Dożynki wiejskie 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dożynki wiejskie 2008"

Transkrypt

1

2 Dożynki Wiejskie Dożynki wiejskie 2008 Wszystkie zboża pokoszone, złocą się ścierniska. Ustępuje zielone lato przed rudą jesienią, to znak że dożynki czas zacząć. Głębowice To jedne z pierwszych dożynek w powiecie oświęcimskim. Koło Gospodyń Wiejskich, Chór Wrzos i Rada Sołecka Głębowic zaprosili na 17 sierpnia rolników i wszystkich mieszkańców Głębowic jak i okolicznych wiosek na Wiejskie Dożynki Rozpoczęły się przemarszem kolorowego korowodu pań z KGW, orkiestry dętej pod dyrekcją Adama Sali z WDK do kościoła. W kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej ks. proboszcz Krzysztof Błachut odprawił uroczystą Mszę Świętą w intencji rolników. Barwny korowód prowadzony przez orkiestrę dętą pod dyrekcją Adama Sali przemaszerował, tym razem na plac przy WDK, gdzie przedstawiciele chóru wręczyli sołtysowi wieniec i bochen chleba. Po przywitaniu zaproszonych gości, krótkich okolicznościowych przemówieniach i złożeniu życzeń dla rolników przez sołtysa Głębowic Grzegorza Klęczara, wójta Jerzego Mieszczaka, oraz starostę Józefa Kałę dzieci szkolne i przedszkolne zaprezentowały występy artystyczne, a potem wszyscy mieszkańcy uczestniczący w uroczystości bawili się na dorocznej zabawie. Osiek Ochotnicza Straż Pożarna i Gminna Biblioteka Publiczna to organizatorzy tegorocznych dożynek w Osieku. Rolnicy obcho- dzili swoje Święto Plonów 24 sierpnia 2008 roku, a gospodarzem uroczystości było sołectwo Osiek w gminie Osiek. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej Dziękczynnej odprawionej przez ks. proboszcza Bogusława Wądrzyka, modlił się za dar tegorocznych plonów oraz w intencji rolników. Ksiądz podczas Mszy Św. udzielił Bożego Błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym rolnikom, podziękował za ich rolniczy trud, poświęcił żmudne dzieło ludzkich rąk symbolizujące ciężką pracę rolnika i tegoroczne plony- wieniec uwity przez członkinie KGW i bochen chleba. Mszę św. uświetniła młodzieżowa orkiestra dęta pod dyrekcją Leszka Górkiewicza. Prowadzący uroczystość radny Henryk Kramarczyk zaprosił na scenę przybyłych gości, a do wszystkich zgromadzonych rolników zwrócił się słowami: Składamy Wam podziękowanie za owoce Waszej ciężkiej pracy, słowa najwyższego uznania. Dożynki są Waszym świętem, ale mają nam wszystkim przypomnieć, że to dzięki Wam na nasze stoły trafia chleb. W uroczystościach udział wzięli:, wójt Jerzy Mieszczak, wicewójt Marek Jasiński, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kacorzyk, sołtys Maria Luranc, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorzy szkół, prezesi: Kółka Rolniczego, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, Ośrodka Hodowli Zarodowej, Gminnej Spółdzielni i Ludowego Klubu Sportowego, prezesi: Stowarzyszeń i Organizacji działających na terenie wsi, strażacy, poczty sztandarowe, oraz tłumy mieszkańców osieckiej gminy a także okolicznych miejscowości. Tegoroczni gospodarze mieszkają przy ulicy Słonecznej, to Kazimiera i Jerzy Hałatowie. Gospodarzą prawie na 5 ha pola ornego, częściowo dzierżawionego, hodują tuczniki i buhaje, ziemię uprawiają tylko na własne potrzeby. Głowa rodziny jest już na emeryturze górniczej, pani domu pomaga w prowadzeniu gospodarstwa. Dzieci: najstarsza Magdalena jest na własnym utrzymaniu, średnia Justyna kończy studia licencjackie na kierunku Turystyka i Rekreacja w Żywcu, najmłodszy Artur jest studentem 4 roku Politechniki Krakowskiej na kierunku Logistyka i Transport Lądowy. Momentem kulminacyjnym dożynek było przekazanie wieńca i chleba przez członków Chóru gospodarzom dożynek Kazimierze i Jerzemu Hałatom, którzy podziękowali za wyróżnienie ich z pośród osieckich rolników. Po wygłoszeniu okolicznoś-

3 Dożynki Wiejskie ciowych przemówień prowadzący odczytał życzenia i wiersz dla gospodarzy dożynek. Okolicznościowy dyplom wręczył im prezes OSP w Osieku Marian Sobecki, kwiaty z życzeniami wręczyli wójt i przewodniczący Rady Gminy. Pokrojonym piękne krainy. Na zakończenie swoich występów gawędziarka pani Helena Klęczar rozbawiła zebrane towarzystwo, a chór odśpiewał hymn Osieka, któremu z uwagą przysłuchiwał się kabareciarz z Antyków p. Bernard Krawczyk. Z kolei zespół Polancza z Polanki Wielkiej w barwnych strojach zatańczyli bochnem chleba gospodarze poczęstowali uczestników święta. Licznie zgromadzona publiczność i goście oklaskiwali odbywające się na estradzie występy artystyczne.jako pierwsi wystąpili Osieczanie pod dyrekcją Stanisława Grabowskiego z wiązanką melodii ludowych góralskich i śląskich. W śpiewanych piosenkach jak w kalejdoskopie odwiedzili sąsiednie kraje i Szanowni Czytelnicy okazji przypadających w tym roku jubileuszy naszych świątyń tj. 100-lecie konsekracji kościoła parafialnego i 450- Z lecie powstania zabytkowego kościoła Gmina przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Osieka wydała przewodnik po starym i nowym kościele. Powstanie tego opracowania to przede wszystkim chęć zaprezentowania naszych skarbów sztuki sakralnej z próbą ocalenia ich od zapomnienia, jak również potrzeba upamiętnienia ich twórców oraz podziękowania tym, którzy dziedzictwo to zachowali do naszych czasów. Mam nadzieję, że przewodnik ten przyczyni się również do promocji naszej Gminy. Oddając go bezpłatnie w Wasze ręce życzę miłej lektury. Z poważaniemwójt Gminy Osiek Słowo przed jubileuszami świątyń Człowiek poszukuje Boga na różnych drogach i na różne sposoby. Zawsze jednak szuka pewnego odosobnienia, aby móc przeżyć spotkanie ze Stwórcą. Tak więc kościół jako miejsce wybrane zarówno przez Boga, jak i przez człowieka jest postrzegany jako budowla służąca regionalne tańce, zachęcając tym samym do zabawy dożynkowej. Na zakończenie części artystycznej wystąpił śląski zespół muzyczno- kabaretowy Antyki bawiąc publiczność wesołymi pieśniczkami i śląski humorem. Uroczystości dożynkowe zakończyły się zabawą taneczną których uczestników bawiła orkiestra Sfinks. Rozalia Ćwiertnia osobistemu spotkaniu człowieka z Bogiem. Dlatego już w Starym Testamencie król Salomon - budowniczy jerozolimskiej świątyni - modlił się: Zważ, więc Panie, i Boże mój, na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, aby w dzień i w nocy Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, które wybrałeś, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. W tym roku przeżywamy 100-lecie konsekracji naszej świątyni i 450-lecie wybudowania zabytkowej świątyni Jubileusz konsekracji świątyni jest okazją do wzmocnienia naszej więzi z kościołem parafialnym. Tu bowiem włączył mnie Bóg w swoje życie przez chrzest, tu umocnił mnie sakramentem bierzmowania, odnawia w sakramentach pokuty i Eucharystii, tu zawierałem związek małżeński. Także i tutaj szczególnie będę obecny w pamięci wspólnoty, gdy stanę przed obliczem Pana na sądzie ostatecznym. Dziękując Bogu za Jego szczególną obecność na tym miejscu od 25 października do 2 listopada będziemy przeżywać MISJE PARAFIALNE. Program misji zostanie podany w późniejszym terminie. Główne uroczystości związane z jubileuszami świątyń będziemy obchodzić 30 listopada. Ks. Bogusław Wądrzyk Wydają: Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku. Nakład 1250 szt. Redaguje Kolegium w składzie: Rozalia Ćwiertnia - red. naczelny, Artur Kwaśniak, Małgorzata Boba - sekretarz redakcji Dział sportowy- Magdalena Jasińska, Stanisław Kusak Echa szkolne - Anna Kacorzyk, Alina Handzlik, Magdalena Kramarczyk, Bogumiła Handzlik, Ewa Studzińska Korekta - Maria Danek Adres redakcji: Osiek, ul. Główna 125, tel.: , Konto BS Oświęcim Dyżury redakcyjne: wtorek - godz Ogłoszenia przyjmowane są codziennie w Gminnej Bibliotece Publicznej - I piętro. Zapraszamy na stronę internetową: Nie zamówionych materiałów Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do ich skracania. Za treść listów i jakość zdjęć prezentowanych nie odpowiadamy.

4 Wieści gminne XVIII sesja Rady Gminy 23 czerwca o godz. 15:00 w sali Klubu odbyła się letnia sesja Rady Gminy Osiek. Sesje otworzył przewodniczący Rady Gminy witając wszystkich bardzo serdecznie. Obecnych było 14 radnych, po sprawdzeniu prawomocności obrad, przyjęto porządek obrad i z jednym głosem wstrzymującym się przyjęto protokół z poprzedniej sesji, na której przyjeto-13 uchwał. Przewodniczący oddał głos wójtowi, który zdał sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji z realizacji wniosków, jak również poinformował o swojej pracy między sesjami. Realizacja wniosków: Rów na Lanckoronie jest w trakcie odbudowy, pasy na ulicy zostały pomalowane, tabliczka z upomnieniem z grobu ks. Grosa została zdjęta, wykonano koszenie trawy na starym cmentarzu, przystanek na Tarniówce został posprzątany, jeśli zaś chodzi o lampę na ulicy Starowiejskiej w rejonie posesji p. Francuziaka to prowadzone są rozmowy z firmą Enion. Wyciek wody został naprawiony, spotkanie z zarządem melioracji jeszcze w trakcie organizacji, poprosił radnego Szostaka żeby porozmawiał z mieszkańcami co do nowego rozkładu jazdy, który zawsze jest aktualizowany na 1 września. Sprawozdanie z pracy między sesjami: Dokonaliśmy odbioru gwarancyjnego chodnika na odcinku od Kruczałów do OSP, dokonaliśmy naprawy wybrzuszeń kostki brukowej na ul. Kościelnej wraz z regulacją studzienek kanalizacji wód opadowych. Zamontowany został próg zwalniający na ul. Ogrodowej. Wyremontowano ul. Jazową w porozumieniu z gminą Kęty. Uczestniczyłem w uroczystościach nadania sztandaru SP Nr 1 w Osieku. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z firmą geodezyjną Georys w sprawie wytyczenia ul. Grunwaldzkiej po gruntach Macieja Luranca. Przeprowadziliśmy konkurs na dyrektora SP Nr 2 w Osieku, konkurs wygrała Jolanta Żurek. Podpisaliśmy umowę z nową firmą BHP. Prowadzę rozmowy z firmą Biprokom z Krakowa w sprawie projektu kanalizacji Włosieni, celem podłączenia do kanalizacji do Malca, odbyłem spotkanie z wicemarszałkiem Kozakiem w sprawie odrolnienia 1ha gruntu rolnego pod stadion sportowy. Jesteśmy w końcowym etapie opraco- Piękne zabytkowe starocie w Osieku Po raz ósmy miłośnicy pojazdów zabytkowych spotkali się w dniach sierpnia w Bielanach na Międzynarodowym Rajdzie Pojazdów Zabytkowych, by w swoich samochodach i motocyklach wspólnie pokonać kilkadziesiąt kilometrów trasy przygotowanej przez Komandora Rajdu Marka Lekkiego. Od kilku lat rajd ściąga rzesze uczestników z całej Polski jak i zagranicy. Są to pojazdy reprezentujące praktycznie całą historię motoryzacji, z wieloma z nich wiążą się niezwykłe opowieści, historie, anegdoty, o których właściciele mogą rozprawiać godzinami. Atmosfera rajdu jeszcze bardziej sprzyjała do snucia tego typu opowiadań. A cóż może być piękniejszego dla posiadacza, niż możliwości zaprezentowania się w swoim pojeździe i podzieleniu się radością z oglądającymi. Rajd zawitał do Wilamowic, Starej Wsi, Bestwiny, Komorowic, fot.oswiecimskie24.pl Pawel Wodniak Międzyrzecza, Strumienia, na którego rynku zaprezentowały się śliczne starocie, wypucowane, wyglancowane i pachnące. Następnie prezentacja pojazdów odbyła się na rynku w Pszczynie. Rajd odwiedził także uzdrowisko w Goczałkowicach. Finałem pierwszego dnia rajdu była parada pojazdów w eskorcie policji z Czechowicach - Dziedzicach. Drugi dzień rozpoczął się startem w bazie rajdu, skąd pojazdy wyruszyły na prezentację do Polanki Wielkiej i Zatora. Następnie kolumna pojazdów udała się do Alwerni, w drodze powrotnej zawitali do Brzeźnicy, gdzie także nastąpiła prezentacja, a potem do Osieka, Witkowic, Malca i Kęt, skąd powrócili do Bielan, gdzie odbył się Bal Komandorski, na którym uczestnicy dzielili się między sobą emocjami nagromadzonymi podczas całego rajdu. R.Ć. OGŁOSZENIE Redakcja Echa Osieka zwraca się z prośbą o przysyłanie zdjęć na kalendarz wydawany przez gazetę. Zdjęcia podpisane można przesyłać em na adres lub bezpośrednio do redakcji.

5 Wieści Gminne Nowe Kwalifikacje Na terenie gmin Kęty, Oświęcimia, Osieka i Polanki Wielkiej rozpoczyna się realizacja projektu pod nazwą Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , jak również przez budżet państwa oraz z budżetu jednostek samorządowych. Projekt w swych założeniach bazuje na Priorytecie VII Programu Operacyjnego pt. Promocja integracji społecznej. Projekt ten ma na celu aktywizować osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, poprzez zapewnienie wsparcia i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. Projekt kierowany jest również do osób w rodzinach, w których występują trudności wychowawcze oraz do młodzieży w wieku lat. Planuje się, że pomocą zostanie objętych 29 osób z gminy Kęty, 22 osoby z gminy Oświęcim, 15 z gminy Osiek i 15 z Polanki Wielkiej. Realizacja działań z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwia uzyskanie osobom zainteresowanym kompleksowego wsparcia psychologicznego, indywidualnego oraz w formie zajęć grupowych, doradztwa zawodowego oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się: w Kętach w dniu r. o godz. 10:00 w siedzibie Klubu Integracji Społecznej, ul. Sobieskiego 41, w Grojcu w dniu r. godz. 10:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Beskidzka 100 w Osieku w dniu r. godz. 16:00 w Punkcie Konsultacyjnym przy Ochotniczej Straży Pożarnej Osiek, w Polance Wielkiej w dniu r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy. Upiorna roślina Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje o coraz większym nasileniu występowania barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel) na terenie województwa małopolskiego. Z 22 powiatów w województwie małopolskim chwast ten jest już w 12 powiatach, W powiecie oświęcimskim nie stwierdzono, ale jest już w powiecie wadowickim jak podaje wojewódzki inspektor. Roślinę tę można spotkać na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, rowów, na odłogowanych gruntach. W chwili obecnej staje się ona coraz bardziej uciążliwa w leśnictwie, przy szlakach turystycznych, na brzegach rzek. Rośnie do wysokości 4 metrów i jest podobna do łopianu. Przywędrowała do Polski w latach 50- tych z Kaukazu, a w latach 70- tych zaczęli go uprawiać jako paszę dla bydła. Szybko okazało się, że to roślina inwazyjna i szkodliwa dla ludzi i zwierząt. Chwast ten ma działanie toksyczne i alergizujące. Wydziela parzącą substancję (nawet na odległość), której działanie nasila się podczas słonecznej i wilgotnej pogody. Substancja ta może powodować zapalenie skóry, pęcherze, trudno gojące się rany i długo nie zanikające blizny, a także zapalenie błon śluzowych oraz zapalenie spojówek. Wojewódzki Inspektor zwraca się do mieszkańców gminy Osiek o zachowanie ostrożności przy zetknięciu się z roślinnością odpowiadającą wyglądem barszczowi Sosnowskiego oraz wzmożoną czujność nad nieletnimi, ponieważ roślina ta jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci i alergików. R.Ć wania geodezyjnego nowego przebiegu ulicy Czereśniowej. Przyznałem stypendia dla 27 uczniów naszej gminy, w tym dla SP Nr 1, 6 stypendiów, SP Nr 2, 4 stypendia, ZSP Głębowice, 5 stypendiów i Gimnazjum, 12 stypendiów. Następnie przewodniczący Rady poinformował, że dla najlepszego ucznia Gimnazjum Rada ufundowała aparat fotograficzny za kwotę 450 zł. Udzielono głosu pracownikowi GOPS Annie Kacorzyk, która zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia programu pomocy społecznej pt. Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Osiek pod nazwą Czas na zmiany na lata (szerzej piszę na ten temat na stronie 11) Podjęto uchwały w sprawie: *Przyjęcia i wdrożenia programu Czas na zmiany na lata oddano 13 głosów za i 1 głos przeciw. *realizacji inwestycji wieloletniej Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiek-etap II, zadanie I i część zadania III. * Zmian budżetu gminy na 2008r. Uchwały radni podjęli jednomyślnie. Wolne wnioski i zapytania: Bogdan Sobecki zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu rur na Browarnik w Głębowicach. Elżbieta Klęczar przekazała wójtowi pismo z informacją, że w szkole SP Nr 2 odbyło się zebranie Rady Rodziców i niektórych radnych celem utworzenia gimnazjum w tej szkole. Odpowiada wójt: Nie widzę potrzeby tworzenia w SP Nr 2. gimnazjum na obecny czas. Szkoda, że nie zostałem zaproszony na zebranie bo na miejscu sprawę byśmy sobie wspólnie wyjaśnili. Na pismo odpowiem, jeśli Rada podejmie decyzję o powstaniu gimnazjum, to wtedy poczynię odpowiednie kroki w tym temacie. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek, aby wójt nie podejmował żadnych działań w celu tworzenia gimnazjum przy SP Nr 2. Wniosek przegłosowano większością głosów.

6 Wieści Gminne Stanisław Kusak mieszkańcy zgłaszają ugory które należy kosić, ponawia wykonanie daszka nad wejściem do budynku UG. Odpowiada wójt: Na zgłaszane przez mieszkańców informacje o ugorach, wydawane są przez Gminę nakazy ich koszenia. W przypadku nie wykonania nakazem, sprawę kierujemy na policję do dzielnicowego. Daszek będzie w przyszłości wykonanany przy przebudowie pochylni dla niepełnosprawnych. Stanisław Baścik proponuje zrobienie na scenie przy budynku UG przebieralni dla występujących, proponuje posadzić tuje wokół cmentarza. Józef Kubajczyk, pyta co będzie na działce naprzeciw szkoły. Odpowiada wójt: Tam będzie w przyszłości przebudowa ronda. Jerzy Kwaśniak prosi żeby dać informację do Echa Osieka gdzie można starać się o dofinansowanie instalacji ekologicznych. Janusz Szostak poinformował, że Komax zwrócił mu uwagę, że oddaje za dużo śmieci. Tłumaczyłem że to z sąsiedztwa, znoszą bo bliżej do odbioru. Jerzy Obstarczyk prosi o wykoszenie skrzyżowania ulicy Oświęcimskiej z Wadowicką na rozjeździe w Głębowicach. Na tym sesję zakończono. XIX sesja Rady Gminy XIX sesja Rady Gminy w Osieku została zwołana na 23 lipca na godzinę 9:00 w sali klubu. Po przywitaniu radnych i zaproszonych gości, stwierdzeniu prawomocności obrad ustalono porządek obrad i przyjęto protokół z obrad poprzedniej sesji. W kolejnej części głos zabrał wójt Jerzy Mieszczak, zapoznał radnych z informacją o realizacji podjętych wniosków na ostatniej sesji. Rozpoczęliśmy koszenie rowów przy drogach, będzie wszystko wykoszone, sprawy muld na skrzyżowaniu ul. Beskidzkiej z Główną przekazałem do Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu. Z kolei wójt zapoznał radnych o działaniach podejmowanych w okresie międzysesjnym, należą do nich między innymi: *Spotkania i udział w Forum Wójtów w Krakowie na których podano do informacji, że planowane jest wprowadzenie przez Rząd ustawy o Funduszu Sołeckim Egzamin na prawo jazdy w Oświęcimiu? Zarząd Województwa Małopolskiego postanowił skierować do ministra właściwego ds. transportu projekt inicjatywy legislacyjnej dotyczącej wykreślenia z ustawy Prawo o ruchu drogowym w art. 109 ust. 3, który stanowi, że Egzamin państwowy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy jest przeprowadzany w mieście wojewódzkim lub w zależności od potrzeb w mieście na prawach powiatu, albo w mieście, w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Proponowany projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym ma na celu poszerzenie liczby punktów egzaminowania, mogących przeprowadzać egzamin państwowy w zakresie kategorii A i B prawa jazdy. W obecnym stanie prawnym taki egzamin może być przeprowadzany wyłącznie w miastach, które są miastami wojewódzkimi lub w zależności od potrzeb w miastach na prawach powiatu, albo w miastach, w których do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Taki stan prawny istnieje od 1999 roku, w którym to nastąpiła reforma administracyjna kraju. W jej wyniku na obszarze nowego województwa małopolskiego tylko trzy miasta otrzymały status miasta na prawach powiatu. Tym samym, niniejszy projekt nie pociąga za sobą obciążenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego ani budżetu państwa. KADRY A ndrzej Sobecki pracę w Urzędzie Gminy rozpoczął 1 grudnia 2001r. na stanowisku młodszego referenta ds. podatków i ewidencji działalności gospodarczej. Była to jego pierwsza praca. W październiku tego samego roku podjął studia licencjackie w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej na kierunku Administracja. Kontynuował naukę na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej, wybierając specjalizację Administracja Publiczna, tym samym otrzymał tytuł magistra administracji. W 2007 r. ukończył kurs Pedagogiczny w Małopolskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, który uprawnia go do nauczania przedmiotów z zakresu prawa i administracji. Równocześnie brał udział w projekcie Małopolski Pełnomocnik i Menadżer Funduszy Europejskich i otrzymał certyfikat Pełnomocnika i Menadżera Funduszy Europejskich. Obecnie na sesji Rady Gminy został powołany na stanowisko Sekretarza Gminy Osiek i zajmował się będzie zarówno sprawami organizacyjnymi Urzędu, jak i pozyskiwaniem środków zewnętrznych dla naszej Gminy. Od października zamierza rozpocząć udział w seminarium doktorskim na Wydziale Politologii Krakowskiej Szkoły Wyższej. Andrzej jest kawalerem, interesuje się muzyką, teatrem, filmem oraz dobrą książką. Od niedawna jego pasją stały się wędrówki po górach i pływanie. Pozostały wolnym czas stara się również spędzać z rodziną i przyjaciółmi. R.Ć.

7 Wieści Gminne Z dyplomami i w togach Podziękowanie SP ZOZ Pierwsi Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej rocznik 2008 odbiorą dyplomy ubrani w uroczyste togi i birety. Uroczystość pożegnania absolwentów odbędzie się w dniach 29 i 30 września 2008 na dziedzińcu przed budynkiem PWSZ w Oświęcimiu. Wtedy też wyróżniającym się absolwentom oświęcimskiej uczelni wręczone zostaną specjalne dyplomy. Mijający rok akademicki dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu jest wyjątkowy. Uczelnia zamyka pełny trzyletni cykl kształcenia i wkrótce jej mury opuszczą pierwsi absolwenci z tytułem licencjata - mówi rektor oświęcimskiej uczelni prof. dr hab. Lucjan Suchanek. - Wręczenie dyplomów absolwentom to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu wszystkich europejskich uczelni. Powaga uroczystości łączy się wtedy z radością zamknięcia jednego z najpiękniejszych okresów w życiu młodego człowieka i zadowoleniem z odniesienia osobistego sukcesu. Chcemy, by uroczystość wręczenia dyplomów licencjackich studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej miała podniosły charakter i odbyła się w pięknej oprawie, dlatego zdecydowaliśmy, iż nasi studenci odbiorą dyplomy ubrani w uroczyste togi studenckie, których zakup w części dofinansowała Fabryka Maszyn i Urządzeń Omag Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Dziękujemy za ten piękny gest, i liczymy, że znajdą się inni chętni żeby wesprzeć finansowo ten szczytny cel i ufundować togi, w których rokrocznie dyplomy ukończenia studiów odbierać będą absolwenci oświęcimskiej uczelni - dodaje prof. Lucjan Suchanek W poniedziałek 29 września o godz dyplomy ukończenia studiów licencjackich odbierać będą studenci filologii. We wtorek 30 września 2008 o godz rozpocznie się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunku politologia, a o godz absolwentom kierunku Zarządzanie. Dyplomy z Osieka odbiorą: z kierunku Politologia Adriana Maria Dąbrowska i Żaneta Jadwiga Klęczar, z kierunku Zarządzanie Administracją Publiczną dyplomy odbiorą Marta Dusik, Natalia Nowak, Renata Targowska i Maria Spadek, z Zarządzania Kulturą i Oświatą dyplom odbierze Iwona Maria Kawczak. W uroczystości udział wezmą władze PWSZ z JM Rektorem PWSZ i prorektorami PWSZ, dyrektorzy instytutów, pracownicy naukowi, przedstawiciele samorządu studenckiego PWSZ, władze samorządowe oraz zaproszeni goście, a przede wszystkim absolwenci PWSZ wraz z rodzinami. Po uroczystości wykonane zostaną pamiątkowe zdjęcia grupowe i indywidualne absolwentów PWSZ rocznik Dyrekcja Ośrodka Zdrowia z Osieka dziękuje Adamowi Szarafiniakowi za pomalowanie pomieszczeń socjalnych Ośrodka oraz Kazimierzowi Klęczarowi za przekazaną darowiznę na zakup szafek do odnowionych pomieszczeń socjalnych. w kwocie 15 tys. na jedno sołectwo, omawiano rolę wojewody, oraz możliwość prowadzenia przez kierowników GOPS funduszu alimentacyjnego. *27 czerwca Urząd złożył wniosek na kanalizację etap II zadanie I część 3. *Zleciłem przeprowadzenie przeglądu kanalizacji sanitarnej I etapu Tadeuszowi Węgrzynowi za kwotę 2 tys. zł. brutto, gdyż 30 grudnia 2008r kończy się okres gwarancyjny na to zadanie. *Otrzymaliśmy pieniądze na tynkowanie szkoły SP Nr 2 w Osieku na kwotę 26,9 tys. zł z Rezerwy Oświatowej Ministerstwa Edukacji. * Dokonaliśmy wstępnego rozliczenia robót na Sali gimnastycznej SP Nr 2, roboty zamienne i uzupełniające wynoszą 358 tys. zł. w tym: 60 tys. wyposażenie sali, 77 tys. zł. elewacja starej szkoły z poprawą dachu i okuciem szczytów bocznych wraz z nowym zadaszeniem do piwnic, 221 tys. zł. poddasze, bruki, droga dojazdowa i inne. *3 lipca byłem w Krakowie u wice- marszałka Kozaka w sprawie odrolnienia gruntu pod obiekt sportowy i jednocześnie zwolnienia gminy z opłaty jednorazowej i rocznej z tego tytułu. Opłata jednorazowa to kwota zł, opłata roczna zł razy 10 lat, daje pokaźną kwotę zł.decyzja o zwolnieniu dotarła do gminy 10 lipca 2008r. *U wicemarszałka Kozaka poruszyłem temat zwiększenia dotacji na remont drogi rolniczej z 29 tys.zł. na 42 tys. zł i taką promesę otrzymaliśmy. *8 lipca zorganizowałem spotkanie wójtów z Przeciszowa, Polanki Wielkiej W Osieku wicemarszałkiem Ciepielą i dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorzem Stechem w sprawie dalszego remontu drogi wojewódzkiej 949. Podczas spotkania ustalono, że w tym roku w każdej z gmin tj. w Osieku, Przeciszowie i Polance Wielkiej zostaną wyremontowane kolejne odcinki tej drogi. *Na ostatni najważniejszy odcinek od OHZ do Tarniówki musi zostać wykonany projekt, a dopiero w następnej kolejności wykonawstwo rzeczowe. *11 lipca wspólnie z Polanką Wielką organizowaliśmy wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy Osiek. * Kolejna sprawa do rozwiązania to sprawa Spółki Wodociągowej. Istnieje w dalszym ciągu dwóch właścicieli majatku Spółki i dwóch zarządców tj. gmina i spółka, należy tę sprawę w najbliższym czasie rozwiązać, bo tak być nie może. Kolejnym punktem obrad było podjęcie

8 Wieści Gminne których stwierdzi się chorobę zakaźną będą mogli korzystać z usług oddziałów zakaźnych szpitali w m.in. Wadowicach, Suchej Beskidzkiej, Tychach. Należy jednak podkreślić, że w ZZOZ w Oświęcimiu w dalszym ciągu funkcjonować będzie Poradnia Chorób Zakaźnych. Dyrekcja zapewnia, że nikt z personelu medycznego zatrudnionego w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym nie straci pracy. Lekarze i pielęgniarki dostaną propozycje pracy w innych oddziałach zgodnie ze swoimi preferencjami i możliwościami Szpitala. W przypadku wydzierżawienia pomieszczeń pod potrzeby Centrum Interwencji Sercowo- Naczyniowych, firma zamierza przeprowadzić modernizację oraz wyposażyć to miejsce w sprzęt i aparaturę medyczną na najwyższym poziomie techniki. W Centrum wykonywane byłyby zabiegi na sercu z zakresu kardiologii inwazyjnej, w tym prowadzone byłby dyżury kardiologiczne w celu zapewnienia szybkiej interwencji i opieki osobom dotkniętym zawałem serca, a także zabiegi typu udrażnianie tętnic czy wszczepianie rozruszników serca. Za utworzeniem Centrum przemawiają także medyczne statystyki szpitalne wskazując, że najczęstszą przyczyną hospitalizacji pacjentów są choroby układu krążenia. Choroby te są również najczęstszą przyczyną zgonów. Obecnie pacjenci chorzy na serce w tradycyjny sposób leczeni są w oddziałach wewnętrznych naszego Szpitala. Jednak w przypadku konieczności zabiegu na sercu transportowani są do ośrodków kardiologicznych w Krakowie, Katowicach-Ochojcu czy też w Bielsku Białej. W przypadku zawału serca o życiu pacjenta deuchwały w sprawie: Nadania Gimnazjum imienia Kazimierza Jędrzejowskiego. W tej sprawie wypowiedziała się dyrektor ZSP Nr 1 w Osieku Krystyna Czerny, poinformowała że jednoznaczną, pozytywną opinię w sprawie imienia wydały Rada Rodziców, Rada Szkolna i Rada Uczniowska podkreślając,że Kazimierz Jędrzejowski był bohaterem godnym do naśladowania zwłaszcza dla młodzieży szkolnej. Pomysł nadania imienia poparł przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kacorzyk, stwierdził że to doskonały patron, zawsze dążył do wiedzy, cały czas się uczył, był człowiekiem który umiłował wiedzę. Do tej kandydatury przychylił się też wójt i przewodniczący rady. Rada Gminy podjęła uchwały sprawie: *Nadania imienia Gimnazjum. * Wydania opinii dotyczącej likwidacji Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. List do mieszkańców ostatnim czasie, za pomocą W różnych środków masowego przekazu, opinia publiczna została poinformowana o zamiarze likwidacji Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego ZZOZ w Oświęcimiu.. Aktualne działania zmierzające do likwidacji Oddziału oprócz przyczyn merytorycznych, podyktowane są również możliwością utworzenia Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych. Z propozycją utworzenia Centrum zwróciła się krakowska firma medyczna G.V.M. Carint Sp. z o.o. specjalizująca się w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii. Świadczenia te byłyby wykonywane bezpłatnie, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ograniczone możliwości lokalowe Szpitala nie pozwalają na równoległe udzielanie świadczeń przez Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych, dlatego optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie pomieszczeń tego właśnie Oddziału. Niezwykle istotną przyczyną uzasadniającą ten wybór jest brak odpowiedniej liczby lekarzy specjalistów chorób zakaźnych pracujących na Oddziale. W 2007r. na 21 łóżkowym oddziale leczonych było 636 pacjentów (z czego tylko 36% miało stwierdzoną chorobę zakaźną), a dla porównania w 28 łóżkowym Oddziale Wewnętrznym II pacjentów. Ponadto od kilku lat obserwuje się niskie obłożenie łóżek na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym: w 2005r. 57,6%, w 2006r. 48 %, w 2007r. 47,1 % w sytuacji, gdy przeciętne obłożenie łóżek w Szpitalu wynosi ponad 80%. W przypadku likwidacji Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w naszym Szpitalu, pacjenci, u (uzasadnienie szpitala obok). W głosowaniu za likwidacją oddziału głosowało 9 radnych, przeciw 1, a wstrzymało się 4 radnych. * Odwołania sekretarza Gminy Osiek (Helena Banasiak po 35 letniej pracy przechodzi na emeryturę). Za wzorową pracę podziękowania złożyli Wójt Gminy i Przewodniczący Rady, życząc pani sekretarz wszystkiego dobrego na emeryturze. Życzenia wraz z podziękowaniami i skromnym upominkiem złożyła przedstawicielka radnych Anna Klęczar. *Powołania sekretarza Gminy Osiek powołany został Andrzej Sobecki obec- ciąg dalszy str 9

9 Do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek. Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek w dniach od 18 sierpnia 2008 r. do 26 września 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku (I piętro, pokój nr 11) w godzinach od 9:00 do 14:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu r. w sali Klubu Urzędu Gminy w Osieku o godz. 14:00. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Osiek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2008 r. Zmiany budżetowe do XIX sesji Na przedostatniej sesji zmiany budżetowe do uchwały przedstawiła skarbnik Krystyna Pytlik, a dotyczą one zwiększenia planu dochodów o kwotę zł.i zmniejszenia o kwotę 1.610zł. Zwiększenia planu wydatków o kwotę , zł. i zmniejszenia planu wydatków o kwotę zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,36 zł, oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości ,64 zł. K.P. Studium do dyskusji cydują minuty zatem utworzenie Centrum Interwencji Sercowo- Naczyniowych na miejscu może uratować życie wielu pacjentom. W naszym Szpitalu leczymy średnio rocznie od 650 do 750 pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, w tym ponad połowę stanowią chorzy z rozpoznanym zawałem serca. Jeśli nie skorzystamy z przedstawionej przez firmę propozycji współpracy, z pewnością zrobią to inni. W tym miejscu należy zauważyć, że okoliczne szpitale powiatowe specjalizują się w określonych dziedzinach - szpital w Suchej Beskidzkiej w zakresie chorób nerek, szpital w Chrzanowie w zakresie chorób przewodu pokarmowego. Przed nami zaistniała szansa, aby przede wszystkim nasi pacjenci, lecz i z okolicznych powiatów mieli łatwy dostęp do zabiegów z zakresu kardiologii i kardiochirurgii. Na uwagę zasługuje fakt, że wielu lekarzy z naszego Szpitala jest za tym, aby powstało Centrum, ponieważ będą tam mogli nie tylko podnosić swoje kwalifikacje, ale przede wszystkim jeszcze skuteczniej ratować życie pacjentów. Szanowni Państwo, w przypadku pozytywnej decyzji Rady Powiatu w sprawie likwidacji Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego ZZOZ w Oświęcimiu oraz zgody na wydzierżawienie pomieszczeń - w naszym Powiecie ma szansę powstać Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych ratujące i przedłużające życie, w którym już za kilka miesięcy będą leczeni pierwsi pacjenci. Skrót R.Ć. Wieści Gminne ny pracownik Gminy referent do spraw: wymiary podatków i ewidencji działalności gospodarczej. *Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla województwa małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych to jest wykonania projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 949 w miejscowości Osiek wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego oraz przebudowę trzech obiektów mostowych ( w kierunku Tarniówki). * Zmian planu budżetu gminy na 2008 r. zmiany budżetowe przedstawiła skarbnik gminy Krystyna Pytlik - więcej na str. 9 Pozostałe uchwały przegłosowano jednomyślnie. Wolne wnioski i zapytania: Bogdan Sobecki zgłosił, że zniszczony został pomnik Jana Nepomucena, zapytał kiedy zostanie wyłożone do wglądu Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Odpowiada wójt: Sprawę zgłosiliśmy na policję. Studium powinno był wyłożone w połowie sierpnia. Stanisław Baścik poprosił o sprostowanie informacji zawartej w ostatnim wydaniu Echa Osieka dotyczącego opłat za dom razem ze Spółką Wodną. Czytelnicy doczytali i zgłosili radnemu, że opłata ma być za każdy hektar pola. Odpowiada redaktor: Opłata jest taka sama jak zwykle, piszę że od domu. Jerzy Obstarczyk ustosunkował się do wyników przeglądu kanalizacji i w całości poparł wójta, że to skandal żeby w tak krótkim czasie był taki zły stan kanalizacji. Winni za taki stan rzeczy powinni być pociągnięci do odpowiedzialności. Zbigniew Żurek zgłasza, żeby zrobić dodatkowe wejście na cmentarz od strony Przecznicy, bramkę dla ludzi starszych, tak dla wygody. Jerzy Czerny poinformował, o odpowiedzi na list w sprawie gimnazjum przy SP nr 2, na ten czas odpowiedź jest negatywna. Na tym zakończono obrady sesji. XX sesja Rady Gminy Osiek Zwołana na 11 sierpnia na godzinę16:00, celem jej była zmiana budżetu na 2008r. Uchwała Rady dotyczyła zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, dostosowując je do zakresu w poszczególnych latach, a zwłaszcza dla inwestycji pod nazwą

10 Wieści Gminne Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiek w Gminie Osiek etap II zadanie I część III. Jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie zmian planu budżetu gminy na 2008 r. Powyższa uchwała spowodowała zmianę prognozy długu publicznego Gminy Osiek. Ppowinno był wyłożone w połowie sierpnia. Stanisław Baścik poprosił o sprostowanie informacji zawartej w ostatnim Echa Osieka dotyczącego opłat za dom razem ze Spółką Wodną. Czytelnicy doczytali i zgłosili radnemu, że opłata ma być za każdy hektar pola. Odpowiada redaktor; Opłata jest taka sama jak zwykle i nie ma sensu słać domysły, piszę że od domu. Jerzy Obstarczyk ustosunkował się do wyników przeglądu kanalizacji i w całości poparł wójta, że to skandal żeby w tak krótkim czasie był taki zły stan kanalizacji. Winni za taki stan rzeczy powinni być pociągnięci do odpowiedzialności. Zbigniew Żurek zgłasza, żeby zrobić dodatkowe wejście na cmentarz od strony Przecznicy, bramkę dla ludzi starszych, tak dla wygody. Jerzy Czerny poinformował, o odpowiedzi na list w sprawie gimnazjum przy SP nr2, na ten czas odpowiedź jest negatywna. Na tym zakończono obrady sesji. Rozalia Ćwiertnia OGŁOSZENIE Mieszkanie do wynajęcia dla studentów w Krakowie, 35 m ² Ruczaj-Zaborze, ul. Chmieleniec OGŁOSZENIE Szukam opiekunki dla trojga dzieci. Osiek, ul. Zaolszynie tel OGŁOSZENIE Sprzedam działkę budowlaną tel Remonty i przebudowa dróg. Zakończono remont drogi powiatowej ul. Karolina na odcinku od posesji nr 58. do posesji nr 73. Koszt inwestycji wyniósł 250 tysięcy zł. w tym powiat 125 tyś. zł i gmina Osiek 125 tyś. zł. W ramach zadania wykonano: odwodnienie pasa drogowego na remontowanym odcinku drogi, nową zatokę autobusową i chodnik długości 67 m oraz położono nową nakładkę asfaltową. Zadanie realizowała firma DROG- BUD Spytkowice. Ta sama firma rozpoczęła przebudowę ul. Wiśniowej w Osieku Górnym. W chwili obecnej trwają prace związane z przebudową skrzyżowania ul. Wiśniowej z ul. Główną oraz odcinka ul. Wiśniowej od w/w skrzyżowania do mostu. Trwają intensywne prace przy remoncie drogi wojewódzkiej nr 949 na odcinku od Zabrzezinia do skrzyżowania z ul. Główną. Zadanie to wykonuje Firma EUROVIA POL- SKA SA, a finansowane jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Gminę Osiek. Zadanie planuje się zakończyć z końcem sierpnia tego roku. Powiat oświęcimski złożył wniosek do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr K 1760 (dawna ) przebiegającej przez Miasto Oświęcim, Zaborze, Porębę, Polankę Wielką i Głębowice. Planowany termin realizacji zadania rok W ramach zadania zostanie między innymi przebudowana droga ( ul. Oświęcimska) w Głębowicach na odcinku od granicy z Polanka Wielką do Kółka Rolniczego. Całe zadanie będzie finansowane ze środków Unijnych, powiatu oświęcimskiego i gmin, przez które przebiega ta droga. Redakcja czasopisma Echa Osieka zaprasza do umieszczania reklam na łamach pisma. Echa Osieka to dwumiesięcznik, który ukazuje się od 1993 r., obejmuje swoim zasięgiem Osiek i Głębowice, dociera również do okolicznych miejscowości. Ukazuje się w nakładzie 1200 egzemplarzy. Dostępny jest także w Internecie na stronie Aktualne ceny reklam: Kolor-2.00 zł/cm² Czarno- biały-1.50 zł/cm² Kontakt: Redakcja Echa Osieka przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku Tel.033/

11 Droga elektroniczna Aktualności Od 1 lipca podatnicy mogą przesyłać kolejne rodzaje deklaracji drogą elektroniczną, w tym PIT-11, który składają pracodawcy. Poza tym elektroniczne deklaracje będą mogli przesłać również nabywcy samochodów, a także spadkobiercy. Na drodze do ułatwień są też przeszkody. Zanim wyślemy e - deklarację przedsiębiorcy muszą wypełnić interaktywne formularze. Poza tym e - deklaracja musi być opatrzona e - podpisem z kwalifikowanym certyfikatem - przypomina gazeta. A to wydatek około 300 złotych. Poza tym trzeba pamiętać o dopełnieniu wcześniej konieczności dodatkowych czynności administracyjnych (złożenie ZAW- E1, ZAW - E2 w celu uzyskania ZAS - E). Czas na zmiany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku od 1 lipca rozpoczął realizację projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet VII- promocja integracji społecznej, działanie 7.1-Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Projekt nosi tytuł - Czas aktywności szansą na zmiany. Realizowany jest w partnerstwie czterech gmin Kęty, Oświęcim, Polanka Wielka i Osiek na podstawie porozumienia partnerskiego. W projekcie tym Gmina Kęty występuje jako lider projektu, a partnerami są pozostali. Zakończenie projektu proponowane jest na 31 grudnia tego roku. Do realizacji kolejnych projektów jako narzędzie realizacji wymagany jest Gminny Program Aktywności Lokalnej pt. Czas na zmaiany na lata , który został uchwalony na sesji Rady Gminy 23 czerwca 2008r. Drugim narzędziem wykorzystywanym do realizacji projektu jest kontrakt socjalny, zawierany z każdym uczestnikiem projektu. Za zawieranie kontraktów i monitorowanie przebiegu ich realizacji odpowiedzialny jest pracownik socjalny. Wsparciem objętych zostanie 81 osób korzystają- cych z pomocy społecznej (w tym z gminy Osiek 15 osób). Uczestnikami projektu w szczególności będą: Osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (razem 28 osób, w tym z gminy Osiek 4 osoby), które to osoby będą podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach. *Osoby wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych (razem 30 osób, w tym z gminy Osiek 8 osób), które uczestniczyć będą w terapii rodzinnej i psychospołecznej, warsztatach prowadzenia gospodarstwa domowego, poradnictwie specjalistycznym. *Młodzież w wieku lat (razem 23 osoby, w tym z gminy Osiek 3 osoby), które uczestniczyć będą w zajęciach warsztatowo- treningowych zmierzających do zmiany postaw wobec negatywnych czynników społecznych, preorientacja zawodowa. Realizacja tych zadań finansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, udział środków własnych gminy stanowi 10,5% wysokości przyznanej alokacji na każdy rok. Anna Kacorzyk Podziękowanie Składamy podziękowania za udział w pogrzebie naszej mamy Śp. Heleny Kolasy Dziękujemy za wieńce, kwiaty, zamówione msze święte i udział w pogrzebie. Pogrążeni w żalu Córki i Synowie z Rodzinami Podziękowanie Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2. w Osieku dziękuje ofiarodawcom głównych nagród rozdanych w loterii w czasie festynu zorganizowanego 8 czerwca tego roku. Sponsorzy: Wiesława i Jacek Rusek, Leszek Górkiewicz, Aleksandra Zięba, Tadeusz Bąbacz, Mirosław Juras, Zenon Rajczykiewicz Dziękujemy wszystkim innym sponsorom, którzy przyczynili się do dobrej zabawy podczas festynu. Organizatorzy imprezy Dnia Ziemi dziękują Krystynie i Ireneuszowi Hałat- sklep Blue Zone za ufundowanie głównej nagrody w loterii fantowej. 11

12 Fragmenty kroniki c.d. Jednakże w roku grudnia w Święto M.B. Niepokalanego Poczęcia ks. proboszcz będąc na odpuście w Piotrowicach, Bóg go nawiedził nieszczęściem, bo przez nieostrożność furmana który wywrócił wózkiem i Ks. Proboszcz złamał nogę, gdzie tam musiał zostać leżeć i dopiero w Wilię Bożego narodzenia został przeniesiony na odpowiednich noszach przez chłopów z Osieka do swojej plebanij z czego dopiero na Święta Wielkanocne mógł mieć Mszę Św. Odtąd już zdrowie jego było coraz słabsze, praca trudniejsza, ale zachęta do składek na budowę nowego kościoła jak i praca nad podniesieniem ludności i odwracania jej od pijaństwa nieustawała, a największą zachętą okazał w ostatnim roku jego życia tj. w roku 1888, bo kiedy przez cały czas swego pobytu w Osieku nie chodził po kolędzie, to w ostatnim roku choć słaby na siłach o kulawej nodze, udał się sam na kolędę, to jedynie w tym celu aby ludność zachęcać do budowy Nieostrożność furmana Emigracja Polaków Podziękowania Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z nami Jan Paweł II W czerwcu uroczyście pożegnaliśmy pana dyrektora Romana Rułkę, który po 18 latach pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Osieku przeszedł na emeryturę. Składamy mu serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę i życzymy, by każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy, wielu wspaniałych i radosnych chwil, nowych wyzwań oraz spełnienia marzeń. Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 2, Rodzice i Uczniowie. 12 nowego kościoła, bo gdzie przybył do poważniejszych gospodarzy to mówił: ja jedynie po to przyszedł aby was zachęcić abyśmy mogli jak najprędzej przystąpić do budowy nowego kościoła. Ale zdrowie jego coraz było słabsze, zdołał tylko przeprowadzić budowę nowej stodoły którą w jesieni rozpoczęto budować. Której budowy z powodu choroby już nawet widzieć nie mógł i w dniu 19 października 1888 r. w nocy po dłuższej ciężkiej chorobie życie zakończył pozostawiając nieutulony żal swoich parafian i myśl rozpoczętą o budowie nowego Kościoła, liczył lat 44.Na administratora przybył zaraz Ks. Franciszek Zadęcki urodzony w roku 1854 w Podgórzu, który tez i proboszczem w roku 1889 został i ten dokończył budowy stodoły, przeprowadził budowę nowej stajni w roku 1892 i do budowy nowego kościoła ludność zachęcał, ale najważniejsza jego zachęta była w jesieni w roku Zachowana oryginalna pisownia. Jak podaje portal internetowy egospodarka.pl, Główny Urząd Statystyczny przedstawił po raz drugi od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej - szacunek rozmiarów i kierunków emigracji zagranicznych Polaków. Szacunek ten określa tzw. zasoby imigracyjne w poszczególnych krajach unijnych, tj. liczbę Polaków, którzy przebywali czasowo w tych krajach w końcu roku - w latach Szacuje się, że w końcu 2007 roku poza granicami Polski przebywało czasowo ok tys. osób, tj. o 320 tys. więcej niż w 2006 r. (ok tys.) - mieszkańców naszego kraju, przy czym ponad 1925 tys. w Europie (ok tys. w 2006 roku). Zdecydowana większość emigrantów z Polski przebywała w krajach członkowskich UE - ok tys. w 2007 r. i liczba ta zwiększyła się o 310 tys. w ciągu tylko jednego roku. Liczba polskich emigrantów w krajach UE w 2007 r. była ponad dwukrotnie większa w stosunku do początkowego okresu naszego członkostwa w UE. Szacunek ten uwzględnia także tych Polaków, którzy od dłuższego czasu przebywali poza granicami Polski, w tym w krajach UE, bez względu na ich status pobytu. Pomimo kolejnego zwiększenia skali emigracji, wyraźnie zmniejszyła się jej dynamika. Wśród krajów docelowej emigracji Polaków po wejściu Polski do Unii Europejskiej nadal zdecydowanie wyróżniają się Wielka Brytania oraz Niemcy, przede wszystkim ze względu na skalę zjawiska. Szacuje się, że w końcu 2007 roku w Wielkiej Brytanii przebywało ok. 690 tys. emigrantów z Polski, zaś w Niemczech - ok. 490 tys.; kolejne miejsca zajmują: Irlandia - ok. 200 tys. i Niderlandy - ok. 98 tys. (dzięki otwarciu swojego rynku pracy dla Polaków, Niderlandy przesunęły się w górę w hierarchii krajów, do których najczęściej wyjeżdżają Polacy (czwarte miejsce w 2007 r.). Jednocześnie ze względu na skalę zjawiska emigracji oraz dynamikę jej rozwoju należy wyróżnić Irlandię (w stosunku do 2002 r. zaobserwowano 100-krotny wzrost liczby emigrantów, a w okresie wzrost 13-krotny) oraz Wielką Brytanię (wzrost prawie 30-krotny w porównaniu do 2002 r. oraz 4,5-krotny - w porównaniu do 2004 r.). Pełna informacja o migracji Polaków na stronie www. egospodarka.pl

13 Kronika policyjna *Peugeot dachował we wtorek 9 lipca na ulicy Łęckiej w Jawiszowicach. 18-latek z Osieka na łuku drogi nie zapanował nad peugeotem, zjechał z drogi, dachował i wylądował na terenie prywatnej posesji. Kierowcę zabrano do szpitala. Po badaniach wrócił do domu. *W dniu r. w Głębowicach na ul. Oświęcimskiej policjanci zatrzymali Kazimierza S. (lat 47) mieszkańca Głębowic, który kierował samochodem w stanie nietrzeźwym - 2,98 promila. * r w Bielanach na placu Św. Macieja policjanci zatrzymali Jana Z ( lat 38) mieszkańca Osieka, który kierował samochodem marki Fiat Seicento w stanie nietrzeźwym- 1,47 promila. * r. w Osieku na ul. Głównej policjanci zatrzymali Adama S. 43 letniego mieszkańca Osieka, który jechał rowerem w stanie nietrzeźwym 3,08 promila. Ponadto posiadał sądownie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. * r. w Osieku na ul. Granicznej doszło do wypadku drogowego, w którym nietrzeźwy - 0,84 promila alkoholu, 38-letni mieszkaniec miejscowości Przeciszów- Las, kierujący samochodem ciężarowym marki GAZ potrącił 67-letniego rowerzystę mieszkańca Osieka. W wyniku potrącenia rowerzysta doznał złamania ręki i został przewiezio ny do szpitala. I półroczu 2008 roku na terenie powiatu oświęcimskiego popełniono 1472 przestępstwa, było ich o 17 mniej W niż w tym samym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 1,14%. Jeszcze większy spadek liczby przestępstw odnotowaliśmy na terenie miasta Oświęcim i podległych gmin Oświęcim, Osiek i Polanka Wielka, gdzie liczba czynów spadła o 75, co stanowi 8,75% spadek. W ogólnej liczbie przestępstw przeważają te o charakterze kryminalnym odnotowano ich 820 przy 912 przestępstwach w ubr. Przestępstwa kryminalne stanowią więc ponad połowę wszystkich przestępstw. We wszystkich kategoriach przestępstw kryminalnych oprócz kradzieży samochodów, odnotowaliśmy spadek, natomiast w przypadku przestępstw najbardziej odczuwalnych społecznie tj. kradzież z włamaniem spadek nastąpił o 41 przestępstw tj. 22%, a w przypadku kradzieży cudzej rzeczy gdzie również liczba czynów zmalała o 40, co stanowi 14,7%. Ważnym osiągnięciem oświęcimskiej Policji jest systematyczny wzrost wykrywalności sprawców przestępstw. W porównaniu z analogicznym okresem ubr. wskaźnik ten wzrósł o 1 % z 77,6% do 78,6%. Z powyższych danych wnika więc, że spośród 2019 popełnionych na terenie powiatu przestępstw wykryto Natomiast w przypadku takich przestępstw jak rozbój i wymuszenie rozbójnicze, wykrywalność wyniosła, aż 94,6%.W 2007 roku policjanci powiatu oświęcimskiego usta- lili 949 podejrzanych /przy 950 w ubr./, w tym 411 to sprawcy przestępstw kryminalnych. Wśród podejrzanych o popełnienie przestępstw było 77 nieletnich o jednego sprawcę mniej niż w roku ubiegłym, jednakże popełnili oni 175 czynów karalnych o 84 tj. 92,3% więcej niż w tym samym okresie czasu zeszłego roku. Bezpieczeństwo ruchudrogowym W I półroczu 2008 br. zanotowano 7 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, w których 8 osób poniosło śmierć, w analogicznym okresie roku ubiegłego w wypadkach drogowych zginęło 5 osób. Aby przeciwdziałać brawurze i lekkomyślności kierowców policjanci w I półroczu br. realizowali działania pn. Prędkość, podczas których egzekwowano stosowanie się do ograniczeń prędkości. W ten sposób policjanci ujawnili 1431 wykroczenia polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości przez kierujących w tym przy pomocy fotoradaru zarejestrowano ich 523. W I półroczu 2008 r. podczas kontroli drogowej policjanci przeprowadzili 9650 badań stanu trzeźwości kierujących, co stanowi 12,6% liczby mieszkańców powiatu oświęcimskiego i ujawnili 543 nietrzeźwych kierowców będących pod wpływem alkoholu lub też środka odurzającego. Tabela przestępstw. Tabela przestępstw w powiecie oświęcimskim Przestępstw wszczęte w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego fot.oswiecimskie24.pl 13

14 Informacje z pośredniaka W Przegląd gwarancyjny kanalizacji Urzędzie Gminy w dniu 5 sierpnia 2008r. odbyło się spotkanie gwarancyjne z firmą SKANSKA S.A. Oddział Rzeszów, wykonawcą 30 km sieci kanalizacji sanitarnej oddanej do użytkowania w grudniu 2004 roku, której okres gwarancyjny kończy się 29 grudnia tego roku. Gmina ze swej strony przedstawiła raport o stanie technicznym sieci, opracowany przez inspektora nadzoru Tadeusza Węgrzyna. Raport zawiera wykaz szeregu niedociągnięć i usterek na całej sieci kanalizacji sanitarnej Etapu I, poparty dokumentacją zdjęciową z dokładnym wskazaniem miejsca ich występowania. Przedstawiciele firmy SKANSKA ze swej strony zobowiązali się w terminie dwóch tygodni dokonać przeglądu całej sieci, ze szczególnym uwzględnieniem usterek i niedociągnięć ujętych w raporcie Gminy. Obydwie strony postanowiły spotkać się ponownie po przeglądzie 19 sierpnia 2008r. W dniu tym doszło do kolejnego spotkania, podczas którego przedstawiciele Firmy SKANSKA potwierdzili szereg usterek zawartych w raporcie i przedstawili sposób i technologię ich naprawy. Ustalono również termin zakończenia robót gwarancyjnych na 15 września 2008r. W przypadku niepogody dopuszcza się przesunięcie terminu do 30 września br. Podpisz nową umowę Nie wszyscy w naszej Gminie odczuwają potrzebę dbania o środowisko poprzez selektywne gromadzenie i przekazywanie odpadów właściwym jednostkom. Jedynie ok. 50 % naszych gospodarstw domowych posiada umowy na wywóz nieczystości stałych. Jest to stanowczo za mało. Należy jednak wiedzieć, że istnieje obowiązek posiadania umowy przez właściciela nieruchomości na odbiór śmieci oraz obowiązek ich segregowania wynikający wprost z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Także nasze prawo lokalne w formie uchwały Rady Gminy Osiek z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek w sposób szczegółowy reguluje kwestie związane z gospodarką odpadami na terenie nieruchomości. Wychodząc mieszkańcom naprzeciw w potrzebie spełnienia obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów informujemy, że będzie można zawrzeć wymaganą prawem umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym Komax Sp. z o.o. w Urzędzie Gminy w Osieku u sołtys Marii Luranc w każdy wtorek i piątek od godz do oraz w Domu Kultury w Głębowicach u sołtysa Grzegorza Klęczara w każdy czwartek od godz do i niedzielę od godz do w terminie od r. do r. Można też umowę podpisać w każdym czasie w siedzibie Komax u w Kętach przy ul. Mickiewicza 8. Także w urzędzie będzie można zamówić pojemnik na odpady niesegregowane. Cenny pojemników są następujące: pojemnik SM-110 litrów ocynkowany bez kołek 105 zł (z kółkami 135 zł), pojemnik GMT-120 litrów plastikowy (zielony lub grafitowy) 130 zł, pojemnik GMT-240 litrów plastikowy (zielony lub grafitowy) 180 zł. Więcej informacji można uzyskać w przedsiębiorstwie Komax pod numerem tel lub Oczywiście jeśli ktoś woli może nabyć odpowiedni pojemnik w sklepie, należy jednak pamiętać, że musi on być dostosowany dla danego rodzaju urządzeń załadowczych pojazdu, którym odbierane są śmieci. Obecnie koszt wywozu śmieci wynosi 10 zł za 110-litrowy pojemnik i 17 zł za 240-litrowy pojemnik, odbiór odpadów odbywa się raz w miesiącu, w sołectwie Osiek w każdy III piątek miesiąca, w sołectwie Głębowice w każdy IV piątek miesiąca. Apelujemy do mieszkańców także o to, aby na pojemniku umieszczać numer umowy (nr ewidencji klienta), który pozwala na identyfikację osoby, która podpisała umowę. Gdy kubeł jest opisany oznacza to, że możemy wystawić pojemnik i nie martwić się o płatność w danej chwili, rachunek otrzymamy pocztą za wykonaną usługę. Przypominamy także o obowiązku segregacji śmieci. Na terenie gminy Osiek można nabyć worki do segregacji na szkło, plastik, papier. Prosimy jednak zwracać uwagę na to co wkładamy do worka, nie każdy plastik czy szkło nadaje się do ponownego wykorzystania w procesie recyklingu. W najbliższym czasie na workach powinny znaleźć się spisy tego co można włożyć do danego rodzaju odpadów, natomiast reszta śmieci powinna znaleźć się w pojemniku na odpady komunalne. Informujemy, że wobec osób które nie będą miały podpisanej umowy na odbiór nieczystości stałych, zostanie zastosowany obowiązkowy wywóz zastępczy śmieci znacznie droższy od obowiązujących stawek, a właścicielowi posesji, który nie będzie posiadał pojemnika do segregacji odpadów, grozić będzie mandat w wysokości 100 zł. Po r. restrykcyjnie prowadzone będą kontrole umów oraz kwitów dokumentujących systematyczne oddawanie odpadów, jak i kontrole posiadania pojemnika. Wszelkie zaniedbania ze strony właścicieli nieruchomości będą zgłaszane do organów ścigania, ponieważ nie wywiązywanie się z obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jak i ww. regulaminu jest wykroczeniem, za które grozi sankcja w postaci grzywny w kwocie od 50 zł do 500 zł. Przypomina się również osobom, które spalają śmieci i różnego rodzaju odpady w paleniskach gospodarstw domowych, że zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Prosimy zatem, aby poważnie potraktować ten przepis ponieważ wszelkie zgłoszenia mieszkańców o nielegalnym spalaniu odpadów traktowane będą poważnie i kierowane do organów ścigania. Agnieszka Rusin 14

15 ECHA MŁODZIEŻY Dodatek specjalny młodzieży - marzec-kwiecień 2007 Wesołe wakacje zdobytych punktów decydowała o zajętym miejscu i symbolicznej nagrodzie. Dziewczynkom bardzo się podobało karaoke, zajęcia z rytmiki, oraz nauka tańca współczesnego. Piknik w przedszkolnym ogródku był okazją do beztroskiego hasania i nauki piosenki biwakowej, a kiełbaski przygotowane na grillu smakowały wyśmienicie. Hasło dnia Pomalujmy Świat zaowocowało kolorowym obrazem wykonanym na placu obok urzędu gminy, (aż szkoda Tegoroczne wakacje dla uczestników akcji Wesołe wakacje były wesołe nie tylko z nazwy. Przez dwa tygodnie dzieci w wieku od 6 do 12 lat spotykały się w klubie Centrum. Program zajęć był ciekawy i zróżnicowany. Codziennie przed rozpoczęciem zajęć ruchowych dzieci poznawały legendę z dziejów Polski w ramach programu Głośne czytanie piękne czytanie Spotkania odbywały się pod różnymi hasłami, dlatego każdy z uczestników mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Była okazja do udziału w grach i zabawach na sali gimnastycznej lub w plenerze. Dużo emocji wzbudzały konkursy i zabawy tj. kręgle, rzut płytą CD do celu, bieg z przeszkodami czy łowienie rybek, w których ilość że wykonany był tak nietrwałym materiałem jakim jest kolorowa szkolna kreda). Wszystkim ogromną frajdę sprawiło wspólne przygotowanie sałatki owocowej w ramach dnia Smacznie i zdrowo w kuchni Kubusia Puchatka. Pięknie udekorowane stoliki cieszyły oczy, a sałatka owocowa podniebienia. W upalny dzień ogromną frajdą był wyjazd na basen do Brzeszcz. W trakcie wycieczki do Parku miniatur w Inwałdzie uczestnicy mieli okazję zobaczyć i zapoznać się z historią najciekawszych budowli z terenu Polski i świata, przekazaną przez sympatyczną panią przewodnik. Wesołe wakacje zakończyły się dyskoteką połączoną z karaoke, a każdy z uczestników otrzymał dyplomik oraz upominek. Opiekę nad dziećmi, pod czujnym okiem kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej p. Krystyny Dusik sprawowali: Joanna Kobiela, Zofia Piechocińska i Aleksander Piasecki. 15

16 SP nr 1 Osiek naszej szkole organizowany był międzygminny konkurs literacki związany z postacią W naszego patrona. Napłynęło wiele ciekawych prac. Laureatami zostali: w kategorii proza I miejsce-sylwia Bochenek za pracę Dobra Królowa ZSP 1 Osiek, II miejsce-marta Kuźma Spotkanie z Królową Jadwigą SP 2 Osiek, Anna Pawlica Wojna i Miłość ZSP Głębowice, III miejsce Anna Sobecka Jagiełło i Krzyżacy ZSP 1 Osiek, Aleksandra Matlak O Władysławie, Jadwidze i małej Elżbiecie ZSP 1Osiek. w kategorii poezja I miejsce-dorota Raj Walka SP Grojec, II miejsce- Dominika Walczyk Władysław Jagiełło SP Grojec, III miejsce- Gabriela Matlak Wierszowany żywot Władysława Jagiełły SP 2 Osiek. Gratulujemy! MATEMATYCZNY KANGUR W tym roku szkolnym aż 57 uczniów naszej szkoły zmagało się z trudnymi zadaniami i łamigłówkami matematycznymi. Wśród uczestników KAN- GURKA z klas drugich bardzo dobry wynik uzyskała Anna Mrozik, w kategorii MALUCH bardzo dobry wynik uzyskał Sebastian Gołba, a wyróż- SP nr 2 Osiek okazji 217. rocznicy uchwalenia przez Polaków Z Konstytucji 3 Maja w dniu r. odbył się apel. Uczniowie klas V i VI przygotowali z p. M. Borkowską program artystyczny pt. To jest mój KONKURSY Konstytucja 3 Maja kraj, natomiast chór uczennic z klas II i IV zaśpiewał okolicznościowe pieśni. Całej uroczystości tonienia: Krzysztof Kusak, Marcin Płonka i Patryk Tomala. Natomiast w kategorii BENIAMIN: wyróżnienie Tomasz Kramarczyk i Michał Momot. ORTOGRAFIK Laureatami Międzygminnego Konkursu, który odbył się w Głęowicach zostali: Marcin Płonka I miejsce, Agnieszka Kawczak III miejsce i Julia Płonka - III miejsce. W następnym etapie Konkursie Powiatowym, który miał miejsce w Bulowicach Marcin Płonka i Julia Płonka zajęli III miejsce, a Agnieszka Kawczak otrzymała wyróżnienie. Sprostowanie W statystyce najlepszych uczniów w SP Nr. 1 w Osieku wkradł się błąd w klasie VI b u Sylwi Bochenek powinno być 5,44, a nie 5,36. warzyszyła prezentacja multimedialna, w czasie której mogliśmy obejrzeć najpiękniejsze zakątki Polski. Jesteśmy Polakami, dlatego powinniśmy pamiętać o tak ważnych wydarzeniach w dziejach naszego kraju. Takie uroczystości nam o nich przypominają. Sukcesy naszych uczennic W zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Polance Wielkiej Międzygminnym Konkursie Ortograficznym Mistrz ortografii III miejsce zajęła Marta Kuźma z klasy VIa, a IV Klaudia Waksmundzka z klasy IV. II miejsce w zorganizowanym przez Zespół Szkół Przedszkolno Szkolnych w Osieku konkursie literackim Władysław Jagiełło ludzie i epoka w kategorii prozy zajęła Marta Kuźma z klasy VIa, a III w kategorii wiersz Gabriela Matlak z klasy IV. Wyróżnienie w konkursie plastycznym otrzymała Paulina Depta z klasy I. 16

17 Z wizytą w przedszkolu w Głębowicach Głębowickie dzieci lubią swoje przedszkole. Jest komplet zapisanych maluchów, a chętnych byłoby jeszcze więcej, gdyby pozwoliła na to większa ilość miejsc. Do przedszkola w Zespole Szkolno Przedszkolnym uczęszcza 50 dzieci, wśród nich w tym roku szkolnym 14 osób stanowi zerówka. Cieszymy się, że przedszkolaki mamy u siebie. mówi dyrektor Zespołu p. Urszula Babińska. - Dzięki temu możemy obserwować rozwój naszych przyszłych uczniów od najmłodszych lat, a tym samym w porę szukać pomocy u specjalistów, gdy zachodzi taka potrzeba i zapobiegać ewentualnym niepowodzeniom szkolnym. Także wcześniej odkrywamy talenty, które rozwijane od przedszkola poprzez szkołę podstawową, mają szansę zaowocować licznymi sukcesami dziecka szczególnie uzdolnionego oraz dają możliwość czuwania nad jego prawidłowym rozwojem i ukierunkowaniem. Już z daleka w oknach przedszkola widać kolorowe postaci z Muminków, które co dzień witają wchodzących. A dalsza droga do szatni i sali też wygląda bardzo przyjaźnie i zachęca do wejścia. Razem z przybyłymi do przedszkola wchodzą namalowane zabawne dzieci ze swoimi pieskami, kotkami i misiami. Dalej widnieją: dyplomy przedszkolaków (zapełniające już niemal całą ścianę), zawsze aktualne informacje dla rodziców o tym, co dzieje się w przedszkolu i wielka, niezwykła galeria dziecięcych prac, gdzie każdy maluch może z dumą pokazać mamie, co zrobił na zajęciach. Przedszkole zajmuje dwie obszerne sale z nowoczesnym wyposażeniem edukacyjnym. Dzieci mają tu do dyspozycji między innymi teatrzyk kukiełkowy oraz 2 komputery, które są wykorzystywane do pracy indywidualnej. Maluchy znajdują tu, oprócz zabawy i fachowej opieki, bogatą ofertę zajęć edukacyjnych. Mogą także zdobywać podstawy języka angielskiego. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem, a występy dzieci przed wiejską publicznością są zawsze gwoździem programu. Maluchy także chętnie prezentują się na szkolnej scenie, a podczas uroczystości czy zabaw uczestniczą w zajęciach wspólnych dla całego Zespołu. Nic więc dziwnego, że do pierwszej klasy przychodzą bez dawnej tremy i pewne siebie, bo zżyte już z nowym środowiskiem. Pracujące tu nauczycielki: Magdalena Bąbacz, Maria Lach i Małgorzata Lichańska bardzo się starają, aby powierzone im dzieci czuły się szczęś- ZSP w Głębowicach liwe, bezpieczne i odnosiły sukcesy. Przedszkolaki uczestniczą więc w wielu konkursach, co często wiąże się z wyjazdami. Wtedy pomagają rodzice i dyrekcja ZSP. A ponieważ mamy sporo dzieci uzdolnionych artystycznie, toteż lista zdobytych przez nie nagród i wyróżnień w roku szkolnym 2007/08 jest bardzo długa! Oto ona: I miejsce dla grupy Pupilki prowadzonej przez p.: M. Lichańską i M. Bąbacz na Festiwalu piosenki religijnej w Polance Wielkiej. I miejsce dla grupy tanecznej pod opieką p. M. Lichańskiej w Ogólnopolskim konkursie tańca Tańczyć każdy może w Krakowie. II miejsce w Międzynrodowym konkursie plastycznym Przyroda w moim kraju za album wykonany przez 15 przedszkolaków. Wyróżnienie dla Kingi Hrapkowicz w Ogólnopolskim konkursie plastycznym Mój azyl. Wyróżnienie dla Zuzanny Bogunia w Ogólnopolskim konkursie plastycznym w Krakowie Podróż po Polsce. Wyróżnienia dla Weroniki Płonki w Ogólnopolskim konkursie plastycznym Wielkanoc w tradycji polskiej w Pabianicach oraz w Ogólnopolskim konkursie plastycznym Matka w oczach dziecka w Wieluniu. Wyróżnienia I stopnia dla Andżeliki Nikliborc i Weroniki Płonki w Regionalnym konkursie plastycznym Moje marzenia w Oświęcimiu. I miejsce dla Miriany Paletko, II miejsce dla Justyny Domasik i III miejsce dla Zuzanny Bogunia oraz wyróżnienie dla Andżeliki Nikliborc w Ogólnopolskim konkursie plastycznym Wróbelek w czterech porach roku w Krakowie. Wyżej wymienione konkursy przygotowała p. Małgorzata Lichańska. A oto osiągnięcia zerówki: Wyróżnienie i II miejsce dla zerówki w Ogólnopolskich konkursach plastycznych: Akademia Misia Haribo oraz Moja Rodzina w Warszawie (opiekun p. M. Lach). II miejsce dla Martyny Brańki w Ogólnopolskim konkursie plastycznym Kochajmy tatę w Katowicach (p. M. Lach). III miejsce dla Michała Lacha w Ogólnopolskim konkursie ekologicznym Żywioły pod lupą w Elblągu (p. M. Lach). I miejsce dla Martyny Brańki i wyróżnienia dla Dominiki Leśniak oraz Kingi Hrapkowicz w Ogólnopolskim konkursie Wędrujacy Pasterz w Bydgoszczy ( p. M Lach i p. S. Klimczyk). I miejsca dla Dominiki Leśniak, Tomasza Walusa i Patrycji Dusik w Ogólnopolskim konkursie Kolorowe Mandale w Koszalinie (p. M. Lach). Główna nagroda organizatora dla Kingi Hrapkowicz w Ogólnopolskim konkursie plastycznym Portret Rodziców w Michałowie. I miejsce dla Julii Mazgaj i wyróżnienia dla Tomasza Cinala oraz Martyny Brańki w Ogólnopolskim konkursie ekologicznym Ziemia moja planeta w Gdyni (p. M. Lach). I miejsca dla: Patrycji Dusik, Michała Lacha, Wojciecha Cinala, Tomasza Walusa w Ogólnopolskim konkursie plastycznym Obraz czterech pór roku w literaturze M. Kownackiej we Wrocławiu (p. M. Lach, p. M. Bąbacz, p. S. Klimczyk). 17

18 Osiek Przedszkolaki Już od kilku lat organizowane są wyjazdy przedszkolaków do teatru. W kwietniu zaplanowano wyjazd do Banialuki na przedstawienie Czerwony Kapturek oraz do Figloparku w Bielsku-Białej. Dzieci z wielką uwagą i zainteresowaniem obejrzały sztukę, przeżywały przygody razem z Czerwonym Kapturkiem, wielkimi brawami podziękowały aktorom za ich występ. Po przedstawieniu dzieci wraz z opiekunami pojechały do Figloparku. Tam spędziły dwie godziny na zabawie w suchym basenie, na zjeżdżalniach, dmuchanych skoczniach, podwieszanych ścieżkach oraz w labiryntach. Radości i zabawy było wiele. Wreszcie zmęczone ale szczęśliwe wróciły do domu Dzień Dziecka tradycyjnie odbył się w udekorowanym ogrodzie przedszkolnym. Panie nauczycielki przygotowały dla dzieci wiele atrakcji i niespodzianek. Przymuzyce i przebojach dziecięcych przedszkolaki świętowały swój dzień. Na zakończen ie każde dziecko otrzymało słodki upominek, a do sal przybyły nowe zabawki W ramach obchodów Dnia Dziecka w naszej gminie, przedszkolaki wraz z rodzicami zostały zaproszone na festyn organizowany przy Urzędzie Gminy. Dzieci brały udział w konkursach: plastycznym, sprawnościowym przygotowanych przez nauczycielki z Przedszkola, w których każde dziecko otrzymało nagrodę, miały okazję obejrzeć pokaz walk rycerskich, posłuchać dziecięcych przebojów, pozjeżdżały na dmuchanej zjeżdżalni. Pogoda i humory wszystkim dopisały. Uczeń na wsi Informujemy, że gmina Osiek przystępuje do realizacji programu PFRON Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Kto może uzyskać dofinansowanie kosztów nauki? Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który: 1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), 3) posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Osiek, 4) nie był w przeszłości stroną umowy w PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie i nie posiadający wymagalnych zobowiązań wobec PFRON. Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o Głębowice Zielona szkoła-łeba Od do r. wszyscy uczniowie klasy III przebywali na Zielonej Szkole w ośrodku wypoczynkowym STAR w Łebie. Podczas pobytu nad morzem zwiedziliśmy krainę gór piaskowych ruchome wydmy w Słowińskim Paku Narodowym. Najpierw jechaliśmy Bajkową Kolejką, następnie płynęliśmy statkiem przez jezioro Łebsko. Dotarliśmy do wyrzutni rakietowej z czasów II wojny światowej. Pieszo udaliśmy się malowniczym szlakiem na szczyt Łąckiej Góry najwyższej wydmy ( 43 m n. p. m ), z której roztacza się niezapomniany widok na polską Saharę, Jezioro Łebsko i Bałtyk. Kolejną atrakcją była wycieczka do Gdyni i Gdańska. W Gdyni zwiedziliśmy oceanarium, zobaczyliśmy okręt wojenny Błyskawica oraz żaglowiec Dar Pomorza. W Gdańsku wysłuchaliśmy koncertu organowego w Katedrze Oliwskiej. Potem udaliśmy się do najstarszej części miasta. Zwiedziliśmy Kościół Mariacki z cennymi zabytkami, przeszliśmy Długim Targiem podziwiając po drodze piękne kamieniczki. W oknie jednej z nich ukazała się Panienka z Okienka. Zobaczyliśmy Fontannę Neptuna, Ratusz, Dwór Artusa, dźwig portowy Żuraw. Wielką atrakcją był również rejs po morzu katamaranem Kubuś. Poznaliśmy historię Łeby, którą ciekawie opowiedział nam przewodnik Kolejki Słowińskiej. W trakcie długich spacerów po Łebie byliśmy częstymi gośćmi portu rybackiego i portu jachtowego. Wiele czasu spędzaliśmy na plaży budując zamki z piasku, grając w piłkę i opalając się. Poznaliśmy uczniów z innych rejonów Polski. Braliśmy udział we wspólnej dyskotece, rozgrywkach sportowych i ognisku. Mogliśmy zobaczyć piękne zachody słońca. Nad Bałtykiem dopisywały nam humory i słoneczna pogoda. Uczniowie klasy III z wychowawczynią. przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny. W ramach programu przysługują dotacje w wysokości: - na niepełnosprawnego ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum: do 2000,- zł / rok - na niepełnosprawnego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej: do 3000,- zł / rok - na niepełnosprawnego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej płacącego czesne: do 4000,- zł / rok Na co przeznaczone jest dofinasowanie? Przyznana ze środków PFRON pomoc finasowa dla Wnioskodawcy, w ramach programu, może obejmować następujące koszty: 1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, 2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne). 18

19 Pokoje naszych dzieci dość często wyglądają jak pobojowisko. Porozrzucane ubrania, zabawki, książki, trudno przez pokój przejść. Dobrym sposobem na to jest kupienie dziecku skrzynek lub segregatorów tak aby każda rzecz w pokoju miała swoje miejsce. W ten sposób utrzyma łatwiej porządek, a mama nie będzie się denerwować, że jest bałagan. Częste napominanie dziecka, że zostawiło po sobie nieporządek wzmacnia w nim tylko bunt i przekorę. Upominanie posprzątaj, poukładaj, przynosi w efekcie odwrotny skutek, a rodzice zazwyczaj denerwują się i myślą tylko o tym, jak przetrwać kolejny dzień. Co zrobić, aby nasze dzieci były grzeczne, odpowiedzialne i posłuszne? Jeśli naszemu maluchowi zdarzyło się jakieś drobne nieszczęście, pierwsza nasza reakcja to znów to samo, a ileż razy ja to mówiłam (mówiłem) nie rób tego, a ty swoje, jak zwykle. W miejsce tego zdania spokojnie spytaj córkę lub syna jak można mu pomóc w tej konkretnej sytuacji, a wspólnie zawsze możemy sobie poradzić. Trzeba pozwolić dzieciom na przykład na nalanie mleka czy herbaty do kubeczka chociaż miałby być przy tym zalany stół. Ostra reakcja rodzica nie nauczy dziecka ostrożności, tylko cierpliwością możemy osiągnąć efekty. Należy włączać dziecko w rozwiązywanie problemów oczywiście tych dotyczących jego. Wieczne zrzędzenie rodziców nie nauczy dziecka odpowiedzialności, zastanów się lepiej co możesz zrobić sama, wspólnie z mężem, rodzeństwem, a nie co nakazywać lub zakazywać. Dość często nasze dzieci domagają się pomocy w odrabianiu zadań szkolnych zadanych do domu. Jeśli nie ma zaległości, idzie zwyczajnym tokiem nauczania, nie ma potrzeby pomagać mu, ale trzeba dziecku uświadamiać, że jest w stanie samo odrobić zadanie. Trzeba wpajać, że jest w stanie samo podołać tym trudnościom. Należy dziecko utwierdzać w Rozmawiać, czy nie? 19 O wychowaniu... przekonaniu że jest dobre i świetnie poradzi sobie z takim prostym zadaniem. Jeśli dziecko nie jest pewne na czym polega zadnie, wytłumacz mu polecenie, a następnie wycofaj się. Nigdy nie pisz dziecku wypracowania, taka pomoc jest bardzo szkodliwa, ponieważ dziecko niczego się nie nauczy i będzie myśleć, że mama zrobi za niego, po co się męczyć, kiedy w domu jest sługa do odrabiania lekcji, dziecko najzwyczajniej rodzica zacznie wykorzystywać. Czy włączać dziecko w prace domowe? To bardzo ambitne zadanie rodziców. Dobrze jest pracować w domu przez zabawę, można zorganizować wyścigi, konkursy, trzeba robić to na wesoło, z poczuciem humoru. Kiedy będzie starsze to należy wtedy uświadamiać, kto w rodzinie, o jakiej porze ma coś do zrobienia, tak aby wszystko było jasne. Należy przypominać dziecku jakie grożą konsekwencje z niewypełnionego zdania, trzeba wcześniej umówić się co do kwestii kar i nagród (oczywiście nagrodą nie mogą być pieniądze). W tej kwestii trzeba być bardzo stanowczym (nie należy dziecka zbytnio przemęczać, prace drobne ale dobrze wykonane przynoszą więcej satysfakcji i zadowolenia, aniżeli dużo pracy i byle jak wykonanej) i nie przejmuj się tym jeśli twoje dziecko pójdzie któregoś wieczora spać bez kolacji. Każdy rodzic musi być przygotowany na to, że dziecko próbuje wyprowadzić go z równowagi. Jeśli tak by się stało, nie obrażaj się na dziecko (nie ma nic gorszego w wychowaniu dziecka jak milczenie rodzica) odpowiadaj dziecku krótko i jednoznacznie. I najważniejsza sprawa tego felietonu to ta, że cała sztuka w wychowaniu każdego, polega na tym, żeby z dzieckiem czy dorosłym rozmawiać, zwyczajnie rozmawiać i być konsekwentnym! Pamiętaj, że angażowanie dziecka w rozwiązywanie trudnych spraw jest niską ceną w porównaniu z jego w przyszłości dojrzałą odpowiedzialnością. Warto! Rozalia Ćwiertnia Strażacy na piątkę Godnym podkreślenia i podziękowania jest coroczna praca druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej z Osieka którzy uczestniczą w sprzątaniu i koszeniu starego cmentarza. W tym roku w pracach uczestniczyli druhowie: Grzegorz Leśniak, Marian Sobecki, Konstanty Neczek, Marek Leśniak, Mirosław Szczepaniak, Bogdan Płonka, Jarosław Tomala, Adam Żmuda, Mateusz Jekiełek, Mateusz Rusek i Artur Zieliński. Dziękujemy! Dziękujemy również OSP z Osieka za wsparcie finansowe dla dzieci z okazji uroczystości Dnia Dziecka w Osieku i Głębowicach. 5 sierpnia OSP Osiek i OSP Bielany około godziny 16:00 gasili podpalone ściernisko przy ul. Włosieńskiej w pobliżu budynku nr 20. W gaszeniu pożaru brało udział 18 strażaków. 7 sierpnia strażacy brali udział w akcji gaszenia kombajnu zbożowego przy ul. Czereśniowej.

20 Nasi Mieszkańcy Użyty w tytule przymiotnik nie jest przypadkowy, ale też niełatwo tę rodzinę opisać. Państwo Bożena i Mariusz Szumerowie z córkami Ewą i Joasią mieszkają na ulicy Brzozowej. Byli już bohaterami reportaży prasowych i telewizyjnych, ale czy mieszkańcy Osieka wiedzą dlaczego? Kilka lat temu rodzice zostali dawcami nerek dla swoich córek. Każdy z nich żyje z jedną nerką. Dla wielu byłby to dramat, ale im można pozazdrościć optymizmu i aktywności. Od 2006 roku rodzina Szumerów należy do Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji, które organizuje spotkania, zawody, wyjazdy i gromadzi fundusze od sponsorów. Dzięki nim w dniach Niezwykła rodzina m i rzucie piłeczką palantową, a Asia i Ewa w biegu na 60 m i rzucie piłeczką palantową. W sumie zdobyli 8 medali, r. cała rodzina wyleciała z Okęcia do Rovaniemi w Finlandii na światowe igrzyska dla dzieci po przeszczepach Nicholas Cup. Po zawodach w narciarstwie dzieci otrzymały medale z rąk świętego Mikołaja. Była to też okazja do zwiedzenia wioski św. Mikołaja i wspólnego zdjęcia z nim. Wróciliśmy zadowoleni, pełni wrażeń i marzeń, aby powrócić do pięknej Finlandii, ponieważ takiej zimy, jaka była tam, u nas już chyba nigdy nie będzie - wspominają. Wyjazd był możliwy tylko dzięki sponsorom. Od 4. do 7. czerwca w Toruniu odbyły się III Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce, tenisie i pływaniu dla osób po przeszczepach i dializowanych. Organizatorem było PSSPT. Rodzice jako dawcy brali udział w biegu na 100 które wręczyła pani Grażyna Rabsztyn była sprinterka. Poza tym mieli okazję zwiedzić miasto Mikołaja Kopernika, które ich zachwyciło. W czasie wyjazdów poznają innych ludzi po przeszczepach, uczą się, jak radzić sobie dalej w życiu. W lipcu w Iwoniczu Zdroju odbyły się I Iwonickie Dni Transplantacyjne Życie z życia muzyka medycyna - sport. Brali udział w warsztatach sportowych, panelu medycznym. Dowiedzieli się, że w Małopolsce jest bardzo mało pobrań narządów od dawców żywych jak i od zmarłych. Odbyła się Msza Św. w intencji dawców, biorców narządów i lekarzy. Ks. dr Andrzej Chmura w przepięknej homilii przekazał potrzebę ofiarowania narządów do przeszczepiania od osób po śmierci i żywych dawców jako dar ogromnej miłości bliźniego. Na zakończenie kilkudniowej imprezy odbył się wspaniały koncert Pawła Kukiza i Piersi. Paweł ma córeczkę po przeszczepie i jest zaprzyjaźniony z PSSPT. Joasia jest uczennicą Gimnazjum w Osieku, a Ewa właśnie ukończyła SP Nr 1 i też będzie uczennicą naszego Gimnazjum. Oprócz lekcji wych. fiz. dziewczyny każdego roku wyjeżdżają na zgrupowania i uprawiają sport. Taka postawa buduje, jeśli brać pod uwagę tych, którzy szukają byle pretekstu, aby nie ćwiczyć. Jest jeszcze jeden powód, dla którego nazwałam tę rodzinę niezwykłą. Pan Mariusz co roku włącza się w organizowanie akcji WOŚP służąc swoim samochodem. Pani Bożena swój talent krawiecki wykorzystuje szyjąc stroje dla zespołów tanecznych. Mimo pracy zawodowej oraz ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia swojego i córek służą pomocą i zadziwiają aktywnością. Jeszcze raz sprawdza się sentencja Kto potrafi oddać wszystko, nie straci niczego. Krystyna Czerny 20

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

tokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batowice 3 1 SIĘ Dnia

tokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batowice 3 1 SIĘ Dnia 1+ g^mlny ZIELONKI ^VVPtYNĘę9 0 tokół 3 1 SIĘ- 2012 Dnia 19.08.2012 Z eb\anie ofrrarzył^p. Krzysztof Król w związku z brakiem frekwencji do podejmowania uchwał C^maganc 25 osófeafohecnych bvio 18). Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r.

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 17.30 Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice

Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice które odbyło się dnia 09.03.2013 r. o godzinie 17.15 w drugim terminie z uwagi na niska frekwencję. W chwili rozpoczęcia obrad na Sali obecne

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji

Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji Nr OR.0002.3.2016.J.W. Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji 2014 2018 Obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.10.2015 PROTOKÓŁ z X sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 24 czerwca 2015 r. (godz. 18:00) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Rzemieślniczej 10 w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny, zadania samorządu

Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny Polski Jednostka administracyjna Liczba w Polsce Organ uchwałodawczy Organ wykonawczy Nazwa urzędu Szczebel gminy Gmina wiejska 1586 Rada

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 41/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 07.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 41/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 07.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Robert Kozłowski Członek Zarządu 4. Marcin Wójcik Sekretarz 5. Bogdan Polak Skarbnik Protokół nr 41/V/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 Bestwina, dn. 27 marca 2013r. P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) odbytej w dniu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba Zebranie sprawozdawcze 21.02.2012 r. Poręba Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola wydatków poniesionych na remonty dróg gminnych ze środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku Miejsce obrad : Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 maja 2016 roku

Protokół nr XIX/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 maja 2016 roku WRZ.0002.5.2016 Protokół nr XIX/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 maja 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 20 maja 2016 roku o godz. 13.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r.

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 12.05 Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński, 2. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju POKL 2011 W związku z realizacją projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła III sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r.

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Protokół z xxx Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Sesja odbyła się w Sali Urzędu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni Radni Andrzej Szymański

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo