BADANIE OPINII PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SWARZĘDZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE OPINII PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SWARZĘDZ"

Transkrypt

1 BADANIE OPINII SPOŁECZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY SWARZĘDZ NA TEMAT SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE PYTAŃ KWESTINARIUSZA ANKIETY

2 1. Jak Panu/Pani żyje się w gminie Swarzędz? Bardzo dobrze ,1 14,1 14,1 Dobrze ,5 65,8 79,9 Przeciętnie ,1 18,2 98,1 Źle 11 1,0 1,1 99,1 Bardzo źle 9 0,9 0,9 100,0 Ogółem ,6 100,0 Nie wiem 4 0,4 2. Stan środowiska przyrodniczego w gminie ocenia Pan/Pani na bardzo dobry, dobry, przeciętny, zły czy bardzo zły? Bardzo dobrze ,0 10,0 10,0 Dobrze ,6 46,7 56,8 Przeciętnie ,1 41,3 98,1 Źle 11 1,0 1,1 99,1 Bardzo źle 9 0,9 0,9 100,0 Ogółem ,6 100,0 Nie wiem 4 0,4

3 3. Główne problemy środowiska przyrodniczego gminy to? Spaliny ,0 47,2 47,2 Brudne jezioro ,3 46,5 93,7 Śmieci w lesie 42 4,0 4,0 97,7 Psie odchody 19 1,8 1,8 99,5 Schronisko dla zwierząt 5 0,5 0,5 100,0 Ogółem ,6 100,0 Nie wiem 4 0,4 4. Główne problemy życia gospodarczego gminy Pana/Pani zdaniem to? Bezrobocie ,0 66,2 66,2 Jest dobrze 73 7,0 9,4 75,6 Komunikacja 43 4,1 5,5 81,1 Praca dla kobiet 42 4,0 5,4 86,5 Stan dróg 36 3,4 4,6 91,1 Brak segregacji śmieci 34 3,2 4,4 95,5 Mieszkania dla młodych 28 2,7 3,6 99,1 Parkingi 7 0,7 0,9 100,0 Ogółem ,1 100,0 Nie wiem ,9

4 5. Główne problemy życia społecznego gminy Pana/Pani zdaniem to? Kanalizacja ,5 49,0 49,0 Stan dróg 94 9,0 17,2 66,2 Bezdomność, alkoholizm 73 7,0 13,3 79,5 Za mało parkingów 38 3,6 6,9 86,5 Mało placów zabaw 21 2,0 3,8 90,3 Jest dobrze 14 1,3 2,6 92,9 Komunikacja 13 1,2 2,4 95,2 Bezrobocie 9 0,9 1,6 96,9 Cyganie 8 0,8 1,5 98,4 Stan budynków 4 0,4 0,7 99,1 Wandalizm 3 0,3 0,5 99,6 Ścieżki rowerowe 2 0,2 0,4 100,0 Ogółem ,1 100,0 Nie wiem ,9 6. W gminie występują następujące zjawiska patologiczne: bezdomność, narkomania, wandalizm, przemoc domowa, alkoholizm, inne. Bezdomność Bardzo często ,2 32,8 32,8 Często ,1 19,4 52,2 Rzadko ,5 28,3 80,5 Bardzo rzadko 28 2,7 3,2 83,7 Wcale ,5 16,3 100,0 Ogółem ,0 100,0 Nie wiem ,0

5 Alkoholizm Bardzo często ,4 33,3 33,3 Często ,2 21,1 54,4 Rzadko ,7 26,3 80,7 Bardzo rzadko 24 2,3 3,4 84,1 Wcale ,7 15,9 100,0 Ogółem ,2 100,0 Nie wiem ,8 Narkomania Bardzo często ,0 14,7 14,7 Często ,6 32,4 47,1 Rzadko ,6 30,1 77,2 Bardzo rzadko ,4 17,5 94,6 Wcale 50 4,8 5,4 100,0 Ogółem ,3 100,0 Nie wiem ,7 Wandalizm Bardzo często ,8 26,9 26,9 Często ,6 32,1 59,0 Rzadko ,6 30,7 89,7 Bardzo rzadko 17 1,6 2,2 91,8 Wcale 63 6,0 8,2 100,0 Ogółem ,6 100,0 Nie wiem ,4

6 Przemoc domowa Bardzo często 81 7,7 7,9 7,9 Często 69 6,6 6,7 14,6 Rzadko ,1 26,6 41,2 Bardzo rzadko ,5 14,8 56,0 Wcale ,1 44,0 100,0 Ogółem ,0 100,0 Nie wiem 21 2,0 Inne Bardzo często ,4 40,9 40,9 Często ,8 31,5 72,4 Rzadko ,2 19,1 91,5 Bardzo rzadko 47 4,5 6,5 97,9 Wcale 15 1,4 2,1 100,0 Ogółem ,3 100,0 Nie wiem ,7 ** brak zainteresowania ze strony pomocy społecznej, psie kupy, nietolerancja, brak kultury, palenie śmieci, nielegalne wysypiska śmieci, brudne jezioro Zjawisko patologiczne B. Często Często Rzadko B. rzadko Wcale Bezdomność 32,8% 19,4% 28,3% 3,2% 16,3% Alkoholizm 33,3% 21,1% 26,3% 3,4% 15,9% Narkomania 14,7% 32,4% 30,1% 17,5% 5,4% Wandalizm 26,9% 32,1% 30,7% 2,2% 8,2% Przemoc domowa 7,9% 6,7% 26,6% 14,8% 44,0%

7 7. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (1- bardzo zły, 2- zły, 3- przeciętny, 4- dobry, 5-bardzo dobry), stan poszczególnych obszarów funkcjonowania gminy. Bezpieczeństwo osób i mienia ,8 5,9 5, ,2 58,9 64, ,9 31,2 96, ,3 3,4 99, ,6 0,6 100,0 Ogółem ,8 100,0 Nie wiem 13 1,2 Bezpieczeństwo dzieci i w drodze do szkoły ,5 6,7 6, ,8 61,2 68, ,3 26,4 94, ,9 5,1 99, ,6 0,6 100,0 Ogółem ,0 100,0 Nie wiem 42 4,0 Stan nawierzchni ulic i chodników ,6 1,6 1, ,9 29,2 30, ,3 31,8 62, ,1 20,4 83, ,8 17,0 100,0 Ogółem ,7 100,0 Nie wiem 14 1,3

8 Stan oświetlenia ,2 13,5 13, ,0 63,1 76, ,1 18,4 95, ,9 4,0 98, ,0 1,1 100,0 Ogółem ,3 100,0 Nie wiem 18 1,7 Czystość w miejscach publicznych ,5 6,5 6, ,0 53,6 60, ,5 24,7 84, ,0 14,1 98, ,0 1,1 100,0 Ogółem ,0 100,0 Nie wiem 10 1,0 Funkcjonowanie publicznej komunikacji gminnej ,7 16,1 16, ,0 48,2 64, ,5 29,2 93, ,4 4,5 98, ,0 2,0 100,0 Ogółem ,6 100,0 Nie wiem 25 2,4

9 Estetyka miejsca zamieszkania ,0 14,8 14, ,4 53,8 68, ,8 27,0 95, ,5 4,0 99, ,3 0,3 100,0 Ogółem ,1 100,0 Nie wiem ,9 Estetyka miasta ,1 7,2 7, ,1 72,8 80, ,1 18,3 98, ,3 1,3 99, ,4 0,4 100,0 Ogółem ,0 100,0 Nie wiem 10 1,0 Czystość i porządek na posesjach ,9 11,0 11, ,4 68,3 79, ,9 18,1 97, ,5 2,5 99, ,1 0,1 100,0 Ogółem ,8 100,0 Nie wiem 13 1,2

10 Ilość i stan parkingów ,1 2,2 2, ,7 16,2 18, ,6 30,5 48, ,9 27,7 76, ,8 23,5 100,0 Ogółem ,0 100,0 Nie wiem 31 3,0 Sieć placówek handlowych i usługowych ,8 36,0 36, ,7 46,0 82, ,8 12,8 94, ,9 3,9 98, ,1 1,2 100,0 Ogółem ,3 100,0 Nie wiem 7 0,7 Sieć placówek służby zdrowia ,6 9,7 9, ,0 47,6 57, ,8 27,1 84, ,6 13,8 98, ,7 1,7 100,0 Ogółem ,8 100,0 Nie wiem 13 1,2

11 Sieć placówek kultury ,1 5,8 5, ,6 31,0 36, ,5 41,0 77, ,9 16,7 94, ,0 5,6 100,0 Ogółem ,0 100,0 Nie wiem ,0 Sieć placówek szkolnych ,0 25,3 25, ,1 55,0 80, ,0 17,9 98, ,5 1,6 99, ,2 0,2 100,0 Ogółem ,8 100,0 Nie wiem 55 5,2 Sieć placówek sportowych i rekreacyjnych ,1 14,0 14, ,3 56,0 70, ,9 26,5 96, ,6 3,0 99, ,5 0,6 100,0 Ogółem ,3 100,0 Nie wiem ,7

12 OBSZAR OCENA Bezpieczeństwo osób i mienia 5,9% 58,9% 31,2% 3,4% 0,6% Bezpieczeństwo dzieci i w drodze do szkoły 6,7% 61,2% 26,4% 5,1% 0,6% Stan nawierzchni ulic i chodników 1,6% 29,2% 31,8% 20,4% 17,0% Stan oświetlenia 13,5% 63,1% 18,4% 4,0% 1,1% Czystość w miejscach publicznych 6,5% 53,6% 24,7% 14,1% 1,1% Funkcjonowanie publicznej komunikacji gminnej 16,1% 48,2% 29,2% 4,5% 2,0% Estetyka miejsca zamieszkania 14,8% 53,8% 27,0% 4,0% 0,3% Estetyka miasta 7,2% 72,8% 18,3% 1,3% 0,4% Czystość i porządek posesji 11,0% 68,3% 18,1% 2,5% 10,0% Ilość i stan parkingów 2,2% 16,2% 30,5% 27,7% 23,5% Sieć placówek handlowych i usługowych 36,0% 46,0% 12,8% 3,9% 1,2% Sieć placówek służby zdrowia 9,7% 47,6% 27,1% 13,8% 1,7% Sieć placówek kultury 5,8% 31,0% 41,0% 16,7% 5,6% Sieć placówek szkolnych 25,3% 55,0% 17,9% 1,6% 0,2% Sieć placówek sportowych i rekreacyjnych 14,0% 56,0% 26,5% 3,0% 0,6% 8. Jakich, Pana/Pani zadaniem, placówek handlowo usługowych jest za dużo w gminie? Żadnych ,1 55,3 55,3 Hipermarkety ,6 22,7 78,0 Banki na rynku 104 9,9 14,4 92,4 Sklepy spożywcze 23 2,2 3,2 95,6 Apteki 9 0,9 1,2 96,8 Sklepy odzieżowe 6 0,6 0,8 97,6 Solaria 5 0,5 0,7 98,3 Sklepy monopolowe 5 0,5 0,7 99,0 Fryzjer 4 0,4 0,6 99,6 Salony meblowe 2 0,2 0,3 99,9 Kwiaciarnia 1 0,1 0,1 100,0 Ogółem ,9 100,0 Nie wiem ,1

13 9. Jakich, Pana/Pani zdaniem, placówek brakuje w gminie? Żadnych ,8 19,9 19,9 Lekarzy specjalistów ,3 16,1 36,0 Kawiarni 97 9,2 14,4 50,4 Małe sklepy spożywcze 81 7,7 12,1 62,5 Kino, teatr 51 4,9 7,6 70,1 Naprawa sprzętu 39 3,7 5,8 75,9 Place zabaw, boiska 36 3,4 5,4 81,3 Przedszkoli 26 2,5 3,9 85,1 Szewc 23 2,2 3,4 88,5 Kluby młodzieżowe 22 2,1 3,3 91,8 Palni 15 1,4 2,2 94,0 Sklepy odzieżowe/ krawiectwo 13 1,2 1,9 96,0 Zakłady rzemieślnicze 10 1,0 1,5 97,5 Hipermarket 9 0,9 1,3 98,8 Fryzjer 5 0,5 0,7 99,6 RTV/AGD 3 0,3 0,4 100,0 Ogółem ,0 100,0 Nie wiem ,0

14 10. Z jakich usług Pana/Pani rodzina korzysta poza miejscowością zamieszkania i gdzie? Z żadnych ,8 19,9 19,9 Lekarze specjaliści ,3 16,1 36,0 Kawiarnia 97 9,2 14,4 50,4 Małe sklepy spożywcze 81 7,7 12,1 62,5 Kino, teatr 51 4,9 7,6 70,1 Naprawa sprzętu 39 3,7 5,8 75,9 Place zabaw, boiska 36 3,4 5,4 81,3 Przedszkoli 26 2,5 3,9 85,1 Szewc 23 2,2 3,4 88,5 Kluby młodzieżowe 22 2,1 3,3 91,8 Pralnia 15 1,4 2,2 94,0 Sklepy odzieżowe/ krawiectwo 13 1,2 1,9 96,0 Zakłady rzemieślnicze 10 1,0 1,5 97,5 Hipermarket 9 0,9 1,3 98,8 Fryzjer 5 0,5 0,7 99,6 RTV/AGD 3 0,3 0,4 100,0 Ogółem ,0 100,0 Nie wiem ,0

15 11. Jakich spraw załatwienie sprawia Panu/Pani szczególnie dużo problemów? Żadnych ,6 49,2 49,2 Poszukiwanie pracy 70 6,7 10,4 59,6 Komunikacja 66 6,3 9,8 69,3 Poczta 53 5,0 7,9 77,2 Sprawy urzędowe 50 4,8 7,4 84,6 Lekarze specjaliści 48 4,6 7,1 91,7 Użytkowanie dróg 21 2,0 3,1 94,8 Prawnicy 8 0,8 1,2 96,0 Opieka społeczna 8 0,8 1,2 97,2 Naprawa sprzętu 7 0,7 1,0 98,2 Sprawy budowlane 6 0,6 0,9 99,1 Odśnieżanie dróg 4 0,4 0,6 99,7 Bankomaty 2 0,2 0,3 100,0 Ogółem ,3 100,0 Nie wiem ,7 12. Co Pana/Pani zdaniem wpływa na rozwój gminy? Miejsca pracy ,5 28,8 28,8 Finanse ,4 20,2 49,1 Inwestycje ,2 17,2 66,2 Zarządzanie 63 6,0 8,4 74,7 Burmistrz 51 4,9 6,8 81,5 Komunikacja z Poznaniem 37 3,5 5,0 86,5 Urząd miasta 34 3,2 4,6 91,0 Promocja miasta 31 3,0 4,2 95,2 Budownictwo 16 1,5 2,1 97,3 Kultura, sport 11 1,0 1,5 98,8 Staże po szkołach 9,9 1,2 100,0 Ogółem ,0 100,0 Nie wiem ,0

16 13. Czy gmina powinna wspierać budowę mieszkań komunalnych? Zdecydowanie tak ,0 33,3 33,3 Tak ,8 37,1 70,4 Nie wiem ,9 25,1 95,5 Nie 40 3,8 3,8 99,3 Zdecydowanie nie 7 0,7 0,7 100,0 Ogółem ,1 100,0 Nie wiem 9 0,9 14. W jakich sektorach Pana/Pani zdaniem powinny powstać nowe miejsca pracy? Przemysłowym ,5 44,3 44,3 Usługowym ,3 19,7 64,0 Turystycznym ,9 17,2 81,2 Mieszkaniowym ,2 12,4 93,6 Logistycznym i magazynowym 66 6,3 6,4 100,0 Ogółem ,2 100,0 Nie wiem 19 1,8 15. Czy Pana/Pani zdaniem gmina powinna rozwijać współpracę z Poznaniem w ramach aglomeracji poznańskiej? Zdecydowanie tak ,5 20,8 20,8 Tak ,6 53,3 74,1 Nie wiem ,4 21,7 95,8 Nie 41 3,9 4,0 99,8 Zdecydowanie nie 2 0,2 0,2 100,0 Ogółem ,6 100,0 Nie wiem 15 1,4

17 16. Czy Pana/Pani zdaniem gmina powinna finansować organizację dużych wydarzeń kulturalnych? Zdecydowanie tak ,4 15,8 15,8 Tak ,9 57,1 72,9 Nie wiem ,8 21,2 94,1 Nie 54 5,1 5,3 99,3 Zdecydowanie nie 7 0,7 0,7 100,0 Ogółem ,9 100,0 Nie wiem 22 2,1 17. Co Pana/Pani zdaniem degraduje środowisko przyrodnicze w gminie? Dzikie wysypiska śmieci ,7 48,7 48,7 Palenie śmieci w domach ,0 15,9 64,5 Spaliny 63 6,0 7,4 71,9 Mieszkańcy 57 5,4 6,7 78,5 Ścieki 56 5,3 6,5 85,1 Brudne jezioro 56 5,3 6,5 91,6 Przemysł 32 3,0 3,7 95,3 Brak segregacji śmieci 21 2,0 2,5 97,8 Psie odchody 19 1,8 2,2 100,0 Ogółem ,6 100,0 Nie wiem ,4

18 18. Jakie inwestycje władz gminy uważa Pan/Pani za najbardziej potrzebne? Budowa dróg ,9 35,2 35,2 Poprawa komunikacji 89 8,5 11,5 46,7 Meblarstwo 79 7,5 10,2 56,9 Oczyszczenie jeziora 65 6,2 8,4 65,3 Budownictwo 48 4,6 6,2 71,5 Place zabaw 32 3,0 4,1 75,7 Remont ulic i chodników 30 2,9 3,9 79,6 Kanalizacja 30 2,9 3,9 83,4 Parkingi 29 2,8 3,8 87,2 Teatr, kino 29 2,8 3,8 90,9 Żłobki, domy kultury 22 2,1 2,8 93,8 Boiska 16 1,5 2,1 95,9 Zlikwidowanie schroniska 13 1,2 1,7 97,5 Nowe szkoły 10 1,0 1,3 98,8 Sadzenie zieleni 6 0,6 0,8 99,6 Oczyszczenie lasu 3 0,3 0,4 100,0 Ogółem ,6 100,0 Nie wiem ,4 19. Jak ocenia Pan/Pani kierunki działań na rzecz rozwoju gminy? Nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe Ilość [os.] % % ważnych* % skumulowany Bardzo pożądane 93 8,9 9,1 9,1 Pożądane ,1 65,0 74,1 Nie wiem ,1 17,6 91,8 Niepożądane 82 7,8 8,0 99,8 Bardzo niepożądane 2 0,2 0,2 100,0 Ogółem ,1 100,0 Nie wiem 30 2,9

19 Nowe tereny pod inwestycje Bardzo pożądane ,1 13,7 13,7 Pożądane ,9 56,3 70,0 Nie wiem ,7 24,8 94,8 Niepożądane 52 5,0 5,2 100,0 Bardzo niepożądane 0 0,0 0,0 100,0 Ogółem ,7 100,0 Nie wiem 45 4,3 Rozbudowa sieci dróg i infrastruktury Bardzo pożądane ,9 40,6 40,6 Pożądane ,2 37,6 78,2 Nie wiem ,5 15,3 93,5 Niepożądane 58 5,5 6,3 99,8 Bardzo niepożądane 2 0,2 0,2 100,0 Ogółem ,4 100,0 Nie wiem ,6 Rozwój oświaty Bardzo pożądane ,8 15,3 15,3 Pożądane ,4 51,5 66,8 Nie wiem ,3 30,3 97,1 Niepożądane 26 2,5 2,7 99,9 Bardzo niepożądane 1 0,1 0,1 100,0 Ogółem ,1 100,0 Nie wiem 104 9,9

20 Rozwój obiektów sportowych i działalności kulturalnej Bardzo pożądane ,6 35,3 35,3 Pożądane ,9 37,7 73,0 Nie wiem ,8 19,3 92,3 Niepożądane 68 6,5 7,0 99,3 Bardzo niepożądane 7 0,7 0,7 100,0 Ogółem ,4 100,0 Nie wiem 80 7,6 Przyciąganie nowych inwestorów Bardzo pożądane ,7 29,3 29,3 Pożądane ,6 37,6 66,9 Nie wiem ,6 23,8 90,7 Niepożądane 82 7,8 8,2 99,0 Bardzo niepożądane 10 1,0 1,0 100,0 Ogółem ,7 100,0 Nie wiem 56 5,3 Przyciąganie nowych mieszkańców Bardzo pożądane ,7 24,9 24,9 Pożądane ,8 42,8 67,6 Nie wiem ,0 15,8 83,4 Niepożądane ,5 14,2 97,6 Bardzo niepożądane 24 2,3 2,4 100,0 Ogółem ,3 100,0 Nie wiem 49 4,7

21 Rewitalizacja i odnowa starej części Swarzędza Bardzo pożądane ,8 38,4 38,4 Pożądane ,8 39,6 78,0 Nie wiem ,3 16,9 94,9 Niepożądane 46 4,4 4,8 99,8 Bardzo niepożądane 2 0,2 0,2 100,0 Ogółem ,5 100,0 Nie wiem 100 9,5 Rozwój zrównoważony miasta i gminy Bardzo pożądane ,0 25,8 25,8 Pożądane ,8 38,9 64,7 Nie wiem ,3 19,4 84,1 Niepożądane 59 5,6 6,3 90,4 Bardzo niepożądane 90 8,6 9,6 100,0 Ogółem ,3 100,0 Nie wiem ,7

22 OGÓŁEM Nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe ODPOWIEDŹ* B. pożądane Pożądane Nie wiem Niepożądane B. niepożądane 9,1% 65,0% 17,6% 8,0% 0,2% Nowe tereny pod inwestycje 13,7% 56,3% 24,8% 5,2% 0,0% Rozbudowa sieci dróg i infrastruktury 40,6% 37,6% 15,3% 6,3% 0,2% Rozwój oświaty 15,3% 51,5% 30,3% 2,7% 0,1% Rozwój obiektów sportowych i działalności kulturalnej Przyciąganie nowych inwestorów 29,3% 37,6% 23,8% 8,2% 1,0% Przyciąganie nowych mieszkańców 24,9% 42,8% 15,8% 14,2% 2,4% Rewitalizacja i odnowa starej części Swarzędza 38,4% 39,6% 16,9% 4,8% 0,2% Rozwój zrównoważony miasta i gminy 25,8% 38,9% 19,4% 6,3% 9,6% 20. Czy Pana/Pani zdaniem gmina powinna się zadłużać, aby przyśpieszyć swój rozwój? Zdecydowanie tak 18 1,7 1,7 1,7 Tak 97 9,2 9,3 11,0 Nie wiem 92 8,8 8,8 19,8 Nie ,5 37,8 57,6 Zdecydowanie nie ,1 42,4 100,0 Ogółem ,3 100,0 Nie wiem 7 0,7

23 METRYCZKA 1. Wykształcenie Wykształcenie Średnie ogólnokształcące ,2 33,9 33,9 Zawodowe ,6 24,1 58,0 Wyższe ,9 23,3 81,3 Podstawowe ,3 11,6 92,8 Średnie zawodowe 49 4,7 4,8 97,6 Pomaturalne 25 2,4 2,4 100,0 Ogółem ,1 100,0 Brak informacji 20 1, Status zawodowy i miejsce pracy Status zawodowy Pracujący ,1 44,0 44,0 Emeryt/rencista ,5 33,1 77,1 Bezrobotny ,8 13,0 90,1 Uczący się 102 9,7 9,9 100,0 Ogółem ,1 100,0 Brak informacji 20 1,9 Miejsce pracy Nie pracuje ,3 51,5 51,5 W j. państwowej ,9 20,9 72,5 W j. prywatnej ,9 14,0 86,4 "U siebie" ,2 11,3 97,7 W j. spółdzielczej 15 1,4 1,4 99,1 W j. samorządowej 9 0,9 0,9 100,0 Ogółem ,6 100,0 Brak informacji 4 0, Miejsce poprzedniego zamieszkania - -

24 Swarzędz - od urodzenia ,9 50,1 50,1 Poznań ,8 34,9 85,0 Gniezno 18 1,7 1,7 86,7 Kostrzyn Wlkp. 16 1,5 1,5 88,2 Środa Wlkp. 14 1,3 1,3 89,6 Konin 12 1,1 1,1 90,7 Kurnik 8 0,8 0,8 91,5 Września 8 0,8 0,8 92,3 Luboń 7 0,7 0,7 92,9 Pobiedziska 7 0,7 0,7 93,6 Czerwonak 6 0,6 0,6 94,2 Jarocin 6 0,6 0,6 94,7 Koziegłowy 6 0,6 0,6 95,3 Szczecin 5 0,5 0,5 95,8 Kłodawa 5 0,5 0,5 96,3 Warszawa 4 0,4 0,4 96,7 Koszalin 3 0,3 0,3 96,9 Wałbrzych 3 0,3 0,3 97,2 Śrem 3 0,3 0,3 97,5 Witkowo 2 0,2 0,2 97,7 Płońsk 2 0,2 0,2 97,9 Bydgoszcz 2 0,2 0,2 98,1 Kraków 2 0,2 0,2 98,3 Kołobrzeg 2 0,2 0,2 98,5 Opole 2 0,2 0,2 98,7 Wolsztyn 2 0,2 0,2 98,9 Turek 2 0,2 0,2 99,0 Zaniemyśl 2 0,2 0,2 99,2 Konarzewo 1 0,1 0,1 99,3 Bielsko Biała 1 0,1 0,1 99,4 Wałcz 1 0,1 0,1 99,5 Kutno 1 0,1 0,1 99,6 Piła 1 0,1 0,1 99,7 Bruksela 1 0,1 0,1 99,8 Jelenia Góra 1 0,1 0,1 99,9 Szamotuły 1 0,1 0,1 100,0 Ogółem ,6 100,0 - Brak informacji 4 0,4 - -

25 4. Lata zamieszkania w gminie Swarzędz Lata Od 20 do ,6 39,3 39,3 Od 40 do ,5 20,9 60,1 Od 10 do 19 lat ,4 14,6 74,8 Do 10 lat ,5 13,8 88,6 60 lat i więcej ,2 11,4 100,0 Ogółem ,2 100,0 Brak informacji 19 1,8 5. Czy pragnie Pan/Pani włączyć się w pracę nad opracowywaniem planu rozwoju gminy? Odpowiedź Ilość [os.] % % ważnych * % skumulowany Nie wiem ,8 58,1 58,1 Nie ,4 31,6 89,8 Tak ,2 10,2 100,0 Ogółem ,4 100,0 Brak informacji 6 0,6

26 6. Szczególnie, jakie zagadnienia Pana/Panią interesują? Nie wiem ,4 80,5 80,5 Gospodarka 96 9,1 9,2 89,7 Rolnictwo 56 5,3 5,3 95,0 Kultura 27 2,6 2,6 97,6 Sport 15 1,4 1,4 99,0 Ekologia 10 1,0 1,0 100,0 Ogółem ,8 100,0 Brak informacji 2 0,2 7. Próba struktura Wiek Miasto Wieś Kobieta Mężczyzna Kobieta Mężczyzna Razem Razem

Bardzo źle. Bardzo dobrze. Słabo Średnio Dobrze. Pytanie. Uwagi

Bardzo źle. Bardzo dobrze. Słabo Średnio Dobrze. Pytanie. Uwagi ANKIETA do Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Szanowny Mieszkańcu Gminy Konstancin-Jeziorna! Zapraszam do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac nad

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

Ankieta pogłębiająca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze wskazanym. do rewitalizacji

Ankieta pogłębiająca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze wskazanym. do rewitalizacji Ankieta pogłębiająca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze wskazanym do rewitalizacji Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, której celem jest pogłębienie diagnozy obszaru

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec

Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec Szanowni Państwo, w ramach prac nad Strategia Rozwoju Gminy Świerklaniec zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br. Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013-2020, zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Opracowywany dokument

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość

Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość Szanowni Państwo, gorąco apelujemy i prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Załącznik nr Raport z konsultacji społecznych Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od czerwca 06 r. do 9 lipca 06 r. na terenie Gminy Pakość. W okresie realizacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE

ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE Celem badania jest poznanie problemów na obszarze gminy Zapolice występujących w sferze gospodarczej, społecznej,

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości usług publicznych w Gminie..

Badanie jakości usług publicznych w Gminie.. Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin tel. 508-194-663 e-mail: domeuropy@lubelskie.pl, www.domeuropy.lubelskie.pl Badanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PLAN REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA

LOKALNY PLAN REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA ANKIETA DOTYCZĄCA LOKALNEGO PLANU REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA 2017-2025 Szanowni Państwo! Gmina Braniewo przystąpiła do opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji. Celem badania jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Informujemy że ankieta ma charakter anonimowy.

Informujemy że ankieta ma charakter anonimowy. Szanowni Państwo, W związku z pracami prowadzonymi przez Gminę Krupski Młyn nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krupski Młyn, pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Bukowsko Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji w Gminie Bukowsko

Urząd Gminy Bukowsko Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji w Gminie Bukowsko Urząd Gminy Bukowsko Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji w Gminie Bukowsko Szanowni Państwo, gorąco apelujemy i prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015

Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 Urząd Miasta w Ząbkach wspólnie z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz powołanym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety

Kwestionariusz ankiety Kwestionariusz ankiety Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Badanie, w którym Pani/Pan uczestniczy posłuży do zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania Gminy,

Bardziej szczegółowo

I. CZY PANI/PANA ZDANIEM NASZEJ GMINIE POTRZEBNY JEST PROGRAM TAK NIE NIE MAM ZDANIA ANKIETA

I. CZY PANI/PANA ZDANIEM NASZEJ GMINIE POTRZEBNY JEST PROGRAM TAK NIE NIE MAM ZDANIA ANKIETA ANKIETA I. CZY PANI/PANA ZDANIEM NASZEJ GMINIE POTRZEBNY JEST PROGRAM OŻYWIENIA SPOŁECZNEGO, GOSPODARCZEGO I PRZESTRZENNO- ŚRODOWISKOWEGO W POSTACI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ŁODYGOWICE? TAK

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów 34% A.kobieta. B. Mężczyzna 66%

Płeć respondentów 34% A.kobieta. B. Mężczyzna 66% Płeć respondentów 34% A.kobieta B. Mężczyzna 66% Wiek respondentów 5% 39% A, do 20 lat B. 21-25 lat 38% C. 26-35 lat D. 36-59 lat E. Powyżej 60 lat 9% 9% Wykształcenie respondentów 25% 25% 9% A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŻMIGRÓD NA LATA

ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŻMIGRÓD NA LATA ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŻMIGRÓD NA LATA 2019 2024 Szanowni Mieszkańcy Gminy Żmigród! W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ankiet dotyczących Programu Rozwoju dla Gminy Kaźmierz na lata Kaźmierz, sierpień 2014 Agnieszka Buluk

Podsumowanie ankiet dotyczących Programu Rozwoju dla Gminy Kaźmierz na lata Kaźmierz, sierpień 2014 Agnieszka Buluk Podsumowanie ankiet dotyczących Programu Rozwoju dla Gminy Kaźmierz na lata 2014-2020 Kaźmierz, sierpień 2014 Agnieszka Buluk 1 Spis treści 1. Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów 2. Atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Gmina Wyniki ankietyzacji (łącznie we wszystkich sołectwach) Klucze

Gmina Wyniki ankietyzacji (łącznie we wszystkich sołectwach) Klucze Gmina Wyniki ankietyzacji (łącznie we wszystkich sołectwach) Klucze 1. Jak Pana/Pani zdaniem zmieniły się w ostatnich kilku latach ogólne warunki Ŝycia i mieszkania w Pana/Pani okolicy? 2. Proszę ocenić

Bardziej szczegółowo

5. Ile osób, razem z Panem(nią) należy do Pana(i) gospodarstwa domowego? ogółem.. w tym pracujących.. dzieci na utrzymaniu..

5. Ile osób, razem z Panem(nią) należy do Pana(i) gospodarstwa domowego? ogółem.. w tym pracujących.. dzieci na utrzymaniu.. ANKIETA JASTKÓW Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w związku z opracowaniem dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2016-2023", który stanowi podstawowy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa!

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa! Zabrodzie ANKIETA Drodzy mieszkańcy Gminy Zabrodzie, niniejsza ankieta została przygotowana w celu poznania Państwa potrzeb, oczekiwań i poglądów na bliskie Nam wszystkim tematy dotyczącej naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Sfera społeczna Turystyka 2. Prosimy o zaznaczenie 3 aspektów najpilniejszych do realizacji w celu poprawy warunków bytowych Gminie:

Gospodarka Sfera społeczna Turystyka 2. Prosimy o zaznaczenie 3 aspektów najpilniejszych do realizacji w celu poprawy warunków bytowych Gminie: Szanowni Państwo, W związku z podjęciem prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego pn. Strategia Rozwoju Gminy Łącko na lata 2018-2023, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja 1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Siedliszcze potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Gminy Iłża WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Program Rewitalizacji Gminy Iłża WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Program Rewitalizacji Gminy Iłża WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Spis treści Wprowadzenie... 2 Wyniki przeprowadzonych badań... 2 Ogólna charakterystyka respondentów... 2 Obszary problemowe... 3 Obszary

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata ANKIETA do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY STRATEGII ROZWOJU MIASTA DARŁOWA NA LATA

KWESTIONARIUSZ ANKIETY STRATEGII ROZWOJU MIASTA DARŁOWA NA LATA KWESTIONARIUSZ ANKIETY STRATEGII ROZWOJU MIASTA DARŁOWA NA LATA 2018-2025 Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą miały wpływ na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata Wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców

Strategia Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata Wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców Strategia Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata 2019-2025 Wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców Zakres badania Badanie zostało zrealizowane za pośrednictwem Internetu w dniach od 14 listopada 2018

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców 1. Jak się Pani / Panu mieszka w Gminie Zarszyn? (proszę zaznaczyć znakiem X wybraną odpowiedź) 2. Jak ocenia Pani/Pan działanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole

ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole Sposób publikacji: strona internetowa miasta 1. Który z kierunków rozwoju Opola uważa Pani/Pan za najbardziej korzystny? akademicki handlu i usług kultury

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Sztum. Miasto i Gmina

Sztum. Miasto i Gmina Miasto i Gmina Sztum ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat Gminy Sztum i jej mieszkańców. Ankieta

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne

ANKIETA. do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne ANKIETA do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADANIE POTRZEB I PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW W RAMACH OPRACOWYWANEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KRZESZÓW

ANKIETA BADANIE POTRZEB I PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW W RAMACH OPRACOWYWANEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KRZESZÓW ANKIETA BADANIE POTRZEB I PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW W RAMACH OPRACOWYWANEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO Szanowni Państwo, GMINY KRZESZÓW Urząd Gminy Krzeszów przystąpił do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy

Bardziej szczegółowo

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny.

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny. Szanowni Państwo! Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny. Opracowany w latach poprzednich przez

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Ankieta jest anonimowa! Ankieta Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Mieszkańcy Gminy Solina Urząd Gminy Solina przystąpił do wypracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata I. Infrastruktura i gospodarka

ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata I. Infrastruktura i gospodarka ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata 2015-2025 I. Infrastruktura i gospodarka 1. Jak ocenia Pani / Pan dostępność i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?

Bardziej szczegółowo

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:..

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:.. Szanowni Państwo, KWESTIONARIUSZ ANKIETY Identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych Gminy Karczew realizowana na potrzeby opracowania pn. Program Rewitalizacji Gminy Karczew Gmina Karczew przystąpiła

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Najważniejszy problem społeczny w Gminie Wydminy

Wykres 1. Najważniejszy problem społeczny w Gminie Wydminy Wykres 1. Najważniejszy problem społeczny w Gminie Wydminy Brak odpowiedzi Bezrobocie 33,33% 41,18% Brak posterunku policji Alkoholizm Niecelowość zasiłków Ubóstwo Brak mieszkań komunalnych Słaby dostęp

Bardziej szczegółowo

NA LATA Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu.

NA LATA Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu. ANKIETA PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA I GMINY PIEŃSK NA LATA 2015-2022 Gmina przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pieńsk na lata 2015-2022. Dokument ten odgrywać będzie bardzo

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 017-03 1. Metodologia badania W dniach 1.0.017 r. 07.03.017 r.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko Badanie opinii mieszkańców

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko Badanie opinii mieszkańców Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko Badanie opinii mieszkańców 1. Jak się Pani / Panu mieszka w Gminie Bukowsko? (proszę zaznaczyć znakiem X wybraną odpowiedź) 2. Jak ocenia Pani/Pan działanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Z wyrazami szacunku Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły

ANKIETA. Z wyrazami szacunku Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły Szanowni Państwo! ANKIETA Urząd Miasta i Gminy Szamotuły przystępuje do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Szamotuły na lata 2011-2016. Aby poznać Państwa opinie przygotowano ankietę.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gmina Nowa Słupia!!!

Szanowni Mieszkańcy Gmina Nowa Słupia!!! Szanowni Mieszkańcy Gmina Nowa Słupia!!! Gmina Nowa Słupia przystąpiła do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne

Bardziej szczegółowo

2. Wiek Poniżej 20 lat lat lat lat Powyżej 65 lat 3. Wykształcenie Uczeń/student Podstawowe Zawodowe

2. Wiek Poniżej 20 lat lat lat lat Powyżej 65 lat 3. Wykształcenie Uczeń/student Podstawowe Zawodowe Ankieta na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Samborzec na lata 2015-2020+ oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Samborzec na lata 2015-2020+ Szanowni Mieszkańcy Gminy Samborzec!

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Kościerzyna na lata

ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Kościerzyna na lata Szanowni Państwo, ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Kościerzyna na lata 2015-2025 Przystąpiliśmy do prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Kościerzyna na lata 2015-2025, dokumentu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2011 ROKU

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2011 ROKU Załącznik Nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA PLAN NA DZIEŃ.6.r. REALIZUJĄCA REALIZACJI WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 7 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 7 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 155/215 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 7 maja 215 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Mława przystępuje do opracowania Programu Rewitalizacji. Aby program ten był w pełni dostosowany do potrzeb i aspiracji mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata 2015-2020 Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność 1 Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr WSO 0050.1.80.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 czerwca 2012 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZ

Bardziej szczegółowo

ANKIETA CO MYŚLĘ O NASZEJ GMINIE

ANKIETA CO MYŚLĘ O NASZEJ GMINIE ANKIETA CO MYŚLĘ O NASZEJ GMINIE ANKIETA (ANONIMOWA) DO MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zielonki Osiągnęliśmy już półmetek realizacji Strategii Rozwoju Gminy Zielonki na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Badanieankietowe mieszkańców gminyciężkowice. badania. Urząd Gminy Ciężkowice

Badanieankietowe mieszkańców gminyciężkowice. badania. Urząd Gminy Ciężkowice Badanieankietowe mieszkańców gminyciężkowice. Podsumowanie badania Urząd Gminy Ciężkowice -2014 - Informacje o badaniu badanie przeprowadzono wśród mieszkańców gminy Ciężkowice; ankieta zawiera 12 pytań

Bardziej szczegółowo

ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO

ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO Szanowni Mieszkańcy! Gmina Bardo przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Bardo na lata 2016-2023. Dokument ten jest dokumentem

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA Załącznik nr 7 do uchwały Nr LIV/980/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2017 r. stanowiący korektę załącznika nr 7 do uchwały Nr XL/691/VII/2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć osób biorących udział w badaniu ankietowym (liczba wskazań).

Wykres 1. Płeć osób biorących udział w badaniu ankietowym (liczba wskazań). Załącznik nr 1 Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r. na terenie Gminy Książki. W okresie realizacji konsultacji

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 Wyniki diagnozy Gminy Barlinek Na 1000 osób 89 korzysta z pomocy społecznej Ponad 12% gospodarstw domowych to stali beneficjenci pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3 podstawowe

Bardziej szczegółowo

ANKIETA 1. Czy dostrzega Pan/ Pani, w gminie, niżej wymienione problemy społeczne? L.p. Problem TAK NIE NIE WIEM

ANKIETA 1. Czy dostrzega Pan/ Pani, w gminie, niżej wymienione problemy społeczne? L.p. Problem TAK NIE NIE WIEM ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat naszej gminy i jej mieszkańców. Ankieta ta jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Diagnoza obszaru Gminy. Pruszcz, r.

Diagnoza obszaru Gminy. Pruszcz, r. Diagnoza obszaru Gminy Pruszcz, 18.07.2017 r. Agenda Etapy prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Podstawowe pojęcia związane z rewitalizacją Diagnoza problemów Dyskusja Etapy prac nad Lokalnym Programem

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Lp

Lp Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Nazwa jednostki Mirków Porąbka, Brzozowa i Plac Zgody

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe dotyczące Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku- Białej na lata (Kontynuacja PROM )

Badanie ankietowe dotyczące Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku- Białej na lata (Kontynuacja PROM ) Badanie ankietowe dotyczące Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku- Białej na lata 04-00 (Kontynuacja PROM 007-0) Szanowni Państwo, Miasto Bielsko-Biała realizuje działania związane z procesem

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz badania opinii mieszkańców Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Solina.

Kwestionariusz badania opinii mieszkańców Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Solina. Szanowni Państwo, trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Solina. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata. ważne są dla nas Państwa opinie o Gminie. Chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Czempiń, 22 października 2013 roku ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Szanowni Państwo! Od 22 października 2013r, w Gminie Czempiń, rozprowadzana jest ankieta dotycząca Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r. 1 Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r. WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 Szczekociny, lipiec 206

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ROGOŹNO Szanowni Państwo!

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ROGOŹNO Szanowni Państwo! KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ROGOŹNO Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 010, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa:

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa: Ankieta dotycząca planowania strategicznego w zakresie identyfikacji potrzeb i oczekiwao społecznych mieszkaoców gminy Chmielno Szanowni mieszkaocy Gminy Chmielno! W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Spotkanie w dniu r. o godz świetlica w miejscowości Kępa Okrzewska

Spotkanie w dniu r. o godz świetlica w miejscowości Kępa Okrzewska Spotkanie w dniu 25.10.2016 r. o godz. 16.00 - świetlica w miejscowości Kępa Okrzewska Tabela problemów i potencjałów dla miejscowości Kępa Okrzewska Podobszar III rewitalizacji brak chodnika dla pieszych

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

Wynik badania ankietowego dotyczącego problemów i potrzeb związanych z Programem Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata

Wynik badania ankietowego dotyczącego problemów i potrzeb związanych z Programem Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata Wynik badania ankietowego dotyczącego problemów i potrzeb związanych z Programem Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata 2017-2020 Gmina Radzyń Podlaski przystąpiła do opracowania dokumentu: Program

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo,

ANKIETA. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, ANKIETA informuję, iż Gmina Wierzbica przystąpiła do opracowania Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i określenia na tej podstawie obszarów degradacji społecznej, gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK 1 Załącznik Nr 4a do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ 30.06.2016 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo