INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013

2 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z r. Źródło: WUP Źródło: WUP

3 Stopa bezrobocia ,4 13,2 13,0 12,1 10,2 8,7 Polska pomorskie p.gdański Stopa bezrobocia w powiecie gdańskim w I półroczu 2013 roku ,9 10,4 10,7 10,7 10,5 10, Wielkość bezrobocia w powiecie gdańskim w I półroczu 2013 roku

4 Wielkość bezrobocia w gminach powiatu gdańskiego - stan na r Pruszcz Gdański (m.) Pruszcz Gdański (gm.) Trąbki Wielkie Kolbudy Pszczółki Cedry Wielkie Przywidz Suchy Dąb Wielkość bezrobocia w województwie pomorskim - stan na r. m.sopot 891 nowodworski pucki sztumski gdański kościerski lęborski człuchowski kartuski malborski m.słupsk tczewski kwidzyński bytowski m.gdynia słupski chojnicki starogardzki wejherowski m.gdańsk

5 2. Napływy bezrobotnych W pierwszym półroczu 2013r. zarejestrowano ogółem 2568 osób bezrobotnych, czyli nastąpił spadek liczby osób nowo zarejestrowanych w stosunku do analogicznego okresu o 276 osób Napływy bezrobotnych w powiecie gdańskim w I półroczu 2013r Pośrednictwo pracy W pierwszej połowie 2013r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku zgłoszono 593 oferty pracy z firm mających swoje siedziby na terenie powiatu gdańskiego Liczba pozyskanych ofert pracy z powiatu gdańskiego w I półroczu 2013 roku

6 Oferty pracy zgłoszone z terenu powiatu gdańskiego wg wybranych branż w I półroczu 2013r. Organizacje i zespoły eksterytorialne Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe Działalność niezidentyfikowana Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do Górnictwo i wydobywanie Informacja i komunikacja Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Transport i gospodarka magazynowa Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Pozostała działalność usługowa Działalność związana z zakwaterowaniemi usługami gastronomicznymi Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Edukacja Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Budownictwo Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów samochod., Przetwórstwo przemysłowe

7 Liczba podjęć pracy w I półroczu 2013r

8 ZAŁĄCZNIKI 7

9 8,0% 7,5% 10,4% 11,4% 16,6% 15,2% 17,6% 24,0% 23,1% 23,8% 22,4% 19,9% Załącznik 1 STRUKTURA BEZROBOCIA 1. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku) obliczony w pełnych miesiącach. W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy w miesiącach przyjęto sześć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni do 1 miesiąca, 1-3 miesięcy, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy, miesięcy oraz powyżej 24 miesięcy. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. 3 Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 2 1 do pow Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do 1 miesiąca ,4% 8,0% -2,4% 1-3 miesięcy ,6% 15,2% -1,4% 3-6 miesięcy ,0% 23,1% -0,9% 6-12 miesięcy ,8% 22,4% -1,5% miesięcy ,6% 19,9% 2,3% powyżej 24 miesięcy ,5% 11,4% 3,9% 1

10 6,6% 1 7,7% 16,5% 14,2% 16,8% 14,1% 21,1% 26,0% 23,0% 22,0% 22,1% Największa liczba bezrobotnych (822 osoby) na dzień 30 czerwca 2013r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 3 do 6 miesięcy. Wzrosła liczba osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy o 3,9% w ogólnej liczbie osób bezrobotnych. Nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych pozostających bez pracy do 1 miesiąca o 2,4% i obecnie wynosi 285 osób. Struktura osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 mężczyźni kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,6% ,5% 14,2% ,0% 21,1% ,0% 22,0% ,8% 22,1% powyżej ,7% 14,1% 2

11 Najwięcej bezrobotnych (263 osoby) pozostawało bez pracy przez okres od 3 do 6 miesięcy i wpisywało się w granice wiekowe lata, z czego 118 osób stanowili mężczyźni, natomiast 145 osób to kobiety. Należy pamiętać, iż podstawą zakwalifikowania do danej grupy wieku jest data urodzenia. Wiek osób bezrobotnych w latach razem Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2013r. Bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy do powyżej 24 OGÓŁEM i więcej RAZEM MĘŻCZYŹNI i więcej RAZEM KOBIETY i więcej

12 Najwięcej bezrobotnych (261 osób, z czego 143 kobiety i 118 mężczyzn) pozostawało bez pracy od 12 do 24 miesięcy oraz jednocześnie posiadali wykształcenie gimnazjalne i niższe, a najmniej bezrobotnych (40 osób, z czego 29 kobiet i 11 mężczyzn) było bez pracy powyżej 24 miesięcy i posiadało wykształcenie wyższe. Wykształcenie osób bezrobotnych razem Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2013r. Bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy do powyżej 24 OGÓŁEM wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM MĘŻCZYŹNI wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM KOBIETY wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM

13 Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 219 osób (w tym 125 kobiet) pozostających bez pracy od 3 do 6 miesięcy posiadających doświadczenie zawodowe od 1 do 5 lat, a najmniej bezrobotnych (12 osób, z czego 10 mężczyzna) było bez pracy powyżej 24 miesięcy i z stażem pracy 30 lat i więcej. Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2013r. Staż pracy osób bezrobotnych razem osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM MĘŻCZYŹNI do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM KOBIETY do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM

14 11,9% 12,1% 11,2% 10,7% 22,5% 22,6% 23,7% 24,2% 30,6% 30,4% 2. Struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na ich wykształcenie przyjęto pięć kategorii, a mianowicie są bezrobotni z wykształceniem: wyższym, policealnym i średnim zawodowym, średnim ogólnokształcącym, zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym. Procentowy udział bezrobotnych wg wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. wyższe ,9% 12,1% 0,1% policealne i średnie zawodowe ,5% 22,6% 0,1% średnie ogólnokształcące ,2% 10,7% -0,5% zasadnicze zawodowe ,7% 24,2% 0,5% gimnazjalne i poniżej ,6% 30,4% -0,2% Powyższe dane wskazują, że w porównaniu do stanu z 30 czerwca 2012r. w powiecie gdańskim struktura bezrobotnych wg wykształcenia zmieniła się nieznacznie. Nadal wśród osób bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 30,4%. Liczba ta zmniejszyła się w stosunku do 30 czerwca 2012r. o 0,2%. Ponadto bardzo liczną grupę stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,2%) oraz policealne i średnie zawodowe (22,6%). Najmniej osób posiadało wykształcenie wyższe (12,1%) i średnie ogólnokształcące (10,7%). 6

15 8,6% 6,2% 14,5% 14,0% 19,0% 21,0% 25,2% 28,8% 25,4% 37,4% wyższe Struktura osób bezrobotnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: Wykształcenie osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,6% 14,5% policealne i średnie zawodowe ,0% 25,2% średnie ogólnokształcące ,2% 14,0% zasadnicze zawodowe ,8% 21,0% gimnazjalne i poniżej ,4% 25,4% Wśród ogólnej liczby bezrobotnych z wykształceniem wyższym kobiety stanowiły 302 osoby, zaś mężczyźni 127. Duża różnica w liczbie osób pomiędzy kobietami a mężczyznami wystąpiła również wśród pozostałych typów wykształcenia. 7

16 3. Udział kobiet wśród ogółu osób bezrobotnych ,1% 41,4% 61,9% 58,6% mężczyźni kobiety Płeć Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. kobiety ,9% 58,6% -3,3% mężczyźni ,1% 41,4% 3,3% W I połowie 2013r. w powiecie gdańskim zwiększyła się liczba mężczyzn wśród ogółu osób bezrobotnych w stosunku do końca analogicznego okresu, ponieważ o 3,3% zmniejszyła się ogólna liczba bezrobotnych kobiet. Spośród ogólnej liczby bezrobotnych na r. kobiety stanowiły 2085 osób (tj. 58,6% ogółu osób bezrobotnych), a mężczyźni 1475 (tj. 41,4% ogółu osób bezrobotnych). 8

17 15,2% 11,4% 8,2% 8,4% 17,5% 18,7% 16,1% 20,2% 26,1% 23,6% 34,6% Struktura osób bezrobotnych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: Wiek osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,2% 17,5% ,1% 34,6% ,7% 23,6% ,2% 16,1% ,4% 8,2% ,4% - Najliczniejsza grupa kobiet pozostających bez zatrudnienia posiadała wiek lat (1106 osób, w tym 721 kobiet i 385 mężczyzn). Najmniej kobiet 171 osób (tj. 8,2% ogółu bezrobotnych) posiadała wiek 55 lat i więcej. Natomiast najliczniejsza grupa mężczyzn to 385 osób (tj. 26,1% ogółu bezrobotnych) w wieku lata, a najmniej 124 mężczyzn (tj. 8,4% ogółu bezrobotnych) w wieku powyżej 60 lat. 9

18 4,6% 4,2% 11,9% 13,5% 11,8% 11,2% 16,4% 16,2% 15,8% 16,0% 17,7% 16,9% 21,9% 22,0% 4. Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy W tym przypadku w określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na staż pracy w miesiącach przyjęto siedem kategorii, a mianowicie są bezrobotni ze stażem pracy ogółem do 1 roku, 1-5 lat, 5-10 lat, lat, 30 lat i więcej oraz bez stażu. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku), obliczony w pełnych miesiącach. Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem 2 1 do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do 1 roku ,9% 13,5% 1,7% 1-5 lat ,9% 22,0% 0,1% 5-10 lat ,4% 16,2% -0,2% lat ,8% 16,0% 0,2% lat ,8% 11,2% -0,6% 30 lat i więcej ,6% 4,2% -0,4% bez stażu ,7% 16,9% -0,8% Powyższe dane wskazują, że na dzień 30 czerwca 2013r. w powiecie gdańskim w porównaniu do analogicznego okresu struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem nieznacznie się zmieniła. Spośród wszystkich osób bezrobotnych największą grupę bezrobotnych (783 osoby, tj. 22,0% ogółu bezrobotnych) stanowili bezrobotni ze stażem pracy od 1 do 5 lat. Najmniej liczna grupa bezrobotnych (150 osób, tj. 4,2% ogółu bezrobotnych) posiadała staż pracy 30 lat i więcej. 10

19 8,4% 6,8% 2,4% 13,1% 13,8% 13,3% 18,3% 16,5% 15,6% 14,2% 18,8% 21,1% 22,6% Struktura osób bezrobotnych w podziale na staż pracy i płeć - stan na r. 2 1 do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do 1 roku ,1% 13,8% 1-5 lat ,1% 22,6% 5-10 lat ,3% 18,3% lat ,5% 15,6% lat ,4% 30 lat i więcej ,8% 2,4% bez stażu ,2% 18,8% Najliczniejsza grupa kobiet pozostających bez zatrudnienia posiadała staż pracy od 1 do 5 lat (472 osoby, tj. 22,6% ogółu bezrobotnych), zaś najmniej - 50 kobiet (tj. 2,4% ogółu bezrobotnych) posiadało staż pracy 30 lat i więcej. Natomiast najliczniejsza grupa mężczyzn to 311 osób (tj. 21,1% ogółu bezrobotnych) posiadała staż pracy od 1 do 5 lat, a najmniej 100 mężczyzn (tj. 6,8% ogółu bezrobotnych) miało staż pracy 30 lat i więcej. 11

20 5. Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku Bezrobotni Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. z prawem do zasiłku ,9% 17,2% 3,7% bez prawa do zasiłku ,1% 82,8% -3,7% Powyższe dane statystyczne wskazują, że wśród ogólnej liczby osób nie posiadających zatrudnienia zarejestrowanych z terenu powiatu gdańskiego w dniu 30 czerwca 2013r. uprawnieni do pobierania zasiłku dla bezrobotnych stanowili 17,2%. W stosunku do danych z analogicznego okresu udział ten nieznacznie wzrósł (o 3,7%) Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku wg płci - stan na r. 83,5% 81,7% 16,5% 18,3% kobiety mężczyźni z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku Osoby bezrobotne zarejestrowane Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety z prawem do zasiłku ,3% 16,5% bez prawa do zasiłku ,7% 83,5% 12

21 4,7% 4,4% 21,0% 16,0% 16,5% 20,4% 28,3% 27,2% 29,5% 32,1% Załącznik 2 OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 1. Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotny do 25 roku życia oznacza osobę nieposiadającą zatrudnienia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyła 25 roku życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia r r r r. w okresie r r. wyższe ,7% 4,4% -0,2% policealne i średnie zawodowe ,3% 27,2% -1,2% średnie ogólnokształcące ,0% 16,0% - zasadnicze zawodowe ,5% 20,4% 3,9% gimnazjalne i poniżej ,5% 32,1% 2,6% Powyższe dane statystyczne wskazują, że w porównaniu do r. w powiecie gdańskim nieznacznie zmieniła się struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia. Największa liczba bezrobotnych do 25 roku życia (189 osób) na dzień 30 czerwca 2013r. posiadała wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Najmniej bezrobotnych do 25 roku życia (26 osób) posiadało ukończone studia wyższe, w tym przypadku nastąpił, w porównaniu do końca analogicznego okresu spadek procentowy w tej grupie osób bezrobotnych o 0,2%. 1

22 5,4% 8,1% 12,4% 11,2% 18,0% 15,3% 21,7% 21,4% 21,2% 22,2% 28,0% 1,8% 6,0% 14,3% 17,0% 17,8% 26,8% 27,4% 24,6% 32,6% 31,8% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia wyższe Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,8% 6,0% policealne i średnie zawodowe ,8% 27,4% średnie ogólnokształcące ,3% 17,0% zasadnicze zawodowe ,6% 17,8% gimnazjalne i poniżej ,6% 31,8% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow

23 2,2% 15,2% 10,7% 7,1% 15,1% 13,7% 11,8% 22,8% 22,8% 21,9% 29,9% 26,8% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych do 25 roku życia w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,4% 15,2% 10,7% ,0% 22,8% 15,1% ,0% 29,9% 26,8% ,2% 22,8% 21,9% ,2% 7,1% 13,7% powyżej ,1% 2,2% 11,8% Najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (165 osób, tj. 28,0% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres od 3 do 6 miesięcy, z czego 98 osób to kobiety (tj. 26,8% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 67 osób mężczyźni (tj. 29,9% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia). Natomiast najmniej liczna grupa - 48 osób (tj. 8,1% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy, z czego 43 kobiety (tj. 11,8% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 5 mężczyzn (tj. 2,2% ogółu bezrobotnych do 25 roku życia. 3

24 1,3% 0,3% 26,8% 24,9% 23,7% 21,6% 48,2% 53,2% 0,4% 0,7% 21,6% 25,6% 23,9% 22,4% 54,2% 51,3% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku bez stażu Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na płeć i staż pracy - stan na r do 1 roku bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych do 25 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,6% 26,8% 24,9% 1-5 lat ,4% 23,7% 21,6% 5-10 lat ,7% 1,3% 0,3% bez stażu ,3% 48,2% 53,2% Najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (302 osoby, tj. 51,3% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez stażu pracy, z czego 194 osoby stanowiły kobiety (tj. 53,2% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 108 osób stanowili mężczyźni (tj. 48,2% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia). 4

25 7,4% 8,6% 11,6% 15,9% 15,4% 13,0% 18,2% 23,3% 22,8% 22,5% 21,2% 20,3% 2. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie nieposiadającą kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniających do wykonywania zawodu. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, stażu pracy ogółem i płci. Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 2 1 do pow Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do ,6% 7,4% -4,2% ,9% 15,4% -0,5% ,3% 22,8% -0,5% ,5% 21,2% -1,3% ,2% 20,3% 2,1% powyżej ,6% 13,0% 4,4% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (304 osoby) na dzień 30 czerwca 2013r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 3 do 6 miesięcy. Ilość tych osób utrzymuje się nadal na wysokim poziomie, chociaż nastąpił w porównaniu do końca analogicznego okresu spadek w tej kategorii o 0,5% ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. Natomiast najmniej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (98 osób) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, ale w tym przypadku nastąpił w porównaniu 30 czerwca 2012 roku spadek o 4,2%. 5

26 3,4% 3,1% 9,9% 10,6% 15,3% 16,1% 18,1% 17,5% 22,4% 26,5% 26,3% 31,0% 5,9% 9,6% 8,0% 15,5% 15,3% 20,6% 17,2% 26,2% 23,5% 19,8% 16,2% 22,2% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 30 czerwca w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,6% 5,9% ,5% 15,3% ,2% 20,6% ,5% 19,8% ,2% 22,2% powyżej ,0% 16,2% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg wieku (w latach) lata

27 9,1% 7,8% 13,0% 12,8% 18,0% 19,1% 16,4% 23,5% 23,7% 28,4% 28,0% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r lata Mężczyźni Kobiety Wiek osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w latach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,5% 23,5% 28,4% ,3% 23,7% 28,0% ,1% 13,0% 18,0% ,5% 19,1% 16,4% ,6% 12,8% 9,1% ,1% 7,8% Najwięcej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (353 osoby, tj. 26,5% ogółu osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) było w wieku lata, z czego 230 osób to kobiety (tj. 28,4% ogółu bezrobotnych kobiet bez kwalifikacji zawodowych) i 123 osoby to mężczyźni (tj. 23,5% ogółu bezrobotnych mężczyzn bez kwalifikacji zawodowych). 7

28 13,2% 18,5% 10,1% 1 11,1% 10,6% 11,9% 6,0% 5,7% 1,1% 21,4% 21,1% 26,6% 32,6% 3,6% 2,9% 9,8% 10,1% 8,4% 8,3% 10,8% 10,8% 15,6% 16,4% 20,8% 21,2% 31,1% 30,2% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na staż pracy ogłem i płeć - stan na r do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety 8

29 Staż pracy ogółem osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,4% 13,2% 18,5% 1-5 lat ,2% 21,4% 21,1% 5-10 lat ,1% 10,1% lat ,8% 11,1% 10,6% lat ,3% 11,9% 6,0% 30 lat i więcej ,9% 5,7% 1,1% bez stażu ,2% 26,6% 32,6% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych bz kwalifikacji zawodowych najliczniejszą grupę stanowiło 403 osoby (w tym 264 kobiety i 139 mężczyzn) nie posiadających stażu pracy, a najmniej bezrobotnych (39 osób, z czego 9 kobiet i 30 mężczyzn) było ze stażem pracy 30 lat i więcej. 9

30 2,1% 0,9% 3,1% 2,2% 6,8% 6,4% 14,6% 12,5% 21,9% 28,1% 51,5% 49,9% 3. Długotrwale bezrobotni Bezrobotny długotrwale oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie pozostającą w rejestrze tego urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. W określeniu liczby tych osób przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura osób długotwale bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Czas pozostawania bez pracy osób długotrwale bezrobotnych w miesiącach Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do ,1% 0,9% -1,1% ,1% 2,2% -0,9% ,8% 6,4% -0,4% ,6% 12,5% -2,2% ,5% 49,9% -1,7% powyżej ,9% 28,1% 6,3% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba długotrwale bezrobotnych (704 osoby) na dzień 30 czerwca 2013r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Liczba ta utrzymuje się na wysokim poziomie, nastąpił w tej kategorii w porównaniu do końca czerwca 2012 roku spadek o 1,7% ogółu długotrwale bezrobotnych. Natomiast najmniej długotrwale bezrobotnych (13 osób) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do analogicznego okresu spadek o 1,1%. 10

31 4,1% 4,2% 11,7% 11,3% 11,5% 16,3% 20,8% 18,0% 22,1% 20,3% 29,4% 30,2% 1,3% 0,7% 2,9% 1,8% 7,1% 6,1% 14,3% 11,5% 23,1% 30,7% 51,3% 49,1% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób długotrwale bezrobotnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,3% 0,7% ,9% 1,8% ,1% 6,1% ,3% 11,5% ,3% 49,1% powyżej ,1% 30,7% Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wieku w latach lata

32 6,9% 9,3% 14,1% 2 18,5% 15,8% 12,4% 17,2% 23,9% 26,5% 35,5% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r lata mężczyźni kobiety Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: Wiek osób długotrwale bezrobotnych w latach liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,7% 6,9% 14,1% ,2% 2 35,5% ,1% 18,5% 23,9% ,3% 26,5% 17,2% ,5% 15,8% 9,3% ,2% 12,4% Najwięcej długotrwale bezrobotnych (427 osób, tj. 30,2% ogółu osób długotrwale bezrobotnych) było w wieku lat, w tym 95 mężczyzn (tj. 2 ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci) w tym 332 kobiety (tj. 35,5% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci). 12

33 2,5% 8,2% 11,2% 17,9% 13,1% 24,8% 21,4% 28,8% 29,5% 42,6% 10,9% 10,2% 11,0% 9,6% 23,5% 22,5% 24,1% 23,9% 30,4% 33,9% wyższe Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wykształcenia policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: Wykształcenie osób długotrwale bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,2% 8,2% 11,2% policealne i średnie zawodowe ,5% 17,9% 24,8% średnie ogólnokształcące ,6% 2,5% 13,1% zasadnicze zawodowe ,9% 28,8% 21,4% gimnazjalne i poniżej ,9% 42,6% 29,5% 13

34 1,7% 8,6% 9,4% 8,6% 13,9% 17,2% 14,3% 15,8% 12,0% 20,4% 17,2% 18,9% 22,1% 19,9% 3,3% 4,0% 12,3% 12,1% 12,9% 12,6% 16,0% 15,3% 20,6% 20,5% 15,4% 18,3% 19,6% 17,2% Ponadto wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 479 osób (w tym 276 kobiet i 137 mężczyzn) posiadających wykształcenie gimnazjalne i niższe Najmniej długotrwale bezrobotnych 135 osób (z czego 123 to kobiety i 12 to mężczyźni) posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące. Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg stażu pracy ogółem 2 1 do 1 roku lat i więcej bez stażu Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r. 2 1 do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety 14

35 Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: Staż pracy ogółem osób długotrwale bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,1% 8,6% 13,9% 1-5 lat ,5% 17,2% 22,1% 5-10 lat ,3% 14,3% 15,8% lat ,3% 20,4% 17,2% lat ,6% 18,9% 9,4% 30 lat i więcej ,0% 8,6% 1,7% bez stażu ,2% 12,0% 19,9% Natomiast wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły 289 osób (w tym 207 kobiet) posiadających doświadczenie od 1 do 5 lat. Najmniej długotrwale bezrobotnych - 57 osób (w tym 16 kobiet i 41 mężczyzn) posiadało staż pracy 30 lat i więcej. 15

36 5,5% 4,4% 6,2% 5,1% 17,3% 18,4% 28,5% 30,5% 42,6% 41,7% 4. Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotny powyżej 50 roku życia oznacza osobę nieposiadającą zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończyła, co najmniej 50 rok życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg wykształcenia wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia r r r r. w okresie r r. wyższe ,5% 4,4% -1,1% policealne i średnie zawodowe ,3% 18,4% 1,1% średnie ogólnokształcące ,2% 5,1% -1,1% zasadnicze zawodowe ,5% 30,5% 2,0% gimnazjalne i poniżej ,6% 41,7% -0,9% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia (334 osoby) na dzień 30 czerwca 2013r. w powiecie gdańskim legitymowała się tylko wykształceniem gimnazjalnym i niższym, tj. 41,7% ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Natomiast najmniej bezrobotnych powyżej 50 roku życia (35 osób) posiadało ukończone studia wyższe, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku spadek o 1,1% w ogóle osób bezrobotnych do 50 roku życia. 16

37 3,2% 4,0% 4,8% 5,6% 7,7% 7,5% 4,8% 18,6% 17,9% 23,5% 22,6% 37,3% 37,5% 3,1% 6,0% 2,4% 8,6% 13,7% 24,4% 25,8% 34,1% 35,2% 46,7% 5 Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,1% 6,0% policealne i średnie zawodowe ,7% 24,4% średnie ogólnokształcące ,4% 8,6% zasadnicze zawodowe ,1% 25,8% gimnazjalne i poniżej ,7% 35,2% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu

38 7,6% 7,6% 14,1% 12,5% 10,9% 13,4% 20,1% 23,8% 20,8% 18,3% 25,3% 25,6% Staż pracy ogółem osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,0% 3,8% 4,3% 1-5 lat ,6% 6,4% 4,6% 5-10 lat ,5% 6,2% 9,2% lat ,6% 19,9% 26,1% lat ,5% 37,2% 37,8% 30 lat i więcej ,9% 21,5% 13,2% bez stażu ,1% 4,9% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych powyżej 50 roku życia najliczniejszą grupę stanowiło 300 osób, (z czego 132 kobiety i 168 mężczyzn) posiadających staż pracy lat. Stanowili oni 37,5% ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym odpowiednio 37,8% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia i 37,2% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Wśród ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia najmniej było (32 osoby, tj. 4,0% ogółu tych bezrobotnych) z stażem do 1 roku, w tym 15 osób stanowiły kobiety (4,3% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia), zaś najmniej mężczyzn (17 osób, 3,8% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia) było z stażem pracy do 1 roku. Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow

39 7,5% 7,7% 12,4% 12,6% 12,4% 14,6% 20,6% 19,5% 22,1% 19,2% 26,4% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach)i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,6% 7,5% 7,7% ,5% 12,4% 12,6% ,1% 20,6% 19,5% ,8% 22,1% 19,2% ,6% 26,4% powyżej ,4% 12,4% 14,6% Najwięcej bezrobotnych powyżej 50 roku życia (205 osób, tj. 25,6% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres od 12 do 24 miesięcy, z czego były 92 kobiety (tj. 26,4% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia) i 113 mężczyzn (tj. ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Natomiast najmniej liczna grupa - 61 osób (tj. 7,6% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) - była bez zatrudnienia do 1 miesiąca, z czego 27 kobiet (tj. 7,7% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia) i 34 mężczyzn (tj. 7,5% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). 19

40 7,9% 7,1% 11,5% 13,8% 19,4% 16,8% 21,5% 21,9% 20,4% 20,9% 19,4% 19,4% 5. Niepełnosprawni W określeniu liczby niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 2 1 do pow Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych niepełnosprawnych Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. do ,9% 7,1% -0,7% ,5% 13,8% 2,3% ,4% 16,8% -2,5% ,5% 21,9% 0,5% ,4% 20,9% 0,5% powyżej ,4% 19,4% 20

41 5,8% 8,2% 14,0% 13,6% 13,6% 16,3% 20,9% 20,9% 22,7% 22,1% 2 21,8% Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 2 1 do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych niepełnosprawnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,8% 8,2% ,0% 13,6% ,9% 13,6% ,9% 22,7% ,1% 2 powyżej ,3% 21,8% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych niepełnosprawnych (43 osoby) na dzień 30 czerwca 2013r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 6 do 12 miesięcy. Natomiast najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych (14 osób) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca. 21

42 2,7% 11,6% 11,6% 14,5% 10,5% 18,2% 27,9% 22,1% 16,3% 26,4% 38,2% 5,2% 6,6% 6,3% 7,1% 16,8% 13,3% 13,6% 14,8% 28,8% 24,5% 33,7% 29,3% Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wieku w latach lata Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r lata Mężczyźni Kobiety Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: Wiek bezrobotnych niepełnosprawnych w latach liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,6% 11,6% 2,7% ,3% 11,6% 14,5% ,8% 10,5% 18,2% ,7% 27,9% 38,2% ,5% 22,1% 26,4% ,1% 16,3% 22

43 4,7% 5,5% 3,5% 10,9% 19,8% 22,7% 29,1% 36,0% 36,0% 31,8% 3,7% 5,1% 9,9% 7,7% 16,2% 21,4% 35,6% 32,1% 34,6% 33,7% Najwięcej bezrobotnych niepełnosprawnych (66 osób, tj. 33,7% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych) było w wieku lat, w tym 42 kobiety i 24 mężczyzn. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wykształcenia wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety 23

44 4,7% 5,1% 8,4% 8,2% 16,2% 15,8% 11,0% 15,8% 12,6% 9,2% 20,9% 22,4% 26,2% 23,5% Wykształcenie osób bezrobotnych niepełnosprawnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,1% 4,7% 5,5% policealne i średnie zawodowe ,4% 19,8% 22,7% średnie ogólnokształcące ,7% 3,5% 10,9% zasadnicze zawodowe ,1% 36,0% 29,1% gimnazjalne i poniżej ,7% 36,0% 31,8% Wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 66 osób (w tym 35 kobiet i 31 mężczyzn) posiadających wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych - 10 osób (z czego 6 kobiety i 4 mężczyzn) - ukończyła studia wyższe. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu 24

45 8,1% 8,2% 7,0% 3,6% 9,3% 9,1% 16,3% 15,5% 14,0% 17,3% 17,4% 26,4% 27,9% 2 Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych niepełnosprawnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,2% 8,1% 8,2% 1-5 lat ,8% 16,3% 15,5% 5-10 lat ,8% 14,0% 17,3% lat ,4% 17,4% 26,4% lat ,5% 27,9% 2 30 lat i więcej ,1% 7,0% 3,6% bez stażu ,2% 9,3% 9,1% Natomiast wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 46 osób posiadających staż pracy lat. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych - 10 osób posiadało staż pracy 30 lat i więcej 25

46 8,3% 5,5% 12,2% 10,1% 16,2% 21,4% 18,3% 15,5% 22,7% 23,5% 24,5% 21,8% 6. Osoby bezrobotne samotnie wychowujące dzieci do 18 roku życia Osoba bezrobotna samotnie wychowująca dzieci do 18 roku życia - oznacza to osobę samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W określeniu liczby osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. do ,3% 5,5% ,2% 16,2% ,4% 22,7% ,5% 18,3% ,5% 21,8% powyżej ,1% 15,5% Powyższe dane statystyczne wskazują, że na dzień 30 czerwca 2013r. największa liczba bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia to 104 osoby w powiecie gdańskim które pozostawały bez pracy od 3 do 6 miesięcy. 26

47 1,4% 8,7% 4,9% 14,4% 10,1% 10,1% 26,1% 19,0% 19,8% 23,9% 18,0% 43,5% Struktura osób bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,7% 4,9% ,1% 14,4% ,5% 19,0% ,1% 19,8% ,1% 23,9% powyżej ,4% 18,0% 27

48 5,8% 5,7% 2,9% 0,8% 26,7% 27,5% 21,1% 18,8% 44,9% 45,8% 1,2% 1,1% 7,3% 7,6% 25,1% 23,6% 18,3% 22,1% 48,0% 45,6% Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia wg wieku w latach lata Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r lata Mężczyźni Kobiety Wiek (w latach) bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,6% 5,8% 26,7% ,6% 44,9% 45,8% ,1% 27,5% 21,1% ,6% 18,8% 5,7% ,1% 2,9% 0,8% 28

49 5,8% 3,9% 1,4% 13,0% 21,3% 13,1% 27,5% 19,5% 42,2% 52,2% 4,9% 4,1% 11,3% 17,7% 11,4% 20,1% 24,2% 20,7% 41,9% 43,7% Najwięcej bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia (209 osób, tj. 45,6% ogółu bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia) było w wieku lata, w tym 178 kobiet (tj. 45,8% ogółu bezrobotnych kobiet wychowujących dziecko do 18 roku życia). 5 Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia wg wykształcenia wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety 29

50 1,8% 2,2% 0,7% 10,4% 8,5% 16,8% 19,0% 17,4% 17,5% 26,3% 26,9% 27,2% 25,3% Wykształcenie bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,1% 5,8% 3,9% policealne i średnie zawodowe ,1% 13,0% 21,3% średnie ogólnokształcące ,4% 1,4% 13,1% zasadnicze zawodowe ,7% 27,5% 19,5% gimnazjalne i poniżej ,7% 52,2% 42,2% Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu 30

51 2,9% 2,1% 2,9% 0,3% 18,8% 19,0% 15,9% 17,7% 11,6% 8,0% 11,6% 36,2% 25,2% 27,8% Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r. do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,0% 18,8% 19,0% 1-5 lat ,9% 36,2% 25,2% 5-10 lat ,5% 15,9% 17,7% lat ,5% 11,6% 8,0% lat ,2% 2,9% 2,1% 30 lat i więcej ,7% 2,9% 0,3% bez stażu ,3% 11,6% 27,8% Natomiast wśród wszystkich bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia najliczniejszą grupę stanowiło 116 osób (w tym 108 kobiet) nie posiadających żadnego stażu pracy. Najmniej osób bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia to 3 osoby, które posiadały staż pracy 30 lat i więcej. 31

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 26 z załącznikami Powiat Gdański Gdańsk, styczeń 27 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.26

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011 2014 za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Przedruk w całości lub w części wykorzystanie. danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła

Przedruk w całości lub w części wykorzystanie. danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NADWYŻKA I NIEDOBÓR SIŁY ROBOCZEJ WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH I SEKCJI POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) Raport za 2010 rok 2011

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 ` tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; faks: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl; e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011-2014" za 2012

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2011 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2011 rok LUTY, 2012 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 4 III. PODMIOTY GOSPODARCZE.

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2015 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2015 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2015 rok LUTY, 2016 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP 3 II. LUDNOŚĆ.. 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE. 10 IV.

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2013 r. marzec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.03.2006r. Lubin, marzec 2006 r. SPIS TREŚCI I Poziom, struktura i stopa bezrobocia. 3 1 Poziom

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Lubin, styczeń 2013r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Rynek pracy na terenie powiatu leskiego Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Na sytuację na rynku pracy w województwie podkarpackim mają wpływ : - zmiany w strukturze ludności i procesy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011 2014 za 2014 rok

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r.

Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r. Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r. OPRACOWANIE ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII I STATYSTYKI WSSE W GDAŃSKU Spis treści Spis treści I. Dane ogólne 1 II. Dane dotyczące powiatów i gmin 3 III. Dane wg

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2016-02-17 Kontakt: e-mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66, fax 89 524 36 67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl PODMIOTY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Ankieta na charakter anonimowy. ***

Ankieta na charakter anonimowy. *** *** Niniejszy kwestionariusz został przygotowany w ramach projektu partnerskiego pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia doświadczenia europejskie przez przedstawicieli parterów z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Na metropolitalnym rynku pracy II kwartał 2014 roku okazał się niezwykle gorącym okresem. Na całym obszaże Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r.

Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r. Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r. zamek był siedzibą najwyższych władz Zakonu Krzyżackiego WIELKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status najdłuższego w Europie. Mierzył 1 052 metry WIELKOŚĆ I STOPA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 Opracowania sygnalne URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2013 r. sierpień 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 110 893 109 708-1 185-1,1%

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2015 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie danych o wielkości i

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

*** Proszę zakreślić właściwą odpowiedź w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej. H.) Transport i gospodarka magazynowa

*** Proszę zakreślić właściwą odpowiedź w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej. H.) Transport i gospodarka magazynowa *** Niniejszy kwestionariusz został przygotowany w ramach projektu partnerskiego pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia doświadczenia europejskie przez przedstawicieli parterów z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce 1 (data opracowania: grudzień 214 r.) Główne wnioski: W 214 r. rośnie skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, przede wszystkim w ramach tzw. procedury

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2008 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2008 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2008 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2009 R. 1 1. ABSOLWENCI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W CHOSZCZNIE OD 01.01.2008

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2014 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie danych o wielkości i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. 1 Maja 8B, tel. 89 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2014 ROKU Iława, 2015

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Ostatni kwartał 2013 roku nie przyniósł większych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Mobilność i jej wpływ na zatrudnienie mieszkańców wsi

Mobilność i jej wpływ na zatrudnienie mieszkańców wsi Mobilność i jej wpływ na zatrudnienie mieszkańców wsi Joanna Michałowska kierownik sekcji badań rynku pracy, PBS DGA Sp. z o.o. Wdzydze Kiszewskie, 04.11.2011 Status na rynku pracy 2 100% 90% 27,7 32,7

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci Działamy niezawodnie Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci O badaniu Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie home.pl w lutym 2016 r. Wzięło w nim udział 200

Bardziej szczegółowo

V 2016 III 2016 IV 2016 VI 2016 POWIAT BRZESKI. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

V 2016 III 2016 IV 2016 VI 2016 POWIAT BRZESKI. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy: Stopa bezrobocia w Polsce 10,3 10,3 Stopa bezrobocia w Małopolsce 8,8 8,8 Stopa bezrobocia w powiecie brzeskim 10,9 11,2 Liczba bezrobotnych (ogółem) 3897 4018 3828 Kobiety 2124 2168 2061 Osoby z prawem

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fa: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Gdańsk 2014 Wstęp Szkolenia

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl

http://bydgoszcz.stat.gov.pl Szeroko rozumiane pojęcie warunków pracy obejmuje m. in.: charakterystykę warunków pracy, wypadki przy pracy, czas pracy i strajki. W niniejszym opracowaniu zawarto dane dotyczące warunków pracy i wypadków

Bardziej szczegółowo

OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RAPORT Z BADANIA DOTYCZĄCEGO OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ JEGO WPŁYWU NA OBECNĄ SYTUACJĘ DOTACJOBIORCY NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 30.01.2014 r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 30.01.2014 r. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 30.01.2014 r. W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizował szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia

Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia Tabela 2. Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia Osoby w wieku 18-25 lat 1. Odniesienie w prawie Art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011 W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo