KONCEPCJA STANDARYZACJI USŁUGI LOKALIZACJI PRZESTRZENNEJ ADRESÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA STANDARYZACJI USŁUGI LOKALIZACJI PRZESTRZENNEJ ADRESÓW"

Transkrypt

1 dr inż. Waldemar Izdebski 1,2 mgr inż. Andrzej Bielasty 2 KONCEPCJA STANDARYZACJI USŁUGI LOKALIZACJI PRZESTRZENNEJ ADRESÓW Numery adresowe, które ogólnie mówiąc wyrażają lokalizację przestrzenną adresów, są prostym, ale jednocześnie bardzo ważnym elementem danych przestrzennych. Dzięki ich wykorzystaniu uzyskujemy możliwość przestrzennej lokalizacji obiektów, które posiadają nadane adresy. Zamiana adresu na jego lokalizację przestrzenną jest ważna nie tylko w systemach informacji przestrzennej, ale również w powszechnie używanych urządzeniach nawigacyjnych. Na podstawie obowiązującego prawa numerację adresową prowadzą jednostki samorządowe szczebla gminnego. Oznacza to, że w końcowym efekcie na całość aktualnej numeracji adresowej w Polsce będzie się składało 2479 baz źródłowych. Na dzisiaj oceniamy, że wymagane prawem bazy adresowe funkcjonują jedynie w ok. 40% jednostek samorządowych. W pozostałych dalej wykorzystywany jest papier lub prosta forma plików pakietów biurowych. Z natury rzeczy bazy adresowe będą prowadzone w różnych systemach, ale nie oznacza to, że na poziomie krajowym musimy korzystać z takiego rozdrobnienia i za każdym razem dokonywać ustalania specyficznych parametrów dostępu do poszczególnych baz oraz wnikać w ich strukturę. Niniejsza publikacja proponuje koncepcję standaryzacji usługi lokalizacji przestrzennej adresów 3 przez stworzenie jednej centralnej usługi lokalizacji adresów, która przy pomocy ujednoliconego interfejsu będzie mogła korzystać, podczas ustalania lokalizacji adresu, z dowolnej gminnej bazy adresowej. Usługa lokalizacji adresów została zaproponowana na bazie doświadczeń autorów zdobytych we wdrożeniach oprogramowania do prowadzenia numeracji adresowej realizowanych przez firmę Geo-system Sp. z o.o.. Zebrane doświadczenia pozwalają mieć nadzieję, że opisane rozwiązanie spotka się z dobrym przyjęciem przez pozostałe firmy, które uczestniczą we wdrażaniu numeracji adresowej w Polsce i zechcą zaimplementować zasady proponowanej usługi lokalizacji adresów w swoich systemach. Jeśli tak się stanie to automatycznie zasób punktów adresowych i ulic oferowanych w ramach wdrożeń firmy Geo-system (obecnie ponad 700 gmin, prawie punktów adresowych) zwiększy się o wdrożenia pozostałych firm włączających się do inicjatywy. Korzyścią z takiego rozwiązania jest fakt, że pod jednym adresem URL znajdziemy usługę, która będzie w stanie przekształcić przekazywany do niej adres na jego lokalizację przestrzenną. Dzięki usłudze twórcy systemów informacji przestrzennej i geoportali zyskają systemowe rozwiązanie jednego z bardzo istotnych elementów jakim jest wyszukiwanie obiektów na podstawie adresu. Usługa lokalizacji adresów zapewni im bowiem dostęp do aktualizowanych na bieżąco gminnych baz adresowych, dzięki czemu adresy nadawane w gminach będą natychmiast dostępne dla użytkowników usługi lokalizacji adresów. 1 Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Pl. Politechniki 1, Warszawa 2 Geo-system Sp. z o.o., ul. Kubickiego 9 lok. 5, Warszawa 3 Usługa lokalizacji i udostępniania adresów została nagrodzona w ramach konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w roku 2010 uzyskując I miejsce w kategorii Innowacyjna usługa w edycji województwa mazowieckiego, a także uzyskując wyróżnienie w edycji krajowej tego konkursu.

2 1. Istota usługi lokalizacji Usługa lokalizacji adresów (ULA) umożliwia jednolity i prosty sposób wykorzystania gminnych baz adresowych (zrealizowanych w technologiach różnych firm) do lokalizacji przestrzennej wybranego adresu, co schematycznie przedstawiono na rysunku 1. Rysunek 1 Schemat funkcjonowania usługi lokalizacji (ULA) Jako przykład wykorzystamy adres z miejscowości Choroszcz, ul. Szkolna 2, który przekazujemy jako parametr do usługi celem uzyskania jego przestrzennej lokalizacji. Przykład wywołania przedstawiono poniżej. 2 Ważne jest przy tym, że użytkownik nie musi wiedzieć, w której gminnej bazie adresowej taki adres się znajduje ani jaka jest jej struktura. Wszystkim tym zajmuje się usługa lokalizacji, która na podstawie własnego rejestru baz (serwera katalogowego) i związanych z nimi usług, potrafi odwołać się do odpowiedniej bazy gminnej poprzez usługę sieciową udostępnioną przez właściciela bazy. Standardowo w wyniku wywołania usługi lokalizacji, bez dodatkowych parametrów, otrzymujemy plik XML (zaprezentowany poniżej) ze współrzędnymi szukanego adresu w układzie PUWG92 lub komunikat o braku takiego adresu. <WynikiWyszukiwania liczbapozycji="1"> <Pozycja> <Trafnosc>1</Trafnosc> <Miejscowosc>Choroszcz</Miejscowosc> <SIMC> </SIMC> <Wojewodztwo>podlaskie</Wojewodztwo> <Powiat>białostocki</Powiat> <Gmina>Choroszcz - miasto</gmina> <ZakresMiejscowosci>764043,590045,769193,596121</ZakresMiejscowosci> <Ulica>Szkolna</Ulica> <ZakresUlicy> ,593785, , </ZakresUlicy> <Punkt>2</Punkt> <WspolrzednePunktu> , </WspolrzednePunktu> </Pozycja> </WynikiWyszukiwania> Usługa ULA oferuje również odpowiednie parametry wywołania do utworzenia słownika miejscowości w gminie, powiecie lub województwie oraz słownika ulic w podanej miejscowości. Słowniki są niezbędne do obsługi interaktywnego interfejsu wyszukiwania (listy rozwijalne, podpowiedzi). Przykłady wywołań do generowania słowników przedstawiono poniżej: gdzie przy słowniku miejscowości podajemy identyfikator TERYT gminy np (gmina Choroszcz) lub jego fragment np. 2002, co w tym przypadku oznacza wygenerowanie wszystkich miejscowości dla powiatu białostockiego, przy słowniku ulic podajemy identyfikator SIMC miejscowości np , co oznacza uzyskanie wykazu wszystkich ulic z miejscowości Choroszcz.

3 2. Rejestracja baz adresowych w usłudze lokalizacji adresów Aby usługa ULA mogła wykorzystywać gminną bazę adresową, baza taka musi zostać zarejestrowana w jej repozytorium. W tym celu firma, w której technologii baza funkcjonuje, przygotowuje swoja usługę dostępową. Na użytek niniejszego opracowania tę usługę nazwiemy LinkToULA. Usługa ta w zależności od parametru Request będzie pozwala na rejestrację bazy w repozytorium usługi ULA oraz na kilka innych czynności związanych z przeszukiwaniem bazy punktów adresowych podczas korzystania z niej przez usługę ULA. Każda baza adresowa musi posiadać swoją indywidualną usługę dostępową. Usługa dostępowa pełni dwie role: 1. Jest punktem dostępowym do danych adresowych zgromadzonych w gminie. Może być bezpośrednio wykorzystywana do pobierania wykazu miejscowości, ulic oraz wskazywania położenie punktu adresowego. 2. Po zarejestrowaniu w repozytorium usługi ULA staje się elementem mechanizmu pozwalającego wyszukiwać dane adresowe z terenu całej Polski. Usługa dostępowa może być realizowana przez skrypt PHP, Python, CGI lub ASP. Adres takiej usługi zostaje wpisany do repozytorium usługi ULA, przechowującego adresy usług i informacje (metadane) o wszystkich usługach udostępnionych przez różne firmy. Dozwolone wartości parametru Request i związane z nimi czynności realizowane przez usługę dostępową przedstawiono w tabeli 1 Tabela 1 Wykaz obsługiwanych parametrów usługi dostępowej Lp. Wartość parametru Request Rezultat wywołania 1 Registration Wywołanie usługi dostępowej generuje niezbędne dane do rejestracji bazy adresowej na serwerze katalogowym usługi ULA. 2 GetAreas Wywołanie usługi dostępowej zwraca wykaz miejscowości wraz z ich lokalizacją przestrzenną. 3 GetStreets Wywołanie usługi dostępowej zwraca listę ulic z miejscowości o podanym ID wraz z ich lokalizacją przestrzenną. 4 GetAddressParExt Wywołanie usługi dostępowej zwraca lokalizację przestrzenną podanego: adresu, ulicy, miejscowości, na podstawie ID miejscowości, ID ulicy i numeru adresowego. 5 GetAddressLocation Wywołanie usługi dostępowej zwraca lokalizację przestrzenną podanego adresu na podstawie ID miejscowości, nazwy ulicy i numeru adresowego. Przyjęta zasadą jest, że wszystkie pliki wykorzystywane w usługach muszą być kodowane w UTF-8.

4 2.1. Funkcja Registration Funkcja niniejsza jest wywoływana podczas rejestracji i aktualizacji usługi na serwerze katalogowym. W wyniku jej działania zwracany jest plik XML, którego struktura przedstawiona została poniżej. Plik zawiera pojedynczy obiekt SerwisPunktyAdresowe, składający się z pól: IdentyfikatorSerwisu - jednoznaczne określenie serwisu. Może być tworzona poprzez połączenie identyfikatora dostarczyciela usługi i obszaru działania np.: geosys_marki. NazwaSerwisu - nazwa serwisu czytelna dla użytkownika. InstytucjaOdpowiedzialna - podmiot odpowiedzialny za dane. ZakresPrzestrzenny - zakres działania usługi zdefiniowany przez atrybuty: o o CRS - identyfikator układu odniesienia, xmin, ymin, xmax, ymax - współrzędne prostokąta ograniczającego zakres działania usługi we wskazanym układzie odniesienia (układ matematyczny). Przykładowy plik metadanych w formacie XML zwrócony przez usługę dostępową z systemu impa przedstawiono poniżej <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <SerwisPunktyAdresowe> <IdentyfikatorSerwisu>geosys_marki</IdentyfikatorSerwisu> <NazwaSerwisu>Manager Punktów Adresowych Miasta Marki</NazwaSerwisu> <InstytucjaOdpowiedzialna>Urząd Miasta Marki</InstytucjaOdpowiedzialna> <ZakresPrzestrzenny CRS= 2180 xmin= ymin= xmax= ymax= /> </SerwisPunktyAdresowe> W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania usługi lokalizacji, rejestracji nowej bazy może dokonywać jedynie firma Geo-system lub użytkownik, który uzyska odpowiednie uprawnienia. Do testowania poprawności przygotowanych usług dostępowych służy testowy serwis rejestracji a do korzystania z zarejestrownych usług własnych usługa ULA w wersji testowej dostępna pod adresem

5 2.2. Funkcja GetAreas Funkcja zwraca listę miejscowości z gminnej bazy adresowej wraz z datą, dla której dane są aktualne. Wykaz parametrów przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2 Wykaz parametrów dla funkcji GetAreas Parametr Opis Request Przyjmuje wartość GetAreas. Format Format, w jakim zwracane są dane; dostępne wartości to XML, JSON (domyślnie XML). CRS Układ współrzędnych zwracanych danych; parametr przyjmuje wartość identyfikatora SRID układu; domyślnie PUWG92, SRID: W wyniku zapytania: zwracany jest plik XML, którego struktura opisana została poniżej lub plik w formacie JSON. Plik zawiera obiekt Miejscowosci (wraz z atrybutem data aktualizacji) grupujący obiekty Miejscowosc, zawierające następujące pola: Nazwa - Nazwa własna miejscowości. Jednostka - identyfikator jednostki administracyjnej (TERYT). SIMC - identyfikator miejscowości w rejestrze GUS. ZakresPrzestrzenny - obszar zawierający miejscowość zdefiniowany przez atrybuty o CRS - identyfikator układu odniesienia, o xmin, ymin, xmax, ymax - współrzędne prostokąta ograniczającego miejscowość we wskazanym układzie odniesienia (układ matematyczny), ID wewnętrzny identyfikator miejscowości w systemie źródłowy (opcjonalnie). Przykładowy plik wynikowy dla zapytania GetAreas <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Miejscowosci dataaktualizacji= :00 > <Miejscowosc> <Nazwa>Brzeziny</Nazwa> <Jednostka>141207_5</Jednostka> <SIMC> </SIMC> <ZakresPrzestrzenny CRS="2180" xmin="660695" ymin="483139" xmax="662925" ymax="485552"/> <ID>2362</ID> </Miejscowosc>... <Nazwa>Żwirówka</Nazwa> <Jednostka>141207_5</Jednostka> <SIMC> </SIMC> <ZakresPrzestrzenny CRS= 2180 xmin= ymin= xmax= ymax= /> <ID>2378</ID> </Miejscowosc> </Miejscowosci>

6 2.3. Funkcja GetStreets Funkcja zwraca listę ulic wraz z ich lokalizacjami przestrzennymi dla miejscowości określonej przez jej identyfikator SIMC. Wykaz dozwolonych parametrów funkcji przedstawiono w tabeli 3. Parametr Opis Tabela 3 Wykaz parametrów dla funkcji GetStreets Request Przyjmuje wartość GetStreets. AreaID Identyfikator SIMC miejscowości. Format Format, w jakim zwracane są dane; dostępne są XML, JSON (domyślnie XML). CRS Identyfikator układu współrzędnych, w którym są zwracane wyniki; domyślnie 2180 (układ PUWG92). W wyniku zapytania: zwracany jest plik w formacie XML lub JSON z nazwami ulicy, podstawowymi informacjami przestrzennymi oraz identyfikatorami wewnętrznymi w systemie udostępniającym usługę. Przykładowy plik wynikowy dla zapytania GetStreets <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Ulice> <Ulica> <ID>53180</ID> <Nazwa>3-go Maja</Nazwa> <ZakresPrzestrzenny CRS="2180" xmin="661124" ymin="486867" xmax="661950" ymax="487559"/> </Ulica> <Ulica> <ID>53227</ID> <Nazwa>Baśniowa</Nazwa> <ZakresPrzestrzenny CRS="2180" xmin="661446" ymin="487334" xmax="661714" ymax="487548"/> </Ulica> <Ulica> <ID>53175</ID> <Nazwa>Bema</Nazwa> <ZakresPrzestrzenny CRS="2180" xmin="660256" ymin="486155" xmax="661753" ymax="486905"/> </Ulica>... <Ulica> <ID>53868</ID> <Nazwa>Zielona</Nazwa> <ZakresPrzestrzenny CRS="2180" xmin="661974" ymin="487299" xmax="662044" ymax="487310"/> </Ulica> </Ulice>

7 2.4 Funkcja GetAddressParExt Funkcja niniejsza, na podstawie ID miejscowości, ID ulicy i podanego numeru adresowego, zwraca wszystkie parametry przestrzenne punktu adresowego, a więc zakres przestrzenny miejscowości, zakres przestrzenny ulicy oraz współrzędne punktu adresowego. Wykaz dozwolonych parametrów funkcji przedstawiono w tabeli 4. Tabela 4 Wykaz parametrów dla funkcji GetAddressParExt Parametr Opis Request Przyjmuje wartość GetAddressParExt. AreaID Identyfikator SIMC miejscowości. StreetID Identyfikator wewnętrzny ulicy w systemie obsługującym usługę, może być puste (wyszukiwanie w punktach miejscowości nie posiadających ulicy). Number Numer szukanego punktu adresowego. Format Format, w jakim zwracane są dane; dostępne wartości to XML, JSON (domyślnie XML). CRS Identyfikator układu współrzędnych, w którym są zwracane wyniki; domyślnie 2180 (układ PUWG92). W wyniku zapytania: reetid=53180&number=19c zwracany jest plik w plik w formacie XML lub JSON. Znaczenie poszczególnych znaczników w pliku wyników przedstawiono w tabeli 5. Oznaczenie Tabela 5 Wykaz wartości zwracanych przez funkcję GetAddressParExt Opis ZnalezionoMiejscowosc Dostępne wartości 0 (brak) lub 1 (znaleziono). Informuje czy plik wynikowy zawiera położenie miejscowości. Położenia miejscowości można użyć gdy np. nie znajdzie się szukanego punktu. ZnalezionoUlice Dostępne wartości 0 (brak) lub 1 (znaleziono). Informuje czy plik wynikowy zawiera położenie ulicy. Położenia ulicy można użyć gdy np. nie znajdzie się szukanego punktu. ZnalezionoPunkt Dostępne wartości 0 (brak) lub 1 (znaleziono). Informuje czy plik wynikowy zawiera położenie punktu. WspolrzednePunktu Zawiera informacje: x,y,crs. *) ZakresUlicy Zawiera informacje: xmin,ymin,xmax,ymax,crs. *) ZakresMiejscowosci Zawiera informacje: xmin,ymin,xmax,ymax,crs. *) *) Współrzędne podawane są w układzie matematycznym Przykładowy plik wynikowy otrzymany w wyniku działania funkcji GetAddressParExt przedstawiono poniżej. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Rezultat> <ZnalezionoMiejscowosc>1</ZnalezionoMiejscowosc> <ZnalezionoUlice>1</ZnalezionoUlice> <ZnalezionoPunkt>1</ZnalezionoPunkt> <WspolrzednePunktu x=" " y=" " crs="2180"/> <ZakresUlicy crs="2180" xmin=" " ymin=" " xmax=" " ymax=" "/> <ZakresMiejscowosci crs="2180" xmin="800640" ymin="385196" xmax="802537" ymax="387238"/> </Rezultat>

8 2.5 Funkcja GetAddressLocation Funkcja zwraca informacje o znalezionym punkcie adresowym lub ulicy w formacie tekstowym rozdzielonym średnikami. Dane powinny być zapisane jako zwykły tekst (Content-Type: text/plain). Wykaz dozwolonych parametrów funkcji przedstawiono w tabeli 6. Parametr Request Tabela 6 Wykaz parametrów dla funkcji GetAddressLocation Opis Przyjmuje wartość GetAddressLocation. AreaID Identyfikator SIMC miejscowości. StreetName Nazwa ulicy. Number Numer adresowy. CRS Identyfikator układu współrzędnych, w którym są zwracane wyniki; domyślnie 2180 (układ PUWG92). Wyszukiwanie może się odbywać w następujących wariantach: Szukana jest ulica, a więc przekazany jest tylko parametr StreetName. Szukany jest punkt adresowy nieprzypisany do żadnej ulicy. Sytuacja typowa dla małych wsi pozbawionych nazwanych ulic np. Trzcianka 4. W takim przypadku przekazywany jest jedynie parametr Number. Szukany jest punkt położony przy konkretnej ulicy. Sytuacja najbardziej typowa. Zarówno parametr StreetName jak i Number są przekazywane. W wyniku zwracany jest plik tekstowy, z poszczególnymi informacjami oddzielonymi od siebie średnikami. Znaczenie kolejnych pól w ciągu tekstowym prezentuje tabela 7. Pole Dopuszczalne wartości Tabela 7 Wykaz wartości zwracanych przez funkcję GetAddressLocation 0 liczba całkowita Trafność wyniku. 0 nic nie znaleziono, 1 znaleziono szukany punkt lub ulicę, 2 znaleziono tylko ulicę. 1 0,1 0 wynik nie posiada informacji o ulicy, 1 wynik posiada informacje o ulicy. Jeśli 1 to powinny zostać wypełnione pola [4,5,6,7,8]. 2 0,1 0 wynik nie posiada informacji o punkcie, 1 wynik posiada informacje o punkcie. Jeśli 1 to powinny zostać wypełnione pola [9,10,11,12]. 3 liczba całkowita lub puste Wewnętrzny identyfikator ulicy. Zwracanie nie jest wymagane, pole może pozostać puste. 4 tekst lub puste Nazwa ulicy. 5 liczba rzeczywista lub puste Współrzędna x min zakresu przestrzennego ulicy. *) 6 liczba rzeczywista lub puste Współrzędna y min zakresu przestrzennego ulicy. *) 7 liczba rzeczywista lub puste Współrzędna x max zakresu przestrzennego ulicy. *) 8 liczba rzeczywista lub puste Współrzędna y max zakresu przestrzennego ulicy. *) 9 liczba całkowita lub puste Wewnętrzny identyfikator punktu. Zwracanie nie jest wymagane, pole może pozostać puste. 10 tekst lub puste Numer adresowy. 11 liczba rzeczywista lub puste Współrzędna x znalezionego punktu. *) 12 liczba rzeczywista lub puste Współrzędna y znalezionego punktu. *) Opis *) Współrzędne są podawane w układzie matematycznym

9 Poniżej przedstawiono kilka przykładów zapytań kierowanych do konkretnych baz i uzyskiwanych odpowiedzi. 1. Typowe zapytanie o miejscowość, ulicę i numer: Wynik:1;1;1;8;Kościuszki;660695;486690;660924;487147;9;21;660802; Zapytanie o miejscowość i ulicę: Wynik:1;1;0;53184;Józefa Piłsudskiego;659904; ;661154;487453;;;;; 3. Zapytanie o miejscowość i ulicę i numer (sytuacja kiedy jest brak szukanego punktu): Punkt nie został znaleziony (trafność - pierwsze pole wyniku równe 2), więc zwracana jest jedynie informację o ulicy. Wynik:2;1;0;53189;Kościuszki; ; ; ; ;;;; 4. Zapytanie o miejscowość, ulicę i numer: Nic nie znaleziono (trafność - pierwsze pole wyniku równe 0), Wynik:0;0;0;;;;;;;;;; 3. Uwagi końcowe Z praktycznym funkcjonowaniem usługi można zapoznać się na stronie w zakładce Usługa lokalizacji. Tam też dostępna jest aktualna wersja specyfikacji technicznej z przykładowym plikiem PHP realizującym wszystkie opisane funkcje dla bazy testowej systemu impa. W przypadku konkretnej bazy, załączony plik należy dostosować do jej struktury. Rysunek 2 Ilustracja funkcjonowania usługi lokalizacji adresów ULA Wpisując adres w dostępne pole z etykieta Podaj szukany adres i uaktywniając Szukaj usługa lokalizacji zwraca współrzędne punktu adresowego i pozycjonuje pomocnicza mapę na uzyskanych współrzędnych. Uzyskiwane pliki wyników są do pobrania pod linkami XML i JSON.

Propozycja standaryzacji usługi lokalizacji adresu

Propozycja standaryzacji usługi lokalizacji adresu dr inż. Waldemar Izdebski 1,2 mgr inż. Andrzej Bielasty 2 Propozycja standaryzacji usługi lokalizacji adresu Numery adresowe są jednym z najprostszych elementów danych przestrzennych. Niemniej jednak są

Bardziej szczegółowo

Firmy razem mogą więcej

Firmy razem mogą więcej Koncepcja standaryzacji usług lokalizacji przestrzennej adresów i działek katastralnych Firmy razem mogą więcej Dzięki usługom lokalizacji twórcy systemów informacji przestrzennej i geoportali zyskają

Bardziej szczegółowo

QualitySpy moduł reports

QualitySpy moduł reports QualitySpy moduł reports Testy akceptacyjne dla przypadku użycia: Pobranie metryk produktu w wybranym formacie dla wybranch wersji przez interfejs REST Nazwa pliku: /QualitySpy/modules/qualityspyreports/src/test/java/pl/wroc/pwr/qualityspy/reports

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU DO USPRAWNIENIA OBSŁUGI PRAC GEODEZYJNYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU DO USPRAWNIENIA OBSŁUGI PRAC GEODEZYJNYCH Waldemar Izdebski Geo-System Sp. z o.o. WYKORZYSTANIE INTERNETU DO USPRAWNIENIA OBSŁUGI PRAC GEODEZYJNYCH W POWIATOWYCH OŚRODKACH DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Powiatowe Ośrodki Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Waldemar Izdebski. Implementacja GML w praktyce

Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Waldemar Izdebski. Implementacja GML w praktyce Implementacja GML w praktyce Waldemar Izdebski Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Implementacja GML w praktyce 1 Konstrukcja języka XML XML (ang. extensible Markup

Bardziej szczegółowo

Terytorialna analiza danych

Terytorialna analiza danych Terytorialna analiza danych Dokumentacja systemu Marek Roj, Warszawa, luty 2013 Aktualizowano: 15.02.2013, wersja 0.196 Spis treści Wprowadzenie...3 Cel tego dokumentu...3 Informacje ogólne...3 Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API BizIn

Dokumentacja API BizIn Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Geoportal.gov.pl Przewodnik użytkownika Załącznik 1 Dokumentacja profilu GUGIK usługi OpenLS

Geoportal.gov.pl Przewodnik użytkownika Załącznik 1 Dokumentacja profilu GUGIK usługi OpenLS Geoportal.gov.pl Przewodnik użytkownika Załącznik 1 Dokumentacja profilu GUGIK usługi OpenLS Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. gugik_ols: AddressPoint... 2 3. gugik_ols: AdministrativeUnit... 3 4. gugik_ols:

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

1. Praktyczne realizacje wykorzystania zasobów PODGIK w serwisach internetowych

1. Praktyczne realizacje wykorzystania zasobów PODGIK w serwisach internetowych dr inż. Waldemar Izdebski Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii Geo-system Sp. z o.o. Wykorzystanie Internetu i nowych technologii geoinformatycznych w obsłudze prac geodezyjnych W ostatnich

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.pl e-mapa Podręcznik użytkownika Warszawa 2012 e-mapa podręcznik

Bardziej szczegółowo

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody Obiektowy PHP Czym jest obiekt? W programowaniu obiektem można nazwać każdy abstrakcyjny byt, który programista utworzy w pamięci komputera. Jeszcze bardziej upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Parys Nr albumu: 209216 Aukcjomat Praca licencjacka na kierunku INFORMATYKA w zakresie INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl Internetowy Manager Punktów Adresowych Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel"

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny doręczyciel Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel" dn.24.09.2009 r. Dokument opisuje przykładowy program doręczający dokumenty na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Baza numerów Wersja 1.1

Baza numerów Wersja 1.1 Baza numerów Wersja 1.1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją 1.2 Informacje zwrotne wysyłane z API w odpowiedzi na odebrane odwołania I. Zarządzanie grupami Bazy Numerów

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Podręcznik użytkownika Spis treści 1.Logowanie do systemu oraz role w ORPD... 3 1.1.Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Porównywarki cen Liquid Wersja 2016.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 OPIS OBSZARU... 4 2.1 TOWARY... 5 2.2 RELACJE... 5 2.3 EDYTUJ... 6 2.3.1 KONFIGURACJA... 6 2.3.2 KATEGORIE...

Bardziej szczegółowo

PCPR. Konfigurator programu. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Konfigurator programu. www.pcpr.tylda.eu PCPR Konfigurator programu TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl Internetowy Manager Punktów Adresowych Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Aneta Staniewska Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Plan

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA VII Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE Kraków 12-14 maja 2011 Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE od zbiorów do usług danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API BizIn

Dokumentacja API BizIn Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA POWIATOWYCH OŚRODKÓW DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W DOBIE ROZWOJU USŁUG SIECIOWYCH. Waldemar Izdebski

AUTOMATYZACJA POWIATOWYCH OŚRODKÓW DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W DOBIE ROZWOJU USŁUG SIECIOWYCH. Waldemar Izdebski AUTOMATYZACJA POWIATOWYCH OŚRODKÓW DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W DOBIE ROZWOJU USŁUG SIECIOWYCH Waldemar Izdebski 2011-09-06 Automatyzacja PODGiK w dobie rozwoju usług sieciowych 1 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS

DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS WERSJA 0.1 DATA PUBLIKACJI : 01.03.2014 SPIS TREŚCI Spis treści Wprowadzenie 1 Dostęp do usługi notowania online 2 Opis struktur danych 3 Kody błędów 5 Historia wersji

Bardziej szczegółowo

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16 Kurs walut Specyfikacja projektu Marek Zając 2013-12-16 Spis treści 1. Podsumowanie... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Projekt interfejsu... 2 1.2.1 Rozmiar głównego okna... 2 2. Słownik pojęć... 2 2.1 Definicja

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja implementacyjna aplikacji mobilnej

Specyfikacja implementacyjna aplikacji mobilnej Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 1 / 7 Opracowali: Zatwierdzili: Adam Smolarek Adam Stus Krzysztof Krajewski dr inż. Sławomir Skoneczny Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Instrukcja użytkowania Systemu identyfikacji masowych płatności (SIMP) oraz Systemu identyfikacji masowych płatności Premium (SIMP Premium) w systemie BGK@24BIZNES Luty, 2015

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa, 2 października 2015 r. DEPARTAMENT NADZORU, KONTROLI I ORGANIZACJI SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ NG-KiSZ.2611.6.2015 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Tomasz Boiński: 1 Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Pozycjonowanie stron Promocja strony odbywa się poprzez umiejscowienie jej jak najwyżej w wynikach wyszukiwania Wyszukiwarki indeksują

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6.2. Przykładowy projekt graficzny interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej

Załącznik nr 6.2. Przykładowy projekt graficzny interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej Załącznik nr 6.2 numer sprawy: 31_SISP-2_PN_2014 Załącznik nr 2 (do OPZ) Przykładowy projekt graficzny interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej Niniejszy Załącznik przedstawia projekt graficzny interfejsu

Bardziej szczegółowo

Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych i Otwartym Systemem Antyplagiatowym

Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych i Otwartym Systemem Antyplagiatowym Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych i Otwartym Systemem Antyplagiatowym... Łukasz Karniewski Uniwersytet Warszawski, MUCI l.karniewski@usos.edu.pl Warszawa, 2015-03-25 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH Załącznik nr 2 do siwz WARUNKI TECHNICZNE Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja w zakresie sieci dróg, kolei i budowli mostowych, granic administracyjnych, obiektów

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

Obiekty sportowe (mapy rastrowe)

Obiekty sportowe (mapy rastrowe) Obiekty sportowe (mapy rastrowe) Zbiór danych Obiekty sportowe udostępnia warstwy mapy z lokalizacją różnego rodzaju obiektów sportowych. Warstwy mapy Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wprowadzenie Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wersja 1.0 z dnia 24.03.2015 r. API serwisu SimPay.pl opiera się o danych wysyłanych i zwracanych w formie JSON. W przypadku napotkania jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Moduł raportowy systemu MGśP. Dokumentacja użytkownika

Moduł raportowy systemu MGśP. Dokumentacja użytkownika Moduł raportowy systemu MGśP Dokumentacja użytkownika 1 Opis dokumentu: Tytuł: Modernizacja systemu MGśP oraz świadczenie usług asysty technicznej dla Platformy Integracyjnej Typ dokumentu: Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Wersja: 1.1 Strona 1 z 18 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE ORAZ INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 WSTĘP... 3 1.2 WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd d Geodezji i Kartografii

Główny Urząd d Geodezji i Kartografii Główny Urząd d Geodezji i Kartografii EDYTOR METADANYCH Narzędzie do przygotowania metadanych w zakresie działek ewidencyjnych Łukasz Karpów Agenda Cel projektu Założenia Użytkownicy Praca z Edytorem Metadanych

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Szanowny Panie Prezesie

Sz. P. Szanowny Panie Prezesie Sp. z o.o. 02-954 Warszawa, ul. Kubickiego 9 lok. 5 tel./fax 847-35-80, 843-41-68, 853-31-15 GSP-2405/2015 Sz. P. Szanowny Panie Prezesie Warszawa dn. 20.11.2015r. Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju

Bardziej szczegółowo

Zastosowania technologii WMS w prowadzeniu PZGiK

Zastosowania technologii WMS w prowadzeniu PZGiK dr inż. Waldemar Izdebski Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii Zastosowania technologii WMS w prowadzeniu PZGiK Standard WMS (Web Maping Service) opracowany przez OGC 1 (Open Geospatial

Bardziej szczegółowo

KLIENT Z39.50. System SOWA-2/MARC21 (wersja plikowa lub klient/serwer) Instrukcja użytkowania. Poznań, kwiecień 2005 r.

KLIENT Z39.50. System SOWA-2/MARC21 (wersja plikowa lub klient/serwer) Instrukcja użytkowania. Poznań, kwiecień 2005 r. ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAŃ 60, skr. 40 System SOWA-2/MARC21 (wersja plikowa lub klient/serwer) KLIENT

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/02/13 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia: usługi doradcze dotyczące narzędzia wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI BUDOWY LOKALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA BAZIE ZASOBÓW CENTRALNYCH I POWIATOWYCH WĘZŁÓW KATASTRALNYCH

ANALIZA MOŻLIWOŚCI BUDOWY LOKALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA BAZIE ZASOBÓW CENTRALNYCH I POWIATOWYCH WĘZŁÓW KATASTRALNYCH Waldemar Izdebski Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii Geo-System Sp. z o.o. ANALIZA MOŻLIWOŚCI BUDOWY LOKALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA BAZIE ZASOBÓW CENTRALNYCH I POWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika.

Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika. XXX XXX PROGRAMOWANIE W JAVA - PROJEKT KSIĄŻKA ADRESOWA Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika. 1. Przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY TWORZENIA JEDNOLITYCH IDENTYFIKATORÓW Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Podzadanie AI 1/2D. Wdrażanie BDFBO. Dokumentacja powdrożeniowa BDFBO. Rezultat AI 13. Wersja finalna. Wykonawcy

Podzadanie AI 1/2D. Wdrażanie BDFBO. Dokumentacja powdrożeniowa BDFBO. Rezultat AI 13. Wersja finalna. Wykonawcy Podprojekt 3. Wykorzystanie technologii informatycznych do sprawnego zarządzania wiedzą i procesami dotyczącymi zasobów ludzkich branży okrętowej oraz do skutecznego i wydajnego zarządzania pracą Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Źródła danych i sposób zasilania, formaty i aspekty organizacyjne Strona 1 z 8 Spis treści Spis treści 1.Źródła

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja danych nazewniczych i adresowych na przykładzie m. st. Warszawy

Harmonizacja danych nazewniczych i adresowych na przykładzie m. st. Warszawy Harmonizacja danych nazewniczych i adresowych na przykładzie m. st. Warszawy Urzędu m.st. Warszawy Jolanta Sasin Jacek Sawicki Warszawa, listopad 2013 r. 2 3 5 6 7 Adres: 1 - nazwa miejscowości 2 - nazwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoKEX 1.0

Instrukcja do programu DoKEX 1.0 Instrukcja do programu DoKEX 1.0 Program DoKEX 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej K-EX (Kolporter Express).

Bardziej szczegółowo

System KD. (Kontrola Dostępu) Materiały informacyjne. POLSYSTEM SI Sp. z o.o., S.K.A. System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu

System KD. (Kontrola Dostępu) Materiały informacyjne. POLSYSTEM SI Sp. z o.o., S.K.A. System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu POLSYSTEM SI Sp. z o.o., S.K.A. tel./fax (071) 783-78-92 54-405 Wrocław, ul. Francuska 92 rcp@polsystem.pl www.polsystem.pl System KD (Kontrola Dostępu)

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT Mobitex Telecom Sp.j., ul. Warszawska 10b, 05-119 Legionowo Strona 1 z 5 Ten dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania requestów do serwerów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

Aquarius Podręcznik uz ytkownika

Aquarius Podręcznik uz ytkownika "Wdrożenie wymagań dyrektywy INSPIRE / Dostosowanie zasobów danych przestrzennych PMŚ do wymagań dyrektywy INSPIRE Etap I" Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

2 Wymagania technologiczne związane z implementacją

2 Wymagania technologiczne związane z implementacją Biocentrum Ochota infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny POIG 02.03.00-00-003/09 Zadanie 6. Zastosowanie technologii informatycznych w medycynie Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW GEODEZYJNYCH DO KOORDYNACJI MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW GEODEZYJNYCH DO KOORDYNACJI MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH Waldemar Izdebski Geo-System Sp. z o.o. WYKORZYSTANIE ZASOBÓW GEODEZYJNYCH DO KOORDYNACJI MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH Zasób geodezyjny prowadzony jest w Polsce przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Przykład, który rozpatrujemy to układ Lekarz- Pacjent. Pierwszą czynnością jaką trzeba wykonać jest odpowiedź na kilka pytań

Przykład, który rozpatrujemy to układ Lekarz- Pacjent. Pierwszą czynnością jaką trzeba wykonać jest odpowiedź na kilka pytań Planowanie i tworzenie tabel jest pierwszym i najważniejszym etapem w tworzeniu bazy danych. Wymaga analizy samego zjawiska, które podlega rejestracji w tabelach, oraz dobraniu odpowiednich cech opisujących

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Jednym z najważniejszych współczesnych zastosowań komputerów we wszelkich dziedzinach życia jest gromadzenie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji. Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 2016 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 System DiLO Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 Warszawa 2015 1 Wprowadzone zmiany Wersja Opis 1.0 Wersja bazowa 1.1 Dodanie możliwości przejścia z wydania karty w POZ (WK-POZ) do zabiegu operacyjnego (ZAB-OPER)

Bardziej szczegółowo

Import danych z plików Excel. (pracownicy, limity urlopowe i inne)

Import danych z plików Excel. (pracownicy, limity urlopowe i inne) Import danych z plików Excel (pracownicy, limity urlopowe i inne) 1. Wstęp BeeOffice umożliwia import z plików Excel kilku rodzajów danych, najczęściej wykorzystywanych podczas tworzenia nowego systemu

Bardziej szczegółowo

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski Kartografia multimedialna krótki opis projektu Paweł J. Kowalski Copyright Paweł J. Kowalski 2008 1. Schemat realizacji projektu 2 Celem projektu wykonywanego w ramach ćwiczeń z kartografii multimedialnej

Bardziej szczegółowo