Usługa Operational Visibility Service

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługa Operational Visibility Service"

Transkrypt

1 Usługa Operational Visibility Service Numery katalogowe: MSO-TR0-30 do 499 kontrakt 36-miesięczny MSO-TR1-30 do 999 kontrakt 36-miesięczny MSO-TR2-30 do 1499 kontrakt 36-miesięczny MSO-TR3-30 do 1999 kontrakt 36-miesięczny MSO-TR4-30 do 2499 kontrakt 36-miesięczny MSO-TR5-30 ponad 2499 kontrakt 36-miesięczny MSO-TR0-50 do 499 kontrakt 60-miesięczny MSO-TR1-50 do 999 kontrakt 60-miesięczny MSO-TR2-50 do 1499 kontrakt 60-miesięczny MSO-TR3-50 do 1999 kontrakt 60-miesięczny MSO-TR4-50 do 2499 kontrakt 60-miesięczny MSO-TR5-50 ponad 2499 kontrakt 60-miesięczny MSO-OVS-10-R PRZEDŁUŻENIE umowy ws. usługi Operational Visibility Service na 1 rok MSO-OVS-20-R PRZEDŁUŻENIE umowy ws. usługi Operational Visibility Service na 2 lata MSO-OPT-SRVC dodatkowe usługi zaawansowane w ramach usług Operational Visibility Services INFORMACJE OGÓLNE Usługa Operational Visibility Service (OVS) to produkt serwisowy dostępny dla Klientów firmy Zebra, zapewniający widoczność Urządzeń i wgląd w informacje o ich wykorzystaniu i pracy w środowisku operacyjnym Klienta. Środowisko operacyjne obejmuje zwykle różne lokalizacje należące do Klienta (np. punkt sprzedaży detalicznej, magazyn, trasy usług terenowych itd.) oraz placówki należące do stron trzecich (np. centrum serwisowe Zebra, magazyn urządzeń zastępczych, punkt przeładunkowy itd.). Celem usługi OVS jest zapewnienie Klientowi aktualnych informacji o położeniu wszystkich jego Urządzeń (komputerów przenośnych, drukarek sieciowych itd.), ich stanie (np. o krytycznych zdarzeniach dotyczących baterii, sile sygnału WLAN itd.) oraz wykorzystaniu. Dodatkowo w ramach usługi OVS dostarczanych będzie szereg raportów serwisowych (np. zgłoszenia klienta, lista napraw, spis urządzeń zastępczych, historia zgłoszeń do pomocy technicznej, wdrażanie urządzeń itd.), zależnie od konkretnego przypadku, kiedy dane te zostaną przekazane do bazowej Platformy Asset Visibility Platform (AVP), jak opisano poniżej.

2 Usługa OVS jest świadczona z wykorzystaniem Platformy AVP, która obejmuje oparte na chmurze narzędzie do zarządzania urządzeniami mobilnymi (Narzędzie MDM), portal serwisowy (Portal OVS) oraz różne połączenia do przekazywania danych do Zebry. Opcjonalnie usługa OVS może także być podłączona do systemów obsługi zaplecza Klienta. Wykorzystywanym Narzędziem MDM jest SOTI MobiControl, a OVS obejmuje dostęp upoważnionych użytkowników do Narzędzia MDM.

3 OVS Stan zasobów, trendy wykorzystania, lokalizacja, statystyki i raporty dotyczące urządzeń Pulpit operacyjny, konfigurowaln e widoki i progi Raporty i statystyki oparte na danych ze środowiska operacyjnego Kompleksowa usługa oparta na chmurze, w tym konsola MDM Korzyści Widoczność całej floty urządzeń Zebra w firmie i nie tylko Uzyskanie dogłębnych informacji operacyjnych Możliwość identyfikacji i lokalizacji urządzeń i drukarek przenośnych w firmie oraz dostęp do informacji o ich stanie Korzystanie z usługi zarządzanej na bazie platformy wzrostu, współpracy, najlepszych praktyk i skalowalności doświadczenia ze wsparciem ze strony Zebra Technologies. Wielkość rozwiązania Urządzeń Kod produktu Opis Wprowadzenie do infrastruktury 30/ / / / MSO-TR4-30/ / R PRZEDŁUŻE NIE na 1 rok R PRZEDŁUŻE NIE na 2 lata MSO-TR0- MSO-TR1- MSO-TR2- MSO-TR3- MSO-TR5- MSO-OVS-10- MSO-OVS-20- MSO-OPT- SRVC dodatkowe usługi zaawansowane Oparta na chmurze platforma zarządzania i integracji, zapewniająca widoczność i znacznie ulepszoną kontrolę Rozwiązanie opracowane specjalnie z myślą o zasobach o krytycznym znaczeniu dla firmy w wybranych branżach Opracowane dla mobilnych urządzeń komputerowych i drukarek przenośnych Zebra Zakres usług: od podstawowej widoczności zasobów po transformacyjne, głęboko zintegrowane usługi zdefiniowane na podstawie umowy SLA i zapewniające określone wyniki biznesowe Obejmuje wprowadzenie pulpitu operacyjnego i platformy MDM oraz podstawowej konfiguracji MDM. Docelowe ramy czasowe to 4 tygodnie od finalizacji zamówienia do przygotowania narzędzia MDM i portalu do działania. Termin finalizacja zamówienia oznacza, że otrzymano zlecenie, formularz zamówienia klienta został wypełniony i złożony, formularz (szablon) konfiguracji MDM został wypełniony i zatwierdzony przez firmę Zebra. 1. OPIS PODSTAWOWYCH USŁUG 1. Usługi OVS firmy Zebra Zarządzany hosting Narzędzia MDM i Portalu OVS:

4 Konfiguracją Narzędzia MDM zajmie się Zebra i jest to włączone w cenę OVS. Klient musi jednak podać dane w obowiązującym Formularzu Informacji MDM, aby Zebra mogła przeprowadzić konfigurację. Zadania firmy Zebra: Utworzenie grup Urządzeń (struktura folderów). Klient odpowiada za utworzenie konkretnych profili Urządzeń. Dodanie reguł Urządzeń. Zebra utworzy do 4 reguł urządzeń dla każdego modelu Urządzenia. Zakłada się, że dodawane reguły Urządzeń wskazują na grupę _Staging (instalacja i konfiguracja) w strukturze drzewa/grup. Utworzenie do 10 profili powiadomień, wyłączając odbiorców wiadomości . Klient odpowiada za utworzenie i prowadzenie listy dystrybucji dla odbiorców wiadomości w profilach powiadomień. Utworzenie maksymalnie do 100 lokalizacji + 10 reguł alertów (wyłączając reguły stref geofence) dla grup Urządzeń (nie dla indywidualnych urządzeń). Klient odpowiada za utworzenie i prowadzenie listy grupy dystrybucji przez . Utworzenie maksymalnie do 20 reguł zbierania danych dla grup urządzeń. Klient odpowiada za wszelkie modyfikacje lub dodatki po uruchomieniu OVS. Utworzenie reguł automatycznej relokacji dla każdej lokalizacji na podstawie zakresu adresów IP, jeśli obsługa jest zapewniana przez Narzędzie MDM. Klient odpowiada za wszelkie modyfikacje lub dodatki po uruchomieniu OVS. Utworzenie do 10 reguł synchronizacji plików tylko dla całych grup urządzeń. Reguły synchronizacji plików nie są weryfikowane są tworzone i dostarczane przez Klienta. Klient odpowiada za wszelkie modyfikacje lub dodatki po uruchomieniu OVS. Utworzenie/zapewnienie konfiguracji serwera Narzędzia MDM oraz certyfikatu Urządzeń. (Bez określonego limitu.) Klient odpowiada za dostarczenie informacji o infrastrukturze swojej firmy w celu utworzenia reguł. Utworzenie do 4 menu blokady (lockdown) na każdy model Urządzenia. Klient odpowiada za utworzenie reguł kontroli aplikacji i kontroli funkcji. Konfiguracja Portalu OVS z Narzędziem MDM i systemami danych zaplecza Zebry, aby możliwe było tworzenie raportów (opisanych w części 2 poniżej). Testowanie Narzędzia MDM i Portalu OVS oraz dostarczenie Klientowi listy kontrolnej. Bieżące dostosowywanie hierarchii Narzędzia MDM zgodnie z życzeniami Klienta. Zebra pobierze opłatę za każde dostosowanie po wstępnej konfiguracji (opisanej w punkcie (a) powyżej), która będzie oparta na aktualnej w danym czasie stawce godzinowej Zebry. Szkolenie internetowe dotyczące funkcji i obsługi Portalu OVS. Kursy szkoleniowe SOTI oferowane przez akademię SOTI dostępne są także w firmie Zebra. Szkolenie internetowe z naciskiem na najlepsze praktyki w procesach operacyjnych przy używaniu funkcji AVP w celu zarządzania i śledzenia Urządzeń. Utworzenie pulpitu portalu Użytkownika Końcowego i/lub pulpitu portalu Klienta odpowiednio do zastosowania.

5 Zapewnienie użytkownikom dostępu do widoków pulpitu. 2. Raporty OVS firmy Zebra a. Raporty operacyjne (dostępne dla wszystkich Urządzeń) Zebra będzie dostarczać następujące raporty w ramach usługi OVS, pod warunkiem dostępności danych dotyczących Urządzeń. Wszystko, co nie jest objęte raportami podanymi poniżej, jest usługą niestandardową i podlega dodatkowym opłatom. Raporty dotyczące Urządzeń: spis urządzeń, aktywne urządzenia, nowe aktywne urządzenia, urządzenia niebędące w kontakcie. Klient odpowiada za prowadzenie aktualnego spisu urządzeń. Raporty dotyczące wykorzystania: niewykorzystywane urządzenia, pamięć fizyczna, pamięć masowa, lokalizacja GPS, siła sygnału WWAN, siła sygnału WLAN Raporty dotyczące baterii: krytyczne zdarzenia dotyczące baterii, szybkość rozładowania baterii, poziom naładowania baterii urządzeń b. Raporty operacyjne dla drukarek Zebra W Portalu OVS będą dostępne następujące raporty. Wszystko, co nie jest objęte raportami podanymi poniżej, jest usługą niestandardową i podlega dodatkowym opłatom. Raporty dotyczące Urządzeń: spis urządzeń, aktywne urządzenia, urządzenia niebędące w kontakcie. Klient odpowiada za prowadzenie aktualnego spisu urządzeń. Raporty dotyczące baterii: krytyczne zdarzenia dotyczące baterii i poziom naładowania baterii urządzeń Raport dotyczący działania: dane licznika drukarki Aby możliwe było dostarczanie powyższych raportów operacyjnych, w placówce (placówkach) Klienta musi być zainstalowany system Windows Server 2008 R2 z minimum 4 GB RAM, podwójnym procesorem 2,5 GHz i dyskiem twardym 40 GB. W celu instalacji i konfiguracji serwera potrzebnego do dostarczania raportów operacyjnych wymagane będą zaawansowane usługi firmy Zebra. c. Raporty serwisowe (dostępne tylko dla Urządzeń Zebra) W ramach usługi OVS Zebra będzie dostarczać następujące raporty. Wszystko, co nie jest objęte raportami podanymi poniżej, jest usługą niestandardową i podlega dodatkowym opłatom. Raporty Punktu Serwisowego dla zgłoszeń Klientów obsługiwanych bezpośrednio przez firmę Zebra, dla których w systemie zostały otwarte zgłoszenia:

6 zaległe zgłoszenia, archiwum zgłoszeń Raport dotyczący zaległych napraw: Opis usług firmy Zebra raporty dotyczące napraw dla wykonywanych dla Klienta napraw obsługiwanych bezpośrednio przez firmę Zebra W ramach OVS Zebra będzie mieć uprawnienia dostępu do danych dotyczących Urządzeń i napraw. 3. Punkt Serwisowy a. Usługa OVS będzie wspierana zgodnie z aktualną Umową Serwisową Klienta z firmą Zebra. Informacje na temat godzin otwarcia Punktu Serwisowego oraz adres i telefon kontaktowy Klient znajdzie w odpowiedniej Umowie Serwisowej (Umowach Serwisowych) z firmą Zebra. b. Klient może zwrócić się do Punktu Serwisowego o pomoc w następujących sprawach: problemy z dostępem do Portalu resetowanie hasła, problem z zalogowaniem nieprawidłowe wyświetlanie danych w Portalu OVS problemy z danymi w raportach lub pobieraniem/zapisywaniem raportu dostęp do SOTI resetowanie hasła, problem z zalogowaniem dostępność SOTI sprawność/niesprawność, ale z wyłączeniem agenta urządzenia mobilnego i/lub nieprawidłowych informacji od agenta do SOTI MDM pomoc przy wypełnianiu raportu sprawy. c. Czas reakcji. Na zgłoszenia dotyczące Portalu OVS i Narzędzia MDM Zebra będzie odpowiadać w ciągu czterech (4) godzin roboczych w zwykłych godzinach roboczych. Zgłoszenia dotyczące Portalu OVS i Narzędzia MDM oraz zgłoszenia przekazane na wyższy poziom kompetencji będą następnie rozwiązywane w zwykłych godzinach roboczych. 4. Portal OVS: Zebra zapewni dostęp do Portalu OVS wyznaczonemu kierownikowi technicznemu projektu w firmie Klienta. Osoba ta będzie odpowiedzialna za zapewnienie dostępu innym użytkownikom Klienta (do maksymalnej liczby licencji określonej w Formularzu Informacji MDM); obejmuje to uprawnienia i ograniczenia dostępu użytkowników. Klient zadba o to, aby każdy użytkownik zaakceptował umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) firmy Zebra przed rozpoczęciem korzystania z Portalu OVS. Realizacja i dostępność a. Docelowa dostępność Portalu OVS wynosi 99% (wyłączając planowane okresy konserwacji). Jest to poziom docelowy dostępności, który nie jest gwarantowany. b. Docelowy czas zapewnienia dostępności Portalu OVS to cztery (4) tygodnie od złożenia zamówienia. Przy tym zakłada się, że Klient poprawnie wypełnił Formularz Informacji MDM w ciągu jednego (1) tygodnia od otrzymania przez firmę Zebra zamówienia Klienta na OVS. Zebra

7 dostarczy Klientowi sprawdzony, zatwierdzony i podpisany Formularz Informacji MDM w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania od Klienta zamówienia. a. Docelowy czas mierzony jest od chwili otrzymania Formularza Informacji MDM do chwili, kiedy pierwszy użytkownik w firmie Klienta uzyska dostęp do Narzędzia MDM i Portalu OVS. b. Dane w Narzędziu MDM podlegają tym samym docelowym ramom czasowym, ale zależy to od czasu załadowania klienta MDM na Urządzeniu w firmie Klienta i właściwego przesłania danych z Urządzenia do Narzędzia MDM. c. Docelowy termin integracji danych firmy Zebra dotyczących napraw i zgłoszeń do pomocy technicznej (dla Urządzeń objętych Umową Serwisową firmy Zebra) ma według planów zbiegać się z początkową instalacją i konfiguracją oraz czasem, kiedy pierwszy użytkownik w firmie Klienta uzyska dostęp, ale nie powinien nastąpić później niż cztery tygodnie po pierwszym uzyskaniu dostępu przez pierwszego użytkownika do Narzędzia MDM/Portalu OVS. Aktualizacje oprogramowania Narzędzia MDM, poprawki bezpieczeństwa i/lub wersje dostępne publicznie mogą być udostępniane firmie Zebra przez licencjodawcę Narzędzia MDM w całym okresie świadczenia usługi OVS. Wdrożenie przez firmę Zebra jest uzależnione od kryteriów testowania i zatwierdzenia firmy Zebra, co obejmuje pomyślne przeprowadzenie testowania integracji z Portalem OVS. 2. OBOWIĄZKI KLIENTA 1. Osoby do kontaktu: Klient zapewni dostęp do jednego kierownika technicznego ds. projektu, który będzie odpowiedzialny za współpracę z firmą Zebra przy realizacji OVS. Wszyscy inni specjaliści ds. dodatkowych zasobów i dziedzin, wzywani na życzenie firmy Zebra, powinni za pośrednictwem wyznaczonego kierownika technicznego ds. projektu udzielać odpowiedzi na pytania techniczne dotyczące OVS. Jeśli Klient nie posiada zasobów technicznych, dostępne są opcjonalne usługi zaawansowane. 2. Przekazanie dokumentacji: Klient przygotuje i przekaże dokument/ dla Użytkownika Końcowego, który będzie zawierać takie pozycje jak URL Narzędzia MDM, dane logowania oraz obraz hierarchii Urządzeń. Ostateczny dokument będzie używany przez Punkt Serwisowy na potrzeby udzielania wsparcia Klientowi/Użytkownikowi Końcowemu jako dokument pomocniczy oraz w celu sprawdzenia, czy wprowadzono zmiany. 3. Agent MDM: Klient załaduje agenta Narzędzia MDM dostarczonego przez firmę Zebra w ramach Gold Image lub w osobnym kroku. Wszystkie wdrożone Urządzenia muszą być aktualizowane, a Gold Image musi być aktualizowany przez Klienta i udostępniony firmie Zebra, jeśli Zebra ładuje Gold Image po naprawie. Wymaga się, aby Klient aktualizował agenta Narzędzia MDM, jeśli dostępna jest obowiązkowa aktualizacja. Agent jest swobodnie rozpowszechniany, ale obowiązkiem Klienta jest instalacja agenta w Urządzeniu, inaczej może to wpłynąć na widoczność. 4. Wsparcie dla Użytkownika Końcowego: W razie potrzeby Klient skontaktuje się z Punktem Serwisowym Zebry w celu uzyskania dodatkowej pomocy więcej informacji można znaleźć w

8 części Punkt Serwisowy w niniejszym dokumencie. Użytkownik Końcowy nie będzie kontaktował się bezpośrednio z firmą Zebra w sprawie OVS. 5. Wypełnienie Formularza Informacji MDM: Klient odpowiada za kompletne i dokładne wypełnienie Formularza Informacji MDM firmy Zebra w ciągu siedmiu (7) dni od zamówienia OVS. Formularz Informacji MDM dostarcza informacji, których Zebra potrzebuje do przygotowania konfiguracji Narzędzia MDM zgodnie z opisem w części 1 ( Opis podstawowych usług ) powyżej. Zebra skontaktuje się z wyznaczonym kierownikiem technicznym w przypadku, jeśli podane informacje nie są wystarczająco kompletne lub jasne. 6. Zapewnienie łączności sieciowej i środowiska sieciowego wystarczającego do świadczenia usługi: Klient odpowiada za (1) hosting wymaganych narzędzi, takich jak serwer FTP, odpowiednio do potrzeb, oraz (2) wymaganą konfigurację sieci, np. konfiguracje portów w zaporze, w celu umożliwienia działania OVS. Celem tych czynności jest zapewnienie, aby możliwe było uzyskanie dostępu do odpowiednich systemów oraz korzystanie ze zdalnego dostępu i zdalnego logowania do Urządzeń objętych usługą zarządzania w ramach OVS. Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie środowiska sieciowego, które jest stabilne i udostępnia odpowiednią szerokość pasma na potrzeby określonej eksploatacji Urządzeń i aplikacji. Klient odpowiada za instalację/utrzymanie MS ActiveSync dla urządzeń z systemem MS WinMobile/CE. Na życzenie Klienta dostępne są opcjonalne usługi zaawansowane, które można zamówić w firmie Zebra. 7. Odpowiedni dostęp do informacji: Klient zapewni firmie Zebra dostęp do wszelkich informacji zasadnie potrzebnych do eksploatacji OVS. Klient odpowiada za wszelkie modyfikacje lub dodatki po uruchomieniu OVS. 8. Konfiguracja i wdrożenie Urządzeń: Klient będzie odpowiedzialny za wszelką instalację i konfigurację, weryfikację konfiguracji Golden Image Urządzeń z funkcjami obsługi MDM, integrację elementu MDM z hostowanym Narzędziem MDM i wprowadzenie tej konfiguracji lub elementu MDM do Urządzenia. Klient zapewni stabilną konfigurację Urządzenia, a także przekaże firmie Zebra szczegółowe informacje na temat wdrożenia Urządzenia. Takie szczegółowe informacje muszą być dostarczone na potrzeby konfiguracji, instalacji, testowania i diagnozowania problemów w OVS. Jeśli Klient nie posiada zasobów technicznych, dostępne są opcjonalne usługi zaawansowane. 9. Odbiór, ocena i zatwierdzenie: Klient odpowiada za ocenę testu odbioru w ciągu dwóch (2) dni roboczych od dostarczenia OVS przez firmę Zebra i zatwierdzenie odbioru dla firmy Zebra, po czym usługa OVS zostanie uruchomiona (aktywacja OVS). Jeśli Klient nie odpowie firmie Zebra w ciągu dwóch (2) dni roboczych, będzie się uważać, że Klient zaakceptował OVS. 10. Utworzenie konfiguracji Gold Image Urządzeń i profili/pakietów Urządzeń oraz zarządzanie wdrażaniem i aktualizacją oprogramowania Klienta: Klient odpowiada za tworzenie konfiguracji Gold Image i profili/pakietów MDM, wdrażanie i zdalne aktualizacje obrazów lub oprogramowania w urządzeniach. W razie potrzeby można zamówić opcjonalne usługi zaawansowane. Klient odpowiada za ładowanie agenta MDM dostarczonego przez firmę Zebra w ramach Gold Image. Jeśli agent MDM nie zostanie właściwie wdrożony i skonfigurowany, to urządzenia nie będą zarządzane przez Platformę MDM ani widoczne w portalu. Wszystkie wdrożone urządzenia muszą być aktualizowane, a Gold Image musi być zaktualizowany i udostępniony firmie Zebra, jeśli Zebra ładuje Gold Image po naprawie.

9 11. Usługi nieświadczone i niewłączone do OVS: Klient odpowiada za usługi związane z zarządzaniem urządzeniami, takie jak wdrażanie oraz instalacja i konfiguracja. Usługi nieokreślone w niniejszym opisie usług nie będą świadczone przez firmę Zebra w ramach OVS. Zebra nie odpowiada za zarządzanie urządzeniami, zarządzanie Golden Image ani aktualizacje urządzeń. W razie potrzeby można zamówić opcjonalne usługi zaawansowane. 12. Wymiana urządzeń: Klient odpowiada za wykorzystywanie platformy dostępnej przez OVS i utrzymywanie, w oparciu o procesy operacyjne, dokładności informacji o wymianie/ruchach urządzeń między placówkami użytkownika końcowego. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, to dane wyświetlane w Portalu OVS mogą nie zawsze być prawidłowe i może to wpłynąć na widoczność. 3. OGRANICZENIA 1. Świadczenie OVS będzie podlegać warunkom Umowy Klienta z firmą Zebra. 2. Usługa OVS jest dostępna tylko dla Urządzeń Zebra objętych aktualną Umową Serwisową firmy Zebra. OVS dla każdego Urządzenia automatycznie wygasa wraz z Umową Serwisową firmy Zebra dla tego Urządzenia. Możliwe jest przedłużenie usługi wraz z przedłużeniem Umowy Serwisowej firmy Zebra. OVS można zamówić bez Umowy Serwisowej dla Urządzeń konsumenckich marki innej niż Zebra i Urządzeń PSION, jednak zakres widoczności będzie ograniczony, odpowiednio do dostępności danych dla tych Urządzeń. 3. Narzędzie MDM będzie udostępniane przez SOTI w chmurze. 4. Podczas wstępnej instalacji i konfiguracji kierownik techniczny ds. projektu w firmie Klienta i zespół ds. usług integracji firmy Zebra będą mieć dostęp do Portalu OVS i Narzędzia MDM. Kierownik techniczny ds. projektu w firmie Klienta jest następnie odpowiedzialny za zapewnienie dostępu dodatkowym licencjonowanym użytkownikom. 5. Jeśli Klient edytuje hierarchię SOTI i wpłynie to na Narzędzie MDM i/lub dane w Portalu OVS, wówczas może być konieczne wykorzystanie odpłatnych usług zaawansowanych w celu naprawy i/lub odzyskania hierarchii SOTI. 6. Usługa OVS będzie funkcjonować w następujących wersjach systemów operacyjnych: Android Android 4.1.X Jelly Bean i 4.4.X Kit Kat Windows Mobile/Embedded Windows Mobile 5.0, Windows Mobile 6.X, Windows Embedded 6.5.X Windows CE/Windows Embedded Compact Windows CE5.0, CE6.0 i CE7.0 Przyszłe systemy operacyjne Windows Link-OS (określony dla poszczególnych drukarek, zob. drukarki Zebra)

10 7. Produkty Zebra w pełni obsługiwane w OVS Jak następuje: TC55, TC70, TC75, ET1, MC40, MC18, MC3200, MC70, MC75, MC55, MC65, MC67, MC95, ES400, MC21XX, MC45, MC9100, MC9200, VC6090, WT4090, WT41N0, MC17, MC18, VC70, VC5090, MT2000, MC2100, MC32XX, MC31XX, EP10, OMNI XT15 i Workabout PRO 4 Lista produktów Zebra w pełni obsługiwanych w OVS podana jest na stronie internetowej: https://www.zebra.com/us/en/products/mobile-computers.html 8. Drukarki Zebra ZT220, ZT230, imz220, imz320, QLN220, QLN320 i QLN Produkty PSION, konsumenckie i produkty marki innej niż Zebra, chociaż w pełni obsługiwane przez Narzędzie MDM, będą mieć ograniczoną widoczność operacyjną w Portalu OVS. 10. Zebra nie odpowiada za zakup lub testowanie urządzeń marki innej niż Zebra w ramach usługi Operational Visibility Service. 11. Dostępność raportów w Portalu OVS: Poniższa tabela przedstawia poziom raportów dostępnych w wersji Rev A OVS w zależności od typu Klienta (w odniesieniu do raportów opisanych w części 1 Opis podstawowych usług ). Typ nabywcy Partner poziomu 1 Ameryka Płn. Partner poziomu 2 Ameryka Płn. Partner poziomu 1 EMEA Partner poziomu 2 EMEA Klient firmy Zebra bezpośrednia dostawa Raporty operacyjne MDM dla urządzeń (część 1, punkt 2 (a)) Zawarte Zawarte Zawarte Zawarte Zawarte Raporty serwisowe (część 1, punkt 2 (c)) W planie. Możliwość rozszerzenia usługi, gdy będą dostępne. W planie. Możliwość rozszerzenia usługi, gdy będą dostępne. W planie. Możliwość rozszerzenia usługi, gdy będą dostępne. W planie. Możliwość rozszerzenia usługi, gdy będą dostępne. Zawarte (z wyjątkiem urządzeń PSION w regionie EMEA i drukarek) 4. DOSTĘPNOŚĆ

11 Usługa OVS jest dostępna w wybranych krajach w regionie EMEA i Ameryce Płn. Aby sprawdzić dostępność w danym kraju lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym firmy Zebra na stronie: https://www.zebra.com/gb/en/about-zebra/contact-zebra.html 5. DEFINICJE Następujące definicje regulują zakres usługi Operational Visibility Service opisanej w niniejszym dokumencie Opis usług : Umowa : oznacza umowę zawartą między firmą Zebra Technologies (lub jednym z jej podmiotów powiązanych) a Klientem, regulującą zakup OVS ( Umowa Główna ), a w przypadku braku Umowy Głównej, regionalne standardowe warunki sprzedaży firmy Zebra dla usług, mające zastosowanie do takiego zakupu. Asset Visibility Platform lub Platforma AVP : oznacza platformę używaną do świadczenia OVS, obejmującą Narzędzie MDM, Portal OVS i pewne połączenia z systemami danych zaplecza firmy Zebra. Kontrakt : oznacza złożone przez Klienta zamówienie na zakup OVS (od chwili, w której zostało przyjęte na piśmie przez firmę Zebra), które stanowi odrębną wiążącą umowę zawartą między firmą Zebra a Klientem zgodnie z warunkami Umowy i niniejszym dokumentem Opis usług oraz obejmującą ww. warunki Umowy i niniejszy dokument Opis usług. Klient : oznacza podmiot kupujący OVS od firmy Zebra. EULA oznacza umowę licencyjną użytkownika końcowego dotyczącą OVS. Użytkownik Końcowy : oznacza Klienta lub uczestnika programu partnerskiego firmy Zebra PartnersFirst lub PartnerEmpower, którego Urządzenia są przedmiotem usługi OVS. Urządzenia : oznaczają urządzenia objęte Umową (np. przenośne urządzenia komputerowe, drukarki sieciowe itd.). Formularz Informacji MDM : oznacza formularz do wypełnienia przez Klienta, podający informacje potrzebne firmie Zebra do konfiguracji Narzędzia MDM. Narzędzie MDM : oznacza narzędzie do zarządzania urządzeniami mobilnymi będące częścią Platformy AVP. Usługa Operational Visibility Service lub OVS : oznacza usługę zapewniającą widoczność operacyjną, opisaną w dokumencie Opis usług. Portal OVS : oznacza portal usług będący częścią Platformy AVP.

12 Punkt Serwisowy : oznacza punkt pomocy technicznej firmy Zebra zapewniający pomoc telefoniczną i e- mailową, zgodnie z opisem w Umowie Serwisowej (Umowach Serwisowych) firmy Zebra. Umowa Serwisowa firmy Zebra : oznacza umowę, w ramach której Zebra świadczy usługi wsparcia dla Urządzeń Zebra (np. Service from the Start lub Zebra OneCare).

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000 Dane techniczne Usługa instalacji i uruchamiania Usługi HP Care Pack Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu IT na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania oraz zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT Niniejsza umowa licencyjna (zwana dalej Umową ) stanowi prawną i egzekwowalną umowę pomiędzy Użytkownikiem i firmą StorageCraft

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0, 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID

ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 2.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY ESET, spol.

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik szybkiego uruchamiania Bitdefender GravityZone Przewodnik szybkiego uruchamiania Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest upgrade funkcjonalny (zwany dalej Upgrade lub Oprogramowanie ) systemu do zarządzania zasobami organizacji w ramach systemu

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo