Stopa bezrobocia stan z r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stopa bezrobocia stan z r."

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2007 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2008

2 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z r. Źródło: WUP Źródło: WUP

3 Stopa bezrobocia 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 14,9% 15,5% 11,4% 10,9% 10,7% 5,9% Kraj Województwo Powiat Gdański 12, 9, 6, 3, 0, Stopa bezrobocia w powiecie gdańskim 10,7% 10,9% 9,9% 9,4% 8,5% 8, 7,9% 7,7% 7,6% 7,3% 6,9% 6,5% 5,9% Wielkość bezrobocia w powiecie gdańskim W 2007r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o osób w powiecie gdańskim w stosunku do grudnia 2006r. 2

4 Bezrobotni powiatu gdańskiego z podziałem na gminy wg ilości bezrobotnych - stan na r Pruszcz Gdański Cedry Wielkie Kolbudy Pruszcz Gdański (wieś) Przywidz Pszczółki Suchy Dąb Trąbki Wielkie 2. Napływy bezrobotnych W 2007r. zarejestrowano ogółem osób bezrobotnych, czyli nastąpił spadek liczby osób nowo zarejestrowanych w stosunku do roku poprzedniego o 998 osób. 500 Bezrobotni zarejestrowani w powiecie gdańskim

5 3. Pośrednictwo pracy W 2007r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku zgłoszono oferty pracy z firm mających swoje siedziby na terenie powiatu gdańskiego. W porównaniu do 2006r. jest to o 713 ofert więcej. 400 Liczba ofert pracy z terenu powiatu gdańskiego

6 Oferty pracy zgłoszone z terenu powiatu gdańskiego wg wybranych branż w 2007r Wydobywanie ropy, gazu, przetwórstwo ropy, nafty i gazu, zagospodarowanie wody Pośrednictwo finansowe Rolnictwo Działalność usługowa, komunalna i społeczna i indywidualna, pozostała Ochrona zdrowia Hotele i restauracje Transport Budownictwo Edukacja Administracja publiczna (głównie staże) Obsługa nieruchomości Przetwórstwo przemysłowe Handel Liczba bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy , Powyższy wykres wskazuje, że wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. zmalała liczba osób bezrobotnych, przypadających na jedną ofertę pracy w porównaniu do lat poprzednich. 5

7 Liczba podjęć pracy z terenu powiatu gdańskiego w 2007r Zagraniczne oferty pracy W 2007r. za pośrednictwem Asystenta EURES w PUP zgłoszono 858 ofert pracy. 328 Kraje najczęściej zgłaszające oferty pracy do PUP Wielka Brytania Hiszpania Cypr Irlandia Norwegia Holandia Szwecja Niemcy Dania Grecja Islandia Francja Włochy Zjednoczone Emiraty Arabskie Austria 6

8 Zawody wg zapotrzebowania w krajach Unii Europejskiej: usługi: fryzjer kierowca kat. C+E kierowca kat. D opiekun osób starszych i niepełnosprawnych pokojówka pomoc domowa rzeźnik ogrodnik operator wózków widłowych sprzedawca sprzątaczka hydraulik branża elektryczna: elektryk branża gastronomiczna: kucharz kelner/-ka pomoc kuchenna szef kuchni branża medyczna: pielęgniarka lekarz radiolog branża samochodowa: mechanik lakiernik branża stoczniowa: monter rurociągów spawacz tokarz-frezer w zawodach budowlanych: cieśla budowlany murarz pracownik ogólnobudowlany stolarz tynkarz zbrojarz We wszystkich ofertach pracy na chwilę obecną wymagana jest znajomość języka angielskiego. Natomiast w takich krajach jak Hiszpania, Niemcy, Szwecja i Włochy wymagana jest znajomość ich języka ojczystego. Zainteresowanie w 2007r. ofertami pracy zagranicznymi było bardzo duże. Z usług Powiatowego Asystenta EURES skorzystało 2091 osób, w tym: osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 631, pozostali niezarejestrowani w PUP

9 4. Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Podstawowy limit środków przyznany wg algorytmu na realizację programów rynków pracy na rok 2007 wynosi 7 975,0 tys. zł Wielkość środków Funduszu Pracy - limit podstawowy (w tys. zł) 9 510, , Wielkość środków Funduszu Pracy i EFS (w tys. zł) , , , , Ogółem w tym EFS Łączna wielkość środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2007 r. wyniosła ,0 tys. zł. Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na działania 1.2 i 1.3 stanowią 21% ogółu środków. 8

10 Wielkość środków Funduszy Pracy (w tys. zł) przeznaczonych na finansowanie programów rynku pracy (w tym EFS) 3363, , ,0 1679, ,0 3909, ,8 5422, ,0 3206, EFS Ogółem Liczba osób bezrobotnych objętych programami rynku pracy - ogółem (w tym EFS) EFS Ogółem Liczba osób bezrobotnych z terenu powiatu gdańskiego objętych poszczególnymi programami rynku pracy w 2007r szkolenia staże prace interwencyjne roboty publiczne przygotowanie zawodowe dotacje i refund. wypos. miej. pracy PFRON - przyst. stan. pracy refundacja wypos. stan. pracy prace społecznie użyteczne 9

11 6. Kluby pracy W 2007r. nadal kontynuujemy współpracę z jednostkami, które wg umów prowadzą dla innych bezrobotnych szkolenie Klub Pracy. Elbląski Uniwersytet Robotniczy EUR Adres: Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 18 Liczba osób kończących zajęcia w klubach pracy

12 W 2007r. najważniejszą grupę skierowaną na zajęcia są bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy, 86 osób. Uznaliśmy, że właśnie takie osoby w pierwszej kolejności winny otrzymać wsparcie w postaci szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Ponadto 24% wszystkich uczestników Klubów Pracy to osoby w wieku powyżej 50 roku życia, natomiast tylko 6,4% to osoby poniżej 25 roku życia Podjęcia pracy osób, które ukończyły zajęcia w klubach pracy

13 ZAŁĄCZNIKI 12

14 Załącznik 1 STRUKTURA BEZROBOCIA 1. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku) obliczony w pełnych miesiącach. W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy w miesiącach przyjęto sześć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni do 1 miesiąca, 1-3 miesięcy, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy, miesięcy oraz powyżej 24 miesięcy. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 3 25% 2 15% 1 10,6% 11,2% 19,2% 20, 16,7% 17,8% 17,4% 18,6% 12, 14,1% 24, 18,3% 5% do 1 m-ca 1 do 3 3 do 6 6 do do 24 powyżej Osoby pozostające bez pracy Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. do 1 miesiąca ,6% 11,2% +0,6% 1-3 miesięcy ,2% 20, +0,8% 3-6 miesięcy ,7% 17,8% +1,1% 6-12 miesięcy ,4% 18,6% +1,2% miesięcy , 14,1% +2,1% powyżej 24 miesięcy , 18,3% -5,7% 1

15 Największa liczba bezrobotnych (305 osób) na dzień 31 grudnia 2007r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 1 do 3 miesięcy. Spadła liczba osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy o 5,7%). Natomiast najmniej bezrobotnych (170 osób) pozostawało bez zatrudnienia w okresie do 1 miesiąca, mimo że w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca ubiegłego roku wzrost o 0,6% ogółu bezrobotnych. 3 25% Struktura osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 25,2% 2 15% 1 16, 9,1% 17,8% 13,4% 19,8% 16,7% 19,4% 11,6% 15,2% 17,1% 18,8% 5% do powyżej 24 mężczyźni kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do , 9,1% ,2% 17,8% ,4% 19,8% ,7% 19,4% ,6% 15,2% powyżej ,1% 18,8% 2

16 Najwięcej bezrobotnych (87 osób) pozostawało bez pracy przez okres od 1 do 3 miesięcy i wpisywało się w granice wiekowe lata, z czego 24 osoby stanowili mężczyźni, natomiast 63 osoby to kobiety. Należy pamiętać, iż podstawą zakwalifikowania do danej grupy wieku jest data urodzenia. Wiek osób bezrobotnych w latach razem Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2007r. osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM i więcej RAZEM MĘŻCZYŹNI i więcej RAZEM KOBIETY i więcej RAZEM

17 Najwięcej bezrobotnych (113 osób, z czego 82 kobiety i 31 mężczyzn) pozostawało bez pracy od 6 do 12 miesięcy oraz jednocześnie posiadali wykształcenie gimnazjalne i niższe, a najmniej pracobiorców (7 osób, z czego 3 kobiety i 4 mężczyzn) było bez pracy do 1 miesiąca i legitymowało się ukończeniem studiów wyższych. Wykształcenie osób bezrobotnych razem Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2007r. osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM MĘŻCZYŹNI wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM KOBIETY wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM

18 Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 67 osób (w tym 57 kobiet) pozostających bez pracy od 6 do 12 miesięcy i jednocześnie nie posiadających żadnego doświadczenia zawodowego, a najmniej pracobiorców (2 osoby, z czego 2 mężczyzn) było bez pracy do 1 miesiąca i z stażem pracy 30 lat i więcej. Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2007r. Staż pracy osób bezrobotnych razem osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM MĘŻCZYŹNI do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM KOBIETY do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM

19 3. Struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na ich wykształcenie przyjęto pięć kategorii, a mianowicie są bezrobotni z wykształceniem: wyższym, policealnym i średnim zawodowym, średnim ogólnokształcącym, zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym. 45% 4 35% 40,6% 38,5% Procentowy udział poszczególnych grup bezrobotnych wg wykształcenia 3 25% 23,8% 22,1% 21,4% 23,2% 2 15% 1 5% 8,6% 9,4% 5,6% 6,9% gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólne policealne i średnie zawodowe wyższe Wykształcenie Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. wyższe ,6% 6,9% +1,3% policealne i średnie zawodowe ,4% 23,2% +1,8% średnie ogólnokształcące ,6% 9,4% +0,8% zasadnicze zawodowe ,8% 22,1% -1,7% gimnazjalne i poniżej ,6% 38,5% -2,1% Powyższe dane wskazują, że w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2006 r. w powiecie gdańskim struktura bezrobotnych wg wykształcenia nie zmieniła się dużo. Nadal wśród osób bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 38,5%. Liczba ta zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku o 2,1%. Natomiast w porównaniu do końca poprzedniego roku nieznacznie zwiększyła się również ilość osób bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (o 1,8%). Ponadto bardzo liczną grupę stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem zasadniczym zawodowym (22,1%) oraz 6

20 policealnym i średnim zawodowym (23,2%). Najmniej osób posiadało wykształcenie wyższe (6,9%) i średnie ogólnokształcące (9,4%). Wśród ogólnej liczby bezrobotnych z wykształceniem wyższym kobiety stanowiły 76 osób, zaś mężczyźni 29. Duża różnica w ilości osób pomiędzy kobietami a mężczyznami wystąpiła również wśród pozostałych typów wykształcenia. Struktura osób bezrobotnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. 5 45% 4 35% 43,4% 36,3% 3 25% 2 24,8% 21, 19,1% 24,9% 15% 1 5% 6,4% 10,7% 6,4% 7,1% gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólne policealne i średnie zawodowe wyższe mężczyźni kobiety Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: Wykształcenie osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,4% 7,1% policealne i średnie zawodowe ,1% 24,9% średnie ogólnokształcące ,4% 10,7% zasadnicze zawodowe ,8% 21, gimnazjalne i poniżej ,4% 36,3% 7

21 4. Udział kobiet wśród ogółu osób bezrobotnych Struktura osób bezrobotnych wg płci ,9% 32,8% 67,2% 70,1% mężczyźni kobiety Płeć Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. kobiety ,2 70,1 +2,9 mężczyźni ,8 29,9-2,9 W 2007r. w powiecie gdańskim zmalała liczba mężczyzn wśród ogółu osób bezrobotnych w stosunku do końca ubiegłego roku, ponieważ o 0,4% zwiększyła się ogólna liczba bezrobotnych kobiet, a tym samym zmalała o tyle samo ogólna liczba bezrobotnych mężczyzn. Spośród ogólnej liczby bezrobotnych na koniec czwartego kwartału kobiety stanowiły 1068 osób (tj. 70,1% ogółu osób bezrobotnych), a mężczyźni 456 (tj. 29,9% ogółu osób bezrobotnych). Najliczniejsza grupa kobiet pozostających bez zatrudnienia posiadała wiek lat (318 osób, tj. 29,8% ogółu bezrobotnych kobiet). Najmniej kobiet 68 osób (tj. 6,4% ogółu bezrobotnych kobiet) posiadało wiek 55 lat i więcej. Natomiast najliczniejsza grupa mężczyzn to 123 osoby (tj. 27, ogółu bezrobotnych mężczyzn) w wieku lata, a najmniej 45 mężczyzn (tj. 9,9% ogółu bezrobotnych mężczyzn) w wieku powyżej 60 lat. 8

22 35% Struktura osób bezrobotnych w podziale na wiek i płeć - stan na r. 3 29,8% 27, 25% 2 15% 16,5% 22,6% 15,1% 13,4% 20,1% 21,2% 18,2% 1 6,4% 9,9% 5% mężczyźni kobiety ` Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: Wiek osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,4% 22,6% ,1% 29,8% ,4% 20,1% , 21,2% ,2% 6,4% ,9% - 9

23 5. Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy W tym przypadku w określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na staż pracy w miesiącach przyjęto siedem kategorii, a mianowicie są bezrobotni z stażem pracy ogółem do 1 roku, 1-5 lat, 5-10 lat, lat, 30 lat i więcej oraz bez stażu. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku), obliczony w pełnych miesiącach. 3 25% Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem 26,2% 23, 2 15% 1 10,5% 10,3% 15,2% 17,7% 15, 14,2% 17,3% 16,3% 12,8% 14,9% 5% 3, 3,7% do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. do 1 roku ,5% 10,3% -0,2% 1-5 lat ,2% 17,7% +2,5% 5-10 lat , 14,2% -0,8% lat ,3% 16,3% -1, lat ,8% 14,9% +2,1% 30 lat i więcej , 3,7% +0,7% bez stażu ,2% 23, -3,2% Powyższe dane wskazują, że na dzień 31 grudnia 2007r. w powiecie gdańskim w porównaniu do końca poprzedniego roku struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem nieznacznie się zmieniła. Spośród wszystkich osób bezrobotnych największą grupę bezrobotnych (350 osób, tj. 23, ogółu bezrobotnych) stanowili bezrobotni bez stażu pracy. Najmniej liczna grupa bezrobotnych (56 osób, tj. 3,7% ogółu bezrobotnych) posiadała staż pracy 30 lat i więcej. 10

24 Najliczniejsza grupa kobiet pozostających bez zatrudnienia nie posiadała żadnego stażu pracy (280 osób, tj. 26,2% ogółu bezrobotnych kobiet), zaś najmniej - 8 osób (tj. 0,7% ogółu bezrobotnych kobiet) legitymowało się stażem pracy 30 lat i więcej. Natomiast najliczniejsza grupa mężczyzn to 115 osób (tj. 25,2% ogółu bezrobotnych mężczyzn) posiadała staż pracy od 20 do 30 lat, a najmniej 48 mężczyzn (tj. 10,5% ogółu bezrobotnych mężczyzn) miało staż pracy 30 lat i więcej. 3 25% Struktura osób bezrobotnych w podziale na staż pracy i płeć - stan na r. 25,2% 26,2% 2 15% 1 10,5% 10,2% 13,2% 19,6% 11,2% 15,5% 14, 17,3% 10,5% 10,5% 15,4% 5% do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej mężczyźni kobiety 0,8% bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do 1 roku ,5% 10,2% 1-5 lat ,2% 19,6% 5-10 lat ,2% 15,4% lat , 17,3% lat ,2% 10,5% 30 lat i więcej ,5% 0,7% bez stażu ,4% 26,2% 11

25 6. Bezrobotni z prawem do zasiłku. 14,9% ,1% ,1% 82,9% bez prawa z prawem do zasiłku Bezrobotni r. Stan liczbowy Udział procentowy r r r. Zmiana w okresie r r. z prawem do zasiłku ,9 17,1 +2,2 % bez prawa do zasiłku ,1 82,9-2,2 % Powyższe dane statystyczne wskazują, że wśród ogólnej liczby osób nie posiadających zatrudnienia zarejestrowanych z terenu powiatu gdańskiego w dniu 31 grudnia 2007r. uprawnieni do pobierania zasiłku dla bezrobotnych stanowili 17,1%. W stosunku do danych z końca poprzedniego roku udział ten nieznacznie wzrósł (o 2,2%) Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych - stan na r. 79,6% 84,4% ,4% 15,6% z prawem do zasiłku mężczyźni kobiety bez prawa do zasiłku 12

26 Osoby bezrobotne zarejestrowane Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety z prawem do zasiłku ,4% 15,6% bez prawa do zasiłku ,6% 84,4% 13

27 OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 1. Bezrobotni do 25 roku życia Załącznik 2 Bezrobotny do 25 roku życia oznacza osobę nie posiadającą zatrudnienia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyła 25 roku życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg wykształcenia 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 3,6% 1,9% wyższe 30,5% 36,1% policealne i średnie zawodowe 16,8% 19,3% średnie ogólnokształcące , 14,2% zasadnicze zawodowe 31,1% 28,5% gimnazjalne i poniżej Stan liczbowy Udział procentowy Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia r r r r. Zmiana w okresie r r. wyższe ,6% 1,9% -1,7% policealne i średnie zawodowe ,5% 36,1% +5,6% średnie ogólnokształcące ,8% 19,3% +2,5% zasadnicze zawodowe , 14,2% -3,8% gimnazjalne i poniżej ,1% 28,5% -2,6% Powyższe dane statystyczne wskazują, że w porównaniu do końca poprzedniego roku w powiecie gdańskim nieznacznie zmieniła się struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia. Największa liczba bezrobotnych do 25 roku życia (114 osób) na dzień 31 grudnia 2007r. legitymowała się wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Najmniej bezrobotnych do 25 roku życia (6 osób) posiadały ukończone studia wyższe, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku spadek procentowy w tej grupie osób bezrobotnych o 1,7%. 1

28 42% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. 40, 37% 34,9% 32% 27% 22% 17% 13,3% 21,2% 17,3% 13,3% 28, 28,6% 12% 7% 2% 1,3% 2,1% -3% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej mężczyźni kobiety Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe 1 5 1,3% 2,1% policealne i średnie zawodowe , 34,9% średnie ogólnokształcące ,3% 21,2% zasadnicze zawodowe ,3% 13,3% gimnazjalne i poniżej , 28,6% Ponadto najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (114 osób, tj. 36,1% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) legitymowała się wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, z czego 84 osoby stanowiły kobiety (tj. 34,9% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 30 osób - mężczyźni (tj. 40, ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia). Natomiast najmniej liczna grupa - 6 osób (tj. 1,9% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) posiadała wykształcenie wyższe, w tym 5 kobiet (tj. 2,1% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 1 mężczyzna (tj. 1,3% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia). 2

29 Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 3 25% 2 15% 1 5% 17,1% 14,6% 25,9% 26,6% 17,5% 23,1% 19,6% 21,5% 9,8% 8,9% 10, 5,4% do powyżej Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych do 25 roku życia w miesiącach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,6% 24, 11,6% ,6% 42,7% 21,6% ,1% 14,7% 25,7% ,5% 12, 24,5% ,9% 6,7% 9,5% powyżej ,4% 0, 7,1% Najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (84 osoby, tj. 26,6% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres 1-3 miesięcy, z czego 52 osoby to kobiety (tj. 21,6% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 32 osoby mężczyźni (tj. 42,7% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia). Natomiast najmniej liczna grupa - 28 osób (tj. 8,9% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez zatrudnienia od miesięcy, 23 kobiety (tj. 9,5% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia). Natomiast najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (257 osób, tj. 57,9% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez stażu pracy, z czego 179 osób stanowiły kobiety (tj. 57,6% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 78 osoby stanowili mężczyźni (tj. 58,6% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia), natomiast najmniej liczna grupa - 8 osób (tj. 1,8% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) posiadała staż pracy 5-10 lat, w tym 9 kobiet (tj. 2,3% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 1 mężczyzna (tj. 0,8% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia). 3

30 8 6 Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg stażu pracy ogółem 62,7% ,1% 14,6% 18,9% 26,6% 1,3% 23,1% 21,5% do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych do 25 roku życia Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,6% 24, 11,6% 1-5 lat ,6% 42,7% 21,6% 5-10 lat ,1% 14,7% 25,7% bez stażu ,5% 12, 24,5% 2. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie nie posiadającą kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniających do wykonywania zawodu. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, stażu pracy ogółem i płci. 35% 3 25% 2 15% 1 Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 9, 10,2% 16,8% 18,2% 15,6% 16,4% 17,1% 18,6% 11,2% 14,4% 29,6% 22,2% 5% do powyżej

31 Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. do ,7% 10,2% +0,5% ,8% 18,2% +1,4% ,6% 16,4% +0,8% ,1% 18,6% +1,5% ,2% 14,4% +3,2% powyżej ,6% 22,2% -7,4% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (142 osoby) na dzień 31 grudnia 2007r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy powyżej 24 miesięcy. Ilość tych osób utrzymuje się nadal na wysokim poziomie, chociaż nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku spadek w tej kategorii o 7,2% ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. Natomiast najmniej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (65 osób) była bez zatrudnienia do 1 miesiąca, ale w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku wzrost o 0,5%. 5 Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r ,6% 8,8% 24,5% 15,6% 13,6% 17,6% 16,3% 19,6% 12,5% 15,2% 19,6% 23,3% do powyżej 24 mężczyźni kobiety 5

32 Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,6% 8,8% ,5% 15,6% ,6% 17,6% ,3% 19,6% ,5% 15,2% powyżej ,6% 23,3% Najwięcej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (164 osoby, tj. 25,7% ogółu osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) było w wieku lat, z czego 110 osób to kobiety (tj. 24,2% ogółu bezrobotnych kobiet bez kwalifikacji zawodowych) i 54 osoby - mężczyźni (tj. 29,3% ogółu bezrobotnych mężczyzn bez kwalifikacji zawodowych). 3 25% 2 Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg wieku w latach 22,1% 22,1% 20,9% 18,6% 19,1% 18,3% 26,6% 25,7% 15% 1 10,2% 11,9% 5% 1,1% 3,4%

33 Wiek osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w latach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,1% 14,7% 25,1% ,6% 12, 21,3% ,3% 12,5% 20,7% ,7% 29,3% 24,2% ,9% 19,6% 8,8% ,4% 12, 0, Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych najliczniejszą grupę stanowiło 210 osób (w tym 173 kobiety i 37 mężczyzn) nie posiadających stażu pracy, a najmniej bezrobotnych (19 osób, z czego 2 kobiety i 17 mężczyzn) było ze stażem pracy 30 lat i więcej. 4 35% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg stażu pracy ogółem 36,8% 32,9% 3 25% 2 15% 1 10,2% 11,4% 12,4% 13,6% 11,7% 16, 14,6% 12, 12,8% 5% 1, 2,5% 3, do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu 7

34 Staż pracy ogółem osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,4% 13, 10,8% 1-5 lat ,6% 12, 14,3% 5-10 lat ,7% 9,8% 12,5% lat ,6% 12, 15,6% lat ,8% 23,9% 8,4% 30 lat i więcej , 9,2% 0,4% bez stażu ,9% 20,1% 38, 3. Długotrwale bezrobotni Bezrobotny długotrwale oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie pozostającą w rejestrze tego urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. W określeniu liczby tych osób przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. 5 45% 4 Struktura osób długotwale bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 44,7% 38,8% 35% 3 25% 2 15% 1 5% 4,6% 3,4% 10,2% 7, 8,3% 9,8% 10, 11,1% 22,2% 29,9% do powyżej

35 Czas pozostawania bez pracy osób długotrwale Stan liczbowy Udział procentowy bezrobotnych w miesiącach r r r r. Zmiana w okresie r r. do ,6% 3,4% -1,2% ,2% 7, -3,2% ,3% 9,8% +1,5% , 11,1% +1,1% ,2% 29,9% +7,7% powyżej ,7% 38,8% -5,9% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba długotrwale bezrobotnych (633 osoby) na dzień 31 grudnia 2007r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy powyżej 24 miesięcy. Liczba ta utrzymuje się nadal na wysokim poziomie, chociaż nastąpił w tej kategorii w porównaniu do końca poprzedniego roku spadek o 5,9% ogółu długotrwale bezrobotnych. Natomiast najmniej długotrwale bezrobotnych (65 osób) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, ale w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego półrocza spadek o 1,2%. 45% 4 Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 41,8% 37,7% 35% 3 28, 30,6% 25% 2 15% 1 5% 2,8% 3,6% 9,9% 6, 7,7% 10,6% 9,9% 11,5% do powyżej 24 mężczyźni kobiety 9

36 Czas pozostawania osób długotrwale bezrobotnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do % 3,6% , % 10,6% ,5% % 30,6% powyżej % 37,7% Najwięcej długotrwale bezrobotnych (193 osoby, tj. 27,1% ogółu osób długotrwale bezrobotnych) było w wieku lat, w tym 53 mężczyzn (tj. 29,1% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci), zaś najwięcej kobiet to 154 osoby (tj. 29,1% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci) w wieku lat. 3 25% Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wieku w latach 26, 23,5% 27,9% 27,1% 2 19,8% 18,1% 15% 1 13,8% 11,4% 10,4% 15, 5% 2,1% 4,9%

37 Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: Wiek osób długotrwale bezrobotnych w latach liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,4% 4,9% 13,6% ,5% 7,1% 29,1% ,1% 12,1% 20,2% ,1% 29,1% 26,4% , 27,5% 10,8% ,9% 19,2% 0, Ponadto wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły 322 osoby (w tym 234 kobiety i 88 mężczyzn) legitymujących się wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Najmniej długotrwale bezrobotnych - 39 osób (z czego 25 osób to kobiety i 14 osób - mężczyźni) - ukończyło studia wyższe. 5 45% 4 35% Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wykształcenia 48,4% 45,2% 3 25% 2 18, 18,7% 24,2% 23,3% 15% 1 5% 2,7% 5,5% 6,7% 7,3% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej

38 Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: Wykształcenie osób długotrwale bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,5% 7,7% 4,7% policealne i średnie zawodowe ,7% 13,2% 20,6% średnie ogólnokształcące ,3% 4,9% 8,1% zasadnicze zawodowe ,3% 25,8% 22,5% gimnazjalne i poniżej ,2% 48,4% 44,2% Natomiast wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły 159 osób (w tym 141 kobiet) nieposiadające żadnego stażu pracy, zaś najwięcej mężczyzn (57 osób) posiadało staż pracy lat. Najmniej długotrwale bezrobotnych - 26 osób (w tym 2 kobiety i 24 mężczyzn) - legitymowało się długim stażem pracy (tj. 30 lat i więcej). 3 Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg stażu pracy ogółem 26,1% 25% 22,3% 2 15% 15,4% 15,2% 13,6% 13,3% 18,6% 19,5% 13,7% 16,7% 1 10,2% 9,3% 5% 2,4% 3,7% do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu 12

39 Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: Staż pracy ogółem osób długotrwale bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,3% 6, 10,4% 1-5 lat ,2% 11,5% 16,4% 5-10 lat ,3% 9,9% 14,5% lat ,5% 18,1% 20, lat ,7% 31,3% 11,7% 30 lat i więcej ,7% 13,2% 0,4% bez stażu ,3% 9,9% 26,6% 4. Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotny powyżej 50 roku życia oznacza osobę nieposiadającą zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończyła, co najmniej 50 rok życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. 6 Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg wykształcenia 56,5% 53,5% ,2% 14,8% 19,4% 22, 1 3, 4, 6,9% 5,8% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej

40 Stan liczbowy Udział procentowy Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia r r r r. Zmiana w okresie r r. wyższe , 4, +1, policealne i średnie zawodowe ,2% 14,8% +0,6% średnie ogólnokształcące ,9% 5,8% -1,1% zasadnicze zawodowe ,4% 22, +2,6% gimnazjalne i poniżej ,5% 53,5% -3, Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia (214 osób) na dzień 31 grudnia 2007r. w powiecie gdańskim legitymowała się tylko wykształceniem gimnazjalnym i niższym, tj. 56,5% ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Natomiast najmniej bezrobotnych powyżej 50 roku życia (16 osób) posiadało ukończone studia wyższe, ale w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku wzrost o 1,. 7 Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r ,6% 51,3% ,9% 3,1% 10,7% 19, 3,9% 7,7% 24,9% 19, wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej mężczyźni kobiety 14

41 Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,9% 3,1% policealne i średnie zawodowe ,7% 19, średnie ogólnokształcące ,9% 7,7% zasadnicze zawodowe ,9% 19, gimnazjalne i poniżej ,6% 51,3% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych powyżej 50 roku życia najliczniejszą grupę stanowiło 153 osoby, (z czego 64 kobiety i 89 mężczyzn) posiadających staż pracy lat. Stanowili oni 38,3% ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym odpowiednio 32,8% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia i 43,4% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Wśród ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia najmniej było (14 osób, tj. 3,5% ogółu tych bezrobotnych) z stażem do 1 roku, w tym 5 osób stanowiły kobiety (2,6% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia), zaś najmniej mężczyzn (8 osób, 3,9% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia) było z stażem pracy 1-5 lat. Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg stażu pracy ogółem 4 38,9% 38,3% 35% 3 25% 22,6% 23, 2 15% 1 5% 4,1% 3,5% 4, 5,3% 6,6% 7,3% 13,3% 13,5% 10,1% 9,3% do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu 15

42 Staż pracy ogółem osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,5% 4,4% 2,6% 1-5 lat ,3% 3,9% 6,7% 5-10 lat ,3% 4,4% 10,3% lat , 16,1% 30,3% lat ,3% 43,4% 32,8% 30 lat i więcej ,5% 22,4% 4,1% bez stażu ,3% 5,4% 13,3% Najwięcej bezrobotnych powyżej 50 roku życia (133 osoby, tj. 35,9% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres powyżej 24 miesięcy, z czego było 70 kobiet (tj. 35,9% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia) i 63 mężczyzn (tj. 30,7% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Natomiast najmniej liczna grupa - 32 osoby (tj. 8, ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) - była bez zatrudnienia do 1 miesiąca, z czego 16 kobiet (tj. 8,2% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia) i 16 mężczyzn (tj. 7,8% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). 4 35% 3 Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 35,9% 33,3% 25% 2 15% 1 5% 5,5% 8, 14,4% 14,3% 12,4% 8,5% 15,6% 18,3% 16,2% 17,8% do powyżej

43 Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w miesiącach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do , 7,8% 8,2% ,3% 17,1% 11,3% ,5% 9,8% 7,2% ,3% 19,5% 16,9% ,8% 15,1% 20,5% powyżej ,3% 30,7% 35,9% 5. Niepełnosprawni Z terenu powiatu gdańskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. w ewidencji osób bezrobotnych znajdowało się 54 osób niepełnosprawnych oraz 9 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostające w zatrudnieniu. 100 Osoby ze stopniem niepełnosprawności Osoby niepełnosprawne bezrobotne Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy Osoby Stan liczbowy na dzień: niepełnosprawne r r. bezrobotne poszukujące pracy 6 5 Powyższy wykres wskazuje, że liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych zmniejszyła się o 8 osób w stosunku do końca poprzedniego roku. Zmniejszyła się liczba osób niepełnosprawnych poszukujących pracę o 1 osobę. 17

44 Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych Podjęcia pracy przez osoby niepełnosprawne Wyszczególnienie Stan liczbowy za: 2006r. 2007r. Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych Podjęcia pracy przez osoby niepełnosprawne W określeniu liczby niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. 18

45 Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach , 14,5% 21,4% 21, 17,1% 21, 17,1% 14,5% 14,4% 19,4% 1 10, 9,7% do powyżej Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) Stan liczbowy Udział procentowy osób bezrobotnych niepełnosprawnych r r r r. Zmiana w okresie r r. do , 14,5% -5,5% ,4% 21, -0,4% ,1% 21, +3,9% ,1% 14,5% -2,6% , 9,7% -0,3% powyżej ,4% 19,4% +5, 19

46 Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 25% 2 20, 20, 21,4% 20, 21,4% 16,7% 20, 19,1% 15% 1 11,9% 10, 10, 9,5% 5% do powyżej 24 mężczyźni kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych niepełnosprawnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do , 11,9% , 21,4% , 21,4% , 16,7% , 9,5% powyżej , 19, 20

47 Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych niepełnosprawnych (po 12 osób) na dzień 31 grudnia 2007 r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 3 do 6 miesięcy oraz od 6 do 12 miesięcy. Natomiast najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych (7 osób) było bez zatrudnienia od 12 do 24 miesięcy. Najwięcej bezrobotnych niepełnosprawnych (31 osób, tj. 50, ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych) było w wieku lat, w tym 23 kobiety i 8 mężczyzn. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wieku , 4 35,7% ,9% 6,5% 21,4% 11,3% 11,4% 8,1% 12,9% 16,1% 5,7% 8,1% Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: Wiek bezrobotnych niepełnosprawnych w latach liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,5% 0, 9,5% ,3% 0, 16,7% ,1% 10, 7,1% , 40, 54,8% ,1% 25, 11,9% ,1% 25, 0, 21

48 Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiły 32 osoby (w tym 21 kobiet i 11 mężczyzn) legitymujących się wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych - 2 osoby (z czego 1 kobieta i 1 mężczyzna) - ukończyło studia wyższe. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wykształcenia ,6% ,1% 3,2% 18,6% 12,9% 11,4% 9,7% 30, 22,6% 32,9% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasanicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie osób bezrobotnych niepełnosprawnych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,2% 5, 2,4% policealne i średnie zawodowe ,9% 15, 11,9% średnie ogólnokształcące ,7% 0, 14,3% zasadnicze zawodowe ,6% 25, 21,4% gimnazjalne i poniżej ,6% 55, 50, 22

49 Natomiast wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 16 osób legitymujących się stażem pracy lat, zaś wśród bezrobotnych kobiet niepełnosprawnych najwięcej było (10 osób) z stażem pracy lat i odpowiednio spośród mężczyzn 7 osób staż pracy lat. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych - 2 osoby posiadało staż do roku. 3 25% 2 15% 1 11,4% Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg stażu pracy ogółem 17,1% 16,1% 14,3% 12,9% 20, 25,8% 18,6% 24,2% 7,1% 8,1% 11,4% 9,7% 5% 3,2% do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych niepełnosprawnych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,2% 0, 4,8% 1-5 lat ,1% 5, 21,4% 5-10 lat ,9% 0, 19, lat ,8% 35, 21,4% lat ,2% 25, 23,8% 30 lat i więcej ,1% 25, 0, bez stażu ,7% 10, 9,5% 23

50 6. Osoby bezrobotne samotnie wychowujące dziecko do 7 roku życia W określeniu liczby osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. 3 Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 27,5% 2 17,5% 14, 16,5% 16, 4,5% 18, 14, 21,7% 21,7% 20,9% 1 7,8% do powyżej Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. do ,5% 7,8% +3,3% ,5% 14, -3,5% , 14, -4, ,5% 21,7% +5,2% , 21,7% +5,7% powyżej ,5% 20,9% -6,6% Powyższe dane statystyczne wskazują, że na dzień 31 grudnia 2007r. największa liczba bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia 28 osoby w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 6 do 12 miesięcy i od 12 do 24 miesięcy. Liczba ta utrzymuje się nadal na wysokim poziomie, nastąpił w tej kategorii w porównaniu do końca ubiegłego roku wzrost o 5,7% ogółu bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia. Natomiast najmniej bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia (10 osób) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, a więc w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku wzrost o 3,3%. 24

51 Struktura osób bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r , , 7,8% 13,3% 14,1% 21,9% 21,9% 21,1% 0, 0, 0, 0, do powyżej 24 mężczyźni kobiety Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia do powyżej 24 Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety , 7,8% , 13,3% , 14,1% , 21,9% , 21,9% , 21,1% 25

52 Najwięcej bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia (60 osób, tj. 46,5% ogółu bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia) było w wieku lata, w tym 60 kobiet (tj. 46,9% ogółu bezrobotnych kobiet wychowujących dziecko do 7 roku życia). 6 Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia wg wieku w latach 5 46,5% 49,5% 4 38,5% 36,4% ,7% 1 10,5% 1,5% 2,3% Wiek (w latach) bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,5% 0, 46,9% ,4% 100, 35,9% ,7% 0, 14,8% ,3% 0, 2,3% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia najliczniejszą grupę stanowiło 59 osób (w tym 59 kobiet) legitymujących się jedynie wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Najmniej bezrobotnych samotnie wychowujących 26

53 dziecko do 7 roku życia to 1 kobieta, które ukończyła studia wyższe. Natomiast nie było żadnych bezrobotnych mężczyzn samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia, którzy posiadali wykształcenie zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące oraz wyższe. 6 5 Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia wg wykształcenia 49, 45,7% , 24,8% 25, 19,4% 1 7, 9,3% 1, 0,8% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasanicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,8% 0, 0,8% policealne i średnie zawodowe ,8% 100, 24,2% średnie ogólnokształcące ,3% 0, 9,4% zasadnicze zawodowe ,4% 0, 19,5% gimnazjalne i poniżej ,7% 0, 46,1% Natomiast wśród wszystkich bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia najliczniejszą grupę stanowiło 61 osób (w tym 61 kobiet) nie posiadających żadnego stażu pracy. Najmniej osób bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia to 1 kobieta, która legitymowała się z stażem pracy lata. 27

54 5 45% Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia wg stażu pracy ogółem 43,5% 47,3% 4 35% 3 25% 2 15% 17, 13,2% 19,5% 20,2% 14,5% 13,2% 1 5% 5, 5,4% 5, 0,8% do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat bez stażu Staż pracy ogółem bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,2% 0, 13,3% 1-5 lat ,2% 100, 19,5% 5-10 lat ,2% 0, 13,3% lat ,4% 0, 5,5% lat ,8% 0, 0,8% bez stażu ,3% 0, 47,7% 28

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2008 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2009 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014 r. Źródło: GUS Źródło: GUS 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014 r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1 Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 13,2 13,2 12,0

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 12,4

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 28 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 29 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.28 r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku INFORMACJA Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 24 POWIAT GDAŃSKI Strona 1 Wstęp Według stanu na dzień 31.12.24 r. w Powiecie Gdańskim było zarejestrowanych 5222

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 26 z załącznikami Powiat Gdański Gdańsk, styczeń 27 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.26

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 2006 Z ZAŁĄCZNIKAMI. Miasto Gdańsk

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 2006 Z ZAŁĄCZNIKAMI. Miasto Gdańsk Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 26 Z ZAŁĄCZNIKAMI Miasto Gdańsk Gdańsk, styczeń 27 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.26 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. Powiatowy Urząd Pracy Włoszczowa Luty 2009 POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2007 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2008 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2007

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Sytuacja na lokalnym rynku pracy POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE Sytuacja na lokalnym rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia Aktualnie stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze łódzkich

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2005 z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2005 z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 25 z załącznikami Miasto Gdańsk Gdańsk, styczeń 26 SPIS TREŚCI 1. Wielkość i stopa bezrobocia... 2 2. Napływy bezrobotnych...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2017 r. wynosiła 1641, z czego 57,1% to kobiety. Ich

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r.

ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r. ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r. Biłgoraj, lipiec 2009r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Na dzień 30.06.2009r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2006r wynosiła 2919 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec grudnia 2008 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Prace społecznie użyteczne jako jedna z form aktywizacji zawodowej

Prace społecznie użyteczne jako jedna z form aktywizacji zawodowej Prace społecznie użyteczne jako jedna z form aktywizacji zawodowej Ryszard Witek POWIATOWY URZĄD PRACY w BYTOMIU Bytom, styczeń 2011 POWIATOWY URZĄD PRACY URZĄD PRACY BYTOM 41-902 Bytom, ul. Łagiewnicka

Bardziej szczegółowo

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011 Pajęczno 1 Według stanu na koniec stycznia 1 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie wynosiła 891 osób w tym 167 kobiet. W porównaniu z ubiegłym miesiącem nastąpił

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/4/AM/13 Ryki, dnia 15.05.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.04.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec września 2016 r. wynosiła 1528, z czego 60,1% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2016 r. wynosiła 1575, z czego 59,0% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Lubin, styczeń 2013r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec października 2016 r. wynosiła 1559, z czego 59,8% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.03.2006r. Lubin, marzec 2006 r. SPIS TREŚCI I Poziom, struktura i stopa bezrobocia. 3 1 Poziom

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. Gen. Andersa 2a, tel.(0 prefix 89) 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2008

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo