Mała Księgowość Start Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mała Księgowość Start Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Mała Księgowość Start Podręcznik użytkownika Wersja 2009

2 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright Sage Symfonia Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Portions of this program Copyright Btrieve Technologies, Inc. All Rights Reserved. Btrieve jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Btrieve Technologies, Inc. Microsoft, MS-DOS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Novell i NetWare są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc. NetWare Loadable Module (NLM) jest znakiem towarowym firmy Novell, Inc. Adobe, Adobe Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc. System SYMFONIA Premium jest nową nazwą handlową Systemu Zarządzania SYMFONIA. Opracowanie i skład: Sage Symfonia Sp. z o.o. Warszawa, luty 2009 Symbol dokumentu MXMKL2009aP0001

3 Spis treści Spis treści I Wstęp 0-1 Zastrzeżenia Linia SYMFONIA Start HANDEL Start FAKTURA i KASA Start System SYMFONIA Premium FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Premium ANALIZY FINANSOWE Premium ŚRODKI TRWAŁE Premium KADRY I PŁACE Premium PŁACE Premium HANDEL Premium FAKTURA Premium MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium Program Certyfikacji Użytkowników Systemu SYMFONIA Sprawdzian kompetencji Nowe możliwości Zagadnienia objęte egzaminem Dokumentacja dla użytkownika programu MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Start Jak korzystać z dokumentacji? Aby uzyskać dostęp do podręcznika użytkownika w formie elektronicznej, należy Aby wywołać pomoc kontekstową, należy Aby uzyskać dostęp do pliku o zmianach wprowadzonych w tej wersji programu, należy Aby uzyskać dostęp do wszystkich plików dokumentacji, należy Samouczek Start Aby ponownie otworzyć samouczek należy: Konwencje graficzne Pozostałe konwencje Aktualne informacje Procedury 1-1 Aktywacja firmy Firma DEMO Przygotowanie programu do pracy Okno Ustawienia Okno Parametry pracy dla firmy Zakładanie własnej firmy Aby utworzyć firmę, należy Aby otworzyć firmę, należy...1-4

4 II Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Start Aby uzupełnić lub zmienić opis firmy, należy Aby wprowadzić dane początkowe firmy, należy Aby zmienić formę opodatkowania firmy, należy Aby wybrać metodę rozliczania rejestrów VAT, należy Aby umożliwić prowadzenie płatności, należy Aby usunąć firmę, należy Wprowadzanie danych właścicieli Aby wprowadzić nowego właściciela, należy Ustalenie udziałów właścicieli w firmie Aby ustalić udział właściciela w firmie, należy Określenie użytkowników i ich uprawnień Aby dodać nowego użytkownika, należy Aby zmienić uprawnienia użytkownika, należy Aby zablokować konto użytkownika, należy Aby zmienić hasło użytkownika, należy Archiwizacja danych Aby ustalić częstotliwość przypominania o archiwizacji, należy Aby zarchiwizować dane firmy, należy Aby odtworzyć dane firmy, należy Określenie ustawień programu Wprowadzenie ustawień dla podatku dochodowego Aby zmodyfikować skalę podatku dochodowego, należy Aby włączyć ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, należy Aby wprowadzić ustawienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów z umów o pracę, należy Aby zmienić domyślną stawkę kosztów uzyskania dla umów cywilnoprawnych dzieło, należy Wprowadzenie ustawień dla składek ZUS Aby zmienić stawki procentowe składek ZUS, należy Aby ustalić sposób księgowania składek ZUS właścicieli, należy Wprowadzenie ustawień dla podatku VAT Aby zmienić wysokość stawki VAT, należy Aby przełączyć aktywność stawki VAT, należy Aby zmienić aktywność rejestru VAT zakupu, należy Wprowadzenie ustawień dotyczących księgowania Aby określić metodę numeracji dokumentów, należy Aby określić okres numeracji w KPiR, należy Aby wybrać okres numeracji w ewidencji przychodów, należy Aby ustalić sposób księgowania wynagrodzeń, należy Aby określić termin księgowania kosztów wynagrodzeń z umów o pracę, należy Aby zdefiniować nowy typ zapisu dokumentu księgowego, należy Ustalenie zawartości słowników Aby wprowadzić element słownika, należy Aby uaktywnić element słownika, należy Aby ukryć element słownika, należy Aby usunąć pozycję słownika, należy Ustalenie nazw znaczników Aby zmienić nazwę znacznika, należy Aby uaktywnić znacznik, należy Aby ukryć znacznik, należy Ustawienie parametrów wydruku Aby ustawić parametry drukarki, należy Aby ustawić drukowanie księgi w układzie z 2006 roku, należy Zarządzanie okresami sprawozdawczymi Aby dodać nowy rok podatkowy, należy Aby uaktywnić rok podatkowy, należy Aby zamknąć miesiąc podatkowy, należy Aby otworzyć zamknięty miesiąc podatkowy, należy Kartoteki programu Kontrahenci Aby ustalić sposób kontroli danych kontrahenta, należy Aby określić maksymalny rozmiar pola Kod kontrahenta, należy MXMKL2009aP0001

5 Spis treści III Aby ustalić sposób obsługi pola Kod kontrahenta, należy Aby zsynchronizować kartoteki z innymi programami Symfonii, należy Aby bezpośrednio wpisać dane kontrahenta do kartoteki, należy Aby wpisać dane kontrahenta do kartoteki podczas wprowadzania dokumentu księgowego, należy Pojazdy Aby wprowadzić stawki przebiegu, należy Aby wprowadzić trasy przejazdu, należy Aby wprowadzić cele przejazdów, należy Aby wprowadzić opisy wydatków, należy Aby wprowadzić pojazd do kartoteki, należy Aby wprowadzić rachunek dotyczący kosztów eksploatacji, należy Aby wprowadzić przejazd, należy Aby zaksięgować koszty użytkowania pojazdu, należy Pracownicy Aby wprowadzić nowego pracownika, należy Aby zaewidencjonować umowę o pracę, należy Aby ustawić tryb wypełniania dat zapłaty zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, należy Aby ustawić terminy płatności zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, należy Aby zaewidencjonować umowę cywilno-prawną, należy Aby zaksięgować wynagrodzenia z umów o pracę i umów cywilnoprawnych, należy Aby zaksięgować składki ZUS, należy Aby zaksięgować zaliczki na podatek dochodowy, należy Właściciele Aby zarejestrować składki ZUS właściciela, należy Aby ustawić tryb wypełniania składek ZUS właściciela, należy Aby ustawić terminy płatności zobowiązań właściciela należy Aby zaksięgować składki ZUS właściciela, należy Remanenty Aby ustalić zasady kopiowania pozycji remanentu, należy Aby wprowadzić nowy remanent, należy Środki trwałe Aby ustalić zasady zmiany metody amortyzacji z degresywnej na liniową, należy Aby ustalić dla metody degresywnej wpływ amortyzacji przyspieszonej na podstawę amortyzacji, należy Aby określić sposób amortyzacji zmian wartości, należy Aby wprowadzić nowy środek trwały, należy Aby zaksięgować kwoty umorzeń, należy Aby zmienić wartość środka, należy Aby skierować środek do amortyzacji, należy Aby zmienić parametry amortyzacji, należy Aby zlikwidować środek, należy Aby sprzedać środek, należy Aby wycofać ostatnią operację, należy Urzędy Aby bezpośrednio wpisać dane urzędu do kartoteki, należy Aby wpisać dane urzędu do kartoteki z innych okien, należy Wyposażenie Aby wprowadzić nowy element wyposażenia, należy Aby zlikwidować element wyposażenia, należy Aby anulować likwidację wyposażenia, należy Dokumenty księgowe Aby ustalić sposób działania okna Zapisy w buforze, należy Aby zaksięgować dokument tylko do KPiR, należy Aby zaksięgować dokument do KPiR i rejestru VAT, należy Aby zaksięgować dokument tylko do ewidencji przychodów, należy Aby zaksięgować dokument do ewidencji przychodów i rejestru VAT, należy Aby zaksięgować dokument tylko do rejestru VAT zakupu, należy Aby zapisać wprowadzony dokument do bufora, należy Aby skopiować zaksięgowany dokument do bufora, należy Aby zaksięgować dokument zapisany w buforze, należy

6 IV Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Start Aby wprowadzić płatności do dokumentu, należy Wykonywanie zestawień Aby wykonać zestawienie przychodów KPiR, należy Aby wykonać zestawienie przychodów z ryczałtu, należy Aby wykonać zestawienie wydatków, należy Aby wykonać zestawienie kosztów środków trwałych, należy Aby wykonać zestawienie historii środka trwałego, należy Aby wykonać zestawienie pełnego planu amortyzacji środków trwałych, należy Aby wykonać zestawienie listę środków trwałych, należy Aby wykonać zestawienie obrotów z wybranymi kontrahentami, należy Aby wykonać zestawienie kosztów użytkowania pojazdów, należy Aby wykonać zestawienie rachunków, należy Aby wykonać zestawienie rachunków wybranego pojazdu, należy Aby wykonać zestawienie wyjazdów, należy Aby wykonać zestawienie wyjazdów wybranego pojazdu, należy Drukowanie dokumentów papierowych Aby wydrukować dowód wewnętrzny, należy Aby wydrukować zapisy miesiąca z KPiR, należy Aby wydrukować zapisy miesiąca z ewidencji przychodów, należy Aby wydrukować zapisy miesiąca z rejestru sprzedaży, należy Aby wydrukować zapisy miesiąca z rejestru zakupów, należy Aby ustalić parametry sumowania zakupu kasy rejestrującej na wydruku rejestru zakupów VAT, należy Aby wydrukować roczne podsumowanie KPiR, należy Aby wydrukować roczne podsumowanie ewidencji przychodów, należy Aby wydrukować arkusz spisu z natury, należy Aby wydrukować ewidencję przebiegu pojazdu, należy Aby wydrukować listę wypłat, należy Aby wydrukować kartę wynagrodzeń, należy Rozliczenia podatkowe Aby ustalić listę dostępnych deklaracji podatkowych, należy Deklaracje podatkowe firmy Aby przygotować deklarację PIT-4R, należy Aby przygotować deklarację VAT-7, należy Aby przygotować deklarację VAT-7K, należy Aby przygotować deklarację VAT-7D, należy Deklaracje podatkowe właściciela Aby przygotować deklarację PIT-28, należy Aby przygotować deklarację PIT-16, należy Deklaracje podatkowe pracownika Aby przygotować oświadczenie PIT-2, należy Aby przygotować deklarację PIT-11, należy Aby przygotować deklarację PIT-40, należy Deklaracje uproszczone Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5M, należy Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5LK Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5LM Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 28K Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 28M Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5K Deklaracje robocze Przelewy Aby wydrukować przelew za zaksięgowaną fakturę, należy Aby wydrukować przelew do kontrahenta, należy Aby wydrukować przelew do pracownika, należy Aby wydrukować przelew do Urzędu Skarbowego, należy Wymiana danych z innymi programami Import Aby ustalić opis importowanych dokumentów, należy Aby skonfigurować sposób importu danych, należy MXMKL2009aP0001

7 Spis treści V Aby dokonać importu z pliku tekstowego Format 2.0, należy Aby dokonać importu z pliku tekstowego Format 3.0, należy: Eksport Aby dokonać eksportu do pliku tekstowego Format 2.0, należy Aby dokonać eksportu do pliku tekstowego w wersji 3.0, należy

8 VI Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Start MXMKL2009aP0001

9 Wstęp Program SYMFONIA MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Start jest jednym z programów Systemu SYMFO- NIA Start, kompleksowo wspomagającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Przeznaczony jest dla firm stosujących uproszczone zasady prowadzenia księgowości, zatrudniających niewielu pracowników. Program MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Start umożliwia prowadzenie dokumentacji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów wraz z rejestrami VAT. Wspomaga również ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia, rozliczanie wykorzystania pojazdów, prowadzenie analiz przychodowo-kosztowych, rozliczanie podatku VAT i podatku dochodowego firmy. Program może być szczególnie przydatny dla właścicieli samodzielnie prowadzących dokumentację swojej firmy, bowiem pozwala na pełną kontrolę dochodów. Zastrzeżenia Autorzy programu zakładają znajomość przez użytkownika podstawowych zasad obsługi programów w środowisku Windows oraz w sieci komputerowej stosowanej przez jego firmę. Przytaczane w dokumentacji programu przykłady wprowadzania danych należy traktować jako ilustrację działania programu, a rzeczywiste dane własnej firmy wprowadzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości i prawa podatkowego. Wszystkie użyte nazwy własne nie dotyczą istniejących firm i osób, ale zostały wymyślone na potrzeby przykładów. Firma Sage Symfonia nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika, wynikające z nieznajomości powyższych zasad. Linia SYMFONIA Start Programy Systemu SYMFONIA Start współpracują ze sobą wymieniając dane. System SYMFO- NIA Start jest stale rozwijany i dostosowywany do zmieniających się przepisów prawa. Aktualnie w jego skład, oprócz MAŁEJ KSIĘGOWOŚCI Start, wchodzą następujące programy: HANDEL Start Program HANDEL Start wspomaga sprzedaż i zarządzanie gospodarką magazynową. Wystawia dokumenty sprzedaży, magazynowe, zakupu i płatności. Wspomaga planowanie i prowadzenie polityki sprzedaży. Współpracuje z drukarkami i kasami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych. FAKTURA i KASA Start Program FAKTURA i KASA Start obsługuje sprzedaż w firmach usługowych i handlowych, które nie posiadają magazynu. Wystawia dokumenty sprzedaży. Obsługuje kasę i inne rejestry pieniężne. Rozlicza transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Wspomaga planowanie i prowadzenie polityki sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne.

10 0 2 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Start System SYMFONIA Premium Firma Sage Symfonia wychodzi także naprzeciw potrzebom większych użytkowników, dla których funkcjonalność linii SYMFONIA Start może okazać się niewystarczająca. Dla tych firm oferujemy na korzystnych warunkach finansowych inne programy Systemu SYMFONIA Premium, wspomagającego zarządzanie w większych firmach. W skład Systemu SYMFONIA Premium wchodzą obecnie: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Premium Program FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Premium przeznaczony jest do prowadzenia ksiąg handlowych. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe budowanie planu kont, księgowanie dokumentów, automatyczne obliczanie bilansu zamknięcia, prowadzenie rozrachunków i rozliczeń, generowanie dostarczonych z programem lub zdefiniowanych przez użytkownika zestawień i sprawozdań. ANALIZY FINANSOWE Premium Program ANALIZY FINANSOWE Premium jest uzupełnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel umożliwiającym dostęp do danych zaewidencjonowanych w programie FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Premium. Umożliwia prowadzenie, na podstawie tych danych, wielokierunkowych analiz obrazu sytuacji finansowej firmy. Pozwala na prowadzenie symulacji zmian tego obrazu pod wpływem wprowadzanych w działalności firmy zmian. ŚRODKI TRWAŁE Premium Program ŚRODKI TRWAŁE Premium wspomaga pracę działu księgowego, umożliwiając przeprowadzenie wszystkich operacji księgowych w związku z posiadanym przez firmę majątkiem trwałym. Poza znanymi w księgowości zasadami wyliczeń, uwzględnia najnowsze przepisy podatkowe dotyczące ograniczeń podatkowych, ulg inwestycyjnych oraz rozporządzenia o amortyzacji i aktualizacji wyceny posiadanych środków trwałych. KADRY I PŁACE Premium Program KADRY I PŁACE Premium wspomaga obsługę polityki kadrowej prowadzonej w firmie. Usprawnia czynności związane z gromadzeniem, przechowywaniem i zarządzaniem informacjami o pracownikach i historii ich zatrudnienia w firmie oraz związanym z tym systemem wynagrodzeń. PŁACE Premium Program Płace Premium wspomaga zarządzanie płacami w firmie. Przyspiesza comiesięczne i coroczne rozliczenia, generując listy płac oraz wszystkie potrzebne zestawienia, sprawozdania i deklaracje. Uwzględnia różne sposoby wynagradzania. Zapewnia poufność informacji o płacach w firmie. HANDEL Premium Program Handel Premium wspomaga sprzedaż i zarządzanie gospodarką magazynową (pełna ewidencja stanów magazynowych). Wystawia wszystkie niezbędne dokumenty: sprzedaży, magazynowe i zakupu. Pozwala zaplanować i prowadzić politykę sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne. FAKTURA Premium Program FAKTURA Premium szeroko wspomaga proces sprzedaży. Umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów (również walutowych), z uwzględnieniem różnych warunków sprzedaży oraz kontrolę płatności i stanu kasy. Pozwala na szeroką analizę procesu sprzedaży w firmie. MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium Program Mała Księgowość Premium przeznaczony jest dla firm prowadzących uproszczoną księgowość. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych. Ułatwia analizę dochodowości podejmowanych działań gospodarczych. MXMKLV2009aP0001

11 Wstęp 0 3 Program Certyfikacji Użytkowników Systemu SYMFONIA Użytkownikom, którzy pragną potwierdzić swoje kwalifikacje w zakresie obsługi wybranych programów Systemu SYMFONIA oferujemy udział w Programie Certyfikacji. Sprawdzian kompetencji Podstawą procesu certyfikacji jest egzamin, podczas którego weryfikowana jest znajomość wybranych programów Systemu SYMFONIA. Poddanie się egzaminowi postrzegane jest przez pracodawców jako wyraz dojrzałości zawodowej, za którą idzie potrzeba weryfikowania umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, podczas trwającego 60 minut egzaminu, odbywa się za pomocą przygotowanej specjalnie na potrzeby procesu certyfikacji aplikacji e-learningowej. Aplikacja ta została opracowana przy współpracy Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do otrzymania certyfikatu producenta Systemu SYMFONIA. Nowe możliwości Certyfikat stanowi przepustkę do elitarnej grupy profesjonalistów, osób biegłych w obsłudze Systemów oferowanych przez SAGE SYMFONIA. Certyfikowani Użytkownicy Systemu SYMFONIA będą mogli korzystać z wielu przywilejów, których celem jest nieustanne wspieranie ich w procesie rozwoju zawodowego. Zespół działań obejmie także przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i integracyjnym. Zagadnienia objęte egzaminem Egzamin certyfikacyjny na poziomie średnio zaawansowanym obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności obsługi programu umożliwiające samodzielną pracę na zainstalowanym i wdrożonym programie. Egzamin certyfikacyjny na poziomie zaawansowanym obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności obsługi programu umożliwiające: instalację programu, dostosowanie programu do specyficznych wymagań firmy, wprowadzanie w programie ustawień pozwalających na pracę innym Użytkownikom, samodzielną obsługę programu. Dokumentacja dla użytkownika programu MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Start Jak korzystać z dokumentacji? Dokumentacja dla użytkownika zasadniczo obejmuje podręcznik w wersji elektronicznej, pomoc kontekstową oraz inne pliki dołączone do systemu. Została zaprojektowana tak, aby umożliwić użytkownikowi szybkie rozpoczęcie pracy w programie bez zagłębiania się we wszystkie szczegóły jego obsługi. Niniejszy podręcznik jest jednym z elementów dokumentacji dostępnej dla użytkownika programu SYMFONIA MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Start. Zawiera ogólny schemat postępowania w celu wykonania opisanych procedur programu. Aby uzyskać informację, szczegółowo opisującą sposób wypełniania kolejnych pól w oknach programu, należy wykorzystywać pomoc kontekstową zainstalowaną wraz z programem. Aby uzyskać dostęp do podręcznika użytkownika w formie elektronicznej, należy Wybrać z menu Pomoc polecenie Podręcznik użytkownika. Jeżeli Podręcznik użytkownika nie został zainstalowany, to polecenie będzie nieaktywne (wyszarzone).

12 0 4 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Start Aby wywołać pomoc kontekstową, należy Wybrać klawisz F1 (wyświetlona zostanie pomoc dla aktywnego okna) lub wybrać przycisk polecenia kliknąć nim w ob- [SHIFT+F1] z paska narzędziowego i po zmianie kształtu kursora na szarze, którego dotyczą wątpliwości. Aby uzyskać dostęp do pliku o zmianach wprowadzonych w tej wersji programu, należy Wybrać z menu Pomoc polecenie Aktualności. Aby uzyskać dostęp do wszystkich plików dokumentacji, należy Wybrać z menu Pomoc polecenie Dokumentacja. Otworzy się folder zawierający pliki pomocy dla użytkownika. Samouczek Start Płyta instalacyjna CD zawiera samouczek instalacji i aktywacji programów linii Start. Interaktywna demonstracja przedstawia przykładowy proces instalacji, przygotowania do pracy i aktywacji programów linii TSYMFONIA Start. Dokładne zapoznanie się z samouczkiem jest szczególnie polecane osobom instalującym programy TSYMFONIITP PStart po raz pierwszy. Samouczek otwiera się automatycznie tylko przy pierwszym uruchomieniu płyty instalacyjnej. Aby ponownie otworzyć samouczek należy: Włożyć płytę instalacyjną programu do czytnika stacji roboczej. W głównym oknie instalacji programu wybrać z listy polecenie TPodręczniki TSYMFONIITP P Start. Wybranie w oknie TPodręczniki TSYMFONIITP PStartT polecenia TSamouczek TSYMFONIITP P StartT automatycznie uruchamia samouczek. Konwencje graficzne Niektóre fragmenty tekstu w podręczniku wyróżniono innym kształtem czcionki, dzięki czemu można szybko odnaleźć potrzebne fragmenty podczas czytania. Wyróżnienia te stosowano według następujących konwencji: Wydarzenia, ALT+K Nazwy okien programu, nazwy pól w oknach, nazwy przycisków, poleceń menu i klawiszy klawiatury. UWAGA Przed zamknięciem Ważne uwagi, których przeczytanie jest niezbędne dla zrozumienia działania i prawidłowego korzystania z programu. Pozostałe konwencje Wszystkie rysunki przedstawiające okna lub inne elementy ekranu mają wygląd typowy dla systemu Windows. Środowisko Windows przystosowane jest do pracy z wykorzystaniem myszy, ale dla użytkowników, którzy preferują korzystanie z klawiatury, określone zostały sekwencje klawiszy. Jeśli jeden z klawiszy SHIFT, ALT, CTRL powinien być wciśnięty podczas naciskania innego klawisza, to ich nazwy połączone są w opisie znakiem plus (+). Zapis CTRL+A oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, nacisnąć klawisz A, a następnie zwolnić obydwa klawisze. Zapis CTRL+SHIFT+A oznacza, że należy trzymać naciśnięte klawisze CTRL i SHIFT podczas naciskania klawisza A. Zapis ALT+A, R oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz ALT, następnie nacisnąć klawisz A, zwolnić obydwa klawisze i wcisnąć kolejno klawisz R. Zapis CTRL+SZARY+ oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, nacisnąć klawisz oznaczony znakiem plus (+) z klawiatury numerycznej, a następnie zwolnić obydwa klawisze. Podobnie, zapis CTRL+SZARYoznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, nacisnąć klawisz oznaczony znakiem minus (-) z klawiatury numerycznej, a następnie zwolnić obydwa klawisze. MXMKLV2009aP0001

13 Wstęp 0 5 Aktualne informacje Program jest na bieżąco aktualizowany. Opis wszystkich nowości i zmian w programie, które nie zostały ujęte w niniejszym podręczniku można znaleźć w specjalnym pliku dołączanym w momencie instalacji programu. Aktualne informacje znajdują się również na naszej stronie w Internecie (www.symfonia.pl). Kończąc wstęp, firma Sage Symfonia życzy przyjemnej lektury oraz satysfakcjonującej pracy z programem SYMFONIA MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Start.

14 0 6 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Start MXMKLV2009aP0001

15 Procedury Aktywacja firmy Programy systemu SYMFONIAP Start umożliwiają prowadzenie tylko jednej firmy. Ponadto, aby móc pracować z aplikacjami bez ograniczeń, konieczne jest dokonanie rejestracji programu oraz aktywowanie danych firmy, identyfikowanej przez jej pełną nazwę oraz numer NIP. Dokładny opis rejestracji i aktywacji danych firmy znajduje się w pliku Aktywacja.pdf, dostępnym w programie z menu Pomoc/Dokumentacja. Firma DEMO Firma DEMO jest to firma demonstracyjna, służąca zaprezentowaniu możliwości programu. Nie służy do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie można jej w związku z tym aktywować. UWAGA Aby pracować z programem, należy utworzyć własną firmę i ją aktywować. Jeżeli podczas instalacji programu zainstalowana została TWersja demonstracyjna, program wyświetli komunikat o ograniczeniach związanych z tym faktem. W takim przypadku w celu utworzenia własnej firmy należy ponownie zainstalować program, zaznaczając opcję TWersja pełna, podając numer seryjny znajdujący się na opakowaniu płyty zakupionej wraz z programem. Po instalacji programu należy utworzyć własną firmę. Przygotowanie programu do pracy Przed rozpoczęciem pracy z programem MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Start warto poświęcić czas na przeanalizowanie dostępnych w programie ustawień umożliwiających dostosowanie jego działania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Program oferuje wiele parametrów, które można zdefiniować na wstępnie lub później, w trakcie dalszej pracy. Zagadnieniom ustawień poświęcona jest część Określanie ustawień programu, w tym miejscu podręcznika opisano jedynie ogólnie okno Ustawienia z oknem Parametry pracy dla firmy. Okno Ustawienia Większość ustawień programu jest definiowana w oknie Ustawienia, dostępnym przez: 1. Wybór z paska narzędziowego przycisku Ustawienia. 2. Wybór z menu Funkcje polecenia Ustawienia. 3. Naciśnięcie kombinacji klawiszy CTL+7.

16 1 2 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Start Rys. 1-1 Możliwości wywołania okna Ustawienia Podstawowy widok tego okna bez rozwiniętych gałązek, rozpoznawany jest po tym, że nagłówek w jego prawej części ma również nazwę Ustawienia. Rys. 1-2 Okno Ustawienia podstawowy widok ekranu. Aby dokonać ustawień, należy wybrać jedną z żądanych opcji (w lewej lub prawej części okna). Rozwinięte w ten sposób gałązki ukażą się w prawej części okna. UWAGA Ilekroć w podręczniku będzie mowa o oknie Ustawienia np. otwórz Okno Ustawienia będzie to oznaczać odwołanie się podstawowego wyglądu tego okna, jak na rysunku powyżej. Natomiast różne modyfikacje okna (w zależności od wybranych opcji) w tekście i w opisach rysunków są zapisane jako dwuczłonowa nazwa - po myślniku wyrazu Ustawienia pojawia się nazwa prawej, rozwiniętej części okna, a więc np. Otworzy się Okno Ustawienia Firmy. MXMKL2009aP0001

17 Procedury 1 3 Okno Parametry pracy dla firmy Aby określić parametry programu, należy w prawej górnej części okna Ustawienia nacisnąć przycisk Parametry lub z menu Funkcje wybrać polecenie Parametry. Rys. 1-3 Okno Parametry pracy dla firmy W dalszej części podręcznika, głównie w części Określanie ustawień programu, szczegółowo zaprezentowano możliwości ustawiania parametrów. Zakładanie własnej firmy Aby utworzyć firmę, należy Wybrać przycisk polecenia z paska narzędziowego lub polecenie TNowa firma [CTRL+1] z menu TFirmaT, w oknie programu bez firmy. Otworzy się okno dialogu TZakładanie nowej firmy. UWAGA Jeżeli zainstalowana została wersja demonstracyjna programu, po wybraniu przycisku TNowaT lub polecenia Nowa firma Tpojawi się poniższy komunikat. Rys. 1-4 Komunikat przy próbie zarejestrowania drugiej firmy Wprowadzić informacje określające nazwę firmy oraz NIP. Jeśli firma nie ma jeszcze nadanego numeru NIP, można wpisać inny numer identyfikacyjny, np. REGON. Po otrzymaniu NIP, wprowadzony numer zostanie zaktualizowany w czasie aktywacji programu.

18 1 4 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Start Rys. 1-5 Zakładanie nowej firmy Po wybraniu przycisku polecenia Utwórz nową firmę, zostanie utworzony zestaw plików baz danych umożliwiających przechowywania wprowadzonych informacji i otwarte okno, w którym możliwe jest wprowadzenie pozostałych informacji o firmie. Rys. 1-6 Metryka firmy zakładka Firma Zapamiętać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [TSHIFT+ENTERT]. Aby otworzyć firmę, należy Wybrać przycisk polecenia z paska narzędziowego lub polecenie TOtwórz firmę [TCTRL+2T] z menu TFirmaT, w oknie programu bez firmy. Otworzy się okno dialogu TOtwieranie firmyt. MXMKL2009aP0001

19 Procedury 1 5 Rys. 1-7 Otwieranie firmy Wpisać w odpowiednie pola swój identyfikator i hasło oraz wskazać nazwę firmy. Wybrać przycisk polecenia Otwórz. Zostanie otwarta wybrana firma. Aby uzupełnić lub zmienić opis firmy, należy Wybrać polecenie TUstawienia [TCTRL+7T] z menu FunkcjeT lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno TUstawieniaT. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź TFirmyT. W prawej części otworzy się panel z nazwą firmy. Rys. 1-8 Okno Ustawienia Firmy Wybrać polecenie EdytujT [TCTRL+ENTERT] z menu kontekstowego. Otworzy się do edycji okno z opisem firmy.

20 1 6 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Start Rys. 1-9 Metryka firmy zakładka Firma Wprowadzić nowe informacje do odpowiednich pól i zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [TSHIFT+ENTERT]. Aby wprowadzić dane początkowe firmy, należy UWAGA Dane początkowe należy wprowadzić w sytuacji, gdy ewidencjonowanie działalności firmy w programie zostało rozpoczęte w trakcie roku podatkowego, a działalność gospodarcza była prowadzona również wcześniej. Wybrać polecenie TUstawienia [TCTRL+7] z menu FunkcjeT lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części otworzy się panel z nazwą firmy. Rys Okno Ustawienia Firmy MXMKL2009aP0001

21 Procedury 1 7 Otworzyć okno opisu firmy dwukrotnym kliknięciem myszy na jej pozycji w kartotece lub klawiszem TENTERT po zaznaczeniu pozycji. Rys Metryka firmy zakładka Firma Rozwinąć przyciskiem polecenia [TALT+N, DT]. listę i wybrać z niej polecenie TDane początkowet Rys Metryka firmy menu Informacje

Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika. Wersja 2008.1a

Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika. Wersja 2008.1a Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008.1a Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Handel premium dla WINDOWS Wersja 3.40 Spis treści II Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość dla WINDOWS

Finanse i Księgowość dla WINDOWS System Zarządzania SYMFONIA Finanse i Księgowość dla WINDOWS Wersja 5.1 Copyright 1993-20013MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Płace. Podręcznik użytkownika. Wersja 2012

Symfonia Płace. Podręcznik użytkownika. Wersja 2012 Symfonia Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Środki Trwałe

Sage Symfonia Środki Trwałe Sage Symfonia Środki Trwałe Podręcznik użytkownika Wersja 2015.a Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2010.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika Nasz Bank Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Podręcznik użytkownika programu Nasz Bank Strona 2 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MAP solutions

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4)

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl enova@enova.pl enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Spis

Bardziej szczegółowo