Przedmiot/moduł. Estetyka kompozycji w kulturze. europejskiej Technologie informacyjne w ochronie. środowiska. Biochemia i podstawy badań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiot/moduł. Estetyka kompozycji w kulturze. europejskiej Technologie informacyjne w ochronie. środowiska. Biochemia i podstawy badań"

Transkrypt

1 W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 Matryca wypełnienia efektów kształcenia:wiedza ochrona środowiska studia pierwszego stopnia OS_S1_001 Biologia - Zoologia 1 2 OS_S1_002 Chemia 1 1 OS_S1_003 Fizyka 2 1 OS_S1_004 Język obcy 1 - j. angielski OS_S1_005 Język obcy 1 - j. niemiecki OS_S1_006 Język obcy 1 - j. rosyjski OS_S1_007 Język obcy 1 - j. francuski OS_S1_008 Meteorologia i klimatologia 1 3 OS_S1_009 Propedeutyka ochrony środowiska 1 2 OS_S1_010 Etyka OS_S1_011 Socjologia OS_S1_012 Ekonomia OS_S1_013 Filozofia 2 OS_S1_014 Współczesne społeczeństwa 1 Estetyka kompozycji w kulturze OS_S1_015 europejskiej Technologie informacyjne w ochronie OS_S1_016 środowiska OS_S1_017 Wychowanie fizyczne 1 OS_S1_018 Inżynieria procesowa 3 OS_S1_019 Matematyka OS_S1_020 Biologia - Botanika OS_S1_021 Ochrona przyrody OS_S1_022 Zrównoważony rozwój OS_S1_023 Ekologia ogólna 3 3 OS_S1_024 Wychowanie fizyczne 2 OS_S1_025 BHP i Ergonomia 1 3 OS_S1_026 Język obcy 2 - j. angielski OS_S1_027 Język obcy 2 - j. niemiecki OS_S1_028 Język obcy 2 - j. rosyjski OS_S1_029 Język obcy 2 - j. francuski OS_S1_030 Mikrobiologia 1 Biochemia i podstawy badań OS_S1_031 laboratoryjnych 2 OS_S1_032 Higiena środowiska 3 1 OS_S1_033 Leśnictwo i łowiectwo OS_S1_034 Grafika inżynierska 1 OS_S1_035 Podstawy produkcji roślinnej 2 2 OS_S1_036 Język obcy 3 - j. angielski OS_S1_037 Język obcy 3 - j. niemiecki OS_S1_038 Język obcy 3 - j. rosyjski OS_S1_039 Język obcy 3 - j. francuski OS_S1_040 Hydrologia OS_S1_041 Zarządzanie zasobami środowiska OS_S1_042 Monitoring środowiska 2 2 OS_S1_043 Bioindykacja 2 3 OS_S1_044 Degradacja i rekultywacja Techniki odnowy środowisk lądowych OS_S1_045 Język obcy 4 - j. angielski OS_S1_046 Język obcy 4 - j. niemiecki OS_S1_047 Język obcy 4 - j. rosyjski OS_S1_048 Język obcy 4 - j. francuski Geologia, geomorfologia i OS_S1_049 gleboznawstwo OS_S1_050 Hydrobiologia 2 2 OS_S1_051 Podstawy produkcji zwierzęcej 2 1 OS_S1_052 Genetyka środowiskowa 2 2 OS_S1_053 Biologia molekularna 2 1 liczby określają stopień, w jakim efekty kształcenia modułu odpowiadają poszczególnym efektom kierunkowym 1/9

2 W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 Matryca wypełnienia efektów kształcenia:wiedza ochrona środowiska studia pierwszego stopnia OS_S1_054 Ekonomika ochrony środowiska OS_S1_055 Fakultet językowy - j angielski OS_S1_056 Fakultet językowy - j niemiecki OS_S1_057 Fakultet językowy - j rosyjski OS_S1_058 Fakultet językowy - j francuski OS_S1_059 Ochrona zasobów genetycznych OS_S1_060 Żywienie a środowisko 2 3 OS_S1_061 Przedmiot ogólnouczelniany OS_S1_062 Biogeografia 2 2 OS_S1_063 Ekologia i architektura krajobrazu 2 3 OS_S1_064 Geodezja i kartografia 1 1 OS_S1_065 Ocena oddziaływania na środowisko OS_S1_066 Praktyka zawodowa - 6 tygodni OS_S1_067 Seminarium dyplomowe w tym 2 godz. przysposobienia bibliotecznego OS_S1_068 Technologie bioenergetyczne OS_S1_069 Teledetekcja i GIS 1 1 OS_S1_070 Ochrona własności intelektualnej 1 OS_S1_071 Prawo w ochronie środowiska 3 OS_S1_072 Seminarium dyplomowe 2 OS_S1_073 Sozotechnika 3 2 OS_S1_074 Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy Ochrona różnorodności biologicznej i OS_S1_075 krajobrazowej OS_S1_076 Rewaloryzacja krajobrazu 3 2 Techniki komputerowe w projektowaniu OS_S1_077 krajobrazu 3 2 OS_S1_084 Zoocenozy 1 1 OS_S1_085 Ekologia populacji OS_S1_078 Geografia krajobrazu OS_S1_079 Ornitologia 1 2 OS_S1_080 Studia architektoniczno - krajobrazowe OS_S1_081 Ekologia krajobrazów hydrogenicznych OS_S1_082 Studia ekologiczno - krajobrazowe OS_S1_083 Wykład monograficzny 2 OS_S1_086 Monitoring populacji OS_S1_087 Restytucja zwierząt OS_S1_088 Genetyka populacji 1 1 OS_S1_089 Ekologia behawioralna 1 2 OS_S1_090 Ekologizacja leśnictwa OS_S1_091 Ornitologia OS_S1_092 Mechanizmy behawioralne OS_S1_093 Bioakustyka OS_S1_094 Zadrzewienia i zalesienia w agrocenozach OS_S1_095 Antropogeniczne zmiany środowiskowe OS_S1_096 Podstawy produkcji żywności 2 Regulacje prawne i zasady rolnictwa OS_S1_097 ekologicznego 2 1 Ekologiczna produkcja zbóż i roślin OS_S1_098 okopowych OS_S1_099 Polityka rolna UE 2 2 OS_S1_100 Ekologiczna produkcja owoców i warzyw OS_S1_101 Zanieczyszczenia żywności 2 2 OS_S1_102 Produkcja mleka systemem ekologicznym liczby określają stopień, w jakim efekty kształcenia modułu odpowiadają poszczególnym efektom kierunkowym 2/9

3 W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 Matryca wypełnienia efektów kształcenia:wiedza ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Produkty ekologiczne drobnego OS_S1_103 inwentarza 1 1 Programy rolno - środowiskowe i OS_S1_104 doradztwo ekologiczne 1 Produkcja zwierząt rzeźnych metodami OS_S1_105 ekologicznymi 2 1 OS_S1_106 Dziczyzna jako źródło żywności OS_S1_107 Systemy kontroli jakości 1 OS_S1_108 Rynek żywności ekologicznej OS_S1_109 Wykład monograficzny I 1 2 OS_S1_110 Wykład monograficzny II 2 OS_S1_111 Bromatologia w ochronie środowiska 2 OS_S1_112 Toksykologia żywności 1 1 OS_S1_113 Higiena żywności i żywienia OS_S1_114 Mutageneza środowiskowa 1 OS_S1_115 Analityka w ochronie środowiska 2 2 OS_S1_116 Ekologiczne żywienie ludzi i zwierząt OS_S1_117 Hydrogenika OS_S1_118 Bezkręgowce jako zagrożenie środowiska 3 2 OS_S1_119 Antropogeniczne zmiany środowiskowe OS_S1_120 Wykład monograficzny Is 3 2 OS_S1_121 Wykład monograficzny Iis OS_S1_122 Wykład monograficzny III 3 3 OS_S1_123 Ewolucja środowiska przyrodniczego 1 1 Funkcjonowanie systemów OS_S1_124 mokradłowych OS_S1_125 Gospodarka wodna 1 1 OS_S1_126 Ekologia drobnych zbiorników wodnych OS_S1_127 Ekologia mikroorganizmów wodnych 1 2 OS_S1_128 Rekonstrukcja przeszłości jezior 3 3 OS_S1_129 Ekosystemy wodne świata OS_S1_130 Wody podziemne OS_S1_131 Biocenozy wodne i interakcje troficzne 3 3 OS_S1_132 Geomorfologia zlewni z elementami GIS 1 liczby określają stopień, w jakim efekty kształcenia modułu odpowiadają poszczególnym efektom kierunkowym 3/9

4 U01 U02 U03 U04 U05 U06 U07 U08 U09 U10 U11 U12 U13 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: umiejętności ochrona środowiska, studia pierwszego stopnia OS_S1_001 Biologia - Zoologia OS_S1_002 Chemia 1 1 OS_S1_003 Fizyka 2 1 OS_S1_004 Język obcy 1 - j. angielski 2 OS_S1_005 Język obcy 1 - j. niemiecki 2 OS_S1_006 Język obcy 1 - j. rosyjski 2 OS_S1_007 Język obcy 1 - j. francuski 2 OS_S1_008 Meteorologia i klimatologia 2 3 OS_S1_009 Propedeutyka ochrony środowiska 1 2 OS_S1_010 Etyka OS_S1_011 Socjologia OS_S1_012 Ekonomia 2 OS_S1_013 Filozofia 2 2 OS_S1_014 Współczesne społeczeństwa OS_S1_015 Estetyka kompozycji w kulturze europejskiej OS_S1_016 Technologie informacyjne w ochronie środowiska OS_S1_017 Wychowanie fizyczne 1 OS_S1_018 Inżynieria procesowa OS_S1_019 Matematyka OS_S1_020 Biologia - Botanika 1 OS_S1_021 Ochrona przyrody 2 2 OS_S1_022 Zrównoważony rozwój 1 2 OS_S1_023 Ekologia ogólna 2 2 OS_S1_024 Wychowanie fizyczne 2 OS_S1_025 BHP i Ergonomia 1 OS_S1_026 Język obcy 2 - j. angielski 2 OS_S1_027 Język obcy 2 - j. niemiecki 2 OS_S1_028 Język obcy 2 - j. rosyjski 2 OS_S1_029 Język obcy 2 - j. francuski 2 OS_S1_030 Mikrobiologia 1 OS_S1_031 Biochemia i podstawy badań laboratoryjnych 2 2 OS_S1_032 Higiena środowiska 2 1 OS_S1_033 Leśnictwo i łowiectwo 2 1 OS_S1_034 Grafika inżynierska OS_S1_035 Podstawy produkcji roślinnej 2 OS_S1_036 Język obcy 3 - j. angielski 2 OS_S1_037 Język obcy 3 - j. niemiecki 2 OS_S1_038 Język obcy 3 - j. rosyjski 2 OS_S1_039 Język obcy 3 - j. francuski 2 OS_S1_040 Hydrologia OS_S1_041 Zarządzanie zasobami środowiska 1 3 OS_S1_042 Monitoring środowiska 2 1 OS_S1_043 Bioindykacja 2 2 OS_S1_044 Degradacja i rekultywacja Techniki odnowy środowisk lądowych OS_S1_045 Język obcy 4 - j. angielski 2 OS_S1_046 Język obcy 4 - j. niemiecki 2 OS_S1_047 Język obcy 4 - j. rosyjski 2 OS_S1_048 Język obcy 4 - j. francuski 2 OS_S1_049 Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo 1 1 OS_S1_050 Hydrobiologia 2 1 OS_S1_051 Podstawy produkcji zwierzęcej 1 2 OS_S1_052 Genetyka środowiskowa 3 3 OS_S1_053 Biologia molekularna 1 OS_S1_054 Ekonomika ochrony środowiska 2 1 OS_S1_055 Fakultet językowy - j angielski 2 OS_S1_056 Fakultet językowy - j niemiecki 2 OS_S1_057 Fakultet językowy - j rosyjski 2 OS_S1_058 Fakultet językowy - j francuski 2 liczby określają stopień, w jakim efekty kształcenia modułu odpowiadają poszczególnym efektom kierunkowym 4/9

5 U01 U02 U03 U04 U05 U06 U07 U08 U09 U10 U11 U12 U13 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: umiejętności ochrona środowiska, studia pierwszego stopnia OS_S1_059 Ochrona zasobów genetycznych OS_S1_060 Żywienie a środowisko OS_S1_061 Przedmiot ogólnouczelniany OS_S1_062 Biogeografia 2 2 OS_S1_063 Ekologia i architektura krajobrazu OS_S1_064 Geodezja i kartografia 2 OS_S1_065 Ocena oddziaływania na środowisko OS_S1_066 Praktyka zawodowa - 6 tygodni OS_S1_067 Seminarium dyplomowe w tym 2 godz. przysposobienia bibliotecznego 1 OS_S1_068 Technologie bioenergetyczne OS_S1_069 Teledetekcja i GIS 1 3 OS_S1_070 Ochrona własności intelektualnej OS_S1_071 Prawo w ochronie środowiska 1 OS_S1_072 Seminarium dyplomowe 2 2 OS_S1_073 Sozotechnika OS_S1_074 Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy OS_S1_075 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej OS_S1_076 Rewaloryzacja krajobrazu 3 2 OS_S1_077 Techniki komputerowe w projektowaniu krajobrazu OS_S1_084 Zoocenozy 1 3 OS_S1_085 Ekologia populacji 1 1 OS_S1_078 Geografia krajobrazu 1 1 OS_S1_079 Ornitologia 2 3 OS_S1_080 Studia architektoniczno - krajobrazowe OS_S1_081 Ekologia krajobrazów hydrogenicznych OS_S1_082 Studia ekologiczno - krajobrazowe OS_S1_083 Wykład monograficzny 2 1 OS_S1_086 Monitoring populacji OS_S1_087 Restytucja zwierząt OS_S1_088 Genetyka populacji 1 OS_S1_089 Ekologia behawioralna 1 2 OS_S1_090 Ekologizacja leśnictwa OS_S1_091 Ornitologia OS_S1_092 Mechanizmy behawioralne 1 2 OS_S1_093 Bioakustyka OS_S1_094 Zadrzewienia i zalesienia w agrocenozach OS_S1_095 Antropogeniczne zmiany środowiskowe 2 OS_S1_096 Podstawy produkcji żywności 1 Regulacje prawne i zasady rolnictwa OS_S1_097 ekologicznego OS_S1_098 Ekologiczna produkcja zbóż i roślin okopowych 3 OS_S1_099 Polityka rolna UE 1 OS_S1_100 Ekologiczna produkcja owoców i warzyw 3 OS_S1_101 Zanieczyszczenia żywności 1 2 OS_S1_102 Produkcja mleka systemem ekologicznym 3 OS_S1_103 Produkty ekologiczne drobnego inwentarza 1 1 Programy rolno - środowiskowe i doradztwo OS_S1_104 ekologiczne 1 Produkcja zwierząt rzeźnych metodami OS_S1_105 ekologicznymi 1 2 OS_S1_106 Dziczyzna jako źródło żywności OS_S1_107 Systemy kontroli jakości 2 OS_S1_108 Rynek żywności ekologicznej 1 2 OS_S1_109 Wykład monograficzny I 1 OS_S1_110 Wykład monograficzny II 1 OS_S1_111 Bromatologia w ochronie środowiska 2 2 OS_S1_112 Toksykologia żywności 2 2 OS_S1_113 Higiena żywności i żywienia 2 2 OS_S1_114 Mutageneza środowiskowa 1 liczby określają stopień, w jakim efekty kształcenia modułu odpowiadają poszczególnym efektom kierunkowym 5/9

6 U01 U02 U03 U04 U05 U06 U07 U08 U09 U10 U11 U12 U13 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: umiejętności ochrona środowiska, studia pierwszego stopnia OS_S1_115 Analityka w ochronie środowiska OS_S1_116 Ekologiczne żywienie ludzi i zwierząt OS_S1_117 Hydrogenika OS_S1_118 Bezkręgowce jako zagrożenie środowiska 2 2 OS_S1_119 Antropogeniczne zmiany środowiskowe 2 2 OS_S1_120 Wykład monograficzny Is 2 2 OS_S1_121 Wykład monograficzny Iis 2 OS_S1_122 Wykład monograficzny III 2 2 OS_S1_123 Ewolucja środowiska przyrodniczego 1 OS_S1_124 Funkcjonowanie systemów mokradłowych OS_S1_125 Gospodarka wodna 1 OS_S1_126 Ekologia drobnych zbiorników wodnych 2 2 OS_S1_127 Ekologia mikroorganizmów wodnych 1 2 OS_S1_128 Rekonstrukcja przeszłości jezior 3 3 OS_S1_129 Ekosystemy wodne świata 1 1 OS_S1_130 Wody podziemne OS_S1_131 Biocenozy wodne i interakcje troficzne OS_S1_132 Geomorfologia zlewni z elementami GIS 2 liczby określają stopień, w jakim efekty kształcenia modułu odpowiadają poszczególnym efektom kierunkowym 6/9

7 K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 OS_S1_001 Biologia - Zoologia 2 2 OS_S1_002 Chemia 1 1 OS_S1_003 Fizyka 1 OS_S1_004 Język obcy 1 - j. angielski 2 OS_S1_005 Język obcy 1 - j. niemiecki 2 OS_S1_006 Język obcy 1 - j. rosyjski 2 OS_S1_007 Język obcy 1 - j. francuski 2 OS_S1_008 Meteorologia i klimatologia 2 3 OS_S1_009 Propedeutyka ochrony środowiska 1 2 OS_S1_010 Etyka 2 1 OS_S1_011 Socjologia OS_S1_012 Ekonomia 2 2 OS_S1_013 Filozofia OS_S1_014 Współczesne społeczeństwa 1 OS_S1_015 Estetyka kompozycji w kulturze europejskiej 1 1 OS_S1_016 Technologie informacyjne w ochronie środowiska OS_S1_017 Wychowanie fizyczne 1 1 OS_S1_018 Inżynieria procesowa 1 2 OS_S1_019 Matematyka 1 1 OS_S1_020 Biologia - Botanika 1 1 OS_S1_021 Ochrona przyrody 2 2 OS_S1_022 Zrównoważony rozwój 1 3 OS_S1_023 Ekologia ogólna 2 2 OS_S1_024 Wychowanie fizyczne 2 1 OS_S1_025 BHP i Ergonomia 1 1 OS_S1_026 Język obcy 2 - j. angielski 2 OS_S1_027 Język obcy 2 - j. niemiecki 2 OS_S1_028 Język obcy 2 - j. rosyjski 2 OS_S1_029 Język obcy 2 - j. francuski 2 OS_S1_030 Mikrobiologia 1 1 OS_S1_031 Biochemia i podstawy badań laboratoryjnych 2 2 OS_S1_032 Higiena środowiska 2 OS_S1_033 Leśnictwo i łowiectwo 2 2 OS_S1_034 Grafika inżynierska OS_S1_035 Podstawy produkcji roślinnej 1 2 OS_S1_036 Język obcy 3 - j. angielski 2 OS_S1_037 Język obcy 3 - j. niemiecki 2 OS_S1_038 Język obcy 3 - j. rosyjski 2 OS_S1_039 Język obcy 3 - j. francuski 2 OS_S1_040 Hydrologia 1 OS_S1_041 Zarządzanie zasobami środowiska OS_S1_042 Monitoring środowiska 1 OS_S1_043 Bioindykacja 2 2 OS_S1_044 Degradacja i rekultywacja Techniki odnowy środowisk lądowych OS_S1_045 Język obcy 4 - j. angielski 2 OS_S1_046 Język obcy 4 - j. niemiecki 2 OS_S1_047 Język obcy 4 - j. rosyjski 2 OS_S1_048 Język obcy 4 - j. francuski 2 OS_S1_049 Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo 1 OS_S1_050 Hydrobiologia 1 OS_S1_051 Podstawy produkcji zwierzęcej 1 2 OS_S1_052 Genetyka środowiskowa OS_S1_053 Biologia molekularna 1 OS_S1_054 Ekonomika ochrony środowiska 2 2 OS_S1_055 Fakultet językowy - j angielski 2 OS_S1_056 Fakultet językowy - j niemiecki 2 OS_S1_057 Fakultet językowy - j rosyjski 2 OS_S1_058 Fakultet językowy - j francuski 2 liczby określają stopień, w jakim efekty kształcenia modułu odpowiadają poszczególnym efektom kierunkowym 7/9

8 K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 OS_S1_059 Ochrona zasobów genetycznych OS_S1_060 Żywienie a środowisko 1 1 OS_S1_061 Przedmiot ogólnouczelniany OS_S1_062 Biogeografia 3 2 OS_S1_063 Ekologia i architektura krajobrazu 1 2 OS_S1_064 Geodezja i kartografia 1 OS_S1_065 Ocena oddziaływania na środowisko 3 3 OS_S1_066 Praktyka zawodowa - 6 tygodni OS_S1_067 Seminarium dyplomowe w tym 2 godz. przysposobienia bibliotecznego 1 2 OS_S1_068 Technologie bioenergetyczne OS_S1_069 Teledetekcja i GIS 1 OS_S1_070 Ochrona własności intelektualnej OS_S1_071 Prawo w ochronie środowiska OS_S1_072 Seminarium dyplomowe 2 1 OS_S1_073 Sozotechnika 1 2 OS_S1_074 Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy 2 OS_S1_075 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej OS_S1_076 Rewaloryzacja krajobrazu 1 2 OS_S1_077 Techniki komputerowe w projektowaniu krajobrazu 1 1 OS_S1_084 Zoocenozy 1 2 OS_S1_085 Ekologia populacji OS_S1_078 Geografia krajobrazu 3 1 OS_S1_079 Ornitologia 1 2 OS_S1_080 Studia architektoniczno - krajobrazowe 2 1 OS_S1_081 Ekologia krajobrazów hydrogenicznych OS_S1_082 Studia ekologiczno - krajobrazowe 2 1 OS_S1_083 Wykład monograficzny OS_S1_086 Monitoring populacji 2 2 OS_S1_087 Restytucja zwierząt 2 2 OS_S1_088 Genetyka populacji 1 OS_S1_089 Ekologia behawioralna 1 OS_S1_090 Ekologizacja leśnictwa 2 1 OS_S1_091 Ornitologia OS_S1_092 Mechanizmy behawioralne 1 OS_S1_093 Bioakustyka 1 OS_S1_094 Zadrzewienia i zalesienia w agrocenozach 3 3 OS_S1_095 Antropogeniczne zmiany środowiskowe 2 2 OS_S1_096 Podstawy produkcji żywności 1 OS_S1_097 Regulacje prawne i zasady rolnictwa ekologicznego 1 2 OS_S1_098 Ekologiczna produkcja zbóż i roślin okopowych OS_S1_099 Polityka rolna UE 1 OS_S1_100 Ekologiczna produkcja owoców i warzyw 2 3 OS_S1_101 Zanieczyszczenia żywności 1 OS_S1_102 Produkcja mleka systemem ekologicznym 2 OS_S1_103 Produkty ekologiczne drobnego inwentarza 1 1 OS_S1_104 Programy rolno - środowiskowe i doradztwo ekologiczne 1 OS_S1_105 Produkcja zwierząt rzeźnych metodami ekologicznymi 1 2 OS_S1_106 Dziczyzna jako źródło żywności 2 1 OS_S1_107 Systemy kontroli jakości 2 3 OS_S1_108 Rynek żywności ekologicznej OS_S1_109 Wykład monograficzny I 2 1 OS_S1_110 Wykład monograficzny II OS_S1_111 Bromatologia w ochronie środowiska 2 2 OS_S1_112 Toksykologia żywności 1 1 OS_S1_113 Higiena żywności i żywienia 1 1 OS_S1_114 Mutageneza środowiskowa 2 OS_S1_115 Analityka w ochronie środowiska 1 2 OS_S1_116 Ekologiczne żywienie ludzi i zwierząt 2 3 OS_S1_117 Hydrogenika OS_S1_118 Bezkręgowce jako zagrożenie środowiska 1 2 OS_S1_119 Antropogeniczne zmiany środowiskowe liczby określają stopień, w jakim efekty kształcenia modułu odpowiadają poszczególnym efektom kierunkowym 8/9

9 K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 OS_S1_120 Wykład monograficzny Is 3 OS_S1_121 Wykład monograficzny Iis 1 OS_S1_122 Wykład monograficzny III 3 OS_S1_123 Ewolucja środowiska przyrodniczego 1 OS_S1_124 Funkcjonowanie systemów mokradłowych 2 OS_S1_125 Gospodarka wodna 1 1 OS_S1_126 Ekologia drobnych zbiorników wodnych 1 OS_S1_127 Ekologia mikroorganizmów wodnych 1 OS_S1_128 Rekonstrukcja przeszłości jezior 3 OS_S1_129 Ekosystemy wodne świata 1 OS_S1_130 Wody podziemne OS_S1_131 Biocenozy wodne i interakcje troficzne 3 3 OS_S1_132 Geomorfologia zlewni z elementami GIS 1 liczby określają stopień, w jakim efekty kształcenia modułu odpowiadają poszczególnym efektom kierunkowym 9/9

Tabela odniesień efektów kierunkowych do modułów kształcenia

Tabela odniesień efektów kierunkowych do modułów kształcenia Matryca wypełnienia efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Ochrona środowiska Poziom kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki OS_W01

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł. Biologia molekularna i podstawy

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł. Biologia molekularna i podstawy W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16 BI1s_001 Matematyka 1 2 BI1s_002

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł W0 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W0 W W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo, studia pierwszego stopnia 205/6 BZs_00 Chemia organiczna z elementami ogólnej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Ochrona Środowiska Studia inżynierskie- studia stacjonarne 2017/2018

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Ochrona Środowiska Studia inżynierskie- studia stacjonarne 2017/2018 PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Ochrona Środowiska Studia inżynierskie- studia stacjonarne 2017/2018 Semestr I Matematyka 15 45 Zo 3 Podstawy fizyki 15 45 Zo 3 Termodynamika 15 15 Z 2 Elektromagnetyzm

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu ochrona studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu ochrona studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

GODZINY Wychowanie fizyczne

GODZINY Wychowanie fizyczne YDZIAŁ HODOI I BIOOGII ZIERZĄT UNIERSYTET TECHNOOGICZNO - PRZYRODNICZY POZIOM STUDIÓ: FORMA STUDIÓ: SPECJANOŚ: PAN STUDIÓ NR I STUDIA PIERSZEGO STOPNIA (3,5-ETNIE INŻYNIERSKIE) OCHRONA ŚRODOISKA. OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Ochrona środowiska Specjalność:Ochrona środowiska Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska Numer modułu Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska MODUŁ ECTS Egz. Zal. R-m. Wyk. Ćw. Lab. Ćw. audyt. Ćw. ter. I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 w ć w ć w ć w ć w ć w ć w ć IS_01 Język obcy

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ECTS w semestrze Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ECTS w semestrze Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I II 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 296 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 136 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 (Po korekcie zatwierdzonej na posiedzeniu Rady ydziału w dniu 29.06.2011 r.) data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 112 1 2

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 270 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. (obowiązujący od roku 2011/2012)

PLAN STUDIÓW. (obowiązujący od roku 2011/2012) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Ochrony Śrowiska Kierunek: Ochrona śrowiska Studia stacjonarne PLAN STUDIÓW (zujący od roku 20/202) Tarnów 20 PWSZ

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Godz. ogółem Wykłady

Forma zaliczenia Godz. ogółem Wykłady Forma zaliczenia Godz. ogółem terenowe Tyg. wyk. Tyg. ćw. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek Leśnictwo studia niestacjonarne pierwszego stopnia specjalności: Gospodarka Leśna, Gospodarka Łowiecka, Ochrona

Bardziej szczegółowo

1 1 chemiczna BH1s_004 Genetyczne podstawy

1 1 chemiczna BH1s_004 Genetyczne podstawy Kod NazwaPl W0 W0 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W0 W W W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W0 W W W3 U0 U0 U03 BHs_00 Matematyka BHs_00 Fizyka techniczna BHs_003 Chemia i technologia chemiczna BHs_004 Genetyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. poziom 6

P l a n s t u d i ó w. poziom 6 Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ochrona Środowiska studia I st. inżynierskie

Kierunek: Ochrona Środowiska studia I st. inżynierskie Kierunek: Ochrona Środowiska studia I st. inżynierskie PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Moduł 1: Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Wychowanie fizyczne 2. Język obcy PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Moduł 2: Nauki

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: 1,semestr: 1

Rok studiów: 1,semestr: 1 Plan studiów na kierunku chrona środowiska (KS) Specjalność: Kształtowanie środowiska bowiązuje od cyklu: Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: bszary kształcenia: 2017Z gólnoakademicki Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: 1,semestr: 1

Rok studiów: 1,semestr: 1 Plan studiów na kierunku chrona środowiska (KS) Specjalność: Kształtowanie środowiska bowiązuje od cyklu: Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: bszary kształcenia: 208Z gólnoakademicki Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR IV GODZINY Technologie informacyjne-wykład P / S. zaliczeń. 4 2 pkt. ECTS 2

PLAN STUDIÓW NR IV GODZINY Technologie informacyjne-wykład P / S. zaliczeń. 4 2 pkt. ECTS 2 Pozycja planu WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. J. i J. ŚNIADECKICH w BYDGOSZCZY NAZWA PRZEDMIOTU POZIOM STUDIÓW: FORMA STUDIÓW: KIERUNEK: SPECJALNOŚĆ: Liczba

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 A 1 Botanika E 60 15 45 5 15 45 5 2 Zoologia E 60 15 45 5 15

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA (studia I stopnia)

OCHRONA ŚRODOWISKA (studia I stopnia) OCHRONA ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Specjalność: OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Semestr 1 1 O Język obcy 30 30 Z 2 0200-OS1-1JOBI 2 P Matematyka 15 15 30 Z 2 0200-OS1-1MST 3 P Fizyka 15 15 30 E 2

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Wydział: Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: Ochrona Środowiska Specjalność: Zarządzanie środowiskowe Typ: pierwszego stopnia : stacjonarne Rok akademicki: 205/206 Rok studiów: rok studentów wpisanych

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studiów WB-OiIŚP-O-I-S-15/16Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki kierunek: ochrona i inżynieria

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY DO WYBORU Lektorat z języka obcego Przedmioty dowolnego wyboru z całej oferty

PRZEDMIOTY DO WYBORU Lektorat z języka obcego Przedmioty dowolnego wyboru z całej oferty BIOTECHNOLOGIA I Rok I Biochemia 90 6 Biologia komórki 90 6 Chemia ogólna 90 6 Chemia organiczna 30 2 Ekologia z ochroną środowiska 30 2 Genetyka z inżynierią genetyczną 90 6 Informatyka 45 3 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC ĆW x 1 1 x. Lektorat języka nowożytnego 2 ZAL. OC ĆW. 30 x 30 2 x 2. EGZ.

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC ĆW x 1 1 x. Lektorat języka nowożytnego 2 ZAL. OC ĆW. 30 x 30 2 x 2. EGZ. O C H R O N A Ś R O D O W I S K A - I s t o p i e ń 1 Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC ĆW. 30 30 x 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 2 ZAL. OC ĆW. 30 x 30 2 x 2 Podstawy chemii 1 Podstawy chemii 2

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Godziny ogółem Wykłady

Forma zaliczenia Godziny ogółem Wykłady WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2017/2018, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 21 luty 2018r.

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studiów WB-OiIŚP-O-I-S-17/18Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki kierunek: ochrona i inżynieria

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny SEMESTR 1 1 Język obcy 30 - - 30 Z/O audytoryjne 2 2 Podstawy informatyki 15 5 Z/O 10 Z/O projektowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2017/2018, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 21 luty 2018r.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM POZIOM STUDIÓW: FORMA STUDIÓW: KIERUNEK: SPECJALNOŚĆ: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. J. i J. ŚNIADECKICH w BYDGOSZCZY

ZATWIERDZAM POZIOM STUDIÓW: FORMA STUDIÓW: KIERUNEK: SPECJALNOŚĆ: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. J. i J. ŚNIADECKICH w BYDGOSZCZY YDZIAŁ HODOI I BIOOGII ZIERZĄ UNIERSYE ECHNOOGICZNO-RZYRODNICZY OZIOM SUDIÓ: FORMA SUDIÓ: SECJANOŚ: AN SUDIÓ NR II SUDIA IERSZEGO SONIA (-ENIE INŻYNIERSKIE) OCHRONA ŚRODOISKA. OCHRONA ŚRODOISKA RZYRODNICZEGO.

Bardziej szczegółowo

NazwaPl. zwierząt. behawiorystyczny klientem Przedmiot humanist-społ: Psychologiczne. podstawy pracy z klientem. Kod

NazwaPl. zwierząt. behawiorystyczny klientem Przedmiot humanist-społ: Psychologiczne. podstawy pracy z klientem. Kod W0 W0 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W0 W W W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W0 W W W3 BZs_00 Język obcy Biologiczne mechanizmy zachowania się BZs_00 BZs_003 Wychowanie fizyczne BZs_004 Zoologia z ekologią BZs_005 Anatomia

Bardziej szczegółowo

Ogółem (godz.) Ćwiczenia (godz.) 2 Wychowanie fizyczne Z/O audytoryjne 1. 5 Podstawy informatyki Z/O 20 Z/O projektowe 2

Ogółem (godz.) Ćwiczenia (godz.) 2 Wychowanie fizyczne Z/O audytoryjne 1. 5 Podstawy informatyki Z/O 20 Z/O projektowe 2 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek Gospodarka Przestrzenna STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA specjalność: Rozwój regionalny Obowiązują od roku akademickiego 01/016 Zatwierdzony przez Komisję Dydaktyczną w dniu

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra WB-OiIŚP-O-I-S-18/19Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki kierunek: ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z Imię i Nazwisko... Nr albumu *.. Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 OŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Przedmiot humanistycznomenedżerski Technologie

Bardziej szczegółowo

kierunek: Biologia studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2014/2015 (I rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe

kierunek: Biologia studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2014/2015 (I rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe kierunek: Biologia studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2014/2015 (I rok) Zatwierdzono na Radzie Wydziału 16.06.2014 Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I rok II rok III rok 1 sem 2 sem

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Przyroda UwB I rok studiów 1. Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. Ergonomia i BHP (PO) 10 10 1 Z 3. Język obcy (PO) 30 30 2 Z 4. Chemia ogólna (PP) 30 30 60 4 E 5. Biologia komórki (PP) 15 15 30 2 E 6. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SĘ ROKU AKADEMCKM 2011/2012 (Po korekcie zatwierdzonej na posiedzeniu Rady ydziału w dniu 30.05.2012 r.) data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SD pieczęć i podpis

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny

Forma zaliczenia. Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny ogółem ogółem razem Forma zaliczenia wykłady ćwiczenia inne* Plan studiów na kierunku Leśnictwo, Specjalność: Ochrona zasobów leśnych, studia stopnia, stacjonarne Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne

Bardziej szczegółowo

kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Studia inżynierskie I stopnia trwają: - stacjonarne (dzienne) 3,5 roku - niestacjonarne (zaoczne) 4 lata Studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi Kierunek Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych / Geohazard Engineering

Wydział Nauk o Ziemi Kierunek Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych / Geohazard Engineering Wydział Nauk o Ziemi Kierunek Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych / Geohazard Engineering studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 1/16 A Kod modułu Lp Nazwa modułu/przedmiotu

Bardziej szczegółowo

kierunek: Biologia studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Biologia studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Biologia studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) Zatwierdzono na Radzie Wydziału 11.07.2013 Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I rok II rok III rok 1 sem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Geograficzno - Biologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SĘ ROKU AKADEMCKM 2011/2012 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SD pieczęć i podpis dziekana ydział Geograficzno - Biologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny zatwierdzony przez Komisję Dydaktyczną kierunku w dniu 8.0.1 SEMESTR 1 1 Język obcy 0 - - 0 audytoryjne

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin zajęć. wykłady. Obowiązkowe ZAL Przyrodnicze postawy gospodarowania E przestrzenią

Wymiar godzin zajęć. wykłady. Obowiązkowe ZAL Przyrodnicze postawy gospodarowania E przestrzenią Kierunek studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Załącznik nr do Uchwały Nr /07 Rady WIŚiG z dnia.07.07 r. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Kod formy studiów i poziomu kształcenia: SI Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ochrona Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ochrona Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ochrona Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 201/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 BOS-1-102-s

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną / 2) geoinformatyka Lp Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

ECT S. Organizacja, zadania i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy 3 e

ECT S. Organizacja, zadania i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy 3 e Forma zal. Godziny ogółem Wykładów Ćwiczeń WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki 014/015, zatwierdzony uchwałą

Bardziej szczegółowo

kierunek: Biologia studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 (I rok ) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Biologia studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 (I rok ) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Biologia studia niestacjonarne stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ( rok ) Zatwierdzono na Radzie Wydziału 07.07.2016 Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMOTU rok rok rok 1 sem 2 sem 3 sem 4

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Godziny ogółem Wykładów tyg. Ćwiczeń tyg. WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki 2015/2016, zatwierdzony uchwałą

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski 1) Plany studiów (od roku akademickiego 2017/2018) PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Monitoring środowiska przyrodniczego (studia stacjonarne licencjackie I stopnia)

PLAN STUDIÓW. Monitoring środowiska przyrodniczego (studia stacjonarne licencjackie I stopnia) PLAN STUDIÓ Monitoring przyrodniczego (studia stacjonarne licencjackie I stopnia) 206/207 Semestr I Matematyka 2 2 24 Zo 2 Zoologia 2 22 34 E 4 Botanika i mikologia 2 22 34 E 4 Chemia nieorganiczna i analityczna

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2017/2018

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2017/2018 Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2017/2018 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 21.06.2017 Przedmioty ogólne ogólne 275 1 Podstawy prawa 15 15 15 ZO 2 2 Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Godziny ogółem Wykładów Ćwiczeń WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki 2013/2014, zatwierdzony uchwałą Rady

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. W C K S L T Razem. Liczba godzin

Liczba godzin. W C K S L T Razem. Liczba godzin Przedmiot Plan stacjonarnych studiów I stopnia - OCHRONA ŚRODOWISKA obowiązujący od roku akademickiego 2014/15 Zatwierdzone przez Radę Wydziału Biologiczno-Chemicznego 10 lipca 2014 r. zal ECTS Semestr

Bardziej szczegółowo

Wydział Agrobioinżynierii

Wydział Agrobioinżynierii SEMESTR I Kierunek Gospodarka przestrzenna, studia niestacjonarne pierwszego stopnia Rok akademicki z naboru 2018/2019, zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dn. 27. 06. 2018r. Moduł kształcenia/przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kod. Kod. Kod. AK1N41035 A/B KKBiA. AK1N41036 A/B KKBiA. AK1N41037 A/B KKBiA

Kod. Kod. Kod. AK1N41035 A/B KKBiA. AK1N41036 A/B KKBiA. AK1N41037 A/B KKBiA Politechnika Białostocka, WBiIŚ 27.03.209 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA (INŻ.) kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU specjalność: PROJEKTOWANIE OGRODÓW Zatwierdzony przez Radę Wydziału w

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze w tym: I r o k II r o k III r o k 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze w tym: I r o k II r o k III r o k 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. Nazwa modułu PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) licencjackie (kierunek studiów) Turystyka i rekreacja specjalności:...,...,..., Uchwalono przez Radę Wydziału Przyrodniczego w dniu

Bardziej szczegółowo

SEMESTR I. (15 tygodni) Lp. Kod przedmiotu

SEMESTR I. (15 tygodni) Lp. Kod przedmiotu Politechnika Białostocka, WBiIŚ 2.03.2019 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA (INŻ.) kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU specjalność: PROJEKTOWANIE OGRODÓW Zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo Plan studiów niestacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela praca

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6 +7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela praca własna

Bardziej szczegółowo

tygodniowo Ćwiczeń tygodniowo Wykładów Forma zal. Godziny ogółem Wykłady Ćw.Aud. Ćw.Ter. Ćw.Lab. Przedmiot

tygodniowo Ćwiczeń tygodniowo Wykładów Forma zal. Godziny ogółem Wykłady Ćw.Aud. Ćw.Ter. Ćw.Lab. Przedmiot Godziny ogółem Wykładów Ćwiczeń obowiązuje w semestrze I-VIII Przedmiot SEMESTR I (7 zjazdów) Język obcy I.1. 2 z 28 0 0 28 0 0 4 Matematyka I 4 z 28 14 14 0 0 2 2 Fizyka techniczna I 4 z 28 14 6 8 0 2

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska I stopień

Ochrona środowiska I stopień Ochrona I stopień Dokumentacja związana z programem studiów Nazwa kierunku studiów i WF-OB-1 kod programu wg USOS ochrona Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

1 / 5. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Międzywydziałowy kierunek Ochrona Środowiska i Ekotoksykologia. Forma i tryb studiów: ne.

1 / 5. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Międzywydziałowy kierunek Ochrona Środowiska i Ekotoksykologia. Forma i tryb studiów: ne. Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Międzywydziałowy kierunek Ochrona Środowiska i Ekotoksykologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonar ne Rocznik: 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: kształtowania środowiska

Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: kształtowania środowiska ogółem z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny Ogółem (z

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Godziny ogółem Wykładów Ćwiczeń Rok akademicki 2015/2016, zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dn., 29.04.2015, obowiązuje w semestrze I-VIII Przedmiot SEMESTR I (7 zjazdów) Język obcy I.1. 2 z 21 0 0 21

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo 2017/2018

Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo 2017/2018 Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo 2017/2018 Semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6 +7+8) Liczba godzin zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne

Bardziej szczegółowo

Plan studiów kierunku architektura krajobrazu

Plan studiów kierunku architektura krajobrazu Plan studiów kierunku architektura krajobrazu Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Ochrony Środowiska Kierunek: Ochrona środowiska Studia stacjonarne PLAN STUDIÓW (obowiązujący od roku 2014/2015) Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Matryca kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie. audytoryjne.

Matryca kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie. audytoryjne. Opis sposobu sprawdzenia efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia (przedmiotów), form zajęć i sprawdzianów: Matryca kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Zatwierdzony na Radzie Wydziału 13.06.2013, zmiana 10.07.2014 r., 14.05.2015 Przyroda UwB I rok studiów Semestr zimowy 1. 0200-PS1-1MAT Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. 0200-PS1-1BHP Ergonomia i BHP (PO)

Bardziej szczegółowo

Plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w dniu r.

Plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w dniu r. KIERUNEK: BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI STUDIA STACJONARNE PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI Studia pierwszego stopnia INŻYNIERSKIE - 7 sem. Obowiązuje od rok akad. 2014/2015 Plan studiów zatwierdzony uchwałą

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne Botanika L E* GL Katedra Botaniki

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne Botanika L E* GL Katedra Botaniki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia, kierunek Medycyna Roślin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6 +7+8) Liczba godzin zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Biotechnologia, rok I specjalność:browarnictwo i napoje fermentowane

Kierunek: Biotechnologia, rok I specjalność:browarnictwo i napoje fermentowane : Biotechnologia, rok I specjalność:browarnictwo i napoje fermentowane Rok akademicki 08/09 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Ochrona własności intelektualnej Etyka 30 Przediębiorczość w praktyce lub Podstawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, tel. 22 5935339, fax. 22 5935355 KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne wykłady ćwiczenia teren. Forma zaliczenia lab / slo mowe O*/F* PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) ROLNICTWO specjalności: Agrobiznes,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Liczba godzin

Liczba godzin. Liczba godzin PLAN STUDIÓW Kierunek: inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne Semestr I Matematyka I E 2 Chemia E 3 Biologia i ekologia 4 E 4 4 Rysunek techniczny

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Przedmioty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 01/014 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

rok I rok II rok III rok IV Godz. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w cw O. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

rok I rok II rok III rok IV Godz. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w cw O. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KIERUNEK: BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI STUDIA STACJONARNE PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI Studia pierwszego stopnia INŻYNIERSKIE - 7 sem. Obowiązuje od rok akad. 2015/2016 Plan studiów zatwierdzony uchwałą

Bardziej szczegółowo

Forma zal. ECTS. 3 e Język obcy z Moduł do wyboru II_1 5 z Moduł do wyboru II_2 2 z

Forma zal. ECTS. 3 e Język obcy z Moduł do wyboru II_1 5 z Moduł do wyboru II_2 2 z Moduł kształcenia/moduł SEMESTR I Technologia informacyjna 2 z 18 18 0 2 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1 z 9 9 1 0 Prawoznawstwo 1 z 18 18 2 0 Fizyka 2 e 18 9 3 6 1 1 Matematyka z elementami statystyki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Liczba godzin

Liczba godzin. Liczba godzin PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 27/28 Kierunek: inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne Semestr I Matematyka I E 2 Chemia E 3 Biologia i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR IV. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie) TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA GODZINY

PLAN STUDIÓW NR IV. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie) TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA GODZINY I II I godzin tygodniowo (semestr I - VI po tygodni, sem VII skrócony do tygodni) A. PRZEDMIOTY OGÓLNE Przedmiot humanistyczno-ekonomiczno-społeczno-prawny. Ekonomia. Wychowanie fizyczne 6 6. Język obcy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR IVa. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie) TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA GODZINY. sem. VII NAZWA PRZEDMIOTU

PLAN STUDIÓW NR IVa. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie) TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA GODZINY. sem. VII NAZWA PRZEDMIOTU załącznik nr do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów WYDZIAŁTECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZATWIERDZAM STUDIA

Bardziej szczegółowo

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok III... Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III.... Specjalności realizowane od III roku studiów Ćwiczenia: K konwersatoria, L lektoraty, T ćwicz. terenowe; pozostałe laboratoria. KP

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GIS-1-101-s Matematyka

Bardziej szczegółowo