Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG Październik Badanie 3. Najważniejsze liczby 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG Październik 2010. Badanie 3. Najważniejsze liczby 4"

Transkrypt

1

2 Spis treści Badanie 3 Najważniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 BIG w poszczególnych grupach 6 Nieterminowe płatności a prowadzenie firm w Polsce 7 Nieterminowe płatności częstym problemem? 8 Weryfikacja kontrahentów 9 Przestrzeganie odroczonych terminów zapłaty 10 Podwyżka VAT a prowadzenie firmy 11 Przewidywania firm na IV kwartał 2010 roku 12 Szczegółowe wyniki badania 13 BIG InfoMonitor SA 2

3 Badanie Zatory płatnicze oraz zaległe i stracone zobowiązania stanowią ważne zagadnienie w życiu gospodarczym. Biorąc pod uwagę ich konsekwencje Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor), Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK), Związek Banków Polskich (ZBP) monitorują rozmiary tego zjawiska w obrocie gospodarczym i jego zmiany w czasie. W listopadzie 2007 r. zapoczątkowano regularnie przeprowadzane badanie wśród przedsiębiorców. Powstający w ten sposób Raport BIG mierzy poziom bezpieczeństwa działalności gospodarczej i pozwala określić odczucia przedsiębiorców oraz kierunek ich zmian. Obecny raport BIG jest już 12 edycją cyklicznych badań. Podstawowym wskaźnikiem prezentującym poziom oraz zmiany badanego zjawiska jest BIG 1 wskaźnik bezpieczeństwa działalności gospodarczej. Badanie przeprowadzane jest wśród pracowników firm trzech segmentów rynku. Zrealizowano 200 efektywnych wywiadów w grupach: dostawców usług finansowych, którzy stanowili 3 próby (banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, ubezpieczyciele, firmy wydające karty kredytowe, firmy leasingowe, firmy zajmujące się wykupywaniem długów i faktoringiem, spółki udzielające pożyczek), dostawców usług masowych 3 próby (spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe, dostawcy energii elektrycznej, wodociągi, dostawcy innych usług komunalnych, dostawcy gazu, dostawcy telewizji satelitarnej lub kablowej, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, operatorzy telekomunikacyjni) oraz w grupie przedsiębiorców 30% próby. Badanie przeprowadzono w dniach od 22 września do 1 października. Posłużono się metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI. Respondentami są osoby odpowiedzialne za finanse firm. 1 Do sierpnia 2009 r. nazwę wskaźnika określano jako BOG. We wrześniu 2009 zmieniono nazwę na wskaźnik BIG. BIG InfoMonitor SA 3

4 Najważniejsze liczby 13,37 pkt. wyniósł BIG - wskaźnik bezpieczeństwa działalności gospodarczej w październiku 2010 roku 95,1 o tyle wzrosła wartość wskaźnika BIG w sektorze przedsiębiorców indywidualnych 77,2 o tyle spadła wartość wskaźnika BIG w sektorze dostawców usług finansowych 74% przedsiębiorców uważa, że nieterminowe regulowanie płatności stanowi poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce 7 polskich przedsiębiorców deklaruje, że kontrahenci ich firm przestrzegają odroczonych terminów zapłaty 6 polskich przedsiębiorców weryfikuje swoich kontrahentów biznesowych 5 polskich przedsiębiorców wskazało Biura Informacji Gospodarczej jako źródło uzyskiwania informacji o swoich partnerach biznesowych 51% polskich przedsiębiorców uważa, że podniesienie podatku VAT wpłynie negatywnie na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce 3 polskich przedsiębiorców przewiduje poprawę sytuacji ich firm w najbliższym kwartale BIG InfoMonitor SA 4

5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) W odczuciu przedsiębiorców, w ciągu ostatnich 3 miesięcy nieznacznie zmniejszyło się bezpieczeństwo gospodarcze. Wskaźnik BIG zmalał o niewiele ponad 1,1% do poziomu 13,37 pkt. i jest o 0,15 pkt. niższy niż podczas pomiaru z lipca 2010 roku. W opinii przedsiębiorców zmalała szacunkowa wartość przeterminowanych wierzytelności w firmie, co w największym stopniu wpłynęło na niewielką zmianę wartości wskaźnika BIG w tym kwartale Należy zauważyć, że pomimo nieznacznego pogorszenia nastrojów wśród przedsiębiorców, obecna wartość wskaźnika BIG jest niemal dwukrotnie wyższa niż jeszcze przed rokiem ( ). Obserwujemy również, że w 2010 roku najlepsze nastroje wśród przedsiębiorców panowały na początku roku. Wskaźnik BIG może przyjmować wartości z zakresu od -100 do 100. Wzrost jego wartości oznacza poprawę oceny bezpieczeństwa działalności gospodarczej, natomiast spadek pogorszenie sytuacji. BIG InfoMonitor SA 5

6 BIG w poszczególnych grupach W obecnej 12 edycji Raportu BIG, doszło do znaczących zmian wartości wskaźnika Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej w niemal wszystkich ankietowanych grupach firm. Za spadek wartości wskaźnika w największej mierze odpowiadają dostawcy usług finansowych, wśród których spadł on o 9,28 punktu, co oznacza zmniejszenie wartości o ponad 7. Na przeciwnym biegunie znaleźli się przedstawiciele przedsiębiorców indywidualnych, w wypadku których odnotowano wzrost wartości wskaźnika BIG o niemal 100%, do poziomu 23 pkt. W przypadku dostawców usług finansowych w październiku 2010 r. wskaźnik bezpieczeństwa gospodarczego (BIG) przyjął wartość 3 pkt., co stanowi drastyczny spadek w stosunku do lipca 2010 r. o 9,28 pkt. Największy wpływ na zmniejszenie wartości wskaźnika BIG miało zmniejszenie zdolności kontrahentów do regulowania zobowiązań, co przełożyło się na opinię o wzroście przeterminowanych należności. W przypadku dostawców usług masowych wskaźnik BIG wyniósł 16,46 pkt., co oznacza najmniejszą kwartalną zmianę o 2,11 pkt. Za spadek wartości wskaźnika BIG w tej grupie odpowiadały opinie o wzroście problemu nieterminowych płatności wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej. Dla wskaźnika BIG w grupie przedsiębiorców indywidualnych zaobserwowano wyraźny wzrost na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy, o 11,13 pkt. do poziomu 23 pkt. Największy wpływ na poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców indywidualnych miały opinie o zmniejszeniu wpływu nieterminowych płatności na prowadzenie działalności gospodarczej, co przełożyło się na przekonanie o wzroście zdolności kontrahentów do regulowania zobowiązań. BIG InfoMonitor SA 6

7 Nieterminowe płatności a prowadzenie firm w Polsce Niemal trzy czwarte przedstawicieli firm (74%) uważa, że nieterminowe regulowanie płatności stanowi poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Problem ten w ciągu ostatniego kwartału zyskał na znaczeniu (o 2 pp. więcej wskazań nieterminowych płatności jako poważnej przeszkody). Przeciwnego zdania jest zdecydowanie niższy odsetek przedsiębiorców - 2. W największym stopniu nieterminowe płatności stanowią przeszkodę dla firm z sektora finansowego 7 przedstawicieli tego sektora podziela to zdanie. Na przeciwnym biegunie znaleźli się przedstawiciele sektora usług masowych, wśród których zanotowano najmniej osób przekonanych o poważnych konsekwencjach nieterminowych płatności. Wśród przedstawicieli przedsiębiorców indywidualnych znacząca większość - 7 badanych uważa zaległości płatnicze za poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przeszło co czwarty badany uważa, że jest to niewielka przeszkoda, a 1% badanych nie ma zdania na ten temat. BIG InfoMonitor SA 7

8 Nieterminowe płatności częstym problemem? W ponad połowie (53%) firm w Polsce często występuje zjawisko nieterminowego regulowania należności jest to o 3 pp. niższy wynik niż trzy miesiące temu. Jedynie 4 przedstawicieli polskich przedsiębiorców wskazuje, że rzadko mają do czynienia z zaleganiem z terminowymi opłatami. Wśród przedsiębiorców indywidualnych odnotowano najmniejszy odsetek (4) wskazań, mówiących o częstym występowaniu problemu nieterminowych płatności. Jest to o 17 pp. niższy wynik niż w lipcu bieżącego roku. Przedstawiciele usług finansowych najczęściej (5) wskazywali problemy z występowaniem nieterminowych płatności. Tylko na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy przybyło o 3 pp. więcej podobnych opinii. BIG InfoMonitor SA 8

9 Weryfikacja kontrahentów Dwóch na trzech polskich przedsiębiorców (6) poddaje weryfikacji swoich kontrahentów biznesowych. Jedynie 29% przedstawicieli polskich firm nie zbiera informacji na temat swoich partnerów biznesowych, a 4% nie ma wiedzy na temat takich praktyk. Ponad połowa badanych (5) wskazała Biura Informacji Gospodarczej jako źródło uzyskiwania informacji o swoich partnerach biznesowych. Niewiele więcej wskazań uzyskał Internet (59%), jako miejsce pozyskiwania danych o partnerach biznesowych, którzy sami tez są uznawani za ważne źródło informacji przez 5 badanych. BIG InfoMonitor SA 9

10 Przestrzeganie odroczonych terminów zapłaty Znacząca większość polskich przedsiębiorców (7) deklaruje, że kontrahenci ich firm przestrzegają odroczonych terminów zapłaty. Jedynie w co piątej firmie występują problemy z przestrzeganiem terminów odroczonych zapłat, a w firm przedstawiciele nie mają na ten temat wiedzy. Niemal dwie trzecie (6) przedstawicieli polskich firm uważa, że terminy zapłaty odroczonej nie powinny być określane ustawowo. Przeciwnego zdania jest 2 przedsiębiorców, którzy w różnym stopniu chcieliby, aby terminy zapłaty odroczonej wynosiły 14, 21 lub 28 dni. BIG InfoMonitor SA 10

11 Podwyżka VAT a prowadzenie firmy Opinie polskich przedsiębiorców co do podniesienia stawki VAT mogą budzić obawy. Co prawda 4 badanych uważa, że podniesienie podatku VAT nie wpłynie na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, lecz ponad połowa badanych (razem 51%) przewiduje negatywne skutki podnoszenia podatków. Należy podkreślić, że jedynie przedsiębiorców twierdzi, że zmiana stawki VAT wpłynie raczej pozytywnie na płynność finansową ich firmy. BIG InfoMonitor SA 11

12 Przewidywania firm na IV kwartał 2010 roku Większość przedsiębiorców (5) uważa, że sytuacja ich firm w ciągu najbliższego kwartału nie ulegnie poważniejszym zmianom. Pozytywnie należy ocenić, przewagę przedsiębiorstw przewidujących poprawę sytuacji (3) w ciągu najbliższych trzech miesięcy, w stosunku do 11% firm przewidujących pogorszenie. Jedynie co trzecia firma w Polsce przewiduje rozpoczęcie nowych inwestycji w przeciągu najbliższego kwartału. Znacznie więcej przedsiębiorstw (razem 59%) nie ma zamiaru uruchamiać nowych inwestycji przed zakończeniem 2010 roku. BIG InfoMonitor SA 12

13 Szczegółowe wyniki badania BAROMETR BEZPIECZEŃSTWA GOSPODARCZEGO wrzesień 2010 Poziom odczuwanego bezpieczeństwa obrotu gospodarczego utrzymał się na podobnym poziomie w stosunku do minionego kwartału. Istnieją jednak duże różnice w ocenie sytuacji w obrębie dostawców usług masowych, dostawców usługi finansowych oraz przedsiębiorców. Tego typu ocena sytuacji gospodarczej jest typowa dla okresu zmian aktywności gospodarczej. 29,82 29,2 27,9 25,7 26,6 24,3 24,7 22, ,1 21,9 2 20,7 19,02 19,95 18,57 19,5 16,1 16,5 14,9 13,52 14,2 15,2 13,4 13,6 1 10,3 11,4 12,01 11,8312,00 11,7 9,28 11,01 9,93 7,28 8,0 8,01 6,1 5,30 3,81 1,4 2,46 1,44 0,060,1 Ogółem Dostawcy usług finansowych Dostawcy usług masowych Przedsiębiorcy -4, Na poziomie ogólnym wskaźnik BIG zanotował niewielki spadek (o 0,15pkt.) w porównaniu z wynikiem z lipca br. wyniósł 13,37 pkt. Gwałtowne pogorszenie ocen i prognoz w sektorze dostawców usług finansowych przełożyło się na gwałtowny spadek wartości wskaźnika w tym obszarze o 9,28 pkt. do poziomu 3 pkt. (podobny wynik odnotowano ostatnio przed rokiem). Odmiennie sytuacja kształtował się wśród przedsiębiorców: wartość wskaźnika BIG wzrosła w tej grupie blisko dwukrotnie wskaźnik osiągnął tym samym poziom 23 pkt., zbliżając się do rejestrów sprzed dwóch lat. Na tym tle relatywnie niewielkie zmiany dotknęły sektor dostawców usług masowych: wartość wskaźnika BIG zmniejszyła się o przeszło 2 pkt., wskaźnik wynosi obecnie 16,46 pkt. Ogólnie, nieterminowe regulowanie płatności postrzegane jest jako poważny problem w prowadzeniu działalności gospodarczej przez trzy czwarte badanych. Ocena zjawiska jest podobna jak przed rokiem. Średnie oceny w poszczególnych sektorach są zbliżone. Co znamienne, w odniesieniu do konkretnych branż waga problemu jest mniejsza, oceny poprawiły się nawet w porównaniu ze stanem sprzed kwartału, głównie za sprawą poprawy sytuacji w ocenie przedsiębiorców. Oceny łagodnieją jeszcze bardziej, gdy odnosi się je wprost do kontrahentów firmy. Oceny pomiędzy branżami są zróżnicowane: najlepsze są w przypadku przedsiębiorców, zdecydowanie niższe w sektorze finansów (najniższa ocena od początku pomiaru) i dostawców usług masowych. Ocena zmian kierunku podstawowych składowych indeksu BIK w porównaniu do wyników z lipca 2010 roku Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego InfoMonitor/BIK/Pentor RI Struktura regulowania wierzytelności poprawiła się: w wypadku trzech czwartych firm przynajmniej połowa zobowiązań regulowana jest terminowo. Sytuacja w poszczególnych segmentach kształtuje się jednak różnie: zdecydowane pogorszenie odczuli przedstawiciele branży finansowej, niewielka poprawa odnotowana została natomiast przez przedsiębiorców i dostawców usług masowych. Oczekuje się, że wzrośnie odsetek przeterminowanych wierzytelności w sektorze finansów (zwłaszcza w segmencie korporacyjnym), w pozostałych segmentach prawdopodobnie nie nastąpią zasadnicze zmiany. Nieznacznie poprawiła się struktura wartościowa należności. Nawiązując kontakty biznesowe, respondenci bardzo często kierują się rekomendacjami znajomych obecnych partnerów biznesowych. Przedsiębiorcy częściej niż dostawcy usług masowych weryfikują swoich kontrahentów. W większości respondenci dość dobrze oceniają przestrzeganie przez partnerów biznesowych odroczonych terminów płatności i raczej nie widzą potrzeby dodatkowego regulowania tej sfery przez państwo (odmiennego zdania jest co mniej więcej jedna na cztery osoby). Jedna trzecia firm oczekuje poprawy sytuacji w nadchodzącym kwartale, ponad połowa nie spodziewa się zasadniczych zmian. Co trzecia firma skłania się do rozpoczęcia nowych inwestycji w ciągu najbliższych trzech miesięcy, przy czym prawdopodobieństwo jest wyższe w wypadku dostawców usług masowych niż wśród przedsiębiorców. Ogółem Dostawcy usług finansowych masowych nieterminowe regulowanie płatności jako problem w prowadzeniu działalności gospodarczej nieterminowe regulowanie należności wśród firm z branży: często/rzadko zdolność kontrahentów firmy do regulowania bieżących zobowiązań: wysoka/niska procent należności płaconych zgodnie z terminem poziom wierzytelności przeterminowanych od klientów indywidualnych: wysoki/niski poziom wierzytelności przeterminowanych od klientów instytucjonalnych: wysoki/niski poziom wierzytelności przeterminowanych od klientów indywidualnych od 3 miesięcy: wzrósł/spadł poziom wierzytelności przeterminowanych od klientów instytucjonalnych od 3 miesięcy: wzrósł/spadł przewiduje się wierzytelności przeterminowane klientów indywidualnych, w ciągu 3 miesięcy: wzrosną/spadną przewiduje się wierzytelności przeterminowane klientów instytucjonalnych, w ciągu 3 miesięcy: wzrosną/spadną Liczba obszarów w których nastąpił(a)o zmiana niekorzystna utrzymanie dotychczasowego poziomu zmiana korzystna Firmy BIG InfoMonitor SA 13

14 60% % - 100% BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO PO MIARU OG ÓŁEM (N= 200) 26 % 24% 2 2 9% % 74 % F INANSE (N= 70) 34% 41% 7 30% 41% W jakim stopn iu, w Pana(i) o pi nii, n ietermin owe r egul owan ie p łatności stan owi przeszkodę w pr owadzeniu d ziałalnoś ci g ospod arczej w Polsc e? USŁUGI PRZEDSI ĘBI ORCY MASOWE (N= 60) (N= 70) 40% 3 7 1% 7 UŚREDNIONE OCENY HISTORIA ZMIANY WARTOŚCI WSK AŹNIKÓW OGÓ ŁEM FINANSE USŁ UGI (N=2 00) ( N=70 ) M ASOWE ( N=70 ) ,9 [ 4] Niewie lk a prze szkod a ,0 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 1,8 2,0 1,8 2,0 2,0 2,2 2, ,0 2,1 2, ,0 2,1 [ 1] Poważn a pr zeszko da ,2 2, ,1 2,2 Nie pokazano kategor ii Nie wi em. 5 PRZEDSIĘBIORCY ( N= 60 ) 2,0 2,0 1,7 1,8 1,9 1,8 1,7 2,0 1,9 1,9 2,2 2,1 W ciągu minionego kwartału nieznacznie pogorszyły się średnie oceny zjawiska ni etermi nowego regulowania pł atności - pr zede ws zy stkim pogorszenia oceny sytuacj i przez dostawców usług masowych. Reprezentanci badanych branż byli zgodni w ocenach: bl isk o trzy czwarte sądzi, że kwestie niet erminowego regulowania płatności są w Polsce przeszkodą w prowadzeniu działalności gospodarczej (z c zego połowa jest zdania,że problem m a duże rozm iar y). Co c zwarty przedstawiciel biznesu ni e uważa tej kwestii za znacząc e utrudni enie. Biorąc pod uwagę średni poziom wskaźni ka w kolejnych falach badania, oc ena zjawi ska kształtuje się bardzo podobnie jak przed r okiem. Jednak ogólni e od przeszło dwóch lat sytuacja nie rysuje się dobrze pod tym względem: uśrednione oceny (dla ogółu badanyc h) nie przekraczają poziom u 2,0 na 4-stopni owej skali. 60% - -60% -100% 2 2 Czy prob lem ni etermi no wego regu low an ia należności wśród firm z Pana(i) b ranży występuj e często czy rzad ko? BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU O GÓŁEM (N=200 ) F INANSE (N= 70) USŁUGI PRZEDSIĘBI ORCY MASOWE (N= 60) (N= 70) % 52 % 1 11% 1 9% 1 31% 31% 2 4% 3 30% 2 2 1% 3 4% 30% 1 UŚREDNIONE OCENY HISTORIA ZMIANY WARTOŚCI WSK AŹNIKÓW OG ÓŁEM (N=2 00) 2,4 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2, 5 2, 5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,1 2,4 2,4 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 2,4 2,3 2,3 2,3 Średnia ocena zjawi ska nieterminowego regulowani a płatności w br anży respondentów jest wyższa niż w przypadku oceny sytuacji gospodarki jako całości, średnia wartość wskaźnika poprawiła się w porównaniu z wynikam i z lipca o 0,1 punkt i wy nos i obecnie 2,4. Poprawa sytuacji ma miejsce od kwietnia tego roku, kiedy wartość wskaźników gwałtowni e spadła w grupie pr zedsiębiorców i dostawców usług m asowych. Pos trzegani e sytuacji w poszczególnych branżach jest zróżni cowane: przeciętne oceny w grupie przedsiębiorców są zdecydowanie wyższe niż w pozost ałych badanych segmentach. Ponadto, należy zwr ócić uwagę na silną polaryzację ocen wewnątrz grup. Ponad połowa przedsiębiorców uważa, że zjawis ko nieterm inowego regulowania płatności jest r aczej rzadkie, jednak 45-procentowa grupa jest przeciwnego zdani a. W sumie oceny przekładaj ą si ę jednak na dość wysoki pozi om wskaźnika wartość jest wyraźnie wyżs za niż w poprzednim kwartale. Wśród dostawców usług finansowyc h i mas owyc h oceny kształtują się podobnie jak w lipc u br. ( choć w tej pierwszej grupi e wyniki nieznacznie się pogor szyły). Proporcje ocen są w tych gr upach odwrócone w stosunk udo segmentu pr zedsi ębiorców: pr zeważaj ą noty negatywne. 100% 60% % O GÓŁEM (N=200 ) 4% 54% 53% 2 3% 31% 3% 53% 4% 49% 31% 3 % 1 60% 1 [4 ] Zde cydow anie wysoka [1 ] Zde cydow anie niska FINANSE ( N=7 0) USŁ UGI M ASOWE ( N=70 ) Jak og ólnie o cenia Pan(i) zdo lność kontrah en tów P ana(i) firmy / b anku do r eg ul owania bieżących zob owiązań? BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU 61% 53% 5 55 % F INANSE (N= 70) 57 % 3 1% 34 % 34% 45 % USŁUGI PRZEDSIĘBIORCY MASOWE (N= 60) (N= 70) [4 ] Rza dko [1 ] Czę sto Nie po kazano kategorii Ni e wiem. Nie po kazano kategorii Ni e wiem. UŚREDNIONE OCENY HISTORIA ZMIANY WARTOŚCI WS KAŹNIKÓ W OG ÓŁEM (N= 200) PRZEDSIĘBIORCY ( N=60 ) K olejna wyr aźna różnica r ysuj e się przy porównaniu sytuacji danej br anży z postrzeganiem własnyc h kontrahentów: zdolność kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań oceniana jest wyżej. W por ównaniu z kwi etniem poprawiły się średnie oceny zdolności kontrahentów do regulowania zobowiązań w grupie przedsiębior ców ( o 0,3 punktu) i dostawców usług masowych (0,1). Pogorszenie sytuacji odczuli natomiast przedstawiciele branży finansowej ( spadek o 0,2 punktu). W tej ostatni ej grupie śr ednia ocena jest najniższa od blisko trzech lat, czy li od początku badania. Prawie trzy czwarte przedsiębiorców wysoko ocenia zdolność kontrahentów do regulowania zobowiązań; wś ród przedstawici eli sektor a finans ów i us ług masowy ch podobnego zdania j est ponad połowa respondentów (śr ednie oceny zrównały się w tyc hdwóch gr upach). Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego InfoMonitor/BIK/ Pentor RI FI NANSE (N=7 0) USŁ UGI MASO WE ( N=7 0) PRZEDSIĘBIORCY ( N=60 ) BIG InfoMonitor SA 14

15 Nie wiem, trudno powiedzieć Powyżej 90% Od 7 do 90% Od 51% do 7 Od 2 do 50% Od 11% do 2 Od 1% do 0% Jaki p rocent n ależności wo bec Pana(i) firmy / banku płaco ny jest zgo dnie z terminem? RO ZKŁAD OCEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU 1% 1 % 1% 4 % 3% 2 % 4% 1 0% % 1 0% 19 % 1 9% 13 % 11% 1 2 9% % 3 0% 2 21 % 22 % % 24% 26 % 2 2 3% 3 0% 2 29% 3 32 % 29 % 3 29% 3 29% 31% 2 3 3% 2 1% 34 % % 22 % 1 1 0% % 1 13 % 9 % 9% 1% 3% 1 3% 6 % 5 % 3% 3 9% 7 % 4% 4% 4% 3% 1 % 1% F in an se Usł u gi Przed - ( N=70 ) maso we s ięb iorcy (N= 70) (N=60 ) OG ÓŁ ( N=200) HIS TORIA ZMIANY ROZK ŁADU WARTOŚ CI (N=2 00) (N=200) (N=200 ) ( N=20 0) ( N=2 00) (N=2 00) (N=200 ) (N=20 0) (N=2 00) (N=2 00) (N=200 ) (N=200) Struktur a regulowania należności jest obec nie korzystniejsza niż w całym ostatnim półroczu: w przypadku blisko trzech czwartych firm przynajmniej połowa zobowiązań jest płacona w terminie. Wyraźne problem y (terminowe regulowanie mniej niż połowy zobowiązań) m anatomiast co czwarta firma. W najgorszej sytuacji są przedsiębiorcy: wobec jednej trzeciej term inowo regulowana jest nie więcej niż połowa należności, choć należy podkr eślić, że wskaźniki są lepsze niż w zesz łym k wartale. W podobnej sytuacji jest 2 firm sektora finansów i 1 dostawców usług m asowych. Najwyższy poziom regulowania płatności wciąż odnosi się do dostawców usług finansowych: w przypadku połowy z nich przy najmniej 7 zobowiązań jest płacona w terminie, jednak ich sytuacja jest gors za niż w ostatnim pomiarze (wówczas takie wyniki notowało 3 na 5 przedstawicieli tego segm entu). 100% 60% % 1 00% 60% % O GÓŁEM (N=172 ) 64% 1 Czy w Pan a(i) firmie / banku p ozio m wierzytelno ści, których termin płatności minął przynajmniej 60 dni temu, jest? BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU F INANSE (N= 64) USŁUGI PRZEDSIĘBI ORCY MASOWE (N= 42) (N= 66) % 5 50% 23% 30% 9% 11% 31 % 29% 33% 3 9% BILANS O CEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU OGÓŁ EM ( N= 16 1) 70 % 5 FINANSE ( N=60 ) 63% 13% 50% 50% 6 69% USŁ UGI PRZEDSIĘBIORCY M ASOWE ( N=53 ) ( N=48 ) 73 % % 1 2 0% 13% 24% 30% 23 % 2 1% KLIENCI INDYWIDUALNI [4] Z decyd owan ie nis ki [1] Z decyd owan ie wyso ki Nie pokazano kat ego rii Nie wi em. KLIENCI KOROPRACY JNI [4 ] Zde cydow anie niski [1 ] Zde cydow anie wysok i Nie pokazano kategorii Nie wi em (N= 172 ) (N= 168 ) (N= 174 ) (N= 171 ) (N= 171 ) (N= 175 ) (N= 160 ) (N= 171 ) (N= 170 ) (N= 173 ) (N= 170 ) (N= 166 ) (N= 161 ) (N= 169 ) (N= 167 ) (N= 164 ) (N= 168 ) (N= 156 ) (N= 164 ) (N= 156 ) (N= 163 ) (N= 151 ) (N= 154 ) (N= 166 ) UŚREDNIONE OCENY HIS TO RIA ZMIANY WARTOŚ CI WSKAŹNIK ÓW OG ÓŁEM OGÓŁEM 3,0 3,0 FINANSE 2, 9 F INANSE 2, 7 USŁ UGI M ASOWE 2,4 USŁUGI MASOWE PRZEDSIĘBIORCY UŚ REDNIONE OCENY HISTORIA ZMIANY WARTO ŚCI WSK AŹNIKÓW PRZ EDSIĘBIORCY Poziom przeterminowanych wierzytelności jest wyższy w grupie klient ów masowych niż korporacyjnych. Oceny w w yróżnionyc h segm entach wyr aźnie zmieniły się w ciągu kwartału: zdecydowanie pogorszyła się sytuacja w segmencie dostawców usług finansowych, poprawę odnotowali natomiast przedsiębiorcy i przedst awiciele dostawców usług masowych. Pr zeszło dwie trzecie przedsiębiorców i dos tawców usług masowych ocenia, że poziom przeterminowanych wierzytelności w s egm encie klientów indywidualnych jest niski, przeciw nego zdania jest mniej niż jedna trzecia podmiotów. W zdecydowanie gorszej s ytuacji znajdują się dostawcy usług finansowych: oceny wynoszą w tej grupie, odpowiednio 5 i 39%. Ocena sytuacji w grupie dos tawców usług finansowych pogorszyła się i powróciła do poziomu sprzed rok u. W porównaniu ze stanem z lipca wyr aźną poprawę odnotowali natomiast dostawcy usług masowych (wzrost średnich oc en o 0,4 punktu). M oże jednak zastanawiać źródło gwałtowny ch zmian wartości wskaźników, bowiem ocena dynam iki zjawisk a utrzym uje się we wszys tkich branżach od przeszło pół r oku na niemal stałym poziomie. B yć m oże bieżące oceny są nieco wyostrzone i zostaną w pr zyszłości skorygowane. W segmencie klientów instytucjonalnyc h oceny są nieco wyżs ze niż w pr zypadku poprzedniej grupy, jednak także w tym przypadku br anża finans owa odczuła wyraźne zwięks zenie poziomu przeterminowanych wierzytelności. Choć pr zewaga pozy tywny ch not jest wyraźna, to już blisko jedna trzecia przedstawicieli tego sektora ocenia udział przeterm inowanyc h wierzytelnoś ci w całej struktur ze jako wy soki. W porównaniu z zeszłym k wartałem średnie oceny spadły o 0,3 punktu do poziom u najniższego od początku pomiarów. Odsetek negatywnych oc en w pozostałych sektorac h nie przekr acza jednej czwar tej. W przypadku przedsiębiorców oznacza to w yraźną poprawę w por ównaniu ze stanem odnotowywanym w lipcu i kwietniu br. (wzrost o 0,3 punk tu). Te zmiany potwierdza częściowo ocena dynamik i zjawiska: pogorszenie sytuacji potwierdza się w przypadku sekator a finansowego, natomiast obecny wzrost śr ednich ocen wśród dostawców us ług m asowych być m oże sugeruje przy szłą poprawę s ytuac ji w tej grupie. Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego InfoMonitor/BIK/ Pentor RI BIG InfoMonitor SA 15

16 40% 0% % 40% 0% % 40% 0% - -40% 40% 0% % Czy, Pana(i) zdaniem, p oziom wierzytelno ści, których termin płatn ości minął przynajmn iej 60 dni temu, w ciągu o statn ich 3 miesięcy...? BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO P OMIARU O GÓŁEM (N=172 ) 14 % 1 23% 2 O GÓŁEM (N=161 ) 3% 30% 3% 16 % 1 9% 2 % 14 % 24 % 1 20 % 18 % 2 24 % 2 % 24% % 3% 2 23% 18 % 12 % 1 1 4% 10 % 21% F INANSE (N= 64) F INANSE (N= 60) 30% USŁUGI PRZEDSIĘBI ORCY MASOWE (N= 42) (N= 66) BILANS OCEN Z BIEŻĄCEG O P OMIARU USŁUGI PRZEDSIĘBIORCY MASOWE (N= 53) (N= 48) 2 1% 27 % 2 1 KLIENCI INDYWIDUALNI KLIENCI KORPORACYJNI UŚ REDNIONE OCENY HISTORIA ZMIANY WARTOŚ CI WSKAŹNIKÓW 3, 0 3,3 3,3 5 2,4 5 3,4 3,4 5 3,2 3,3 3,4 3,3 5 Przewiduj e się, że w ciągu kwartału odset ek przeterminowanych wierzytelności w strukturze wszystkic h zobowiązań nieco wzrośnie w grupie dost awców usług finansowych (zwłaszcza w segmencie klientów korporacyjnych), natomi ast nie zmieni się zasadni czo w segmenci e przedsi ębiorc ów i dostawców usług masowych. W segm encie klientów i ndy widualny ch bi lans przewidywanyc h zmian jest zrównoważony w ocenie dostawców usług masowych oraz przeds iębiorców. Natomi ast wśród pr zedstawic ieli dostawców usług fi nansowych grupa oczekuj ąca wzrostu poziomu przeterminowanych wierzytelności jest blisko dwukr otnie większa ni ż grupa spodziewająca się zm niejszenia się poziom u nieregulowanych należnoś ci. W segmencie kli entów korporacyjnych spadk u poziomu wierzytelnoś ci przeterm inowanych w nadchodzącym kwartale spodziewaj ą się przedsi ębior cy (bil ans dodatni rzędu 1); nieznaczną poprawę przewiduj ą także dostawc y usług masowych. Zwięks zeni a poziom u przeterm inowanyc h należnoś ci oc zekują natom iast przeds tawiciele dostawców us ług finansowych (ujemny bilans oc en na poziomie23%). Informacja o badaniu. Zatory płatnicze oraz zaległe i strac one zobowiązania są ważnym zagadnienie m życia gospodarczego i społeczne go. Daleko idące implikacje w ty ch sferach zrodziły potrzebę monitorowania rozmiarów zjawiska zaległych płatności w obrocie gospodarczym i jego zmian w czasie. Odpowiedzią na wskazany problem je st zapoczątkowany w listopadzie 2007 r. regularny monitoring bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Inicjatoramiproje ktu są Związek BankówPolskic h, InfoMonitor, Biuro Informac ji Kredytowejoraz Pentor Research Inte rnational. Niniejszy komunikat prezentuje wyniki dwunastego pomiaru. Podstawowym wskaźnikiem prezentującym poziom oraz zmiany badanego zjawiska jest wskaźnik BIG. OG ÓŁEM OG ÓŁEM FINANSE USŁ UGI M ASOWE PRZEDSIĘBIORCY UŚREDNIONE OCENY HIS TO RIA ZMIANY WARTOŚ CI WSKAŹNIK ÓW (N= 161 ) 3,0 3, 2 [5 ] Zde cydow anie (N= 169 ) 3, % zmala ł (N= 167 ) 3,0 9 % (N= 164 ) 11% 7 % (N= 168 ) (N= 156 ) (N= 164 ) 2, 8 28 % (N= 156 ) 3, 2 1 [1 ] Zde cydow anie (N= 163 ) 3% (N= 151 ) 3,3 3,3 wzrós ł (N= 154 ) 3, 3 3,3 3 1% (N= 166 ) 3,3 3, 3 3,3 Nie pokazan o kategor ii Bez zmian i Nie wi em Czy przewi duje Pan (i), że pozio m wierzyteln ości, któr ych termi n p łatności mija w o kresie 60 dn i, w ciągu n astęp nych 3 miesięcy..? BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU OGÓ ŁEM (N=1 72) 2 OGÓ ŁEM (N=1 61) 33% FI NANSE (N=6 4) 34% F INANSE (N= 60) USŁUGI PRZ EDSIĘBIORCY MASOWE (N=4 2) (N=6 6) BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU 3 24 % 25 % USŁUGI PRZEDSIĘBIO RCY MASOWE (N=5 3) (N= 48) [5] Zd ecyd owan ie zm alał [1] Zd ecyd owan ie wzr ósł Nie pokazan o kategor ii Bez zmian i Nie wi em. KLIENCI I NDYWI DUALNI [5 ] Zd ecydo wanie zma leje [1 ] Zd ecydo wanie wzro śnie Nie pokazan o kategor ii Bez zmian i Nie wi em. 1 0% 15 % KLIENCI KORP ORACY JNI [5] Z dec ydowa nie zmale je [1] Z dec ydowa nie w zrośn ie Nie pokazan o kategor ii Bez zmian i Nie wi em (N= 172 ) (N= 168 ) (N= 174 ) (N= 171 ) (N= 171 ) (N= 175 ) (N= 160 ) (N= 171 ) (N= 170 ) (N= 173 ) (N= 170 ) (N= 166 ) OGÓŁ EM (N= 172 ) (N= 168 ) (N= 174 ) (N= 171 ) (N= 171 ) (N= 175 ) (N= 160 ) (N= 171 ) (N= 170 ) 3, (N= 173 ) 3, (N= 170 ) (N= 166 ) 3, (N= 161 ) (N= 169 ) (N= 167 ) (N= 164 ) (N= 168 ) (N= 156 ) 2, (N= 164 ) (N= 156 ) 2, (N= 163 ) (N= 151 ) (N= 154 ) (N= 166 ) 5 FI NANSE FINANSE 2,2 3, 0 3, 0 3, 0 3,2 USŁ UGI MASO WE USŁUG I MASOWE 3,0 3,0 3,3 5 PRZEDSIĘBIORCY UŚ REDNIONE OCENY HISTORIA ZMIANY WARTOŚ CI WSKAŹNIKÓW OGÓŁ EM FINANSE 3,0 5 USŁUG I M ASOWE 3,3 3,0 5 PRZEDSIĘBIORCY 3,3 3,4 5 UŚREDNIONE OCENY HIS TO RIA ZMIANY WARTOŚ CI WSKAŹNIK ÓW PRZEDSIĘBIORCY 3,2 3,3 3,3 3,2 5 Badanie przeprowadzono w dniach od do 1.10 br. z pracownik amitrzec h se gme ntówfirm. Posłużono się metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). Respondentamibyły osoby odpowiedzialne za finanse firmy. Zrealizowano 200 efek tywnych wywiadów w grupac h: dostawców usług finansowych, którzy stanowili 3 próby (banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozlicze niowe, ubezpieczycie le, firmy wydające różne karty kredytowe, firmy leasingowe, firmy zajmujące się wykupywaniem długów ifaktoringiem, spółki udzie lające pożyczek), dostawcówusług masowyc h 3 próby (spółdzie lnie lub wspólnoty mieszkaniowe, dostawcy energii elektryczne j, wodoc iągi, dostawcy inny ch usług komunalnyc h, dostawcy gazu, dostawcy tele wizji satelitarnej lub kablowej, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, operatorzy telekomunikacyjni) iw grupie przedsiębiorców 30%. Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego InfoMonitor/BIK/Pentor RI BIG InfoMonitor SA 16

17 Czy zdarzyło się, iż w okresie ostatnich trzech miesięcy, w celu o dzyskania wier zytelnoś ci, Pana(i) firma / bank po dejmo wał(a) działania, takie jak:...? dane w % W ezw ania listow ne d o zap łaty w ierzytelności K ontakt bez pośredni z dłuż nikiem Wez w ania telef onicz ne d o zapłaty wierzytelności S korz ystanie z u sług komorn ika W ymówienie umow y z p ow odu z aleg ło ści w płatnościach Skor z yst an ie z usług firmy w indykacyjn ej Pod anie dłuż nika do B iura Informacji Gospod arczej S prz edaż należności Po djęcie innych dz iałań Poziom w ierzyteln ości, któr ych termin p łatności minął pr zyn ajmniej 60 dni temu, w sto sunku do og ółu wierzyteln ości wyno si 0 % Od 1 d o O d 3% d o 4% Od d o Od 7 % do 8 % O d 9% d o 10 % Po wyż ej Nie wi em O dmo wa KLIENCI INDYWIDUAL NI m e ł ó g O (N= 172 ) (N= 169 ) (N= 174 ) (N= 171 ) (N= 171 ) (N= 175 ) (N= 160 ) (N= 171 ) (N= 170 ) (N= 173 ) 3% (N= 170 ) (N= 166 ) Finanse ( N=64 ) Us łu gi mas owe ( N=66 ) Prze ds ięb i orcy ( N=42 ) KLIENCI KORPORACYJNI (N= 161 ) 2 m e ł ó g O p raw nych (N= 168 ) (N= 167 ) (N= 164 ) (N= 168 ) 9 % (N= 156 ) 3% (N= 164 ) (N= 156 ) 4 % (N= 163 ) (N= 151 ) (N= 154 ) (N= 146 ) 9 % Finanse ( N=60 ) 3% Us łu gi mas owe ( N=48 ) 1 3% 2 1% 1 21 % 18 % 22 % 2 24 % 22 % 18 % 19 % % 24% 23% 20 % 2 2 1% 2 Prze ds ięb i orcy ( N=53 ) 4 % % 5 % 3% 4% 4% 6 % 4 % 4% 2 0% 2 0% 2 9% 29 % 2 9% Ogółem (N=200) Finanse (N=70) 29% 1 13 % 14 % 1 1% 9% 13% 1 4% 13% 13% 14 % 14 % 1 20 % 2 0% 11 % 17 % 1 16 % 1 4% 1 9% 1 0% 1 14 % 13% 14 % 1 4% 1 3% 18 % 1 9% 12 % 12 % 11 % 11 % 1 0% 8 % 15 % 1 19 % 18 % 1 17 % % 1 4 % 21% 8 % 3% 1 9% 2 % 10 % 1 0% 11% 3% 1 0% 9 % 11% 11 % 7 % % 1 4 % 1 6 % 14 % 1 15 % % 4% 7 % Usługi masowe (N=70) Przedsiębiorcy (N=60) 1 12 % 1 0% 9% 13% 1 4% 4% 4% 15 % 1 16 % 22 % 2 18 % 30 % 19 % 23% % 1 4% 1 9% 11% 2 10 % % 16 % 17 % 1 3% 15 % 1 15 % 1 1 % 4% 5 1 %% 11% 1 5 % 1% 1 1% 1 % 9% 2 % 3% 8 % 1% 2 % 3% 1 3% 1% 10 % 1% 3 % 10 % 1% 1 1% 2 % 4% 1% 2 % 4% 13 % 3% 3% Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego InfoMonitor/BIK/ Pentor RI % SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z PRZETERMINOWANYMI WIERZYTELNOŚCIAMI Popularność różnych sposobów postępowania w sytuacji kontaktu z nierzetelnym kontrahentem jest od roku niezmienna. Respondenci najczęściej korzystają wówczas z listownego wezwania do zapłaty wierzytelności. W okresie ostatnich trzech miesięcy taką metodą odzyskiwania zaległych wierzytelności posłużyło się 9 badanych. Często stosowanym sposobem jest także monitowanie klientów o zwro t należności drogą kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego tymi metodami posługuje się, średnio rzecz biorąc, 9 na 10 podmiotów. Przeciętnie, ponad połowa respondentów korzysta z usług komornika (64%) lub wymawia umowy nierzetelnym partnerom (54%), warto jednak zauważyć, że są to metody stosowane najczęściej przez firmy z sektora finansowego, natomiast najrzadziej decydują się na nie przedsiębiorcy. Z usług firmy windykacyjnej korzysta co trzecia badana firma, natomiast na podanie dłużnika do BIG-u decyduje się co piąte przedsiębiorstwo. POZ IOM Z ADŁUŻENIA Struktura przeterminowanych wierzytelności klientów indywidualnych zmieniła się w niewielkim stopniu na korzyść w porównaniu z poprzednim pomiarem, zbliżając się do poziomu z początku roku. W przypadku blisko co czwartego podmiotu poziom przeterminowanych wierzytelności nie przekracza zobowiązań, w przypadku jednej trzeciej podmiotów waha się od 3% do. 1 firm szacuje, że poziom tego typu należności przekracza w ich przypadku. W porównaniu z sytuacją sprzed trzech miesięcy ta ostatnia grupa zmniejszyła się o 6 punktów procentowych. Największy odsetek przeterminowanych wierzytelności dotyczy dostawców usług masowych (w co czwartym przypadku poziom przekracza ). W przypadku sektora finansów i przedsiębiorców analogiczny wskaźnik ma wartość 10-11%. W segmencie klientów korporacyjnych sytuacja nie odbiega znacząco od stanu z zeszłego kwartału (przy czym należy zauważyć, że zwiększył się margines niepewności ze względu na większy odsetek odpowiedzi typu nie wiem oraz odmów): wprawdzie spadł odsetek firm o najniższym poziomie przeterminowanych wierzytelności (w przypadku 2 nie przekraczają one ogółu, podczas gdy w lipcu takich podmiotów było 3), ale jednocześnie odsetek firm mających w swojej strukturze największy udział przeterminowanych wierzytelności nie zmienił się. Najmniejszy problem z przeterminowanymi wierzytelnościami mają dostawcy usług masowych, natomiast największy przedsiębiorcy i podmioty działające w sektorze finansów: blisko jedna trzecia ( 30%) ma przynajmniej 9% przeterminowanych należności. BIG InfoMonitor SA 17

18 P roszę pod ać szacu nkowy pozi om wierzyteln ości, któ rych termin p łatności minął przyn ajmni ej 60 dn i temu. Czy jest to kwo ta...? Og ó łem ( N=20 0) Og ó łem ( N=20 0) Og ó łem ( N=20 0) Og ó łem ( N=20 0) Og ó łem ( N=20 0) Og ó łem ( N=20 0) Og ó łem ( N=20 0) Og ó łem ( N=20 0) Og ó łem ( N=20 0) Og ó łem ( N=20 0) Og ó łem ( N=20 0) Fi na n se (N=7 0) U słu g i ma so we (N=7 0) Prz edsię biorcy (N=6 0) 17 % 1 4% 10 % 20 % 1 17 % 2 20 % 1 1 4% % 2 1% 1 1 9% % 21% 2 24 % 2 1 1% 2 3% 13 % 11 % 11% 11% 1 15 % 1 12 % 1 13 % 15 % 11% 9 % 38 % 4 43% 44% 4 40% 3 40% % 33 % 4 3 4% 1. Czy w Pana(i) firm ie wer yfikuje się kontrahentów? 1 % 4 % 1% 1% 1% 7 % 2 % 7 % 2 % 4 % 5 % 1 % 5 % 6 % 4 % 4% 3% 1% 1% 10 % Do 1 0 t ys tys. 1 0% 1% 3 % 6 % 3% t ys. Po wyżej 10 0 t ys. Mi ałe m tak ie wie rzyt eln ości, ale już ich ni e mam Od mo wa Nie wi em WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI W po równa niu z lipcem zm niejs zył się od setek przeter minowany ch należności o wartości od 10 do 100 tys. zł ( o 10 punktów do poziomu 30%), je dnocześnie tylko niezna cznie wzrósł odsetek wierzytelności o najniższej wartości, natomiast wskaźnik wie rzytelności o wa rtości powyżej 100 tys. zł nie zm ienił się. Ze względu na znaczący wzros t od mów o raz odp owiedzi typu nie wiem, trudno jednoznacznie r ozstrzygnąć, czy oznacza to fa ktyczną poprawę struktury wartościowe j pr zetermino wanych wierzytelnoś ci czy też zmiany mają inny kierunek, jednak za pierwszą interpretacją przem awia fakt, że w po równa niu z k wietniem br., kiedy to margines niepewności b ył zbliżony, udział prze terminowanych wierzytelności o najwięk szej wartości był zdecydowanie wyższy. Najmniej obciążeni wierzytelnoś ciam i o wy sokiej war tości zdają się dostawcy usług masowy ch, najbardziej firmy w sektorze finan sowym, jednakże ze w zględu na zróżn icowanie odsetka braku odpow ie dzi i odm ów, trudn o przesądzać o faktycznej s tr uktur zewartoś ciowej przeterm inowan ych wierzytelności. Og ół em (N =13 0) 6 2 9% 4% P YTANIA DODATKOWE Usł u gi mas ow e ( N=7 0) Prze ds ięb i orc y ( N=6 0) Przes zu kiw an ie In te rne tu I nforma cje od partnerów bi znesowy ch In fo rma cje o d zn a jo my ch Bi ura Informacj i Gospoda rczej O gółem (N=130) U słu g i ma so we (N =70) Przedsi ębiorcy (N =60) W jaki sposób? 16 % 50 % 59% 54 % 52 % 52 % 1 60% 64% 57 % 1 4% 1 4% 13 % [ 4] Z de cyd o wan i e t ak [ 3] Rac zej t ak [2] R acze j ni e [ 1] Z de cyd o wan i e n i e N ie wie m 86 % 44 % Tak N ie N ie wie m Ogółe m ( N=87 ) Usłu gi maso we ( N=35 ) 3 4% 4 9% 43 % 54% 2. Cz y kontr ahe nci Pana(i ) fi rm y prze strz egają odroc zonyc h ter minów zapłaty? 3. Czy, Pana(i ) z dani em, ter mi n zapłaty odr oczone j zapisany w umowie powinien być okreś lony ustawowo? 6 5 4% 58 % 6 6 % 4% 9% 1 Przeds ięb iorcy ( N=5 2) Współpraca z kontrahentami w kontekście przestrzegania odroc zonego terminu płat noś ci Pr zedsiębiorcy zdecy dowan ie częście j weryfikują swoich k ontrahentów niż przedstawiciele dostawców usług m asowych ( odpowiednio, 8 i 50%). Sięgają pr zy tym po zróżnicowane nar zędzia, przy czym najczęśc iej źr ódłem info rmacji są ich dotych czasowi p artnerzy bizn esowi. W pr zypa dku dostawców usług m aso wych ten kan ał informacji ma na jmniejsze zn acz enie, decydują się raczej na poszukiwanie wiadomości o k ontra he ncie w Inte rnec ie lub poprzez zn ajomyc h. W obu przypadkach wida ć, jak du że zn ac zenie w na wiązywaniu r elacji biznesowych m a rekomendacja. Blisk o trzy czwarte respond entów twierdzi, że ich k ontra he nci przes tr zegają odroc zo ny ch terminów płatności, m niej więcej co piąta firma ma do c zynienia z k ontrahentami łam iącymite ustalenia. Dwie trzecie firm n ie uważa, że kwestie ustaleń między par tneram i biznes ow ym i o dnośnie do odroczonego terminu za płaty powinn y by ć dodatkowo regulo wane przez państwo, jednak więcej niż jed na na cztery firmy po piera pomysł ustawow ego okreś lenia warunkó w. Więcej zwolennik ów ten drugi pomy sł m a wśród dostawc ów usług masowyc h: co piąty przedstawiciel sektor a op owiada się za za pisaniem w ustawie 2-tygo dn ioweg o term inu od roc zonej za płaty, co dziesiąty uważa, że ów okres powinien wynosić 3-4 tyg odnie. Wśród przedsię biorców zwo lennicy wskazanyc h rozwiąza ń s tanowią, odpowiednio, i 13% grupy. O gółem (N=130) 1 4 % 6 U słu g i ma so we (N =70) 19 % 7 % 3% 64% Przedsi ębiorcy (N =60) 1 0% 8 % 65 % 12 % Tak, p o wi ni en wy n os ić 14 d ni Tak, p o wi ni en wy n os ić 28 d ni Nie wi em Tak, po wi n ien w yn o sić 21 d n i Nie, po wi n no zo stać t ak, j ak jes t Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego InfoMonitor/BIK/Pentor RI BIG InfoMonitor SA 18

19 4. Czy, Pana(i) zdaniem, podniesienie przez rząd stawki VAT wpłynie na płynność Pana(i) firmy...? Ogółem (N=130) Usługi masowe (N=70) Przedsiębiorcy (N=60) 1% 3 31% 33% 21% % 43% Podwyższona stawka VAT Bez względu na branżę, połowa przedstawiciel firm jest zdania, że podniesienie stawki VAT negatywnie wpłynie na ich działalność (przy czy, jedna piąta uważa, że będzie to wpływ zdecydowanie zły). Przeszło 2 na 5 respondentów jest natomiast zdania, że podwyższona stawka VAT będzie bez znaczenia dla funkcjonowania ich firmy. [3] Raczej pozytywnie [2] Raczej negatywnie [1] Zdecydowanie negatywnie Nie będzie miało wpływu Nie wiem Ogółem (N=130) Usługi masowe (N=70) Przedsiębiorcy (N=60) 5. Czy, Pana(i) zdaniem, sytuacja Pana(i) firmy w ciągu najbliższego kwartału...? 3 30% 33% 5 59% 11% 1% 1% 53% 1 Poprawi się Pozostanie bez zmian Pogorszy się Nie wiem Ocena sytuacji firm Jedna trzecia respondentów uważa, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy sytuacja ich firmy poprawi się, ponad połowa nie oczekuje natomiast znaczących zmian. Tylko co dziesiąta pytana osoba spodziewa się pogorszenia sytuacji. Ponad połowa firm (59%) nie planuje rozpoczęciażadnych inwestycji w nadchodzącym kwartale. W sektorze usług masowych firm skłania się ku inwestowaniu, kolejne na pewno podejmie takie działania. Wśród przedsiębiorców proporcje są odwrócone i zdecydowanych na rozpoczęcie inwestycji jest podmiotów. 6. Czy w ciągu najbliższego kwartału przewiduje się w Pana(i) firmie rozpoczęcie nowych inwestycji? Ogółem (N=130) % 2 Usługi masowe (N=70) 2 33% Przedsiębiorcy (N=60) % [4] Zdecydowanie tak [3] Raczej tak [2] Raczej nie [1] Zdecydowanie nie Nie wiem Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego InfoMonitor/BIK/Pentor RI BIG InfoMonitor SA 19

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

Kwiecień E D Y C J A

Kwiecień E D Y C J A Kwiecień 2011 1 4 E D Y C J A Spis treści Najważniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach 6 Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG styczeń Badanie 3. Najważniejsze liczby 4

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG styczeń Badanie 3. Najważniejsze liczby 4 Spis treści Badanie 3 Najważniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 BIG w poszczególnych grupach 6 Wzrasta odsetek należności regulowanych w terminie 7 Ocena stanu prawnego

Bardziej szczegółowo

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG kwiecień Badanie 3. Najważniejsze liczby 4

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG kwiecień Badanie 3. Najważniejsze liczby 4 Spis treści Badanie 3 Najważniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 BIG w poszczególnych grupach 6 Spadek odsetek należności regulowanych w terminie 7 Prognozy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Październik E D Y C J A

Październik E D Y C J A Październik 2011 16 E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG styczeń 2011. Badanie 3. Najważniejsze liczby 4

Wskaźnik Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG styczeń 2011. Badanie 3. Najważniejsze liczby 4 Spis treści Badanie 3 Najważniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach 6 Nieterminowe płatności a prowadzenie firm w Polsce 7 Nieterminowe

Bardziej szczegółowo

Badanie 3. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 4. BOG w grupach 5. Nieuregulowane należności 6

Badanie 3. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 4. BOG w grupach 5. Nieuregulowane należności 6 BAROMETR BEZPIECZEŃSTWA W OBROCIE GOSPODARCZYM - raport Spis treści Barometr Bezpieczeństwa Badanie 3 Barometr Bezpieczeństwa 4 BOG w grupach 5 Nieuregulowane należności 6 Nierzetelność płatnicza jako

Bardziej szczegółowo

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG Lipiec Badanie 3. Najważniejsze liczby 4

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG Lipiec Badanie 3. Najważniejsze liczby 4 Spis treści Badanie 3 Najważniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 BIG w poszczególnych grupach 6 Nieterminowe płatności a prowadzenie firm w Polsce 7 Nieterminowe płatności

Bardziej szczegółowo

G r u d z i e ń 24. E D Y C J A

G r u d z i e ń 24. E D Y C J A G r u d z i e ń 20 24. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp Badanie Wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Luty E D Y C J A

Luty E D Y C J A Luty 0 7 E D Y C J A Spis treści Spis treści Wstęp Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach 7 Nieterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG styczeń 2010. Badanie 3. NajwaŜniejsze liczby 4

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG styczeń 2010. Badanie 3. NajwaŜniejsze liczby 4 Spis treści Badanie 3 NajwaŜniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 BIG w poszczególnych grupach 6 Wzrasta odsetek naleŝności regulowanych w terminie 7 Ocena stanu prawnego

Bardziej szczegółowo

Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym kwiecień Badanie 3. Najważniejsze liczby 4. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 5

Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym kwiecień Badanie 3. Najważniejsze liczby 4. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 5 Spis treści Badanie 3 Najważniejsze liczby 4 Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 5 BOG w grupach 6 Firmy wobec kryzysu 7 Przyszłość w opinii przedstawicieli firm 9 Informacja gospodarcza w opinii

Bardziej szczegółowo

C z e r w i e c 26. E D Y C J A

C z e r w i e c 26. E D Y C J A C z e r w i e c 2014 26. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie Wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (Wskaźnik BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG październik Badanie 3. NajwaŜniejsze liczby 4

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG październik Badanie 3. NajwaŜniejsze liczby 4 Spis treści Badanie 3 NajwaŜniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 BIG w poszczególnych grupach 6 Wzrasta odsetek naleŝności regulowanych w terminie 7 Firmy wobec kryzysu

Bardziej szczegółowo

Maj E D Y C J A

Maj E D Y C J A Maj 12 18 E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach (1/2)

Bardziej szczegółowo

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

M a r z e c 25. E D Y C J A

M a r z e c 25. E D Y C J A M a r z e c 01 5. E D Y C J A Spis treści Spis treści Wstęp 3 Badanie Wskaźnik BIG Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

C Z E R W I E C 22. E D Y C J A

C Z E R W I E C 22. E D Y C J A C Z E R W I E C 203 22. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa polskich firm

Sytuacja finansowa polskich firm Sytuacja finansowa polskich firm Prognoza sytuacji finansowej polskich firm w kolejnym kwartale Problem z egzekwowaniem należności Prognoza problemu z egzekwowaniem należności Odsetek należności przeterminowanych

Bardziej szczegółowo

Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym lipiec Badanie 3. Najważniejsze liczby 4. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 5

Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym lipiec Badanie 3. Najważniejsze liczby 4. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 5 Spis treści Badanie 3 Najważniejsze liczby 4 Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 5 BOG w poszczególnych grupach 6 Wzrasta odsetek należności regulowanych po terminie 7 Firmy wobec kryzysu 8

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

M A R Z E C 21. E D Y C J A

M A R Z E C 21. E D Y C J A M A R Z E C 20 2. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. styczeń 2011 r.

Informacja sygnalna. styczeń 2011 r. Informacja sygnalna styczeń 11 r. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń 11 r. Informacja sygnalna 4Portfel należności polskich przedsiębiorstw styczeń 11 r. Dynamika

Bardziej szczegółowo

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

G R U D Z I E Ń 2 0. E D Y C J A

G R U D Z I E Ń 2 0. E D Y C J A G R U D Z I E Ń 2 0 2 2 0. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp Badanie wskaźnik BIG Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

styczeń 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr hab. Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Sezonowa korekta koniunktury

Sezonowa korekta koniunktury Maj PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. Sezonowa korekta koniunktury Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r. Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

lipiec 2015 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2015 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2015 r. Projekt badawczy: Konferencji Priębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16 lipiec 201 Informacja o badaniu W lipcu 201 roku TNS Polska przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Respondenci zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

InfoDług Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim, w mieście

Bardziej szczegółowo

W prognozach mniej optymizmu

W prognozach mniej optymizmu Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK POWSTANIE BIK Powstanie BIK październik 1997. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH NR 34/2015

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH NR 34/2015 Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 34/2015 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wzrósł indeks wyprzedzający koniunktury. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.8. Prognoza makroekonomiczna.

PENGAB = Wzrósł indeks wyprzedzający koniunktury. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.8. Prognoza makroekonomiczna. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Sierpień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

październik 2012 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2012 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 2012 r. Projekt badawczy: Konferencji Priębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski 2012 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Sezonowa stabilizacja

Sezonowa stabilizacja PENGAB =. Monitor Bankowy +. Sezonowa stabilizacja Listopad Wskaźnik Ocen.8 -. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / /8 /8

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 -

Bardziej szczegółowo

Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w I kwartale 2010 r.

Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w I kwartale 2010 r. 79 Barometr Regionalny Nr 2(2) 21 Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w I kwartale 21 r. Jarosław Bielak, Dawid Długosz, Andrzej Salej Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja na niskim poziomie

Stabilizacja na niskim poziomie Luty PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. +. Stabilizacja na niskim poziomie Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Lutowy sondaż sondaż w placówkach

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wiarygodności finansowej firmy w. gospodarczego. Czerwiec 2013

Znaczenie wiarygodności finansowej firmy w. gospodarczego. Czerwiec 2013 Znaczenie wiarygodności finansowej firmy w czasach spowolnienia gospodarczego Czerwiec 2013 Plan 1. Jak zarządzać ryzykiem w czasach kryzysu? 2. Efekt kryzysu wzrost liczny zadłużonych 3. Jak sprawdzać

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami. Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami. Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Kilka faktów dotyczących zadłużenia Polaków 42 41 40 mld

Bardziej szczegółowo

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat!

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat! Kontakt: Aleksandra Lewko Rzecznik Prasowy Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. tel.: (22) 486 56 16, kom.: 504 074 218 Aleksandra.Lewko@InfoMonitor.pl Warszawa, 08 stycznia 2014 r. W 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Zatory płatnicze FOTO Raport z badania *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Badanie Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

BIG InfoMonitor: Zaciąganiu zobowiązania towarzyszą skrajne emocje

BIG InfoMonitor: Zaciąganiu zobowiązania towarzyszą skrajne emocje Warszawa, 20.02.2017r. BIG InfoMonitor: Zaciąganiu zobowiązania towarzyszą skrajne emocje Decyzja o konieczności pożyczenia pieniędzy do łatwych nie należy. Zdecydowana większość Polaków odczuwa stres

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Sezonowe obniżenie aktywności klientów. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Maj 2017

PENGAB = Sezonowe obniżenie aktywności klientów. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Maj 2017 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Maj PENGAB =. -. Sezonowe obniżenie aktywności klientów

Bardziej szczegółowo

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Raport z badania ankietowego Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Strona 1 z 19 Spis treści 1. WYNIKI OSTATNIEGO CYKLU BADANIA LUTY 2016... 3 2. WYNIKI ZBIORCZE Z CZTERECH CYKLÓW BADANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA. I kwartał 2013 R.

KONFERENCJA PRASOWA. I kwartał 2013 R. KONFERENCJA PRASOWA I kwartał 2013 R. Warszawa, 7 lutego 2013 Konferencja prasowa I kwartał 2013 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 -

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Konsumenci przygotowują się do wakacji. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna.

PENGAB = Konsumenci przygotowują się do wakacji. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Czerwiec PENGAB =. -. Konsumenci przygotowują do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH

Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Kontynuacja trendu horyzontalnego

Kontynuacja trendu horyzontalnego Maj PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. -. Kontynuacja trendu horyzontalnego Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Majowy sondaż sondaż w placówkach

Bardziej szczegółowo

październik 2015 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2015 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 2015 r. Projekt badawczy: Konferencji Priębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski 2015 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

O pożytku z opozycji. O pożytku z opozycji. TNS Październik 2016 K.061/16

O pożytku z opozycji. O pożytku z opozycji. TNS Październik 2016 K.061/16 Informacja o badaniu Ważnym elementem ustroju demokratycznego jest istnienie i swobodne działanie opozycji. Uwaga mediów w ostatnich miesiącach skupia się przede wszystkim na działaniu rządu, bo on jest

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014 Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 62/2014 OCENY ZMIAN W RÓŻNYCH WYMIARACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO I POLITYCZNEGO W POLSCE PO ROKU 1989 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku

Bardziej szczegółowo

Raport BIG. Indeks Zatorów Płatniczych BIG 28. EDYCJA MAJ 2015

Raport BIG. Indeks Zatorów Płatniczych BIG 28. EDYCJA MAJ 2015 MAJ 2015 Raport BIG Indeks Zatorów Płatniczych BIG 28. EDYCJA www.raportbig.pl Mimo poprawiającej się koniunktury gospodarczej przedsiębiorstwa mają nadal problemy z odzyskiwaniem należności w niektórych

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wakacyjnej stabilizacji ciąg dalszy. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Sierpień 2017

PENGAB = Wakacyjnej stabilizacji ciąg dalszy. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Sierpień 2017 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Sierpień PENGAB =. -. Wakacyjnej abilizacji ciąg

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce !!!!!! 1! Historia!rynku!wierzytelności!w!Polsce! 2! Podział!rynku!windykacji! 3! Determinanty!rynku!usług!windykacji! 4! Otoczenie!konkurencyjne!

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013

Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013 Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013 Źródło: Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Keralla Research na zlecenie EFL. Lipiec 2013 Prognozy słabszej kondycji gospodarczej

Bardziej szczegółowo

InfoDług. Warszawa, listopad O raporcie...2

InfoDług. Warszawa, listopad O raporcie...2 InfoDług Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyŝszonego ryzyka w obrocie gospodarczym Warszawa, listopad 2007 SPIS TREŚCI: 1 O raporcie...2 2 Profil polskiego klienta podwyŝszonego ryzyka...3

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r.

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r. Zatory płatnicze jak ich uniknąć 20 kwietnia 2016 r. Agenda Zatory Badania, statystyki, przyczyny Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie Agenda Zatory Badania, statystyki,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Historia rynku wierzytelności w Polsce. Determinanty rynku usług windykacji. Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności

Historia rynku wierzytelności w Polsce. Determinanty rynku usług windykacji. Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce 1 2 3 4 5 6 Historia rynku wierzytelności w Polsce Podział rynku windykacji Determinanty rynku usług windykacji Otoczenie konkurencyjne Statystyki

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 33. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Spadły nastroje w firmach

Spadły nastroje w firmach Badanie Keralla Research 3 kw. 2014 Nastroje i koniunktura w MŚP - Informacja prasowa Spadły nastroje w firmach W tym kwartale spadły nastroje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - wynika z najnowszego

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach MŚP

Lepsze nastroje w firmach MŚP 1 z 6 04.05.2017, 13:53 Szuk aj w serwisie Biznes Lepsze nastroje w firmach MŚP Czwartek, 4 maja (06:00) Znacząco polepszyły się nastroje przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich firm w Polsce

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Czerwiec K.046/ Informacja o badaniu W czerwcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy

Bardziej szczegółowo

W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni

W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni Monitor Bankowy PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. -. W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni Index Pengab Luty Pengab wartość trendu cyklu Lutowy sondaż w placówkach bankowych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE IV kwartał 2016 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa - Gdańsk, listopad 2016 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE IV kwartał 2016 roku OPRACOWANIE: DR PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR SŁAWOMIR

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/119/2013

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/119/2013 Warszawa, sierpień 2013 BS/119/2013 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/111/2012

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/111/2012 Warszawa, sierpień 0 BS//0 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania

Bardziej szczegółowo

2014 rok dobry lecz wymagający

2014 rok dobry lecz wymagający Grudzień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. +. rok dobry lecz wymagający Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Grudniowy sondaż sondaż w w

Bardziej szczegółowo