Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty"

Transkrypt

1 Fundusz Inwestycyjny Otwarty Infolinia:

2 OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół specjalistów w dziedzinie zarządzania aktywami z Maciejem Kwiatkowskim na czele. Towarzystwo zarządza 30 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi, a wartość aktywów w nich zgromadzonych to ponad 2 mld zł. Od maja 2009 roku OPERA TFI zarządza funduszami, które powstały w wyniku przejęcia działalność SEB TFI. Obecnie w ofercie FIO znajduje się 8 subfunduszy dostępnych w ponad 1200 placówkach dystrybutorów na terenie całego kraju oraz na stronie 2

3 Gotówkowy najlepszy fundusz w kategorii funduszy gotówkowych i pieniężnych w 2013 roku według Analiz Online. Fundusze OPERA w rankingach Luty 2015 jeden z najwyżej ocenionych produktów w rankingu Paweł Klimkowski jego przejście do Opera TFI wpłynęło na wyraźną poprawę wyników funduszy Źródło: Analizy Online z dnia roku Źródło: Parkiet z dn r. Styczeń 2015 OPERA Pecunia.pl oraz Gotówkowy liderami rankingu funduszy rynku pieniężnego w przypadku miesięcznych stóp zwrotu OPERA Pecunia.pl w czołówce zestawienia rocznych stóp zwrotu Papierów liderem wśród funduszy dłużnych OPERA Avista.pl w czołówce zestawienia funduszy obligacji OPERA Alfa-plus.pl liderem wśród funduszy absolute return liderem w zestawieniu funduszy akcyjnych liderem funduszy akcyjnych Grudzień 2014 liderem funduszy akcyjnych Papierów liderem funduszy dłużnych liderem funduszy akcyjnych Źródło: Gazeta Finansowa z dnia roku Źródło: Rzeczpospolita z dnia roku Źródło: Rzeczpospolita z dnia roku Źródło: Rzeczpospolita z dnia roku Źródło: Puls Biznesu z dnia roku Źródło: Rzeczpospolita z dnia roku Październik 2014 OPERA TFI jednym najlepszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w rankingu Gazety Finansowej Źródło: Puls Biznesu z dnia roku Gazeta Finansowa z dnia 3-9 października

4 Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. FIO, to fundusz parasolowy, w ramach którego wydzielonych jest siedem subfunduszy, różniących się polityką inwestycyjną oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego: Gotówkowy subfundusz pieniężny Papierów subfundusze obligacyjne Obligacji Stabilnego subfundusze mieszane Aktywnej Globalnych subfundusz akcyjny 4

5 Gotówkowy Subfundusz działający w ramach FIO Charakterystyka Subfunduszu Subfundusz inwestuje głównie w bony skarbowe i krótkoterminowe obligacje o terminie wykupu do 1 roku oraz w ograniczonym stopniu, w starannie wyselekcjonowane papiery komercyjne. Subfundusz stanowi alternatywę dla lokat bankowych. Gotówkowy rekomendowany jest w krótkim terminie (od 3 miesięcy). Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ( ) Parametry Data rozpoczęcia działalności r. Zarządzający OPERA TFI S.A. Waluta PLN Początkowa wartość jednostki 100,00 zł Benchmark 6 miesięczny WIBID minus koszty zarządzania Opłata manipulacyjna do 0,15%* Wynagrodzenie za zarządzanie 1% Podział aktywów Dłużne papiery wartościowe od 50% do 100% wartości aktywów Minimalna pierwsza wpłata 100 zł Minimalna kolejna wpłata 50 zł Rekomendowany okres inwestycji krótkoterminowo Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów *może różnić się w zależności od Dystrybutora Wyniki (na dzień r.) Sierpień 2015 r Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Wielkość Subfunduszu Stopa zwrotu netto za okres: 137,54 PLN 473,75 mln PLN 1M 0,26% 100 3M 0,39% 6M 0,09% 12M 2,09% Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne NISKIE RYZYKO WYSOKIE RYZYKO 24M 5,65% 36M 11,90% 60M 23,92% od początku działalności 37,54% Gotówkowy Papierów Obligacji Stabilnego Aktywnej Globalnych od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od ) 32,33% Skład portfela (na dzień r.) innych przedsiębiorstw 16% skarbowe 52% Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych (na dzień r.) nazwa rodzaj termin wykupu WZ0124 skarbowe WZ0121 skarbowe WZ0119 skarbowe WZ0118 skarbowe TURKGB skarbowe banków 26% Gotówka 4% Hipoteczne listy zastawne 1% Lokaty 4%

6 . Papierów Dłuznych Subfundusz działający w ramach FIO Charakterystyka Subfunduszu Subfundusz inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Panstwa lub inne kraje Unii Europejskiej i OECD oraz lokaty i gotówkę. Inne kategorie instrumentów dłużnych mogą stanowić maksymalnie 10% aktywów subfunduszu, a dodatkowo w ramach tego limitu, każda pojedyncza inwestycja jest ograniczona do 1% aktywów. Subfundusz jest przeznaczony dla klientów, którzy inwestując oszczędności cenią ograniczone ryzyko oraz oczekują stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie lokat bankowych przy zachowaniu codziennej płynności środków. Konserwatywne limity i rygorystyczne zasady dywersyfikacji aktywów sprawiają, że Papierów powinien generować stabilny wynik z inwestycji. Subfundusz rekomendowany jest w średnim terminie (1 roku). Parametry Data rozpoczęcia działalności r. Zarządzający OPERA TFI S.A. Waluta PLN Początkowa wartość jednostki 100,00 zł Bloomberg/EFFAS Bond Indices Benchmark Poland Liquid All >1 Yr minus koszty zarządzania Opłata manipulacyjna do 0,5%* Wynagrodzenie za zarządzanie 1,5% Podział aktywów Polskie i zagraniczne obligacje skarbowe od 90% do 100% aktywów Minimalna pierwsza wpłata 100 zł Minimalna kolejna wpłata 50 zł Rekomendowany okres inwestycji krótko i średnioterminowo Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów *może różnić się w zależności od Dystrybutora Sierpień 2015 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ( ) Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne NISKIE RYZYKO WYSOKIE RYZYKO Wyniki (na dzień r.) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa 200,73 PLN Wielkość Subfunduszu 61,76 mln PLN Stopa zwrotu netto za okres: 1M 0,28% 3M 0,14% 6M -3,03% 12M 2,51% 24M 8,22% 36M 16,78% 60M 35,24% od początku działalności 100,73% od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od r.) 42,41% Skład portfela (na dzień r.) Gotówkowy Papierów Obligacji Stabilnego Aktywnej Globalnych Polskie obligacje skarbowe 74% Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych (na dzień r.) nazwa rodzaj termin wykupu WZ0124 skarbowe PS0719 skarbowe TURKGB 8.3 skarbowe OK0716 skarbowe PS0417 skarbowe Gotówka 2% Inne 2% Zagraniczne obligacje skarbowe przedsiębiorstw 16% 7%

7 Obligacji Przedsiebiorstw Subfundusz działający w ramach FIO Charakterystyka Subfunduszu Subfundusz inwestuje od 40 do 100% aktywów w obligacje korporacyjne. Nabywane mogą być instrumenty emitowane w Polsce, także na New Connect, w Unii Europejskiej oraz w wybranych państwach należących do OECD tj. Stany Zjednoczone, Japonia, Turcja, czy Szwajcaria. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą rozszerzyć portfel obligacji skarbowych o bardziej rentowny dług korporacyjny i akceptują wynikające z tego ryzyka. Obligacji rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 2 lat). Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ( ) Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne Parametry Data rozpoczęcia działalności r. Zarządzający OPERA TFI S.A. Waluta PLN Początkowa wartość jednostki 100,00 zł Bloomberg/EFFAS Benchmark Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr minus koszty zarządzania Opłata manipulacyjna do 0,1%* Wynagrodzenie za zarządzanie 1,9% Polskie i zagraniczne obligacje przedsiębiorstw Podział aktywów od 40 do 100% aktywów Minimalna pierwsza wpłata 100 zł Minimalna kolejna wpłata 50 zł Rekomendowany okres inwestycji średnio i długoterminowo Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów *może różnić się w zależności od Dystrybutora Wyniki (na dzień r.) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Wielkość Subfunduszu 224,32 PLN 373,29 mln PLN Stopa zwrotu netto za okres: 1M 0,09% 3M 0,47% 6M -1,69% 12M 1,20% 24M 4,80% 36M 8,31% 60M 18,35% od początku działalności 124,32% od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od r.) 28,57% Sierpień 2015 r. NISKIE RYZYKO Gotówkowy Papierów Obligacji Stabilnego Aktywnej WYSOKIE RYZYKO Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych (na dzień r.) nazwa rodzaj termin wykupu TURKGB skarbowe WZ0119 skarbowe TURKGB skarbowe OK0116 skarbowe WZ0124 skarbowe Globalnych Skład portfela (na dzień r.) Polskie obligacje skarbowe 30% Gotówka i lokaty 1% Zagraniczne obligacje skarbowe 17% przedsięrbiorstw 52%

8 Stabilnego Subfundusz działający w ramach FIO Charakterystyka Subfunduszu Subfundusz inwestuje głównie w obligacje i bony skarbowe, stanowiące od 60 do 100% aktywów oraz w akcje, których udział może sięgać do 40% aktywów. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą osiągnąć wynik przewyższający rentowność funduszy obligacji dzięki wprowadzeniu do portfela ograniczonego udziału akcji. Stabilnego rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat). Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ( ) Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne NISKIE RYZYKO Gotówkowy Papierów Obligacji Stabilnego Aktywnej WYSOKIE RYZYKO Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych (na dzień r.) nazwa rodzaj termin wykupu IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O. przedsiębiorstw TURKGB skarbowe WZ0118 skarbowe Największe pozycje akcji (na dzień r.) nazwa rodzaj sektor PZU SA Akcje krajowe finansowy PKO BANK POLSKI SA Akcje krajowe finansowy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Akcje krajowe finansowy Globalnych Parametry Data rozpoczęcia działalności r. Zarządzający OPERA TFI S.A. Waluta PLN Początkowa wartość jednostki 100,00 zł 0,25*WIG + 0,75*indeks obligacji Benchmark Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr minus koszty zarządzania Opłata manipulacyjna do 1,5% Wynagrodzenie za zarządzanie 3% bligacje i bony skarbowe Podział aktywów do 100% aktywów Polskie i zagraniczne akcje do 40% aktywów Minimalna pierwsza wpłata 100 zł Minimalna kolejna wpłata 50 zł Rekomendowany okres inwestycji średnio i długoterminowo Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów Wyniki (na dzień r.) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Wielkość Subfunduszu 197,06 PLN 67,14 mln PLN Stopa zwrotu netto za okres: 1M -2,75% 3M -6,57% 6M -6,63% 12M -3,61% 24M -1,67% 36M -0,05% 60M -3,30% od początku działalności 97,06% od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od r.) 9,80% Skład portfela (na dzień r.) Polskie obligacje skarbowe 11% Gotówka i lokaty 9% Inne 7% Akcje zagraniczne 2% Zagraniczne obligacje skarbowe 11% przedsiębiorstw 24% Akcje polskie 36% Sierpień 2015 r

9 . Zrównowazonego Subfundusz działający w ramach FIO Charakterystyka Subfunduszu Subfundusz inwestuje głównie w akcje, które mogą stanowić do 70% aktywów oraz w bony skarbowe i obligacje, których udział może również sięgać do 70% aktywów. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych inwestycją pozwalającą uzyskać w długim terminie wysokich stóp zwrotu i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne wynikające ze znacznego udziału akcji w portfelu. rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat). Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ( ) Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne NISKIE RYZYKO Gotówkowy Papierów Obligacji Stabilnego Aktywnej WYSOKIE RYZYKO Globalnych Parametry Data rozpoczęcia działalności r. Zarządzający OPERA TFI S.A. Waluta PLN Początkowa wartość jednostki 100,00 zł 0,5*WIG + 0,5*indeks obligacji Benchmark Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr mius koszty zarządzania Opłata manipulacyjna do 2% Wynagrodzenie za zarządzanie 4% Akcje polskie i zagraniczne Podział aktywów do 70% aktywów Bony i obligacje skarbowe do 70% aktywów Minimalna pierwsza wpłata 100 zł Minimalna kolejna wpłata 50 zł Rekomendowany okres inwestycji długoterminowo Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów Wyniki (na dzień r.) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Wielkość Subfunduszu 178,32 PLN 78,02 mln PLN Stopa zwrotu netto za okres: 1M -4,59% 3M -11,64% 6M -9,87% 12M -6,92% 24M -5,08% 36M -2,29% 60M -12,39% od początku działalności 78,32% od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od r.) 2,32% Skład portfela (na dzień r.) Sierpień 2015 r. Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych (na dzień r.) nazwa rodzaj termin wykupu IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O. przedsiębiorstw TURKGB skarbowe WZ0118 skarbowe Największe pozycje akcji (na dzień r.) Polskie obligacje skarbowe 9% Gotówka i lokaty 3% Zagraniczne obligacje skarbowe 3% przedsiębiorstw 14% Akcje polskie 59% nazwa rodzaj sektor PZU SA Akcje krajowe finansowy PKO BANK POLSKI SA Akcje krajowe finansowy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Akcje krajowe finansowy Inne 8% Akcje zagraniczne 4%

10 Aktywnej Subfundusz wydzielonyw ramach FIO Charakterystyka Subfunduszu Aktywnej lokuje aktywa w akcje i obligacje, stosujac elastyczne limity inwestycyjne. Zaangażowanie w akcje może zmieniać się między 0% a 100% wartości aktywów. Podejmując decyzje inwestycyjne nie kieruje się benchmarkiem. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych aktywnym podejściem do inwestycji i oczekujących wysokich stóp zwrotu w długim terminie oraz akceptujących ryzyko akcji i ryzyko nietrafionej decyzji zarządzających. Aktywnej rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat). Parametry Data ropoczęcia działalności r. Zarządzający OPERA TFI S.A. Waluta PLN Początkowa wartość jednostki 100,00 zł Benchmark brak benchmarku Opłata manipulacyjna do 3% Wynagrodzenie za zarządzanie 3,5% Akcje Podział aktywów do 100% wartości aktywów i bony skarbowe do 100% wartości aktywów Minimalna pierwsza wpłata 100,00 zł Minimalna kolejna wpłata: 50,00 zł Rekomendowany okres inwestycji: długoterminowo Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów Sierpień 2015 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ( ) Wyniki (na dzień r.) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa 92,55 PLN Wielkość Subfunduszu 14,62 mln PLN Stopa zwrotu netto za okres: 1M -5,72% 3M -9,50% 6M -3,98% 12M -3,05% 24M -1,99% 36M -13,03% 60M -24,33% od początku działalności -7,45% Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne NISKIE RYZYKO Gotówkowy Papierów Obligacji Stabilnego Aktywnej WYSOKIE RYZYKO Globalnych Skład portfela (na dzień r.) przedsiębiorstw 5% Zagraniczne obligacje skarbowe 3% Polskie obligacje skarbowe 12% Akcje polskie 49% Gotówka i lokaty 8% Akcje zagraniczne 15% Inne 8%

11 Globalnych Subfundusz działający w ramach FIO Charakterystyka Subfunduszu Globalnych to subfundusz pozwalający inwestować na globalnym rynku akcji. Aktywa subfunduszu są inwestowane głównie w tytuły uczestnictwa wyselekcjonowanych funduszy zagranicznych zarządzanych przez światowego lidera w zakresie zarządzania aktywami Fidelity Worldwide Investment. Subfundusz jest również propozycją dla inwestorów, którzy pragną zdywersyfikować swój istniejący portfel polskich aktywów o globalne walory. Ze względu na wysokie ryzyko inwestycyjne subfundusz jest rekomendowany w długim terminie (powyżej 4 lat). Globalnych inwestując swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zachowuje wszystkie cechy funduszu inwestycyjnego otwartego: fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu roboczym oraz jest wyceniany w polskich złotych. Minimalna pierwsza wpłata do subfunduszu wynosi 100 złotych, a minimalne kolejne wpłaty 50 złotych. Działalność subfunduszu jest pod stałą kontrolą depozytariusza w zakresie zgodności z prawem i statutem. Biegły rewident dokonuje w każdym roku przeglądu i badania sprawozdań finansowych subfunduszu i funduszu. Ponadto subfundusz Globalnych podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Parametry Data rozpoczęcia działalności r. Zarządzający OPERA TFI S.A. Waluta PLN Początkowa wartość jednostki 100,00 zł Benchmark brak benchmarku Opłata manipulacyjna do 4% Wynagrodzenie za zarządzanie 4% Jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych do 20% Podział aktywów Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych % Minimalna pierwsza wpłata 100 zł Minimalna kolejna wpłata 50 zł Rekomendowany okres inwestycji długoterminowo Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne NISKIE RYZYKO WYSOKIE RYZYKO Modelowy skład portfela, na podstawie którego przeprowadzono symulacje Fidelity Funds Emerging Markets Fund 1/6 Fidelity Funds - America Fund 1/6 OPERA Pecunia.pl 5% Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund 1/6 Fidelity Funds Global Opportunity Fund 1/6 Opis Funduszy wchodzących w skład portfela modelowego nazwa Fidelity Funds - America Fund Fidelity Funds Emerging Markets Fund Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund Fidelity Funds Global Focus Fund Fidelity Funds Global Dividend Fund Fidelity Funds Global Opportunities Fund OPERA Pecunia.pl Fidelity Funds Global Focus Fund 1/6 Fidelity Funds Global Dividend Fund 1/6 rodzaj inwestycji Akcje amerykańskie Akcje rynków wschodzących Akcje europejskie Akcje globalne Akcje globalne Akcje globalne Fundusz pieniężny Wyniki (na dzień r.) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa 108,46 PLN Wielkość Subfunduszu 2,80 mln PLN Stopa zwrotu netto za okres: 1M 0,85% 3M -1,50% 6M 3,00% 12M 7,94% od początku działalności 8,46% Symulacja wyników portfela modelowego (w okresie Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (w okresie ) Sierpień 2015 r. 100 Gotówkowy Papierów Obligacji Stabilnego Aktywnej Globalnych Globalnych (symulacja) Globalnych WIG WIG

12 Subfundusz działający w ramach FIO Charakterystyka Subfunduszu Subfundusz inwestuje głównie w polskie i zagraniczne akcje, których udział może sięgać od 50 do 100% aktywów. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokich stóp zwrotu dzięki długoterminowej inwestycji w akcje oraz akceptujących ryzyko inwestycyjne związane z wysokim udziałem akcji. rekomendowany jest w długim terminie (powyżej 4 lat). Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ( ) 290 Parametry Data rozpoczęcia działalności r. Zarządzający OPERA TFI S.A. Waluta PLN Początkowa wartość jednostki 100,00 zł Benchmark Indeks WIG minus koszty zarządzania Opłata manipulacyjna do 4% Wynagrodzenie za zarządzanie 4% Akcje polskie i zagraniczne Podział aktywów do 100% aktywów Bony i obligacje skarbowe do 30% aktywów Minimalna pierwsza wpłata 100 zł Minimalna kolejna wpłata 50 zł Rekomendowany okres inwestycji długoterminowo Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów Sierpień 2015 r Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne Wyniki (na dzień r.) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa 195,54 PLN Wielkość Subfunduszu 99,04 mln PLN Stopa zwrotu netto za okres: 1M -6,27% 3M -14,78% 6M -11,23% 12M -6,68% 24M -2,68% 36M 1,63% 60M -12,74% od początku działalności 95,54% od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od r.) 16,99% NISKIE RYZYKO WYSOKIE RYZYKO Gotówkowy Papierów Obligacji Stabilnego Aktywnej Globalnych Skład portfela (na dzień r.) przedsiębiorstw 1% Akcje polskie 62% Największe pozycje akcji (na dzień r.) Zagraniczne obligacje skarbowe 5% nazwa rodzaj sektor PZU SA Akcje krajowe finansowy PKO BANK POLSKI SA Akcje krajowe finansowy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Akcje krajowe finansowy PKN ORLEN SA Akcje krajowe przemysłowy KGHM POLSKA MIEDŹ SA Akcje krajowe przemysłowy Gotówka i lokaty 8% Inne 3% Akcje zagraniczne 21%

13 Jak zainwestować? Pierwszym krokiem do rozpoczęcia inwestycji w FIO jest wypełnienie zlecenia otwarcia rejestru. Można tego dokonać w placówce dystrybutora oferującego fundusz FIO bądź przez Internet na. Udając się do dystrybutora należy pamiętać o zabraniu dowodu osobistego. Potem wystarczy tylko wpłacić środki poprzez wybrany bank lub dom maklerski, w którym został otwarty rejestr. Kolejne wpłaty można dokonywać przelewem z własnego konta, na konto wybranego subfunduszu, bez dodatkowych formalności. Rachunki nabyć do wpłat bezpośrednich Tabela opłat manipulacyjnych Opłata za zbycie przez fundusz jednostek uczestnictwa kategorii A Inwestycje w złotych 1 Gotówkowy Papierów Obligacji Stabilnego Aktywnej Globalnych do 9 999,99 0,15% 0,5% 0,1% 1,5% 2% 3% 4% 4% od ,00 do ,99 0,15% 0,5% 0,1% 1% 1,5% 2% 3% 3% od ,00 do ,99 0,1% 0,5% 0,1% 0,75% 1% 1,5% 2% 2% od ,00 do ,99 0,05% 0,1% 0,1% 0,5% 1% 1% 2% 2% od ,00 do ,99 0% 0% 0,1% 0,3% 0,5% 0,75% 1% 1% od ,00 0% 0% 0,1% 0,25% 0,4% 0,7% 0,9% 0,9% 1 Przy pobieraniu opłaty za zbycie stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, że określając procentową stawkę opłaty za zbycie uwzględnia się wartość wszystkich jednostek uczestnictwa uczestnika zgromadzonych w FIO, łącznie z bieżącą wpłatą. 2 Możliwość obniżenia, z uwzględnieniem obiektywnych i nie naruszających interesu uczestników kryteriów, stawki opłaty za zbycie dla łącznej inwestycji w FIO od ,00 złotych w wyniku negocjacji z klientem. Reinwestycja Zamiana Podatek Uczestnik, od którego FIO odkupił jednostki uczestnictwa danego subfunduszu, może nabyć jednostki uczestnictwa w tym samym subfunduszu bez ponoszenia opłaty manipulacyjnej (opłaty za zbycie). Z prawa do reinwestycji można skorzystać raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że od daty odkupienia przez fundusz jednostek uczestnictwa do ponownego nabycia przez uczestnika jednostek tego subfunduszu z tego samego subrejestru upłynęło mniej niż 90 dni. Reinwestycja jest wolna od opłaty za zbycie do kwoty, jaką uczestnik uzyskał z tytułu odkupienia przez fundusz jednostek uczestnictwa. Uczestnik ma prawo w dogodnym dla siebie momencie zlecić odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym subfunduszu FIO i jednocześnie nabyć za uzyskaną w ten sposób kwotę, jednostki uczestnictwa w innym subfunduszu FIO (zamiana jednostek uczestnictwa). W takim przypadku stawka opłaty za zbycie jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu zamiany jednostek uczestnictwa stawką opłaty za zbycie w subfunduszu, którego jednostki uczestnictwa będą nabywane i stawką opłaty za zbycie uiszczoną wcześniej przy nabyciu zamienianych jednostek uczestnictwa w subfunduszu, którego jednostki uczestnictwa są odkupywane. Konstrukcja FIO jako funduszu parasolowego pozwala dokonywać zamiany jednostek uczestnictwa między subfunduszami bez ponoszenia kosztów związanych z podatkiem od zysków kapitałowych. Pozwala to uczestnikowi na sprawne zarządzanie jego oszczędnościami, zależnie od zmieniającej się sytuacji na rynku. 13

14 OPERA TFI i partnerzy Subfundusze FIO dostępne są w sieci sprzedaży: Banki Bank BPH S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A. Deutsche Bank Polska S.A. Euro Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. Biura Maklerskie Biuro Maklerskie BGŻ S.A. CDM Pekao S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. Dom Maklerski BDM S.A. Dom Maklerski BOŚ S.A. Dom Maklerski BZ WBK S.A. Dom Maklerski PKO BP S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Efix Dom Maklerski S.A. KBC Securities N.V. (S.A.) oddział w Polsce Pośrednicy Finansowi AHL Polska Sp. z o.o. Fabryka Zysków Sp. z o.o. S.K.A. Netfund.pl Sp. z o.o. Open Finance S.A. Private Wealth Consulting Sp. z o.o. W Financial Sp. z o.o. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Axa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Generali Życie TU S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 14

15 Notatki 15

16 Kontakt Fundusz Inwestycyjny otwarty zarządzany przez OPERA TFI S.A. Agent Transferowy: Atlantic Fund Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Cybernetyki 21, Warszawa infolinia: połączenie z konsultantem w dni robocze w godz Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym oraz reklamowym i nie stanowi jakiejkolwiek oferty, rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do dokonywania inwestycji w którykolwiek z funduszy zarządzanych lub tworzonych przez OPERA TFI S.A. Materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszu. Wymagane prawem informacje o funduszu lub subfunduszach, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa, koszty, opłaty i informacje o podatkach, znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat, dostępnych w siedzibie OPERA TFI S.A., w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz na stronie internetowej. Wskazane w niniejszym materiale profile ryzyka subfunduszy są oparte na metodologii stosowanej w kluczowych informacjach dla inwestorów. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z prospektem inwestycyjnym oraz z kluczowymi informacjami dla inwestora dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa danego funduszu lub subfunduszu. Dotychczasowe wyniki funduszu lub subfunduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz oraz subfundusz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego funduszu lub subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a potencjalny jego uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawione wyniki funduszu lub subfunduszy mają charakter historyczny i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Wyniki funduszu lub subfunduszy nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Niektóre subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Republikę Federalną Niemiec, Stany Zjednoczone Ameryki, Cesarstwo Japonii i Turcję. Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. Z uwagi na specyfikę lokat niektórych subfunduszy wskazuje się na ryzyko zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu, spowodowane zawieszeniem odkupywania jednostek/tytułów uczestnictwa przez fundusze wchodzące w skład lokat subfunduszy. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie własnych wyliczeń OPERA TFI SA. Z uwagi na uproszczenie przedstawionych informacji należy je traktować wyłącznie jako informacje subiektywne, a wykresy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. OPERA TFI S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. 16

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Idea TFI S.A. charakterystyka firmy Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI www.leggmason.pl FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI analiza fundamentalna inwestowanie w wartość Fundusze inwestycyjne Legg Mason TFI SA Inwestowanie na rynku kapitałowym jest sztuką. I jak w każdej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO)

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) został stworzony z myślą o osobach poszukujących inwestycji w portfel wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty LISTOPAD 2012 Skrót Prospektu Informacyjnego SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Nazwa Funduszu, skrót nazwy ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Akcji Europejskich FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR Grudzień 2014 - Dynamiczny Rozwój i Wiarygodny Partner Źródło: opracowanie własne 2 Kalendarium 2 grudnia 2008 zgoda KNF na prowadzenie działalności, w tym tworzenie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie program QE normalizacja polityki monetarnej niska cena pomaga? powolny proces rebalansowania gospodarki 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 6 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r.

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r. Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Warszawa, luty 2014r. Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ F składka jednorazowa Niniejsza umowa dodatkowa jest integralną częścią umowy

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Czerwiec 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Czerwiec 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części

Bardziej szczegółowo