Bankowość elektroniczna Instrukcja dla użytkowników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bankowość elektroniczna Instrukcja dla użytkowników"

Transkrypt

1 Bankowość internetowa umożliwia dostęp do konta bankowego z każdego miejsca na świecie. Wejście do systemu odbywa się poprzez zakładkę E-Banking na stronie lub za pomocą bezpiecznej strony https://ebanking.valartis.li Stan na dzień roku strona 1

2 Logowanie do systemu Nasz system bankowości internetowej posiada rozbudowany system bezpieczeństwa autoryzacja użytkownika odbywa się za pomocą systemu SecurID firmy RSA. Każdy użytkownik otrzymuje token, na którego wyświetlaczu co 60 sekund (6-stopniowy słupek upływu czasu) generowany jest nowy 6-cyfrowy kod jednorazowy. (Jeśli wyświetlają się tylko 2 stopnie, zaleca się zaczekanie na następny kod.) 6-stopniowy słupek upływu czasu (1 stopień = 10 sekund) 6-cyfrowy kod jednorazowy sekundnik (migająca kropka) Urządzenia wyposażone są w licznik po lewej stronie wyświetlacza (słupek upływu czasu), na którym można odczytać pozostały jeszcze czas ważności aktualnie wyświetlanego kodu jednorazowego. Kropka po prawej stronie wyświetlacza odlicza sekundy. Żywotność tokena SecurID ograniczona jest do 4 lat. Po tym czasie urządzenie podlega wymianie przez Valartis Bank (Liechtenstein) AG. Oprócz tokena otrzymają Państwo od Valartis Bank (Liechtenstein) AG nazwę użytkownika (User) oraz hasło. Dzięki tym trzem elementom proces logowania przebiega w możliwie najbezpieczniejszy sposób. Stan na dzień roku strona 2

3 WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA Bezpieczeństwo na codzień: Hasło Hasło (zwane także osobistym numerem identyfikacyjnym PIN) jest obok numeru klienta i hasła jednorazowego jednym z trzech elementów autoryzacji w danej instytucji. Z tego względu nie wolno go nigdzie zapisywać ani odręcznie ani elektronicznie. Powinno być ono stosowane do autoryzacji tylko w jednej instytucji. Proszę zwrócić szczególną uwagę na dyskretne wprowadzanie hasła do systemów znajdujących się w miejscach niechronionych (np. w pociągu). Aby wydobyć poufne i osobiste dane, hakerzy rozsyłają maile i tworzą strony, które wyglądają tak samo jak oryginalne strony danej instytucji. Żądają w nich podania hasła w odpowiedzi mailowej (tzw. spoofing") lub wprowadzenia go na stronie internetowej (tzw. phishing"). Proszę upewnić się, czy na pewno znajdują się Państwo na stronie internetowej banku https://ebanking.valartis.li/ebanking/ch/de-de/index.cfm Proszę nigdy nie ujawniać swojego hasła, ani w formie pisemnej, ani ustnie. Tego typu maile należy wykasować i odmówić udzielania informacji. Gdyby mieli Państwo wrażenie, że hasło poznała inna osoba, proszę je natychmiast zmienić. [Opis do ilustracji poniżej (zmiana hasła): Bitte geben Sie das neue Passwort: Proszę podać nowe hasło; Neues Passwort: Nowe hasło; Bestätigung: Powtórzenie nowego hasła; Speichern: Zapisz; Abbrechen: Anuluj] Stan na dzień roku strona 3

4 W celu utworzenia możliwie bezpiecznego hasła dostępu do bankowości internetowej (lub także do innych systemów chronionych hasłem) należy przestrzegać następujących zasad: - używać co najmniej 8 znaków, składających się z dużych i małych liter, cyfr i możliwych do wydrukowania znaków specjalnych (np.: Im dłuższe i bardziej skomplikowane jest hasło, tym więcej czasu potrzebuje haker, aby je ustalić. Dla przykładu hasło zawierające tylko sześć znaków składających się z małych liter może być złamane za pomocą standardowego komputera w ciągu około pięciu sekund. Do złamania hasła składającego się z ośmiu znaków (duże i małe litery oraz cyfry) osoba niepowołana będzie potrzebowała przynajmniej dwóch miesięcy. Jeśli do hasła składającego się z ośmiu znaków użyje się dodatkowo możliwych do wydrukowania znaków specjalnych, to taki komputer do złamania hasła będzie potrzebował ponad stu lat. 1 - Proszę nie używać słów z leksykonów czy słowników (również obcojęzycznych). Takie hasło może zostać złamane w ciągu zaledwie kilku sekund. - Hasło nie może zawierać ciągu znaków znajdującego się na klawiaturze (np: asdfghjkl). Takie hasło również można złamać w ciągu paru sekund. - Niektóre systemy nie akceptują spacji dlatego proszę ich nie używać. Sposób postępowania: Jak wygenerować bezpieczne hasło: proszę zapamiętać zdanie i wybrać pierwsze litery poszczególnych słów. Proszę zastąpić i uzupełnić to zdanie cyframi i znakami specjalnymi. - Ein Haus mit zwei Booten am See [Dom z dwiema łodziami nad jeziorem] - EHmzBaS - 1Hm2BaS - Im dłuższe jest zdanie, tym bezpieczniejsze hasło a mimo to mogą je Państwo zapamiętać. Dalsze informacje: - Testowanie haseł (dotąd nieużywanych): https://passwortcheck.datenschutz.ch - Dalsze informacje na temat bezpieczeństwa w internecie i podczas elektronicznego przetwarzania danych: Urząd Federalny ds. Rejestracji i Analiz dot. Zabezpieczania Informacji MELANI (www.melani.admin.ch). 1 średnie obliczenia, bez przypadkowych trafień Stan na dzień roku strona 4

5 Logowanie do bankowości elektronicznej W prawym górnym rogu można wybrać żądany język. Benutzername [Nazwa użytkownika]: Passwort [Hasło]: SecureID Code [Kod SecureID]: ID użytkownika (user) jest dodatkowym elementem zabezpieczającym w trakcie logowania. Zalogowanie się nie jest możliwe bez wprowadzenia ID użytkownika, tak samo jak nie jest ono możliwe, jeśli ID użytkownika nie zostanie wprowadzone poprawnie. Hasło otrzymają Państwo od nas pocztą elektroniczną po przesłaniu nam potwierdzenia otrzymania przesyłki z tokenem. Hasło tworzy alfanumeryczny kod składający się z wielu znaków, który przy pierwszej rejestracji musi zostać przez użytkownika zmieniony. W przypadku trzykrotnego nieprawidłowego wprowadzenia hasła użytkownik zostaje zablokowany. Kod SecureID wyświetlany aktualnie na ekranie tokena. Stan na dzień roku strona 5

6 Zmiana hasła Ze względów bezpieczeństwa hasło musi zostać zmienione przez użytkownika podczas pierwszej rejestracji. Później można w dowolnym czasie zmieniać hasło przy pomocy zakładki Profil ändern [Zarządzanie profilem]. W miejscu Altes Passwort [stare hasło] należy podać hasło użyte przy pierwszym logowaniu. W miejscu Neues Passwort [nowe hasło] należy wprowadzić nowe hasło (min. 8 max. 10 znaków). Można wybrać dowolne hasło zawierające co najmniej dwie duże litery oraz dwie cyfry. Hasło należy wprowadzić jeszcze raz poniżej w miejscu Passwort bestätigen i kliknąć na Speichern [Zapisz]. Po zmianie hasła należy poprzez kliknięcie na zakładkę Portfolio [Portfel] powrócić do bankowości elektronicznej. Stan na dzień roku strona 6

7 Zarządzanie portfelem [Portfolio] W tym miejscu znajduje się lista wszystkich portfeli aktywnych w bankowości elektronicznej wraz z zestawieniem wszystkich aktywów. Klikając na żądane konto [pod Kontobezeichnung ], można zobaczyć szczegóły danego portfela. Różne podglądy danego portfela Wybór innego portfela Stan na dzień roku strona 7

8 Ruchy na rachunku [Bewegungen] Tutaj można zobaczyć szczegółowe informacje na temat tego, co dzieje się na koncie. Można tutaj wyświetlić transakcje dokonane w wybranym okresie w każdym portfelu i na każdym koncie walutowym. Jeśli za pomocą bankowości elektronicznej zarządzane jest wiecej portfeli lub kont, tutaj można zmienić aktualnie wyświetlany portfel lub konto na inne. Stan na dzień roku strona 8

9 Płatności [Zahlungen] Pierwsze zestawienie w tej aplikacji pokazuje historię zleconych przelewów [Auftragshistorie]. Tutaj wyświetlane są wszystkie polecenia przelewów wysłane do banku drogą elektroniczną. Kliknięcie w polu Zahlungen [płatności] powoduje pojawienie się menu służącego do wprowadzania nowych dyspozycji przelewów. Stan na dzień roku strona 9

10 Przelew pomiędzy kontami własnymi [Eigener Übertrag]: Służy do dokonywania płatności pomiedzy własnymi kontami w Valartis Bank Liechtenstein AG. Oba konta muszą być aktywne w bankowości elektronicznej i dostępne. Płatność wewnętrzna Valartis [Valartis-Interne Zahlung]: Służy do dokonywania płatności na inne konto w banku Valartis Bank (Liechtenstein) AG, do którego użytkownik nie ma dostępu w bankowości elektronicznej. Stan na dzień roku strona 10

11 Płatność krajowa [Inlandszahlung]: Płatność na konto w banku w Liechtensteinie lub w Szwajcarii we frankach szwajcarskich. Uwaga! Rubrykę Bank SIC można wypełnić po kliknięciu na lupę po prawej stronie. Platność międzynarodowa [Internationale Zahlung]: Dokonanie płatności na konto w banku poza Liechtensteinem lub Szwajcarią. Uwaga! Rubrykę Bank SWIFT można wypełnić po kliknięciu na lupę po prawej stronie. Stan na dzień roku strona 11

12 Znaczenie pól z danymi dotyczącymi płatności Zahlungsgrund: Spezielle Weisungen an die Valartis: Jest to tytuł przelewu, który jest przekazywany odbiorcy płatności wraz z przelewem. Informacje dla banku mające znaczenie dla realizacji płatności. Ich treść nie jest przekazywana odbiorcy przelewu lub bankowi odbiorcy. Pomarańczowy dowód wpłaty: Specjalny formularz do przelewów obowiązujący w szwajcarskim obrocie płatniczym z numerem referencyjnym. Stan na dzień roku strona 12

13 Czerwony dowód wplaty: Specjalny formularz do przelewów funkcjonujący w szwajcarskim obrocie płatniczym. Lista wzorów przelewów [Vorlagenordnerliste] Tutaj są zapisywane i wyświetlane wzory przelewów. Można je w razie potrzeby pobrać i zmodyfikować. Stan na dzień roku strona 13

14 Lista zleceń stałych [Dauerauftragsliste] Tutaj zapisywane i wyświetlane są zlecenia stałe. Mogą być one w razie potrzeby pobierane i zmieniane. W celu utworzenia nowego zlecenia stałego należy kliknąć na Erstellen [Utwórz]. Stan na dzień roku strona 14

15 Wiadomości [Nachrichten] Tutaj można wysyłać zabezpieczone wiadomości do swojego osobistego doradcy. Wiadomość zostanie wysłana za pomocą bezpiecznego łącza bezpośrednio do Państwa osobistego doradcy lub jego zastępcy i odczytana w zwykłych godzinach pracy banku. Stan na dzień roku strona 15

16 Obszar administracyjny Zmiana języka: Zmiana hasła: W tym miejscu można w dowolnym czasie za pomocą kliknięcia na dany symbol zmienić język systemu. Za pomocą tego polecenia można ustawić nowe hasło. Drukowanie: Kliknięcie na symbol drukarki spowoduje wydruk aktualnego okna. Wylogowanie: W tym miejscu można opuścić bankowość elektroniczną. Stan na dzień roku strona 16

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ipko biznes ipko biznes to system bankowości internetowej dedykowany klientom instytucjonalnym. Dostęp do systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik użytkownika wersja na dzień 28.03.2013r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 (koszt wg taryfy operatora) 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 Bankowość Internetowa... 4 Bankowość

Bardziej szczegółowo