Instrukcja obsługi Wersja1.0.0 Język polski Witamy w świecie pomiarów 3D

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Wersja1.0.0 Język polski Witamy w świecie pomiarów 3D"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Wersja1.0.0 Język polski Witamy w świecie pomiarów 3D Przetłumaczył: Konrad Węgrzyn

2 Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych przez prawo, żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w zautomatyzowanej bazie danych, lub podana do publicznej wiadomości w sposób, elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny, filmy lub w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Prodim International BV w Helmond (Holandia). Zrzeczenie odpowiedzialności di responsabilitàzrz Wpływ operatora w procesie pomiaru i ustalania jego aspektów powoduje, że jest on w całości odpowiedzialny za dokładność i bezpieczeństwo. Podczas korzystania Proliner należy sprawdzić czy: Nikt nie przebywa w bezpośrednim sąsiedztwie linki wymiarującej podczas gdy urzędzenie jest w użyciu.przerwanie linki lub jej nieprzewidywalne ruchy, mogą spowodować błędne wymiarowanie Sugerujemy przeprowadzenie okresowych środków monitorowania w celu sprawdzenia poprawności pomiaru/ Proliner jest przyrząd do pomiaru precyzyjnego, dlatego do jego obsługi zaleca się tylko osoby, które zostały odpowiednio przeszkolone. Proliner jest marką zarejestrowaną przez Prodim International BV. 2

3 Opis Prawa autorskie 2 Zrzeczenie odpowiedzialności 2 Opis 3 1. Zapoznanie z urządzeniem 4 2. Budowa menu Menu Pomiar Menu Otwórz Menu Transfer Informacje na ekranie Menu ustawienia 9 3. Pomiar Ustawienie pomiaru Menu ustawienia pomiaru Reguły pomiaru Zacznij pomiar Przykład 1 Profil Przykład 2 Używanie płaszczyzny odniesienia Przykład 3 Leapfrog Modyfikacja Wyjaśnienie klawiszy Modyfikacja blatu kuchennego wraz z tylnym panelem Obsługa Okienka Pop-Up Rozwiązywanie problemów 33 3

4 1. Zapoznanie z urządzeniem 1. Slot na baterie i bateria 2. Ładowarka bateri 3. Panel dotykowy wraz z przyciskiem włączającym 4. Połączenia dla USB, klawiatury, sieci i zasilania 5. Składana głowica pomiarowa 6. Punktak pomiarowy I skaner (końcówki specjalne) 7. Pilot 8. Szufladka na akcesoria 1. Należy używać wyłącznie baterii i zasilacza dostarczonego wraz z Proliner. Włóż baterię złączy z prawej strony, nieprawidłowa instalacja baterii może spowodować uszkodzenie Proliner. Baterie mają czas pracy do 2 godzin. Przy starcie, ładowanie akumulatora jest sygnalizowane kontrolką. Kiedy poziom naładowania baterii jest na poziomie 10%, rozlegnie się sygnał powtarzalny sygnał dźwiękowy, aż Proliner nie wyłączy się automatycznie. Kiedy Proliner jest podłączony do sieci, akumulator jest ładowany. 2. Ładowarka ładuje kompletnie rozładowaną baterię w ok. 2 godzin. Opis wskaźników Pomarańczowy: ładuje Pulsujący zielony: osiągnął 80% poziomu naładowania Zielony: naładowany Czerwomy: błąd (wyjąć I włożyć baterię) 3. Ekran dotykowy 8-calowy należy traktować z ostrożnością. Nie naciskać jego powierzchni ostrymi przedmiotami. Nie należy używać środków chemicznych do czyszczenia ekranu, ale tylko przetrzeć czystą szmatką. Aby włączyć lub wyłączyć Proliner wystarczy nacisnąć czerwony przycisk zasilania. 4

5 4. Proliner dysponuje następującymi połączeniami: - 2 wyjścia USB: do kluczka USB oraz do załadowania pomiarów - wyjście na klawiaturę: do podłączenia, jeśli potrzebna - połaczenie sieciowe: do podłączenia sieci w celu aktywacji zdalnej pomocy - wyjście zasilania: do zasilania Proliner za pomocą sieci elektrycznej. 5. Składana głowica pomiarowa jest najważniejszym elementem tego przyrządu. Głowica pomiarowa musi być traktowana z najwyższą starannością. Dlatego musi być zawsze złożona przed transportem Proliner. Podnieść głowę, naciśnij lewą stronę urządzenia i włączyć go, aż zaskoczy na miejsce za pomocą kliknięcia ( patrz zdjęcie ). Przed umieszczeniem go z powrotem w slocie, sprawdź, czy ramię pomiarowe i punktak pomiarowy są prawidłowo osadzone w uchwycie. Głowica pomiarowa jeststosowany do mierzenia poziomu wolnego wokół Proliner, a w rzeczywistości jest w stanie obracać w poziomie o 410 stopni. Istnieją pozycje nieosiągalne. Za pomocą linki o długości 7 metrów, obszar pokrycia osiąga średnicę 14 metrów. Jeśli linka jest wyciągnięta całkowicie, osiągając maksimum,rozlegnie się dźwiękowy powtarzalny sygnał. Nie ciągnąć kabla poza granice obrotów. Możesz uszkodzić linkę i ramię pomiarowe, a także negatywnie wpłynąć na dokładność pomiarów. Podstawową regułą jest; obrócić Proliner w kierunku mierzonego obiektu. 6. Punktak pomiarowy jest bardzo uniwersalny i może być stosowany do dowolnych czynności pomiarowych. Do pomiaru kształtu wystarczy wkręcić jedną z końcówek (skaner) stosując druga śrubę. Punktak, kiedy nie jest w użyciu przechowywać w jego uchwycie. Upewnij się, że wskoczy na swoje miejsce po usłyszeniu kliknięcia. 5

6 7. Pilot zapamiętuje stosowane kolejno punkty pomiarowe. Jest wyposażony w standardową baterią 3V. Jeśli pilot nie reaguje, może być konieczne wymiena baterii. Wymiana; otworzyć pokrywę z tyłu pilota wymienić baterię. Dotykając mierzony obiekt nacisnąć przycisk pilota odpowiadający żądanej funkcji. Tryb punktu Przyciśnięcie przycisku pozwala zarejestrować pojedyńczy punkt, Proliner narysuje automatycznie linię między mierzonymi punktami. Przytrzymując przycisk -będzie zapisany profil. Tryb skanowania Poprzez naciśnięcie tego przycisku, Proliner zarejestrować profil aż do następnego naciśnięcia klawisza. Profil składa się z linii prostych i łuków, w oparciu o geometrię mierzonego przedmiotu. Nowy profil / layer Tym przyciskiem możliwe jest mierzenie nowych profili w rysunku. Przytrzymując ten przycisk zostanie stworzony nowy profil z nową nazwą (poziom) Usuń ostatni punkt / profil Tym przyciskiem możliwe jest usunięcie pojedyńczego punktu. Przytrzymując przycisk, zostanie usunięty ostatni profli. 8. Z lewej strony i na górze Proliner są dwie przegródki na akcesoria. Aby je otworzyć, należy nacisnąć punkty (patrz rysunek). Mogą być wykorzystywane jako schowek na pilota, akcesoria, baterie i inne rzeczy osobiste. 6

7 2 Budowa menu Z pozycji ekranu głównego możliwe jest włączenie dowolnej funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Na górze widoczna jest wskaźnik naładowania akumulatora oraz data i godzina. Naciskając logo Proliner w prawym górnym rogu, ekran obraca się o 180. Opcja ta jest bardzo przydatna, gdy Proliner jest umieszczony do góry nogami. 2.1 Menu pomiar Naciskając klawisz Mierzenie wyświetli się następujące okno aby wykonać pomiar w sześciu prostych krokach. Rozpoczęcie procesu pomiaru opisane jest w rozdziale Menu Otwórz Okno to zawiera listę wszystkich projektów zapisanych w Proliner. Wybierając nazwę projektu i / lub rysunku, można zmienić nazwę (nazwy) lub usunąć odpowiedni plik. Po otwarciu pliku można kontynuować lub zmodyfikować pomiar. (odpowiednio opisane w rozdziale 3 oraz w rozdziale 4 7

8 2.3 Menu Transfer W menu Transfer, można zapisać pomiar na pamięci USB. Kliknij na jeden lub więcej projektów i wybierz które pomiary mają być przeniesione. Zostaną wygenerowane foldery o nazwach zgodnych z nazwami projektów i plików. Klikając na Ustawienia, możliwe jest wybranie lub zapisanie plik DXF, nagłówek lub komentarz. 2.4 Informacje na ekranie Eksportowanie DXF. Plik DXF może być otwarty w dowolnym programie CAD/CA. W sekcji Output możliwe jest wybranie co chcemy zapisać w naszym pliku DXF. (rozdział 3.4. strona 16). W sekcji Format, DXF może być skonfigurowany na bazie używanego przez nas programu CAD. Eksportowanie tekstu. Możliwe jest zapisanie pliku tekstowego na którym będą zapisane wszystkie wskazówki pomiaru oraz uwagi, które zostały dodane podczas pomiaru Ekran ten pokazuje informacje o wersji zainstalowanego oprogramowania i informacje kontaktowe Prodim International BV 8

9 2.5 Menu Ustawienia W tym menu można zmienić konfigurację Proliner. 1. W zakładce Ustawienia systemowe można wybrać język i jednostki miary. Pamiętaj, aby ustawić prawidłową datę / czas, tak aby projekt odpowiadał dacie danych pomiarowych. W tym oknie można również dostosować głośność powiadomienia (beep) i określić, sygnalizowanie miganiem podczas pomiaru punktu. Ten wariant jest bardzo przydatny przy pracy w hałaśliwym środowisku, w którym może być trudno usłyszeć potwierdzenie beep 2. W ustawienia warstw, można przypisać kolor do standardowych nazw warstw. Zwrócić uwagę na następujące nazwy warstw (często stosowane w kuchni): Fazka Okrągły Półokrkągły Profil Kąt ostry Wypukły Ściana Krawędź Gniazdko 3. Różne ustawienia. W sekcji interpolacji, tolerancja jest ustawiona na 0,50 mm. Mierząc profil bardzo nieregularny, może być pomocna lekkie podniesienie wartości tolerancji, poprzez ustawienie jej na 0,80mm. Regulacja ta pozwala wyeliminować nam niepotrzebne krawędzie. Max. Promień łuku określa nam możliwy max. Rozmiar do wykonania na maszynie CNC 9

10 W sekcji Kierunek osi można ustawić Proliner aby zapamiętywał automatycznie pierwsze dwa punkty na osi Y zamiast osi X. Opcja ta jest przydatna do pomiaru drzwi. Kalibracja ekranu jest konieczna tylko wtedy, gdy ekran dotykowy nie reaguje prawidłowo na polecenia. W tym przypadku, może wystąpić konieczność skalibrowania ekranu dotykowego. Ta procedura wymaga naciśnięcia ekranu, na 5 punktów odniesienia. Procedura musi być wykonana w ciągu 5 sekund, w przeciwnym razie proces zostanie anulowany. Jeśli wystąpi błąd, poczekaj kilka sekund, ponieważ Proliner przerwać kalibrację. (Możesz przejść do tego menu, naciskając punkt na ekranie przez 20 sekund) Diagnostyka, sprawdza prawidłowości działania enkodera, zdalnego sterowania i dźwiękowych ostrzeżeń dźwiękowych. 10

11 3. Pomiar 3.1 Ustawienie pomiaru Mierzenie, po naciśnięciu pojawi nam się okno, z którego w kilku prostych krokach możemy zacząć pomiar. 1. Jako pierwszy krok, należy utworzyć nowy projekt. Wybierz Nowy i wprowadź nazwę dla projektu, za pomocą klawiatury. Potwierdź, naciskając klawisz Enter. Możliwe jest również wybrać istniejący projekt. 2. Kliknij menu Plik, aby zmienić nazwę pliku. Potwierdź ponownie, naciskając klawisz Enter. Następnie nazwa rysunku zostanie automatycznie ponumerowane z numerem rosnącym. Określanie 001, 002 zostaną wygenerowane dla wszystkich plików o takich samych nazwach. Oczywiście, można zmienić nazwę projektu. 11

12 3.2 Menu Ustawienia pomiaru 3. Naciśnij Ustawienia aby skonfigurować poszczególne opcje, przed przystąpieniem do pomiaru. 4. Wybrać Punktak jakim będziemy się posługiwać. Możliwe opcje to: Pointer lub Scanner. Ogólnie Scanner używany jest tylko przy mierzeniu profili. Używaj Pointer do innych pomiarów: podłogi, drzwi, okna, kuchnie, blaty. 5. Następnie należy ustawić kompensację. Pomiar musi być kompensowany ze względu na grubość końcówki, która ma promień 2,5 mm. Tak więc, wzięty pomiar może być zbyt duży - mierząc zewnętrzny profil lub zbyt mały dla wewnętrznego profilu. W zależności od kierunku pomiaru, można określić kompensację w lewo lub prawo. Ustawienie Żadna nie będzie żadnej siatki. W tym przypadku można ustawić kompensację później podczas edycji projektu. Mierzenie profile zewnętrznego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przedmiot mierzony znajduje się z lewej strony względem kierunku mierzenia. Profil wewnętrzny jest mierzony odwrotnie. Tylko w tej opcji przedmiot mierzony znajduje się z lewej strony względem kierunku mierzenia Promień punktaka nie będzie kompensowany. Możliwe jest poprawienie ręczne offsetu na rysunku. Mierzenie profile zewnętrznego zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przedmiot mierzony znajduje się z prawej strony względem kierunku mierzenia.. Profil wewnętrzny jest mierzony odwrotnie. Tylko w tej opcji przedmiot mierzony znajduje się z prawej strony względem kierunku mierzenia 6. Jedną z ostatnich rzeczy do zrobienia jest, aby wybranie Projekcji. Jest to ważne funkcja, która jest często stosowana. Proliner tworzy każdy pomiaru w trybie 2D.Mierząc dużą liczbę punktów 3D, należy zdefiniować płaszczyznę 2D. 12

13 Są możliwe 4 opcje: Możliwe jest stworzenie kilku warstw w trakcie pomiaru w tym samym rysunku. W takim przypadku program wygeneruje nazwę dla każdej stworzonej przez nas warstwy. Program odniesie się tylko do pierwszego profilu każdej warstwy. Możliwe jest także mierzenie 3 punktów w nowej warstwie - aby zdefiniować punkty odniesienia, później zacząć mierzenie punktów w tej warstwie. Program stworzy rysunek 2D jako średnia wszystkich punktów mierzonych w rysunku. Profil 2D będzie pokazany na pierwszym mierzonym profile w tym samym rysunku. 7. Profil Możliwe jest wybranie pomiędzy Otwarty a Zamknięty. W zamkniętym- Proliner narysuje linię od ostatniego zmierzonego punktu. Te dwie opcje zaspokoją każdy typ pomiaru. W pomiarach kuchni, ta opcja powinna być ustawiona jako Otwarta. Przy pomiarach profili - Zamknięta 13

14 3.3 Reguły pomiaru Aby otrzymać dokładny pomiar należy przestrzegać kilku ważnych spektów: Zweryfikuj czy Proliner I mierzony obiekt są w stabilnych pozycjach. Nie mogą się przemieszczać podczas pomiaru. Wybierz odpowiednią końcówkę (Pointer, Scanner) Po wybraniu odpowiedniego kierunku kompensacji, zacznij proces pomiaru Naciskając Start, stystem poprosi o kalibrację osi pionowej i poziomej. Przesuwając ramię w górę i w dół - linka zostanie wytarowana. Aby uniknąć ciągnięcia linki podczas tej czynności zalecane jest trzymanie jej razem punktakiem. Podczas pomiaru, linka musi tworzyć zawsze linię prostą Podczas pomiaru, linka nie może dotykać żadnego przedmiotu Należy poświęcić tej czynności wymaganay cza 14

15 3.4 Zacznij pomiar Po wprowadzeniu wszytkich ustawień, aby zacząć pomiar wciśnij Start. Po wytarowaniu osi pojawi się następujący ekran. Pokazuje nazwę Folderu Pokazuje numer I nazwę Warstwy, którą aktualnie mierzy Pokazuje Profil w fazie mierzenia. Poakazuje liczbę punktów zmierzonych w poprawnym profilu. Pokazuje wybrany rodzaj Punktaka Pokazuje wybraną Kompensację Przesuń:Przesuń pomiar naciskając na ekranie I przesuwając w dowolnym kierunku. Zoom: Zoom powiększający przesuwając obiekt w kierunku dołu, zoom zmniejszający przesuwając obiekt w kierunku góry Obróć: Obróć pomiar naciskając ten przycisk I przesuwajać go w dowolnym kierunku Wyrównaj: Wyrównaj pomiar z wybranej warstwy Pokaż wszystko: Naciskając ten przycisk, rysunek zaadaptuje się do wielkości ekranu. 15

16 Tryb widoku: Są możliwe różne ustawienia, w zależności od tego co chcemy zobaczyć na rysunku Pokaż profil zmierzony interpolowany/skompensowany Pokazuje końce wszystkich elementów w profilu Pokazuje punkty 3D Raw (oryginalne)nie zinterpolowane, nie skompensowane. Pokazuje pierwszy punkt zmierzony na rysunku, który odpowiada Origine Pokazuje wysokość między liniami punktów Raw i profili 2Dostra l'elevazione delle linee tra i punti Raw e il profilo 2D. Pokazuje pozycję Prolinera podczas pomiaru Pokazuje punkty zmierzone do leapfrog (jeśli są dostępne) W tym polu możliwe jest stworzenie noty Komentarz i zapisanie go na kluczu USB Kalkulator Umożliwia wykonanie pomiarów o średnicy ponad 14 m (rozdział 3.7) Aby zmienić Ustawienia dla różnych profili w rysunku. Oprócz Projekcji, Punktakta i kompensacji możliwe jest również modyfikowanie kolorów poszczególnych warstw. Aby zakończyć pomiar I kontynuować w menu Modyfikuj ( rozdział 4) Aby zamknąć pomiar I spytać czy będzie wymagane jego zapisanie. 16

17 3.5 Przykład 1 Profil Przed rozpoczęciem pomiaru, zwrócić uwagę na reguły opisane w rozdziale 3.3 Pasek informacyjny tworzy informacje nt. detali mierzenia: Nazwa pliku 001. Profil w którym pracuje4, Warstwa, nazwana Laag. Ten profil obejmuje 49 punti. Pomiar jest wykonywany Skanerem, i z Kompensacją lewą. W tym przypadku wszystkie opcje wizualizacji są aktywne Dwie zielone strzałki wskazują Origine proflu Linie kolorowe, wskazują Origine maszyny, pozycję Prolinera względem mierzonego przedmiotu. Linia czarna jest to profil skompensowany. Czarne punkty pokazują wysokość elementu Linia niebieska jest profilem 3D originalnym (raw). Niebieskie prostopadłe linie są wysokościami Z 17

18 3.6 Przykład 2 Używanie płaszczyzny odniesienia Podczas zapisu profilu 2D, Proliner oferuje kilka opcji dla określenia płaszczyzny odniesienia. Każda sytuacja wymaga specjalnych ustawień. W tym przypadku został zmierzony blat kuchenny - gdznie nie było możliwe zmierzenie wszystkich punktów na tym samym poziomie. Dlatego wiele punktów zostało zmierzonych znacznie wyżej na ścianie. Pamiętaj aby zawsze mierzyć możliwie jak najbliżej obiektu. Podczas tego pomiaru punkty są zmierzone zarówno wysoko jak i bardzo blisko podłoża, aby podkreślić efekt projekcji. Obrazek poniżej pokazuje widok 3D zmierzonego blatu. Trójkąt (3 punkty referencyjne na górnej części mebli) definiują nam punkt odniesienia. Pierwszy profil z wszystkich punktów Wszystkie punkty z rysunku będą pokazane na płaszczyźnie od pierwszych trzech punktów. Widok z góry obrazka z prawej strony jest doskonała. Czarne linie pokazują profil 2D, linie niebieskie pokazują linie oryginalne 3D Jeśli zamiast tego zostanie wybrana Średnia wszystkich punktów, Proliner stworzy średnią wszystkich zmierzonych punktów. Ta opcja może być użyteczna do mierzenia profile lub lini oddzielnych, jako oddzielnych profili. Zobacz następujący przykład. Czarne linie pokazują profil 2D, linie niebieskie pokazują linie oryginalne 3D 18

19 Pracując z kilkoma nazwami warstw, możliwe jest mierzenie różnych punktów w 3D I tworzenie dla nich perfekcyjnych rysunków 2D. Opcja Pierwszy profil każdej warstwy określa plan projekcji 2D oddzielnie dla każdej warstwy obecnej w pomiarze W tym przypadku zostały zmierzone zarówno blat jak I tylny panel ścienny. Czarne linie pokazują profil 2D, linie niebieskie pokazują linie oryginalne 3D. Wybierając Średnia wszystkich punktów w warstwach, Proliner zaleca wszystkie zmierzone punkty w rysunek 2D. Ta czynność będzie wykonana dla każdej warstwy oddzielnie. 19

20 3.7 Przykład 3 Leapfrog Lepfrog pozwala na łączenie wielu pomiarów w jedną całość. Jeśli nasz obiekt do mierzenia jest większy niż długość linki i nie da się zwymiarować za jednym razem. Do tego typu pomiarów służy Leapfrog. Na obrazie są pokazane 4 punkty odniesienia, do użycia przy pomiarach na dużych obszarach. Przystąpić do pomiarów jak zwykle. Aby zoptymalizować pomiar umieścić Proliner w sposób, aby móc dotrzeć do największej części mierzonego obiektu. Po pomiarze dostępnej części, możemy przystąpić do funkcji Leapfrog. Naciskając Leap, wyświetli się ekran z którego możemy wybrać: Połącz lub Nowy Leap. W tym przypadku musimy stworzyć Nowy. Po naciśnięciu Nowy, możliwe jest wybranie nazwy I określenie punktów. Wciśnij Start Zaznacz4 punkty, z maksymalną precyzją (wciskając przycisk 1 na pilocie) Wciśnij Koniec. 20

21 Teraz Proliner może zostać przesunięty aby skompletować pomiar obiektu. Z nowej pozycji zacznii Leap. Wybierz z listy wcześniejszy pomiar do połączenia I naciśnij Połącz. Naciśnij Start Zaznacz 4 punkty, z maksymalną precyzją (wciskając przycisk 1 na pilocie) Skontroluj ewentualne odchylenia Naciśnij Koniec. Poniżej rezultat: Kontynuuj mierzenie. Te przesunięcia mogą być powtarzane wiele razy. Nie ma limitów ani ograniczeń dla tego typu mierzenia Ten pomiar został wykonany z 5 przesunięciami Leap, mierzą obszar o przekątnej około 29 meterów. Reguły mierzenia leapfrog: Punkty odniesienia muszą być położone stabilnie 4 punkty nie mogą być: 1. za blisko między sobą 2. w linii prostej 3. w idealnym kwadracie 21

22 4. Modifikuj Po zakończeniu pomiaru wciśniej Koniec. Automatycznie otworzy się Modyfikuj,a wraz z tym otworzą się ikony po prawej stronie. 4.1 Wyjaśnienie przycisków Małe strzałki w lewym dolnym rogu wskazują obecność menu. Podświetlona ikona lub tekst sygnalizują nam akkytwną funkcję. Trzymając wciśnięte przycisk otwiera się automatycznie ukryte okienko z dostępnymi opcjami. Pierwsze trzy przyciski z menu (od lewej do prawej) służą do: 1.Modyfikacji, 2.Rysowania, 3. Wymiarowania Druga linia przycisków służy do: 4. anulowanie modyfikacji, 5. powtórzenia modyfikacji i 6. usunięcia elementów zaznaczonych selezionati. Ostatni przycisk menu służy do 7. modyfikowania ustawień pomiaru. Menu 1 Zmiana Przytnij Połącz dwie linie ze sobą Rozciągnij Przedłuż element w kierunku określonej linii Kolory Zmień kolor dla profile/warstwy/pomiaru Połącz Połącz dwa elementy określonym promieniem Podziel Podziel element na dowolną liczbę punktów Nazwa warstwy zmień nazwę warstwy Offset Powiel (grupę) elementów w danej odległości od oryginału Menu 2 Rysowanie Linia pozioma Rysuje linię poziomą od punktu początkowego do kolejnego punktu Promień/Koło I profil Rysuje promień/koło na wybranym profilu Linia pionowa Rysuje linię pionową od punktu początkowego do kolejnego punktu. Okrąg Rysuje okrąg o środku w danym punkcie, lub środku na jego obwodzie Linia wyrównana - rysuje linię prostą między dwoma wybranymi punktami 22

23 Menu 3 Wymiarowanie Poziome Pokazuje odległość poziomą pomiędzy dwoma punktami Promień Pokazuje łuk na wybranym promieniu Łączone Pokazuje rozmiary elementów wspólnie połączonych Pionowe Pokazuje odległość pionową pomiędzy dwoma punktami Kątowe (layer) Pokazuje kąt pomiędzy dwoma wybranymi warstwami Obszar Pokazuje obszar mm kwadratowyc wybranego profilu zamkniętego. Liniowe Pokazuje odległość liniową między dwoma punktami Kątowy Pokazuje kąt między dwoma wybranymi elementami Menu 4 Ustawienia - Modyfikuj projekcję dla kompletnego rysunku. Otworzy się okno pop-up - Zmień kompnesację punktaka dla profile/warstwy/zaznaczonego wymiaru. Otworzy się okienko pop-up - Modyfikuj tolerancję dla profile/warstwy/zaznaczonego wymiaru. Otworzy się okienko pop-up - Modyfikuj wybrane ORIGINE wybierając zero i kierunek osi X 23

24 4.2 Modyfikacja blatu kuchennego wraz z tylnym panelem. Usunąć pierwszy mierzony profil aby zdefiniować płaszczyznę projekcji. 24

25 Część przedni kuchni wymaga 60mm naddatku, zdefiniowanago w okienku offset. Wybrać pierwszy element. Ważne jest klikać na prawidłowych stronach elementu. Selezionare il primo elemento. E' importante fare clic sui lati corretti dell'elemento. Pozwoli to określić kierunek dla Prolinera na odnalezienied drugiego elementu. 1. Offset zewnętrzny kierunek lewy 2. Offset zewnętrzny kierunek prawy 3. Offset wewnętrzny kierunek lewy 4. Offset wewnętrzny kierunek prawy verso W tym przypadku klikneliśmy na elemencie 2 I wybraliśmy ostatni element na którym należy zaaplikować offset Kolejnym krokiem będzie połączenie wszystkich lin aby stworzyć poprawne kąty. Należy nacisnąć dwa najbliższe elementy, aby połączyć je w jeden punkt. 25

26 W jednym z rogów trzeba utworzyć zaokrąglenie o promieniu 60mm. Wypełnij okienko nową wymaganą wartością i zaznacz dwa elementy do połączenia. Przyciskiem służącym do obrotu możliwa jest wizualizacja warstwy projektowanej, panelu tylniego Z funkcją Wyrównaj możliwe jest pokazanie widoku górnego panelu tylniego. Po przycięciu niepotrzebnych elementów kontynuujemy rysując koło w miejscu gniazdka. 26

27 Upewnij się, że wymiar jest pobrany z środka. Promień może być dowolnie modyfikowany poprzez zmianę wartości w oknie w prawym dolnym rogu Rysunek jest lekko obrócony aby łatwo wybrać warstwę i nadać jej nową nazwę. Wybrać nazwę warstwy do zmodyfikowania I wpisać 1 Aby pokazać różnicę między profilami/warstwoami możemy niektóre z nich pokolorować. 27

28 Wyrównany rysunek z widokiem z gory. Kuchnia nie jest położona poprawnie na ekranie. Wybierając nowa Origine i kierunek osi X możliwe jest dowolne jej pozycjonowanie. Ostatnia czynność do wykonaia to skontrolowanie niektórych pomiarów. Długość części przedniej Obszar pod płytę, zlew.

29 Kąt pomiędzy panelem a blatem Kąt pomiędzy ścianami Długość pod płytę indukcyjną Średnica gniazdka Nie zapomnij o zapisaniu projektu Zapisz. 29

30 5. Obsługa Ważne jest regularne czyszczenie linki, aby wykluczyć jej zablokowanie jej. Krok 1 Przytrzymaj ramię mierzące w jednej ręce i punktak w drugiej. Aby wyczyścić linkę mierzącą niezbędne jest przejście do opcji mierzenia. Tylko w tym przypadku, będzie słyszalny sygnał osiągnięcia końca linki. Krok 2 Rozciągnij linkę pod kątem i obracaj ją podczas rozwijania. W ten sposób możliwe jest usunięcie śladów brudu. Krok 3 Rozciągnij linkę aż Proliner zacznie sygnalizować jej koniec. Czyść linkę czystą szmatką. Jedna osoba rozwija linkę druga ją czyści. NIE używaj środków chemicznych lub lubryfikujących. Zalecamy aby powtarzać tą czynność raz w tygodniu. 30

31 6. Schermi Pop-Up Został naciśnięty Start nowego pomiaru, bez wybrania nazwy projektu. Został naciśnięty Start nowego pomiaru, bez wybrania nazwy pliku. Został naciśnięty Start nowego pomiaru, ale nazwa pliku już istnieje. Będzie wykonana faza szukania osi. Proliner nie jest gotowy. Czynność musi zostać powtórzona. Podczas nadawania nazwy nowej warstwie został naciśnięty OK bez wybrania jego nazwy. 31

32 W trakcie Transferu nowego pomiaru o nowego projektu, USB nie został jeszcze włożony. Operacja Przytnij dwa elementy w menu Modifikuj: dwa wybrane elementy się nie przecinają. Durante un'operazione di Offset gli elementi non sono conca W trakcie wykonywania Offsetu elemenyy nie są są ze sobą połączone W fazie zamknięcia, pomiar nie został zapisany.

33 7. Rozwiązywanie problemi Aby otrzymać szczegółową instrukcję lub FAQ, odwiedź naszą stronę: /helpdesk 33

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż

Bardziej szczegółowo

Plotery Summa S CLASS - Instrukcja obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T

Plotery Summa S CLASS - Instrukcja obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T Łódź 01.01.2007 Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż podstawy - Łączenie podstawy z ploterem

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh 1 Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh Inkling (model MDP-123) Przed rozpoczęciem pracy Przygotowanie Szkicowanie Zapisywanie pracy Zarządzanie szkicami

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia. 2. Używanie tablicy interaktywnej

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia. 2. Używanie tablicy interaktywnej Instrukcja obsługi Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje wstępne". SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart 5510 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Spis treści 3 W jaki sposób?...7 4 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HP ipaq seria hx4700 Pocket PC

Instrukcja obsługi HP ipaq seria hx4700 Pocket PC Instrukcja obsługi HP ipaq seria hx4700 Pocket PC Numer dokumentu: 361966-241 Czerwiec 2004 Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich regionach. Model pokazany na ilustracjach jest modelem z serii

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851)

Instrukcja obsługi. Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851) 1 Instrukcja obsługi Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851) Przygotowanie tabletu Intuos Pro Używanie pióra Elementy sterujące tabletu Obsługa wielodotykowa tabletu Intuos Pro Ustawienia własne tabletu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Tablice Qomo serie EM / EM DP. Instrukcja obsługi

Tablice Qomo serie EM / EM DP. Instrukcja obsługi Tablice Qomo serie EM / EM DP Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 2. Wprowadzenie... 5 3. Możliwości oprogramowania... 6 4. Instalacja tablicy... 7 4.1 Instalacja tablicy na ścianie...

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 5 Klawisze i części 5 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 5 Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów)

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów) Oprogramowanie nawigacyjne Navitel Nawigator Instrukcja dla użytkowników (do palmtopów) NAVITEL s.r.o., 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. "CTN" Z.S.A., 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i mysz... 4 Napędy komputera...

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 DUAL CORE PL 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli TABLICE INTERAKTYWNE QOMO Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli Spis treści Wstęp 3 1. Pierwsze kroki z tablicami QOMO 6 1.1. Dostępne modele tablic QOMO 6 1.2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo