PP.33/16PN/14 Załącznik nr 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PP.33/16PN/14 Załącznik nr 4"

Transkrypt

1 System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Rozwój infrastruktury Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej i kulturalnej (Etap I). Część 3. System śledzenia obiektów ruchomych i interakcja z systemem multimedialnym. Zakup i instalacja sprzętu i oprogramowania: zakup i montaż wyposażenia bryczki w system śledzenia położenia. Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny Gliwice, Chorzów,

2 1 SPIS TREŚCI 2 Wstęp Opis Protokół komunikacyjny (v.1) Szczegółowy opis parametrów dla metody http-get Funkcjonalność aplikacji mobilnej Urządzenie mobilne

3 2 WSTĘP W niniejszym dokumencie przedstawiono koncepcję implementacji systemu oraz zarys prac niezbędnych do wykonania przez Wykonawcę w ramach szeroko rozumianej tzw. instalacji i integracji. Niniejszy dokument nie wyczerpuje jednak wszystkich niezbędnych prac, które będą konieczne do wykonania przez Wykonawcę i ma jedynie charakter poglądowy, mający na celu poinformowanie Wykonawcy o bieżącej infrastrukturze posiadanej przez Zamawiającego oraz sugerowanym sposobie rozwiązania problemu. 3 OPIS Trzeci etap wdrożenia obejmuje uruchomienie systemu śledzenia bryczki z wykorzystaniem technologii pozycjonowania satelitarnego Glonass/GPS i komunikacji poprzez sieć 2G/3G/LTE. Zakłada się posiadanie przez woźnicę lub umieszczenie (tymczasowe, z możliwością demontażu) na bryczce urządzenia typu smartfon lub tablet z komunikacją 2G/3G/LTE w sieci obejmującej zasięgiem MGPE. Urządzenie okresowo będzie raportowało położenie bryczki do centralnego serwera znajdującego się w serwerowni MGPE, poprzez udostępnioną usługę, widoczną w publicznej sieci Internet. 4 PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY (V.1) Urządzenie raportuje swoją pozycję w interwałach skonfigurowanych w ustawieniach aplikacji (standardowo około 1s) korzystając z bezpiecznego połączenia https lub niezabezpieczonego http (wynika to z konfiguracji adresu URL, pod którym znajduje się usługa). Dla połączenia zabezpieczonego należy umożliwić po stronie klienta akceptację dowolnego certyfikatu SSL, w szczególności zawierającego błędy ie jak: niewłaściwy common name, niepoprawny przedział dat dla certyfikatu, brak ścieżki certyfikacji, brak ścieżki certyfikacji od zaufanego centrum certyfikacji. Funkcja ta powinna być przełączana w konfiguracji (np. checkbox akceptuj dowolny certyfikat SSL ). Aplikacja kontuje się z serwerem umieszczonym w MGPE, który nasłuchuje na dedykowanym porcie komunikacyjnym w jednym z ww. protokołów. W sekcji konfiguracyjnej aplikacji powinna być możliwość wprowadzenia dowolnego adresu URL, pod którym znajduje się serwer. W szczególności możliwe są adresy URL składające się z numerycznego adresu IP, wraz z podanym numerem portu, adresy składające się wyłącznie z sekcji root jak i adresy wraz z podkatalogami, oraz z końcową nazwą pliku. Poniżej podano kilka przykładów (lista nie wyczerpuje wszystkich kombinacji): Zapytania, które nie zostaną obsłużone przez serwer do momentu konieczności wysłania kolejnej informacji (a więc w skonfigurowanym interwale czasowym) należy pominąć bez oczekiwania na odpowiedź serwera. W przypadku długotrwałego braku połączenia, na ekranie urządzenia (oraz opcjonalnie dźwiękowo) powinna pojawiać się stosowna informacja. 3

4 4.1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW DLA METODY HTTP-GET Bieżąca pozycja bryczki jest przekazywana w postaci łańcucha URL (metodą http GET) i składa się z następujących elementów (kolejność dowolna, wielkość liter w nazwach kluczy nie ma znaczenia, w wartościach litery duże i małe są rozróżnialne i należy uwzględnić ich wielkość): Tabela 1. Opis parametrów dla metody http GET Lp. Klucz Znaczenie Format danych Obligatoryjne Opis 1 ID Identyfikator urządzenia 8 cyfr, zapis pełny włączając zera nieznaczące, np.: SECID Klucz zabezpieczenia 16 znaków alfanumerycznych 3 LON Długość geograficzna Wartość zmiennoprzecinkowa typu Double, jako znak dziesiętny kropka np.: Wartość z przedziału Wartości dodatnie oznaczają półkulę wschodnią, wartości ujemne oznaczają półkulę zachodnią. 4 LAT Szerokość geograficzna Wartość zmiennoprzecinkowa typu Double, jako znak dziesiętny kropka np.: Wartości z przedziału Wartości dodatnie oznaczają półkulę północną, wartości ujemne oznaczają półkulę południową. 5 TS Sygnatura czasowa lokalizacji 6 ALT Wysokość bezwzględna nad poziomem morza. Format zgodnie z ISO , włącznie z podaniem strefy czasowej pomiaru np.: T19:17:30+02:00 zakodowany (URLEncode): T19%3A17%3A30%2B02%3A0 0 Wartość zmiennoprzecinkowa typu Double, jako znak dziesiętny kropka np.: nie Numer kolejny nadawany przez administratora systemu. Konfigurowalny w urządzeniu. Ze względów bezpieczeństwa, algorytm wyliczania klucza zabezpieczeń zostanie podany po podpisaniu umowy z Wykonawcą 1 Z odbiornika (GPS/Glonass/Bei dou/galileo), w stopniach dziesiętnych. Z odbiornika (GPS/Glonass/Bei dou/galileo), w stopniach dziesiętnych. Czas UTC, podawany z dokładnością do sekundy oraz z podaniem strefy czasowej. Jest to czas uzyskania pomiaru (a nie czas nadania informacji). (GPS/Glonass/Bei dou/galileo, możliwe wspomaganie altymetrem 1 Zamawiający oświadcza, że algorytm jest jednym z typowych algorytmów dostępnych w domenie publicznej i jest prosty w implementacji przy wykorzystaniu zewnętrznych, ogólne dostępnych bibliotek programistycznych. 2 W związku z występowaniem znaków zastrzeżonych dla adresów URL, niezbędne jest wykonanie operacji kodowania zgodnie ze standardami tworzenia łańcuchów URL. Wygląd zakodowanego ciągu znaków przedstawiono w nawiasie poniżej przykładu. 4

5 7 BEARING Kierunek poruszania się obiektu. Wartość zmiennoprzecinkowa typu Float, jako znak dziesiętny kropka, np.: ACCU Dokładność pomiaru. Wartość zmiennoprzecinkowa typu Float, jako znak dziesiętny kropka, np.: SPEED Prędkość poruszania się obiektu. nie nie Wartość zmiennoprzecinkowa typu Float, jako znak dziesiętny kropka, np.: 5.12 nie barometrycznym). Informacja podawana, o ile jest dostępna. Uwaga możliwa jest wartość ujemna! Kierunek poruszania się obiektu w stopniach (i ułamkach stopni). Informacja podawana, o ile jest dostępna. Wskazane wspomaganie magnetometrem (kompasem) o ile dostępny w urządzeniu. Uwaga możliwa jest wartość ujemna! Podane w metrach, o ile dostępne. Podane w m/s, prędkość poruszania się obiektu względem ziemi (true ground speed). Przykład zapytania dla metody http-get, informującej o położeniu obiektu nr. 472 na terenie Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny: https://serwer/usługa/handler?id= &secid= abcdef&lon= &lat= &TS= T19%3A17%3A30%2B02%3A00&ALT=304.02&BEARING= &ACCU=1&SPEED=5 5 FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI MOBILNEJ Poza funkcjami związanymi ze śledzeniem i przekazywaniem bieżącej lokalizacji obiektu do serwera MGPE, aplikacja musi posiadać następujące funkcje (nie wyłączając innych): Raportowanie położenia urządzenia zgodnie z protokołem komunikacyjnym zamieszczonym rozdziale 4 wraz z podrozdziałami. Sprawdzenie przy uruchomieniu oraz monitorowanie w trakcie pracy, czy odbiornik GPS/Glonass urządzenia jest włączony na poziomie systemu operacyjnego/urządzenia oraz przekierowanie do odpowiedniej strony ustawień systemu operacyjnego/urządzenia w przypadku, gdy odbiornik ten jest wyłączony. Sprawdzenie przy uruchomieniu oraz monitorowanie w trakcie pracy, czy jest dostępne połączenie sieciowe TCP/IP oraz przekierowanie do odpowiedniej strony ustawień systemu operacyjnego/urządzenia w przypadku, gdy transfer danych jest wyłączony (sprawdzenie 5

6 dotyczy dowolnego medium komunikacyjnego, natomiast przekierowanie w celu włączenia transferu danych powinno skierować użytkownika na stronę ustawień związaną z siecią 2G/3G/4G (a nie np. WiFi czy Bluetooth). Informowanie na bieżąco o jakości pozycjonowania (GPS fix) na ekranie aplikacji, informacja o bieżącym położeniu geograficznym (długość / szerokość) oraz gdy dostępne kierunek poruszania się, wysokość nad poziomem morza, jakość pozycjonowania (analogicznie do zestawu przekazywanych danych). Informowanie głosowe o utracie i uzyskaniu precyzyjnego pozycjonowania z wykorzystaniem satelitarnego systemu GPS/Glonass. Informowanie o połączeniu z serwerem MGPE (realizowane, jako okresowe sprawdzanie, czy komunikacja z serwerem się powiodła) funkcja ta musi uwzględniać interwał raportowania. Brak konieczności utrzymywania stale włączonego ekranu podczas pracy oprogramowania. W sekcji ustawień aplikacji konieczne jest uwzględnienie sterowania następującymi elementami (nie wyłączając innych): Konfiguracja identyfikatora urządzenia. Konfiguracja adresu URL, pod którym znajduje się serwer. Możliwość włączenia / wyłączenia komunikatów głosowych aplikacji. Interwał raportowania. Przełącznik włączający akceptację dowolnego (nawet niepoprawnego) certyfikatu SSL. Klucz prywatny używany do wyliczania MD5. 6

7 6 URZĄDZENIE MOBILNE Urządzenie mobilne musi pozwalać na płynną pracę aplikacji (odpowiednio duża pamięć i wydajny procesor), zapewniać dobrej jakości połączenia z siecią komórkową oraz posiadać odbiornik sygnałów pozycjonowania satelitarnego co najmniej dla sieci GPS oraz Glonass. Urządzenie może ponadto korzystać z sieci Beidou oraz Galileo w celu poprawienia jakości pozycjonowania, jak również wykorzystywać inne techniki poprawy jakości pozycjonowania, w tym SBAS (EGNOS), DGPS, AGPS i inne. Urządzenie musi być wyposażone w możliwość podłączenia się do sieci telefonii komórkowej dowolnego operatora oferującego usługi na terenie RP, w szczególności do sieci ORANGE, PLAY, T- Mobile, PLUS, AERO-2 w standardzie 2G i 3G. Urządzenie musi posiadać rozszerzoną baterię pozwalającą na nieprzerwaną pracę z włączonym transferem danych oraz systemem pozycjonowania w trakcie typowego dnia pracy w Parku (z reguły poniżej 12h/dobę). 7

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych Wersja 1.4 / 11-10-2012 / autor: Dariusz Jaruga Spis treści Spis treści Spis treści... 2 Dostęp do konta na serwerze pocztowym MS Exchange

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania i konfigurowania poczty o365 dla urządzeń mobilnych i programów poczty elektronicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Instrukcja korzystania i konfigurowania poczty o365 dla urządzeń mobilnych i programów poczty elektronicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Instrukcja korzystania i konfigurowania poczty o365 dla urządzeń mobilnych i programów poczty elektronicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wersja 2.14 / 07-11-2013 / autor: Dariusz Jaruga Spis

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł VoIP Moduł VoIP pozwala na współpracę Systemu Vision z telefonią cyfrową VoIP (Voice-over-IP) w protokole SIP. Jego podstawowym zadaniem jest nawiązanie komunikacji z urządzeniami tego typu. Możliwe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji Skanuj do sieci (Windows )

Instrukcja funkcji Skanuj do sieci (Windows ) Instrukcja funkcji Skanuj do sieci (Windows ) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother, patrz uu Instrukcja Obsługi dla Sieci. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów)

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów) Oprogramowanie nawigacyjne Navitel Nawigator Instrukcja dla użytkowników (do palmtopów) NAVITEL s.r.o., 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. "CTN" Z.S.A., 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort Mac OS X 10.5 + Windows 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Konfigurowanie bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo