Instrukcja obsługi Wersja1.0.0 Język polski Witamy w świecie pomiarów 3D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Wersja1.0.0 Język polski Witamy w świecie pomiarów 3D"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Wersja1.0.0 Język polski Witamy w świecie pomiarów 3D Przetłumaczył: Konrad Węgrzyn

2 Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych przez prawo, żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w zautomatyzowanej bazie danych, lub podana do publicznej wiadomości w sposób, elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny, filmy lub w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Prodim International BV w Helmond (Holandia). Zrzeczenie odpowiedzialności di responsabilitàzrz Wpływ operatora w procesie pomiaru i ustalania jego aspektów powoduje, że jest on w całości odpowiedzialny za dokładność i bezpieczeństwo. Podczas korzystania Proliner należy sprawdzić czy: Nikt nie przebywa w bezpośrednim sąsiedztwie linki wymiarującej podczas gdy urzędzenie jest w użyciu.przerwanie linki lub jej nieprzewidywalne ruchy, mogą spowodować błędne wymiarowanie Sugerujemy przeprowadzenie okresowych środków monitorowania w celu sprawdzenia poprawności pomiaru/ Proliner jest przyrząd do pomiaru precyzyjnego, dlatego do jego obsługi zaleca się tylko osoby, które zostały odpowiednio przeszkolone. Proliner jest marką zarejestrowaną przez Prodim International BV. 2

3 Opis Prawa autorskie 2 Zrzeczenie odpowiedzialności 2 Opis 3 1. Zapoznanie z urządzeniem 4 2. Budowa menu Menu Pomiar Menu Otwórz Menu Transfer Informacje na ekranie Menu ustawienia 9 3. Pomiar Ustawienie pomiaru Menu ustawienia pomiaru Reguły pomiaru Zacznij pomiar Przykład 1 Profil Przykład 2 Używanie płaszczyzny odniesienia Przykład 3 Leapfrog Modyfikacja Wyjaśnienie klawiszy Modyfikacja blatu kuchennego wraz z tylnym panelem Obsługa Okienka Pop-Up Rozwiązywanie problemów 33 3

4 1. Zapoznanie z urządzeniem 1. Slot na baterie i bateria 2. Ładowarka bateri 3. Panel dotykowy wraz z przyciskiem włączającym 4. Połączenia dla USB, klawiatury, sieci i zasilania 5. Składana głowica pomiarowa 6. Punktak pomiarowy I skaner (końcówki specjalne) 7. Pilot 8. Szufladka na akcesoria 1. Należy używać wyłącznie baterii i zasilacza dostarczonego wraz z Proliner. Włóż baterię złączy z prawej strony, nieprawidłowa instalacja baterii może spowodować uszkodzenie Proliner. Baterie mają czas pracy do 2 godzin. Przy starcie, ładowanie akumulatora jest sygnalizowane kontrolką. Kiedy poziom naładowania baterii jest na poziomie 10%, rozlegnie się sygnał powtarzalny sygnał dźwiękowy, aż Proliner nie wyłączy się automatycznie. Kiedy Proliner jest podłączony do sieci, akumulator jest ładowany. 2. Ładowarka ładuje kompletnie rozładowaną baterię w ok. 2 godzin. Opis wskaźników Pomarańczowy: ładuje Pulsujący zielony: osiągnął 80% poziomu naładowania Zielony: naładowany Czerwomy: błąd (wyjąć I włożyć baterię) 3. Ekran dotykowy 8-calowy należy traktować z ostrożnością. Nie naciskać jego powierzchni ostrymi przedmiotami. Nie należy używać środków chemicznych do czyszczenia ekranu, ale tylko przetrzeć czystą szmatką. Aby włączyć lub wyłączyć Proliner wystarczy nacisnąć czerwony przycisk zasilania. 4

5 4. Proliner dysponuje następującymi połączeniami: - 2 wyjścia USB: do kluczka USB oraz do załadowania pomiarów - wyjście na klawiaturę: do podłączenia, jeśli potrzebna - połaczenie sieciowe: do podłączenia sieci w celu aktywacji zdalnej pomocy - wyjście zasilania: do zasilania Proliner za pomocą sieci elektrycznej. 5. Składana głowica pomiarowa jest najważniejszym elementem tego przyrządu. Głowica pomiarowa musi być traktowana z najwyższą starannością. Dlatego musi być zawsze złożona przed transportem Proliner. Podnieść głowę, naciśnij lewą stronę urządzenia i włączyć go, aż zaskoczy na miejsce za pomocą kliknięcia ( patrz zdjęcie ). Przed umieszczeniem go z powrotem w slocie, sprawdź, czy ramię pomiarowe i punktak pomiarowy są prawidłowo osadzone w uchwycie. Głowica pomiarowa jeststosowany do mierzenia poziomu wolnego wokół Proliner, a w rzeczywistości jest w stanie obracać w poziomie o 410 stopni. Istnieją pozycje nieosiągalne. Za pomocą linki o długości 7 metrów, obszar pokrycia osiąga średnicę 14 metrów. Jeśli linka jest wyciągnięta całkowicie, osiągając maksimum,rozlegnie się dźwiękowy powtarzalny sygnał. Nie ciągnąć kabla poza granice obrotów. Możesz uszkodzić linkę i ramię pomiarowe, a także negatywnie wpłynąć na dokładność pomiarów. Podstawową regułą jest; obrócić Proliner w kierunku mierzonego obiektu. 6. Punktak pomiarowy jest bardzo uniwersalny i może być stosowany do dowolnych czynności pomiarowych. Do pomiaru kształtu wystarczy wkręcić jedną z końcówek (skaner) stosując druga śrubę. Punktak, kiedy nie jest w użyciu przechowywać w jego uchwycie. Upewnij się, że wskoczy na swoje miejsce po usłyszeniu kliknięcia. 5

6 7. Pilot zapamiętuje stosowane kolejno punkty pomiarowe. Jest wyposażony w standardową baterią 3V. Jeśli pilot nie reaguje, może być konieczne wymiena baterii. Wymiana; otworzyć pokrywę z tyłu pilota wymienić baterię. Dotykając mierzony obiekt nacisnąć przycisk pilota odpowiadający żądanej funkcji. Tryb punktu Przyciśnięcie przycisku pozwala zarejestrować pojedyńczy punkt, Proliner narysuje automatycznie linię między mierzonymi punktami. Przytrzymując przycisk -będzie zapisany profil. Tryb skanowania Poprzez naciśnięcie tego przycisku, Proliner zarejestrować profil aż do następnego naciśnięcia klawisza. Profil składa się z linii prostych i łuków, w oparciu o geometrię mierzonego przedmiotu. Nowy profil / layer Tym przyciskiem możliwe jest mierzenie nowych profili w rysunku. Przytrzymując ten przycisk zostanie stworzony nowy profil z nową nazwą (poziom) Usuń ostatni punkt / profil Tym przyciskiem możliwe jest usunięcie pojedyńczego punktu. Przytrzymując przycisk, zostanie usunięty ostatni profli. 8. Z lewej strony i na górze Proliner są dwie przegródki na akcesoria. Aby je otworzyć, należy nacisnąć punkty (patrz rysunek). Mogą być wykorzystywane jako schowek na pilota, akcesoria, baterie i inne rzeczy osobiste. 6

7 2 Budowa menu Z pozycji ekranu głównego możliwe jest włączenie dowolnej funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Na górze widoczna jest wskaźnik naładowania akumulatora oraz data i godzina. Naciskając logo Proliner w prawym górnym rogu, ekran obraca się o 180. Opcja ta jest bardzo przydatna, gdy Proliner jest umieszczony do góry nogami. 2.1 Menu pomiar Naciskając klawisz Mierzenie wyświetli się następujące okno aby wykonać pomiar w sześciu prostych krokach. Rozpoczęcie procesu pomiaru opisane jest w rozdziale Menu Otwórz Okno to zawiera listę wszystkich projektów zapisanych w Proliner. Wybierając nazwę projektu i / lub rysunku, można zmienić nazwę (nazwy) lub usunąć odpowiedni plik. Po otwarciu pliku można kontynuować lub zmodyfikować pomiar. (odpowiednio opisane w rozdziale 3 oraz w rozdziale 4 7

8 2.3 Menu Transfer W menu Transfer, można zapisać pomiar na pamięci USB. Kliknij na jeden lub więcej projektów i wybierz które pomiary mają być przeniesione. Zostaną wygenerowane foldery o nazwach zgodnych z nazwami projektów i plików. Klikając na Ustawienia, możliwe jest wybranie lub zapisanie plik DXF, nagłówek lub komentarz. 2.4 Informacje na ekranie Eksportowanie DXF. Plik DXF może być otwarty w dowolnym programie CAD/CA. W sekcji Output możliwe jest wybranie co chcemy zapisać w naszym pliku DXF. (rozdział 3.4. strona 16). W sekcji Format, DXF może być skonfigurowany na bazie używanego przez nas programu CAD. Eksportowanie tekstu. Możliwe jest zapisanie pliku tekstowego na którym będą zapisane wszystkie wskazówki pomiaru oraz uwagi, które zostały dodane podczas pomiaru Ekran ten pokazuje informacje o wersji zainstalowanego oprogramowania i informacje kontaktowe Prodim International BV 8

9 2.5 Menu Ustawienia W tym menu można zmienić konfigurację Proliner. 1. W zakładce Ustawienia systemowe można wybrać język i jednostki miary. Pamiętaj, aby ustawić prawidłową datę / czas, tak aby projekt odpowiadał dacie danych pomiarowych. W tym oknie można również dostosować głośność powiadomienia (beep) i określić, sygnalizowanie miganiem podczas pomiaru punktu. Ten wariant jest bardzo przydatny przy pracy w hałaśliwym środowisku, w którym może być trudno usłyszeć potwierdzenie beep 2. W ustawienia warstw, można przypisać kolor do standardowych nazw warstw. Zwrócić uwagę na następujące nazwy warstw (często stosowane w kuchni): Fazka Okrągły Półokrkągły Profil Kąt ostry Wypukły Ściana Krawędź Gniazdko 3. Różne ustawienia. W sekcji interpolacji, tolerancja jest ustawiona na 0,50 mm. Mierząc profil bardzo nieregularny, może być pomocna lekkie podniesienie wartości tolerancji, poprzez ustawienie jej na 0,80mm. Regulacja ta pozwala wyeliminować nam niepotrzebne krawędzie. Max. Promień łuku określa nam możliwy max. Rozmiar do wykonania na maszynie CNC 9

10 W sekcji Kierunek osi można ustawić Proliner aby zapamiętywał automatycznie pierwsze dwa punkty na osi Y zamiast osi X. Opcja ta jest przydatna do pomiaru drzwi. Kalibracja ekranu jest konieczna tylko wtedy, gdy ekran dotykowy nie reaguje prawidłowo na polecenia. W tym przypadku, może wystąpić konieczność skalibrowania ekranu dotykowego. Ta procedura wymaga naciśnięcia ekranu, na 5 punktów odniesienia. Procedura musi być wykonana w ciągu 5 sekund, w przeciwnym razie proces zostanie anulowany. Jeśli wystąpi błąd, poczekaj kilka sekund, ponieważ Proliner przerwać kalibrację. (Możesz przejść do tego menu, naciskając punkt na ekranie przez 20 sekund) Diagnostyka, sprawdza prawidłowości działania enkodera, zdalnego sterowania i dźwiękowych ostrzeżeń dźwiękowych. 10

11 3. Pomiar 3.1 Ustawienie pomiaru Mierzenie, po naciśnięciu pojawi nam się okno, z którego w kilku prostych krokach możemy zacząć pomiar. 1. Jako pierwszy krok, należy utworzyć nowy projekt. Wybierz Nowy i wprowadź nazwę dla projektu, za pomocą klawiatury. Potwierdź, naciskając klawisz Enter. Możliwe jest również wybrać istniejący projekt. 2. Kliknij menu Plik, aby zmienić nazwę pliku. Potwierdź ponownie, naciskając klawisz Enter. Następnie nazwa rysunku zostanie automatycznie ponumerowane z numerem rosnącym. Określanie 001, 002 zostaną wygenerowane dla wszystkich plików o takich samych nazwach. Oczywiście, można zmienić nazwę projektu. 11

12 3.2 Menu Ustawienia pomiaru 3. Naciśnij Ustawienia aby skonfigurować poszczególne opcje, przed przystąpieniem do pomiaru. 4. Wybrać Punktak jakim będziemy się posługiwać. Możliwe opcje to: Pointer lub Scanner. Ogólnie Scanner używany jest tylko przy mierzeniu profili. Używaj Pointer do innych pomiarów: podłogi, drzwi, okna, kuchnie, blaty. 5. Następnie należy ustawić kompensację. Pomiar musi być kompensowany ze względu na grubość końcówki, która ma promień 2,5 mm. Tak więc, wzięty pomiar może być zbyt duży - mierząc zewnętrzny profil lub zbyt mały dla wewnętrznego profilu. W zależności od kierunku pomiaru, można określić kompensację w lewo lub prawo. Ustawienie Żadna nie będzie żadnej siatki. W tym przypadku można ustawić kompensację później podczas edycji projektu. Mierzenie profile zewnętrznego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przedmiot mierzony znajduje się z lewej strony względem kierunku mierzenia. Profil wewnętrzny jest mierzony odwrotnie. Tylko w tej opcji przedmiot mierzony znajduje się z lewej strony względem kierunku mierzenia Promień punktaka nie będzie kompensowany. Możliwe jest poprawienie ręczne offsetu na rysunku. Mierzenie profile zewnętrznego zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przedmiot mierzony znajduje się z prawej strony względem kierunku mierzenia.. Profil wewnętrzny jest mierzony odwrotnie. Tylko w tej opcji przedmiot mierzony znajduje się z prawej strony względem kierunku mierzenia 6. Jedną z ostatnich rzeczy do zrobienia jest, aby wybranie Projekcji. Jest to ważne funkcja, która jest często stosowana. Proliner tworzy każdy pomiaru w trybie 2D.Mierząc dużą liczbę punktów 3D, należy zdefiniować płaszczyznę 2D. 12

13 Są możliwe 4 opcje: Możliwe jest stworzenie kilku warstw w trakcie pomiaru w tym samym rysunku. W takim przypadku program wygeneruje nazwę dla każdej stworzonej przez nas warstwy. Program odniesie się tylko do pierwszego profilu każdej warstwy. Możliwe jest także mierzenie 3 punktów w nowej warstwie - aby zdefiniować punkty odniesienia, później zacząć mierzenie punktów w tej warstwie. Program stworzy rysunek 2D jako średnia wszystkich punktów mierzonych w rysunku. Profil 2D będzie pokazany na pierwszym mierzonym profile w tym samym rysunku. 7. Profil Możliwe jest wybranie pomiędzy Otwarty a Zamknięty. W zamkniętym- Proliner narysuje linię od ostatniego zmierzonego punktu. Te dwie opcje zaspokoją każdy typ pomiaru. W pomiarach kuchni, ta opcja powinna być ustawiona jako Otwarta. Przy pomiarach profili - Zamknięta 13

14 3.3 Reguły pomiaru Aby otrzymać dokładny pomiar należy przestrzegać kilku ważnych spektów: Zweryfikuj czy Proliner I mierzony obiekt są w stabilnych pozycjach. Nie mogą się przemieszczać podczas pomiaru. Wybierz odpowiednią końcówkę (Pointer, Scanner) Po wybraniu odpowiedniego kierunku kompensacji, zacznij proces pomiaru Naciskając Start, stystem poprosi o kalibrację osi pionowej i poziomej. Przesuwając ramię w górę i w dół - linka zostanie wytarowana. Aby uniknąć ciągnięcia linki podczas tej czynności zalecane jest trzymanie jej razem punktakiem. Podczas pomiaru, linka musi tworzyć zawsze linię prostą Podczas pomiaru, linka nie może dotykać żadnego przedmiotu Należy poświęcić tej czynności wymaganay cza 14

15 3.4 Zacznij pomiar Po wprowadzeniu wszytkich ustawień, aby zacząć pomiar wciśnij Start. Po wytarowaniu osi pojawi się następujący ekran. Pokazuje nazwę Folderu Pokazuje numer I nazwę Warstwy, którą aktualnie mierzy Pokazuje Profil w fazie mierzenia. Poakazuje liczbę punktów zmierzonych w poprawnym profilu. Pokazuje wybrany rodzaj Punktaka Pokazuje wybraną Kompensację Przesuń:Przesuń pomiar naciskając na ekranie I przesuwając w dowolnym kierunku. Zoom: Zoom powiększający przesuwając obiekt w kierunku dołu, zoom zmniejszający przesuwając obiekt w kierunku góry Obróć: Obróć pomiar naciskając ten przycisk I przesuwajać go w dowolnym kierunku Wyrównaj: Wyrównaj pomiar z wybranej warstwy Pokaż wszystko: Naciskając ten przycisk, rysunek zaadaptuje się do wielkości ekranu. 15

16 Tryb widoku: Są możliwe różne ustawienia, w zależności od tego co chcemy zobaczyć na rysunku Pokaż profil zmierzony interpolowany/skompensowany Pokazuje końce wszystkich elementów w profilu Pokazuje punkty 3D Raw (oryginalne)nie zinterpolowane, nie skompensowane. Pokazuje pierwszy punkt zmierzony na rysunku, który odpowiada Origine Pokazuje wysokość między liniami punktów Raw i profili 2Dostra l'elevazione delle linee tra i punti Raw e il profilo 2D. Pokazuje pozycję Prolinera podczas pomiaru Pokazuje punkty zmierzone do leapfrog (jeśli są dostępne) W tym polu możliwe jest stworzenie noty Komentarz i zapisanie go na kluczu USB Kalkulator Umożliwia wykonanie pomiarów o średnicy ponad 14 m (rozdział 3.7) Aby zmienić Ustawienia dla różnych profili w rysunku. Oprócz Projekcji, Punktakta i kompensacji możliwe jest również modyfikowanie kolorów poszczególnych warstw. Aby zakończyć pomiar I kontynuować w menu Modyfikuj ( rozdział 4) Aby zamknąć pomiar I spytać czy będzie wymagane jego zapisanie. 16

17 3.5 Przykład 1 Profil Przed rozpoczęciem pomiaru, zwrócić uwagę na reguły opisane w rozdziale 3.3 Pasek informacyjny tworzy informacje nt. detali mierzenia: Nazwa pliku 001. Profil w którym pracuje4, Warstwa, nazwana Laag. Ten profil obejmuje 49 punti. Pomiar jest wykonywany Skanerem, i z Kompensacją lewą. W tym przypadku wszystkie opcje wizualizacji są aktywne Dwie zielone strzałki wskazują Origine proflu Linie kolorowe, wskazują Origine maszyny, pozycję Prolinera względem mierzonego przedmiotu. Linia czarna jest to profil skompensowany. Czarne punkty pokazują wysokość elementu Linia niebieska jest profilem 3D originalnym (raw). Niebieskie prostopadłe linie są wysokościami Z 17

18 3.6 Przykład 2 Używanie płaszczyzny odniesienia Podczas zapisu profilu 2D, Proliner oferuje kilka opcji dla określenia płaszczyzny odniesienia. Każda sytuacja wymaga specjalnych ustawień. W tym przypadku został zmierzony blat kuchenny - gdznie nie było możliwe zmierzenie wszystkich punktów na tym samym poziomie. Dlatego wiele punktów zostało zmierzonych znacznie wyżej na ścianie. Pamiętaj aby zawsze mierzyć możliwie jak najbliżej obiektu. Podczas tego pomiaru punkty są zmierzone zarówno wysoko jak i bardzo blisko podłoża, aby podkreślić efekt projekcji. Obrazek poniżej pokazuje widok 3D zmierzonego blatu. Trójkąt (3 punkty referencyjne na górnej części mebli) definiują nam punkt odniesienia. Pierwszy profil z wszystkich punktów Wszystkie punkty z rysunku będą pokazane na płaszczyźnie od pierwszych trzech punktów. Widok z góry obrazka z prawej strony jest doskonała. Czarne linie pokazują profil 2D, linie niebieskie pokazują linie oryginalne 3D Jeśli zamiast tego zostanie wybrana Średnia wszystkich punktów, Proliner stworzy średnią wszystkich zmierzonych punktów. Ta opcja może być użyteczna do mierzenia profile lub lini oddzielnych, jako oddzielnych profili. Zobacz następujący przykład. Czarne linie pokazują profil 2D, linie niebieskie pokazują linie oryginalne 3D 18

19 Pracując z kilkoma nazwami warstw, możliwe jest mierzenie różnych punktów w 3D I tworzenie dla nich perfekcyjnych rysunków 2D. Opcja Pierwszy profil każdej warstwy określa plan projekcji 2D oddzielnie dla każdej warstwy obecnej w pomiarze W tym przypadku zostały zmierzone zarówno blat jak I tylny panel ścienny. Czarne linie pokazują profil 2D, linie niebieskie pokazują linie oryginalne 3D. Wybierając Średnia wszystkich punktów w warstwach, Proliner zaleca wszystkie zmierzone punkty w rysunek 2D. Ta czynność będzie wykonana dla każdej warstwy oddzielnie. 19

20 3.7 Przykład 3 Leapfrog Lepfrog pozwala na łączenie wielu pomiarów w jedną całość. Jeśli nasz obiekt do mierzenia jest większy niż długość linki i nie da się zwymiarować za jednym razem. Do tego typu pomiarów służy Leapfrog. Na obrazie są pokazane 4 punkty odniesienia, do użycia przy pomiarach na dużych obszarach. Przystąpić do pomiarów jak zwykle. Aby zoptymalizować pomiar umieścić Proliner w sposób, aby móc dotrzeć do największej części mierzonego obiektu. Po pomiarze dostępnej części, możemy przystąpić do funkcji Leapfrog. Naciskając Leap, wyświetli się ekran z którego możemy wybrać: Połącz lub Nowy Leap. W tym przypadku musimy stworzyć Nowy. Po naciśnięciu Nowy, możliwe jest wybranie nazwy I określenie punktów. Wciśnij Start Zaznacz4 punkty, z maksymalną precyzją (wciskając przycisk 1 na pilocie) Wciśnij Koniec. 20

21 Teraz Proliner może zostać przesunięty aby skompletować pomiar obiektu. Z nowej pozycji zacznii Leap. Wybierz z listy wcześniejszy pomiar do połączenia I naciśnij Połącz. Naciśnij Start Zaznacz 4 punkty, z maksymalną precyzją (wciskając przycisk 1 na pilocie) Skontroluj ewentualne odchylenia Naciśnij Koniec. Poniżej rezultat: Kontynuuj mierzenie. Te przesunięcia mogą być powtarzane wiele razy. Nie ma limitów ani ograniczeń dla tego typu mierzenia Ten pomiar został wykonany z 5 przesunięciami Leap, mierzą obszar o przekątnej około 29 meterów. Reguły mierzenia leapfrog: Punkty odniesienia muszą być położone stabilnie 4 punkty nie mogą być: 1. za blisko między sobą 2. w linii prostej 3. w idealnym kwadracie 21

22 4. Modifikuj Po zakończeniu pomiaru wciśniej Koniec. Automatycznie otworzy się Modyfikuj,a wraz z tym otworzą się ikony po prawej stronie. 4.1 Wyjaśnienie przycisków Małe strzałki w lewym dolnym rogu wskazują obecność menu. Podświetlona ikona lub tekst sygnalizują nam akkytwną funkcję. Trzymając wciśnięte przycisk otwiera się automatycznie ukryte okienko z dostępnymi opcjami. Pierwsze trzy przyciski z menu (od lewej do prawej) służą do: 1.Modyfikacji, 2.Rysowania, 3. Wymiarowania Druga linia przycisków służy do: 4. anulowanie modyfikacji, 5. powtórzenia modyfikacji i 6. usunięcia elementów zaznaczonych selezionati. Ostatni przycisk menu służy do 7. modyfikowania ustawień pomiaru. Menu 1 Zmiana Przytnij Połącz dwie linie ze sobą Rozciągnij Przedłuż element w kierunku określonej linii Kolory Zmień kolor dla profile/warstwy/pomiaru Połącz Połącz dwa elementy określonym promieniem Podziel Podziel element na dowolną liczbę punktów Nazwa warstwy zmień nazwę warstwy Offset Powiel (grupę) elementów w danej odległości od oryginału Menu 2 Rysowanie Linia pozioma Rysuje linię poziomą od punktu początkowego do kolejnego punktu Promień/Koło I profil Rysuje promień/koło na wybranym profilu Linia pionowa Rysuje linię pionową od punktu początkowego do kolejnego punktu. Okrąg Rysuje okrąg o środku w danym punkcie, lub środku na jego obwodzie Linia wyrównana - rysuje linię prostą między dwoma wybranymi punktami 22

23 Menu 3 Wymiarowanie Poziome Pokazuje odległość poziomą pomiędzy dwoma punktami Promień Pokazuje łuk na wybranym promieniu Łączone Pokazuje rozmiary elementów wspólnie połączonych Pionowe Pokazuje odległość pionową pomiędzy dwoma punktami Kątowe (layer) Pokazuje kąt pomiędzy dwoma wybranymi warstwami Obszar Pokazuje obszar mm kwadratowyc wybranego profilu zamkniętego. Liniowe Pokazuje odległość liniową między dwoma punktami Kątowy Pokazuje kąt między dwoma wybranymi elementami Menu 4 Ustawienia - Modyfikuj projekcję dla kompletnego rysunku. Otworzy się okno pop-up - Zmień kompnesację punktaka dla profile/warstwy/zaznaczonego wymiaru. Otworzy się okienko pop-up - Modyfikuj tolerancję dla profile/warstwy/zaznaczonego wymiaru. Otworzy się okienko pop-up - Modyfikuj wybrane ORIGINE wybierając zero i kierunek osi X 23

24 4.2 Modyfikacja blatu kuchennego wraz z tylnym panelem. Usunąć pierwszy mierzony profil aby zdefiniować płaszczyznę projekcji. 24

25 Część przedni kuchni wymaga 60mm naddatku, zdefiniowanago w okienku offset. Wybrać pierwszy element. Ważne jest klikać na prawidłowych stronach elementu. Selezionare il primo elemento. E' importante fare clic sui lati corretti dell'elemento. Pozwoli to określić kierunek dla Prolinera na odnalezienied drugiego elementu. 1. Offset zewnętrzny kierunek lewy 2. Offset zewnętrzny kierunek prawy 3. Offset wewnętrzny kierunek lewy 4. Offset wewnętrzny kierunek prawy verso W tym przypadku klikneliśmy na elemencie 2 I wybraliśmy ostatni element na którym należy zaaplikować offset Kolejnym krokiem będzie połączenie wszystkich lin aby stworzyć poprawne kąty. Należy nacisnąć dwa najbliższe elementy, aby połączyć je w jeden punkt. 25

26 W jednym z rogów trzeba utworzyć zaokrąglenie o promieniu 60mm. Wypełnij okienko nową wymaganą wartością i zaznacz dwa elementy do połączenia. Przyciskiem służącym do obrotu możliwa jest wizualizacja warstwy projektowanej, panelu tylniego Z funkcją Wyrównaj możliwe jest pokazanie widoku górnego panelu tylniego. Po przycięciu niepotrzebnych elementów kontynuujemy rysując koło w miejscu gniazdka. 26

27 Upewnij się, że wymiar jest pobrany z środka. Promień może być dowolnie modyfikowany poprzez zmianę wartości w oknie w prawym dolnym rogu Rysunek jest lekko obrócony aby łatwo wybrać warstwę i nadać jej nową nazwę. Wybrać nazwę warstwy do zmodyfikowania I wpisać 1 Aby pokazać różnicę między profilami/warstwoami możemy niektóre z nich pokolorować. 27

28 Wyrównany rysunek z widokiem z gory. Kuchnia nie jest położona poprawnie na ekranie. Wybierając nowa Origine i kierunek osi X możliwe jest dowolne jej pozycjonowanie. Ostatnia czynność do wykonaia to skontrolowanie niektórych pomiarów. Długość części przedniej Obszar pod płytę, zlew.

29 Kąt pomiędzy panelem a blatem Kąt pomiędzy ścianami Długość pod płytę indukcyjną Średnica gniazdka Nie zapomnij o zapisaniu projektu Zapisz. 29

30 5. Obsługa Ważne jest regularne czyszczenie linki, aby wykluczyć jej zablokowanie jej. Krok 1 Przytrzymaj ramię mierzące w jednej ręce i punktak w drugiej. Aby wyczyścić linkę mierzącą niezbędne jest przejście do opcji mierzenia. Tylko w tym przypadku, będzie słyszalny sygnał osiągnięcia końca linki. Krok 2 Rozciągnij linkę pod kątem i obracaj ją podczas rozwijania. W ten sposób możliwe jest usunięcie śladów brudu. Krok 3 Rozciągnij linkę aż Proliner zacznie sygnalizować jej koniec. Czyść linkę czystą szmatką. Jedna osoba rozwija linkę druga ją czyści. NIE używaj środków chemicznych lub lubryfikujących. Zalecamy aby powtarzać tą czynność raz w tygodniu. 30

31 6. Schermi Pop-Up Został naciśnięty Start nowego pomiaru, bez wybrania nazwy projektu. Został naciśnięty Start nowego pomiaru, bez wybrania nazwy pliku. Został naciśnięty Start nowego pomiaru, ale nazwa pliku już istnieje. Będzie wykonana faza szukania osi. Proliner nie jest gotowy. Czynność musi zostać powtórzona. Podczas nadawania nazwy nowej warstwie został naciśnięty OK bez wybrania jego nazwy. 31

32 W trakcie Transferu nowego pomiaru o nowego projektu, USB nie został jeszcze włożony. Operacja Przytnij dwa elementy w menu Modifikuj: dwa wybrane elementy się nie przecinają. Durante un'operazione di Offset gli elementi non sono conca W trakcie wykonywania Offsetu elemenyy nie są są ze sobą połączone W fazie zamknięcia, pomiar nie został zapisany.

33 7. Rozwiązywanie problemi Aby otrzymać szczegółową instrukcję lub FAQ, odwiedź naszą stronę: /helpdesk 33

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Obsługa grawerki Laser 500 i programu LaserCut 5.3 Dominik Rzepka, dominik.rzepka@agh.edu.pl Celem projektu jest wykonanie grawerunku na pleksi oraz

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI

ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI Language Teacher, Słownik, Rozmówki audio oraz Przewodnik ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI itravl, Language Teacher, jetbook, Audio PhraseBook, MorphoFinder, ihelp, itranslate, LingvoCompass oraz Vector

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. 1 Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. Rysunek. Widok projektowanej endoprotezy według normy z wymiarami charakterystycznymi. 2 3 Rysunek. Ilustracje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał.

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał. Witam w kolejnej części kursu modelowania 3D. Jak wspomniałem na forum, dalsze etapy będą przedstawiały terminy i nazwy opcji, ustawień i menu z polskojęzycznego interfejsu programu. Na początek dla celów

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Numer produktu: 956561 Strona 1 z 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Skaner PICS 2 SD Kabel USB Zasilacz na USB Uchwyt

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Rysowanie Części 2D. Lekcja Druga. Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM.

Rysowanie Części 2D. Lekcja Druga. Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM. Rysowanie Części 2D Lekcja Druga Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM. Musimy zdecydować najpierw jak rozpoczniemy rysowanie projektu. Rysunek

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Sendor Słowa kluczowe Meble kuchenne w Intericad. Otwieramy moduł kuchenny korzystając z menu: Moduł kuchenny/pokaż Bibliotekę

Krzysztof Sendor Słowa kluczowe Meble kuchenne w Intericad. Otwieramy moduł kuchenny korzystając z menu: Moduł kuchenny/pokaż Bibliotekę Program Intericad T5 Wersja polska Przygotował: Krzysztof Sendor Słowa kluczowe Meble kuchenne w Intericad Tworzenie zabudowy kuchennej w Intericad T5 Otwieramy moduł kuchenny korzystając z menu: Moduł

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

DEWI

DEWI DEWI www.dewi.pl e-mail: dewi@dewi.pl Nagórki 89 b, 18-300 Zambrów tel. (086) 271 03 60, fax. (086) 271 03 92 Instalacja programu: Instrukcja programu do drukarki RIBBON EDITION 1. Podłączyć drukarkę do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do skanera 3D MF:

Instrukcja do skanera 3D MF: Instrukcja do skanera 3D MF: Jak używać skanera: Skaner został zaprojektowany aby można go było używać w różnie naświetlonych pomieszczeniach. Jeśli planujesz skanowanie na zewnątrz, należy pamiętać, że

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SENTO DESIGNER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SENTO DESIGNER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SENTO DESIGNER Wejdź na stronę www.naszfotoalbum.pl i pobierz bezpłatny program (Win lub Mac) KROK 1 Otwórz program. W przypadku pojawienia się informacji o aktualizacji możesz

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer Instrukcja obsługi RoofCon Viewer 1 Spis treści Spis treści... Fel! Bokmärket är inte definierat. Instalacja... 3 Wybór obiektów... Fel! Bokmärket är inte definierat. PrzybliŜanie... Fel! Bokmärket är

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera Polski UWAGA: 1. Zaleca się aktualizowanie oprogramowania diagnostycznego, zawartego na karcie pamięci, przynajmniej raz w miesiącu!!!!!! 2. Funkcje POKAYOKE są

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU Wersja 1.1 WAŻNA UWAGA Jeśli miernik zamarzł lub w wyniku wadliwej pracy wyświetla pomiary nieprawidłowo, należy go ponownie uruchomić, postępując następująco:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw.

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw. WINDOWS 7 WINDOWS 7 Windows pierwsze kroki Włączamy i wyłączamy komputer naciskając na obudowie przycisk. Należy go nacisnąć, a nie przytrzymać! Czasem komputer skonfigurowany jest tak, że aby go wyłączyć

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. FlyElectronics Wszelkie prawa zastrzeżone Marzec

SPIS TREŚCI. FlyElectronics Wszelkie prawa zastrzeżone Marzec Instrukcja Obsługi aplikacji Copyright by FlyElectronics Marzec 2012 SPIS TREŚCI Instalacja PPGinfo Diagnostic Tool... - 3 - Pierwsze uruchomienie... - 4 - Opis funkcji programu Data Diagnostic... - 5-1.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie C-Pen. C-Pen umożliwia skanowanie tekstu i cyfr do dowolnego edytora tekstu, programu pocztowego, oprogramowania biznesowego i przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SENTO DESIGNER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SENTO DESIGNER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SENTO DESIGNER Jesteśmy pewni, że nasz program szybko przypadnie państwu do gustu, a instrukcja sprawnie i łatwo wyjaśni możliwości kreacji z Sento Designera:) Zatem do dzieła!

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z KOMINEM W 3D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z KOMINEM W 3D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA Rok akad. 2011/2012 Semestr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 37-46. Wprowadzenie Projektowanie wymaga budowania modelu geometrycznego zgodnie z określonymi wymiarami, a to narzuca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Technika tworzenia tzw. widoku

Bardziej szczegółowo

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW 1 Układy współrzędnych w AutoCAD Rysowanie i opis (2D) współrzędnych kartezjańskich: x, y współrzędnych biegunowych: r

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

1. OPEN OFFICE RYSUNKI

1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1. 1 1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1.1 Wiadomości podstawowe Po uruchomieniu programu Draw okno aplikacji wygląda jak na poniższym rysunku. Składa się ono z głównego okna, w którym edytuje się rysunek oraz czterech

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Laser FLS 90. Instrukcja obsługi

Laser FLS 90. Instrukcja obsługi Laser FLS 90 pl Instrukcja obsługi L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3 L

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 6

AutoCAD laboratorium 6 AutoCAD laboratorium 6 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 4 Zad. 1. Wczytaj 3 dowolne rodzaje linii, aby były widoczne w pasku rozwijalnym.... 4 Zad. 2. Utwórz dwie warstwy o nazwach

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Ćwiczenie 0.. Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Szkice 3D może być tworzony z zastosowaniem narzędzia do precyzyjnego wprowadzania współrzędnych. Tak utworzony szkic może być dalej modyfikowany

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

SolidWorks ćwiczenie 1

SolidWorks ćwiczenie 1 SolidWorks ćwiczenie 1 Zagadnienia: trójwymiarowa przestrzeń modelu, szkicownik; szkicowanie prostych kształtów na wybranej płaszczyźnie istniejącego modelu, wymiarowanie szkiców (wymiary geometryczne

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K

Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 394756 Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K Strona 1 z 6 SZYBKI START 1. Przesuń element zabezpieczający w lewo tak, aby zakrył czerwone pole. 2. Przesuń klapkę zabezpieczającą

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo