Przykład. LabVIEW TM Core 1 Ćwiczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykład. LabVIEW TM Core 1 Ćwiczenia"

Transkrypt

1 LabVIEW TM Core 1 Ćwiczenia Kurs do oprogramowania w wersji 2011 Wydanie z sierpnia 2011 roku Kod produktu C-0126 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia Prawa autorskie National Instruments Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, publikacja ta nie może być kopiowana lub przesyłana w żadnej formie (elektronicznej lub papierowej), włączając kserowanie, nagrywanie, przechowywanie w systemie gromadzenia danych oraz tłumaczenie części lub całości materiału, bez wcześniejszej, pisemnej zgody National Instruments. National Instruments szanuje własność intelektualną innych i prosi swoich klientów, aby postępowali tak samo. Oprogramowanie NI jest chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej. Oprogramowanie NI może zostać użyte do kopiowania materiałów należących do stron trzecich tylko wtedy, gdy jest to zgodne z warunkami odpowiedniej licencji lub z obowiązującymi przepisami prawa. For components used in USI (Xerces C++, ICU, HDF5, b64, Stingray, and STLport), the following copyright stipulations apply. For a listing of the conditions and disclaimers, refer to either the USICopyrights.chm or the Copyrights topic in your software. Xerces C++. This product includes software that was developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Copyright 1999 The Apache Software Foundation. All rights reserved. ICU. Copyright International Business Machines Corporation and others. All rights reserved. HDF5. NCSA HDF5 (Hierarchical Data Format 5) Software Library and Utilities Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 by the Board of Trustees of the University of Illinois. All rights reserved. b64. Copyright , Matthew Wilson and Synesis Software. All Rights Reserved. Stingray. This software includes Stingray software developed by the Rogue Wave Software division of Quovadx, Inc. Copyright , Quovadx, Inc. All Rights Reserved. STLport. Copyright Boris Fomitchev Znaki towarowe LabVIEW, National Instruments, NI, ni.com, logo firmowe National Instruments oraz logo w kształcie orła stanowią znaki towarowe National Instruments Corporation. Z innymi znakami towarowymi National Instruments można zapoznać się w sekcji Trademark Information na stronie ni.com/trademarks. Inne wspomniane tutaj produkty i nazwy firm są znakami towarowymi lub nazwami handlowymi właściwych firm. Członkowie National Instruments Alliance Partner Program są podmiotami gospodarczymi niezależnymi od National Instruments i nie posiadają powiązań wynikających z umów agencyjnych, umów spółki lub umów joint-venture z National Instruments. Informacje o patentach Informacje na temat produktów/technologii opatentowanych przez National Instruments znajdują się w zakładce Help»Patents dostępnej w programie, w pliku patents.txt znajdującym się na dysku oraz w dokumencie National Instruments Patent Notice na stronie ni.com/patents.

2 Wsparcie Wsparcie techniczne i informacja o produktach dostępne na całym świecie na stronie ni.com Nasze oddziały Odwiedź stronę ni.com/niglobal, na której znajdziesz adresy naszych oddziałów na całym świecie, aktualne wydarzenia oraz dane kontaktowe, tj. numery telefonów oraz adresy wsparcia technicznego. Główna siedziba firmy National Instruments North Mopac Expressway Austin, Texas USA Tel: Aby uzyskać więcej informacji, należy przejść do załącznika Dodatkowe informacje. Aby przesłać uwagi na temat dokumentacji National Instruments, należy wejść na stronę ni.com/info i wpisać w pole tekstowe hasło feedback.

3 Spis treści Wstęp A. System certyfikacji NI...v B. Opis kursu...vi C. Elementy niezbędne do rozpoczęcia szkolenia...vii D. Instalacja oprogramowania do kursu...viii E. Cele kursu...viii F. Konwencje w podręczniku...ix Lekcja 1 Instalacja urządzeń Ćwiczenie 1-1 Ćwiczenie 1-2 Lekcja 2 Nawigacja w LabVIEW Program Measurement & Automation Explorer (MAX) Konfiguracja urządzeń GPIB w programie MAX Ćwiczenie 2-1 Analiza VI Ćwiczenie 2-2 Wykorzystanie palet Ćwiczenie 2-3 Wybieranie narzędzi Ćwiczenie 2-4 Przepływ danych Ćwiczenie 2-5 VI Simple AAP Lekcja 3 Wyszukiwanie błędów w VI Ćwiczenie 3-1 Używanie pomocy Ćwiczenie 3-2 Usuwanie błędów Lekcja 4 Tworzenie VI Ćwiczenie 4-1 VI Determine Warnings Ćwiczenie 4-2 VI Auto Match Ćwiczenie 4-3 Pętla While oraz pętla For Ćwiczenie 4-4 VI Average Temperature Ćwiczenie 4-5 VI Temperature Multiplot Ćwiczenie 4-6 VI Determine Warnings Ćwiczenie 4-7 Zrób to sam: VI Square Root Ćwiczenie 4-8 Zrób to sam: VI Determine Warnings (Wyzwanie) Ćwiczenie 4-9 Zrób to sam: VI Determine More Warnings Lekcja 5 Ćwiczenie 5-1 Operacje na tablicach Ćwiczenie 5-2 Klastry Ćwiczenie 5-3 Definicja Typu National Instruments Corporation iii LabVIEW Core 1 Ćwiczenia

4 Spis treści Lekcja 6 Zarządzanie zasobami Ćwiczenie 6-1 VI Spreadsheet Example Ćwiczenie 6-2 VI Temperature Log Ćwiczenie 6-3 Używanie DAQmx Ćwiczenie 6-4 VI NI Devsim Lekcja 7 Tworzenie aplikacji modułowych Ćwiczenie 7-1 VI Determine Warnings Lekcja 8 Podstawowe modele i techniki programowania Lekcja 9 Zmienne Ćwiczenie 8-1 Maszyna stanów Ćwiczenie 9-1 VI Local Variables Ćwiczenie 9-2 Projekt Global Data Ćwiczenie 9-3 VI Bank Załącznik A Podstawy pomiarów Ćwiczenie A-1 Załącznik B Dodatkowe informacje Podstawy pomiarów...a-1 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia iv ni.com

5 Ćwiczenie 5-1 Zadanie Opis Operacje na tablicach Naucz się operować na tablicach używając funkcji LabVIEW. 5 Popraw działanie VI, który otrzymałeś. Każdą część tego ćwiczenia rozpocznij od otwarcia VI Array Investigation.vi, który znajduje się w katalogu <Exercises>\LabVIEW Core 1\Manipulating Arrays. Panel tego VI pokazany jest na rysunku 5-1. Rysunek 5-1. Panel VI Array Investigation Rysunek 5-2 prezentuje diagram naszego VI. Rysunek 5-2. Diagram VI Array Investigation National Instruments Corporation 5-1 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia

6 Część 1: Implementacja To ćwiczenie składa się z trzech części. Otrzymasz scenariusz do każdej z nich. Na końcu ćwiczenia znajdziesz szczegółową implementację wszystkich części. Część 1: Indeksacja, modyfikacja i wyświetlenie tablicy Zmień Array Investigation VI tak, żeby każdy element nowostworzonej tablicy został pomnożony w pętli For przez 100 i zaokrąglony do najbliżej liczby całkowitej. Wyświetl otrzymaną tablice dwuwymiarową na wykresie intensity graph. Część 2: Prosta indeksacja, modyfikacja i wyświetlenie tablicy Zmień pierwotny VI Array Investigation lub VI z części pierwszej tak, aby wykonywał wcześniejsze zadanie, bez używania zagnieżdżonych pętli For. Część 3: Utworzenie podzbioru z tablicy Zmień VI Array Investigation tak, aby tworzył dwie nowe tablice zawierające dane z trzeciego rzędu i drugiej kolumny tablicy wyjściowej. Zmień Array Investigation VI tak, żeby każdy element nowostworzonej tablicy został pomnożony w pętli For przez 100 i zaokrąglony do najbliżej liczby całkowitej. Wyświetl otrzymaną tablicę dwuwymiarową na wykresie intensity graph. 1. Otwórz Array Investigation.vi, który znajduje się w katalogu <Exercises>\LabVIEW Core 1\Manipulating Arrays. 2. Zapisz VI pod nazwą Array Investigation Part 1.vi. 3. Umieść intensity graph na panelu i włącz autoskalowanie osi X i Y tak, jak zostało to pokazane na rysunku 5-3. Sprawdzić, czy autoskalowanie osi jest włączone. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wykres i upewnij się, że opcje X Scale»AutoScale X i Y Scale» AutoScale Y są zaznaczone. LabVIEW Core 1 Ćwiczenia 5-2 ni.com

7 4. Przejdź na diagram. Rysunek 5-3. Panel VI Array Investigation Part 1 Aby stworzyć diagram podobny do tego na rysunku 5-4, wykonaj poniższe instrukcje. Rysunek 5-4. Diagram VI Array Investigation Part 1 5. Pobierz kolejne elementy tablicy. Umieść pętlę For po prawej stronie istniejącego kodu. Dodaj drugą pętlę For w środku stworzonej pętli. Połącz terminal wskaźnika tablicy Array z wewnętrzną krawędzią pętli For. W ten sposób stworzysz autoindeksujący tunel wejściowy w obu pętlach For. National Instruments Corporation 5-3 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia

8 6. Pomnóż każdy element tablicy przez 100. Umieść funkcję Multiply wewnątrz pętli For. Połącz tunel wejściowy z wejściem x funkcji Multiply. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wejście y i wybierz z menu Create»Constant. Wpisz do stałej Zaokrąglij każdy element do najbliższej liczby całkowitej. Umieść funkcję Round To Nearest po prawej stronie funkcji Multiply. Połącz wyjście funkcji Multiply z wejściem funkcji Round To Nearest. 8. Stwórz tablicę dwuwymiarową na wyjściu pętli For. Połącz wyście funkcji Round To Nearest z zewnętrzną pętlą For. W ten sposób stworzysz autoindeksujący tunel wyjściowy w obu pętlach For. 9. Połącz tablicę wyjściową ze wskaźnikiem Intensity Graph. 10. Przejdź na panel. 11. Zapisz VI. 12. Wpisz wartości do kontrolek Rows i Columns. 13. Uruchom VI. Część 2: Implementacja Zmień VI z części 1 tak, aby wykonywał wcześniejsze zadanie bez używania zagnieżdżonych pętli For. 1. Otwórz Array Investigation Part 1.vi. 2. Zapisz VI pod nazwą Array Investigation Part 2.vi. 3. Otwórz diagram VI. 4. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wewnętrzną pętlę For zawierającą funkcje Multiply i Round to Nearest, a następnie wybierz Remove For Loop. 5. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kolejną pętlę For i wybierz z menu Remove For Loop. Twój diagram powinien przypominać rysunek 5-5. LabVIEW Core 1 Ćwiczenia 5-4 ni.com

9 6. Zapisz VI. 7. Przejdź na panel. Rysunek 5-5. Diagram VI Array Investigation Part 2 8. Wpisz wartości do kontrolek Rows i Columns. 9. Uruchom VI. Część 3: Implementacja Zauważ, że VI zachowuje się analogicznie do VI z części 1. Jest to związane z polimorficzną naturą matematycznych funkcji w LabVIEW. Na przykład, wejściem x funkcji Multiply jest dwuwymiarowa tablica, a wejście y to pojedyncza liczba. Funkcja Multiply mnoży każdy element tablicy przez podaną liczbę, co daje tablicę o takich samych rozmiarach jak tablica na wejściu x. Zmień VI Array Investigation tak, aby tworzył dwie nowe tablice zawierające dane z trzeciego rzędu i drugiej kolumny tablicy wyjściowej, 1. Otwórz Array Investigation.vi, który znajduje się w katalogu <Exercises>\LabVIEW Core 1\Manipulating Arrays. 2. Zapisz VI pod nazwą Array Investigation Part 3.vi. 3. Przejdź na diagram. W kolejnych krokach stworzysz diagram podobny do tego na rysunku 5-6. Rysunek 5-6. Diagram VI Array Investigation Part 3 National Instruments Corporation 5-5 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia

10 4. Pobierz trzeci wiersz tablicy Array używając funkcji Index Array. Umieść na diagramie funkcję Index Array. Połącz Array z wejściem array funkcji Index Array. Wskazówka Funkcja Index Array przyjmuje n-wymiarową tablicę. Po podłączeniu tablicy wejściowej do funkcji Index Array, nazwy terminali wejściowych i wyjściowych zmienią się tak, aby dopasować się do rozmiarów podłączonej tablicy. Dlatego najpierw podłącz tablicę wejściową do funkcji Index Array. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wejście index(row) funkcji Index Array i wybierz z menu Create»Constant. Aby pobrać trzeci wiersz tablicy, wpisz do stałej 2. Pamiętaj, numerowanie elementów tablicy zaczyna się od zera. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wyjście subarray funkcji Index Array i wybierz z menu Create»Indicator. Nazwij wskaźnik Third Row. 5. Pobierz drugą kolumnę z Array używając funkcji Index Array. Umieść na diagramie kolejną funkcję Index Array. Połącz Array z wejściem array funkcji Index Array. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wejście disabled index(col) funkcji Index Array i wybierz Create»Constant. Aby pobrać drugą kolumnę, wpisz w stałą 1. Pamiętaj, że numerowanie elementów tablicy zaczyna się od zera. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wyjście subarray funkcji Index Array i wybierz Create»Indicator. Nazwij wskaźnik Second Column. 6. Zapisz VI. 7. Przejdź na panel. 8. Wpisz wartości do kontrolek Rows i Columns. 9. Uruchom VI. 10. Zamknij VI. Koniec ćwiczenia 5-1 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia 5-6 ni.com

11 Ćwiczenie 5-2 Klastry Zadanie Opis Stwórz na panelu klaster, zmień kolejność elementów w klastrze, użyj funkcji operujących na klastrach. W tym ćwiczeniu wykonuj instrukcje, które opisują jak operować na klastrach. VI, który stworzysz, nie będzie później wykorzystywany, będzie jednak przydatny do zrozumienia klastrów. 1. Otwórz pusty VI. 2. Zapisz VI w folderze <Exercises>\LabVIEW Core 1\Clusters pod nazwą Cluster Experiment.vi. Wykonaj poniższe instrukcje, aby stworzyć panel podobny do tego na rysunku 5-7. Rysunek 5-7. Panel VI Cluster Experiment 3. Umieść na panelu guzik stop. 4. Umieść na panelu wskaźnik numeric. 5. Umieść na panelu Round LED. 6. Zmień nazwę wskaźnika Round LED na Boolean 2. National Instruments Corporation 5-7 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia

12 7. Stwórz klaster zawierający kontrolkę typu numeric, dwie kontrolki typu toggle switch i kontrolkę slide, a następnie nazwij go Cluster. Umieść klaster na panelu. Dodaj do klastra kontrolkę typu numeric. Dodaj do klastra dwie kontroli typu toggle switch. Zmień nazwy kontrolek toggle switch Boolean na Boolean 1 i Boolean 2. Dodaj do klastra horizontal fill slide. 8. Stwórz Modified Cluster, zawierający te same kontrolki, co Cluster, ale niech będą one wskaźnikami. Stwórz kopię Cluster. Zmień nazwę kopii na Modified Cluster. Naciśnij prawym klawiszem myszy na krawędź Modified Cluster i wybierz z menu Change to Indicator. 9. Stwórz Small Cluster, zawierający wskaźniki Boolean i numeric. Stwórz kopię Modified Cluster. Zmień nazwę kopii na Small Cluster. Usuń drugi wskaźnik toggle switch. Usuń wskaźnik horizontal fill slide. Naciśnij prawym klawiszem na Small Cluster i wybierz Autosizing»Size to Fit. Zmień nazwę wyświetlacza numeric na Slide value. Jeśli jest taka potrzeba, zmień wielkość klastra. 10. Sprawdź kolejność elementów w klastrach Cluster, Modified Cluster i Small Cluster. Naciśnij prawym klawiszem myszy na krawędź Cluster i wybierz z menu Reorder Controls in Cluster. Potwierdź kolejność elementów w klastrze. Powinna być taka jak na rysunku 5-8. Aby zatwierdzić kolejność elementów w klastrze i wyjść z trybu edycji, naciśnij klawisz Confirm znajdujący się na pasku narzędzi. Naciśnij prawym klawiszem na krawędź Modified Cluster i wybierz z menu Reorder Controls in Cluster. LabVIEW Core 1 Ćwiczenia 5-8 ni.com

13 Potwierdź kolejność elementów w klastrach. Powinna być taka jak na rysunku 5-8. Kolejność elementów Modified Cluster i Cluster powinna być taka sama. Aby zatwierdzić kolejność elementów w klastrze i wyjść z trybu edycji, naciśnij klawisz Confirm znajdujący się na pasku narzędzi. Naciśnij prawym klawiszem myszy na krawędź Small Cluster i wybierz z menu Reorder Controls in Cluster. Aby zatwierdzić kolejność elementów w klastrze i wyjść z trybu edycji, naciśnij klawisz Confirm znajdujący się na pasku narzędzi. Potwierdź kolejność elementów w klastrach. Powinna być taka jak na rysunku 5-8. Rysunek 5-8. Kolejność elementów w klastrze Zgodnie z instrukcjami zbuduj diagram podobny do tego z rysunku 5-9. Rysunek 5-9. Diagram VI Cluster Experiment 11. Umieść na diagramie pętlę While z palety Structures. National Instruments Corporation 5-9 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia

14 12. Pobieranie danych ze zmiennej Cluster. Umieść funkcję Unbundle na diagramie. Połącz z wejściem funkcji Unbundle Cluster. Spowoduje to jej automatyczne rozszerzenie. 13. Przekazywanie danych do zmiennej Small Cluster. Umieść funkcję Bundle na diagramie. Połącz funkcję Bundle tak, jak jest to pokazane na rysunku Przekazywanie danych do zmiennej Modified Cluster. Umieść na diagramie funkcję Unbundle by Name. Połącz Cluster z funkcją Unbundle by Name Rozszerz funkcję Unbundle by Name tak, aby były widoczne dwa terminale. Wybierz w pierwszym węźle element Numeric, a w drugim element Boolean 1. Jeśli wyświetlona nazwa nie jest poprawna, użyj narzędzia Operating, aby wybrać żądany element. Umieść funkcję Increment na diagramie. Połącz wyjście Numeric funkcji Unbundle By Name z wejściem funkcji Increment. Ta funkcja dodaje jeden do wartości Numeric. Umieść funkcję Not na diagramie. Połącz wyjście Boolean 1 funkcji Unbundle By Name z wejściem x funkcji Not. Ta funkcja zwróci zanegowaną wartość Boolean. Umieść na diagramie funkcję Bundle by Name. Połącz Cluster z wejściem cluster input. Rozszerz funkcję tak, aby miała ona dwa terminale wejściowe. Wybierz w pierwszym węźle element Numeric, a w drugim element Boolean 1. Jeśli wyświetlona nazwa nie jest poprawna, użyj narzędzia Operating, aby wybrać żądany element. Połącz wyjście funkcji Increment z Numeric. Połącz wyjście funkcji Not z Boolean 1. Połącz wyjście funkcji Bundle By Name z wyświetlaczem Modified Cluster. LabVIEW Core 1 Ćwiczenia 5-10 ni.com

15 15. Aby zabezpieczyć się przez zajęciem wszystkich zasobów procesora, użyj funkcji Wait. Umieść na diagramie funkcję Wait Until Next ms Multiple. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wejście millisecond multiple funkcji Wait Until Next ms Multiple. Wybierz z menu Create»Constant. Wpisz do stałej Dokończ połączenia na diagramie tak, jak zostało to pokazane na rysunku Zapisz VI. 18. Przejdź na panel. 19. Uruchom VI. 20. Wpisz różne wartości do kontrolki Cluster i zauważ, jak wartości wpisane do Cluster oddziałują na wskaźniki Modified Cluster i Small Cluster. Czy spodziewałeś się takiego zachowania? 21. Kiedy skończysz, naciśnij przycisk Stop. 22. Zmień kolejność w klastrze Modified Cluster. Uruchom VI. Jak zmiana kolejności wpłynęła na zachowanie się VI? 23. Zamknij VI. Nie zapisuj zmian. Koniec ćwiczenia 5-2 National Instruments Corporation 5-11 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia

16 Ćwiczenie 5-3 Zadanie Opis Definicja Typu Dowiedz się, jaka jest różnica między definicją typu a ścisłą definicją typu. 1. Otwórz pusty VI. 2. Stwórz kontrolkę ze ściśle zdefiniowanym typem. Umieść kontrolkę numeric na panelu i nazwij ją Strict Type Def Numeric. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę i wybierz z menu Advanced»Customize, aby otworzyć Control Editor. Wybierz Strict Type Def. z menu Control Type. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę typu numeric i wybierz z menu Representation»Unsigned Long. Wybierz opcję File»Save. Zapisz kontrolkę w katalogu <Exercises>\LabVIEW Core 1\Type Definition pod nazwą Strict Type Def Numeric.ctl. Zamknij okno Control Editor. Gdy zostaniesz zapytany, czy chcesz podmienić oryginalną kontrolkę, naciśnij Yes. 3. Przyjrzyj się kontrolce o ściśle zdefiniowanym typie. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę Strict Type Def Numeric i wybierz z menu Properties. Zauważ, że jedyne dostępne opcje to Appearance, Documentation i Key Navigation. Pozostałe własności kontrolki są określone przez definicję typu. Aby opuścić okno dialogowe Properties naciśnij Cancel. Po raz kolejny naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę Strict Type Def Numeric. Zauważ, że nie możesz z menu wybrać opcji Representation. Możesz za to wybrać opcje Open the type definition i Disconnect from the type definition. 4. Edytuj kontrolkę o ściśle zdefiniowanym typie. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę Strict Type Def Numeric i wybierz z menu Open Type Def. W oknie Control Editor naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę numeric i wybierz z menu Representation»DBL. LabVIEW Core 1 Ćwiczenia 5-12 ni.com

17 Wybierz opcję File»Save. Zamknij okno Control Editor. Otwórz okno Context Help wybierając Help»Show Context Help. Umieść wskaźnik myszy nad kontrolką i zauważ, że typ danych zmienił się z U32 na DBL. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę Strict Type Def Numeric i wybierz z menu Open Type Def. W oknie Control Editor zmień wygląd kontrolki zmieniając jej rozmiar. Wybierz opcję File»Save. Zamknij okno Control Editor. Zauważ, że zmiana ścisłej definicji kontrolki spowodowała zmianę rozmiaru kontrolki na panelu VI. 5. Stwórz kontrolkę ze zdefiniowanym typem. Umieść kolejną kontrolkę numeric na panelu i nazwij ją Type Def Numeric. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę i wybierz z menu Advanced»Customize, aby otworzyć Control Editor. Wybierz Type Def. z menu Control Type. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę i wybierz z menu Representation»Unsigned Long. Wybierz opcję File»Save. Zapisz kontrolkę w katalogu <Exercises>\LabVIEW Core 1\Type Definition pod nazwą Type Def Numeric.ctl. Zamknij okno Control Editor. Gdy zostaniesz zapytany, czy chcesz podmienić oryginalną kontrolkę, naciśnij Yes. 6. Przyjrzyj się kontrolce o zdefiniowanym typie. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę Type Def Numeric i wybierz z menu Properties. Zauważ, że dostępna jest większa liczba opcji, na przykład Data Entry i Display Format. Aby opuścić okno dialogowe Properties naciśnij Cancel. Po raz kolejny naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę Type Def Numeric. Zauważ, że opcja Representation jest niedostępna. National Instruments Corporation 5-13 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia

18 Definicja typu określa typ danych kontrolki. Możesz za to wybrać Auto-update with the type definition. 7. Edytuj kontrolkę o zdefiniowanym typie. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę Type Def Numeric i wybierz z menu Open Type Def. W oknie Control Editor naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę Type Def Numeric i wybierz z menu Representation»DBL. Wybierz opcję File»Save. Zamknij okno Control Editor. Otwórz okno Context Help wybierając Help»Show Context Help. Umieść wskaźnik myszy nad kontrolką Type Def Numeric i zauważ, że typ danych zmienił się z U32 na DBL. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę Type Def Numeric i wybierz z menu Open Type Def. W oknie Control Editor zmień wygląd kontrolki zmieniając jej rozmiar. Wybierz opcję File»Save. Zamknij okno Control Editor. Zauważ, że zmiana definicji kontrolki nie spowodowała zmiany rozmiaru kontrolki Type Def Numeric na panelu VI. Instancje ze zdefiniowanym typem nie zmieniają się, gdy zmieniamy definicję tego typu. 8. Dodaj kolejną kontrolkę o zdefiniowanym typie i odłącz ją od definicji. Wybierz opcję Select a Control z palety Controls. Wybierz z katalogu <Exercises>\LabVIEW Core 1\Type Definition Type Def Numeric.ctl. Przyciśnij OK. Naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę i wybierz z menu Disconnect from Type Def.. Przyciśnij OK. Po raz kolejny naciśnij prawym klawiszem myszy na kontrolkę i zauważ, że możesz zmieniać parametr Representation. Kontrolka, którą badasz nie ma zdefiniowanego typu. 9. Po zakończeniu zamknij VI. Nie ma potrzeby zapisywania zmian. Koniec ćwiczenia 5-3 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia 5-14 ni.com

19 Notatki National Instruments Corporation 5-15 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia

20 Notatki LabVIEW Core 1 Ćwiczenia 5-16 ni.com

LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW. Ćwiczenie 1

LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW. Ćwiczenie 1 Wydział Elektryczny Zespół Automatyki (ZTMAiPC) LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do programu NI LabVIEW Express 7.0 Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do. LabVIEW

Wprowadzenie do. LabVIEW Wiesław Tłaczała Wprowadzenie do LabVIEW 1 LabVIEW graficzne środowisko programistyczne Co oznacza LabVIEW? LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) jest produktem firmy National Instrument

Bardziej szczegółowo

The World s Leading Label & RFID Software

The World s Leading Label & RFID Software The World s Leading Label & RFID Software Instrukcja obsługi pakietu aplikacji BarTender Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie) Wiodące na świecie oprogramowanie do etykiet oraz

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer ABBYY PDF Transformer Wersja 2.0 Podręcznik użytkownika 2006 ABBYY Software. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawartość rozdziału Zawartość rozdziału... 2 Co to jest ABBYY PDF Transformer?... 3 Co nowego w

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime

Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime IBM MQSeries Workflow Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime Wersja 3.2.1 SH12-6501-02 IBM MQSeries Workflow Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime Wersja 3.2.1 SH12-6501-02 Uwaga! Przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

PlayStation is a registered trademark and PSP is a trademark of Sony Corporation Entertainment Inc.

PlayStation is a registered trademark and PSP is a trademark of Sony Corporation Entertainment Inc. Aktualizowano 8 stycznia 2014 r. ACID, ACIDized, ACIDplanet.com, ACIDplanet, the ACIDplanet logo, ACID XMC, Artist Integrated, the Artist Integrated logo, Beatmapper, Cinescore, CD Architect, DVD Architect,

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5 Podręcznik użytkownika ŁÓDŹ 2013 1 ISBN 978-83-937613-0-2 Układ typograficzny autora. Wydawca: Producent programu: Tomasz Bernacik GPSoftware PO Box 570 Ashgrove Queensland

Bardziej szczegółowo

Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009. Samouczek

Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009. Samouczek Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009 Samouczek Kwiecień 2008 2008 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Za wyjątkiem sytuacji, w których firma Autodesk, Inc. wyraziła na to zgodę, nie wolno reprodukować

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

Peregrine. AssetCenter Uwagi PART NUMBER AC-3.6X-POL-01015-00153

Peregrine. AssetCenter Uwagi PART NUMBER AC-3.6X-POL-01015-00153 Peregrine AssetCenter Uwagi PART NUMBER AC-3.6X-POL-01015-00153 AssetCenter c Copyright 2001 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w ninieszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo