kierunek: Biologia studia stacjonarne II stopnia realizacja od roku akad. 2018/2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kierunek: Biologia studia stacjonarne II stopnia realizacja od roku akad. 2018/2019"

Transkrypt

1 specjalność: Biologia środowiskowa I kierunkowe 276 Przedmioty specjalnościowe (Biologia Środowiskowa) specjalnościowe Archeozoologia w badaniach środowiskowych ZO 2 13 Geograficzne Systemy Informacyjne ZO 3 14 Mikrobiologia środowiska E 4 15 Aerobiologia * E 3 16 Dendrologia E 4 17 Ekologia roślin E 3 18 Entomologia E 4 19 Agrobiologia ZO 3 20 Ekologia człowieka E 2 21 Ekologia ptaków E 1 22 Ichtiobiologia E 4 23 Seminarium ZO Pracownia magisterska Z Przedmioty do wyboru I ZO 2 26 Przedmioty do wyboru II ZO 5 27 Praktyka naukowa ** - Z 4 Liczba godzin i kierunkowe są wspólne dla wszystkich specjalności * Przedmiot prowadzony w j. polskim lub angielskim

2 semestr przedmioty do wyboru specjalność: Biologia środowiskowa zimowy letni zaliczenia Przedmioty do wyboru I 1 Algologia ZO 2 2 Antropometria ZO 2 3 Auksologia - wybrane zagadnienia ZO 2 4 Briologia ZO 2 5 Etologia ZO 2 6 Fitocenozy lądowe ZO 2 7 Ornitologia ZO 2 8 Synantropy roślinne Polski ZO 2 9 Wykorzystanie technik molekularnych w badaniach środowiskowych ZO 2 Przedmioty do wyboru II 10 Biologiczne podstawy hodowli twórczej roślin ZO 1 11 Gatunki obce i inwazyjne zwierząt w ekosystemach lądowych ZO 1 12 Ilustracje biologiczne ZO 1 13 Obce gatunki w faunie wód śródlądowych ZO 1 14 Ochrona i restytucja fauny wodnej ZO 1 15 Rośliny użytkowe ZO 2 16 Scientific writing and publishing ZO 1 17 Systemy oceny stanu ekologicznego rzek ZO 1 18 Taksonomia molekularna ZO 1

3 specjalność: Biologia eksperymentalna I kierunkowe 276 Przedmioty specjalnościowe (Biologia Eksperymentalna) specjalnościowe Biologia rozwoju E 6 13 Biologia molekularna E 6 14 Metody badań makromolekuł E 3 15 Elementy enzymologii E 4 16 Podstawy patogenezy mikroorganizmów E 4 17 Biologia wolnych rodników E 5 18 Organizmy modelowe E 3 19 Stres komórkowy ZO 3 20 Seminarium ZO Pracownia magisterska Z Przedmioty do wyboru I ZO 2 23 Przedmioty do wyboru II ZO 4 24 Praktyka naukowa ** - Z 4 Liczba godzin i kierunkowe są wspólne dla wszystkich specjalności

4 semestr przedmioty do wyboru specjalność: Biologia eksperymentalna zimowy letni zaliczenia Przedmioty do wyboru I 1 Biochemia kliniczna ZO 2 2 Genetyka molekularna drożdży ZO 2 3 Metody eksperymentalne w naukach behawioralnych ZO 2 4 Toksyczność alkoholi i aldehydów ZO 2 Przedmioty do wyboru II 5 Biologia białek ZO 1 6 Biologiczne podstawy hodowli twórczej roślin ZO 1 7 Endokrynologia ZO 1 8 Ilustracje biologiczne ZO 1 9 Komórkowe podstawy regeneracji organizmu ZO 1 10 Mechanizmy starzenia ZO 1 11 Mechanizmy toksycznego działania metali ciężkich ZO 1 12 Priony i choroby prionowe ZO 1 13 Ruchome elementy genetyczne bakterii ZO 1 14 Scientific writing and publishing ZO 1 15 Taksonomia molekularna ZO 1

5 specjalność: Biologia stosowana I kierunkowe 276 Przedmioty specjalnościowe (Biologia Stosowana) specjalnościowe Biologia molekularna z elementami inżynierii genetycznej E 5 13 Biologia sanitarna E 3 14 Botanika w sądownictwie * ZO 1 15 Ekologiczne uwarunkowania ochrony przyrody E 2 16 Ekologia roślin E 3 17 Entomologia ZO 3 18 Monitoring biologicznych zanieczyszczeń powietrza ZO 1 19 Problemy fitoindykacji E 3 20 Praktyczne wykorzystanie owadów ZO 2 21 Analityka biochemiczna ZO 2 22 Enzymy w badaniach biologicznych E 3 23 Metody badania stresu w układach biologicznych ZO 2 24 Ochrona siedlisk i gatunków fauny wodnej ZO 3 25 Organizmy modelowe w badaniach naukowych ZO 2 26 Tworzenie geobaz i zarządzanie projektami GIS ZO 2 27 Seminarium ZO Pracownia magisterska Z Przedmioty do wyboru I ZO 2 30 Przedmioty do wyboru II ZO 1 31 Praktyka naukowa ** - Z 4 Liczba godzin i kierunkowe są wspólne dla wszystkich specjalności * Przedmiot prowadzony w j. polskim lub angielskim

6 semestr przedmioty do wyboru specjalność: Biologia stosowana zimowy letni zaliczenia Przedmioty do wyboru I 1 Biologia wolnych rodników ZO 2 2 Biologiczne uwarunkowania ochrony flory i zbiorowisk roślinnych ZO 2 3 Briologia ZO 2 4 Etologia ZO 2 5 Metody badań makromolekuł ZO 2 6 Ornitologia ZO 2 7 Owady jako bioindykatory zmian klimatu ZO 2 8 Pszczoły i trzmiele - różnorodność i oznaczanie ZO 2 9 Synantropizacja zwierząt ZO 2 10 Synantropy roślinne Polski ZO 2 11 Teriologia ZO 2 12 Toksyczność aldehydów i ich metabolitów ZO 2 Przedmioty do wyboru II 13 Drzewa w życiu człowieka ZO 1 14 Gerontobiologia ZO 1 15 Mechanizmy działania związków biologicznie czynnych ZO 1 16 Mechanizmy regeneracji organizmu ZO 1 17 Mechanizmy toksyczności metali ciężkich ZO 1 18 Obce gatunki w faunie wód śródlądowych ZO 1 19 Ochrona i restytucja fauny wodnej ZO 1 20 Scientific writing and publishing ZO 1

7 specjalność: Analityka w naukach biomedycznych I ( i kierunkowe są wspólne dla wszystkich specjalności) kierunkowe 276 Przedmioty specjalnościowe (AwNB) specjalnościowe Biologia molekularna z elementami diagnostyki E 4 13 Botanika farmaceutyczna ZO 1 14 Cytobiochemia E 3 15 Fizjologia człowieka E 3 16 Instrumentalne metody analityczne ZO 2 17 Biochemia analityczna E 4 18 Diagnostyka mikrobiologiczna E 3 19 Elementy bioinformatyki ZO 1 20 Genetyka człowieka E 3 21 Biochemia stresu oksydacyjnego E 4 22 Elementy farmakologii ZO 1 23 Genetyczne i metaboliczne uwarunkowania chorób ZO 2 24 Hodowle komórek zwierzęcych in vitro E 3 25 Monitoring alergenów środowiskowych * ZO 1 26 Nowotworzenie i terapia nowotworów ZO 1 27 Parazytologia ZO 2 28 Seminarium ZO Pracownia magisterska Z Przedmioty do wyboru I ZO 1 31 Przedmioty do wyboru II ZO 1 32 Praktyka naukowa ** Z 4 Liczba godzin * Przedmiot prowadzony w j. polskim lub angielskim Przedmioty do wyboru I Przedmioty do wyboru II 5. Substancje biologicznie czynne 1. Analityka sanitarna 3. Botanika w sądownictwie 5. Entomologia w medycynie i sądownictwie 1. Biogerontolog 3. Choroby prionowe 6. Toksyczność aldehydów i ich metabolitów 2. Antropometria 4. Endokrynologia 6. Mechanizmy regeneracji organizmu 2. Biomechanika 4. Scientific writing and publishing 7. Współczesne metody obrazowania