Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim"

Transkrypt

1 Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

2 Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik Zespołu 2. Joanna Majewska - Lenarcik 3. Grzegorz Ocieczek 4. Małgorzata Okularczyk 5. Maria Wyra str. 2

3 Spis treści 1. Działania promocyjno marketingowe branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego Portale i czasopisma branży informatycznej w Polsce i Europie Polskie i zagraniczne czasopisma branży informatycznej Zagraniczne czasopisma i portale branży informatycznej Regionalne i zagraniczne instytucje otoczenia biznesu dla branży informatycznej Zagraniczne instytucje otoczenia biznesu Regionalne instytucje otoczenia biznesu Zaprezentowanie dostępnych możliwości instrumentów finansowania działań biznesowych i promocyjnych dla przedsiębiorstw z danej branży w oparciu o polskie prawo i ustawodawstwo UE Dotacje rozwojowe Wsparcie eksportu Bibliografia str. 3

4 1.Działania promocyjno marketingowe branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego Działania promocyjno marketingowe w branży informatycznej powinny być oparte o obowiązujące trendy globalne w tym sektorze. Wykorzystując specyfikę branży, działania promocyjne powinny być oparte na marketingu internetowym, który pozwoli dotrzeć do grupy docelowej i zidentyfikować jej oczekiwania. Do proponowanych działań z zakresu promocji i marketingu należą: Reklama internetowa Media społecznościowe Domki innowacji Badania omnibusowe Badania etnograficzne Wszystkie wymienione działania zostaną zaprezentowane w dalszej części opracowania wraz z głównymi celami oraz korzyściami dla branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego. Reklama internetowa W pierwszej kolejności zostaną zaprezentowane działania z zakresu reklamy internetowej. Tego typu działalność ma pomóc omawianej branży dotrzeć do szerszego grona klientów. Reklama internetowa w przypadku branży informatycznej zarówno na rynku lokalnym jak i zagranicznym, powinna wykorzystywać takie trendy jak geolokalizacja i grywalizacja. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że wydatki polskich przedsiębiorców na reklamę internetową wciąż wzrastają. Trend ten przedstawia poniższy wykres (Wykres 1). str. 4

5 Wykres 1: Wydatki ( mln zł) na reklamę internetowa w Polsce w ostatnich latach Rok Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych zastanych w Internecie: Powyższy wykres pokazuje, że wydatki w Polsce na e-reklamę w ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosły niemal dziesięciokrotnie. Oznacza to, że e ta forma promocji jest coraz bardziej popularna i warto w nią ą zainwestować zwłaszcza w przypadku branży informatycznej. Dla porównania wydatków przeznaczanych na reklamę internetową, poniżej zaprezentowany został wykres z danymi dotyczącymi wydatków na e-reklamę przypadających na jednego jej użytkownika w rożnych krajach europejskich. str. 5

6 Wykres 2: Wydatki na jednego użytkownika w reklamie internetowej w wybranych krajach w roku 2007, dane podane w Euro. Wybrane kraje 0 36,9 Włochy 37,1 Austra 28,2 Francja 42,2 49,2 Finlandia 65 Belgia 76,1 Holandia 80,4 91,9 Niemcy 109,5 Szwecja 120,8 Usa 133,2 Dania Wielka Brytania Norwegia Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych zastanych w Internecie: Średnia europejska wyniosła 80,6 EUR, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę w wysokości 317,5 zł. Najwięcej wydali reklamodawcy norwescy, na drugim miejscu uplasowała się Wielka Brytania, a podium zamyka Dania. Dla porównania średnia w stanach wynosi 91,9 EUR (362 zł). Okazuje się, że e im bardziej dojrzały i rozwinięty rynek, tym szybciej wzrasta tempo wydatków reklamy internetowej przypadających na jednego użytkownika1. Z badań wynika, że e stosunek internautów do reklam jest negatywny, stwierdziło tak 57% 2. Z tego względu, zaleca się ę by polskie przedsiębiorstwa korzystając z reklamy internetowej, umieszczały swoje ogłoszenia głównie na stronach branżowych, gdzie potencjalni klienci poszukują informacji dotyczących sektora informatycznego. 1 Ibidem. 2 news.pl/theme.php?art=1188 str. 6

7 Media społecznościowe Kolejnym omawianym zagadnieniem są media społecznościowe (Social Media Marketing), które za pośrednictwem fenomenu Facebooka cieszą się coraz większą popularnością z zakresu działań promocyjno-marketingowych. Aktualnie na rynku reklamy media społecznościowe znajdują się w czołówce najskuteczniejszego narzędzia marketingowego. Umożliwiają nie tylko reklamę za pomocą linków sponsorowanych, ale również prezentacje profilu firmy i szybki dostęp do grupy docelowej. Przedsiębiorstwa z branży informatycznej województwa zachodniopomorskiego, powinny kreować swój wizerunek nie tylko na polskich portalach społecznościowych, ale i na stronach, które są popularne na rynkach zagranicznych. Do najbardziej popularnych portali na rynku światowym i europejskim należy Myspace i Facebooka. Niezależnie od branży, można wykorzystać je jako narzędzie marketingowe, korzyści z niego płynące to: Gromadzą różne grupy docelowe Jako narzędzie marketingowe są tanie w wykorzystaniu Umożliwiają poznanie opinii klientów Dostarczają informacji o użytkowniku/kliencie: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, a tym samym charakteryzują grupę docelową. Przedsiębiorstwa wykorzystujące portale społecznościowe do celów marketingowych, mogą na bieżąco obserwować dyskusje użytkowników na temat ich produktów. Dzięki temu mogą udoskonalać swoje produkty i usługi i kontrolować rozmowy na forum. Do najważniejszych elementów portali społecznych należy komunikacja. Zakładając konto firmowe na polskim lub zagranicznym portalu społecznym należy pamiętać, że jego użytkownicy oczekują szybkiej interakcji, w ten sposób można nawiązać bliższy kontakt z potencjalnym klientem. Należy również mieć na uwadze fakt, że tego typu portale to narzędzia służące również do str. 7

8 Opracowanie tematyczne nr 2 dla branży informatycznej rozrywki, z tego względu ędu konto firmowe powinno być by reklamowane niesztampowo, lecz poprzez kontakt z klientem, konkursy konkurs i zachęcanie do udzielania sięę na stronie. Poniższy szy schemat prezentuje najpopularniejsze portale społecznościowe, społecznościowe, wykorzystywane do działań marketingowychh (Rysunek 1). Rysunek 1: Światowe wiatowe portale społecznościowe, społeczno iowe, wykorzystywane do Social Media M Marketingu. Źródło: ródło: opracowanie własne, na podstawie grafik zastanych w Internecie Interneci str. 8

9 Domki innowacyjności Równie istotnym narzędziem promocyjno-marketingowym dla branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego są domki innowacyjności. Domki innowacyjności to miejsca promocyjne, w których klient może się bezpośrednio zapoznać z oferowaną usługą lub produktem. Czasy kiedy klient był zachęcony do kupna produktu za pośrednictwem zwykłej reklamy, bezpowrotnie minęły. Teraz firmy, zwłaszcza działające w branży informatycznej, powinny stawiać na innowacyjny marketing i kształtowanie relacji z klientem. Z tego powodu coraz częściej przedsiębiorstwa i duże korporacje stwarzają domki innowacyjności. Przykładem tego typu firmy jest firma Pampers, która stawiając coraz więcej tego typu miejsc zachęca do zapoznania się ze swoimi produktami. W ich przystani można obejrzeć nowe produkty, posłuchać porad specjalisty dla młodych rodziców oraz skorzystać z samplingu. Ten rodzaj marketingu można dostosować do każdej niemal branży, zwłaszcza przy wchodzeniu na rynki zagraniczne, gdzie w pierwszej kolejności należy zaznajomić potencjalnych klientów z nowym produktem. Dla przedsiębiorstw w branży informatycznej dobrym pomysłem jest stworzenie mini kawiarenek internetowych z bezpłatnym dostępem do Internetu. Odwiedzający klienci będą mieli okazje nie tylko skorzystać z Internetu, ale również zapoznać się ze sprzętem oferowanym przez firmę, z nowymi oprogramowaniami i usługami internetowymi. Do ich usług powinien być również konsultant służący radą z zakresu wyboru odpowiedniego produktu, dostosowanego do potrzeb klienta. Tego typu rozwiązania można wykorzystać w centrach handlowych, bezpośrednich punktach obsługi klienta, na targach branżowych oraz we wszystkich innych miejscach, które charakteryzują się dużym skupiskiem ludzi. Powyższą strategię marketingową, można ulepszyć za pomocą badań marketingowych. Poniższy schemat przedstawia możliwości wykorzystania metod badawczych w marketingu: str. 9

10 Opracowanie tematyczne nr 2 dla branży informatycznej Schemat 1 Badania marketingowe w strategii promocyjnej. Informacja Źródła zewnęt rzne Źródła wewnętrzne Własne obserwac je Monitori ng wewnętr zne bazy danych Informacj e od pracowni ków Czasopis ma branżow e Wyniki przeprow adzonych badań Źródło: ródło: Opracowanie własne na podstawie danych zastanych w Internecie. Powyższy szy schemat obrazuje możliwości wykorzystywania badań w działaniach marketingowych i promocyjnych. W pierwszej kolejności kolejno należy zwróćć uwagę uwag na informacje, które można uzyskaćć za pomocą pomoc badań. W tej kwestii niezbędne ędne jest postawienie odpowiednich celów badawczych. W dalszej kolejności kolejno należy wziąć ąć pod uwagę uwag dostępne źródła, które stanowiąą ważny żny element badania. Źródła można podzielićć na wewnętrzne, wewn do których należą własne obserwacje, monitoring, wewnętrzne wewn trzne bazy danych ( dane o klientach) oraz wyniki wcześniejszych niejszych badań. bada Do źródeł zewnętrznych,, które można moż wykorzystać w badaniach promocyjno-marketingowych marketingowych należą nale informacje od pracowników oraz klientów oraz informacje dostępne ępne w rożnego roż rodzaju literaturze branżowej owej czasopismach, książkach, ksi periodykach itp.). str. 10

11 Będąc przy tematyce wykorzystywania badań w działaniach promocyjno-marketingowych branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego należy przedstawić przykładowe badania promocyjno-marketingowe, które są istotne dla branży informatycznej. Badania Omnibusowe Badania omnibusowe polegają na stworzeniu jednej wspólnej ankiety przez wiele przedsiębiorstw tej samej branży. Obniża to koszty finansowe i tego typu badanie może być realizowane w ramach struktur klastrowych. Plusem jest też możliwość zadania wielu pytań szerokiemu gronu respondentów, którzy będą mniej znudzeni gdy wiele firm stworzy jedną ankietę i nie będą musieli odpowiadać na podobne pytania kilkakrotnie. Badania etnograficzne Po sprawdzeniu skuteczności wcześniej wymienionych działań promocyjnych za pomocą metody omnibusowej, należy zastanowić się nad zastosowaniem badań marketingowych na szerszą skalę 3. Dla specyfiki branży informatycznej proponowane są badania etnograficzne, które w marketingu wykorzystywane są głownie do badania czynności związanych z nabywaniem rożnych usług lub produktów. Badania etnograficzne sprawdzają się również gdy z różnych przyczyn nie można w pełni zaufać danym otrzymanym za pomocą metod jakościowych lub ilościowych. Tego typu sytuacje występują w momencie gdy: Konsumpcja kierowana jest modą Zachowania badanych określone są przez ich otoczenie (np. bogaci kupują, marki które kojarzą się z luksusem, pomimo że nie zawsze przekłada się to na ich jakość). 3 Badania marketingowe od teorii do praktyki, red. D. Maison, A. Noga-Bogmilski, D. Maison, Jakościowe metody badań marketingowych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 31. str. 11

12 Rzeczywiste zachowania respondentów sprzeczne są z utrwalonymi normami. Plan badań etnograficzny jest elastyczny i wynika wyłącznie z założenia celów odpowiednich do danego badania. Poniższa tabela prezentuje przykłady badań etnograficznych dla branży informatycznej na rynku lokalnym i zagranicznym. Tabela 1Przykłady badań etnograficznych dla branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego. Problem Określenie związku pomiędzy wielkością mieszkania/biura a rodzajem i ilością kupowanego sprzętu technologicznego. Źródło: Opracowanie własne Metoda Wizyty w domach Wizyty w małych i średnich przedsiębiorstwach Wywiady pogłębione z użytkownikami sprzętów Obserwacje przestrzenne Obserwacja pracy z zastosowaniem danego sprzętu Z powyższej tabeli wynika, że w przypadku badań etnograficznych znaczącą rolę odgrywa obserwacja naturalnego środowiska obiektu badanego. Z tego powodu tak ważne jest by badania toczyły się w naturalnym świecie badanych. Można więc powiedzieć, że najważniejszą zaletą tego typu badań jest bezpośredni dostęp badacza do badanych miejsc, zdarzeń i sytuacji. Zapewnia to możliwość poznawania reakcji badanych w ich rzeczywistych układach przestrzennych. str. 12

13 2.Portale i czasopisma branży informatycznej w Polsce i Europie. Zaprezentowane czasopisma i portale branżowe dostępne na rynku polskim i europejskim zostały wybrane ze względu na swoją popularność na danym rynku i wartość zamieszczanych informacji. W pierwszej kolejności zostaną zaprezentowane czasopisma branży informatycznej występujące na rynku europejskim i krajowym. 2.1Polskie i zagraniczne czasopisma branży informatycznej Automatyka: czasopismo jest miesięcznikiem. Na jego łamach można znaleźć informacje dotyczące automatyki. Wydawca umożliwia również pobranie bezpłatnego wydania czasopisma. W każdym numerze publikowany jest raport dotyczący kwestii techniczno-rynkowych, którego celem jest umożliwienie czytelnikom pełniejszej orientacji na rynku nowych technologii 4. Czasopismo przeznaczone jest dla branż technicznych i informatycznych zajmujących się konstrukcją maszyn oraz ich programowaniem komputerowym. Miesięcznik, którego głównymi odbiorcami jest kadra inżynierska i informatyczna zainteresowana nowościami elektronicznymi. Miesięcznik posiada również swoje firmowe laboratorium i w każdym numerze prezentuje nowe osiągnięcia i projekty w nim wykonywane. Również istnieje możliwość bezpłatnego pobrania numeru przez Internet Ibidem. str. 13

14 Miesięcznik, który zajmuje się globalnym rynkiem internetowym. Na jego łamach można przeczytać o aktualnych trendach internetowych oraz o kursach organizowanych w branży informatycznej. To portal głównie dla studentów, absolwentów oraz profesorów branży informatycznej. Portal pełni funkcje edukacyjną, a jego zasoby podzielone są według lat studiowania. Na stronie można przeczytać różnego rodzaju artykuły naukowe pisane przez studentów, specjalistów oraz profesorów uczelni wyższych. Dostępne są też eseje naukowe. Plusem portalu jest udostępnianie obszerniejszych prac naukowych, które są zazwyczaj pracami zbiorowymi poświęconymi tematyce informatycznej 6. Portal skierowany do grafików i wszystkich zainteresowanych branżą informatyczną. Prezentowane są nowości technologiczne wraz z opisami i zdjęciami. Portal podzielony został na 7 głównych kategorii: grafika, webmaster, windows, hardware, software, download, książki. W dziale materiałów książkowych można skorzystać z internetowej książki i za pomocą wyszukiwarki odnaleźć interesującą pozycje Prócz książek zakupić można również programy komputerowe, takie jak Corel, AutoCAD, Nero i wiele innych str. 14

15 Portal przeznaczony jest dla specjalistów z branży informatycznej administratorów i inżynierów systemowych. Strona podzielona jest na cztery główne kategorie: Aktualności Narzędzia Wiedza Forum Na portalu można przeczytać również artykuły branżowe oraz zapoznać się z opiniami użytkowników. 2.2Zagraniczne czasopisma i portale branży informatycznej W dalszej kolejności zostaną zaprezentowane portale i czasopisma branżowe występujące na rynkach zagranicznych. Prezentowane poniżej pozycje zostały również wybrane ze względu na swoja popularność na danym rynku europejskich oraz opinię wśród użytkowników i czytelników. Netzwelt to portal, który jest czasopismem ogólnodostępnym wydawanym online Miesięcznie strona otrzymuje aż do 30 mln wiadomości o największych niemieckojęzycznych ofertach z dziedziny informatyki. Strona miała miesięcznie 3,49 mln różnych odwiedzających, z różnych branż. Magazyn proponuje wiedzę kompaktową dla czytelnika- z artykułami źródłowymi, porównywarkami cenowymi, archiwami download, interaktywnymi elementami i chętną do czatowania i wypowiadania się na forum publicznością str. 15

16 Strona powstała w roku Strona stanowi medium informacyjnym dla międzynarodowego sektora technologicznego. Przeznaczona jest dla profesjonalistów, inwestorów w branży telekomunikacji, zainteresowanych branża informatyczną i osób spragnionych wiedzy z tej dziedziny. Głównie publikuje nowości i aktualności z rynku informatycznego 9. Strona jest jedną z wiodących w branży informatycznej. Proponuje porównania cenowe produktów i usług, testy jakościowe, publikuje nowości, tutoriale, wskazówki, widea i zawiera forum. Strona jest internetowym wydaniem czasopisma fachowego, który wychodzi pod ta samą nazwą. Strona jest przejrzysta, oferuje wiele ciekawych artykułów z wiedzy informatycznej 10. Jest jedną z najbardziej znanych stron w Niemczech jeśli chodzi o branżę informatyczną. Strona proponuje doradztwo w sprawie zakupu sprzętu informatycznego, nowości, downloads, telefonów komórkowych, mody w branży IT, społecznościowe propozycje jak gry, forum, portale, czat. Istnieje również czasopismo wydawane pod tą samą nazwą i jest bardzo obszerne stronnicowo 11. Compuerworld istnieje od roku 1985, czasopismo jest wydawane co dwa tygodnie i informuje o najważniejszych działaniach na scenie IT. Informuje o planowaniu kariery, szkoleniach, wykształceniu i ofertach pracy, poza tym jest platformą z str. 16

17 ogromem wiedzy informatycznej 12. Na portalu magazines można znaleźć aktualne wydania internetowe magazynów komputerowych, jakie są wydawane we Francji. Są tu zamieszczane między innymi takie czasopisma jak: 01 Informatique, 01 Réseaux, Archimag, Création Numérique, Cybertown, Décision, Distributique, Francja Game Spot, Informacje PC, JDNet Solutions, L'Echo Village du. INRIA to francuskie centrum badań i innowacji. Celem tej organizacji jest wzmocnienie transferu technologii i innowacji w informatyce. Wraz z partnerami, INRIA proponuje-za pośrednictwem Centrum Informatyki Innowacji i Badań z Wolnym Oprogramowaniem-stworzeninaukowych, technologicznych i przemysłowych ekspertyz spełniających wyzwania w jednym miejscu warunków do opracowywania wynikające z szybkiego rozwoju wolnego oprogramowania. INRIA jest zorganizowana wokół pięciu kluczowych sektorów: Aeronautyki, obronności, przestrzeni, bezpieczeństwa Oprogramowania, systemów wbudowanych Energii, transportu, zrównoważonego rozwoju Zdrowie, nauki o życiu, biotechnologia Telekomunikacja, sieci, multimedia Dla tych sektorów INRIA oferuje miedzy innymi fundusze start up, pomaga w tworzeniu darmowego oprogramowania, organizuje spotkania przedsiębiorców z tych branż, co ma na celu skrócenie czasu transferu technologii. 12 str. 17

18 W celu wsparcia dystrybucji programu stworzony przez zespoły INRIA do społeczności programistów i / lub użytkowników, INRIA może podjąć decyzję o utworzeniu konsorcjum publikowania oprogramowania 13. Portal to węgierski portal, który przedstawia i wyjaśnia informacje o interesujących przyszłościowych technologiach i ewolucji segmentów IT. Głównym celem twórców tego portalu jest przekazanie czytelnikom najświeższych informacji, skupiając się na tym, aby były one zrozumiałe i pomagały swobodnie poruszać się w zawiłym świecie technologii mobilnych 14. Na tej stronie internetowej można znaleźć użyteczne informacje o zastosowaniu informatyki w domu i w środowisku biznesowym. Ważną kwestią są tu technologie bezprzewodowe, mające coraz szersze zastosowanie str. 18

19 3.Regionalne i zagraniczne instytucje otoczenia biznesu dla branży informatycznej Do opracowania zostały również wybrane instytucje otoczenia biznesu występujące na rynku polskim i europejskim. Wszystkie instytucje zostały wybrane ze względu na specyfikę branży informatycznej oraz efektywność prowadzonych działań promocyjnych. W pierwszej kolejności zostaną przedstawione instytucje zagraniczne. 3.1Zagraniczne instytucje otoczenia biznesu zamiarem wspierania informatyki. Pomoc działa poprzez: Spółka dla informatyki ( Gesellschaft Informatike E.V) została utworzona w roku 1969 w Bonn z wspieranie zawodowej i przedmiotowej pracy informatyków i informatyczek publikowanie i wspieranie publikacji branżowych współdziałanie w politycznym planowaniu polityki badawczej, kształcącej i technologicznej. publiczne opiniowanie i wyrażanie stanowisk w tematach informatycznych wspieranie narybku informatycznego i organizowanie konkursów informatycznych wspieranie kobiet w dziedzinie informatycznej, by je doceniano i równie traktowano jak mężczyzn, organizowanie spotkań pracowniczych, seminariów tematycznych, kongresów, wystaw współdziałanie w obszarze norm i standardów współpraca z państwowymi i światowymi spółkami. str. 19

20 Spółka organizuje co roku w innym mieście razem z miejscowymi uczelniami wyższymi konferencje INFORMATIK 20XX, na której zostają zaprezentowane aktualne trendy i rozwój ze strony naukowej i gospodarczej. Spółka jest członkiem International Federation for Information Processing (IFIP) oraz Council for European Professional Informatics Societies (CEPIS). Ma poza tym również miejsce oraz prawo głosu w fundacji Werner-von-Siemens- Ring 16. Spółka współpracuje m.in. z Uniwersytetami w Kaiserslautern, Karlsruhe i Saarbrücken. Związek gospodarki informatycznej, telekomunikacji i nowych mediów BITKOM jest wiodącą instytucją w branży IT, telekomunikacji i nowych mediów. Jest przedstawicielem ponad 1350 firm, obrót roczny wynosi 50 mld euro rocznie. Łączy najlepsze głowy i przedsiębiorstwa z świata digitalnego. Organizuje wymianę wiedzy i organizuje partnerów współpracy. Wspiera również szkolenie młodych pracowników, ochronę danych i bezpieczeństwa w sieci, green-it, e-medycynę, średnie struktury informatyczne, prawa autorskie, jak również organizację telekomunikacyjną oraz medialną. BITKOM wspiera współpracę wszystkich przedsiębiorstw w branży IT. Wspiera innowacje- by Niemcy zyskały na znaczeniu na świecie oraz by branża się rozszerzała 17. VATM reprezentuje przedsiębiorców działających na niemieckim rynku telekomunikacyjnym. Związek składa się z ponad 90 przedsiębiorstw funkcjonujących na niemieckim rynku. Jego głównym założeniem jest stworzenie uczciwych i równych szans dla str. 20

21 prywatnych przedsiębiorstw IT. Podmiot ten zajmuje się również organizacją przetargów i konkursów by firmy mogły zaprezentować swoje dotychczasowe działania i osiągnięcia. Biura w Berlinie oraz Brukseli dbają o intensywny kontakt z instytucjami wspierającymi branżę. VATM dba również o kontakty z instytucjami występującymi na rynkach zagranicznych. 18. Węgierskie Stowarzyszenie Firm IT IVSZ działa od ponad 18 lat. Zrzesza ponad 300 członków - oprócz wszystkich dużych międzynarodowych firm, można wśród członków znaleźć również największe węgierskie przedsiębiorstwa informatyczne, jak również przedsiębiorstwa lokalne należące do sektora MŚP. Głównym celem IVSZ jest osiągnięcie takiej integracji międzynarodowej innowacyjnego węgierskiego przemysłu IT, która podniosłaby konkurencyjność tego przemysłu na rynku globalnym, jak również inne priorytetowe sektory gospodarki węgierskiej. IVSZ jest partnerem konsultacji władz samorządowych i administracji publicznej, reprezentuje swoich członków nie tylko na szczeblu krajowym, ale także na arenie międzynarodowej. Główne działania tej organizacji opierają się na 19 : silnym lobby w branży intelektualnej IT, reprezentowaniu interesów branży IT, rozwoju przemysłu, badaniach rynku, badaniach i rozwoju innowacji, wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw, działaniach marketingowych przedsiębiorstw, str. 21

22 szerokim zakresie usług dla członków. Węgierskie Stowarzyszenie Firm IT jest aktywnym uczestnikiem programów wspieranych przez Komisję Europejską, przez co promuje międzynarodowe postępy i rozwój jego członków 20. Y-Parc 21 - To instytucja otoczenia biznesu zajmująca się promocją nowych technologii. Głównym celem jest rozwój technologiczny nowych przedsiębiorstw chcących wdrażać nowe technologie w swojej działalności. Y-Parc zapewnia również inkubacje nowo-powstałych przedsiębiorstw, dzięki czemu wspiera innowacyjność regionalną. Główne cele rozwojowe i promocyjne instytucji: dostarczanie usług transportowych dla nowych przedsiębiorstw rozwój infrastruktury nowych przedsiębiorstw zapewnienie trenera rozwojowego nowym firmom zapewnienie dynamicznego rozwoju nowo-powstałych przedsiębiorstw Powyższa instytucja cieszy się popularnością na rynku francuskim ze względu na oferowanie fachowej pomocy dla nowych przedsiębiorców. Można powiedzieć, że Y-Parc jest polskim odpowiednikiem inkubatorów przedsiębiorczości z tym że jego zakres działania jest większy. Największym plusem jest zapewnienie wsparcia trenera biznesowego, który zapewnić ma nie tylko szereg szkoleń dla przedsiębiorców, ale również wsparcie psychiczne i ogólno rozwojowe Ibidem. str. 22

23 Halmstad- To szwedzki park Naukowy z wieloletnią tradycją. Jego głównym celem jest tworzenie nowych przedsiębiorstw zajmujących się nowymi technologiami, również przedsiębiorstw z branży informatycznej. Pracę w Parku technologicznym znajduje około 500 osób. Do głównych zadań parku należy: Wspieranie nowo-powstałych przedsiebiorstw technologicznych Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacyjnych projektów rozwojowych Instytucja ta zajmuje się również opracowywaniem koncepcji biznesowej, a przy wsparciu procesu zakładania działalności gospodarczej silnie angażuje się w sprawy nowych przedsiębiorstw. Z założenia marketingowego instytucji wynika, że zaangażowanie się w rozwój swoich beneficjentów zwiększa ich możliwości rynkowe, a tym samym możliwości parku naukowego. Doradztwo rozwojowo-biznesowe jest na wysokim poziomie, co sprawia że Halmstad jest jedną z wiodących instytucji otoczenia biznesu na rynku szwedzkim. Z parkiem współpracują studenci, naukowcy oraz specjaliści branżowi Regionalne instytucje otoczenia biznesu Działalność instytucji otoczenia biznesu oznacza swego rodzaju sieć instytucji sprzyjających prowadzeniu czy rozpoczęciu działalności gospodarczej, przede wszystkim przez firmy małe i średnie. Instytucje otoczenia biznesu mają już pewne doświadczenie. ale też są instytucjami całkiem nowymi, stażem dorównującymi nierzadko tym, których wspomagają. 23 str. 23

24 Należy stwierdzić, że instytucje wspierające i popierające aktywność gospodarczą nie tworzą jeszcze spójnego systemu pomocy biznesowi. Pod tym względem Polska gospodarka znajduje się nadal in statu nascendi. Jednak, prędzej czy później, system IOB zostanie w pełni zbudowany i ukształtowany. Oczywiście nie chodzi tu jedynie o przejrzystą strukturę systemu instytucji wspierających biznes, lecz o dostępność różnego typu okoliczności sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej 24. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zajmuje się wspieraniem działań mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którymi są podmioty gospodarcze zdefiniowane według przepisów Unii Europejskiej, adekwatnie zaadaptowanych dla potrzeb i możliwości gospodarki polskiej. W krajowym systemie prawnym definicje te zaprezentowane zostały w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami, za przedsiębiorcę uważa się tego kto, bez względu na wielkość, ma obowiązek spełnić łącznie dwa warunki w co najmniej jednym z dwóch ostatnich latach obrotowych. Po pierwsze, chodzi o odpowiednie średnioroczne zatrudnienie: Tym definicjom nie podlegają podmioty, które mimo spełniania powyższych warunków mają jako współwłaścicieli również innych przedsiębiorców. PARP może wykonywać różnorodne zadania na rzecz krajowego biznesu, a ustawodawca wymienia te, które Agencja na pewno winna realizować jako obowiązek ustawowy. Należą do nich: świadczenie usług doradczych dla bezrobotnych, podmiotów non profit, działających na rzecz rozwój gospodarczego zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, organizacja wszelkiego rodzaju szkoleń, organizacja przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju oraz promocji i informacji za granicą, 24 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata str. 24

25 gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych dla przedsiębiorców i bezrobotnych, działalność wydawnicza, świadczenie usług eksperckich dla administracji rządowej i samorządów, prowadzenie rejestru i promocji podmiotów non-profit, zapewniających należyte świadczenie wszelkich usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania mikromałych i średnich przedsiębiorców oraz osób podejmujących działalność gospodarczą. Do podstawowych działań Agencji na rzecz małego i średniego biznesu należą również wszelkie przejawy pomocy finansowej. Pomoc finansowa, realizowana przez Agencję jest dostępna dla różnych podmiotów, a więc przedsiębiorców, podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub na rzecz zatrudnienia czy rozwoju zasobów ludzkich oraz jednostek samorządu terytorialnego. Także i forma pomocy finansowej ze strony Agencji jest zróżnicowana. Ustawodawca przewidział dla tej pomocy trzy formy: bezzwrotne wsparcie finansowe, pożyczka, finansowanie kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie bądź za opłatą niższą od ceny rynkowej 25. Centra transferu technologii Są to wyspecjalizowane instytucje zajmujące się wspieraniem przedsiębiorstw, głównie małych i średnich, w zakresie pozyskiwania i wdrażania nowoczesnych technologii. Centra transferu technologii swoim zakresem funkcjonowania obejmują poziom regionalny i powstają najczęściej przy wyższych uczelniach, np. Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. Rolę CTT pełnią 25 Ustawa z 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz z późn. zm.). 6 str. 25

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, mgr inż. Wojciech Dyba Publikacja na podstawie ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo