Przykład. LabVIEW TM Core 2 Ćwiczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykład. LabVIEW TM Core 2 Ćwiczenia"

Transkrypt

1 LabVIEW TM Core 2 Ćwiczenia Kurs do oprogramowania w wersji 2011 Wydanie z sierpnia 2011 roku Kod produktu C-0126 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia Prawa autorskie National Instruments Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, publikacja ta nie może być kopiowana lub przesyłana w żadnej formie (elektronicznej lub papierowej), włączając kserowanie, nagrywanie, przechowywanie w systemie gromadzenia danych oraz tłumaczenie części lub całości materiału, bez wcześniejszej, pisemnej zgody National Instruments. National Instruments szanuje własność intelektualną innych i prosi swoich klientów, aby postępowali tak samo. Oprogramowanie NI jest chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej. Oprogramowanie NI może zostać użyte do kopiowania materiałów należących do stron trzecich tylko wtedy, gdy jest to zgodne z warunkami odpowiedniej licencji lub z obowiązującymi przepisami prawa. For components used in USI (Xerces C++, ICU, HDF5, b64, Stingray, and STLport), the following copyright stipulations apply. For a listing of the conditions and disclaimers, refer to either the USICopyrights.chm or the Copyrights topic in your software. Xerces C++. This product includes software that was developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Copyright 1999 The Apache Software Foundation. All rights reserved. ICU. Copyright International Business Machines Corporation and others. All rights reserved. HDF5. NCSA HDF5 (Hierarchical Data Format 5) Software Library and Utilities Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 by the Board of Trustees of the University of Illinois. All rights reserved. b64. Copyright , Matthew Wilson and Synesis Software. All Rights Reserved. Stingray. This software includes Stingray software developed by the Rogue Wave Software division of Quovadx, Inc. Copyright , Quovadx, Inc. All Rights Reserved. STLport. Copyright Boris Fomitchev Znaki towarowe LabVIEW, National Instruments, NI, ni.com, logo firmowe National Instruments oraz logo w kształcie orła stanowią znaki towarowe National Instruments Corporation. Z innymi znakami towarowymi National Instruments można zapoznać się w sekcji Trademark Information na stronie ni.com/trademarks. Inne wspomniane tutaj produkty i nazwy firm są znakami towarowymi lub nazwami handlowymi właściwych firm. Członkowie National Instruments Alliance Partner Program są podmiotami gospodarczymi niezależnymi od National Instruments i nie posiadają powiązań wynikających z umów agencyjnych, umów spółki lub umów joint-venture z National Instruments. Informacje o patentach Informacje na temat produktów/technologii opatentowanych przez National Instruments znajdują się w zakładce Help»Patents dostępnej w programie, w pliku patents.txt znajdującym się na dysku oraz w dokumencie National Instruments Patent Notice na stronie ni.com/patents.

2 Wsparcie Wsparcie techniczne i informacja o produktach dostępne na całym świecie na stronie ni.com Nasze oddziały Odwiedź stronę ni.com/niglobal, na której znajdziesz adresy naszych oddziałów na całym świecie, aktualne wydarzenia oraz dane kontaktowe, tj. numery telefonów oraz adresy wsparcia technicznego. Główna siedziba firmy National Instruments North Mopac Expressway Austin, Texas USA Tel: Aby uzyskać więcej informacji, należy przejść do załącznika Dodatkowe informacje. Aby przesłać uwagi na temat dokumentacji National Instruments, należy wejść na stronę ni.com/info i wpisać w pole tekstowe hasło feedback.

3 Spis treści Wstęp A. System certyfikacji NI...v B. Opis kursu...vi C. Elementy niezbędne do rozpoczęcia szkolenia...vi D. Instalacja oprogramowania do kursu...vii E. Cele kursu...vii F. Konwencje w podręczniku...viii Lekcja 2 Techniki synchronizacji Ćwiczenie 2-1 Porównanie kolejek i zmiennych lokalnych Lekcja 3 Obsługa zdarzeń Ćwiczenie 3-1 Ćwiczenie 3-2 Lekcja 4 Obsługa błędów Struktura Event Symulator drukarki Ćwiczenie 4-1 Symulator drukarki z obsługą błędu Lekcja 5 Ćwiczenie 5-1 Wyświetlanie temperatury i jej limitów Ćwiczenie 5-2 Zmiany właściwości okna VI Ćwiczenie 5-3 VI Set Plot Names Lekcja 6 Operacje na plikach Ćwiczenie 6-1 Ćwiczenie 6-2 Lekcja 7 Poprawa istniejących VI VI Bitmap File Writer Odczyt pliku TDMS Ćwiczenie 7-1 Przetwarzanie VI Lekcja 8 Tworzenie i dystrybucja aplikacji Ćwiczenie 8-1 Przygotowanie plików do stworzenia dystrybucji Ćwiczenie 8-2 Kompilowanie aplikacji National Instruments Corporation iii LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

4 Spis treści Załącznik A Instalacja urządzeń Załącznik B Dodatkowe informacje LabVIEW Core 2 Ćwiczenia iv ni.com

5 Sterowanie interfejsem użytkownika Ćwiczenie 5-1 Zadanie Scenariusz Projektowanie 5 Wyświetlanie temperatury i jej limitów Użyj Property Nodes do programowej zmiany właściwości obiektów na panelu. Dokończ VI, który wyświetla temperaturę na wykresie. VI powinien pozwalać na następujące operacje: Zmianę przez użytkownika zakresu osi X wykresu (Δx). Czyszczenie wykresu przed rozpoczęciem pomiaru. Zmianę koloru przebiegu, jeśli przekroczy ona zadaną wartość. Sygnalizację przekroczenia podanej wartości, poprzez mruganie diodą. Umieść na diagramie poniższe Property Nodes: Typ Nazwa Właściwość Waveform Chart Temperature XScale.Multiplier Waveform Chart Temperature History Waveform Chart Temperature Active Plot 0»Plot.Color Wskaźnik Boolean (LED) Over Limit Blinking National Instruments Corporation 5-1 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

6 Realizacja 1. Otwórz Temperature Limit.vi znajdujący się w katalogu <Exercises>\LabVIEW Core 2\Temperature Limit. Panel został już wcześniej przygotowany. Rysunek 5-1. Panel VI Temperature Limit 2. Przejdź na diagram. Część diagramu także została już stworzona. Rysunek 5-2 zawiera przykład gotowego diagramu. Rysunek 5-2. Diagram VI Temperature Limit 3. Zmodyfikuj VI tak, aby ustawiał wartość Δx wykresu na podstawie wartości Δt (ms) podawanej przez użytkownika. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wskaźnik Temperature i wybierz z menu Create»Property Node»X Scale»Offset and Multiplier»Multiplier. W ten sposób stworzysz Property Node. Umieść nowy Property Node z lewej strony pętli While. LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-2 ni.com

7 Naciśnij prawym klawiszem myszy na Property Node związany ze wskaźnikiem Temperature i wybierz z menu Change All to Write. Aby określić X-Scale Multiplier, podziel wartość delta t (ms) przez 1000 tak, jak zostało to pokazane na rysunku Zmodyfikuj VI tak, aby przed uruchomieniem pomiaru temperatury wyczyścił wykres Temperature z wszystkich danych. Wskazówka Aby usunąć wyświetlane dane z wykresu, podaj do węzła History Data pustą tablicę. Rozszerz Property Node tak, aby zawierał dwa elementy. W drugim terminalu wybierz History Data. Sprawdź, czy węzeł History Data jest ustawiony w tryb wpisywania. Naciśnij prawym klawiszem na węzeł History Data i wybierz z menu Create»Constant. Połącz Property Node tak, jak zostało to pokazane na rysunku Zmodyfikuj VI tak, aby zmieniał kolor przebiegu Data na czerwony i włączał miganie diody Over Limit, gdy temperatura w trakcie pomiaru przekroczy zadaną wartość. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wskaźnik Temperature i wybierz z menu Create»Property Node»Active Plot. W ten sposób stworzysz Property Node. Umieść nowy Property Node w ramce True struktury Case. Rozszerz Property Node tak, aby zawierał dwa elementy. Naciśnij na drugi węzeł i wybierz Plot»Plot Color. Naciśnij prawym klawiszem myszy na Property Node i wybierz z menu Change All to Write. Aby wybrać pierwszy przebieg na wykresie Temperature, do węzła Active Plot podłącz stałą numeric o wartości 0. Aby zmienić kolor wykresu, gdy wartość temperatury przekroczy określony poziom High Limit, połącz stałą color box z kolorem czerwonym do węzła Plot Color. Stwórz kopię Property Node, przenosząc węzeł z naciśniętym klawiszem <Ctrl>. Wskazówka Do tworzenia kopii Property Node nie używaj schowka (Edit»Copy lub <Ctrl-C>). W ten można stworzyć Property Node innego typu. Dowiesz się o nich więcej w sekcji Control References w Lekcji 5, w rozdziale Controlling the User Interface podręcznika LabVIEW Core 2 Course Manual. National Instruments Corporation 5-3 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

8 Test Umieść kopię Property Node w ramce False struktury Case tak, jak zostało to pokazane na rysunku 5-3. Aby wybrać pierwszy przebieg na wykresie Temperature, do węzła Active Plot podłącz stałą numeric o wartości 0. Aby zmienić kolor wykresu, gdy wartość temperatury jest poniżej określonego poziomu High Limit, połącz stałą color box z kolorem zielonym do węzła Plot Color. Rysunek 5-3. Ramka False struktury Case w VI Temperature Limit 6. Zmodyfikuj VI tak, aby włączał miganie diody Over Limit, gdy temperatura w trakcie pomiaru przekroczy zadaną wartość. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wskaźnik Over Limit i wybierz z menu Create»Property Node»Blinking. Umieść nowy Property Node wewnątrz pętli While. Naciśnij prawym klawiszem myszy na Property Node i wybierz z menu Change All to Write. Połącz Property Node tak, jak zostało to pokazane na rysunku Zapisz VI. 1. Uruchom VI i sprawdź, czy zachowuje się poprawnie. 2. Zamknij VI. Koniec ćwiczenia 5-1 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-4 ni.com

9 Ćwiczenie 5-2 Zadanie Scenariusz Projektowanie Zmiany właściwości okna VI Zmień atrybuty VI korzystając z Property Node i Invoke Node. Możesz zmienić właściwości wyświetlania VI korzystając z okna VI Properties. Jednakże, dobrze zrobiony interfejs użytkownika często wymaga zmian wyglądu w trakcie działania programu. Stworzysz VI, który wykonuje poniższe zadania na żądanie: Pokazywanie lub chowanie tytułu okna. Pokazywanie lub chowanie paska narzędzi. Włączanie przeźroczystości okna VI celem obserwacji zadań wykonywanych w innych oknach. Przesuwanie okna na środek ekranu. Dane wejściowe i dane wyjściowe Typ Nazwa Push Button Show Menu Bar? True Push Button Show Title Bar? True Push Button Make VI Transparent? True OK Button Center False Stop Button Stop False Domyślna wartość Wskazówka Skorzystaj z kontrolek Push Button, ponieważ ich domyślną akcją mechaniczną jest Switch When Pressed. Skorzystaj z przycisku OK, ponieważ jego domyślną akcją mechaniczną jest Latch When Released. National Instruments Corporation 5-5 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

10 Właściwości Skorzystaj z poniższych właściwości i metod panelu VI. ShowMenuBar Gdy ta właściwość ma wartość True, pasek narzędzi VI jest widoczny. Rysunek 5-4. VI Menu Bar TitleBarVisible Gdy ta właściwość ma wartość True, tytuł okna VI jest widoczny. Rysunek 5-5. VI Title Bar RunVITransparently Gdy ta właściwość ma wartość true, możesz ustawiać przeźroczystość panelu VI. Jej domyślna wartość to false, więc przed włączeniem przenikania panelu, musisz zmienić jej wartość na true. Transparency Ta właściwość określa stopień przeźroczystości okna VI. Akceptuje ona wartości od 0 do 100. Wartość 100 sprawia, że VI jest całkowicie przeźroczysty (niewidoczny), wartość 0 sprawia, że VI nie jest w ogóle przeźroczysty (normalny wygląd panelu). W tym ćwiczeniu, gdy zostanie naciśnięty przycisk Make VI Transparent? ustawisz wartość 50. Metody W przeciwieństwie do właściwości, metoda będzie dawała rezultat za każdym razem, kiedy jej użyjesz. Dlatego powinieneś korzystać z metod za każdym razem, gdy chcesz wywołać jakąś akcję. Dla przykładu, kiedy będziesz korzystał z metody Fp.Center w każdej iteracji pętli, okno VI ciągle będzie przesuwane do środka ekranu nie pozwalając użytkownikowi przesunąć go w inne miejsce. Możesz skorzystać ze struktury Case, aby zdecydować, czy metoda ma wykonać się w danej iteracji pętli. Skorzystaj z poniższych metod panelu VI. Center Za każdym razem, kiedy ta metoda jest wywołana, okno VI przesuwane jest na środek ekranu. Wskazówka Skorzystaj z okna Context Help, aby dowiedzieć się, w jaki sposób działają dane właściwości i metody. Struktura VI VI wykonuje operacje na panelu co 50 milisekund i ustawia wartości właściwości na podstawie aktualnych wartości kontrolek. Struktura Case kontroluje wykonanie się metody Center. LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-6 ni.com

11 Realizacja 1. Otwórz VI Customize VI Window znajdujący się w folderze <Exercises>\LabVIEW Core 2\Customize VI Window. Panel tego VI pokazany jest na rysunku 5-6. Rysunek 5-6. Panel VI Customize VI Window Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby stworzyć diagram podobny do tego z rysunku 5-7. Rysunek 5-7. Diagram VI Customize VI Window Rysunek 5-8. Ramka False dla metody Center 2. Zamknij terminale na diagramie w pętli While. 3. Stwórz referencję do VI. Umieść z lewej strony pętli While element VI Server Reference. Ustaw wartość VI Server Reference na This VI. Notatka Korzystając z referencji This VI masz dostęp do metod i właściwości operujących na obecnym VI, bez każdorazowego otwierania i zamykania referencji. National Instruments Corporation 5-7 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

12 4. Stwórz Property Node z właściwością RunTransparently. Aby stworzyć Property Node, naciśnij prawym klawiszem myszy na referencję This VI i wybierz z menu Create»Property for VI Class» Front Panel Window»Run VI Transparently. Umieść poza pętlą While z prawej strony referencji This VI węzeł Property Node. Naciśnij prawym klawiszem myszy na Property Node i wybierz z menu Change All to Write. Naciśnij prawym klawiszem myszy na właściwość FP:RunTransparently i wybierz z menu Create»Constant. Zmień wartość stałej na True. 5. Stwórz węzeł Property Node z właściwościami ShowMenuBar, TitleBarVis i Transparency. Aby stworzyć kolejny Property Node, naciśnij prawym klawiszem myszy na referencję This VI i wybierz z menu Create»Property for VI Class»Front Panel Window»Show Menu Bar. Rozwiń węzeł Property Node tak, aby zawierał trzy elementy. Naciśnij na drugi element w Property Node i wybierz Front Panel Window»Title Bar Visible. Naciśnij na trzeci element w Property Node i wybierz Front Panel Window»Transparency. Naciśnij prawym klawiszem myszy na Property Node i wybierz z menu Change All to Write. Umieść wewnątrz pętli While węzeł Property Node. Wewnątrz pętli While umieść funkcję Select. Umieść z lewej strony funkcji Select dwie stałe numeric o wartościach 0 i 50. Połącz stałą 0 z wejściem f funkcji Select. Połącz stałą 50 z wejściem t funkcji Select. Połącz kontrolki Boolean z właściwymi właściwościami tak, jak zostało to pokazane na rysunku Stwórz Invoke Node z metodą Center. Aby stworzyć Invoke Node, naciśnij prawym klawiszem myszy na referencję This VI i wybierz z menu Create»Method for VI Class» Front Panel»Center. 7. Otocz FP.Center Invoke Node strukturą Case. LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-8 ni.com

13 Test 8. Dodaj do pętli opóźnienie 50 ms. Wewnątrz pętli While umieść funkcję Wait (ms). Naciśnij prawym klawiszem myszy na wejście milliseconds to wait i wybierz z menu Create»Constant. Wpisz do stałej Gdy użytkownik naciśnie przycisk Stop lub gdy wystąpi błąd, zatrzymaj działanie pętli While. Wewnątrz pętli While umieść funkcję Unbundle By Name. Umieść wewnątrz pętli While funkcję Or. 10. Stwórz połączenia na diagramie tak, jak zostało to pokazane na rysunku 5-7 i na rysunku 5-8. Upewnij się, że zamieniłeś tunel klastra błędu na rejestr przesuwny. 11. Wyświetl błędy, które wystąpiły w trakcie działania programu. Umieść z prawej strony pętli While VI Simple Error Handler. Połącz VI Simple Error Handler z elementem wyjściowym rejestru błędu z pętli While. 12. Zapisz VI. 1. Przejdź na panel VI. 2. Uruchom VI. 3. Zmień wartość każdego z guzików i zobacz, jak zachowuje się panel. Koniec ćwiczenia 5-2 National Instruments Corporation 5-9 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

14 Ćwiczenie 5-3 VI Set Plot Names Zadanie Scenariusz Projektowanie Stwórz SubVI zmieniający właściwości wykresów przez wykorzystanie referencji. Stwórz SubVI, który pozwala nadać nazwę przebiegom na wykresach typu chart lub graph. SubVI powinien nadać odpowiednią wielkość legendzie wykresu tak, aby wszystkie nazwy wykresów zostały wyświetlone. Dane wejściowe i dane wyjściowe Typ Referencja do obiektu GraphChart Referencja do kontrolek Nazwa Graph Reference Brak Domyślna wartość Jednowymiarowa tablica znaków Plot Names Pusta tablica Kontrolka błędu Error In Brak błędu Wskaźnik błędu Error Out Brak błędu Wykresy Waveform Chart i Waveform Graph to obiekty z jednej klasy. Aby subvi mógł akceptować oba typy referencji musisz użyć referencji do klasy GraphChart. W tej klasie zawierają się też inne typy wykresów, na przykład XY Graph. SubVI powinien zwrócić błąd, jeśli użytkownik podłączy do niego referencję różną od referencji do obiektu Waveform Chart lub Waveform Graph. Możesz określić, czy został podany właściwy typ referencji korzystając z węzła ClassName i struktury Case. Jeśli została podłączona referencja z właściwej klasy, skorzystaj z funkcji To More Specific Class i zamień ją na referencję z odpowiedniej klasy. Posiadając referencję do klasy WavefromChart lub WaveformGraph, będziesz mógł za jej pomocą zmienić nazwy przebiegów. LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-10 ni.com

15 Realizacja Właściwości Wykresy nie posiadają jednej właściwości pozwalającej na jednoczesną zmianę wszystkich wykresów. Aby wykonać tą czynność, musisz użyć zestawu własności. W tym ćwiczeniu skorzystaj z poniższych Property Node: ClassName Ta właściwość zwraca w postaci ciągu znaków nazwę klasy, w której zawiera się badana kontrolka. Każdy obiekt ma dostęp do tej właściwości. LegAutosize Ta właściwość kontroluje automatyczne dopasowywanie wielkości legendy wykresu do ilości przebiegów. Przed modyfikacją nazw przebiegów, wartość tej własności powinna zostać ustawiona na False. W przeciwnym wypadku legenda może zmienić swoją wielkość tak, że powstanie między nią a wykresem przerwa lub zasłoni ona częściowo wykres albo inne kontrolki. LegNumRows Ta właściwość kontroluje ilość wierszy widocznych w legendzie. Gdy umieścisz legendę na panelu, pamiętaj o tym, żeby zostawić trochę miejsca na zwiększenie jej wielkości. Legenda rozwija się w dół. ActPlot Własność pozwala na zdefiniowanie przebiegu, do którego mają odwoływać się inne własności operujące na przebiegu. Określa ona aktywny przebieg. Za każdym razem, gdy któraś z właściwości jest odczytywana lub zapisywana, wykonywana jest właśnie na aktywnym przebiegu. Przebiegi ponumerowane są w takiej kolejności, w jakiej zostały stworzone, numeracja zaczyna się od 0. Plot.Name Ta właściwość ustawia nazwę przebiegu. 1. Otwórz pusty VI. 2. Zapisz VI w folderze <Exercises>\LabVIEW Core 2\Set Plot Names pod nazwą Set Plot Names.vi. 3. Stwórz panel. Umieść referencję do kontrolki (control refnum) na panelu. Nazwij kontrolkę refnum Graph Reference. Naciśnij prawym klawiszem myszy na Graph Reference i wybierz z menu Select VI Server Class»Generic»GObject»Control» GraphChart»GraphChart. Umieść kontrolkę tablicy na panelu. Nazwij tablicę Plot Names. Umieść w pustej tablicy Plot Names kontrolkę string. National Instruments Corporation 5-11 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

16 Umieść na panelu kontrolkę klastra błędu (error in ). Umieść na panelu wskaźnik klastra błędu (error out). Ustaw elementy na panelu tak, jak zostało to pokazane na rysunku 5-9. Rysunek 5-9. Panel VI Set Plot Names Wskazówka Użytkownik nie będzie widział panelu tego subvi, więc nie musisz poświęcać wiele wysiłku na poprawienie jego wyglądu. Musisz go zorganizować zgodnie z jakąś logiką. Nie trać zbyt dużo czasu na stworzenie panelu, którego użytkownik i tak nie zobaczy. 4. Przejdź na diagram. 5. Zidentyfikuj klasę referencji podpiętej kontrolki i wygeneruj błąd, jeśli ta klasa jest niewłaściwa. Skorzystaj z okna Class Browser, aby znaleźć odpowiednie węzeł własności. Otwórz okno dialogowe Class Browser wybierając View»Class Browser. Wybierz dla Object Library VI Server. Wybierz dla Class Generic»Generic. LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-12 ni.com

17 Naciśnij przycisk Search, aby otworzyć okno dialogowe Class Browser Search. Rysunek Okno dialogowe Class Browser Search W pole do wyszukiwania wpisz Class Name. Wyszukane elementy są powiązane nazwą. Sprawdź, czy w sekcji Search Scope zaznaczona jest opcja Generic class, jeśli nie to wybierz ją. National Instruments Corporation 5-13 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

18 Wróć do okna Class Browser naciskając OK. W drzewie Properties and Methods podkreślone jest Class Name. Rysunek Okno dialogowe Class Browser Naciśnij przycisk Create, a następnie przenieś myszkę na pustą przestrzeń na diagramie. Naciśnij na diagram, aby umieścić na nim węzeł ClassName Property. Zamknij okno dialogowe Class Browser. Połącz Graph Reference z wejściem reference Property Node. Rysunek Ramka Default LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-14 ni.com

19 Umieść na diagramie strukturę Case tak, jak zostało to pokazane na rysunku Połącz wyjście ClassName Property Node z case selector struktury Case. Przejdź do ramki False struktury Case. Usuń z nazwy ramki tekst False tak, żeby jej nazwa zgadzała się z tą na rysunku Domyślna ramka struktury Case powinna wykonać się wtedy, gdy klasa do której należy referencja kontrolki nie pasuje do innych ramek. W naszym przypadku, jeśli referencja do kontrolki podana do tego subvi nie jest z klasy WaveformGraph lub WaveformChart, powinien wykonać się kod z domyślnej ramki. Zapamiętaj, że case selector struktury Case reaguje na wielkość liter w podanym ciągu znaków. Umieść wewnątrz struktury Case VI Error Cluster From Error Code. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wejście error code VI Error Cluster From Error Code i wybierz z menu Create»Constant. Wpisz do stałej Kod błędu 1057 odpowiada wiadomości Object cannot be typecast to the specified type. Ten błąd występuje w sytuacji, w której do subvi zostanie podana referencja ze złej klasy. Dokończ diagram tak, jak jest to pokazane na rysunku Obsługa referencji WaveformGraph. Rysunek Ramka WaveformGraph Przejdź do ramki True struktury Case. National Instruments Corporation 5-15 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

20 Usuń z nazwy ramki tekst True i wpisz WaveformGraph tak, żeby wygląd ramki pasował do rysunku Uwaga Tekst wpisany do nazwy ramki musi być dokładnie taki sam, jak podany do case selector. Nie powinien zawierać spacji, a wielkość wszystkich liter powinna się zgadzać. Dla tego ćwiczenia wpisz WaveformGraph. Umieść funkcję To More Specific Class w strukturze Case. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wejście target class funkcji To More Specific Class i wybierz z menu opcję Create»Constant. Naciśnij lewym klawiszem myszy na stałą, którą stworzyłeś w poprzednim kroku i wybierz klasę Generic»GObject»Control» GraphChart»WaveformGraph»WaveformGraph. Skorzystaj z okna Class Browser, aby znaleźć i umieścić wewnątrz struktury Case węzeł własności Legend: Autosize. Object library: VI Server Class: Generic»Generic Z sekcji Search Scope wybierz All classes in the VI Server library. Search string: Legend: Autosize Wybierz wpis Legend: Autosize z typem klasy WaveformGraph. Połącz wyjście specific class reference funkcji To More Specific Class z wejściem reference Property Node. Rozwiń Property Node tak, aby zawierał dwa węzły. Naciśnij na drugą właściwość Property Node i wybierz Legend» Number of Rows. Naciśnij prawym klawiszem myszy na Property Node i wybierz z menu Change All to Write. Naciśnij prawym klawiszem myszy na właściwość LegAutosize i wybierz z menu Create»Constant. Upewnij się, że wartość stałej to False. Umieść wewnątrz struktury Case funkcję Array Size. Umieść wewnątrz struktury Case pętle For. LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-16 ni.com

21 7. Umieść wewnątrz pętli For Property Node. Skorzystaj z okna Class Browser, aby znaleźć i umieścić wewnątrz pętli For węzeł własności Active Plot. Object library: VI Server Class: Generic»Generic Z sekcji Search Scope wybierz All classes in the VI Server library. Search string: Active Plot Wybierz wpis Active Plot z typem klasy WaveformGraph. Połącz przez krawędź pętli For wyjście reference out drugiego Property Node z wejściem reference trzeciego Property Node. Rozwiń trzeci Property Node tak, aby zawierał dwa węzły. Naciśnij prawym klawiszem myszy na drugi węzeł Property Node i wybierz z listy Plot»Plot Name. Naciśnij prawym klawiszem myszy na trzeci Property Node i wybierz z menu Change All to Write. Dokończ diagram tak, jak jest to pokazane na rysunku Skorzystaj z rejestru przesuwnego przy podłączaniu klastra błędu przez pętlę For. Potwierdź, że autoindeksowanie tunelu Plot Names w pętli For jest włączone. 8. Obsługa referencji WaveformChart. Rysunek Ramka WaveformChart Naciśnij prawym klawiszem myszy na krawędź struktury Case i wybierz z menu Duplicate Case. Wpisz w nazwę ramki WaveformChart. National Instruments Corporation 5-17 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

22 Uwaga Tekst wpisany do nazwy ramki musi być dokładnie taki sam, jak podany do case selector. Nie powinien zawierać spacji, a wielkość wszystkich liter powinna się zgadzać. Dla tego ćwiczenia wpisz WaveformChart. Naciśnij na stałą WaveformGraph i wybierz Generic»GObject» Control»GraphChart»WaveformChart. Notatka Gdy zmienisz klasę referencji, wszystkie Property Node i Invoke Node związane ze zmienioną klasą staną się nieaktywne, ponieważ właściwości odnoszą się do klasy, która nie pasuje do referencji. Zauważ, że gdy została zmieniona klasa referencji, wszystkie nazwy właściwości zmieniły kolor na czarny, a strzałka pozwalająca na uruchomienie programu jest złamana. Nie rób nic ze zniszczonymi połączeniami, gdyż naprawią się one jak tylko ponownie wybierzesz właściwości. Naciśnij na każdą z czterech właściwości i ponownie wybierz właściwą. Te cztery właściwości to Legend»Autosize, Legend» Number of Rows, Active Plot i Plot»Plot Name. Diagram po modyfikacjach powinien wyglądać tak jak na rysunku Stwórz ikonę i connector pane dla subvi. Rysunek 5-15 prezentuje przykładową ikonę i connector pane. Rysunek Połączenia connector pane dla VI Set Plot Names Przejdź na panel VI. Naciśnij prawym klawiszem myszy na connector pane i wybierz z menu opcję Patterns. Połącz connector pane. Naciśnij prawym klawiszem myszy na ikonę i wybierz z menu Edit Icon. Użyj narzędzi w oknie Icon Editor do stworzenia ikony. Po zakończeniu zamknij okno Icon Editor. 10. Zapisz VI. Połączenia Connector Pane LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-18 ni.com

23 Test 1. Test VI z użyciem wykresu Waveform Graph. Otwórz pusty VI. Rysunek Test VI Set Plot Names Umieść na panelu wskaźnik Wavefrom Graph. Otwórz diagram VI. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wskaźnik Waveform Graph i wybierz z menu Create»Reference. Umieść na diagramie nowego VI subvi Set Plot Names. Wskazówka Jeśli VI Set Plot Names jest otwarty, możesz przenieść jego ikonę, znajdującą się w prawym górnym rogu panelu, na diagram nowego VI. Połącz referencję WaveformGraph z wejściem Graph Reference VI Set Plot Names. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wejście Plot Names i wybierz z menu Create»Control. Twój diagram powinien przypominać rysunek Przejdź na panel nowego VI. Wpisz One i Two w kolejne elementy tablicy Plot Names. Przenieś Plot Legend na prawą stronę wykresu tak, aby bez problemu rozwinąć legendę. Uruchom VI. One i Two powinny pojawić się w legendzie. National Instruments Corporation 5-19 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

24 Notatka Graph. 2. Test VI z użyciem wykresu Waveform Chart. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wskaźnik Waveform Graph i wybierz z menu opcję Replace»Graph»Waveform Chart. Dodaj Three jako kolejny element do tablicy Plot Names. Uruchom VI. Three powinno pojawić się w legendzie wykresu. 3. Test VI z użyciem XY Graph. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wskaźnik Waveform Chart i wybierz z menu opcję Replace»Graph»XY Graph. Dodaj Four jako kolejny element do tablicy Plot Names. Uruchom VI. Powinien pojawić się błąd. Wyświetlany jest błąd, ponieważ subvi nie obsługuje referencji do wykresu XY 4. Zamknij VI. Nie musisz zapisywać VI, z którego korzystałeś do testów Set Plot Names. Koniec ćwiczenia 5-3 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-20 ni.com

25 Notatki National Instruments Corporation 5-21 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

26 Notatki LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-22 ni.com

Przykład. LabVIEW TM Core 1 Ćwiczenia

Przykład. LabVIEW TM Core 1 Ćwiczenia LabVIEW TM Core 1 Ćwiczenia Kurs do oprogramowania w wersji 2011 Wydanie z sierpnia 2011 roku Kod produktu 325291C-0126 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia Prawa autorskie 1993 2011 National Instruments Corporation.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w LabView (5) Pierwsza aplikacja

Podstawy programowania w LabView (5) Pierwsza aplikacja Podstawy programowania w LabView (5) Pierwsza aplikacja Do tej pory poznaliśmy środowisko programistyczne, podstawowe elementy języka programowania graficznego, obsługę plików tekstowych oraz zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW. Ćwiczenie 1

LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW. Ćwiczenie 1 Wydział Elektryczny Zespół Automatyki (ZTMAiPC) LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do programu NI LabVIEW Express 7.0 Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do graficznego programowania w środowisku LabVIEW

Wstęp do graficznego programowania w środowisku LabVIEW Wstęp do graficznego programowania w środowisku LabVIEW Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Robotyki Encoder działającym przy Politechnice Śląskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Wersja. 07.07.25.16.12 język polski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE POMOCNICZNE DO LABORATORIUM Z PRZEDMIOTU SYSTEMY CYFROWE 3

INSTRUKCJE POMOCNICZNE DO LABORATORIUM Z PRZEDMIOTU SYSTEMY CYFROWE 3 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki INSTRUKCJE POMOCNICZNE DO LABORATORIUM Z PRZEDMIOTU SYSTEMY CYFROWE 3 E 1 S APiTM-ATM Opracował: dr inż. Andrzej Sobolewski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do. LabVIEW

Wprowadzenie do. LabVIEW Wiesław Tłaczała Wprowadzenie do LabVIEW 1 LabVIEW graficzne środowisko programistyczne Co oznacza LabVIEW? LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) jest produktem firmy National Instrument

Bardziej szczegółowo

Connected Components: Podstawy programowania Micro800

Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Spis treści SPIS TREŚCI 3 ZANIM ZACZNIESZ 4 O ĆWICZENIU (75 MINUT) 4 MATERIAŁY DO WYKONANIA ĆWICZENIA 4 KONWENCJA OZNACZEŃ 6 ĆWICZENIE 1: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender dla Microsoft Outlooka

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender dla Microsoft Outlooka OPEN-XCHANGE SERVER Oxtender dla Microsoft Outlooka OPEN-XCHANGE SERVER: Oxtender dla Microsoft Outlooka Publication date Wednesday, 22 December 2010 v.6.18.2 Copyright 2006-2010 OPEN-XCHANGE Inc., Ten

Bardziej szczegółowo

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Instrukcja obsługi programu BarTender Application Suite Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie)

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Pierwsze kroki

Asix.Evo - Pierwsze kroki Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Asix.Evo - Pierwsze kroki Dok. Nr PLP7E002 Wersja: 2013-09-19 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Treningowy. Sucosoft S 40. Oprogramowanie narzędziowe 08/01 AWB 27 1307 PL

Przewodnik Treningowy. Sucosoft S 40. Oprogramowanie narzędziowe 08/01 AWB 27 1307 PL Przewodnik Treningowy Sucosoft S 40 Oprogramowanie narzędziowe 08/01 AWB 27 1307 PL 1 UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE! Przed rozpoczęciem instalacji należy: Odłączyć zasilanie od urządzenia.

Bardziej szczegółowo

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika Przedstawiciel ds. urzędowych Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

The World s Leading Label & RFID Software

The World s Leading Label & RFID Software The World s Leading Label & RFID Software Instrukcja obsługi pakietu aplikacji BarTender Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie) Wiodące na świecie oprogramowanie do etykiet oraz

Bardziej szczegółowo

dp corporate language training podręcznik użytkownika

dp corporate language training podręcznik użytkownika dp corporate language training podręcznik użytkownika Ważne informacje Instrukcja użytkownika FAQ Znaki handlowe Corporate language training, clt i digital publishing są zastrzeżonymi znakami handlowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki Kraków 2004

Pierwsze Kroki Kraków 2004 Pierwsze Kroki Kraków 2004 Informacje podane w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia przez Wonderware Corporation. Oprogramowanie opisane w podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector dla Microsoft Outlook

bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector dla Microsoft Outlook bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector dla Microsoft Outlook OPEN-XCHANGE SERVER OPEN-XCHANGE SERVER: Connector dla Microsoft Outlook Publication date Monday, 18. November 2013 Version 7.2.3 Copyright 2006-2013

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA INSTRUKCJA SZKOLENIOWA OPROGRAMOWANIE EASY BUILDER 8000 DO WSPÓŁPRACY Z PANELAMI HMI WEINTEK MT8000 / MT6000 Oprogramowanie w wersji 4.4 lub wyższej Multiprojekt Kraków, III.2011 Rozdział 1 Transfer projektu...

Bardziej szczegółowo