PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r."

Transkrypt

1 W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania wiarygodnych wyników prosimy o wypełnienie wszystkich pól. Ankieta jest anonimowa. PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO r. I. OCENA STANU AKTUALNEGO, POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO ORAZ IDENTYFIKACJA POTRZEB 1. Proszę ocenić atrakcyjność osiedleńczą, turystyczną i inwestycyjną Gminy. Proszę ocenić w skali od 1 do 5: 1 bardzo źle, 2 źle, 3 umiarkowanie, 4 dobrze, 5 bardzo dobrze KATEGORIA OCENA Przestrzeń publiczna UWAGI Estetyka gminy Stan i wyposażenie terenów oraz obiektów rekreacyjno-sportowych (parki, boiska, place zabaw) Stan zagospodarowania przestrzeni publicznej w małą architekturę (ławki, kosze na śmieci) Stan zagospodarowania przestrzeni publicznej w infrastrukturę okołodrogową (chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe) Stan środowiska naturalnego Stan dróg gminnych Infrastruktura techniczna Stan dróg powiatowych Stan dróg wojewódzkich Trutnowy-Cedry Wielkie-Cedry Małe Stan dróg krajowych Koszwały-Cedry Małe-Kiezmark Stan oświetlenia Dostęp do Internetu Dostępność sieci wodociągowej Dostępność sieci kanalizacyjnej Dostępność komunikacji publicznej (np. jakość taboru, częstotliwość, dopasowanie do potrzeb mieszkańców, koszt transportu) Ochrona przeciwpowodziowa Dostępność żłobków (np. ilość miejsc, zapotrzebowanie, miesięczne opłaty na 1 dziecko) Dostępność placówek przedszkolnych (np. ilość miejsc, zapotrzebowanie, miesięczne opłaty na 1 dziecko) Edukacja, kultura i rekreacja 1

2 Dostępność placówek szkolnych ( np. liczba placówek publicznych, dojazd, ułatwienia dla rodziców, korzystanie z nowoczesnych technologii) Jakość/poziom kształcenia w szkołach Zajęcia pozalekcyjne dzieci i młodzieży boiska Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie parki place zabaw siłownie zewnętrzne Liczba obiektów kulturalnych (świetlice, biblioteki) Jakość oferty kulturalno-rozrywkowej (liczba atrakcji, imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowych) Atrakcyjność turystyczna gminy (liczba zabytków, obiektów i atrakcji turystycznych) Dostępność bazy noclegowej i gastronomicznej Przedsiębiorczość (warunki prowadzenia działalności gospodarczej) Turystyka Gospodarka i rynek pracy Lokalny rynek pracy (możliwość zatrudnienia na terenie gminy) Dostępność obiektów handlowych Sfera społeczna Dostępność do usług ochrony zdrowia (podstawowa opieka medyczna, opieka specjalistyczna, stomatolog, apteki) Bezpieczeństwo publiczne Udogodnienia dla seniorów, teleopieka Warunki prowadzenia działalności rolniczej Rolnictwo Kupno gruntów (w tym gruntów od ANR) pomoc finansowa z Unii Europejskiej pomoc finansowa z Gminy Cedry Wielkie 2

3 2. Proszę wskazać 3 największe atuty i 3 największe słabości Gminy Cedry Wielkie Atuty: korzystne położenie atrakcyjne tereny pod inwestycje urodzajne gleby/dobre warunki dla rozwoju rolnictwa dobre połączenia komunikacyjne z dużymi miastami wysokie walory środowiska przyrodniczego potencjał do rozwoju turystyki weekendowej, aktywnej oraz agroturystyki Słabości: brak przemysłu uciążliwego dla środowiska potencjał dot. odnawialnych źródeł energii infrastruktura sportowo-rekreacyjna istnienie atrakcyjnych miejsc pod względem turystycznym Inne (jakie?)... bezrobocie brak kanalizacji w części sołectw urodzajne gleby/zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niedostateczny stan techniczny niektórych dróg utwardzonych Inne (jakie?)... tereny depresyjne Żuław potencjał dot. odnawialnych źródeł energii słabo rozwinięta baza turystyczna zbyt mała ilość miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych 3. Proszę wskazać, w czym można upatrywać potencjał rozwojowy Gminy Cedry Wielkie. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. poprawa warunków osiedleńczych poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalnej rozwój turystyki w oparciu o dziedzictwo Żuław rozwój energetyki odnawialnej (m.in. powstanie farm wiatrowych) rozwój i modernizacja rolnictwa rozwój oferty inwestycyjnej wzrost przedsiębiorczości rozwój transportu ożywienie terenów trasy S-7 rozwój żeglarstwa 3

4 4. Proszę o wskazanie inwestycji, które należy zrealizować na terenie gminy Cedry Wielkie w perspektywie do 2030 roku. Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 zadania. Zadanie Modernizacja dróg gminnych osiedlowych rolniczych Budowa szlaków rowerowych Rozbudowa/modernizacja sieci wodno-ściekowej Budowa/modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych, np. boiska, place zabaw Modernizacja placówek oświatowych Realizacja programów/projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży Zagospodarowanie centrum gminy (po byłym GS na tzw. CITY of Cedry Wielkie) Budowa obiektów handlowych Rozwój usług gastronomiczno-hotelarskich Rekonstrukcja Folwarku Żuławskiego w Miłocinie Inne, jakie? 5. Proszę o wskazanie najpilniejszych kluczowych inwestycji koniecznych do realizacji w ciągu najbliższych kilku lat na terenie gminy Cedry Wielkie. Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 zadania. Zadanie Budowa sali sportowo-widowiskowej wraz z rozbudową szkoły w Cedrach Wielkich Budowa farm wiatrowych na terenie Gminy Cedry Wielkie Budowa farmy fotowoltaicznej w Błotniku Utworzenie centrum edukacji przeciwpowodziowej rekonstrukcja wiatraku Budowa tras rowerowych (Wiślana trasa rowerowa) Utworzenie centrum logistycznego wzdłuż S-7 Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku Budowa przedszkola w Cedrach Wielkich 4

5 Budowa żłobka w Cedrach Wielkich Budowa domu dziennego pobytu seniora w Cedrach Wielkich Inne, jakie? II. IDENTYFIKACJA OSOBOWA 1. Płeć: Kobieta Mężczyzna 2. Wiek: 19 lat lat lat lat lat 60 lat i więcej 3. Wykształcenie: podstawowe zawodowe średnie wyższe 4. Status zawodowy: uczeń/student pracujący przedsiębiorca emeryt/rencista bezrobotny 5. Miejsce zamieszkania (sołectwo): Błotnik Cedry Małe Cedry Wielkie Długie Pole Giemlice Kiezmark Koszwały Leszkowy Miłocin Stanisławowo Trutnowy Trzcinisko Wocławy 5

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA"

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 W związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Barometr Regionalny Nr 3(25) 2011 Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Gabriela Czapiewska Akademia Pomorska w Słupsku Streszczenie Odnowa wsi jest propozycją programu rozwoju

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ III: MISJA I CELE ROZWOJU GMINY

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ III: MISJA I CELE ROZWOJU GMINY 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ III: MISJA I CELE ROZWOJU GMINY I. Misja i wizja rozwoju miasta i gminy Strzelce Opolskie Formułując misję gminy należy określić ideę i ogólny kierunek

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto na prawach powiatu (inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY WERSJA ROZSZERZONA MĄDRZE Zadbamy o rozwój intelektualny Polaków przez całe życie ZDROWO Zadbamy o zdrowe życie i bezpłatną pomoc medyczną wysokiej jakości. BEZPIECZNIE Zadbamy

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - wstępny projekt - Olsztyn,maj 2006 r. Spis treści 1. Wstęp... 2. Diagnoza sytuacji społeczno

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo