Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii"

Transkrypt

1 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

2 CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA Poprawa stanu środowiska naturalnego i zdrowia publicznego w rejonie Słupska; Zwiększenie dostępności i jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych; Zintegrowany model gospodarki ściekowej i osadowej rozwiązanie najbardziej efektywne dla regionu; Oczyszczanie ścieków z całego rejonu w standardach UE jak dla aglomeracji > RLM (obszar wrażliwy); Red ton ChZT, 600 ton azotu, 100 ton fosforu Wykorzystanie efektów synergii i skali Najtańsze rozwiązanie; Potencjał techniczny i intelektualny Elastyczny model rozwojowy ; Największe przedsięwzięcie w regionie - Koszt całkowity ok. 25 mln - Maksymalna dotacja 13,7 mln GM. SŁUPSK M. SŁUPSK GM. KOBYLNICA POWIAT SŁUPSKI

3 Kalendarium realizacyjne 2010 Zakończenie robót na terenie miasta Słupska Podpisanie dwóch kontraktów na gminach Słupsk i Kobylnica 2009 Podpisanie kontraktu na cz.1, 2, 3 w gminie Słupsk 2008 Podpisanie kontraktu na cz.1 w gminie Kobylnica Postępowania przetargowe na gminy Słupsk i Kobylnica Przygotowanie dokumentacji przetargowych Rozliczenie projektu Zakończenie robót na terenie gmin Data zakończenia Projektu wg Decyzji KE 2011 Zmiana Decyzji KE 2007 Podpisanie kontraktów na realizację zadań na terenie m. Słupska Postępowanie o uzyskanie decyzji środowiskowych Umowa o dofinansowanie z NFOŚiGW Złożenie wniosku modyfikacyjnego 2004 Decyzja Komisji Europejskiej przyznająca dofinansowanie Podpisanie trójstronnego porozumienia międzygminnego 2003 Studium wykonalności dla Programu obejmującego 3 gminy 2001 Prace studialne i koncepcyjne prowadzone m.in. w zakresie Gmin dorzecza Słupi i Łupawy

4 STRUKTURA PROJEKTU PROGRAM GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ W REJONIE SŁUPSKA POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE Wodociągi Słupsk sp. z o.o. BENEFICJENT PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 2004/PL/C/PE/019 KONTRAKT 01 KONTRAKT 02 KONTRAKT 03 KONTRAKT 04 MIASTO SŁUPSK - ŚCIEKI MIASTO SŁUPSK - WODA GMINY PARTNERSKIE KOSZTY OGÓLNE PROJEKTU CZĘŚĆ I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI BUDWA STACJI UZDATNIANIA WODY KANALIZACJA GM. SŁUPSK W CZTERECH CZĘŚCIACH INŻYNIER KONTRAKTU CZĘŚĆ II POMPOWNIA GŁÓWNA + GŁÓWNY KOLEKTOR TŁOCZNY KANALIZACJA GM. KOBYLNICA W DWÓCH CZĘŚCIACH CZĘŚĆ III PORZĄDKOWANIE KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ ŁĄCZNIE 12 PODPISANYCH KONTRAKTÓW NA KWOTĘ ,84

5 ZAKRES PROJEKTU Zasięg systemu kanalizacyjnego zakończonego oczyszczalnią ścieków w Słupsku Wzrost liczby klientów Spółki z na koniec 2009 r. do na koniec 2010 Wzrost liczby punktów pomiarowych z do szt. Liczba podpisanych nowych umów szt. zrealizowane w trakcie realizacji

6 GENERALNE PARAMETRY PROJEKTU Koszt kwalifikowany: ,00 Dofinansowanie z FS: ,00 Data zakończenia wg Decyzji KE: Planowana data zakończenia: Rzeczywiste koszty kwalifikowane: ,66 Wartość podpisanych kontraktów: ,84 Kwota przekroczenia kosztów kwalifikowanych: ,66 Kwota przekroczenia kosztów Projektu: ,84 Koszty Projektu z Raportu Końcowego Gmina Miejska Słupsk wydatki kwalifikowane ,00 wydatki niekwalifikowane ,00 razem ,00 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GMIN W KOSZTACH PROJEKTU Gmina Słupsk wydatki kwalifikowane ,00 wydatki niekwalifikowane ,00 razem ,00 g.kobylnica 27,0% Gmina Kobylnica razem Projekt wydatki kwalifikowane ,00 wydatki niekwalifikowane ,00 razem ,00 wydatki kwalifikowane ,00 wydatki niekwalifikowane ,00 g. Słupsk 20,7% m. Słupsk 52,2% razem ,00 USTALENIE OSTATECZNEJ STRUKTURY DO ROZLICZEŃ MOŻLIWE DOPIERO PO ZAMKNIĘCIU BUDŻETU PROJEKTU!!!!!

7 ZREALIZOWANE OBIEKTY Kontrakt nr 01 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa głównego kolektora ściekowego oraz sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku - zrealizowany Kontrakt nr 02 Budowa stacji uzdatniania wody w Słupsku zrealizowany

8 ZREALIZOWANE OBIEKTY Kontrakt nr 03/II/część 1/ Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kobylnica w miejscowościach: Kruszyna, Kwakowo, Lubuń, Komiłowo, Żelki, Żelkówko, Zajączkowo, Łosino, Sierakowo Słupskie, Kończewo zrealizowany Kontrakt nr 03/I/część 1 i 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk - zrealizowany

9 KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU Zredukowanie zanieczyszczenia i ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Słupi, Wieprzy i Łupawy Zebranie ścieków z terenu trzech gmin kanalizacją zbiorczą lub dowiezienie ich w ramach usług asenizacyjnych i oczyszczenie na głównej oczyszczalni ścieków w Słupsku. Wyłączenie lokalnych nieefektywnych oczyszczalni ścieków na terenie gmin Oczyszczanie ścieków zgodnie z wymaganiami przepisów UE i prawa Polskiego Zredukowanie o ok. 50% ilość osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków, wzrost produkcji energii elektrycznej o ok. 75% Wszystkie powstające osady poddawane są kompostowaniu Zapewnienie wszystkim obsługiwanym mieszkańcom jakość wody zgodnej z wymaganiami prawa Polski i Unii Europejskiej poprzez wybudowaną SUW o wydajności około m3/d. Zwiększenie dostępności do usług kanalizacyjnych oraz poprawa warunków sanitarnych i bezpieczeństwa sanitarnego dla mieszkańców miejscowości na terenie gm. Słupsk oraz na terenie gm. Kobylnica. Wskaźnik skanalizowania dla aglomeracji słupskiej ca. 98% gmina Słupsk ca 85% (po zakończeniu realizacji Projektu ca. 98%), gmina Kobylnica ca 75% (po zakończeniu realizacji Projektu ca. 80%), Miasto Słupsk - ca 100 %. Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez ujednolicenie systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Słupsk oraz kanalizowanych terenów Gminy Słupsk i Kobylnica a przez to poprawa efektywności zarządzania Operatorem na sieciach kanalizacyjnych jest Spółka Wodociągi Słupsk Spełnienie wymagań zasady zanieczyszczający płaci Wspólna polityka taryfowa Przejrzysta alokacja kosztów według miejsca ich powstawania Wpływ na rozwój gospodarki lokalnej poprzez podniesienie atrakcyjności terenu dla inwestorów oraz promocja turystycznych walorów regionu

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym Projekt współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infraktrustura i

Bardziej szczegółowo

Projekt CCI 2007/PL/161/PR/007,,Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich

Projekt CCI 2007/PL/161/PR/007,,Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt CCI 2007/PL/161/PR/007,,Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich Janusz Adamek,

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 Lp. Nazwa * Miejsce Uzasadnienie Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno ściekowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie

PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie BENEFICJENT UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie NR 2000 PL 16 P PE 012 projekt OCZYSZCZALNIa ŚCIEKÓW PŁASZÓW ii W KRAKOWIE lipiec 2003 listopad 2003 maj

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 Lp. Nazwa * realizację Uzasadnienie realizacji Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 Lp. Nazwa * realizację Uzasadnienie realizacji Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Przyszłość usług wodociągowo-kanalizacyjnych jako zadania własnego Gminy

Przyszłość usług wodociągowo-kanalizacyjnych jako zadania własnego Gminy Przyszłość usług wodociągowo-kanalizacyjnych jako zadania własnego Gminy KOMISJA BUDŻETOWA KOBYLNICA - 19 MAJ 2011 R. Wizja bez działania to marzenie, działanie bez wizji to koszmar. ANDRZEJ WÓJTOWICZ

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1 Lp. Nazwa 2 realizację Uzasadnienie Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych.

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych. BYTOM Brak danych. GIERAŁTOWICE Planuje się wykonać zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączonych 90% mieszkańców gminy. Ścieki będą oczyszczane w gminnej oczyszczalni ścieków o

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu Marek Wagner. Szanowni Państwo

Prezes Zarządu Marek Wagner. Szanowni Państwo Raport roczny 2010 1 Prezes Zarządu Marek Wagner Szanowni Państwo 1. WSTĘP 2. SIEĆ WODOCIĄGOWA 4. SIEĆ KANALIZACYJNA 7 4. OCZYSZCZALNIA 9 5. SPRZEDAŻ 11 6. INWESTYCJE 1 7. USŁUGI 17 8. SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie część osadowa Część III Opis przedmiotu zamówienia;

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne na 201 5r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota

Zadania inwestycyjne na 201 5r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. na lata 2015 2018 Wieloletni plan modernizacji

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. I. WPROWADZENIE 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji na rzecz odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem środków NFOŚiGW O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2018 SZPROTAWA SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód PROGRAM Tytuł Programu: Program dofinansowania zadań z ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji/pożyczki w 2013 r. 1. Cele programu: horyzontalne: ochrona

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Zestawienie przychodów ze sprzedaży w 2012 roku z podziałem na poszczególne rodzaje działalności (w tys. zł)

Tabela nr 1. Zestawienie przychodów ze sprzedaży w 2012 roku z podziałem na poszczególne rodzaje działalności (w tys. zł) Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. www.wodociagi-olsztyn.pl Olsztyńskie wodociągi

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA

ZAŁĄCZNIK. Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA ZAŁĄCZNIK Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 2 1. WSTĘP... 3 2. FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA...3 3. FUNDUSZE I PROGRAMY POMOCOWE...6 Podstawowe zasady wykorzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT )

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) Warszawa, 2004 Zleceniodawca: URZĄD GMINY w KOŁBIELI 05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1 Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S. A. 03-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zielonogórskich

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 ROKU Kraków 2007 X DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. 1. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz

Bardziej szczegółowo