Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0"

Transkrypt

1 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością Pierwsze logowanie do systemu Logowanie do systemu Zmiana hasła na żądanie Użytkownika Wymuszenie zmiany hasła Pobranie hasła na Niepoprawne dane Błędne wprowadzenie loginu lub hasła przez Użytkownika Brak podania loginu w procesie pobrania hasła na adres Brak podania hasła w procesie logowania Logowanie Użytkownika, któremu Administrator zablokował dostęp do SZT Błąd Użytkownika w procesie zmiany hasła Anulowanie zmiany hasła Przekierowanie na stronę SZT z poziomu aplikacji centralnego systemu teleinformatycznego Utrzymywanie sesji dla aplikacji

3 1. Wstęp System Zarządzania Tożsamością (dalej SZT) umożliwia uzyskanie dostępu do aplikacji centralnego systemu teleinformatycznego poprzez jednorazowe zalogowanie. Użytkownik logując się do SZT uzyskuje dostęp do wszystkich dostępnych dla niego aplikacji. 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością Strona logowania do SZT dostępna jest pod adresem: https://sl.gov.pl. Użytkownik ma możliwość wpisania loginu, hasła oraz wyboru funkcji Połącz lub Wyślij hasło. Rysunek 1 Ekran System Zarządzania Tożsamością 3

4 3. Pierwsze logowanie do systemu Pierwsze logowanie polega na wprowadzeniu w polu Login loginu oraz wybór funkcji Wyślij hasło. Rysunek 1 Logowanie do SZT Wybór funkcji Wyślij hasło powoduje wysłanie przez system hasła startowego oraz linku aktywującego hasło na przypisany Użytkownikowi w systemie adres . 4

5 Rysunek 2 Treść maila z linkiem aktywującym i hasłem Użytkownik otwiera otrzymany w u link aktywacyjny, co powoduje aktywację hasła w systemie. Rysunek 3 Informacja o aktywacji hasła Użytkownik wybiera przycisk System Zarządzania Tożsamością, aby przejść do strony logowania do SZT. 5

6 Rysunek 4 Strona logowania do SZT Następnie Użytkownik uzupełnia swoim loginem pole Login, zaś otrzymane em hasło wprowadza w pole Hasło i wybiera funkcję Połącz. Po wpisaniu poprawnych danych System wyświetla formularz Zmiana hasła. 6

7 Rysunek 4 Zmiana hasła Po poprawnej zmianie hasła system prosi Użytkownika o akceptację Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym. Następnie Użytkownik ma możliwość wyboru przycisku: Tak jeśli akceptuje warunki regulaminu. lub Nie w przypadku jeśli nie akceptuje warunków regulaminu, wtedy Użytkownik nie ma możliwości wejścia do systemu i zostaje automatycznie przeniesiony do strony logowania SZT. Po akceptacji regulaminu System prezentuję stronę główną SZT, zawierającą przyciski wyboru aplikacji, do których Użytkownik ma dostęp. 7

8 4. Logowanie do systemu Użytkownik wprowadza login oraz hasło na stronie logowania do SZT dostępnej pod adresem https://sl.gov.pl i zatwierdza dane przyciskiem Połącz. System prezentuję stronę główną SZT, zawierającą przyciski wyboru aplikacji, do których Użytkownik ma dostęp. Rysunek 5 Wybór aplikacji Po wybraniu przez Użytkownika (w zależności czy zamierza pracować na bazie produkcyjnej czy szkoleniowej): SL2014 następuje otwarcie w nowej zakładce aplikacji SL2014, KSI SIMIK następuje otwarcie w nowej zakładce aplikacji KSI SIMIK 07-13, 8

9 SIMIK XML następuje otwarcie w nowej zakładce aplikacji SIMIK XML, Raporty następuje otwarcie w nowej zakładce aplikacji SRHD. 5. Zmiana hasła na żądanie Użytkownika Użytkownik ma możliwość zmiany swojego hasła do SZT. W tym celu wybiera funkcję Zmiana hasła, dostępną w prawym górnym rogu, obok funkcji wyloguj. Rysunek 6 Wybór funkcji Zmiana hasła na żądanie Użytkownika System wyświetla formularz Zmiana hasła. Rysunek 7 Formularz Zmiana hasła na żądanie Użytkownika 9

10 Formularz zawiera następujące pola: Obowiązujące hasło Pole uzupełniane przez Użytkownika wartością aktualnego hasła Użytkownika. Widok wprowadzonego hasła jest zamaskowany. Pole alfanumeryczne, z możliwością wprowadzenia od 8 do 16 znaków. Widok wprowadzonego hasła jest zamaskowany. Nowe hasło Powtórz nowe hasło Uwaga: Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków, zawierać małe i duże litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło musi zaczynać się od litery. Nowe hasło musi różnić się od 12 haseł ostatnio wykorzystywanych przez Użytkownika. Wartość wprowadzona w tym polu musi być zgodna z wartością wprowadzoną w pole Nowe hasło. Użytkownik potwierdza wprowadzone dane poprzez wybór przycisku Zapisz. 6. Wymuszenie zmiany hasła W sytuacji, gdy Użytkownik, nie zmienił hasła w ciągu ostatnich 30 dni, po jego zalogowaniu się system prezentuje odpowiedni formularz Zmiana hasła. Użytkownik musi dokonać zmiany hasła. 7. Pobranie hasła na Jeżeli w kroku Logowanie do systemu Użytkownik nie był w stanie podać prawidłowego hasła, istnieje możliwość wysłania nowego, wygenerowanego przez system hasła na adres Użytkownika, o którym mowa w kroku Pierwsze logowanie do systemu. Powyższy proces jest inicjowany i przebiega w identyczny sposób jak proces opisany w kroku Pierwsze logowanie do systemu. 10

11 8. Niepoprawne dane 8.1 Błędne wprowadzenie loginu lub hasła przez Użytkownika Jeżeli w kroku Logowanie do systemu Użytkownik wprowadził błędny login lub hasło, system wyświetla w dolnej części strony Logowanie komunikat o treści: Wprowadzono nieprawidłowy login lub hasło. Liczba pozostałych prób logowania: [generowana automatycznie liczba pozostałych prób logowania] Następnie, Użytkownik może ponownie przystąpić do wprowadzenia loginu i hasła. Jeżeli liczba nieudanych prób kolejnych logowań do systemu dla wprowadzonej w polu login tej samej wartości przekroczy dziennie dopuszczalną liczbę 5, system automatycznie uniemożliwia logowanie przy użyciu wprowadzanego loginu na czas 5 minut i potwierdzi tę operację poprzez wyświetlenie komunikatu o treści: Przekroczono maksymalną liczbę nieudanych prób logowania i konto zostało zablokowane. Automatyczne odblokowanie konta nastąpi po upływie 5 minut. Po upływie 5 minut dostęp do systemu jest automatycznie przywracany. 8.2 Brak podania loginu w procesie pobrania hasła na adres . Jeżeli w kroku Logowanie do systemu nie zostanie wprowadzona wartość w polu Login po wybraniu Wyślij hasło system wyświetla komunikat o błędzie o treści: Wprowadź login. 8.3 Brak podania hasła w procesie logowania Jeżeli w kroku Logowanie do systemu nie zostanie wprowadzona wartość w polu Hasło po wybraniu Połącz system wyświetla komunikat o treści: Wprowadź hasło. 9. Logowanie Użytkownika, któremu Administrator zablokował dostęp do SZT Przy próbie logowania system wyświetla komunikat o treści: Brak dostępu. Proszę skontaktować się z Administratorem. 11

12 10. Błąd Użytkownika w procesie zmiany hasła Jeśli Użytkownik na właściwym formularzu Zmiana hasła w polach Nowe hasło i Powtórz nowe hasło podał niezgodne ze sobą ciągi znaków, system wyświetla komunikat: Podane hasła nie są ze sobą zgodne. Proszę ponownie wprowadzić nowe hasło i je powtórzyć. Jeśli Użytkownik na właściwym formularzu Zmiana hasła podał ciąg znaków, które nie mogą być nowym hasłem ponieważ nie spełniają reguł walidacyjnych, system wyświetla komunikat o treści: Nowe hasło powinno zawierać od 8 do 16 znaków, zawierać małe i duże litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło musi zaczynać się od litery. Dodatkowo, jeżeli Użytkownik na właściwym formularzu Zmiana hasła wprowadzi hasło tożsame z jednym z 12 ostatnio używanych haseł, system wyświetla komunikat o treści: Nowe hasło musi różnić się od 12 ostatnio używanych haseł. 11. Anulowanie zmiany hasła Użytkownik, w trakcie procesu zmiany hasła może z niego zrezygnować, klikając przycisk Anuluj. Anulowanie zmiany hasła nie jest możliwe w sytuacji gdy system automatycznie wymusił zmianę hasła dla Użytkownika (automatycznie przekierował go na formularz Zmiana hasła). 12. Przekierowanie na stronę SZT z poziomu aplikacji centralnego systemu teleinformatycznego Przy próbie wejścia Użytkownika przy użyciu bezpośredniego linku do jednej z aplikacji centralnego systemu teleinformatycznego (np. KSI SIMIK 07-13), system przekieruje Użytkownika na stronę logowania SZT. Po poprawnym zalogowaniu, system przekierowanie Użytkownika z powrotem do aplikacji, z którego nastąpiło wywołanie (np. KSI SIMIK 07-13). 13. Utrzymywanie sesji dla aplikacji Sesje Użytkownika w SZT oraz w poszczególnych aplikacjach centralnego systemu teleinformatycznego są podtrzymywane niezależnie. Czas trwania każdej sesji wynosi 20 minut. Po zalogowaniu do SZT, Użytkownik wybiera aplikację, w której zamierza pracować. W przeglądarce internetowej zostanie otwarta dodatkowo nowa zakładka ze stroną wybranej aplikacji. Zakładka z SZT wciąż pozostanie otwarta. 12

13 Jeśli Użytkownik zamknie zakładkę z SZT, wówczas sesja dla aplikacji, którą Użytkownik uprzednio wybrał pozostaje wciąż aktywna. Jeśli Użytkownik zamknie zakładkę z SZT, a następnie ponownie otworzy tę zakładkę, wówczas sesja dla aplikacji, którą Użytkownik uprzednio wybrał pozostaje wciąż aktywna, jednak do SZT będzie musiał się zalogować ponownie. Jeśli Użytkownik wyloguje się z systemu SZT, wówczas sesja dla aplikacji, którą Użytkownik uprzednio wybrał wciąż pozostaje aktywna. Jeśli Użytkownik zamknie przeglądarkę internetową, wówczas będzie musiał ponownie zalogować się do SZT. Jeśli Użytkownik wyloguje się z wybranej aplikacji, wciąż pozostaje zalogowany do SZT (wciąż ma możliwość wybrania dowolnej aplikacji, do której ma dostęp). 13

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O SERWISIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH... 3 3. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań, styczeń 2013 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. 28.05.2013 2 / 29 Spis treści 1. Cel dokumentu...4 2. Zakładanie konta w systemie epuap...5 Krok

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Podręcznik Użytkownika dla Podmiotów Instytucjonalnych Elektroniczny dostęp do e-usług Krajowego Rejestru Karnego Spis treści 1 Informacje wstępne... 3 1.1 Zakres

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika bazy ECAS

Instrukcja Użytkownika bazy ECAS EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Education and Culture Lifelong Learning: policies and programme Coordination of the "Lifelong learning" programme Instrukcja Użytkownika bazy ECAS System Uwierzytelniania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Podręcznik Użytkownika dla Osoby Fizycznej Elektroniczny dostęp do e-usług Krajowego Rejestru Karnego Spis treści 1 Informacje wstępne... 3 1.1 Zakres dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego. PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM. Wersja 2.

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego. PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM. Wersja 2. Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM Wersja 2.0 Sporządził: Rafał Kwiatkowski Katarzyna Gołębiowska Strona 1 z 43 Spis

Bardziej szczegółowo

Adres strony Aby zalogować się do Portalu Sprawozdawczego należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: https://raport.stat.gov.

Adres strony Aby zalogować się do Portalu Sprawozdawczego należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: https://raport.stat.gov. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik v. 1 3 1 2 Spis treści 1. Wymagania techniczne... 2 2. Logowanie do Portalu... 2 3. Formularz elektroniczny... 2 3.1. Uruchomienie formularza elektronicznego... 2

Bardziej szczegółowo

>>> PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

>>> PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Internetowe Biuro Obsługi Klienta >>> PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA >>> Spis treści ROZDZIAŁ I REJESTRACJA I LOGOWANIE 3 1. Rejestracja konta 5 2. Logowanie do serwisu 6 3. Nie pamiętam hasła 6 4. Wylogowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 3. 1. Moduł klient niezalogowany (anonimowy)... 4. 2. Moduł klient zalogowany (bezumowny, umowny)... 28

Spis treści. Wstęp... 3. 1. Moduł klient niezalogowany (anonimowy)... 4. 2. Moduł klient zalogowany (bezumowny, umowny)... 28 S E R W I S WWW-MKP EKSPRES PIENIĘŻNY PRZEKAZ POCZTOWY D OKUMENTACJA U Ż YTKOWA M ARZEC 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Moduł klient niezalogowany (anonimowy)... 4 1.1. Sprawdzenie stanu realizacji przekazu/zlecenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo