Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej próba analizy źródeł danych polskich i zagranicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej próba analizy źródeł danych polskich i zagranicznych"

Transkrypt

1 Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej próba analizy źródeł danych polskich i zagranicznych Wojciech Roszka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Jabłonowo, ; Współczesne środowisko gospodarcze czyli jak to robią w UE?

2 RYNEK PRACY W POLSCE

3 Struktura ludności Polski wg aktywności ekonomicznej w 2010 roku (w tys. osób) Stopa bezrobocia: 9,62% aktywni zawodowo pracujący aktywni zawodowo bezrobotni bierni zawodowo

4 Struktura ludności Polski wg aktywności ekonomicznej w latach aktywni zawodowo pracujący aktywni zawodowo bezrobotni bierni zawodowo Od kilku lat rośnie liczba aktywnych zawodowo. Wzrostowi aktywności towarzyszy wzrost bezrobocia. Liczba osób biernych zawodowo utrzymuje się na wysokim poziomie

5 Stopa bezrobocia w Polsce w latach ,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 13,3% 13,9% 12,3%11,2% 10,6% 16,1% 19,9%19,6% 19,0%17,7% 18,2% 13,8% 9,6% 9,6% 7,1% 8,2% Bezrobocie jest silnie skorelowane z występującymi cyklami koniunkturalnymi. W 2002 roku stopa bezrobocia osiągnęła rekordowy poziom 19,9%. Od tzw. kryzysu ekonomicznego w 2008 roku stopa bezrobocia rośnie. W I kwartale 2012 roku stopa bezrobocia wynosiła 13,5% 0,0%

6 Stopa bezrobocia w Polsce w roku 2010 w ujęciu województw 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 11,3% 11,6% 12,3% 10,6%9,9% 10,5% 9,2%9,1% 9,7% 10,3%9,3%9,1% 12,0%9,7% 8,8% 7,4% Bezrobocie charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem terytorialnym. Najwyższy poziom bezrobocia notuje się na zachodzie oraz południowym wschodzie kraju. Najniższe bezrobocie występuję w mazowieckiem i wielkopolskiem.

7 Stopa bezrobocia w Polsce w roku 2010 w ujęciu płci 10,2% 10,0% 10,0% 9,8% 9,6% 9,4% 9,2% 9,0% 9,3% Kobiety charakteryzują się wyższym poziomem bezrobocia niż mężczyźni. Kobiety częściej pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy. 8,8% kobiety mężczyźni

8 Stopa bezrobocia w Polsce w latach w ujęciu płci kobiety mężczyźni 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 19,9% 20,9% 20,4% 19,9%19,1% 19,1%19,0% 18,1% 18,2% 16,9% 15,8% 16,6% 14,7% 14,9% 13,9%13,2%12,3% 14,4% 12,1% 12,4% 12,9% 11,0%9,6%9,1% 10,3% 7,9% 8,7% 10,0% 9,3% 9,0%6,4% 7,8% Dysproporcje między poziomem zatrudnienia kobiet i mężczyzn stale maleją. Kobiety i mężczyźni w równym stopniu odczuwają zmiany koniunkturalne na rynku pracy. 0,0%

9 Stopa bezrobocia w Polsce w roku 2010 w ujęciu poziomu wykształcenia 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 17,5% 11,1% 13,3% 9,0% 4,9% Wyższe wykształcenie przeciętnie powoduje większe szanse na rynku pracy. W przypadku zakooczenia nauki na poziomie ponadgimnazjalnym, na rynku pracy bardziej liczą się umiejętności praktyczne niż wiedza ogólna.

10 Stopa bezrobocia w Polsce w latach w ujęciu poziomu wykształcenia 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% gimnazjalne, podstawowe i niższe zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące policealne oraz średnie zawodowe wyższe 26,2% 27,2% 26,8% 24,0% 22,5% 23,1% 21,4% 21,5% 21,3% 22,2% 17,2% 17,1% 16,6% 17,2% 17,5% 15,7% 15,5% 14,4% 12,3% 11,4% 12,2% 11,7% 10,6% 11,1% 8,4% 7,8% 8,9% 9,2% 9,0% 7,3% 7,0% 7,1% 6,7% 7,5% 5,9% 4,3% 3,5% 4,3% 4,9% Osoby z wyższym wykształceniem najmniej odczuwają zmiany koniunkturalne na rynku pracy. Najbardziej narażone są osoby z wykształceniem najniższym.

11 Stopa bezrobocia w Polsce w roku 2010 w ujęciu grup wieku 18,0% 16,0% 16,7% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 7,4% 7,2% 7,3% i więcej Najbardziej zagrożone bezrobocie są ludzie młodzi, często wchodzący dopiero na rynek pracy. Bezrobocie wśród ludzi młodych jest ponad dwukrotnie wyższe niż w innych grupach wieku.

12 Stopa bezrobocia w Polsce w latach w ujęciu grup wieku i więcej 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 30,2% 32,8% 32,0% 30,6% 28,2% 21,6% Poprawa koniunktury gospodarczej bardziej niż proporcjonalnie poprawia sytuację ludzi młodych na rynku pracy. 15,0% 10,0% 5,0% 16,2% 17,5% 17,2% 14,7% 15,4% 15,7% 15,4% 15,8% 14,5% 15,0% 12,4% 12,1% 12,9% 12,5% 11,4% 11,8% 10,0% 9,7% 15,3% 12,0% 16,7% 14,2% 7,5% 8,2% 7,1% 7,4% 6,3% 7,2% 5,4% 6,0% 6,2% 7,3% Pogorszenie koniunktury gospodarczej bardziej niż proporcjonalnie pogarsza sytuację ludzi młodych na rynku pracy. 0,0%

13 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w latach , , , , , , , , , , ,662409, , , , , , , Wynagrodzenia charakteryzują się dodatnią tendencją rozwojową. Wzrost wynagrodzeo od 2008 roku ma charakter gasnący.

14 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w roku 2010 w ujęciu województw Najwyższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy z województwa mazowieckiego. Tylko w dwóch województwach przeciętnie osiąga się wynagrodzenia wyższe od średniej krajowej mazowieckim i śląskim. Najniższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy zatrudnieni na wschodzie kraju.

15 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w roku 2010 w ujęciu płci ,73 mężczyźni 3256,06 kobiety Kobiety zarabiają przeciętnie mniej od mężczyzn. Kobiety przeciętnie pracują krócej niż mężczyźni i są częściej zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy.

16 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w roku 2010 w ujęciu wykształcenia , , , ,6 2861, , , ,7 Wzrostowi poziomu wykształcenia towarzyszy wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Osoby z wyższym wykształceniem, zwłaszcza co najmniej magisterskim, zarabiają dużo więcej niż wynosi średnia krajowa.

17 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w roku 2010 w ujęciu grup wieku , , , ,8 3871, ,6 3721,71 Wraz z wiekiem rośnie przeciętne wynagrodzenie do 24 lat i więcej

18 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w roku 2010 dla 10 najlepiej zarabiających zawodów w dużych i średnich przedsiębiorstwach w sektorze prywatnym Matematycy, statystycy i pokrewni Lekarze weterynarii Twórcy i artyści Analitycy systemowi i programiści Lekarze Literaci, dziennikarze i filolodzy Specjaliści z dziedziny prawa Specjaliści do spraw baz danych i sieci Inżynierowie elektrotechnologii Specjaliści do spraw finansowych 8014, , , , , , , , , ,84 Zawody o najwyższych wynagrodzeniach to profesje wysoce specjalistyczne, wymagające szczegółowej wiedzy. Najlepiej zarabiający specjaliści są jednocześnie najrzadziej występującymi na rynku pracy (np. statystyków jest około 300)

19 Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2011 stopa bezrobocia w ujęciu województw 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 13,2 15,1 13,7 13,9 Polska: 12,9% 13,1 13,0 12,2 10,4 17,8 12,7 12,6 11,7 17,3 16,7 10,5 15,2 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

20 Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2011 współczynnik aktywności zawodowej w ujęciu województw 56,0 54,0 52,0 50,0 53,0 52,5 52,0 53,8 50,9 52,1 54,6 Polska: 52,5% 52,5 50,5 49,8 54,4 51,6 51,5 55,3 51,7 48,0 47,4 46,0 44,0 42,0

21 EKSPERYMENTALNE METODY BADANIA RYNKU PRACY W POLSCE

22 Rynek pracy w świetle informacji zawartych w rejestrach administracyjnych ZUS i NFZ Moment referencyjny ZUS NFZ 31 stycznia listopada 2009 Liczba jednostek Liczba jednostek unikatowych Zakres informacyjny kod terytorialny płed wiek status na rynku pracy kod terytorialny płed wiek status na rynku pracy

23 Struktura aktywności ekonomicznej ludności według rejestru ZUS i BAEL ZUS BAEL I kw. 2010

24 Struktura aktywności ekonomicznej ludności według rejestru ZUS w wybranych przekrojach Wskaźnik zatrudnienia w Polsce w przekroju powiatów, stan na wg rejestru ZUS Stopa bezrobocia w Polsce w przekroju powiatów, stan na wg rejestru ZUS

25 Struktura aktywności ekonomicznej ludności według rejestru ZUS w wybranych przekrojach Stopa bezrobocia wśród kobiet w przekroju powiatów, stan na wg rejestru ZUS Stopa bezrobocia wśród ludności w wieku do 29 lat w przekroju powiatów, stan na wg rejestru ZUS

26 Struktura aktywności ekonomicznej ludności według rejestru ZUS w wybranych przekrojach Stopa bezrobocia wśród kobiet w wieku do 29 lat w przekroju powiatów, stan na wg rejestru ZUS Stopa bezrobocia wśród mężczyzn w wieku 45 lat i więcej w przekroju powiatów, stan na wg rejestru ZUS

27 Struktura aktywności ekonomicznej ludności według rejestru NFZ i BAEL BAEL NFZ Aktywni zawodowo pracujący Aktywni zawodowo bezrobotni Aktywni zawodowo ogółem Bierni zawodowo

28 Struktura aktywności ekonomicznej ludności w wieku 15 lat i więcej wg rejestru NFZ i BAEL w ujęciu województw NFZ 17 listopada 2009 BAEL III kw BAEL IV kw Województwo aktywni zawodowo bierni zawodowo aktywni zawodowo bierni zawodowo aktywni zawodowo bierni zawodowo DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE OGÓŁEM Współczynnik podobieństwa -- 94,25% 96,64% 94,90% 97,33%

29 Struktura aktywności ekonomicznej ludności według rejestru NFZ w wybranych przekrojach Stopa bezrobocia w Polsce w 2009 roku w przekroju powiatów wg rejestru NFZ Odsetek ludności aktywnej ekonomicznie w Polsce w 2009 roku w przekroju powiatów wg rejestru NFZ

30 RYNEK PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ

31 Stopa bezrobocia w wybranych krajach europejskich w 2010 roku (w %) ES LV LT EE SK IE EL PT HR HU TR BG FR PL SE IT FI BE UK DK SI RO CZ DE MT CY LU NL AT NO 3,5 4,6 4,5 4,4 6,2 8,4 8,4 8,4 8,3 7,8 7,5 7,3 7,3 7,3 7,1 6,9 12, ,8 11,2 10,7 10,2 9,8 9,6 14,4 13,7 18,7 17,8 16,9 20,

32 Odsetek długotrwale bezrobotnych (powyżej roku) w wybranych krajach europejskich w 2010 roku (w %) SK LV EE LT ES IE HR PT EL HU BG IT BE FR DE SI MT PL CZ TR UK RO FI SE DK LU CY NL AT NO 0,7 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 2 2,5 2, ,8 3,4 3,2 3,2 4,1 4,1 3,9 4,8 5,7 5,5 6,3 6,7 6,7 7,4 7,3 7,7 8,4 9,

33 Odsetek ludności aktywnej zawodowo w wybranych krajach europejskich w 2010 roku (w %) NO NL DK SE CY AT UK PT SI FI DE CZ LU IE RO SK EE BE PL FR LV LT ES MT BG EL HU IT TR HR 63,46 61,27 59,95 58,35 57,69 57,45 56,53 55,18 54,90 54,84 54,73 54,21 53,47 52,46 50,74 50,45 50,20 49,83 49,28 48,76 48,52 47,48 47,18 46,94 46,70 45,33 44,29 44,10 42,07 41,29 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

34 Przeciętna długośd aktywności zawodowej w wybranych krajach europejskich w 2010 roku (w latach) SE DK NO NL UK CY PT FI DE AT EE LV ES SI FR IE CZ LT BE SK EL LU RO PL BG HR MT IT HU 40,1 39,5 39, ,9 36,9 36,8 36,8 36,8 36,3 35,5 34,5 34,3 34,2 34,2 33,9 33,9 33,2 32,5 32,3 32,3 31,7 31,6 31,5 31,5 31,3 30,2 29,6 29,

35 Odsetek gospodarstw domowych żyjących poniżej progu ubóstwa* w wybranych krajach europejskich w 2010 roku BG RO LV LT HR IE HU PL EL ES PT IT CY UK EE BE SK MT DE FR SI DK LU FI AT NL SE NO CZ 25,5 25,3 24, ,1 21,7 20,8 20,6 20,6 19,7 19,3 18,3 18,3 17,1 16,9 16,6 15, ,9 14,4 27,8 27,7 31,3 29,9 29,9 33,4 38,1 41,6 41, *próg ubóstwa 60% mediany ekwiwalentnych dochodów gospodarstw domowych w danym kraju

36 Odsetek dzieci w wieku 0-17 żyjących w gospodarstwach domowych bezrobotnych w wybranych krajach europejskich w 2010 roku IE UK HU BG TR LT EE BE LV ES SK HR RO FR DE MT SE DK PL IT CZ PT EL AT NL CY FI SI LU 2,8 4,4 3,9 5,5 5,4 5,1 6,3 7 11,1 10,8 10,2 10,2 10 9,7 9,6 9,5 9,4 8,9 8,7 8,2 7,8 12, , ,2 16,1 17,9 19,

37 Przeciętne roczne wynagrodzenie netto w wybranych krajach europejskich w 2010 roku (w EURO) NO LU BE SE DE DK AT NL FI UK FR IT IE ES EL PT SI MT CZ EE TR SK HU PL LV LT RO BG 13098, , , ,9 7613, ,8 5883, , , ,7 4439, , , , , , , , , , , , , , , , ,

38 Minimalne wynagrodzenie brutto w wybranych krajach europejskich w 2010 roku (w EURO) LU IE NL BE FR UK EL ES MT SI PT HR TR PL SK CZ EE HU LV LT RO BG 141,63 122,71 278,02 271,8 253,77 231,7 338,33 320,87 307,7 302,19 385,48 738,85 659,92 597,43 554,17 862, , , ,6 1387,5 1343, ,

39 Wysokośd przeciętnego opodatkowania wynagrodzeo w wybranych krajach europejskich w 2010 roku (w %) DK DE LV BE RO HU SI PL NL TR NO AT IT BG UK SE FR FI LT EL EE LU PT CZ SK ES MT IE 6,16 9,08 8, ,53 15,24 13,92 13,88 13,13 23,77 22,73 22,44 21,85 21,69 21,68 21,2 21,17 20,89 20,07 19,73 18,41 18,28 17,29 26,11 25,77 30,38 28,91 35,

40 Charakter wybranych charakterystyk rynku pracy w Unii Europejskiej Cecha Długośd aktywności zawodowej Odsetek długotrwale bezrobotnych Przeciętne roczne zarobki netto (EUR) Przeciętne opodatkowanie wynagrodzenia Odsetek ludności żyjący poniżej granicy ubóstwa Odsetek dzieci 0-17 żyjący w GD bezrobotnych Płaca minimalna Stopa bezrobocia Odsetek ludności pracującej Charakter cechy stymulanta destymulanta stymulanta destymulanta destymulanta destymulanta stymulanta destymulanta stymulanta

41 Porządkowanie liniowe Zadaniem metod porządkowania liniowego zbioru obiektów jest uszeregowanie, czyli ustalenie kolejności obiektów lub zbiorów według określonego kryterium. Metody porządkowania liniowego stosowane są wówczas gdy można przyjąć pewne nadrzędne kryterium, ze względu na które będzie można uszeregować obiekty od najlepszego do najgorszego. Narzędziem metod porządkowania liniowego jest syntetyczny miernik rozwoju (SMR), będący pewną funkcją agregującą informacje cząstkowe zawarte w poszczególnych zmiennych i wyznaczoną dla każdego obiektu ze zbioru obiektów A.

42 Porządkowanie liniowe Etapy przeprowadzania porządkowania liniowego: 1. Sformułowanie celu analizy oraz wstępnych hipotez badawczych. Dobór cech. 2. Zebranie materiału statystycznego. Wybór metody porządkowania liniowego. 3. Utworzenie rankingu obiektów za pomocą wybranej metody. Weryfikacja wyników porządkowania. 4. Interpretacja wyników porządkowania.

43 Porządkowanie liniowe Etapy przeprowadzania porządkowania liniowego: 1. Sformułowanie celu analizy oraz wstępnych hipotez badawczych. Dobór cech. 2. Zebranie materiału statystycznego. Wybór metody porządkowania liniowego. 3. Utworzenie rankingu obiektów za pomocą wybranej metody. Weryfikacja wyników porządkowania. 4. Interpretacja wyników porządkowania.

44 Porządkowanie liniowe ranking krajów Kraj Rok NL LU UK SI CZ FR IE BE PT MT ES EL EE SK PL RO LT LV BG HU

45 Porządkowanie liniowe ranking krajów, 2010

46 Segmentacja Dokonano próby wyodrębnienia krajów podobnych w zakresie wybranych charakterystyk rynku pracy. Wykorzystano hierarchiczną analizę skupieo. Do przyporządkowania jednostek do grup wybrano metodę Warda Maksymalizacja wariancji międzygrupowej Minimalizacja wariancji wewnątrzgrupowej

47 Segmentacja rok 2007 Charakterystyka Grupa Kraje długośd aktywności zawodowej 31,19 34,27 35,68 BE CZ IE Odsetek długotrwale bezrobotnych 4,22 2,31 1,3 BG PT LU Przeciętne roczne zarobki netto (EUR) 9134, , ,23 EL EE NL Przeciętne opodatkowanie wynagrodzenia 18,53 18,68 15,79 FR ES UK Odsetek ludności żyjący poniżej granicy ubóstwa 31,07 23,93 19,33 HU LT IE Odsetek dzieci 0-17 żyjący w GD bezrobotnych 10,07 6,34 9,4 MT LV NL Pensja minimalna 543,28 363, ,81 PL SI UK Stopa bezrobocia 8,01 6,06 4,43 RO CZ Odsetek ludności pracującej 48,67 56,04 58,79 SK PT

48 Segmentacja rok ,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5

49 Segmentacja rok 2008 Charakterystyka Grupa Kraje długośd aktywności zawodowej 32,2 32,85 37,6 BE BG RO IE Odsetek długotrwale bezrobotnych 2,6 2,78 1,4 FR EE SI NL Przeciętne roczne zarobki netto (EUR) 23901, , ,7 LU EL UK Przeciętne opodatkowanie wynagrodzenia 20,27 17,86 15,29 ES Odsetek ludności żyjący poniżej granicy 18,3 27,28 20,6 ubóstwa HU Odsetek dzieci 0-17 żyjący w GD bezrobotnych 7,73 7,86 11,43 LT Pensja minimalna 1386,65 376, ,36 LV Stopa bezrobocia 6,57 6,92 5 MT Odsetek ludności pracującej 50,3 52,6 60,7 PL

50 Segmentacja rok ,5 1 0,5 0-0,5-1 długośd aktywności zawodowej Odsetek długotrwale bezrobotnych Przeciętne roczne zarobki netto (EUR) Przeciętne opodatkowanie wynagrodzenia Odsetek ludności żyjący poniżej granicy ubóstwa Odsetek dzieci 0-17 żyjący w GD bezrobotnych Pensja minimalna Stopa bezrobocia Odsetek ludności pracującej

51 Segmentacja rok 2009 Charakterystyka Grupa Kraje długośd aktywności zawodowej 33,51 32,97 34,98 BE UK SK RO CZ Odsetek długotrwale bezrobotnych 3,34 3,86 1,48 EL BG PL LU Przeciętne roczne zarobki netto (EUR) 17189, , ,1 ES EE NL Przeciętne opodatkowanie wynagrodzenia 14,5 19,85 18,62 FR HU SI Odsetek ludności żyjący poniżej granicy ubóstwa Odsetek dzieci 0-17 żyjący w GD bezrobotnych 22,5 31,28 16 IE LT 11,41 10,51 5,3 MT LV

52 Segmentacja rok ,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5 długośd aktywności zawodowej Odsetek długotrwale bezrobotnych Przeciętne roczne zarobki netto (EUR) Przeciętne opodatkowanie wynagrodzenia Odsetek ludności żyjący poniżej granicy ubóstwa Odsetek dzieci 0-17 żyjący w GD bezrobotnych Pensja minimalna Stopa bezrobociaodsetek ludności pracującej

53 Segmentacja rok 2010 Charakterystyka Grupa Kraje Pensja minimalna 1049,48 270,17 977,45 CZ SK LU Stopa bezrobocia 10,19 11,01 5,35 BE PT NL Odsetek ludności pracującej 50,16 50,42 57 EL BG długośd aktywności zawodowej 33,71 32,91 35,35 ES EE Odsetek długotrwale bezrobotnych 4,4 6,09 1,25 FR HU Przeciętne roczne zarobki netto (EUR) 15806, , ,3 IE LT Przeciętne opodatkowanie wynagrodzenia 15,64 20,18 18,55 MT LV Odsetek ludności żyjący poniżej granicy ubóstwa 22,18 31,09 16,1 SI PL Odsetek dzieci 0-17 żyjący w GD bezrobotnych 10,86 11,7 4,1 UK RO Pensja minimalna 936,75 275, ,18 SK Stopa bezrobocia 10,42 13,12 4,55 Odsetek ludności pracującej 50,68 49,21 57,37

54 Segmentacja rok ,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5 długośd aktywności zawodowej Odsetek długotrwale bezrobotnych Przeciętne roczne zarobki netto (EUR) Przeciętne opodatkowanie wynagrodzenia Odsetek ludności żyjący poniżej granicy ubóstwa Odsetek dzieci 0-17 żyjący w GD bezrobotnych Pensja minimalna Stopa bezrobocia Odsetek ludności pracującej

55 Dziękuję za uwagę.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

w województwie śląskim wybrane aspekty

w województwie śląskim wybrane aspekty URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Aurelia Hetmańska Sytuacja ludzi młodych Sytuacja ludzi młodych w województwie śląskim wybrane aspekty Katowice, listopad 2013 r. Województwo śląskie w skali kraju koncentruje:

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 32/2005 18 sierpnia 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Twój zysk, Twój rozwój urzędy pracy dla pracodawców Wejherowo, 14 marca 2016

Twój zysk, Twój rozwój urzędy pracy dla pracodawców Wejherowo, 14 marca 2016 Refundacja pracodawcom kosztów zatrudnienia młodych osób (do 30 r.ż.) art.150 f. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U z 2015 r. poz. 149 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego?

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Irena E.Kotowska Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Ekonomia w Muzeum Warszawa, 2.04.2012 Przemiany struktur wieku ludności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSPEKCJA HANDLOWA ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSPEKCJA HANDLOWA ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia województw w 2012 roku w km²

Powierzchnia województw w 2012 roku w km² - 10 %? powierzchnia w km2 lokata DOLNOŚLĄSKIE 19947 7 KUJAWSKO-POMORSKIE 17972 10 LUBELSKIE 25122 3 LUBUSKIE 13988 13 ŁÓDZKIE 18219 9 MAŁOPOLSKIE 15183 12 MAZOWIECKIE 35558 1 OPOLSKIE 9412 16 PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Reprezentatywne wyniki z 2 państw członkowskich Unii Europejskiej Pakiet obejmujący wyniki dla 2 państw UE i dla Polski

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 4/006

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na polskim rynku pracy RYNEK PRACY

Sytuacja na polskim rynku pracy RYNEK PRACY Sytuacja na polskim rynku pracy RYNEK PRACY Maciej Frączek Czynniki warunkujące sytuację na polskim rynku pracy* - strukturalny charakter bezrobocia, spowodowany niewystarczającymi lub nieodpowiednimi

Bardziej szczegółowo

Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach

Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach Promocja Nauki Polskiej w Brukseli Bruksela, 14.12.21 r. Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach Andrzej Siemaszko Andrzej Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Kierunki inwestycji energetycznych w społecznym budownictwie mieszkaniowym

Kierunki inwestycji energetycznych w społecznym budownictwie mieszkaniowym Kierunki inwestycji energetycznych w społecznym budownictwie mieszkaniowym Dr Joanna Mazurkiewicz Dr Piotr Lis Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Cel i układ

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA WYNAGRODZEŃ W 2017 ROKU

PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA WYNAGRODZEŃ W 2017 ROKU 12.02.2018 Informacja prasowa portalu PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA WYNAGRODZEŃ W 2017 ROKU Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych 1. Przesłanki badania 2. Cele badawcze 3. Uwarunkowania rynku pracy

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Stan w I kwartale 2014 r.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Stan w I kwartale 2014 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Strategia Europa 2020 to unijny program wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego na aktualne dziesięciolecie. Strategia ta, ze względu na czas jej tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Warszawa, czerwiec 2011 r. Opracowanie: Beata

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZWIĄZKU MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA Z RYNKIEM PRACY W OPARCIU O DANE STATYSTYCZNE

ANALIZA ZWIĄZKU MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA Z RYNKIEM PRACY W OPARCIU O DANE STATYSTYCZNE ANALIZA ZWIĄZKU MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA Z RYNKIEM PRACY W OPARCIU O DANE STATYSTYCZNE 2 Cele wyodrębniania wynagrodzenia minimalnego w całokształcie polityki płac sformułowane są w konwencjach Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Spis tabel. Tabela 5.6. Indeks rywalizacyjności oraz efektywna liczba partii w wyborach

Spis tabel. Tabela 5.6. Indeks rywalizacyjności oraz efektywna liczba partii w wyborach Tabela 1.1. Wydatki z budżetów wojewódzkich (2011 rok), według wyodrębnionych kategorii, w wybranych województwach...25 Tabela 2.1. Powierzchnia i ludność województw...36 Tabela 2.2. Struktura zamieszkania

Bardziej szczegółowo

2. Zmiany struktury ludności według wieku - proces starzenia się ludności definicja przyczyny pomiar (miary klasyczne, miary prospektywne)

2. Zmiany struktury ludności według wieku - proces starzenia się ludności definicja przyczyny pomiar (miary klasyczne, miary prospektywne) 1. Struktury demograficzne WYKŁAD 6 22.04.2016 2. Zmiany struktury ludności według wieku - proces starzenia się ludności definicja przyczyny pomiar (miary klasyczne, miary prospektywne) 3. Starzenie się

Bardziej szczegółowo

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator Kontekst Badania wskazują, iż przedsiębiorstwa posiadające zróżnicowany skład najwyższych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Wybrane wskaźniki jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego na tle innych województw aktualne wyniki badań. Anna Jaeschke

Wybrane wskaźniki jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego na tle innych województw aktualne wyniki badań. Anna Jaeschke Wybrane wskaźniki jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego na tle innych województw aktualne wyniki badań Anna Jaeschke Jakość życia w świetle badań GUS Jednym z badańprzeprowadzanych przez Główny

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydział Badań i Analiz Biuro Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - 2016 rok Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Pytel Grant współfinansowany Związki rynku pracy z przemianami społecznymi na obszarze 2011-04-19 woj. śląskiego Schemat wystąpienia: 1.System edukacji 2.Sytuacja mieszkaniowa 3.Problemy społeczne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego KAROLINA ŁUKASZCZYK Europejska Sieć Migracyjna quasi agencja unijna (KE + krajowe punkty kontaktowe), dostarcza aktualnych,

Bardziej szczegółowo

Platforma C. Czynniki demograficzne

Platforma C. Czynniki demograficzne Platforma C. Czynniki demograficzne W tabeli 1 (33). odpowiedz na pytania dotyczące zjawisk charakteryzujących twoje otoczenie dalsze. Pytania obejmują czynniki demograficzne. Odpowiedzi wymagają od ciebie

Bardziej szczegółowo

Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich badania ankietowe IERiGŻ-PIB

Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich badania ankietowe IERiGŻ-PIB Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich badania ankietowe IERiGŻ-PIB dr hab. Agnieszka Wrzochalska prof. IERiGŻ-PIB

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO VI ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Uwagi ogólne Fundusz Alimentacyjny funkcjonuje od 1975 r. Wypłacane z niego świadczenia mają charakter pozaubezpieczeniowy. Dysponentem Funduszu jest Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Płacowa Polska B? Wynagrodzenia we wschodnich województwach

Płacowa Polska B? Wynagrodzenia we wschodnich województwach 18.03.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Płacowa Polska B? Wynagrodzenia we wschodnich

Bardziej szczegółowo

475 tys. absolwentów szkół wyższych

475 tys. absolwentów szkół wyższych 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 475 tys. absolwentów szkół wyższych Studia wyższe przestały byd przywilejem. Obecnie dostęp do wykształcenia wyższego ma niemal każdy. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna Współczesne tendencje na rynku pracy DrCecylia Sadowska Snarska Snarska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 1. Uwarunkowania demograficzne rynku pracy. 2. Kierunki zmian w popytowej stronie rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Angelika Koprowicz Rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Angelika Koprowicz Rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Urząd Statystyczny w Rzeszowie Angelika Koprowicz Rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.: Kompetencja UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ w kontekście Europejskiego Roku Aktywności

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE

POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE dr Zbigniew Floriańczyk Pułtusk, 30 listopada 2 grudnia 2009 roku Zakres badania Kompilacja Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa - RER Analiza wyników

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie. prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski

Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie. prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Globalne problemy rolnictwa i gospodarki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2016 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2017 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl b.samojlik 1 Etapy kryzysu I. Kryzys na rynkach finansowych, bankowych i poza bankowych II. III.

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Dorota Perło Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania Plan prezentacji. Założenia metodologiczne 2. Specyfikacja modelu

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICZE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW użytki

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii

Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii Plan Mariola Zalewska Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Wstęp- Tworzenie ram spójności dla krajów UE

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Zawody deficytowe i nadwyżkowe MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Zawody deficytowe i nadwyżkowe Informacja sygnalna Za I PÓŁROCZE 2015 ROKU Warszawa, sierpień 2015 r. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

STATUS SPOŁECZNO-EKONOMICZNY KOBIET A ZACHOWANIA PROKREACYJNE

STATUS SPOŁECZNO-EKONOMICZNY KOBIET A ZACHOWANIA PROKREACYJNE Nowe wzorce formowania rodziny w Polsce Konferencja FAMWELL 18.06.2013 STATUS SPOŁECZNO-EKONOMICZNY KOBIET A ZACHOWANIA PROKREACYJNE ANNA MATYSIAK Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Nikt nie korzysta 55,5% 1 osoba 35,6% 3 osoby i więcej 1,2% 2 osoby 7,7% 4.2. Migranci Kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

3. Wojewódzkie zróżnicowanie zatrudnienia w ochronie zdrowia w latach Opis danych statystycznych

3. Wojewódzkie zróżnicowanie zatrudnienia w ochronie zdrowia w latach Opis danych statystycznych 3. Wojewódzkie zróżnicowanie zatrudnienia w ochronie zdrowia w latach 1995-2005 3.1. Opis danych statystycznych Badanie zmian w potencjale opieki zdrowotnej można przeprowadzić w oparciu o dane dotyczące

Bardziej szczegółowo