Rodzaje urządzeń i połączeń między nimi stosowanych w systemach pomiarowych: Karty DAQ do systemów komputerowych magistrala systemu komputerowego,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzaje urządzeń i połączeń między nimi stosowanych w systemach pomiarowych: Karty DAQ do systemów komputerowych magistrala systemu komputerowego,"

Transkrypt

1 Rodzaje urządzeń i połączeń między nimi stosowanych w systemach pomiarowych: Karty DAQ do systemów komputerowych magistrala systemu komputerowego, np. PCI, ISA, PCMCIA, PXI, Urządzenia pomiarowe autonomiczne interfejs IEC-625, RS232C, USB, IEEE-1394, Urządzenia systemów modułowych specyficzny interfejs danego systemu, np. VXI, Camac, FieldBus, FieldPoint itd. INTERFEJS połączenie między elementami systemu lub systemami, przez które przepływa informacja ogół środków zapewniających dopasowanie mechaniczne, elektryczne i informacyjne wszystkich jednostek funkcjonalnych współpracujących w systemie oraz organizujących wymianę informacji między nimi. Elementy systemu interfejsu kable, złącza, nadajniki i odbiorniki linii, funkcje interfejsowe z opisem logicznym, zależności czasowe oraz zasady sterowania. Wymiana danych odbywa się przez kanał transmisyjny, którym może być np. przewód, światłowód, fale radiowe. Funkcje interfejsu: konwersja, synchronizacja (ang. handshake), buforowanie, przerwania, zarządzanie interfejsem, korekcja błędów. 6

2 STANDARD INTERFEJSU Poszczególne bloki funkcjonalne można połączyć w jeden system pomiarowy, jeżeli spełniają one warunki kompatybilności, tzn. zgodności: konstrukcyjnej gniazd przyłączeniowych oraz rozmieszczenia w nich sygnałów, parametrów elektrycznych sygnałów, kodów i protokołów komunikacyjnych, metod transmisji danych. Klasyfikacja interfejsów szeregowe transmitują dane kodowane bit po bicie, do sprzęgania urządzeń w systemach rozproszonych ; równoległe transmitują bity słowa równolegle, stosowane w systemach modułowych, gdzie odległości są małe; szeregowo równoległe pojedyncze znaki przesyłane są znak po znaku, a bity danego znaku równolegle. małego zasięgu - transmisja równoległa, duża szybkość (dziesiątki MB/s). średniego zasięgu - transmisja szeregowo równoległa, średnia szybkość (setki kb/s). dużego zasięgu - transmisja szeregowa niewielka szybkość (dziesiątki kb/s). 7

3 Magistrala interfejsu zespół linii sygnałowych łączących urządzenia systemu pomiarowego służący do przesyłania informacji między nimi. Szyna magistrali podzbiór linii magistrali do przesyłania określonego rodzaju informacji. Szyna niemultiplikowana - do informacji tylko jednego rodzaju. Szyna multiplikowana - wielofunkcyjna - do przesyłania informacji różnego rodzaju. Szyny: równoległa łączy wszystkie jednostki systemu ze sobą, gwiazdowa łączy jedną jednostkę systemu z pozostałymi, lokalna łączy dwie sąsiednie jednostki systemu, danych przesyłanie wyników pomiarów, słów stanu, tekstów programujących, adresowa wysyłanie adresów jednostek, rozkazów przesyłanie informacji służących do zarządzania interfejsem, sterowania koordynacja pracy wszystkich jednostek systemu (np. zerowania, przerwań, synchronizacji, wyzwalania), zasilania doprowadza napięcia zasilające. 8

4 Metody koordynacji transmisji informacji: 1. TRANSMISJA SYNCHRONICZNA - nadawanie i odbieranie poszczególnych znaków słowa odbywa się w określonych przedziałach czasu, np. synchronicznie z taktem zegara. Zaletą jej jest prostota, wadami konieczność jednakowej i stałej szybkości nadawania i odbioru informacji przez jednostki funkcjonalne systemu, brak pewności, czy nadana informacja została odebrana przez odbiorcę, wrażliwość na zakłócenia impulsowe na linii synchronizacji. Nadajnik DANE ZEGAR Odbiornik DANE t ZEGAR ODBIÓR T z T Z - okres impulsów zegarowych 9

5 2. TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA poszczególne znaki lub słowa wysyłane mogą być w dowolnych odstępach czasowych, ale dzięki sygnalizowaniu początku i końca transmisji każdego słowa następuje synchronizacja nadawania i odbioru w uczestniczących w transmisji jednostkach systemu. Odmiany transmisji asynchronicznej: metoda START-STOP (bez potwierdzenia) stosowana w transmisji szeregowej, przesyłanie z potwierdzeniem (handshake) dwuprzewodowym, przesyłanie z potwierdzeniem (handshake) trójprzewodowym. Zaletą transmisji asynchronicznej jest dostosowanie szybkości transmisji do możliwości współpracujących bloków funkcjonalnych. W przypadku transmisji bez potwierdzenia odbioru następuje dopasowanie szybkości odbioru do szybkości nadawania. W przypadku transmisji z potwierdzeniem następuje również dopasowanie szybkości nadawania do możliwości odbiorcy. Dzięki sygnalizowaniu przez odbiorcę nadawcy odebrania każdego wysyłanego słowa znacznie zwiększa się poprawność transmisji. 10

6 Transmisja asynchroniczna z potwierdzeniem dwuprzewodowym DIO Nadajnik DAV DAC Odbiornik DIO t DAV DAC τ 1 T A T C T P DIO szyna danych (Data Input Output), DAV dane ważne (DAta Valid), DAC dane odebrane (Data ACcepted), T A - czas aktywnej transmisji danych, T C - czas trwania cyklu przesyłania, T P - czas przetwarzania w odbiorniku Metoda ta umożliwia optymalne pod względem czasowym przesyłanie informacji między nadajnikiem i jednym odbiornikiem. Jeżeli w transmisji uczestniczy więcej odbiorników, mogą wystąpić zakłócenia spowodowane różnicą ich właściwości dynamicznych. 11

7 W systemach, w których równocześnie może być czynna większa liczba odbiorników stosuje się trójprzewodową odmianę metody z potwierdzeniem. Transmisja asynchroniczna z potwierdzeniem trójprzewodowym DIO Nadajnik RFD DAV DAC Odbiornik DIO RFD t DAV DAC τ 1 T A T C T P DIO szyna danych (Data Input Output), RFD gotowy do odbioru danych (Ready For Data), DAV dane ważne (DAta Valid), DAC dane odebrane (Data ACcepted), Metodę tę stosuje się m.in. w interfejsie GPIB (IEC-625/IEEE-488) będącym ogólnoświatowym standardem interfejsu pomiarowego. 12

8 INTERFEJS GPIB 1975 IEEE IEC IEEE IEC IEEE IEC PN-83/T KONTROLER NADAJNIK ODBIORNIK K/N/O NADAJNIK ODBIORNIK N/O NADAJNIK N ODBIORNIK O DIO1 DIO8 Szyna danych (8 linii) DAV, NRFD, NDAC Szyna synchronizacji (3 linie) ATN, IFC, SRQ, REN, EOI Szyna sterowania (5 linii) Struktura systemu pomiarowego z interfejsem IEC

9 Standard IEC-625 definiuje sposób przesyłania informacji między poszczególnymi urządzeniami dołączonymi do wspólnej szyny 16-bitowej. Urządzenia współpracujących poprzez IEC-625 to: odbiorniki: urządzenia odbierające informacje (np. generatory, zasilacze), nadajniki: urządzenia nadające informację (np. multimetry, oscyloskopy), kontrolery: urządzenia sterujące procesem pomiarowym (np. komputer PC). Linie IEC-625 dzielą się na trzy grupy: Linie danych (DIO1...DIO8) - do przesyłania danych lub komunikatów wieloliniowych między urządzeniami. Linie synchronizacji - do sterowania transmisją danych na liniach DIO: DAV dane ważne (DAta Valid), NRFD brak gotowości (Not Ready For Data), NDAC dane nie odebrane (Not Data ACcepted) Linie sterowania interfejsem: IFC - zerowanie interfejsu (InterFace Clear), REN - zdalne możliwe (Remote ENable), ATN - uwaga (ATteNtion), SRQ - żądanie obsługi (Service ReQuest), EOI - koniec lub identyfikacja (End Or Identify). 14

10 Każde urządzenie przyłączone poprzez interfejs IEC-625 ma możliwość pracy jako urządzenie zdalnie sterowane przez komputer lub jako samodzielny, autonomiczny przyrząd pomiarowy sterowany ręcznie z płyty czołowej. Maksymalna liczba urządzeń bezpośrednio dołączonych do magistrali wynosi 15. Każde z urządzeń posiada swój indywidualny adres od 0 do 30. Transmisja komunikatów i danych między urządzeniami odbywa się sekwencyjnie bajtami w sposób asynchroniczny poprzez dwukierunkową szynę danych. Szybkość transmisji dostosowana jest do możliwości odbioru przez najwolniejsze z urządzeń (maksymalnie 1 MB/s). Kabel interfejsowy składa się z co najmniej 24 przewodów umieszczonych w zewnętrznym ekranie i zakończony jest obustronnie złączem 25- stykowym typu Cannon (w IEEE-488 złącze 24 stykowe typu Amphenol). Maksymalna całkowita długość kabla w systemie wynosi 20 m, zaś długość połączenia między urządzeniami 4 m (wskazane 2 m). W przypadku gdy długość pojedynczego kabla przekracza 4 [m], mogą wystąpić zakłócenia w pracy systemu. 15

11 Struktura okablowania systemu pomiarowego o konfiguracji magistralowej: a) liniowa b) gwiazdowa O konfiguracji okablowania decyduje użytkownik (połączenie w gwiazdę, liniowe lub ich kombinacje). Należy przy tym wyraźnie odróżnić konfigurację okablowania od konfiguracji systemu, która jest zawsze typu magistralowego. 16

12 Urządzenie systemu IEC-625 musi realizować: funkcje urządzenia (np. pomiar napięcia w woltomierzu), funkcje interfejsowe przyjmowanie, interpretacja, generowanie, wysyłanie komunikatów, funkcje dopasowania sygnałów (np. poziomów napięcia z magistrali). Funkcje interfejsowe urządzeń: SH sterownie wysyłaniem komunikatów (Source Handshake), T nadajnik (Talker), TE nadajnik rozszerzony, AH sterownie odbieraniem komunikatów (Acceptor Handshake), L odbiornik (Lister), LE odbiornik rozszerzony, SR żądanie obsługi (Service Request), RL zdalne/lokalne (Remote/Local), PP kontrola równoległa (Parallel Poll), DC zerowanie urządzenia (Device Clear), DT wyzwalanie urządzenia (Device Trigger), C kontroler (Controller), 17

13 Struktura funkcjonalna urządzeń i rodzaje komunikatów w IEC

14 Podział komunikatów w IEC-625 KT - kontroler P - przyrząd FU - funkcja urzadzenia FI - funkcja interfejsowa 19

15 Zwiększenie szybkości transmisji w IEC protokół szybkiej transmisji HS488 (ang. high-speed handshake protocol) - National Instruments 1993r. ATN τ 1 τ 1 τ 1 DIO niektóre gotowe wszystkie gotowe niektóre przyjęły wszystkie przyjęły DAV NRFD NDAC Normalna transmisja tryb handshake pierwszy bajt przesłany normalnie ATN τ 1 τ 11 τ 12 DIO DAV NRFD sygnał HS488 brak zmiany NRFD drugi bajt przesłany z użyciem HS488 NDAC Protokół szybkiej transmisji HS488 20

16 Zwiększenie liczby urządzeń w systemie pomiarowym 1. Wyposażenie komputera - kontrolera systemu w więcej niż jedną kartę interfejsową. Każda z kart interfejsowych tworzy własny fragment magistrali interfejsowej, do którego można dołączyć od 1 do 14 urządzeń IEC-625. Komputer - kontroler systemu z kilkoma kartami interfejsu IEC

17 2. Zastosowanie ekspandera- specjalnego urządzenia dołączonego do magistrali interfejsowej pierwotnej - tworzącego nowy odcinek magistrali interfejsu tzw. magistralę wtórną (rozszerzoną), która umożliwia dołączenie do niej kolejnych 14 urządzeń. a) b) System pomiarowy IEC-625 z ekspanderem a) konfiguracja fizyczna b) konfiguracja logiczna 22

18 Do magistrali wtórnej można dołączyć kolejny ekspander, tworząc konfigurację szeregową. Ekspandery można także podłączyć równolegle, bezpośrednio do magistrali pierwotnej. Do każdego z nich można dołączyć maksymalnie 14 urządzeń. System pomiarowy IEC-625 z kilkoma ekspanderami dołączonymi równolegle Wady systemu pomiarowego z ekspanderami: ograniczona do 31 liczba adresów, która limituje liczbę urządzeń adresowanych jednym bajtem, spowolnienie pracy systemu z powodu obsługi dużej liczby urządzeń przez jeden kontroler. 23

19 Zwiększenie zasięgu systemu pomiarowego IEC Zastosowanie ekstenderów - specjalnych urządzeń IEC-625, których funkcją w systemie pomiarowym jest przedłużenie magistrali interfejsu na odległość nawet do kilku kilometrów. Dodatkowo dokonują one konwersji słów równoległych na szeregowe przy nadawaniu i konwersji odwrotnej przy odbiorze. Do każdego odcinka magistrali systemu pomiarowego, a więc zarówno do magistrali pierwotnej jak i wydzielonej, można dołączyć po 14 urządzeń. System pomiarowy IEC-625 z ekstenderami Gdy linią transmisyjną w systemie pomiarowym jest kabel światłowodowy, długość linii może sięgać 2 km, a szybkość transmisji jest podobna do szybkości w systemie bez ekstenderów. 24

20 2. Wykorzystanie linii telefonicznej komputer modem RS232C Linia telefoniczna RS232C Konwerter RS232/GPIB modem Urządzenie IEC-625 IEC 625 Urządzenie IEC-625 Rozproszony system pomiarowy z konwerterem RS-232/GPIB i transmisją przez sieć telefoniczną 3. Wykorzystanie sieci komputerowej Urządzenie IEC-625 Urządzenie IEC-625 komputer Konwerter GPIB/ENET IEC 625 (2) IEC 625 (1) Konwerter GPIB/ENET Urządzenie IEC-625 Urządzenie IEC-625 Sieć Ethernet komputer komputer System pomiarowy z konwerterami GPIB/ENET w sieci komputerowej 25

21 SYSTEMY POMIAROWE Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM Najczęściej stosowane w systemach pomiarowych standardy interfejsów szeregowych: RS-232C, RS-449, RS-422A, RS-423A, RS-530, RS- 485, HART, IEC , PROFIBUS, CAN, MicroLAN, USB, IEEE System interfejsu szeregowego RS-232 (ang. Recommended Standard) z 1962r. definiuje sposób nawiązania i przeprowadzenia łączności między dwoma urządzeniami końcowymi (terminalami) DTE (ang. Data Terminal Equipmenf). Każde z dwóch urządzeń DTE jest połączone z linią telefoniczną za pomocą modemu, oznaczonego symbolem DCE (ang. Data Communication Equipment). System RS-232C (1969r.) jest standardem interfej-su szeregowego do wymiany informacji cyfrowych między urządzeniami DTE. Polska norma PN-75/T Urządzenia transmisji danych STYK S2". S2 DTE1 DCE1 RS-232C S1 S1 Kanał teletransmisyjny DCE2 S2 RS-232C DTE2 Struktura układu transmisyjnego z interfejsem RS-232C 26

22 Kabel interfejsu RS-232C jest zakończony standardowym gniazdem 25-stykowym typu DB-25P Canon lub gniazdem 9-stykowym typu DB-9. Drugi koniec kabla posiada wtyk 25- lub 9-stykowy. Urządzenia DTE mają na obudowie złącza typu wtyk (z bolcami) a urządzenia DCE złącza typu gniazdo (z otworami). Magistrala interfejsu RS-232C zawiera: 4 linie danych: TxD - dane nadawane (ang. Transmitted Data), RxD - dane odbierane (ang. Received Data), STxD - dane nadawane w kanale powrotnym (secondary channel), SRxD - dane odbierane w kanale powrotnym. 11 linii sterujących: DTR (ang. Data Terminal Ready) - gotowość terminalu DTE do dalszej współpracy z DCE, DSR (ang. Data Set Ready) - gotowość modemu DCE do dalszej współpracy z terminalem DTE, RTS (ang. Request To Send) - żądanie nadawania danych zgłaszane przez terminal DTE, CTS (ang. Clear To Send) - gotowość do nadawania zgłaszana przez modem DCE terminalowi DTE, DCD (ang. Data Carrier Detected) - sygnał wykrycia przez modem DCE1 fali nośnej modemu odległego DCE2 - tą linią modem DCE1 przekazuje terminalowi DTE1 sygnał o nawiązaniu połączenia z DCE2, 27

23 SQD (ang. Signal Quality Detector) - sygnał od modemu DCE1 do terminalu DTE1, informujący czy transmisja danych z DCE2 do DCE1 przebiega bez zakłóceń, SRTS, SCTS, SRLSD - sygnały sterujące transmisją w kanale powrotnym - odpowiedniki sygnałów sterujących w kanale głównym: RTS, CTS i DCD, CH/CI - wybór szybkości transmisji przez terminal DTE, przełączanie między dwiema szybkościami transmisji, RI (ang. Ring Indicator) - wskaźnik wywołania - DCE1 informuje DTE1 o odebraniu wywołania od DCE2. 3 linie synchronizacji: DA - sygnał podstawy czasu wytworzony w DTE, do taktowania nadawania danych przez DTE na linii TxD, DB - sygnał podstawy czasu wytworzony w DCE, do taktowania nadawania danych przez DTE na linii TxD, DD - sygnał podstawy czasu wytworzony w DCE, do taktowania odbierania danych przez DTE na linii RxD. 2 linie masy: SG (ang. Signal Ground) - masa sygnałowa, PG (ang. Protective Ground) - masa ochronna. Wszystkie linie (oprócz linii masy) są jednokierunkowe. Na liniach danych obowiązuje logika ujemna, a na sterujących dodatnia. Dopuszczalne napięcia na liniach: stan niski: -15 V U -3 V, stan wysoki: +3 V U +15 V. Dopuszczalna długości magistrali RS-232C wynosi 15m 28

24 Transmisja w systemie interfejsu RS-232C Rodzaje transmisji ze względu na kierunek przepływu danych między terminalami DTE1 i DTE2: simpleks - jednokierunkowa, przekazywaniu danych tylko od DTE1 do DTE2 lub tylko odwrotnie, półdupleks dwukierunkowa, nie jednoczesna - umożliwia naprzemienne przesyłanie danych w obydwóch kierunkach, dupleks dwukierunkowa jednoczesna - umożliwia jednoczesne przesyłanie danych w obydwóch kierunkach. Nadawanie Odbiór DTE DCE DTE DCE DSR DTR RTS CTS TxD DCD RxD Przebiegi sygnałów między DTE i DCE przy transmisji półdupleksowej Do transmisji danych w sposób dupleksowy lub półdupleksowy wystarcza zwykle jeden kanał transmisyjny i dwie linie danych: TxD oraz RxD. 29

25 Transmisja danych w systemie interfejsu RS-232C polega na szeregowym, przesyłaniu kolejnych bitów. Rozróżnia się dwa rodzaje transmisji: asynchroniczną znakową, synchroniczną. Transmisja asynchroniczna znakowa polega na kolejnym przesyłaniu znaków (alfanumerycznych i sterujących), przy czym każdy znak danych zawiera od 5 do 8 bitów i jest poprzedzony bitem START, a zakończony bitem kontrolnym i bitami STOP. Bity danych wraz z bitem kontrolnym i bitami synchronizacji (startu i stopu) tworzą jednostkę informacyjną SDU (ang. Serial Data Unit). początek bit startu bit kontrolny koniec cisza cisza Pole danych, od 5 do 8 bitów 1 lub 2 bity stopu Format jednostki informacyjnej w transmisji asynchronicznej znakowej Odwrotność czasu trwania jednego bitu określa szybkość transmisji w bitach na sekundę. W prostych metodach modulacji 1b/s = 1bod. 30

26 Transmisja synchroniczna polega na przekazywaniu znaków zgrupowanych w bloki zwane ramkami, o zawartości do 2 kilobajtów (KB). Cechy transmisji synchronicznej: jednakowa częstotliwość sygnałów taktujących (zegarowych) w nadajniku i odbiorniku, transmisja danych w jednostkach zwanych ramkami, o zmiennej objętości, z wyróżnieniem początku i końca ramki, wykrywanie i ewentualna korekcja błędów transmisji, automatyczna retransmisja sekwencji danych z błędami ARO (ang. Automatic Repeat request). Podczas transmisji synchronicznej w RS-232C zwykle nie ma impulsów synchronizacyjnych przekazywanych równolegle do bitów danych. Częstotliwość zegara w odbiorniku uzyskuje się z fali nośnej odbieranego sygnału w układzie synchronizacji elementowej. Ramka informacji składa się z nagłówka ramki, segmentu danych i sekwencji końca ramki. Sekwencja końca ramki zawiera zawsze pole kontrolne wykorzystywane do detekcji błędów. Znaki są transmitowane szeregowo, bez oddzielnych bitów identyfikujących początek lub koniec znaku. Protokoły transmisji - określają zasady transmisji synchronicznej wraz z detekcją i ewentualną korekcją błędów transmisji. 31

27 Transmisja danych pomiarowych w systemie interfejsu RS-232C na znacznie większą odległość (do 1500 m) jest możliwa dzięki zastosowaniu układu pętli prądowej 20 ma" (ang. 20 ma loop). W pętli prądowej każda linia magistrali interfejsu jest zastąpiona przez kabel dwuprzewodowy, którym jest transmitowany sygnał cyfrowy zgodnie z konwencją: 1 logiczna to prąd 20 ma w linii, 0 logiczne to brak prądu w linii. Dopuszczalna szybkość transmisji w systemie z pętlą prądową zależy od długości i jakości linii transmisyjnej i wynosi od 38 kb/s dla linii 500 m do 9600 b/s dla linii 4 km. System pomiarowy z interfejsem RS-232C i modemem telefonicznym Transmisja przez łącze komutowane DTE KOMPUTER TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD RI SG TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD RI SG DCE MODEM Sygnały sterujące między modemem i terminalem przy transmisji asynchronicznej przez łącze komutowane 32

28 Transmisja przez łącze dzierżawione DTE KOMPUTER TxD RxD DSR DTR RTS CTS DCD RI SG TxD RxD DSR DTR RTS CTS DCD RI SG DCE MODEM Sygnały sterujące między modemem i terminalem przy transmisji asynchronicznej przez łącze dzierżawione System pomiarowy modemu zerowego z interfejsem RS-232C Systemem modemu zerowego system, w którym połączono bezpośrednio dwa urządzenia DTE bez modemów. Przy łączeniu wyprowadzeń interfejsu RS-232C obowiązują następujące zasady: wyjścia są łączone z wejściami, linia z jednego wyjścia może być dołączona jednocześnie do kilku wejść, wyjścia nie mogą być zwierane z sobą. 33

29 DTE 1 KOMPUTER TxD RxD RTS CTS DCD DSR DTR SG TxD RxD RTS CTS DCD DSR DTR SG DTE 2 MIERNIK System pomiarowy modemu zerowego do transmisji asynchronicznej znakowej a) DTE 1 KOMPUTER TxD RxD CTS DCD DSR DTR SG TxD RxD CTS DCD DSR DTR SG DTE 2 MIERNIK b) RxD TxD DTE 1 KOMPUTER CTS DCD DSR DTR SG CTS DCD DSR DTR SG DTE 2 MIERNIK System pomiarowy modemu zerowego do transmisji asynchronicznej znakowej: a) transmisja dupleksowa, kabel 3-przewodowy; b) transmisja simpleksowa, kabel 2-przewodowy 34

30 Wymianę danych między urządzeniami DTE opisuje norma IEEE-1174, powstała na podstawie standardu RS-232C. Magistrala systemu IEEE-1174 liczy 5 linii, z czego dwie to linie danych (TxD i RxD), dwie linie sterujące (RFR i CTS) i jedna linia masy SG. Linia sygnałowa CTS pełni taką samą funkcję jak w standardzie RS-232C, natomiast linia RFR (ang. Ready For Receive) sygnalizuje gotowość do odbioru danych i zastępuje linię RTS standardu RS-232C. a) DTE 1 KOMPUTER TxD RxD RFR CTS SG TxD RxD RFR CTS SG DTE 2 MIERNIK b) DTE 1 KOMPUTER TxD RxD RFR CTS SG XOFF/XON DANE TxD RxD RFR CTS SG DTE 2 MIERNIK System pomiarowy z interfejsem szeregowym IEEE do dupleksowej transmisji asynchronicznej: a) transmisja sterowana sprzętowo (RFR i CTS), b) transmisja sterowana programowo za pomocą komunikatów XON lub XOFF 35

31 Inne systemy interfejsu szeregowego Systemy interfejsu RS-449 i RS-530 określają parametry funkcjonalne i mechaniczne interfejsu szeregowego. Parametry obwodów elektrycznych do tych dwóch standardów są zawarte w interfejsach RS-423A, RS-422A i RS-485. Ustaleniom zawartym w jednym standardzie RS-232C odpowiadają ustalenia zawarte w parze nowszych standardów, czyli np. RS-449 i RS- 423A lub RS-530 i RS-485 Podstawowe parametry najważniejszych interfejsów szeregowych RS-232C RS-423A RS-422A RS-485 Max liczba nadajników Max liczba odbiorników Max 20 kb/s 100 kb/s 10 Mb/s 10 Mb/s szybkość Max zasięg 15 m 1200 m 1200 m 1200 m Inne standardy: HART umożliwia transmisję z szybkością do 1,2kb/s na odległość do 2000 m; IEC (H1) umożliwia transmisję z szybkością do 32 kb/s na odległość do 1900 m; IEC (H2) umożliwia transmisję danych z szybkością 2,5 Mb/s na odległość do 500 m. 36

32 INTERFEJSY CZUJNIKÓW INTELIGENTNYCH Czujnik inteligentny (ang. smart sensors) - przetwornik wielkości mierzonej na cyfrowy sygnał wyjściowy - jest układem scalonym zawierającym sensor wielkości fizycznej, układ pomiarowy, przetwornik analogowocyfrowy, pamięć, interfejs szeregowy i układ sterujący. System interfejsu CAN Interfejs szeregowy CAN (ang. Controller Area Network) umożliwia podłączenie wielu czujników, układów sterujących (zwykle mikroprocesorowych) i układów wykonawczych do jednej magistrali szeregowej i wymianę danych między nimi przez tę magistralę. Właściwości systemu CAN: duża szybkość transmisji danych (do 1Mb/s), duża odporność na zakłócenia i uszkodzenia, elastyczność systemu co do liczby i rodzajów podłączanych modułów. System pomiarowo-kontrolny z interfejsem CAN 37

33 W systemie interfejsu CAN wszystkie moduły mogą pełnić funkcje zarówno nadajników jak i odbiorników. Moduły CAN nie mają adresów i dlatego komunikaty dostępne na magistrali muszą być odbierane przez wszystkie moduły. Liczba modułów w systemie nie jest ograniczona przez liczbę adresów System interfejsu MicroLAN MicroLAN - standard systemu pomiarowego z interfejsem szeregowym. W systemie jest możliwa komunikacja pomiędzy jednym układem typu master (mikrokontroler lub komputer PC) i wieloma elementami typu slave (czujniki i inne układy). System MicroLAN składa się z: układu nadrzędnego (bus master) i oprogramowania, połączeń (linia dwuprzewodowa), zespołu elementów typu slave, takich jak czujniki inteligentne, przetworniki a/c i układy pamięci. Układem nadrzędnym master może być mikrokontroler lub komputer PC wyposażony w port szeregowy RS- 232C, poprzez który jest sterowna linia MicroLAN. Standard określa 3 szybkości transmisji: 16,3kb/s na magistrali o długości do 300m, 142 kb/s na magistrali krótkiej do 10m, zmienną, dostosowaną do długości magistrali. 38

34 Standard PROFIBUS PROFIBUS (ang. Process Fieid Bus) - rodzina lokalnych sieci przemysłowych, obejmująca trzy wersje: DP, FMS i PA. Sieć PROFIBUS FMS służy do komunikacji pomiędzy sterownikami urządzeniami inteligentnymi. Kontrolę dostępu do magistrali mają jedynie stacje aktywne. Stacje pasywne nie mają możliwości inicjowania dostępu do magistrali. Zasada działania sieci PROFIBUS W standardzie PROFIBUS FMS i DP, jako warstwę fizyczną stosuje się sieć RS-485. Maksymalna długość kabla (od 100 m do 1200 m) zależy od szybkości transmisji (9,6, 19,2, 93,75, 187,5, 500 i 1500 kbit/s, dla PROFIBUS DP dodatkowo 12Mbit/s). Maksymalna liczba stacji wynosi

. Rodzaje transmisji sygnału i RS-232

. Rodzaje transmisji sygnału i RS-232 . Rodzaje transmisji sygnału i RS-232 1. Transmisja szeregowa i równoległa Transmisja sygnału może przebiegać w różnoraki sposób. Najbardziej podstawowym z podziałów, jest podział transmisji sygnału na

Bardziej szczegółowo

INTERFEJSY SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Interfejsy klasy RS

INTERFEJSY SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Interfejsy klasy RS INTERFEJSY SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Interfejsy klasy RS Grzegorz Lentka/Marek Niedostatkiewicz Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych ETI PG 2010 RS232 (1) RS232-1962, RS232C - 1969, Electronic

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Sieci informatyczne

Przemysłowe Sieci informatyczne Wykład #3 Transmisja szeregowa Przemysłowe Sieci informatyczne Opracował dr inż. Jarosław Tarnawski Plan wykładu Transmisja szeregowa i równoległa Transmisja synchroniczna i asynchroniczna Simpleks, pół

Bardziej szczegółowo

System interfejsu RS 232C opracowali P. Targowski i M. Rębarz

System interfejsu RS 232C opracowali P. Targowski i M. Rębarz System interfejsu RS 232C opracowali P. Targowski i M. Rębarz Standard RS 232C (Recommended Standard) został ustanowiony w 1969 r. przez Electronic Industries Association. Definiuje on sposób nawiązania

Bardziej szczegółowo

Interfejsy. w systemach pomiarowych. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Interfejsy. w systemach pomiarowych. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Interfejsy w systemach pomiarowych Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Interfejsy w systemach pomiarowych Układ (topologia) systemu pomiarowe może być układem gwiazdy

Bardziej szczegółowo

Systemy pomiarowe z interfejsem RS-232. KSP w2

Systemy pomiarowe z interfejsem RS-232. KSP w2 Systemy pomiarowe z interfejsem RS-232 KSP w2 Magistrale i złącza w PC (rys.) Pamięć CACHE Procesor Pamięć RAM Szyna FSB Chipset 1 Złącza PCI Złącza USB Magistrala USB Chipset 2 Magistrala PCI Złącza ISA

Bardziej szczegółowo

Interfejs transmisji danych

Interfejs transmisji danych Interfejs transmisji danych Model komunikacji: RS232 Recommended Standard nr 232 Specyfikacja warstw 1 i 2 Synchroniczna czy asynchroniczna DTE DCE DCE DTE RS232 szczegóły Uproszczony model komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie Termin zaliczenia: Sala IE 415 Termin poprawkowy: > (informacja na stronie:

Zaliczenie Termin zaliczenia: Sala IE 415 Termin poprawkowy: > (informacja na stronie: Zaliczenie Termin zaliczenia: 14.06.2007 Sala IE 415 Termin poprawkowy: >18.06.2007 (informacja na stronie: http://neo.dmcs.p.lodz.pl/tm/index.html) 1 Współpraca procesora z urządzeniami peryferyjnymi

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych Architektura Systemów Komputerowych Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych 1 Transmisja szeregowa Idea transmisji szeregowej synchronicznej DOUT Rejestr przesuwny DIN CLK DIN Rejestr

Bardziej szczegółowo

IZOLATOR FOTOELEKTRYCZNY Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM RS-232

IZOLATOR FOTOELEKTRYCZNY Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM RS-232 IZOLATOR FOTOELEKTRYCZNY Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM RS-232 Instrukcja użytkowania DA-70163 I. Wprowadzenie Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii izolator fotoelektryczny z interfejsem szeregowym

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA Port transmisji szeregowej USART MCS'51 Opracował: Tomasz Miłosławski 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami komunikacji mikrokontrolera

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI KLASYFIKACJA SIECI wielkość -odległość między najdalej położonymi węzłami sieć lokalna (LAN - Local Area Network) o zasięgu do kilku kilometrów sieć miejska

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA Port transmisji szeregowej USART ATmega Opracował: Tomasz Miłosławski 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami komunikacji mikrokontrolera

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

INTERFEJSY SYSTEMÓW ELEKTRONICZNY

INTERFEJSY SYSTEMÓW ELEKTRONICZNY INTERFEJSY SYSTEMÓW ELEKTRONICZNY Marek Niedostatkiewicz Katedra Metrologii i Systemów Elektronicznyc ETI PG 2004 RS232 (1) RS232-1962, RS232C - 1969, Electronic Industrie Association (EIA) ustandaryzowanie

Bardziej szczegółowo

Interfejsy systemów pomiarowych

Interfejsy systemów pomiarowych Interfejsy systemów pomiarowych Układ (topologia) systemu pomiarowe może być układem gwiazdy układem magistrali (szyny) układem pętli Ze względu na rodzaj transmisji interfejsy możemy podzielić na równoległe

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TELEINFORMATYKI W GÓRNICTWIE

LABORATORIUM TELEINFORMATYKI W GÓRNICTWIE KATEDRA ELEKTRYFIKACJI I AUTOMATYZACJI GÓRNICTWA LABORATORIUM TELEINFORMATYKI W GÓRNICTWIE Standardy szeregowej asynchronicznej transmisji danych RS232, RS485, modemy telefoniczne (INSTRUKCJA LABORATORYJNA)

Bardziej szczegółowo

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE Wykład WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA I ROBOTYKA, rok II, sem. 4 Rok akademicki 2015/2016 Sterowniki komputerowych układów pomiarowych Parametry/cechy jednostki centralnej (komputera/sterownika)

Bardziej szczegółowo

STANDARDY INTERFEJSU SZEREGOWEGO

STANDARDY INTERFEJSU SZEREGOWEGO INTERFEJSY Każde urządzenie zewnętrzne jest połączone za pomocą interfejsu z modułem we/wy. Interfejs musi byd dostosowany do natury i sposobu działania urządzenia zewnętrznego. STANDARDY INTERFEJSU SZEREGOWEGO

Bardziej szczegółowo

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO IC200UDR002 8 wejść dyskretnych 24 VDC, logika dodatnia/ujemna. Licznik impulsów wysokiej częstotliwości. 6 wyjść przekaźnikowych 2.0 A. Port: RS232. Zasilanie: 24 VDC. Sterownik VersaMax Micro UDR002

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Prawidłowe zarządzanie procesem technologicznym wymaga systemu pomiarowo-sterującego Zygmunt Kubiak 2 Poziom komunikacyjny Fieldbus Zygmunt Kubiak

Bardziej szczegółowo

Konwerter sygnału RS-232 na RS-485

Konwerter sygnału RS-232 na RS-485 Instrukcja użytkowania DA-70161 I. Wprowadzenie Aby nawiązać przenośną komunikację cyfrową pomiędzy dwoma komputerami wyposażonymi w różne konwertery interfejsów szeregowych lub pomiędzy innymi inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

Przykład 2. Przykład 3. Spoina pomiarowa

Przykład 2. Przykład 3. Spoina pomiarowa Wykład 10. Struktura toru pomiarowego. Interfejsy, magistrale, złącza. Eksperyment pomiarowy zjawisko lub model metrologiczny mezurand, czujniki przetwarzanie na sygnał elektryczny, kondycjonowanie sygnału

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do laboratorium ASK (1)

Instrukcje do laboratorium ASK (1) Instrukcje do laboratorium ASK (1) Ćwiczenie 1. Połączenie dwóch komputerów przy pomocy złącza szeregowego RS232. 1.1 Przygotowanie kabla do łączenia komputerów według schematu: 3 (2) TxD RxD (3) 2 2 (3)

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01105T

Kod produktu: MP01105T MODUŁ INTERFEJSU DO POMIARU TEMPERATURY W STANDARDZIE Właściwości: Urządzenie stanowi bardzo łatwy do zastosowania gotowy interfejs do podłączenia max. 50 czujników temperatury typu DS18B20 (np. gotowe

Bardziej szczegółowo

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32Butterfly2 Zestaw STM32Butterfly2 jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane - wykład 8. Dla zabicia czasu Notes. I 2 C aka IIC aka TWI. Notes. Notes. Notes. Przemek Błaśkiewicz.

Systemy wbudowane - wykład 8. Dla zabicia czasu Notes. I 2 C aka IIC aka TWI. Notes. Notes. Notes. Przemek Błaśkiewicz. Systemy wbudowane - wykład 8 Przemek Błaśkiewicz 17 maja 2017 1 / 82 Dla zabicia czasu Bluetooth Terminal HC-05, urządzenie...:8f:66, kod 1234 2 / 82 I 2 C aka IIC aka TWI Inter-Integrated Circuit 3 /

Bardziej szczegółowo

Interfejs urządzeń peryferyjnych

Interfejs urządzeń peryferyjnych Interfejs urządzeń peryferyjnych Terminy - Referaty do 08.05.2010 - Egzamin 09.05.2010 lub 22.05.2010 Typy transmisji informacji Transmisja informacji w komputerach odbywa się przy wykorzystaniu magistrali

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP-BT-RS232

Kod produktu: MP-BT-RS232 Interfejs Bluetooth na RS232 do zastosowań kontrolno-pomiarowych, sterowany komendami AT Urządzenie zbudowano w oparciu o moduł transmisyjny Bluetooth typu BTM-222 firmy Rayson, umożliwiający zasięg bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Witold Kozłowski

Systemy wbudowane. Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Witold Kozłowski Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Systemy wbudowane Witold Kozłowski Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych 90-236 Łódź, Pomorska 149/153 https://std2.phys.uni.lodz.pl/mikroprocesory/

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Interfejsy CAN, USB

Wykład 3. Interfejsy CAN, USB Wykład 3 Interfejsy CAN, USB Interfejs CAN CAN Controller Area Network CAN Controller Area Network CAN - podstawy Cechy: - różnicowy protokół komunikacji zdefiniowany w ISO11898 - bardzo niezawodny - dostępna

Bardziej szczegółowo

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Ogólny schemat komputera Jak widać wszystkie bloki (CPU, RAM oraz I/O) dołączone są do wspólnych

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO 1.7 64-PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO IC200UDD064 40 wejść dyskretnych 24 VDC, 24 wyjścia tranzystorowe 24 VDC (zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąŝeniem), wbudowany port RS232, drugi port dostępny

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe

Komputerowe systemy pomiarowe Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny laboratorium Wykład VI Standarty i protokoły. Komunikacja sprzętowa. Interfejsy RS-232, RS-485, USB, IEEE-488 (GPIB). Standard

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire Wykład 4 Interfejsy USB, FireWire Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB

Bardziej szczegółowo

MICROSENS GmbH & Co. KG - Küferstraße 16-59067 Hamm - Tel. 0 23 81/94 52-0 - FAX -100 - www.microsens.com

MICROSENS GmbH & Co. KG - Küferstraße 16-59067 Hamm - Tel. 0 23 81/94 52-0 - FAX -100 - www.microsens.com Przemysłowy konwerter - MICROSENS Informacje ogólne Dla połączeń urządzeń, rozdzielni i systemów sterujących wyposażonych w interfejsy szeregowe MICROSENS oferuje specjalne konwertery mediów w wersji przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP-BTM222-5V

Kod produktu: MP-BTM222-5V Moduł interfejsu Bluetooth na bazie BTM-222, sterowany komendami AT, poziom napięć TTL 5V Urządzenie zbudowano w oparciu o moduł transmisyjny Bluetooth typu BTM-222 firmy Rayson, umożliwiający zasięg bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady zestawiania połączeń modemowych pomiędzy sterownikami serii PCD firmy SAIA- Burgess Electronics oraz komputerem systemu asix

Ogólne zasady zestawiania połączeń modemowych pomiędzy sterownikami serii PCD firmy SAIA- Burgess Electronics oraz komputerem systemu asix NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Ogólne zasady zestawiania połączeń modemowych pomiędzy sterownikami serii PCD firmy SAIA- Burgess Electronics oraz komputerem systemu asix Pomoc techniczna Dok.

Bardziej szczegółowo

Współpraca procesora z urządzeniami peryferyjnymi

Współpraca procesora z urządzeniami peryferyjnymi Współpraca procesora z urządzeniami peryferyjnymi 1 Współpraca procesora z urządzeniami peryferyjnymi Interfejsy dostępne w procesorach rodziny ColdFire: Interfejs równoległy, Interfejsy szeregowe: Interfejs

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1.

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1 PAMIĘCI SZEREGOWE EEPROM Ćwiczenie 3 Opracował: dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Standard transmisji równoległej LPT Centronics

Standard transmisji równoległej LPT Centronics Standard transmisji równoległej LPT Centronics Rodzaje transmisji szeregowa równoległa Opis LPT łącze LPT jest interfejsem równoległym w komputerach PC. Standard IEEE 1284 został opracowany w 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Standard interfejsu RS 232C (V.24).

Standard interfejsu RS 232C (V.24). W i t o l d J u r e c z k o 44-100 Gliwice, ul. Jasnogórska 11 Regon: P-271215331-92700000 59-3-092-27177 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl telefony wewnêtrzne, wybierane tonowo : tel./ fax

Bardziej szczegółowo

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP-W7100A-RS232

Kod produktu: MP-W7100A-RS232 KONWERTER RS232 - TCP/IP ETHERNET NA BAZIE W7100A FIRMY WIZNET MP-W7100A-RS232 jest gotowym do zastosowania konwerterem standardu RS232 na TCP/IP Ethernet (serwer portu szeregowego). Umożliwia bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTAKATALOGOWA PRZEZNACZENIE Moduł komunikacyjny przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad Cyfrowymi Zespołami Automatyki

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przemysłowe łącza szeregowe.

Wstęp. Przemysłowe łącza szeregowe. Przemysłowe łącza szeregowe. Wstęp Wśród łączy komunikacyjnych kablowych moŝna wyróŝnić dwa rodzaje: łącza równoległe i szeregowe. Łącza równoległe wykorzystuje się głównie do połączenia na bardzo niewielkich

Bardziej szczegółowo

MIKROKONTROLERY - MAGISTRALE SZEREGOWE

MIKROKONTROLERY - MAGISTRALE SZEREGOWE Liczba magistral szeregowych jest imponująca RS232, i 2 C, SPI, 1-wire, USB, CAN, FireWire, ethernet... Równie imponująca jest różnorodność protokołow komunikacyjnych. Wiele mikrokontrolerów ma po kilka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konwertera USB-RS232

Instrukcja do konwertera USB-RS232 1. Przeznaczenie Instrukcja do konwertera USB-RS232 Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. Konwerter USB-RS232 to urządzenie rozwiązujące problem

Bardziej szczegółowo

Rodzaje transmisji danych

Rodzaje transmisji danych INTERFEJSY Każde urządzenie zewnętrzne jest połączone za pomocą interfejsu z modułem we/wy. Interfejs musi być dostosowany do natury i sposobu działania urządzenia zewnętrznego. Rodzaje transmisji danych

Bardziej szczegółowo

Interfejsy szeregowe TEO 2009/2010

Interfejsy szeregowe TEO 2009/2010 Interfejsy szeregowe TEO 2009/2010 Plan wykładów Wykład 1: - Wstęp. Interfejsy szeregowe SCI, SPI Wykład 2: - Interfejs I 2 C, OneWire, I 2 S, CAN Wykład 3: - Interfejs USB Wykład 4: - Interfejs FireWire,

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP-1W-2480

Kod produktu: MP-1W-2480 Kod produktu: MODUŁ INTERFEJSU -WIRE, CHIPSET DS480B zbudowane jest na bazie kontrolera DS480B firmy Dallas-Maxim (konwerter RS3 - Wire). posiada układ zawierający unikalny numer seryjny (DS40), wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system pomiarowy oparty o magistralę IEEE-488

Zintegrowany system pomiarowy oparty o magistralę IEEE-488 LUFT Mirosław 1 CIOĆ Radosław 1 PIETRUSZCZAK Daniel 1 Zintegrowany system pomiarowy oparty o magistralę IEEE-488 Słowa kluczowe: IEEE-488, GPIB, system pomiarowy, SCPI, VEE Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS232/RS485-RS422-2xRS485 KO-485c. Instrukcja obsługi. www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel: 783314472 fax: 327390403

Konwerter RS232/RS485-RS422-2xRS485 KO-485c. Instrukcja obsługi. www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel: 783314472 fax: 327390403 Konwerter RS232/RS485-RS422-2xRS485 KO-485c Instrukcja obsługi www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel: 783314472 fax: 327390403 1 Opis ogólny KO-485c służy do połączenia urządzeń wyposażonych w interfejs

Bardziej szczegółowo

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

KONWERTER RS-422 TR-43

KONWERTER RS-422 TR-43 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 KONWERTER RS-422 TR-43 IO-43-2C Marzec 2004 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 443 96 39

Bardziej szczegółowo

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205621 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 368490 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2004 (51) Int.Cl. H04L 29/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA PRZEZNACZENIE Moduł komunikacyjny CZAZ-COM przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad Cyfrowymi

Bardziej szczegółowo

Transmisja w paśmie podstawowym

Transmisja w paśmie podstawowym Rodzaje transmisji Transmisja w paśmie podstawowym (baseband) - polega na przesłaniu ciągu impulsów uzyskanego na wyjściu dekodera (i być moŝe lekko zniekształconego). Widmo sygnału jest tutaj nieograniczone.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Rozwój płyt głównych - część 2 Magistrale kart rozszerzeń Rozwój magistral komputera PC Płyta główna Czas życia poszczególnych magistral Pentium

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów PCI EXPRESS Rozwój technologii magistrali Architektura Komputerów 2 Architektura Komputerów 2006 1 Przegląd wersji PCI Wersja PCI PCI 2.0 PCI 2.1/2.2 PCI 2.3 PCI-X 1.0 PCI-X 2.0

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

Problematyka sieci miejscowej LIN

Problematyka sieci miejscowej LIN Problematyka sieci miejscowej LIN Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska 1.08.07 Zygmunt Kubiak 1 Wprowadzenie Przykładowe rozwiązanie sieci LIN Podsumowanie 1.08.07 Zygmunt Kubiak

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

2010-04-12. Magistrala LIN

2010-04-12. Magistrala LIN Magistrala LIN Protokoły sieciowe stosowane w pojazdach 2010-04-12 Dlaczego LIN? 2010-04-12 Magistrala LIN(Local Interconnect Network) została stworzona w celu zastąpienia magistrali CAN w przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01105T-BT

Kod produktu: MP01105T-BT INTERFEJS BLUETOOTH DO POMIARU TEMPERATURY W STANDARDZIE Urządzenie stanowi bardzo łatwy do zastosowania gotowy interfejs do podłączenia max. 50 czujników temperatury typu DS18B20 (np. gotowe moduły czujników

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

Na płycie głównej znajduje się szereg różnych typów złączy opracowanych według określonego standardu gwarantującego że wszystkie urządzenia

Na płycie głównej znajduje się szereg różnych typów złączy opracowanych według określonego standardu gwarantującego że wszystkie urządzenia Magistrale PC Na płycie głównej znajduje się szereg różnych typów złączy opracowanych według określonego standardu gwarantującego że wszystkie urządzenia pochodzące od różnych producentów (zgodne ze standardem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29.

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29. Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego. 1.Wstęp Modułowy repeater światłowodowy umożliwia połączenie pięciu segmentów sieci Ethernet. Posiada cztery wymienne porty, które mogą zawierać

Bardziej szczegółowo

Łączenie, sterowanie, wizualizacja Modułowe sterowniki PLC, XC100/XC200

Łączenie, sterowanie, wizualizacja Modułowe sterowniki PLC, XC100/XC200 0 0 XC-CPU0 0 0 XC-CPU0 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD Modułowe sterowniki PLC, XC00/XC00 Poradnik układów elektrycznych Moeller 0/07 XC00 Modułowy

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire Wykład 4 Interfejsy USB, FireWire Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

Współpraca procesora ColdFire z urządzeniami peryferyjnymi

Współpraca procesora ColdFire z urządzeniami peryferyjnymi Współpraca procesora ColdFire z urządzeniami peryferyjnymi 1 Współpraca procesora z urządzeniami peryferyjnymi Interfejsy dostępne w procesorach rodziny ColdFire: Interfejs równoległy, Interfejsy szeregowe:

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Prezentacja do wykładu dla EMST - ITwE Semestr letni Wykład nr 4 Prawo autorskie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

CompactPCI. PCI Industrial Computers Manufacturers Group (PICMG)

CompactPCI. PCI Industrial Computers Manufacturers Group (PICMG) PCI Industrial Computers Manufacturers Group (PICMG) nowy standard; nowa jakość komputerów realizujących krytyczne zadania w systemach pracujących w trudnych warunkach; Baza specyfikacji: format kaset

Bardziej szczegółowo

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop. STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com Odbiornik dialerowy typ AT 1M ver. 1.0 Instrukcja użytkownika Białystok lipiec

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych cyfrowych

Transmisja danych cyfrowych ransmisja danych cyfrowych Mariusz Rawski rawski@tele.pw.edu.pl www.zpt.tele.pw.edu.pl/~rawski/ Mariusz Rawski 1 łytka laboratoryjna U1 Education Board Mariusz Rawski 2 Standard RS 232 Standard RS-232

Bardziej szczegółowo

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO 1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE IC200SET001 konwerter łącza RS (RS232 lub RS485) na Ethernet (10/100Mbit), obsługiwane protokoły: SRTP, Modbus TCP IC200USB001

Bardziej szczegółowo

Podstawy Projektowania Przyrządów Wirtualnych. Wykład 9. Wprowadzenie do standardu magistrali VMEbus. mgr inż. Paweł Kogut

Podstawy Projektowania Przyrządów Wirtualnych. Wykład 9. Wprowadzenie do standardu magistrali VMEbus. mgr inż. Paweł Kogut Podstawy Projektowania Przyrządów Wirtualnych Wykład 9 Wprowadzenie do standardu magistrali VMEbus mgr inż. Paweł Kogut VMEbus VMEbus (Versa Module Eurocard bus) jest to standard magistrali komputerowej

Bardziej szczegółowo

Magistrale szeregowe

Magistrale szeregowe Magistrale szeregowe Magistrale 2/21 pamięci zewn. ukł.obsługi PAO dekodery adresów kontrolery przerwań timery RTC procesor magistrala systemowa pamięć programu (ROM) pamięć danych (RAM) urz. operatorskie

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

5 / 6 TX (A) RX (A) RX (B) TX (B) COM DTM CKM DT1 CK1 DT2 CK2 COM H L H L R B M S

5 / 6 TX (A) RX (A) RX (B) TX (B) COM DTM CKM DT1 CK1 DT2 CK2 COM H L H L R B M S KONWETE ŚWIATŁOWODOWY DANYCH INT-FI int-fi_pl 10/09 Konwerter INT-FI umożliwia konwersję i transmisję danych przy pomocy kabli światłowodowych. Jest dedykowany do współpracy z magistralami komunikacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PRZERZUTNIKI: 1. Należą do grupy bloków sekwencyjnych, 2. podstawowe układy pamiętające

PRZERZUTNIKI: 1. Należą do grupy bloków sekwencyjnych, 2. podstawowe układy pamiętające PRZERZUTNIKI: 1. Należą do grupy bloków sekwencyjnych, 2. podstawowe układy pamiętające Zapamiętywanie wartości wybranych zmiennych binarnych, jak również sekwencji tych wartości odbywa się w układach

Bardziej szczegółowo

MODEMY ASTRAADA GSM ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM. AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; Obsługa SMS

MODEMY ASTRAADA GSM ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM. AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; Obsługa SMS ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM MODEMY ASTRAADA GSM AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; 850/900/1800/1900 MHz; Programowanie w języku C lub Python oraz komendami AT,

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sieć PROFIBUS wprowadzenie (wersja 1405) I-3 FMS, DP, PA - 3 wersje protokołu PROFIBUS I-4 Zastosowanie sieci PROFIBUS w automatyzacji zakładu I-5 Architektura protokołu PROFIBUS

Bardziej szczegółowo

XXXII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. XXXII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

XXXII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. XXXII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Zestaw pytań finałowych numer : 1 1. Wzmacniacz prądu stałego: własności, podstawowe rozwiązania układowe 2. Cyfrowy układ sekwencyjny - schemat blokowy, sygnały wejściowe i wyjściowe, zasady syntezy 3.

Bardziej szczegółowo