Raport: NewConnect Podsumowanie rozwoju

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport: NewConnect Podsumowanie rozwoju"

Transkrypt

1 PATRONAT: Raport: NewConnect Podsumowanie rozwoju Czerwiec Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

2 Zawartość 01 Wstęp do raportu 3 02 Podsumowanie rozwoju 4 Indeksy rynkowe 4 Aktywność emitentów 5 Aktywność inwestorów 6 Kapitalizacja emitentów 7 Migracja emitentów na rynek główny GPW 8 NewConnect Lead 9 NewConnect HLR i SHLR 10 NC Life Science 12 Analiza sektorowa emitentów 13 Lokalizacja emitentów 14 Spółki zagraniczne na NewConnect Okiem emitenta 16 Podsumowanie debiutów 16 Wielkość przeprowadzanych ofert 17 Charakterystyka ofert 18 Podział sektorowy debiutantów 19 Akcje emitentów na NewConnect 20 Kolejne emisje 21 Proces upubliczniania spółki 23 Proces przekształcenia formy prawnej 24 Optymalizacja podatkowa Komunikacja z rynkiem 26 Podstawowe zasady 26 Debiut jako środek do celu Okiem inwestora 30 Świadomość ryzyka jest najważniejszą sprawą 30 Aktywność inwestorów 32 Analiza stóp zwrotu w dniu debiutu 33 Analiza stóp zwrotu w 2012 roku 34 Analiza liczby transakcji 35 Analiza wartości obrotów Autoryzowani Doradcy 37 Ranking Autoryzowanych Doradców 38 2 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

3 Wstęp do raportu Mamy przyjemność przedstawić Państwu drugą edycją raportu Grant Thornton poświęconego rynkowi NewConnect rok wraz z pierwszymi miesiącami bieżącego roku przyniósł oczekiwane zmiany w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Aktualizacja przepisów zaostrzyła zasady funkcjonowania na rynku zarówno dla emitentów jak i autoryzowanych doradców. Ponadto, doczekaliśmy się wejścia w życie nowelizacji ustawy o ofercie publicznej, która znacząco zmieniła metodologię przeprowadzania ofert prywatnych oraz oferty publicznej. Nowe przepisy, pomimo tego, że utrudniły spółkom kandydatom debiut na rynku alternatywnym, w długim terminie powinny przyczynić się do jego rozwoju przynosząc korzyści dla wszystkich jego interesariuszy. Nasz nowy raport nadal przedstawia obraz rynku o rosnącej pozycji, cieszącego się zaufaniem interesariuszy, który na dobre wpisał się w mapę miejsc spotkań przedsiębiorców i inwestorów. Jednakże, w porównaniu do ubiegłej edycji raportu, dostrzegamy sygnały spowolnienia dynamiki rozwoju rynku, oraz wskazujemy na mankamenty jego funkcjonowania, również z punktu widzenia inwestorów indywidualnych. Mając na uwadze sugestie i uwagi czytelników pierwszej edycji raportu, naszą drugą publikację wzbogaciliśmy o działy poświęcone zagadnieniom prawnym oraz komunikacji z rynkiem, których znajomość jest niezbędna przed podjęciem decyzji o debiucie na rynku alternatywnym. Mam jednak nadzieję, że przygotowany raport będzie inspiracją do przeprowadzenia dedykowanych analiz, które będą wykorzystane w celu właściwego określenia szans i ryzyk związanych z debiutem lub inwestowaniem na rynku NewConnect. Zachęcam do lektury. Damian Atroszczak Menedżer Zespołu Transakcji Kapitałowych Grant Thornton 3 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

4 Stopy zwrotu Podsumowanie rozwoju Indeksy rynkowe Zainteresowanie inwestorów rynkiem alternatywnym ilustrują zmiany NCIndex głównego indeksu NewConnect na tle najważniejszych indeksów GPW. Moment rozpoczęcia działalności NewConnect zbiegł się w czasie z początkiem najostrzejszego od II wojny światowej kryzysu gospodarczego, który podważył zaufanie inwestorów do instytucji finansowych oraz spowodował olbrzymie spadki na rynkach kapitałowych. W rezultacie, kryzys gospodarczy miał decydujący wpływ na zmiany kursów spółek notowanych na nowo powołanym rynku alternatywnym. W pierwszych tygodniach swojego funkcjonowania, NCIndex tracił w stosunku do tradycyjnych rynków GPW ponad 30%, jednak odbicie przed końcem 07 pozwoliło mu zamknąć rok ze stopą zwrotu +44,2%. Pogorszenie się sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie uruchomiło falę spadków w całym 2008 roku. Trend ten został zahamowany wraz z początkiem roku Od marca 09 obserwowaliśmy powolną odbudowę wszystkich indeksów GPW, która trwałaz różną dynamiką - do końca sierpnia 2010 roku. Niemal w całym okresie funkcjonowania NCIndex dotknęły głębsze spadki w porównaniu do tradycyjnych indeksów GPW. W okresie od do , wartość NCIndex spadła o ponad 65%, podczas gdy WIG stracił około 20%. Wykres 1. Indeksy GPW w okresie % Agata Brzyska Konsultant w Zespole Transakcji Kapitałowych Grant Thornton Należy jednak zauważyć, iż poprzez wprowadzenie w czerwcu 12 segmentów HLR oraz SHLR, usunięto ponad 120 spółek z indeksu NCIndex. W związku z powyższym indeks ten przedstawia dane nieporównywalne do okresów poprzedzających. Faktem jest jednak, iż z racji na profil ryzyka spółek z NewConnect, indeks dotykają większe spadki w okresie słabszej koniunktury niż indeksy Rynku Głównego. NewConnect grupuje perspektywiczne, ale wysoce ryzykowne spółki, dlatego wartość NCIndex charakteryzuje się dużą zmiennością, wynikającą z ograniczonego zaufania inwestorów. NewConnect był pierwszym rynkiem GPW od którego inwestorzy rozpoczęli ucieczkę po pojawieniu się symptomów kryzysu i prawdopodobnie będzie ostatnim rynkiem, na który powrócą po uzyskaniu przekonania o trwałej poprawie sytuacji gospodarczej. 60% 30% 40% 10% 20% -10% 0% -30% -20% -50% -40% -70% -60% -90% % mwig40 swig80 NCIndex WIG WIG20TR 4 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

5 Stopy zwrotu Kapitalizacja (w mln zł) Pomimo ucieczki inwestorów z rynków kapitałowych, New- Connect zdołał przyciągnąć nowych emitentów, stając się najdynamiczniej rozwijającą się platformą obrotu w Europie. Wykres 2. Liczba oraz kapitalizacja emitentów na NewConnect w okresie Liczba emitentów Kapitalizacja (mln zł) Aktywność emitentów Sukces rynku NewConnect byłby niemożliwy bez dopływu kolejnych emitentów, którzy w całej, ponad pięcioletniej historii jego funkcjonowania podtrzymywali zainteresowanie rynkiem wśród inwestorów. W okresie od do na rynku alternatywnym zadebiutowało 458 spółek. Na koniec analizowanego okresu na NewConnect notowanych było jednak 429 spółek. Różnica wynika z wycofania przez Zarząd GPW dwudziestu dziewięciu emitentów z obrotu giełdowego. Dziewiętnaście spółek zmieniło system notowań przechodząc na rynek główny GPW (w tym jedna poprzez połączenie ze spółką notowaną na rynku regulowanym). Trzy spółki zostały wycofane z obrotu z powodu upadłości. Przyczyną wycofania kolejnych sześciu spółek było niespełnienie wymogów stawianych przez GPW. Jedna ze spółek została wykupiona przez inwestora finansowego. Stały dopływ nowych emitentów umożliwił wzrost kapitalizacji NewConnect niemal w całym okresie funkcjonowania rynku. W najtrudniejszym momencie dla giełd papierów wartościowych, tj. od stycznia 2008 do marca 2009, kapitalizacja NewConnect oscylowała pomiędzy 1,1 mld zł a 1,2 mld zł, co było zasługą dopływu nowych spółek oraz rejestracji kolejnych uczestników rynku. Na 2012 roku koniec badanego okresu kapitalizacja wszystkich spółek wyniosła 11,1 mld zł. 5 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

6 Wykres 3. Liczba transakcji oraz wartość obrotów w ujęciu miesięcznym w okresie Aktywność inwestorów Analizując rozwój rynku NewConnect warto zwrócić uwagę na liczbę zawieranych transakcji oraz na wartość generowanych obrotów. W ciągu pierwszych kilku miesięcy od uruchomienia rynku alternatywnego, tj. do lutego 2008 r., można było zaobserwować gwałtowny wzrost liczby zawieranych transakcji oraz wartości obrotów. Wzrost aktywności inwestorów został jednak zahamowany wraz z pogłębiającą się recesją na rynkach kapitałowych. W okresie od marca 08 r. do lipca 09 r. zauważalna była stagnacja w handlu akcjami. Poprawa atmosfery wśród inwestorów nastąpiła dopiero w połowie 2009 roku. Do marca 10, miesięcznie obroty na akcjach wzrosły ponad pięciokrotnie, z 70 do ponad 380 mln zł. Podobna tendencja dotyczyła liczby miesięcznie zawieranych transakcji, których ilość w tym okresie wzrosła ponad czterokrotnie, z 20 tys. do niemal 90 tys. Zahamowanie aktywności inwestorów nastąpiło w kwietniu 2010 roku. Obroty na akcjach spadły w ciągu tego miesiąca o ponad 50%, tj. z 380 mln zł do 160 mln zł, a po kolejnych dwóch miesiącach osiągnęły poziom 111 mln zł. Początek wakacji 10, podobnie jak w 2009 roku, przyniósł ożywienie na rynku. Trend ten trwał przez trzy kolejne miesiące, osiągając w październiku obroty przekraczające 471 mln zł. Wartość obrotów sesyjnych oraz liczba zawieranych transakcji najlepiej obrazują skalę zainteresowania inwestycjami w spółki notowane w alternatywnym systemie obrotu. Przełom 2010/2011 roku to drastyczny spadek wartości obrotów i liczby transakcji. Wynikał on przede wszystkim ze zmiany sposobu ustalania i publikowania ich wartości. Od pierwszej sesji 2011 roku wartość obrotów odzwierciedla wartości transakcji (wcześniej obroty oznaczały sumę wartości kupna i wartości sprzedaży akcji). Kwiecień i maj 11 przyniosły wzrost aktywności inwestorów. Tendencja ta nie zdołała utrzymać się zbyt długo. Trudna sytuacja gospodarcza państw strefy euro odbiła się również na rodzimym rynku alternatywnym. Utrata zaufania inwestorów do rynków finansowych spowodowała stopniowy spadek obrotów w drugiej połowie 2011 roku. W okresie od lutego do marca 12 widoczny był wzrost aktywności inwestorów na NewConnect. W maju 12 nastąpił gwałtowny spadek. Tendencja ta utrzymywała się do końca trzeciego kwartału 12. W listopadzie aktywność inwestorów chwilowo wzrosła jednakże w grudniu ponownie gwałtownie spadła - wartość obrotów wyniosła 69,3 mln zł przy 51,0 tys. zawartych transakcjach. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż na wartość obrotów akcjami na NewConnect wpływa migracją spółek na rynek regulowany. Wśród spółek zmieniających rynek notowań, dominują te cieszące się największą popularnością wśród inwestorów. Łącznie, w ciągu ponad pięcioletniej historii funkcjonowania rynku alternatywnego, zawarto ponad 3,3 mln transakcji, generując około 8,7 mld zł obrotów. 6 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

7 Liczba emitentów Kapitalizacja emitentów Na koniec ostatniej sesji 2012 roku, łączna wartość wszystkich 429 notowanych na rynku NewConnect podmiotów wyniosła 11,1 mld zł. Oznacza to, że przeciętna spółka z rynku alternatywnego wyceniana była na 25,9 mln zł. W rzeczywistości emitenci obecni na NewConnect charakteryzują się znaczącą dysproporcją wartości rynkowej. Na rynku dominują małe i bardzo małe podmioty. Około 58,7% wszystkich spółek posiada kapitalizację poniżej 10 mln zł. Wartość 22,9% spółek mieści się w przedziale od 10 mln zł do 25 mln zł. Na rynku alternatywnym nie brakuje jednak dużych przedsiębiorstw. Wartość nieco ponad 4% ogółu spółek przekracza 100 mln zł. Na koniec grudnia 2012 roku najdroższą spółką notowaną na NewConnect była PCZ S.A., z sektora ochrony zdrowia (kapitalizacja na poziomie 1.809,6 mln zł). Drugą najdroższą spółką był Termo-rex S.A., spółka z sektora technologii, której kapitalizacja wyniosła 904 mln zł. Na trzeciej pozycji uplasowała się spółka Elkop Energy S.A., działająca w branży eco-energii. Jej kapitalizacja wyniosła 510,25 mln zł. Najmniejszą pod względem wartości rynkowej spółką była Emporium S.A. z sektora wypoczynkowego, wyceniana na 200 tys. zł. Kolejną spółką pod względem niskiej kapitalizacji była Inwazja PC S.A., z sektora handlowego, której wycena rynkowa wynosiła 320 tys. zł. Na trzecim miejscu znajduje się firma Partex S.A. z kapitalizacją na poziomie 340 tys. zł również z sektora handlowego. Warto zaznaczyć, że firma Emporium SA należy do sektora HLR, natomiast Inwazja PC S.A. oraz Partex S.A. do segmentu SHLR. Tabela 1. Ranking spółek o największej kapitalizacji na Lp. Wykres 4. Rozkład emitentów według kapitalizacji na Nazwa spółki Kapitalizacja (mln zł) 1. PCZ 1809,6 2. Termo-Rex 904,0 3. Elkop Energy 510,3 4. DTP 314,3 5. Elemental Holding 257,9 6. Platinium Properties Group 247,6 7. Medicalgorithmics 225,9 8. Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek 190,5 9. Mostostal Wrocław 171,4 10. Orphee 157,2 7 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

8 Tabela 2. Spółki które zmieniły rynek notowań Lp. Nazwa emitenta Data debiutu na NewConnect Data debiutu na GPW Okres notowań na NC (w latach) Wartość oferty na GPW (mln zł) 1. MW Trade ,2 bez oferty usługi finansowe 2. Centrum Klima ,6 bez oferty budownictwo 3. Fast Finance ,9 bez oferty usługi finansowe 4. Pragma Inkaso ,1 bez oferty usługi finansowe 5. LST Capital (dawniej Lusatia) Sektor ,8 12,7 inwestycje 6. Tesgas ,0 62,4 budownictwo 7. Krynicki Recykling ,7 14,7 recykling 8. Trans Polonia ,2 4,2 usługi inne 9. PTI ,5 bez oferty inwestycje 10. Eko-Export ,5 bez oferty usługi inne 11. PPH Wadex ,6 3,6 technologie 12. Euroimplant ,0 bez oferty ochrona zdrowia 13. Quercus TFI ,6 bez oferty inwestycje 14. ADV (dawniej ADV.pl) ,5 bez oferty media 15. IQ Partners ,9 bez oferty inwestycje 16. WDM ,9 bez oferty inwestycje 17. Mo-BRUK ,8 bez oferty recykling 18. Voxel ,0 bez oferty ochrona zdrowia Żródło: Opracowanie Grant Thornton Migracja emitentów na rynek główny GPW Rynek NewConnect traktowany jest często jako tzw. przedsionek rynku głównego GPW. Oznacza to, że celem wielu emitentów jest przeniesienie notowań i debiut na tzw. dużej giełdzie. W dotychczasowej historii NewConnect 18 spółek wykorzystało swój potencjał, zamieniając rynek alternatywny na rynek regulowany. Ponadto, jedna ze spółek poprzez połączenie ze spółką z rynku głównego, również stała się jego uczestnikiem. Pierwszą spółką, która przeszła proces przeniesienia notowań była MW Trade S.A., spółka z sektora usług finansowych. Miało to miejsce w grudniu 2008 roku, czyli nieco ponad rok po wprowadzeniu jej do alternatywnego systemu obrotu. Zaraz po niej, na początku stycznia 09, rynek notowań zmieniła Centrum Klima S.A., spółka z branży budowlanej. Najwięcej emitentów przeniosło notowania na rynek regulowany w 2010 roku (8 spółek), a w 2011 roku było to 6 spółek. Przeciętnie, emitenci którzy zmienili system notowań spędzili na rynku alternatywnym nieco powyżej 2 lat. W tym czasie mieli szansę - poprzez rzetelne wypełnianie obowiązków informacyjnych oraz poprawę wyników finansowych - budować swój wizerunek jako atrakcyjnej formy lokowania kapitału oraz umacniać swoją wiarygodność i stabilność finansową. Najwięcej emitentów przechodzących na dużą giełdę pochodzi z województwa mazowieckiego (5) oraz dolnośląskiego (4). Spółki, których akcje zmieniły rynek notowań działały głównie w sektorze inwestycyjnym (5 emitentów) oraz usług finansowych (3 emitentów). Z zaprezentowanych danych wynika, że 13 spółek (72%) przeszło na rynek główny bez przeprowadzania dodatkowej oferty akcji. Tylko 5 spółek przeprowadziło ofertę wraz z debiutem na rynku regulowanym GPW. W 2012 roku na zmianę rynku notowań zdecydowały się jedynie spółka Mo-BRUK S.A. (sektor recyklingu) oraz Voxel S.A. (sektor ochrony zdrowia). 8 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

9 Segment NewConnect Lead skupia liderów rynku, dlatego powinien być traktowany jako ostatnia prosta przed wejściem na rynek główny GPW NewConnect Lead 16 marca 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych utworzyła specjalny segment dla spółek notowanych na NewConnect, tj. NewConnect Lead. Głównym celem utworzenia tego segmentu było wyróżnienie największych i najbardziej płynnych spółek, które spełniają kryteria związane z przyszłym dopuszczeniem na główny parkiet GPW. Do segmentu NC Lead mogą przynależeć jedynie spółki, które spełniają zarówno parametry ilościowe (np. kapitalizacja, płynność obrotu, czas bycia spółką publiczną) jak i jakościowe, odnoszące się do stosowania dobrych praktyk oraz rzetelnego wykonywania obowiązków informacyjnych. Istotne jest to, aby każda spółka zakwalifikowana do tego prestiżowego segmentu spełniała wszystkie z narzucanych przez Giełdę kryteriów. Aktualizacja składu segmentu NC Lead następuje raz na kwartał, po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Zarząd Giełdy dokonuje weryfikacji wspomnianych wcześniej danych z ostatniego półrocza działalności spółek. Dotychczas, spółkami które zostały dopuszczone na parkiet główny GPW, po wcześniejszej obecności na NewConnect Lead były: Pragma Inkaso S.A., LST Capital S.A., Krynicki Recykling S.A., Polskie Towarzystwo Inwestycyjne S.A., Euroimplant S.A., Quercus TFI S.A., IQ Partners S.A. oraz WDM S.A. Tabela 3. Spółki wchodzące w skład segmentu NewConnect Lead na Lp. Nazwa spółki Ticker Sektor Kapitalizacja (w mln zł) na r. 1. LUG LUG Budownictwo 26,0 2. Mabion MAB Ochrona Zdrowia 103,5 3. PGS Software PSW Informatyka 71,3 4. Invista INV Inwestycje 47,4 5. Internity INT Budownictwo 33,2 6. EGB Investments EGB Usługi finansowe 24,5 7. Grodno GRN Handel 37,4 8. Esotiq & Henderson EAH Handel 47,2 9. SMS Kredyt Holding SMS Usługi finansowe 18,8 10. Synektik SNT Ochrona Zdrowia 89,5 11. Progres Investment PRG Usługi finansowe 59,1 12. Biogened BGD Ochrona Zdrowia 22,3 13. ZWG ZWG Technologie 133,9 Na 31 grudnia 2012 roku segment NewConnect Lead obejmował 13 spółek. 9 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

10 Liczba spółek NewConnect HLR i SHLR Wykres 5. Rozkład sektorowy emitentów z segmentu HLR na Na mocy uchwały Zarządu Giełdy z 28 maja 2012 roku na rynku alternatywnym wprowadzone zostały dwa dodatkowe segmenty, tj. NewConnect High Liquidity Risk (HLR) oraz NewConnect Super High Liquidity Risk (SHLR) - stworzone dla spółek o najwyższym profilu ryzyka inwestycyjnego. Do segmentu NC High Liquidity Risk zaliczone zostały spółki, których wartość akcji w wolnym obrocie w ostatnich trzech miesiącach nie przekraczała 1 mln zł. Na r. segment ten skupiał 143 spółek. Indeks Super High Liquidity Risk grupuje spółki, których kapitalizacja w wolnym obrocie jest mniejsza od 1 mln zł, a dodatkowo spełniony jest jeden z dwóch warunków: przeciętny kurs akcji nie przekracza 10 gr lub średnia zmienność kursu jest większa niż 10%. Do tego segmentu zaliczone zostały także firmy w stanie upadłości. Zakwalifikowanie do NC SHLR oznacza również przeniesienie spółki do jednolitego systemu notowań. Na koniec 2012 roku segment SHLR skupiał 25 emitentów. Spółki zaliczone do segmentów HLR lub SHLR otrzymały szczególne oznaczenie w serwisach informacyjnych NewConnect, a zarazem zostały usunięte z indeksów giełdowych. Spośród spółek należących do segmentu HLR największą część stanowią spółki z sektora Handel (19%). Kolejnymi sektorami, które charakteryzują się wysokim udziałem w segmencie HLR są Usługi inne (17%) oraz Informatyka (10%). Spółki z sektorów Media, Usługi finansowe oraz Budownictwo stanowią odpowiednio 9%, 8%, 7% wszystkich spółek należących do segmentu HLR. Najwięcej spółek należących do segmentu HLR pochodzi z województwa mazowieckiego (64). Drugim w kolejności jest województwo dolnośląskie z którego 25 spółek należy do segmentu HLR. Trzecie miejsce zajmuje województwo śląskie z liczbą spółek mieszczących się w segmencie HLR wynoszącą 13. Wykres 6. Rozkład spółek z segmentu HLR według średniej wartości akcji w wolnym obrocie na % 6% 7% 5% 1% 1% 3% 2% 4% 8% % 1% % 10% % 7 Wykres 7. Rozkład spółek z segmentu HLR w podziale na województwa na Handel Usługi inne Informatyka Usługi finansowe Media Inwestycje Budownictwo Technologie Wypoczynek Nieruchomości Telekomunikacja E-handel Eco-energia Ochrona zdrowia Recykling do 200 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł powyżej 800 tys. zł ponad 25 od 10 do 25 od 5 do 10 do 5 NewConnect HLR i SHLR grupuje spółki, których papiery wartościowe wykazują duże wahania kursowe, niską cenę i niewielką wartość całkowitego obrotu 10 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

11 Liczba spółek Wśród emitentów znajdujących się w segmencie SHLR, najliczniejszą grupę stanowią spółki zajmujące się branżą medialną (24%). Drugą z kolei branżą jest Informatyka (16%). Następnymi sektorami w kolejności są Budownictwo, Handel oraz Usługi finansowe, które stanowią po 12% wszystkich spółek należących do SHLR. Do segmentu SHLR nie nalezą spółki z branż eco-energii, wypoczynku, telekomunikacji, recyklingu oraz ochrony zdrowia. Biorąc pod uwagę rozkład emitentów z segmentu SHLR w podziale na województwa, tak jak w przypadku segmentu HLR najwięcej spółek pochodzi z województwa mazowieckiego (11). Drugie i trzecie miejsce zajmuje odpowiednio województwo dolnośląskie oraz śląskie. Wykres 8. Rozkład sektorowy emitentów z segmentu SHLR na % 12% 12% 0% 4% 4% 4% 4% 12% 24% 16% Media Informatyka Budownictwo Handel Usługi finansowe Usługi inne E-handel Inwestycje Nieruchomości Technologie Pozostałe Wykres 9. Rozkład spółek z segmentu SHLR według średniej wartości akcji w wolnym obrocie na do 200 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł powyżej 800 tys. zł NewConnect HLR i SHLR grupuje spółki, których papiery wartościowe wykazują duże wahania kursowe, niską cenę i niewielką wartość całkowitego obrotu 11 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

12 Wartość Indeksu w pkt. NC Life Science W trzecią rocznicę funkcjonowania rynku New- Connect, Zarząd GPW uruchomił indeks skupiający spółki innowacyjne, z branży szeroko rozumianej ochrony zdrowia: NC Life Science. Jest to indeks dochodowy, a więc uwzględniający ceny akcji oraz dochody z dywidend. Aby znaleźć się w tym indeksie, należy spełnić określone wymagania stawiane przez Zarząd GPW. Badany jest przede wszystkim przedmiot działalności emitenta, struktura aktywów oraz wyników finansowych. Oprócz tego istotne są informacje o posiadanych patentach, które spółka wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie indeks NC Life Science grupuje 11 emitentów. NC Life Science był jednym z nielicznych indeksów, który oparł się mocnej przecenie walorów na rynku kapitałowym rozpoczętej w sierpniu 2011 r. Jednakże pod koniec pierwszego kwartału 2012 r. rozpoczął się powolny spadek indeksu. Od początku 2012 r. indeks NC Life Science spadł o 17%. Tabela 4. Spółki wchodzące w skład indeksu NC Life Science na Lp. Nazwa spółki Ticker Sektor 1. Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek BML Ochrona zdrowia 2. Pharmena PHR Ochrona zdrowia 3. Mabion MAB Ochrona zdrowia 4. Read-Gene RDG Technologie 5. Biomaxima BMX Ochrona zdrowia 6. Blirt BLR Ochrona zdrowia 7. Genomed GEN Ochrona zdrowia 8. Biogened BGD Ochrona zdrowia 9. Selvita SLV Ochrona zdrowia 10. Stemcells SCS Ochrona zdrowia 11. Braster BRA Ochrona zdrowia Wykres 10. Wartość NC Life Science NC Life Science NCIndex 12 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

13 Średnia kapitalizacja (mln zł) Analiza sektorowa emitentów Na koniec grudnia 2012 roku Spółki notowane na NewConnect reprezentowały niemal wszystkie sektory gospodarki. Najliczniejszą grupę stanowiły spółki handlowe (70 podmiotów). Oznacza to, że co szósta spółka notowana na rynku alternatywnym zajmuje się właśnie tą branżą. Drugi najbardziej popularny sektor to Usługi inne, do którego zaliczonych zostało 56 emitentów, co stanowi 13% wszystkich notowanych spółek. Niemal co dziesiąta spółka prowadzi działalność w sektorze Informatyka (38 emitentów). Bardzo liczną grupę stanowią przedsiębiorstwa należące do sektora Usługi finansowe (37 emitentów). Biorąc pod uwagę kapitalizację spółek z danego sektora, na pierwszym miejscu znalazła się Ochrona zdrowia. Na 31 grudnia 2012 roku łączna wartość spółek reprezentujących tę branżę wyniosła 2,7 mld zł. Na drugim miejscu plasowały się spółki z sektora Technologii, wyceniane na 1,9 mld zł. Trzecie miejsce przypadło spółkom handlowym, których łączna wartość wynosiła 1,1 mld zł. Najwyższą średnią wartość kapitalizacji na dzień mają spółki z sektora ochrony zdrowia (122, mln zł). Wysoką wartość średniej kapitalizacji osiągnęły również spółki z sektora technologii (55,5 mln zł), eco - energii (48.8 mln zł) oraz recyklingu (28 mln zł). Wykres 11. Struktura emitentów według sektorów na % 6% 3%2% 3% 2%3% 5% 8% 8% 8% 16% 9% 13% Wykres 12. Struktura sektorów NewConnect według kapitalizacji emitentów na % 3%3%2% 4% 4% 6% 7% 7% 7% 10% 24% 9% 17% Handel (70 emitentów) Usługi inne (56 emitentów) Informatyka (38 emitentów) Usługi finansowe (37 emitentów) Media (35 emitentów) Technologie (34 emitentów) Budownictwo (33 emitentów) Inwestycje (24 emitentów) Ochrona zdrowia (22 emitentów) Nieruchomości (21 emitentów) Wypoczynek (14 emitentów) E-handel (11 emitentów) Telekomunikacja (11 emitentów) Eco-energia (14 emitentów) Recykling (9 emitentów) Ochrona zdrowia (2695,65 mln zł) 2% 0% Technologie (1887,12 mln zł) Handel (1086,08 mln zł) Usługi finansowe (756,22 mln zł) Nieruchomości (747,67 mln zł) Usługi inne (728,6 mln zł) Eco-energia (683,16 mln zł) Media (499,68 mln zł) Informatyka (433,21 mln zł) Budownictwo (423,98 mln zł) Inwestycje (370,73 mln zł) Recykling (341,81 mln zł) Telekomunikacja (204,51 mln zł) Wypoczynek (184,34 mln zł) E-handel (56,42 mln zł) Wykres 13. Średnia kapitalizacja emitentów według sektorów na ,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 13 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

14 Wykres 14. Rozkład emitentów według województw na Lokalizacja emitentów NewConnect Na NewConnect notowane są spółki wywodzące się ze wszystkich regionów Polski. Wśród nich dominują te z województwa mazowieckiego, głównie mające siedzibę w Warszawie. Mazowsze reprezentowane jest przez 166 emitentów, którzy stanowią 39% ogółu spółek z rynku alternatywnego. Przewagę Mazowsza widać zarówno w rozkładzie liczebności, jak i kapitalizacji emitentów. Na koniec 2012 roku spółki z tego regionu warte były 3,9 mld zł, co stanowiło 36% całego rynku. Drugim w kolejności ośrodkiem tworzącym rynek alternatywny jest województwo dolnośląskie, z którego pochodzi 66 notowanych emitentów o łącznej wartości ok 2,9 mld zł. Województwo dolnośląskie odpowiada zatem za 27% kapitalizacji całego rynku. Wykres 15. Kapitalizacja emitentów według województw na (w mln zł) Trzecie miejsce przypada województwu śląskiemu, z 55 emitentami. Na pozostałe województwa przypada łącznie 135 emitentów, czyli 21,7% rynku. Przyglądając się kapitalizacji emitentów wg województw, widać przede wszystkim wyraźną dominację wspomnianego wcześniej Mazowsza. Spółki z tego regionu niemal 1,5-krotnie przewyższają wartością drugie w kolejności województwo dolnośląskie. Warto ponadto podkreślić, że kapitalizacja emitentów z trzynastu pozostałych województw odpowiada za 21,7% całego rynku. Mediana kapitalizacji emitentów z województwa mazowieckiego wyniosła 1,0 mln zł. Natomiast emitentów z województwa dolnośląskiego i śląskiego odpowiednio 1,1 mln zł i 1,3 mln zł. Wykres 16. Mediana kapitalizacji emitentów według województw na (w mln zł) 14 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

15 Spółki zagraniczne na NewConnect Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowo- Wschodniej. Zarówno rynek główny GPW jak i New- Connect cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych, co ma odzwierciedlenie w rosnącej liczbie spółek spoza Polski. Na koniec 2012 roku, na NewConnect notowanych było 8 spółek z 5 krajów europejskich, których wartość rynkowa wyniosła 168,15 mln zł. Pierwsza spółka zagraniczna na NewConnect rozpoczęła notowania 16 października 2008 roku. Była to Photon Energy A.S., czeska spółka z sektora ecoenergii. Debiut można było zaliczyć do bardzo udanych. W ofercie prywatnej spółce udało się pozyskać ponad 2 mln zł, a kurs w dniu debiutu zamknął się na niemal 500% plusie. Na koniec I półrocza 2012 r., na NewConnect notowane były łącznie 4 spółki z Republiki Czeskiej. W sierpniu 2010 roku na NewConnect zadebiutowała pierwsza i jak dotąd jedyna spółka z Bułgarii: działająca w sektorze inwestycyjnym Intercapital Property Development ADSIC. W 2011 roku miały miejsce 4 debiuty spółek zagranicznych. Po raz pierwszy na NewConnect wprowadzona została spółka z Ukrainy, Agroliga Group PLC, zaliczona do sektora Usługi inne. W 2011 roku na parkiecie małej giełdy zadebiutowały spółki z Wielkiej Brytanii: AerFinance PLC oraz jej spółka portfelowa Avtech Aviation & Engineering PLC. Po raz pierwszy także przeprowadzona została oferta publiczna spółki zagranicznej (AerFinance), z której emitent pozyskał ponad 6,8 mln zł. W 2012 roku zadebiutowała pierwsza spółka ze Szwajcarii - Orphee, zaliczona do sektora Ochrona zdrowia. Kontrowersyjny okazał się debiut wspomnianej już Avtech Aviation & Engineering, która po niespełna pół roku funkcjonowania na NewConnect ogłosiła upadłość. Przykład ten pokazuje, że rynki zagraniczne to nie tylko szansa dla rozwoju rynku alternatywnego, ale również wyzwanie dla organizatora rynku. Przy tego typu projektach najbardziej istotne jest rzetelne wykonywanie obowiązków przez Autoryzowanych Doradców oraz współpraca z partnerami zagranicznymi, znającymi wewnętrzną specyfikę danego rynku. Na NewConnect zadebiutowało już 8 spółek zagranicznych, które przyciągają uwagę międzynarodowych obserwatorów polskiego rynku kapitałowego. Wykres 17. Spółki zagraniczne notowane na NewConnect na ,5% 12,5% 12,5% 50,0% Wykres 18. Spółki zagraniczne notowane na Newconnect według kapitalizacji na ,3% 12,5% 15,0% 1,5% 0,8% 57,3% Czechy (4 spółki) Wielka Brytania (1 spółka) Bułgaria (1 spółka) Ukraina (1 spółka) Szwajcaria (1 spółka) Czechy (96,41 mln zł) Szwajcaria (42,58 mln zł) Ukraina (25,22 mln zł) Wielka Brytania (2,56 mln zł) Bułgaria (1,38 mln zł) 15 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

16 III kwartał* IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Liczba debiutów na NewConnect Wartość pozyskanych środków (w mln zł) Okiem emitenta Podsumowanie debiutów W ciągu ponad pięciu latach funkcjonowania małej giełdy, na debiut na NewConnect zdecydowało się 458 spółek, które dzięki tej decyzji zdobyły zainteresowanie inwestorów, mediów oraz - w zdecydowanej większości przypadków - pozyskały finansowanie dalszego rozwoju. Wszystkie oferty emitentów zakończyły się pozyskaniem łącznie 1,54 mld zł, z czego 1,37 mld zł przypadło na środki z emisji nowych akcji, a ponad 0,17 mld zł na sprzedaż akcji dotychczasowych właścicieli. Od samego początku mały rynek cieszył się rosnącym zainteresowaniem inwestorów. Dowodem tego jest fakt, że pod względem ilości notowanych spółek, New- Connect jest drugim - po londyńskim AIM - rynkiem alternatywnym w Europie. Na koniec 2007 roku, czyli po około 4 miesiącach funkcjonowania, na NewConnect notowanych było 27 podmiotów, które łącznie pozyskały 150,6 mln zł. W 2008 roku na parkiet małej giełdy przybyło 61 nowych spółek, a łączna wartość ofert wyniosła 180,4 mln zł. Wyraźny spadek w całym badanym okresie, zarówno liczby nowych emitentów jak i wartości ofert, nastąpił w 2009 roku, co było wynikiem pogłębiającego się kryzysu na rynkach kapitałowych. Tylko 26 spółek zdecydowało się na debiut w tym szczególnie trudnym czasie, pozyskując łącznie ponad 52,4 mln zł. Agnieszka Tucholska Senior Konsultant w Zespole Transakcji Kapitałowych Grant Thornton a kapitał jaki pozyskano sięgnął 211,9 mln zł, czyli ponad czterokrotnie więcej niż w roku poprzedzającym. Najbardziej aktywny okres debiutów od początku działalności rynku przypadł w 2011 roku, podczas którego na NewConnect pojawiło się 172 nowych emitentów, a wartość ofert wyniosła blisko 720 mln zł. W 2012 roku rynek NewConnect został dotknięty spowolnieniem, które przełożyło się na spadek dynamiki wzrostu liczby emitentów i ich kapitalizacji. Do alternatywnego systemu obrotu wprowadzonych zostało 87 spółek, które pozyskały 223 mln zł. Należy podkreślić, że w całym okresie funkcjonowania, NewConnect cieszył się popularnością. Pomimo okresowych trudności, na rynku alternatywnym nie odnotowano żadnego kwartału, podczas którego nie pojawiliby się nowi emitenci. Ten sukces NewConnect okazał się fenomenem na skalę międzynarodową i spowodował awans polskiego rynku alternatywnego do światowej czołówki. Znaczne ożywienie można było zaobserwować w 2010 roku, kiedy to miało miejsce 86 debiutów, Wykres 19. Rozkład debiutów oraz wartość pozyskanych środków przez emitentów w okresie * Dane za III kw 2007 obejmują okres od do Pozyskane środki Liczba debiutów 16 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

17 Wartość emisji (w mln zł) Wielkość przeprowadzonych ofert Rynek NewConnect zdominowany jest przez małe lub bardzo małe oferty. Ponad 83% debiutów było poprzedzonych ofertami nieprzekraczającymi 5 mln zł lub zostało przeprowadzonych bez oferty. Oferty o wartości 5-10 mln stanowiły 9% wszystkich transakcji. Około 7% debiutów było połączone z ofertami na kwotę przekraczającą 10 mln zł. Co trzeci debiut na NewConnect to oferty nieprzekraczające 1 mln zł, a 28%, to oferty w granicach 1 2,5 mln zł. Zgodnie z założeniem, rynek alternatywny jest miejscem dla spółek małych, w początkowej fazie rozwoju, dla których nawet niewielkie kwoty dokapitalizowania są istotne. Tabela 5. Ranking największych debiutów od początku działalności NewConnect do Lp. Nazwa spółki Wartość oferty (mln zł) Wykres 20. Struktura debiutów według wartości oferty Rodzaj oferty 1. Dom Maklerski TMS BROKERS 85,1 oferta publiczna 2. DTP 67,6 oferta prywatna 3. Orphée 58,7 oferta prywatna 4. BIOMED-LUBLIN 35,6 oferta prywatna 5. Budus 28,9 oferta prywatna 6. Mo-Bruk 25,9 oferta prywatna 7. Scanmed Multimedis 25,7 oferta prywatna 8. GC Investment 23,2 oferta prywatna 9. MABION 22,8 oferta prywatna 10. LUG 20,7 oferta prywatna Dotychczasowym rekordzistą pod względem wielkości emisji jest Dom Maklerski TMS BROKERS S.A., który w ofercie publicznej pozyskał 85,1 mln zł. Największa oferta prywatna natomiast dotyczyła spółki DTP S.A., z sektora usług finansowych, która pozyskała 67,6 mln zł. 16% 9% 5% 4% 2% 36% Do 1 mln zł (161 debiutów) 1-2,5 mln zł (128 debiutów) 2,5-5 mln zł (73 debiutów) 5-10 mln zł (41 debiutów) mln zł (25 debiutów) Bez środków (19 debiutów) Łącznie przed debiutem emitenci pozyskali od inwestorów niemal 1,538 mld zł, co oznacza, że przeciętny debiut wiązał się z ofertą na kwotę nieco ponad 3,4 mln zł. 28% powyżej 20 mln zł (10 debiutów) Wykres 21. Rozkład wartości emisji 80,00 I kwartyl 0,71 mln Mediana 1,3 mln III kwartyl 3,1 mln 85,1 70,00 60,00 50,00 40,00 Średnia 3,4 mln 30,00 20,00 10,00 0,3 0,5 0,8 1,0 1,3 1,8 2,7 4,1 7,8-10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rozkład emisji (w decylach) 17 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

18 Charakterystyka ofert Pozyskanie kapitału może odbywać się na jeden z dwóch sposobów: ofertę prywatną lub ofertę publiczną. Na rynku NewConnect dominują przede wszystkim debiuty poprzedzone ofertami prywatnymi (93,2% debiutów ogółem). W większości przypadków wynika to z niewielkiej aktywności doświadczonych domów maklerskich oraz niskiej wartości przeciętnej oferty, co powodowało konieczność plasowania jej przy ograniczonym budżecie. Ponadto, procedura oferty prywatnej jest dużo mniej skomplikowana oraz znacznie mniej kosztowna niż procedura oferty publicznej. Na NewConnect nie zabrakło jednak ofert przeprowadzanych w trybie publicznym. Towarzyszyły one 3,7% przeprowadzonych debiutów. Warto zauważyć, że 14 debiutów odbyło się bez plasowania jakiejkolwiek oferty. Nie każdy debiut i nie każda oferta wiązała się z dokapitalizowaniem spółki. Około 11% środków pozyskanych w ramach wszystkich ofert (łącznie 172 mln zł) wiązało się ze sprzedażą akcji przez dotychczasowych właścicieli. Wykres 22. Struktura debiutów według rodzaju przeprowadzonej oferty na % 4% 93% Oferty prywatne (426 debiuty) Oferty publiczne (17 debiutów) Wprowadzenia bez oferty (15 debiutów) Wykres 23. Struktura przeprowadzonych ofert na Ze sprzedaży nowo wyemitowanych akcji debiutującym na rynku alternatywnym spółkom udało się pozyskać na rozwój łącznie prawie 1,4 mld zł. 13% Srzedaż akcji nowych emisji (1366 mln zł) Sprzedaż akcji istniejących (202 mln zł) 87% 18 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

19 Wykres 24. Struktura debiutów według sektorów na Podział sektorowy debiutantów Ze względu na fakt, że część notowanych spółek zmienia rynek notowań lub zostaje wycofana z obrotu z powodu ogłoszenia upadłości, struktura debiutów różni się nieco od struktury emitentów notowanych na NewConnect. Najczęściej debiutującymi spółkami na NewConnect były dotychczas spółki z sektorów: handlowego (72 debiutantów), usług innych (59 debiutantów) oraz informatycznego (39 debiutantów). Licznie reprezentowanymi sektorami były także media, usługi finansowe, budownictwo oraz technologie. Struktura debiutantów wg wartości przeprowadzonych ofert różniła się od struktury ilościowej. Na dzień z rynku NewConnect najwięcej pozyskali emitenci z sektorów: ochrony zdrowia (252,5 mln zł), inwestycji (183,0 mln zł) oraz usług finansowych (184,9 mln zł). Dotychczas największe oferty pod względem wartości przeprowadzane były wśród spółek z sektora ochrony zdrowia (średnio 9,71 mln zł). Spółki z sektora recyklingu pozyskiwały średnio 6,66 mln zł, natomiast z sektora inwestycyjnego 6,11 mln zł. Debiutanci na NewConnect to Spółki zróżnicowane pod okresy prowadzenia działalności. Klasyczne start-up y, założone krócej niż rok przed debiutem to 10,3% wszystkich debiutantów. Na NewConnect notowane są również spółki nie osiągające przychodów które jednak działają dłużej niż rok. Ma to związek głównie z przeprowadzaniem długich procesów badawczych czy też problemami ze zdefiniowaniem podstawowego biznesu. Istnieje duża grupa podmiotów które mają za sobą dłuższą historię działalności operacyjnej. Wśród nich 29,7% spółek to podmioty funkcjonujące na rynku dłużej niż 10 lat, zanim zdecydowały się na debiut na NewConnect. 6% 7% 2%3%3%2% 3% 4% 8% 8% 8% 16% 8% 13% 9% Handel (72 debiuty) Usługi inne (59 debiuty) Usługi finansowe (40 debiutów) Informatyka (39 debiutów) Media (37 debiutów) Budownictwo (35 debiuty) Technologie (35 debiuty) Inwestycje (31 debiutów) Ochrona zdrowia (26 debiuty) Nieruchomości (21 debiutów) Wypoczynek (14 debiutów) E-handel (12 debiutów) Telekomunikacja (12 debiutów) Eco-energia (14 debiutów) Recykling (11 debiutów) Wykres 25. Struktura debiutów według wartości przeprowadzonych ofert w podziale na sektory na Wykres 26. Struktura debiutów według okresu funkcjonowania emitentów przed debiutem 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 4% 5% 7% 3% 3%2% 2% 2% 4% 8% 8% 11% 17% 38,6% 12% 12% 21,4% Ochrona zdrowia (218,5 mln zł) Usługi finansowe (156,69 mln zł) Handel (149,32 mln zł) Budownictwo (145,62 mln zł) Nieruchomości (98,05 mln zł) Technologie (97,34 mln zł) Usługi inne (91,99 mln zł) Inwestycje (56,78 mln zł) Informatyka (54,98 mln zł) Media (50,82 mln zł) Recykling (43,32 mln zł) Eco-energia (40,63 mln zł) Wypoczynek (26,63 mln zł) Telekomunikacja (24,3 mln zł) E-handel (20,47 mln zł) 29,7% 15,0% 10,0% 10,3% 5,0% 0,0% krócej niż 1 rok między 1 a 5 lat między 5 a 10 lat powyżej 10 lat 19 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

20 Procent emitentów Akcje emitentów na NewConnect Płynność obrotu akcjami na rynku NewConnect ma kluczowe znaczenie zarówno dla emitentów jak i inwestorów. Dzięki płynnemu rynkowi, wyceny spółek w sposób najbliższy odzwierciedlają ich wartość godziwą. Przeciętnie inwestorzy mniejszościowi (wg zastosowanej metodologii to inwestorzy posiadający mniej niż 5% akcji emitenta wprowadzonych do obrotu) posiadają 23,2% akcji spółek notowanych. Największa ilość emitentów (44,9%) posiada 10-25% płynnych akcji. Wśród 29,2% emitentów wskaźnik ten kształtuje się w granicach 25-50%. Powyższe dane sugerują, iż Spółki z NewConnect w większości przekraczają próg 15% akcji płynnych, który jest jednym z wymogów notowania na rynku głównym. Dane statystyczne nie znajdują jednak potwierdzenia w obserwowanych wartościach transakcji sesyjnych, które to nadal stanowią jeden z najpoważniejszych problemów rynku NewConnect. Analizując ilość akcji płynnych ze względu na sektor emitenta, wyraźnie widać, że największą część kapitału w formie akcji płynnych posiadają spółki z sektora inwestycji (29%). Kolejne miejsce zajmują spółki działające w branży technologicznej (28%). Na trzecim miejscu ex aequo plasują się spółki z sektora telekomunikacji (27%). Wykres 27. Struktura emitentów według procentowej ilości akcji w posiadaniu inwestorów mniejszościowych na ,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Wykres 28. Procent akcji emitentów w posiadaniu inwestorów mniejszościowych na NewConnect w podziale na sektory na ,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0-10% 10-25% 25-50% 50-75% >75% Wykres 29. Struktura akcji emitentów w posiadaniu inwestorów mniejszościowych w podziale na lata debiutu 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% % 10-25% 25-50% 50-75% >75% 20 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

21 Liczba emitentów Wykres 30. Odsetek emitentów NewConnect decydujących się na kolejne emisje w podziale na lata debiutów 80,0% 70,0% Kolejne emisje Spółki notowane na rynku alternatywnym mogą pozyskać kapitał z emisji kolejnych serii swoich akcji. Na dzień r., 33,3% notowanych emitentów skorzystało z tej szansy, a 35,0% z nich (11,6% emitentów ogółem) przeprowadziło więcej niż jedną dodatkową emisję. Analizując wtórne oferty akcji pod kątem spółek debiutujących w poszczególnych latach można zauważyć, że spośród emitentów, których akcje zostały wprowadzone do obrotu w 2009 roku aż 73,1% dokonało kolejnych emisji. Równie wysoko wskaźnik ten kształtuje się dla spółek debiutujących w 2008 roku (62,3%) oraz w 2007 roku (58,3%). Średnio, kolejne emisje następowały w okresie 16 miesięcy po debiucie. Potwierdza to, że emitenci korzystają z ułatwionego dostępu do kapitału. Najwięcej dodatkowych emisji na rozwój przeprowadzili emitenci z sektora handlowego (20% wtórnych ofert). Na kolejnej pozycji ex aequo plasują się emitenci z sektora informatycznego, usług innych, mediów oraz inwestycji (9% wtórnych ofert). Struktura terytorialna wtórnych emisji, kształtuje się podobnie do struktury terytorialnej notowanych emitentów. Największa część emisji wtórnych przeprowadzana była przez spółki z województwa mazowieckiego (46,1%), dolnośląskiego (19,5%) oraz śląskiego (12,1%). Spółki z województw: zachodniopomorskiego, podkarpackiego dotychczas nie przeprowadziły wtórnych emisji akcji. 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Wykres 31. Struktura emitentów NewConnect decydujących się na kolejne emisje w podziale na sektory 8% 8% 2% 3% 2% 4% 4% 4% 8% 2% 8% 20% 9% Wykres 32. Emitenci decydujący się na kolejne emisje w podziale na województwa. 9% 9% handel informatyka usługi inne media inwestycje usługi finansowe budownictwo technologie e-handel ochrona zdrowia eco-energia nieruchomości wypoczynek recykling telekomunikacja Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

22 By skutecznie zadebiutować na NewConnect należy dobrze zaplanować proces pozyskania kapitału i wybrać najlepszych partnerów. 22 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

23 Proces upublicznienia spółki Aby zadebiutować na rynku NewConnect muszą zostać spełnione następujące wymogi: spółka musi posiadać status spółki akcyjnej, zbywalność emitowanych instrumentów finansowych nie może być ograniczona, w stosunku do emitenta nie może toczyć się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, spółka musi korzystać z pomocy Autoryzowanego Doradcy oraz Animatora Rynku/Market Makera, spółka musi sporządzić publiczny dokument informacyjny, co najmniej 15% akcji wprowadzanych do obrotu musi się znajdować w posiadaniu co najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i nie jest podmiotem powiązanym z emitentem. kapitał własny spółki wynosi co najmniej 500 tys. zł Spółka przedstawi w dokumencie informacyjnym przedstawić sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy Gotowość spółki do wprowadzenia akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu ocenia niezależny podmiot pełniący rolę Autoryzowanego Doradcy. Głównymi zadaniami Autoryzowanych Doradców wobec przyszłych emitentów jest opracowanie odpowiednich dokumentów ofertowych, organizacja prezentacji spółki przed inwestorami, wsparcie podczas negocjacji, których zwieńczeniem jest podpisanie umów inwestycyjnych i dokapitalizowanie spółki. Autoryzowany Doradca na wstępie pomaga spółce określić wielkość potrzeb kapitałowych, a także bada wstępne zainteresowanie inwestorów projektem. Działania te potwierdzają zasadność przeprowadzania całego procesu i zwiększają prawdopodobieństwo zakończenia go z sukcesem. W dalszym etapie, Autoryzowany Doradca odpowiada za opracowanie Dokumentu Informacyjnego zgodnego z regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu i dopełnienie procedur formalnych związanych z dopuszczeniem akcji do obrotu giełdowego. Ostatnim etapem jest debiut spółki na NewConnect i otrzymanie przez nią statusu spółki publicznej. Poza Autoryzowanym Doradcą, w procesie upubliczniania spółki biorą udział także inne podmioty, w tym: kancelaria prawna, agencja public relations oraz dom maklerski. Rysunek 1. Typowy proces wprowadzenia spółki do obrotu na NewConnect w ramach subskrypcji prywatnej Autoryzowany Doradca Przygotowanie materiałów ofertowych Road show, Prezentacja Spółki inwestorom Negocjacje, Umowa Inwestycyjna, podpisanie umów objęcia akcji Dokument Informacyjny Dopełnienie procedur formalnych w KDPW, KNF i GPW Debiut Wsparcie w okresie trzech lat od debiutu Kancelaria Prawna Proces przekształcenia w spółkę akcyjną Wsparcie w negocjacjach umowy inwestycyjnej i umowy objęcia Przygotowanie części prawnej Dokumentu Informacyjnego Agencja PR / IR Promocja Spółki; budowanie wizerunku wśród inwestorów Promocja Spółki; przygotowanie do debiutu na NewConnect Debiut Kontynuacja działań PR Dom Maklerski Nabycie pakietu akcji niezbędnego do pełnienia funkcji Animatora Rynku Realizacja zadań w ramach obowiązków Agenta Emisji, dopełnienie procedur formalnych w KDPW Działanie jako Animator Rynku przez co najmniej 2 lata od debiutu 23 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

24 Proces przekształcenia formy prawnej Warunkiem koniecznym wprowadzenia spółki na NewConnect jest przyjęcie przez nią formy spółki akcyjnej. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w formie innej spółki handlowej, najdogodniejszą drogą do jej zmiany jest przekształcenie w trybie uregulowanym w Kodeksie spółek handlowych. Główną zaletą przekształcenia jest związana z tym procesem kontynuacja podmiotowa, której istotą jest zachowanie podmiotowości przez spółkę podlegającą przekształceniu (spółka akcyjna, która powstanie w wyniku przekształcenia jest tą samą spółką, która podlegała przekształceniu zmianie ulega jedynie jej forma prawna). Konsekwencją tego faktu jest zachowanie wszelkich praw i obowiązków spółki przekształcanej, bez konieczności dokonywania ich przeniesienia na spółkę akcyjną, a co za tym idzie, proces przekształcenia nie ma zasadniczo znaczącego wpływu na bieżącą działalność operacyjną spółki. Przeprowadzenie procesu przekształcenia, co do zasady wymaga sporządzenia sprawozdania finansowego przekształcanej spółki oraz planu przekształcenia. Dokument ten podlega badaniu przez biegłego rewidenta, wyznaczonego przez sąd rejestrowy na wniosek spółki. Ostateczną decyzję o przekształceniu podejmują, w drodze uchwały wspólnicy spółki przekształcanej, a zwieńczeniem procesu jest wpis przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego, w którym to momencie przekształcenie staje się skuteczne. Rafał Śmigórski Partner w Departamencie Doradztwa Podatkowego Grant Thornton Procedura przekształcenia zajmuje około 4 miesięcy. Spółki rozważające debiut na NewConnect powinny wcześniej podjąć odpowiednie kroki celem dostosowania formy prawnej do wymogów rynku. Przekształcenie wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów o charakterze administracyjnym (opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych), ewentualnych kosztów wsparcia prawnego, a także kosztów badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta. Łączna suma kosztów związanych z przeprowadzeniem procesu przekształcenia kształtuje się w przedziale od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przekształcenie jest procesem neutralnym podatkowo. Wyjątek stanowi opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych, którego wysokość zależy od wartości kapitału zakładowego spółki akcyjnej (podatek to tutaj co do zasady 0,5% różnicy pomiędzy wysokością kapitału zakładowego, a wartością wkładów do spółki przekształcanej). Nie dotyczy to jednak przekształcenia spółki z o.o. w S.A., kiedy to opodatkowanie nie występuje. Rysunek 2. Typowy proces przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Procedura przekształcenia zajmuje około 4 miesięcy. Spółki rozważające debiut na NewConnect powinny wcześniej podjąć odpowiednie kroki celem dostosowania formy prawnej do wymogów rynku 24 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

25 Optymalizacja podatkowa Wprowadzenie spółki na rynek NewConnect w istotny sposób zwiększa płynność jej akcji, co z kolei stwarza dodatkowe możliwości ich zbycia przez akcjonariuszy. Dochód realizowany na sprzedaży akcji jest co do zasady opodatkowany podatkiem dochodowym. W praktyce są dostępne rozwiązania, które pozwalają na obniżenie lub nawet wyeliminowanie obciążeń podatkowych związanych ze sprzedażą akcji. Optymalizacja podatkowa zbycia akcji uzasadnia wcześniejsze zaplanowanie i wdrożenie odpowiednich struktur. Dlatego przygotowując debiut spółki na rynku New Connect, akcjonariusze powinni również rozważyć odpowiednie ulokowanie posiadanych akcji, aby w przyszłości móc skorzystać z optymalizacji podatkowej. Istotną kwestią są zamierzenia dotyczące sposobu wykorzystania środków, które w przyszłości zostaną uzyskane ze sprzedaży akcji czy będą one reinwestowane czy przeznaczone na konsumpcję. Zakres dostępnych rozwiązań jest bowiem ściśle uzależniony od sposobu, w jaki otrzymane środki będą wydatkowane. Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami pozwalającymi zminimalizować obciążenia podatkowe związane z dochodami powstałymi w wyniku obrotu akcjami jest wcześniejsze przetransferowanie akcji do podmiotów funkcjonujących w reżimach podatkowych przewidujących zwolnienie z opodatkowania dochodów z zysków kapitałowych. Takich lokalizacji jest stosunkowo wiele i nie są nimi wyłącznie egzotyczne raje podatkowe, lecz wiele państw europejskich (Luksemburg, Holandia, Cypr). Należy mieć na uwadze, iż brak opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji przez zagraniczną spółkę wiąże się jednocześnie z tym, iż uzyskane ze sprzedaży akcji środki stają się własnością tejże spółki a nie akcjonariusza. Optymalizacja podatkowa może ograniczać się do reinwestowania nieopodatkowanych zysków z poziomu zagranicznej spółki i ewentualnego opodatkowania transferów do majątku osobistego (na cele konsumpcyjne) lub może obejmować również optymalizację transferu zysków do akcjonariusza. Należy jednak przyznać, iż ostatni ze wskazanych etapów optymalizacji wymaga bardziej zaawansowanych rozwiązań. Alternatywnym wobec struktur zagranicznych rozwiązaniem jest przeszacowanie wartości podatkowej akcji do wartości rynkowej w ramach tzw. transakcji wymiany udziałów polegającej na wniesieniu akcji jako wkładu niepieniężnego (aportu) do innej spółki kapitałowej (S.A. albo sp. z o.o.) w zamian za akcje / udziały tej spółki. Przedmiotem transakcji wymiany udziałów mogą być jednak wyłącznie pakiety większościowe. Wskazane rozwiązanie pozwala na podwyższenie kosztu podatkowego akcji, jednak podobnie jak w przypadku struktur zagranicznych powoduje, że środki ze sprzedaży akcji trafiają do spółki a nie do akcjonariusza, co wymaga podejmowania dodatkowych działań pozwalających na bezpodatkowy transfer środków do majątku osobistego. W praktyce transfer taki nie zawsze jest dokonywany w związku z tym, iż uzyskane środki są angażowane w kolejne przedsięwzięcia biznesowe realizowane poprzez spółki kapitałowe. By zoptymalizować podatkowo dochody z obrotu akcjami można wcześniej przetransferować akcje do podmiotów funkcjonujących w reżimach podatkowych przewidujących zwolnienie z opodatkowania dochodów z zysków kapitałowych. 25 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

26 Komunikacja z rynkiem Podstawowe zasady Debiut na rynku NewConnect jest procesem, w którym należy uwzględnić ogromną liczbę zmiennych. Dlatego też, szczególnie ważna jest ścisła integracja całego przedsięwzięcia z podejmowanymi działaniami w ramach Investor oraz Public Relations. Cele Podstawowym celem komunikacyjnym podczas wprowadzania Spółki na NewConnect jest zbudowanie i ochrona reputacji i marki. Debiut w oczywisty sposób przyciąga dużą uwagę interesariuszy, dlatego istotne jest zapewnienie pozytywnego odbioru w mediach. To pomoże zachować dotychczasowych klientów, uspokoić pracowników oraz udziałowców. Odbiorcy Adresatami komunikacji są wszyscy interesariusze pracownicy, klienci, partnerzy, dostawcy, analitycy, agencje ratingowe, dostawcy kapitału, związki, urzędy, liderzy opinii, organizacje handlowe i media. Współcześnie termin media należy pojmować bardzo szeroko, wliczając w niego zarówno media tradycyjne, jak i te elektroniczne. Ważne, aby różne platformy oraz - w konsekwencji - różne grupy odbiorców traktowane były z równą uwagą, a przekaz był ze sobą spójny. Agnieszka Jankovic Żelazna Menadżer w Departamencie Relacji Biznesowych Grant Thornton Wiarygodna historia Aby odnieść sukces podczas debiutu na rynku giełdowym, należy nie tylko przygotowywać się na bezbłędne wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, ale także w odpowiedni sposób przedstawić firmę oraz możliwości stojące przed nią dzięki NewConnect. Dobra komunikacja zawiera w sobie przekazanie wiarygodnej, jak również na swój sposób unikalnej historii, opowiedzianej w sposób przykuwający uwagę obu wyżej wymienionych grup. Komunikat musi być jasny: jesteśmy całkowicie zdecydowani na wejście na NewConnect oraz w pełni przygotowani na wyższy poziom transparentności. Często pojawia się pytanie o to, jaki jest cel wejścia na rynek oraz na co zostaną przeznaczone zebrane w ten sposób środki. Inwestorzy najchętniej finansują plany rozwojowe związane z wzrostem przychodów i rentowności. Rysunek 3. Kluczowe zasady budowania strategii komunikacji 26 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

27 Relacje Posiadanie rozwiniętej bazy kontaktów w mediach oraz w całym środowisku jest źródłem ogromnego wsparcia podczas oferty publicznej oraz debiutu. Spółka musi wcześnie zacząć budować relacje, szczególnie w mediach związanych z sektorem (trafiających np. do zainteresowanych inwestorów), wśród analityków oraz swoich partnerów. Zapewnia to długofalowe korzyści. Nie należy zaniedbywać relacji z niezależnymi analitykami, a przede wszystkim z własnymi pracownikami, którzy są najlepszymi ambasadorami firmy. Warto zatroszczyć się o to, aby ci ostatni czuli się pełnoprawnymi członkami procesu. Rysunek 4. Przekaz inwestycyjny Spółki Plan działania Strategia komunikacyjna musi być zaplanowana na długo przed datą wejścia na NewConnect, tj. około 6 miesięcy prze debiutem. Konieczna jest jej ścisła integracja z harmonogramem oferty. Zespół odpowiedzialny z komunikację powinien mieć odpowiedni czas na wykreowanie świadomości biznesu i przyporządkowanie swoich działań właściwym fazom procesu. Plan komunikacji trzeba tak samo precyzyjnie określić w czasie jak plan całej operacji pozyskania kapitału i notowania akcji na New- Connect. Można go podzielić na 2 etapy: Rysunek 5. Etapy budowania przekazu komunikacyjnego Przed debiutem Po debiucie przygotowanie i wysyłka kompletu materiałów do mediów przygotowanie prezentacji zarządu i szkolenie jego członków w zakresie wystąpień publicznych konferencja prasowa przed debiutem indywidualne spotkania z dziennikarzami przygotowanie sekcji relacje inwestorskie na stronie internetowej oprawa medialna w dniu debiutu administrowanie sekcji relacje inwestorskie stała współpraca z zarządem i Autoryzowanym Doradcą organizacja publicznego spotkania z mediami i inwestorami dbanie o obecność Spółki w mediach elektronicznych monitoring mediów Plan komunikacji trzeba tak samo precyzyjnie określić w czasie jak plan całej operacji pozyskania kapitału i notowania akcji na NewConnect. 27 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

28 Debiut jako środek do celu W prowadzeniu działań komunikacyjnych trzeba pamiętać o tym, że wejście na rynek NewConnect jest tylko środkiem do osiągnięcia innych celów spółki i wraz z przeprowadzeniem tego procesu nie skończy się większość zadań w ramach IR oraz PR. Co więcej, przedsiębiorstwo będzie od tego czasu obserwowane przez akcjonariuszy, którzy będą wymagać pełnej jawności działań. Efektywna komunikacja powinna odpowiadać na informacyjne potrzeby ich, oraz innych interesariuszy. Należy pamiętać, że skład grupy interesariuszy będzie się bardzo dynamicznie zmieniać, ze względu na zmiany własnościowe związane z handlem akcjami. Komunikacja z rynkiem musi przyczyniać się do tego, że wartość spółki znajduje swoje odzwierciedlenie w cenie i płynności akcji. Stworzenie siatki przychylnych mediów oraz ekspertów zapewnia stałe zainteresowanie inwestorów. Prowadzenie przejrzystej komunikacji podczas i po wejściu na NewConnect pomaga przedsiębiorstwu radzić sobie z ewentualnymi kryzysami oraz chronić jego reputację i markę. O czym należy pamiętać Działania komunikacyjne powinny być zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi. W przypadku przeprowadzania oferty prywatnej przed debiutem na NewConnect, trzeba pamiętać o zapisach Ustawy o ofercie publicznej. Nie należy kierować pro pozycji inwestycyjnej do więcej niż 99 osób lub nieoznaczonego adresata. Ma to szczególne znaczenie w przypadku komunikacji medialnej, z definicji kierowanej do szerokiego grona odbiorców. Istotne jest zadbać o to, aby w przekazywanych informacjach nie zawierać danych wrażliwych na temat przeprowadzanej oferty. Warto skoncentrować się na działaniach marketingowych związanych z samą spółką, a nie z przeprowadzaną ofertą prywatną. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w ofercie prywatnej należy kierować bezpośrednio do Spółki lub Autoryzowanego Doradcy, który dba by przebieg oferty spełniał wymogi stawiane przez prawo. Inaczej sprawa wygląda w przypadku przeprowadzania oferty publicznej, która z definicji jest kierowana do szerokiego grona adresatów i działania związane z szerokim marketingiem oferty są jej nieodłącznym elementem. Oferty publiczne są jednak mniej popularne na rynku NewConnect ze względu na bardziej skomplikowany proces i wyższe koszty z nim związane. W trakcie notowania na rynku NewConnect, spółka musi pamiętać, że podstawowym źródłem komunikacji z inwestorami są raporty bieżące, przekazywane zgodnie z Regulacjami Alternatywnego Rynku. Komunikacja innymi kanałami jest wtórna i może służyć przekazywaniu informacji niewymaganych prawem lub rozszerzania informacji uprzednio przekazanych w raporcie bieżącym lub okresowym. Rysunek 6. Otoczenie regulacyjne komunikacji z inwestorami Komunikacja Spółki z interesariuszami 28 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

29 Inwestorzy instytucjonalni coraz częściej decydują się na objęcie akcji spółek wprowadzanych na NewConnect. Zainteresowani są najbardziej perspektywicznymi branżami, gwarantującymi wysoką stopę zwrotu z inwestycji. 29 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

30 Okiem inwestora Świadomość ryzyka jest najważniejszą sprawą Rynek NewConnect w zamyśle twórców miał zostać inkubatorem nowych technologii. To miało być zorganizowane, powszechnie znane, ogólnodostępne miejsce pozyskiwania kapitału przez małe spółki, które cechują się ponadprzeciętną innowacyjnością. Szukamy w Polsce drugiego Skype a takie hasło słyszeliśmy niejednokrotnie w przeddzień uruchomienia pierwszego polskiego ASO. Po prawie 6 latach, które upłynęły od startu rynku NewConnect, rzeczywistość jest nieco odmienna od założeń. Bankructwa spółek, zabieranie autoryzowanym doradcom uprawnień, zawiedzeni, a czasami wręcz oszukani inwestorzy to na tym rynku dosyć częste sytuacje. Oczywiście, aby zachować sprawiedliwość i wyważyć przekaz, są też na NewConnect dobre, porządne spółki, które traktują fair inwestorów i jest ich sporo. Niestety najczęściej jest głośno tylko o tych, które właśnie zbankrutowały. Wszystkiemu winne jest wszechobecne wyższe niż się wydawało ryzyko. Niestety rynek NewConnect ma trochę pecha. Nigdy w swojej historii nie zaznał prawdziwej, porządnej hossy. Mam tu na myśli taką hossę z jaką mieliśmy do czynienia w latach Został uruchomiony praktycznie na szczycie ostatniej dużej hossy i od tamtej pory boryka się głównie z problemami. Są to przede wszystkim problemy z płynnością, jak również problemy z wiarygodnością i solidnością spółek debiutujących na rynku NewConnect. Jakże inne byłoby postrzeganie tego rynku, gdyby choć jedna spółka z NewConnect odniosła sukces na miarę gigantów z Krzemowej Doliny. Michał Masłowski Wiceprezes Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 30 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

31 Z punktu widzenia inwestorów indywidualnych, którzy dominują na rynku NewConnect, podstawowym problemem, który ujawnił się w ciągu ostatnich lat jest nadmierne ryzyko. Oczywiście rynek ten był reklamowany jako ryzykowny, ale wydaje się, że nie o takie ryzyko tutaj chodziło. Zupełnie czym innym jest ryzyko tego, że zaproponowany przez emitentów pomysł na biznes po prostu nie wypali. To się oczywiście może zdarzyć i się często zdarza. Założenia i warunki rynkowe mogły spowodować, że świetny na papierze pomysł, w praktyce nie zadziała. Jednakże na rynku NewConnect mieliśmy w ostatnich latach zbyt dużo nie do końca czystych zachowań zarówno ze strony emitentów jak i autoryzowanych doradców. Były debiuty spółek, które już na wstępie były bankrutami, dokonywano zmiany prognoz chwilę po debiucie lub też przyjmowano pieniądze od inwestorów, a do debiutu w ogóle nie dochodziło. Takie przypadki to zupełnie co innego niż zwiększone ryzyko tego, że biznes się nie powiedzie. Jak temu zaradzić Jakąkolwiek radą na wymienione choroby jest po pierwsze działalność organizatora rynku czyli Giełdy Papierów Wartościowych polegającą na doregulowaniu rynku. Obserwujemy pewne działania Giełdy, które zmierzają w dobrym kierunku. Warto tu wymienić zwiększoną sprawozdawczość spółek, zwiększone wymogi odnośnie rozproszenia akcji, czy też zwiększenie kar za uchybienia w polityce informacyjnej. Innym komplementarnym rozwiązaniem jest lepsza edukacja inwestorów. Świadomość istniejącego nietypowego ryzyka jest najlepszym lekarstwem na wszystkie późniejsze problemy inwestorów. Jest to droga dłuższa i trudniejsza, a efekt niepewny. Dopiero jednak pełna świadomość występujących ryzyk, pełna wiedza i edukacja inwestorów, spowoduje to, że inwestorzy przestaną tracić pieniądze. A to już prosta droga do ogólnego polepszenia wizerunku jak i koniunktury na rynku NewConnect. 31 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

32 Aktywność inwestorów Jednym z celów powołania alternatywnego rynku NewConnect było udostępnienie inwestorom platformy inwestycyjnej grupującej spółki o dużym potencjale wzrostu, przy jednocześnie podwyższonym ryzyku inwestycyjnym. Z perspektywy inwestora duże znaczenie na powodzenie inwestycji ma płynność rynku mierzona liczbą przeprowadzonych transakcji i wartością obrotów. Wskaźniki te obrazują skalę zainteresowania spółkami notowanymi w alternatywnym systemie obrotu. Pomimo dużych fluktuacji tych wielkości, w pięcioletnim horyzoncie czasowym odnotowuje się ich systematyczny wzrost, co świadczy o coraz większym zainteresowaniu inwestorów tym rynkiem. Szczegółowa analiza omawianych wartości, istotnych z punktu widzenia potencjalnego inwestora, znajduje się w dalszej części raportu. Aktualne działania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów. Segmentacja rynku, zwiększenie zakresu obowiązków Paweł Duszek Konsultant w Zespole Transakcji Kapitałowych Grant Thornton informacyjnych oraz wzmożona kontrola dotycząca ich egzekwowania, a zarazem możliwość nakładania kar finansowych przez GPW na tych emitentów, którzy ich prawidłowo nie wypełniają, w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści wszystkim podmiotom związanym z NewConnect. Kolejnym krokiem w stronę ochrony interesu inwestorów jest nałożenie przez Giełdę obowiązku publikowania przez emitentów raportu dotyczącego stosowania przez nich zasad ładu korporacyjnego, a także informowania inwestorów w raportach bieżących o przypadku ich naruszania. Podnoszenie obowiązujących na rynku alternatywnym standardów wpływa na jego przejrzystość i stabilność, co jest warunkiem dopływu większej ilości kapitału oraz zwiększenia zainteresowania ze strony inwestorów instytucjonalnych. To z kolei, w dłuższej perspektywie, przyczyni się do poprawy płynności na NewConnect i urealni wyceny notowanych na nim walorów. Na NewConnect dominują inwestorzy indywidualni, którzy odpowiadają za 78% obrotów. Coraz większe znaczenie mają także inwestorzy instytucjonalni (19% obrotów) oraz inwestorzy zagraniczni (3% obrotów). 32 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

33 Wykres 33. Rozkład stóp zwrotu z akcji w dniu debiutu 6% 27% 67% Dodatnie stopy zwrotu Ujemne stopy zwrotu Stopy zwrotu na poziomie 0% Analiza stóp zwrotu w dniu debiutu Przyglądając się bliżej zachowaniu cen akcji w dniu debiutu na NewConnect wyraźnie rysuje się znacząca przewaga dodatnich stóp zwrotu (około 67%). Ceny akcji 6% emitentów zrównały się na zamknięciu z cenami emisyjnymi. Natomiast około 27% spośród debiutujących spółek odnotowało ujemną stopę zwrotu. Historycznie najlepszy debiut pod względem osiągniętej stopy zwrotu miał miejsce na samym początku funkcjonowania NewConnect. Akcjonariusze Virtual Vision S.A., spółki z sektora medialnego, uzyskali 1.875% zwrot z inwestycji. Kolejną spółką pod względem wysokości stopy zwrotu w dniu debiutu (900 %) była Serenity S.A., z sektora ochrony zdro- wia. Na trzecim miejscu w tej klasyfikacji uplasowała się Veno S.A. (630,0%), spółka z sektora inwestycyjnego. Największa strata w dniu debiutu od początku istnienia NewConnect wynosi -91,6% i dotyczy Urlopy.pl S.A. (dawniej Holiday Planet S.A.) - spółki z sektora wypoczynkowego. Następnym w kolejności emitentem w tej klasyfikacji jest spółka z sektora ecoenergii, Atlantis Energy S.A., której akcje zanotowały w dniu debiutu spadek o 90,6%. Trzecie miejsce zajmuje Legal Stream S.A., której walory na koniec pierwszego dnia notowań wyceniane były o 68,0% poniżej ceny emisyjnej. Wykres 34. Stopy zwrotu z inwestycji w ofertach w dniu debiutu na NewConnect w okresie % 100% 50% 0% -50% -100% 33 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

34 Liczba emitentów Wykres 35. Rozkład emitentów ze względu na stopy zwrotu za okres od -99% do -50% od -51% do -0% od 1% do 50% od 51% do 100% od 101% do 150% do 151% do 200% powyżej 200% Analiza stóp zwrotu w roku 2012 W 2012 roku stopa zwrotu dla akcji 69% emitentów wynosiła od 99% do 0%. Tylko 31% emitentów pozwoliło inwestorom osiągnąć pozytywną stopę zwrotu, w tym 20% wszystkich akcji uzyskało stopę zwrotu na poziomie od 1% do 50%. Akcje tylko 5,9% spółek dały zwrot od 51% do 100%. Bardzo wysokie stopy zwrotu, powyżej 100% dały akcje 5,1% emitentów. W 2012 roku najwyższa stopę zwrotu od początku roku dały akcje spółki Termo-Rex (7900%) przy średniej wartości obrotu 72,76 tys. zł z branży technologicznej, z sektora eco-energii: Elkop Energy (1918%) o średniej wartości obrotu 4,35 tys. zł oraz Biomass Energy Project (1000%) przy średniej wartości obrotu 14,76 tys zł. Wszystkie te spółki debiutowały na rynku NewConnect w 2012 roku. W 2012 roku najwięcej można było stracić na akcjach Katowickiego Przedsiębiorstwa Budowlano Przemysłowego Budus, bo aż 99,39% przy średniej wartości obrotu 5,61 tys. zł. Drugie miejsce jeśli chodzi o negatywne stopy zwroty odnotowały akcje spółki Emporium z branży wypoczynkowej 97,66% przy średniej wartości obrotu 2,54 tys. zł. Na akcjach Apollo Capital z sektora usług finansowych można było stracić 96,50% przy średniej wartości obrotu 2,02 tys. zł. 34 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

35 Średnia liczba transakcji na sesję Liczba emitentów Analiza liczby transakcji Analiza średniej dziennej liczby transakcji na walorach notowanych na NewConnect ukazuje największą dysfunkcję tego rynku - niską płynność. W przypadku 77,4% spośród notowanych spółek, przeciętnie w trakcie sesji zawieranych jest poniżej 10 transakcji na ich walorach. Na akcjach 15,6% emitentów zawieranych jest średnio transakcji na sesję. Jedynie w przypadku 4,4% notowanych podmiotów aktywność inwestorów przewyższała 50 transakcji na sesję, a powyżej 100 transakcji na sesję dla 0,7% z nich. Powyższe statystyki wskazują, że relatywnie wysokim zainteresowaniem wśród inwestorów cieszą się akcje niewielkiej grupy emitentów, podczas gdy akcje większości z nich charakteryzują się ograniczoną płynnością. Analiza sektorowa emitentów pozwala stwierdzić, że najbardziej płynne są walory spółek z sektorów: recyklingu, eco-energii oraz mediów (średnio 15 transakcji na sesję). Pozytywnie pod tym względem wyróżniają się także spółki z sektora technologicznego (średnio 12 transakcji na sesję). Wykres 36. Rozkład emitentów wg średniej dziennej liczby transakcji za 2012 r poniżej 10 transakcji transakcji transakcji trasakcji powyżej 100 transakcji Wykres 37. Rozkład emitentów według średniej liczby transakcji na sesji w podziale na sektory za 2012 r Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

36 Średnia dzienna wartość obrotów Liczba emitentów Analiza wartości obrotów Analiza średniej dziennej wartości obrotów spółek potwierdza przekonanie o niewielkiej płynności akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu. Wykres 38. Rozkład emitentów wg średniej dziennej wartości obrotów za 2012 r Zdecydowaną większość (58.5% emitentów) stanowią spółki, których dzienna wartość obrotu nie przekracza 5 tys. zł. Dla 23,8%% wartość ta mieści się w granicach 5-15 tys. zł, a dla 8,6 % w granicach tys. zł. Bardziej płynne spółki, których średni dzienny obrót przekracza 30 tys. zł stanowi 1,9% spośród wszystkich emitentów. Na koniec 2012 r., najbardziej płynną spółką na NewConnect była ZWG S.A., należąca do sektora technologicznego. Średnia dzienna wartość obrotów na jej akcjach przekroczyła 833 tys. zł. Następne w kolejności spółki to firmy z sektora media (Macro Games S.A. średnio 272 tys. zł obrotu) oraz ochrony zdrowia (Orphee SA.- średnio 226 tys. zł obrotu). Analiza wielkości obrotów w podziale na sektory działalności pokazuje, że najbardziej płynny jest sektor technologiczny. Średnia dzienna wartość obrotów spółek należących do tego sektora przekracza 33,2 tys. zł. Relatywnie dużą płynnością cechuje się także recykling (średnio 28,2 tys. zł dziennie) oraz sektor ochrony zdrowia (średnio 18,9 tys. zł dziennie) poniżej 5 tys. zł 5-15 tys. zł tys zł powyżej 30 tys zł Wykres 39. Rozkład emitentów według średniej dziennej wartości obrotów na sesji w podziale na sektory za 2012 r. 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 36 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

37 Autoryzowani Doradcy Autoryzowany Doradca (AD) to podmiot, którego podstawowym zadaniem jest wsparcie spółki w procesie ubiegania się o wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku NewConnect. Autoryzowanym Doradcą może być wyłącznie spółka która otrzymała autoryzację Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i została wpisana na listę autoryzowanych doradców na rynku NewConnect. Wymogi autoryzacji GPW spełniają przedsiębiorstwa będące firmami inwestycyjnymi lub podmiotami świadczącymi usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy. Na 31 grudnia 2012 roku lista autoryzowanych doradców obejmowała 94 podmioty. Każdy Autoryzowany Doradca jest zobowiązany do zatrudnienia co najmniej dwóch pracowników posiadających specjalny Certyfikat nadawany przez GPW. Osoba posiadająca taki Certyfikat może być zatrudniona tylko w jednej z firm pełniącej funkcje AD. Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy osoby ubiegającej się o Certyfikat w zakresie niezbędnym do realizacji zadań przypisanych Autoryzowanemu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zmiany regulacji związanych z rynkiem alternatywnym coraz bardziej zaostrzają kryteria wpisania podmiotów na listę autoryzowanych doradców. Prowadzi to do większych trudności w uzyskaniu takiego statusu oraz zwiększonego ryzyka jego utraty. Każdego roku GPW weryfikuje działalność Autoryzowanych Doradców. Dokonując oceny pod uwagę brane są różne kryteria powiązane z właściwym wypełnianiem obowiązków wobec emitentów, inwestorów oraz funkcjonowania NewConnect. Kolejnym istotnym czynnikiem uwzględnianym przy okazji oceny AD są działania mające na celu propagowanie wiedzy na temat alternatywnego rynku NewConnect. Ostatnie zaostrzenie przepisów dotyczących funkcjonowania rynku NewConnect należy odczytać jako dobry znak zarówno dla spółek ubiegających się o debiut na alternatywnym rynku, jak i dla inwestorów zainteresowanych lokowaniem kapitału na NewConnect. Od 1 marca 2013 roku w związku ze zmianami Regulaminu ASO, Autoryzowani Doradcy oraz emitenci muszą liczyć się z wyższymi karami za niespełnianie kryteriów ASO. Dodatkowo organizator rynku podjął kroki prawne zmuszające spółki do większego rozproszenia akcjonariatu. Dzięki temu mieć nadzieję, że poprawi się płynność obrotu. Większe wymagania regulacyjne sprawią, że na rynku będą się liczyć tylko najlepsi Autoryzowani Doradcy, co może wpłynąć pozytywnie na jakość notowanych spółek. Każdy Autoryzowany Doradca zobowiązany jest zatrudniać co najmniej dwie osoby certyfikowane przez GPW 37 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

38 Ranking Autoryzowanych Doradców Przedstawiony poniżej Ranking Autoryzowanych Doradców bierze pod uwagę trzy główne kryteria: ilość wprowadzonych spółek (waga 0,33), ogólną wartość pozyskanego kapitału (waga 0,33) oraz średnią wartość przeprowadzanej oferty (waga 0,33). Po ponad 5 latach funkcjonowania rynku alternatywnego, niekwestionowanym liderem zarówno pod względem ilości wprowadzonych spółek (44), jak i pod względem łącznej wartości pozyskanego kapitału (ponad 185,1 mln zł) jest WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. Średnia wartość oferty przeprowadzonej przez tego Doradcę wyniosła 4,2 mln zł, co daje mu 24 pozycję śród wszystkich AD*. Dodatkowo należy wspomnieć, że 3 spośród spółek wprowadzonych przez tego Doradcę** przeniosły swoje notowania na rynek główny GPW. Drugie miejsce w rankingu zajmuje Rubicon Partners Corporate Finance S.A. - Autoryzowany Doradca, który pozyskał kapitał w wysokości 120,7 mln zł dla 13 spółek. Wartość oferty przeprowadzanej przez tego AD to średnio 9,3 mln zł, dzięki czemu plasuje się on na ósmej pozycji pod tym względem. Trzecie miejsce na podium zajmuje Trigon Dom Maklerski S.A., który pozyskał łączny kapitał w wysokości 109,8 mln zł z czego 58,7 mln zł zostało pozyskane w 2012 roku. Średnia wartość oferty przeprowadzonej przez tego AD to 13,7 mln, zapewniając trzecie miejsce w rankingu pod tym względem. Czwarte miejsce zajmuje Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k., dzięki wsparciu emisji o wartości ponad 52,6 mln zł i wprowadzeniu do obrotu na New- Connect 5 spółek. Pod względem średniej wartości przeprowadzonej oferty doradca ten zajmuje siódmą pozycję spośród wszystkich AD z wynikiem na poziomie 10,5 mln zł. Grant Thornton przeprowadził również proces przeniesienia notowań jednej z wprowadzonych spółek na rynek główny GPW. Tabela 6. Ranking Autoryzowanych Doradców NewConnect na Miejsce Nazwa spółki Liczba zdobytych punktów Średnia wartość przeprowadzonej oferty (mln zł) Łączna wartość pozyskanego kapitału Liczba wprowadzonych spółek 1. WDM S.A. 63,1 4,2 185, Rubicon Partners Corporate Finance S.A. 43,3 9,3 120, Trigon Dom Maklerski S.A. 41,2 13,7 109, Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 21 10,5 52, Copernicus Securities 18,1 7,8 46, INVESTcon Group S.A. 17,7 1,2 51, Capital One Advisers Sp. z o.o. 17,6 2,4 50, NOBLE Securities S.A. 14,3 4,3 38, ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A , Bank DnB NORD Polska S.A. 12,8 2,1 36,2 17 * W analizie autoryzowanych doradców pod względem średniej wartości oferty brane były pod uwagę firmy, które od momentu powstania NewConnect doradzały przy co najmniej jednym debiucie. ** Do września 2010 r. WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. działała pod nazwą CEE Capital Sp. z o.o. 38 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

39 Tabela 7. Lista spółek notowanych na NewConnect w dniu Lp Nazwa spółki Ticker Segment Data debiutu Kapitalizacja na (w mln zł) Lp Nazwa spółki Ticker Segment Data debiutu Kapitalizacja na (w mln zł) 1 01CYBATON 01C ,9 51 BGE BGE SHLR ,4 2 11BIT 11B ,1 52 BGSENERGY BGS ,3 3 5THAVENUE 5AH ,4 53 BINARY BHX HLR ,6 4 8FORMULA 8FO HLR ,3 54 BIOERG BER ,3 5 ABAK ABK HLR ,9 55 BIOFACTOR BFC ,2 6 ABEONET ABO HLR ,9 56 BIOGENED BGD ,3 7 ABSINVEST AIN ,8 57 BIOMASS BEP ,5 8 ACARTUS ACA HLR ,5 58 BIOMAX BIM ,2 9 ACREO ACR HLR ,8 59 BIOMAXIMA BMX ,2 10 ADASTRA ADA HLR ,2 60 BIOMEDLUB BML ,5 11 ADMASSIVE AMG ,1 61 BLACKPOIN BPN ,4 12 ADMIRAL ADM ,7 62 BLIRT BLR ,0 13 ADUMA ADU ,7 63 BLOOBER BLO ,7 14 ADVERTIGO AVE ,2 64 BLUETAX BTG ,0 15 AEDES AED HLR ,4 65 BLUMERANG BLU ,5 16 AERFINANC AER HLR ,6 66 BMMEDICAL BMM HLR ,7 17 AGROLIGA AGL ,2 67 BOA BOA HLR ,6 18 AGROMA AGM HLR ,2 68 BPC BPC HLR ,0 19 AIRMARKET AIR HLR ,6 69 BPI BPI HLR ,7 20 AITON AIT ,9 70 BRASTER BRA ,2 21 AKCEPTFIN AFC ,0 71 BRIJU BRI ,1 22 ALDA ALD HLR ,8 72 BROADGATE BDG ,3 23 ALEJA ALS ,1 73 BUDOSTAL5 BL5 SHLR ,4 24 ALKAL ALK ,5 74 BUDUS BDS ,7 25 ALUMAST ALU ,8 75 C2A C2A ,7 26 ANALIZY AOL ,8 76 CALESCO CLS HLR ,7 27 APIS ASA ,8 77 CASPAR CSR ,4 28 APLINTER API HLR ,2 78 CCS CCS ,1 29 APOLLO APC HLR ,4 79 CCTOOLS CCT ,1 30 APOLONIA APO HLR ,6 80 CERABUD CER HLR ,2 31 APS APS ,6 81 CFBPS CFB ,2 32 AQUABB AQU ,7 82 CLOUD CLD ,3 33 AQUAPOZ AQA ,4 83 CODEMEDIA COD ,2 34 ARI-PDA ARIA ,9 84 COLEOS CLO ,0 35 ARTBIZNES ABI ,3 85 COMPERIA CPL ,9 36 ARTEFE ART ,1 86 COMPRESS COM HLR ,7 37 ARTNEWMED ANM HLR ,4 87 COOLMARK CLM HLR ,8 38 ASSETUS ASS ,0 88 COPERNIC CRS ,4 39 ASTORIA ACL ,1 89 CSY CSY ,8 40 ASTRO ASR HLR ,6 90 CUBEITG CTG ,4 41 ATCCARGO ATA ,2 91 CWPE CWP HLR ,2 42 ATONHT ATO NC Lead ,0 92 DAAH DAH ,2 43 ATSENERGY ATE ,1 93 DANKS DNS ,0 44 AUTOSPA ASP ,2 94 DASE DFG HLR ,0 45 AZTEC AZC ,4 95 DEKTRA DKR ,8 46 B2BPARTNER B2B HLR ,3 96 DEMOLEN DEM ,8 47 BALTICON BLT ,4 97 DENTAMDC DAM ,5 48 BALTONA BAL ,9 98 DEPEND DEP ,5 49 BAUMAL BAU ,8 99 DFP DFP ,4 50 BBCONSULT BBA ,9 100 DIGATE DGT HLR ,2 39 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

40 Lp Nazwa spółki Ticker Segment Data debiutu Kapitalizacja na (w mln zł) Lp Nazwa spółki Ticker Segment Data debiutu Kapitalizacja na (w mln zł) 101 DIGITAL DGL ,7 151 FITEN FTN ,6 102 DIRECTES DES HLR ,5 152 FLUID FLD ,8 103 DOBRANASZA DNA HLR ,4 153 FLYPL FLY ,3 104 DOMENOMAN DOA HLR ,7 154 FMOZAROW FMO ,8 105 DOMEXBUD DMX HLR ,1 155 FONECO FNE ,7 106 DOMLEK DLK ,5 156 FOREVEREN FOR ,8 107 DOMZDROW DMZ ,7 157 FORPOSTA FPO ,9 108 DORADCY24 D ,7 158 FUTURIS FUT ,3 109 DRUKPAK DRU ,7 159 GALVO GAL ,4 110 DTP DTP ,3 160 GCINVEST GCI ,7 111 DXD DXD HLR ,9 161 GENERGY GNR ,5 112 DYWILAN DYW HLR ,1 162 GENOMED GEN ,8 113 EASTSIDE ESC ,0 163 GEOINVENT GEO SHLR ,9 114 EASYCALL ECL HLR ,0 164 GKSKAT GKS HLR ,1 115 EBC EBC ,2 165 GLOBALTR GTR ,2 116 ECAUXILUM ECA ,2 166 GMK GMK HLR ,2 117 ECOTECH ECO HLR ,4 167 GOLAB GOL HLR ,0 118 EDISON EDN ,7 168 GOLDWYN GCL SHLR ,0 119 EFICOM EFI HLR ,7 169 GONTYNIEC BRO ,7 120 EGB EGB ,5 170 GOTFI GTF HLR ,5 121 EKANCELAR EKA ,4 171 GPFCAUSA GPF ,7 122 EKIOSK EKS ,2 172 GPPI GPP HLR ,7 123 EKOBOX EBX ,3 173 GRAPHIC GRP ,8 124 EKOKOGEN EKG ,6 174 GREENENER GRE HLR ,0 125 EKOPOL EGH ,4 175 GREMPCO GRM ,0 126 ELEMENTAL EMT ,9 176 GRJAGUAR GJA HLR ,0 127 ELKOPNRG ENR ,3 177 GRODNO GRN ,4 128 EMCAPITAL ECP ,5 178 GRUPAHRC HRC HLR ,1 129 EMMERSON EMM ,9 179 GRUPAREC GRC ,1 130 EMONT ELM HLR ,1 180 GWARANT GWR ,3 131 EMPORIUM EMR HLR ,2 181 HEFAL HEF ,5 132 EMUZYKA EMU ,2 182 HORTICO HOR ,6 133 EONET EON ,8 183 HOTBLOK HOT ,8 134 EPICTURES EAP HLR ,6 184 HURTIMEX HRT ,8 135 EPIGON EPI ,5 185 HYDRAPRES HPS ,3 136 ERS ERS ,1 186 I3D I3D ,1 137 ESKIMOS ESK HLR ,5 187 IAI IAI HLR ,1 138 ESOTIQ EAH NC Lead ,2 188 IBCPOLSKA IBC ,5 139 ESPEROTIA EEI ,4 189 ICMVISION ICM ,4 140 EUROSNACK ECK ,0 190 ICPD ICD ,4 141 EUROTAX ETX ,5 191 ICPGROUP ICP ,9 142 EXAMOBILE EXA ,8 192 IDH IDH ,6 143 EXDEBT EXD ,4 193 IGORIA IGT HLR ,3 144 EZO EZO ,9 194 IMMOFUND IMF HLR ,6 145 FABRFORMY FFO ,3 195 IMS IMS ,9 146 FACHOWCY FAV HLR ,4 196 INBOOK INB ,6 147 FARM51 F ,6 197 INCANA ICA HLR ,6 148 FHDOM FHD ,5 198 INDEXMEDI INX ,5 149 FINHOUSE FIN HLR ,1 199 INFOSYS IFS ,8 150 FININT FIP HLR ,0 200 INNOGENE IGN ,2 40 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

41 Lp Nazwa spółki Ticker Segment Data debiutu Kapitalizacja na (w mln zł) Lp Nazwa spółki Ticker Segment Data debiutu Kapitalizacja na (w mln zł) 201 INPOINT IPT ,2 251 MAXIPIZZA MXP HLR ,8 202 INTELIWIS ITL HLR ,3 252 MBFACTORY MBF HLR ,7 203 INTERNITY INT NC Lead ,2 253 MBPARTNER MBP ,6 204 INTWORKS IWS HLR ,8 254 MDEVELOP MDE HLR ,2 205 INVENTI IVT ,7 255 MEDIACAP MCP ,0 206 INVESTREM ITX ,9 256 MEDIANPOL MDN HLR ,4 207 INVICO IVC ,3 257 MEDICALG MDG ,9 208 INVISTA INV ,4 258 MERA MER ,7 209 INWAZJAPC IPC SHLR ,3 259 MERIT MEI ,6 210 INWESTPL INW HLR ,4 260 MEW MSA ,5 211 IPODS IOD HLR ,7 261 MGAMES MGS ,7 212 IPOSA ISA HLR ,6 262 MGMSYS MGM ,5 213 ISIAG ISG ,8 263 MILKPOL MLP HLR ,7 214 IU IUS HLR ,5 264 MINERAL MND HLR ,1 215 IZOBLOK IZB ,6 265 MINOX MNX ,9 216 JANTAR JAN HLR ,4 266 MMCPL MMC HLR ,4 217 JDB JDB SHLR ,9 267 MOBINI MOB HLR ,1 218 JRINVEST JRI ,9 268 MODE MOE HLR ,9 219 KBJ KBJ HLR ,6 269 MODECOM MOD ,5 220 KCSP KCS HLR ,0 270 MOMO MOM ,4 221 KKHERBAL KKH ,8 271 MONDAY MDV ,0 222 KLON KLN ,5 272 MONTUHOLD MTH HLR ,8 223 KME KME SHLR ,7 273 MORIZON MZN ,3 224 KOMFORTKM KKM SHLR ,6 274 MOSTALWRO MWO ,4 225 KOMPLEKS KMS ,0 275 MOTORICUS MTR HLR ,9 226 KOPAHAUS KOP ,0 276 MPAY MPY HLR ,0 227 KORBANK KOR ,6 277 MPLVERBUM VER HLR ,8 228 KUPIEC KPC HLR ,8 278 MTC MTC HLR ,2 229 LANGLOO LAN SHLR ,7 279 NANOTEL NAN HLR ,7 230 LASERMED LSR ,9 280 NAVIMORIN NIN ,6 231 LAURENPES LPS SHLR ,0 281 NEMEX NMX HLR ,8 232 LESNERUNO LES HLR ,8 282 NFPL NFP ,4 233 LETUS LET ,3 283 NICOGAMES NGS ,9 234 LIBERTY LTG SHLR ,8 284 NOTORIA NTS HLR ,5 235 LOKATYBUD LBD HLR ,6 285 NOVIAN NVN ,6 236 LSTECHHOM LSH ,0 286 NWAI NWA ,3 237 LUG LUG ,0 287 OEM OEM ,3 238 LUXIMA LUX ,6 288 ONERAY ORI SHLR ,9 239 LZMO LZM ,2 289 ONICO ONC ,2 240 M10 M10 HLR ,3 290 OPENNET OPE ,3 241 M4B M4B HLR ,8 291 OPTIZENLB OPT HLR ,8 242 MABION MAB NC Lead ,5 292 ORGANIC ORG ,8 243 MADKOM MAD ,6 293 ORIONINV ORN ,8 244 MAGNIFICO MGF HLR ,8 294 ORPHEE ORP ,2 245 MAKOLAB MLB ,6 295 ORZLOPONY ORL ,2 246 MAKORA MRA ,8 296 PAKADEMIA PAK SHLR ,9 247 MALKOWSKI MMA HLR ,6 297 PARTEX PAR SHLR ,3 248 MARKA MRK ,2 298 PARTNER PRN ,6 249 MARSOFT MAR HLR ,3 299 PCZ PCZ ,6 250 MAXIMUS MAX HLR ,3 300 PFH PFH ,2 41 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

42 Lp Nazwa spółki Ticker Segment Data debiutu Kapitalizacja na (w mln zł) Lp Nazwa spółki Ticker Segment Data debiutu Kapitalizacja na (w mln zł) 301 PGSSOFT PSW ,3 351 SFKPOLKAP SFK ,2 302 PHARMENA PHR ,3 352 SILVACG SCG ,8 303 PHOENIX PHO ,1 353 SITE STE SHLR ,5 304 PILAB PIL ,8 354 SLR SLR ,5 305 PLANETSOF PSF ,6 355 SMOKESHOP SMK HLR ,0 306 PLASMA PSM ,0 356 SMSKREDYT SMS NC Lead ,8 307 PLATIGE PLI ,7 357 SMT SMT ,5 308 PLAYMAKER PMK HLR ,0 358 SOBET SOB ,3 309 POLMAN PLM ,8 359 SPC SPC HLR ,0 310 POLNOCNR PNR ,9 360 SSI SSI ,4 311 POLSKIHR PLH HLR ,7 361 STANUSCH STT HLR ,9 312 POLTRONIC PTN HLR ,2 362 STARFIT SFI HLR ,3 313 POSITIVE POS SHLR ,3 363 STARKDEV STR ,0 314 PPG PPG ,6 364 STEMCELLS SCS ,0 315 PPRICE PPR ,6 365 STERGAMES SGM ,9 316 PREFABET PBB ,2 366 STIGROUP STI HLR ,3 317 PREMETINV PMI ,5 367 STOCKINFO STC ,0 318 PREMFOOD PFR HLR ,7 368 STOPKLA STK HLR ,4 319 PRESTO-PDA PSTA ,8 369 SUNEX SNX HLR ,0 320 PROGRES PRG NC Lead ,1 370 SUNTECH SUN ,1 321 PROLOG PRL ,0 371 SURFLAND SSK HLR ,1 322 PROXYAD PXY ,6 372 SWISSPSM SWP ,9 323 PRYMUS PRS ,0 373 SYMBIO SYM HLR ,9 324 PSWCAPITA PCA ,0 374 SYNEKTIK SNT NC Lead ,5 325 QUART QRT ,8 375 SYNKRET SYN ,8 326 RAJDY4X4 4X4 HLR ,9 376 SZAR SZR ,9 327 RCUNION RCU ,9 377 T2INVEST T2I HLR ,5 328 READGENE RDG ,2 378 TABLEO TAB ,4 329 REKLAPL RPL SHLR ,6 379 TAMEX TOS ,0 330 RELIGADEV REL ,6 380 TAXNET TXN ,4 331 REMEDIS REM HLR ,8 381 TAXUSFUND TXF HLR ,0 332 REVITUM REV ,3 382 TECHMADEX TDX ,8 333 RICHTER RMS HLR ,2 383 TELEMEDPL TMP ,3 334 ROBINSON RBS ,9 384 TELESTO TLO HLR ,7 335 ROCCA RCA HLR ,0 385 TELESTR TLS NC Lead ,5 336 RODAN ROD ,1 386 TELIANI TLV HLR ,9 337 ROTOPINO ROT ,6 387 TERMOEXP TME ,3 338 ROVITA ROV HLR ,4 388 TERMOREX TRR ,0 339 RSY RSY ,3 389 TERRA TRA HLR ,3 340 RUCHCHORZ RCW ,3 390 TILIA TIL ,0 341 RUNICOM RUN ,7 391 TPH TPH ,9 342 S4E S4E ,2 392 TRICEPS TRC ,9 343 SAKANA SKN HLR ,2 393 TROMEDIA TRO ,5 344 SARE SAR ,4 394 TWIGONET TWI ,6 345 SCANMEDMM SCM ,8 395 UBOATLINE UBT HLR ,2 346 SCOPAK SCO ,6 396 UNIMOTGAZ UGZ ,6 347 SEKA SEA ,0 397 URLOPYPL URL ,6 348 SELVITA SLV ,7 398 VCP VCP HLR ,4 349 SEVENET SEV HLR ,8 399 VEDIA VED ,2 350 SFD SFD HLR ,7 400 VELTO VEL HLR ,4 42 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

43 Lp Nazwa spółki Ticker Segment Data debiutu Kapitalizacja na (w mln zł) 401 VENITI VNT HLR ,2 402 VENO VEN ,7 403 VENTUREIN VTI HLR ,0 404 VENTURION VIF HLR ,0 405 VERBICOM VRB ,2 406 VGROUP VGS ,2 407 VIAGUARA VGR SHLR ,9 408 VIDIS VDS HLR ,0 409 VISION VIV ,0 410 VIVID VVD ,5 411 WAKEPARK WPK ,7 412 WASPOL WAP ,9 413 WBAY WBY ,7 414 WDBBU WDB HLR ,2 415 WEEDO WDO HLR ,9 416 WEGLOPEX WPX ,5 417 WERTHHOLZ WHH HLR ,4 418 WESTREAL WRE HLR ,0 419 WIDOKEN WDK HLR ,8 420 WIERZYCL WRL ,2 421 WINDMOBIL WMO ,9 422 WODKAN WOD ,6 423 XPLUS XPL ,4 424 XSYSTEM XSM ,2 425 YELLOWHAT YEL SHLR ,1 426 YOURIMAGE YOU HLR ,8 427 YURECO YCO ,8 428 ZOC ZOC HLR ,8 429 ZWG ZWG ,9 43 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

44 Grant Thornton na świecie Byd- T Grant Po Thornton w Polsce War- Kra- Zakres kompetencji Grant Thornton Badanie sprawozdań finansowych Prospekty emisyjne MSSF Inne usługi atestacyjne Audyt KLIENT Doradztwo podatkowe Bieżące doradztwo podatkowe Doradztwo transakcyjne Due diligence Ceny transferowe Audyty podatkowe Rynek kapitałowy Fuzje i przejęcia Management consulting Doradztwo gospodarcze Outsourcing rachunkowości Outsourcing księgowości Outsourcing płac i kadr Audyt wewnętrzny 44 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju

Raport: 5 lat NewConnect Podsumowanie rozwoju

Raport: 5 lat NewConnect Podsumowanie rozwoju Raport: 5 lat NewConnect Podsumowanie rozwoju Sierpień 2012 1 Raport: 5 lat NewConnect podsumowanie rozwoju Zawartość 01 Wstęp do raportu 3 02 Podsumowanie 5 lat rozwoju 4 Indeksy rynkowe 4 Aktywność emitentów

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju

Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju NewConnect to rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Droga na NewConnect. Oferta niepubliczna

Droga na NewConnect. Oferta niepubliczna NewConnect NewConnect jest jednym z rynków alternatywnych funkcjonujących w Europie. Organizatorem obrotu na tym rynku jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Zasady organizacji NewConnect NewConnect

Bardziej szczegółowo

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. W marcu na tym rynku zadebiutowały dwie spółki: Fast Finance S.A i EKO Holding SA, przy czym Fast Finance S.A. - funkcjonująca przedtem na NewConnect - jest trzecią spółką w historii alternatywnego rynku

Bardziej szczegółowo

Mediana dziennych stóp zwrotu 2Q 2012-0,25% -13,79% -0,14% 0,61% 70% 3Q 2011-0,34% -20,36% -0,11% 1,17% 57%

Mediana dziennych stóp zwrotu 2Q 2012-0,25% -13,79% -0,14% 0,61% 70% 3Q 2011-0,34% -20,36% -0,11% 1,17% 57% Udane debiuty Raport kwartalny z rynku NewConnect, III kwartał 2012 r. III kwartał 2012 roku przyniósł dalsze zniżki na rynku NewConnect. Główny indeks ASO spadł o 5,45 proc. Obroty odnotowane w sierpniu

Bardziej szczegółowo

W czerwcu 2012 na NewConnect pojawiło się 15 nowych spółek

W czerwcu 2012 na NewConnect pojawiło się 15 nowych spółek Warszawa29.06.2012 W czerwcu 2012 na NewConnect pojawiło się 15 nowych spółek Początek miesiąca był kontynuacją trendu spadkowego z maja. IndexNC powoli zbliża się do swojego najniższego poziomu jaki osiągnął

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Wtórna publiczna emisja akcji. W żargonie, zresztą mylnie, SPO oznacza kolejną emisją akcji zarówno publiczną jak i prywatną. Słowo publiczna jest

Wtórna publiczna emisja akcji. W żargonie, zresztą mylnie, SPO oznacza kolejną emisją akcji zarówno publiczną jak i prywatną. Słowo publiczna jest Wtórna publiczna emisja akcji. W żargonie, zresztą mylnie, SPO oznacza kolejną emisją akcji zarówno publiczną jak i prywatną. Słowo publiczna jest bardzo istotne, gdyż to sugeruje, że cały proces podlega

Bardziej szczegółowo

5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie rynek wtórny

5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie rynek wtórny 25 wrzesień 215 r. 5 lat funduszu Lyxor WIG2 UCITS ETF rynek wtórny 22 września 215 r. minęło dokładnie pięć lat od momentu wprowadzenia do obrotu giełdowego tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor WIG2

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

W styczniu 2012 r na NewConnect pojawiło się tylko 7 nowych spółek

W styczniu 2012 r na NewConnect pojawiło się tylko 7 nowych spółek Warszawa 01.02.2012 W styczniu 2012 r na NewConnect pojawiło się tylko 7 nowych spółek Na rynkach finansowych dalej utrzymuje się niepewność, odnośnie perspektywy rozwoju sytuacji w 2012 r., coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Firma Fast Finance S.A. 1

Firma Fast Finance S.A. 1 Firma Fast Finance S.A. 1 PEWNY ZYSK NA NIEPEWNE CZASY Fast Finance S.A. Spółka publiczna notowana na NewConnect Prezentuje jeden z najwyższych współczynników rentowności operacyjnej spośród wszystkich

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

W lutym br. nastąpił kolejny wysyp nowych spółek na rynku alternatywnym GPW.

W lutym br. nastąpił kolejny wysyp nowych spółek na rynku alternatywnym GPW. W lutym br. nastąpił kolejny wysyp nowych spółek na rynku alternatywnym GPW. W lutym 2011 roku na rynku alternatywnym zaczęło funkcjonować 11 nowych spółek. ABS Investment: wejście na rynek NewConnect

Bardziej szczegółowo

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) 1Q 2011: 10 debiutów na Głównym Rynku, w tym 2 spółki zagraniczne i 3 przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału.

Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału. Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału. Prowadzący: Robert Bieleń Wiceprezes Zarządu Secus Wsparcie Biznesu sp. z o.o. Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Opinia o wartości godziwej akcji spółki ZWG S.A.

Opinia o wartości godziwej akcji spółki ZWG S.A. Opinia o wartości godziwej akcji spółki ZWG S.A. dla BUMECH S.A. wg stanu na dzień 30.04.2014 Poznań, 16.05.2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 SŁOWNIK... 4 1. Przesłanki sporządzenia opinii...

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rynku alternatywnym

Inwestycje na rynku alternatywnym Agenda Czym jest NewConnect? Inwestycje na rynku alternatywnym Regulacje prawne Praktyczne aspekty inwestowania Regulacje prawne Jak zacząć inwestować? Szczegółowe statystyki rynku Czynniki sukcesu i ryzyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWA Z O. O. AKCYJNA

PRZEDSIĘBIORSTWA Z O. O. AKCYJNA DROGA SPÓŁKI NA GIEŁDĘ załącznik nr 1 do scenariusza lekcji Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstw PRZEDSIĘBIORSTWA firma jednoosobowa SPÓŁKI przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

W marcu 2012 na NewConnect pojawiło się tylko 5 nowych spółek

W marcu 2012 na NewConnect pojawiło się tylko 5 nowych spółek Warszawa 31.03.2012 W marcu 2012 na NewConnect pojawiło się tylko 5 nowych spółek NCIndex Cały czas rynek pozostaje pod presją wysokiego zadłużenia w Europie. Motyw ten będzie trwał cały 2012 rok a zapewne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Czy NewConnect jest dla mnie?

Czy NewConnect jest dla mnie? Czy NewConnect jest dla mnie? Trochę historii Egipt - początki wspólnego finansowania przedsięwzięć gospodarczych Holandia - pierwsze giełdy towarowe XIII w Anglia - XVI kodeks pracy brokera Pierwsza spółka

Bardziej szczegółowo

Finansowanie małych i średnich firm. Konferencja. Warszawa 27.10.2011r.

Finansowanie małych i średnich firm. Konferencja. Warszawa 27.10.2011r. P o kapitał na New/ Connect Finansowanie małych i średnich firm Konferencja Warszawa 27.10.2011r. NewConnect to: ponad 300 spółek z ponad 15 branż ponad 120 debiutów w 2011 roku ponad 1,17 mld zł - wartość

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A.

W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A. W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A. Waspol SA była pierwszą spółką, która - 19 stycznia - zadebiutowała w tym roku

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2015 DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SŁOWA KLUCZOWE: TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. str. 1. Tabela 1: Struktura akcjonariatu

Wyniki finansowe. str. 1. Tabela 1: Struktura akcjonariatu Model biznesowy Podstawowym przedmiotem działalności spółki CSY S.A. jest produkcja część zamiennych do samochodów ciężarowych i autobusów, przyczep i naczep, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych, maszyn

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.09.2012-30.09.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.09.2012-30.09.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.09.2012-30.09.2012 Warszawa, dnia 13 października 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 14 lutego 2014 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012

EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012 EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012 DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 30.06.2012) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) II Q 2012/ 58% 9 000 8 000 7 000

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Giełda w liczbach. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Giełda w liczbach. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Giełda w liczbach Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Plan prezentacji Giełda na przestrzeni 21 lat Giełda z perspektywy spółek notowanych na GPW Przedstawienie profilu statystycznego inwestora Porady inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego Podstawowym warunkiem dopuszczenia akcji spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jest sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez odpowiedni organ nadzoru, chyba

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. Białystok, 13 kwietnia 2015 r. Strona 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4Stock 12.01.2015-31.03.2016

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4Stock 12.01.2015-31.03.2016 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4Stock 12.01.2015-31.03.2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI Kategoria 1: Pytania ogólne... 2 Kategoria 2: Pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. www.gpwirk.pl kapitałowy, a rynek finansowy pieniężny kapitałowy pożyczkowy walutowy instrumentów pochodnych Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl

Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl Cele GPW wobec NewConnect stworzenie rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o duŝych perspektywach wzrostu stworzenie warunków dla rozwoju sektora spółek

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc maj 2015. 12 czerwca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc maj 2015. 12 czerwca 2015 za miesiąc maj 2015 3 12 czerwca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Warszawa, 28 czerwca 2011 r. Stan obecny Noble GK Europa PDK Spółki zagraniczne MW Trade Panorama Finansów Idea Open Finance Noble Funds Noble Securities

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

12/2012 Grudniowe debiuty na NewConnect Raport miesięczny Progress Holding Sp. z o.o.

12/2012 Grudniowe debiuty na NewConnect Raport miesięczny Progress Holding Sp. z o.o. Raport miesięczny W grudniu 2012 na NewConnect pojawiło się 9 nowych spółek, które pozyskały w sumie prawie 64 mln PLN kapitału W ostatnim miesiącu 2012 roku, indeks NC spadł o 0,57% w stosunku do wartości

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie co udało się osiągnąć, co jeszcze trzeba zrobić 21 lat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie garść podstawowych faktów Giełda Papierów

Bardziej szczegółowo

DEBIUT SPÓŁKI NA GPW. Dział Rozwoju Biznesu GPW w Warszawie SA

DEBIUT SPÓŁKI NA GPW. Dział Rozwoju Biznesu GPW w Warszawie SA DEBIUT SPÓŁKI NA GPW Dział Rozwoju Biznesu GPW w Warszawie SA Październik 2009 1 GPW - ATRAKCYJNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA SPÓŁEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH Giełda w Warszawie jednym z najbardziej dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r.

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r. RAPORT za 2014 rok Wrocław, 29 maja 2015 r. 1 Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu Raport Roczny zawierający podsumowanie działalności Spółki

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Udział głosów w WZA A 499 000 B 500 000 System S.A. 1 406 000 50,21% 50,21% C 107 000 D 300 000 C 184 168 TFI ALLIANZ POLSKA S.A.

Udział głosów w WZA A 499 000 B 500 000 System S.A. 1 406 000 50,21% 50,21% C 107 000 D 300 000 C 184 168 TFI ALLIANZ POLSKA S.A. Model biznesowy Spółka Plasma System S.A. prowadzi działalność produkcyjną, usługową oraz badawczorozwojową w zakresie inżynierii warstw ścieralnych maszyn i urządzeń, wydłużenie żywotności łopatek turbin

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r.

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Oświadczenie MEDIAN POLSKA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 30/06/2015 PKT DOBRA PRAKTYKA 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku Na podstawie 21 ust. 2 Statutu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia co następuje: 1 Giełda oblicza i podaje

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat pobieranych od emitentów papierów wartościowych Październik 2010 r. 1/10 Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu na temat stosowania przez GC INVESTMENT S.A. zasad ładu korporacyjnego GC Investment S.A. wprowadziła swoje akcje do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 13 MARCA 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 657/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 657/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 czerwca 2014 r. Uchwała Nr 657/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 42/2007 Zarządu Giełdy z dnia 16 stycznia 2007 r. (z późn. zm.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Które z Domów Maklerskich były najskuteczniejsze w procesach IPO w 2009 roku?

Które z Domów Maklerskich były najskuteczniejsze w procesach IPO w 2009 roku? Które z Domów Maklerskich były najskuteczniejsze w procesach IPO w 2009 roku? Rok 2009 z pewnością nie był sprzyjającym okresem dla pierwszych ofert publicznych (IPO) na polskim rynku kapitałowym. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY Oświadczenie Bio Planet S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zawartych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo