Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty"

Transkrypt

1 Fundusz Inwestycyjny Otwarty Infolinia:

2 OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół specjalistów w dziedzinie zarządzania aktywami z Maciejem Kwiatkowskim na czele. Towarzystwo zarządza 30 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi, a wartość aktywów w nich zgromadzonych to ponad 2 mld zł. Od maja 2009 roku OPERA TFI zarządza funduszami, które powstały w wyniku przejęcia działalność SEB TFI. Obecnie w ofercie FIO znajduje się 8 subfunduszy dostępnych w ponad 1200 placówkach dystrybutorów na terenie całego kraju oraz na stronie 2

3 Gotówkowy najlepszy fundusz w kategorii funduszy gotówkowych i pieniężnych w 2013 roku według Analiz Online. Fundusze OPERA w rankingach Luty 2015 jeden z najwyżej ocenionych produktów w rankingu Paweł Klimkowski jego przejście do Opera TFI wpłynęło na wyraźną poprawę wyników funduszy Źródło: Analizy Online z dnia roku Źródło: Parkiet z dn r. Styczeń 2015 OPERA Pecunia.pl oraz Gotówkowy liderami rankingu funduszy rynku pieniężnego w przypadku miesięcznych stóp zwrotu OPERA Pecunia.pl w czołówce zestawienia rocznych stóp zwrotu Papierów liderem wśród funduszy dłużnych OPERA Avista.pl w czołówce zestawienia funduszy obligacji OPERA Alfa-plus.pl liderem wśród funduszy absolute return liderem w zestawieniu funduszy akcyjnych liderem funduszy akcyjnych Grudzień 2014 liderem funduszy akcyjnych Papierów liderem funduszy dłużnych liderem funduszy akcyjnych Źródło: Gazeta Finansowa z dnia roku Źródło: Rzeczpospolita z dnia roku Źródło: Rzeczpospolita z dnia roku Źródło: Rzeczpospolita z dnia roku Źródło: Puls Biznesu z dnia roku Źródło: Rzeczpospolita z dnia roku Październik 2014 OPERA TFI jednym najlepszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w rankingu Gazety Finansowej Źródło: Puls Biznesu z dnia roku Gazeta Finansowa z dnia 3-9 października

4 Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. FIO, to fundusz parasolowy, w ramach którego wydzielonych jest siedem subfunduszy, różniących się polityką inwestycyjną oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego: Gotówkowy subfundusz pieniężny Papierów subfundusze obligacyjne Obligacji Stabilnego subfundusze mieszane Aktywnej Globalnych subfundusz akcyjny 4

5 Gotówkowy Subfundusz działający w ramach FIO Charakterystyka Subfunduszu Subfundusz inwestuje głównie w bony skarbowe i krótkoterminowe obligacje o terminie wykupu do 1 roku oraz w ograniczonym stopniu, w starannie wyselekcjonowane papiery komercyjne. Subfundusz stanowi alternatywę dla lokat bankowych. Gotówkowy rekomendowany jest w krótkim terminie (od 3 miesięcy). Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ( ) Parametry Data rozpoczęcia działalności r. Zarządzający OPERA TFI S.A. Waluta PLN Początkowa wartość jednostki 100,00 zł Benchmark 6 miesięczny WIBID minus koszty zarządzania Opłata manipulacyjna do 0,15%* Wynagrodzenie za zarządzanie 1% Podział aktywów Dłużne papiery wartościowe od 50% do 100% wartości aktywów Minimalna pierwsza wpłata 100 zł Minimalna kolejna wpłata 50 zł Rekomendowany okres inwestycji krótkoterminowo Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów *może różnić się w zależności od Dystrybutora Wyniki (na dzień r.) Sierpień 2015 r Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Wielkość Subfunduszu Stopa zwrotu netto za okres: 137,54 PLN 473,75 mln PLN 1M 0,26% 100 3M 0,39% 6M 0,09% 12M 2,09% Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne NISKIE RYZYKO WYSOKIE RYZYKO 24M 5,65% 36M 11,90% 60M 23,92% od początku działalności 37,54% Gotówkowy Papierów Obligacji Stabilnego Aktywnej Globalnych od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od ) 32,33% Skład portfela (na dzień r.) innych przedsiębiorstw 16% skarbowe 52% Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych (na dzień r.) nazwa rodzaj termin wykupu WZ0124 skarbowe WZ0121 skarbowe WZ0119 skarbowe WZ0118 skarbowe TURKGB skarbowe banków 26% Gotówka 4% Hipoteczne listy zastawne 1% Lokaty 4%

6 . Papierów Dłuznych Subfundusz działający w ramach FIO Charakterystyka Subfunduszu Subfundusz inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Panstwa lub inne kraje Unii Europejskiej i OECD oraz lokaty i gotówkę. Inne kategorie instrumentów dłużnych mogą stanowić maksymalnie 10% aktywów subfunduszu, a dodatkowo w ramach tego limitu, każda pojedyncza inwestycja jest ograniczona do 1% aktywów. Subfundusz jest przeznaczony dla klientów, którzy inwestując oszczędności cenią ograniczone ryzyko oraz oczekują stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie lokat bankowych przy zachowaniu codziennej płynności środków. Konserwatywne limity i rygorystyczne zasady dywersyfikacji aktywów sprawiają, że Papierów powinien generować stabilny wynik z inwestycji. Subfundusz rekomendowany jest w średnim terminie (1 roku). Parametry Data rozpoczęcia działalności r. Zarządzający OPERA TFI S.A. Waluta PLN Początkowa wartość jednostki 100,00 zł Bloomberg/EFFAS Bond Indices Benchmark Poland Liquid All >1 Yr minus koszty zarządzania Opłata manipulacyjna do 0,5%* Wynagrodzenie za zarządzanie 1,5% Podział aktywów Polskie i zagraniczne obligacje skarbowe od 90% do 100% aktywów Minimalna pierwsza wpłata 100 zł Minimalna kolejna wpłata 50 zł Rekomendowany okres inwestycji krótko i średnioterminowo Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów *może różnić się w zależności od Dystrybutora Sierpień 2015 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ( ) Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne NISKIE RYZYKO WYSOKIE RYZYKO Wyniki (na dzień r.) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa 200,73 PLN Wielkość Subfunduszu 61,76 mln PLN Stopa zwrotu netto za okres: 1M 0,28% 3M 0,14% 6M -3,03% 12M 2,51% 24M 8,22% 36M 16,78% 60M 35,24% od początku działalności 100,73% od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od r.) 42,41% Skład portfela (na dzień r.) Gotówkowy Papierów Obligacji Stabilnego Aktywnej Globalnych Polskie obligacje skarbowe 74% Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych (na dzień r.) nazwa rodzaj termin wykupu WZ0124 skarbowe PS0719 skarbowe TURKGB 8.3 skarbowe OK0716 skarbowe PS0417 skarbowe Gotówka 2% Inne 2% Zagraniczne obligacje skarbowe przedsiębiorstw 16% 7%

7 Obligacji Przedsiebiorstw Subfundusz działający w ramach FIO Charakterystyka Subfunduszu Subfundusz inwestuje od 40 do 100% aktywów w obligacje korporacyjne. Nabywane mogą być instrumenty emitowane w Polsce, także na New Connect, w Unii Europejskiej oraz w wybranych państwach należących do OECD tj. Stany Zjednoczone, Japonia, Turcja, czy Szwajcaria. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą rozszerzyć portfel obligacji skarbowych o bardziej rentowny dług korporacyjny i akceptują wynikające z tego ryzyka. Obligacji rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 2 lat). Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ( ) Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne Parametry Data rozpoczęcia działalności r. Zarządzający OPERA TFI S.A. Waluta PLN Początkowa wartość jednostki 100,00 zł Bloomberg/EFFAS Benchmark Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr minus koszty zarządzania Opłata manipulacyjna do 0,1%* Wynagrodzenie za zarządzanie 1,9% Polskie i zagraniczne obligacje przedsiębiorstw Podział aktywów od 40 do 100% aktywów Minimalna pierwsza wpłata 100 zł Minimalna kolejna wpłata 50 zł Rekomendowany okres inwestycji średnio i długoterminowo Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów *może różnić się w zależności od Dystrybutora Wyniki (na dzień r.) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Wielkość Subfunduszu 224,32 PLN 373,29 mln PLN Stopa zwrotu netto za okres: 1M 0,09% 3M 0,47% 6M -1,69% 12M 1,20% 24M 4,80% 36M 8,31% 60M 18,35% od początku działalności 124,32% od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od r.) 28,57% Sierpień 2015 r. NISKIE RYZYKO Gotówkowy Papierów Obligacji Stabilnego Aktywnej WYSOKIE RYZYKO Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych (na dzień r.) nazwa rodzaj termin wykupu TURKGB skarbowe WZ0119 skarbowe TURKGB skarbowe OK0116 skarbowe WZ0124 skarbowe Globalnych Skład portfela (na dzień r.) Polskie obligacje skarbowe 30% Gotówka i lokaty 1% Zagraniczne obligacje skarbowe 17% przedsięrbiorstw 52%

8 Stabilnego Subfundusz działający w ramach FIO Charakterystyka Subfunduszu Subfundusz inwestuje głównie w obligacje i bony skarbowe, stanowiące od 60 do 100% aktywów oraz w akcje, których udział może sięgać do 40% aktywów. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą osiągnąć wynik przewyższający rentowność funduszy obligacji dzięki wprowadzeniu do portfela ograniczonego udziału akcji. Stabilnego rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat). Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ( ) Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne NISKIE RYZYKO Gotówkowy Papierów Obligacji Stabilnego Aktywnej WYSOKIE RYZYKO Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych (na dzień r.) nazwa rodzaj termin wykupu IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O. przedsiębiorstw TURKGB skarbowe WZ0118 skarbowe Największe pozycje akcji (na dzień r.) nazwa rodzaj sektor PZU SA Akcje krajowe finansowy PKO BANK POLSKI SA Akcje krajowe finansowy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Akcje krajowe finansowy Globalnych Parametry Data rozpoczęcia działalności r. Zarządzający OPERA TFI S.A. Waluta PLN Początkowa wartość jednostki 100,00 zł 0,25*WIG + 0,75*indeks obligacji Benchmark Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr minus koszty zarządzania Opłata manipulacyjna do 1,5% Wynagrodzenie za zarządzanie 3% bligacje i bony skarbowe Podział aktywów do 100% aktywów Polskie i zagraniczne akcje do 40% aktywów Minimalna pierwsza wpłata 100 zł Minimalna kolejna wpłata 50 zł Rekomendowany okres inwestycji średnio i długoterminowo Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów Wyniki (na dzień r.) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Wielkość Subfunduszu 197,06 PLN 67,14 mln PLN Stopa zwrotu netto za okres: 1M -2,75% 3M -6,57% 6M -6,63% 12M -3,61% 24M -1,67% 36M -0,05% 60M -3,30% od początku działalności 97,06% od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od r.) 9,80% Skład portfela (na dzień r.) Polskie obligacje skarbowe 11% Gotówka i lokaty 9% Inne 7% Akcje zagraniczne 2% Zagraniczne obligacje skarbowe 11% przedsiębiorstw 24% Akcje polskie 36% Sierpień 2015 r

9 . Zrównowazonego Subfundusz działający w ramach FIO Charakterystyka Subfunduszu Subfundusz inwestuje głównie w akcje, które mogą stanowić do 70% aktywów oraz w bony skarbowe i obligacje, których udział może również sięgać do 70% aktywów. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych inwestycją pozwalającą uzyskać w długim terminie wysokich stóp zwrotu i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne wynikające ze znacznego udziału akcji w portfelu. rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat). Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ( ) Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne NISKIE RYZYKO Gotówkowy Papierów Obligacji Stabilnego Aktywnej WYSOKIE RYZYKO Globalnych Parametry Data rozpoczęcia działalności r. Zarządzający OPERA TFI S.A. Waluta PLN Początkowa wartość jednostki 100,00 zł 0,5*WIG + 0,5*indeks obligacji Benchmark Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr mius koszty zarządzania Opłata manipulacyjna do 2% Wynagrodzenie za zarządzanie 4% Akcje polskie i zagraniczne Podział aktywów do 70% aktywów Bony i obligacje skarbowe do 70% aktywów Minimalna pierwsza wpłata 100 zł Minimalna kolejna wpłata 50 zł Rekomendowany okres inwestycji długoterminowo Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów Wyniki (na dzień r.) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Wielkość Subfunduszu 178,32 PLN 78,02 mln PLN Stopa zwrotu netto za okres: 1M -4,59% 3M -11,64% 6M -9,87% 12M -6,92% 24M -5,08% 36M -2,29% 60M -12,39% od początku działalności 78,32% od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od r.) 2,32% Skład portfela (na dzień r.) Sierpień 2015 r. Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych (na dzień r.) nazwa rodzaj termin wykupu IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O. przedsiębiorstw TURKGB skarbowe WZ0118 skarbowe Największe pozycje akcji (na dzień r.) Polskie obligacje skarbowe 9% Gotówka i lokaty 3% Zagraniczne obligacje skarbowe 3% przedsiębiorstw 14% Akcje polskie 59% nazwa rodzaj sektor PZU SA Akcje krajowe finansowy PKO BANK POLSKI SA Akcje krajowe finansowy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Akcje krajowe finansowy Inne 8% Akcje zagraniczne 4%

10 Aktywnej Subfundusz wydzielonyw ramach FIO Charakterystyka Subfunduszu Aktywnej lokuje aktywa w akcje i obligacje, stosujac elastyczne limity inwestycyjne. Zaangażowanie w akcje może zmieniać się między 0% a 100% wartości aktywów. Podejmując decyzje inwestycyjne nie kieruje się benchmarkiem. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych aktywnym podejściem do inwestycji i oczekujących wysokich stóp zwrotu w długim terminie oraz akceptujących ryzyko akcji i ryzyko nietrafionej decyzji zarządzających. Aktywnej rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat). Parametry Data ropoczęcia działalności r. Zarządzający OPERA TFI S.A. Waluta PLN Początkowa wartość jednostki 100,00 zł Benchmark brak benchmarku Opłata manipulacyjna do 3% Wynagrodzenie za zarządzanie 3,5% Akcje Podział aktywów do 100% wartości aktywów i bony skarbowe do 100% wartości aktywów Minimalna pierwsza wpłata 100,00 zł Minimalna kolejna wpłata: 50,00 zł Rekomendowany okres inwestycji: długoterminowo Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów Sierpień 2015 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ( ) Wyniki (na dzień r.) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa 92,55 PLN Wielkość Subfunduszu 14,62 mln PLN Stopa zwrotu netto za okres: 1M -5,72% 3M -9,50% 6M -3,98% 12M -3,05% 24M -1,99% 36M -13,03% 60M -24,33% od początku działalności -7,45% Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne NISKIE RYZYKO Gotówkowy Papierów Obligacji Stabilnego Aktywnej WYSOKIE RYZYKO Globalnych Skład portfela (na dzień r.) przedsiębiorstw 5% Zagraniczne obligacje skarbowe 3% Polskie obligacje skarbowe 12% Akcje polskie 49% Gotówka i lokaty 8% Akcje zagraniczne 15% Inne 8%

11 Globalnych Subfundusz działający w ramach FIO Charakterystyka Subfunduszu Globalnych to subfundusz pozwalający inwestować na globalnym rynku akcji. Aktywa subfunduszu są inwestowane głównie w tytuły uczestnictwa wyselekcjonowanych funduszy zagranicznych zarządzanych przez światowego lidera w zakresie zarządzania aktywami Fidelity Worldwide Investment. Subfundusz jest również propozycją dla inwestorów, którzy pragną zdywersyfikować swój istniejący portfel polskich aktywów o globalne walory. Ze względu na wysokie ryzyko inwestycyjne subfundusz jest rekomendowany w długim terminie (powyżej 4 lat). Globalnych inwestując swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zachowuje wszystkie cechy funduszu inwestycyjnego otwartego: fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu roboczym oraz jest wyceniany w polskich złotych. Minimalna pierwsza wpłata do subfunduszu wynosi 100 złotych, a minimalne kolejne wpłaty 50 złotych. Działalność subfunduszu jest pod stałą kontrolą depozytariusza w zakresie zgodności z prawem i statutem. Biegły rewident dokonuje w każdym roku przeglądu i badania sprawozdań finansowych subfunduszu i funduszu. Ponadto subfundusz Globalnych podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Parametry Data rozpoczęcia działalności r. Zarządzający OPERA TFI S.A. Waluta PLN Początkowa wartość jednostki 100,00 zł Benchmark brak benchmarku Opłata manipulacyjna do 4% Wynagrodzenie za zarządzanie 4% Jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych do 20% Podział aktywów Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych % Minimalna pierwsza wpłata 100 zł Minimalna kolejna wpłata 50 zł Rekomendowany okres inwestycji długoterminowo Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne NISKIE RYZYKO WYSOKIE RYZYKO Modelowy skład portfela, na podstawie którego przeprowadzono symulacje Fidelity Funds Emerging Markets Fund 1/6 Fidelity Funds - America Fund 1/6 OPERA Pecunia.pl 5% Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund 1/6 Fidelity Funds Global Opportunity Fund 1/6 Opis Funduszy wchodzących w skład portfela modelowego nazwa Fidelity Funds - America Fund Fidelity Funds Emerging Markets Fund Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund Fidelity Funds Global Focus Fund Fidelity Funds Global Dividend Fund Fidelity Funds Global Opportunities Fund OPERA Pecunia.pl Fidelity Funds Global Focus Fund 1/6 Fidelity Funds Global Dividend Fund 1/6 rodzaj inwestycji Akcje amerykańskie Akcje rynków wschodzących Akcje europejskie Akcje globalne Akcje globalne Akcje globalne Fundusz pieniężny Wyniki (na dzień r.) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa 108,46 PLN Wielkość Subfunduszu 2,80 mln PLN Stopa zwrotu netto za okres: 1M 0,85% 3M -1,50% 6M 3,00% 12M 7,94% od początku działalności 8,46% Symulacja wyników portfela modelowego (w okresie Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (w okresie ) Sierpień 2015 r. 100 Gotówkowy Papierów Obligacji Stabilnego Aktywnej Globalnych Globalnych (symulacja) Globalnych WIG WIG

12 Subfundusz działający w ramach FIO Charakterystyka Subfunduszu Subfundusz inwestuje głównie w polskie i zagraniczne akcje, których udział może sięgać od 50 do 100% aktywów. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokich stóp zwrotu dzięki długoterminowej inwestycji w akcje oraz akceptujących ryzyko inwestycyjne związane z wysokim udziałem akcji. rekomendowany jest w długim terminie (powyżej 4 lat). Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ( ) 290 Parametry Data rozpoczęcia działalności r. Zarządzający OPERA TFI S.A. Waluta PLN Początkowa wartość jednostki 100,00 zł Benchmark Indeks WIG minus koszty zarządzania Opłata manipulacyjna do 4% Wynagrodzenie za zarządzanie 4% Akcje polskie i zagraniczne Podział aktywów do 100% aktywów Bony i obligacje skarbowe do 30% aktywów Minimalna pierwsza wpłata 100 zł Minimalna kolejna wpłata 50 zł Rekomendowany okres inwestycji długoterminowo Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów Sierpień 2015 r Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne Wyniki (na dzień r.) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa 195,54 PLN Wielkość Subfunduszu 99,04 mln PLN Stopa zwrotu netto za okres: 1M -6,27% 3M -14,78% 6M -11,23% 12M -6,68% 24M -2,68% 36M 1,63% 60M -12,74% od początku działalności 95,54% od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od r.) 16,99% NISKIE RYZYKO WYSOKIE RYZYKO Gotówkowy Papierów Obligacji Stabilnego Aktywnej Globalnych Skład portfela (na dzień r.) przedsiębiorstw 1% Akcje polskie 62% Największe pozycje akcji (na dzień r.) Zagraniczne obligacje skarbowe 5% nazwa rodzaj sektor PZU SA Akcje krajowe finansowy PKO BANK POLSKI SA Akcje krajowe finansowy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Akcje krajowe finansowy PKN ORLEN SA Akcje krajowe przemysłowy KGHM POLSKA MIEDŹ SA Akcje krajowe przemysłowy Gotówka i lokaty 8% Inne 3% Akcje zagraniczne 21%

13 Jak zainwestować? Pierwszym krokiem do rozpoczęcia inwestycji w FIO jest wypełnienie zlecenia otwarcia rejestru. Można tego dokonać w placówce dystrybutora oferującego fundusz FIO bądź przez Internet na. Udając się do dystrybutora należy pamiętać o zabraniu dowodu osobistego. Potem wystarczy tylko wpłacić środki poprzez wybrany bank lub dom maklerski, w którym został otwarty rejestr. Kolejne wpłaty można dokonywać przelewem z własnego konta, na konto wybranego subfunduszu, bez dodatkowych formalności. Rachunki nabyć do wpłat bezpośrednich Tabela opłat manipulacyjnych Opłata za zbycie przez fundusz jednostek uczestnictwa kategorii A Inwestycje w złotych 1 Gotówkowy Papierów Obligacji Stabilnego Aktywnej Globalnych do 9 999,99 0,15% 0,5% 0,1% 1,5% 2% 3% 4% 4% od ,00 do ,99 0,15% 0,5% 0,1% 1% 1,5% 2% 3% 3% od ,00 do ,99 0,1% 0,5% 0,1% 0,75% 1% 1,5% 2% 2% od ,00 do ,99 0,05% 0,1% 0,1% 0,5% 1% 1% 2% 2% od ,00 do ,99 0% 0% 0,1% 0,3% 0,5% 0,75% 1% 1% od ,00 0% 0% 0,1% 0,25% 0,4% 0,7% 0,9% 0,9% 1 Przy pobieraniu opłaty za zbycie stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, że określając procentową stawkę opłaty za zbycie uwzględnia się wartość wszystkich jednostek uczestnictwa uczestnika zgromadzonych w FIO, łącznie z bieżącą wpłatą. 2 Możliwość obniżenia, z uwzględnieniem obiektywnych i nie naruszających interesu uczestników kryteriów, stawki opłaty za zbycie dla łącznej inwestycji w FIO od ,00 złotych w wyniku negocjacji z klientem. Reinwestycja Zamiana Podatek Uczestnik, od którego FIO odkupił jednostki uczestnictwa danego subfunduszu, może nabyć jednostki uczestnictwa w tym samym subfunduszu bez ponoszenia opłaty manipulacyjnej (opłaty za zbycie). Z prawa do reinwestycji można skorzystać raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że od daty odkupienia przez fundusz jednostek uczestnictwa do ponownego nabycia przez uczestnika jednostek tego subfunduszu z tego samego subrejestru upłynęło mniej niż 90 dni. Reinwestycja jest wolna od opłaty za zbycie do kwoty, jaką uczestnik uzyskał z tytułu odkupienia przez fundusz jednostek uczestnictwa. Uczestnik ma prawo w dogodnym dla siebie momencie zlecić odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym subfunduszu FIO i jednocześnie nabyć za uzyskaną w ten sposób kwotę, jednostki uczestnictwa w innym subfunduszu FIO (zamiana jednostek uczestnictwa). W takim przypadku stawka opłaty za zbycie jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu zamiany jednostek uczestnictwa stawką opłaty za zbycie w subfunduszu, którego jednostki uczestnictwa będą nabywane i stawką opłaty za zbycie uiszczoną wcześniej przy nabyciu zamienianych jednostek uczestnictwa w subfunduszu, którego jednostki uczestnictwa są odkupywane. Konstrukcja FIO jako funduszu parasolowego pozwala dokonywać zamiany jednostek uczestnictwa między subfunduszami bez ponoszenia kosztów związanych z podatkiem od zysków kapitałowych. Pozwala to uczestnikowi na sprawne zarządzanie jego oszczędnościami, zależnie od zmieniającej się sytuacji na rynku. 13

14 OPERA TFI i partnerzy Subfundusze FIO dostępne są w sieci sprzedaży: Banki Bank BPH S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A. Deutsche Bank Polska S.A. Euro Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. Biura Maklerskie Biuro Maklerskie BGŻ S.A. CDM Pekao S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. Dom Maklerski BDM S.A. Dom Maklerski BOŚ S.A. Dom Maklerski BZ WBK S.A. Dom Maklerski PKO BP S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Efix Dom Maklerski S.A. KBC Securities N.V. (S.A.) oddział w Polsce Pośrednicy Finansowi AHL Polska Sp. z o.o. Fabryka Zysków Sp. z o.o. S.K.A. Netfund.pl Sp. z o.o. Open Finance S.A. Private Wealth Consulting Sp. z o.o. W Financial Sp. z o.o. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Axa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Generali Życie TU S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 14

15 Notatki 15

16 Kontakt Fundusz Inwestycyjny otwarty zarządzany przez OPERA TFI S.A. Agent Transferowy: Atlantic Fund Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Cybernetyki 21, Warszawa infolinia: połączenie z konsultantem w dni robocze w godz Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym oraz reklamowym i nie stanowi jakiejkolwiek oferty, rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do dokonywania inwestycji w którykolwiek z funduszy zarządzanych lub tworzonych przez OPERA TFI S.A. Materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszu. Wymagane prawem informacje o funduszu lub subfunduszach, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa, koszty, opłaty i informacje o podatkach, znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat, dostępnych w siedzibie OPERA TFI S.A., w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz na stronie internetowej. Wskazane w niniejszym materiale profile ryzyka subfunduszy są oparte na metodologii stosowanej w kluczowych informacjach dla inwestorów. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z prospektem inwestycyjnym oraz z kluczowymi informacjami dla inwestora dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa danego funduszu lub subfunduszu. Dotychczasowe wyniki funduszu lub subfunduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz oraz subfundusz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego funduszu lub subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a potencjalny jego uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawione wyniki funduszu lub subfunduszy mają charakter historyczny i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Wyniki funduszu lub subfunduszy nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Niektóre subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Republikę Federalną Niemiec, Stany Zjednoczone Ameryki, Cesarstwo Japonii i Turcję. Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. Z uwagi na specyfikę lokat niektórych subfunduszy wskazuje się na ryzyko zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu, spowodowane zawieszeniem odkupywania jednostek/tytułów uczestnictwa przez fundusze wchodzące w skład lokat subfunduszy. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie własnych wyliczeń OPERA TFI SA. Z uwagi na uproszczenie przedstawionych informacji należy je traktować wyłącznie jako informacje subiektywne, a wykresy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. OPERA TFI S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. 16

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywa subfunduszu są inwestowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych

Bardziej szczegółowo

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO)

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) został stworzony z myślą o osobach poszukujących inwestycji w portfel wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl Fundusz Wynagrodzenie stałe Idea Premium SFIO 1,3% Idea Obligacji Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY INWESTYCJE Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY 2 801 102 102 Fundusz parasolowy to nowoczesna konstrukcja funduszu inwestycyjnego, w skład którego wchodzi kilka subfunduszy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 BGŻ BNP Paribas FIO (pierwsza wycena 31.03.2016) BGŻ BNP Paribas FIO subfundusze: Kwiecień 2016 Maj 2016

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Proces inwestycji środków w funduszu inwestycyjnym Stopa zwrotu na powierzonym kapitale wraca do klienta po umorzeniu jednostek uczestnictwa Inwestor Lokuje

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Otwarty Infolinia: 22 541 77 70 OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z Lepsze perspektywy Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych Z Tobą od A do Z Inwestowanie jest jak gra w golfa 1 2 3 4 5 Lubię trafiać fundusze inwestycyjne Allianz Gram konsekwentnie fundusze

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) www.leggmason.pl Informacje na 31 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN A. Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Oddziałów Banku BGŻ BNP Paribas SA

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych PORTFELE INWESTYCYJNE PKO TFI Portfele te różnią się specyfi czną strategią inwestycyjną dopasowaną do odmiennych potrzeb

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Idea TFI S.A. charakterystyka firmy Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2015 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2015 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2015 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/1/2015 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy... 4 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis

Bardziej szczegółowo

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu - stopy zwrotu YTD na 30.04.2016 fundusz kod grupy O1M O3M O6M O12M O24M O36M YTD Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO)

Bardziej szczegółowo

NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS. JAROSŁAW SKORULSKI, RAFAŁ LERSKI Warszawa, 20 kwietnia 2016 r.

NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS. JAROSŁAW SKORULSKI, RAFAŁ LERSKI Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS JAROSŁAW SKORULSKI, RAFAŁ LERSKI Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. TFI BGŻ BNP Paribas strategia rozwoju Akcjonariat: 100 proc. akcji Towarzystwa należy do Banku

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTYCJE po dziesięciu miesiącach 2012 r. Warszawa, 7 listopada 2012 r.

PZU INWESTYCJE po dziesięciu miesiącach 2012 r. Warszawa, 7 listopada 2012 r. PZU INWESTYCJE po dziesięciu miesiącach 2012 r. Warszawa, 7 listopada 2012 r. TFI PZU lipiec 2011 r. TFI PZU na koniec lipca 2011r.: Udział w rynku Zgromadzone aktywa to 4,13 mld zł TFI PZU 3,5% 12 miejsce

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20. Program Program Systematycznego

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska) Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe.

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2016 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO lub PZRP

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP.

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP. Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E IKE/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 20 grudnia 2013 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 20 grudnia 2013 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 20 grudnia 2013 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING GOTÓWKOWY 4 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A.

Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. Informacja na temat Banku Zachodniego WBK S.A. w związku z Umową o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz. Dane na 31.07.2015

BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz. Dane na 31.07.2015 BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz Dane na 31.07.2015 BNP Paribas FIO Akcji * 2 1 miesiąc 30 czerwiec 2015-31 lipiec 2015 0,51% -3,90% 15,00% 3 miesiące 30 kwiecień 2015-31 lipiec 2015-4,19% -11,42% 6

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Open Finance FIO) z wydzielonymi Subfunduszami: Open Finance Pieniężny Open Finance Obligacji Open Finance Stabilnego Wzrostu Open

Bardziej szczegółowo

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI PKO AKCJOMAT Program PKO Akcjomat to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE EMERYTALNE

INDYWIDUALNE EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE DLACZEGO WARTO MIEĆ IKE? Rok Źródło Wysokość emertury stopa zastąpienia 1997 Bezpieczeństwo dzięki różnorodności opracowanie Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla Uczestników Funduszy, którzy złożyli zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem ING BankOnLine lub Dyspozycji Regularnego Inwestowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI. Łódź 8 grudnia 2015 r.

Grudzień 2015. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI. Łódź 8 grudnia 2015 r. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI Łódź 8 grudnia 2015 r. Instrumenty lokacyjno-inwestycyjne Waluty Akcje Fundusze Inwestycyjne Rachunek Bankowy Lokaty

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A.

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A. Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A. I. Jednostki Uczestnictwa kategorii A 1. Opłaty Dystrybucyjne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 9 lutego 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 9 lutego 2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 9 lutego 2016 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC BETA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (KBC BETA SFIO) w dniu 28 maja 2015 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC BETA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (KBC BETA SFIO) w dniu 28 maja 2015 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC BETA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (KBC BETA SFIO) w dniu 28 maja 2015 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie

Bardziej szczegółowo