INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU KOMUNIKACYJNEGO BGK ZLECENIA. w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU KOMUNIKACYJNEGO BGK ZLECENIA. w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU KOMUNIKACYJNEGO BGK ZLECENIA w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego Warszawa, kwiecień 2015 r.

2 Spis treści WSTĘP... 3 I. INFORMACJE OGÓLNE O SYSTEMIE... 5 II. OZNACZENIA PRZYCISKÓW, PÓL DANYCH, ZAWARTOŚĆ FORMATEK... 8 III. ZŁOŻENIE NOWEGO WNIOSKU IV. PODPISANIE WNIOSKU V. ODRZUCENIE WNIOSKU PRZEZ OSOBY PODPISUJĄCE NA PORTALU ZEWNĘTRZNYM. 26 VI. ANULOWANIE WNIOSKU VII. KOREKTA WNIOSKU ZWRÓCONEGO Z BANKU VIII. PACZKA IX. GENEROWANIE DOKUMENTÓW X. PRZEKSIĘGOWANIE WNIOSKU GDDKIA, KTÓRY ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PRZEZ BANK I POSIADA STATUS TRANSAKCJA ZREALIZOWANA /41

3 WSTĘP Instrukcja przeznaczona jest dla Użytkowników uczestniczących w procesie obsługi wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) rozpoczynających pracę w portalu komunikacyjnym BGK - ZLECENIA. Zawiera opis informacji oraz funkcji dostępnych w systemie. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sytemu BGK - ZLECENIA, urządzenia i programy komputerowe zainstalowane w jednostkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 1) oprogramowanie komputera: MS Windows XP SP 2/SP 3, MS Windows Vista, MS Windows 7, 2) procesor zgodny z architekturą x86 o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej, 3) pamięć operacyjna (RAM) o pojemności: a) 1 GB lub większej dla systemów 32-bitowych, b) 2 GB lub większej dla systemów 64-bitowych. 4) monitor o rozdzielczości 1024x768 lub większej, 5) wolne miejsce na dysku twardym 200 MB), 6) połączenie z Internetem (przepustowość minimum 256 kbit/s, rekomendowane 512kbit/s), 7) jedna z następujących przeglądarek internetowych w wersji wskazanej lub nowszej: a) MS Internet Explorer 8.0, b) Mozilla Firefox 3, c) Opera 11, d) Chrome 12, e) Safari 4; 8) Do prawidłowego przekopiowania danych z innych systemów/dokumentów do formatek systemu zalecamy stosowanie czcionek: Arial, Tahoma, Times New Roman, Garamond, Myriad, Calibri, używa się wyłącznie dużych liter, 9) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java (może występować pod nazwą Java Runtime, Runtime Environment, Runtime, JRE, Java Virtual Machine, maszyna wirtualna Java, Java VM, JVM, VM, Java Download, pobieranie środowiska Java - minimum Java 6 lub 1.6 wg innej nomenklatury), 10) wolny port USB w komputerze w celu zainstalowania czytnika kart GEM PCTwin lub HID Omnikey, 11) sterowniki do czytnika przekazane przez Bank, 12) siła szyfrowania przeglądarki internetowej 128 bitowa, 13) konfiguracja przeglądarki zezwalająca na obsługę cookie (tymczasowego) i uruchamianie apletów. Wszystkie sesje Użytkowników z portalem BGK - Zlecenia są szyfrowane za pomocą protokołu Transport Layer Security (TLS). Bankowy serwer WWW posiada certyfikat cyfrowy. Wniosek jest zabezpieczony przed modyfikacją w czasie transmisji pomiędzy Użytkownikiem a Bankiem (algorytm skrótu SHA i podpis RSA kartą mikroprocesorową). Uwierzytelnianie Użytkownika odbywa się poprzez podanie Nazwy Użytkownika (loginu) i Hasła. Autoryzacja zlecenia (operacja aktywna powodująca przekazanie zlecenia do Banku) wykonywana jest kartą mikroprocesorową. Użytkownik we wniosku o nadanie dostępu do 3 /41

4 portalu komunikacyjnego BGK - Zlecenia określa liczbę wymaganych podpisów do autoryzacji zlecenia płatności, przy czym należy pamiętać o tym, że osoby wykazane w pierwszej kolumnie Karty wzorów podpisów stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy o świadczenie usług w portalu komunikacyjnym BGK Zlecenia w zakresie obsługi wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) w systemie będą otrzymywały zlecenie do podpisu jako pierwsze ( na pierwszą rękę ). Po 10-minutowej bezczynności na portalu BGK - Zlecenia sesja Użytkownika jest przerywana. Użytkownik musi powtórzyć procedurę uwierzytelniania tzn. ponownie podać Nazwę Użytkownika i Hasło (zabezpieczenie na wypadek pozostawienia uruchomionej przeglądarki). Nazwa Użytkownika (login) przekazywana jest przez Bank za potwierdzeniem odbioru osobie upoważnionej z GDDKiA, a hasło do pierwszego logowania Użytkownik otrzymuje z Banku e- mailem. Przy pierwszym logowaniu do portalu BGK - Zlecenia system wymusza zmianę hasła (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w systemie wprowadzone zostały reguły budowy hasła. Reguły te określają długość hasła minimum 8 znaków oraz konieczność użycia w haśle dużej litery oraz cyfry). Wykonanie 3 kolejnych nieudanych prób uwierzytelnienia powoduje czasowe zablokowanie dostępu Użytkownika do portalu BGK - Zlecenia na 20 minut. Wykonanie 5 kolejnych nieudanych prób uwierzytelnienia powoduje zablokowanie dostępu Użytkownika do portalu BGK - Zlecenia (zabezpieczenie przed próbą zgadywania kodu). Możliwe jest samodzielne resetowanie hasła przez użytkownika. Hasło może być zresetowane w przypadku jego zapomnienia lub po zablokowaniu konta na skutek wielokrotnego podania nieprawidłowego hasła. Do zresetowania hasła wymagane jest podanie swojego loginu do systemu i przepisanie kodu z obrazka. Użytkownik bezpośrednio po skorzystaniu z funkcjonalności zmiany hasła na zdefiniowany w systemie adres otrzyma wiadomość, dzięki której będzie mógł wygenerować nowe hasło tymczasowe do systemu (wymagana zmiana hasła przy pierwszym logowaniu). Lub zgłoszenie tego problemu do Help Desk-u Banku (tel. nr w dniach roboczych w godz ) lub na adres poczty elektronicznej Parametry określające czas bezczynności na portalu BGK - Zlecenia oraz liczbę dopuszczalnych błędnych logowań są ustawiane przez Bank. W przypadku trzykrotnego podania błędnego Numeru PIN Karta identyfikacyjna do BGK ZLECENIA zostaje zablokowana. Odblokowanie Karty identyfikacyjnej następuje po wprowadzeniu przez Użytkownika Numeru PUK. W przypadku pięciokrotnego podania błędnego Numeru PUK Karta identyfikacyjna do BGK ZLECENIA zostaje trwale zablokowana i konieczne jest dokonanie jej wymiany. Wydanie nowej Karty identyfikacyjnej dla Użytkowników następuje na podstawie pisma Generalnego Dyrektora. 4 /41

5 I. INFORMACJE OGÓLNE O SYSTEMIE 1. Logowanie i główne menu Aby zalogować się do systemu BGK - Zlecenia należy w przeglądarkę internetową (zalecana przeglądarka Microsoft Internet Explorer wersja 8.0) wpisać adres strony https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl/, na ekranie ukaże się okno umożliwiające zalogowanie się do systemu (Rys. 1). Użytkownik przy uruchamianiu aplikacji musi podać swoją nazwę (w polu Login ) i hasło (w polu Hasło ), a następnie kliknąć przycisk Zaloguj. Uruchomiony zostanie system identyfikacji użytkownika. System sprawdza hasło użytkownika, a następnie otwiera główne okno aplikacji. Jeżeli użytkownik nie ma przyznanego prawa dostępu, to aplikacja nie zostanie uruchomiona. W przypadku, gdy Użytkownik ma dostęp do kilku Oddziałów, odznaczenie checkboxa Użyj domyślnego scenariusza podświetli listę dostępnych dla Użytkownika Oddziałów. Rys Po pozytywnym zalogowaniu otwiera się główne okno programu (Rys. 2). Górna część formularza zawiera nazwę aplikacji (z lewej strony) oraz informacje o zalogowanym użytkowniku (z prawej strony). 5 /41

6 Rys. 2 Poniżej części informacyjnej znajdują się: a. Obszar parametrów wyszukiwania dla puli Moje wnioski (Rys. 3) i Wnioski (Rys. 4) dostępne są w tym miejscu parametry wyszukiwania, które umożliwiają wyszukanie wniosków wg wprowadzonych kryteriów (po prawej stronie znajduje się suwak umożliwiający wybór innych kryteriów wyszukiwania); Rys. 3 Rys. 4 b. Obszar Moje wnioski, w którym znajdują się aktualnie przypisane do zalogowanego użytkownika wnioski. Rys. 5 6 /41

7 c. Obszar Wnioski, w którym znajdują się wszystkie wnioski dostępne dla danego profilu użytkownika. Z listy wniosków można podejrzeć każdy wniosek i w zależności od nadanych uprawnień podjąć wniosek do dalszej realizacji. Rys. 6 W przypadku gdy użytkownik zatrzyma wnioski w puli Moje wnioski (np. nieobecność pracownika) - Rys. 5, a zaistnieje konieczność przekazania wniosków z ww. puli do ogólnej puli Wniosków (Rys. 6), to użytkownik (podpis I i podpis II) zgłasza tą potrzebę na adres 7 /41

8 II. OZNACZENIA PRZYCISKÓW, PÓL DANYCH, ZAWARTOŚĆ FORMATEK 1. W aktualnej wersji aplikacji obowiązują następujące oznaczenia przycisków i ikonek funkcyjnych: Przycisk umożliwiający anulowanie wprowadzanego wniosku Przycisk umożliwiający przejście do kolejnego ekranu Przycisk umożliwiający dodanie nowego załącznika Przycisk umożliwia wykonanie korekty wniosku zwróconego z Banku Przycisk uruchamiający utworzenie nowego wniosku Przycisk umożliwia zwrot wniosku do puli wspólnej Przycisk umożliwiający odrzucenie wniosku Przycisk uaktualnia listę wniosków Przycisk umożliwia podpisanie więcej niż jednego wniosku na raz Przycisk umożliwiający podjęcie wniosku, otwiera okno obsługi wniosku w trybie edycji Przycisk umożliwiający podpisanie wniosku Przycisk umożliwiający wybór załącznika Przycisk umożliwiający przekazanie do podpisu Przycisk umożliwiający dokonanie zmian we wniosku danych, dla których takich zmian można dokonać Przycisk umożliwiający aktualizację sumy, ilości Przycisk uruchamiający wyszukiwanie wg uprzednio wpisanych parametrów Przycisk umożliwiający powrót do poprzedniego ekranu Przycisk kasujący wprowadzone wartości parametrów Przycisk umożliwia wydrukowanie Przycisk zamykający bieżące okno Przycisk umożliwiający zamknięcie paczki Przycisk zapisujący wprowadzone zmiany 8 /41

9 Przycisk umożliwiający zapisanie i zamknięcie bieżącego okna Przycisk umożliwiający rozwinięcie i zwinięcie obszaru parametrów 2. Dane są wpisywane za pomocą formularzy. Formularze zawierają pola danych do wypełnienia. Ze względu na sposób wypełniania wyróżniane są trzy typy pól: pola wymagane są to pola kluczowe, wymagane do prawidłowego funkcjonowania aplikacji. Jeżeli pola te nie zostaną wypełnione, próba zapisania wraz z zatwierdzeniem danych spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie. Każde pole jest opisane czerwonym kolorem i oznaczone czerwoną gwiazdką. pola opcjonalne pola te mogą pozostać niewypełnione. pola systemowe są to pola niedostępne dla operatora, wypełniane przez program w zależności od wykonywanych operacji. Jako przykład mogą tu posłużyć: identyfikator Banku, osoba wprowadzająca wniosek. Pola dzielą się również w zależności od formatu na: pola numeryczne zawierają dane liczbowe. Właściwym znakiem dziesiętnym jest przecinek; pola typu data Do podania daty można wykorzystać okno kalendarza wywoływane kliknięciem ikony.format daty to rrrr-mm-dd gdzie, rrrr oznacza rok, mm miesiąc cyframi arabskimi, dd - oznacza dzień. pola alfanumeryczne zawierają dowolny tekst, nie jest sprawdzany format, mogą mieć jedynie ograniczoną długość; Niektórych pól w formularzach nie można wypełnić dowolnym tekstem. Możliwe jest jedynie wybranie pozycji ze słownika. Zawartości słowników są dostępne w postaci list, rozwijanych po kliknięciu w symbolu pola listy rozwijalnej ( ). Jeżeli wypełniony formularz zawiera błędne dane lub pola wymagane nie zostały wypełnione, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Należy wówczas powrócić do wpisywania danych. Po wypełnieniu formularza dane można zatwierdzić (jednocześnie zapisując do bazy) lub anulować (rezygnując w całości z dokonanych zapisów). 3. Opis pól danych wniosku wprowadzanych/wybieranych przez użytkownika: a. Dane identyfikacyjne wniosku: i. Identyfikator Bank - nadawany automatycznie (pole niemodyfikowalne) 9 /41

10 ii. Numer wniosku GDDKiA symbol tekstowy, wprowadzany bez kontroli zawartości iii. Data rejestracji automatycznie podstawiana data bieżąca (pole niemodyfikowalne) iv. Rok planu finansowego automatycznie podstawiony plan finansowy na dany rok z możliwością wprowadzenia ewentualnych zmian do planu v. Osoba rejestrująca wniosek pole automatycznie wypełniane na podstawie loginu użytkownika (pole niemodyfikowalne) vi. GDDKiA pole automatycznie wypełniane na podstawie loginu użytkownika (pole niemodyfikowalne) b. Dane beneficjenta (zawartość pól zróżnicowana w zależności od typu beneficjenta): i. Osoba fizyczna Imię imię beneficjenta (max. 50 znaków) Nazwisko nazwisko beneficjenta (max. 50 znaków) Ulica - nazwa ulicy z adresu siedziby beneficjenta (max. 50 znaków) Numer budynku - z adresu siedziby beneficjenta (max. 20 znaków) Numer lokalu - z adresu siedziby beneficjenta (max. 20 znaków) Kod pocztowy - z adresu siedziby beneficjenta (max.10 znaków) Poczta z adresu siedziby beneficjenta (max. 50 znaków) Miejscowość - z adresu siedziby beneficjenta (max. 50 znaków) Rachunki numer rachunku, na który ma zostać wykonana płatność (pole wymagane zgodne z regułami walidacji NRB); numer rachunku powinien być podany w formacie IBAN. Dla rachunków polskich należy pominąć symbol kraju. UWAGA! Rachunki zagraniczne nie podlegają walidacji NRB (mogą zawierać także litery). ii. Firma NIP numer NIP beneficjenta Nazwa nazwa beneficjenta (max. 70 znaków) Ulica - nazwa ulicy z adresu siedziby beneficjenta (max. 50 znaków) Numer budynku z adresu siedziby beneficjenta (max. 20 znaków) Numer lokalu - z adresu siedziby beneficjenta (max. 20 znaków) Kod pocztowy - z adresu siedziby beneficjenta (max. 10 znaków) Poczta z adresu siedziby beneficjenta (max. 50 znaków) Miejscowość - z adresu siedziby beneficjenta (max. 50 znaków) Rachunki numer rachunku, na który ma zostać wykonana płatność (pole wymagane zgodne z regułami walidacji NRB); numer rachunku powinien być podany w formacie IBAN. Dla rachunków polskich należy pominąć symbol kraju. UWAGA! 10 /41

11 Rachunki zagraniczne nie podlegają walidacji NRB (mogą zawierać także litery). iii. Urząd Skarbowy Miejscowość - z adresu siedziby US Nazwa US właściwy US, do którego składana jest płatność Numer rachunku US właściwy dla przekazywanej płatności Podatek lokalny pole niewymagalne Typ identyfikatora uzupełniającego zgodnie ze składaną deklaracją Identyfikator uzupełniający numer identyfikatora właściwy dla typu identyfikatora Okres za jaki składana jest deklaracja (UWAGA! format okresu RRTXXxx) Symbol formularza właściwy dla składanej deklaracji Identyfikacja zobowiązania zgodnie z deklaracją iv. ZUS Nr rachunku ZUS właściwy dla przekazywanej płatności NIP Płatnika Typ drugiego identyfikatora właściwy dla Płatnika Drugi identyfikator Płatnika, właściwy dla typu drugiego identyfikatora Typ wypłaty właściwy dla składanej deklaracji Deklaracja właściwa dla danej płatności (UWAGA! format deklaracji MMRRRR) Numer deklaracji właściwy dla składanej deklaracji Numer decyzji właściwy dla składanej deklaracji c. Dane wniosku: i. Kwota kwota wniosku ii. Waluta wniosku kod waluty, której dotyczy wniosek należy wybrać z listy rozwijalnej; dla beneficjenta typu: Urząd Skarbowy, ZUS automatycznie podstawia się PLN. iii. Waluta przelewu - kod waluty, w której ma być realizowany przelew; należy wybrać z listy rozwijalnej; dla beneficjenta typu: Urząd Skarbowy, ZUS automatycznie podstawia się PLN. iv. Kod SWIFT - w przypadku wyboru waluty innej niż PLN. v. Termin płatności data płatności wg wnioskodawcy. vi. Kwartał realizacji podstawia się automatycznie, z zastrzeżeniem edytowalności. Wybrana wartość oznacza kwartał, w którym przypada termin realizacji płatności. vii. Tytuł przelewu - zawiera pola z informacjami o tytule płatności (np. faktura). Pierwsze z nich jest wypełniane stałym kodem płatności pł GDDKIA. drugie umożliwia wprowadzenie przez użytkownika opisu transakcji (140 znaków). viii. Zadanie w planie finansowym wybór wartości z listy rozwijalnej. 11 /41

12 ix. Zaszeregowanie - nazwa zaszeregowania. Wypełnianie odbywa się poprzez wybór nazwy zaszeregowania ze słownika. x. Koszt wybór wartości ze słownika (kwalifikowany, niekwalifikowany). xi. Projekt unijny należy wybrać z listy rozwijalnej. UWAGA!: Jeżeli na liście projektów unijnych nie występuje numer projektu, który dotyczy rejestrowanego wniosku, osoba z karty wzorów podpisów zgłasza numer projektu unijnego oraz nazwę inwestycji (której dotyczy projekt) drogą elektroniczną na adres xii. Źródło finansowania wybór wartości z listy rozwijalnej. xiii. Priorytet pozostawić wartość domyślną normalny. d. Załączniki: miejsce, w którym należy załączyć wymagane dokumenty. 12 /41

13 III. ZŁOŻENIE NOWEGO WNIOSKU 1. Z formatki Moje wnioski należy wybrać przycisk Rys. 7 Uwaga: Wszystkie pola obowiązkowe zaznaczone są kolorem czerwonym i gwiazdką. W przypadku nie uzupełnienia takiego pola danymi pojawi się komunikat ostrzegawczy o niewypełnieniu lub błędnym wypełnieniu pola. Po zatwierdzeniu komunikatu obok takiego pola pojawia się *wymagane. 2. Pojawi się ekran Dane identyfikacyjne wniosku, na którym należy uzupełnić pola obowiązkowe, a następnie użyć przycisku Dane beneficjenta. w celu przejścia do kolejnego ekranu Rys /41

14 3. Należy wybrać Typ beneficjenta z listy rozwijalnej (Rys. 9 i Rys. 10). Rys. 9 Rys W zależności od wyboru typu beneficjenta pojawiają się następujące ekrany: a. Osoba fizyczna Po wypełnieniu danych na formatce Dane beneficjenta oraz Dane wniosku zgodnie z ekranami przedstawionymi na Rys. 11 i Rys. 12 należy kliknąć przycisk. 14 /41

15 Rys. 11 Rys. 12 b. Firma po wypełnieniu danych na formatce Dane beneficjenta oraz Dane wniosku zgodnie z ekranami przedstawionymi na Rys. 13 i Rys. 14 należy kliknąć przycisk. 15 /41

16 Rys. 13 Rys /41

17 c. Urząd Skarbowy (US) po wypełnieniu danych na formatce Dane wniosku oraz Urzędu Skarbowego zgodnie z ekranami przedstawionymi na Rys. 15 należy kliknąć przycisk. Rys. 15 d. ZUS po wypełnieniu danych na formatce Dane wniosku oraz ZUS zgodnie z ekranami przedstawionymi na Rys. 16 należy kliknąć przycisk. 17 /41

18 Rys. 16 W przypadku wyboru waluty innej niż PLN pod polem waluta przelewu widnieje pole Kod Swift (Rys. 17). Rys /41

19 5. Dla wszystkich rodzajów beneficjenta, jako kolejny pojawia się ekran Załączniki, aby dodać załącznik należy kliknąć przycisk. Rys. 18 Aby dodać kolejny załącznik należy użyć przycisku. Rys Po wprowadzeniu wniosku i dodaniu załączników w celu przekazania wniosku do akceptacji/podpisu należy kliknąć przycisk. Pojawia się formatka wniosku z informacją o przekazaniu wniosku do I podpisu. System umożliwia wydruk pojedynczego formularza wypełnionego wniosku (prawy klawisz myszy lista poleceń, a następnie lewy klawisz myszy-po wybraniu polecenia drukuj ). Aby przejść do Listy wniosków należy użyć przycisku (Rys. 20). 19 /41

20 Rys /41

21 7. Na liście wniosków, wniosek pojawia się ze statusem Podpis I i oczekuje na podjęcie przez osobę posiadającą profil KFD / PZ Podpis I. Rys /41

22 IV. PODPISANIE WNIOSKU 1. Osoba posiadająca profil KFD / PZ Podpis I podejmuje wniosek ze statusem Podpis I do Moich wniosków, klikając na przycisk Rys Pojawia się formatka z danymi identyfikacyjnymi wniosku. 22 /41

23 Rys W przypadku konieczności wpisania komentarza należy wpisać tekst (max. 250 znaków) w polu Uwagi a następnie kliknąć myszą na dowolnym miejscu na ekranie pojawią się dane osoby wpisującej uwagę. Rys Po weryfikacji należy wybrać przycisk Podpisz (Rys. 24). Pojawia się okienko Podpisz wniosek, w którym należy wybrać przycisk. 23 /41

24 Rys W okienku do wprowadzenia kodu PIN należy wpisać numer PIN oraz użyć karty identyfikacyjnej, a następnie zatwierdzić OK. Rys Aby przekazać wniosek do drugiego podpisu należy wybrać przycisk. 24 /41

25 Rys W przypadku konieczności podpisania wniosku przez drugą osobę, należy podjąć właściwy wniosek z listy wniosków powinien on posiadać status Podpis II. Wniosek taki może podjąć osoba posiadająca profil KFD / PZ Podpis II. Ścieżka podpisania jest analogiczna jak przy podpisie I. Pojawia się ekran informujący o podpisaniu wniosku i przekazaniu do BGK. Rys Przekazane do Banku wnioski otrzymują status BGK weryfikacja wniosku. Rys /41

26 V. ODRZUCENIE WNIOSKU PRZEZ OSOBY PODPISUJĄCE NA PORTALU ZEWNĘTRZNYM 1. Jeżeli w wyniku podjęcia wniosku z puli wniosków ze statusem Podpis I przez użytkownika posiadającego profil KFD / PZ Podpis I lub ze statusem Podpis II przez użytkownika posiadającego profil KFD / PZ Podpis II oraz weryfikacji tego wniosku, konieczne jest jego odrzucenie, należy wpisać powód odrzucenia (max. 250 znaków) w polu Uwagi, a następnie z formatki wybrać przycisk. 26 /41

27 Rys W wyniku wyboru przycisku, wniosek powraca do pierwszej strony, z której należy wybrać przycisk. Rys /41

28 3. Wniosek odrzucony powraca do puli wniosków ze statusem Wprowadzenie danych z określeniem ODRZUCONY w kolumnie Uwagi. Rys Wniosek może zostać podjęty, zmodyfikowany i przekazany ponownie do podpisu. 28 /41

29 VI. ANULOWANIE WNIOSKU Uwaga: Wniosek można anulować tylko z poziomu profilu Wprowadzanie danych. Jeśli wniosek został przekazany do podpisu, a powinien być anulowany, należy go odrzucić zgodnie z punktem V, a następnie anulowania dokonuje osoba z profilem Wprowadzanie danych. 1. Anulowania wniosku można dokonać poprzez użycie przycisku, z poziomu każdej strony wprowadzanego/ odrzuconego wniosku (Rys. 33). Rys W wyniku anulowania wniosku pojawia się ekran z danymi wniosku, który należy zamknąć używając przycisku. 3. Wniosek pokazuje się w puli wniosków ze statusem Wniosek anulowany (Rys. 34). Rys /41

30 UWAGA! W przypadku konieczności dokonania anulowania wniosków wprowadzonych do systemu BGK Zlecenia i przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego (podpisanych przez 2 upoważnione osoby), należy przesłać do Banku pismo dotyczące ww. anulowania najpóźniej do godz , na jeden dzień roboczy przed datą realizacji. Pisma podpisane przez 2 osoby z karty wzorów podpisów należy wysyłać na numer fax-u , bądź scan pisma drogą elektroniczną na adres a jego oryginał przesłać pocztą na adres Banku. 30 /41

31 VII. KOREKTA WNIOSKU ZWRÓCONEGO Z BANKU 1. W puli wniosków, wniosek zwrócony z Banku do korekty pokazuje się ze statusem Do korekty z określeniem KOREKTA w kolumnie Uwagi. Rys Aby wykonać modyfikację wniosku należy wniosek podjąć przez użytkownika posiadającego profil KFD / PZ Wprowadzanie danych. Pojawi się formatka z informacją podającą powód przekazania do korekty. Aby dokonać zmian należy użyć przycisk. Rys Procesowanie wniosku odbywa się jak przy wprowadzaniu nowego wniosku z tą różnicą, że na pierwszej stronie pojawia się informacja o przyczynie odrzucenia. Rys /41

32 VIII. PACZKA 1. Tworzenie paczki rozpoczynamy od zaznaczenia checkbox w puli wniosków przy wybranych wnioskach lub użycie przycisku. Paczka do podpisu tworzona jest przez użytkowników posiadających profile do podpisu: KFD / PZ Podpis I lub KFD / PZ Podpis II. Jeżeli paczkę utworzy użytkownik o profilu KFD / PZ Podpis I do dalszego podpisywania przechodzi już paczka. Rys Wnioski zostają przeniesione do puli Moje wnioski. Aby stworzyć paczkę z zaznaczonych wniosków należy wybrać przycisk. Rys Pojawia się ekran z wnioskami. Klikając w Otwórz wniosek można podejrzeć wybrane wnioski. Aby wniosek usunąć z paczki należy wybrać. 32 /41

33 Rys Po usunięciu wniosku należy użyć przycisku, który uaktualni wartości kwot i liczby wniosków. Rys Podpisana na I podpis paczka (podpisanie paczki odbywa się analogicznie jak podpisanie pojedynczego wniosku) pojawia się w puli wniosków ze statusem Podpis II. 33 /41

34 Rys Wniosek, który został z paczki usunięty pozostaje w puli Moje wnioski. Rys Podpis II dla paczki odbywa się analogicznie jak dla pojedynczego wniosku. 34 /41

35 IX. GENEROWANIE DOKUMENTÓW 1. Aby wygenerować dokument należy ustawić się na zakładce KFD, wówczas pojawią się zakładki do wyboru. Należy wybrać Załączniki do wniosków. Rys Na liście pojawią się dokumenty. Rys Poprzez parametry wyszukiwania można wyszukać odpowiednią grupę dokumentów. W parametrze Typ pojawia się lista z której należy wybrać Potwierdzenie transakcji, Wnioski i Załączniki. 35 /41

36 Rys Po wprowadzeniu wszystkich parametrów wg, których chcemy wyszukać transakcje z dokumentami należy wybrać przycisk. Na liście pojawią się żądane wnioski. W przypadku drukowania pojedynczego wniosku należy zaznaczyć checbox znajdujący się przy wybranym wniosku. W przypadku wydruku zbiorczego dla wszystkich odszukanych wniosków należy rozszerzyć listę przy checbox znajdująca się na dolnym pasku- oznaczone zostaną wszystkie wnioski na stronie do wydruku. Rys /41

37 Rys Aby wydrukować dokumenty lub grupę dokumentów należy wybrać przycisk. Tworzy się plik w formacie pdf, który gotowy jest do wydruku. Rys /41

38 X. PRZEKSIĘGOWANIE WNIOSKU GDDKIA, KTÓRY ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PRZEZ BANK I POSIADA STATUS TRANSAKCJA ZREALIZOWANA 1. Użytkownik o profilu KFD / PZ Wprowadzanie danych z puli wniosków podejmuje wniosek przeznaczony do przeksięgowania ze statusem Transakcja zrealizowana. Rys Pojawi się formularz danych identyfikacyjnych wniosku, na którym należy wybrać przycisk (Rys. 61). 38 /41

39 Rys Następnie pojawi się formatka z danymi wniosku, dla których można dokonać przeksięgowania (pola oznaczone kolorem czerwonym oraz podlegające modyfikacji). Użytkownik może dokonać kilku przeksięgowań z zaostrzeniem daty korekty. W przypadku, gdy było już dokonywane przeksięgowanie do wniosku, użytkownik może dokonać ponownego przeksięgowania poprzez użycia akcji dodaj - pojawią się pola przy przeksięgowaniu z kolejnym numerem. Kolejne przeksięgowanie uzależnione jest od daty korekty, tzn. w tym samym dniu nie można dokonać nowego/kolejnego przeksięgowania. Z racji rodzaju korekty wniosek może być procesowany: a. tylko przez GDDKiA (dla wniosków, które nie wymagają akceptacji w Banku): całościowej lub częściowej zmiany rodzaju wydatku (kwalifikowany, niekwalifikowany) całościowej lub częściowej zmiany zaszeregowania (np. wykonawcy robót, wykup nieruchomości ) całościowej lub częściowej zmiany numeru projektu (POIiŚ) b. standardowo przez GDDKiA oraz Bank (dla wniosków, które wymagają akceptacji Banku): 39 /41

40 całościowej lub częściowej zmiany numeru zadania ujętego w planie finansowym (wymaga przeksięgowania rejestrowanego) całościowej lub częściowej zmiany źródła finansowania (wymaga przeksięgowania rejestrowanego bądź realizowanego) całościowej lub częściowej oraz jednoczesnej zmiany numeru zadania ujętego w planie finansowym oraz zmiany źródła finansowania (wymaga przeksięgowania rejestrowanego bądź realizowanego) oraz po zakończeniu roku kalendarzowego następujących korekt dotyczących tego roku: całościowej lub częściowej zmiany rodzaju wydatku (kwalifikowany, niekwalifikowany) - wymaga przeksięgowania rejestrowanego całościowej lub częściowej zmiany zaszeregowania (np. wykonawcy robót, wykup nieruchomości ) - wymaga przeksięgowania rejestrowanego całościowej lub częściowej zmiany numeru projektu (POIiŚ) - wymaga przeksięgowania rejestrowanego 40 /41

41 Rys Procesowanie korygowanego wniosku odbywa się jak dla nowego wniosku (na formatce wniosku znajdować się będzie obszar dotyczący korekt). 5. Wniosek przekazany do Banku otrzymuje status Przeksięgowanie do akceptacji. Przeksięgowania zainicjonowane przez GDDKiA, które wymagają procesowania przez Bank mogą zostać: zaakceptowane przez Bank wniosek otrzymuje ponownie status Transakcja zrealizowana lub odrzucone przez Bank wniosek otrzymuje status Transakcja zrealizowana z określeniem ODRZUCONY w kolumnie uwagi. Opracowano w Banku Gospodarstwa Krajowego 41 /41

Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego

Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego Bank państwowy założony w 1924 roku Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego www.bgk.com.pl Strona 1 z 36 Wersja

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 15. Wersja dokumentu 1.0 z dnia 29.05.2013 r. www.bgk.com.pl

Strona 1 z 15. Wersja dokumentu 1.0 z dnia 29.05.2013 r. www.bgk.com.pl Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-ZLECENIA w zakresie składania wniosków dotyczących przekazywania do BGK raportów dla Gwarancji i Poręczeń Portfelowych www.bgk.com.pl Strona 1 z 15 Wersja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w systemie BGK@24BIZNES

Pierwsze kroki w systemie BGK@24BIZNES Pierwsze kroki w systemie BGK@24BIZNES Warszawa, 30.07.2015 Help Desk BGK tel. +48 22 596 58 88, BGK Linia: 0 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WNIOSEK... 3 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Portalu Komunikacyjnego BGK-ZLECENIA

Instrukcja Użytkownika. Portalu Komunikacyjnego BGK-ZLECENIA Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-ZLECENIA www.bgk.com.pl Wersja dokumentu 4.0 z dnia 05.03.2015 r. Strona 1 z 56 Spis treści Wstęp... 3 I. Informacje ogólne o systemie... 4 II. Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

1.Uruchomienie Skrzynki kontaktowej

1.Uruchomienie Skrzynki kontaktowej Aby rozpocząć pracę w SEKAP musisz posiadać: e-mail - elektroniczną skrzynkę pocztową klucz z certyfikatem kwalifikowanym lub CC SEKAP - tzw. podpis elektroniczny. Aby otrzymać darmowy podpis niekwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Wypełnienie Ankiety oraz jej wydruk (wygenerowany w formacie PDF) możliwe jest po zalogowaniu się na stronie

Wypełnienie Ankiety oraz jej wydruk (wygenerowany w formacie PDF) możliwe jest po zalogowaniu się na stronie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 informuje, że w dniu 04.01.2016 r. zostanie udostępniona Ankieta trwałości (Informacja Roczna) w wersji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Instrukcja Użytkownika Fundusz Wsparcia Kredytobiorców Instrukcja Użytkownika Fundusz Wsparcia Kredytobiorców Warszawa, 14.01.2016 1 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. HISTORIA ZMIAN DOKUMENTU... 4 3. LOGOWANIE I GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU... 5 4.

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia:

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: 801 10 20 30 Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.2 z dnia 14.08.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Strzelin 2012 Certyfikat niekwalifikowany pozwala podpisywać korespondencję elektroniczną za pomocą podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O SERWISIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH... 3 3. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Podręcznik Użytkownika Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Warszawa, maj 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Wymagania systemowe warstwy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4

Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4 Spis treści Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4 Odnowienie hasła...4 Rejestracja spadkodawcy...4 Płatności...5 Płatność przelewem...5

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronê internetow¹ www.kir.pl Podrêcznik u ytkownika 2 Instrukcja odnawiania certyfikatów przez www Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wypełnienie formularza www...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Lipiec, 2015 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA WWW... 4 3. ODNAWIANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej.

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej. Instrukcja generowania klucza dostępowego do SidomaOnLine 8 Szanowni Państwo! Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine 8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu, a niniejsza

Bardziej szczegółowo

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści KROK 3 - POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 3 INFORMACJE OGÓLNE... 3 AUTOMATYCZNA INSTALACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 ZAAWANSOWANA

Bardziej szczegółowo

Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S

Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury Prosimy kliknąć na nazwę interesującego Państwa działu Spis treści: A. LOGOWANIE DO SYSTEMU E FAKTURY...2 B. STRONA GŁÓWNA E FAKTURY...4 C. ZAKŁADKA FAKTURY...6

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika v. 1.0)

(instrukcja użytkownika v. 1.0) Bank Spółdzielczy w Toruniu Internet Banking dla Firm Instalacja i konfiguracja e-tokenów (instrukcja użytkownika v. 1.0) http://www.bstorun.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4 Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1.

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego wersja dokumentacji 1.5 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZYGOTOWANIE DO ODNOWIENIA... 4 2.... 4 2.1. KROK 1 Z 5 -

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo