Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV"

Transkrypt

1 Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV Część A. Testy Test 1. 1 Odpowiedzi do testu 1 18 Test 2. 4 Odpowiedzi do testu 2 20 Test 3. 7 Odpowiedzi do testu 3 23 Test Odpowiedzi do testu 4 25 Test Odpowiedzi do testu 5 28 Część B. Kazusy Kazus 1. Pojęcie konsumenta 31 Kazus 2. Bezpieczeństwo produktów 34 Kazus 3. Sprzedaż konsumencka 38 Kazus 4. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa 41 Kazus 5. Sprzedaż na odległość 46 Kazus 6. Kredyt konsumencki 49 Kazus 7. Niedozwolone postanowienia umowne 52 Kazus 8. Wprowadzające w błąd praktyki rynkowe 56 Kazus 9. Agresywne praktyki rynkowe 60 Kazus 10. Jurysdykcja w sprawach konsumenckich 62 Część C. Tablice Rozdział I. Centralne pojęcia z perspektywy interdyscyplinarnej 67 Tabl. 1. Ochrona konsumentów problemy 67 Tabl. 2. Pojęcie konsumenta znaczenia językowe 68 Tabl. 3. Konsument pojęcia powiązane 68 Tabl. 4. Konsument różnorodność ról społecznych 69 Tabl. 5. Konsument społeczna norma (fenomen) konsumpcji 70 Tabl. 6. Konsumpcja w procesach gospodarczych 70

2 VI Tabl. 7. Konsument typologia interesów (I) 71 Tabl. 8. Konsument typologia interesów (II) 71 Tabl. 9. Ochrona konsumentów z perspektywy społeczno-ekonomicznej 72 Tabl. 10. Ochrona konsumentów z perspektywy ekonomicznej 73 Tabl. 11. Polityka ochrony konsumentów przemiany w czasie 74 Tabl. 12. Polityka ochrony konsumentów w UE początki (lata 60. i 70. XX w.) 75 Tabl. 13. Polityka ochrony konsumentów w UE pierwsze programy wspólnotowe 76 Tabl. 14. Polityka ochrony konsumentów w UE główne cele i priorytety 77 Tabl. 15. Polityka ochrony konsumentów w Polsce (przegląd strategii) 78 Tabl. 16. Polityka ochrony konsumentów w Polsce strategia na lata Tabl. 17. Ochrona konsumentów wyzwania globalizacji 80 Rozdział II. Prawo konsumenckie źródła prawa i systematyka 81 Tabl. 18. Prawo konsumenckie wybór cytatów 82 Tabl. 19. Konsument a prawo terminologia 83 Tabl. 20. Specyfika prawa konsumenckiego 83 Tabl. 21. Prawo konsumenckie źródła prawa (soft law) 84 Tabl. 22. Prawo konsumenckie przegląd 85 Tabl. 23. Europejskie prawo konsumenckie rozwój historyczny 86 Tabl. 24. Europejskie prawo konsumenckie przegląd źródeł prawa 87 Tabl. 25. Europejskie prawo konsumenckie przepisy traktatowe (przegląd) 88 Tabl. 26. Europejskie prawo konsumenckie przepisy traktatowe (zarys) 89 Tabl. 27. Europejskie prawo (umów) konsumenckich próba systematyki prawa wtórnego 90 Tabl. 28. Perspektywy rozwoju europejskiego prawa konsumenckiego przegląd 91 Tabl. 29. Polskie prawo konsumenckie przegląd źródeł prawa 92 Tabl. 30. Polskie prawo konsumenckie źródła prawa (I) 92 Tabl. 31. Polskie prawo konsumenckie źródła prawa (II) 93 Tabl. 32. Ochrona konsumentów w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przykłady 94 Tabl. 33. Polskie prawo konsumenckie źródła prawa (III) 99 Tabl. 34. Polskie prawo konsumenckie próba systematyki przepisów szczególnych 100 Tabl. 35. Kodeks cywilny definicja konsumenta (I) 101 Tabl. 36. Kodeks cywilny definicja konsumenta (II) 101 Tabl. 37. Kodeks cywilny definicja konsumenta (III) 102 Tabl. 38. Definicja konsumenta poza Kodeksem cywilnym (IV) 102 Tabl. 39. Kodeks cywilny pojęcie przedsiębiorcy z art KC (kryteria) 103 Tabl. 40. Kodeks cywilny przepisy szczególnego prawa konsumenckiego (przegląd) 103

3 VII Rozdział III. Szczególne prawo konsumenckie 105 Tabl. 41. Bezpieczeństwo konsumenta w prawie europejskim systematyka regulacji 106 Tabl. 42. Bezpieczeństwo produktów dyrektywa 2001/95/WE 107 Tabl. 43. Bezpieczeństwo produktów przepisy sektoralne (przykłady) 108 Tabl. 44. Bezpieczeństwo produktów ustawa (zakres regulacji) 109 Tabl. 45. Bezpieczeństwo produktów ustawa (definicja produktu ) 110 Tabl. 46. Bezpieczeństwo produktów ustawa (definicja producenta ) 111 Tabl. 47. Bezpieczeństwo produktów ustawa (produkt bezpieczny) 112 Tabl. 48. Bezpieczeństwo produktów ustawa (szczególne wymogi bezpieczeństwa) 113 Tabl. 49. Bezpieczeństwo produktów ustawa (szczególne wymogi bezpieczeństwa a środki nadzoru) 114 Tabl. 50. Bezpieczeństwo produktów ustawa (dodatkowe wymagania) 114 Tabl. 51. Bezpieczeństwo produktów ustawa (przegląd obowiązków przedsiębiorców) 115 Tabl. 52. Bezpieczeństwo produktów ustawa (przegląd obowiązków producenta) 115 Tabl. 53. Bezpieczeństwo produktów ustawa (przegląd obowiązków dystrybutora) 116 Tabl. 54. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny dyrektywa 85/374/EWG 116 Tabl. 55. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny implementacja dyrektywy 85/374/EWG 118 Tabl. 56. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny w polskim prawie ogólna zasada odpowiedzialności 119 Tabl. 57. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny w polskim prawie podmioty odpowiedzialne 120 Tabl. 58. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny w polskim prawie ograniczenie odpowiedzialności 121 Tabl. 59. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny w polskim prawie przedawnienie 122 Tabl. 60. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny w orzecznictwie wybór 122 Tabl. 61. Język polski a ochrona konsumentów (preambuła i zakres regulacji) 123 Tabl. 62. Ustawa o języku polskim zasady ochrony prawnej języka polskiego w życiu publicznym 124 Tabl. 63. Ustawa o języku polskim używanie języka polskiego w obrocie (II) 125 Tabl. 64. Informowanie o cenie dyrektywa 98/6/WE 126 Tabl. 65. Informowanie o cenie ustawa o cenach (I) 127 Tabl. 66. Informowanie o cenie ustawa o cenach (II) 128 Tabl. 67. Sprzedaż konsumencka dyrektywa 1999/44/WE 129 Tabl. 68. Sprzedaż konsumencka w prawie polskim implementacja 130 Tabl. 69. Sprzedaż konsumencka (ustawa) zakres regulacji 131

4 VIII Tabl. 70. Sprzedaż konsumencka (ustawa) obowiązki informacyjne (I) 132 Tabl. 71. Sprzedaż konsumencka (ustawa) obowiązki informacyjne (II) 133 Tabl. 72. Sprzedaż konsumencka (ustawa) obowiązki informacyjne (III) 134 Tabl. 73. Sprzedaż konsumencka (ustawa) obowiązki informacyjne (IV) 135 Tabl. 74. Sprzedaż konsumencka (ustawa) obowiązki informacyjne (V) 136 Tabl. 75. Sprzedaż konsumencka (ustawa) odpowiedzialność sprzedawcy i domniemania prawne 137 Tabl. 76. Sprzedaż konsumencka (ustawa) odpowiedzialność sprzedawcy (domniemanie) 138 Tabl. 77. Sprzedaż konsumencka (ustawa) odpowiedzialność sprzedawcy (wiążący charakter zapewnień) 138 Tabl. 78. Sprzedaż konsumencka (ustawa) odpowiedzialność sprzedawcy (wyłączenia) 139 Tabl. 79. Sprzedaż konsumencka (ustawa) uprawnienia kupującego (sekwencyjność realizacji reklamacja) 140 Tabl. 80. Sprzedaż konsumencka (ustawa) uprawnienia kupującego (naprawa i wymiana) 141 Tabl. 81. Sprzedaż konsumencka (ustawa) uprawnienia kupującego (nieodpłatność naprawy i wymiany) 141 Tabl. 82. Sprzedaż konsumencka (ustawa) uprawnienia kupującego (obniżenie ceny i odstąpienie od umowy) 142 Tabl. 83. Sprzedaż konsumencka (ustawa) uprawnienia kupującego (termin na odpowiedź sprzedawcy) 143 Tabl. 84. Sprzedaż konsumencka (ustawa) uprawnienia kupującego (termin na zawiadomienie o niezgodności) 143 Tabl. 85. Sprzedaż konsumencka (ustawa) uprawnienia kupującego (termin na zawiadomienie o niezgodności) 144 Tabl. 86. Sprzedaż konsumencka (ustawa) uprawnienia kupującego (termin na dochodzenie roszczeń) 145 Tabl. 87. Sprzedaż konsumencka ustawa (ograniczenie lub wyłączenie uprawnień kupującego) 146 Tabl. 88. Sprzedaż konsumencka ustawa (roszczenie regresowe ) 146 Tabl. 89. Sprzedaż konsumencka ustawa (obowiązek wydania dokumentu gwarancyjnego) (I) 147 Tabl. 90. Sprzedaż konsumencka ustawa (obowiązek wydania dokumentu gwarancyjnego) (II) 147 Tabl. 91. SwobDzGospU a ochrona konsumentów (I) 148 Tabl. 92. SwobDzGospU a ochrona konsumentów (II) 149 Tabl. 93. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ochrona konsumentów (cel ustawy) 150 Tabl. 94. Nieuczciwa konkurencja a ochrona konsumentów (odpowiedzialność za czyny nieuczciwej konkurencji) 151 Tabl. 95. Nieuczciwa konkurencja a ochrona konsumentów reklama nieuczciwa 152 Tabl. 96. Nieuczciwa konkurencja a ochrona konsumentów reklama porównawcza 153

5 IX Tabl. 97. Usługi turystyczne w prawie wspólnotowym dyrektywa 90/314/EWG 154 Tabl. 98. Usługi turystyczne implementacja dyrektywy 90/314/EWG 155 Tabl. 99. Usługi turystyczne struktura ustawy 155 Tabl Usługi turystyczne wybrane definicje ustawowe 156 Tabl Usługi turystyczne ochrona klienta (właściwe przepisy) 157 Tabl Usługi turystyczne ochrona klienta (systematyka) 158 Tabl Usługi turystyczne zakres odpowiedzialności za wykonanie usługi turystycznej 159 Tabl Usługi turystyczne wyłączenie odpowiedzialności za wykonanie usługi turystycznej 160 Tabl Ochrona praw pasażerów wybrane przepisy sektoralne 161 Tabl Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów zakres regulacji 162 Tabl Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa dyrektywa 85/577/EWG 163 Tabl Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa regulacja ustawowa (I) 164 Tabl Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa regulacja ustawowa (II) 165 Tabl Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa regulacja ustawowa (III) 166 Tabl Umowy zawierane na odległość dyrektywa 97/7/WE 167 Tabl Umowy zawierane na odległość regulacja ustawowa 168 Tabl Umowy zawierane na odległość (regulacja ustawowa) obowiązki informacyjne przedsiębiorcy 169 Tabl Umowy zawierane na odległość (regulacja ustawowa) prawo odstąpienia od umowy 170 Tabl Umowy zawierane na odległość (regulacja ustawowa) skutki odstąpienia od umowy 171 Tabl Umowy zawierane na odległość (regulacja ustawowa) zasady wykonania umowy 172 Tabl Umowy zawierane na odległość (regulacja ustawowa) ograniczenia kształtowania treści umowy 173 Tabl Umowy zawierane na odległość (regulacja ustawowa) płatność za pomocą karty 174 Tabl Niedozwolone postanowienia umowne terminologia 175 Tabl Niedozwolone postanowienia umowne dyrektywa 93/13/EWG (I) 176 Tabl Niedozwolone postanowienia umowne dyrektywa 93/13/EWG (II) 177 Tabl Niedozwolone postanowienia umowne system kontroli 178 Tabl Niedozwolone postanowienia umowne definicja i przesłanki 179 Tabl Niedozwolone postanowienia umowne przesłanki w orzecznictwie 179 Tabl Niedozwolone postanowienia umowne definicje (I) 180

6 X Tabl Niedozwolone postanowienia umowne definicje (II) 180 Tabl Niedozwolone postanowienia umowne skutki 181 Tabl Niedozwolone postanowienia umowne przykłady z orzecznictwa (I) 181 Tabl Niedozwolone postanowienia umowne katalog klauzul niedozwolonych 182 Tabl Niedozwolone postanowienia umowne przykłady z orzecznictwa 183 Tabl Timeshare i produkty wakacyjne w polskim prawie dyrektywa 94/47/EWG 185 Tabl Timeshare i produkty wakacyjne dyrektywa 2008/122/WE 186 Tabl Timeshare i produkty wakacyjne implementacja 187 Tabl Kredyt konsumencki dyrektywa 2008/48/WE 188 Tabl Kredyt konsumencki implementacja dyrektywy 87/102/EWG 189 Tabl Kredyt konsumencki implementacja dyrektywy 2008/48/WE 190 Tabl Kredyt konsumencki ustawa z 2011 r. (zakres) 191 Tabl Kredyt konsumencki ustawa z 2011 r. (obowiązki informacyjne) 192 Tabl Kredyt konsumencki ustawa z 2011 r. (obowiązek oceny ryzyka kredytowego) 193 Tabl Usługi finansowe a ochrona konsumenta prawo europejskie 194 Tabl Umowy zawierane na odległość dotyczące usług finansowych dyrektywa 2002/65/WE 195 Tabl Umowy zawierane na odległość dotyczące usług finansowych zakres i systematyka ustawy 196 Tabl Umowy zawierane na odległość dotyczące usług finansowych obowiązki informacyjne (I) 197 Tabl Umowy zawierane na odległość dotyczące usług finansowych obowiązki informacyjne (II) 198 Tabl Umowy zawierane na odległość dotyczące usług finansowych obowiązki informacyjne (III) 199 Tabl Umowy zawierane na odległość dotyczące usług finansowych obowiązki informacyjne (IV) 199 Tabl Umowy zawierane na odległość dotyczące usług finansowych prawo odstąpienia od umowy (I) 200 Tabl Umowy zawierane na odległość dotyczące usług finansowych prawo odstąpienia od umowy (II) 201 Tabl Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów cel ustawy 202 Tabl Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów interes publiczny w orzecznictwie SN 202 Tabl Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów pojęcie konsumenta oraz organizacji konsumenckich 203 Tabl Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów pojęcie przedsiębiorcy 203 Tabl Ochrona zbiorowych interesów konsumentów dyrektywa 98/27/WE (przegląd) 204

7 XI Tabl Ochrona zbiorowych interesów konsumentów dyrektywa 98/27/WE (zakres) 205 Tabl Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ochrona zbiorowych interesów konsumentów (historia regulacji) 206 Tabl Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ochrona zbiorowych interesów konsumentów (modele regulacji) 206 Tabl Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ochrona zbiorowych interesów konsumentów (zakres regulacji) 207 Tabl Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów a inne ustawy chroniące konsumentów 207 Tabl Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ochrona zbiorowych interesów konsumentów (struktura zakazu) 208 Tabl Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ochrona zbiorowych interesów konsumentów (przesłanki zakazu) 208 Tabl Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ochrona zbiorowych interesów konsumentów (pojęcie zbiorowego interesu konsumentów w teorii) 209 Tabl Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ochrona zbiorowych interesów konsumentów (pojęcie zbiorowego interesu konsumentów w przepisach prawa) 209 Tabl Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ochrona zbiorowych interesów konsumentów (przesłanki w orzecznictwie) 210 Tabl Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ochrona zbiorowych interesów konsumentów (katalog bezprawnych praktyk) 211 Tabl Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ochrona zbiorowych interesów konsumentów (przykłady z orzecznictwa) 212 Tabl Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ochrona zbiorowych interesów konsumentów (przykład praktyki spoza ustawowego katalogu) 213 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe od dyrektywy do ustawy 214 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe (zakres regulacji) 215 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe (definicje legalne) 215 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe definicje legalne (przedsiębiorca, konsument) 216 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe przedsiębiorca a konsument 217 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe praktyka rynkowa (definicja) 218 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe zakaz 219 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe systematyka praktyk (ustawa) 220 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe praktyka rynkowa wprowadzająca w błąd (działanie) 221 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe praktyka rynkowa wprowadzająca w błąd (zaniechanie) 222 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe decyzja dotycząca umowy (definicja) 223 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe propozycja nabycia produktu (definicja) 224

8 XII Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe wprowadzające w błąd praktyki rynkowe nieuczciwe (lista) 225 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe agresywna praktyka rynkowa (definicja) 227 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe niedopuszczalny nacisk 228 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe agresywna praktyka rynkowa (istotne okoliczności praktyki) 229 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe agresywne praktyki rynkowe (lista) 230 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe system konsorcyjny (I) 231 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe system konsorcyjny (II) 231 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe kodeks dobrych praktyk 232 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe stosowanie kodeksu dobrych praktyk 233 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe odpowiedzialność cywilna (roszczenia, legitymacja procesowa) 234 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe odpowiedzialność cywilna (ciężar dowodu) 235 Tabl Nieuczciwe praktyki rynkowe odpowiedzialność cywilna (przedawnienie roszczeń) 236 Rozdział IV. Instrumenty egzekwowania praw konsumentów 237 Tabl Instrumenty egzekwowania praw konsumentów systematyka 238 Tabl Normy kolizyjne w prawie polskim i europejskim (przegląd) 239 Tabl Normy kolizyjne rozp. Rzym I (przegląd) 239 Tabl Normy kolizyjne rozp. Rzym I (zasada) 240 Tabl Normy kolizyjne rozp. Rzym I (wybór prawa) 241 Tabl Normy kolizyjne rozp. Rzym I (wyłączenia) 241 Tabl Normy kolizyjne rozp. Rzym II (przegląd) 242 Tabl Normy kolizyjne rozp. Rzym II (czyny nieuczciwej konkurencji) 242 Tabl Normy kolizyjne rozp. Rzym II (odpowiedzialność za produkt) 243 Tabl Normy kolizyjne w przepisach szczególnych przykłady 244 Tabl Roszczenia indywidualne przykłady 245 Tabl Instrumenty ułatwiające dochodzenie roszczeń przykłady 245 Tabl Postępowania w sprawach ochrony praw konsumentów systematyka 246 Tabl Postępowania w sprawach ochrony praw konsumentów polityka konsumencka (OECD) 246 Tabl Postępowania w sprawach ochrony praw konsumentów polityka konsumencka (UE) 247 Tabl Jurysdykcja w sprawach konsumenckich (przegląd) 247 Tabl Jurysdykcja w sprawach konsumenckich rozp. Bruksela I (orzecznictwo) 248 Tabl Jurysdykcja w sprawach konsumenckich rozp. Bruksela I (uzasadnienie) 249 Tabl Jurysdykcja w sprawach konsumenckich rozp. Bruksela I (systematyka) 249

9 XIII Tabl Jurysdykcja w sprawach konsumenckich rozp. Bruksela I (zakres) 250 Tabl Jurysdykcja w sprawach konsumenckich rozp. Bruksela I (zasada) 251 Tabl Jurysdykcja w sprawach konsumenckich rozp. Bruksela I (klauzula jurysdykcyjna) 252 Tabl Jurysdykcja w sprawach konsumenckich Kodeks postępowania cywilnego (I) 253 Tabl Jurysdykcja w sprawach konsumenckich Kodeks postępowania cywilnego (II) 254 Tabl Kontrola niedozwolonych postanowień umownych porównanie 255 Tabl Kontrola niedozwolonych postanowień umownych właściwość sądu 256 Tabl Kontrola abstrakcyjna wzorca przepisy właściwe 257 Tabl Kontrola abstrakcyjna wzorca legitymacja procesowa 258 Tabl Kontrola abstrakcyjna wzorca legitymowany czynnie (orzecznictwo) 258 Tabl Kontrola abstrakcyjna wzorca legitymowany czynnie (I) 259 Tabl Kontrola abstrakcyjna wzorca legitymowany czynnie (II) 260 Tabl Kontrola abstrakcyjna wzorca zaniechanie stosowania wzorca 261 Tabl Kontrola abstrakcyjna wzorca uznanie powództwa i ugoda 261 Tabl Kontrola abstrakcyjna wzorca sentencja wyroku 262 Tabl Kontrola abstrakcyjna wzorca skarga kasacyjna 262 Tabl Kontrola abstrakcyjna wzorca prawomocność wyroku (I) 263 Tabl Kontrola abstrakcyjna wzorca prawomocność wyroku (II) 264 Tabl Kontrola abstrakcyjna wzorca publikacja wyroku 265 Tabl Kontrola abstrakcyjna wzorca wpisanie wyroku do rejestru 265 Tabl Postępowanie grupowe ustawa (założenia) 266 Tabl Postępowanie grupowe ustawa (definicja i zakres postępowania grupowego) 267 Tabl Postępowanie grupowe ustawa (model postępowania) 268 Tabl Upadłość konsumencka ustawa (założenia) 269 Tabl Upadłość konsumencka ustawa (zakres podmiotowy) 270 Tabl Postępowanie uproszczone Kodeks postępowania cywilnego (uwagi ogólne) 271 Tabl Postępowanie uproszczone Kodeks postępowania cywilnego (zakres spraw) 272 Tabl Drobne roszczenia transgraniczne rozp. (WE) Nr 861/2007 (przegląd) 273 Tabl Drobne roszczenia transgraniczne rozp. Nr 861/2007 (zakres zastosowania) 274 Tabl Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich definicja i rodzaje 275 Tabl Rozwiązywania sporów konsumenckich postępowanie reklamacyjne (przykłady regulacji ustawowych) 276

10 XIV Tabl Konsumenckie ADR w prawie polskim mediacja w Kodeksie postępowania cywilnego 277 Tabl Konsumenckie ADR w prawie polskim mediacja w ramach IH 278 Tabl Konsumenckie ADR w prawie polskim postępowanie przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi (podstawy i przebieg) 279 Tabl Konsumenckie ADR w prawie polskim pozostałe przykłady 280 Tabl Konsumenckie ADR w prawie unijnym (przegląd źródeł) 282 Tabl Konsumenckie ADR w prawie unijnym (mediacja transgraniczna) 283 Tabl Konsumenckie ADR w prawie unijnym (dyrektywy konsumenckie) 284 Tabl Konsumenckie ADR w prawie unijnym (sieci ADR) 285 Tabl Konsumenckie ADR o zasięgu międzynarodowym (przykład) 286 Tabl Instrumenty egzekwowania praw konsumentów w prawie publicznym (przegląd) 287 Tabl Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przez Prezesa UOKiK (rodzaje decyzji) 288 Tabl Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przez Prezesa UOKiK (decyzja z art. 26 OKiKU) 288 Tabl Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przez Prezesa UOKiK (decyzja z art. 27 OKiKU) 289 Tabl Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przez Prezesa UOKiK (decyzja z art. 28 OKiKU) 290 Tabl Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przez Prezesa UOKiK (rodzaje kar pieniężnych) 291 Tabl Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przez Prezesa UOKiK (rodzaje kar pieniężnych) 291 Tabl Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przez Prezesa UOKiK (przesłanki miarkowania kar pieniężnych) 292 Tabl Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przez Prezesa UOKiK model postępowania 293 Tabl Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przez Prezesa UOKiK postępowanie administracyjne (przegląd) 293 Tabl Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przez Prezesa UOKiK postępowanie administracyjne (właściwe przepisy) 294 Tabl Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przez Prezesa UOKiK postępowanie administracyjne (tryb wszczynania) 294 Tabl Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przez Prezesa UOKiK postępowanie administracyjne (zawiadomienie) 295 Tabl Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przez Prezesa UOKiK postępowanie administracyjne (przebieg) 296 Tabl Procedury kontrolne wyspecjalizowanych organów Inspekcja Handlowa 297 Tabl Procedury kontrolne wyspecjalizowanych organów kontrola w toku postępowania Prezesa UOKiK (I) 298 Tabl Procedury kontrolne wyspecjalizowanych organów kontrola w toku postępowania Prezesa UOKiK (II) 298

11 XV Tabl Procedury kontrolne wyspecjalizowanych organów kontrola w toku postępowania Prezesa UOKiK (III) 299 Tabl Procedury kontrolne wyspecjalizowanych organów (wybrane przykłady) 300 Tabl Przykłady sankcji karnych na rzecz ochrony konsumentów (przegląd) 301 Rozdział V. Organizacja ochrony konsumentów 303 Tabl Organizacja ochrony konsumentów (systematyka) 304 Tabl Organizacja ochrony konsumentów międzynarodowy ruch konsumencki (przykłady) 305 Tabl Organizacja ochrony konsumentów regionalny ruch konsumencki (przykład BEUC) 306 Tabl Organizacja ochrony konsumentów współpraca międzynarodowa organów rządowych (przykład ICPEN) 307 Tabl Organizacja ochrony konsumentów przykład OECD 308 Tabl Organizacja ochrony konsumentów w UE przegląd instytucji 309 Tabl Organizacja ochrony konsumentów w UE formy współpracy 309 Tabl Organizacja ochrony konsumentów w UE Komisja Europejska (DG SANCO) 310 Tabl Organizacja ochrony konsumentów w UE Europejska Grupa Konsultacyjna ds. Konsumentów 311 Tabl Organizacja ochrony konsumentów w UE gremia doradcze (przykłady) 312 Tabl Organizacja ochrony konsumentów w UE współpraca w dziedzinie ochrony konsumentów (przegląd) 313 Tabl Organizacja ochrony konsumentów w Polsce (przegląd) 314 Tabl Prezes UOKiK jako centralny organ administracji rządowej 315 Tabl Prezes UOKiK a Prezes RM 315 Tabl Prezes UOKiK powoływanie i odwoływanie 316 Tabl Prezes UOKiK a UOKiK 317 Tabl Prezes UOKiK organizacja Urzędu 317 Tabl Prezes UOKiK centrala UOKiK 318 Tabl Prezes UOKiK delegatury UOKiK 319 Tabl Prezes UOKiK wybrane kompetencje 320 Tabl Prezes UOKiK wybrane kompetencje spoza OKiKU 321 Tabl Inspekcja Handlowa podstawy działania i organizacja 322 Tabl Inspekcja Handlowa wojewódzki inspektor IH 323 Tabl Inspekcja Handlowa zadania ogólne 324 Tabl Inspekcja Handlowa zakres działania Prezesa UOKiK 325 Tabl Organy sektoralne (cz. I) 326 Tabl Organy sektoralne (cz. II) 327 Tabl Pozostałe organy administracji publicznej 328 Tabl Pojedynczy Punkt Kontaktowy 329 Tabl Płaszczyzna samorządowa (przegląd) 330 Tabl Płaszczyzna samorządowa (zadania ogólne) 330 Tabl Płaszczyzna samorządowa ustawy samorządowe 331

12 XVI Tabl Płaszczyzna samorządowa rzecznik praw konsumentów (status) 332 Tabl Płaszczyzna samorządowa rzecznik praw konsumentów (zadania) 333 Tabl Płaszczyzna samorządowa rzecznik praw konsumentów (obowiązki) 334 Tabl Płaszczyzna samorządowa Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów 334 Tabl Pozarządowe organizacje konsumenckie definicja 335 Tabl Pozarządowe organizacje konsumenckie zadania 336 Tabl Pozarządowe organizacje konsumenckie KPC (cz. I) 337 Tabl Pozarządowe organizacje konsumenckie KPC (cz. II) 338 Tabl Pozarządowe organizacje konsumenckie systematyka 338 Tabl Pozarządowe organizacje konsumenckie przykłady organizacji ogólnokrajowych 339 Tabl Sąd ochrony konkurencji i konsumentów podstawa działania 340 Tabl Sąd ochrony konkurencji i konsumentów właściwość 341 Tabl Sądy administracyjne właściwość w sprawach dotyczących interesów konsumentów (przykłady) 341 Tabl Polubowne sądownictwo konsumenckie przegląd 342 Tabl Źródła prawa konsumenckiego w UE prawo wtórne (regulacje zasadnicze) 343 Tabl Źródła prawa konsumenckiego w UE prawo wtórne (pozostałe regulacje) 348 Tabl Źródła prawa konsumenckiego w UE soft law 354 Tabl Orzecznictwo ETS w sprawach konsumenckich (wybór) 355

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa........................................... XI Wprowadzenie........................................ XVII Wykaz skrótów........................................ XIX Część I. Kodeks pracy Rozdział

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację

Bardziej szczegółowo

Spis treści. i DCFR Umowy franchisingu I. Uwagi ogólne

Spis treści. i DCFR Umowy franchisingu I. Uwagi ogólne Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... XIII XXIII XLVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 7 1. Informacja w obrocie cywilnoprawnym... 7 2. Aksjologiczne podstawy regulowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... XI XVII XXIX Rozdział I. Źródła i próba harmonizacji europejskiego prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji... 1 1. Konwencja paryska... 1 I. Uwagi wprowadzające...

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Publicznoprawne środki ochrony konsumentów

SYLABUS. Publicznoprawne środki ochrony konsumentów SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Publicznoprawne środki ochrony konsumentów Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Cywilnoprawny charakter reklamy... 19 1. Reklama jako oświadczenie woli... 19 1.1. Pojęcie zakres oświadczenia woli... 19 1.2. Adresat i złożenie oświadczenia woli a adresat

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową?

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w Title błąd of the jak unikać presentation szkodliwych Date praktyk # 2 Reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Kurs profesjonalna obsługa reklamacji - aspekt biznesowy i prawny

Kurs profesjonalna obsługa reklamacji - aspekt biznesowy i prawny Kurs profesjonalna obsługa reklamacji - aspekt biznesowy i prawny Kategoria: Sprzedażowe Profesjonalna Obsługa Klienta Miejscowość: Olsztyn Data rozpoczęcia: 12.02.2014 Data zakończenia: 14.02.2014 Ilość

Bardziej szczegółowo

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów Struktury państwowe Struktury samorządowe Struktury społeczne administracyjne sądowe Sąd Ochrony konkurencji

Bardziej szczegółowo

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011 Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania organy ochrony konkurencji i konsumentów I. Cel i zadania u.o.k.i.k. Podstawa prawna regulacji antymonopolowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Autorzy Wykaz skrótów Bibliografia Część I. Społeczeństwo konsumpcyjne w refleksji filozoficznej i językowej

Spis treści Przedmowa Autorzy Wykaz skrótów Bibliografia Część I. Społeczeństwo konsumpcyjne w refleksji filozoficznej i językowej Przedmowa... Autorzy... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XVII XXIII XXIX Część I. Społeczeństwo konsumpcyjne w refleksji filozoficznej i językowej. 1 Rozdział I. Fenomeny społeczeństwa konsumpcyjnego

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385.

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385. Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny Art. 385. 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. 2. Wzorzec umowy powinien być

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Mecenas Mirosława Szakun

Mecenas Mirosława Szakun OCENA FUNKCJONOWANIA REGULACJI DOTYCZĄCYCH KLAUZUL ABUZYWNYCH I REKOMENDACJE ICH ZMIAN Mecenas Mirosława Szakun Doradca Prawny Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce IX Kongres Consumer Finance

Bardziej szczegółowo

Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie

Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie Praca zbiorowa pod redakcją EWY Kl EZEL Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej Difin Spis treści Wprowadzenie 9 Rozdział 1. Przesłanki, istota i cele ochrony interesów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym?

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Granice swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców Zakres swobody przy umowach jednostronnie a obustronnie profesjonalnych? Strategia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Kodeks cywilny (wyciąg)... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Kodeks cywilny (wyciąg)... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... VII XXI XXXIII Kodeks cywilny (wyciąg)... 1 Tytuł II. Osoby... 3 Dział I. Osoby fizyczne... 3 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych... 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego 5 Pytania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Ogólna charakterystyka wymogów formalnych

Spis treści. Rozdział I. Ogólna charakterystyka wymogów formalnych Przedmowa................................................ Wykaz skrótów............................................. Bibliografia................................................ XI XV XXIII Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 1 Przedmiot i funkcje konkurencji Konkurencja mechanizm organizujący gospodarkę rynkową Istota konkurencji rywalizacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści Autorzy Słowo wstępne od redaktorów naukowych Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie

Spis treści Autorzy Słowo wstępne od redaktorów naukowych Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Autorzy... V Słowo wstępne od redaktorów naukowych... XXI Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury... XXIX Wprowadzenie (Dorota Karczewska)... 1 Część 1. Wpływ dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumentów

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych 1. Źródła prawa. 2. Podstawowe pojęcia. 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 4. Prawa podmiotów objętych ochroną. 5. Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Autorzy Słowo wstępne od redaktorów naukowych Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie

Spis treści Autorzy Słowo wstępne od redaktorów naukowych Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Autorzy... V Słowo wstępne od redaktorów naukowych... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXV Wprowadzenie (Adam Jasser, Dorota Karczewska)... XXXV Część I. Klauzule abuzywne. Wzorce umów a ochrona

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. SPRAWIEDLIWOŚCI I KONSUMENTÓW DYREKCJA GENERALNA DS. MOBILNOŚCI I TRANSPORTU

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. SPRAWIEDLIWOŚCI I KONSUMENTÓW DYREKCJA GENERALNA DS. MOBILNOŚCI I TRANSPORTU KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. SPRAWIEDLIWOŚCI I KONSUMENTÓW DYREKCJA GENERALNA DS. MOBILNOŚCI I TRANSPORTU Bruksela, 27 lutego 2018 r. Rev1 ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra Rozdział I OŚWIADCZENIE WOLI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ I PODPIS ELEKTRONICZNY 1. 2. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa w sprawie praw konsumentów najważniejsze zmiany i ich wpływ na praktykę obrotu z konsumentami

Dyrektywa w sprawie praw konsumentów najważniejsze zmiany i ich wpływ na praktykę obrotu z konsumentami Dyrektywa w sprawie praw konsumentów najważniejsze zmiany i ich wpływ na praktykę obrotu z konsumentami Elżbieta Seredyńska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska 22. listopada 2010 r. Projekt jest finansowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp..................................................... Wykaz skrótów............................................. Bibliografia................................................ XI XIII XIX Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

Aby zakupy dawały radość instrumenty ochrony konsumentów w Unii Europejskiej

Aby zakupy dawały radość instrumenty ochrony konsumentów w Unii Europejskiej Aby zakupy dawały radość instrumenty ochrony konsumentów w Unii Europejskiej Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce CIE, Warszawa, 9 maja 2007 1 Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Wykaz literatury... XVII

Spis treści. Przedmowa... XI. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Część I Problematyka konsumencka w prawie unijnym i kolizyjnym Rozdział I. Andrzej Całus Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 283 final ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 283 final ZAŁĄCZNIK. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 maja 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 26 maja 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 agenda wprowadzenie zagrożenia przygotowanie umowy rynek detaliczny zmiana

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY dotyczy Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia

Bardziej szczegółowo

Czyje prawo? Czyj sąd?

Czyje prawo? Czyj sąd? ABC ochrony konsumenta w Unii Europejskiej: Czyje prawo? Czyj sąd? Problematyka kolizyjno-prawna i jurysdykcyjna w transgranicznych sporach obrotu konsumenckiego (możliwość otrzymania certyfikatu uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Prawo konkurencji. Testy, Kazusy, tablice. Autor: Igor B. Nestoruk

Prawo konkurencji. Testy, Kazusy, tablice. Autor: Igor B. Nestoruk Prawo konkurencji. Testy, Kazusy, tablice. Autor: Igor B. Nestoruk Spis treści: SWprowadzenie V Słowo od Autora VII Wykaz skrótów XXV Wykaz wa niejszej literatury XXVII Część A. Testy Rozdzia³ I. Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Rozwój nauki prawa administracyjnego w Polsce... 15 1. Początki nauki prawa administracyjnego...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Ogólne postępowanie rozpoznawcze procesowe

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Ogólne postępowanie rozpoznawcze procesowe Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII Część I. Ogólne postępowanie rozpoznawcze procesowe... 1 Rozdział 1. System postępowania sądowego w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców... 3 1.1. Geneza sądownictwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta Wstęp... Wykaz skrótów... xvii Bibliografia... xxi Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta... 1 1. Uwzględnianie wartości w prawie kolizyjnym... 1 I. Neutralność norm kolizyjnych...

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom?

Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom? Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom? Przepisy służące ochronie konsumentów 1/ Konstytucja RP Art.76. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podstawa materialnoprawna wyroku sądu arbitrażowego

Rozdział IV. Podstawa materialnoprawna wyroku sądu arbitrażowego Spis treści Wykaz skrótów Uwagi wstępne CZĘŚĆ I. HISTORYCZNE ORAZ TEORETYCZNO- PRAWNE ASPEKTY ARBITRAŻU Rozdział I. Determinanty i propozycje w zakresie rozwoju sądownictwa arbitrażowego 1. Czynniki prawne

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY z t Z tytułu niezgodności

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ochrona praw konsumentów w Polsce dr hab. Urszula Grzega Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 20 marca 2017r. Plan wykładu 1. Wprowadzenie 2. Ochrona przed produktami

Bardziej szczegółowo

Publikacja zawiera także dane teleadresowe wybranych instytucji zajmujących się ochroną konsumenta.

Publikacja zawiera także dane teleadresowe wybranych instytucji zajmujących się ochroną konsumenta. Tytuł: Podstawy ochrony prawnej konsumenta. Przepisy i przykłady Autorzy: Marcin Pigłowski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Książka "Podstawy ochrony prawnej konsumenta - przepisy i przykłady"

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.)

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) Wykaz skrótów.................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) ROZDZIAŁ 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XVII XXIII XXIX Część I. Przyszłość prawa konsumenckiego na rynku cyfrowym Rozdział 1. Konsument na jednolitym rynku cyfrowym...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Odpowiedzialność administracji publicznej za działania legalne. w prawie francuskim... 61

Spis treści. III. Odpowiedzialność administracji publicznej za działania legalne. w prawie francuskim... 61 Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza i zarys ewolucji odpowiedzialności państwa... 1 1. Uwagi terminologiczne... 4 2. Geneza odpowiedzialności odszkodowawczej państwa od czasów rzymskich

Bardziej szczegółowo

1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 2. PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi 5. DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 6. dotyczy Umów Sprzedaży zawartych

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 2. PODSTAWA REKLAMACJI 3. z tytułu niezgodności towaru z umową 4. z tytułu rękojmi 5. DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 6. dotyczy Umów Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXIII Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje umów elektronicznych... 5 1. Postęp technologiczny

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634) Wprowadzenie W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy ustawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ ZA 2017 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ ZA 2017 ROK RK.0640.1.2018 Środa Wielkopolska, dnia 26 lutego 2018 r. SPRAWOZDA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ ZA 2017 ROK I. Wstęp i uwagi ogólne dotyczące działalności

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta Prezentacja 2. Agnieszka Regiec

Ochrona konsumenta Prezentacja 2. Agnieszka Regiec Ochrona konsumenta Prezentacja 2 Agnieszka Regiec http://uokik.gov.pl/rejestr/ Rejestr Klauzul Niedozwolonych Rzecznicy Konsumentów - kompetencje zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY z tytułu niezgodności towaru z umową dotyczy Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Testy. Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz stron internetowych Przedmowa XIII XVII XIX XXI

Spis treści. Część A. Testy. Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz stron internetowych Przedmowa XIII XVII XIX XXI Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz stron internetowych Przedmowa XIII XVII XIX XXI Część A. Testy Test 1 1 Odpowiedzi do testu 1 113 Test 2 6 Odpowiedzi do testu 2 115 Test 3 10 Odpowiedzi do testu 3

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uwagi ogólne... 13

Spis treści. Uwagi ogólne... 13 Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Księga pierwsza. Część ogólna... 1 Tytuł I. Przepisy wstępne... 3 Uwagi ogólne... 3 Art. 1. Zakres regulacji... 5 Art. 2. Nadużycie prawa...

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias Najczęstsze naruszenia praw konsumentów Agnieszka Ciucias sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

1) Przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

1) Przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. 1) Przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. nie dotyczą: a) sprzedaży gazu i wody, chyba że są one sprzedawane w ograniczonej

Bardziej szczegółowo

POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ

POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Delegatura w Słupsku ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk, tel. (59) 842-54-68 http://www.ihgd.pl, e-mail: delegatura.slupsk@ihgd.pl Wniosek o wszczęcie

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016 Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016 1 Pozycja dominująca Pojęcie pozycji dominującej pozycja przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY dotyczy Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku PODSTAWA PRAWNA ustawa

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJAPRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJAPRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJAPRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY Spis treści: I Podstawa reklamacji: z tytułu niezgodności towaru z umową 1. Data zawarcia umowy sprzedaży 2. Podstawa prawna 3. Podstawowe przesłanki

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty 1. Uwagi wstępne 2. Europeizacja prawa administracyjnego

Spis treści Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty 1. Uwagi wstępne 2. Europeizacja prawa administracyjnego Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty. 1 1. Uwagi wstępne... 10 I. Europeizacja............................................... 10 II.

Bardziej szczegółowo

Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.)

Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.) Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.) Termin Przepis Akt prawny Znaczenie Sprzedaż konsumencka (dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.) 14 dni Art.561 5 Czas jaki

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Pojęcie przedsiębiorcy w świetle przepisów KPC

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Pojęcie przedsiębiorcy w świetle przepisów KPC Wstęp... XI Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Pojęcie przedsiębiorcy w świetle przepisów KPC... 1 1. Geneza pojęcia przedsiębiorcy... 1 2. Pojęcie przedsiębiorcy w ustawie z 19.11.1999

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 1. CHARAKTER PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 2. OSOBOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów uwzględnia interesy konsumentów w rozumieniu art. 4 pkt 12 u.o.k.k. (podczas gdy

Bardziej szczegółowo

E-handel a spory konsumenckie Czy warto rozważać arbitraż konsumencki?

E-handel a spory konsumenckie Czy warto rozważać arbitraż konsumencki? E-handel a spory konsumenckie Czy warto rozważać arbitraż konsumencki? 27 kwietnia 2017 Paweł Lipski Partner Tytułem wstępu Spory jak duży to problem? Reklamacje a spory Koszt pozyskania klienta Spór w

Bardziej szczegółowo

Ważne terminy w prawie konsumenckim

Ważne terminy w prawie konsumenckim Ważne terminy w prawie konsumenckim Termin Przepis Akt prawny Znaczenie Sprzedaż konsumencka (dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.) 14 dni Art.561 5 Brak terminu (z ostrożności najlepiej jak najszybciej)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r.

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r. Ustawa o prawach konsumenta Katowice, 3 listopada 2014 r. Akty prawne 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok.

Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok. Załącznik do uchwały Nr XIV/130/2008 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28lutego 2008 r. Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Bardziej szczegółowo

PRZESZKODY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ W SPRAWACH KONSUMENCKICH

PRZESZKODY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ W SPRAWACH KONSUMENCKICH PRZESZKODY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ W SPRAWACH KONSUMENCKICH adwokat Bartosz Kosmala prezes krakowskiego oddziału Federacji Konsumentów członek Rady Krajowej Federacji Konsumentów PRAWO kodeks cywilny(klauzule

Bardziej szczegółowo

PPK. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

PPK. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów PPK Ochrona zbiorowych interesów konsumentów Ochrona konstytucyjna Art. 76 konstytucji RP stanowi, że władze publiczne chronią konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi Ustawa o k.i.k. jako fragment

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik Sygn. akt I NSK 99/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2019 r. SSN Adam Redzik w sprawie z powództwa [ ] Bank Spółki Akcyjnej w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo