Przykład. LabVIEW TM Core 2 Ćwiczenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykład. LabVIEW TM Core 2 Ćwiczenia"

Transkrypt

1 LabVIEW TM Core 2 Ćwiczenia Kurs do oprogramowania w wersji 2011 Wydanie z sierpnia 2011 roku Kod produktu C-0126 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia Prawa autorskie National Instruments Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, publikacja ta nie może być kopiowana lub przesyłana w żadnej formie (elektronicznej lub papierowej), włączając kserowanie, nagrywanie, przechowywanie w systemie gromadzenia danych oraz tłumaczenie części lub całości materiału, bez wcześniejszej, pisemnej zgody National Instruments. National Instruments szanuje własność intelektualną innych i prosi swoich klientów, aby postępowali tak samo. Oprogramowanie NI jest chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej. Oprogramowanie NI może zostać użyte do kopiowania materiałów należących do stron trzecich tylko wtedy, gdy jest to zgodne z warunkami odpowiedniej licencji lub z obowiązującymi przepisami prawa. For components used in USI (Xerces C++, ICU, HDF5, b64, Stingray, and STLport), the following copyright stipulations apply. For a listing of the conditions and disclaimers, refer to either the USICopyrights.chm or the Copyrights topic in your software. Xerces C++. This product includes software that was developed by the Apache Software Foundation ( Copyright 1999 The Apache Software Foundation. All rights reserved. ICU. Copyright International Business Machines Corporation and others. All rights reserved. HDF5. NCSA HDF5 (Hierarchical Data Format 5) Software Library and Utilities Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 by the Board of Trustees of the University of Illinois. All rights reserved. b64. Copyright , Matthew Wilson and Synesis Software. All Rights Reserved. Stingray. This software includes Stingray software developed by the Rogue Wave Software division of Quovadx, Inc. Copyright , Quovadx, Inc. All Rights Reserved. STLport. Copyright Boris Fomitchev Znaki towarowe LabVIEW, National Instruments, NI, ni.com, logo firmowe National Instruments oraz logo w kształcie orła stanowią znaki towarowe National Instruments Corporation. Z innymi znakami towarowymi National Instruments można zapoznać się w sekcji Trademark Information na stronie ni.com/trademarks. Inne wspomniane tutaj produkty i nazwy firm są znakami towarowymi lub nazwami handlowymi właściwych firm. Członkowie National Instruments Alliance Partner Program są podmiotami gospodarczymi niezależnymi od National Instruments i nie posiadają powiązań wynikających z umów agencyjnych, umów spółki lub umów joint-venture z National Instruments. Informacje o patentach Informacje na temat produktów/technologii opatentowanych przez National Instruments znajdują się w zakładce Help»Patents dostępnej w programie, w pliku patents.txt znajdującym się na dysku oraz w dokumencie National Instruments Patent Notice na stronie ni.com/patents.

2 Wsparcie Wsparcie techniczne i informacja o produktach dostępne na całym świecie na stronie ni.com Nasze oddziały Odwiedź stronę ni.com/niglobal, na której znajdziesz adresy naszych oddziałów na całym świecie, aktualne wydarzenia oraz dane kontaktowe, tj. numery telefonów oraz adresy wsparcia technicznego. Główna siedziba firmy National Instruments North Mopac Expressway Austin, Texas USA Tel: Aby uzyskać więcej informacji, należy przejść do załącznika Dodatkowe informacje. Aby przesłać uwagi na temat dokumentacji National Instruments, należy wejść na stronę ni.com/info i wpisać w pole tekstowe hasło feedback.

3 Spis treści Wstęp A. System certyfikacji NI...v B. Opis kursu...vi C. Elementy niezbędne do rozpoczęcia szkolenia...vi D. Instalacja oprogramowania do kursu...vii E. Cele kursu...vii F. Konwencje w podręczniku...viii Lekcja 2 Techniki synchronizacji Ćwiczenie 2-1 Porównanie kolejek i zmiennych lokalnych Lekcja 3 Obsługa zdarzeń Ćwiczenie 3-1 Ćwiczenie 3-2 Lekcja 4 Obsługa błędów Struktura Event Symulator drukarki Ćwiczenie 4-1 Symulator drukarki z obsługą błędu Lekcja 5 Ćwiczenie 5-1 Wyświetlanie temperatury i jej limitów Ćwiczenie 5-2 Zmiany właściwości okna VI Ćwiczenie 5-3 VI Set Plot Names Lekcja 6 Operacje na plikach Ćwiczenie 6-1 Ćwiczenie 6-2 Lekcja 7 Poprawa istniejących VI VI Bitmap File Writer Odczyt pliku TDMS Ćwiczenie 7-1 Przetwarzanie VI Lekcja 8 Tworzenie i dystrybucja aplikacji Ćwiczenie 8-1 Przygotowanie plików do stworzenia dystrybucji Ćwiczenie 8-2 Kompilowanie aplikacji National Instruments Corporation iii LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

4 Spis treści Załącznik A Instalacja urządzeń Załącznik B Dodatkowe informacje LabVIEW Core 2 Ćwiczenia iv ni.com

5 Sterowanie interfejsem użytkownika Ćwiczenie 5-1 Zadanie Scenariusz Projektowanie 5 Wyświetlanie temperatury i jej limitów Użyj Property Nodes do programowej zmiany właściwości obiektów na panelu. Dokończ VI, który wyświetla temperaturę na wykresie. VI powinien pozwalać na następujące operacje: Zmianę przez użytkownika zakresu osi X wykresu (Δx). Czyszczenie wykresu przed rozpoczęciem pomiaru. Zmianę koloru przebiegu, jeśli przekroczy ona zadaną wartość. Sygnalizację przekroczenia podanej wartości, poprzez mruganie diodą. Umieść na diagramie poniższe Property Nodes: Typ Nazwa Właściwość Waveform Chart Temperature XScale.Multiplier Waveform Chart Temperature History Waveform Chart Temperature Active Plot 0»Plot.Color Wskaźnik Boolean (LED) Over Limit Blinking National Instruments Corporation 5-1 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

6 Realizacja 1. Otwórz Temperature Limit.vi znajdujący się w katalogu <Exercises>\LabVIEW Core 2\Temperature Limit. Panel został już wcześniej przygotowany. Rysunek 5-1. Panel VI Temperature Limit 2. Przejdź na diagram. Część diagramu także została już stworzona. Rysunek 5-2 zawiera przykład gotowego diagramu. Rysunek 5-2. Diagram VI Temperature Limit 3. Zmodyfikuj VI tak, aby ustawiał wartość Δx wykresu na podstawie wartości Δt (ms) podawanej przez użytkownika. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wskaźnik Temperature i wybierz z menu Create»Property Node»X Scale»Offset and Multiplier»Multiplier. W ten sposób stworzysz Property Node. Umieść nowy Property Node z lewej strony pętli While. LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-2 ni.com

7 Naciśnij prawym klawiszem myszy na Property Node związany ze wskaźnikiem Temperature i wybierz z menu Change All to Write. Aby określić X-Scale Multiplier, podziel wartość delta t (ms) przez 1000 tak, jak zostało to pokazane na rysunku Zmodyfikuj VI tak, aby przed uruchomieniem pomiaru temperatury wyczyścił wykres Temperature z wszystkich danych. Wskazówka Aby usunąć wyświetlane dane z wykresu, podaj do węzła History Data pustą tablicę. Rozszerz Property Node tak, aby zawierał dwa elementy. W drugim terminalu wybierz History Data. Sprawdź, czy węzeł History Data jest ustawiony w tryb wpisywania. Naciśnij prawym klawiszem na węzeł History Data i wybierz z menu Create»Constant. Połącz Property Node tak, jak zostało to pokazane na rysunku Zmodyfikuj VI tak, aby zmieniał kolor przebiegu Data na czerwony i włączał miganie diody Over Limit, gdy temperatura w trakcie pomiaru przekroczy zadaną wartość. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wskaźnik Temperature i wybierz z menu Create»Property Node»Active Plot. W ten sposób stworzysz Property Node. Umieść nowy Property Node w ramce True struktury Case. Rozszerz Property Node tak, aby zawierał dwa elementy. Naciśnij na drugi węzeł i wybierz Plot»Plot Color. Naciśnij prawym klawiszem myszy na Property Node i wybierz z menu Change All to Write. Aby wybrać pierwszy przebieg na wykresie Temperature, do węzła Active Plot podłącz stałą numeric o wartości 0. Aby zmienić kolor wykresu, gdy wartość temperatury przekroczy określony poziom High Limit, połącz stałą color box z kolorem czerwonym do węzła Plot Color. Stwórz kopię Property Node, przenosząc węzeł z naciśniętym klawiszem <Ctrl>. Wskazówka Do tworzenia kopii Property Node nie używaj schowka (Edit»Copy lub <Ctrl-C>). W ten można stworzyć Property Node innego typu. Dowiesz się o nich więcej w sekcji Control References w Lekcji 5, w rozdziale Controlling the User Interface podręcznika LabVIEW Core 2 Course Manual. National Instruments Corporation 5-3 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

8 Test Umieść kopię Property Node w ramce False struktury Case tak, jak zostało to pokazane na rysunku 5-3. Aby wybrać pierwszy przebieg na wykresie Temperature, do węzła Active Plot podłącz stałą numeric o wartości 0. Aby zmienić kolor wykresu, gdy wartość temperatury jest poniżej określonego poziomu High Limit, połącz stałą color box z kolorem zielonym do węzła Plot Color. Rysunek 5-3. Ramka False struktury Case w VI Temperature Limit 6. Zmodyfikuj VI tak, aby włączał miganie diody Over Limit, gdy temperatura w trakcie pomiaru przekroczy zadaną wartość. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wskaźnik Over Limit i wybierz z menu Create»Property Node»Blinking. Umieść nowy Property Node wewnątrz pętli While. Naciśnij prawym klawiszem myszy na Property Node i wybierz z menu Change All to Write. Połącz Property Node tak, jak zostało to pokazane na rysunku Zapisz VI. 1. Uruchom VI i sprawdź, czy zachowuje się poprawnie. 2. Zamknij VI. Koniec ćwiczenia 5-1 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-4 ni.com

9 Ćwiczenie 5-2 Zadanie Scenariusz Projektowanie Zmiany właściwości okna VI Zmień atrybuty VI korzystając z Property Node i Invoke Node. Możesz zmienić właściwości wyświetlania VI korzystając z okna VI Properties. Jednakże, dobrze zrobiony interfejs użytkownika często wymaga zmian wyglądu w trakcie działania programu. Stworzysz VI, który wykonuje poniższe zadania na żądanie: Pokazywanie lub chowanie tytułu okna. Pokazywanie lub chowanie paska narzędzi. Włączanie przeźroczystości okna VI celem obserwacji zadań wykonywanych w innych oknach. Przesuwanie okna na środek ekranu. Dane wejściowe i dane wyjściowe Typ Nazwa Push Button Show Menu Bar? True Push Button Show Title Bar? True Push Button Make VI Transparent? True OK Button Center False Stop Button Stop False Domyślna wartość Wskazówka Skorzystaj z kontrolek Push Button, ponieważ ich domyślną akcją mechaniczną jest Switch When Pressed. Skorzystaj z przycisku OK, ponieważ jego domyślną akcją mechaniczną jest Latch When Released. National Instruments Corporation 5-5 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

10 Właściwości Skorzystaj z poniższych właściwości i metod panelu VI. ShowMenuBar Gdy ta właściwość ma wartość True, pasek narzędzi VI jest widoczny. Rysunek 5-4. VI Menu Bar TitleBarVisible Gdy ta właściwość ma wartość True, tytuł okna VI jest widoczny. Rysunek 5-5. VI Title Bar RunVITransparently Gdy ta właściwość ma wartość true, możesz ustawiać przeźroczystość panelu VI. Jej domyślna wartość to false, więc przed włączeniem przenikania panelu, musisz zmienić jej wartość na true. Transparency Ta właściwość określa stopień przeźroczystości okna VI. Akceptuje ona wartości od 0 do 100. Wartość 100 sprawia, że VI jest całkowicie przeźroczysty (niewidoczny), wartość 0 sprawia, że VI nie jest w ogóle przeźroczysty (normalny wygląd panelu). W tym ćwiczeniu, gdy zostanie naciśnięty przycisk Make VI Transparent? ustawisz wartość 50. Metody W przeciwieństwie do właściwości, metoda będzie dawała rezultat za każdym razem, kiedy jej użyjesz. Dlatego powinieneś korzystać z metod za każdym razem, gdy chcesz wywołać jakąś akcję. Dla przykładu, kiedy będziesz korzystał z metody Fp.Center w każdej iteracji pętli, okno VI ciągle będzie przesuwane do środka ekranu nie pozwalając użytkownikowi przesunąć go w inne miejsce. Możesz skorzystać ze struktury Case, aby zdecydować, czy metoda ma wykonać się w danej iteracji pętli. Skorzystaj z poniższych metod panelu VI. Center Za każdym razem, kiedy ta metoda jest wywołana, okno VI przesuwane jest na środek ekranu. Wskazówka Skorzystaj z okna Context Help, aby dowiedzieć się, w jaki sposób działają dane właściwości i metody. Struktura VI VI wykonuje operacje na panelu co 50 milisekund i ustawia wartości właściwości na podstawie aktualnych wartości kontrolek. Struktura Case kontroluje wykonanie się metody Center. LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-6 ni.com

11 Realizacja 1. Otwórz VI Customize VI Window znajdujący się w folderze <Exercises>\LabVIEW Core 2\Customize VI Window. Panel tego VI pokazany jest na rysunku 5-6. Rysunek 5-6. Panel VI Customize VI Window Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby stworzyć diagram podobny do tego z rysunku 5-7. Rysunek 5-7. Diagram VI Customize VI Window Rysunek 5-8. Ramka False dla metody Center 2. Zamknij terminale na diagramie w pętli While. 3. Stwórz referencję do VI. Umieść z lewej strony pętli While element VI Server Reference. Ustaw wartość VI Server Reference na This VI. Notatka Korzystając z referencji This VI masz dostęp do metod i właściwości operujących na obecnym VI, bez każdorazowego otwierania i zamykania referencji. National Instruments Corporation 5-7 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

12 4. Stwórz Property Node z właściwością RunTransparently. Aby stworzyć Property Node, naciśnij prawym klawiszem myszy na referencję This VI i wybierz z menu Create»Property for VI Class» Front Panel Window»Run VI Transparently. Umieść poza pętlą While z prawej strony referencji This VI węzeł Property Node. Naciśnij prawym klawiszem myszy na Property Node i wybierz z menu Change All to Write. Naciśnij prawym klawiszem myszy na właściwość FP:RunTransparently i wybierz z menu Create»Constant. Zmień wartość stałej na True. 5. Stwórz węzeł Property Node z właściwościami ShowMenuBar, TitleBarVis i Transparency. Aby stworzyć kolejny Property Node, naciśnij prawym klawiszem myszy na referencję This VI i wybierz z menu Create»Property for VI Class»Front Panel Window»Show Menu Bar. Rozwiń węzeł Property Node tak, aby zawierał trzy elementy. Naciśnij na drugi element w Property Node i wybierz Front Panel Window»Title Bar Visible. Naciśnij na trzeci element w Property Node i wybierz Front Panel Window»Transparency. Naciśnij prawym klawiszem myszy na Property Node i wybierz z menu Change All to Write. Umieść wewnątrz pętli While węzeł Property Node. Wewnątrz pętli While umieść funkcję Select. Umieść z lewej strony funkcji Select dwie stałe numeric o wartościach 0 i 50. Połącz stałą 0 z wejściem f funkcji Select. Połącz stałą 50 z wejściem t funkcji Select. Połącz kontrolki Boolean z właściwymi właściwościami tak, jak zostało to pokazane na rysunku Stwórz Invoke Node z metodą Center. Aby stworzyć Invoke Node, naciśnij prawym klawiszem myszy na referencję This VI i wybierz z menu Create»Method for VI Class» Front Panel»Center. 7. Otocz FP.Center Invoke Node strukturą Case. LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-8 ni.com

13 Test 8. Dodaj do pętli opóźnienie 50 ms. Wewnątrz pętli While umieść funkcję Wait (ms). Naciśnij prawym klawiszem myszy na wejście milliseconds to wait i wybierz z menu Create»Constant. Wpisz do stałej Gdy użytkownik naciśnie przycisk Stop lub gdy wystąpi błąd, zatrzymaj działanie pętli While. Wewnątrz pętli While umieść funkcję Unbundle By Name. Umieść wewnątrz pętli While funkcję Or. 10. Stwórz połączenia na diagramie tak, jak zostało to pokazane na rysunku 5-7 i na rysunku 5-8. Upewnij się, że zamieniłeś tunel klastra błędu na rejestr przesuwny. 11. Wyświetl błędy, które wystąpiły w trakcie działania programu. Umieść z prawej strony pętli While VI Simple Error Handler. Połącz VI Simple Error Handler z elementem wyjściowym rejestru błędu z pętli While. 12. Zapisz VI. 1. Przejdź na panel VI. 2. Uruchom VI. 3. Zmień wartość każdego z guzików i zobacz, jak zachowuje się panel. Koniec ćwiczenia 5-2 National Instruments Corporation 5-9 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

14 Ćwiczenie 5-3 VI Set Plot Names Zadanie Scenariusz Projektowanie Stwórz SubVI zmieniający właściwości wykresów przez wykorzystanie referencji. Stwórz SubVI, który pozwala nadać nazwę przebiegom na wykresach typu chart lub graph. SubVI powinien nadać odpowiednią wielkość legendzie wykresu tak, aby wszystkie nazwy wykresów zostały wyświetlone. Dane wejściowe i dane wyjściowe Typ Referencja do obiektu GraphChart Referencja do kontrolek Nazwa Graph Reference Brak Domyślna wartość Jednowymiarowa tablica znaków Plot Names Pusta tablica Kontrolka błędu Error In Brak błędu Wskaźnik błędu Error Out Brak błędu Wykresy Waveform Chart i Waveform Graph to obiekty z jednej klasy. Aby subvi mógł akceptować oba typy referencji musisz użyć referencji do klasy GraphChart. W tej klasie zawierają się też inne typy wykresów, na przykład XY Graph. SubVI powinien zwrócić błąd, jeśli użytkownik podłączy do niego referencję różną od referencji do obiektu Waveform Chart lub Waveform Graph. Możesz określić, czy został podany właściwy typ referencji korzystając z węzła ClassName i struktury Case. Jeśli została podłączona referencja z właściwej klasy, skorzystaj z funkcji To More Specific Class i zamień ją na referencję z odpowiedniej klasy. Posiadając referencję do klasy WavefromChart lub WaveformGraph, będziesz mógł za jej pomocą zmienić nazwy przebiegów. LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-10 ni.com

15 Realizacja Właściwości Wykresy nie posiadają jednej właściwości pozwalającej na jednoczesną zmianę wszystkich wykresów. Aby wykonać tą czynność, musisz użyć zestawu własności. W tym ćwiczeniu skorzystaj z poniższych Property Node: ClassName Ta właściwość zwraca w postaci ciągu znaków nazwę klasy, w której zawiera się badana kontrolka. Każdy obiekt ma dostęp do tej właściwości. LegAutosize Ta właściwość kontroluje automatyczne dopasowywanie wielkości legendy wykresu do ilości przebiegów. Przed modyfikacją nazw przebiegów, wartość tej własności powinna zostać ustawiona na False. W przeciwnym wypadku legenda może zmienić swoją wielkość tak, że powstanie między nią a wykresem przerwa lub zasłoni ona częściowo wykres albo inne kontrolki. LegNumRows Ta właściwość kontroluje ilość wierszy widocznych w legendzie. Gdy umieścisz legendę na panelu, pamiętaj o tym, żeby zostawić trochę miejsca na zwiększenie jej wielkości. Legenda rozwija się w dół. ActPlot Własność pozwala na zdefiniowanie przebiegu, do którego mają odwoływać się inne własności operujące na przebiegu. Określa ona aktywny przebieg. Za każdym razem, gdy któraś z właściwości jest odczytywana lub zapisywana, wykonywana jest właśnie na aktywnym przebiegu. Przebiegi ponumerowane są w takiej kolejności, w jakiej zostały stworzone, numeracja zaczyna się od 0. Plot.Name Ta właściwość ustawia nazwę przebiegu. 1. Otwórz pusty VI. 2. Zapisz VI w folderze <Exercises>\LabVIEW Core 2\Set Plot Names pod nazwą Set Plot Names.vi. 3. Stwórz panel. Umieść referencję do kontrolki (control refnum) na panelu. Nazwij kontrolkę refnum Graph Reference. Naciśnij prawym klawiszem myszy na Graph Reference i wybierz z menu Select VI Server Class»Generic»GObject»Control» GraphChart»GraphChart. Umieść kontrolkę tablicy na panelu. Nazwij tablicę Plot Names. Umieść w pustej tablicy Plot Names kontrolkę string. National Instruments Corporation 5-11 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

16 Umieść na panelu kontrolkę klastra błędu (error in ). Umieść na panelu wskaźnik klastra błędu (error out). Ustaw elementy na panelu tak, jak zostało to pokazane na rysunku 5-9. Rysunek 5-9. Panel VI Set Plot Names Wskazówka Użytkownik nie będzie widział panelu tego subvi, więc nie musisz poświęcać wiele wysiłku na poprawienie jego wyglądu. Musisz go zorganizować zgodnie z jakąś logiką. Nie trać zbyt dużo czasu na stworzenie panelu, którego użytkownik i tak nie zobaczy. 4. Przejdź na diagram. 5. Zidentyfikuj klasę referencji podpiętej kontrolki i wygeneruj błąd, jeśli ta klasa jest niewłaściwa. Skorzystaj z okna Class Browser, aby znaleźć odpowiednie węzeł własności. Otwórz okno dialogowe Class Browser wybierając View»Class Browser. Wybierz dla Object Library VI Server. Wybierz dla Class Generic»Generic. LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-12 ni.com

17 Naciśnij przycisk Search, aby otworzyć okno dialogowe Class Browser Search. Rysunek Okno dialogowe Class Browser Search W pole do wyszukiwania wpisz Class Name. Wyszukane elementy są powiązane nazwą. Sprawdź, czy w sekcji Search Scope zaznaczona jest opcja Generic class, jeśli nie to wybierz ją. National Instruments Corporation 5-13 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

18 Wróć do okna Class Browser naciskając OK. W drzewie Properties and Methods podkreślone jest Class Name. Rysunek Okno dialogowe Class Browser Naciśnij przycisk Create, a następnie przenieś myszkę na pustą przestrzeń na diagramie. Naciśnij na diagram, aby umieścić na nim węzeł ClassName Property. Zamknij okno dialogowe Class Browser. Połącz Graph Reference z wejściem reference Property Node. Rysunek Ramka Default LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-14 ni.com

19 Umieść na diagramie strukturę Case tak, jak zostało to pokazane na rysunku Połącz wyjście ClassName Property Node z case selector struktury Case. Przejdź do ramki False struktury Case. Usuń z nazwy ramki tekst False tak, żeby jej nazwa zgadzała się z tą na rysunku Domyślna ramka struktury Case powinna wykonać się wtedy, gdy klasa do której należy referencja kontrolki nie pasuje do innych ramek. W naszym przypadku, jeśli referencja do kontrolki podana do tego subvi nie jest z klasy WaveformGraph lub WaveformChart, powinien wykonać się kod z domyślnej ramki. Zapamiętaj, że case selector struktury Case reaguje na wielkość liter w podanym ciągu znaków. Umieść wewnątrz struktury Case VI Error Cluster From Error Code. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wejście error code VI Error Cluster From Error Code i wybierz z menu Create»Constant. Wpisz do stałej Kod błędu 1057 odpowiada wiadomości Object cannot be typecast to the specified type. Ten błąd występuje w sytuacji, w której do subvi zostanie podana referencja ze złej klasy. Dokończ diagram tak, jak jest to pokazane na rysunku Obsługa referencji WaveformGraph. Rysunek Ramka WaveformGraph Przejdź do ramki True struktury Case. National Instruments Corporation 5-15 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

20 Usuń z nazwy ramki tekst True i wpisz WaveformGraph tak, żeby wygląd ramki pasował do rysunku Uwaga Tekst wpisany do nazwy ramki musi być dokładnie taki sam, jak podany do case selector. Nie powinien zawierać spacji, a wielkość wszystkich liter powinna się zgadzać. Dla tego ćwiczenia wpisz WaveformGraph. Umieść funkcję To More Specific Class w strukturze Case. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wejście target class funkcji To More Specific Class i wybierz z menu opcję Create»Constant. Naciśnij lewym klawiszem myszy na stałą, którą stworzyłeś w poprzednim kroku i wybierz klasę Generic»GObject»Control» GraphChart»WaveformGraph»WaveformGraph. Skorzystaj z okna Class Browser, aby znaleźć i umieścić wewnątrz struktury Case węzeł własności Legend: Autosize. Object library: VI Server Class: Generic»Generic Z sekcji Search Scope wybierz All classes in the VI Server library. Search string: Legend: Autosize Wybierz wpis Legend: Autosize z typem klasy WaveformGraph. Połącz wyjście specific class reference funkcji To More Specific Class z wejściem reference Property Node. Rozwiń Property Node tak, aby zawierał dwa węzły. Naciśnij na drugą właściwość Property Node i wybierz Legend» Number of Rows. Naciśnij prawym klawiszem myszy na Property Node i wybierz z menu Change All to Write. Naciśnij prawym klawiszem myszy na właściwość LegAutosize i wybierz z menu Create»Constant. Upewnij się, że wartość stałej to False. Umieść wewnątrz struktury Case funkcję Array Size. Umieść wewnątrz struktury Case pętle For. LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-16 ni.com

21 7. Umieść wewnątrz pętli For Property Node. Skorzystaj z okna Class Browser, aby znaleźć i umieścić wewnątrz pętli For węzeł własności Active Plot. Object library: VI Server Class: Generic»Generic Z sekcji Search Scope wybierz All classes in the VI Server library. Search string: Active Plot Wybierz wpis Active Plot z typem klasy WaveformGraph. Połącz przez krawędź pętli For wyjście reference out drugiego Property Node z wejściem reference trzeciego Property Node. Rozwiń trzeci Property Node tak, aby zawierał dwa węzły. Naciśnij prawym klawiszem myszy na drugi węzeł Property Node i wybierz z listy Plot»Plot Name. Naciśnij prawym klawiszem myszy na trzeci Property Node i wybierz z menu Change All to Write. Dokończ diagram tak, jak jest to pokazane na rysunku Skorzystaj z rejestru przesuwnego przy podłączaniu klastra błędu przez pętlę For. Potwierdź, że autoindeksowanie tunelu Plot Names w pętli For jest włączone. 8. Obsługa referencji WaveformChart. Rysunek Ramka WaveformChart Naciśnij prawym klawiszem myszy na krawędź struktury Case i wybierz z menu Duplicate Case. Wpisz w nazwę ramki WaveformChart. National Instruments Corporation 5-17 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

22 Uwaga Tekst wpisany do nazwy ramki musi być dokładnie taki sam, jak podany do case selector. Nie powinien zawierać spacji, a wielkość wszystkich liter powinna się zgadzać. Dla tego ćwiczenia wpisz WaveformChart. Naciśnij na stałą WaveformGraph i wybierz Generic»GObject» Control»GraphChart»WaveformChart. Notatka Gdy zmienisz klasę referencji, wszystkie Property Node i Invoke Node związane ze zmienioną klasą staną się nieaktywne, ponieważ właściwości odnoszą się do klasy, która nie pasuje do referencji. Zauważ, że gdy została zmieniona klasa referencji, wszystkie nazwy właściwości zmieniły kolor na czarny, a strzałka pozwalająca na uruchomienie programu jest złamana. Nie rób nic ze zniszczonymi połączeniami, gdyż naprawią się one jak tylko ponownie wybierzesz właściwości. Naciśnij na każdą z czterech właściwości i ponownie wybierz właściwą. Te cztery właściwości to Legend»Autosize, Legend» Number of Rows, Active Plot i Plot»Plot Name. Diagram po modyfikacjach powinien wyglądać tak jak na rysunku Stwórz ikonę i connector pane dla subvi. Rysunek 5-15 prezentuje przykładową ikonę i connector pane. Rysunek Połączenia connector pane dla VI Set Plot Names Przejdź na panel VI. Naciśnij prawym klawiszem myszy na connector pane i wybierz z menu opcję Patterns. Połącz connector pane. Naciśnij prawym klawiszem myszy na ikonę i wybierz z menu Edit Icon. Użyj narzędzi w oknie Icon Editor do stworzenia ikony. Po zakończeniu zamknij okno Icon Editor. 10. Zapisz VI. Połączenia Connector Pane LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-18 ni.com

23 Test 1. Test VI z użyciem wykresu Waveform Graph. Otwórz pusty VI. Rysunek Test VI Set Plot Names Umieść na panelu wskaźnik Wavefrom Graph. Otwórz diagram VI. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wskaźnik Waveform Graph i wybierz z menu Create»Reference. Umieść na diagramie nowego VI subvi Set Plot Names. Wskazówka Jeśli VI Set Plot Names jest otwarty, możesz przenieść jego ikonę, znajdującą się w prawym górnym rogu panelu, na diagram nowego VI. Połącz referencję WaveformGraph z wejściem Graph Reference VI Set Plot Names. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wejście Plot Names i wybierz z menu Create»Control. Twój diagram powinien przypominać rysunek Przejdź na panel nowego VI. Wpisz One i Two w kolejne elementy tablicy Plot Names. Przenieś Plot Legend na prawą stronę wykresu tak, aby bez problemu rozwinąć legendę. Uruchom VI. One i Two powinny pojawić się w legendzie. National Instruments Corporation 5-19 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

24 Notatka Graph. 2. Test VI z użyciem wykresu Waveform Chart. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wskaźnik Waveform Graph i wybierz z menu opcję Replace»Graph»Waveform Chart. Dodaj Three jako kolejny element do tablicy Plot Names. Uruchom VI. Three powinno pojawić się w legendzie wykresu. 3. Test VI z użyciem XY Graph. Naciśnij prawym klawiszem myszy na wskaźnik Waveform Chart i wybierz z menu opcję Replace»Graph»XY Graph. Dodaj Four jako kolejny element do tablicy Plot Names. Uruchom VI. Powinien pojawić się błąd. Wyświetlany jest błąd, ponieważ subvi nie obsługuje referencji do wykresu XY 4. Zamknij VI. Nie musisz zapisywać VI, z którego korzystałeś do testów Set Plot Names. Koniec ćwiczenia 5-3 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-20 ni.com

25 Notatki National Instruments Corporation 5-21 LabVIEW Core 2 Ćwiczenia

26 Notatki LabVIEW Core 2 Ćwiczenia 5-22 ni.com

Przykład. LabVIEW TM Core 1 Ćwiczenia

Przykład. LabVIEW TM Core 1 Ćwiczenia LabVIEW TM Core 1 Ćwiczenia Kurs do oprogramowania w wersji 2011 Wydanie z sierpnia 2011 roku Kod produktu 325291C-0126 LabVIEW Core 1 Ćwiczenia Prawa autorskie 1993 2011 National Instruments Corporation.

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Maszyna stanu State Machine

Maszyna stanu State Machine Pozwala na sekwencyjne wykonywanie zadań. Wykorzystuje się struktury Case umieszczone w pętli While. Wywołanie konkretnej struktury Case jest zdeterminowane wyjściem z poprzednio wykonanej struktury Case.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku

Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku 1 Wprowadzenie 1.1 Tworzenie projektu (wersja 0.3) Filip A. Sala, Marzena M. Tefelska W celu utworzenia projektu należy uruchomić środowisko LabView i wybrać

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i zapis plików w VI

Tworzenie i zapis plików w VI Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Front Panel Tworzenie aplikacji rozpoczyna się poprzez umieszczenie i organizacje kontrolek i wyświetlaczy na panelu czołowym korzystając

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Robert Barański, AGH, KMIW For Loops While Loops v1.0

Robert Barański, AGH, KMIW For Loops While Loops v1.0 PĘTLA CZASOWA (For Loops, While Loops) Powtórzenia w okienku wewnętrznym mają na celu otrzymanie szczególnej wartości logicznej. Wartość ta zależna jest od ciągłego przetwarzania w pętli czasowej. Klikając

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU

RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU Spis treśći 1. Komunikacja...3 1.1. Połączenie...3 1.2. Rozłączenie...3 1.3. Problemy z połączeniem...3 1.4. Ustawienia transmisji...4 2. Wykresy...4 2.1. Rysowanie siatek...4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIENIE MODUŁOWOŚCI (Understanding Modularity)

ZROZUMIENIE MODUŁOWOŚCI (Understanding Modularity) Tutorial pokazuje, jak stworzyć modułowy program. Zaleta oprogramowania w LabVIEW leży w hierarchicznej naturze IV, którą można używać w Block Diagram (Schemacie Blokowym) innej IV. Nie ma ograniczeń w

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC 1. Podłącz odbiornik 2. Uruchom TurningPoint 3. Sprawdź połączenie (Odbiornik i/lub ResponseWare) 4. Wybierz listę uczestników (opcjonalne) 5. Wybierz głosowanie

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Robert Barański, AGH, KMIW Arrays and Clusters v1.0. Poniższy poradnik wprowadza do tworzenia oraz obsługi tablic i typów danych klastra.

Robert Barański, AGH, KMIW Arrays and Clusters v1.0. Poniższy poradnik wprowadza do tworzenia oraz obsługi tablic i typów danych klastra. Tablice i Klastry (Tutorial: Arrays and Clusters) Poniższy poradnik wprowadza do tworzenia oraz obsługi tablic i typów danych klastra. Tablica składa się z elementów i wymiarów. Jest albo kontrolką, albo

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Spis treści I. Zawartość opakowania II. III. IV. Wymagania sprzętowe Instalacja Funkcje V. Podstawy VI. VII. VIII. IX. X. Języki XI. Edycja Książki Adresowej Edycja

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi.

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi. Tworzenie wykresów w Excelu. Część pierwsza. Kreator wykresów Wpisz do arkusza poniższą tabelę. Podczas tworzenia wykresów nie ma znaczenia czy tabela posiada obramowanie lub inne elementy formatowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje Laboratorium 050 Crystal Reports Ćwiczenie 1 Otwarte pozycje 1. Uruchomić Microsoft.NET 2. Wybrać New Project, preferowany język (np. VB), Reporting, Crystal Reports Application i w polu Name (nazwa projektu)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku G - Laboratorium 7

Programowanie w języku G - Laboratorium 7 1 Programowanie w języku G - Laboratorium 7 Ćwiczenie 7.1 Wyskakujący wykres Zbudowanie programu wyświetlającego panel czołowy podprogramu w czasie pracy programu głównego. Postępowanie według poniższych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST. część 1

Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST. część 1 Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST część 1 Edytor raportu SigmaNEST to wszechstronne narzędzie umożliwiające zarówno dostosowanie każdego raportu pod specyficzne oczekiwania klienta,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku G - Laboratorium 12

Programowanie w języku G - Laboratorium 12 1 Programowanie w języku G - Laboratorium 12 Ćwiczenie 12.1 Budowa aplikacji (1) Cel: Wykorzystanie utworzonego uprzednio programu Login.vi do kontroli dostępu do tworzonej aplikacji. Celem kolejnych ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

LabVIEW w połączeniu z urządzeniami rejestrującymi obraz, ruch, może zostać użyty równie funkcjonalnie jak przyrządy GPIB, PXI, RS232 i RS485.

LabVIEW w połączeniu z urządzeniami rejestrującymi obraz, ruch, może zostać użyty równie funkcjonalnie jak przyrządy GPIB, PXI, RS232 i RS485. Pierwsze kroki z LabVIEW Virtual Instruments Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 30 minut. Wstęp Programy wykonane w LabVIEW są nazywane wirtualnymi przyrządami (virtual instruments,

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

W kolejnym odcinku zajmiemy się umieszczaniem w naszym projekcie zestawu ikon służących szybkiemu korzystaniu z opcji programu.

W kolejnym odcinku zajmiemy się umieszczaniem w naszym projekcie zestawu ikon służących szybkiemu korzystaniu z opcji programu. W kolejnym odcinku zajmiemy się umieszczaniem w naszym projekcie zestawu ikon służących szybkiemu korzystaniu z opcji programu. Reprezentantami ikon są małe obrazki przedstawiające najczęściej daną czynność

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800.

Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Wraz z niniejszym tutorialem, dołączone są 4 pliki (krok0, krok1, itd). Nie należy ich

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

1. Wybierz File New Application. Pojawi się nowa aplikacja w Delphi.

1. Wybierz File New Application. Pojawi się nowa aplikacja w Delphi. DCOM Aplikacje serwera i klienta DCOM, które zamierzamy stworzyć są podobne do tych zrobionych w ćwiczeniu dotyczącym TCP/IP. Aplikacja serwera będzie jedno wątkowa, a co za tym idzie będzie mogła obsłużyć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 12 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Generowanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowej kampanii i jej ustawienia

Tworzenie nowej kampanii i jej ustawienia Tworzenie nowej kampanii i jej ustawienia W tym przewodniku dowiesz się jak Tworzyć kampanie w Twoim koncie GetResponse oraz skutecznie nimi zarządzać. Tworzenie nowej kampanii i jej ustawienia 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia podstron

Zasady tworzenia podstron Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo