Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych"

Transkrypt

1 Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych 1 stycznia 2011

2 Spis treści: Zasady ogólne... 3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 I. Billboard 750x100 px... 6 II. Billboard rozwijany 750x100 > 300 px... 6 III. Billboard scrollowany 750x100 px... 6 IV. Doublebillboard 750x200 px... 6 V. Triplebillboard 750x300 px. 6 VI. Navibox (rectangle) 300x250 px... 6 VII. Navibox rozwijany 300 > 600x250 px.. 7 VIII. ZumiBaner 300x50 px... 7 IX. ZumiBelka 400x20 px... 7 X. ZumiCorner... 7 XI. VideoAd... 8 XII. ZumiDirect... 9 XIII. Baner na ZumiLajt XIV. Baner na Ulicy

3 Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach Onet.pl powinny spełniać warunki określone w regulaminie oraz warunki specyfikacji technicznej dla reklam publikowanych w Zumi.pl. Zumi.pl może zweryfikować reklamę pod katem jej zgodności z wyżej wymienionymi specyfikacjami i nie dopuścić do jej emisji bądź przerwać jej emisje w przypadku niespełnienia powyższych warunków. Wyświetlenie reklamy na stronach serwisu nie oznacza automatycznie, że Onet.pl stwierdził zgodność reklamy ze specyfikacja reklamowa. Zumi.pl decyduje o funkcjonalności stron, a w ich projektowaniu bierze pod uwagę to, jak są one postrzegane przez użytkowników (user experience) i rezerwuje sobie prawo do odmowy emisji bądź zaprzestania emisji dowolnej reklamy, jeśli uzna ja za dokuczliwa lub szkodliwa dla użytkowników serwisu. Wszystkie gotowe materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia kampanii muszą być dostarczone nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem emisji a przypadku materiałów w formacie flash, html i rich media nie później niż na 5 dni roboczych w celu przetestowania ich przez Zumi.pl. W przypadku materiałów w formacie flash, html i rich media konieczne jest dostarczenie zastępczej wersji gotowych materiałów w prostym formacie graficznym (jpg, gif, gif animowany), które będą emitowane, gdy przeglądarka użytkownika uniemożliwia wyświetlenie materiałów w formatach bardziej zaawansowanych. Materiały reklamowe dostarczane w formie skompresowanej powinny być skompresowane w formacie Zip. Zasady tworzenia kreacji reklamowych Poniższe zasady dotyczą wszystkich form reklamy display dostępnych w Zumi.pl. Dodatkowo konieczne jest przestrzeganie zasad szczegółowych, specyficznych dla poszczególnych form reklamy, które zebrane są w dalszej części specyfikacji. 1. Dźwięk w reklamach: a) dźwięk nie może być odtwarzany automatycznie b) dopuszczalne jest odtwarzanie dźwięku jedynie po kliknięciu w reklamę. Od tej zasady obowiązują dwa wyjątki: - dźwięk w reklamach VideoAd może być uruchamiany po kliknięciu lub najechaniu - w przypadku reklam rozwijanych dopuszczalne jest odtwarzanie dźwięku po wykonaniu przez użytkownika akcji powodującej rozwiniecie sie reklamy (najechanie kursorem myszy bądź klikniecie). Dźwięk powinien wyłączać sie automatycznie po zwinięciu reklamy. c) jeżeli reklama posiada dźwięk musi zawierać czytelne oznaczenia włączania i wyłączania dźwięku (Zumi.pl udostępnia reklamodawcom szablony kreacji z dźwiękiem zawierające czytelne oznaczenia uruchamiania i wyłączania dźwięku). 2. Pliki dźwiękowe powinny być pobierane z serwerów Zumi.pl. Za techniczne przygotowanie kreacji wraz z obsługa plików dźwiękowych oraz poprawność jej działania odpowiada reklamodawca. 3. Materiały reklamowe (pliki) powinny być nazywane wg następującego schematu: reklamodawca/nazwa kampanii_typ bannera_rozmiar.rozszerzenie np.: nokia3310_baner_300x50.swf lub typ bannera_rozmiar.rozszerzenie np.: billboard_750x100.gif. 4. Zabronione jest używanie skryptów śledzących interakcje użytkownika. 5. Reklama nie może zmieniać lub odczytywać cookie. 6. Reklama nie może powodować występowania błędów lub ostrzeżeń podczas serwowania. 7. Reklama nie może zakłócać działania strony, na której jest wyświetlana. 8. Nazwy plików nie mogą zawierać spacji, ani polskich liter. Typu Obrazek 1. Dopuszczalne formaty plików to GIF, JPEG lub PNG. 2. Alt tekst nie może być dłuższy ni_ 30 znaków. Typu HTML 1. Kod HTML nie powinien przekraczać 3 kb. 2. Reklama powinna zawierać maksymalnie 2 pliki graficzne (obrazki). 3. Formularze powinny korzystać z metody GET. 4. Kod serwujący HTML po dostarczeniu przez klienta ze względu na swoja różnorodność 3

4 każdorazowo musi być przetestowany i zaakceptowany przez Onet.pl. 5. Kod serwujący nie może zawierać znaczników typu: <html><head></head><body></body></html>. Typu SWF 1. Do emisji przyjmowane są wyłącznie reklamy zapisane w wersji Macromedia Flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0). 2. Reklama w formacie SWF (flash) powinna posiadać zastępcze kreacje w formatach GIF, JPEG lub PNG. 3. Jeżeli banner nie jest na przezroczystym tle, tło powinno być zawarte w postaci jednokolorowego prostokąta na najniższej warstwie. 4. Wraz z kompletem materiałów reklamowych musi być dostarczony adres docelowy (click URL), na jaki reklama ma kierować po kliknięciu. 5. Adres docelowy (click URL) nie może być zapisany w reklamie (w pliku flash), powinien być dostarczony osobno w przeciwnym razie kliknięcia nie będą zliczane przez adserwer. 6. Jeśli animacja flashowa jest niezapętlona w ostatniej klatce należy umieścić instrukcje (akcje) stop(). 7. Animacja flashowa w stałych formach reklamowych nie może być zapętlona a w ostatniej klatce trzeba umieścić instrukcje (akcje) stop (). 8. Animacja powinna mieć maksymalna częstotliwość 25 fps (ramek na sekunde = frames per second). Rekomendowana wartość to 18 fps. 9. Reklama niezależnie od rodzaju nie może obciążać procesora w stopniu istotnie utrudniającym prace na komputerze z innymi aplikacjami. Do określenia stopnia obciążenia procesora służy komputer standardowy, tj. wyposażony w jednordzeniowy procesor taktowany zegarem o częstotliwości 2 GHz z zainstalowanym Flash Player v Reklamy stale obecne na stronie (np. billboardy, banery, naviboxy standardowe, rozwijane, scrollowane, itd.) mogą obciążać komputer standardowy, zdefiniowany w pkt. 9 specyfikacji reklam SWF, najwyżej w 30% (patrz procedura testowania obciążenia procesora oraz opis elementów powodujących niepotrzebny wzrost obciążenia procesora - poniżej). Pod adresem znajduje sie przykładowa/wzorcowa kreacja 300x50 px, która na w/w komputerze obciąża procesor w 30%. 11. Reklamy, które użytkownik może zamknąć (np. zumicorner) mogą obciążać komputer standardowy, zdefiniowany w pkt. 9 specyfikacji reklam SWF, najwyżej w 40% (patrz procedura testowania obciążenia procesora oraz opis elementów powodujących niepotrzebny wzrost obciążenia procesora - poniżej). 12. Dopuszczalny jest chwilowy wzrost obciążenia procesora komputera standardowego zdefiniowanego w pkt. 9 specyfikacji reklam SWF, do dwukrotnej wartości normy, czyli odpowiednio do 60% dla form reklamowych stale obecnych na stronie i 80% dla form reklamowych zamykanych, jeżeli wzrost trwa 2 sekundy i pojawia sie tylko 1 raz w czasie minimum 10 sekund animacji. 13. Zalecamy, aby reklamy flashowe dostarczane były z plikami źródłowymi (FLA) wraz z czcionkami. Umożliwi to Zumi.pl sprawdzanie parametrów technicznych i poprawności wykonania reklamy oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek. 14. Plik SWF nie może być zabezpieczony przed debugowaniem. 15. Reklama musi mieć warstwę z przyciskiem (button), na którym zdefiniowana jest akcja: on (release) geturl(_root.click, "_blank"); 16. W przypadku emisji reklamy z kilkoma niezależnymi obszarami klikalnymi lub złożonej z kilku osobnych kreacji swf poszczególne kreacje powinny mieć warstwy z przyciskiem (button), na których zdefiniowane są osobne akcje dla poszczególnych kliknięć; przykładowo: on (release) geturl(_root.click, "_blank"); on (release) geturl(_root.click + "?1", "_blank"); 4

5 on (release) geturl(_root.click + "?2", "_blank");" 17. W przypadku emisji reklamy targetowanej behawioralnie na indywidualnie przygotowany profil, o ile przewidywana jest optymalizacja tego profilu/targetu behawioralnego w trakcie trwania kampanii, kreacja powinna zawierać warstwę z przyciskiem (button), na którym zdefiniowana jest akcja: on(release) geturl(_root.click,"_blank"); geturl("javascript:wl_feedback()","_self"); zamiast standardowej akcji określonej w pkt.15 specyfikacji. Elementy kreacji typu SWF powodujące niepotrzebny wzrost obciążenia procesora i procedura testowania kreacji 1. Pod adresem znajduje sie wzorcowa reklama stale obecna na stronie, która na w/w komputerze obciąża procesor w 30%. 2. Pod adresem znajduje sie wzorcowa reklama zamykana, która na w/w komputerze obciąża procesor w 40%. 3. Sposób testowania obciążenia procesora przez reklamę: a) Zamknąć wszystkie aplikacje b) Uruchomić Task Manager c) Wybrać użycie CPU (central processing unit) d) Uruchomić odpowiedni przykład/wzorzec reklamy stale obecnej na stronie lub zamykalnej, odpowiednio: lub wzor_toplayer.html e) Sprawdzić zużycie CPU f) Uruchomić własna kreacje g) Sprawdzić zużycie CPU h) Jeżeli zużycie CPU podczas emisji własnej kreacji jest wyższe niż podczas emisji reklamy wzorcowej, reklama nie może zostać przyjęta do emisji przez Zumi.pl 4. Elementy animacji powodujące niepotrzebny wzrost obciążenia procesora przez kreacje: a) Duża ilość akcji onclipevent(enterframe) wykonywanych jednocześnie Akcje typu onenterframe lub onclipevent(enterframe) wykonywane są periodycznie w każdej ramce filmu. Jeśli flash ma 25 klatek na sekundę (fps), to skrypt taki będzie wykonywany 25 razy na sekundę. W większości przypadków taka częstotliwość przetwarzania oraz użycie skryptu onenterframe są niepotrzebne. Znacznie lepsze wyniki daje użycie funkcji setinterval, gdzie możemy określić częstotliwość wykonywania skryptu np. 2 razy na sekundę. Częstym błędem jest pozostawienie działającego skryptu, który wykonał już swoja funkcje. Nie wyłączony niepotrzebnie obciąża system. b) Animacja skomplikowanych kształtów wektorowych Kształty wektorowe posiadające znaczna ilość punktów (vertexów) ilosc powyżej 100 vertexów można uważać za znaczna. Z reguły warto taki wektorowy obiekt wyeksportować jako bitmapę i zaimportować ponownie. Gwarantowana poprawa wydajności. c) Animacja obiektów składających sie z dużej ilości gradientów Jest to rozwiniecie punktu b) z zaznaczeniem, _e obiekt z wypełnieniem gradientowym można uznać za skomplikowany, jeśli ma więcej niż 30 vertexów. d) Animacja wielu obiektów jednocześnie W praktyce, już jednoczesna animacja 6, 7 obiektów może spowodować zauważalny spadek wydajności. e) Nadmierne używanie efektu Alpha Chodzi tutaj o wielokrotne nakładanie na siebie elementów półprzezroczystych. Player musi w każdej ramce renderować po kolei wszystkie obiekty i wyliczać wypadkowa przezroczystość nawet jeśli są statyczne. Podobnie, jak w punkcie b), dobre efekty daje przekonwertowanie do bitmapy. 5

6 I. Billboard 750x100 pikseli Billboard graficzna reklama dynamiczna umieszczana w górnej części strony, o rozmiarach maksymalnych 750x100 pikseli i 40 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0), html i rich media. II. Billboard rozwijany 750x100 > 300 pikseli Billboard rozwijany (expand) interaktywny billlboard, który po najechaniu na niego kursorem myszy rozwija sie do większego rozmiaru, co pozwala na pokazanie dodatkowych treści. Maksymalne rozmiary po rozwinięciu to 750x300 pikseli i 40 kb, w pliku o formacie flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0), html. Ogólne 1. Billboard powinien rozwijać sie tylko w wyniku kliknięcia lub najechania kursorem myszy. 2. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer, Firefox i Opera. Typu Obrazek 1. Kreacja powinna składać sie z pojedynczego pliku graficznego zawierającego całość kreacji (zarówno część stała jak i rozwijana). Plik ten będzie specjalnym javascriptem przesłaniany i odsłaniany w zależności od wywoływanych przez internautę zdarzeń. Typu SWF 1. Billboard rozwijany wykonany w technologii flash powinien składać sie z jednego pliku. Za rozwiniecie reklamy (warstwy DHTML) odpowiada akcja geturl(_root.adrozwin, ): on (rollover) geturl(_root.adrozwin, ""); Za zwiniecie reklamy odpowiada akcja geturl(_root.adzwin, ): on (rollout) geturl(_root.adzwin, ""); III. Billboard scrollowany 750x100 pikseli Billboard przewijany (scrollowany) billboard, który po wyświetleniu jest stale widoczny w tym samym miejscu w oknie przeglądarki użytkownika, niezależnie od przewijania w dół lub w górę treści strony; nad prawym górnym rogiem reklamy dodawany jest przez Zumi.pl napis zamknij i krzyżyk x, którego klikniecie powoduje odesłanie billboardu do slotu reklamowego na szczycie strony; maksymalne rozmiary to 750x100 pikseli i 40 kb objętości, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0), html. Ogólne 1. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer, Firefox i Opera. IV. Doublebillboard 750x200 pikseli Double billboard graficzna reklama dynamiczna umieszczana w górnej części strony, o rozmiarach maksymalnych 750x200 pikseli i 40 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0), html i rich media. V. Triplebillboard 750x300 pikseli Triple billboard graficzna reklama dynamiczna umieszczana w górnej części strony, o rozmiarach maksymalnych 750x300 pikseli i 40 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0), html i rich media. VI. Navibox (rectangle) 300x250 pikseli Navibox (rectangle) graficzna reklama dynamiczna umieszczana na prawej kolumnie nawigacyjnej 6

7 serwisu, o rozmiarach maksymalnych 300x250 pikseli i 40 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0), html i rich media. VII. Navibox rozwijany 300 > 600x250 pikseli Navibox rozwijany (expand) graficzna reklama dynamiczna umieszczana na prawej kolumnie nawigacyjnej serwisu, o rozmiarach maksymalnych 300x250 pikseli i 40 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0), html i rich media. VIII. ZumiBaner 300x50 pikseli ZumiBaner graficzna reklama dynamiczna umieszczana w prawej górnej części mapy, o rozmiarach maksymalnych 300x50 pikseli i 30 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0). IX. ZumiBelka 400x20 pikseli ZumiBelka graficzna reklama dynamiczna umieszczana w na mapie pod wynikami wyszukiwania, o rozmiarach maksymalnych 400x20 pikseli i 30 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0). X. ZumiCorner ZumiCorner - dynamiczna, interaktywna reklama graficzna, zachęcająca użytkownika do kontaktu z kreacją. Reklama emituje się w całym obszarze mapy (kreacja skalowalna), uruchamiana jest poprzez akcję użytkownika, najechanie na tzw. rożek znajdujący się w lewym dolnym rogu mapy. Reklama w formie rozbudowanej animacji może zawierać wideo lub efekty dźwiękowe. Rozmiar maksymalny kreacji po rozwinięciu wyznacza obszar mapy. Maksymalna waga kreacji to 50kB, plik w formatach flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0) i rich media. Rozmiar rożka to 100x100 pikseli, plik w formatach jpeg, gif. Konieczne jest podanie ograniczenia liczby kontaktów z reklamą na użytkownika (maksymalnie 3). Ogólne 1. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer, Firefox i Opera. 2. ZumiCorner może się rozwijać tylko po wykonaniu przez użytkownika akcji inicjującej rozwinięcie się reklamy, czyli najechanie kursorem na rożek. 3. Reklama rozwija się od lewej do prawej strony. 4. Każda reklama tego typu musi zawierać napis ZAMKNIJ oraz przycisk zamykania reklamy "X" umieszczone w prawym górnym rogu kompozycji. Minimalny rozmiar przycisku zamykania to 14x14 pikseli. Minimalna wysokość czcionki w napisie ZAMKNIJ to 12 pikseli. Zarówno napis jak i przycisk powinny znajdować się na nieprzezroczystym tle i być klikalne na całej powierzchni. W przypadku kompozycji o nieregularnych kształtach przycisk zamknięcia powinien być umieszczony w odległości maksymalnie 20 pikseli (w prawo lub do góry) od prawego górnego skraju głównego elementu kompozycji; przycisk powinien być statyczny, mieć podobny kontrast i wyrazistość jak główny element kompozycji oraz zachowywać stały rozmiar i kolorystykę przez cały czas emisji reklamy. Kreacje odbiegające od powyższego schematu będą indywidualnie oceniane przez Onet.pl pod katem zgodności z wymogami ergonomii użytkowania portalu. 5. W przypadku kreacji zawierających przezroczyste obszary nie dopuszcza sie przykrywania ich niewidocznym przyciskiem przechwytującym kliknięcia - jedynie widoczne dla użytkownika fragmenty kreacji mogą przekierowywać po kliknięciu na stronę reklamodawcy. 6. Zabronione jest tworzenie reklam pobierających w trakcie emisji dodatkowe elementy lub odwołujących się do zewnętrznych plików (np.: streaming w kreacjach.swf); 7. Reklama, czy to w całości czy to w tylko jej elementy, nie powinna być pobierana z zewnętrznego źródła lecz z serwerów Onet.pl Typu SWF 1. Nad przyciskiem zamykania reklamy (patrz: punkt 4 sekcji Ogólne specyfikacji dla ZumiCornera) musi być zdefiniowana akcja geturl(_root.adzamknij, ""). 7

8 on (release ) geturl(_root.adzamknij, ""); XI. Videoad VideoAd - reklamowy spot/film video trwający do 30 sekund publikowany na stronach serwisu Zumi.pl, zintegrowany wewnątrz wybranej graficznej formy reklamy. Zumi.pl w ramach kampanii przygotowuje dostarczony film (materiał źródłowy) do emisji. Na kreacje składa sie film reklamowy oraz ramka odtwarzacza Onet VideoAd Player, wyposażona w przyciski start/pauza, stop, włącz/wyłącz dźwięk oraz we wskaźniki załadowania i postępu odtwarzania filmu. Reklamodawca może przygotować własna wersje odtwarzacza, względy technologiczne wymagają, by była ona wykonana w oparciu o szablon udostępniony przez Zumi.pl. Film reklamowy emitowany jest w technologii Macromedia Flash Video w trzech różnych jakościach strumienia wideo - w zależności od szybkości łącza użytkownika, natomiast użytkownikom łączącym sie przez modem wyświetlana jest kreacja zastępcza nie zawierająca filmu. Maksymalny czas trwania filmu wideo wynosi 30 sekund. Możliwie są dwie opcje uruchamiania kreacji: - film w kreacji uruchamiany jest automatycznie natomiast dźwięk uruchamiany jest po akcji użytkownika (klikniecie bądź najechanie na obszar ikonki dźwięku), - zarówno film jak i dźwięk uruchamiany jest po akcji użytkownika (klikniecie bądź najechanie na obszar playera). Ogólne 1. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer, Firefox i Opera. Typu SWF 1. VideoAd standardowo emitowany jest w następujących formatach: a. Double billboard 750x200 b. Triple billboard 750x300 c. Navibox 300x250 d. ZumiCorner 2. Filmy emitowane w standardowym odtwarzaczu Onet VideoAd Player powinny mieć rozmiar uzależniony od formatu reklamy: - dla reklam o rozmiarach 300x250 pikseli rozmiar filmu wynosi 300x225 pikseli 3. Filmy emitowane w innych formach reklamowych powinny mieć proporcje dostosowane do wymiarów tych form, lub być emitowane w oprawie graficznej, tzw. skórce. (por. pkt. 5). 4. Możliwa jest emisja w oprawie graficznej (skórce) dostarczonej przez klienta. Elementy oprawy graficznej przyjmowane są wyłącznie jako pliki źródłowe (FLA) w wersji Macromedia Flash do wersji 8 włącznie, wraz z wszystkimi używanymi czcionkami. Skórki powinny być wykonane w oparciu o odpowiedni z udostępnionych szablonów. Waga skórki (po skompilowaniu do pliku SWF) nie może przekroczyć 20KB. 5. Zumi.pl przygotowuje w oparciu o pierwotny materiał video (nadesłany przez klienta w formacie AVI lub MPEG) 3 wersje filmu dostosowane do różnych prędkości łącz użytkowników: * 150K Stream * 300K Stream * 600K Stream 6. Filmy przygotowywane samodzielnie przez reklamodawcę powinny zostać skompresowane za pomocą programu Sorenson Squeeze (R) do formatu FLV z wykorzystaniem metody "2-pass VBR" ( powinien dostarczyć 3 wersje filmu dostosowane do różnych prędkości łącz użytkowników: 8

9 * 150K Stream datarate nie powinna przekraczać 150kbps * 300K Stream datarate nie powinna przekraczać 300kbps * 600K Stream datarate nie powinna przekraczać 600kbps 7. Wartości datarate określają prędkości łącz wymagane do prawidłowej emisji filmu a ich przestrzeganie jest kluczowe dla poprawnej emisji materiału filmowego. Onet.pl stosuje mechanizm wykrywania prędkości łącza użytkownika. Jeśli datarate filmu będzie wyższa od prędkości łącza wyemitowany zostanie film o niższej datarate lub kreacja zastępcza. 8. Należy przygotować kreacje zastępczą (flash), która będzie emitowana użytkownikom łączącym sie z Internetem poprzez łącza wolniejsze niż 150kbps. Do przygotowania kreacji zastępczej stosuje sie standardowa specyfikacje techniczna odpowiedniego bannera reklamowego, czyli przykładowo dla filmu emitowanego w obrębie naviboxa należy przygotować kreacje zastępczą w rozmiarze 300x250 do 40 kb zgodnie ze specyfikacja dla naviboxa. XII. ZumiDirect ZumiDirect list poczty elektronicznej w formie pliku tekstowego (.txt) lub html wysłany do użytkowników darmowych kont pocztowych OnetPoczty. Standardowa waga mailingu to 30 kb. Ogólne 1. Warunkiem koniecznym wysłania listu jest podanie nazwy i a nadawcy, tematu listu, treści oraz podpisu. Podpis musi w jednoznaczny i prawdziwy sposób identyfikować nadawcę listu. 2. Tytuł mailingu oraz nazwa nadawcy nie może wprowadzać odbiorcy w błąd; w szczególności nie może imitować zwykłej korespondencji z użytkownikiem (np. RE, FW itp) lub sugerować, że chodzi o korespondencje prywatna. 3. Tytuł mailingu nie powinien być w całości pisany kapitalikami (stanowi to naruszenie zasad tzw. netykiety). 4. Pola nadawcy i tematu w mailingu mogą mieć maksymalnie po 100 znaków. Jeżeli występują polskie znaki to dopuszczalna ilość znaków sie zmniejsza: - przy jednym polskim znaku - maksymalnie 80 - przy wszystkich polskich znakach - maksymalnie W przypadku mailingu wysyłanego w formacie tekstowym (*.txt) konieczne jest określenie przez reklamodawcę, czy powinny być rejestrowane przez Zumi.pl statystyki kliknięć w linki w treści listu reklamowego; w przypadku zliczania kliknięć w mailingu txt odnośniki (tzw. linki) dostarczone przez klienta zostaną podmienione i będą widoczne w liście w postaci np Wszelkie składniki mailingu (pliki graficzne, teksty, pliki HTML) musza być przekazane do Zumi.pl jako gotowe materiały reklamowe i są pobierane z serwerów OnetPoczty. 7. Przekierowanie do serwisu reklamodawcy bądź wyświetlanie dodatkowych treści reklamowych nie znajdujących sie bezpośrednio w liście reklamowym, lecz pobieranych z serwera innego niż serwer OnetPoczty, nie może być automatyczne. Może sie ono odbyć wyłącznie po kliknięciu przez użytkownika OnetPoczty w odpowiedni odnośnik zawarty w liście reklamowym. 8. Szerokość mailingu nie powinna być większa niż 600 px - dotyczy to głównie mailingów przygotowanych z użyciem nieskalowalnej tabeli. 9. W kodzie mailingu nie mogą być zamieszczane JavaScript y, ramki, elementy dynamicznego HTML oraz obiekty Active X (np. animacje flash). 10. Arkusze stylów (CSS) nie mogą być zapisane w osobnym pliku - style musza być zdefiniowane bezpośrednio w kodzie HTML mailingu. Nie mogą też zawierać elementów pozycjonowania (deklaracji "position"). 11. Kod HTML nie może zawierać znacznika <TEXTAREA>, nie może Mieć także w znaczniku <INPUT> atrybutu type= image. Kod nie może również zawierać znacznika <TITLE> oraz <META> innego ni_ deklaracja kodowania czcionki a także nie może zawierać deklaracji <!DOCTYPE...>. 12. Kod HTML musi być wolny od błędów. Mailingi przygotowywane w formacie HTML powinny być zgodne ze standardem W3C dla HTML 4.01 ( Nie będą przyjmowane do emisji mailingi kodowane w standardzie XML, XHTML ani w formacie MS Word. 13. Polskie czcionki należy kodować w standardzie Windows-1250 lub ISO-Latin-2 (ISO ); html 9

10 musi zawierać deklaracje zgodna z faktycznym kodowaniem dokumentu. 14. Niektóre programy pocztowe nie wyświetlają prawidłowo elementów graficznych mailingów, dopóki użytkownik nie skorzysta z opcji "pobierz obrazki". 15. Do testowania mailingu wykorzystywany jest system pocztowy Onet.pl. Testy wykonujemy wyłącznie na skrzynki Onetowe. Akceptacja mailingu następuję poprzez sprawdzenie testu na skrzynce OnetPoczty lub link weryfikacyjny przesyłany do klienta. 16. Aby zoptymalizować wyświetlanie mailingów na klientach pocztowych oraz urządzeniach mobilnych, każdy element graficzny istotny dla treści reklamy powinien być opatrzony poprawnym opisem ALT w przykładowej postaci: <img src= opis.gif alt= opis2 >. ALT pokazuje krótki opis zdjęcia, po najechaniu na nie kursorem myszki. Opis ALT pokazuje sie równie_ w przypadku, gdy w kliencie poczty zostanie wyłączone pokazywanie grafik i zdjęć lub gdy klient poczty nie obsługuje poprawnie formatu grafiki. XIII. Baner na ZumiLajt Reklama w platformie telefonii komórkowej oraz urządzeniach mobilnych zgodna ze standardami Stowarzyszenia marketingu Mobilnego ( Dla wersji mobilnej należy, zgodnie ze standardem MMA, przygotować kreacje w czterech różnych rozmiarach, w jednym z formatów do wyboru: gif animowany, gif statyczny, jpg, png. Rozmiary: - 120x20 px do 3kB - 168x28 px do 3kB - 216x36 px do 5kB - 300x50 px do 7kB XIV. Baner na Ulicy 360 Banner na Ulicy 360 to graficzna reklama umieszczana pod elementami nawigacyjnymi - strzałkami w trybie Ulica 360, o rozmiarach maksymalnych 100x50 pikseli i 10 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, png. Na górze kreacji dodawany jest pasek REKLAMA 100x10 pikseli. 10

Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji. 2011 BPM Media Sp. z o.o.

Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji. 2011 BPM Media Sp. z o.o. Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji Podstawowe formy graficzne 300x38 Navibanner Navibanner: graficzny element reklamowy umieszczany w prawej części strony serwisu Rozmiar: 300 x 38 pikseli

Bardziej szczegółowo

3Dcax.pl - Portal dla Inżynierów - www.3dcax.pl, biuro@3dcax.pl. Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych. Strona 1 z 6

3Dcax.pl - Portal dla Inżynierów - www.3dcax.pl, biuro@3dcax.pl. Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych. Strona 1 z 6 Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Strona 1 z 6 Tabela specyfikacji Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Cena netto TOP BANNER 50 kb 1178 x 120 jpg, gif, swf 300 zł

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH - INTERNET

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH - INTERNET SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH - INTERNET Rozmiar, waga, format reklam FORMA REKLAMOWA MAKSYMALNA WAGA ROZMIAR (px) FORMAT PLIKU Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard 50 kb 750x200

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych

Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Newsletter, newsletter sponsorowany Artykuł sponsorowany Strona 1 z 6 Tabela specyfikacji Bannery w Newsletter jedna emisja w miesiącu Forma reklamowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych www.olsztyn.tvp.pl Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard

Bardziej szczegółowo

Formy reklamowe. Specyfikacja techniczna

Formy reklamowe. Specyfikacja techniczna Formy reklamowe Specyfikacja techniczna Spis treści SPIS TREŚCI...1 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE KREACJI REKLAMOWYCH WYKONANYCH W TECHNOLOGII MACROMEDIA FLASH....3 1. BILLBOARD...4 1.1 BILLBOARD STATYCZNY...4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Kreacji reklamowych na portalu podlasie24.pl

Specyfikacja techniczna Kreacji reklamowych na portalu podlasie24.pl 2012 Specyfikacja techniczna Kreacji reklamowych na portalu podlasie24.pl Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://podlasie24.pl/upl/specyfikaciatechniczna2012.pdf Siedlce Podlasie24

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacyjna Agencja Samorządowa e-mail: kontakt@ias24.eu, tel.: +48 666 817 234, www.ias24.eu 2/5

Spis treści. Informacyjna Agencja Samorządowa e-mail: kontakt@ias24.eu, tel.: +48 666 817 234, www.ias24.eu 2/5 Spis treści 1.Formaty, rozmiary i wagi standardowych produktów reklamowych...3 2.Wymagania ogólne dla wszystkich reklam... 3 3.Zasady dotyczące kreacji reklamowych wykonanych w technologii Flash...4 4.Wymagania

Bardziej szczegółowo

REKLAMA INTERNETOWA WYMAGANIA TECHNICZNE

REKLAMA INTERNETOWA WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE y form reklamowych dostępnych w serwisach www.gazetaolsztynska.pl i wm.pl SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Zasady ogólne...................................str. 4 1. Baner tradycyjny................................str.

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu tvn24.pl specyfikacja techniczna

Reklama w portalu tvn24.pl specyfikacja techniczna Reklama w portalu tvn24.pl specyfikacja techniczna Obowiązuje od dnia 15 stycznia 2008 r. Spis treści: Zasady ogólne...3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych...3 I. Banner 468x60 pikseli...6 II. Banner

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012 Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://www.afilo.pl/pub/specyfikacja/specyfikacjatechniczna.

Warszawa 2012 Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://www.afilo.pl/pub/specyfikacja/specyfikacjatechniczna. Warszawa 2012 Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://www.afilo.pl/pub/specyfikacja/specyfikacjatechniczna.pdf S t r o n a 2 Spis treści 1. Zasady ogólne... 3 2. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form Reklamowych

Specyfikacja techniczna form Reklamowych Specyfikacja techniczna form Reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf 5 Double billboard 50

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a Wagi, rozmiary i formaty form reklamowych Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard 50 kb 750x200 gif,

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne prezentacji reklam

Warunki techniczne prezentacji reklam Warunki techniczne prezentacji reklam Do: Reklamodawcy Data utworzenia: 2007-06-29 Liczba stron: 9 Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Rodzaj dokumentu: dokument jawny Adres: Plocman Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a Wagi, rozmiary i formaty form reklamowych Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard 50 kb 720x200 gif,

Bardziej szczegółowo

Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych

Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych 1 października 2012 Spis treści: Zasady ogólne... 3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 I. Billboard 750x100 px... 6 II. Billboard

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: BIURO REKLAMY telefon: (22) 621 07 85 faks: (22) 621 07 86 e-mail: reklama@eg Spis treści 1. Formaty, rozmiary i waga standardowych form reklamowych... 3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych do umieszczenia na stronie

Specyfikacja techniczna form reklamowych do umieszczenia na stronie Specyfikacja techniczna form reklamowych do umieszczenia na stronie www.olsztyn.tvp.pl (ważna od 1 lipca 2017 r.) Postanowienia ogólne Wszystkie formy reklamowe przeznaczone do emisji na stronie www.olsztyn.tvp.pl

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Specyfikacja techniczna form reklamowych oferowanych w Portalu Ekologia.pl Wersja: 01.10.2012

Zawartość. Specyfikacja techniczna form reklamowych oferowanych w Portalu Ekologia.pl Wersja: 01.10.2012 Specyfikacja techniczna form reklamowych oferowanych w Portalu Ekologia.pl Wersja: 01.10.2012 Zawartość ZAŁOŻENIA OGÓLNE... 2 KOMPLET MATERIAŁÓW... 3 FORMY REKLAMY... 4 01-922 Warszawa tel. : (22) 424

Bardziej szczegółowo

Way2traffic.com. Specyfikacja techniczna dla reklamodawców. Formy reklamowe serwowane w sieci Pixad.

Way2traffic.com. Specyfikacja techniczna dla reklamodawców. Formy reklamowe serwowane w sieci Pixad. Way2traffic.com Specyfikacja techniczna dla reklamodawców. Formy reklamowe serwowane w sieci Pixad. Spis treści 1. Cel powstania specyfikacji... 3 2. Postanowienia ogóle słownik pojęć... 3 3. Kreacje oferowane

Bardziej szczegółowo

Standardy kreacji GoldenAd

Standardy kreacji GoldenAd Standardy kreacji GoldenAd Standardy określają kreacje podstawowe i najczęściej spotykane, wspólne u większości wydawców Typ kreacji Nazwa Rozmiar [px] Waga [kb] Format pliku Billboard 750x100 40 GIF/JPG/SWF

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A.

Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A. Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A. 2016 Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Umiejscowienie Numer strony Billboard

Bardziej szczegółowo

Reklama w wortalu Sympatia.pl specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w wortalu Sympatia.pl specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w wortalu Sympatia.pl specyfikacja techniczna form reklamowych Spis treści: Zasady ogólne... 3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 Banner 468x60 pikseli... 7 Banner rozwijany 468x60 > 240

Bardziej szczegółowo

Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych

Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych Obowiązuje od: Lipiec 2011 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 Specyfikacja techniczna...3 Zasady ogólne...3 1. Billboard...4 2. Double Billboard...4 3. Baner...4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. (0-22) 455 33 00, faks (0-22) 455 33 01, NIP 522-010-28-53

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja: 2011-06-15 SPIS TREŚCI 1. INFO 3 2. FORMAT REKLAMY 3 3. ROZMIAR I WAGA REKLAMY 3 4. NAZWA PLIKU KREACJI 3 5. MATERIAŁY 3 6. TERMIN

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. Display

Specyfikacja techniczna. Display Specyfikacja techniczna Display Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na witrynach należących do sieci reklamowej Digital Contact powinny spełniać warunki określone w specyfikacji technicznej dla reklam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH Spis treści I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE... 3 II. PODSTAWOWE FORMATY REKLAMOWE... 4 III. FORMATY RICH MEDIA... 5 IV. DOBRE PRAKTYKI KREACJE RICH MEDIA... 7 2 I. Założenia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Promar. Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez AdsPromar

Promar. Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez AdsPromar Promar Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez AdsPromar Krótka charakterystyka form reklamowych Akceptujemy kreacje.gif,.jpg oraz.swf. Nazwa Max rozmiar [px] Max waga [kb] Uwagi Button

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07 SPIS TREŚCI 1. INFO 3 2. FORMAT REKLAMY 3 3. ROZMIAR I WAGA REKLAMY 3 4. NAZWA PLIKU KREACJI _ 3 5. MATERIAŁY _ 3 6.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KOMPLET MATERIAŁÓW...3 FORMY REKLAMY...4

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KOMPLET MATERIAŁÓW...3 FORMY REKLAMY...4 Specyfikacja techniczna form reklamowych oferowanych w Katalogu Ekokatalog.pl Wersja: 03.09.2010 Zawartość ZAŁOŻENIA OGÓLNE...2 KOMPLET MATERIAŁÓW...3 FORMY REKLAMY...4 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Kreacje i kody

Bardziej szczegółowo

Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja.

Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja. Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja. Spis Treści: I. Założenia ogólne II Nazewnictwo i komplet materiałów III. Dopuszczalne rozmiary, ciężar i format materiałów IV. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a Wagi, rozmiary i formaty form reklamowych Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Wymagania Ogólne... 3 Standardowe Formy Reklamy... 4 Banner... 4 Billboard... 4 Leaderboard... 4 Medium Rectangle... 4 Skyscraper... 4 Double Billboard... 4 Large

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl

Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl Specyfikacja techniczna reklam graficznych: Niniejsza specyfikacja określa sposób przygotowania kreacji dla systemu reklamowego

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM REKLAMOWYCH

OPIS FORM REKLAMOWYCH OPIS FORM REKLAMOWYCH : KATARZYNA PIĄTEK 600-25-33-25 REKLAMA@DDWLOCLAWEK.PL OPIS ZAWARTOŚCI 1. BILLBOARD 2. BILLBOARD PODSTRONA 3. BILLBOARD ROZWIJANY 4. BILLBOARD PŁYWAJĄCY 5. PODWÓJNY BILLBOARD 6. BANNER

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja internetowa form reklamowych

Specyfikacja internetowa form reklamowych Specyfikacja internetowa form reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf 6 Double billboard 50

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamy w sieci reklamowej IDMnet. Ver 1.7

Specyfikacja techniczna form reklamy w sieci reklamowej IDMnet. Ver 1.7 Specyfikacja techniczna form reklamy w sieci reklamowej IDMnet Ver 1.7 Warszawa, 01.06.2007 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. KREACJA W FORMACIE MACROMEDIA FLASH ()...4 3. REKLAMA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Produktów Reklamowych esky.pl

Specyfikacja Techniczna Produktów Reklamowych esky.pl Specyfikacja Techniczna Produktów Reklamowych esky.pl (wersja I: ) esky.pl Strona 1 z 13 Zawartość 1. Ogólne zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 1.1. Zasady ogólne... 3 1.2. Zasady ogólne dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portali Grupy Cogito Sp. z o.o.

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portali Grupy Cogito Sp. z o.o. Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portali Grupy Cogito Sp. z o.o. Produkt reklamowy Format Rozmiar waga Billboard jpg/png/gif/swf(flash) 1000x100px 50kB Duble Billboard jpg/png/gif/swf(flash)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a Wagi, rozmiary i formaty form reklamowych Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Billboard 50 kb 750x100 Double billboard 50 kb 750x200 Triple

Bardziej szczegółowo

Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam

Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam Obowiązuje od dnia 16 lipca 2010 Adres biura Skąpiec.pl: Ul. Zelwerowicza 20 III piętro 53-676 Wrocław Tel. 71 344 38 48 Fax 71 343 51 97 1. Cennik

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych w sieciach reklamowych. ver. 2.0

Specyfikacja techniczna form reklamowych w sieciach reklamowych. ver. 2.0 AdAction Sp. z o.o. Ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, Tel. +48 228296538, fax: +48 228296555 www.adaction.pl e-mail: box@adaction.pl Specyfikacja techniczna form reklamowych w sieciach reklamowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Spis treści Zasady ogólne... 3 Zasady przygotowania kreacji... 4 Formy kreacji reklamowych... 5 Expand billboard... 5 Push billboard (billboard rozpychający )... 6 Scroll billboard...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portalu Cogito.com.pl

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portalu Cogito.com.pl Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portalu Cogito.com.pl Wersja 1.1 ostatnia aktualizacja 23.01.2008 Dokument określa sposób przygotowania kreacji dla systemu reklamowego Cogito.com.pl. Reklamy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aktualizacja: 31.01.2012 Strona 1 z 21 Spis Treści Spis Treści... 2 I. Założenia ogólne... 4 II. Szczegółowe wymagania... 5 Baner, Scroll Baner:... 5 Expand Baner:...

Bardziej szczegółowo

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78 Data utworzenia: 08.09.2009 r. Data wejścia w życie: 16.07.2009 r. Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Własność: Edipresse Polska S.A. 1. Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: BIURO REKLAMY telefon: (22) 621 07 85 faks: (22) 621 07 86 e-mail: reklama@eg Spis treści 1. Formaty, rozmiary i waga standardowych form reklamowych... 3

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla produktów reklamowych w internetowym serwisie Gazeta.pl:

Wymagania techniczne dla produktów reklamowych w internetowym serwisie Gazeta.pl: Wymagania techniczne dla produktów reklamowych w internetowym serwisie Gazeta.pl: 1. Baner 468 x 60 (reklama górna)... 2 2. Baner 468 x 500 (Expand - reklama górna)... 2 3. Baner 750 x 100 (reklama górna)...

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych Spis treści: Zasady ogólne... 3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 I. Banner 468x60 pikseli... 6 II. Banner rozwijany 468x60 >

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl 1. Baner 468x60 Graficzny element reklamowy w postaci poziomego paska na górze strony. Zawiera statyczną lub animowaną grafikę i stanowi odnośnik do strony reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu Onet.pl - specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w portalu Onet.pl - specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w portalu Onet.pl - specyfikacja techniczna form reklamowych 1 września 2010 Spis treści: Zasady ogólne... 3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 I. Billboard 750x100 pikseli... 7 II. Billboard

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna form reklamowych

specyfikacja techniczna form reklamowych specyfikacja techniczna form reklamowych Wprowadzenie Uwagi ogólne Jak czytać specyfikację Dostępne formaty reklamowe Billboard Box Coverflow intray/intray Video Loader Welcome Screen Video Branded Video

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu Onet.pl - specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w portalu Onet.pl - specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w portalu Onet.pl - specyfikacja techniczna form reklamowych 01 lutego 2009 Spis treści: Zasady ogólne... 4 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 4 I. Banner 468x60 pikseli... 8 II. Banner rozwijany

Bardziej szczegółowo

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78 Data utworzenia: 1 grudnia 2009 r. Data wejścia w życie: 1 grudnia 2009 r. Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Własność: Edipresse Polska S.A. 1. Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH W SERWISIE OOGNET.PL

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH W SERWISIE OOGNET.PL SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH W SERWISIE OOGNET.PL. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr - 1 - SPIS TREŚCI ZASADY PUBLIKACJI FORM REKLAMOWYCH... 3 DOSTĘPNE FORMY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a Wagi, rozmiary i formaty form reklamowych Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg,

Bardziej szczegółowo

Dostępne nośniki reklamowe

Dostępne nośniki reklamowe Dostępne nośniki reklamowe Nazwa Wymiar (px) Waga Format Billboard 750x100 40 kb gif, jpg, swf Doublebillboard 750x200 40 kb gif, jpg, swf Widebillboard 950x200 50 kb gif, jpg, swf Skyscraper 120x600 40

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Axel Springer Online

Specyfikacja techniczna Axel Springer Online Specyfikacja techniczna Axel Springer Online Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach Axel Springer powinny spełniać warunki okreslone w specyfikacji technicznej dla reklam publikowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aktualizacja: 05.03.2013 Strona 1 z 19 Spis Treści Spis Treści... 2 I. Założenia ogólne... 4 II. Szczegółowe wymagania... 8 Baner, Scroll Baner:... 8 Expand Baner:...

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna

specyfikacja techniczna specyfikacja techniczna Warszawa, 2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. KREACJA W FORMACIE MACROMEDIA FLASH ()...4 3. REKLAMA BANEROWA...6 4. POPUP / POPUNDER...6 5. FEED 6 6.BRANDMARK,TOPLAYER...7

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna form reklamowych

specyfikacja techniczna form reklamowych specyfikacja techniczna form reklamowych Wprowadzenie ogólne Jak czytać specyfikację Reklama w ipla Windows Billboard Boks Coverflow intray Loader Overlay Double Overlay Expand Overlay Video Overlay Branded

Bardziej szczegółowo

polski portal internetowy Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych

polski portal internetowy Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych polski portal internetowy Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych Spis treści: Zasady ogólne... 3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 I. Banner tradycyjny 468x60 pikseli...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Luty 2014 Spis treści Ogólne informacje... 3 Kreacje SWF... 3 1. Formy reklamowe... 5 1.1. Link tekstowy... 5 1.2. Link tekstowy plus...

Bardziej szczegółowo

Dostępne nośniki reklamowe

Dostępne nośniki reklamowe Dostępne nośniki reklamowe Nazwa Wymiar (px) Waga Format Leaderboard 728x90 40 kb gif, jpg, swf Billboard 750x100 40 kb gif, jpg, swf Doublebillboard 750x200 40 kb gif, jpg, swf Widebillboard 950x200 50

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW WIDEO. Vstitial

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW WIDEO. Vstitial 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW WIDEO Vstitial Pełnoekranowa forma video, z obrandowanym odtwarzaczem oraz tłem uruchamiana samoczynnie po dwóch sekundach od załadowania się serwisu. Dopuszczalne formaty:flv+jpg/swf+flv

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: SPECYFIKACJA TECHNICZNA O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja: 2016-02-05 SPIS TREŚCI 1. INFO 3 2. FORMAT REKLAMY 3 3. ROZMIAR I WAGA REKLAMY 3 4. NAZWA PLIKU KREACJI 3 5. MATERIAŁY 3 6. TERMIN

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media

Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Waga kreacji Rozmiar [px] pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double

Bardziej szczegółowo

WIDEO 1. FORMATY, ROZMIARY I WAGI STANDARDOWYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH 1.1 PLANSZA SPONSORSKA 1.2 SPOT REKLAMOWY. 1.3 OvERLAYER 1.

WIDEO 1. FORMATY, ROZMIARY I WAGI STANDARDOWYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH 1.1 PLANSZA SPONSORSKA 1.2 SPOT REKLAMOWY. 1.3 OvERLAYER 1. WIDEO 1. FORMATY, ROZMIARY I WAGI STANDARDOWYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH 1.1 PLANSZA SPONSORSKA Format: mp4 (h.264 / aac) Minimalna rozdzielczość: 640x360 dla 16:9 lub 640x480 dla 4:3 (wyższe rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Informacje wstępne Grupa Melog.com sp. z o.o Morizon SA nie ponosi odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy klient nie dostarczy poprawionej wersji kreacji lub nie spełnia ona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA 1 Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach Ringier Axel Springer powinny spełniać warunki określone w specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna reklam na portalu. Konpolski.pl

Specyfikacja techniczna reklam na portalu. Konpolski.pl Specyfikacja techniczna reklam na portalu Konpolski.pl Czerwiec 2014 Specyfikacja techniczna reklam na portalu Konpolski.pl Czerwiec 2014 Założenia ogólne Hortpress Sp z o.o. (dalej: Wydawca ) wymaga przesłania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl BANER 610x120 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Baner reklamowy umieszczony w lewej części strony, we właściwej treści - zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Reklam. emitowanych na serwisie

Specyfikacja Techniczna Reklam. emitowanych na serwisie Specyfikacja Techniczna Reklam emitowanych na serwisie www.okazje.info 1 Spis treści: 1. Wymagania ogólne dla wszystkich typów reklam...3 2. Warunki ogólne...3 3. Wymagania dla reklam emitowanych z zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne

Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne Aktualizacja: 01.07.2013 Spis treści 1. Zasady ogólne... 3 2. Formy reklamowe w m.interia.pl... 4 2.1. Mobileboard... 4 2.2. High Mobileboard...

Bardziej szczegółowo

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

FORMATY REKLAMOWE. Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl

FORMATY REKLAMOWE. Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Kreacje standardowe: Nazwa Rozmiar max. waga Format pliku Billboard 750x100px 50kb Double Billboard 750x200px 50kb triple

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A.

Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A. Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A. 2016 Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Umiejscowienie Numer strony Billboard

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a FORMY REKLAMOWE STANDARDOWE MAKSYMALN A WAGA ROZMIAR [PX] BILLBOARD 50 kb 750x100 DOUBLE BILLBOARD 50 kb 750x200 TRIPLE BILLBOARD 50 kb 750x300 WIDEBOARD

Bardziej szczegółowo

FORMY REKLAMOWE. www.tvp.pl/olsztyn

FORMY REKLAMOWE. www.tvp.pl/olsztyn FORMY REKLAMOWE Spis Form reklamowych 1. Banner 2. Billboard 3. Double Billboard 11. Megabox 12. Scroller 13. In-Stream VideoAd 30 4. Skyscraper 5. Tapeta 6. Brand mark 7. Toplayer 8. expander billboard/

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych portalu maluchy.pl. Specyfikacja techniczna form reklamowych - 1 -

Specyfikacja techniczna form reklamowych portalu maluchy.pl. Specyfikacja techniczna form reklamowych - 1 - Specyfikacja techniczna form reklamowych - 1 - Spis treści Założenia ogólne... 3 Nazewnictwo... 3 Miejsca emisji reklam... 4 Parametry techniczne form reklamowych... 5 Wymagania ogólne... 6 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisach internetowych Wydawnictwa Te-Jot.

Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisach internetowych Wydawnictwa Te-Jot. Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisach internetowych Wydawnictwa Te-Jot. Statystyki. Technologię mierzącą dostarcza Smart AdServer. Dopuszczalna różnica adserwerowa dla statystyk odsłon

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE FORMY REKLAMOWE

PODSTAWOWE FORMY REKLAMOWE A Billboard A1 Double Billboard A2 Triple Billboard B Belka A C Rectangle Billboard Rozmiar: 750x100 pikseli (do 40 kb) Cena 100 zł* A1 Double Billboard Rozmiar: 750x200 pikseli (do 40 kb) Cena 120 zł*

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-10

OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-10 OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja: 2011-06-10 SPIS TREŚCI 1. BILLBORD 3 2. EXPAND BILLBORD 4 3. SCROLL BILLBOARD 5 4. DOUBLE BILLBOARD 6 5. SKYSCRAPER 7 6. EXPAND

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KREACJI DISPLAY IAB - DESKTOP standardy określają kreacje podstawowe i najczęściej spotykane, wspólne u większości wydawców

STANDARDY KREACJI DISPLAY IAB - DESKTOP standardy określają kreacje podstawowe i najczęściej spotykane, wspólne u większości wydawców Video in-stream layer (formaty na warstwie) staard (in-page, formaty płaskie) STANDARDY KREACJI DISPLAY 2016 - IAB - DESKTOP staardy określają kreacje podstawowe i najczęściej spotykane, wspólne u większości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 3 2. ROZWIĄZANIA REKLAMOWE... 4 2.1 KREACJE REKLAMOWE TYPU DISPLAY.... 4 2.1.1 Dostępne rozmiary kreacji reklamowych

Bardziej szczegółowo

Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji

Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji Obowiązuje od dnia 1 listopada 2008 r. Spis treści: Cennik...3 I. Podstawowe graficzne formy reklamowe...3 II. Reklamy wideo VideoAd i In-Stream

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard 50 kb 720x200 gif,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 455 33 00, faks 22 455 33 01, NIP 522-010-28-53 Utworzono:

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie form reklamowych

Rozmieszczenie form reklamowych Cennik reklam Rozmieszczenie form reklamowych Formy reklamowe Billboard 750x100 px/double Billboard 750x200 px Medium Rectangle 300x250 px Promo Box 325x310 px Animowany (gif) lub statyczny (jpg, gif,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010

Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010 Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010 Strona 1 SPIS TREŚCI MODUŁÓW REKLAMOWYCH WWW.CARPPASSION.EU 1. ARTYKUŁ SPONSOROWANY....03 2. NOWOŚCI RYNKOWE.....03 3. KALENDARZ IMPREZ......03 4.

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne reklama@advice.pl

Zasady ogólne reklama@advice.pl Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na witrynach należących do sieci reklamowej Advice powinny spełniać warunki określone w specyfikacji technicznej dla reklam publikowanych w Ad-vice.

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna cormedia

specyfikacja techniczna cormedia ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Adres docelowy nie może być dłuższy niż 2000 znaków. 2. Waga poszczególnych plików kreacji wynosi od 40 kb do 60 kb. 3. Reklama nie może obciążać procesora standardowego komputera w

Bardziej szczegółowo

Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji

Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji Obowiązuje od dnia 15 stycznia 2008 r. Spis treści: Biuro Reklamy: ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, tel. (022) 453 3105, fax (022) 8566496

Bardziej szczegółowo

Grupa ebroker. Formy reklamowe

Grupa ebroker. Formy reklamowe Grupa ebroker Formy reklamowe Billboard 750x100 Billboard to graficzna forma reklamowa umieszczona centralnie w górnej części strony pod jej nagłówkiem. Ekspozycja na górze strony zapewnia bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Cennik serwisu e-harmonogram

Cennik serwisu e-harmonogram Cennik serwisu e-harmonogram 1. Ścieżka formalno - prawna inwestycji PROMOCJA: 9 / 19 ZŁ brutto Cena ścieżki formalno-prawnej jest uzależniona od poziomu skomplikowania inwestycji oraz ilości uwzględnionych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych w portalu INTERIA.PL

Specyfikacja techniczna form reklamowych w portalu INTERIA.PL w portalu INTERIA.PL SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 4 1. Billboard... 5 2. Belka pod modułem Fakty... 5 3. Belka pod modułem Biznes... 5 4. Belka pod modułem Wideo... 6 5. Belka pod modułem Styl Życia...

Bardziej szczegółowo