polski portal internetowy Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "polski portal internetowy Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych"

Transkrypt

1 polski portal internetowy Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych

2 Spis treści: Zasady ogólne... 3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 I. Banner tradycyjny 468x60 pikseli... 7 II. Banner rozwijany 468x60 > 240 pikseli... 7 III. Banner przewijany (scrollbanner) 468x60 pikseli... 7 IV. Skyscraper 160x600 pikseli... 8 V. Skyscraper rozwijany 160>320x600 pikseli... 8 VI. Skyscraper przewijany (scrollskyscraper) 160x600 pikseli... 9 VII. Billboard internetowy (megabanner) 750x100 pikseli... 9 VIII. Billboard internetowy (megabanner) rozwijany 750x100>300 pikseli... 9 IX. Billboard przewijany (scrollowany) 750x100 pikseli X. Double billboard 750x200 pikseli XI. Banner (box) śródtekstowy 300x250 pikseli XII. Box na nawigacji 300x250 pikseli XIII. Halfpage 300x600 pikseli XIV. Pop-up/under XV. Brandmark (shaped pop-up) XVI. Toplayer XVII. e-spot (interstitial) XVIII. VideoAd XIX. In-Stream VideoAd XX. AudioAd XXI. Graficzny pasek reklamowy rozwijany 620/770x20>100/300 pikseli XXII. FlatSkyscraper XXIII. Kartki XXIV. Tapeta (watermark) XXV. Scroller XXVI. Mailing reklamowy XXVII. Link sponsorowany XXVIII. Wywiad sponsorowany

3 Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach Onet.pl powinny spełniać warunki określone w założeniach ergonomicznych dla reklam oraz warunki specyfikacji technicznej dla reklam publikowanych w Onet.pl. Onet.pl może zweryfikować reklamę pod kątem jej zgodności z wyżej wymienionymi specyfikacjami i nie dopuścić do jej emisji bądź przerwać jej emisje w przypadku niespełnienia powyższych warunków. Wyświetlenie reklamy na stronach portalu nie oznacza automatycznie, że Onet.pl stwierdził zgodność reklamy ze specyfikacją reklamową. Onet.pl decyduje o funkcjonalności stron a w ich projektowaniu bierze pod uwagę to, jak są one postrzegane przez użytkowników (user experience) i rezerwuje sobie prawo do odmowy emisji bądź zaprzestania emisji dowolnej z reklam, jeśli uzna ją za dokuczliwą lub szkodliwą dla użytkowników portalu. Zasady tworzenia kreacji reklamowych Poniższe zasady dotyczą wszystkich form reklamy dostępnych w Onet.pl. Oprócz tego konieczne jest przestrzeganie zasad szczegółowych, specyficznych dla poszczególnych form reklamy, które zebrane są w dalszej części specyfikacji w punktach dotyczących tych form reklamy. 1. Zabronione jest tworzenie reklam automatycznie przekierowujących do serwisu reklamodawcy bądź pobierających w trakcie emisji dodatkowe elementy / treści lub odwołujących się do zewnętrznych plików (np.: streaming w kreacjach *.swf). Przekierowanie bądź pobranie dodatkowych elementów / treści może odbyć się wyłącznie po kliknięciu przez użytkownika portalu Onet.pl w reklamę. 2. Reklama, czy to w całości czy tylko jej elementy, nie powinna być pobierana z zewnętrznego źródła lecz z serwerów Onet.pl. 3. Adres docelowy (tzw. click URL) może zawierać maksymalnie do 200 znaków. 4. Dźwięk w reklamach typu in-page (baner, billboard, skyscraper, box śródtekstowy, navibox, halfpage) oraz scroller, pop-up, pop-under, brandmark i w stałych elementach sponsorskich nie może być odtwarzany automatycznie. Dopuszczalne jest odtwarzanie dźwięku jedynie po kliknięciu w reklamę. Jeśli reklama posiada dźwięk musi zawierać czytelne oznaczenie włączenia i wyłączenia dźwięku. 5. Pliki dźwiękowe powinny być pobierane z serwerów Onet.pl, jednak jeżeli waga formy reklamowej wraz z dźwiękiem przekracza limit dopuszczalny dla tej formy reklamowej, wówczas obowiązuje dopłata w wysokości 10% wartości kampanii. Za techniczne przygotowanie kreacji wraz z obsługą plików dźwiękowych oraz poprawność jej działania odpowiada reklamodawca. 6. Reklamy toplayer, espot, videoad, instream videoad, audioad mogą zawierać dźwięk w całym czasie emisji. 7. Materiały reklamowe (pliki) powinny być nazywane wg następującego schematu: reklamodawca/nazwa kampanii_typ bannera_rozmiar.rozszerzenie np.: 3

4 nokia3310_sky_160x600.swf lub typ bannera_rozmiar.rozszerzenie np.: billboard_750x100.gif. 8. Zabronione jest używanie skryptów śledzących interakcję użytkownika. 9. Reklama nie może zmieniać lub odczytywać cookie. 10. Reklama nie może powodować występowania błędów lub ostrzeżeń podczas serwowania. 11. Reklama nie może zakłócać działania strony, na której jest wyświetlana. 12. Nazwy plików nie mogą zawierać spacji, ani polskich liter. Typu Obrazek 1. Dopuszczalne formaty plików to GIF, JPEG lub PNG. 2. Alt tekst nie może być dłuższy niż 30 znaków. Typu HTML 1. Kod HTML nie powinien przekraczać 3 kb. 2. Reklama powinna zawierać maksymalnie 2 pliki graficzne (obrazki). 3. Formularze powinny korzystać z metody GET. 4. Kod serwujący HTML po dostarczeniu przez klienta ze względu na swoją różnorodność każdorazowo musi być przetestowany i zaakceptowany przez Onet.pl. 5. Kod serwujący nie może zawierać znaczników typu: <html><head></head><body></body></html>. Typu SWF 1. Do emisji przyjmowane są wyłącznie reklamy zapisane w wersji Macromedia Flash 8.0 lub wcześniejszej z wyjątkiem następujących reklam, które powinny być zapisane w wersji Macromedia Flash 7.0 lub wcześniejszej: skyscraper rozwijany 160>320x600 pikseli, billboard internetowy (megabanner) rozwijany 750x100>300 pikseli, brandmark (shaped popup), toplayer, e-spot (interstitial), graficzny pasek reklamowy rozwijany 620/770x20>100/300 pikseli. 2. Reklama w formacie SWF (flash) powinna posiadać zastępcze kreacje w formatach GIF, JPEG lub PNG. 3. Jeżeli banner nie jest na przeźroczystym tle, tło powinno być zawarte w postaci jednokolorowego prostokąta na najniższej warstwie. 4. Wraz z kompletem materiałów reklamowych musi być dostarczony adres docelowy (click URL), na jaki reklama ma kierować po kliknięciu. 5. Adres docelowy (click URL) nie może być zapisany w reklamie (w pliku flash), powinien być dostarczony osobno. 6. Jeśli animacja flashowa jest niezapętlona w ostatniej klatce należy umieścić instrukcję (akcję) stop(). 7. Animacja powinna mieć maksymalną częstotliwość 25 fps (ramek na sekundę = frames per second). Rekomendowana wartość to 18 fps. 8. Reklama niezależnie od rodzaju nie może obciążać procesora w stopniu istotnie utrudniającym pracę na komputerze z innymi aplikacjami. Do określenia stopnia obciążenia procesora służy komputer standardowy w następującej konfiguracji: procesor Intel Celeron 1,7 GHz lub AMD Duron 1,7 GHz z zainstalowanym Flash Player v. 7. 4

5 9. Reklamy stale obecne na stronie (np. billboardy, banery, skyscrapery standardowe, rozwijane, scrollowane, boksy, pola sponsorskie, itd.) mogą obciążać komputer standardowy, zdefiniowany w pkt. 9 specyfikacji reklam SWF, najwyżej w 30% (patrz procedura testowania obciążenia procesora oraz opis elementów powodujących niepotrzebny wzrost obciążenia procesora - poniżej). 10. Reklamy, które użytkownik może zamknąć (toplayery, branmarki, espoty, itd.) mogą obciążać komputer standardowy, zdefiniowany w pkt. 9 specyfikacji reklam SWF, najwyżej w 40% (patrz procedura testowania obciążenia procesora oraz opis elementów powodujących niepotrzebny wzrost obciążenia procesora - poniżej). 11. Dopuszczalny jest chwilowy wzrost obciążenia procesora komputera standardowego zdefiniowanego w pkt. 9 specyfikacji reklam SWF, do dwukrotnej wartości normy, czyli odpowiednio do 60% dla form reklamowych stale obecnych na stronie i 80% dla form reklamowych zamykanych, jeżeli wzrost trwa 2 sekundy i pojawia się tylko 1 raz w czasie minumum 10 sekund animacji. 12. Zalecamy, aby reklamy flashowe dostarczane były z plikami źródłowymi (FLA) wraz z czcionkami. Umożliwi to Onet.pl sprawdzanie parametrów technicznych i poprawności wykonania reklamy oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek. 13. Plik SWF nie może być zabezpieczony przed debugowaniem. 14. Reklama musi mieć warstwę z przyciskiem (button), na którym zdefiniowana jest akcja: on (release) geturl(_root.click, "_blank"); 15. W przypadku emisji reklamy z kilkoma niezależnymi obszarami klikalnymi lub złożonej z kilku osobnych kreacji swf poszczególne kreacje powinny mieć warstwy z przyciskiem (button), na których zdefiniowane są osobne akcje dla poszczególnych kliknięć; przykładowo: on (release) geturl(_root.click, "_blank"); on (release) geturl(_root.click + "?1", "_blank"); on (release) geturl(_root.click + "?2", "_blank");" Typu DHTML/Javascript 1. Zabronione jest używanie skryptów zmieniających okno przeglądarki (wymiar, położenie). 2. Zabronione jest używanie skryptów śledzących interakcję użytkownika. 3. Kod JavaScript nie powinien przekraczać 3 kb. 4. Reklama powinna zawierać maksymalnie 2 pliki graficzne (obrazki). 5. Formularze muszą korzystać z metody GET. 6. Kod serwujący javascript ze względu na swoją różnorodność każdorazowo musi być przetestowany i zaakceptowany przez Onet.pl. 5

6 7. Kod nie może jawnie wykorzystywać zdarzeń globalnych. np. window.onload. Zamiast tego można skorzystać z funkcji onet( onpageload, kod do wykonania ). 8. Kod serwujący nie może zawierać znaczników: <html><head></head><body></body></html>. Elementy kreacji typu SWF powodujące niepotrzebny wzrost obciążenia procesora i procedura testowania kreacji 1. Pod adresem znajduje się wzorcowa reklama stale obecna na stronie, która na w/w komputerze obciąża procesor w 30%. 2. Pod adresem znajduje się wzorcowa reklama zamykana, która na w/w komputerze obciąża procesor w 40%. 3. Sposób testowania obciążenia procesora przez reklamę: a) Zamknąć wszystkie aplikacje b) Uruchomić Task Manager c) Wybrać użycie CPU (central processing unit) d) Uruchomić odpowiedni przykład/wzorzec reklamy stale obecnej na stronie lub zamykalnej, odpowiednio: lub wzor_toplayer.html e) Sprawdzić zużycie CPU f) Uruchomić własną kreacje g) Sprawdzić zużycie CPU h) Jeżeli zużycie CPU podczas emisji własnej kreacji jest wyższe niż podczas emisji reklamy wzorcowej, reklama nie może zostać przyjęta do emisji przez Onet.pl 4. Elementy animacji powodujące niepotrzebny wzrost obciążenia procesora przez kreacje: a) Duża ilość akcji onclipevent(enterframe) wykonywanych jednocześnie Akcje typu onenterframe lub onclipevent(enterframe) wykonywane są periodycznie w każdej ramce filmu. Jeśli flash ma 25 klatek na sekunde (fps ), to skrypt taki będzie wykonywany 25 razy na sekundę. W większości przypadków taka częstotliwość przetwarzania oraz użycie skryptu onenterframe są niepotrzebne. Znacznie lepsze wyniki daje użycie funkcji setinterval, gdzie możemy określić częstotliwość wykonywania skryptu np. 2 razy na sekundę. Częstym błędem jest pozostawienie działającego skryptu, który wykonał już swoją funkcję. Nie wyłączony niepotrzebnie obciąża system. b) Animacja skomplikowanych kształtów wektorowych Kształty wektorowe posiadające znaczną ilość punktów (vertexów) ilość powyżej 100 vertexów można uważać za znaczną. Z reguły warto taki wektorowy obiekt wyeksportować jako bitmapę i zaimportować ponownie. Gwarantowana poprawa wydajności. c) Animacja obiektów składających się z dużej ilości gradientów Jest to rozwinięcie punktu b) z zaznaczeniem, że obiekt z wypełnieniem gradientowym można uznać za skomplikowany, jeśli ma więcej niż 30 vertexów. d) Animacja wielu obiektów jednocześnie W praktyce, już jednoczesna animacja 6, 7 obiektów może spowodować zauważalny spadek wydajności. e) Nadmierne używanie efektu Alpha Chodzi tutaj o wielokrotne nakładanie na siebie elementów półprzeźroczystych. Player musi w każdej ramce renderować po kolei wszystkie obiekty i wyliczać wypadkową przeźroczystość 6

7 nawet jeśli są statyczne. Podobnie, jak w punkcie b), dobre efekty daje przekonwertowanie do bitmapy. I. Banner tradycyjny 468x60 pikseli Banner graficzna reklama dynamiczna umieszczana na górze strony, o rozmiarze maksymalnym 468x60 pikseli oraz objętości odpowiednio do 5 lub 15 kb w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html i rich media. II. Banner rozwijany 468x60 > 240 pikseli Banner rozwijany interaktywny banner, który po najechaniu na niego kursorem myszy rozwija się do większego rozmiaru, co pozwala na pokazanie dodatkowych treści. Maksymalne rozmiary po rozwinięciu to 468x240 pikseli i 15 kb w pliku o formacie flash do wersji 8 włącznie, html, rich-media. 1. Banner powinien rozwijać się tylko w wyniku najechania kursorem myszy; możliwe automatyczne rozwinięcie reklamy po załadowaniu strony, jednak na nie dłużej niż 3 sekundy po tym czasie reklama musi samoczynnie się zwinąć. 2. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. Typu Obrazek 1. Kreacja powinna składać się z pojedynczego pliku graficznego zawierającego całość kreacji (zarówno część stałą jak i rozwijaną). Plik ten będzie specjalnym javascriptem przesłaniany i odsłaniany w zależności od wywoływanych przez internautę zdarzeń. Typu SWF 1. Banner rozwijany wykonany w technologii flash powinien składać się z jednego pliku. Za rozwinięcie reklamy (warstwy DHTML) odpowiada akcja geturl(_root.adrozwin, ): on (rollover) geturl(_root.adrozwin, ""); Za zwinięcie reklamy odpowiada akcja geturl(_root.adzwin, ): on (rollout) geturl(_root.adzwin, ""); III. Banner przewijany (scrollbanner) 468x60 pikseli Banner przewijany (scrollowany) banner, który po wyświetleniu jest stale widoczny w tym samym miejscu w oknie przeglądarki użytkownika, niezależnie od przewijania w dół lub w górę treści strony; nad prawym górnym rogiem reklamy dodawany jest przez Onet.pl krzyżyk x, którego kliknięcie 7

8 powoduje odesłanie bannera do slotu reklamowego na szczycie strony; maksymalne rozmiary to 468x60 pikseli i 15 kb objętości, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html. 1. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. IV. Skyscraper 160x600 pikseli Skyscraper graficzna reklama dynamiczna umieszczana w prawej części strony, o rozmiarach maksymalnych 160x600 pikseli i 25 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html i rich media. V. Skyscraper rozwijany 160>320x600 pikseli Skyscraper rozwijany interaktywny skyscraper, który po najechaniu na niego kursorem myszy rozwija się do większego rozmiaru, co pozwala na pokazanie dodatkowych treści. Maksymalne rozmiary po rozwinięciu to 320x600 pikseli i 25 kb, w pliku o formacie flash do wersji 7 włącznie, html. 1. Banner powinien rozwijać się tylko w wyniku najechania kursorem myszy; możliwe automatyczne rozwinięcie reklamy po załadowaniu strony, jednak na nie dłużej niż 3 sekundy po tym czasie reklama musi samoczynnie się zwinąć. 2. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. 3. Na stronie głównej portalu reklama rozwija się w z lewej strony na prawo, a na pozostałych stronach z prawej na lewą, co wymaga odpowiedniego przygotowania kreacji. Typu Obrazek 1. Kreacja powinna składać się z pojedynczego pliku graficznego zawierającego całość kreacji (zarówno część stałą jak i rozwijaną). Plik ten będzie specjalnym javascriptem przesłaniany i odsłaniany w zależności od wywoływanych przez internautę zdarzeń. Typu SWF 1. Banner rozwijany wykonany w technologii flash powinien składać się z jednego pliku. Za rozwinięcie reklamy (warstwy DHTML) odpowiada akcja geturl(_root.adrozwin, ): on (rollover) geturl(_root.adrozwin, ""); Za zwinięcie reklamy odpowiada akcja geturl(_root.adzwin, ): on (rollout) geturl(_root.adzwin, ""); 8

9 VI. Skyscraper przewijany (scrollskyscraper) 160x600 pikseli Skyscraper przewijany (scrollowany) skyscraper, który po wyświetleniu jest stale widoczny w tym samym miejscu w oknie przeglądarki użytkownika, niezależnie od przewijania w dół lub w górę treści strony; nad prawym górnym rogiem reklamy dodawany jest przez Onet.pl krzyżyk x, którego kliknięcie powoduje odesłanie bannera do slotu reklamowego na szczycie strony; maksymalne rozmiary to 160x600 pikseli i 25 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html. 1. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. VII. Billboard internetowy (megabanner) 750x100 pikseli Billboard internetowy (megabanner) graficzna reklama dynamiczna umieszczana w górnej części strony, o rozmiarach maksymalnych 750x100 pikseli i 25 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html i rich media. VIII. Billboard internetowy (megabanner) rozwijany 750x100>300 pikseli Billboard (megabanner) rozwijany interaktywny billlboard, który po najechaniu na niego kursorem myszy rozwija się do większego rozmiaru, co pozwala na pokazanie dodatkowych treści. Maksymalne rozmiary po rozwinięciu to 750x300 pikseli i 25 kb, w pliku o formacie flash do wersji 7 włącznie, html. 1. Banner powinien rozwijać się tylko w wyniku najechania kursorem myszy; możliwe automatyczne rozwinięcie reklamy po załadowaniu strony, jednak na nie dłużej niż 3 sekundy po tym czasie reklama musi samoczynnie się zwinąć. 2. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. Typu Obrazek 1. Kreacja powinna składać się z pojedynczego pliku graficznego zawierającego całość kreacji (zarówno część stałą jak i rozwijaną). Plik ten będzie specjalnym javascriptem przesłaniany i odsłaniany w zależności od wywoływanych przez internautę zdarzeń. Typu SWF 1. Banner rozwijany wykonany w technologii flash powinien składać się z jednego pliku. Za rozwinięcie reklamy (warstwy DHTML) odpowiada akcja geturl(_root.adrozwin, ): on (rollover) geturl(_root.adrozwin, ""); 9

10 Za zwinięcie reklamy odpowiada akcja geturl(_root.adzwin, ): on (rollout) geturl(_root.adzwin, ""); IX. Billboard przewijany (scrollowany) 750x100 pikseli Billboard (megabanner) przewijany (scrollowany) billboard, który po wyświetleniu jest stale widoczny w tym samym miejscu w oknie przeglądarki użytkownika, niezależnie od przewijania w dół lub w górę treści strony; nad prawym górnym rogiem reklamy dodawany jest przez Onet.pl krzyżyk x, którego kliknięcie powoduje odesłanie bannera do slotu reklamowego na szczycie strony; maksymalne rozmiary to 750x100 pikseli i 25 kb objętości, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html. 1. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. X. Doublebillboard 750x200 pikseli Double billboard graficzna reklama dynamiczna umieszczana w górnej części strony, o rozmiarach maksymalnych 750x200 pikseli i 25 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html i rich media. XI. Banner (box) śródtekstowy 300x250 pikseli Box śródtekstowy graficzna reklama dynamiczna umieszczana centralnie, wewnątrz treści prezentowanych na stronie, o rozmiarach maksymalnych 300x250 pikseli i 25 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html i rich media. Uwaga: box śródtekstowy może być wyświetlany jedynie na niektórych stronach serwisów. XII. Box na nawigacji 300x250 pikseli Box na nawigacji graficzna reklama dynamiczna umieszczana na prawej kolumnie nawigacyjnej serwisu, o rozmiarach maksymalnych 300x250 pikseli i 25 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html i rich media. Uwaga: box na nawigacji może być wyświetlany jedynie w niektórych serwisach. XIII. Halfpage 300x600 pikseli Halfpage graficzna reklama dynamiczna umieszczana na prawej kolumny nawigacynej serwisu, pod pierwszym elementem redakcyjnym. Nad reklamą, z lewej jej strony, znajduje się napis REKLAMA, z 10

11 prawej natomiast odsyłacz "Czytaj dalej". Rozmiar: 300x600 pikseli i 25 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html i rich media. Uwaga: ze względu na ograniczenia techniczne oraz treściowe halfpage może być wyświetlany jedynie w serwisie Wiadomości, na stronach wynikowych, bez stron głównych serwisu i sekcji. XIV. Pop-up/under Pop-up i pop-under graficzna reklama dynamiczna emitowana w oddzielnym oknie przeglądarki po wejściu użytkownika na dany serwis, o rozmiarach maksymalnych 336x280 pikseli i 25 kb w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 8 włącznie, html i rich media. Pop-up wyświetla się na wierzchu okna przeglądarki, natomiast pop-under pod spodem głównego okna przeglądarki w ten sposób kontakt z reklamą następuje dopiero po zamknięciu okna przeglądarki. Pop-up i pop-under mogą być wywoływane przez banner reklamowy (wyświetlenie bannera na stronie wywołuje otwarcie się okienka z pop-up em lub pop-under em) albo niezależnie od bannera jako osobna forma reklamy. Pop-up/pop-under dostępny jest na wszystkich serwisach, na których możliwa jest emisja skyscraperów. XV. Brandmark (shaped pop-up) Brandmark (shaped pop-up) graficzna reklama w formie okna pop-up mogąca jednak przybierać dowolny kształt. Brandmark wyświetlany jest nad treścią strony w przeglądarce, można przesuwać go w obrębie okna przeglądarki, w którym wyświetlana jest strona. Musi zawierać nieklikalną graficzną belkę z przyciskami zamknięcia "X", minimalizacji do postaci belki oraz przyciskiem powrotu do pierwotnej postaci. Maksymalne rozmiary to 336x280 pikseli i 25 kb w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 7 włącznie, html. 1. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. 2. Każda reklama tego typu musi zawierać przycisk zamykania reklamy umieszczony w prawym górnym rogu kompozycji prostokątnej w formie kwadratu o minimalnych rozmiarach 14x14 pikseli z umieszczonym w środku krzyżykiem w układzie X ; w przypadku kompozycji o nieregularnych kształtach przycisk zamknięcia powinien być umieszczony w odległości maksymalnie 20 pikseli (w prawo lub do góry) od prawego górnego skraju głównego elementu kompozycji; przycisk powinien mieć podobny kontrast i wyrazistość jak główny element kompozycji. Typu SWF 1. Nad przyciskiem zamykania reklamy (patrz: punkt 2 sekcji specyfikacji dla brandmarków) musi być zdefiniowana akcja geturl(_root.adzamknij, ""): on (release) 11

12 geturl(_root.adzamknij, ""); 2. Brandmark musi mieć też dodatkowy przycisk odpowiedzialny za zminimalizowanie i maksymalizowanie reklamy; niezbędne są więc dodatkowe dwie akcje: Za rozwinięcie reklamy (warstwy DHTML) odpowiada akcja geturl: on (release) geturl(_root.adrozwin, ""); Za zwinięcie reklamy (warstwy DHTML) odpowiada akcja geturl: on (release) geturl(_root.adzwin, ""); 3. Gdy brandmark ma mieć przeźroczyste tło, to eksportując reklamę do pliku.swf w opcjach Publish Settings: Playback należy odznaczyć Loop oraz w zakładce HTML: Window Mode wybierać Transparent Windowless. XVI. Toplayer Top-layer graficzna reklama w formie animacji z możliwością zawarcia efektów dźwiękowych, wyświetlana nad treścią strony w dowolnym jej miejscu. Maksymalna objętość: 35 kb, maksymalny czas trwania: 30 sekund, format: flash do wersji 7 włącznie. 1. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. 2. Każda reklama tego typu musi zawierać przycisk zamykania reklamy umieszczony w prawym górnym rogu kompozycji prostokątnej w formie kwadratu o minimalnych rozmiarach 14x14 pikseli z umieszczonym w środku krzyżykiem w układzie X ; w przypadku kompozycji o nieregularnych kształtach przycisk zamknięcia powinien być umieszczony w odległości maksymalnie 20 pikseli (w prawo lub do góry) od prawego górnego skraju głównego elementu kompozycji; przycisk powinien mieć podobny kontrast i wyrazistość jak główny element kompozycji. Typu SWF 1. Nad przyciskiem zamykania reklamy (patrz: punkt 2 sekcji specyfikacji dla toplayer'ów) musi być zdefiniowana akcja geturl(_root.adzamknij, ""). on (release) geturl(_root.adzamknij, ""); 2. Gdy toplayer ma mieć przeźroczyste tło, to eksportując reklamę do pliku.swf w opcjach Publish Settings: Playback należy odznaczyć Loop oraz w zakładce HTML: Window Mode wybierać Transparent Windowless. 12

13 XVII. e-spot (interstitial) e-spot (interstitial) graficzna reklama w formie pełnoekranowej animacji z możliwością zawarcia efektów dźwiękowych, całkowicie przykrywająca treść strony. Maksymalna objętość: 40 kb, maksymalny czas trwania: 10 sekund, format: flash do wersji 7 włącznie. 1. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. 2. Każda reklama tego typu musi zawierać przycisk zamykania reklamy umieszczony w prawym górnym rogu kompozycji prostokątnej w formie kwadratu o minimalnych rozmiarach 14x14 pikseli z umieszczonym w środku krzyżykiem w układzie X ; przycisk powinien mieć podobny kontrast i wyrazistość jak główny element kompozycji. Typu SWF 1. Reklama może wyświetlić się użytkownikowi dopiero po całkowitym załadowaniu wszystkich elementów reklamy do cache przeglądarki. 2. Kreacja powinna być przygotowana w proporcjach 4:3. 3. Kreacja nie powinna zawierać bitmap które źle się skalują. 4. Kreacja w pierwszej klatce animacji musi posiadać skrypt wczytujący reklamę (loader): while (GetBytesLoaded < GetBytesTotal) telltarget("_root") geturl(otworz, ""); play(); // end of telltarget 5. Nad przyciskiem zamykania reklamy (patrz: punkt 2 sekcji specyfikacji dla interstitiali) musi być zdefiniowana akcja geturl(_root.adzamknij, ""): on (release) geturl(_root.adzamknij, ""); XVIII. VideoAd VideoAd - trzydziestosekundowy reklamowy spot/film video publikowany na stronach portalu Onet.pl, zintegrowany wewnątrz wybranej graficznej formy reklamy. Forma reklamy umożliwiająca emisję na stronach portalu telewizyjnego czy kinowego spotu reklamowego a także przystosowanie dowolnego filmu do wyświetlenia w portalu. Onet.pl w ramach kampanii przygotowuje dostarczony film (materiał źródłowy) do emisji. Na kreację składa się film reklamowy oraz ramka odtwarzacza Onet VideoAd Player, wyposażona w przyciski start/pauza, stop, włącz/wyłącz dźwięk oraz we wskaźniki załadowania i postępu odtwarzania 13

14 filmu. Reklamodawca może przygotować własną wersję odtwarzacza, względy technologiczne wymagają, by była ona wykonana w oparciu o szablon udostępniony przez Onet.pl. Film reklamowy emitowany jest w technologii Macromedia Flash Video w trzech różnych jakościach strumienia wideo - w zależności od szybkości łącza użytkownika, natomiast użytkownikom łączącym się przez modem wyświetlana jest kreacja zastępcza nie zawierająca filmu. Maksymalny czas trwania filmu wideo wynosi 30 sekund a jego emisja rozpoczyna się automatycznie po załadowaniu reklamy. Pobierz szablony do przygotowania kreacji. 1. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. Typu SWF 1. VideoAd standardowo emitowany jest w następujących formatach: a. Okno na Stronie Głównej Onet.pl 330x250 pikseli b. Billboard 750x100 pikseli c. Skyscraper 160x600 pikseli d. Box śródtekstowy 300x250 pikseli e. Brandmark 336x280 pikseli f. Pop-up 336x280 pikseli 2. Maksymalna objętość filmu nie może przekroczyć 800 kb. 3. Filmy emitowane są w standardowym odtwarzaczu Onet VideoAd Player. Rozmiary emitowanego filmu uzależnione są od formatu reklamy: - dla reklam o rozmiarach 300x250 pikseli rozmiar filmu wynosi 300x225 pikseli - dla reklam o rozmiarach 330x250 pikseli rozmiar filmu wynosi 330x225 pikseli - dla reklam o rozmiarach 336x280 pikseli rozmiar filmu wynosi 336x240 pikseli 4. Możliwa jest emisja w oprawie graficznej (skórce) dostarczonej przez klienta. Elementy oprawy graficznej przyjmowane są wyłącznie jako pliki źródłowe (FLA) w wersji Macromedia Flash 7.0 i 8.0 wraz z wszystkimi używanymi czcionkami. Skórki powinny być wykonane w oparciu o odpowiedni z udostępnionych szablonów. Waga skórki (po skompilowaniu do pliku SWF) nie może przekroczyć 20KB. 5. Onet.pl przygotowuje w oparciu o pierwotny materiał video (nadesłany przez klienta w formacie AVI lub MPEG) 3 wersje filmu dostosowane do różnych prędkości łącz użytkowników: * 112K Stream * 256K Stream * 384K Stream 6. Filmy przygotowywane samodzielnie przez Reklamodawcę powinny zostać skompresowane za pomocą programu Sorenson Squeeze (R) do formatu FLV z wykorzystaniem metody "2-pass VBR" ( powinien dostarczyć 3 wersje filmu dostosowane do różnych prędkości łącz użytkowników: * 112K Stream datarate nie powinna przekraczać 104kbps * 256K Stream datarate nie powinna przekraczać 240kbps * 384K Stream datarate nie powinna przekraczać 280kbps 14

15 7. Wartości datarate określają prędkości łącz wymagane do prawidłowej emisji filmu a ich przestrzeganie jest kluczowe dla poprawnej emisji materiału filmowego. Onet.pl stosuje mechanizm wykrywania prędkości łącza użytkownika. Jeśli datarate filmu będzie wyższa od prędkości łącza wyemitowany zostanie film o niższej datarate lub kreacja zastępcza. 8. Należy przygotować kreację zastępczą (flash), która będzie emitowana użytkownikom łączącym się z internetem poprzez modemy i łącza wolniejsze niż 112 kbps. Do przygotowania kreacji zastępczej stosuje się standardową specyfikację techniczną odpowiedniego bannera reklamowego, czyli przykładowo dla filmu emitowanego w obrębie skyscrapera należy przygotować kreacje zastępczą w rozmiarze 160x600 do 20 kb zgodnie ze specyfikacją dla skyscrapera. XIX. In-Stream VideoAd In-Stream VideoAd film reklamowy emitowany w oknie odtwarzacza multimedialnego. Reklama In-Stream VideoAd jest publikowana w oknach odtwarzacza treści wideo Windows Media Player w serwisach Onet.pl, w których prezentowane są materiały multimedialne (telewizyjne newsy, relacje sportowe, filmy, teledyski itp.) np. Wiadomości, Sport. Spot reklamowy, poprzedzony 1-sekundową planszą z napisem "Reklama", emitowany jest przed rozpoczęciem emisji wybranej przez użytkownika relacji wideo. Maksymalna dopuszczalna długość spotu reklamowego wynosi 10, 20 lub 30 sekund w zależności od wybranego wariantu cenowego. W trakcie emisji In-Stream VideoAd użytkownikowi udostępniane są następujące funkcje odtwarzacza wideo: start/stop, włącz/wyłącz dźwięk. Użytkownik nie ma możliwości pominięcia spotu reklamowego. In-Stream VideoAd wyświetlany jest w czterech różnych jakościach strumienia wideo (300 kbps, 200 kbps, 100 kbps, 50 kbps) odpowiednio do szybkości łącza internetowego wykorzystywanego przez użytkownika. Emisja rozpoczyna się automatycznie po wybraniu przez użytkownika niereklamowego materiału wideo udostępnianego przez Onet.pl. Możliwa jest również jednoczesna emisja In-Stream VideoAd wraz z billboardem reklamowym. Spot reklamowy do emisji przygotowuje Onet.pl na podstawie materiału źródłowego (filmu w odpowiednim formacie) dostarczonego przez klienta. Sposób emisji: 1. In-Stream VideoAd emitowany jest w oknie odtwarzacza multimedialnego Windows Media Player przed rozpoczęciem emisji wybranego przez użytkownika niereklamowego materiału wideo udostępnianego w serwisach Onet.pl. Rozmiar ekranu wideo: 320x240 pikseli. 2. Przed i po In-Stream VideoAd użytkownikowi prezentowane są jednosekundowe plansze informacyjne: "Reklama" oraz "Po reklamie". 3. W trakcie emisji In-Stream VideoAd możliwe jest użycie następujących przycisków kontrolnych odtwarzacza wideo: start/stop, włącz/wyłącz dźwięk. Użytkownik nie ma możliwości pominięcia filmu reklamowego lub jego przewinięcia do przodu. 15

16 4. Konieczne jest podanie ograniczenia liczby kontaktów z reklamą na użytkownika (capping maksymalnie 3). Może to być ograniczenie globalne, na cały czas trwania kampanii, lub dzienne (np. capping 1 / dzień). 5. In-Stream VideoAd jest nieklikalny. 6. W oknie relacji wideo możliwa jest jednoczesna publikacja In-Stream VideoAd z klikalną reklamą graficzną typu billboard (750x100 pikseli o objętości do 25 kb). Billboard emitowany wraz z In-Stream VideoAd może być animowany (animacja niezapętlona, czas trwania animacji nie dłuższy niż czas trwania spotu reklamowego). Pozostałe parametry billboardu powinny być zgodne ze standardową specyfikacją tej formy: Parametry techniczne 1. Dopuszczalne formaty pliku źródłowego dostarczanego przez Reklamodawcę: mpeg, avi, wmv, mov, qt. 2. Minimalna liczba klatek na sekundę: Proporcje szerokość/wysokość obszaru filmu: 4 do Maksymalny czas trwania filmu: 10, 20 lub 30 sekund w zależności od wariantu reklamy. 5. Gotowy do emisji materiał reklamowy (odpowiednio skodowane 4 wersje filmu dostosowane do różnych prędkości łącz użytkowników: 50, 100, 2000, 300 kbps) przygotowuje Onet.pl w oparciu o pierwotny materiał wideo nadesłany przez klienta. Reklama (ani w całości ani poszczególne jej elementy) nie może być pobierana z zewnętrznego źródła lecz z serwerów Onet.pl. XX. AudioAd Reklamowy spot dźwiękowy emitowany w oknie odtwarzacza treści wideo w serwisach Onet.pl, w których prezentowane są materiały multimedialne (telewizyjne newsy, relacje sportowe, filmy, teledyski, itp.) np. Wiadomości, Sport, Uroda, Teledyski. AudioAd, poprzedzony 1-sekundową planszą z napisem "Reklama", emitowany jest przed rozpoczęciem wybranej przez użytkownika treści wideo. Maksymalna dopuszczalna długość reklamy wynosi 30 sekund. Użytkownik nie ma możliwości pominięcia reklamy AudioAd. AudioAd emitowany jest razem ze statyczną, nieklikalną planszą reklamową wyświetlaną w oknie odtwarzacza wideo. Emisja spotu rozpoczyna się automatycznie po wybraniu przez użytkownika niereklamowego materiału wideo udostępnianego przez Onet.pl. Możliwa jest jednoczesna emisja reklamowego spotu dźwiękowego AudioAd z tradycyjnym billboardem i/lub z polem sponsorskim (w zależności od serwisu). Billboard emitowany jednocześnie z AudioAd musi być przygotowany zgodnie z obowiązującą specyfikacją techniczną dla tej formy reklamowej: Billboard internetowy (megabanner) 750x100 pikseli, może zawierać animację niezapętloną, do 30 sekund. Billboard wyświetlany jest w oknie relacji wideo lub tradycyjnie u góry strony, w zależności od serwisu. AudioAd w serwisie Teledyski może być emitowany jednocześnie z polem sponsorskim (300x45 px do 6 kb), wyświetlanym obok okna odtwarzacza multimedialnego, w którym podczas emisji reklamy AudioAd wyświetlana jest statyczna plansza reklamowa. Pole musi być statyczne, może być klikalne. 16

17 Onet.pl w ramach kampanii zapewnia pełną adaptację dostarczonego materiału dźwiękowego oraz graficznego (materiały źródłowe) na potrzeby emisji w internecie. Konieczne jest podanie ograniczenia liczby kontaktów z reklamą na użytkownika (capping maksymalnie 3). Może to być ograniczenie globalne, na cały czas trwania kampanii, lub dzienne (np. capping 1 / dzień). Parametry techniczne: 1. Dopuszczalne formaty dźwiękowego pliku źródłowego dostarczanego przez Reklamodawcę: mp3, wav, wma; bitrate: 32 do 64 kbps. Możliwe długości pliku dźwiękowego: - do 10 sekund - do 20 sekund - do 30 sekund 2. Format pliku graficznego przeznaczonego do wyświetlenia w oknie odtwarzacza multimedialnego: jpg, gif, png. Rozmiar: 320x240 px, do 15 kb. 3. Gotowy do emisji materiał reklamowy przygotowuje Onet.pl w oparciu o pierwotny materiał audio nadesłany przez klienta. XXI. Graficzny pasek reklamowy rozwijany 620/770x20>100/300 pikseli Graficzny pasek reklamowy interaktywny pasek graficzny, umieszczany pod poziomą nawigacją, który po najechaniu na niego kursorem myszy rozwija się do większego rozmiaru, co pozwala na pokazanie dodatkowych treści. Maksymalne rozmiary po rozwinięciu to: 620(770)x100 pikseli do 15 kb oraz 620(770)x300 do 20 kb, w pliku o formacie jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 7 włącznie, html. 1. Prawidłowo przygotowany pasek powinien zawierać umieszczony na białym tle, wolny od jakichkolwiek elementów reklamowych, obszar kontrolny o wysokości 15px, zawierający napis REKLAMA oraz przyciski zwijania (w postaci krzyżyka w układzie "X") i rozwijania reklamy (strzałka skierowana w dół), obydwa w rozmiarze 12x12 px, wyświetlane wymiennie w zależności od aktualnej fazy rozwinięcia reklamy (reklama zwinięta - przycisk "rozwiń", reklama rozwinięta - przycisk "zwiń"). 2. Reklama w fazie zwiniętej stały fragment kreacji powinien mieć wysokość 20px (35px wraz z obszarem kontrolnym) 3. Po załadowaniu strony reklama powinna być gotowa do rozwinięcia po najechaniu myszką na stały fragment kreacji, jednakże nie może samoczynnie rozwijać się po załadowaniu strony (rozwinięcie może nastąpić wyłącznie na skutek najechania na kreację kursorem myszki). Pierwsze najechanie myszką na zwiniętą reklamę, powinno jednokrotnie spowodować rozwinięcie kreacji. Każde kolejne rozwinięcie może nastąpić jedynie na skutek świadomego kliknięcia użytkownika w przycisk rozwijania reklamy. 4. Zwinięcie się reklamy powinno następować każdorazowo po upływie jednej sekundy od kliknięcia przycisku ZWIŃ lub opuszczenia przez kursor myszy w pełni rozwiniętego obszaru kreacji. 17

18 5. Reklama może zostać przygotowana przy wykorzystaniu gotowych szablonów *.fla lub samodzielnie przez klienta, zgodnie z opisem szablonu dokumentu SWF. 6. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer i Firefox. Typu Obrazek 1. Kreacja powinna składać się z dwóch plików graficznych - jednego wyświetlanego w postaci zwiniętej (z przyciskiem rozwiń) oraz drugiego, zawierającego rozwiniętą całość kreacji (zarówno część stałą jak i rozwijaną, z przyciskiem zwiń w postaci krzyżyka). Pliki te będą specjalnym javascriptem wyświetlane zamiennie (a nie łącznie) w zależności od wywoływanych przez internautę zdarzeń. Typu SWF 1. Pasek rozwijany wykonany w technologii flash powinien składać się z jednego pliku. Szablon dokumentu SWF Szablony pasków rozwijanych są 20 klatkowymi filmami flash. Prędkość odtwarzania animacji ustawiona jest na 20 fps (frames per second), szerokość sceny wynosi 620 lub 770 pikseli, wysokość to 315 lub 115, z czego 15 pikseli przypada na obszar kontrolny, w którym umieszczono napis reklama oraz przyciski OTWÓRZ i ZAMKNIJ, sterujące zwijaniem i rozwijaniem reklamy. Zaimplementowany kod actionscript zapewnia działanie zgodne z zaleceniami specyfikacji technicznej dla reklam tego typu emitowanych w serwisach ONET.PL. Wszystkie elementy zapewniające prawidłową funkcjonalność szablonu umieszczono na głównym timeline w folderze nie zmieniać Onet. Skrypt umieszczony w pierwszej klatce filmu: // Zatrzymanie animacji stop(); // Deklaracje zmiennych // ilość milisekund do ponownego sprawdzenia obecności kursora myszy w polu reklamy var testdelay = 1000; // ilość milisekund do rozpoczęcia zwijania reklamy var zwindelay = 1000; // flaga określająca czy kursor myszy jest w polu reklamy var mouseoverad; // identyfikator interwału dla funkcji sprawdzającej var testintid; // identyfikator interwału dla funkcji zwijającej var zwinintid; // flaga określająca czy reklama rozwinie się samoczynnie po najechaniu myszką var firsttime; 18

19 // flaga opisująca stan paska: closed=true zamknięty, closed=false otwarty var closed = true; // flaga pomocnicza, jeśli pasek jest w stanie pośrednim, a użytkownik naciśnie przycisk zamykający doclose ustawimy na true i będzie to znaczyć, że należy pozwolić reklamie na rozwinięcie w pełni a następnie zamknąć ją po upływie sekundy var doclose = false; // Deklaracje funkcji // Funkcja zwin zwija reklamę function zwin() geturl(_root.adzwin); root.gotoandstop("closed"); // Funkcja rozwin inicjuje rozwijanie paska function rozwin() firsttime = false; geturl(_root.adrozwin); root.gotoandplay(2); // Funkcja cancelzwin wyłącza interwał zwijania po 1 sekundzie function cancelzwin() if (zwinintid!= undefined) clearinterval(zwinintid); zwinintid = undefined; // Funkcja scheduezwin ustawia interwał zwijania po jednej sekundzie function scheduezwin() cancelzwin(); zwinintid = setinterval(zwindelayed, zwindelay); // Funkcja zwindelayed wywoływana po jednej sekundzie od ustawienia scheduezwin function zwindelayed() cancelzwin(); zwin(); // Funkcja delayedtest sprawdza, czy kursor myszy pozostawał sekundę poza reklamą function delayedtest() 19

20 clearinterval(testintid); if (!mouseoverad &&!closed) zwin(); // Funkcja inside wywoływana za każdym razem, gdy kursor myszy wejdzie w pole reklamy function inside() mouseoverad = true; if (firsttime && closed) rozwin(); // Funkcja outside wywoływana za każdym razem, gdy kursor myszy wejdzie w pole reklamy function outside() mouseoverad = false; if (testintid!= undefined) clearinterval(testintid); testintid = setinterval(delayedtest, testdelay); // Ustawienie flagi firsttime tylko przy pierwszym uruchomieniu kodu if (firsttime == undefined) firsttime = true; Akcje na przyciskach: - przycisk pokrywający kreację // Akcja wywołująca przekierowanie do strony reklamodawcy on(release) geturl(_root.click, "_blank"); // Kursor myszy w polu reklamy on(rollover) inside(); // Kursor myszy poza polem reklamy on(rollout) 20

Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji. 2011 BPM Media Sp. z o.o.

Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji. 2011 BPM Media Sp. z o.o. Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji Podstawowe formy graficzne 300x38 Navibanner Navibanner: graficzny element reklamowy umieszczany w prawej części strony serwisu Rozmiar: 300 x 38 pikseli

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu tvn24.pl specyfikacja techniczna

Reklama w portalu tvn24.pl specyfikacja techniczna Reklama w portalu tvn24.pl specyfikacja techniczna Obowiązuje od dnia 15 stycznia 2008 r. Spis treści: Zasady ogólne...3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych...3 I. Banner 468x60 pikseli...6 II. Banner

Bardziej szczegółowo

Formy reklamowe. Specyfikacja techniczna

Formy reklamowe. Specyfikacja techniczna Formy reklamowe Specyfikacja techniczna Spis treści SPIS TREŚCI...1 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE KREACJI REKLAMOWYCH WYKONANYCH W TECHNOLOGII MACROMEDIA FLASH....3 1. BILLBOARD...4 1.1 BILLBOARD STATYCZNY...4

Bardziej szczegółowo

REKLAMA INTERNETOWA WYMAGANIA TECHNICZNE

REKLAMA INTERNETOWA WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE y form reklamowych dostępnych w serwisach www.gazetaolsztynska.pl i wm.pl SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Zasady ogólne...................................str. 4 1. Baner tradycyjny................................str.

Bardziej szczegółowo

Reklama w wortalu Sympatia.pl specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w wortalu Sympatia.pl specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w wortalu Sympatia.pl specyfikacja techniczna form reklamowych Spis treści: Zasady ogólne... 3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 Banner 468x60 pikseli... 7 Banner rozwijany 468x60 > 240

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Kreacji reklamowych na portalu podlasie24.pl

Specyfikacja techniczna Kreacji reklamowych na portalu podlasie24.pl 2012 Specyfikacja techniczna Kreacji reklamowych na portalu podlasie24.pl Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://podlasie24.pl/upl/specyfikaciatechniczna2012.pdf Siedlce Podlasie24

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych Spis treści: Zasady ogólne... 3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 I. Banner 468x60 pikseli... 6 II. Banner rozwijany 468x60 >

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne prezentacji reklam

Warunki techniczne prezentacji reklam Warunki techniczne prezentacji reklam Do: Reklamodawcy Data utworzenia: 2007-06-29 Liczba stron: 9 Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Rodzaj dokumentu: dokument jawny Adres: Plocman Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych www.olsztyn.tvp.pl Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard

Bardziej szczegółowo

Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych

Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych 1 stycznia 2011 Spis treści: Zasady ogólne... 3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 I. Billboard 750x100 px... 6 II. Billboard

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012 Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://www.afilo.pl/pub/specyfikacja/specyfikacjatechniczna.

Warszawa 2012 Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://www.afilo.pl/pub/specyfikacja/specyfikacjatechniczna. Warszawa 2012 Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://www.afilo.pl/pub/specyfikacja/specyfikacjatechniczna.pdf S t r o n a 2 Spis treści 1. Zasady ogólne... 3 2. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM REKLAMOWYCH

OPIS FORM REKLAMOWYCH OPIS FORM REKLAMOWYCH : KATARZYNA PIĄTEK 600-25-33-25 REKLAMA@DDWLOCLAWEK.PL OPIS ZAWARTOŚCI 1. BILLBOARD 2. BILLBOARD PODSTRONA 3. BILLBOARD ROZWIJANY 4. BILLBOARD PŁYWAJĄCY 5. PODWÓJNY BILLBOARD 6. BANNER

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu Onet.pl - specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w portalu Onet.pl - specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w portalu Onet.pl - specyfikacja techniczna form reklamowych 01 lutego 2009 Spis treści: Zasady ogólne... 4 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 4 I. Banner 468x60 pikseli... 8 II. Banner rozwijany

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu Onet.pl - specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w portalu Onet.pl - specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w portalu Onet.pl - specyfikacja techniczna form reklamowych 1 września 2010 Spis treści: Zasady ogólne... 3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 I. Billboard 750x100 pikseli... 7 II. Billboard

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych

Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Newsletter, newsletter sponsorowany Artykuł sponsorowany Strona 1 z 6 Tabela specyfikacji Bannery w Newsletter jedna emisja w miesiącu Forma reklamowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07 SPIS TREŚCI 1. INFO 3 2. FORMAT REKLAMY 3 3. ROZMIAR I WAGA REKLAMY 3 4. NAZWA PLIKU KREACJI _ 3 5. MATERIAŁY _ 3 6.

Bardziej szczegółowo

3Dcax.pl - Portal dla Inżynierów - www.3dcax.pl, biuro@3dcax.pl. Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych. Strona 1 z 6

3Dcax.pl - Portal dla Inżynierów - www.3dcax.pl, biuro@3dcax.pl. Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych. Strona 1 z 6 Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Strona 1 z 6 Tabela specyfikacji Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Cena netto TOP BANNER 50 kb 1178 x 120 jpg, gif, swf 300 zł

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja: 2011-06-15 SPIS TREŚCI 1. INFO 3 2. FORMAT REKLAMY 3 3. ROZMIAR I WAGA REKLAMY 3 4. NAZWA PLIKU KREACJI 3 5. MATERIAŁY 3 6. TERMIN

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacyjna Agencja Samorządowa e-mail: kontakt@ias24.eu, tel.: +48 666 817 234, www.ias24.eu 2/5

Spis treści. Informacyjna Agencja Samorządowa e-mail: kontakt@ias24.eu, tel.: +48 666 817 234, www.ias24.eu 2/5 Spis treści 1.Formaty, rozmiary i wagi standardowych produktów reklamowych...3 2.Wymagania ogólne dla wszystkich reklam... 3 3.Zasady dotyczące kreacji reklamowych wykonanych w technologii Flash...4 4.Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: BIURO REKLAMY telefon: (22) 621 07 85 faks: (22) 621 07 86 e-mail: reklama@eg Spis treści 1. Formaty, rozmiary i waga standardowych form reklamowych... 3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamy w sieci reklamowej IDMnet. Ver 1.7

Specyfikacja techniczna form reklamy w sieci reklamowej IDMnet. Ver 1.7 Specyfikacja techniczna form reklamy w sieci reklamowej IDMnet Ver 1.7 Warszawa, 01.06.2007 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. KREACJA W FORMACIE MACROMEDIA FLASH ()...4 3. REKLAMA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl 1. Baner 468x60 Graficzny element reklamowy w postaci poziomego paska na górze strony. Zawiera statyczną lub animowaną grafikę i stanowi odnośnik do strony reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Wymagania Ogólne... 3 Standardowe Formy Reklamy... 4 Banner... 4 Billboard... 4 Leaderboard... 4 Medium Rectangle... 4 Skyscraper... 4 Double Billboard... 4 Large

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form Reklamowych

Specyfikacja techniczna form Reklamowych Specyfikacja techniczna form Reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf 5 Double billboard 50

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-10

OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-10 OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja: 2011-06-10 SPIS TREŚCI 1. BILLBORD 3 2. EXPAND BILLBORD 4 3. SCROLL BILLBOARD 5 4. DOUBLE BILLBOARD 6 5. SKYSCRAPER 7 6. EXPAND

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla produktów reklamowych w internetowym serwisie Gazeta.pl:

Wymagania techniczne dla produktów reklamowych w internetowym serwisie Gazeta.pl: Wymagania techniczne dla produktów reklamowych w internetowym serwisie Gazeta.pl: 1. Baner 468 x 60 (reklama górna)... 2 2. Baner 468 x 500 (Expand - reklama górna)... 2 3. Baner 750 x 100 (reklama górna)...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl

Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl Specyfikacja techniczna reklam graficznych: Niniejsza specyfikacja określa sposób przygotowania kreacji dla systemu reklamowego

Bardziej szczegółowo

Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja.

Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja. Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja. Spis Treści: I. Założenia ogólne II Nazewnictwo i komplet materiałów III. Dopuszczalne rozmiary, ciężar i format materiałów IV. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard 50 kb 750x200 gif,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aktualizacja: 05.03.2013 Strona 1 z 19 Spis Treści Spis Treści... 2 I. Założenia ogólne... 4 II. Szczegółowe wymagania... 8 Baner, Scroll Baner:... 8 Expand Baner:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: BIURO REKLAMY telefon: (22) 621 07 85 faks: (22) 621 07 86 e-mail: reklama@eg Spis treści 1. Formaty, rozmiary i waga standardowych form reklamowych... 3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard 50 kb 720x200 gif,

Bardziej szczegółowo

Way2traffic.com. Specyfikacja techniczna dla reklamodawców. Formy reklamowe serwowane w sieci Pixad.

Way2traffic.com. Specyfikacja techniczna dla reklamodawców. Formy reklamowe serwowane w sieci Pixad. Way2traffic.com Specyfikacja techniczna dla reklamodawców. Formy reklamowe serwowane w sieci Pixad. Spis treści 1. Cel powstania specyfikacji... 3 2. Postanowienia ogóle słownik pojęć... 3 3. Kreacje oferowane

Bardziej szczegółowo

Standardy kreacji GoldenAd

Standardy kreacji GoldenAd Standardy kreacji GoldenAd Standardy określają kreacje podstawowe i najczęściej spotykane, wspólne u większości wydawców Typ kreacji Nazwa Rozmiar [px] Waga [kb] Format pliku Billboard 750x100 40 GIF/JPG/SWF

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE FORMY REKLAMOWE

PODSTAWOWE FORMY REKLAMOWE A Billboard A1 Double Billboard A2 Triple Billboard B Belka A C Rectangle Billboard Rozmiar: 750x100 pikseli (do 40 kb) Cena 100 zł* A1 Double Billboard Rozmiar: 750x200 pikseli (do 40 kb) Cena 120 zł*

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych portalu maluchy.pl. Specyfikacja techniczna form reklamowych - 1 -

Specyfikacja techniczna form reklamowych portalu maluchy.pl. Specyfikacja techniczna form reklamowych - 1 - Specyfikacja techniczna form reklamowych - 1 - Spis treści Założenia ogólne... 3 Nazewnictwo... 3 Miejsca emisji reklam... 4 Parametry techniczne form reklamowych... 5 Wymagania ogólne... 6 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Spis treści Zasady ogólne... 3 Zasady przygotowania kreacji... 4 Formy kreacji reklamowych... 5 Expand billboard... 5 Push billboard (billboard rozpychający )... 6 Scroll billboard...

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna

specyfikacja techniczna specyfikacja techniczna Warszawa, 2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. KREACJA W FORMACIE MACROMEDIA FLASH ()...4 3. REKLAMA BANEROWA...6 4. POPUP / POPUNDER...6 5. FEED 6 6.BRANDMARK,TOPLAYER...7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aktualizacja: 31.01.2012 Strona 1 z 21 Spis Treści Spis Treści... 2 I. Założenia ogólne... 4 II. Szczegółowe wymagania... 5 Baner, Scroll Baner:... 5 Expand Baner:...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. (0-22) 455 33 00, faks (0-22) 455 33 01, NIP 522-010-28-53

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. Display

Specyfikacja techniczna. Display Specyfikacja techniczna Display Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na witrynach należących do sieci reklamowej Digital Contact powinny spełniać warunki określone w specyfikacji technicznej dla reklam

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Specyfikacja techniczna form reklamowych oferowanych w Portalu Ekologia.pl Wersja: 01.10.2012

Zawartość. Specyfikacja techniczna form reklamowych oferowanych w Portalu Ekologia.pl Wersja: 01.10.2012 Specyfikacja techniczna form reklamowych oferowanych w Portalu Ekologia.pl Wersja: 01.10.2012 Zawartość ZAŁOŻENIA OGÓLNE... 2 KOMPLET MATERIAŁÓW... 3 FORMY REKLAMY... 4 01-922 Warszawa tel. : (22) 424

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych w sieciach reklamowych. ver. 2.0

Specyfikacja techniczna form reklamowych w sieciach reklamowych. ver. 2.0 AdAction Sp. z o.o. Ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, Tel. +48 228296538, fax: +48 228296555 www.adaction.pl e-mail: box@adaction.pl Specyfikacja techniczna form reklamowych w sieciach reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl BANER 610x120 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Baner reklamowy umieszczony w lewej części strony, we właściwej treści - zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA 1 Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach Ringier Axel Springer powinny spełniać warunki określone w specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a Wagi, rozmiary i formaty form reklamowych Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg,

Bardziej szczegółowo

FORMY REKLAMOWE. www.tvp.pl/olsztyn

FORMY REKLAMOWE. www.tvp.pl/olsztyn FORMY REKLAMOWE Spis Form reklamowych 1. Banner 2. Billboard 3. Double Billboard 11. Megabox 12. Scroller 13. In-Stream VideoAd 30 4. Skyscraper 5. Tapeta 6. Brand mark 7. Toplayer 8. expander billboard/

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna phpadsnew Dokumentacja techniczna Ostatnia aktualizacja: 2007.03.27 BIATEL S.A. http://www.biatel.pl Spis treści: 1 Formaty, rozmiary i wagi standardowych produktów reklamowych.... 3 2 Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a Wagi, rozmiary i formaty form reklamowych Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg,

Bardziej szczegółowo

Promar. Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez AdsPromar

Promar. Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez AdsPromar Promar Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez AdsPromar Krótka charakterystyka form reklamowych Akceptujemy kreacje.gif,.jpg oraz.swf. Nazwa Max rozmiar [px] Max waga [kb] Uwagi Button

Bardziej szczegółowo

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78 Data utworzenia: 08.09.2009 r. Data wejścia w życie: 16.07.2009 r. Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Własność: Edipresse Polska S.A. 1. Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na

Bardziej szczegółowo

Billboard 750 x 100. Rozmiar: 750x100 pikseli Waga: do 60 kb Lokalizacja: u góry wszystkich stron Witryny. Reklama w Internecie: kontakt

Billboard 750 x 100. Rozmiar: 750x100 pikseli Waga: do 60 kb Lokalizacja: u góry wszystkich stron Witryny. Reklama w Internecie: kontakt Billboard 750 x 100 Billboard jest płaską formą reklamy, emitowaną zwykle w górnej, środkowej części serwisu. Kliknięcie w billboard powoduje przejście na adres docelowy kreacji. Rozmiar: 750x100 pikseli

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KOMPLET MATERIAŁÓW...3 FORMY REKLAMY...4

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KOMPLET MATERIAŁÓW...3 FORMY REKLAMY...4 Specyfikacja techniczna form reklamowych oferowanych w Katalogu Ekokatalog.pl Wersja: 03.09.2010 Zawartość ZAŁOŻENIA OGÓLNE...2 KOMPLET MATERIAŁÓW...3 FORMY REKLAMY...4 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Kreacje i kody

Bardziej szczegółowo

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78 Data utworzenia: 1 grudnia 2009 r. Data wejścia w życie: 1 grudnia 2009 r. Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Własność: Edipresse Polska S.A. 1. Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna form reklamowych

specyfikacja techniczna form reklamowych specyfikacja techniczna form reklamowych Wprowadzenie Uwagi ogólne Jak czytać specyfikację Dostępne formaty reklamowe Billboard Box Coverflow intray/intray Video Loader Welcome Screen Video Branded Video

Bardziej szczegółowo

Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych

Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych Obowiązuje od: Lipiec 2011 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 Specyfikacja techniczna...3 Zasady ogólne...3 1. Billboard...4 2. Double Billboard...4 3. Baner...4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Informacje wstępne Grupa Melog.com sp. z o.o Morizon SA nie ponosi odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy klient nie dostarczy poprawionej wersji kreacji lub nie spełnia ona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aktualizacja: 15.10.2013 Strona 1 z 20 Spis Treści Spis Treści. 2 I. Założenia ogólne 4 II. Szczegółowe wymagania 8 Baner, Scroll Baner:. 8 Expand Baner: 8 Billboard,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A.

Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A. Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A. 2016 Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Umiejscowienie Numer strony Billboard

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Produktów Reklamowych esky.pl

Specyfikacja Techniczna Produktów Reklamowych esky.pl Specyfikacja Techniczna Produktów Reklamowych esky.pl (wersja I: ) esky.pl Strona 1 z 13 Zawartość 1. Ogólne zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 1.1. Zasady ogólne... 3 1.2. Zasady ogólne dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portalu Cogito.com.pl

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portalu Cogito.com.pl Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portalu Cogito.com.pl Wersja 1.1 ostatnia aktualizacja 23.01.2008 Dokument określa sposób przygotowania kreacji dla systemu reklamowego Cogito.com.pl. Reklamy

Bardziej szczegółowo

Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam

Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam Obowiązuje od dnia 16 lipca 2010 Adres biura Skąpiec.pl: Ul. Zelwerowicza 20 III piętro 53-676 Wrocław Tel. 71 344 38 48 Fax 71 343 51 97 1. Cennik

Bardziej szczegółowo

Reklama Banerowa. w największym polskim portalu gastronomicznym

Reklama Banerowa. w największym polskim portalu gastronomicznym Reklama Banerowa w największym polskim portalu gastronomicznym Gastrona.pl kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny Gastrona.pl jest najstarszym i największym portalem branżowym. Jesteśmy jedyną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja internetowa form reklamowych

Specyfikacja internetowa form reklamowych Specyfikacja internetowa form reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf 6 Double billboard 50

Bardziej szczegółowo

Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji

Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji Obowiązuje od dnia 1 listopada 2008 r. Spis treści: Cennik...3 I. Podstawowe graficzne formy reklamowe...3 II. Reklamy wideo VideoAd i In-Stream

Bardziej szczegółowo

Portal pięknych wnętrz

Portal pięknych wnętrz Portal pięknych wnętrz O PORTALU Dobrzemieszkaj.pl to portal poświęcony urządzaniu i wyposażaniu wnętrz. Codziennie aktualizowany i tworzony przy aktywnym udziale ekspertów, inspiruje do zmian we wnętrzach,

Bardziej szczegółowo

Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji

Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji Obowiązuje od dnia 15 stycznia 2008 r. Spis treści: Biuro Reklamy: ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, tel. (022) 453 3105, fax (022) 8566496

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych w portalu INTERIA.PL

Specyfikacja techniczna form reklamowych w portalu INTERIA.PL w portalu INTERIA.PL SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 4 1. Billboard... 5 2. Belka pod modułem Fakty... 5 3. Belka pod modułem Biznes... 5 4. Belka pod modułem Wideo... 6 5. Belka pod modułem Styl Życia...

Bardziej szczegółowo

Forma reklamy Opis Waga [KB] zazwyczaj na stronie głównej serwisu. Format gif, jpg lub swf

Forma reklamy Opis Waga [KB] zazwyczaj na stronie głównej serwisu. Format gif, jpg lub swf CENNIK REKLAM w portalu Tezeusz Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2010 roku. Forma reklamy Opis Waga [KB] banner 468x60 banner 468x60 expand billboard 750x100 doublebillboard 750x200 skyscraper 120x600

Bardziej szczegółowo

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna form reklamowych

specyfikacja techniczna form reklamowych specyfikacja techniczna form reklamowych Wprowadzenie ogólne Jak czytać specyfikację Reklama w ipla Windows Billboard Boks Coverflow intray Loader Overlay Double Overlay Expand Overlay Video Overlay Branded

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Axel Springer Online

Specyfikacja techniczna Axel Springer Online Specyfikacja techniczna Axel Springer Online Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach Axel Springer powinny spełniać warunki okreslone w specyfikacji technicznej dla reklam publikowanych

Bardziej szczegółowo

Reklama Banerowa. w największym polskim portalu gastronomicznym

Reklama Banerowa. w największym polskim portalu gastronomicznym Reklama Banerowa w największym polskim portalu gastronomicznym Warszawa - Styczeń 2012 Gastrona.pl kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny Gastrona.pl jest najstarszym i największym portalem

Bardziej szczegółowo

Dostępne nośniki reklamowe

Dostępne nośniki reklamowe Dostępne nośniki reklamowe Nazwa Wymiar (px) Waga Format Billboard 750x100 40 kb gif, jpg, swf Doublebillboard 750x200 40 kb gif, jpg, swf Widebillboard 950x200 50 kb gif, jpg, swf Skyscraper 120x600 40

Bardziej szczegółowo

Grupa ebroker. Formy reklamowe

Grupa ebroker. Formy reklamowe Grupa ebroker Formy reklamowe Billboard 750x100 Billboard to graficzna forma reklamowa umieszczona centralnie w górnej części strony pod jej nagłówkiem. Ekspozycja na górze strony zapewnia bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Luty 2014 Spis treści Ogólne informacje... 3 Kreacje SWF... 3 1. Formy reklamowe... 5 1.1. Link tekstowy... 5 1.2. Link tekstowy plus...

Bardziej szczegółowo

WIDEO 1. FORMATY, ROZMIARY I WAGI STANDARDOWYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH 1.1 PLANSZA SPONSORSKA 1.2 SPOT REKLAMOWY. 1.3 OvERLAYER 1.

WIDEO 1. FORMATY, ROZMIARY I WAGI STANDARDOWYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH 1.1 PLANSZA SPONSORSKA 1.2 SPOT REKLAMOWY. 1.3 OvERLAYER 1. WIDEO 1. FORMATY, ROZMIARY I WAGI STANDARDOWYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH 1.1 PLANSZA SPONSORSKA Format: mp4 (h.264 / aac) Minimalna rozdzielczość: 640x360 dla 16:9 lub 640x480 dla 4:3 (wyższe rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a Wagi, rozmiary i formaty form reklamowych Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Billboard 50 kb 750x100 Double billboard 50 kb 750x200 Triple

Bardziej szczegółowo

Dostępne nośniki reklamowe

Dostępne nośniki reklamowe Dostępne nośniki reklamowe Nazwa Wymiar (px) Waga Format Leaderboard 728x90 40 kb gif, jpg, swf Billboard 750x100 40 kb gif, jpg, swf Doublebillboard 750x200 40 kb gif, jpg, swf Widebillboard 950x200 50

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu Sympatia.pl formy, cennik i warunki emisji

Reklama w portalu Sympatia.pl formy, cennik i warunki emisji Reklama w portalu Sympatia.pl formy, cennik i warunki emisji Obowiązuje od dnia 1 lutego 2009 r. Spis treści: Cennik...3 I. Podstawowe graficzne formy reklamowe... 3 II. Reklamy video VideoAd... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisach internetowych Wydawnictwa Te-Jot.

Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisach internetowych Wydawnictwa Te-Jot. Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisach internetowych Wydawnictwa Te-Jot. Statystyki. Technologię mierzącą dostarcza Smart AdServer. Dopuszczalna różnica adserwerowa dla statystyk odsłon

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych w portalu INTERIA.PL

Specyfikacja techniczna form reklamowych w portalu INTERIA.PL w portalu INTERIA.PL SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 4 1. Banner... 5 2. Billboard... 5 3. Brandmark... 6 4. CZATeria ze sponsorem... 7 a) Corner Pump-up... 7 b) VideoCZAT sponsorowany... 8 c) Watermark...

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu Uroda.com. Cennik reklam

Oferta reklamowa portalu Uroda.com. Cennik reklam Oferta reklamowa portalu Uroda.com Cennik reklam Zakup reklamy na portalu Uroda.com Warunki formalne Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto i obowiązują do odwołania Minimalna wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych

Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych 1 października 2012 Spis treści: Zasady ogólne... 3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 I. Billboard 750x100 px... 6 II. Billboard

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych w portalu INTERIA.PL

Specyfikacja techniczna form reklamowych w portalu INTERIA.PL w portalu INTERIA.PL SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 4 1. Banner... 5 2. Billboard... 5 3. Brandmark... 6 4. CZATeria ze sponsorem... 7 a) Corner Pump-up... 7 b) CZAT sponsorowany... 8 c) Watermark... 8 5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH Spis treści I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE... 3 II. PODSTAWOWE FORMATY REKLAMOWE... 4 III. FORMATY RICH MEDIA... 5 IV. DOBRE PRAKTYKI KREACJE RICH MEDIA... 7 2 I. Założenia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych w portalu INTERIA.PL

Specyfikacja techniczna form reklamowych w portalu INTERIA.PL w portalu INTERIA.PL SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 1. Banner... 4 2. Billboard... 4 3. Brandmark... 5 4. CZATeria ze sponsorem... 6 a) Corner Pump-up... 6 b) CZAT sponsorowany... 7 c) Watermark... 7 5.

Bardziej szczegółowo

Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji

Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. Spis treści: Cennik... 3 I. Podstawowe graficzne formy reklamowe... 3 II. Stałe formy reklamowe... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamy serwowanych przez system AdOcean/gDE+

Specyfikacja techniczna form reklamy serwowanych przez system AdOcean/gDE+ Specyfikacja techniczna form reklamy serwowanych przez system AdOcean/gDE+ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Przygotowanie kreacji: 1. Wymagamy przesłania jednorazowo kompletu kreacji na cały okres trwania kampanii

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne reklama@advice.pl

Zasady ogólne reklama@advice.pl Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na witrynach należących do sieci reklamowej Advice powinny spełniać warunki określone w specyfikacji technicznej dla reklam publikowanych w Ad-vice.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW WIDEO. Vstitial

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW WIDEO. Vstitial 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW WIDEO Vstitial Pełnoekranowa forma video, z obrandowanym odtwarzaczem oraz tłem uruchamiana samoczynnie po dwóch sekundach od załadowania się serwisu. Dopuszczalne formaty:flv+jpg/swf+flv

Bardziej szczegółowo

Pełna oferta reklamowa wraz ze specyfikacją form oferowanych przez Feminet Sp. z o.o. na portalach We-Dwoje.pl i Idolo.pl

Pełna oferta reklamowa wraz ze specyfikacją form oferowanych przez Feminet Sp. z o.o. na portalach We-Dwoje.pl i Idolo.pl Pełna oferta reklamowa wraz ze specyfikacją form oferowanych przez Feminet Sp. z o.o. na portalach We-Dwoje.pl i Idolo.pl Informacje zawarte w poniższym dokumencie opisują dostępne formaty reklamowe oferowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 455 33 00, faks 22 455 33 01, NIP 522-010-28-53 Utworzono:

Bardziej szczegółowo

Billboard 750x100px. Dokładna specyfikacja techniczna bannerów na końcu pliku.

Billboard 750x100px. Dokładna specyfikacja techniczna bannerów na końcu pliku. Billboard 750x100px Graficzna reklama HTML Rozmieszczenie: góra strony (pod i nad nagłówkiem) na stronie głównej oraz podstronach serwisu Rozmiar: szerokość 750 pikseli, wysokość 100 pikseli (może mieć

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 455 33 00, faks 22 455 33 01, NIP 522-010-28-53 Utworzono:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INTERNETOWYCH FORMATÓW REKLAMOWYCH LUTY 2012

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INTERNETOWYCH FORMATÓW REKLAMOWYCH LUTY 2012 formy layerowe formy standardowe I. Wymogi ogólne: SPECYFIKACJA TECHNICZNA INTERNETOWYCH FORMATÓW REKLAMOWYCH LUTY 2012 Komplet materiałów(kreacje, URL, parametry i szczegóły emisji, ewentualne kody emitujące/zliczające)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna reklam na portalu. Konpolski.pl

Specyfikacja techniczna reklam na portalu. Konpolski.pl Specyfikacja techniczna reklam na portalu Konpolski.pl Czerwiec 2014 Specyfikacja techniczna reklam na portalu Konpolski.pl Czerwiec 2014 Założenia ogólne Hortpress Sp z o.o. (dalej: Wydawca ) wymaga przesłania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010

Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010 Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010 Strona 1 SPIS TREŚCI MODUŁÓW REKLAMOWYCH WWW.CARPPASSION.EU 1. ARTYKUŁ SPONSOROWANY....03 2. NOWOŚCI RYNKOWE.....03 3. KALENDARZ IMPREZ......03 4.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne

Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne Aktualizacja: 01.07.2013 Spis treści 1. Zasady ogólne... 3 2. Formy reklamowe w m.interia.pl... 4 2.1. Mobileboard... 4 2.2. High Mobileboard...

Bardziej szczegółowo

Cennik produktów reklamowych portalu 4tuning.pl Obowiązuje od 10.11.2008 r.

Cennik produktów reklamowych portalu 4tuning.pl Obowiązuje od 10.11.2008 r. Cennik produktów reklamowych portalu 4tuning.pl Obowiązuje od 10.11.2008 r. 4tuning ten adres zna każdy fascynat tuningu w Polsce! Mamy przyjemność przedstawić Państwu pierwszy serwis internetowy prezentujący

Bardziej szczegółowo