzędzi. Naciśnij prawym klawiszem myszy na krawędź Small Cluster i wybierz z menu Reorder Controls in Cluster. Aby zatwierdzić kolejność elementów w klastrze i wyjść z trybu edycji, naciśnij klawisz Confirm znajdujący się na pasku narzędzi. Potwierdź kolejność elementów w klastrach. Powinna być taka jak na rysunku 5-8. Rysunek 5-8. Kolejność elementów w klastrze Zgodnie z instrukcjami zbuduj diagram podobny do tego z rysunku 5-9. Rysunek 5-9. Diagram VI Cluster Experiment 11. Umieść na diagramie pętlę While z palety Structures. National Instruments Corporation 5-9 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia

14 12. Pobieranie danych ze zmiennej Cluster. Umieść funkcję Unbundle na diagramie. Połącz z wejściem funkcji Unbundle Cluster. Spowoduje to jej automatyczne rozszerzenie. 13. Przekazywanie danych do zmiennej Small Cluster. Umieść funkcję Bundle na diagramie. Połącz funkcję Bundle tak, jak jest to pokazane na rysunku Przekazywanie danych do zmiennej Modified Cluster. Umieść na diagramie funkcję Unbundle by Name. Połącz Cluster z funkcją Unbundle by Name Rozszerz funkcję Unbundle by Name tak, aby były widoczne dwa terminale. Wybierz w pierwszym węźle element Numeric, a w drugim element Boolean 1. Jeśli wyświetlona nazwa nie jest poprawna, użyj narzędzia Operating, aby wybrać żądany element. Umieść funkcję Increment na diagramie. Połącz wyjście Numeric funkcji Unbundle By Name z wejściem funkcji Increment. Ta funkcja dodaje jeden do wartości Numeric. Umieść funkcję Not na diagramie. Połącz wyjście Boolean 1 funkcji Unbundle By Name z wejściem x funkcji Not. Ta funkcja zwróci zanegowaną wartość Boolean. Umieść na diagramie funkcję Bundle by Name. Połącz Cluster z wejściem cluster input. Rozszerz funkcję tak, aby miała ona dwa terminale wejściowe. Wybierz w pierwszym węźle element Numeric, a w drugim element Boolean 1. Jeśli wyświetlona nazwa nie jest poprawna, użyj narzędzia Operating, aby wybrać żądany element. Połącz wyjście funkcji Increment z Numeric. Połącz wyjście funkcji Not z Boolean 1. Połącz wyjście funkcji Bundle By Name z wyświetlaczem Modified Cluster. LabVIEW Core 1 Ćwiczenia 5-10 ni.com

15 15. Aby zabezpieczyć się przez zajęciem wszystkich zasobów procesora, użyj funkcji Wait. Umieść na diagramie funkcję Wait Until Next ms Multiple. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wejście millisecond multiple funkcji Wait Until Next ms Multiple. Wybierz z menu Create»Constant. Wpisz do stałej Dokończ połączenia na diagramie tak, jak zostało to pokazane na rysunku Zapisz VI. 18. Przejdź na panel. 19. Uruchom VI. 20. Wpisz różne wartości do kontrolki Cluster i zauważ, jak wartości wpisane do Cluster oddziałują na wskaźniki Modified Cluster i Small Cluster. Czy spodziewałeś się takiego zachowania? 21. Kiedy skończysz, naciśnij przycisk Stop. 22. Zmień kolejność w klastrze Modified Cluster. Uruchom VI. Jak zmiana kolejności wpłynęła na zachowanie się VI? 23. Zamknij VI. Nie zapisuj zmian. Koniec ćwiczenia 5-2 National Instruments Corporation 5-11 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia

16 Ćwiczenie 5-3 Zadanie Opis Definicja Typu Dowiedz się, jaka jest różnica między definicją typu a ścisłą definicją typu. 1. Otwórz pusty VI. 2. Stwórz kontrolkę ze ściśle zdefiniowanym typem. Umieść kontrolkę numeric na panelu i nazwij ją Strict Type Def Numeric. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę i wybierz z menu Advanced»Customize, aby otworzyć Control Editor. Wybierz Strict Type Def. z menu Control Type. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę typu numeric i wybierz z menu Representation»Unsigned Long. Wybierz opcję File»Save. Zapisz kontrolkę w katalogu <Exercises>\LabVIEW Core 1\Type Definition pod nazwą Strict Type Def Numeric.ctl. Zamknij okno Control Editor. Gdy zostaniesz zapytany, czy chcesz podmienić oryginalną kontrolkę, naciśnij Yes. 3. Przyjrzyj się kontrolce o ściśle zdefiniowanym typie. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę Strict Type Def Numeric i wybierz z menu Properties. Zauważ, że jedyne dostępne opcje to Appearance, Documentation i Key Navigation. Pozostałe własności kontrolki są określone przez definicję typu. Aby opuścić okno dialogowe Properties naciśnij Cancel. Po raz kolejny naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę Strict Type Def Numeric. Zauważ, że nie możesz z menu wybrać opcji Representation. Możesz za to wybrać opcje Open the type definition i Disconnect from the type definition. 4. Edytuj kontrolkę o ściśle zdefiniowanym typie. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę Strict Type Def Numeric i wybierz z menu Open Type Def. W oknie Control Editor naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę numeric i wybierz z menu Representation»DBL. LabVIEW Core 1 Ćwiczenia 5-12 ni.com

17 Wybierz opcję File»Save. Zamknij okno Control Editor. Otwórz okno Context Help wybierając Help»Show Context Help. Umieść wskaźnik myszy nad kontrolką i zauważ, że typ danych zmienił się z U32 na DBL. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę Strict Type Def Numeric i wybierz z menu Open Type Def. W oknie Control Editor zmień wygląd kontrolki zmieniając jej rozmiar. Wybierz opcję File»Save. Zamknij okno Control Editor. Zauważ, że zmiana ścisłej definicji kontrolki spowodowała zmianę rozmiaru kontrolki na panelu VI. 5. Stwórz kontrolkę ze zdefiniowanym typem. Umieść kolejną kontrolkę numeric na panelu i nazwij ją Type Def Numeric. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę i wybierz z menu Advanced»Customize, aby otworzyć Control Editor. Wybierz Type Def. z menu Control Type. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę i wybierz z menu Representation»Unsigned Long. Wybierz opcję File»Save. Zapisz kontrolkę w katalogu <Exercises>\LabVIEW Core 1\Type Definition pod nazwą Type Def Numeric.ctl. Zamknij okno Control Editor. Gdy zostaniesz zapytany, czy chcesz podmienić oryginalną kontrolkę, naciśnij Yes. 6. Przyjrzyj się kontrolce o zdefiniowanym typie. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę Type Def Numeric i wybierz z menu Properties. Zauważ, że dostępna jest większa liczba opcji, na przykład Data Entry i Display Format. Aby opuścić okno dialogowe Properties naciśnij Cancel. Po raz kolejny naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę Type Def Numeric. Zauważ, że opcja Representation jest niedostępna. National Instruments Corporation 5-13 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia

18 Definicja typu określa typ danych kontrolki. Możesz za to wybrać Auto-update with the type definition. 7. Edytuj kontrolkę o zdefiniowanym typie. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę Type Def Numeric i wybierz z menu Open Type Def. W oknie Control Editor naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę Type Def Numeric i wybierz z menu Representation»DBL. Wybierz opcję File»Save. Zamknij okno Control Editor. Otwórz okno Context Help wybierając Help»Show Context Help. Umieść wskaźnik myszy nad kontrolką Type Def Numeric i zauważ, że typ danych zmienił się z U32 na DBL. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę Type Def Numeric i wybierz z menu Open Type Def. W oknie Control Editor zmień wygląd kontrolki zmieniając jej rozmiar. Wybierz opcję File»Save. Zamknij okno Control Editor. Zauważ, że zmiana definicji kontrolki nie spowodowała zmiany rozmiaru kontrolki Type Def Numeric na panelu VI. Instancje ze zdefiniowanym typem nie zmieniają się, gdy zmieniamy definicję tego typu. 8. Dodaj kolejną kontrolkę o zdefiniowanym typie i odłącz ją od definicji. Wybierz opcję Select a Control z palety Controls. Wybierz z katalogu <Exercises>\LabVIEW Core 1\Type Definition Type Def Numeric.ctl. Przyciśnij OK. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę i wybierz z menu Disconnect from Type Def.. Przyciśnij OK. Po raz kolejny naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę i zauważ, że możesz zmieniać parametr Representation. Kontrolka, którą badasz nie ma zdefiniowanego typu. 9. Po zakończeniu zamknij VI. Nie ma potrzeby zapisywania zmian. Koniec ćwiczenia 5-3 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia 5-14 ni.com

19 Notatki National Instruments Corporation 5-15 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia

20 Notatki LabVIEW Core 1 Ćwiczenia 5-16 ni.com

Przykład. LabVIEW TM Core 2 Ćwiczenia

Przykład. LabVIEW TM Core 2 Ćwiczenia LabVIEW TM Core 2 Ćwiczenia Kurs do oprogramowania w wersji 2011 Wydanie z sierpnia 2011 roku Kod produktu 325293C-0126 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia Prawa autorskie 1993 2011 National Instruments Corporation.

Bardziej szczegółowo

Robert Barański, AGH, KMIW Arrays and Clusters v1.0. Poniższy poradnik wprowadza do tworzenia oraz obsługi tablic i typów danych klastra.

Robert Barański, AGH, KMIW Arrays and Clusters v1.0. Poniższy poradnik wprowadza do tworzenia oraz obsługi tablic i typów danych klastra. Tablice i Klastry (Tutorial: Arrays and Clusters) Poniższy poradnik wprowadza do tworzenia oraz obsługi tablic i typów danych klastra. Tablica składa się z elementów i wymiarów. Jest albo kontrolką, albo

Bardziej szczegółowo

Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku

Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku 1 Wprowadzenie 1.1 Tworzenie projektu (wersja 0.3) Filip A. Sala, Marzena M. Tefelska W celu utworzenia projektu należy uruchomić środowisko LabView i wybrać

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Maszyna stanu State Machine

Maszyna stanu State Machine Pozwala na sekwencyjne wykonywanie zadań. Wykorzystuje się struktury Case umieszczone w pętli While. Wywołanie konkretnej struktury Case jest zdeterminowane wyjściem z poprzednio wykonanej struktury Case.

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku G - Laboratorium 4

Programowanie w języku G - Laboratorium 4 1 Programowanie w języku G - Laboratorium 4 Ćwiczenie 4.1 Cel: Tablice Tworzenie tablic oraz zapoznanie z funkcjami działania na tablicach. W kolejnych krokach zostanie utworzony program do budowania tablicy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i zapis plików w VI

Tworzenie i zapis plików w VI Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Front Panel Tworzenie aplikacji rozpoczyna się poprzez umieszczenie i organizacje kontrolek i wyświetlaczy na panelu czołowym korzystając

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku G - Laboratorium 7

Programowanie w języku G - Laboratorium 7 1 Programowanie w języku G - Laboratorium 7 Ćwiczenie 7.1 Wyskakujący wykres Zbudowanie programu wyświetlającego panel czołowy podprogramu w czasie pracy programu głównego. Postępowanie według poniższych

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Database Connectivity

Database Connectivity Oprogramowanie Systemów Pomiarowych 15.01.2009 Database Connectivity Dr inŝ. Sebastian Budzan Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania Tematyka Podstawy baz danych, Komunikacja, pojęcia: API, ODBC, DSN, Połączenie

Bardziej szczegółowo

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC 1. Podłącz odbiornik 2. Uruchom TurningPoint 3. Sprawdź połączenie (Odbiornik i/lub ResponseWare) 4. Wybierz listę uczestników (opcjonalne) 5. Wybierz głosowanie

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Robert Barański, AGH, KMIW For Loops While Loops v1.0

Robert Barański, AGH, KMIW For Loops While Loops v1.0 PĘTLA CZASOWA (For Loops, While Loops) Powtórzenia w okienku wewnętrznym mają na celu otrzymanie szczególnej wartości logicznej. Wartość ta zależna jest od ciągłego przetwarzania w pętli czasowej. Klikając

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku G - Laboratorium 3

Programowanie w języku G - Laboratorium 3 1 Programowanie w języku G - Laboratorium 3 Ćwiczenie 3.1 Cel: Znajdź liczbę Zapoznanie z mechanizmem przekazywania danych przez tunel pętli While. Poniższe wskazówki umożliwiają stworzenie programu generującego

Bardziej szczegółowo

7. Formularze master-detail

7. Formularze master-detail 7. Formularze master-detail 1. Utworzymy teraz jeden z bardziej złożonych formularzy dostępnych z kreatora formularz master-detail. Będzie on swoją strukturą przypominał utworzony wcześniej formularz dotyczący

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja karty akwizycji danych pomiarowych DAQ

Konfiguracja karty akwizycji danych pomiarowych DAQ Konfiguracja karty akwizycji danych pomiarowych DAQ Uruchom program konfiguracyjny Measurement & Automation Explorer (ikona na Pulpicie) Measurement & Automation.lnk Rozwiń menu Devices and Interfaces,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIENIE MODUŁOWOŚCI (Understanding Modularity)

ZROZUMIENIE MODUŁOWOŚCI (Understanding Modularity) Tutorial pokazuje, jak stworzyć modułowy program. Zaleta oprogramowania w LabVIEW leży w hierarchicznej naturze IV, którą można używać w Block Diagram (Schemacie Blokowym) innej IV. Nie ma ograniczeń w

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

National Instruments Warsztaty NI LabVIEW. instrukcja instalacji oprogramowania

National Instruments Warsztaty NI LabVIEW. instrukcja instalacji oprogramowania National Instruments Warsztaty NI LabVIEW instrukcja instalacji oprogramowania 1 Warsztaty NI LabVIEW instrukcja instalacji oprogramowania Spis treści Opcja A. Pobieranie i instalacja oprogramowania z

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Backup Premium Podręcznik Szybkiego Startu

Backup Premium Podręcznik Szybkiego Startu O programie Memeo Backup Premium pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Memeo Backup Premium regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików, zapobiegając

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 14 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Solid Edge. Zrozumieć Technologię Synchroniczną

Solid Edge. Zrozumieć Technologię Synchroniczną 1.4 Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1: Zmiana długości ramienia dźwigni w trybie sekwencyjnym Korzystając np. z ekranu startowego Solid Edge otwórz plik 01_Dźwignia_sek.par. Dokonaj edycji dynamicznej pierwszej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Kreator raportów Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Logi serwera (D2) Zadanie 5 Sprawdzanie logów serwera Notatka logi

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

PrintMusic 2014. Zanim przystąpisz do instalacji DANIEL FIRLEJ

PrintMusic 2014. Zanim przystąpisz do instalacji DANIEL FIRLEJ Zanim przystąpisz do instalacji PrintMusic 2014 OPRACOWANIE: DANIEL FIRLEJ Zakładanie konta Makemusic, dodawanie numeru seryjnego do konta, pobieranie PrintMusic oraz instalacja polonizatora 1 Zanim przystąpisz

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox.

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. Wstępna konfiguracja oprogramowania VirtualBox: Program VirtualBox zainstalowany jest w katalogu c:\programy\virtualbox. Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien.

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien. ApSIC Xbench jest darmowym i niezwykle przydatnym programem w pracy tłumacza pisemnego korzystającego z narzędzi CAT. Otóż pozwala on przeszukiwać posiadane pamięci tłumaczeniowe (TM) można szukać pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Tworzenie własnej witryny WWW - Zadanie 4 (D1) Zadanie 4 Wypełnianie zawartością

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ćw. 2. Wprowadzenie do graficznego programowania przyrządów pomiarowych

Ćw. 2. Wprowadzenie do graficznego programowania przyrządów pomiarowych Ćw. 2. Wprowadzenie do graficznego programowania przyrządów pomiarowych Problemy teoretyczne: Prezentacja podstaw budowy komputerowych systemów pomiarowych (dopasowanie wymogów sprzętowych). Prezentacja

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku G - Laboratorium 12

Programowanie w języku G - Laboratorium 12 1 Programowanie w języku G - Laboratorium 12 Ćwiczenie 12.1 Budowa aplikacji (1) Cel: Wykorzystanie utworzonego uprzednio programu Login.vi do kontroli dostępu do tworzonej aplikacji. Celem kolejnych ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Dokument może być dowolnie rozpowszechniany w niezmiennej formie. Nie możesz pobierać opłat

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika Dokumenty Dokumenty: podręcznik użytkownika data wydania środa, 25. luty 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server , SAS Institute Polska listopad 2013 Szanowni Państwo! Niniejszy dokument stanowi opis procesu pobierania, instalacji oraz konfiguracji programu SAS PC Files Server. Program instalowany jest na komputerach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5. Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer

Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5. Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5 Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer ii Hiring Sample Podręczniki w formacie PDF oraz Centrum informacyjne Podręczniki w formacie PDF zostały

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo