polski portal internetowy Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "polski portal internetowy Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych"

Transkrypt

1 polski portal internetowy Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych

2 Spis treści: Zasady ogólne... 3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 I. Banner tradycyjny 468x60 pikseli... 7 II. Banner rozwijany 468x60 > 240 pikseli... 7 III. Banner przewijany (scrollbanner) 468x60 pikseli... 7 IV. Skyscraper 160x600 pikseli... 8 V. Skyscraper rozwijany 160>320x600 pikseli... 8 VI. Skyscraper przewijany (scrollskyscraper) 160x600 pikseli... 9 VII. Billboard internetowy (megabanner) 750x100 pikseli... 9 VIII. Billboard internetowy (megabanner) rozwijany 750x100>300 pikseli... 9 IX. Billboard przewijany (scrollowany) 750x100 pikseli X. Double billboard 750x200 pikseli XI. Banner (box) śródtekstowy 300x250 pikseli XII. Box na nawigacji 300x250 pikseli XIII. Halfpage 300x600 pikseli XIV. Pop-up/under XV. Brandmark (shaped pop-up) XVI. Toplayer XVII. e-spot (interstitial) XVIII. VideoAd XIX. In-Stream VideoAd XX. AudioAd XXI. Graficzny pasek reklamowy rozwijany 620/770x20>100/300 pikseli XXII. FlatSkyscraper XXIII. Kartki XXIV. Tapeta (watermark) XXV. Scroller XXVI. Mailing reklamowy XXVII. Link sponsorowany XXVIII. Wywiad sponsorowany

3 Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach Onet.pl powinny spełniać warunki określone w założeniach ergonomicznych dla reklam oraz warunki specyfikacji technicznej dla reklam publikowanych w Onet.pl. Onet.pl może zweryfikować reklamę pod kątem jej zgodności z wyżej wymienionymi specyfikacjami i nie dopuścić do jej emisji bądź przerwać jej emisje w przypadku niespełnienia powyższych warunków. Wyświetlenie reklamy na stronach portalu nie oznacza automatycznie, że Onet.pl stwierdził zgodność reklamy ze specyfikacją reklamową. Onet.pl decyduje o funkcjonalności stron a w ich projektowaniu bierze pod uwagę to, jak są one postrzegane przez użytkowników (user experience) i rezerwuje sobie prawo do odmowy emisji bądź zaprzestania emisji dowolnej z reklam, jeśli uzna ją za dokuczliwą lub szkodliwą dla użytkowników portalu. Zasady tworzenia kreacji reklamowych Poniższe zasady dotyczą wszystkich form reklamy dostępnych w Onet.pl. Oprócz tego konieczne jest przestrzeganie zasad szczegółowych, specyficznych dla poszczególnych form reklamy, które zebrane są w dalszej części specyfikacji w punktach dotyczących tych form reklamy. 1. Zabronione jest tworzenie reklam automatycznie przekierowujących do serwisu reklamodawcy bądź pobierających w trakcie emisji dodatkowe elementy / treści lub odwołujących się do zewnętrznych plików (np.: streaming w kreacjach *.swf). Przekierowanie bądź pobranie dodatkowych elementów / treści może odbyć się wyłącznie po kliknięciu przez użytkownika portalu Onet.pl w reklamę. 2. Reklama, czy to w całości czy tylko jej elementy, nie powinna być pobierana z zewnętrznego źródła lecz z serwerów Onet.pl. 3. Adres docelowy (tzw. click URL) może zawierać maksymalnie do 200 znaków. 4. Dźwięk w reklamach typu in-page (baner, billboard, skyscraper, box śródtekstowy, navibox, halfpage) oraz scroller, pop-up, pop-under, brandmark i w stałych elementach sponsorskich nie może być odtwarzany automatycznie. Dopuszczalne jest odtwarzanie dźwięku jedynie po kliknięciu w reklamę. Jeśli reklama posiada dźwięk musi zawierać czytelne oznaczenie włączenia i wyłączenia dźwięku. 5. Pliki dźwiękowe powinny być pobierane z serwerów Onet.pl, jednak jeżeli waga formy reklamowej wraz z dźwiękiem przekracza limit dopuszczalny dla tej formy reklamowej, wówczas obowiązuje dopłata w wysokości 10% wartości kampanii. Za techniczne przygotowanie kreacji wraz z obsługą plików dźwiękowych oraz poprawność jej działania odpowiada reklamodawca. 6. Reklamy toplayer, espot, videoad, instream videoad, audioad mogą zawierać dźwięk w całym czasie emisji. 7. Materiały reklamowe (pliki) powinny być nazywane wg następującego schematu: reklamodawca/nazwa kampanii_typ bannera_rozmiar.rozszerzenie np.: 3

4 nokia3310_sky_160x600.swf lub typ bannera_rozmiar.rozszerzenie np.: billboard_750x100.gif. 8. Zabronione jest używanie skryptów śledzących interakcję użytkownika. 9. Reklama nie może zmieniać lub odczytywać cookie. 10. Reklama nie może powodować występowania błędów lub ostrzeżeń podczas serwowania. 11. Reklama nie może zakłócać działania strony, na której jest wyświetlana. 12. Nazwy plików nie mogą zawierać spacji, ani polskich liter. Typu Obrazek 1. Dopuszczalne formaty plików to GIF, JPEG lub PNG. 2. Alt tekst nie może być dłuższy niż 30 znaków. Typu HTML 1. Kod HTML nie powinien przekraczać 3 kb. 2. Reklama powinna zawierać maksymalnie 2 pliki graficzne (obrazki). 3. Formularze powinny korzystać z metody GET. 4. Kod serwujący HTML po dostarczeniu przez klienta ze względu na swoją różnorodność każdorazowo musi być przetestowany i zaakceptowany przez Onet.pl. 5. Kod serwujący nie może zawierać znaczników typu: <html><head></head><body></body></html>. Typu SWF 1. Do emisji przyjmowane są wyłącznie reklamy zapisane w wersji Macromedia Flash 8.0 lub wcześniejszej z wyjątkiem następujących reklam, które powinny być zapisane w wersji Macromedia Flash 7.0 lub wcześniejszej: skyscraper rozwijany 160>320x600 pikseli, billboard internetowy (megabanner) rozwijany 750x100>300 pikseli, brandmark (shaped popup), toplayer, e-spot (interstitial), graficzny pasek reklamowy rozwijany 620/770x20>100/300 pikseli. 2. Reklama w formacie SWF (flash) powinna posiadać zastępcze kreacje w formatach GIF, JPEG lub PNG. 3. Jeżeli banner nie jest na przeźroczystym tle, tło powinno być zawarte w postaci jednokolorowego prostokąta na najniższej warstwie. 4. Wraz z kompletem materiałów reklamowych musi być dostarczony adres docelowy (click URL), na jaki reklama ma kierować po kliknięciu. 5. Adres docelowy (click URL) nie może być zapisany w reklamie (w pliku flash), powinien być dostarczony osobno. 6. Jeśli animacja flashowa jest niezapętlona w ostatniej klatce należy umieścić instrukcję (akcję) stop(). 7. Animacja powinna mieć maksymalną częstotliwość 25 fps (ramek na sekundę = frames per second). Rekomendowana wartość to 18 fps. 8. Reklama niezależnie od rodzaju nie może obciążać procesora w stopniu istotnie utrudniającym pracę na komputerze z innymi aplikacjami. Do określenia stopnia obciążenia procesora służy komputer standardowy w następującej konfiguracji: procesor Intel Celeron 1,7 GHz lub AMD Duron 1,7 GHz z zainstalowanym Flash Player v. 7. 4

5 9. Reklamy stale obecne na stronie (np. billboardy, banery, skyscrapery standardowe, rozwijane, scrollowane, boksy, pola sponsorskie, itd.) mogą obciążać komputer standardowy, zdefiniowany w pkt. 9 specyfikacji reklam SWF, najwyżej w 30% (patrz procedura testowania obciążenia procesora oraz opis elementów powodujących niepotrzebny wzrost obciążenia procesora - poniżej). 10. Reklamy, które użytkownik może zamknąć (toplayery, branmarki, espoty, itd.) mogą obciążać komputer standardowy, zdefiniowany w pkt. 9 specyfikacji reklam SWF, najwyżej w 40% (patrz procedura testowania obciążenia procesora oraz opis elementów powodujących niepotrzebny wzrost obciążenia procesora - poniżej). 11. Dopuszczalny jest chwilowy wzrost obciążenia procesora komputera standardowego zdefiniowanego w pkt. 9 specyfikacji reklam SWF, do dwukrotnej wartości normy, czyli odpowiednio do 60% dla form reklamowych stale obecnych na stronie i 80% dla form reklamowych zamykanych, jeżeli wzrost trwa 2 sekundy i pojawia się tylko 1 raz w czasie minumum 10 sekund animacji. 12. Zalecamy, aby reklamy flashowe dostarczane były z plikami źródłowymi (FLA) wraz z czcionkami. Umożliwi to Onet.pl sprawdzanie parametrów technicznych i poprawności wykonania reklamy oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek. 13. Plik SWF nie może być zabezpieczony przed debugowaniem. 14. Reklama musi mieć warstwę z przyciskiem (button), na którym zdefiniowana jest akcja: on (release) geturl(_root.click, "_blank"); 15. W przypadku emisji reklamy z kilkoma niezależnymi obszarami klikalnymi lub złożonej z kilku osobnych kreacji swf poszczególne kreacje powinny mieć warstwy z przyciskiem (button), na których zdefiniowane są osobne akcje dla poszczególnych kliknięć; przykładowo: on (release) geturl(_root.click, "_blank"); on (release) geturl(_root.click + "?1", "_blank"); on (release) geturl(_root.click + "?2", "_blank");" Typu DHTML/Javascript 1. Zabronione jest używanie skryptów zmieniających okno przeglądarki (wymiar, położenie). 2. Zabronione jest używanie skryptów śledzących interakcję użytkownika. 3. Kod JavaScript nie powinien przekraczać 3 kb. 4. Reklama powinna zawierać maksymalnie 2 pliki graficzne (obrazki). 5. Formularze muszą korzystać z metody GET. 6. Kod serwujący javascript ze względu na swoją różnorodność każdorazowo musi być przetestowany i zaakceptowany przez Onet.pl. 5

6 7. Kod nie może jawnie wykorzystywać zdarzeń globalnych. np. window.onload. Zamiast tego można skorzystać z funkcji onet( onpageload, kod do wykonania ). 8. Kod serwujący nie może zawierać znaczników: <html><head></head><body></body></html>. Elementy kreacji typu SWF powodujące niepotrzebny wzrost obciążenia procesora i procedura testowania kreacji 1. Pod adresem znajduje się wzorcowa reklama stale obecna na stronie, która na w/w komputerze obciąża procesor w 30%. 2. Pod adresem znajduje się wzorcowa reklama zamykana, która na w/w komputerze obciąża procesor w 40%. 3. Sposób testowania obciążenia procesora przez reklamę: a) Zamknąć wszystkie aplikacje b) Uruchomić Task Manager c) Wybrać użycie CPU (central processing unit) d) Uruchomić odpowiedni przykład/wzorzec reklamy stale obecnej na stronie lub zamykalnej, odpowiednio: lub wzor_toplayer.html e) Sprawdzić zużycie CPU f) Uruchomić własną kreacje g) Sprawdzić zużycie CPU h) Jeżeli zużycie CPU podczas emisji własnej kreacji jest wyższe niż podczas emisji reklamy wzorcowej, reklama nie może zostać przyjęta do emisji przez Onet.pl 4. Elementy animacji powodujące niepotrzebny wzrost obciążenia procesora przez kreacje: a) Duża ilość akcji onclipevent(enterframe) wykonywanych jednocześnie Akcje typu onenterframe lub onclipevent(enterframe) wykonywane są periodycznie w każdej ramce filmu. Jeśli flash ma 25 klatek na sekunde (fps ), to skrypt taki będzie wykonywany 25 razy na sekundę. W większości przypadków taka częstotliwość przetwarzania oraz użycie skryptu onenterframe są niepotrzebne. Znacznie lepsze wyniki daje użycie funkcji setinterval, gdzie możemy określić częstotliwość wykonywania skryptu np. 2 razy na sekundę. Częstym błędem jest pozostawienie działającego skryptu, który wykonał już swoją funkcję. Nie wyłączony niepotrzebnie obciąża system. b) Animacja skomplikowanych kształtów wektorowych Kształty wektorowe posiadające znaczną ilość punktów (vertexów) ilość powyżej 100 vertexów można uważać za znaczną. Z reguły warto taki wektorowy obiekt wyeksportować jako bitmapę i zaimportować ponownie. Gwarantowana poprawa wydajności. c) Animacja obiektów składających się z dużej ilości gradientów Jest to rozwinięcie punktu b) z zaznaczeniem, że obiekt z wypełnieniem gradientowym można uznać za skomplikowany, jeśli ma więcej niż 30 vertexów. d) Animacja wielu obiektów jednocześnie W praktyce, już jednoczesna animacja 6, 7 obiektów może spowodować zauważalny spadek wydajności. e) Nadmierne używanie efektu Alpha Chodzi tutaj o wielokrotne nakładanie na siebie elementów półprzeźroczystych. Player musi w każdej ramce renderować po kolei wszystkie obiekty i wyliczać wypadkową przeźroczystość 6

7 nawet jeśli są statyczne. Podobnie, jak w punkcie b), dobre efekty daje przekonwertowanie do bitmapy. I. Banner tradycyjny 468x60 pikseli Banner graficzna reklama dynamiczna umieszczana na górze strony, o rozmiarze maksymalnym 468x60 pikseli oraz objętości odpowiednio do 5 lub 15 kb w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html i rich media. II. Banner rozwijany 468x60 > 240 pikseli Banner rozwijany interaktywny banner, który po najechaniu na niego kursorem myszy rozwija się do większego rozmiaru, co pozwala na pokazanie dodatkowych treści. Maksymalne rozmiary po rozwinięciu to 468x240 pikseli i 15 kb w pliku o formacie flash do wersji 8 włącznie, html, rich-media. 1. Banner powinien rozwijać się tylko w wyniku najechania kursorem myszy; możliwe automatyczne rozwinięcie reklamy po załadowaniu strony, jednak na nie dłużej niż 3 sekundy po tym czasie reklama musi samoczynnie się zwinąć. 2. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. Typu Obrazek 1. Kreacja powinna składać się z pojedynczego pliku graficznego zawierającego całość kreacji (zarówno część stałą jak i rozwijaną). Plik ten będzie specjalnym javascriptem przesłaniany i odsłaniany w zależności od wywoływanych przez internautę zdarzeń. Typu SWF 1. Banner rozwijany wykonany w technologii flash powinien składać się z jednego pliku. Za rozwinięcie reklamy (warstwy DHTML) odpowiada akcja geturl(_root.adrozwin, ): on (rollover) geturl(_root.adrozwin, ""); Za zwinięcie reklamy odpowiada akcja geturl(_root.adzwin, ): on (rollout) geturl(_root.adzwin, ""); III. Banner przewijany (scrollbanner) 468x60 pikseli Banner przewijany (scrollowany) banner, który po wyświetleniu jest stale widoczny w tym samym miejscu w oknie przeglądarki użytkownika, niezależnie od przewijania w dół lub w górę treści strony; nad prawym górnym rogiem reklamy dodawany jest przez Onet.pl krzyżyk x, którego kliknięcie 7

8 powoduje odesłanie bannera do slotu reklamowego na szczycie strony; maksymalne rozmiary to 468x60 pikseli i 15 kb objętości, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html. 1. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. IV. Skyscraper 160x600 pikseli Skyscraper graficzna reklama dynamiczna umieszczana w prawej części strony, o rozmiarach maksymalnych 160x600 pikseli i 25 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html i rich media. V. Skyscraper rozwijany 160>320x600 pikseli Skyscraper rozwijany interaktywny skyscraper, który po najechaniu na niego kursorem myszy rozwija się do większego rozmiaru, co pozwala na pokazanie dodatkowych treści. Maksymalne rozmiary po rozwinięciu to 320x600 pikseli i 25 kb, w pliku o formacie flash do wersji 7 włącznie, html. 1. Banner powinien rozwijać się tylko w wyniku najechania kursorem myszy; możliwe automatyczne rozwinięcie reklamy po załadowaniu strony, jednak na nie dłużej niż 3 sekundy po tym czasie reklama musi samoczynnie się zwinąć. 2. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. 3. Na stronie głównej portalu reklama rozwija się w z lewej strony na prawo, a na pozostałych stronach z prawej na lewą, co wymaga odpowiedniego przygotowania kreacji. Typu Obrazek 1. Kreacja powinna składać się z pojedynczego pliku graficznego zawierającego całość kreacji (zarówno część stałą jak i rozwijaną). Plik ten będzie specjalnym javascriptem przesłaniany i odsłaniany w zależności od wywoływanych przez internautę zdarzeń. Typu SWF 1. Banner rozwijany wykonany w technologii flash powinien składać się z jednego pliku. Za rozwinięcie reklamy (warstwy DHTML) odpowiada akcja geturl(_root.adrozwin, ): on (rollover) geturl(_root.adrozwin, ""); Za zwinięcie reklamy odpowiada akcja geturl(_root.adzwin, ): on (rollout) geturl(_root.adzwin, ""); 8

9 VI. Skyscraper przewijany (scrollskyscraper) 160x600 pikseli Skyscraper przewijany (scrollowany) skyscraper, który po wyświetleniu jest stale widoczny w tym samym miejscu w oknie przeglądarki użytkownika, niezależnie od przewijania w dół lub w górę treści strony; nad prawym górnym rogiem reklamy dodawany jest przez Onet.pl krzyżyk x, którego kliknięcie powoduje odesłanie bannera do slotu reklamowego na szczycie strony; maksymalne rozmiary to 160x600 pikseli i 25 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html. 1. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. VII. Billboard internetowy (megabanner) 750x100 pikseli Billboard internetowy (megabanner) graficzna reklama dynamiczna umieszczana w górnej części strony, o rozmiarach maksymalnych 750x100 pikseli i 25 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html i rich media. VIII. Billboard internetowy (megabanner) rozwijany 750x100>300 pikseli Billboard (megabanner) rozwijany interaktywny billlboard, który po najechaniu na niego kursorem myszy rozwija się do większego rozmiaru, co pozwala na pokazanie dodatkowych treści. Maksymalne rozmiary po rozwinięciu to 750x300 pikseli i 25 kb, w pliku o formacie flash do wersji 7 włącznie, html. 1. Banner powinien rozwijać się tylko w wyniku najechania kursorem myszy; możliwe automatyczne rozwinięcie reklamy po załadowaniu strony, jednak na nie dłużej niż 3 sekundy po tym czasie reklama musi samoczynnie się zwinąć. 2. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. Typu Obrazek 1. Kreacja powinna składać się z pojedynczego pliku graficznego zawierającego całość kreacji (zarówno część stałą jak i rozwijaną). Plik ten będzie specjalnym javascriptem przesłaniany i odsłaniany w zależności od wywoływanych przez internautę zdarzeń. Typu SWF 1. Banner rozwijany wykonany w technologii flash powinien składać się z jednego pliku. Za rozwinięcie reklamy (warstwy DHTML) odpowiada akcja geturl(_root.adrozwin, ): on (rollover) geturl(_root.adrozwin, ""); 9

10 Za zwinięcie reklamy odpowiada akcja geturl(_root.adzwin, ): on (rollout) geturl(_root.adzwin, ""); IX. Billboard przewijany (scrollowany) 750x100 pikseli Billboard (megabanner) przewijany (scrollowany) billboard, który po wyświetleniu jest stale widoczny w tym samym miejscu w oknie przeglądarki użytkownika, niezależnie od przewijania w dół lub w górę treści strony; nad prawym górnym rogiem reklamy dodawany jest przez Onet.pl krzyżyk x, którego kliknięcie powoduje odesłanie bannera do slotu reklamowego na szczycie strony; maksymalne rozmiary to 750x100 pikseli i 25 kb objętości, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html. 1. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. X. Doublebillboard 750x200 pikseli Double billboard graficzna reklama dynamiczna umieszczana w górnej części strony, o rozmiarach maksymalnych 750x200 pikseli i 25 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html i rich media. XI. Banner (box) śródtekstowy 300x250 pikseli Box śródtekstowy graficzna reklama dynamiczna umieszczana centralnie, wewnątrz treści prezentowanych na stronie, o rozmiarach maksymalnych 300x250 pikseli i 25 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html i rich media. Uwaga: box śródtekstowy może być wyświetlany jedynie na niektórych stronach serwisów. XII. Box na nawigacji 300x250 pikseli Box na nawigacji graficzna reklama dynamiczna umieszczana na prawej kolumnie nawigacyjnej serwisu, o rozmiarach maksymalnych 300x250 pikseli i 25 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html i rich media. Uwaga: box na nawigacji może być wyświetlany jedynie w niektórych serwisach. XIII. Halfpage 300x600 pikseli Halfpage graficzna reklama dynamiczna umieszczana na prawej kolumny nawigacynej serwisu, pod pierwszym elementem redakcyjnym. Nad reklamą, z lewej jej strony, znajduje się napis REKLAMA, z 10

11 prawej natomiast odsyłacz "Czytaj dalej". Rozmiar: 300x600 pikseli i 25 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html i rich media. Uwaga: ze względu na ograniczenia techniczne oraz treściowe halfpage może być wyświetlany jedynie w serwisie Wiadomości, na stronach wynikowych, bez stron głównych serwisu i sekcji. XIV. Pop-up/under Pop-up i pop-under graficzna reklama dynamiczna emitowana w oddzielnym oknie przeglądarki po wejściu użytkownika na dany serwis, o rozmiarach maksymalnych 336x280 pikseli i 25 kb w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html i rich media. Pop-up wyświetla się na wierzchu okna przeglądarki, natomiast pop-under pod spodem głównego okna przeglądarki w ten sposób kontakt z reklamą następuje dopiero po zamknięciu okna przeglądarki. Pop-up i pop-under mogą być wywoływane przez banner reklamowy (wyświetlenie bannera na stronie wywołuje otwarcie się okienka z pop-up em lub pop-under em) albo niezależnie od bannera jako osobna forma reklamy. Pop-up/pop-under dostępny jest na wszystkich serwisach, na których możliwa jest emisja skyscraperów. XV. Brandmark (shaped pop-up) Brandmark (shaped pop-up) graficzna reklama w formie okna pop-up mogąca jednak przybierać dowolny kształt. Brandmark wyświetlany jest nad treścią strony w przeglądarce, można przesuwać go w obrębie okna przeglądarki, w którym wyświetlana jest strona. Musi zawierać nieklikalną graficzną belkę z przyciskami zamknięcia "X", minimalizacji do postaci belki oraz przyciskiem powrotu do pierwotnej postaci. Maksymalne rozmiary to 336x280 pikseli i 25 kb w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 7 włącznie, html. 1. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. 2. Każda reklama tego typu musi zawierać przycisk zamykania reklamy umieszczony w prawym górnym rogu kompozycji prostokątnej w formie kwadratu o minimalnych rozmiarach 14x14 pikseli z umieszczonym w środku krzyżykiem w układzie X ; w przypadku kompozycji o nieregularnych kształtach przycisk zamknięcia powinien być umieszczony w odległości maksymalnie 20 pikseli (w prawo lub do góry) od prawego górnego skraju głównego elementu kompozycji; przycisk powinien mieć podobny kontrast i wyrazistość jak główny element kompozycji. Typu SWF 1. Nad przyciskiem zamykania reklamy (patrz: punkt 2 sekcji specyfikacji dla brandmarków) musi być zdefiniowana akcja geturl(_root.adzamknij, ""): on (release) 11

12 geturl(_root.adzamknij, ""); 2. Brandmark musi mieć też dodatkowy przycisk odpowiedzialny za zminimalizowanie i maksymalizowanie reklamy; niezbędne są więc dodatkowe dwie akcje: Za rozwinięcie reklamy (warstwy DHTML) odpowiada akcja geturl: on (release) geturl(_root.adrozwin, ""); Za zwinięcie reklamy (warstwy DHTML) odpowiada akcja geturl: on (release) geturl(_root.adzwin, ""); 3. Gdy brandmark ma mieć przeźroczyste tło, to eksportując reklamę do pliku.swf w opcjach Publish Settings: Playback należy odznaczyć Loop oraz w zakładce HTML: Window Mode wybierać Transparent Windowless. XVI. Toplayer Top-layer graficzna reklama w formie animacji z możliwością zawarcia efektów dźwiękowych, wyświetlana nad treścią strony w dowolnym jej miejscu. Maksymalna objętość: 35 kb, maksymalny czas trwania: 30 sekund, format: flash do wersji 7 włącznie. 1. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. 2. Każda reklama tego typu musi zawierać przycisk zamykania reklamy umieszczony w prawym górnym rogu kompozycji prostokątnej w formie kwadratu o minimalnych rozmiarach 14x14 pikseli z umieszczonym w środku krzyżykiem w układzie X ; w przypadku kompozycji o nieregularnych kształtach przycisk zamknięcia powinien być umieszczony w odległości maksymalnie 20 pikseli (w prawo lub do góry) od prawego górnego skraju głównego elementu kompozycji; przycisk powinien mieć podobny kontrast i wyrazistość jak główny element kompozycji. Typu SWF 1. Nad przyciskiem zamykania reklamy (patrz: punkt 2 sekcji specyfikacji dla toplayer'ów) musi być zdefiniowana akcja geturl(_root.adzamknij, ""). on (release) geturl(_root.adzamknij, ""); 2. Gdy toplayer ma mieć przeźroczyste tło, to eksportując reklamę do pliku.swf w opcjach Publish Settings: Playback należy odznaczyć Loop oraz w zakładce HTML: Window Mode wybierać Transparent Windowless. 12

13 XVII. e-spot (interstitial) e-spot (interstitial) graficzna reklama w formie pełnoekranowej animacji z możliwością zawarcia efektów dźwiękowych, całkowicie przykrywająca treść strony. Maksymalna objętość: 40 kb, maksymalny czas trwania: 10 sekund, format: flash do wersji 7 włącznie. 1. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. 2. Każda reklama tego typu musi zawierać przycisk zamykania reklamy umieszczony w prawym górnym rogu kompozycji prostokątnej w formie kwadratu o minimalnych rozmiarach 14x14 pikseli z umieszczonym w środku krzyżykiem w układzie X ; przycisk powinien mieć podobny kontrast i wyrazistość jak główny element kompozycji. Typu SWF 1. Reklama może wyświetlić się użytkownikowi dopiero po całkowitym załadowaniu wszystkich elementów reklamy do cache przeglądarki. 2. Kreacja powinna być przygotowana w proporcjach 4:3. 3. Kreacja nie powinna zawierać bitmap które źle się skalują. 4. Kreacja w pierwszej klatce animacji musi posiadać skrypt wczytujący reklamę (loader): while (GetBytesLoaded < GetBytesTotal) telltarget("_root") geturl(otworz, ""); play(); // end of telltarget 5. Nad przyciskiem zamykania reklamy (patrz: punkt 2 sekcji specyfikacji dla interstitiali) musi być zdefiniowana akcja geturl(_root.adzamknij, ""): on (release) geturl(_root.adzamknij, ""); XVIII. VideoAd VideoAd - trzydziestosekundowy reklamowy spot/film video publikowany na stronach portalu Onet.pl, zintegrowany wewnątrz wybranej graficznej formy reklamy. Forma reklamy umożliwiająca emisję na stronach portalu telewizyjnego czy kinowego spotu reklamowego a także przystosowanie dowolnego filmu do wyświetlenia w portalu. Onet.pl w ramach kampanii przygotowuje dostarczony film (materiał źródłowy) do emisji. Na kreację składa się film reklamowy oraz ramka odtwarzacza Onet VideoAd Player, wyposażona w przyciski start/pauza, stop, włącz/wyłącz dźwięk oraz we wskaźniki załadowania i postępu odtwarzania 13

14 filmu. Reklamodawca może przygotować własną wersję odtwarzacza, względy technologiczne wymagają, by była ona wykonana w oparciu o szablon udostępniony przez Onet.pl. Film reklamowy emitowany jest w technologii Macromedia Flash Video w trzech różnych jakościach strumienia wideo - w zależności od szybkości łącza użytkownika, natomiast użytkownikom łączącym się przez modem wyświetlana jest kreacja zastępcza nie zawierająca filmu. Maksymalny czas trwania filmu wideo wynosi 30 sekund a jego emisja rozpoczyna się automatycznie po załadowaniu reklamy. Pobierz szablony do przygotowania kreacji. 1. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. Typu SWF 1. VideoAd standardowo emitowany jest w następujących formatach: a. Okno na Stronie Głównej Onet.pl 330x250 pikseli b. Billboard 750x100 pikseli c. Skyscraper 160x600 pikseli d. Box śródtekstowy 300x250 pikseli e. Brandmark 336x280 pikseli f. Pop-up 336x280 pikseli 2. Maksymalna objętość filmu nie może przekroczyć 800 kb. 3. Filmy emitowane są w standardowym odtwarzaczu Onet VideoAd Player. Rozmiary emitowanego filmu uzależnione są od formatu reklamy: - dla reklam o rozmiarach 300x250 pikseli rozmiar filmu wynosi 300x225 pikseli - dla reklam o rozmiarach 330x250 pikseli rozmiar filmu wynosi 330x225 pikseli - dla reklam o rozmiarach 336x280 pikseli rozmiar filmu wynosi 336x240 pikseli 4. Możliwa jest emisja w oprawie graficznej (skórce) dostarczonej przez klienta. Elementy oprawy graficznej przyjmowane są wyłącznie jako pliki źródłowe (FLA) w wersji Macromedia Flash 7.0 i 8.0 wraz z wszystkimi używanymi czcionkami. Skórki powinny być wykonane w oparciu o odpowiedni z udostępnionych szablonów. Waga skórki (po skompilowaniu do pliku SWF) nie może przekroczyć 20KB. 5. Onet.pl przygotowuje w oparciu o pierwotny materiał video (nadesłany przez klienta w formacie AVI lub MPEG) 3 wersje filmu dostosowane do różnych prędkości łącz użytkowników: * 112K Stream * 256K Stream * 384K Stream 6. Filmy przygotowywane samodzielnie przez Reklamodawcę powinny zostać skompresowane za pomocą programu Sorenson Squeeze (R) do formatu FLV z wykorzystaniem metody "2-pass VBR" (http://www.sorensonmedia.com/pages/?pageid=3).reklamodawca powinien dostarczyć 3 wersje filmu dostosowane do różnych prędkości łącz użytkowników: * 112K Stream datarate nie powinna przekraczać 104kbps * 256K Stream datarate nie powinna przekraczać 240kbps * 384K Stream datarate nie powinna przekraczać 280kbps 14

15 7. Wartości datarate określają prędkości łącz wymagane do prawidłowej emisji filmu a ich przestrzeganie jest kluczowe dla poprawnej emisji materiału filmowego. Onet.pl stosuje mechanizm wykrywania prędkości łącza użytkownika. Jeśli datarate filmu będzie wyższa od prędkości łącza wyemitowany zostanie film o niższej datarate lub kreacja zastępcza. 8. Należy przygotować kreację zastępczą (flash), która będzie emitowana użytkownikom łączącym się z internetem poprzez modemy i łącza wolniejsze niż 112 kbps. Do przygotowania kreacji zastępczej stosuje się standardową specyfikację techniczną odpowiedniego bannera reklamowego, czyli przykładowo dla filmu emitowanego w obrębie skyscrapera należy przygotować kreacje zastępczą w rozmiarze 160x600 do 20 kb zgodnie ze specyfikacją dla skyscrapera. XIX. In-Stream VideoAd In-Stream VideoAd film reklamowy emitowany w oknie odtwarzacza multimedialnego. Reklama In-Stream VideoAd jest publikowana w oknach odtwarzacza treści wideo Windows Media Player w serwisach Onet.pl, w których prezentowane są materiały multimedialne (telewizyjne newsy, relacje sportowe, filmy, teledyski itp.) np. Wiadomości, Sport. Spot reklamowy, poprzedzony 1-sekundową planszą z napisem "Reklama", emitowany jest przed rozpoczęciem emisji wybranej przez użytkownika relacji wideo. Maksymalna dopuszczalna długość spotu reklamowego wynosi 10, 20 lub 30 sekund w zależności od wybranego wariantu cenowego. W trakcie emisji In-Stream VideoAd użytkownikowi udostępniane są następujące funkcje odtwarzacza wideo: start/stop, włącz/wyłącz dźwięk. Użytkownik nie ma możliwości pominięcia spotu reklamowego. In-Stream VideoAd wyświetlany jest w czterech różnych jakościach strumienia wideo (300 kbps, 200 kbps, 100 kbps, 50 kbps) odpowiednio do szybkości łącza internetowego wykorzystywanego przez użytkownika. Emisja rozpoczyna się automatycznie po wybraniu przez użytkownika niereklamowego materiału wideo udostępnianego przez Onet.pl. Możliwa jest również jednoczesna emisja In-Stream VideoAd wraz z billboardem reklamowym. Spot reklamowy do emisji przygotowuje Onet.pl na podstawie materiału źródłowego (filmu w odpowiednim formacie) dostarczonego przez klienta. Sposób emisji: 1. In-Stream VideoAd emitowany jest w oknie odtwarzacza multimedialnego Windows Media Player przed rozpoczęciem emisji wybranego przez użytkownika niereklamowego materiału wideo udostępnianego w serwisach Onet.pl. Rozmiar ekranu wideo: 320x240 pikseli. 2. Przed i po In-Stream VideoAd użytkownikowi prezentowane są jednosekundowe plansze informacyjne: "Reklama" oraz "Po reklamie". 3. W trakcie emisji In-Stream VideoAd możliwe jest użycie następujących przycisków kontrolnych odtwarzacza wideo: start/stop, włącz/wyłącz dźwięk. Użytkownik nie ma możliwości pominięcia filmu reklamowego lub jego przewinięcia do przodu. 15

16 4. Konieczne jest podanie ograniczenia liczby kontaktów z reklamą na użytkownika (capping maksymalnie 3). Może to być ograniczenie globalne, na cały czas trwania kampanii, lub dzienne (np. capping 1 / dzień). 5. In-Stream VideoAd jest nieklikalny. 6. W oknie relacji wideo możliwa jest jednoczesna publikacja In-Stream VideoAd z klikalną reklamą graficzną typu billboard (750x100 pikseli o objętości do 25 kb). Billboard emitowany wraz z In-Stream VideoAd może być animowany (animacja niezapętlona, czas trwania animacji nie dłuższy niż czas trwania spotu reklamowego). Pozostałe parametry billboardu powinny być zgodne ze standardową specyfikacją tej formy: Parametry techniczne 1. Dopuszczalne formaty pliku źródłowego dostarczanego przez Reklamodawcę: mpeg, avi, wmv, mov, qt. 2. Minimalna liczba klatek na sekundę: Proporcje szerokość/wysokość obszaru filmu: 4 do Maksymalny czas trwania filmu: 10, 20 lub 30 sekund w zależności od wariantu reklamy. 5. Gotowy do emisji materiał reklamowy (odpowiednio skodowane 4 wersje filmu dostosowane do różnych prędkości łącz użytkowników: 50, 100, 2000, 300 kbps) przygotowuje Onet.pl w oparciu o pierwotny materiał wideo nadesłany przez klienta. Reklama (ani w całości ani poszczególne jej elementy) nie może być pobierana z zewnętrznego źródła lecz z serwerów Onet.pl. XX. AudioAd Reklamowy spot dźwiękowy emitowany w oknie odtwarzacza treści wideo w serwisach Onet.pl, w których prezentowane są materiały multimedialne (telewizyjne newsy, relacje sportowe, filmy, teledyski, itp.) np. Wiadomości, Sport, Uroda, Teledyski. AudioAd, poprzedzony 1-sekundową planszą z napisem "Reklama", emitowany jest przed rozpoczęciem wybranej przez użytkownika treści wideo. Maksymalna dopuszczalna długość reklamy wynosi 30 sekund. Użytkownik nie ma możliwości pominięcia reklamy AudioAd. AudioAd emitowany jest razem ze statyczną, nieklikalną planszą reklamową wyświetlaną w oknie odtwarzacza wideo. Emisja spotu rozpoczyna się automatycznie po wybraniu przez użytkownika niereklamowego materiału wideo udostępnianego przez Onet.pl. Możliwa jest jednoczesna emisja reklamowego spotu dźwiękowego AudioAd z tradycyjnym billboardem i/lub z polem sponsorskim (w zależności od serwisu). Billboard emitowany jednocześnie z AudioAd musi być przygotowany zgodnie z obowiązującą specyfikacją techniczną dla tej formy reklamowej: Billboard internetowy (megabanner) 750x100 pikseli, może zawierać animację niezapętloną, do 30 sekund. Billboard wyświetlany jest w oknie relacji wideo lub tradycyjnie u góry strony, w zależności od serwisu. AudioAd w serwisie Teledyski może być emitowany jednocześnie z polem sponsorskim (300x45 px do 6 kb), wyświetlanym obok okna odtwarzacza multimedialnego, w którym podczas emisji reklamy AudioAd wyświetlana jest statyczna plansza reklamowa. Pole musi być statyczne, może być klikalne. 16

17 Onet.pl w ramach kampanii zapewnia pełną adaptację dostarczonego materiału dźwiękowego oraz graficznego (materiały źródłowe) na potrzeby emisji w internecie. Konieczne jest podanie ograniczenia liczby kontaktów z reklamą na użytkownika (capping maksymalnie 3). Może to być ograniczenie globalne, na cały czas trwania kampanii, lub dzienne (np. capping 1 / dzień). Parametry techniczne: 1. Dopuszczalne formaty dźwiękowego pliku źródłowego dostarczanego przez Reklamodawcę: mp3, wav, wma; bitrate: 32 do 64 kbps. Możliwe długości pliku dźwiękowego: - do 10 sekund - do 20 sekund - do 30 sekund 2. Format pliku graficznego przeznaczonego do wyświetlenia w oknie odtwarzacza multimedialnego: jpg, gif, png. Rozmiar: 320x240 px, do 15 kb. 3. Gotowy do emisji materiał reklamowy przygotowuje Onet.pl w oparciu o pierwotny materiał audio nadesłany przez klienta. XXI. Graficzny pasek reklamowy rozwijany 620/770x20>100/300 pikseli Graficzny pasek reklamowy interaktywny pasek graficzny, umieszczany pod poziomą nawigacją, który po najechaniu na niego kursorem myszy rozwija się do większego rozmiaru, co pozwala na pokazanie dodatkowych treści. Maksymalne rozmiary po rozwinięciu to: 620(770)x100 pikseli do 15 kb oraz 620(770)x300 do 20 kb, w pliku o formacie jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 7 włącznie, html. 1. Prawidłowo przygotowany pasek powinien zawierać umieszczony na białym tle, wolny od jakichkolwiek elementów reklamowych, obszar kontrolny o wysokości 15px, zawierający napis REKLAMA oraz przyciski zwijania (w postaci krzyżyka w układzie "X") i rozwijania reklamy (strzałka skierowana w dół), obydwa w rozmiarze 12x12 px, wyświetlane wymiennie w zależności od aktualnej fazy rozwinięcia reklamy (reklama zwinięta - przycisk "rozwiń", reklama rozwinięta - przycisk "zwiń"). 2. Reklama w fazie zwiniętej stały fragment kreacji powinien mieć wysokość 20px (35px wraz z obszarem kontrolnym) 3. Po załadowaniu strony reklama powinna być gotowa do rozwinięcia po najechaniu myszką na stały fragment kreacji, jednakże nie może samoczynnie rozwijać się po załadowaniu strony (rozwinięcie może nastąpić wyłącznie na skutek najechania na kreację kursorem myszki). Pierwsze najechanie myszką na zwiniętą reklamę, powinno jednokrotnie spowodować rozwinięcie kreacji. Każde kolejne rozwinięcie może nastąpić jedynie na skutek świadomego kliknięcia użytkownika w przycisk rozwijania reklamy. 4. Zwinięcie się reklamy powinno następować każdorazowo po upływie jednej sekundy od kliknięcia przycisku ZWIŃ lub opuszczenia przez kursor myszy w pełni rozwiniętego obszaru kreacji. 17

18 5. Reklama może zostać przygotowana przy wykorzystaniu gotowych szablonów *.fla lub samodzielnie przez klienta, zgodnie z opisem szablonu dokumentu SWF. 6. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. Typu Obrazek 1. Kreacja powinna składać się z dwóch plików graficznych - jednego wyświetlanego w postaci zwiniętej (z przyciskiem rozwiń) oraz drugiego, zawierającego rozwiniętą całość kreacji (zarówno część stałą jak i rozwijaną, z przyciskiem zwiń w postaci krzyżyka). Pliki te będą specjalnym javascriptem wyświetlane zamiennie (a nie łącznie) w zależności od wywoływanych przez internautę zdarzeń. Typu SWF 1. Pasek rozwijany wykonany w technologii flash powinien składać się z jednego pliku. Szablon dokumentu SWF Szablony pasków rozwijanych są 20 klatkowymi filmami flash. Prędkość odtwarzania animacji ustawiona jest na 20 fps (frames per second), szerokość sceny wynosi 620 lub 770 pikseli, wysokość to 315 lub 115, z czego 15 pikseli przypada na obszar kontrolny, w którym umieszczono napis reklama oraz przyciski OTWÓRZ i ZAMKNIJ, sterujące zwijaniem i rozwijaniem reklamy. Zaimplementowany kod actionscript zapewnia działanie zgodne z zaleceniami specyfikacji technicznej dla reklam tego typu emitowanych w serwisach ONET.PL. Wszystkie elementy zapewniające prawidłową funkcjonalność szablonu umieszczono na głównym timeline w folderze nie zmieniać Onet. Skrypt umieszczony w pierwszej klatce filmu: // Zatrzymanie animacji stop(); // Deklaracje zmiennych // ilość milisekund do ponownego sprawdzenia obecności kursora myszy w polu reklamy var testdelay = 1000; // ilość milisekund do rozpoczęcia zwijania reklamy var zwindelay = 1000; // flaga określająca czy kursor myszy jest w polu reklamy var mouseoverad; // identyfikator interwału dla funkcji sprawdzającej var testintid; // identyfikator interwału dla funkcji zwijającej var zwinintid; // flaga określająca czy reklama rozwinie się samoczynnie po najechaniu myszką var firsttime; 18

19 // flaga opisująca stan paska: closed=true zamknięty, closed=false otwarty var closed = true; // flaga pomocnicza, jeśli pasek jest w stanie pośrednim, a użytkownik naciśnie przycisk zamykający doclose ustawimy na true i będzie to znaczyć, że należy pozwolić reklamie na rozwinięcie w pełni a następnie zamknąć ją po upływie sekundy var doclose = false; // Deklaracje funkcji // Funkcja zwin zwija reklamę function zwin() geturl(_root.adzwin); root.gotoandstop("closed"); // Funkcja rozwin inicjuje rozwijanie paska function rozwin() firsttime = false; geturl(_root.adrozwin); root.gotoandplay(2); // Funkcja cancelzwin wyłącza interwał zwijania po 1 sekundzie function cancelzwin() if (zwinintid!= undefined) clearinterval(zwinintid); zwinintid = undefined; // Funkcja scheduezwin ustawia interwał zwijania po jednej sekundzie function scheduezwin() cancelzwin(); zwinintid = setinterval(zwindelayed, zwindelay); // Funkcja zwindelayed wywoływana po jednej sekundzie od ustawienia scheduezwin function zwindelayed() cancelzwin(); zwin(); // Funkcja delayedtest sprawdza, czy kursor myszy pozostawał sekundę poza reklamą function delayedtest() 19

20 clearinterval(testintid); if (!mouseoverad &&!closed) zwin(); // Funkcja inside wywoływana za każdym razem, gdy kursor myszy wejdzie w pole reklamy function inside() mouseoverad = true; if (firsttime && closed) rozwin(); // Funkcja outside wywoływana za każdym razem, gdy kursor myszy wejdzie w pole reklamy function outside() mouseoverad = false; if (testintid!= undefined) clearinterval(testintid); testintid = setinterval(delayedtest, testdelay); // Ustawienie flagi firsttime tylko przy pierwszym uruchomieniu kodu if (firsttime == undefined) firsttime = true; Akcje na przyciskach: - przycisk pokrywający kreację // Akcja wywołująca przekierowanie do strony reklamodawcy on(release) geturl(_root.click, "_blank"); // Kursor myszy w polu reklamy on(rollover) inside(); // Kursor myszy poza polem reklamy on(rollout) 20

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Data ostatniej aktualizacji: 07.07.2013 Spis treści Wagi, rozmiary i formaty standardowych form reklamowych...3 Zasady ogólne...4 Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL Agora SA, Czerska 8/10, 00-732 Warszawa tel. (0-22) 555 4444, faks (0-22) 555 4870, NIP 526-030-56-44 Utworzono: 2004-10-07 Ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 3 2. ROZWIĄZANIA REKLAMOWE... 4 2.1 KREACJE REKLAMOWE TYPU DISPLAY... 4 2.1.1 Dostępne rozmiary

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 455 33 00, faks 22 455 33 01, NIP 522-010-28-53 Utworzono:

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w portalu Onet

Regulamin emisji reklam w portalu Onet Regulamin emisji reklam w portalu Onet 22 marca 2013 Spis treści 1. Definicje... 3 2. Warunki ogólne... 3 3. Zamawianie i warunki płatności... 4 4. Realizacja zamówień... 5 5. Zasady ergonomiczne emisji

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A AdSense to serwis reklamowy Google, wyświetlający kontekstowe reklamy tekstowe, ale takŝe umoŝliwiający wyświetlanie banerów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO Spis treści NISKOBUDŻETOWE FORMY PROMOCJI 5 I. KWALIFIKACJA DO GOOGLE AD GRANTS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 5 1.

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp. Samouczek - poznaj program Zajączek Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.pl Białystok 2004 Spis treści: Wstęp... 3 1. Platforma sieciowa...

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo