NA WYDZIALE BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NA WYDZIALE BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII"

Transkrypt

1 NA WYDZIALE BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII KATALOG IMPREZ dr Piotr Rutkowski, dr Stella Mudrak, mgr inż. Magdalena Więcko Redakcja: mgr Aleksandra Matuszkiewicz Kontakt: Tel:

2 I. Imprezy w dniu Wycieczki 29.05/1 Wycieczka hydrograficzna na obszar delty Wisły (przede wszystkim dla liceum i dorosłych) W godzinach: Prowadzący: mgr Jerzy Błaszkowski, mgr Zuzanna Krajewska Instytut Geografii, Katedra Hydrologii tel.: w. 47 lub do r. Co zabrać ze sobą: Ochrona przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa, wygodne obuwie, prowiant na 8,5 godziny Celem wycieczki jest zapoznanie uczestników z wyjątkowością geograficzną regionu delty Wisły, pokazanie bogactwa zjawisk i obiektów wodnych, tak naturalnych, jak i antropogenicznych, omówienie historii rozwoju delty Wisły oraz historii działań człowieka dla ochrony przed powodziami i wspomożenia działalności gospodarczej, ukazanie różnorodności funkcji hydrologicznych i gospodarczych jako pola działania dla wielu dyscyplin naukowych /2 Życie na moczarach. Rezerwat przyrody 'Jezioro Drużno' W godzinach: Prowadzący: dr Dariusz Jakubas, dr Czesław Nitecki Instytut Biologii, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców tel.: , lub do r. Uwagi: Impreza dla osób sprawnych fizycznie - do przejścia kilka km piechotą Tereny podmokłe w świadomości wielu osób postrzegane są jako miejsca niezagospodarowane, będące wylęgarnią komarów i czekające na przekształcenie. W istocie jednak tereny te są ostoją bioróżnorodności i nierzadko miejscem bytowania ginących gatunków roślin i zwierząt. Do miejsc takich należy rezerwat Jezioro Drużno koło Elbląga, liczący ponad 3000 ha, obejmujący obszary bagiennych lasów, szuwarów, kanałów i rozlewisk. Jego centralnym elementem jest jezioro, o głębokości nieprzekraczającej 1,2 m, którego powierzchnie niemal w całości pokrywają łany barwnie kwitnących; lilii wodnych, grzybieni białych, grążeli żółtych i grzybieńczyków. Na terenie rezerwatu gniazduje około 110 gatunków ptaków. Jest on tez ważnym miejscem odpoczynku ptaków wodnobłotnych w czasie wiosennych i jesiennych migracji. Prezentacja walorów tego niezwykłego terenu jest celem naszej wycieczki, co ułatwi nam przeznaczona specjalnie dla turystów ścieżka dydaktyczna, wieża obserwacyjna i pomosty. 2

3 29.05/3 Wyspa przyrodniczych skarbów W godzinach: Prowadzący: dr Mateusz Ciechanowski, Liliana Keslinga Instytut Biologii, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Naukowe Koło Ornitologiczne Studentów Uniwersytetu Gdańskiego KOS UG tel.: lub do r. Wyspa Sobieszewska to miejsce o szczególnych walorach przyrodniczych na skalę ogólnokrajową. Każdy miłośnik przyrody znajdzie tutaj coś dla siebie. Botanicy zachwycą się mikołajkiem nadmorskim, storczykami takimi jak kruszczyk rdzawoczerwony. Zainteresowani zwierzętami mogą liczyć na spotkanie sarny, dzika, a nawet foki szarej odpoczywającą na plaży. Jest to również raj dla amatorów ornitologii - znajdują się tu dwa rezerwaty ornitologiczne - Mewia Łacha i Ptasi Raj. Ma tu też swoją siedzibę Stacja Ornitologiczna PAN. W czasie proponowanej wycieczki obejmującej spacer wzdłuż Przekopu Wisły uczestnicy poznają fakty przyrodnicze związane z wyspą. Przy pomocy atlasów i kluczy będą oznaczać spotykane gatunku roślin i zwierząt. Uczestnicy będą mieli również niepowtarzalną okazję obserwacji przy pomocy lunety ptaków przebywających na terenie rezerwatu Mewia Łacha. Na specjalnie przygotowanych kartach obserwacji biorący udział w wycieczce będą notować swoje spostrzeżenia /4 W kupie raźniej - kolonia czapli i kormoranów na Mierzei Wiślanej (wyłącznie dla: szkoła podstawowa (kl. 4-6), gimnazjum, liceum, dorośli) W godzinach: Prowadzący: dr Michał Goc Instytut Biologii, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Ptaki kolonijne od dawna przyciągały uwagę ludzi. Dopiero zaczynamy rozumieć korzyści i koszty życia w ścisku podejmowanego przez niektóre gatunki. Najbardziej znany, gnieżdżący się w koloniach ptak rybożerny, kormoran czarny budzi mieszane uczucia. Dzięki skutecznej ochronie ocalony od zagłady, dziś gwałtownie zwiększa swoją liczebność, oskarżany jest coraz częściej o powodowanie poważnych strat w gospodarce rybackiej, choć oskarżenia te są niekiedy pozbawione podstaw naukowych. Wycieczka umożliwi bliższe przyjrzenie się największej w Europie kolonii lęgowej kormorana czarnego, ( par). Co roku ptaki te zakładają swe gniazda w sosnowym borze koło miejscowości Kąty Rybackie na Mierzei Wiślanej. Podczas wycieczki zapoznamy się ze zwyczajami tego rybożercy oraz gniazdujących z nim czapli siwych. Zaprezentujemy specyfikę życia w kolonii, metody prowadzonych tu badań naukowych (wyszukiwanie i znakowanie gniazd) oraz problemy konfliktów między tymi ptakami a gospodarką człowieka. 3

4 29.05/5 Warunki klimatyczne centralnej części Pojezierza Kaszubskiego W godzinach: Prowadzący: dr Michał Marosz, dr Józef Korzeniewski Instytut Geografii, Katedra Meteorologii i Klimatologii tel.: w. 41 lub do r. Program imprezy składa się z trzech punktów: 1. Wykład, zaplanowany w pomieszczeniach dydaktycznych stacji Limnologicznej UG w Borucinie, w trakcie którego omówione zostaną uwarunkowania cyrkulacyjne i środowiskowe, kształtujące klimat Pojezierza Kaszubskiego. 2. Zwiedzanie ogródka meteorologicznego, znajdującego się na terenie Stacji Limnologicznej UG, połączone z prezentacją sprzętu pomiarowego. W ogródku uczestnicy wycieczki będą mieli możliwość wykorzystania dostępnych na stacji przyrządów do samodzielnego określenia stanu atmosfery. 3. Piesza wycieczka w okolicach rynny Jeziora Raduńskiego Górnego, w czasie której zaprezentowane zostaną w sposób praktyczny przyczyny zróżnicowania topoklimatycznego (klimat lokalny) Pojezierza Kaszubskiego. 4. Podczas powrotu będzie możliwość wejścia na wieżę widokową na Wieżycy (najwyższego wzniesienia w pasie Pojezierzy Pomorskich). Warsztaty 29.05/6 Od liścia do drzewa filogenetycznego - Analiza sekwencji DNA (przede wszystkim dla gimnazjum, liceum) W godzinach: Prowadzący: dr Marcin Górniak, mgr Dorota Cieślicka Instytut Biologii, Katedra Taksonomii i Ochrony Przyrody Celem spotkania jest zaprezentowanie technik molekularnych wykorzystywanych w taksonomii. Zajęcia będą składały się z dwóch części. Pierwsza część- teoretyczna to prezentacja multimedialna, w której uczniowie dowiedzą się, jak przygotować mieszaninę do reakcji PCR, poznają tajniki sekwencjonowania DNA oraz podstawy analizy filogenetycznej. Celem pośrednim zajęć będzie także przypomnienie wiadomości z biologii molekularnej. Druga część to warsztaty w laboratorium molekularnym, na których uczniowie samodzielnie przeprowadzą: 1. Proces izolacji DNA z fragmentu tkanki roślinnej (liść) 2. Proces amplifikacji DNA metodą PCR 3. Rozdział produktów reakcji PCR w żelu agarozowym 4

5 II. Imprezy w dniu w Gdańsku 30.05/1 Zapis zmian środowiska w osadach geologicznych (wyłącznie dla gimnazjum) Forma prezentacji: wykład i pokaz Miejsce imprezy: UG WBGIO Instytut Geografii, ul. Dmowskiego 16A, Gdańsk W godzinach: Prowadzący: Janusz Dworniczak Instytut Geografii, Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu do r. W ramach kilku krótkich prezentacji multimedialnych zostaną przedstawione różne środowiska sedymentacyjne (m. in. jeziorne, morskie, lodowcowe) oraz zapis w nich zmian klimatycznych, pokrywy roślinnej oraz oddziaływań człowieka w różnych skalach czasowych. Współczesne zmiany środowiska będą omówione na przykładzie zjawisk zachodzących w strefie brzegowej Półwyspu Helskiego, Mierzei Karwieńskiej oraz Zatoki Gdańskiej; zmiany w okresie nasilania się wpływów człowieka w ostatnich kilkuset latach i kilku tysiącach lat - na przykładzie osadów jeziornych z Pojezierza Kaszubskiego; to, co się działo kilkanaście tysięcy lat temu na wschodnim Pomorzu - na przykładzie osadów polodowcowych. Podczas imprezy będzie można obejrzeć ekspozycje różnych typów skał, powstałych w różnych typach środowisk, a także sprzęt, którym prowadzi się badania omawianych osadów /2 Nocni Łowcy - tajemniczy świat nietoperzy Forma prezentacji: wycieczka lub zwiedzanie W godzinach: Miejsce imprezy: Gdańsk Oliwa, Dolina Radości (zbiórka na parkingu u zbiegu ul. Kwietnej i Bytowskiej - przy Kuźni Wodnej) Prowadzący: dr Mateusz Ciechanowski Instytut Biologii, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców tel.: lub Nietoperze, jedyne zdolne do aktywnego lotu ssaki. Nasza wycieczka poprowadzona zostanie przez jeden z najpiękniejszych zakątków Trójmiasta- oliwską Dolinę Radości. Krótkie wprowadzenie zapozna uczestników z podstawową wiedzą o życiu nietoperzy, a zwłaszcza o echolokacji - niedostępnym dla ludzkich zmysłów sposobie odnajdowania drogi w ciemnościach nocy za pomocą ultradźwięków. Zaprezentowane zostaną również nowoczesne metody badań, służące dziś naukowcom do rejestracji i analizy wydawanych przez nietoperze głosów, łącznie z przykładami prawdziwych nagrań i ich barwnego, graficznego obrazu na ekranie komputera. Wreszcie udamy się nad położone w dolinie stawy i skraje lasu, aby obserwować, nieraz z bardzo bliska, polujące nietoperze, reprezentujące co najmniej kilka gatunków. Umożliwi to zapoznanie się z charakterystycznym dla każdego z nich stylem lotu, sposobem chwytania ofiar (owadów), a nawet podsłuchanie ich sygnałów echolokacyjnych za pomocą detektora ultradźwięków. 5

6 III. Imprezy w dniu W Budynku Instytutu Biologii Gdańsk ul Kładki /1 Podstawy skutecznej ochrony jezior i bagien (przede wszystkim dla gimnazjum, liceum) Forma prezentacji: warsztaty W godzinach: Prowadzący: dr Katarzyna Bociąg, dr Krzysztof Banaś, mgr Agnieszka Gałka, mgr Piotr Skurzyński Instytut Biologii, Katedra Ekologii Roślin U podstaw skutecznej ochrony jezior i bagien leży dobre rozpoznanie i opisanie takich ekosystemów, określenie ich dotychczasowej historii, poznanie mechanizmów ich funkcjonowania oraz stałe monitorowanie warunków siedliskowych. Z zagadnieniami tymi młodzież zapozna się w trakcie warsztatów dla zorganizowanych grup uczniów gimnazjów i liceów pomorskich. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się (w formie prezentacji i praktycznych zajęć) z: - typologią jezior i bagien na Pomorzu - metodyką opisu ekosystemu i rozpoznawania gatunków (ze szczególnym naciskiem na gatunki chronione) - metodyką monitoringu warunków siedliskowych (analizy fizykochemiczne wody, osadu i torfu) - sposobem zakładania i prowadzenia hodowli roślin wodnych i bagiennych oraz jej edukacyjnego znaczenia dla ochrony takich ekosystemów /2 Biologia molekularna nauką przyszłości Forma prezentacji: pokaz i warsztaty W godzinach: Prowadzący: dr Magdalena Narajczyk, mgr Ewa Piotrowska, mgr Iwona Sokołowska, mgr Ewa Stec, mgr Aleksandra Wiczk, mgr Piotr Golec Instytut Biologii, Katedra Biologii Molekularnej Celem imprezy jest zapoznanie z najnowszymi technikami biologii molekularnej. Pokażemy, jak wyglądają i jak hodujemy w warunkach laboratoryjnych bakterie, wirusy bakteryjne i ludzkie komórki nowotworowe. Będzie można uczestniczyć w izolacji DNA z komórek bakteryjnych, a następnie oglądać go w żelu agarozowym. Opowiemy, jak badamy sekwencje i funkcje genów. Wytłumaczymy, dlaczego niektóre bakterie nie reagują na antybiotyki, a inne są wrażliwe na promieniowanie UV. Przedstawimy rolę wirusów bakteryjnych w oczyszczaniu wody, a także powiemy o biochipach i ich zastosowaniu w monitorowaniu skażenia środowiska. Wyjaśnimy również, dlaczego warto jeść warzywa. 6

7 30.05/3 Żubr - wymarły, ocalony - nadal zagrożony? (przede wszystkim dla gimnazjum, liceum, dorośli) Forma prezentacji: wykład i pokaz W godzinach: Prowadzący: dr Joanna N. Izdebska Instytut Biologii, Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej Katedry Zoologii, Bezkręgowców Żubr to gatunek, którego udana restytucja jest ewenementem w skali światowej. Jego przykład skłania do rozważań nad problemami wymierania gatunków, introdukcji, reintrodukcji i restytucji zwierząt. Obrazuje też wkład Polski w działania na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej i jej znaczenia jako Światowego Dziedzictwa Ludzkości i Światowego Rezerwatu Biosfery. Obecnie niestety, blisko 90 lat od czasu, jak w Puszczy Białowieskiej zginął ostatni żubr, a w 55 lat od powrotu żubrów do Puszczy, mimo osiągnięcia pogłowia ok sztuk (z czego 27% żyje w Polsce), gatunek jest nadal zagrożony. Przyczyną jest bardzo mała pula założycielska obecnej populacji, której konsekwencją jest skromna pula genowa współczesnych żubrów. Jest to przyczyną wielu zagrożeń dla populacji, które ujawniają się w postaci szeregu nieprawidłowości i chorób o podłożu genetycznym, a także obniżonej odporności, co z kolei jest przyczyną dużej podatności na infekcje mikroorganizmów, czy inwazje pasożytnicze /4 Gryzą, kłują, uczulają... Stawonogi pasożytnicze - zagrożenie dla ludzi i zwierząt (przede wszystkim dla gimnazjum, liceum) Forma prezentacji: pokaz i warsztaty W godzinach: Prowadzący: dr Sławomira Fryderyk Instytut Biologii, Katedra Zoologii Bezkręgowców Zarówno w kraju, jak i za granicą można zetknąć się z wieloma pasożytniczymi stawonogami, jak: wszy, pchły, wszoły, kleszcze, skorupiaki. Podczas warsztatów będzie można zapoznać się z tymi organizmami, ich budową, licznymi przystosowaniami do pasożytniczego trybu życia, jak również chorobami przez nie przenoszonymi i sposobami ich uniknięcia /5 Mikroskopijni czyściciele naszych wód Forma prezentacji: pokaz i warsztaty W godzinach: Prowadzący: mgr A. Kilikowska, dr A. Wysocka, dr T. Namiotko, dr Johen Vandekerhove, mgr L. Namiotko, mgr A. Iglikowska, Anna Zając, Agnieszka Dobrzyńska, Anita Szafrańska, Ewelina Hallmann Instytut Biologii, Katedra Genetyki Eutrofizacja polega na wzroście żyzności zbiorników wodnych. Zwiększony dopływ składników mineralnych powoduje wzmożony rozwój fitoplanktonu oraz zachwianie równowagi tlenowej zbiornika. Objawia się to zazielenieniem i zmniejszeniem przeźroczystości wody, stanowiąc prosty wskaźnik zanieczyszczenia wody. Nadmierna eutrofizacja może zagrażać istnieniu zbiorników wodnych. W 7

8 prezentacji będą przedstawione eksperymenty wyjaśniające rolę wioślarek w redukcji ilości glonów w zeutrofizowanych zbiornikach śródlądowych. Zaplanowano wykazanie różnic w ilości glonów jednokomórkowych i nitkowatych wielokomórkowych poprzez zmiany w przeźroczystości wody w akwariach z wioślarkami i bez nich. W kolejnym zestawie akwariów przedstawione zostanie doświadczenie obrazujące migracje pionowe wioślarek wywołane obecnością kairomonów, wydzielonych przez drapieżnika (ryba planktonożerna). Każdy z uczestników zapozna się z morfologią i przeprowadzi obserwację żywych wioślarek pod mikroskopem stereoskopowym /6 Techniki barwienia żeli białkowych Forma prezentacji: pokaz laboratoryjny W godzinach: Prowadzący: dr Magdalena Narajczyk, mgr Piotr Golec, mgr Tomasz Łagowski Instytut Biologii, Katedra Biologii Molekularnej Celem imprezy jest zapoznanie z technikami wykrywania białek wykorzystywanymi w biologii molekularnej. Pokażemy proces wylewania żeli poliakrylamidowych oraz wyjaśnimy znaczenie ich poszczególnych składników. Zaprezentujemy różne techniki barwienia żeli, m.in. srebrem, coomassie. Przedstawimy również zalety technik fluorescencyjnych /7 Świat wirusów, bakterii i komórek ludzkich w mikroskopie elektronowym Forma prezentacji: pokaz laboratoryjny W godzinach: Prowadzący: dr Magdalena Narajczyk, dr Grażyna Konopa Instytut Biologii, Katedra Biologii Molekularnej W jednym pokazie może uczestniczyć maksymalnie 10 osób. Impreza może zostać odwołana w przypadku uszkodzenia mikroskopu. Bohaterem imprezy będzie mikroskop elektronowy, to jak działa, jak przygotowuje się preparaty mikroskopowe i przede wszystkim, do czego służy. Będzie można obejrzeć wirusy bakteryjne, komórki bakteryjne i ludzkie powiększone nawet milion razy. Będzie można zajrzeć do ich środka, aby podziwiać struktury wewnątrzkomórkowe (jadro komórkowe, mitochondria, lizosomy) oraz śledzić procesy komórkowe (tworzenie spor przez bakterie) /8 Ptaki w naszych ogrodach - 'naturalny środek ochrony roślin' Forma prezentacji: wykład W godzinach: Prowadzący: dr Mateusz Ciechanowski, Jakub Tysiak Instytut Biologii, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Naukowe Koło Ornitologiczne Studentów UG 'KOS UG' Ogródek przydomowy czy działkowy jest dla mieszkańców miast ogromnym skarbem; to kawałeczek własnej ziemi, która dostarcza radości z plonów lub jest miejscem upragnionego odpoczynku po pracy. Wiele osób wkłada ogromny trud w to, aby ich ogród wyglądał pięknie i spełniał ich oczekiwania. A kiedy do naszego ogrodu dodatkowo zawitają ptaki, zaczyna się on wypełniać ich 8

9 pięknym śpiewem. Mało kto jednak wie, że w ptakach ogrody zyskują wspaniałego sojusznika w zwalczaniu szkodników. Niniejszy wykład będzie poświecony ptakom jako naturalnemu środkowi ochrony roślin. Mowa będzie o tym, jak postępować, żeby ptaki w naszym ogrodzie chętnie się pojawiały i nawet zakładały gniazda oraz o tym, jak je chronić przed drapieżnikami. Dodatkowo będzie można posłuchać śpiewu kilku najpopularniejszych, skrzydlatych mieszkańców naszego ogrodu. (wyłącznie dla liceum, dorośli) Forma prezentacji: laboratorium W godzinach: /9 Co się dzieje z białkami w przewodzie pokarmowym? Prowadzący: mgr Anna Sobiecka-Szkatuła, mgr Izabela Guenther Instytut Biologii, Katedra Biochemii lub Uwagi: Impreza odbywać się będzie jednocześnie w dwóch salach ćwiczeniowych katedry biochemii: 91 i 92. Laboratoria chcielibyśmy powtórzyć trzykrotnie w ciągu dnia w godzinach: 9:00, 11:00, 13:00. Szacowany czas trwania laboratorium dla jednej grupy: 2 godz. Jedna grupa ćwiczeniowa może liczyć do 15 osób (łącznie na daną godzinę do 30 osób). Celem spotkania będzie przybliżenie uczestnikom zasady działania oraz funkcji układu trawiennego na przykładzie człowieka. Przeprowadzona będzie przez uczestników reakcja hydrolizy - trawienia białka przez enzymy produkowane w trzustce oraz żołądku. Przebieg reakcji enzymatycznej zaobserwujemy przez zastosowanie standardowej techniki, jaką jest elektroforeza poliakrylamidowa, która jest wykorzystywana powszechnie w laboratoriach biologicznych oraz medycznych /10 Podróż do wnętrza komórki (przede wszystkim dla gimnazjum, liceum, dorośli) Forma prezentacji: pokaz i warsztaty W godzinach: Prowadzący: Marzena Jeziorska Instytut Biologii, Katedra Cytologii i Embriologii Roślin W czasie pokazu uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami mikroskopowymi wykorzystywanymi w dziedzinie biologii komórki tj. mikroskopia świetlna (fluorescencyjna) i skaningowa mikroskopia elektronowa. Podczas pokazu uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego wykonania i obserwacji preparatów anatomicznych, cytologicznych oraz z zakresu embriologii klasycznej i eksperymentalnej. Ponadto zostaną przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące hodowli kultur in vitro tkanek i organów roślinnych /11 Atlas mózgu 3D (przede wszystkim dla gimnazjum, liceum, dorośli) Forma prezentacji: pokaz W godzinach: Prowadzący: mgr Irena Majkutewicz Instytut Biologii, Katedra Fizjologii Zwierząt 9

10 Komputerowa prezentacja trójwymiarowego atlasu mózgu człowieka, dodatkowo dostępne będą tablice Ishihary umożliwiające sprawdzenie zdolności rozróżniania kolorów czerwonego i zielonego /12 Czynność elektryczna mózgu (przede wszystkim dla gimnazjum, liceum, dorośli) Forma prezentacji: pokaz laboratoryjny W godzinach: Prowadzący: dr hab. Edyta Jurkowlaniec, Jolanta Orzeł-Gryglewska, Magdalena Kuśmierczak, Maciej Kroplewski, Michał Kulikowski, Paweł Matulewicz Instytut Biologii, Katedra Fizjologii Zwierząt tel.: w dniach od r. do r. Po wprowadzeniu w postaci krótkiego wykładu zaprezentowana zostanie zmiana czynności elektrycznej mózgu po różnych bodźcach, w formie rejestracji i analizy sygnału EEG /13 Krew pod mikroskopem (przede wszystkim dla gimnazjum, liceum, dorośli) Forma prezentacji: pokaz laboratoryjny W godzinach: Prowadzący: dr Wojciech Glac, mgr Piotr Badtke Instytut Biologii, Katedra Fizjologii Zwierząt Własnoręczne wykonanie rozmazu barwionego krwi i jego oglądanie pod mikroskopem. Pokaz poszczególnych populacji leukocytów w obrazie mikroskopowym /14 Wydolność wysiłkowa organizmu (przede wszystkim dla gimnazjum, liceum, dorośli) Forma prezentacji: laboratorium W godzinach: Prowadzący: mgr Paweł Matulewicz, dr Wojciech Glac Instytut Biologii, Katedra Fizjologii Zwierząt Określenie poziomu wydolności organizmu (pułapu tlenowego) na podstawie zachowania się tętna, ciśnienia krwi i częstotliwości oddechów oraz pojemności płuc w czasie wysiłku fizycznego (przy użyciu ergonometru). 10

11 30.05/15 Tajemniczy ogród - w świecie orchidei Forma prezentacji: pokaz i warsztaty W godzinach: Prowadzący: dr Joanna Mytnik-Ejsmont Instytut Biologii, Katedra Taksonomii i Ochrony Przyrody Zabrać się na wycieczkę z pszczołą niosącą pyłek, zaobserwować, jak kwiat przekształca się w owoc, spróbować go i dowiedzieć się dlaczego tak się dzieje! W programie: - warsztaty Tajemnice zapylania, obserwacja żywych okazów tropikalnych gatunków storczyków, doświadczenia z użyciem mikroskopu i binokularu, preparowanie i obserwacja warżki, prętosłupa i pyłkowin egzotycznych gatunków storczyków, zjawisko mimikry, pseudokopulacji pokaz Owoce tropikalne, przegląd owoców tropikalnych gatunków roślin, zapoznanie się z ich budową i funkcją, degustacja - tworzenie modeli kwiatów z papieru - konkursy plastyczne z nagrodami związane z tematyką pokazów - konkurencja sportowa na czas Zapylaj! - dla każdego uczestnika: materiały edukacyjne, botaniczne zakładki do książek, degustacja produktów pochodzenia roślinnego i owoców tropikalnych oraz dyplomy i słodkie nagrody dla biorących udział w konkursach /16 Zielone Trójmiasto - kampania społeczna (I) Forma prezentacji: warsztaty W godzinach: Prowadzący: dr Piotr Rutkowski, Jakub Szlachetko Stowarzyszenie Pro Societas oraz Katedra Taksonomii i Ochrony Przyrody Cel główny: Promocja ekologicznej stylu życia obywateli Trójmiasta poprzez wskazanie jego definicji i determinantów. Harmonogram imprezy: 1) Prezentacja internetowej Ekologicznej Mapy Trójmiasta zawierającej informacje o trójmiejskich rezerwatach, szlakach turystycznych, a także punktach dystrybucji ekologicznych przedmiotów codziennego użytku (torby papierowe/wielorazowe, torebki na psie odchody, miejsca segregacji i skupu odnawialnych odpadów) na bazie portalu ekologicznego zielonygdansk.pl; 2) Edukacja ekologiczna dla najmłodszych realizowana poprzez dyskusję i kolportację biuletynów informacyjnych; 3) Konkursy i quizy z ekologicznymi nagrodami; 4) Zbiórka makulatury, szkła i plastików; 5) Galeria fotografii ekologicznej obszarów trójmiejskich /17 Bliskie spotkania z cząsteczką życia - Izolacja DNA Forma prezentacji: warsztaty W godzinach: Prowadzący: mgr A. Kilikowska, dr A. Wysocka, N. Gasperowicz, E. Ojdakowska, R. Ziółkowski, O. Żołnierkiewicz Instytut Biologii, Katedra Genetyki 11

12 DNA to największa i najważniejsza znana cząsteczka. Tajemnica izolowania DNA polega na otwarciu komórki, pozwoleniu by jej molekularna zawartość wypłynęła, a następnie oddzieleniu DNA od pozostałych składników komórki. Na zajęciach laboratoryjnych dla młodzieży licealnej prowadzona będzie izolacja DNA pochodzącego z różnych tkanek (np. udka kurczaka) przy wykorzystaniu komercyjnego zestawu oraz omówione będą szczegółowo poszczególne etapy ekstrakcji DNA genomowego. Wizualizacja uzyskanego preparatu DNA będzie przeprowadzona za pomocą techniki elektroforezy agarozowej. Przedstawione będą także odmienne techniki pozyskiwania materiału genetycznego oraz praktyczne wykorzystanie wyizolowanego DNA. Dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum procedura izolacji DNA z owoców będzie opierała się na prostych metodach możliwych do przeprowadzenia we własnej kuchni z wykorzystaniem soli kuchennej i detergentu /18 Dzielisz się z nami owocami - 'genetyczna modelka' muszka owocowa Forma prezentacji: pokaz i warsztaty W godzinach: Prowadzący: mgr A. Kilikowska, dr A. Wysocka, mgr L. Namiotło Instytut Biologii, Katedra Genetyki Chyba każdy zetknął się kiedyś z małym natrętem, jakim jest muszka owocowa (Drosophila melanogaster). Muszki owocowe przywabia zapach produktów takich jak wino, konfitury, ocet czy fermentujące owoce, dlatego też, często możemy je spotkać we własnej kuchni. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że ten niewielki owad (2-3 mm) należący do rzędu muchówek (Diptera) jest jednym z najbardziej cenionych w nauce organizmów modelowych. Łatwa hodowla, prosty sposób krzyżowania oraz krótki cykl życiowy powodują, że organizm ten jest powszechnie wykorzystywany w badaniach genetycznych. Warsztaty i pokazy mają na celu przybliżenie biologii tej małej muszki, poznanie jej cyklu rozwojowego i warunków hodowli, przedstawienie zmienności morfologicznej/genetycznej czy nabycia umiejętności rozróżniania płci u muszki owocowej. Dla najmłodszych, przewidujemy konkurs rysunkowy z nagrodami /19 Z immunologią za pan brat Forma prezentacji: warsztaty W godzinach: Prowadzący: dr Anna-Karina Kaczorowska Instytut Biologii, Katedra Mikrobiologii fax: lub do r. Planowane jest kilka tur imprezy - decyduje kolejność zgłoszeń. Warsztaty mające ukazać rolę i znaczenie układu immunologicznego dla organizmu człowieka. W ramach warsztatów uczniowie (lub goście) będą mogli nauczyć się odróżniać za pomocą przeciwciał, gronkowce, wykrywać w moczu narkotyki itp. 12

13 30.05/20 Molekularne nożyczki (wyłącznie dla liceum) Forma prezentacji: warsztaty W godzinach: Prowadzący: mgr Katarzyna Bielawska, dr hab. Tadeusz Kaczorowski, prof. UG, dr Anna-Karina Kaczorowska Instytut Biologii, Katedra Mikrobiologii fax: lub do r. Planowane są dwie tury imprezy - decyduje kolejność zgłoszeń. Niezwykły postęp nauk biomedycznych nie byłby możliwy bez wynalezienia technik rekombinacji DNA. Choć sam termin 'inżynieria genetyczna' jest dość leciwy, techniki manipulacji DNA rozwinięto dopiero się w latach 70. i 80, kiedy po raz pierwszy stworzono syntetyczną cząsteczkę DNA, klonowano ludzki gen insuliny i opracowano techniki amplifikacji śladowych ilości DNA. Dziś techniki te stosuje się niemal w każdej dziedzinie życia od diagnostyki i kosmetyki po sądownictwo. I choć obecnie toczą się żywiołowe dyskusje na temat klonowania czy genetycznie modyfikowanej żywności, rzadko, kto wie, na czym polegają techniki rekombinacji DNA. W ramach warsztatów uczestnicy będą mogli samodzielnie przeprowadzić kilka doświadczeń; precyzyjnie przeciąć cząsteczkę DNA przy pomocy 'molekularnych nożyczek' (enzymy restrykcyjne) lub nauczyć się, w jaki sposób naukowcy potrafią uwidocznić cząsteczki DNA, odzyskać przecięte fragmenty o określonej wielkości oraz wykorzystać je do klonowania /21 Inteligencja roślin (przede wszystkim dla szkoła podstawowa (kl. 4-6), gimnazjum, liceum, dorośli) Forma prezentacji: wykład W godzinach: Prowadzący: Andrzej Recław Instytut Biologii, Katedra Taksonomii i Ochrony Przyrody Zawsze dręczyło ludzi pytanie czy rośliny mogą być inteligentne. Jeżeli są - to w jaki sposób się ona ujawnia. Szacuje się, iż jest 40 tyś. gatunków w ponad 750 rzędach. Występują na wszystkich kontynentach, charakteryzując się bardzo dużą różnorodnością, kolorem i kształtem kwiatów, pędu a także samego trybu życia. Właśnie ta specyfika budowy kwiatu powoduje, że botanicy zastanawiają się czy rośliny widzą, czują, słyszą, a co najważniejsze myślą. Taki wniosek, nasuwa się gdy zajrzymy w świat tropikalnych storczyków, głównie ekwadorskich. Wykształciły one tam takie mechanizmy jak pseudokopulacja i automimikra, czyli swoisty kamuflaż. Powodują one, że te zachwycające rośliny, mają swoją drugą- ciemniejszą stronę. Zwierzęta pomagające im w procesie zapylania bardzo często wpadają w śmiercionośne pułapki stworzone przez te inteligentne rośliny. To tylko początek wielu przystosowań tych wiejących grozą (dla zapylaczy roślin ), inteligentnych taktyków. 13

14 30.05/22 Biologia w obiektywie - wystawa zdjęć Forma prezentacji: wystawa W godzinach: Prowadzący: mgr inż. Magda Więcko Instytut Biologii, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Wystawa zdjęć o tematyce biologicznej. Świat w obiektywie biologów - naukowców Instytutu Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zapraszamy! IV. Imprezy w dniu W Budynku Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Gdynia Al. Marsz. Piłsudskiego /1 Kącik małego fykologa (przede wszystkim dla przedszkole, szkoła podstawowa (kl. 1-3), szkoła podstawowa (kl. 4-6), gimnazjum, liceum) Forma prezentacji: pokaz i warsztaty W godzinach: Prowadzący: dr Aleksandra Zgrundo Instytut Oceanografii, Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich, Pracownia Bioindykacji Środowisk Morskich do r. W części teoretycznej przedstawione zostaną teoretyczne podstawy zagadnień prezentowanych w części praktycznej m.in.: formy życia roślinnego w wodach, rola organizmów wodnych, wpływ człowieka na zanieczyszczenie wód oceanu światowego. Część praktyczna obejmować będzie prezentację mikro- i makroglonów zamieszkujących wody słodkie i morskie. Uczestnicy warsztatów będą mogli pobrać próbki zawierające organizmy roślinne z specjalnie przygotowanych w tym celu podłoży albo kultur glonowych oraz przeprowadzić ich obserwację pod binokularem lub w mikroskopie świetlnym zaopatrzonym w kamerę cyfrową. Uczestnicy będą mogli również stworzyć własnoręcznie stronę zielnika z dostępnych materiałów. Ponadto wykonywane będą proste doświadczenia chemiczne, w wyniku których tworzą się formy do złudzenia przypominające plechy makroglonów. Dodatkowo przewiduje się konkursy, komputerowe gry edukacyjne i zabawy skierowane głównie do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 14

W ramach projektu realizowane będą następujących zadania:

W ramach projektu realizowane będą następujących zadania: Akwarium Gdyńskie MIR-PIB zaprasza uczniów sopockich szkół i przedszkoli na bezpłatne zajęcia edukacyjne w ramach projektu Spotkanie z Morzem Bałtyckim 2015 dofinansowanego przez Urząd Miasta Sopotu. Spotkanie

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu realizowane będą następujących zadania:

W ramach projektu realizowane będą następujących zadania: Akwarium Gdyńskie MIR-PIB zaprasza uczniów sopockich szkół i przedszkoli na bezpłatne zajęcia edukacyjne w ramach projektu Spotkanie z Morzem Bałtyckim 2014 dofinansowanego przez Urząd Miasta Sopotu. Spotkanie

Bardziej szczegółowo

www.harcerskanatura.eu PROJEKT

www.harcerskanatura.eu PROJEKT PROJEKT kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży 4 żywioły przyjaciele człowieka cykl konkursów w szkołach główna nagroda w konkursach wymiana dzieci i młodzieży między Partnerami projektu program edukacyjny

Bardziej szczegółowo

W ramach tegorocznego Festiwalu Nauki Instytut Ochrony Przyrody PAN promował różnorodność biologiczną i geologiczną historycznego miasta Krakowa.

W ramach tegorocznego Festiwalu Nauki Instytut Ochrony Przyrody PAN promował różnorodność biologiczną i geologiczną historycznego miasta Krakowa. W ramach tegorocznego Festiwalu Nauki Instytut Ochrony Przyrody PAN promował różnorodność biologiczną i geologiczną historycznego miasta Krakowa. Impreza skierowana do wszystkich mieszkańców i gości Krakowa,

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Przyrodniczej

Centrum Edukacji Przyrodniczej Centrum Edukacji Przyrodniczej zaprasza do skorzystania z darmowej oferty zajęć edukacyjnych pod hasłem lekcje przyrody Pakiety edukacyjne dla przedszkolaków i klas I-III szkół podstawowych... 3 Pakiety

Bardziej szczegółowo

,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI.

,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI. ,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI. (JAN PAWEŁ II) KONKURS OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć z biologii

Tematyka zajęć z biologii Tematyka zajęć z biologii klasy: I Lp. Temat zajęć Zakres treści 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, wymaganiami edukacyjnymi i podstawą programową Podstawowe zagadnienia materiału nauczania

Bardziej szczegółowo

Projekt Ekosystem lasu

Projekt Ekosystem lasu Projekt Ekosystem lasu Adresaci projektu: uczniowie klas III gimnazjum Formy i metody pracy: praca grupowa, metoda projektów Czas realizacji: 4 tygodnie Cele projektu: Cel główny: Badanie struktury i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ

REALIZACJA ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA WE WŁOCŁAWKU REALIZACJA ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ Koordynator ścieżki dr Wojciech Górecki Szczegółowe cele kształcenia i wychowania dla ścieżki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Przegląd ekologiczny zamkniętego składowiska fosfogipsów w Wiślince. Gdańsk, 14 maja 2014 r.

Przegląd ekologiczny zamkniętego składowiska fosfogipsów w Wiślince. Gdańsk, 14 maja 2014 r. Przegląd ekologiczny zamkniętego składowiska fosfogipsów w Wiślince Gdańsk, 14 maja 2014 r. Plan prezentacji - Podstawy prawno-proceduralne - Zakres problemowy przeglądu ekologicznego - Analiza istotnych

Bardziej szczegółowo

Kl. V integracyjna. żywność. I. Cele wycieczki:

Kl. V integracyjna. żywność. I. Cele wycieczki: Scenariusz wycieczki do ekologicznego gospodarstwa rolniczego, produkującego zdrową żywność, zmodyfikowany i dostosowany do potrzeb klas integracyjnych Kl. V integracyjna TEMAT: Poznajemy gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

pitaję awokado papaję persymonę karambolę

pitaję awokado papaję persymonę karambolę Wydział Biologii i Ochrony Środowiska zaprosił uczniów na niezwykłe warsztaty, laboratoria i ciekawe wykłady, 18 maja 2012 roku, czyli pierwszego dnia międzynarodowej akcji Fascynujący Świat Roślin, polskiej

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Mazurskiego Parku Krajobrazowego na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna Mazurskiego Parku Krajobrazowego na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 1. Dane teleadresowe Mazurski Park Krajobrazowy Krutyń 66, 11-710 Piecki Tel./fax 89 742 14 05, e-mail: krutyn@mazurskipark.pl Osoba do kontaktu: Martyna Kwiatkowska

Bardziej szczegółowo

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich.

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich. Powstanie Parku Park Narodowy "Bory Tucholskie" jest jednym z najmłodszych parków narodowych w Polsce. Utworzono go 1 lipca 1996 roku. Ochroną objęto powierzchnię 4 798 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3)

Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3) Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3) N301: Biologia molekularna i komórkowa biochemia biofizyka bioinformatyka i biologia obliczeniowa biologia molekularna

Bardziej szczegółowo

Czy uczymy, że sarna nie jest żoną jelenia?

Czy uczymy, że sarna nie jest żoną jelenia? Czy uczymy, że sarna nie jest żoną jelenia? Dr inż. Krzysztof Klimaszewski Warszawa, 10.09.2014 r. Projekt "O bioróżnorodności dla przyszłości - czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia" korzysta

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

XII Bałtycki Festiwal Nauki 20-25 maja 2014r Imprezy organizowane przez Wydział Biologii UG

XII Bałtycki Festiwal Nauki 20-25 maja 2014r Imprezy organizowane przez Wydział Biologii UG XII Bałtycki Festiwal Nauki 20-25 maja 2014r Imprezy organizowane przez Wydział Biologii UG Spacer z nietoperzami 20 maja 2014 r. (wtorek) dr Mateusz Ciechanowski, Martyna Jankowska-Jarek; UG, WB, Katedra

Bardziej szczegółowo

Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość

Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość Nr projektu : POKL.09.01.02-02-128/12 pt: Nasza szkoła-moja Przyszłość Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość Wstęp Coraz częściej pragniemy dalekich

Bardziej szczegółowo

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów Temat Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się Sposoby oddychania Sposoby rozmnażania się Bakterie a wirusy Protisty Glony przedstawiciele trzech królestw Wymagania na

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA W RAMACH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Charakter i cele proponowanych bloków tematycznych

BIOLOGIA W RAMACH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Charakter i cele proponowanych bloków tematycznych BIOLOGIA W RAMACH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Charakter i cele proponowanych bloków tematycznych Zróżnicowanie zagadnień jakimi zajmuje się biologia jest ogromne. Praktycznie trudno jest dzisiaj znaleźć taki

Bardziej szczegółowo

Relacje człowiek środowisko przyrodnicze

Relacje człowiek środowisko przyrodnicze 138 SPRAWDZIANY LEKCJI Sprawdzian z działu Relacje człowiek środowisko przyrodnicze Grupa I Zadanie 1 (0 4 p.) Każdemu terminowi przyporządkuj odpowiadającą mu definicję. 1. Zasoby przyrody A. Zasoby mające

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY PRZYRODZIE ZAWSZE SŁUŻY

PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY PRZYRODZIE ZAWSZE SŁUŻY PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY PRZYRODZIE ZAWSZE SŁUŻY Plan realizacji Programu ekozespołów Iga Borowicz, Ewa Oller, Katarzyna Romanowicz Przedszkole Miejskie Nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie 1 Jeżeli każdy

Bardziej szczegółowo

Misja Przyroda Zielone Szkoły w Parkach Narodowych

Misja Przyroda Zielone Szkoły w Parkach Narodowych Misja Przyroda Zielone Szkoły w Parkach Narodowych Międzynarodowa konferencja Razem ku zielonej przyszłości Fundusze Norweskie i EOG na rzecz edukacji ekologicznej 16.09.2015, WROCŁAW Konferencja finansowana

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i trenerów. Zbigniew Kaczkowski, Zuzanna Oleksińska

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i trenerów. Zbigniew Kaczkowski, Zuzanna Oleksińska Całkowity budżet projektu: 1 244 319 Koszt kwalifikowany: 1 011 069 Udział finansowy KE: 489 157 Udział finansowy NFOŚiGW: 451 612 Wkład własny beneficjentów: 303 550 (w tym udział finansowy WFOŚiGW: 1

Bardziej szczegółowo

Wycena zmian w zarządzaniu lasami

Wycena zmian w zarządzaniu lasami Wycena zmian w zarządzaniu lasami Mikołaj Czajkowski miq@wne.uw.edu.pl Pozaprodukcyjne funkcje lasów Pozaprodukcyjne funkcje lasów: Różnorodność biologiczna Rekreacja Retencja wody Funkcje glebotwórcze

Bardziej szczegółowo

Temat: Różnorodność gatunkowa w ekosystemie lasu i czynniki ją kształtjące

Temat: Różnorodność gatunkowa w ekosystemie lasu i czynniki ją kształtjące Rosła przy drodze wysoka topola, Cień swój rzucała na drogę, na pola, Szumiała listkami, wiosną się cieszyła, Zmęczonych przechodniów ramiona chłodziła. Rosła taka wyniosła, szumiąca, wspaniała, Ptak w

Bardziej szczegółowo

Uczeń potrafi. Dział Rozdział Temat lekcji

Uczeń potrafi. Dział Rozdział Temat lekcji Plan wynikowy z biologii- zakres podstawowy, dla klasy III LO i III i IV Technikum LO im.ks. Jerzego Popiełuszki oraz Technikum w Suchowoli Nauczyciel: Katarzyna Kotiuk Nr programu: DKOS-4015-5/02 Dział

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU

PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach rok szkolny / PROJEKT EDUKACYJNY PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU I Wstęp Świat wokół nas zmienia się bardzo szybko, a my żyjemy ciągłym pędzie.

Bardziej szczegółowo

,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI.

,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI. ,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI. (JAN PAWEŁ II) WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY NA RATUNEK ZIEMI KONKURS OBJĘTY

Bardziej szczegółowo

ZWIERZĘTA. z różnych stron ŚWIATA

ZWIERZĘTA. z różnych stron ŚWIATA ZWIERZĘTA z różnych stron ŚWIATA PROJEKT Projekt Nie znikaj poświęcony jest zagadnieniu bioróżnorodności. Choć słowo bioróżnorodność jest stosunkowo młode, to robi obecnie prawdziwą karierę. Niestety przyczyna

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ

PLAN DYDAKTYCZNY ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ PLAN DYDAKTYCZNY ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ EDUKACJA EKOLOGICZNA NA LEKCJACH BIOLOGII i GODZINIE WYCHOWAWCZEJ W KLASACH I i II TECHNIKUM i LICEUM ZAKRES PODSTAWOWY. 1.TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Podstawa

Bardziej szczegółowo

XIV Ogólnopolskie Dni Owada. Owady sprzymierzeńcy człowieka. 30 maj 1 czerwiec 2014. w budynku Wydziału Ogrodniczego. Al. 29-go Listopada 54

XIV Ogólnopolskie Dni Owada. Owady sprzymierzeńcy człowieka. 30 maj 1 czerwiec 2014. w budynku Wydziału Ogrodniczego. Al. 29-go Listopada 54 XIV Ogólnopolskie Dni Owada Owady sprzymierzeńcy człowieka 30 maj 1 czerwiec 2014 w budynku Wydziału Ogrodniczego Al. 29-go Listopada 54 31-425 Kraków Jednostki naukowo-badawcze biorące udział w Dniach

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Przyrody PAN na Festiwalu Nauki w Krakowie

Instytut Ochrony Przyrody PAN na Festiwalu Nauki w Krakowie Instytut Ochrony Przyrody PAN na Festiwalu Nauki w Krakowie Tegoroczny Festiwal Nauki odbywał się w dniach 20-23 maja, a jego głównym organizatorem był Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Podobnie jak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH w Nadleśnictwie Karnieszewice W czasie trwania wycieczek szkolnych obowiązują następujące zasady: I. Nauczyciel/opiekun grupy jest zobowiązany do: 1. zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Dbając o środowisko dbamy też o siebie

Dbając o środowisko dbamy też o siebie STREFA RUCHU Maciej Czerwiński +48 603 33 63 96 Ul. Bogusławskiego 14/22, 01-923 Warszawa +48 603 86 20 56 BIURO: CSN Szczęśliwice www.strefa-ruchu.pl ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa biuro@strefa-ruchu.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta dotycząca propozycji prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010 w SP 93 im. Tradycji Orła Białego

Oferta dotycząca propozycji prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010 w SP 93 im. Tradycji Orła Białego Oferta dotycząca propozycji prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010 w SP 93 im. Tradycji Orła Białego 1. Osoba prowadząca zajęcia: Renata Pochroń 2. Posiadane kwalifikacje do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć terenowych z przyrody klasa IV

Scenariusz zajęć terenowych z przyrody klasa IV Scenariusz zajęć terenowych z przyrody klasa IV Opracowała: Krystyna Adamczyk - nauczycielka przyrody Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Temat: Woda jako środowisko życia - wycieczka nad rzekę. Trasa wycieczki

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Gorczańskim Parku Narodowym teraźniejszość i przyszłość. Anna Kurzeja Zespół ds. Edukacji i Udostępniania Parku

Edukacja w Gorczańskim Parku Narodowym teraźniejszość i przyszłość. Anna Kurzeja Zespół ds. Edukacji i Udostępniania Parku Edukacja w Gorczańskim Parku Narodowym teraźniejszość i przyszłość Anna Kurzeja Zespół ds. Edukacji i Udostępniania Parku GORCE W 2004 r. GPN został włączony do sieci Natura 2000 jako Obszar Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 w terenie

Natura 2000 w terenie Antoni Marczewski Natura 2000 w terenie Fot. W. Stepaniuk Doświadczenia Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków OTOP Założone w 1991 Prawie 1000 ha rezerwatów, w których prowadzona jest czynna ochrona

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Biologicznych

Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych Interesujesz się... Biologia sp. biologia człowieka rozwojem biologicznym człowieka i jego ewolucją populacjami pradziejowymi biologicznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami

Bardziej szczegółowo

Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce

Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce Cel analizy: Uzyskanie odpowiedzi na pytania 1. Czy ogólne kształcenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY

PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY Danuta Rozmarynowska Gimnazjum Publiczne w Głuszycy PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY I. Wyjątki z rozporządzeń MENiS w sprawie programów nauczania.

Bardziej szczegółowo

W kręgu immunologii. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda Centrum Doskonałości: IMMUNE

W kręgu immunologii. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda Centrum Doskonałości: IMMUNE W kręgu immunologii Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda Centrum Doskonałości: IMMUNE http://www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław, ul. R. Weigla 12 Dojazd:

Bardziej szczegółowo

Manowo. Ośrodek Edukacji Ekologicznej Polskiego Związku Łowieckiego w Manowie

Manowo. Ośrodek Edukacji Ekologicznej Polskiego Związku Łowieckiego w Manowie Ośrodek Edukacji Ekologicznej Polskiego Związku Łowieckiego w Manowie Manowo 50 51 O ośrodku Lekcje przyrody prowadzone są zgodnie z hasłem Las poznać, to znaczy go zrozumieć. Dzieci i młodzież w niekonwencjonalny

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z PRZYRODY SZKOŁA PODSTAWOWA

KONKURS Z PRZYRODY SZKOŁA PODSTAWOWA KONKURS Z PRZYRODY SZKOŁA PODSTAWOWA Człowiek i jego środowisko". 1. Celem Konkursu Przyrodniczego jest: rozwijanie u uczniów zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych, rozbudzanie wrażliwości uczniów

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna. w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Dorota Borzyszkowska. Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r.

Oferta edukacyjna. w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Dorota Borzyszkowska. Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r. Oferta edukacyjna w Tucholskim Parku Krajobrazowym Dorota Borzyszkowska Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r. 36. 983 ha 11.323 ha 25.660 ha 2 PWR fot. Marcin Karasiński PWR fot. Marcin Karasiński PWR

Bardziej szczegółowo

Informacja o seminarium licencjackim z zakresu meteorologii i klimatologii w ramach studiów I stopnia Geografia

Informacja o seminarium licencjackim z zakresu meteorologii i klimatologii w ramach studiów I stopnia Geografia WYDZIAŁ BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII INSTYTUT GEOGRAFII Informacja o seminarium licencjackim z zakresu meteorologii i klimatologii w ramach studiów I stopnia Geografia KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII

Bardziej szczegółowo

VIII Bałtycki Festiwal Nauki Koło Studentów Biotechnologii PG

VIII Bałtycki Festiwal Nauki Koło Studentów Biotechnologii PG VIII Bałtycki Festiwal Nauki Koło Studentów Biotechnologii PG W ramach tegorocznego Bałtyckiego Festiwalu Nauki, który odbył się w dniach od 27 do 29 maja 2010 roku członkowie Koła Studentów Biotechnologii

Bardziej szczegółowo

Działania NFOŚiGW dla ochrony bioróżnorodności na przykładzie wybranych projektów z zakresu ochrony przyrody

Działania NFOŚiGW dla ochrony bioróżnorodności na przykładzie wybranych projektów z zakresu ochrony przyrody Działania NFOŚiGW dla ochrony bioróżnorodności na przykładzie wybranych projektów z zakresu ochrony przyrody Leszek Jóskowiak p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody Poznań, 25 listopada 2010 r. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

OFERTA EDUKACYJNA Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego WPK.410-01/15 Kościerzyna, 05.01.2015r. Dyrektorzy i nauczyciele Szkół powiatu kościerskiego OFERTA EDUKACYJNA Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego Zapraszamy Państwa do udziału w zajęciach z edukacji przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2015/16 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY Program ten jest przeznaczony dla uczniów II etapu edukacji szkolnej. Główne załoŝenia programu: kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieŝy do

Bardziej szczegółowo

Aby chronic trzeba poznać

Aby chronic trzeba poznać Szkolne Koło LOP przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce Aby chronic trzeba poznać Główne założenia programu działalności koła: pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZOFII GRZYBOWSKIEJ W STRASZOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZOFII GRZYBOWSKIEJ W STRASZOWIE Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZOFII GRZYBOWSKIEJ W STRASZOWIE STRASZÓW 70 97 340 ROZPRZA TEL/FAX 044 6158014 E-mail : sp.straszow@wp.pl DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

IX Edycja Projektu. Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci 2013/14. Opracowała: Magdalena Benedikt

IX Edycja Projektu. Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci 2013/14. Opracowała: Magdalena Benedikt IX Edycja Projektu Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci 2013/14 Opracowała: Magdalena Benedikt Motyw przewodni projektu: Elektryzujący problem Celem działań było: Kształtowanie właściwych postaw ekologicznych.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Edukacja ekologiczna w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Edukacja ekologiczna w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Ryki, dnia 25.06.2013 r. Opis działań: Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Edukacja ekologiczna w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Zadanie zostało zrealizowane w terminie od

Bardziej szczegółowo

Ogród Botaniczny i Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ogród Botaniczny i Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Ogród Botaniczny i Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Biologii Środowiska Al. Ossolińskich 12, 85-093 Bydgoszcz e-mail: knp.ukw@gmail.com, http:/www.knp.ukw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ROLA BIORÓŻNORODNOŚCI W SIECI POKARMOWEJ autor: Magdalena Szewczyk

ROLA BIORÓŻNORODNOŚCI W SIECI POKARMOWEJ autor: Magdalena Szewczyk ROLA BIORÓŻNORODNOŚCI W SIECI POKARMOWEJ autor: Magdalena Szewczyk Cel zajęć: Cele operacyjne: Uczeń: potrafi stworzyć sieć troficzną i łańcuch pokarmowy, umie powiązać ze sobą różne elementy środowiska,znaleźć

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody. Test podsumowujący rozdział III. Wersja A

Ochrona przyrody. Test podsumowujący rozdział III. Wersja A ..................................... Imię i nazwisko Wersja A Test podsumowujący rozdział III Ochrona przyrody.............................. Data Klasa oniższy test składa się z 15 zadań. rzy każdym poleceniu

Bardziej szczegółowo

CZŁOwiek środowisko integracja

CZŁOwiek środowisko integracja CZŁOwiek środowisko integracja Aktywna edukacja na obszarach chronionych Materiały szkoleniowe dla nauczycieli - 1 - Autorzy: Monika krauze wioletta Leszczyńska Michał Leszczyński Anna Makowska katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zróbmy to dla Wisły ZRÓBMY TO DLA WISŁY

Zróbmy to dla Wisły ZRÓBMY TO DLA WISŁY ZRÓBMY TO DLA WISŁY Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej od dnia 01 października 2010r. realizowało projekt Zróbmy to dla Wisły finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1 IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Komunikat nr 1 IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Komunikat nr 1 IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Różnorodność biologiczna od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko eksperyment edukacja BIAŁYSTOK, 3-4 września 2015 r. ORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

Rozwój bazy ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie" przy Nadleśnictwie Maskulińskie - Etap I

Rozwój bazy ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Mazurskie przy Nadleśnictwie Maskulińskie - Etap I Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny według kryteriów selekcji przedsięwzięć, które wpłynęły w ramach II Konkursu na realizację zadań dotyczących II tematyki konkursowej pn."utrzymanie bogactwa różnorodności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ, DYDATKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ na rok szkolny 2013/2014

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ, DYDATKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ na rok szkolny 2013/2014 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ, DYDATKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ na rok szkolny 2013/2014 Plan pracy wychowawczo dydaktyczno opiekuńczej opracowano na podstawie: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona Przyrody Protection of Nature Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Małgorzata Kłyś Zespół dydaktyczny dr Anna Chrzan, dr Małgorzata Kłyś Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z biologii - klasa III gimnazjum

Szczegółowe kryteria oceniania z biologii - klasa III gimnazjum Szczegółowe kryteria oceniania z biologii - klasa III gimnazjum Temat lekcji Ekologia a ochrona i ochrona Czym jest gatunek? Jakie czynniki ograniczają rozmieszczenie organizmów? Przegląd wybranych gatunków

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. 5. Program

PLAN PRACY. 5. Program 1 PLAN PRACY Z DZIEĆMI KLAS I - VI NA "ZIELONEJ SZKOLE " W JANTARZE W RAMACH SKRÓCONEGO TURNUSU DYDAKTYCZNO WYPOCZYNKOWEGO UWZGLĘDNIAJĄCY PROFILAKTYKĘ ZDROWOTNĄ I EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ W DNIACH 10. 06.

Bardziej szczegółowo

Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 województwo małopolskie

Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 województwo małopolskie Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 województwo małopolskie Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone metodą projektu w grupie dzieci 6 letnich Motylki

Zajęcia prowadzone metodą projektu w grupie dzieci 6 letnich Motylki Zajęcia prowadzone metodą projektu w grupie dzieci 6 letnich Motylki Październik 2014 rok Nauczyciel realizujący: I. Piaskowska Cele ogólne: Tworzenie warunków do poznania ekosystemu wodnego oraz znaczenia

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Różnorodność biologiczna od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów BIAŁYSTOK, 12-13 września 2014 r. ORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI:

KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI: KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI: 1. Szczeble organizacji materii żywej (komórki, tkanki roślinne i zwierzęce, narządy i układy narządów). 2. Budowa chemiczna

Bardziej szczegółowo

POIS.05.03.00-00-284/10

POIS.05.03.00-00-284/10 Walory krajobrazowe Małgorzata Strzyż Anna Świercz Piotr Czernecki Rafał Kozieł POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033,

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom pierwszy

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom pierwszy Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom pierwszy Sylabus modułu: Techniki mikroskopowe modułu: 1BL_49 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Ewa

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU Ochrona Środowiska I stopnia Studia stacjonarne

KARTA KURSU Ochrona Środowiska I stopnia Studia stacjonarne KARTA KURSU Ochrona Środowiska I stopnia Studia stacjonarne Nazwa Nazwa w j. ang. Parazytologia Parasitology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Magdalena Nowak-Chmura Zespół dydaktyczny Dr Magdalena

Bardziej szczegółowo

PRZYRODNICZE AZYLE W MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH RAPORT NR 11. Rola martwego drewna.

PRZYRODNICZE AZYLE W MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH RAPORT NR 11. Rola martwego drewna. 11. Rola martwego drewna W celu przybliżenia dzieciom pojęcia martwego drzewa nauczycielki z przedszkola nr 16 w Koszalinie zorganizowały wycieczkę autokarową do lasu, podejmując współpracę z Nadleśnictem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS II PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LEŚNICY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS II PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LEŚNICY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS II PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LEŚNICY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Przedmiot Temat projektu edukacyjnego Opiekun 1. W kręgu kultury starożytnej. Tragedia i teatr

Bardziej szczegółowo

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie www.sibg.org.pl Nasi członkowie: Województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Rodzaj działania Tytuł, prowadzący Lokalizacja Godzina Rejestracja Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Kraków-Mydlniki, ul. Balicka 253 Hasło programu: Współczesne narzędzia geodety GRA TERENOWA Gra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podstawowym zadaniem Wydziału jest

Bardziej szczegółowo

2.2.6. Wskaźnik opisowy W10 Śmieci w morzu

2.2.6. Wskaźnik opisowy W10 Śmieci w morzu Raport do Komisji Europejskiej dot. Wstępnej oceny stanu środowiska morskiego 133 2.2.6. Wskaźnik opisowy W10 Śmieci w morzu W10: Właściwość ani ilość znajdujących się w wodzie morskiej nie powodują szkód

Bardziej szczegółowo

- Wizyta w zoo i akwarium przyczynia się do wzrostu zrozumienia różnorodności biologicznej i poznania sposobów jej ochrony;

- Wizyta w zoo i akwarium przyczynia się do wzrostu zrozumienia różnorodności biologicznej i poznania sposobów jej ochrony; CZY WIZYTA W ZOO MA WPŁYW NA POZIOM WIEDZY ZWIEDZAJĄCYCH DOTYCZĄCEJ POJĘCIA BIORÓŻNORODNOŚCI? STRESZCZENIE BADANIA WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) Różnorodnośd biologiczna (bioróżnorodnośd)

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016)

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) Malarz R., Więckowski M., Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012 (numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AUTORSKI PROGRAM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA STOKROTKA W GOLENIOWIE PRZYJACIELE PRZYRODY 2014/2015

HARMONOGRAM AUTORSKI PROGRAM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA STOKROTKA W GOLENIOWIE PRZYJACIELE PRZYRODY 2014/2015 HARMONOGRAM AUTORSKI PROGRAM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA STOKROTKA W GOLENIOWIE PRZYJACIELE PRZYRODY 2014/2015 AUTOR: MONIKA KATARZYNA JARUTA MIESIĄC FORMA REALIZACJI CELE OSOBY REALIZUJĄCE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

Geografia turystyczna - Część I - Walory turystyczne środowiska przyrodniczego Polski. Temat : Ogrody botaniczne i zoologiczne w Polsce.

Geografia turystyczna - Część I - Walory turystyczne środowiska przyrodniczego Polski. Temat : Ogrody botaniczne i zoologiczne w Polsce. Geografia turystyczna - Część I - Walory turystyczne środowiska przyrodniczego Polski. Temat : Ogrody botaniczne i zoologiczne w Polsce. Ogród botaniczny to urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Dlaczego człowiek tworzy parki narodowe? Jakie formy prawnej ochrony przyrody, stosowane są w naszym kraju. Które z tych form dają możliwość

Dlaczego człowiek tworzy parki narodowe? Jakie formy prawnej ochrony przyrody, stosowane są w naszym kraju. Które z tych form dają możliwość Dlaczego człowiek tworzy parki narodowe? Jakie formy prawnej ochrony przyrody, stosowane są w naszym kraju. Które z tych form dają możliwość zachowania naturalnych krajobrazów dla następnych pokoleń? Omawialiśmy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Leśnego Centrum Informacji. Damian Korzybski, Marcin Mionskowski Instytut Badawczy Leśnictwa

Bazy danych Leśnego Centrum Informacji. Damian Korzybski, Marcin Mionskowski Instytut Badawczy Leśnictwa Bazy danych Leśnego Centrum Informacji Damian Korzybski, Marcin Mionskowski Instytut Badawczy Leśnictwa VII Krajowa Konferencja Naukowa INFOBAZY 2014; Gdańsk; 8-10.09. 2014 Lasy w Polsce http://www.piensk.wroclaw.lasy.gov.pl/lesnictwo-ostep

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie.

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Łąki Nowohuckie Mapa Łąk Nowohuckich, na której niebieską linią zaznaczona jest trasa ścieżki dydaktycznej. Łąki Nowohuckie Łąki Nowohuckie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 1 Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne Moduł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu pt. Trzymaj Formę w Gimnazjum Nr 1 w Żywcu w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z realizacji programu pt. Trzymaj Formę w Gimnazjum Nr 1 w Żywcu w roku szkolnym 2014/2015 Sprawozdanie z realizacji programu pt. Trzymaj Formę w Gimnazjum Nr 1 w Żywcu w roku szkolnym 2014/2015 Celem programu była promocja zasad aktywnego stylu życia z wykorzystaniem zbilansowanej diety, a

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 258 15110 Poz. 1549 1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych

Bardziej szczegółowo

Jeziora w województwie pomorskim. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Agnieszka Wojtach 06.11.2013

Jeziora w województwie pomorskim. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Agnieszka Wojtach 06.11.2013 Jeziora w województwie pomorskim Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Agnieszka Wojtach 06.11.2013 Plan prezentacji 1. Jeziorność Europy i Polski 2. Województwo pomorskie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat konieczny( 2) podstawowy (3) rozszerzający(4) Opracowała mgr Agnieszka Para dopełniający(5)

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci Program zajęć w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w dniu 2-6.03.2015 r.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci Program zajęć w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w dniu 2-6.03.2015 r. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci Program zajęć w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w dniu 2-6032015 r Za organizację zajęć odpowiedzialna dr hab Anna Wasik tel 58 92 227 2032014 PREZENTACJA IBD dla

Bardziej szczegółowo

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE OPIEKUNOWIE OTRZYMAJĄ ZAKWATEROWANIE W APARTAMENTACH DE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: Przyroda Klasa: IV Imię i nazwisko nauczyciela: Sandra Solińska Opis wymagań edukacyjnych Celująca: planuje i przeprowadza doświadczenia i obserwacje przyrodnicze,

Bardziej szczegółowo