INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2012

2 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1

3 Stopa bezrobocia 11,8 12,4 11,6 12,1 5,9 5,1 Polska pomorskie M. Gdańsk Wielkość bezrobocia - Miasto Gdańsk

4 Wielkość bezrobocia w województwie pomorskim - stan na r. m.sopot 801 gdański nowodworski pucki sztumski kościerski lęborski kartuski człuchowski m.słupsk malborski tczewski kwidzyński m.gdynia bytowski słupski chojnicki starogardzki wejherowski m.gdańsk

5 2. Napływy bezrobotnych W pierwszej połowie 2012r. zarejestrowano ogółem osób bezrobotnych z Miasta Gdańska, a więc zanotowano wzrost liczby osób zarejestrowanych w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 214 osób, czyli 2,1%. Napływy bezrobotnych w mieście Gdańsk w I połowie 2012 roku Zwolnienia grupowe W pierwszym półroczu 2012r. PUP przyjął 18 zgłoszeń zakładów pracy, dotyczących zamiaru dokonania zwolnień z przyczyn nie dotyczących pracowników zwolnienia grupowe, wszystkie zlokalizowane były na terenie miasta Gdańska. 20 Liczba zakładów zgłaszających zwolnienia grupowe Liczba osób zwolnionych w ramach zwolnień grupowych I półrocze 2011 I półrocze I półrocze 2011 I półrocze

6 4. Pośrednictwo pracy 4.1. Oferty pracy W I połowie 2012r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku zgłoszono 3759 miejsc pracy z terenu Miasta Gdańsk Liczba pozyskanych ofert pracy z terenu miasta Gdańsk w I połowie 2012 roku W I półroczu 2012r. na terenie miasta Gdańska najbardziej poszukiwanymi zawodami były: Sprzedawca* Robotnik budowlany Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych Monter kadłubów okrętowych* Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Sprzątaczka biurowa Magazynier Spawacz metodą MIG Oczyszczacz konstrukcji stalowych Doradca finansowy Stolarz* Specjalista do spraw marketingu i handlu Murarz* Przedstawiciel handlowy Elektryk* Szlifierz metali Sekretarka Kucharz* Ślusarz* Specjalista administracji publicznej 5

7 Oferty pracy zgłoszone do PUP w Gdańsku wg branż w okresie od r. Lp. Nazwa branży Ilość miejsc pracy 1. Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 544 wspierająca 4. Handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów samochod., 455 włączając motocykle 5. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność związana z zakwaterowaniemi usługami 219 gastronomicznymi 7. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 216 zabezpieczenia społeczne 8. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Pozostała działalność usługowa Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz, parę wodną, 78 gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 13. Transport i gospodarka magazynowa Informacja i komunikacja Edukacja Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 36 działalność związana z rekultywacją 17. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 0 gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 21. Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność niezidentyfikowana 0 Razem

8 Oferty pracy zgłoszone do PUP w Gdańsku wg branż w okresie od r. Działalność niezidentyfikowana Organizacje i zespoły eksterytorialne Gospodarstwa domowe zatrudniające Górnictwo i wydobywanie Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i Działalność związana z obsługą rynku Dostawa wody; gospodarowanie Edukacja Informacja i komunikacja Transport i gospodarka magazynowa Wytwarzanie i zaopatr. w energię Działalność związana z kulturą, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Pozostała działalność usługowa Działalność finansowa i Administracja publiczna i obrona Działalność związana z Działalność profesjonalna, naukowa i Handel hurt. i detal.; naprawa 455 Działalność w zakresie usług Budownictwo Przetwórstwo przemysłowe

9 4.2. Pośrednictwo pracy Zakłady pracy, które w pierwszym półroczu 2012r. zgłosiły najwięcej wolnych miejsc pracy z terenu Gdańska: 1. TASZ-POL Sp. zoo 173 głównie dla cudzoziemców 2. ARNIKA POLAND Sp. z o.o. 100 głównie dla cudzoziemców 3. HTEP Polska Sp. z o.o OFFSHORE RECRUITMENT LIMITED Sp. z o.o. Oddział w Polsce 70 głównie dla cudzoziemców 5. LIDL POLSKA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA MERIKOV OLEKSANDR 67 głównie dla cudzoziemców 7. STOCZNIA GDAŃSK S.A Impel Cleaning Sp. z o.o. Z.P.Ch MONEY INVEST - Wiesław Gajda AmRest Sp. z o.o MT KONSTRUKCJE SP. Z O.O Urząd Gminy Przywidz Transcom Worldwide Polnad Sp. z o.o NORTH - WOLF Sp. z o.o. 30 głównie dla cudzoziemców 15. AX-INVEST Sp. z o.o. 30 głównie dla cudzoziemców 16. MERITUM Bank ICB S.A ALSON Sp. z o.o. 26 głównie dla cudzoziemców 18. Komers International Franciszek Mądry Usługi Ślusarsko-Monterskie Jakub Lemański TRADIS Sp. z o.o KOM-BIS SP. Z O.O MG Marzena Gradowska Restauracja Mc Donald's "Sunreef Yachts Charter" Sp. z o. o Biuro Usługowe MARIO BD INVEST UND BAU Sp. z o.o. 19 głównie dla cudzoziemców 26. IMPERIUM GROUP Sp. z o BCLEANING S.C SANPRO JOB SERVICE SP. Z O.O MARITIM SHIPYARD SP. Z O.O. 15 głównie dla cudzoziemców 30. ARTMACHINE SP.Z.O.O. 13 8

10 Liczba podjęć pracy w I półroczu 2012r Zagraniczne oferty pracy Z usług asystenta Eures w zakresie uzyskania informacji o wolnych miejscach pracy na terenie państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w pierwszym półroczu skorzystało 556 osób, w tym: 215 osób zarejestrowanych jako bezrobotne, 342 osoby nierejestrowane. Nierejestrowane 342 Zarejestrowane 215 Łącznie

11 W pierwszym półroczu 2012r. dał się zauważyć spadek zainteresowania podjęciem pracy za granicą i migracją zarobkową. Zainteresowane ofertami EURES były w większości osoby nie zarejestrowane jako bezrobotne. Kraje z których pochodziła największa liczba wolnych miejsc pracy to: Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, Norwegia, Austria. Branże w których zgłoszono największą liczbę wolnych miejsc pracy to: budownictwo, przemysł stoczniowy, rolnictwo, naukowa Centrum Pracy Krótkoterminowej W pierwszym półroczu 2012r. w Centrum Pracy Krótkoterminowej zlokalizowanym w Gdańsku Wrzeszczu ul. Grunwaldzka 30/32, zgłoszono 1824 oferty pracy dla 9136 osób. Dla porównania w pierwszym półroczu 2011r. było to 1986 ofert dla 5458 osób Oferty i miejca pracy zgłoszone do Centrum Pracy Krótkoterminowej I półrocze 2011 I półrocze 2012 Ilość ofert pracy Ilość miejsc pracy 10

12 W pierwszym półroczu 2012r. nastąpił spadek liczby ofert pracy o 8,2%, natomiast wzrost liczby wolnych miejsc pracy dorywczej o 67,4%. Były to najczęściej prace związane z: handlem, usługami, budownictwem, promocją i reklamą, drobnymi pracami fizycznymi w różnych branżach. 11

13 ZAŁĄCZNIKI

14 STRUKTURA BEZROBOCIA Załącznik 1 1. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku) obliczony w pełnych miesiącach. W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy w miesiącach przyjęto sześć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni do 1 miesiąca, 1-3 miesięcy, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy, miesięcy oraz powyżej 24 miesięcy. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do powyżej Osoby pozostające bez pracy Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do 1 miesiąca ,5% 10,5% -1,0% 1-3 miesięcy ,7% 17,0% -0,7% 3-6 miesięcy ,6% 23,7% -1,8% 6-12 miesięcy ,3% 24,2% -2,1% miesięcy ,9% 1,9% powyżej 24 miesięcy ,0% 7,7% 3,7% Powyższe dane wskazują, że w porównaniu do r. zmniejszyła się ilość osób bezrobotnych pozostających bez pracy w okresie od 1 miesiąca do 12 miesięcy. Największa liczba bezrobotnych (2924 osoby, z czego 1697 kobiet i 1227 mężczyzn) na dzień 30 czerwca 2012r. w Mieście Gdańsk pozostawała bez pracy 1-6 miesięcy. Natomiast najmniej 1

15 3,6% 5,3% 5,2% 4,1% 8,4% 8,5% 7,5% 11,5% 12,2% 10,2% 9,4% 14,1% bezrobotnych (927 osób, w tym 493 kobiety i 434 mężczyzn) pozostawało bez zatrudnienia w okresie powyżej 24 miesięcy. Struktura osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% do powyżej 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,3% 5,2% ,4% 8,5% ,5% 12,2% ,2% 14,1% ,5% 9,4% powyżej ,6% 4,1% 2

16 Według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. najwięcej bezrobotnych (887 osób) pozostawało bez pracy przez okres 6-12 miesięcy i wpisało się w granice wiekowe lata, z czego 598 osób stanowiły kobiety i 289 osób to mężczyźni. Należy pamiętać, iż podstawą zakwalifikowania do danej grupy wieku jest data urodzenia. Wiek osób bezrobotnych w latach razem Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2012r. osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM i więcej RAZEM MĘŻCZYŹNI i więcej RAZEM KOBIETY i więcej RAZEM

17 Najwięcej bezrobotnych (789 osób, z czego 332 kobiety i 457 mężczyzn) pozostawało bez pracy od 3 do 6 miesięcy oraz posiadało wykształcenie gimnazjalne i niższe, a najmniej bezrobotnych (109 osób, w tym 30 mężczyzn) było bez pracy powyżej 24 miesięcy i posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące. Natomiast wśród bezrobotnych kobiet najmniej liczną grupę stanowiło 79 osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym i pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy. Wykształcenie osób bezrobotnych razem Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2012r. osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM MĘŻCZYŹNI wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM KOBIETY wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM

18 Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 574 osoby (w tym 329 kobiet) pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy jednocześnie posiadające staż pracy od 1 do 5 lat, a najmniej bezrobotnych (61 osób, z czego 33 kobiety i 28 mężczyzn) było bez pracy do 1 miesiąca oraz z co najmniej 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Natomiast najwięcej 245 mężczyzn pozostawało bez pracy od 3 do 6 miesięcy i posiadało staż od 1 do 5 lat. Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2012r. Staż pracy osób bezrobotnych razem osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM MĘŻCZYŹNI do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM KOBIETY do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM

19 3,9% 4,6% 11,8% 9,6% 13,3% 13,5% 19,6% 21,8% 20,9% 20,8% 30,5% 29,6% 2. Struktura osób bezrobotnych wg wieku W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na ich wiek przyjęto sześć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni w wieku: lata, lata, lata, lata, lat oraz 60 i więcej lat. W porównaniu do r. zmniejszyła się ilość osób bezrobotnych w przedziałach wiekowych lata, natomiast zwiększył się udział tych osób w wieku 55 lat i więcej. Największą grupę osób bezrobotnych stanowią osoby w przedziale wiekowym lata Procentowy udział osób bezrobotnych wg kategorii wiekowych i więcej Kategorie wiekowe (w latach) Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r ,8% 9,6% -2,2% ,5% 29,6% -0,9% ,6% 21,8% 2,3% ,9% 20,8% -0,1% ,3% 13,5% 0,2% ,9% 4,6% 0,7% 6

20 4,4% 5,3% 4,6% 6,6% 6,9% 9,6% 11,4% 9,9% 12,2% 10,9% 18,2% Struktura osób bezrobotnych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety Wiek osób bezrobotnych (w latach) Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,4% 5,3% ,4% 18,2% ,6% 12,2% ,9% 10,9% ,6% 6,9% ,6% - 7

21 13,9% 13,0% 19,8% 19,4% 19,1% 19,2% 23,8% 23,5% 23,4% 3.Struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na ich wykształcenie przyjęto pięć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni z wykształceniem: wyższym, policealnym i średnim zawodowym, średnim ogólnokształcącym, zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym. Procentowy udział bezrobotnych wg wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. wyższe ,8% 19,4% -0,4% policealne i średnie zawodowe ,8% 23,5% -0,4% średnie ogólnokształcące ,9% 13,0% -1,0% zasadnicze zawodowe ,1% 19,2% 0,1% gimnazjalne i poniżej ,4% 1,6% Powyższe dane wskazują, że w porównaniu do stanu z 30 czerwca 2011r. struktura bezrobotnych wg wykształcenia nie zmieniła się dużo. Nadal wśród osób bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (). Ponadto bardzo liczną grupę stanowiły osoby posiadające wykształcenie policealne i średnie zawodowe (23,5%) oraz wyższe (19,4%). Najmniej osób posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące (13,0%). 8

22 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 7,0% 12,4% wyższe Struktura osób bezrobotnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. 10,1% 13,4% policealne i średnie zawodowe 4,4% 8,6% średnie ogólnokształcące 11,2% 8,0% 13,8% 11,2% zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wśród ogólnej liczby bezrobotnych z wykształceniem wyższym kobiety stanowiły 1492 osoby, zaś mężczyźni 846 osób. Duża różnica w liczbie osób pomiędzy kobietami a mężczyznami wystąpiła również wśród pozostałych typów wykształcenia. Najwięcej bezrobotnych kobiet posiadało wykształcenie policealne i średnie zawodowe (13,4%) zaś najmniej posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe. Natomiast najwięcej bezrobotnych mężczyzn legitymowała się wykształceniem gimnazjalnym i niższym (13,8%), a najmniej osób tej płci to absolwenci liceum ogólnokształcącego (4,4%). Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: Wykształcenie osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,0% 12,4% policealne i średnie zawodowe ,1% 13,4% średnie ogólnokształcące ,4% 8,6% zasadnicze zawodowe ,2% 8,0% gimnazjalne i poniżej ,8% 11,2% 9

23 4. Udział kobiet wśród ogółu osób bezrobotnych Struktura osób bezrobotnych wg płci r r. 52,3% 47,7% 53,5% 46,5% Kobiety Mężczyźni Płeć Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. kobiety ,3% 53,5% 1,2% mężczyźni ,7% 46,5% -1,2% W I półroczu 2012r. wzrosła liczba kobiet wśród ogółu osób bezrobotnych w stosunku do I półrocza 2011r., ponieważ o 1,2% zwiększyła się ogólna liczba bezrobotnych mężczyzn, a tym samym spadła o tyle samo ogólna liczba bezrobotnych kobiet. Spośród ogólnej liczby bezrobotnych w tym okresie kobiety stanowiły 6457 osób (tj. 53,5% ogółu osób bezrobotnych), a mężczyźni 5617 (tj. 46,5% ogółu osób bezrobotnych). 10

24 5,3% 5,7% 13,9% 13,8% 13,8% 15,4% 14,5% 13,5% 13,6% 17,4% 17,7% 20,1% 20,3% 5. Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy W tym przypadku w określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na staż pracy w miesiącach przyjęto siedem kategorii, a mianowicie są bezrobotni z stażem pracy ogółem do 1 roku, 1-5 lat, 5-10 lat, lat, 30 lat i więcej oraz bez stażu. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku), obliczony w pełnych miesiącach. Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem 2 1 do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do 1 roku ,9% 13,8% -0,1% 1-5 lat ,1% 20,3% 0,2% 5-10 lat ,8% 15,4% 1,6% lat ,4% 17,7% 0,3% lat ,5% 13,5% -1,0% 30 lat i więcej ,3% 5,7% 0,4% bez stażu ,6% -1,4% Powyższe dane wskazują, że na dzień 30 czerwca 2012r. w Gdańsku w porównaniu do analogicznego okresu struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem nieznacznie się zmieniła. Spośród wszystkich osób bezrobotnych największą grupę bezrobotnych (2450 osób, tj. 20,3% ogółu bezrobotnych) stanowili bezrobotni ze stażem od 1-5 lat. Najmniej liczna grupa bezrobotnych (694 osoby, tj. 5,7% ogółu bezrobotnych) posiadała staż pracy 30 lat i więcej. 11

25 3,5% 2,3% 6,2% 7,6% 6,3% 8,1% 7,2% 6,3% 7,1% 6,6% 9,0% 8,1% 9,6% 12,1% Struktura osób bezrobotnych w podziale na staż pracy i płeć - stan na r. 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Najliczniejsza grupa kobiet pozostających bez zatrudnienia posiadała 1-5 lat staż pracy (1466 osób, tj. 12,1% ogółu bezrobotnych kobiet). Najmniej kobiet (277 osób, tj. 2,3% ogółu bezrobotnych kobiet) posiadała staż pracy 30 lat i więcej. Natomiast najliczniejsza grupa mężczyzn to 984 osoby (tj. 8,1% ogółu bezrobotnych mężczyzn) posiadało staż pracy od 1 do 5 lat, a najmniej 417 mężczyzn (tj. 3,5% ogółu bezrobotnych mężczyzn) miało staż pracy 30 lat i więcej. Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do 1 roku ,2% 7,6% 1-5 lat ,1% 12,1% 5-10 lat ,3% 9,0% lat ,1% 9,6% lat ,2% 6,3% 30 lat i więcej ,5% 2,3% bez stażu ,1% 6,6% 12

26 6. Bezrobotni z prawem do zasiłku r. 19,6% r. 19,0% 80,4% 81,0% Bezrobotni Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. z prawem do zasiłku ,6% 19,0% -0,6% bez prawa do zasiłku ,4% 81,0% 0,6% Powyższe dane statystyczne wskazują, że wśród ogólnej liczby osób nie posiadających zatrudnienia zarejestrowanych z terenu Miasta Gdańska w dniu 30 czerwca 2012r. uprawnieni do pobierania zasiłku dla bezrobotnych stanowili 19,0%. W stosunku do danych z roku udział ten nieznacznie spadł (o 0,6%). Osoby bezrobotne zarejestrowane Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety z prawem do zasiłku ,6% 11,3% bez prawa do zasiłku ,9% 42,1% 13

27 9,6% 6,6% 9,3% 13,9% 22,0% 19,7% 28,6% 24,4% 30,5% 35,4% Załącznik 2 OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 1. Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotny do 25 roku życia oznacza osobę nie posiadającą zatrudnienia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyła 25 roku życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci Wyższe Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg wykształcenia Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia r r r r. w okresie r r. wyższe ,6% 6,6% -3,0% policealne i średnie zawodowe ,0% 19,7% -2,3% średnie ogólnokształcące ,6% 24,4% -4,2% zasadnicze zawodowe ,3% 13,9% 4,6% gimnazjalne i poniżej ,5% 35,4% 4,9% Powyższe dane statystyczne wskazują, że w porównaniu do 30 czerwca 2011r. nieznacznie zmieniła się struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia. Największa liczba bezrobotnych do 25 roku życia (412 osób, tj. 35,4% ogółu bezrobotnych do 25 roku życia) na dzień 30 czerwca 2012r. w Mieście Gdańsk legitymowała się wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. Ponadto liczba tych osób bezrobotnych do 25 roku życia utrzymuje się nadal na wysokim poziomie w stosunku do stanu na koniec ubiegłego roku, w tym przypadku nastąpił w tej kategorii wzrost o 4,9% ogółu bezrobotnych do 25 roku życia. Natomiast najmniej bezrobotnych do 25 roku życia (77 osób, tj. 6,6% ogółu bezrobotnych do 25 roku życia) posiadała ukończone studia wyższe,

28 3,4% 9,3% 16,1% 12,1% 17,1% 22,9% 22,5% 25,9% 35,2% 35,5% w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku spadek o 3,0%. Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,4% 9,3% policealne i średnie zawodowe ,9% 17,1% średnie ogólnokształcące ,5% 25,9% zasadnicze zawodowe ,1% 12,1% gimnazjalne i poniżej ,2% 35,5% Najwięcej bezrobotnych kobiet do 25 roku życia (226 osób tj. 35,5% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) posiada wykształcenie gimnazjalne i poniżej, a najmniej - (59 osób, tj. 9,3% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) posiada wykształcenie wyższe. Również w tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż najmniej mężczyzn (18 osób, tj. 3,4% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia) ukończyła studia wyższe, zaś najwięcej - (186 osób, tj. 35,2% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia) posiadała wykształcenie gimnazjalne i poniżej.

29 4,3% 0,9% 3,3% 14,5% 14,7% 12,4% 22,1% 22,0% 27,8% 25,2% 22,6% 30,1% 0,6% 2,2% 7,6% 8,8% 19,5% 17,9% 22,2% 24,6% 22,1% 19,1% 27,9% 27,4% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych do 25 roku życia w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,9% 22,1% 14,5% ,6% 27,8% 22,0% ,4% 30,1% 25,2% ,1% 14,7% 22,6% ,8% 4,3% 12,4% powyżej ,2% 0,9% 3,3%

30 0,2% 0,5% 29,3% 27,0% 21,3% 23,0% 49,2% 49,4% Osoby bezrobotne do 25 roku życia należą do grupy bezrobotnych efektywnie poszukującej pracy, o czym świadczy mały odsetek osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy (2,2%). Ponadto najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (319 osób, tj. 27,4% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres od 3 do 6 miesiący. Natomiast najmniej liczna grupa - 26 osób do 25 roku życia (tj. 2,2% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy, w tym 21 kobiet (tj. 3,3% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 5 mężczyzn (tj. 0,9% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia). 6 5 Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych do 25 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,0% 24,0% 29,6% 1-5 lat ,0% 19,3% 26,1% 5-10 lat ,5% 0,6% 0,5% bez stażu ,4% 56,1% 43,9% Natomiast najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (576 osób, tj. 49,4% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez stażu pracy, w tym 279 kobiet (tj. 43,9% ogółu bezrobotnych osób tej płci do 25 roku życia) i 297 mężczyzn (tj. 56,1% ogółu bezrobotnych osób tej płci do 25 roku życia), zaś najmniej liczna grupa - 6 osób (tj. 0,5% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) posiadała staż pracy 5-10 lat, z czego 3 kobiety (tj. 0,5% ogółu bezrobotnych osób tej płci do 25 roku życia) i 3 mężczyzn (tj. 0,6% ogółu bezrobotnych osób tej płci do 25 roku życia).

31 3,6% 6,8% 13,1% 10,4% 18,1% 17,1% 13,8% 15,3% 26,8% 25,2% 24,6% 25,3% 0,6% 0,5% 24,0% 19,3% 29,6% 26,1% 43,9% 56,1% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na płeć i staż pracy - stan na r do 1 roku bez stażu Mężczyźni Kobiety 2. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie nie posiadającą kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniających do wykonywania zawodu. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, stażu pracy ogółem i płci. Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow

32 11,9% 9,1% 7,2% 6,6% 18,0% 16,4% 14,0% 16,3% 27,1% 23,6% 21,8% 28,0% Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do ,1% 10,4% -2,8% ,1% 17,1% -1,0% ,8% 25,2% -1,6% ,6% 25,3% 0,6% ,8% 15,3% 1,5% powyżej ,6% 6,8% 3,3% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (975 osób, tj. 25,2% ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) na dzień 30 czerwca 2012r. w Mieście Gdańsk pozostawała bez pracy od 3 do 6 miesięcy. Natomiast najmniej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (265 osób, tj. 6,8% ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) była bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy, ale w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku wzrost o 3,3%. Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych Procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,9% 9,1% ,0% 16,4% ,1% 23,6% ,8% 28,0% ,0% 16,3% powyżej ,2% 6,6%

33 10,2% 17,8% 16,2% 21,8% 18,2% 15,9% 20,2% 18,5% 14,8% 20,6% 25,9% 4,4% 4,5% 14,7% 19,1% 17,5% 15,3% 23,9% 22,2% 19,7% 19,5% 24,1% 3 Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg wieku (w latach) lata Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r lata Mężczyźni Kobiety Wiek osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w latach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,1% 17,8% 20,2% ,1% 21,8% 25,9% ,5% 16,2% 18,5% ,5% 18,2% 20,6% ,3% 15,9% 14,8% ,5% 10,2% Najwięcej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (932 osoby, tj. 24,1% ogółu osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) było w wieku lat, z czego 556 kobiet (tj. 25,9% ogółu bezrobotnych osób tej płci bez kwalifikacji zawodowych) i 376 mężczyzn (tj. 21,8% ogółu bezrobotnych osób tej płci bez kwalifikacji zawodowych).

34 4,7% 3,7% 10,6% 11,0% 17,1% 18,3% 16,2% 20,9% 11,7% 13,9% 10,2% 9,6% 29,5% 22,5% 3,9% 4,2% 9,7% 10,8% 12,9% 12,9% 10,9% 9,9% 17,7% 17,8% 18,3% 18,8% 26,5% 25,6% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na staż pracy ogłem i płeć - stan na r. do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych najliczniejszą grupę stanowiło 993 osoby (w tym 483 kobiety i 510 mężczyzn) nie posiadających stażu pracy, a najmniej bezrobotnych 162 osoby (z czego 80 kobiet i 82 mężczyzn) było z stażem pracy 30 lat i więcej.

35 5,2% 4,6% 4,1% 2,8% 16,8% 34,4% 58,2% 74,0% Staż pracy ogółem osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,8% 17,1% 18,3% 1-5 lat ,8% 16,2% 20,9% 5-10 lat ,8% 10,6% 11,0% lat ,9% 11,7% 13,9% lat ,9% 10,2% 9,6% 30 lat i więcej ,2% 4,7% 3,7% bez stażu ,6% 29,5% 22,5% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształceni osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące Wg stanu na dzień 30 czerwca 2011r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ,8% 5,2% 4,6% ,6% 16,8% 34,4% zasadnicze zawodowe ,4% 4,1% 2,8% gimnazjalne i poniżej ,2% 74,0% 58,2%

36 2,7% 1,9% 4,4% 4,2% 10,3% 7,8% 17,5% 11,7% 24,2% 20,8% 46,6% 47,7% 3. Długotrwale bezrobotni Bezrobotny długotrwale oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie pozostającą w rejestrze tego urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. W określeniu liczby tych osób przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Poniższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba długotrwale bezrobotnych 2030 osób (tj. 47,7% ogółu osób bezrobotnych długotrwale) na dzień 30 czerwca 2012r. w Mieście Gdańsk pozostawała bez pracy powyżej 24 miesięcy. Liczba ta utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. Natomiast najmniej długotrwale bezrobotnych 81 osób (tj. 1,9% ogółu osób bezrobotnych długotrwale) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, ale w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego kwartału spadek o 0,8%. 6 Struktura osób długotwale bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Czas pozostawania bez pracy osób długotrwale bezrobotnych w miesiącach Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do ,7% 1,9% -0,8% ,4% 4,2% -0,2% ,3% 7,8% -2,6% ,2% 17,5% -6,6% ,6% 47,7% 1,1% powyżej ,7% 20,8% 9,1%

37 2,1% 1,8% 4,1% 4,3% 8,9% 6,8% 17,3% 17,8% 21,1% 20,6% 46,5% 48,7% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób długotrwale bezrobotnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,1% 1,8% ,1% 4,3% ,9% 6,8% ,3% 17,8% ,5% 48,7% powyżej ,1% 20,6% Najwięcej długotrwale bezrobotnych 1069 osób (tj. 25,1% ich ogółu) było w wieku lata, w tym 723 kobiety (tj. 31,2% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci) i 346 mężczyzn (tj. 17,9% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci).

38 2,8% 7,1% 17,9% 20,2% 19,2% 15,3% 14,1% 23,3% 25,8% 23,2% 31,2% 5,1% 6,4% 6,4% 6,1% 17,1% 25,1% 24,8% 21,9% 19,5% 18,0% 24,4% 25,1% Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wieku w latach lata Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r lata Mężczyźni Kobiety Wiek osób długotrwale bezrobotnych w latach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,1% 2,8% 7,1% ,1% 17,9% 31,2% ,9% 20,2% 23,3% ,4% 25,8% 23,2% ,1% 19,2% 15,3% ,4% 14,1% Ponadto wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 1051 osób (w tym 638 kobiet i 413 mężczyzn) legitymujących się wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Jednak najmniej długotrwale bezrobotnych osoby

39 8,1% 15,4% 16,7% 20,9% 21,3% 19,8% 27,5% 25,1% 30,1% 13,9% 12,8% 17,7% 18,4% 19,6% 19,6% 25,9% 24,7% 22,8% 24,5% (w tym 387 kobiet) posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące, zaś najmniej mężczyzn (156 osób) także posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące. Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie osób długotrwale bezrobotnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,4% 15,4% 20,9% policealne i średnie zawodowe ,7% 21,3% 27,5% średnie ogólnokształcące ,8% 8,1% 16,7% zasadnicze zawodowe ,6% 25,1% gimnazjalne i poniżej ,5% 30,1% 19,8% Natomiast wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły 830 osób (w tym 457 kobiet i 373 mężczyzn) posiadające staż pracy lat. Najmniej

40 3,1% 8,2% 11,5% 14,4% 17,1% 21,2% 13,0% 16,0% 13,4% 11,0% 12,2% 19,3% 19,7% 2 4,9% 5,4% 12,6% 13,1% 13,5% 14,6% 12,5% 11,6% 17,7% 19,3% 20,5% 19,5% 18,4% 16,4% długotrwale bezrobotnych osób (w tym 72 kobiety i 159 mężczyzn) posiadało staż pracy 30 lat i więcej. Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg stażu pracy ogółem 2 1 do 1 roku lat i więcej bez stażu Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r. 2 1 do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób długotrwale bezrobotnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,1% 11,5% 14,4% 1-5 lat ,3% 17,1% 21,2% 5-10 lat ,6% 13,0% 16,0% lat ,5% 19,3% 19,7% lat ,4% 2 13,4% 30 lat i więcej ,4% 8,2% 3,1% bez stażu ,6% 11,0% 12,2%

41 9,8% 9,9% 9,1% 8,8% 24,6% 26,0% 25,5% 24,4% 31,0% 30,9% 4. Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotny powyżej 50 roku życia oznacza osobę nieposiadającą zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończyła co najmniej 50 rok życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. wyższe ,1% 7,4% -1,7% policealne i średnie zawodowe ,1% 13,5% -0,6% średnie ogólnokształcące ,5% 22,3% -0,2% zasadnicze zawodowe ,9% 24,4% -2,5% gimnazjalne i poniżej ,9% 20,6% 0,7% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia 899 osób (tj. 24,4% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 lat) na dzień 30 czerwca 2012r. w Mieście Gdańsk posiadała wykształcenie zasadnicze zawodowe. Natomiast najmniej bezrobotnych powyżej 50 roku życia 273 osoby (tj. 7,4% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) posiadało ukończone studia wyższe, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku spadek o 1,7%.

42 4,5% 10,1% 9,5% 14,2% 21,5% 18,8% 31,7% 28,8% 25,7% 3 Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,1% 9,5% policealne i średnie zawodowe ,5% 31,7% średnie ogólnokształcące ,5% 14,2% zasadnicze zawodowe ,8% 18,8% gimnazjalne i poniżej ,7% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych powyżej 50 roku życia najliczniejszą grupę stanowiło 1291 osób (w tym 589 kobiet i 702 mężczyzn) posiadających staż pracy lat. Stanowili oni 3 ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym odpowiednio 36,4% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia i 33,9% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Wśród ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia najmniej było (179 osób, tj. 4,9% ogółu tych bezrobotnych) z stażem do 1 roku, z czego 63 osoby to kobiety (3,9% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia) i 116 mężczyzn (5,6% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia).

43 5,6% 3,9% 5,3% 4,3% 8,5% 8,0% 5,9% 3,6% 21,1% 27,0% 19,6% 16,7% 33,9% 36,4% 3,9% 4,9% 4,5% 4,9% 7,5% 8,3% 5,1% 4,9% 17,3% 18,3% 23,7% 23,7% 38,0% 3 Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,9% 5,6% 3,9% 1-5 lat ,9% 5,3% 4,3% 5-10 lat ,3% 8,5% 8,0% lat ,7% 21,1% 27,0% lat ,9% 36,4% 30 lat i więcej ,3% 19,6% 16,7% bez stażu ,9% 5,9% 3,6% Najwięcej bezrobotnych powyżej 50 roku życia 899 osób (tj. 24,4% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres od 6 do 12 miesięcy, z czego kobiety (414 osób), czyli 25,6% ogółu bezrobotnych tej płci powyżej 50

44 7,2% 7,7% 13,5% 13,6% 12,6% 10,6% 21,9% 22,8% 23,4% 21,3% 19,7% 25,6% 9,1% 7,4% 7,5% 14,1% 13,5% 11,8% 22,5% 22,3% 19,9% 26,9% 24,4% 20,6% roku życia i 23,4% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia. Natomiast najmniej liczna grupa osoby (tj. 7,4% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) - była bez zatrudnienia do 1 miesiąca, z czego 124 kobiety (tj. 7,7% ogółu bezrobotnych osób tej płci powyżej 50 roku życia) i 149 mężczyzn (tj. 7,2% ogółu bezrobotnych osób tej płci powyżej 50 roku życia). Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach)i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,4% 7,2% 7,7% ,5% 13,5% 13,6% ,3% 21,9% 22,8% ,4% 23,4% 25,6% ,6% 21,3% 19,7% powyżej ,8% 12,6% 10,6%

45 5. Niepełnosprawni Z terenu Miasta Gdańska wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w ewidencji osób bezrobotnych znajdowało się 864 osoby niepełnosprawne (z czego 178 osób z prawem do zasiłku) oraz 146 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu Osoby niepełnosprawne bezrobotni poszukujący pracy Stan liczbowy na dzień: bezrobotne Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy ogółem kobiety mężczyźni ogółem kobiety mężczyźni r r Powyższy wykres wskazuje, że liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych w stosunku do końca czerwca 2011r. wzrosła o 147 osób, czyli 20,1%. Spadła liczba osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, ale w tym przypadku o 13 osób. Oprócz tego w określeniu liczby niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci.

46 8,9% 8,1% 9,2% 11,2% 10,5% 17,4% 19,8% 17,0% 22,5% 21,4% 28,6% 25,4% Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych niepełnosprawnych Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. do ,9% 8,1% -0,8% ,2% 11,2% 2,0% ,4% 19,8% 2,4% ,6% 22,5% -6,1% ,4% 21,4% -4,0% powyżej ,5% 17,0% 6,6% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych niepełnosprawnych (194 osoby, w tym 117 kobiet i 77 mężczyzn) na dzień 30 czerwca 2012r. w Gdańsku pozostawała bez pracy od 6 do 12 miesięcy. Liczba ta utrzymuje się na wysokim poziomie, nastąpił w tej kategorii w porównaniu do 30 czerwca 2011r. spadek o 6,1% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych (70 osób, z czego 38 kobiet i 32 mężczyzn) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku spadek o 0,8%.

47 2,9% 2,7% 11,3% 11,7% 9,6% 9,1% 14,1% 16,3% 32,8% 29,4% 29,3% 30,8% 8,3% 8,0% 9,3% 12,8% 14,7% 20,9% 18,9% 19,9% 21,7% 19,9% 24,5% 21,2% Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych niepełnosprawnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych Najwięcej bezrobotnych niepełnosprawnych (266 osób, tj. 30,8% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych) było w wieku lat, w tym 170 kobiet (tj. 35,6% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) i 96 mężczyzn (tj. 24,8% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci). Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wieku w latach procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,3% 8,0% ,3% 12,8% ,9% 18,9% ,9% 24,5% ,7% 21,2% powyżej ,9% 14,7% lata

48 7,9% 8,3% 13,1% 11,5% 24,1% 25,2% 23,6% 23,4% 31,2% 31,6% 1,8% 3,4% 10,9% 12,4% 16,5% 16,1% 25,6% 24,8% 20,4% 32,5% 35,6% Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r lata Mężczyźni Kobiety Wiek bezrobotnych niepełnosprawnych w latach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,7% 1,8% 3,4% ,7% 10,9% 12,4% ,3% 16,5% 16,1% ,4% 25,6% 32,5% ,8% 24,8% 35,6% ,1% 20,4% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiły 273 osoby (w tym 131 kobiet i 142 mężczyzn) posiadające wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych - 72 osoby (z czego 39 kobiet i 33 mężczyzn) - ukończyło studia wyższe Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej

49 8,6% 8,4% 6,1% 7,6% 8,6% 8,0% 11,0% 11,1% 12,3% 13,3% 26,1% 24,8% 27,2% 26,7% 8,5% 8,2% 6,2% 15,7% 21,4% 20,3% 28,3% 27,1% 27,5% 36,7% Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie osób bezrobotnych niepełnosprawnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,3% 8,5% 8,2% policealne i średnie zawodowe ,2% 21,4% 28,3% średnie ogólnokształcące ,5% 6,2% 15,7% zasadnicze zawodowe ,4% 27,1% 20,3% gimnazjalne i poniżej ,6% 36,7% 27,5% Natomiast wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 231 osób (tj. 26,7% ogółu osób bezrobotnych ze stopniem niepełnosprawności) legitymujących się stażem pracy lat. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych - 66 osób (tj. 7,6% ogółu osób bezrobotnych ze stopniem niepełnosprawności) - posiadało staż pracy 30 lat i więcej. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014 r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1 Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 13,2 13,2 12,0

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014 r. Źródło: GUS Źródło: GUS 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia stan z r.

Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2007 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2008 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2007r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 28 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 29 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.28 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

I Stopa bezrobocia w GOM

I Stopa bezrobocia w GOM I Stopa bezrobocia w GOM Poprawa sytuacji na metropolitalnym rynku pracy odczuwalna jest na terenie większosci miast i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia GOM. W sierpniu, największy spadek stopy

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Najnowsze dane z lokalnego rynku pracy skłaniają do optymizmu. W kwietniu, w ujęciu miesiąc do miesiąca, stopa bezrobocia na terenie Miasta Gdańska zmniejszyła się o kolejne 0,2 punktu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Na rynku pracy początek 2014 roku nie zaczął się korzystnie. W sposób znaczący wzrosła nie tylko liczba zarejestrowanych bezrobotnych, ale i stopa bezrobocia. Bez większych zmian

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2013 r. listopad 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 23 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2014 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2013 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący pracy niepozostający

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Po zakończeniu okresu zimowego z lokalnego rynku pracy zaczynają napływać coraz lepsze wiadomości. W Gdańsku stopa bezrobocia zmniejszyła się w ujęciu miesiąc do miesiąca o 0,1 punktu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2015 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie danych o wielkości i

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

We wrześniu gdański PUP zanotował minimalny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Nie miało to jednak dużego wpływu na wysokość stopy

We wrześniu gdański PUP zanotował minimalny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Nie miało to jednak dużego wpływu na wysokość stopy We wrześniu gdański PUP zanotował minimalny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Nie miało to jednak dużego wpływu na wysokość stopy bezrobocia w regionie. I Wielkość bezrobocia Sezon wakacyjny

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status najdłuższego w Europie. Mierzył 1 052 metry WIELKOŚĆ I STOPA

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2014 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie danych o wielkości i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2007 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2008 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2007

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 26 z załącznikami Powiat Gdański Gdańsk, styczeń 27 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.26

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Sytuacja na lokalnym rynku pracy POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE Sytuacja na lokalnym rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia Aktualnie stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Na metropolitalnym rynku pracy II kwartał 2014 roku okazał się niezwykle gorącym okresem. Na całym obszaże Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012

ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012 Sporządziła: Ewa Piotrowiak Pośrednik pracy Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 25 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2015 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R. Powiatowy U Pracy w Kartuzach DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2013 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Ostatni kwartał 2013 roku nie przyniósł większych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Przedruk w całości lub w części wykorzystanie. danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła

Przedruk w całości lub w części wykorzystanie. danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NADWYŻKA I NIEDOBÓR SIŁY ROBOCZEJ WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH I SEKCJI POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) Raport za 2010 rok 2011

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania. Gdańsk, 3 listopada 2011 r.

Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania. Gdańsk, 3 listopada 2011 r. Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania Gdańsk, 3 listopada 2011 r. Ludność zamieszkała na wsi w województwie pomorskim w latach 2009-2010 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 6-ci333DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2015 ROKU Styczeń 2016 2 INFORMACJA O SYTUACJI NA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo