INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013

2 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z r. Źródło: WUP Źródło: WUP

3 Stopa bezrobocia ,4 13,2 13,0 12,1 10,2 8,7 Polska pomorskie p.gdański Stopa bezrobocia w powiecie gdańskim w I półroczu 2013 roku ,9 10,4 10,7 10,7 10,5 10, Wielkość bezrobocia w powiecie gdańskim w I półroczu 2013 roku

4 Wielkość bezrobocia w gminach powiatu gdańskiego - stan na r Pruszcz Gdański (m.) Pruszcz Gdański (gm.) Trąbki Wielkie Kolbudy Pszczółki Cedry Wielkie Przywidz Suchy Dąb Wielkość bezrobocia w województwie pomorskim - stan na r. m.sopot 891 nowodworski pucki sztumski gdański kościerski lęborski człuchowski kartuski malborski m.słupsk tczewski kwidzyński bytowski m.gdynia słupski chojnicki starogardzki wejherowski m.gdańsk

5 2. Napływy bezrobotnych W pierwszym półroczu 2013r. zarejestrowano ogółem 2568 osób bezrobotnych, czyli nastąpił spadek liczby osób nowo zarejestrowanych w stosunku do analogicznego okresu o 276 osób Napływy bezrobotnych w powiecie gdańskim w I półroczu 2013r Pośrednictwo pracy W pierwszej połowie 2013r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku zgłoszono 593 oferty pracy z firm mających swoje siedziby na terenie powiatu gdańskiego Liczba pozyskanych ofert pracy z powiatu gdańskiego w I półroczu 2013 roku

6 Oferty pracy zgłoszone z terenu powiatu gdańskiego wg wybranych branż w I półroczu 2013r. Organizacje i zespoły eksterytorialne Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe Działalność niezidentyfikowana Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do Górnictwo i wydobywanie Informacja i komunikacja Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Transport i gospodarka magazynowa Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Pozostała działalność usługowa Działalność związana z zakwaterowaniemi usługami gastronomicznymi Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Edukacja Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Budownictwo Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów samochod., Przetwórstwo przemysłowe

7 Liczba podjęć pracy w I półroczu 2013r

8 ZAŁĄCZNIKI 7

9 8,0% 7,5% 10,4% 11,4% 16,6% 15,2% 17,6% 24,0% 23,1% 23,8% 22,4% 19,9% Załącznik 1 STRUKTURA BEZROBOCIA 1. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku) obliczony w pełnych miesiącach. W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy w miesiącach przyjęto sześć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni do 1 miesiąca, 1-3 miesięcy, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy, miesięcy oraz powyżej 24 miesięcy. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. 3 Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 2 1 do pow Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do 1 miesiąca ,4% 8,0% -2,4% 1-3 miesięcy ,6% 15,2% -1,4% 3-6 miesięcy ,0% 23,1% -0,9% 6-12 miesięcy ,8% 22,4% -1,5% miesięcy ,6% 19,9% 2,3% powyżej 24 miesięcy ,5% 11,4% 3,9% 1

10 6,6% 1 7,7% 16,5% 14,2% 16,8% 14,1% 21,1% 26,0% 23,0% 22,0% 22,1% Największa liczba bezrobotnych (822 osoby) na dzień 30 czerwca 2013r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 3 do 6 miesięcy. Wzrosła liczba osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy o 3,9% w ogólnej liczbie osób bezrobotnych. Nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych pozostających bez pracy do 1 miesiąca o 2,4% i obecnie wynosi 285 osób. Struktura osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 mężczyźni kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,6% ,5% 14,2% ,0% 21,1% ,0% 22,0% ,8% 22,1% powyżej ,7% 14,1% 2

11 Najwięcej bezrobotnych (263 osoby) pozostawało bez pracy przez okres od 3 do 6 miesięcy i wpisywało się w granice wiekowe lata, z czego 118 osób stanowili mężczyźni, natomiast 145 osób to kobiety. Należy pamiętać, iż podstawą zakwalifikowania do danej grupy wieku jest data urodzenia. Wiek osób bezrobotnych w latach razem Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2013r. Bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy do powyżej 24 OGÓŁEM i więcej RAZEM MĘŻCZYŹNI i więcej RAZEM KOBIETY i więcej

12 Najwięcej bezrobotnych (261 osób, z czego 143 kobiety i 118 mężczyzn) pozostawało bez pracy od 12 do 24 miesięcy oraz jednocześnie posiadali wykształcenie gimnazjalne i niższe, a najmniej bezrobotnych (40 osób, z czego 29 kobiet i 11 mężczyzn) było bez pracy powyżej 24 miesięcy i posiadało wykształcenie wyższe. Wykształcenie osób bezrobotnych razem Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2013r. Bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy do powyżej 24 OGÓŁEM wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM MĘŻCZYŹNI wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM KOBIETY wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM

13 Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 219 osób (w tym 125 kobiet) pozostających bez pracy od 3 do 6 miesięcy posiadających doświadczenie zawodowe od 1 do 5 lat, a najmniej bezrobotnych (12 osób, z czego 10 mężczyzna) było bez pracy powyżej 24 miesięcy i z stażem pracy 30 lat i więcej. Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2013r. Staż pracy osób bezrobotnych razem osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM MĘŻCZYŹNI do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM KOBIETY do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM

14 11,9% 12,1% 11,2% 10,7% 22,5% 22,6% 23,7% 24,2% 30,6% 30,4% 2. Struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na ich wykształcenie przyjęto pięć kategorii, a mianowicie są bezrobotni z wykształceniem: wyższym, policealnym i średnim zawodowym, średnim ogólnokształcącym, zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym. Procentowy udział bezrobotnych wg wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. wyższe ,9% 12,1% 0,1% policealne i średnie zawodowe ,5% 22,6% 0,1% średnie ogólnokształcące ,2% 10,7% -0,5% zasadnicze zawodowe ,7% 24,2% 0,5% gimnazjalne i poniżej ,6% 30,4% -0,2% Powyższe dane wskazują, że w porównaniu do stanu z 30 czerwca 2012r. w powiecie gdańskim struktura bezrobotnych wg wykształcenia zmieniła się nieznacznie. Nadal wśród osób bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 30,4%. Liczba ta zmniejszyła się w stosunku do 30 czerwca 2012r. o 0,2%. Ponadto bardzo liczną grupę stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,2%) oraz policealne i średnie zawodowe (22,6%). Najmniej osób posiadało wykształcenie wyższe (12,1%) i średnie ogólnokształcące (10,7%). 6

15 8,6% 6,2% 14,5% 14,0% 19,0% 21,0% 25,2% 28,8% 25,4% 37,4% wyższe Struktura osób bezrobotnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: Wykształcenie osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,6% 14,5% policealne i średnie zawodowe ,0% 25,2% średnie ogólnokształcące ,2% 14,0% zasadnicze zawodowe ,8% 21,0% gimnazjalne i poniżej ,4% 25,4% Wśród ogólnej liczby bezrobotnych z wykształceniem wyższym kobiety stanowiły 302 osoby, zaś mężczyźni 127. Duża różnica w liczbie osób pomiędzy kobietami a mężczyznami wystąpiła również wśród pozostałych typów wykształcenia. 7

16 3. Udział kobiet wśród ogółu osób bezrobotnych ,1% 41,4% 61,9% 58,6% mężczyźni kobiety Płeć Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. kobiety ,9% 58,6% -3,3% mężczyźni ,1% 41,4% 3,3% W I połowie 2013r. w powiecie gdańskim zwiększyła się liczba mężczyzn wśród ogółu osób bezrobotnych w stosunku do końca analogicznego okresu, ponieważ o 3,3% zmniejszyła się ogólna liczba bezrobotnych kobiet. Spośród ogólnej liczby bezrobotnych na r. kobiety stanowiły 2085 osób (tj. 58,6% ogółu osób bezrobotnych), a mężczyźni 1475 (tj. 41,4% ogółu osób bezrobotnych). 8

17 15,2% 11,4% 8,2% 8,4% 17,5% 18,7% 16,1% 20,2% 26,1% 23,6% 34,6% Struktura osób bezrobotnych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: Wiek osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,2% 17,5% ,1% 34,6% ,7% 23,6% ,2% 16,1% ,4% 8,2% ,4% - Najliczniejsza grupa kobiet pozostających bez zatrudnienia posiadała wiek lat (1106 osób, w tym 721 kobiet i 385 mężczyzn). Najmniej kobiet 171 osób (tj. 8,2% ogółu bezrobotnych) posiadała wiek 55 lat i więcej. Natomiast najliczniejsza grupa mężczyzn to 385 osób (tj. 26,1% ogółu bezrobotnych) w wieku lata, a najmniej 124 mężczyzn (tj. 8,4% ogółu bezrobotnych) w wieku powyżej 60 lat. 9

18 4,6% 4,2% 11,9% 13,5% 11,8% 11,2% 16,4% 16,2% 15,8% 16,0% 17,7% 16,9% 21,9% 22,0% 4. Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy W tym przypadku w określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na staż pracy w miesiącach przyjęto siedem kategorii, a mianowicie są bezrobotni ze stażem pracy ogółem do 1 roku, 1-5 lat, 5-10 lat, lat, 30 lat i więcej oraz bez stażu. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku), obliczony w pełnych miesiącach. Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem 2 1 do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do 1 roku ,9% 13,5% 1,7% 1-5 lat ,9% 22,0% 0,1% 5-10 lat ,4% 16,2% -0,2% lat ,8% 16,0% 0,2% lat ,8% 11,2% -0,6% 30 lat i więcej ,6% 4,2% -0,4% bez stażu ,7% 16,9% -0,8% Powyższe dane wskazują, że na dzień 30 czerwca 2013r. w powiecie gdańskim w porównaniu do analogicznego okresu struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem nieznacznie się zmieniła. Spośród wszystkich osób bezrobotnych największą grupę bezrobotnych (783 osoby, tj. 22,0% ogółu bezrobotnych) stanowili bezrobotni ze stażem pracy od 1 do 5 lat. Najmniej liczna grupa bezrobotnych (150 osób, tj. 4,2% ogółu bezrobotnych) posiadała staż pracy 30 lat i więcej. 10

19 8,4% 6,8% 2,4% 13,1% 13,8% 13,3% 18,3% 16,5% 15,6% 14,2% 18,8% 21,1% 22,6% Struktura osób bezrobotnych w podziale na staż pracy i płeć - stan na r. 2 1 do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do 1 roku ,1% 13,8% 1-5 lat ,1% 22,6% 5-10 lat ,3% 18,3% lat ,5% 15,6% lat ,4% 30 lat i więcej ,8% 2,4% bez stażu ,2% 18,8% Najliczniejsza grupa kobiet pozostających bez zatrudnienia posiadała staż pracy od 1 do 5 lat (472 osoby, tj. 22,6% ogółu bezrobotnych), zaś najmniej - 50 kobiet (tj. 2,4% ogółu bezrobotnych) posiadało staż pracy 30 lat i więcej. Natomiast najliczniejsza grupa mężczyzn to 311 osób (tj. 21,1% ogółu bezrobotnych) posiadała staż pracy od 1 do 5 lat, a najmniej 100 mężczyzn (tj. 6,8% ogółu bezrobotnych) miało staż pracy 30 lat i więcej. 11

20 5. Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku Bezrobotni Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. z prawem do zasiłku ,9% 17,2% 3,7% bez prawa do zasiłku ,1% 82,8% -3,7% Powyższe dane statystyczne wskazują, że wśród ogólnej liczby osób nie posiadających zatrudnienia zarejestrowanych z terenu powiatu gdańskiego w dniu 30 czerwca 2013r. uprawnieni do pobierania zasiłku dla bezrobotnych stanowili 17,2%. W stosunku do danych z analogicznego okresu udział ten nieznacznie wzrósł (o 3,7%) Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku wg płci - stan na r. 83,5% 81,7% 16,5% 18,3% kobiety mężczyźni z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku Osoby bezrobotne zarejestrowane Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety z prawem do zasiłku ,3% 16,5% bez prawa do zasiłku ,7% 83,5% 12

21 4,7% 4,4% 21,0% 16,0% 16,5% 20,4% 28,3% 27,2% 29,5% 32,1% Załącznik 2 OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 1. Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotny do 25 roku życia oznacza osobę nieposiadającą zatrudnienia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyła 25 roku życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia r r r r. w okresie r r. wyższe ,7% 4,4% -0,2% policealne i średnie zawodowe ,3% 27,2% -1,2% średnie ogólnokształcące ,0% 16,0% - zasadnicze zawodowe ,5% 20,4% 3,9% gimnazjalne i poniżej ,5% 32,1% 2,6% Powyższe dane statystyczne wskazują, że w porównaniu do r. w powiecie gdańskim nieznacznie zmieniła się struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia. Największa liczba bezrobotnych do 25 roku życia (189 osób) na dzień 30 czerwca 2013r. posiadała wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Najmniej bezrobotnych do 25 roku życia (26 osób) posiadało ukończone studia wyższe, w tym przypadku nastąpił, w porównaniu do końca analogicznego okresu spadek procentowy w tej grupie osób bezrobotnych o 0,2%. 1

22 5,4% 8,1% 12,4% 11,2% 18,0% 15,3% 21,7% 21,4% 21,2% 22,2% 28,0% 1,8% 6,0% 14,3% 17,0% 17,8% 26,8% 27,4% 24,6% 32,6% 31,8% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia wyższe Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,8% 6,0% policealne i średnie zawodowe ,8% 27,4% średnie ogólnokształcące ,3% 17,0% zasadnicze zawodowe ,6% 17,8% gimnazjalne i poniżej ,6% 31,8% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow

23 2,2% 15,2% 10,7% 7,1% 15,1% 13,7% 11,8% 22,8% 22,8% 21,9% 29,9% 26,8% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych do 25 roku życia w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,4% 15,2% 10,7% ,0% 22,8% 15,1% ,0% 29,9% 26,8% ,2% 22,8% 21,9% ,2% 7,1% 13,7% powyżej ,1% 2,2% 11,8% Najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (165 osób, tj. 28,0% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres od 3 do 6 miesięcy, z czego 98 osób to kobiety (tj. 26,8% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 67 osób mężczyźni (tj. 29,9% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia). Natomiast najmniej liczna grupa - 48 osób (tj. 8,1% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy, z czego 43 kobiety (tj. 11,8% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 5 mężczyzn (tj. 2,2% ogółu bezrobotnych do 25 roku życia. 3

24 1,3% 0,3% 26,8% 24,9% 23,7% 21,6% 48,2% 53,2% 0,4% 0,7% 21,6% 25,6% 23,9% 22,4% 54,2% 51,3% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku bez stażu Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na płeć i staż pracy - stan na r do 1 roku bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych do 25 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,6% 26,8% 24,9% 1-5 lat ,4% 23,7% 21,6% 5-10 lat ,7% 1,3% 0,3% bez stażu ,3% 48,2% 53,2% Najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (302 osoby, tj. 51,3% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez stażu pracy, z czego 194 osoby stanowiły kobiety (tj. 53,2% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 108 osób stanowili mężczyźni (tj. 48,2% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia). 4

25 7,4% 8,6% 11,6% 15,9% 15,4% 13,0% 18,2% 23,3% 22,8% 22,5% 21,2% 20,3% 2. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie nieposiadającą kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniających do wykonywania zawodu. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, stażu pracy ogółem i płci. Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 2 1 do pow Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do ,6% 7,4% -4,2% ,9% 15,4% -0,5% ,3% 22,8% -0,5% ,5% 21,2% -1,3% ,2% 20,3% 2,1% powyżej ,6% 13,0% 4,4% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (304 osoby) na dzień 30 czerwca 2013r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 3 do 6 miesięcy. Ilość tych osób utrzymuje się nadal na wysokim poziomie, chociaż nastąpił w porównaniu do końca analogicznego okresu spadek w tej kategorii o 0,5% ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. Natomiast najmniej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (98 osób) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, ale w tym przypadku nastąpił w porównaniu 30 czerwca 2012 roku spadek o 4,2%. 5

26 3,4% 3,1% 9,9% 10,6% 15,3% 16,1% 18,1% 17,5% 22,4% 26,5% 26,3% 31,0% 5,9% 9,6% 8,0% 15,5% 15,3% 20,6% 17,2% 26,2% 23,5% 19,8% 16,2% 22,2% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 30 czerwca w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,6% 5,9% ,5% 15,3% ,2% 20,6% ,5% 19,8% ,2% 22,2% powyżej ,0% 16,2% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg wieku (w latach) lata

27 9,1% 7,8% 13,0% 12,8% 18,0% 19,1% 16,4% 23,5% 23,7% 28,4% 28,0% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r lata Mężczyźni Kobiety Wiek osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w latach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,5% 23,5% 28,4% ,3% 23,7% 28,0% ,1% 13,0% 18,0% ,5% 19,1% 16,4% ,6% 12,8% 9,1% ,1% 7,8% Najwięcej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (353 osoby, tj. 26,5% ogółu osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) było w wieku lata, z czego 230 osób to kobiety (tj. 28,4% ogółu bezrobotnych kobiet bez kwalifikacji zawodowych) i 123 osoby to mężczyźni (tj. 23,5% ogółu bezrobotnych mężczyzn bez kwalifikacji zawodowych). 7

28 13,2% 18,5% 10,1% 1 11,1% 10,6% 11,9% 6,0% 5,7% 1,1% 21,4% 21,1% 26,6% 32,6% 3,6% 2,9% 9,8% 10,1% 8,4% 8,3% 10,8% 10,8% 15,6% 16,4% 20,8% 21,2% 31,1% 30,2% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na staż pracy ogłem i płeć - stan na r do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety 8

29 Staż pracy ogółem osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,4% 13,2% 18,5% 1-5 lat ,2% 21,4% 21,1% 5-10 lat ,1% 10,1% lat ,8% 11,1% 10,6% lat ,3% 11,9% 6,0% 30 lat i więcej ,9% 5,7% 1,1% bez stażu ,2% 26,6% 32,6% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych bz kwalifikacji zawodowych najliczniejszą grupę stanowiło 403 osoby (w tym 264 kobiety i 139 mężczyzn) nie posiadających stażu pracy, a najmniej bezrobotnych (39 osób, z czego 9 kobiet i 30 mężczyzn) było ze stażem pracy 30 lat i więcej. 9

30 2,1% 0,9% 3,1% 2,2% 6,8% 6,4% 14,6% 12,5% 21,9% 28,1% 51,5% 49,9% 3. Długotrwale bezrobotni Bezrobotny długotrwale oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie pozostającą w rejestrze tego urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. W określeniu liczby tych osób przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura osób długotwale bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Czas pozostawania bez pracy osób długotrwale bezrobotnych w miesiącach Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do ,1% 0,9% -1,1% ,1% 2,2% -0,9% ,8% 6,4% -0,4% ,6% 12,5% -2,2% ,5% 49,9% -1,7% powyżej ,9% 28,1% 6,3% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba długotrwale bezrobotnych (704 osoby) na dzień 30 czerwca 2013r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Liczba ta utrzymuje się na wysokim poziomie, nastąpił w tej kategorii w porównaniu do końca czerwca 2012 roku spadek o 1,7% ogółu długotrwale bezrobotnych. Natomiast najmniej długotrwale bezrobotnych (13 osób) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do analogicznego okresu spadek o 1,1%. 10

31 4,1% 4,2% 11,7% 11,3% 11,5% 16,3% 20,8% 18,0% 22,1% 20,3% 29,4% 30,2% 1,3% 0,7% 2,9% 1,8% 7,1% 6,1% 14,3% 11,5% 23,1% 30,7% 51,3% 49,1% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób długotrwale bezrobotnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,3% 0,7% ,9% 1,8% ,1% 6,1% ,3% 11,5% ,3% 49,1% powyżej ,1% 30,7% Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wieku w latach lata

32 6,9% 9,3% 14,1% 2 18,5% 15,8% 12,4% 17,2% 23,9% 26,5% 35,5% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r lata mężczyźni kobiety Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: Wiek osób długotrwale bezrobotnych w latach liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,7% 6,9% 14,1% ,2% 2 35,5% ,1% 18,5% 23,9% ,3% 26,5% 17,2% ,5% 15,8% 9,3% ,2% 12,4% Najwięcej długotrwale bezrobotnych (427 osób, tj. 30,2% ogółu osób długotrwale bezrobotnych) było w wieku lat, w tym 95 mężczyzn (tj. 2 ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci) w tym 332 kobiety (tj. 35,5% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci). 12

33 2,5% 8,2% 11,2% 17,9% 13,1% 24,8% 21,4% 28,8% 29,5% 42,6% 10,9% 10,2% 11,0% 9,6% 23,5% 22,5% 24,1% 23,9% 30,4% 33,9% wyższe Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wykształcenia policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: Wykształcenie osób długotrwale bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,2% 8,2% 11,2% policealne i średnie zawodowe ,5% 17,9% 24,8% średnie ogólnokształcące ,6% 2,5% 13,1% zasadnicze zawodowe ,9% 28,8% 21,4% gimnazjalne i poniżej ,9% 42,6% 29,5% 13

34 1,7% 8,6% 9,4% 8,6% 13,9% 17,2% 14,3% 15,8% 12,0% 20,4% 17,2% 18,9% 22,1% 19,9% 3,3% 4,0% 12,3% 12,1% 12,9% 12,6% 16,0% 15,3% 20,6% 20,5% 15,4% 18,3% 19,6% 17,2% Ponadto wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 479 osób (w tym 276 kobiet i 137 mężczyzn) posiadających wykształcenie gimnazjalne i niższe Najmniej długotrwale bezrobotnych 135 osób (z czego 123 to kobiety i 12 to mężczyźni) posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące. Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg stażu pracy ogółem 2 1 do 1 roku lat i więcej bez stażu Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r. 2 1 do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety 14

35 Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: Staż pracy ogółem osób długotrwale bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,1% 8,6% 13,9% 1-5 lat ,5% 17,2% 22,1% 5-10 lat ,3% 14,3% 15,8% lat ,3% 20,4% 17,2% lat ,6% 18,9% 9,4% 30 lat i więcej ,0% 8,6% 1,7% bez stażu ,2% 12,0% 19,9% Natomiast wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły 289 osób (w tym 207 kobiet) posiadających doświadczenie od 1 do 5 lat. Najmniej długotrwale bezrobotnych - 57 osób (w tym 16 kobiet i 41 mężczyzn) posiadało staż pracy 30 lat i więcej. 15

36 5,5% 4,4% 6,2% 5,1% 17,3% 18,4% 28,5% 30,5% 42,6% 41,7% 4. Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotny powyżej 50 roku życia oznacza osobę nieposiadającą zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończyła, co najmniej 50 rok życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg wykształcenia wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia r r r r. w okresie r r. wyższe ,5% 4,4% -1,1% policealne i średnie zawodowe ,3% 18,4% 1,1% średnie ogólnokształcące ,2% 5,1% -1,1% zasadnicze zawodowe ,5% 30,5% 2,0% gimnazjalne i poniżej ,6% 41,7% -0,9% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia (334 osoby) na dzień 30 czerwca 2013r. w powiecie gdańskim legitymowała się tylko wykształceniem gimnazjalnym i niższym, tj. 41,7% ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Natomiast najmniej bezrobotnych powyżej 50 roku życia (35 osób) posiadało ukończone studia wyższe, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku spadek o 1,1% w ogóle osób bezrobotnych do 50 roku życia. 16

37 3,2% 4,0% 4,8% 5,6% 7,7% 7,5% 4,8% 18,6% 17,9% 23,5% 22,6% 37,3% 37,5% 3,1% 6,0% 2,4% 8,6% 13,7% 24,4% 25,8% 34,1% 35,2% 46,7% 5 Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,1% 6,0% policealne i średnie zawodowe ,7% 24,4% średnie ogólnokształcące ,4% 8,6% zasadnicze zawodowe ,1% 25,8% gimnazjalne i poniżej ,7% 35,2% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu

38 7,6% 7,6% 14,1% 12,5% 10,9% 13,4% 20,1% 23,8% 20,8% 18,3% 25,3% 25,6% Staż pracy ogółem osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,0% 3,8% 4,3% 1-5 lat ,6% 6,4% 4,6% 5-10 lat ,5% 6,2% 9,2% lat ,6% 19,9% 26,1% lat ,5% 37,2% 37,8% 30 lat i więcej ,9% 21,5% 13,2% bez stażu ,1% 4,9% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych powyżej 50 roku życia najliczniejszą grupę stanowiło 300 osób, (z czego 132 kobiety i 168 mężczyzn) posiadających staż pracy lat. Stanowili oni 37,5% ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym odpowiednio 37,8% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia i 37,2% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Wśród ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia najmniej było (32 osoby, tj. 4,0% ogółu tych bezrobotnych) z stażem do 1 roku, w tym 15 osób stanowiły kobiety (4,3% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia), zaś najmniej mężczyzn (17 osób, 3,8% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia) było z stażem pracy do 1 roku. Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow

39 7,5% 7,7% 12,4% 12,6% 12,4% 14,6% 20,6% 19,5% 22,1% 19,2% 26,4% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach)i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,6% 7,5% 7,7% ,5% 12,4% 12,6% ,1% 20,6% 19,5% ,8% 22,1% 19,2% ,6% 26,4% powyżej ,4% 12,4% 14,6% Najwięcej bezrobotnych powyżej 50 roku życia (205 osób, tj. 25,6% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres od 12 do 24 miesięcy, z czego były 92 kobiety (tj. 26,4% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia) i 113 mężczyzn (tj. ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Natomiast najmniej liczna grupa - 61 osób (tj. 7,6% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) - była bez zatrudnienia do 1 miesiąca, z czego 27 kobiet (tj. 7,7% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia) i 34 mężczyzn (tj. 7,5% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). 19

40 7,9% 7,1% 11,5% 13,8% 19,4% 16,8% 21,5% 21,9% 20,4% 20,9% 19,4% 19,4% 5. Niepełnosprawni W określeniu liczby niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 2 1 do pow Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych niepełnosprawnych Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. do ,9% 7,1% -0,7% ,5% 13,8% 2,3% ,4% 16,8% -2,5% ,5% 21,9% 0,5% ,4% 20,9% 0,5% powyżej ,4% 19,4% 20

41 5,8% 8,2% 14,0% 13,6% 13,6% 16,3% 20,9% 20,9% 22,7% 22,1% 2 21,8% Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 2 1 do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych niepełnosprawnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,8% 8,2% ,0% 13,6% ,9% 13,6% ,9% 22,7% ,1% 2 powyżej ,3% 21,8% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych niepełnosprawnych (43 osoby) na dzień 30 czerwca 2013r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 6 do 12 miesięcy. Natomiast najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych (14 osób) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca. 21

42 2,7% 11,6% 11,6% 14,5% 10,5% 18,2% 27,9% 22,1% 16,3% 26,4% 38,2% 5,2% 6,6% 6,3% 7,1% 16,8% 13,3% 13,6% 14,8% 28,8% 24,5% 33,7% 29,3% Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wieku w latach lata Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r lata Mężczyźni Kobiety Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: Wiek bezrobotnych niepełnosprawnych w latach liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,6% 11,6% 2,7% ,3% 11,6% 14,5% ,8% 10,5% 18,2% ,7% 27,9% 38,2% ,5% 22,1% 26,4% ,1% 16,3% 22

43 4,7% 5,5% 3,5% 10,9% 19,8% 22,7% 29,1% 36,0% 36,0% 31,8% 3,7% 5,1% 9,9% 7,7% 16,2% 21,4% 35,6% 32,1% 34,6% 33,7% Najwięcej bezrobotnych niepełnosprawnych (66 osób, tj. 33,7% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych) było w wieku lat, w tym 42 kobiety i 24 mężczyzn. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wykształcenia wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety 23

44 4,7% 5,1% 8,4% 8,2% 16,2% 15,8% 11,0% 15,8% 12,6% 9,2% 20,9% 22,4% 26,2% 23,5% Wykształcenie osób bezrobotnych niepełnosprawnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,1% 4,7% 5,5% policealne i średnie zawodowe ,4% 19,8% 22,7% średnie ogólnokształcące ,7% 3,5% 10,9% zasadnicze zawodowe ,1% 36,0% 29,1% gimnazjalne i poniżej ,7% 36,0% 31,8% Wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 66 osób (w tym 35 kobiet i 31 mężczyzn) posiadających wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych - 10 osób (z czego 6 kobiety i 4 mężczyzn) - ukończyła studia wyższe. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu 24

45 8,1% 8,2% 7,0% 3,6% 9,3% 9,1% 16,3% 15,5% 14,0% 17,3% 17,4% 26,4% 27,9% 2 Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych niepełnosprawnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,2% 8,1% 8,2% 1-5 lat ,8% 16,3% 15,5% 5-10 lat ,8% 14,0% 17,3% lat ,4% 17,4% 26,4% lat ,5% 27,9% 2 30 lat i więcej ,1% 7,0% 3,6% bez stażu ,2% 9,3% 9,1% Natomiast wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 46 osób posiadających staż pracy lat. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych - 10 osób posiadało staż pracy 30 lat i więcej 25

46 8,3% 5,5% 12,2% 10,1% 16,2% 21,4% 18,3% 15,5% 22,7% 23,5% 24,5% 21,8% 6. Osoby bezrobotne samotnie wychowujące dzieci do 18 roku życia Osoba bezrobotna samotnie wychowująca dzieci do 18 roku życia - oznacza to osobę samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W określeniu liczby osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. do ,3% 5,5% ,2% 16,2% ,4% 22,7% ,5% 18,3% ,5% 21,8% powyżej ,1% 15,5% Powyższe dane statystyczne wskazują, że na dzień 30 czerwca 2013r. największa liczba bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia to 104 osoby w powiecie gdańskim które pozostawały bez pracy od 3 do 6 miesięcy. 26

47 1,4% 8,7% 4,9% 14,4% 10,1% 10,1% 26,1% 19,0% 19,8% 23,9% 18,0% 43,5% Struktura osób bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,7% 4,9% ,1% 14,4% ,5% 19,0% ,1% 19,8% ,1% 23,9% powyżej ,4% 18,0% 27

48 5,8% 5,7% 2,9% 0,8% 26,7% 27,5% 21,1% 18,8% 44,9% 45,8% 1,2% 1,1% 7,3% 7,6% 25,1% 23,6% 18,3% 22,1% 48,0% 45,6% Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia wg wieku w latach lata Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r lata Mężczyźni Kobiety Wiek (w latach) bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,6% 5,8% 26,7% ,6% 44,9% 45,8% ,1% 27,5% 21,1% ,6% 18,8% 5,7% ,1% 2,9% 0,8% 28

49 5,8% 3,9% 1,4% 13,0% 21,3% 13,1% 27,5% 19,5% 42,2% 52,2% 4,9% 4,1% 11,3% 17,7% 11,4% 20,1% 24,2% 20,7% 41,9% 43,7% Najwięcej bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia (209 osób, tj. 45,6% ogółu bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia) było w wieku lata, w tym 178 kobiet (tj. 45,8% ogółu bezrobotnych kobiet wychowujących dziecko do 18 roku życia). 5 Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia wg wykształcenia wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety 29

50 1,8% 2,2% 0,7% 10,4% 8,5% 16,8% 19,0% 17,4% 17,5% 26,3% 26,9% 27,2% 25,3% Wykształcenie bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,1% 5,8% 3,9% policealne i średnie zawodowe ,1% 13,0% 21,3% średnie ogólnokształcące ,4% 1,4% 13,1% zasadnicze zawodowe ,7% 27,5% 19,5% gimnazjalne i poniżej ,7% 52,2% 42,2% Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu 30

51 2,9% 2,1% 2,9% 0,3% 18,8% 19,0% 15,9% 17,7% 11,6% 8,0% 11,6% 36,2% 25,2% 27,8% Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r. do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,0% 18,8% 19,0% 1-5 lat ,9% 36,2% 25,2% 5-10 lat ,5% 15,9% 17,7% lat ,5% 11,6% 8,0% lat ,2% 2,9% 2,1% 30 lat i więcej ,7% 2,9% 0,3% bez stażu ,3% 11,6% 27,8% Natomiast wśród wszystkich bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia najliczniejszą grupę stanowiło 116 osób (w tym 108 kobiet) nie posiadających żadnego stażu pracy. Najmniej osób bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia to 3 osoby, które posiadały staż pracy 30 lat i więcej. 31

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014 r. Źródło: GUS Źródło: GUS 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014 r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1 Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 13,2 13,2 12,0

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia stan z r.

Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2007 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2008 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2007r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 23 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2014 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2013 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący pracy niepozostający

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 26 z załącznikami Powiat Gdański Gdańsk, styczeń 27 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.26

Bardziej szczegółowo

I Stopa bezrobocia w GOM

I Stopa bezrobocia w GOM I Stopa bezrobocia w GOM Poprawa sytuacji na metropolitalnym rynku pracy odczuwalna jest na terenie większosci miast i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia GOM. W sierpniu, największy spadek stopy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania. Gdańsk, 3 listopada 2011 r.

Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania. Gdańsk, 3 listopada 2011 r. Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania Gdańsk, 3 listopada 2011 r. Ludność zamieszkała na wsi w województwie pomorskim w latach 2009-2010 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Na rynku pracy początek 2014 roku nie zaczął się korzystnie. W sposób znaczący wzrosła nie tylko liczba zarejestrowanych bezrobotnych, ale i stopa bezrobocia. Bez większych zmian

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 25 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2015 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011 2014 za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

We wrześniu gdański PUP zanotował minimalny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Nie miało to jednak dużego wpływu na wysokość stopy

We wrześniu gdański PUP zanotował minimalny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Nie miało to jednak dużego wpływu na wysokość stopy We wrześniu gdański PUP zanotował minimalny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Nie miało to jednak dużego wpływu na wysokość stopy bezrobocia w regionie. I Wielkość bezrobocia Sezon wakacyjny

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Najnowsze dane z lokalnego rynku pracy skłaniają do optymizmu. W kwietniu, w ujęciu miesiąc do miesiąca, stopa bezrobocia na terenie Miasta Gdańska zmniejszyła się o kolejne 0,2 punktu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie pomorskim i

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Po zakończeniu okresu zimowego z lokalnego rynku pracy zaczynają napływać coraz lepsze wiadomości. W Gdańsku stopa bezrobocia zmniejszyła się w ujęciu miesiąc do miesiąca o 0,1 punktu

Bardziej szczegółowo

Przedruk w całości lub w części wykorzystanie. danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła

Przedruk w całości lub w części wykorzystanie. danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NADWYŻKA I NIEDOBÓR SIŁY ROBOCZEJ WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH I SEKCJI POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) Raport za 2010 rok 2011

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 28 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 29 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.28 r.

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku województwo pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku województwo pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku województwo pomorskie Części humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie pomorskim i

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 ` tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; faks: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl; e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2013 r. listopad 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011-2014" za 2012

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2015 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2015 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2015 rok LUTY, 2016 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP 3 II. LUDNOŚĆ.. 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE. 10 IV.

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.03.2006r. Lubin, marzec 2006 r. SPIS TREŚCI I Poziom, struktura i stopa bezrobocia. 3 1 Poziom

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2011 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2011 rok LUTY, 2012 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 4 III. PODMIOTY GOSPODARCZE.

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄ D PRACY w GDAŃ SKU WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU Gdańsk, listopad 2007 r. Opracowano w

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r.

ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r. ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r. Biłgoraj, lipiec 2009r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Na dzień 30.06.2009r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 2011 ROKU

SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 2011 ROKU SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 211 ROKU I. Aktywność ekonomiczna na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 1 Zgodnie z wynikami BAEL kobiety niezmiennie stanowią około 52% ogółu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2013 r. marzec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU TORUŃ, MAJ 2005 ROK SPIS TREŚCI 1. Ogólna charakterystyka rynku pracy województwa

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Lubin, styczeń 2013r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo