Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I

2 SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera i jego działanie...1 Technologia ADSL... 1 Własności produktu... 2 Kompatybilność i zgodność ze standardami... 3 Wyświetlacz na panelu czołowym... 4 Złącza na panelu tylnym... 5 INSTALACJA SPRZĘTU... 6 Podłączanie zasilania... 6 Przycisk Reset... 6 Połączenia sieciowe... 6 Podłączanie zasilania... 8 Przycisk Reset... 8 PODSTAWOWE KONFIGUROWANIE RUTERA... 9 Konfigurowanie ustawień IP komputera... 9 DOSTĘP DO MENEDŻERA KONFIGURACJI Logowanie KONFIGUROWANIE RUTERA Menu Setup (Konfiguracja) Konfigurowanie Połączenia 1 typu PPPoA ZMIANA TYPU POŁĄCZENIA Konfigurowanie Połączenia 1 typu PPPoE Konfigurowanie Połączenia 1 typu Bridge Konfigurowanie Połączenia 1 ze statycznym adresem IP w sieci WAN Konfigurowanie Połączenia 1 typu DHCP w sieci WAN Konfigurowanie Połączenia 1 typu CLIP TWORZENIE NOWEGO POŁĄCZENIA KONFIGUROWANIE DHCP W SIECI LAN...29 Włączanie przekazywania usługi DHCP ADRES IP INTERFEJSU ZARZĄDZANIA ZAPISYWANIE ZMIAN KONFIGURACJI ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE RUTEREM Uniwersalna funkcja Podłącz i Pracuj (UpnP) Klienty LAN Readresowanie portów Kontrola dostępu Filtry mostu Przepuszczanie pakietów rozsyłanych grupowo Ruting statyczny Ruting dynamiczny DODATKOWE POŁĄCZENIA WIRTUALNE MENU TOOLS (NARZĘDZIA) I UTILITY (FUNKCJI POMOCNICZYCH) II

3 Zarządzanie użytkownikiem Polecenia systemowe Zdalny dizennik Aktualizacja bramy Test ping Test modemu MENU STANU (STATUS) Statystyki sieci Stan połączenia Klienty DHCP Stan modemu Informacje o produkcie Dziennik systemu Menu pomocy (Help) DANE TECHNICZNE KONFIGURACJA USTAWIEŃ IP W SIECI LAN KONCEPCJA PROTOKOŁU IP MIKROFILTRY I ROZGAŁĘŹNIKI III

4 Informacje o niniejszym podręczniku Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje instalacji Rutera ADSL DSL-504T oraz wykorzystywania go do podłączenia komputera lub ethernetowej sieci lokalnej (LAN) do Internetu. Jeśli w komputerze funkcjonuje już port ethernetowy, można szybko skonfigurować Ruter DSL-504T, wkładając do napędu CD-ROM instalacyjny dysk CD i postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji szybkiej instalacji. Zanim zaczniesz Należy uważnie przeczytać wszystkie wymagania wstępne, niezbędne do prawidłowego zainstalowania nowego Rutera, i upewnić się, że są one w pełni zrozumiałe. Wszystkie potrzebne informacje i urządzenia należy mieć pod ręką. Przegląd procesu instalacji Procedurę instalacji Rutera można ogólnie podzielić na następujące etapy. 1. Zgromadzenie informacji i urządzeń potrzebnych do zainstalowania urządzenia. Przed rozpoczęciem właściwej instalacji należy się upewnić, że wszystkie niezbędne informacje i urządzenia są łatwo dostępne. 2. Zainstalowanie sprzętu, czyli podłączenie do urządzenia kabli (ethernetowego i telefonicznego) oraz podłączenie zasilacza. 3. Sprawdzenie ustawień IP w komputerze oraz wprowadzenie w razie potrzeby zmian tak, aby komputer mógł być użyty do skonfigurowania Rutera za pomocą oprogramowania wykorzystującego Internet. 4. Skonfigurowanie Rutera za pomocą oprogramowania wykorzystującego Internet tak, aby spełniał on wymagania konta ADSL użytkownika. Wymagania dotyczące instalacji W celu ustanowienia połączenia z Internetem konieczne będzie wprowadzenie do Rutera pewnych informacji, które będą przechowywane w jego pamięci. W przypadku niektórych użytkowników wystarczą informacje o koncie (nazwa użytkownika i hasło). W innych przypadkach wymagane będą różne parametry definiujące i kontrolujące połączenie z Internetem. Na następnych stronach podręcznika znajdują się tabele, które można wydrukować i wpisać do nich te dane, otrzymując trwałą kopię wszystkich informacji potrzebnych do skonfigurowania Rutera. Jeśli zajdzie potrzeba ponownego skonfigurowania urządzenia, wszystkie niezbędne dane będą łatwo dostępne. Należy pamiętać o przechowywaniu zapisanych informacji w miejscu bezpiecznym i niedostępnym dla niepowołanych osób. Filtry dolnoprzepustowe Sygnały ADSL i sygnały związane z połączeniami telefonicznymi są przenoszone tymi samymi przewodami miedzianymi, konieczne może być więc użycie mechanizmu filtrującego, aby wyeliminować ich interferencję. Może okazać się konieczne zainstalowanie jednego filtru dolnoprzepustowego na każdy aparat telefoniczny, który wykorzystuje wspólną linię z usługami ADSL. Filtry dolnoprzepustowe to łatwe w instalacji urządzenia pasywne, które podłącza się do sprzętu ADSL i/lub telefonu za pomocą zwykłego kabla telefonicznego. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania filtrów dolnoprzepustowych w konkretnym przypadku można uzyskać od usługodawcy. System operacyjny Do konfiguracji Rutera DSL-504T i zarządzania nim służy interfejs oparty na języku HTML. Dostęp do internetowego menedżera konfiguracji umożliwia każdy system operacyjny, w którym może działać przeglądarka internetowa, np. Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 lub Windows XP. Przeglądarka internetowa Do skonfigurowania Rutera za pomocą programu konfiguracyjnego może posłużyć dowolna popularna przeglądarka internetowa. Program ten pracuje najlepiej z najnowszymi wersjami przeglądarek, takimi jak Opera, Microsoft Internet Explorer 5.0, Netscape Navigator 4.7 lub nowsze wersje. Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę języka JavaScript. Wiele przeglądarek ma tę obsługę włączoną domyślnie. Należy upewnić IV

5 się, że obsługa JavaScript nie została wyłączona przez inne oprogramowanie (np. przez program antywirusowy lub pakiet zwiększający bezpieczeństwo użytkownika Internetu). Port Ethernet (karta sieciowa) Komputer korzystający z Rutera łączy się z nim przez port ethernetowy tego Rutera. Ponieważ jest to połączenie ethernetowe, niezbędny jest również port ethernetowy w komputerze. Obecnie większość notebooków dostępnych w sprzedaży ma porty ethernetowe zainstalowane fabrycznie. Podobnie w komputerach biurkowych z pełnym wyposażeniem są zwykle standardowo instalowane karty sieci Ethernet. Jeżeli komputer użytkownika nie ma portu Ethernet, trzeba w nim przed użyciem Rutera zainstalować kartę sieci Ethernet. W tym celu należy wykonać czynności podane w instrukcji instalacji tej karty. Oprogramowanie dodatkowe Może się okazać, że na komputerze trzeba zainstalować oprogramowanie umożliwiające dostęp do Internetu. Oprogramowanie dodatkowe musi zostać zainstalowane, jeżeli użytkownik korzysta z urządzenia działającego jak zwykły most. W przypadku połączenia mostkowanego informacje potrzebne do ustanowienia i utrzymywania połączenia z Internetem są przechowywane na komputerze lub bramie, a nie w Ruterze. Jeżeli usługa ADSL jest świadczona za pośrednictwem połączenia typu PPPoE, PPPoA lub CLIP (IPoA), informacje potrzebne do ustanowienia i utrzymywania połączenia z Internetem mogą być przechowywane w Ruterze. W takim przypadku instalowanie na komputerze dodatkowego oprogramowania nie jest konieczne. Może być jednak niezbędne wprowadzenie w urządzeniu pewnych ustawień, w tym informacji o koncie, wykorzystywanych do identyfikacji i weryfikacji połączenia. Uzyskanie połączenia z Internetem wymaga posiadania niepowtarzalnego, globalnego adresu IP. W przypadku połączeń mostkowanych globalne ustawienia IP muszą być skonfigurowane w urządzeniu obsługującym protokół TCP/IP po stronie sieci LAN mostu, np. w komputerze PC, serwerze, urządzeniu działającym jako brama, takim jak ruter, lub zaporze (firewall). Istnieją różne sposoby przypisywania adresu IP. Instrukcje dotyczące dodatkowego oprogramowania niezbędnego do uzyskania połączenia lub konfiguracji karty sieciowej można uzyskać od operatora sieci. Połączenia CLIP (RFC 1577) Klasyczne połączenia IP w sieciach ATM (CLIP) mogą wymagać wprowadzenia w urządzeniu zmiany ustawień globalnych IP. W razie potrzeby informacje o właściwych ustawieniach IP poda operator. Niektóre połączenia CLIP działają jak połączenia równorzędne i w związku z tym nie wymagają wprowadzania ustawień IP w interfejsie WAN. V

6 Informacje, które należy uzyskać od operatora usługi ADSL: Nazwa użytkownika Hasło Protokół połączenia Typ modulacji Protokół zabezpieczeń Nazwa (zwykle w postaci: używana jako identyfikator konta podczas logowania się do sieci operatora ADSL. Hasło wraz z nazwą używane podczas logowania do sieci służy operatorowi sieci ADSL do potwierdzenia tożsamości użytkownika. Metoda wykorzystywana do wymiany informacji pomiędzy Internetem a komputerem użytkownika. Wykorzystywany Modem obsługuje następujące protokoły połączeń: PPPoE, PPPoA, PPPoA z DHCP, Bridge i CLIP (IPoA). W połączeniach ADSL stosowane są różne standardowe techniki modulacji umożliwiające transmitowanie danych w przewidzianym zakresie częstotliwości. Korzystanie z usługi przez niektórych użytkowników może wymagać zmiany typu modulacji. Domyślna modulacja DSL (MMODE) dla Rutera pozwala na automatyczne wykrycie modulacji ADSL dowolnego typu. Jeżeli jednak, zgodnie z instrukcjami operatora, trzeba będzie wskazać dla Rutera typ modulacji, do wyboru pozostają trzy możliwości: G.LITE, G.DMT i T Jest to metoda stosowana przez operatora do weryfikacji nazwy i hasła użytkownika podczas jego logowania się do sieci ADSL. Wykorzystywany Modem obsługuje protokoły PAP i CHAP. VPI Identyfikator ścieżki wirtualnej (Virtual Path Identifier VPI) razem z identyfikatorem kanału wirtualnego (Virtual Channel Identifier VCI), opisanym w następnym punkcie, służy do zdefiniowania ścieżki wymiany danych pomiędzy siecią operatora ADSL a komputerem użytkownika. VCI Identyfikator kanału wirtualnego (Virtual Channel Identifier VCI) razem z identyfikatorem ścieżki wirtualnej (Virtual Path Identifier VPI), opisanym w poprzednim punkcie, służy do zdefiniowania ścieżki wymiany danych pomiędzy siecią operatora ADSL a komputerem użytkownika. Tutaj zapisz dane Niezbędne informacje o Ruterze ADSL DSL-504T: Nazwa użytkownika Hasło Adresy LAN IP Rutera DSL-504T Maska podsieci w Nazwa użytkownika jest niezbędna, aby uzyskać dostęp do interfejsu zarządzania Modemu. Przy próbie połączenia się z urządzeniem przez Internet za pomocą przeglądarki, komputer zapyta o nazwę użytkownika. Domyślną nazwą Modemu jest admin. Użytkownik może ją zmienić. Jest to hasło, o które zapyta komputer podczas próby uzyskania dostępu do interfejsu zarządzania Modemu. Domyślnym hasłem, które użytkownik może zmienić, jest admin. Jest to adres IP, który należy wpisać w pasku adresu przeglądarki internetowej, aby skonfigurować Modem przez Internet, korzystając z graficznego interfejsu użytkownika. Domyślny adres IP, określany w niniejszym podręczniku jako IP interfejsu zarządzania, to Ustawienie to można zmienić, dostosowując je, zgodnie z intencjami użytkownika, do dowolnego schematu adresowania. Wybrany adres stanie się bazowym adresem IP dla usługi DHCP w sieci lokalnej, w której funkcja DHCP zostanie włączona. Maska podsieci ustawiona dla DSL-504T i używana przez Tutaj zapisz dane VI

7 sieci LAN Rutera DSL-504T wszystkie urządzenia w sieci. Domyślne ustawienie maski podsieci ( ) można później zmienić. Niezbędne informacje o sieci LAN i komputerze: Karta sieci Ethernet Status klienta DHCP Komputer wyposażony w kartę sieci Ethernet łączy się z Ruterem DSL-504T przez port ethernetowy za pomocą odpowiedniego kabla. Port ethernetowy Rutera służy także podłączenia innych urządzeń obsługujących protokół Ethernet, takich jak bezprzewodowy punkt dostępowy. Modem ADSL DSL-504T jest fabrycznie skonfigurowany jako serwer DHCP. Oznacza to, że może on przypisywać komputerom w sieci lokalnej adresy IP, maskę podsieci oraz adres bramy domyślnej. W konfiguracji domyślnej, Ruter DSL-504T będzie przypisywał adresy z zakresu od do Konfigurując komputer (lub komputery), należy włączyć opcję Uzyskaj adres IP automatycznie (innymi słowy, komputer musi być skonfigurowany jako klient DHCP). Tutaj zapisz dane Zaleca się zapisanie informacji w powyższych tabelach lub zabezpieczenie ich w inny sposób, na wypadek, gdyby w przyszłości trzeba było ponownie skonfigurować połączenie ADSL. Po zebraniu tych informacji można przystąpić do ustawienia i skonfigurowania Rutera ADSL DSL-504T. Uwaga Fabryczne ustawienia Modemu można przywrócić, korzystając z opcji Restore (Przywróć), udostępnianej przez interfejs zarządzania (patrz polecenia systemowe System Commands). Jeśli dostęp do interfejsu zarządzania jest niemożliwy, można użyć przycisku Reset tylnym panelu urządzenia. VII

8 Wprowadzenie Niniejszy rozdział zawiera opis Rutera i jego funkcji oraz krótkie wprowadzenie do obsługiwanych technologii. Opis Rutera i jego działanie Ruter ADSL DSL-504T zapewnienia proste i ekonomiczne połączenie z Internetem komputerów wyposażonych w porty Ethernet lub lokalnej sieci Ethernet przez łącze ADSL. Model ten łączy w małej, wygodnej obudowie zalety technologii szybkich połączeń ADSL oraz funkcji zarządzania adresowaniem IP w sieci LAN. Technologia ADSL umożliwia różne interaktywne, multimedialne zastosowania sieci, takie jak wideokonferencje czy przetwarzanie oparte na współpracy. Ruter DSL-504T jest łatwy w instalacji i obsłudze. Do połączenia z siecią lokalną służy standardowy interfejs Ethernet. Połączenie ADSL jest realizowane zwykłą skrętką telefoniczną z użyciem standardowych złączy. Pozwala połączyć w sieć oraz z Internetem kilka komputerów przy użyciu jednego interfejsu WAN oraz adresu IP. Ruter może być wykorzystywany do rutingu pakietów IP w Internecie oraz umożliwia przezroczyste mostkowanie. Ma ponadto kilka funkcji pozwalających zmniejszyć koszty, takich jak translator adresów sieciowych (Network Address Translator NAT) i obsługa protokołu dynamicznej konfiguracji hostów (Dynamic Host Configuration Protocol DHCP), które zwiększają wydajność i bezpieczeństwo sieci prywatnej. Rozbudowane funkcje Rutera, takie jak zaawansowane rozszerzenia zabezpieczeń, filtrowanie pakietów i readresowanie portów, ułatwiają ochronę sieci przed potencjalnie niebezpiecznymi wtargnięciami złośliwych agentów z zewnątrz sieci. Technologia ADSL Technologia dostępu ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line asymetryczna cyfrowa linia abonencka) umożliwia firmom i użytkownikom indywidualnym szerokopasmową, szybką transmisję danych cyfrowych oraz korzystanie z interaktywnych aplikacji multimedialnych za pośrednictwem zwykłych linii telefonicznych z przewodów miedzianych. W urządzeniach ADSL stosuje się techniki, które znacznie zwiększają maksymalną przepustowość linii telefonicznych, a przy tym nie zakłócają normalnych usług telefonicznych. Dla użytkownika łącza ADSL oznacza to znacznie szybsze przesyłanie danych oraz bardziej niezawodną łączność. Urządzenia ADSL oferują szereg atrakcyjnych możliwości, takich jak szybki dostęp do Internetu, bez jakiegokolwiek pogorszenia jakości lub przerw w przesyłaniu głosu i faksów przez telefon. ADSL umożliwia świadczenie wyspecjalizowanych usług za pośrednictwem pojedynczej linii telefonicznej, przy maksymalnej szybkości transmisji 8 Mb/s w kierunku do użytkownika oraz 640 kb/s w kierunku od użytkownika do centrali operatora ADSL. Szybkości te zależą od stanu danej linii telefonicznej. Pomiędzy użytkownikiem i centralą operatora jest nawiązywane bezpieczne połączenie typu punkt-punkt. Urządzenia ADSL firmy D-Link są zgodne z zaleceniami ADSL Forum, dotyczącymi ramkowania, formatu danych i protokołów warstwy wyższej. 1

9 Własności produktu Ruter DSL-504T wykorzystuje najnowsze rozszerzenia ADSL. Jest on wydajną i niezawodną bramą internetową, która nadaje się do stosowania w większości małych i średnich biur. Jego główne zalety to: Bezpieczeństwo oparte na stosowaniu protokołu punkt-punkt (PPP) Ruter obsługuje protokoły PAP (Password Authentication Protocol) oraz CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) w połączeniach PPP. Obsługa protokołu DHCP Protokół dynamicznej konfiguracji hostów (Dynamic Host Configuration Protocol DHCP) umożliwia automatyczne i dynamiczne przypisywanie adresów IP do hostów pracujących w danej sieci. Dzięki temu nie jest konieczne ponowne konfigurowanie każdego hosta w przypadku zmian w topologii sieci. Translacja adresów sieciowych (NAT) Ruter pracujący w środowisku małego biura umożliwia równoczesny dostęp do Internetu wielu użytkowników sieci LAN z użyciem jednego konta internetowego. Dzięki temu dostęp do Internetu mają wszyscy pracownicy, natomiast koszty są takie, jak w przypadku jednego użytkownika. NAT zwiększa również bezpieczeństwo sieci, ponieważ w Internecie jest widoczny tylko jeden adres IP, pod którym ukryta jest sieć prywatna. Ponadto odwzorowywanie adresów NAT może służyć do łączenia dwóch domen przez połączenie dwóch sieci LAN. Protokół TCP/IP Ruter DSL-504T obsługuje protokół TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol). Dzięki temu jest kompatybilny z serwerami dostępu wszystkich najważniejszych producentów. RIP-1/RIP-2 Ruter DSL-504T obsługuje protokóły wymiany informacji z innymi ruterami RIP-1 i RIP-2, dzięki czemu może się komunikować ze wszystkimi ruterami, które obsługują protokół RIP. Ruting statyczny Funkcja ta pozwala użytkownikowi wybrać ścieżkę przesyłania danych do określonego adresata w sieci i zachować ją bezterminowo w tabeli rutingu. Dzięki temu może on kierować ruch IP do określonego miejsca w sieci LAN (na przykład do innego rutera albo serwera) lub poza własną siecią (na przykład do określonej przez operatora bramy domyślnej). Ruting domyślny Funkcja ta umożliwia określenie domyślnej ścieżki dla przychodzących pakietów danych, których adres docelowy jest nieznany. Jest ona szczególnie przydatna, gdy Ruter stanowi jedyne połączenie z Internetem. ATM (tryb transmisji asynchronicznej) Model DSL-504T umożliwia realizowanie w sieci ATM połączeń typu mostkowany Ethernet (Bridged Ethernet) (RFC 1483), IP (RFC 1577) oraz PPP (RFC 2364). Precyzyjne profilowanie ruchu ATM Profilowanie ruchu pozwala kontrolować szybkość przepływu komórek danych ATM. Umożliwia określenie poziomu jakości usług (QoS) dla przesyłania danych w trybie ATM. G.hs (automatyczne uzgadnianie) Ruter może automatycznie wybrać dla połączenia ADSL standard G.lite lub G.dmt. Szybkość Ruter umożliwia transmisję danych z bardzo dużą szybkością w przypadku standardu G.dmt maksymalna szybkość transmisji do użytkownika wynosi 8 Mb/s. Wszechstronne możliwości zarządzania siecią Ruter DSL-504T wykorzystuje protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) do zarządzania przez przeglądarkę internetową oraz umożliwia zarządzanie siecią w trybie tekstowym za pośrednictwem połączenia RS-232 lub Telnet. Połączenie Telnet Telnet umożliwia zdalne zarządzanie Ruterem. Łatwość instalacji Ruter wykorzystuje system zarządzania z graficznym interfejsem internetowym, zgodny z większością standardowych przeglądarek, co znacznie ułatwia instalację i zarządzanie. 2

10 Kompatybilność i zgodność ze standardami Ruter DSL-504T jest kompatybilny lub zgodny z następującym standardami ustalonymi przez odpowiednie instytucje standaryzacyjne. ITU G (G.lite Splitterless ADSL ) zgodność ITU-T Rec. I.361 zgodność RFC 791 Internet Protocol zgodność RFC 792 UDP zgodność RFC 826 Address Resolution Protocol (ARP) zgodność RFC 1058 Routing Resolution Protocol (RIP) zgodność RFC 1213 MIB II for IP zgodność RFC 1334 PPP Authentication Protocol zgodność RFC 1389 Routing Resolution Protocol 2 (RIP2) zgodność RFC 1483 IP over AAL5 / Bridged Ethernet over AAL5 zgodność RFC 1557 Classical IP over ATM (IPoA) zgodność RFC 1661 Point to Point Protocol (PPP) zgodność RFC 1877 Automatic IP assignment zgodność RFC 1994 Challenge Handshake Authentication Protocol zgodność Obsługa funkcji DHCP zgodna ze standardami RFC 2131 i RFC 2132, w tym automatyczne przypisywanie adresów IP, używanie masek podsieci i bramy domyślnej oraz udostępnianie wszystkim hostom adresu serwera DNS RFC 2364 PPP over ATM (PPPoA) zgodność RFC 2516 PPP over Ethernet (PPPoE) zgodność RFC 2684 Bridged/Routed Ethernet over ATM zgodność IEEE zgodność IEEE 802.3u zgodność IEEE 802.1d zgodność IEEE 802.3x zgodność Obsługa wbudowanego serwera WWW Obsługa rutingu dynamicznego Obsługa rutingu statycznego Obsługa NAPT dla maksymalnie 4096 połączeń Obsługa DHCP dla maksymalnie 253 równoczesnych połączeń Obsługa IGMP Obsługa standardu ATM Forum UNI 3.1/4.0 Obsługa ATM VCC (Virtual Channel Circuit) dla maksymalnie 8 sesji Obsługa TELNET i TFTP 3

11 Zawartość opakowania Należy otworzyć kartonowe opakowanie transportowe i ostrożnie wyjąć jego zawartość. Opakowanie powinno zawierać niniejszy Podręcznik użytkownika oraz: jeden Ruter DSL-504T jeden kabel telefoniczny typu skrętka do połączenia ADSL, jeden kabel bezpośredni do sieci Ethernet, jeden zasilacz dostosowany do parametrów sieci zasilającej użytkownika, instalacyjny dysk CD zawierający niniejszy Podręcznik użytkownika. Wyświetlacz na panelu czołowym Ruter należy ustawić w miejscu zapewniającym dobrą widoczność wskaźników LED na panelu czołowym. Na panelu czołowym dostępne są następujące wskaźniki LED: Power, Status, ADSL Link/Act oraz LAN (1-4) Link/Act. Wskaźniki ADSL i Ethernet służą do monitorowania stanu i aktywności połączenia (Link/Act). Power Status Kontrolka świecąca ciągłym światłem zielonym wskazuje, że urządzenie ma włączone zasilanie. Kiedy urządzenie jest wyłączone kontrolka nie świeci. Kontrolka świeci ciągłym światłem zielonym w fazie testu POST (automatycznego testu po włączeniu zasilania). Po ustaleniu stanu połączenia miga ona światłem zielonym. Wskaźnik świecący ciągłym światłem zielonym po zakończeniu testu POST oznacza, że system uległ awarii i konieczne jest ponowne uruchomienie urządzenia. ADSL: Link/Act Kontrolka świecąca ciągłym światłem zielonym wskazuje, że jest ustanowione prawidłowe połączenie ADSL. Włącza się ona po zakończeniu procesu uzgadniania połączenia ADSL. Kontrolka migająca światłem zielonym wskazuje wymianę danych przez port ADSL. LAN 1-4: Link/Act Ciągłe światło zielone wskazuje, że jest ustanowione prawidłowe połączenie. Migające światło zielone wskazuje wymianę danych przez port Ethernet. 4

12 Złącza na panelu tylnym Na panelu tylnym znajdują się wszystkie złącza kabli Rutera. Aby włączyć zasilanie Rutera, należy podłączyć do niego zasilacz. Przycisk Reset służy do przywracania ustawień fabrycznych. Port ADSL do podłączenia kabla ADSL Porty Ethernet do podłączenia kabli ethernetowych Przycisk Reset Zasilanie do podłączenia kabla zasilania Uwaga Ruter można ponownie uruchomić, odłączając i ponownie włączając zasilanie. 5

13 Instalacja sprzętu Ruter jest wyposażony w pięć interfejsów cztery Ethernet i jeden ADSL. Lokalizacja Rutera powinna umożliwiać swobodne podłączenie różnych urządzeń oraz zasilania. Należy również upewnić się, że urządzenie nie jest wystawione na działanie wilgoci lub źródeł ciepła. Wszystkie kable, w tym kabel zasilania, należy poprowadzić w sposób bezpieczny tak, aby nie stwarzały one zagrożenia. Podczas wybierania miejsca ustawienia Rutera należy ponadto stosować te same zasady, co w przypadku innych urządzeń elektrycznych. Ruter można ustawić na półce lub biurku tak, aby wskaźniki LED na panelu czołowym były dobrze widoczne. Mogą być one pomocne podczas ewentualnego rozwiązywania problemów. Podłączanie zasilania OSTRZEŻENIE: Rutera wolno używać wyłącznie z oryginalnym zasilaczem. Aby włączyć zasilanie urządzenia, należy wykonać następujące czynności: 1. Włóż kabel zasilacza do gniazda zasilania na panelu tylnym Rutera, a następnie podłącz zasilacz do najbliższego gniazda sieci zasilającej. 2. Wskaźnik Power powinien włączyć się i świecić ciągłym światłem. Wskaźnik Status powinien włączyć się i świecić ciągłym światłem zielonym przez kilka sekund, a następnie zacząć migać. 3. Jeśli port Ethernet Rutera został połączony z działającym urządzeniem, wskaźniki Ethernet Link/Act umożliwiają określenie, czy połączenie jest poprawne. Ruter dokona próby ustanowienia połączenia ADSL. Jeśli linia ADSL jest podłączona, a Ruter prawidłowo skonfigurowany, wskaźnik połączenia ADSL powinien włączyć się po kilku sekundach. Aby Ruter mógł ustanowić połączenie, niektóre ustawienia mogą wymagać zmiany podczas pierwszej instalacji urządzenia. Przycisk Reset Opcja Reset umożliwia przywrócenie konfiguracji domyślnej wszystkich ustawień Rutera DSL-504T. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć zasilanie i wcisnąć przycisk Reset na kilka sekund. Można w tym celu użyć długopisu lub spinacza, zachowując ostrożność. Należy pamiętać, że w wyniku tej operacji zostaną skasowane wszelkie informacje z pamięci flash, w tym dane konta użytkownika i adresy IP urządzenia w sieci LAN, oraz zostaną przywrócone ustawienia fabryczne Rutera: domyślny adres IP , maska podsieci , domyślna nazwa użytkownika (administratora) admin oraz domyślne hasło admin. Połączenia sieciowe Połączenia sieciowe są realizowane przez port ADSL i cztery porty Ethernet na panelu tylnym Rutera. Patrz rysunek Panelu (powyżej) i ilustracje z przykładami (poniżej). Podłączanie linii ADSL Ruter można podłączyć do gniazda telefonicznego za pomocą kabla ADSL dostarczonego wraz z Ruterem. Wystarczy podłączyć jeden koniec kabla do portu ADSL (gniazda RJ-11) na panelu tylnym Rutera, a drugi do gniazda telefonicznego na ścianie. W przypadku korzystania z filtrów dolnoprzepustowych należy postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do urządzenia lub przekazanymi przez operatora. Połączenie ADSL jest to interfejs WAN, czyli połączenie z Internetem. Zapewnia ono fizyczne łącze do sieci szkieletowe operatora, w tym również dostęp do Internetu. 6

14 Podłączanie do Rutera Ethernetu Ruter można podłączyć do pojedynczego komputera lub urządzenia ethernetowego przez port Ethernet 10BASE-TX na panelu tylnym. Połączenie z urządzeniem koncentrującym Ethernetu, na przykład do przełącznikiem lub koncentratorem, może działać jedynie z szybkością 10/100 Mb/s. Przy podłączaniu Rutera do urządzenia ethernetowego, które może pracować z szybkością większą niż 10 Mb/s, należy upewnić się, że ma ono włączoną funkcję automatycznej negocjacji (NWay) dla danego portu. Do połączeń należy używać standardowych kabli ethernetowych typu skrętka ze złączami RJ-45. Porty RJ-45 Rutera są portami krosowymi (MDI-X). Przy wyborze typu kabla do tego połączenia należy kierować się standardowymi zasadami budowy sieci Ethernet. Łącząc Ruter bezpośrednio z komputerem PC lub serwerem, należy użyć zwykłego kabla bezpośredniego. Do normalnego (MDI-X) portu przełącznika lub koncentratora należy podłączać Ruter za pomocą kabla krosowego. Łącząc urządzenie z portem połączenia nadrzędnego (uplink MDI-II) przełącznika lub koncentratora należy korzystać ze zwykłego kabla bezpośredniego. Reguły dotyczące długości kabli ethernetowych dotyczą również połączenia sieci LAN z Ruterem. Kabel łączący sieć LAN z Ruterem nie może być dłuższy niż 100 m. Podłączanie przełącznika lub koncentratora do Rutera Jeśli w przełączniku jest dostępny port połączenia nadrzędnego (uplink MDI-II), można z nim połączyć Ruter za pomocą kabla bezpośredniego tak, jak to pokazano na rysunku poniżej. Przełącznik/koncentrator 10Mb/s Jeśli przełącznik ma taki port, ale jest on wykorzystywany do komunikacji z innym urządzeniem, Ruter można podłączyć do dowolnego innego portu MDI-X (1x, 2x itd.) za pomocą kabla krosowego. Kabel 10/100 BASE-TX (bezpośredni) 10/100 BASE-TX (bezpośredni) 7

15 Podłączanie komputera do Rutera Ruter można podłączyć bezpośrednio do karty sieci Ethernet 10/100Base-TX zainstalowanej w komputerze za pomocą kabla ethernetowego dostarczonego wraz z Ruterem tak, jak to pokazano na rysunku. Kabel 10/100 BASE- TX (bezpośredni) 10/100 BASE-TX (bezpośredni) Podłączanie zasilania Aby włączyć zasilanie urządzenia, należy wykonać następujące czynności: 4. Włóż kabel zasilacza do gniazda zasilania na panelu tylnym Rutera, a następnie podłącz zasilacz do najbliższego gniazda sieci zasilającej. 5. Wskaźnik Power powinien włączyć się i świecić ciągłym światłem. Wskaźnik Status powinien włączyć się i świecić ciągłym światłem zielonym przez kilka sekund, a następnie zacząć migać. 6. Jeśli Ruter został połączony z siecią, wskaźniki Ethernet Link/Act umożliwiają określenie, czy wszystkie połączenia są poprawne. Ruter dokona próby ustanowienia połączenia ADSL. Jeśli linia ADSL jest podłączona, a połączenie skonfigurowane właściwie, wskaźnik połączenia ADSL powinien włączyć się po kilku sekundach. Przycisk Reset Opcja Reset umożliwia przywrócenie konfiguracji domyślnej wszystkich ustawień Rutera DSL-504T. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć zasilanie i wcisnąć przycisk Reset na kilka sekund. Można w tym celu użyć długopisu lub spinacza, zachowując ostrożność. Należy pamiętać, że w wyniku tej operacji zostaną skasowane wszelkie informacje z pamięci flash, w tym ustawienia IP, oraz zostaną przywrócone ustawienia fabryczne Rutera: domyślny adres IP , a maska podsieci

16 Podstawowe konfigurowanie Rutera W czasie pierwszej konfiguracji Rutera zaleca się skonfigurowanie połączenia WAN za pomocą jednego komputera. W tym czasie ani komputer, ani Ruter nie powinny być połączone z siecią LAN. Kiedy już połączenie WAN działa prawidłowo, można kontynuować wprowadzanie zmian w konfiguracji Rutera, w tym ustawień IP oraz DHCP. W niniejszym rozdziale są omawiane tylko ustawienia dotyczące połączenia WAN. W następnym rozdziale są opisane różne menu służące do konfigurowania i monitorowania Rutera, w tym do wprowadzania zmian w ustawieniach IP oraz konfigurowania serwera DHCP. Krótki opis procesu konfiguracji połączenia WAN 1. Połączenie z Ruterem. Aby skonfigurować używane przez Ruter połączenie WAN, trzeba mieć możliwość komunikowania się z Ruterem przez jego interfejs zarządzania, który jest oparty na języku HTML i jest dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Aby mieć dostęp do oprogramowania zrządzającego, komputer musi widzieć Ruter. Jest to możliwe, gdy komputer i Ruter znajdują się w tym samym otoczeniu, czyli w tej samej podsieci. Można to zapewnić przez wprowadzenie w komputerze ustawień IP, które umieszczą go w podsieci Rutera. Najprostszym sposobem zagwarantowania, że komputer ma prawidłowe ustawienia IP, jest skonfigurowanie go w taki sposób, aby używał serwera DHCP w Ruterze. Następna część tego rozdziału zawiera opis sposobu wprowadzania w komputerze z systemem operacyjnym Windows zmian konfiguracji IP, dzięki którym staje się on klientem DHCP. 2. Konfiguracja połączenia WAN. Po uzyskaniu dostępu do oprogramowania konfiguracyjnego można wprowadzić zmiany niezbędne do ustanowienia połączenia ADSL i połączenia się z siecią operatora, a w konsekwencji z Internetem. Dostępnych jest kilka metod ustanawiania połączenia ADSL. Niezbędne są informacje, która metoda kapsułkowania będzie używana oraz jaki typ połączenia powinien być używany w usłudze ADSL. Ponadto może być konieczna zmiana ustawień PVC używanych przy połączeniu ADSL. Wszystkie informacje niezbędne do skonfigurowania połączenia WAN powinien podać operator. Konfigurowanie ustawień IP komputera Skonfigurowanie systemu w taki sposób, aby otrzymywał on ustawienia IP z Rutera, wymaga uprzedniego zainstalowania protokołu TCP/IP. Jeżeli komputer ma port Ethernet, ma już prawdopodobnie zainstalowany protokół TCP/IP. W przypadku systemu Windows XP zainstalowanego w sposób standardowy, protokół TCP/IP jest domyślnie włączony. Przykład przedstawiony poniżej ilustruje sposób takiego skonfigurowania systemu Windows XP, aby ustawienia IP były otrzymywane automatycznie z Rutera. Po tym przykładzie podany jest szczegółowy opis procedur używanych w innych wersjach systemu operacyjnego Windows, umożliwiających sprawdzenie, czy protokół TCP/IP został zainstalowany, oraz ewentualne zainstalowanie go. Gdy protokół TCP/IP jest już zainstalowany, można skonfigurować system w taki sposób, aby ustawienia IP były otrzymywane z Rutera. W przypadku komputerów z systemami operacyjnymi innymi niż Windows należy kierując się instrukcją konfiguracji konkretnego systemu operacyjnego skonfigurować system w taki sposób, aby otrzymywał adres IP z Rutera, czyli aby był klientem DHCP. Uwaga Jeśli Ruter zapewnia połączenie z Internetem więcej niż jednego komputera, można, korzystając z poniższych instrukcji, zmienić w późniejszym czasie ustawienia IP dla pozostałych komputerów. Nie można jednak używać tego samego adresu IP, ponieważ w sieci lokalnej musi on być niepowtarzalny dla każdego komputera. 9

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6341 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.ue 2009-10-08 UWAGA! Wszystkie informacje i dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-04-26 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TD-W8951ND Bezprzewodowy router/modem ADSL2+ Standard N, 150Mb/s Rev: 1.0.0 1910010744 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 MODEM ADSL Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 - 1 - SPIS TREŚCI 1. Konfiguracja WAN.3 PPP przez sieć ATM (PPPoA) 3 PPP przez sieć Ethernet (PPPoE) 5 Routing z tunelowaniem MAC

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Wer: 1.0.0 1910010317 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...7 Przygotowanie do pracy...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson 1 Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo