Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2010

2 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z r. Źródło: GUS Źródło: GUS 1

3 15, 10, 9, Stopa bezrobocia 11,9% 12, 8,4% 5, 2, 4,9% 0, Kraj Województwo Miasto Gdańsk , Stopa bezrobocia - Miasto Gdańsk 5, 2, 3,4% 3,6% 2,6% 2,9% 3,7% 3,6% 3,6% 3,6% 3,9% 4,1% 4,2% ` 4,6% 4,9% 0, Wielkość bezrobocia - Miasto Gdańsk

4 Wielkość bezrobocia Województwo Miasto Gdańsk Bezrobotni zarejestrowani w województwie pomorskim - stan na r. PUP Puck PUP Nowy Dwór Gdański PUP Sztum PUP Kartuzy PUP Kościerzyna PUP Lębork PUP Kwidzyn PUP Malbork PUP Człuchów PUP Starogard Gdański PUP Tczew PUP Gdynia PUP Bytów PUP Chojnice PUP Wejherowo PUP Słupsk PUP Gdańsk

5 2. Napływy bezrobotnych W ciągu roku 2009 zarejestrowano ogółem osób bezrobotnych z Miasta Gdańska. Zanotowano wzrost liczby osób rejestrujących się w stosunku do 2008 roku o 9480 osób, czyli 58% Bezrobotni zarejestrowani w Mieście Gdańsk w 2009r Zwolnienia grupowe W roku 2009 PUP przyjął 17 zgłoszeń zakładów pracy, dotyczących zamiaru dokonania zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników zwolnienia grupowe. 13 z nich zlokalizowanych było na terenie Miasta Gdańska, natomiast 4 na terenie powiatu gdańskiego. Zakłady pracy, które zgłosiły i dokonały zwolnień grupowych w 2009r., to: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku Galeon sp. z o.o. Ensto Aspol sp. z o.o. Fala sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe Port Północny Hydroster Zakład Urządzeń Okrętowych sp. z o.o. Portowa StraŜ PoŜarna Florian sp. z o.o. Almares A.G. sp. z o.o. GE Money Bank O/Gdańsk ThyssenKrupp System Engineering sp. z o.o. Samodzielna Kolumna Transportu Sanitarnego w Gdańsku w Likwidacji Szkoła Podstawowa Nr 22 im.kpt.ŝ.w. Witolda Poinca Tele-Inter sp. z o.o. Work Service S.A. Stocznia Gdańsk S.A. Tradis sp. z o.o. Domar-Bydgoszcz S.A. ZPChr. 4

6 LIczba zakładów pracy zgłaszających zwolnienia Liczba osób, które straciły pracę w ramach zwolnień grupowych

7 4. Pośrednictwo pracy 4.1. Oferty pracy W 2009r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku zgłoszono 8357 ofert miejsc pracy, z czego 6534 oferty z terenu Miasta Gdańska Liczba ofert pracy z terenu Miasta Gdańska Oferty pracy zgłoszone do PUP w Gdańsku wg branŝ w okresie od Lp. Nazwa branŝy wg. EKD Ilość ofert z miasta Gdańsk 1 Przetwórstwo przemysłowe Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 3 Budownictwo Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 8 Transport i gospodarka magazynowa Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 8 6

8 Oferty pracy zgłoszone z terenu Miasta Gdańska wg branŝ w 2009r. 8 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Transport i gospodarka magazynowa Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 257 Edukacja Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne Budownictwo 936 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 1366 Przetwórstwo przemysłowe

9 W 2009r. na terenie miasta Gdańska pracodawcy poszukiwali najczęściej pracowników w zawodach: sprzedawca, spawacz, sprzątaczka, malarz konstrukcji i wyrobów metalowych, monter kadłubów okrętowych, pracownik ochrony mienia i osób, specjalista administracji publicznej, magazynier, kucharz, fryzjer, robotnik budowlany, murarz, monter rurociągów przemysłowych, elektromonter, handlowiec, kasjer handlowy, specjalista do spraw marketingu i handlu, monter rurociągów okrętowych, a takŝe osób bez kwalifikacji, lecz z określonymi umiejętnościami lub doświadczeniem w wykonywaniu prac na podobnym stanowisku Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych w latach r

10 Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnością zgłaszane do PUP dotyczyły głównie miejsc pracy na niŝej wymienionych stanowiskach: sprzątacz/ka, sprzedawca, pracownik ochrony mienia i osób, kasjer, magazynier, dozorca, operator modeli woskowych, ekonomista, telemarketer W roku 2009 pracę podjęło 279 osób niepełnosprawnych, w tym : 254 zarejestrowane jako bezrobotne, 25 zarejestrowanych jako poszukujące pracy. Natomiast na podstawie wystawionych przez pośrednika pracy skierowań zatrudnienie podjęło 146 osób niepełnosprawnych, w tym: 121 zarejestrowanych jako bezrobotne; 25 zarejestrowanych jako poszukujące prace. Podjęcia pracy osób niepełnosprawnych w wyniku skierowania przez pośrednika pracy ogółem bezrobotni i poszukujący pracy bezrobotni 9

11 PoniewaŜ osoby z niepełnosprawnością znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymagają teŝ szczególnego podejścia. Dlatego teŝ w 2009r. w PUP w Gdańsku realizowano Harmonogram działań PUP w Gdańsku na rzecz osób niepełnosprawnych na lata Proponuje on bogatą ofertę usług, instrumentów i projektów autorskich mających na celu wspieranie aktywnych postaw zawodowych wśród osób niepełnosprawnych i podniesienie świadomości wśród pracodawców związanej z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością Pośrednictwo pracy Liczba osób bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy w latach stan na koniec grudnia danego roku 35 33, ,4 8, PowyŜszy wykres wskazuje, Ŝe wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. zwiększyła się liczba osób bezrobotnych, przypadających na jedną ofertę pracy w porównaniu do poprzedniego roku. 10

12 Liczba podjęć pracy z terenu Miasta Gdańska w 2009r EURES Z usług pośrednika pracy obsługującego oferty systemu Eures w zakresie uzyskania informacji o wolnych miejscach pracy na terenie państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w 2009 roku skorzystało osób. W tym: 688 osób zarejestrowanych jako bezrobotne 781 osób nierejestrowanych Osoby korzystające z informacji o ofertach z sieci Eures w 2009r. Nierejestrow ane Zarejestrow ane Łącznie W roku 2009 dał się zauwaŝyć minimalny wzrost zainteresowania podjęciem pracy za granicą i migracją zarobkową. Spadek liczby wolnych miejsc pracy w kraju spowodował wzrost zainteresowania ofertami EURES przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne, często w wieku powyŝej 50 roku Ŝycia. 11

13 Kraje z których pochodziła największa liczba wolnych miejsc pracy to: Norwegia, Cypr, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy BranŜe w których zgłoszono największą liczbę wolnych miejsc pracy to: usługi opiekuńcze, rolnictwo gastronomia hotelarstwo Zawody wg zapotrzebowania w krajach Unii Europejskiej: Hotelarstwo: Pokojówka Animator Sprzątaczka Recepcjonista Usługi: Sprzedawca Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych Rzeźnik Rozbieracz - wykrawacz Fryzjer Przedstawiciel handlowy Kierowca kat. C+E Gastronomia: Kucharz Szef kuchni Kelner Barman BranŜa medyczna: Pielęgniarka Lekarz Informatyczna: Informatyk Programista Stoczniowa: Spawacz Ślusarz Samochodowa: Technik naprawy szyb samochodowych Mechanik samochodowy Rolnictwo i ogrodnictwo: Pracownik do zbioru owoców i warzyw 12

14 5. Oferty pracy krótkoterminowej W roku 2009 w Centrum Pracy zlokalizowanym w Gdańsku Wrzeszczu Aleja Grunwaldzka 30/32, zgłoszono ofert pracy na wolnych miejsc pracy. Dla porównania w roku 2008 było to ofert na miejsca pracy. W roku 2009 nastąpił spadek liczby wolnych miejsc pracy zgłaszanych do Centrum Pracy o 27%. Spadek był spowodowany aktualną trudną sytuacją panującą na lokalnym rynku pracy. W ostatnim roku firmy zmuszone były do zmniejszenia liczby zatrudnionych osób. Pracodawcy nadal traktują Centrum Pracy jako dodatkowe miejsce do opublikowania swojego ogłoszenia, mając nadzieję na pozyskanie pracowników wśród osób poszukujących dodatkowego zajęcia lub młodzieŝy uczącej się. Zestawienie ofert pracy w latach Ilość ofert pracy Zestawienie liczby miejsc pracy w latach Ilość miejsc pracy 13

15 Najczęściej poszukiwane przez pracodawców zawody były związane z: usługami (pracownik do odśnieŝania, ogrodnik, sprzątaczka, krawcowa, fryzjerka, kosmetyczka, pracownik parkingu, dozorca itp.) promocją i reklamą (hostessa, kolporter ulotek i prasy, wyklejacz reklam itp.) handlem (sprzedawca, pracownik do układania towaru, kasjer, przedstawiciel handlowy, kwiaciarka itp.) gastronomią (kelner/ka, kucharz, osoba do obsługi baru, pomoc kuchenna itp.) budownictwem (murarz, dekarz, cieśla, pracownik ogólnobudowlany itp.) pracami umysłowymi (głownie doradcy róŝnych specjalności) 14

16 ZAŁĄCZNIKI

17 STRUKTURA BEZROBOCIA Załącznik 1 1. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku) obliczony w pełnych miesiącach. W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy w miesiącach przyjęto sześć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni do 1 miesiąca, 1-3 miesięcy, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy, miesięcy oraz powyŝej 24 miesięcy. Przyjęto równieŝ dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, staŝu pracy i płci. 4 3 Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 34, 36,1% ,6% 18,2% 15,3% 23, 12, 15,3% 1 6,7% 5, 7,4% 2, do 1 1 do 3 3 do 6 6 do do 24 powyŝej Osoby pozostające bez pracy Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. do 1 miesiąca ,6% 18,2% -5,4% 1-3 miesięcy , 36,1% 1,6% 3-6 miesięcy ,3% 23, 8,2% 6-12 miesięcy , 15,3% 2,8% miesięcy ,7% 5, -1,7% powyŝej 24 miesięcy ,4% 2, -5,4% 1

18 PowyŜsze dane wskazują, Ŝe w porównaniu do r. zwiększyła się ilość osób bezrobotnych pozostających bez pracy do 1 miesiąca, 1-3 miesięcy, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy, miesięcy i powyŝej 12 miesięcy. Największa liczba bezrobotnych (3 437 osób, z czego 1583 kobiety i 1854 męŝczyzn) na dzień 31 grudnia 2009r. w Mieście Gdańsk pozostawała bez pracy 1-3 miesięcy. Natomiast najmniej bezrobotnych (186 osób, w tym 104 kobiety i 82 męŝczyzn) pozostawało bez zatrudnienia w okresie od 12 do 24 miesięcy. 2 Struktura osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 2 19, 16,6% ,1% 8,1% 11,7% 11,8% 7,2% 8,1% 2, 3, 0,9% 1,1% do powyŝej 24 męŝczyźni kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w: liczbach bezwzględnych procentach męŝczyźni kobiety męŝczyźni kobiety do ,1% 8,1% , 16,6% ,7% 11,8% ,2% 8,1% , 3, powyŝej ,9% 1,1% 2

19 Według stanu na dzień 31 grudnia 2009r. najwięcej bezrobotnych (1169 osób) pozostawało bez pracy przez okres 1-3 miesięcy i wpisało się w granice wiekowe lata, z czego 574 osoby stanowiły kobiety i 595 osób to męŝczyźni. NaleŜy pamiętać, iŝ podstawą zakwalifikowania do danej grupy wieku jest data urodzenia. Wiek osób bezrobotnych w latach razem Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2009r. osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyŝej 24 OGÓŁEM i więcej RAZEM MĘśCZYŹNI i więcej RAZEM KOBIETY i więcej RAZEM

20 Najwięcej bezrobotnych (875 osoby, z czego 304 kobiety i 571 męŝczyzn) pozostawało bez pracy od 1 do 3 miesięcy oraz posiadało wykształcenie gimnazjalne i niŝsze, a najmniej pracobiorców (25 osób, w tym 6 męŝczyzn) było bez pracy powyŝej 24 miesięcy i posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące. Natomiast wśród bezrobotnych kobiet najmniej liczną grupę stanowiły 16 osób z zasadniczym zawodowym i pozostających bez pracy powyŝej 24 miesięcy. Wykształcenie osób bezrobotnych razem Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2009r. osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyŝej 24 OGÓŁEM wyŝsze policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej RAZEM MĘśCZYŹNI wyŝsze policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej RAZEM KOBIETY wyŝsze policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej RAZEM

21 Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 759 osób (w tym 347 kobiet) pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy i jednocześnie nie posiadających staŝu pracy, a najmniej bezrobotnych (5 osób, z czego 2 kobiety i 3 męŝczyzn) było bez pracy powyŝej 24 miesięcy oraz z co najmniej 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Natomiast najwięcej 412 męŝczyzn pozostawało bez pracy od 1 do 3 miesięcy i jednocześnie nie posiadający staŝu pracy. Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2009r. StaŜ pracy osób bezrobotnych razem osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyŝej 24 OGÓŁEM do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez staŝu RAZEM MĘśCZYŹNI do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez staŝu RAZEM KOBIETY do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez staŝu RAZEM

22 2. Struktura osób bezrobotnych wg wieku W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na ich wiek przyjęto sześć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni w wieku: lata, lata, lata, lata, lat oraz 60 i więcej lat. W porównaniu do końca 2006r. zmniejszyła się ilość osób bezrobotnych w przedziałach wiekowych lat, natomiast zwiększył się udział tych osób w wieku 55 lat i więcej. Nadal największą grupę osób bezrobotnych stanowią osoby w przedziale wiekowym lat oraz lat. Procentowy udział osób bezrobotnych wg kategorii wiekowych ,9% 16,3% 29,9% 31,9% 16,4% 17, 24,9% 21,2% 11,8% 10,8% 1 3,1% 2,3% Kategorie wiekowe (w latach) Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r ,9% 16,3% 2,4% ,9% 31,9% 2, ,4% 17, 1,1% ,9% 21,2% -3,7% ,8% 10,8% -1, ,1% 2,3% -0,8% 6

23 ,9% 8, Struktura osób bezrobotnych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r. 14,7% 17,2% 8,9% 8,6% 10,8% 10,4% 6,9% 3,9% 2,3% męŝczyźni kobiety Wiek osób bezrobotnych (w latach) Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w: liczbach bezwzględnych procentach męŝczyźni kobiety męŝczyźni kobiety ,9% 8, ,7% 17,2% ,9% 8,6% ,8% 10,4% ,9% 3,9% ,3% - 7

24 3.Struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na ich wykształcenie przyjęto pięć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni z wykształceniem: wyŝszym, policealnym i średnim zawodowym, średnim ogólnokształcącym, zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niŝszym ,7% 20,1% Procentowy udział poszczególnych grup bezrobotnych wg wykształcenia 23, 23,3% 13,6% 13, 16,3% 19, 25,8% 24,6% 1 wyŝsze policealne i średnie zawodowe średnie ogólne zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej Wykształcenie Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. wyŝsze ,7% 20,1% -0,6% policealne i średnie zawodowe , 23,3% -0,2% średnie ogólnokształcące ,6% 13, -0,6% zasadnicze zawodowe ,3% 19, 2,7% gimnazjalne i poniŝej ,8% 24,6% -1,2% PowyŜsze dane wskazują, Ŝe w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2008r. struktura bezrobotnych wg wykształcenia nie zmieniła się duŝo. Nadal wśród osób bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej (24,6%). Ponadto bardzo liczną grupę stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (23,3%) oraz wyŝszym (20,1%). Najmniej osób posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe (19,) i średnie ogólnokształcące (13,). Wśród ogólnej liczby bezrobotnych z wykształceniem wyŝszym kobiety stanowiły 1153 osoby, zaś męŝczyźni 758 osób. DuŜa róŝnica w ilości osób pomiędzy kobietami a męŝczyznami wystąpiła równieŝ wśród pozostałych typów wykształcenia. Najwięcej 8

25 bezrobotnych kobiet posiadało wykształcenie policealne i średnie zawodowe (12,3%), zaś najmniej posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące i zasadnicze zawodowe. Natomiast najwięcej bezrobotnych męŝczyzn legitymowała się, co najwyŝej gimnazjalnym lub niŝszym (15,), a najmniej osób tej płci to absolwenci liceum ogólnokształcącego (4,7%). 16% Struktura osób bezrobotnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. 15, 14% 12% 1 8% 6% 8, 12,1% 11, 12,3% 4,7% 8,2% 12,7% 6,4% 9,6% 4% 2% wyŝsze policealne i średnie zawodowe średnie ogólne zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej męŝczyźni kobiety Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w: Wykształcenie osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach męŝczyźni kobiety męŝczyźni kobiety wyŝsze , 12,1% policealne i średnie zawodowe , 12,3% średnie ogólnokształcące ,7% 8,2% zasadnicze zawodowe ,6% 6,4% gimnazjalne i poniŝej , 9,6% 9

26 4. Udział kobiet wśród ogółu osób bezrobotnych ,6% 51,3% 48,7% 56,4% męŝczyźni kobiety Płeć Stan liczbowy Struktura osób bezrobotnych wg płci Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. kobiety ,4% 48,7% -7,7% męŝczyźni ,6% 51,3% 7,7% Według stanu na koniec 2009r. liczba kobiet wynosiła 4629 osób (48,7% ogółu bezrobotnych). Natomiast liczba męŝczyzn wynosiła 4883 osoby (51,3% ogółu bezrobotnych). W obu grupach nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych. Zmienił się jednak stosunek procentowy w udziale kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił spadek o 7,7%. 10

27 5. Struktura osób bezrobotnych wg staŝu pracy W tym przypadku w określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na staŝ pracy w miesiącach przyjęto siedem kategorii, a mianowicie są bezrobotni z staŝem pracy ogółem do 1 roku, 1-5 lat, 5-10 lat, lat, 30 lat i więcej oraz bez staŝu. Przyjęto równieŝ dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, staŝu pracy i płci. Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku), obliczony w pełnych miesiącach. Struktura osób bezrobotnych wg staŝu pracy ogółem ,3% 13, 17,8% 20,4% 13, 13, 17,6% 17, 14, 12,9% 20, 18,7% 1 3,7% 4,4% do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez staŝu StaŜ pracy ogółem osób bezrobotnych Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. do 1 roku ,3% 13, 0,2% 1-5 lat ,8% 20,4% 2,6% 5-10 lat , 13, 0, lat ,6% 17, -0,6% lat , 12,9% -1,6% 30 lat i więcej ,7% 4,4% 0,7% bez staŝu , 18,7% -1,3% PowyŜsze dane wskazują, Ŝe na dzień 31 grudnia 2009r. w Gdańsku w porównaniu do końca roku poprzedniego struktura osób bezrobotnych wg staŝu pracy ogółem nieznacznie się zmieniła. Spośród wszystkich osób bezrobotnych największą grupę bezrobotnych (1944 osoby, tj. 20,4% ogółu bezrobotnych) stanowili bezrobotni ze staŝem od 1 do 10 lat. Najmniej liczna grupa bezrobotnych (420 osób, tj. 4,4% ogółu bezrobotnych) posiadała staŝ pracy 30 lat i więcej. 11

28 Najliczniejsza grupa kobiet pozostających bez zatrudnienia posiadała staŝ pracy od 1 do 5 lat (1003 osoby, tj. 10, ogółu bezrobotnych kobiet). Najmniej kobiet (125 osób, tj. 1,3% ogółu bezrobotnych kobiet) legitymowało się staŝem pracy 30 lat i więcej. Natomiast najliczniejsza grupa męŝczyzn to 941 osób (tj. 9,9% ogółu bezrobotnych męŝczyzn) posiadała staŝ pracy od 1 do 5 lat, a najmniej 295 męŝczyzn (tj. 3,1% ogółu bezrobotnych męŝczyzn) miało staŝ pracy 30 lat i więcej. 12% Struktura osób bezrobotnych w podziale na staŝ pracy i płeć - stan na r. 9,9% 10, 9,9% 8% 6, 6, 8,4% 7, 8,8% 3,1% 1,3% 7, 7, 8,6% 5,4% 4% do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i męŝczyźni kobiety więcej bez staŝu StaŜ pracy ogółem osób bezrobotnych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w: liczbach bezwzględnych procentach męŝczyźni kobiety męŝczyźni kobiety do 1 roku , 7, 1-5 lat ,9% 10, 5-10 lat , 7, lat ,4% 8,6% lat , 5,4% 30 lat i więcej ,1% 1,3% bez staŝu ,9% 8,8% 12

29 6. Bezrobotni z prawem do zasiłku ,2% 22,8% 80,8% 77,2% bez praw a z praw em do zasiłku Bezrobotni Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. z prawem do zasiłku ,2% 22,8% 3,6 bez prawa do zasiłku ,8% 77,2% -3,6 PowyŜsze dane statystyczne wskazują, Ŝe wśród ogólnej liczby osób nie posiadających zatrudnienia zarejestrowanych z terenu Miasta Gdańska w dniu 31 grudnia 2009r. uprawnieni do pobierania zasiłku dla bezrobotnych stanowili 22,8%. W stosunku do danych z końca poprzedniego roku udział ten nieznacznie wzrósł (o 3,6%). Osoby bezrobotne zarejestrowane Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w: liczbach bezwzględnych procentach męŝczyźni kobiety męŝczyźni kobiety z prawem do zasiłku ,6% 24, bez prawa do zasiłku ,4% 76, 13

30 Załącznik 2 OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 1. Bezrobotni do 25 roku Ŝycia Bezrobotny do 25 roku Ŝycia oznacza osobę nie posiadającą zatrudnienia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyła 25 roku Ŝycia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, staŝu pracy ogółem i płci. Struktura osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia wg wykształcenia ,3% 24,3% 24,8% 26,2% 29,7% 27,2% ,4% 13, 9,8% 9,3% wyŝsze policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej Stan liczbowy Udział procentowy Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku Ŝycia r r r r. Zmiana w okresie r r. wyŝsze ,4% 13, -0,4% policealne i średnie zawodowe ,3% 24,3% 2, średnie ogólnokształcące ,8% 26,2% 1,4% zasadnicze zawodowe ,8% 9,3% -0, gimnazjalne i poniŝej ,7% 27,2% -2, PowyŜsze dane statystyczne wskazują, Ŝe w porównaniu do końca 2008 roku nieznacznie zmieniła się struktura osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia. Największa liczba bezrobotnych do 25 roku Ŝycia (422 osoby, tj. 27,2% ogółu bezrobotnych do 25 roku Ŝycia) na dzień 31 grudnia 2009r. w Mieście Gdańsk legitymowała się wykształceniem gimnazjalnym lub niŝszym. Pomimo tego, Ŝe liczba tych osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia utrzymuje się nadal na wysokim poziomie w stosunku do stanu na koniec 2008 roku, w tym przypadku nastąpił w tej kategorii spadek o 2, ogółu bezrobotnych do 25 roku Ŝycia. Natomiast najmniej bezrobotnych do 25 roku Ŝycia (145 osób, tj. 9,3% ogółu bezrobotnych do 25 roku Ŝycia) posiadała wykształcenie zasadnicze zawodowe, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca 2008 roku spadek o 0,. 1

31 , Struktura osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. 16,8% wyŝsze 26,8% 22, policealne i średnie zawodowe 21,6% 30,4% średnie ogólnokształcące męŝczyźni kobiety 11,2% 7,6% zasadnicze zawodowe 31, 23,2% gimnazjalne i poniŝej Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w: Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku Ŝycia liczbach bezwzględnych procentach męŝczyźni kobiety męŝczyźni kobiety wyŝsze , 16,8% policealne i średnie zawodowe ,8% 22, średnie ogólnokształcące ,6% 30,4% zasadnicze zawodowe ,2% 7,6% gimnazjalne i poniŝej , 23,2% Najwięcej bezrobotnych kobiet do 25 roku Ŝycia (245 osób, tj. 30,4% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia) legitymowała się wykształceniem średnim ogólnokształcącym, a najmniej - (61 osób, tj. 7,6% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku Ŝycia) posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe. RównieŜ w tym miejscu naleŝy zwrócić uwagę, iŝ najmniej męŝczyzn (67 osób, tj. 9, ogółu bezrobotnych męŝczyzn do 25 roku Ŝycia) ukończyła studia wyŝsze, zaś najwięcej - (235 osób, tj. 31, ogółu bezrobotnych męŝczyzn do 25 roku Ŝycia) posiadała wykształcenie gimnazjalne lub niŝsze. Struktura osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach ,8% 47,9% 30,6% 22,7% 12,8% 19, 7,4% 7,7% 3,1% 2,1% 0,3% 0,1% do powyŝej

32 Struktura osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r ,1% 19, 48,7% 47,2% 20,1% 19, 4,3% 10,9% 0,7% 3,4% 0,1% 0, do powyŝej 24 męŝczyźni kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w miesiącach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem męŝczyźni kobiety ogółem męŝczyźni kobiety do ,7% 26,1% 19, ,9% 48,7% 47,2% , 20,1% 19, ,7% 4,3% 10,9% ,1% 0,7% 3,4% powyŝej ,1% 0,1% 0, Osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia naleŝą do grupy bezrobotnych efektywnie poszukującej pracy, o czym świadczy mały odsetek osób pozostających bez pracy powyŝej 24 miesięcy (0,1%). Ponadto najwięcej bezrobotnych do 25 roku Ŝycia (744 osoby, tj. 47,9% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia) pozostawało bez pracy przez okres od 1 do 3 miesięcy. Natomiast najmniej liczna grupa - 1 osoba do 25 roku Ŝycia (tj. 0,1% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia) była bez zatrudnienia powyŝej 24 miesięcy, w tym 1 męŝczyzna (tj. 0,1% ogółu bezrobotnych męŝczyzn do 25 roku Ŝycia). 3

33 Struktura osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia wg staŝu pracy ogółem ,2% 52,1% , 27,6% 19,2% 19,9% 6, 0,4% do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat bez staŝu StaŜ pracy ogółem osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem męŝczyźni kobiety razem męŝczyźni kobiety do 1 roku ,6% 26, 29,1% 1-5 lat ,9% 18,1% 21,6% 5-10 lat ,4% 0,7% 0,1% bez staŝu ,1% 55,3% 49,2% Najwięcej bezrobotnych do 25 roku Ŝycia (809 osób, tj. 52,1% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia) była bez staŝu pracy, w tym 396 kobiet (tj. 49,2% ogółu bezrobotnych do 25 roku Ŝycia) i 413 męŝczyzn (tj. 55,3% ogółu bezrobotnych osób do 25 roku Ŝycia), zaś najmniej liczna grupa - 6 osób (tj. 0,4% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia) posiadała staŝ pracy 5-10 lat, w tym 1 kobieta (tj. 0,1% ogółu bezrobotnych osób tej płci do 25 roku Ŝycia). 4

34 Struktura osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w podziale płeć i staŝ pracy - stan na r ,3% 49,2% , 29,1% 18,1% 21,6% 1 do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat bez staŝu 0,7% 0,1% męŝczyźni kobiety 5

35 2. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie nie posiadającą kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniających do wykonywania zawodu. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, staŝu pracy ogółem i płci Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 30,6% 17,8% 45,8% 37, 12,8% 22,4% do powyŝej 24 7,4% 15,9% ,1% 5, 0,3% 1,9% Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. do ,6% 17,8% -12,8% ,8% 37, -8,8% ,8% 22,4% 9,6% ,4% 15,9% 8, ,1% 5, 1,9% powyŝej ,3% 1,9% 1,6% PowyŜsze dane statystyczne wskazują, Ŝe największa liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (1031 osób, tj. 37, ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) na dzień 31 grudnia 2009r. w Mieście Gdańsk pozostawała bez pracy od 1 do 3 miesięcy. Ilość tych osób utrzymuje się na wysokim poziomie, nastąpił w porównaniu do końca 2008 roku spadek w tej kategorii o 8,8% ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. Natomiast najmniej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (53 osoby, tj. 1,9% ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) była bez zatrudnienia powyŝej 24 miesięcy, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku wzrost o 1,6%. 6

36 ,9% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 16,8% 40,2% 33,9% 21,4% 23,3% do powyŝej 24 męŝczyźni 14,3% kobiety 17, 3,8% 6,1% 1,3% 2,4% Czas pozostawania Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w: bez pracy (w miesiącach) osób liczbach bezwzględnych procentach bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych męŝczyźni kobiety męŝczyźni kobiety do ,9% 16,8% ,2% 33,9% ,4% 23,3% ,3% 17, ,8% 6,1% powyŝej ,3% 2,4% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg wieku (w latach) ,7% 26,4% 23,2% 22,7% 26, 21, , 13,7% 12, 13, 1 3,6% 2,7%

37 Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r , 24,8% 24,4% 24,3% 21,3% 17,1% 16,4% 11,9% 12,9% 9,9% 9, męŝczyźni kobiety Wiek osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w latach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem męŝczyźni kobiety razem męŝczyźni kobiety ,4% 24, 28,2% ,7% 21,1% 24,2% ,7% 13,7% 13,8% , 20, 22,6% , 14,8% 11,3% ,7% 5, - Najwięcej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (736 osób, tj. 26,4% ogółu osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) było w wieku lata, z czego 405 kobiet (tj. 28,2% ogółu bezrobotnych osób tej płci bez kwalifikacji zawodowych) i 331 męŝczyzn (tj. 24, ogółu bezrobotnych osób tej płci bez kwalifikacji zawodowych). 8

38 Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg staŝu pracy ogółem 16, 17,4% 14,6% 17, 9,9% 9, do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej 14, 13, 12, 10,4% 2,4% 2,6% 30,6% 30,1% bez staŝu Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na staŝ pracy ogółem i płeć - stan na r. 16,7% 18, 17,4% 17,7% 8,1% 9,8% 11,2% 14,7% 10, 10,3% 3,2% 2,1% do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i bez staŝu męŝczyźni kobiety więcej 33, 27,4% StaŜ pracy ogółem osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem męŝczyźni kobiety ogółem męŝczyźni kobiety do 1 roku ,4% 16,7% 18, 1-5 lat , 17,4% 17,7% 5-10 lat , 8,1% 9,8% lat , 11,2% 14,7% lat ,4% 10, 10,3% 30 lat i więcej ,6% 3,2% 2,1% bez staŝu ,1% 33, 27,4% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych najliczniejszą grupę stanowiło 840 osób (w tym 393 kobiety i 447 męŝczyzn) nie posiadających staŝu pracy, a najmniej bezrobotnych 73 osoby (z czego 30 kobiet i 43 męŝczyźni) było z staŝem pracy 30 lat i więcej. 9

39 Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r ,7% 40,3% 80,3% 59,7% średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniŝej męŝczyźni kobiety Wykształceni osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem męŝczyźni kobiety ogółem męŝczyźni kobiety średnie ogólnokształcące ,3% 19,7% 40,3% gimnazjalne i poniŝej ,7% 80,3% 59,7% 10

40 3. Długotrwale bezrobotni Bezrobotny długotrwale oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie pozostającą w rejestrze tego urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania staŝu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. W określeniu liczby tych osób przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, staŝu pracy ogółem i płci. PoniŜsze dane statystyczne wskazują, Ŝe największa liczba długotrwale bezrobotnych 468 osób (tj. 32,8% ogółu osób bezrobotnych długotrwale) na dzień 31 grudnia 2009r. w Mieście Gdańsk pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Liczba ta utrzymuje się nadal na wysokim poziomie, w ciągu roku nastąpił w tej kategorii wzrost o 10,7% ogółu długotrwale bezrobotnych. Natomiast najmniej długotrwale bezrobotnych 74 osoby (tj. 5,2% ogółu osób bezrobotnych długotrwale) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku spadek o 3,1%. 4 Struktura osób długotwale bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach ,8% ,3% 5,2% 18,4% 13,9% 12,6% 15,2% 15, 21,1% 22,1% 23,7% 11,8% do powyŝej Czas pozostawania bez pracy osób długotrwale Stan liczbowy Udział procentowy bezrobotnych w miesiącach r r r r. Zmiana w okresie r r. do ,3% 5,2% -3,1% ,4% 13,9% -4, ,6% 15,2% 2,6% , 21,1% 6,1% ,1% 32,8% 10,7% powyŝej ,7% 11,8% -11,9% 11

41 , Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 5,9% 12,6% 14,8% 14,1% 15,9% do powyŝej 24 męŝczyźni 21,8% 20,8% kobiety 34,2% 31,9% 13,3% 10,8% Czas pozostawania osób długotrwale bezrobotnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w: liczbach bezwzględnych procentach męŝczyźni kobiety męŝczyźni kobiety do , 5,9% ,6% 14,8% ,1% 15,9% ,8% 20,8% ,2% 31,9% powyŝej ,3% 10,8% Wśród długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby z czasem pozostawania bez pracy powyŝej 24 miesięcy, 468 osób tj. 32,8% ogółu osób bezrobotnych w tej grupie, w tym było 187 męŝczyzn i 281 kobiet. najmniej osób długotrwale bezrobotnych pozostawało bez pracy do 1 miesiąca, 74 osoby tj. 5,2% ogółu osób bezrobotnych w tej grupie, w tym 22 męŝczyzn i 52 kobiety. 12

42 Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wieku w latach 19,8% 24,3% 17,8% 18,8% 33,1% 28,4% 19,1% 17,6% 1 1 3,6% 4,8% 6,8% 6,1% ,2% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r. 6, 14,8% 30,2% 16,1% 20,4% męŝczyźni 29,3% 27,8% kobiety 21,8% 15,1% 15,9% 0, Wiek osób długotrwale bezrobotnych w latach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem męŝczyźni kobiety razem męŝczyźni kobiety ,8% 2,2% 6, ,3% 14,8% 30,2% ,8% 16,1% 20,4% ,4% 29,3% 27,8% ,6% 21,8% 15,1% ,1% 15,9% - 13

43 Najwięcej długotrwale bezrobotnych 405 osób (tj. 28,4% ich ogółu) było w wieku lata, w tym 245 kobiet (tj. 27,8% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci) i 160 męŝczyzn (tj. 29,3% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci) ,9% 21,1% Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wykształcenia 25,9% 27, 13,9% 14,1% 15,8% 15,3% 26,6% 22, 1 wyŝsze policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r ,8% 21,2% 23,9% 28,9% 17,4% 19,9% 26, 20, 1 12, 1 8,8% wyŝsze policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej męŝczyźni kobiety 14

44 Wykształcenie osób długotrwale bezrobotnych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem męŝczyźni kobiety razem męŝczyźni kobiety wyŝsze ,1% 20,8% 21,2% policealne i średnie zawodowe , 23,9% 28,9% średnie ogólnokształcące ,1% 8,8% 17,4% zasadnicze zawodowe ,3% 19,9% 12, gimnazjalne i poniŝej , 26, 20, Wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 386 osób (w tym 255 kobiet i 131 męŝczyzn) legitymujących się wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Jednak najmniej długotrwale bezrobotnych osób (w tym 153 kobiety) posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące. Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg staŝu pracy ogółem , 12,3% 13, 17, 13,4% 15,1% 23,9% 21,1% 19,6% 17,8% 13,6% 13,3% 1 3,6% 3,4% do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez staŝu 15

45 ,4% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na staŝ pracy ogółem i płeć - stan na r. 13,4% 13,7% 19,1% 12,4% 16,8% do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej 20,1% męŝczyźni 21,8% 23,8% kobiety 14,1% 6,9% 1,1% 12,6% 13,7% bez staŝu StaŜ pracy ogółem osób długotrwale bezrobotnych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem męŝczyźni kobiety ogółem męŝczyźni kobiety do 1 roku ,3% 10,4% 13,4% 1-5 lat , 13,7% 19,1% 5-10 lat ,1% 12,4% 16,8% lat ,1% 20,1% 21,8% lat ,8% 23,8% 14,1% 30 lat i więcej ,4% 6,9% 1,1% bez staŝu ,3% 12,6% 13,7% Natomiast wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły 302 osoby (w tym 192 kobiety i 110 męŝczyzn) posiadające staŝ pracy lat. Najmniej długotrwale bezrobotnych - 48 osób (w tym 10 kobiet i 38 męŝczyzn) - legitymowało się długim staŝem pracy (tj. 30 lat i więcej). 16

46 4. Bezrobotni powyŝej 50 roku Ŝycia Bezrobotny powyŝej 50 roku Ŝycia oznacza osobę nieposiadającą zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończyła co najmniej 50 rok Ŝycia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, staŝu pracy ogółem i płci. Struktura osób bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia wg wykształcenia , 33,4% ,1% 8,7% 24,3% 25,2% 11,6% 8,8% 20, 23,9% wyŝsze policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej Stan liczbowy Udział procentowy Wykształcenie bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia r r r r. Zmiana w okresie r r. wyŝsze ,1% 8,7% -3,4% policealne i średnie zawodowe ,3% 25,2% 0,9% średnie ogólnokształcące ,6% 8,8% -2,8% zasadnicze zawodowe , 23,9% 3,9% gimnazjalne i poniŝej , 33,4% 1,4% PowyŜsze dane statystyczne wskazują, Ŝe największa liczba bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia 825 osób (tj. 33,4% ogółu osób bezrobotnych powyŝej 50 lat) na dzień 31 grudnia 2009r. w Mieście Gdańsk legitymowała się tylko wykształceniem gimnazjalnym i niŝszym. Natomiast najmniej bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia 216 osób (tj. 8,7% ogółu osób bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia) posiadało wykształcenie wyŝsze. 17

47 , 7,6% Struktura osób bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. 21,4% 30,8% 4,4% 15,6% 28,2% 17,4% 36, 28, wyŝsze policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej męŝczyźni kobiety Wykształcenie bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w: liczbach bezwzględnych procentach męŝczyźni kobiety męŝczyźni kobiety wyŝsze , 7,6% policealne i średnie zawodowe ,4% 30,8% średnie ogólnokształcące ,4% 15,6% zasadnicze zawodowe ,2% 17,4% gimnazjalne i poniŝej , 28, Struktura osób bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia wg staŝu pracy ogółem , 24,8% 39, 36,7% 4,1% 3,4% 4, 4,8% 8, 8, 12,1% do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej ,3% 6,8% 5, bez staŝu 18

48 Struktura osób bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia w podziale na staŝ pracy ogółem i płeć - stan na r ,1% 2,3% 5,3% 4, 7,8% 9,6% 21,2% 30,2% 36,3% 37,3% 19,1% 12, do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej męŝczyźni kobiety 6,1% 4,6% bez staŝu StaŜ pracy ogółem osób bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem męŝczyźni kobiety razem męŝczyźni kobiety do 1 roku ,4% 4,1% 2,3% 1-5 lat ,8% 5,3% 4, 5-10 lat , 7,8% 9,6% lat ,8% 21,2% 30,2% lat ,7% 36,3% 37,3% 30 lat i więcej ,3% 19,1% 12, bez staŝu , 6,1% 4,6% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia najliczniejszą grupę stanowiło 908 osób (w tym 366 kobiet i 542 męŝczyzn) posiadających staŝ pracy lat. Stanowili oni 36,7% ogółu bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia (w tym odpowiednio 37,3% ogółu bezrobotnych kobiet powyŝej 50 roku Ŝycia i 36,3% ogółu bezrobotnych męŝczyzn powyŝej 50 roku Ŝycia). Wśród ogółu bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia najmniej było (84 osoby, tj. 3,4% ogółu tych bezrobotnych) z staŝem do 1 roku, z czego 23 osoby to kobiety (2,3% ogółu bezrobotnych kobiet powyŝej 50 roku Ŝycia) i 61 męŝczyzn (4,1% ogółu bezrobotnych męŝczyzn powyŝej 50 roku Ŝycia). 19

49 , Struktura osób bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 13,9% 26, 26,4% 15,1% 24,4% do powyŝej 24 17,1% 22, 10, 8, 15,4% 4,3% Struktura osób bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 3 28,6% 23,1% 24,3% 24,6% 21,4% 24,3% ,2% 13,4% 7,6% 9,7% 3,9% 5, do powyŝej 24 męŝczyźni kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia w miesiącach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem męŝczyźni kobiety ogółem męŝczyźni kobiety do ,9% 14,2% 13,4% ,4% 28,6% 23,1% ,4% 24,3% 24,6% , 21,4% 24,3% , 7,6% 9,7% powyŝej ,3% 3,9% 5, Najwięcej bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia 654 osoby (tj. 26,4% ogółu osób bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia) pozostawało bez pracy przez okres od 1 3 miesięcy, z czego kobiety (227 osób), czyli 23,1% ogółu bezrobotnych tej płci powyŝej 50 roku Ŝycia i 28,6% ogółu bezrobotnych męŝczyzn powyŝej 50 roku Ŝycia. Natomiast najmniej liczna 20

50 grupa osób (tj. 4,3% ogółu osób bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia) - była bez zatrudnienia powyŝej 24 miesięcy, z czego 49 kobiet (tj. 5, ogółu bezrobotnych osób tej płci powyŝej 50 roku Ŝycia) i 58 męŝczyzn (tj. 3,9% ogółu bezrobotnych osób tej płci powyŝej 50 roku Ŝycia). 5. Niepełnosprawni Z terenu Miasta Gdańska wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w ewidencji osób bezrobotnych znajdowało się 548 osób niepełnosprawnych (z czego tylko 120 osób z prawem do zasiłku) oraz 156 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu. Osoby ze stopniem niepełnosprawności Osoby niepełnosprawne bezrobotne Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy PowyŜszy wykres wskazuje, Ŝe liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych w stosunku do końca poprzedniego roku zwiększyła się o 232 osoby. Wzrosła liczba osób niepełnosprawnych poszukujących pracy o 53 osoby w porównaniu do końca 2008 roku. Osoby niepełnosprawne Stan liczbowy na dzień: bezrobotne poszukujące pracy ogółem męŝczyźni kobiety ogółem męŝczyźni kobiety r r

51 Struktura osób ze stopniem niepełnosprawności w podziale na status prawny i płeć - stan na r. 50,6% 45, poszukujące pracy męŝczyźni kobiety 49, bezrobotne 50, Oprócz tego w określeniu liczby niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, staŝu pracy ogółem i płci Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 14,6% 10,9% 25,3% 23,4% 18, 20,8% 17,7% 25,2% 11,4% 12,6% 13, 7,1% do powyŝej

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2008 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2009 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014 r. Źródło: GUS Źródło: GUS 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014 r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1 Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 13,2 13,2 12,0

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia stan z r.

Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2007 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2008 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2007r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 12,4

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 28 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 29 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.28 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Na rynku pracy początek 2014 roku nie zaczął się korzystnie. W sposób znaczący wzrosła nie tylko liczba zarejestrowanych bezrobotnych, ale i stopa bezrobocia. Bez większych zmian

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2006r wynosiła 2919 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku INFORMACJA Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 24 POWIAT GDAŃSKI Strona 1 Wstęp Według stanu na dzień 31.12.24 r. w Powiecie Gdańskim było zarejestrowanych 5222

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Po zakończeniu okresu zimowego z lokalnego rynku pracy zaczynają napływać coraz lepsze wiadomości. W Gdańsku stopa bezrobocia zmniejszyła się w ujęciu miesiąc do miesiąca o 0,1 punktu

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Najnowsze dane z lokalnego rynku pracy skłaniają do optymizmu. W kwietniu, w ujęciu miesiąc do miesiąca, stopa bezrobocia na terenie Miasta Gdańska zmniejszyła się o kolejne 0,2 punktu

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2010 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2010 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄD P R A C Y W K O L E ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. 27-22-625, 27-22-994 NIP: 666-106-58-96 REGON: 311096083 e-mail: pokl@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE w 2010 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE w 2010 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE w 2010 r. W ciągu ostatnich 10 lat najwyŝszą liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012

ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012 Sporządziła: Ewa Piotrowiak Pośrednik pracy Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Sytuacja na lokalnym rynku pracy POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE Sytuacja na lokalnym rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia Aktualnie stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r. ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01 e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl, www.pupjaworzno.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2011 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2011 rok LUTY, 2012 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 4 III. PODMIOTY GOSPODARCZE.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

We wrześniu gdański PUP zanotował minimalny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Nie miało to jednak dużego wpływu na wysokość stopy

We wrześniu gdański PUP zanotował minimalny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Nie miało to jednak dużego wpływu na wysokość stopy We wrześniu gdański PUP zanotował minimalny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Nie miało to jednak dużego wpływu na wysokość stopy bezrobocia w regionie. I Wielkość bezrobocia Sezon wakacyjny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 26 z załącznikami Powiat Gdański Gdańsk, styczeń 27 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.26

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 2006 Z ZAŁĄCZNIKAMI. Miasto Gdańsk

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 2006 Z ZAŁĄCZNIKAMI. Miasto Gdańsk Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 26 Z ZAŁĄCZNIKAMI Miasto Gdańsk Gdańsk, styczeń 27 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.26 r.

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE 2016 RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE Uwagi metodologiczne: Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie struktury wynagrodzeń według

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2012 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo