Modernizacja Roku 2010 dla Żywca!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modernizacja Roku 2010 dla Żywca!"

Transkrypt

1 nr 4 (7), sierpień/wrzesień 2011 Modernizacja Roku 2010 dla Żywca! czytaj str. 4-5 str. 3 Przewodniczący odpowiada... Rozmowa z Januszem Michałkiem, Przewodniczącym Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii str. 6 To największy projekt w województwie, jeden z największych w Polsce str. 7 To niezwykle ważna inwestycja... Rozmowa z Bernardem Błaszczykiem - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska Rozmowa z Adamem Zdziebło - Wiceministrem Rozwoju Regionalnego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 1

2 Kolejny numer Czystych Gmin Żywiecczyzny przynosi naszym Drogim Czytelnikom dobre informacje. Sezon letni sprzyja pracom przy budowie nowych odcinków największej w województwie śląskim inwestycji, jaką bez wątpienia jest Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie. Robota wre nie tylko w terenie, ale również w biurach Związku Międzygminnego ds. Ekologii. Pracownicy Związku dbają o to, by przygotować przetargi na kolejne kontrakty. Jak zauważa Janusz Michałek, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego to bardzo skrupulatna praca, najmniejsza pomyłka może spowodować ograniczenie środków, a nawet cofnięcie dotacji z Unii Europejskiej. Trzeba więc dbać o każdy szczegół. Może jednak dzięki temu K O zwracaniu uwagi na szczegóły, udaje się tak wiele zrobić. Oczywiście nie będzie brakowało osób, które powiedzą w tym miejscu, że coś można by zrobić lepiej, coś przygotować sprawniej, a coś inaczej. Warto jednak pamiętać o starej zasadzie, że nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Na dodatek wszelkiego typu działania inwestycyjne w okresie przygotowania powodują utrudnienia. Potem jednak chętnie korzystamy z wdrożonych rozwiązań. Warto raz jeszcze sięgnąć do słów Janusza Michałka, który zastanawiając się nad przyszłością programu mówi, Trudno by było zaprzepaścić ogromne zaufania Wójtów i Burmistrza do wspólnego działania i na pewno coś będziemy realizować. Dotychczas udało się N K U osiągnąć już wiele, ale cieszy perspektywa, że ta grupa ludzi ma pomysł nie tylko na dziś i jutro, ale również na przyszłe lata. Wspólna praca i włożony w nią wysiłek przyczyniają się do kolejnych sukcesów. Z dumą można patrzeć na zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Żywcu, która jest perełką w koronie beskidzkiej ekologii. Trudno się więc dziwić, że zastosowane rozwiązania wzbudzają zachwyt i uznanie, a nawet są nagradzane. O nagrodzie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu piszemy wewnątrz numeru. R S W poprzednim konkursie ogłoszonym w piśmie pytaliśmy jaki obiekt jest widoczny na zdjęciu. Poprawna odpowiedz to: a) Tablica informacyjna ZMGE przy drodze Żywiec Sucha Beskidzka w Gilowicach. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wyłoniono trzech zwycięzców konkursu: 1. Danuta J. z miejscowości Rychwałd 2. Danuta D. z miejscowości Cisiec 3. Damian R. z miejscowości Lipowa Każdemu zwycięzcy konkursu zostały przesłane drogą pocztową nagrody rzeczowe (materiały promocyjne Związku) w postaci: pendrive, zestawu pióro + długopis w eleganckim etui, kalendarza, teczki + notesu A4, smyczy oraz koszulki. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, zachęcając jednocześnie do udziału w kolejnym, który ogłaszamy w tym numerze. KONKURS NR 6 Panie Przewodniczący, są przygotowywane przetargi w Jeleśni, Milówce, Ujsołach i Żywcu. Czy możemy zdradzić, jakie to będą inwestycje i jakie są kryteria tych przetargów? Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych przetargów prowadzonych w ramach Projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II wspomniane procedury będą dotyczyły budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągu. Wybudowana na terenie każdej ze wspomnianych gmin kilkudziesięciokilometrowa sieć stanowić będzie ostatni etap wykonawstwa tego rodzaju infrastruktury w ramach wartego ponad miliard złotych Projektu. Przypomnę, że wybudowana przez nas w ramach całego Projektu sieć kanalizacyjna liczyć będzie łącznie ponad tysiąc kilometrów. Co do kryteriów przetargu, muszę wspomnieć, że generalnie procedury przetargowe żądzą się bardzo rygorystycznymi prawami, a ujawnienie niektórych informacji przed ogłoszeniem przetargu mogłoby mieć daleko idące konsekwencje. Unia Europejska, która w znacznej mierze współfinansuje Projekt, szczególną wagę przywiązuje właśnie do prawidłowo prowadzonych procedur przetargowych. Jakiekolwiek błędy czy nawet niewielkie uchybienia w tej sferze wiązałyby się z obcięciem dofinansowania unijnego Projektu, w przypadku większych błędów może to być nawet całkowita odmowa dofinansowania. Z tego też powodu nie mogę dziś powiedzieć, jakie będzie kryterium oceny ofert w powyższych przetargach, podobnie jak nie mogę zdradzić warunków udziału w postępowaniu oraz danych dotyczących finansowania tych zadań. Te wszystkie dane będą ujawniane sukcesywnie na etapie poszczególnych procedur. To co dziś mogę powiedzieć, to, że w dotychczasowych przetargach stosowaliśmy jedno kryterium oceny ofert, którym była cena. MPWiK w Żywcu przeprowadza przetarg na instalacje suszenia osadów ściekowych. Na czym będzie polegała ta inwestycja? Tak, podpisanie przez Związek Międzygminny umowy o dofinansowanie z działającym w imieniu Unii Europejskiej Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozwoliło nam powierzyć prowadzenie powyższej procedury przetargowej MPWiK, które jest podmiotem współwydatkującym W sierpniowym numerze pisma pytamy co to jest za miejsce przedstawione na zdjęciu. a) Plac obok Orlika w Milówce b) Tablica informacyjna w centrum Wieprza c) Tablica informacyjna w centrum Rajczy Odpowiedź na pytanie konkursowe należy przesłać: - pocztą na adres: Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, Żywiec lub - mailem: W obu przypadkach na zgłoszeniu należy dopisać Konkurs numer 6 Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosowane zostaną trzy nagrody rzeczowe w postaci zestawów materiałów promocyjnych. Nagrody zostaną przesłane drogą pocztową bezpośrednio do zwycięzców. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w kolejnym numerze pisma. Termin nadsyłania zgłoszeń: do r. ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 2 Mówi Piotr Tyrlik, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w ramach Projektu. W skrócie mogę powiedzieć, że instalacja suszenia osadów to obiekt technologiczny, który pozwala na dalszą przeróbkę i wykorzystanie odpadów powstałych z oczyszczenia ścieków. Wysuszone odpady wykorzystywane są jako paliwo o dosyć wysokiej kaloryczności. Nowobudowany obiekt będzie stanowił niejako technologiczne wypełnienie tego, co na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu udało się nam zrobić w ramach pierwszej fazy Projektu. Przypomnę, że dokonaliśmy wartej ponad dwadzieścia milionów euro modernizacji oczyszczalni, a jej rozmach dziś może poznać niemal każdy podziwiając choćby ogromne reaktory widoczne od ulicy Świętokrzyskiej. Zmodernizowany obiekt jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce i ośmielę się powiedzieć, że nawet i w Europie. Potwierdzeniem tego jest choćby fakt, że w ostatnich dniach sierpnia władze MPWiK odebrały w Warszawie prestiżową nagrodę Modernizacja Roku 2010 przyznawaną przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod patronatem Prezydenta RP. W tym kontekście istotne jest, by ta nowoczesna oczyszczalnia ścieków funkcjonowała w pełni efektywnie, a budowa instancji suszenia osadów pozwoli właśnie na maksymalne wykorzystanie i dalszą przeróbkę odpadów z procesu oczyszczania. Myślę, że właśnie na tym polega nowoczesna polityka ochrony środowiska, którą skutecznie realizujemy od kilku lat w ramach Projektu - na szczeblu lokalnym, ale uwzględniając jej skutki, można śmiało stwierdzić, że jest to inwestycja mająca wymiar zdecydowanie ponad lokalny. Dla wielu osób program Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II kończy się w roku Czy władze Związku myślą o tym, co będzie dalej, czy istnieją szanse na dalszy rozwój tego Projektu? Kto przejmie wybudowaną przez Was infrastrukturę? Program Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II jest realizowany w 11 gminach naszego powiatu należących do ZMGE. Obecnie w kilku gminach kończymy zadania inwestycyjne i rozpoczynamy eksploatację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Zgodnie z rozwiązaniem instytucjonalnym wybudowane przez ZMGE sieci będą wydzierżawione spółkom operato- Jest Pan nie tylko Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, ale również Wójtem Gminy Węgierska Górka. Jak mieszkańcy odbierają realizowaną przez Związek inwestycję? Mogę odpowiedzieć nie tylko w imieniu własnym, ale również swoich kolegów wójtów z gmin, którzy biorą udział w realizacji programu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II, bo przecież na co dzień rozmawiamy ze sobą i wymieniamy się poglądami. Mieszkańcy naszego powiatu wiedzą, że ta inwestycja jest bardzo potrzebna. Większość z nich rozumie to doskonale i stara się pomagać w jej realizacji. Zdarzają się jednak przypadki, gdzie nie możemy znaleźć wspólnego języka i negocjacje trwają dłużej. Jednak proszę zauważyć, że nigdy nie ma takiej sytuacji, mówi Janusz Michałek, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii rom w dwóch zlewniach, tj.: zlewni żywieckiej spółce MPWiK oraz zlewni Węgierska-Górka spółce Beskid Ekosystem. Przygotowujemy się do wprowadzenia jednolitej taryfy w poszczególnych zlewniach tak, aby każdy mieszkaniec w okresie trwałości Projektu tj. od 2013 r. do 2019 r. płacił jednakową cenę za przekazywane ścieki i otrzymywaną wodę. Projekt po wykonaniu inwestycji we wszystkich 11 gminach i rozliczeniu zostanie zakończony. Gminy będą spłacać swój udział do Związku do 2024 r. Po zakończeniu okresu trwałości Gminy zdecydują w jaki sposób będzie wykorzystywany majątek wytworzony w ramach programu. Ze środków uzyskanych z dzierżawy będzie można doprojektować tzw. białe plamy na terenie Gmin objętych Projektem i doprowadzić do pełnego skanalizowania Gmin członków Związku. Rozważana jest również propozycja przygotowania projektu na następny okres finansowy UE dotyczącego wykonania modernizacji dróg gminnych oraz modernizacji cieków wodnych pod kątem przeciwpowodziowym na obszarze działania Związku. Trudno by było zaprzepaścić ogromne zaufanie Wójtów i Burmistrza do wspólnego działania i na pewno coś będziemy realizować. Czy może nam Pan przybliżyć zakres prac i obowiązków Zarządu Związku i Zgromadzenia Związku, bo nie dla wszystkich osób istnienie tych dwóch ciał jest w pełni zrozumiałe. Organami Związku podobnie jak w gminie jest organ uchwałodawczy i wykonawczy. Funkcję Rady Gminy (organu uchwałodawczego) pełni w Związku Zgromadzenie natomiast funkcję wykonawczą pełni organ kolegialny czyli Zarząd Związku. Członkami Zgromadzenia są obligatoryjnie Wójtowie gmin uczestniczących w Związku. Wójt może wskazać do reprezentowania Gminy swojego zastępcę lub radnego ale na to musi zgodzić się Rada Gminy. Inicjatywę w tym zakresie posiada Wójt, który musi zgłosić stosowny wniosek. Do zadań Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał określających kierunek działalności Związku, wyboru przewodniczącego Zarządu oraz jego członków, ustalanie wysokości składki dla Gmin oraz uchwalanie budżetu Związku, natomiast Zarząd jest zobowiązany do wykonywanie tych uchwał jako organ wykonawczy. abyśmy musieli rezygnować z wykonywaniainwestycji, czy też w znaczący sposób zmieniać wcześniejsze plany. Jak ważna jest rola wójtów w działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii? Według planów Projekt zostanie ukończony do 2013 roku. W swoim zakresie przewiduje wykonanie około 1177 km sieci kanalizacyjnej i 178 km sieci wodociągowej. Warto sobie uzmysłowić jak wielkie to przedsięwzięcie. Biorąc pod uwagę, że bierze w nim udział aż 11 gmin z 15 gmin powiatu żywieckiego, jest to jeden z największych Projektów w skali kraju. Trudno sobie wyobrazić, by w tym przedsięwzięciu nie brali udziału wójtowie. W takich działaniach najbardziej potrzebna jest ręka dobrego gospodarza. (cd na stronie 7) 3

3 MODERNIZACJA ROKU 2010, taki tytuł wraz ze statuetką został wręczony delegacji MPWiK, którą stanowili: Halina Staszkiewicz Prezes Zarządu oraz Adam Adamczyk - Dyrektor, Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji inwestycji. Wyróżnienie zostało przyznane za wzorowe przeprowadzenie procesu inwestycyjnego,,modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Żywcu. Ogólnopolski Konkursu,,Modernizacja Roku 2010 organizowany pod patronatem Prezydenta RP, który odbył się po raz XV, miał na celu wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych ukończonych w 2010 roku wyróżniających się szczególnymi walorami wg następujących kryteriów: 1. Funkcjonalność modernizowanych i przebudowanych obiektów i budowli. 2. Nowoczesność stosowanej technologii. 3. Stosowanie nowej techniki w realizacji i w procesach technologicznych. 4. Jakości stosowanych materiałów. 5. Poziom nowoczesności, efektywności procesów technologicznych. 6. Uzyskane efekty ekologiczne. W XV Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2010 wzięły udział łącznie 823 obiekty, w finale znalazło się 106 obiektów z całego kraju. Członkowie Jury uzasadnili przyznanie tak wysokiego wyróżnienia dla MPWiK, podkreślając:,,zastosowanie technologii, która umożliwia funkcjonowanie oczyszczalni w trudnych warunkach wahań ilości wód infiltracyjnych, oraz zróżnicowanych obciążeń dopływającymi ściekami przemysłowymi Dodatkowo MPWiK otrzymało Nagrodę Specjalną Głównego Inspektora Ochrony Środowiska za wdrożenie do eksploatacji pięknej i skutecznie pracującej oczyszczalni ścieków. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbyła się 25 sierpnia 2011 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Honorowego Patrona Konkursu Prezydenta Rzeczy- 4 sała kontrakt na wykonanie robot budowlanych, które rozpoczęła 14 lutego 2008 roku. Po dwuletniej realizacji roboty zostały zakończone wraz z uzyskaniem wszystkich zakładanych efektów rzeczowych i ekologicznych. Antoni Szlagor, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu Burmistrz Miasta Żywiec Jestem bardzo dumny z tego, że wysiłek włożony w zmodernizowanie oczyszczalni ścieków w Żywcu został doceniony. Trzeba zaznaczyć, że tytuł Modernizacji Roku nie jest przyznawany nowo wybudowanym obiektom, lecz przebudowywanym, a zazwyczaj takie obiekty muszą w trakcie modernizacji normalnie funkcjonować, co z pewnością jest dodatkowym utrudnieniem. Myślę, że na podkreślenie zasługuje też fakt, iż oczyszczalnię ścieków w Żywcu zmodernizowano w ramach Projektu pn. Oczyszcza- nie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza I, koordynowanego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie to jedna z największych tego typu inwestycji prowadzonych w naszym kraju. To kluczowy program dla mieszkańców Żywiecczyzny, który w sposób kompleksowy ureguluje kwestie, związane z gospodarką wodno - ściekową na naszym terenie. Życzę tej inwestycji dalszych sukcesów oraz powodzenia i wytrwałości w jej realizacji. pospolitej Polskiej reprezentował podczas Gali wręczenia nagród Pan Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w KPRP. Na uroczystości obecni byli także Pan Piotr Styczeń- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pan Jarosław Duda - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Swoją obecnością zaszczycili uczestników także przedstawiciele innych resortów, w tym min. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Generalnego Konserwatora Zabytków, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Decyzja o rozbudowie oczyszczalni została podyktowana koniecznością zwiększenia jej przepustowości dla przyjęcia ścieków z 7 Gmin Powiatu Żywieckiego oraz koniecznością osiągnięcia nowych, zgodnych z obowiązującymi wymogami standardów środowiska. Końcowy efekt uzyskano po trzech etapach: ETAP I prace poprzedzające wybór technologii. W roku 2004 firma Kuenzler & Partner AG opracowała Koncepcję modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Żywcu, która pozwoliła na wybór wariantu modernizacji części biologicznej. Etap II wybór wykonawcy na opracowanie projektu. W 2005 roku, zgodnie z obowiązującą Ustawą Pzp, ogłoszony został Konkurs na Opracowanie koncepcji budowlano-technologicznej na modernizację i rozbudowę komunalnej oczyszczalni ścieków w technologii reaktora o działaniu sekwencyjnym w Żywcu. Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu było podpisanie Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Wymagania postawione przez MPWiK zostały spełnione w zwycięskiej pracy konkursowej opracowanej przez firmę SFC UMWELTTECHNIK GmbH z siedzibą w Salzburgu, będącej licencjonodawcą Cyklicznej Technologii Aktywnego Osadu C-TECH. Zaproponowane rozwiązania technologiczne chronione są patentami, do których prawo wykorzystania posiada Firma SFC. Ponadto szereg rozwiązań aparaturowych chronionych jest know-how technologii. Podpisanie Umowy ze zwycięzcą Konkursu nie było obarczone ryzykiem, gdyż firma ta opracowała ok. 80 projektów w zakresie oczyszczania ścieków m.in. w Czechach, Wielkiej Brytanii, Francji, Tunezji, Chorwacji, Chinach. W Polsce technologia C-TECH została wykorzystana przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Tychach. W związku z dokonaniem wyboru nowej technologii oczyszczania ścieków okazało się, że zaprojektowana zostanie praktycznie nowa linia oczyszczania ścieków i przeróbka osadów na dostępnym obszarze oraz zaadaptowane zostaną możliwe do wykorzystania obiekty starej oczyszczalni. W wyniku zrealizowanej modernizacji przepustowość oczyszczalni wzrosła z m3/d do m3/d i z RLM do RLM. Sercem technologii są reaktory sekwencyjne. Każdy cykl pracy zbiornika reaktora w technologii sekwencyjnej składa się z następujących faz: napełnianie i napowietrzanie, sedymentacja osadu i opróżnianie zbiornika (dekantacja ścieków). Etap III- Wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Firma INSTAKL Kraków w grudniu 2007 roku podpi- Głównymi korzyściami z przeprowadzonej modernizacji są: -Linia przeróbki ścieków została wyposażona w zupełnie nowy system technologiczny obejmujący część mechanicznego oczyszczania ścieków oraz wysokosprawny system technologiczny biologicznego usuwania zanieczyszczeń. Obie części oczyszczalni wykorzystują najlepsze, z aktualnie dostępnych na rynku, technologie i rozwiązania aparaturowe. System technologiczny zabezpiecza stabilną i bezpieczną przeróbkę dopływających do oczyszczalni ścieków niezależnie od warunków pogodowych. Głównym elementem biologicznego oczyszczania jest reaktor C-Tech czyli zbiornik o wymiarach 94,4m x 49,9m, podzielony na 4 baseny o pojemności 7000m3 każdy. -Część z istniejących na oczyszczalni obiektów kubaturowych została wykorzystana jako pojemność retencyjna dla ścieków burzowych, łączna pojemność to 7970m3, co pozwala na ok. 18h retencji. -Nowy reaktor fermentacji osadów o poj. V=4800m3 pozwala na bezpieczną produkcję znacznie większych ilości biogazu, wzrost ilości energii elektrycznej i cieplnej pozyskiwanych z własnego źródła oraz zmniejszy ilość odpadowego osadu. -Wpływ zmodernizowanej oczyszczalni ścieków na środowisko został ograniczony do minimum. Obiekty są wyposażone w urządzenia ograniczające i eliminujące emisję odorów oraz emisję hałasów. -Energochłonność procesu oczyszczania ścieków wyrażona wskaźnikiem kwh/ m3 oczyszczonych ścieków przed modernizacją wynosiła 0,529, natomiast w roku 2010, po modernizacji uległa zmniejszeniu do 0,261. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków jest częścią jednego z największych projektów proekologicznych w Polsce pn. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie, realizowanego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii, którego celem jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 11 Gmin Powiatu Żywieckiego. W ramach tego Projektu wybudowane zostanie m.in. ok km kanalizacji sanitarnej. W drugim etapie przewiduje się wykonanie suszarni osadów ściekowych oraz wykonanie uszczelnienia sieci kanalizacyjnej. Uszczelnienie starych kolektorów wpłynie na wyeliminowanie znacznej ilości wód przypadkowych dopływających do oczyszczalni i zoptymalizowanie pracy oczyszczalni. Łączne nakłady poniesione na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków wyniosły ok. 72 mln zł, z czego ok. 41% pochodziło z Funduszu Spójności a pozostałe 59% zapewniło MPWiK Sp. z o.o., korzystając z pożyczek zwrotnych, w tym: 26% - WFOŚiGW w Katowicach 25% - NFOŚiGW w Warszawie 8% - środki własne przedsiębiorstwa było dzięki głównemu wykonawcy czyli firmie INSTAL Kraków, który dobrze realizował swoje prace a także nadzorował działania Podwykonawców oraz Inżynierowi Kontraktu czyli firmie B-Act, która poprawnie koordynowała działania wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Istotną rolę w końcowym efekcie odegrał projektant czyli firma SFC Umwelttechnik, której przedstawiciele uczestniczyli w rozruchu oczyszczalni z racji złożonych gwarancji finansowych. Podkreślenia wymaga, że inwestycja była prowadzona na czynnym obiekcie oczyszczalni i dlatego harmonogram realizacji podzielono na dwie fazy: Faza I równoczesna budowa nowych obiektów oraz praca starej oczyszczalni. Faza przejściowa - uruchomienie nowej oczyszczalni, bez osadnika wstępnego i WKF-u, adaptacja starego reaktora biologicznego na osadnik wstępny, adaptacja osadników wtórnych na zbiorniki retencyjne oraz adaptacja starych WKF-ów na zbiorniki osadu nadmiernego i zmieszanego. Zakończenie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w stosunkowo krótkim czasie oraz osiągnięcie zakładanych parametrów ekologicznych możliwe 5

4 Rozmowa z Adamem Zdziebło, Wiceministrem Rozwoju Regionalnego Czy mógłby Pan przedstawić się Czytelnikom naszego pisma oraz pokrótce omówić prace prowadzone w departamentach, które Pan koordynuje? Zajmuję się wdrażaniem największego programu operacyjnego w historii Unii Europejskiej Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Niemal 3/4 z 28 mld euro przeznaczonych jest na transport - głównie drogowy i lotniczy oraz transport przyjazny środowisku. Prawie 5 mld euro przypada zaś na środowisko, z czego ponad połowa na gospodarkę wodno-ściekową. W programie wspieramy także energetykę, kulturę, ochronę zdrowia i szkolnictwo wyższe. Wdrażanie tego programu nie jest proste, choćby ze względu na dużą rozpiętość wsparcia i konieczność koordynacji działań z wieloma instytucjami. Same projekty, zwłaszcza transportowe, są bardzo skomplikowane i długotrwałe, zwłaszcza w fazie przygotowawczej. Tym bardziej się cieszę, że już w tej chwili wyraźnie widać postęp na każdym kroku można napotkać plac budowy z charakterystyczną unijną tablicą informacyjną. Podpisaliśmy już umowy na projekty warte 115 mld złotych, rozdysponowując 58 proc. unijnego budżetu programu. Mając na uwadze, że jest jeszcze wiele czasu na podpisanie umów, a cztery i pół roku na rozliczenie projektów, sądzę że jesteśmy na jak najlepszej drodze do zdania unijnego testu celująco i uważam to także za swój sukces. Wisienką na torcie można nazwać Szwajcarsko-Polski Program Współpracy i Norweskie Mechanizmy Finansowe, które także nadzoruję. Nie mają tak imponujących budżetów jak POIiŚ, są jednak dla nas bardzo wartościowe. Cieszę się zwłaszcza z pełnego wykorzystania środków z pierwszej edycji mechanizmów norweskich i doskonałej współpracy z naszymi partnerami. Dzięki temu kolejna pula środków będzie o ponad 30% wyższa niż poprzednia.. Odpowiada Pan za wdrażanie największego programu operacyjnego w historii Unii Europejskiej Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). W jaki sposób monitorowane są tego typu inwestycje? System wdrażania POIiŚ został tak skonstruowany, aby można było na bieżąco monitorować realizację celów programu. Dane na poziomie projektów są wprowadzane do systemu przez instytucje, które przyjmują wnioski. Do tego, poprzez system informatyczny, na bieżąco śledzimy informacje dotyczące poziomu realizacji celów programu, np. długości wybudowanych dróg, sieci wodociągowych itp. Mamy bieżącą wiedzę m.in. o podpisanych umowach o dofinansowanie czy 6 stanie finansowej realizacji projektów: złożonych wnioskach o płatność itp. Szczególną wagę przykładamy do monitorowania fazy przygotowawczej. Przykładowo, beneficjenci z listy projektów indywidualnych mogą korzystać z pomocy doradczej przy tworzeniu dokumentacji projektowej, m.in. studiów wykonalności, a także procedur i raportów oceny oddziaływania na środowisko. Wspieramy ich także w obszarze prawa zamówień publicznych oraz prawidłowości przeprowadzenia procedur ocen oddziaływania na środowisko. Usługi doradcze są finansowane przez MRR. Ponadto Ministerstwo koordynuje wsparcie świadczone przez ekspertów inicjatywy Jaspers w zakresie przygotowania oraz oceny największych projektów inwestycyjnych. Działania te mają polepszyć jakość dokumentacji, przyspieszyć przygotowanie projektów, a przez to umożliwić szybsze wykorzystanie środków unijnych. Jest szczególnie ważne w przypadku projektów, dla których decyzje o przyznaniu wsparcia są wydawane przez Komisje Europejską. Dzieje się tak w przypadku projektu żywieckiego. W tej chwili beneficjent pracuje nad ostateczną wersją dokumentacji potrzebnej, by uzyskać od KE potwierdzenie dofinansowania. Jakie środki finansowe zostały przeznaczone na wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Czy Ministerstwo przewiduje dodatkową pule pieniędzy na te projekty? Na realizacje POIiŚ przewidziano prawie 28 mld euro. Przy obecnym kursie kwota ta przekracza 112 mld złotych. Należy podkreślić, że jest to sama część unijna. Do tego dochodzą jeszcze krajowe środki na współfinansowanie, które pokrywa budżet państwa, budżety samorządów i prywatne. Łączna wartość Programu wynosi prawie 38 mld euro. Zaproponowaliśmy w tym roku dodatkowe środki dla POIiŚ z dwóch źródeł tzw. dostosowania technicznego i krajowej rezerwy wykonania. Ta druga część jest nagrodą dla tych, którzy wykazali się dobrym wykorzystaniem wcześniej otrzymanych środków. W wyniku tej propozycji budżet POIiŚ ma wzrosnąć o 424 mln euro. Wniosek o zmianę w programie już skierowaliśmy do Komisji Europejskiej i czekamy na jego przyjęcie. Na terenie województwa śląskiego realizowane są inne projekty z zakresu gospodarki wodno ściekowej, współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Czy może Pan nam je krótko scharakteryzować oraz ocenić jak żywiecki Projekt prezentuje się na tle tych inwestycji? Śląscy beneficjenci dostali dofinansowanie z POIiŚ dla 36 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym Projekt z Żywiecczyzny. Projekty te doty- czą w głównej mierze rozbudowy i modernizacji gminnych systemów kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowych, w tym także lokalnych oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz systemów zagospodarowania osadów ściekowych. Na Śląsku podpisano blisko 20 proc. umów w skali ogólnokrajowej. To obrazuje, że poziom merytorycznego i formalnego przygotowania projektów do realizacji w województwie śląskim był bardzo wysoki, co pozwoliło na przyznanie dofinansowania z UE dla tak wielu projektów w regionie. Porównując Projekt żywiecki do pozostałych projektów realizowanych w regionie przy wsparciu ze środków POIiŚ, zwraca uwagę przede wszystkim duża skala projektu: samo dofinansowanie z UE wynosi 585 mln zł. Pod tym względem projekt, o którym rozmawiamy, jest największym realizowanym w województwie śląskim oraz jednym z największych w Polsce. Imponujący jest także zakres prac, gdyż mówimy tu o prawie 1200 km kanalizacji! Wymiernym rezultatem projektu będzie podłączenie ponad 80 tys. osób do sieci kanalizacyjnej oraz ponad 16,5 tys. osób do sieci wodociągowej. To tyle co w niejednym polskim mieście. Wielkość tego Projektu pokazuje też jak ogromne potrzeby w tym zakresie zostaną zrealizowane, co niewątpliwie będzie sukcesem mieszkańców regionu, gdyż w znacznej mierze podniesie się standard ich życia oraz poprawi warunki ekologiczne Żywiecczyzny. Daje to ogromną szansę dla dalszego rozwoju tej części Śląska. Ponadto na uwagę, poza samym projektem, zasługuje również Beneficjent odpowiedzialny za jego realizację, którym jest Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu (ZMGE). ZMGE składa się z 11 gmin, będących niezależnymi jednostkami samorządu terytorialnego o różnych cechach i potrzebach, które już od 20 lat efektywnie współpracują na rzecz ochrony środowiska oraz dla podnoszenia jakości życia swych mieszkańców. Jest to jeden z nielicznym przykładów tak udanej współpracy w ramach nadzorowanych przeze mnie projektów w całym kraju na dodatek działający sprawnie i efektywnie. Reasumując Projekt Oczyszczenie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II to jedna z największych inwestycji tego typu w skali całego kraju. Zakres rzeczowy Projektu jest bardzo złożony, natomiast jego rozmiar sprawia, że zyskuje on strategiczny dla regionu charakter. Jak Ministerstwo Rozwoju Regionalnego postrzega postęp w realizacji żywieckiego projektu pod nazwą Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II? Wszystko wskazuje na to, że Projekt zakończy się w terminie. Przedsięwzięcie jest już bardzo zaawansowane i nie powinny wystąpić problemy z jego ukończeniem i rozliczeniem. Czego życzyłby Pan beneficjentom realizującym tego typu inwestycje? Na tym etapie realizacji Projektu Beneficjentom w głównej mierze życzę wytrwałości w dążeniu do ściśle wyznaczonego celu oraz profesjonalizmu w jego osiąganiu. Natomiast w fazie eksploatacji inwestycji wypada już tylko życzyć zadowolenia mieszkańców, którzy jako ostateczni beneficjenci projektów POIiŚ będą korzystać z powstałej infrastruktury. Jak ocenia się zaawansowanie Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z zakresu gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracjach powyżej RLM? Projekty dotyczące gospodarki wodno ściekowej mogą liczyć na znaczące wsparcie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Od początku wdrażania programu przeznaczyliśmy na ten cel ponad 11 miliardów złotych dzięki tym nakładom możemy dokonać rzeczywistego skoku cywilizacyjnego i jednocześnie przybliżyć się do wyśrubowanych standardów, które w tym obszarze musimy stosować jako członek Unii Europejskiej. Sprawne, ale zarazem efektywne wydatkowanie takiej kwoty stanowi duże wyzwanie z tego powodu Ministerstwo Środowiska jako pierwsze, już na początku 2008 r., ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie. Do tej pory ogłosiliśmy już sześć konkursów, w których zgłosiło się ponad 400 projektów. Poza projektami zgłoszonymi w konkursach dofinansowujemy także inwestycje strategiczne dla rozwoju całego kraju, umieszczone na tzw. liście indykatywnej. Łącznie udało nam się podpisać już ponad 180 umów o dofinansowanie dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, o łącznej wartości blisko 11 miliardów złotych tym samym zbliżamy się do wykorzystania wszystkich środków przyznanych nam przez Unię Europejską. Widząc skalę wyzwań i liczbę samorządów, które chcą uporządkować gospodarkę wodno ściekową na swoim terenie, staramy się o więcej pieniędzy na ten cel. W tej chwili Polska prowadzi z Komisją Europejską negocjacje w tej sprawie. Jeżeli założymy, że wszystkie projekty, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie zostaną zrealizowa- Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii (cd ze strony 3) Mówiłem wcześniej o cyfrach, warto jednak podkreślić, że za cyframi i statystykami sto- mówi minister Bernard Błaszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. ne, będzie to oznaczało wybudowanie ponad 10 tys. km sieci kanalizacji sanitarnej, do której zostanie przyłączonych ponad 1 milion osób. Tak jak wspomniałem na wstępie pieniądze na gospodarkę wodno ściekową zostały już w zasadzie rozdysponowane, co uważam za duży sukces Ministerstwa Środowiska. W tej chwili powodzenie projektów zależy od Beneficjentów głównie samorządów. Oczywiście nasze Ministerstwo będzie bacznie przyglądało się postępom w realizacji tych inwestycji w razie potrzeby beneficjenci mogą liczyć na nasze wsparcie. Jednym z największych Projektów tego typu realizowanych w województwie śląskim jest żywiecki program Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II co Pan sadzi na temat tej inwestycji? Bez wątpienia Projekt pn. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć finansowanych z POIiŚ, realizowanych w województwie śląskim. Jeżeli spojrzymy na całkowite koszty realizacji, to jest to zdecydowanie największa inwestycja wodno ściekowa w regionie. Projekt finansowany ze środków POIiŚ jest z powodzeniem realizo- ją konkretni ludzie, którzy podjęli się wykonania tak skomplikowanego Projektu. Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu koordynuje wszystkie prace projektowe, ale wiele ważnych rozstrzygnięć musi zapadać bezpośrednio na poziomie gmin stąd wójtowie i burmistrz Żywca muszą być komunikatywni i kreatywni. Te cechy pomagają w rozwiązywaniu spornych kwestii, jak choćby uzyskanie pozwoleń od mieszkańców na prowadzenie potrzebnych prac w obrębie ich posesji. To właśnie dobra znajomość lokalnych społeczności, pozwala radzić sobie z przeciwnościami. A czy dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy mnóstwo pracy zostało już wykonane, może Pan z ręką na sercu powiedzieć, że wany od lipca 2009 r., warto jednak zwrócić uwagę, iż jest on kontynuacją i uzupełnieniem programu inwestycyjnego zatwierdzonego przez Komisję Europejską pod koniec 2003 r. Czy Pana zdaniem Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II, dotyczący uregulowania problemów z zakresu gospodarki wodno ściekowej jest potrzebny naszemu regionowi? Oczywiście ta inwestycja jest w moim przekonaniu niezwykle istotna dla całej żywiecczyzny. Należy podkreślić, że jest ona realizowana na terenie 11 gmin: Żywiec, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy - Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka. W wyniku jej realizacji zostanie wybudowanych ponad 1100 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 170 km wodociągu. Warto sobie uświadomić, że aby przebyć 1100 km należałoby wybrać się z Żywca do Gdańska i z powrotem. Bez wątpienia jest to kluczowa inwestycja, bez której trudno wyobrazić sobie dalszy rozwój żywiecczyzny. Jak ważna dla środowiska jest realizacja żywieckiej inwestycji? Oprócz poprawy jakości życia mieszkańców, celem każdego projektu finansowanego z PO Infrastruktura i Środowisko jest także poprawa stanu środowiska naturalnego. Działanie to ma szczególne znaczenie na terenach cennych przyrodniczo, do których bez wątpienia zalicza się żywiecczyzna. Myślę, że największe znaczenie będzie miało podłączenie do sieci kanalizacyjnej ponad 80 tys. osób jest to ok. 95% mieszkańców regionu. Pozwoli to na zlikwidowanie szamb i zmniejszy presję na środowisko. Tym samym uda się nam pogodzić interesy ludzi i przyrody. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II to potrzebny Projekt? To Projekt bez którego stalibyśmy w miejscu, bo wielu gmin nie byłoby stać na rozpoczęcie takiej inwestycji, jak budowa sieci kanalizacyjnej, czy sieci wodociągowej. To są olbrzymie koszty. I tylko dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu, a także ogromnym funduszom z Unii Europejskiej możemy go realizować. To program który ma naprawdę głęboki sens, bo dzięki niemu będzie żyło się lepiej wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, a powody do zadowolenia będą mieć też turyści odwiedzający nasze piękne okolice. 7

5 Do niedawna Milówka kojarzyła się przede wszystkim z braćmi Łukaszem i Pawłem Golcami. Teraz kojarzy się również z osuwiskiem w Prusowie. Jednak to zbyt duże uproszczenie, bo gmina Milówka jest piękną okolicą, gdzie tętni życie kulturalne, a walory przyrodnicze zachęcają do jej odwiedzenia. Tak bogatej kultury ludowej, jaką można spotkać w Milówce nie znajdziemy w wielu innych zakątkach Polski. Z powodzeniem działają tutaj zespoły regionalne Wierchy z Milówki, Spod Kikuli z Lalik, czy dziecięcy zespół Hulajniki. Ponadto swój talent ćwiczą muzycy z orkiestry dętej i towarzyszące ich występom jedyne na Żywiecczyźnie mażoretki. W Milówce odbywa się szereg imprez promujących kulturę i tradycję lokalną. Oczywiście Milówka nie zamyka się w swoim zaścianku, a zaprasza na swoje tereny artystów z całej Polski. Ci są zaś pod olbrzymim wrażeniem atrakcji turystycznych miejscowości. Jedną z nich bez wątpienia jest Leśny Gród, czyli park botaniczny, w którym można spotkać wiele gatunków roślin, ale mieszkają tutaj również ciekawe okazy zwierząt. Nie mało zamieszania spowodował pomysł właściciela Leśnego Grodu, aby organizować tutaj Eco-corridy. Gmina Milówka to żywiczna woń lasów, piękne krajobrazy oraz niestety wciąż nie najczystsze rzeki i potoki. Wystarczy przejść się brzegami Soły, by stwierdzić, jak bardzo potrzebna jest tutaj budowa kanaliza- cji, która pozwoli na oczyszczanie ścieków. Mieszkańcy wciąż czekają na rozpoczęcie tej inwestycji. Kiedy zostanie ona zrealizowana, wędrowanie beskidzkimi szlakami przez milowieckie tereny będzie jeszcze większą przyjemnością. Już dzisiaj swoje letniskowe domki pobudowało tutaj wielu mieszkańców Śląska i Polski centralnej. Kiedy będą mieli możliwość oddychania czystym górskim powietrzem, a nadto okoliczne wody nie będą skażone, z pewnością Milówka stanie się jeszcze lepszym terenem inwestycyjnym. Można się spodziewać nowych domków letniskowych, ale również nowych miejsc z agroturystyką, jak i rozwijania się drobnych przedsiębiorstw. Dlatego władze gminy tak bardzo cieszy fakt, że rozpoczęcie inwestycji w ramach Projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - FazaII jest już tak blisko! Całkowity zakres rzeczowy km wg wniosku o dofinansowanie w gminie Milówka obejmuje wybudowanie 130,10 km sieci kanalizacyjnej oraz 48,00 km sieci wodociągowej. Jest to znaczna część naszej gminy. Niestety z uwagi na trudne położenie niektórych domów nie jesteśmy w stanie objąć zasięgiem całej gminy. Na poczet wkładu własnego zabezpieczymy w kolejnych budżetach kwotę ,00 zł. Kwota ta jednak może ulec zmianie na skutek decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej wysokości przyznanego dofinansowania, rozstrzygnięć procedury przetargowej, zmiany zakresu rzeczowego, zmiany przepisów krajowych w sprawach regulujących realizację Projektu, a także przepisów podatkowych. Nie da się ukryć, że nim został Pan Przewodniczącym Rady Gminy dość ostro wyrażał Pan swoje przekonania, a często również niezadowolenie społeczne, również w kwestii budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w gminie Milówka? Zgadza się. Jednak to nie chodziło o destrukcję, czy też o podważanie czyjegoś autorytetu, ale o to, by gmina i jej mieszkańcy mogli zyskać, jak najwięcej, by mogli lepiej żyć i funkcjonować. Moja współpraca jako sołtysa z Przewodniczącym Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Januszem Michałkiem trwa od 2007 roku. Ja jako sołtys, a wójt jako radny byliśmy wprowadzani w tą tematykę od momentu, kiedy rozpoczął się etap projektowania odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w naszej gminie, czyli właśnie od 2007 r. Tak więc mogę powiedzieć że od podszewki znamy problemy i zagrożenia, jakie mogą wyniknąć przy samym wykonawstwie. I wiele rzeczy udało się osiągnąć, dlatego też nie ma teraz protestów. Zresztą wybory samorządowe potwierdziły pewien poziom zaufania społecznego do mojej osoby i całego naszego komitetu, z nowym Wójtem Robertem Piętką na czele. Jestem pierwszy raz radnym, a zostałem Przewodniczącym Rady Gminy, co pozwala mi na jeszcze lepsze rozwiązywanie bieżących problemów mieszkańców. Dzięki doświadczeniu przy budowie wodociągu w Lalikach, a także wspomnianej wcześniej współpracy z panem Januszem Michałkiem, na wniosek Wójta, Rada Gminy powierzyła mi reprezentowanie Gminy Milówka w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego ds. Ekologii. Problemy będziemy rozwiązywać na bieżąco, ponieważ radni bardzo mocno zaangażowani są w temat budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyj- nej na terenie naszej gminy. Jak układa się współpraca ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii? Moim zdaniem trudno, ale muszę powiedzieć, że Przewodniczący Zarządu Związku Janusz Michałek jest bardzo dobrym fachowcem, który jak mało kto zna się na tej tematyce. Jego wiedza i zaangażowanie pozwala nam na sprawną realizację wszystkich zamierzonych zadań. Na dodatek zawsze możemy liczyć na fachową pomoc i obsługę ze strony pracowników Związku. Oczywiście nie jest tak, że ze wszystkim zgadzamy się od razu. Czasami to bardzo długie negocjacje, które trwają wiele dni, ale wspólnie udaje się nam dopracować każdy szczegół, dzięki czemu powoli, ale sukcesywnie idziemy do przodu. Niedawno podpisaliście bardzo ważne porozumienie Tak, jesteśmy tuż przed przetargami na wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ale trzeba dopełnić wszelkich formalności, do takich należy między innymi podpisanie porozumienia w zakresie określenia zasad dodatkowych płatności na realizację Projektu Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie Faza II. Przedmiotem tego porozumienia jest określenie zasad dodatkowych płatności Gminy Milówka na rzecz ZMGE, na pokrycie wkładu własnego Gminy Milówka. Płatności te wynikają z rozszerzenia kwalifikowanego zakresu rzeczowego, który będzie realizowany na terenie Gminy Milówka w stosunku do pierwotnego zakresu, określonego w porozumieniu w sprawie określenia zasad płatności, które zostało podpisane 6 listopada 2006 r. Oznacza to w skrócie, że zgodziliśmy się na większą płatność w zamian za to, że otrzymamy większą ilość kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To wynik negocjacji z władzami Związku Międzygminnego ds. Ekologii. Dzięki temu więcej domów zostanie przyłączonych do tych sieci. Używając konkretów, wedle porozumienia z 2006 roku miało powstać ok. 48 km sieci kanalizacyjnej i ok. 13 km sieci wodociągowej, po tegorocznych negocjacjach ze Związkiem powstanie aż 130,10 km sieci kanalizacyjnej i 48 sieci wodociągowej. Dodam jeszcze, że w dalszym ciągu trwają negocjacje, przesłaliśmy do Związku dokumentację dotyczącą poszerzenia zakresu robót, by jeszcze więcej domów mogło zostać przyłączonych do kanalizacji. Kiedy więc mieszkańcy mogą liczyć na działania w zakresie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej? W tym roku muszą zostać załatwione wszystkie procedury przetargowe. Chcielibyśmy aby prace ruszyły, jak najszybciej od rozstrzygnięć w przetargach. W roku 2012 praca będzie szła pełną parą. Jesteśmy przekonani, że to będzie kluczowy rok dla naszej inwestycji. Dla nas bardzo dobrym zapewnieniem jest jeden z punktów porozumienia, który mówi, że w przypadku niezrealizowania na terenie Gminy Milówka inwestycji przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, Gminie Milówka przysługuje roszczenie o zwrot kwot wypłaconych na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii, które wyniknęły z podpisanego niedawno porozumienia. Dla nas to gwarancja, że inwestycja zostanie zrealizowana w terminie. Korzystając z okazji chciałbym podziękować radnym Rady Gminy Milówka za podjęcie uchwały jednogłośnie (na 13 obecnych, 13 głosowało za) z czego cieszę się bardzo, bo widać profesjonalne podejście do tak bardzo trudnej decyzji, jaką było przyjęcie tej uchwały. Podziękowania kierujemy również dla Skarbnika, z którym ustalaliśmy zasady porozumienia przez wiele tygodni bardzo trudnych negocjacji. Uchwała ta jest niezwykle ważna, albowiem podobnej wielkości inwestycji w gminie Milówce nie będzie wykonywać się przez kolejne pokolenie. Na koniec chciałbym zaapelować do mieszkańców o wyrozumiałość, gdyż doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wraz z rozpoczęciem budowy będziemy mieć do czynienia z różnymi utrudnieniami. Oczywiście wszystkie problemy będziemy starali się rozwiązywać na bieżąco, by tych utrudnień było jak najmniej. 8 Wydawca: Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, ul. ks. Prałata St. Słonki 22. Adres redakcji: Żywiec, ul. ks. Prałata S. Słonki 22 Redaktor naczelny: Mariusz Hujdus, Zastępca redaktora naczelnego: Magdalena Pawlus. Opracowanie redakcyjne i poligra czne: Żywiec Media ( Druk: Drukarnia Polskapresse Sosnowiec, Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25 A

Inwestycja w czyste rzeki i jezioro

Inwestycja w czyste rzeki i jezioro Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II Inwestycja w czyste rzeki i jezioro Dla rozwoju infrastruktury i środowiska 11 gmin które ze sobą współpracują! Związek Międzygminny ds. Ekologii w

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny 1 Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie to pierwsza w historii Żywiecczyzny inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu www.zmge.zywiec.pl Projekt Oczyszczanie ścieków na czyźnie - od pomysłu do sukcesu Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu ul. Ks. Prałata St. Słonki 22 34-300 tel. 33 861 28 98 Związek Międzygminny

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy nazwa podmiotu dokładny adres województwo Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 1 Początki działalności Związku sięgają 1991 roku, kiedy Urząd Rady Ministrów zarejestrował Związek Komunalny ds. Gazyfikacji w Żywcu. Pierwszym zadaniem Związku

Bardziej szczegółowo

Związek komunalny jako region gospodarki odpadami w praktyce

Związek komunalny jako region gospodarki odpadami w praktyce Związek komunalny jako region gospodarki odpadami w praktyce Spis prezentacji Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu Historia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu Założenia programu grupowego

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu. MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu. MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu Oczyszczalnia ścieków w Żywcu MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu Zlewnia oczyszczalni ścieków w Żywcu na tle Powiatu Żywieckiego (stan istniejący) gm. Żywiec 32 230 mieszk. istn. sieć kanal. 127,0 km gm. Łodygowice

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Pomorzu

Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Pomorzu Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na Pomorzu Bezpośrednie efekty Efekt rzeczowy Liczba rozbudowanych oczyszczalni ścieków: 17 szt. Długość wybudowanej/zmodernizowanej

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Dla rozwoju infrastruktury i środowiska INFORMATOR - lipiec 2009 17 milionów dla Środy Śląskiej Unijne pieniądze na eko-inwestycje 39 milionów dla Strzegomia Szkolenie JRP Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Projekt współ finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów to Projekt który jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET I GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA Cel inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA Poprawa stanu środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Finansowanie inwestycji wodno- ściekowych z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawłowice, 2 września 2014 roku Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowych: I Gospodarka wodno-ściekowa i II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Michał Chrząstowski Zespół

Bardziej szczegółowo

www.wfosigw.katowice.pl

www.wfosigw.katowice.pl www.wfosigw.katowice.pl 1 2 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Spis treści: Wstęp... 3 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (Gmina Kłobuck)...

Bardziej szczegółowo

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU PROJEKT ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/036 UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU UNIA EUROPEJSKA Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DZS/9/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. OPIS PROJEKTU 1. Celem projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w

Bardziej szczegółowo

Projekt CCI 2007/PL/161/PR/007,,Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich

Projekt CCI 2007/PL/161/PR/007,,Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt CCI 2007/PL/161/PR/007,,Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich Janusz Adamek,

Bardziej szczegółowo

Program SYSTEM Dofinansowanie PBOŚ Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Program SYSTEM Dofinansowanie PBOŚ Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program SYSTEM Dofinansowanie PBOŚ Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI-4111-01-07/2012 K/12/001 Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki Przygotowany przez: Grontmij Polska Sp. z o.o. Łomianki, 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji wodno-ściekowych z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach. Sosnowiec, 29 października 2014

Finansowanie inwestycji wodno-ściekowych z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach. Sosnowiec, 29 października 2014 z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach Sosnowiec, 29 października 2014 Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na inwestycje związane z zaopatrzeniem w

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku styczeń 2016r. 1 Projekt techniczny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji "od projektu do efektu".

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji od projektu do efektu. O nas Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie istnieje od roku 1992, jednak tradycje firmy na Pomorzu Środkowym sięgają 1959 roku. Od wielu lat z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach PO IiŚ na lata , dla których WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą

Projekty realizowane w ramach PO IiŚ na lata , dla których WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą Projekty realizowane w ramach PO IiŚ na lata 2007-2013, dla których WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą Katowice, 7 grudnia 2015 Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1: Gospodarka

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i Ścieki w Przemyśle

VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i Ścieki w Przemyśle Temat referatu: VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i Ścieki w Przemyśle Zagospodarowanie ścieków i osadów pościekowych w MPWiK Wodociągi Puławskie : Gospodarka wodno-ściekowa w Puławach, Odwadnianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie luki finansowej i rozliczanie projektu

Przeliczanie luki finansowej i rozliczanie projektu Przeliczanie luki finansowej i rozliczanie projektu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 Kraków, Poznań, 05-06.11.2011r. 2011-12-02 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA OLSZTYN województwo warmińsko-mazurskie Inwestycje dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków są bardzo ważne dla ekonomicznego rozwoju przyczyniając się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r.

ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Stan wdraŝania ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1.

Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1. Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1.1/04/14 Konkurs 13/POIiŚ/1.1/04/14 Planowane konkursy POIiŚ rekultywacja

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Rok października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin -omówienie projektu.

Rok października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin -omówienie projektu. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin -omówienie projektu Koniec 2015 roku Rok 2003 01.04.2003 r. zostaje powołana Spółka pod nazwą: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, która

Bardziej szczegółowo

Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. BENEFICJENT: PREZES: mgr inŝ. Artur Witek. ul. Kołłątaja Kluczbork

Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. BENEFICJENT: PREZES: mgr inŝ. Artur Witek. ul. Kołłątaja Kluczbork BENEFICJENT: Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 7 46-203 Kluczbork PREZES: mgr inŝ. Artur Witek Umowa o dofinansowanie nr: 15/POIiŚ/2014 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód

Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód ZAŁĄCZNIK 3 Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód zebrano na podstawie wojewódzkich raportów z realizacji programów ochrony środowiska w okresie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Katarzyna Paprocka Doradca Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca lipca 214 r. w 16 programach regionalnych podpisano 34,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość to ponad 18 mld zł, w tym dofinansowanie UE - 68,9 mld zł. Tym

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca maja 215 r. w 16 programach regionalnych podpisano 36 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 11,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 71,1 mld zł. Tym samym

Bardziej szczegółowo

1. P o s t ę p f i n a n s o w y

1. P o s t ę p f i n a n s o w y 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca września 2015 r. w 16 programach regionalnych podpisano 36,3 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 111,0 mld zł, w tym dofinansowanie UE 71,5 mld zł.

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraj unitarny z trójszczeblowym samorządem terytorialnym, który stanowią: gminy, departamenty i regiony.

Kraj unitarny z trójszczeblowym samorządem terytorialnym, który stanowią: gminy, departamenty i regiony. Kraj unitarny z trójszczeblowym samorządem terytorialnym, który stanowią: gminy, departamenty i regiony. Mowa o Francji. Rozwój samorządu terytorialnego tego kraju został zapoczątkowany w okresie Wielkiej

Bardziej szczegółowo

fundusze ue Kategoria: POIiŚ - Poprawiono: środa, 20, czerwiec 2012 14:51 Opublikowano: sobota, 21, luty 2009 19:00 Dawid Brzozowski Odsłony: 4413

fundusze ue Kategoria: POIiŚ - Poprawiono: środa, 20, czerwiec 2012 14:51 Opublikowano: sobota, 21, luty 2009 19:00 Dawid Brzozowski Odsłony: 4413 W sobotę 21 lutego Gmina Rewal podpisała pierwszą w naszym województwie a drugą w Polsce umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej:

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny ZWK sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011.

Plan inwestycyjny ZWK sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011. Plan inwestycyjny sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011. 1 Plan inwestycyjny Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011 jest kontynuacją planu inwestycyjnego z roku ubiegłego zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Współfinansowanie poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Kryterium Opis Kryterium TAK/NIE

Nr Nazwa Kryterium Opis Kryterium TAK/NIE Załącznik do Uchwały nr 22/205 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 204 2020 z dnia lipca 205 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE WÓJT GMINY ZIELONKI MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE Załącznik Nr 4 Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zielonki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO )

REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO ) REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO 2007-2013) KONTEKST ANALIZY Badanie dotyczące Wpływu polityki spójności 2007-2013 na środowisko naturalne, realizowane jest w ramach ewaluacji expost NSRO

Bardziej szczegółowo

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i 2014-2020. Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i 2014-2020. Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska Program Infrastruktura i Środowisko 2007- i 2014-2020 Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska Przegląd r. Beneficjenci sektora środowisko otrzymali już

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-06-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-06-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-06-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerzy] Jednostka kontrolowana Kierownik

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych w aspekcie wykorzystania środków unijnych

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych w aspekcie wykorzystania środków unijnych Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych w aspekcie wykorzystania środków unijnych Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dn. 21

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZALNIA w Krakowie

OCZYSZCZALNIA w Krakowie OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W PŁASZP ASZÓW W II w Krakowie Projekt współfinansowany przez UNI z Funduszu Spójno jności UNIĘ EUROPEJSKĄ Projekt przyczynia się do zmniejszenia róŝnic społecznych i gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ref.: DOA-ZP-VII.271.69.2016 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

BUDOWA KANALIZACJI W GMINIE JAWORZE. Zdzisław Bylok Wójt Gminy Jaworze. Katowice, 9 grudnia 2013 r.

BUDOWA KANALIZACJI W GMINIE JAWORZE. Zdzisław Bylok Wójt Gminy Jaworze. Katowice, 9 grudnia 2013 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE JAWORZE Zdzisław Bylok Wójt Gminy Jaworze Katowice, 9 grudnia 2013 r. NAJWAŻNIEJSZE DATY: 2005-2006 - Prace projektowe 2007 2009 - Uzyskanie pozwolenia na budowę

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na temat wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska.

Informacja dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na temat wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska. Informacja dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na temat wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska. Akceptuję: Warszawa, listopad 2009 r. Stanisław Gawłowski

Bardziej szczegółowo

b. Kryteria merytoryczne specyficzne dla poszczególnych działań RPO WD zakres EFRR

b. Kryteria merytoryczne specyficzne dla poszczególnych działań RPO WD zakres EFRR b. Kryteria merytoryczne specyficzne dla poszczególnych działań RPO WD 2014-2020 zakres EFRR Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa Lp. Nazwa Definicja W ramach będzie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno ściekowej w perspektywie do roku 2020

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno ściekowej w perspektywie do roku 2020 Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno ściekowej w perspektywie do roku 2020 Podtytuł prezentacji Ewa Kamieńska Zastępca Dyrektora Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami 15.10.2015

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PROJEKTU 2004/PL/16/C/PE/020 Wodociągi, kanalizacja i. Starachowicach 2009

KRONIKA PROJEKTU 2004/PL/16/C/PE/020 Wodociągi, kanalizacja i. Starachowicach 2009 KRONIKA PROJEKTU 2004/PL/16/C/PE/020 Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków w w Starachowicach 2009 W dniu 21.01.2009r. Zarząd d Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

DZIELMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Dobre praktyki. Gmina Lipnica Wielka

DZIELMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Dobre praktyki. Gmina Lipnica Wielka DZIELMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Dobre praktyki Gmina Lipnica Wielka Lipnica Wielka malowniczo rozciąga się u podnóża Babiej Góry. Łagodne wzgórza, rozległe polany, szumiące lasy, bystre potoki i gościnni mieszkańcy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 2018 Legnickiego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński. w modelu partnerstwa publicznoprywatnego. FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński. w modelu partnerstwa publicznoprywatnego. FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński w modelu partnerstwa publicznoprywatnego FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA Intencją Gminy Borów jest skuteczne

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Bartosz Bałabuch Specjalista Departament Infrastruktury i Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska NOMINACJA Funkcja MAO dla projektów

Bardziej szczegółowo

1) Spis treści otrzymuje brzmienie:

1) Spis treści otrzymuje brzmienie: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII / 87 /2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 lipca 2011 roku W Załączniku nr 1 do Uchwały Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca stycznia 2015 r. w 16 programach regionalnych podpisano 35,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 109,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 70,4 mld zł.

Bardziej szczegółowo

Budowa Kanalizacji w Gminie Wiskitki

Budowa Kanalizacji w Gminie Wiskitki Budowa Kanalizacji w Gminie Wiskitki 2009-2015 dla rozwoju Mazowsza Projekt Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów współfinasowany jest

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS GMINNE PROGRAMY AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ NA RZECZ BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Podział środków na ochronę środowiska w ramach POIiŚ

Podział środków na ochronę środowiska w ramach POIiŚ Podział środków na ochronę środowiska w ramach POIiŚ 11% 4% 2% Gospodarka wodno-ściekowa -58% 2 784 mln euro Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - 25% 1 216 mln euro 25% 58% Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji listy

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r.

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r. Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA październik, 2015 r. ZAKRES SZKOLENIA 1. Działalność Funduszu 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć 3. Procedura ubiegania się o dofinansowanie 4. Formularz wniosku

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU I WYZWANIA DLA BRANŻY WODNO- KANALIZACYJNEJ W POLSCE

KIERUNKI ROZWOJU I WYZWANIA DLA BRANŻY WODNO- KANALIZACYJNEJ W POLSCE KIERUNKI ROZWOJU I WYZWANIA DLA BRANŻY WODNO- KANALIZACYJNEJ W POLSCE Integrując i służąc tworzymy jedność, siłę i przyszłość branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce i Europie (Misja IGWP) Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ.

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ. Przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020 w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 RPO WZ 2014 2020 to jedna z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały podłączenie

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Halka - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu AQUA S.A. jadwiga.halka@aqua.com.pl

Jadwiga Halka - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu AQUA S.A. jadwiga.halka@aqua.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Poprawa stanu gospodarki wodno ściekowej w dzielnicach Miasta Bielsko-Biała Beneficjent:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Miasto Ruda Śląska jest położone w centralnej części Górnego Śląska. Teren miasta leży na wododziale Wisły i Odry. Do zlewni rzeki Wisły należy rzeka Rawa, natomiast

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w Konkursie Jubileuszowym - szczegóły na stronie 8

Zapraszamy do udziału w Konkursie Jubileuszowym - szczegóły na stronie 8 nr 2 (11), kwiecień/maj 2012 Zapraszamy do udziału w Konkursie Jubileuszowym - szczegóły na stronie 8 str. 3 str. 4-5 Zamieszkaj w Gminie str. 6 Z cyklu Przewodniczący Zarządu odpowiada... Wywiad z Januszem

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć dotyczących gospodarowania wodami opadowymi w miastach

Finansowanie przedsięwzięć dotyczących gospodarowania wodami opadowymi w miastach Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie przedsięwzięć dotyczących gospodarowania wodami opadowymi w miastach Anna Czyżewska

Bardziej szczegółowo

Program przebudowy dróg Powiatu Świeckiego na lata

Program przebudowy dróg Powiatu Świeckiego na lata Program przebudowy dróg Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 SPIS TREŚCI 1. Założenia programu 2. Plan finansowy na lata 2014-2020. 3. Plan rzeczowy na lata 2014-2020 Załączniki... Mapa przebudowanych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Bolek Prezes Zarządu. WFOŚiGW w Krakowie. Kraków, 8 kwietnia 2009 r. WFOŚiGW w Krakowie

Krzysztof Bolek Prezes Zarządu. WFOŚiGW w Krakowie. Kraków, 8 kwietnia 2009 r. WFOŚiGW w Krakowie System finansowania projektów w sektorze ochrony środowiska rola wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej we wdrażaniu projektów finansowanych przez UE Krzysztof Bolek Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy. Sz.P. Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy. Sz.P. Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia.. 10.2011 r. P/11/044 LBY-4101-21-01/2011 Sz.P. Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

Właściciele domów dostaną dofinansowanie na oczyszczalnie. Wpisany przez Małgorzata Schwarzgruber

Właściciele domów dostaną dofinansowanie na oczyszczalnie. Wpisany przez Małgorzata Schwarzgruber Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do kanalizacji zbiorczej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo