Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA a Windows Vista oraz Windows Server Copyright 2008 COMARCH SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA a Windows Vista oraz Windows Server 2008. Copyright 2008 COMARCH SA"

Transkrypt

1 Biuletyn techniczny CDN OPT!MA a Windows Vista oraz Windows Server 2008 Data powstania: Data aktualizacji: Data aktualizacji: Data aktualizacji: Copyright 2008 COMARCH SA

2 Spis treści 1 WPROWADZENIE WINDOWS VISTA I WINDOWS SERVER 2008 A SERVER SQL WSPÓŁPRACA Z KLUCZEM ZABEZPIECZAJĄCYM HASP WSPÓLNE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMÓW WINDOWS VISTA ORAZ WINDOWS SERVER 2008 A CDN OPT!MA USUNIĘTE FUNKCJONALNOŚCI ORAZ INNE ZMIANY W NOWYCH SYSTEMACH NOWE FUNKCJONALNOŚCI WYSTĘPUJĄCE TYLKO W WINDOWS VISTA LUB TYLKO WINDOWS SERVER 2008 A CDN OPT!MA MECHANIZM EASY PRINTING W USŁUGACH TERMINALOWYCH WYDAJNOŚĆ PRACY CDN OPT!MA NA NOWYCH SYSTEMACH INSTALACJA PROGRAMU NA WINDOWS VISTA LUB WINDOWS SERVER INSTALACJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTALACJA SIECIOWA INSTALACJA MODUŁÓW DODATKOWYCH INSTALACJA PROGRAMU W USŁUGACH TERMINALOWYCH ZAUWAśONE PROBLEMY WOLNE URUCHAMIANIE CDN OPT!MA SERWIS KLUCZA HASP NIE MOśE POŁĄCZYĆ SIĘ Z 64 BITOWĄ EDYCJĄ SERVERA SQL BRAK IKONKI SERWERA KLUCZA (IKONA KŁÓDKI) OBOK ZEGARKA NIE INSTALUJE SIĘ SERWIS KLUCZA HASP NA WINDOWS SERVER 2008 X64 Z ZAINSTALOWANYM SERWEREM MICROSOFT SQL SERVER 2005 EXPRESS NA 64 BITOWYCH SYSTEMACH WINDOWS VISTA ORAZ WINDOWS SERVER 2008 NIE DZIAŁA PROGRAMOWANIE KLUCZA HASP WYSZARZONA IKONA KOPERTY W CDN OPT!MA...8 CDN Klasyka a Microsoft Windows Vista oraz Windows Server 2008 Str. 2

3 1 Wprowadzenie Celem biuletynu jest o opisanie własności nowych systemów Windows Vista oraz Windows Server 2008 i ich wpływu na pracę programu CDN OPT!MA. Systemy Windows Vista oraz Windows Server 2008 są następcami systemów Windows XP oraz Windows Server Windows Server 2008 bazuje na kodzie wprowadzonym w Windows Vista, dlatego wiele funkcjonalności dostępnych w biurkowej wersji systemu (Vista) jest równieŝ obecne w wersji serwerowej (win 2008). Dlatego teŝ informacje o pracy CDN OPT!MA na tych systemach zostały umieszczone w jednym biuletynie. Program CDN OPT!MA współpracuje z 32 bitowymi systemami Windows Vista oraz Windows Server 2008 od wersji JeŜeli chodzi o 64 bitowe wersje to pełne wsparcie jest zapewnione od wersji Windows Vista i Windows Server 2008 a Server SQL Na systemach Windows Vista oraz Windows 2008 nie pracuje serwer SQL w wersji Dlatego domyślnie na nich razem z programem CDN OPT!MA instalowany jest Microsoft SQL Server 2005 Express SP2 32 bit. Uwaga! Na 64 bitowych systemach nie jest instalowany automatycznie serwer SQL wraz z instalacją CDN OPT!MA. Dlatego naleŝy zrobić to samodzielnie. W tym celu wystarczy uruchomić plik SQL2005Install.bat lub SQL2005Install_eng.bat (pierwszy z nich na systemach w polskiej wersji językowej, drugi z na systemach w angielskiej wersji językowej). Pliki te wraz z instalatorem SQL 2005 znajdują się na płycie CDN OPT!MA w katalogu <cdrom>\setup\mssql2005. NaleŜy pamiętać, Ŝe Microsoft SQL Server 2005 Express nie występuje w wersji 64 bitowej. Dlatego w systemach 64 bitowych SQL Server 2005 express uruchamiany jest w środowisku wirtualnym WOW64 (Windows-On-Windows-64). Podsumowując jeŝeli chcemy instalować Server SQL w wersji Express to nie ma potrzeby sięgać po 64 bitowe systemy operacyjne, gdyŝ nie będzie tu dostępna większa ilość pamięci RAM, ze względu na ograniczenia samej wersji express. Microsoft zwraca równieŝ uwagę, Ŝe 32 bitowe narzędzia pochodzące od serwera SQL 2005 mogą działać wolno na systemach 64 bitowych: 3 Współpraca z kluczem zabezpieczającym HASP Zalecanym sterownikiem dla kluczy HASP jest sterownik w wersji 5.22, który moŝna pobrać ze strony: Ta wersja sterownika domyślnie instalowana jest razem z wersją 13 CDN OPT!MA. Wersje 64 bitowe Windows Server 2008 są wspierane od wersji 13.3 CDN OPT!MA. 4 Wspólne funkcjonalności systemów Windows Vista oraz Windows Server 2008 a CDN OPT!MA W nowych systemach operacyjnych firmy Microsoft wprowadzono szereg nowych funkcjonalności. Główny nacisk połoŝono na bezpieczeństwo gdzie wprowadzono takie mechanizmy jak CDN Klasyka a Microsoft Windows Vista oraz Windows Server 2008 Str. 3

4 zabezpieczenie przed nieznanymi aplikacjami tzw. UAC (User Account Control), czy zabezpieczenia przed zmianami kluczowych elementów systemu WRP (Windows Resource Protection), szyfrowanie dysków - Bitlocker, zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem oraz wiele innych. Prócz tego usprawniono obsługę sieci wprowadzając napisany do nowa stos protokołów TCP/IP, gdzie IPv6 nie jest dodatkiem, ale domyślnym protokołem. Wprowadzono równieŝ następcę, czyli drugą wersję protokołu do udostępniania zasobów w sieci: SMB2. Lista nowych lub zmienionych funkcjonalności jest dostępna tutaj: UŜyteczna lista nowych funkcji jest równieŝ dostępna tutaj: JednakŜe tylko niektóre z tych zmian mają bezpośredni wpływ na działanie aplikacji CDN OPT!MA. Jedyna nowa funkcjonalność, która ma bezpośredni wpływ na działanie CDN OPT!MA to mechanizm UAC. Sprowadza się on do informowania uŝytkownika o niebezpieczeństwach związanych z uruchamianiem nieznanych programów i pytania go o zatwierdzenie uruchomienia danej aplikacji. NaleŜy pamiętać, Ŝe przy włączonym UAC wszystkie procesy uruchamiane są na prawach uŝytkownika (nawet dla uŝytkownika będącego w grupie administratorzy) i kaŝde uŝycie wyŝszych uprawnień wymaga zatwierdzenia. Tak równieŝ jest w przypadku CDN OPT!MA, która do zainstalowania wymaga uprawnień administratora. Po zainstalowaniu dalsza praca w CDN OPT!MA moŝe odbywać się na prawach uŝytkownika. Domyślne uruchamianie aplikacji na prawach administratora, bez dodatkowego zatwierdzania występuje tylko dla uŝytkownika Administrator. Sytuacja taka ma miejsce zarówno dla Windows Vista jak i Windows Server 2008, przy czym w Windows Vista konto Administrator jest domyślnie wyłączone i trzeba je ręcznie włączyć. Ciekawą funkcjonalnością wprowadzoną w usługach terminalowych nowej wersji serwera jest mechanizm Easy Printing więcej informacji na jego temat moŝna znaleźć w dalszej części biuletynu. 5 Usunięte funkcjonalności oraz inne zmiany w nowych systemach Wraz z rozwojem systemów nie tylko dodawane są nowe funkcjonalności, ale równieŝ pewien zbiór technologii i mechanizmów jest usuwany w stosunku do poprzednich wersji tych systemów. Lista usuniętych funkcjonalności jest dostępna tutaj (http://msdn2.microsoft.com/enus/library/aa aspx#appcomp_topic16.). śadna z usuniętych funkcjonalności nie jest obecnie wykorzystywana przez CDN OPT!MA. NaleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe sterowniki drukarek w trybie jądra nie są obsługiwane w systemach Windows Vista oraz Windows Server 2008, dlatego naleŝy unikać drukarek, które stosują takie sterowniki. Dotyczy to raczej starszych modeli drukarek. Przed wersją 11.2 plik pomocy w CDN OPT!MA był w formacie.hlp, który nie jest obsługiwany w nowych systemach. Obecnie plik ten jest zapisywany w formacie.chm. Oprócz technologii opisanych powyŝej naleŝy zwrócić uwagę na zmianę w bibliotekach dostępu do bazy. Nosiły one nazwę MDAC (Microsoft Data Access Components) i ostatnia ich wersja oznaczona była numerem W systemach Windows Vista oraz Windows Server 2008 komponent MDAC nie jest juŝ obsługiwany w jego miejsce wprowadzono zestaw bibliotek pod nazwą WDAC (Windows Data Access Components). Są one ściśle zintegrowane z systemem i nie są dostępne oddzielnie jak to miało miejsce w przypadku MDAC. Więcej informacji moŝna znaleźć tutaj: CDN Klasyka a Microsoft Windows Vista oraz Windows Server 2008 Str. 4

5 6 Nowe funkcjonalności występujące tylko w Windows Vista lub tylko Windows Server 2008 a CDN OPT!MA Mimo występowania wielu wspólnych cech między Windows Vista, a Windows Server 2008 jest oczywiście wiele róŝnic i wiele funkcjonalności występujących tylko w Windows Vista, bądź tylko w Windows Server JeŜeli chodzi o Windows Vista to funkcjonalności, które występują tylko na tym systemie nie mają wpływu na pracę z CDN OPT!MA. Chodzi tu głównie o usprawnienia w obsłudze grafiki, dźwięku i multimediów. W przypadku Windows Server 2008 mamy do czynienia z wieloma funkcjami charakterystycznymi dla serwerów. Na uwagę zasługuje nowe, usprawnione usługi terminalowe, w których CDN OPT!MA pracuje znakomicie. Nacisk połoŝono na ich wydajność oraz bezpieczeństwo. Prócz tego ich niezawodność podnosi mechanizm Easy Printing, o którym nieco więcej w dalszej części biuletynu. Nowością w Windows Server 2008 jest równieŝ tzw. Server Core, czyli moŝliwość pracy systemu bez konsoli graficznej. Wszystko jest wtedy sterowane z poziomu linii komend. W tym trybie moŝemy zainstalować jedynie pewien podzbiór usług systemowych np. serwer DHCP, DNS i inne. Oczywiście z uwagi na swoje ograniczenia CDN OPT!MA ani Server SQL nie pracują w tym trybie. 7 Mechanizm Easy Printing w usługach terminalowych Mechanizm Easy Printing przekierowuje wszystkie zadania związane z drukowaniem w sesji terminalowej, na komputer klienta. Dzięki temu nie ma potrzebny instalowania sterowników drukarek na serwerze terminali. Co za tym idzie unika się niezgodności, które mogą występować między sterownikami zainstalowanymi na serwerze, a tymi zainstalowanymi na kliencie. Funkcjonalność ta jest domyślnie włączona na serwerze. Nie jest wymagana Ŝadna dodatkowa konfiguracja po stronie serwera. Po stronie uŝytkownika usług terminalowych konieczne jest zainstalowanie klienta usług terminalowych w wersji 6.1 oraz pakietu.net Framework 3.0 SP1. Uwaga: CDN OPT!MA współpracuje z mechanizmem Easy Printing jedynie na 64 bitowej wersji systemu Windows Na wersjach 32 bitowych moŝna go wyłączyć i skorzystać z klasycznego mapowania drukarek znanego z usług terminalowych Windows Wyłączenie mechanizmu Easy Print moŝna przeprowadzowadzić za pomocą polityki grup (gpedit.msc) Polityka: Computer Configuration / Administrative Templates / Windows Components / Terminal Services / Terminal Server / Printer Redirection: Use Terminal Services Easy Print printer driver first: Disabled Innym rozwiązaniem jest zastosowanie zmodyfikowanej biblioteki c5prlibx.dll. JednakŜe moŝe to spowodować między innymi przesunięcie marginesów dla niektórych wydruków oraz inne niekompatybilności. Opis problemu wraz ze zmodyfikowaną biblioteką c5prlibx.dll znajduje się Systemie Informacji Partnera pod numerem Wydajność pracy CDN OPT!MA na nowych systemach W Windows Vista oraz Windows Server 2008 wprowadzono nowy interfejs, który ma większe wymagania sprzętowe w stosunku do poprzednich systemów Microsoft, dlatego do komfortowej pracy tego systemu, a co za tym idzie i komfortowego działania interfejsu CDN OPT!MA wymagana jest odpowiednie dobranie parametrów sprzętu. Szczegółowe zalecenia dostępne są tutaj: CDN Klasyka a Microsoft Windows Vista oraz Windows Server 2008 Str. 5

6 Pomocne wskazówki doboru sprzętu dla interfejsu Aero znajdują się równieŝ tutaj: Testy porównawcze działania CDN OPT!MA na systemach Windows Server 2003 oraz Windows Server 2008 wykazały bardzo zbliŝone czasy zakończenia operacji na obu systemach. 9 Instalacja programu na Windows Vista lub Windows Server Instalacja jednostanowiskowa Instalacja jednostanowiskowa przebiega analogicznie jak dla poprzednich wersji systemu Windows XP oraz Windows 2003, przy czym naleŝy pamiętać o zatwierdzeniu jej uruchomiona na prawach administratora (UAC). Dla systemów Windows Vista oraz Windows Server 2008 domyślnie instalowany jest serwer Microsoft SQL Server 2005 Express (dotyczy systemów 32 bitowych), poniewaŝ jego poprzednia wersja MSDE nie jest obsługiwana na tych systemach Instalacja sieciowa Instalacja sieciowa (bez serwera SQL) równieŝ wymaga zatwierdzenia moŝliwości uruchomienia na prawach administratora. Jej przebieg wygląda analogicznie jak dla wcześniejszych wersji systemów Windows Instalacja modułów dodatkowych Instalacja modułów dodatkowych takich jak CDN Detal, CDN Biuro Rachunkowe, czy Genrap przebiega analogicznie jak dla poprzednich systemów z uwzględnieniem róŝnic wynikających z mechanizmu UAC Instalacja programu w usługach terminalowych Przed instalacją CDN OPT!MA na serwerze usług terminalowych naleŝy przejść w tryb instalacji poprzez wydanie komendy: change user /install Następnie przystępujemy do instalacji CDN OPT!MA, która przebiega analogicznie jak w przypadku innych systemów. Po zakończonej instalacji przechodzimy z powrotem do trybu uruchamiania: change user /execute CDN Klasyka a Microsoft Windows Vista oraz Windows Server 2008 Str. 6

7 10 ZauwaŜone problemy Wolne uruchamianie CDN OPT!MA Czas uruchomienia CDN OPT!MA na systemach Windows Vista lub Windows Server 2008 moŝe trwać kilkanaście sekund. Rozwiązanie: Problem został wyeliminowany w wersji 13 CDN OPT!MA Serwis klucza HASP nie moŝe połączyć się z 64 bitową edycją Servera SQL Rozwiązanie: Problem został rozwiązany w 14 wersji CDN OPT!MA. W przypadku posiadania poprzedniej wersji CDN OPT!MA naleŝy zainstalować najnowszy serwis klucza HASP, który moŝna pobrać ze strony Brak ikonki serwera klucza (ikona kłódki) obok zegarka Rozwiązanie: Prócz tego stan usługi serwera klucza moŝna sprawdzić po przejściu do zakładki usługi (Panel sterowania Narzędzia administracyjne Usługi). Usługa serwera klucza nosi nazwę HASPSrv. Ikona serwera klucza moŝna włączyć poprzez ręczne uruchomienie c:\windows\system32\haspsrv.exe. Opcja, która dostępna jest z poziomu menu serwisu klucza (po kliknięciu na ikonę kłódki) to moŝliwość zwalniania licencji przez zalogowanych uŝytkowników. W sytuacji, gdy nie jest widoczna ikona kłódki ta opcja była niedostępna. JednakŜe od wersji 14 CDN OPT!MA pojawiła się moŝliwość zwalniania licencji z poziomu samego programu po przejściu do menu: Pomoc / O programie / Informacje o kluczu / Zalogowani uŝytkownicy. Informacje o stanie licencji w postaci strony www moŝna wyświetlić podając w przeglądarce www adres: Zachęcamy do przesyłania Państwa sugestii i doświadczeń odnośnie pracy programu CDN OPT!MA w systemach Windows Vista oraz Windows Server 2008, w miarę potrzeb biuletyn będzie na bieŝąco aktualizowany Nie instaluje się serwis klucza HASP na Windows Server 2008 x64 z zainstalowanym serwerem Microsoft SQL Server 2005 express. Jako rozwiązanie problemu naleŝy zainstalować najnowszy serwis klucza HASP, który moŝna pobrać ze strony CDN Klasyka a Microsoft Windows Vista oraz Windows Server 2008 Str. 7

8 W celu obejścia problemu moŝna skopiować pliki haspxpx32.dll, haspxpx64.dll oraz haspsrv.exe z katalogu c:\windows\system32\ do c:\windows\syswow64 i ponownie zainstalować serwis klucza HASP Na 64 bitowych systemach Windows Vista oraz Windows Server 2008 nie działa programowanie klucza HASP. Obejściem problemu jest zaprogramowanie klucza HASP na komputerze z innym systemem operacyjnym. W tym celu naleŝy na nim zainstalować sterowniki klucza HASP. Sterowniki te moŝna pobrać ze strony Zalecana wersja to Pracujemy nad tym problemem i zostanie on rozwiązany w jednej z najbliŝszych wersji programu Wyszarzona ikona koperty w CDN OPT!MA Ikona koperty uruchamia funkcję konwersji wydruku do pdf, a następnie załącza wygenerowany plik do nowej wiadomości pocztowej. Przed wersją 14 CDN OPT!MA na systemach Windows Vista ikona ta była wyszarzona, a co za tym idzie funkcja ta była niedostępna. Od wersji 14 umoŝliwiono współpracę CDN OPT!MA z programem PDF Creator. Do prawidłowej pracy funkcjonalności wydruków PDF przesyłanych przez na systemie Windows Vista wymagany jest PDF Creator w wersji Obejście problemu: W celu obejścia problemu na wersjach wcześniejszych niŝ 14 naleŝy wprowadzić do rejestru nastepujące informacje: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PDFCreator] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PDFCreator\Ghostscript] DirectoryGhostscriptBinaries = C:\\Program Files\\PDFCreator\\GS8.61\\gs8.61\\Bin DirectoryGhostscriptFonts = C:\\Program Files\\PDFCreator\\Gs8.61\\Fonts DirectoryGhostscriptLibraries = C:\\Program Files\\PDFCreator\\GS8.61\\gs8.61\\Lib DirectoryGhostscriptResource = C:\\Program Files\\PDFCreator\\GS8.61\\gs8.61\\Resource [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PDFCreator\Program] AutosaveDirectory = C:\\PDFs\\<REDMON_MACHINE>\\<REDMON_USER> LastsaveDirectory = C:\\PDFs\\<REDMON_MACHINE>\\<REDMON_USER> Language = polish PrinterTemppath = C:\\Program Files\\PDFCreator\\Temp\\ W celu wprowadzenia do rejestru powyŝszych informacji trzeba skopiować je do pliku o rozszerzeniu.reg (np. pdfcreator.reg), zapisać ten plik i następnie dwukrotnie kliknąć. CDN Klasyka a Microsoft Windows Vista oraz Windows Server 2008 Str. 8

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2014.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 OD STRONY ZABEZPIECZENIA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 LICENCYJNE... 4 3 PŁYTA INSTALACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA System Comarch OPT!MA v. 2012 Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu Comarch OPT!MA

Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu Comarch OPT!MA Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 17.0 Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu Comarch OPT!MA Data powstania: 3.03.2008 r. Data aktualizacji: 8.07.2008 r. Data aktualizacji: 19.11.2009 r. Copyright

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA. Data powstania: 3.03.2008. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA. Data powstania: 3.03.2008. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA Data powstania: 3.03.2008 Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 KOMUNIKACJA MIĘDZY CDN OPT!MA A SERWEREM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Ogólne i Konfiguracja

Ogólne i Konfiguracja O mi System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ogólne i Konfiguracja Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Ulotka v.16.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Ulotka v.16.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Ulotka v.16.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Ogólne i Konfiguracja 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition CDN OPT!MA 14.0. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition CDN OPT!MA 14.0. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0 System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition Data aktualizacji: 29.07.2008 r. Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści Wstęp... 3 Edycje SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny Instalacja i uruchamianie CDN OPT!MA dodatkowe moŝliwości. Data powstania: 19.06.2008. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny Instalacja i uruchamianie CDN OPT!MA dodatkowe moŝliwości. Data powstania: 19.06.2008. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Instalacja i uruchamianie CDN OPT!MA dodatkowe moŝliwości Data powstania: 19.06.2008 Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 OPIS NIENADZOROWANEJ INSTALACJI CDN OPT!MA...

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Ogólne i Konfiguracja 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersji stacjonarnej. Wersja 6.5

Instrukcja instalacji wersji stacjonarnej. Wersja 6.5 Instrukcja instalacji wersji stacjonarnej Wersja 6.5 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SYSTEMOWE... 4 2.1.1 SYSTEM OPERACYJNY... 4 2.1.2 KOMPONENTY SYSTEMOWE... 4 2.1.3 SERWER SQL... 4 2.1.3.1

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.5

System CDN OPT!MA v. 15.5 System CDN OPT!MA v. 15.5 Konfiguracja systemu 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 INSTALACJA COMARCH

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Konfiguracja systemu 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo