Pocztowa Karta Kredytowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pocztowa Karta Kredytowa"

Transkrypt

1 Pocztowa Karta Kredytowa Elementarz Posiadacza karty bezpieczny polski bank

2 Wybierz bezpieczeństwo i wygodę! Przedstawiamy Pocztową Kartę Kredytową praktyczne narzędzie, które ułatwi Ci zarządzanie domowym budżetem. Elementarz, który oddajemy w Twoje ręce, zawiera najważniejsze informacje dotyczące karty. To przyjazny w formie przewodnik, który powstał po to, by ułatwić Ci korzystanie z niej. Życzymy pożytecznej lektury! Co to jest karta kredytowa? Karta kredytowa to plastikowa karta, która umożliwia Ci korzystanie z pieniędzy Banku (kredytu) do wysokości limitu kredytowego określonego przez Bank. Płacisz kartą teraz, a zaciągnięty w ten sposób kredyt spłacasz w późniejszym terminie. Podstawową różnicą między Twoją kartą kredytową a kartą wydawaną do konta bankowego jest to, że korzystasz z kredytu bankowego, a nie własnych pieniędzy zgromadzonych na koncie. Jakie korzyści daje karta kredytowa? Darmowy kredyt: za zakupy płacisz kartą, a zaciągnięty w ten sposób kredyt spłacasz później. Bank nie nalicza odsetek od wykorzystanego kredytu przez tzw. okres bezodsetkowy, który wynosi nawet do 55 dni. Wygoda i bezpieczeństwo: karta to większe bezpieczeństwo niż noszenie przy sobie gotówki. Otrzymujesz do niej unikalny, znany wyłącznie Tobie, numer PIN, którym potwierdzasz dokonywane transakcje. Swoboda: nieprzewidziane wydatki przestają być problemem. Elastyczność: dostęp do środków finansowych 24 godziny na dobę. Szybkie zakupy: płacąc kartą, nie musisz sięgać po gotówkę do portfela czy kieszeni i czekać na wydanie reszty. 1

3 Jak otrzymać kartę kredytową? Gdzie można korzystać z karty kredytowej? Wystarczy w najbliższej placówce Banku Pocztowego lub placówce pocztowej złożyć wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym wysokość i źródło dochodów. W miejscach oznaczonych znakiem Visa na stacjach benzynowych, w aptekach, sklepach, supermarketach, restauracjach, hotelach itp. W Polsce można płacić kartą w ponad 200 tys. punktów. Internet dzięki karcie możesz dokonywać płatności w sklepach internetowych, podając numer karty oraz numer CVV2, który jest nadrukowany z tyłu karty. Bankomat kartą kredytową można wypłacać pieniądze z bankomatu. Podstawowe informacje o karcie Twoja Pocztowa Karta Kredytowa wyposażona jest w przyznany Ci przez Bank limit kredytowy. Możesz nią płacić za zakupy lub wypłacać gotówkę z bankomatu do wyczerpania limitu. Czy karta wymaga aktywacji? Można też złożyć wniosek, dzwoniąc na Infolinię Banku lub wchodząc na stronę Kartę aktywujesz, używając kodu PIN przy pierwszej płatności w sklepie lub wypłacie gotówki z bankomatu. Możesz ją również aktywować, dzwoniąc na Infolinię Banku pod numer * lub **. Co miesiąc będziesz otrzymywał wyciąg, na którym zobaczysz wszystkie swoje transakcje. Od momentu wystawienia wyciągu masz 24 dni na spłatę swojej karty kredytowej. W tym terminie możesz: spłacić całość zadłużenia, spłacić część zadłużenia: stałą minimalną ratę wskazaną na wyciągu lub dowolną kwotę większą od tej raty. W dalszej części elementarza przeczytasz o mechanizmie spłaty kredytu w stałych minimalnych ratach. Dzięki niemu Twoja rata nigdy Cię nie zaskoczy! Uwaga! Jeśli za pomocą Pocztowej Karty Kredytowej wypłacisz pieniądze z bankomatu, odsetki naliczane są od razu od dnia wypłaty do dnia spłaty całości zadłużenia. Za wypłatę gotówki z bankomatu Bank pobiera także prowizję. * opłata jak za 1 impuls w rozmowie lokalnej ** opłata jak za połączenie lokalne zgodnie z taryfą Twojego operatora 42 53

4 Jak działa karta kredytowa? Płatność kartą kredytową w sklepie 1. Płacisz kartą, za co chcesz i gdzie chcesz, np. za zakupy w sklepie spożywczym, ubrania, przybory szkolne. 2. Co miesiąc Bank będzie wysyłał do Ciebie wyciąg z zestawieniem wszystkich transakcji dokonanych w tym okresie kartą. Od dnia sporządzenia wyciągu masz 24 dni na spłatę karty. 3. Jeżeli w ciągu 24 dni (do dnia terminu spłaty wskazanego na wyciągu): spłacisz całość zadłużenia wtedy Bank nie naliczy żadnych odsetek od transakcji bezgotówkowych, spłacisz część zadłużenia: stałą minimalną ratę wskazaną na wyciągu lub dowolną kwotę większą od niej to od kwoty pozostałej do spłaty Bank naliczy odsetki, licząc od dnia dokonania transakcji. 4. Jeżeli nie wykorzystałeś całego limitu kredytowego, to niezależnie od spłacania zadłużenia za poprzedni okres rozliczeniowy możesz dokonywać kolejnych zakupów. Zawsze masz do dyspozycji tyle środków Banku, ile wynosi limit kredytowy Twojej Karty, pomniejszony o niespłacone zadłużenie z poprzedniego okresu oraz wartość nowych transakcji. Zestawienie nowych transakcji pojawi się dopiero na następnym wyciągu i od dnia wystawienia wyciągu będziesz miał kolejne 24 dni na spłatę zadłużenia. Wypłata gotówki w bankomacie Bank za wypłatę gotówki pobiera prowizję. Należy pamiętać, że tak pobrana gotówka jest zawsze oprocentowana od momentu dokonania transakcji do dnia jej spłaty. Transakcje bezgotówkowe (płatność kartą w sklepie) Płacisz kartą za zakupy w sklepie Do 55 dni na spłatę bez odsetek Wyciąg zestawienie transakcji Jeżeli w tym okresie spłacisz całą kwotę za zakupy w sklepie, nie zapłacisz od niej odsetek; w tym czasie dalej możesz posługiwać się kartą, jeśli nie wyczerpałeś limitu wydatki zaliczane są na kolejny okres rozliczeniowy Termin spłaty Jeśli nie spłacisz całej kwoty w terminie, odsetki będą naliczane od niespłaconej kwoty od dnia dokonania transakcji Okres rozliczeniowy 1 miesiąc na zakupy 24 dni na spłatę Uruchomienie odsetek Wypłata gotówki z bankomatu Pobierasz gotówkę z bankomatu Za każdą wypłatę gotówki Bank pobiera prowizję. Ponadto odsetki naliczane są od momentu wypłaty gotówki do momentu spłaty całości zadłużenia 64 75

5 Z jakimi kosztami wiąże się posiadanie karty kredytowej? Jeżeli posiadasz rachunek osobisty w Banku Pocztowym, nie ponosisz opłaty za wydanie karty. Osoby nieposiadające konta w naszym Banku ponoszą opłatę ustaloną w aktualnej Taryfie Opłat i Prowizji, dostępnej w placówkach Banku Pocztowego oraz na Za użytkowanie karty Bank pobiera opłatę miesięczną, podaną w aktualnej Taryfie Opłat i Prowizji. Bank pobiera prowizję za wypłatę gotówki ustaloną w aktualnej Taryfie Opłat i Prowizji. Należy pamiętać również, że odsetki od wypłaconych w ten sposób pieniędzy naliczane są od momentu ich pobrania z bankomatu. Bank nie naliczy odsetek za płatności kartą za towary i usługi w sklepach, jeśli całość zadłużenia zostanie spłacona we wskazanym na wyciągu terminie spłaty. Jeżeli w tym terminie zostanie spłacona tylko część zadłużenia, Bank naliczy odsetki od pozostałej kwoty. Aktualne oprocentowanie karty kredytowej sprawdzisz w tabeli oprocentowania kredytów, dostępnej w placówkach Banku Pocztowego oraz na Jaka będzie moja rata? Pocztowa Karta Kredytowa oferuje wygodny mechanizm spłaty kredytu z karty. Niezależnie od wielkości zadłużenia, można spłacać stałą minimalną ratę, dopasowaną do możliwości domowego budżetu, zależną jedynie od przyznanego na karcie limitu. Minimalna miesięczna rata wynosi zawsze 5% przyznanego limitu (nie mniej jednak niż 50 zł, jeśli kwota zadłużenia przewyższa 50 zł). Jeżeli np. limit wynosi 1000 zł, wymagana przez Bank kwota spłaty to 50 zł. Jeżeli wykorzystasz cały limit, to wpłacając minimalną ratę (50 zł) przy przykładowym oprocentowaniu 20%, kredyt spłacisz w 28 ratach. Oczywiście istnieje także możliwość jednorazowej spłaty całości zaciągniętego kredytu lub spłaty w ratach wyższych od minimalnej. Takie rozwiązanie pozwala dopasować wysokość raty do możliwości domowego budżetu. Pamiętaj! Spłacając zadłużenie, odnawiasz swój limit na karcie. Przykładowy limit karty (zł) Stała minimalna rata (zł) RRSO w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia z poźn. zm. wynosi 28,52% przy założeniach: limit kredytowy 2000 zł (całkowita kwota kredytu) udzielony w dniu r.,wykorzystany w całości w dniu generowania pierwszego zestawienia miesięcznego w wyniku dokonania operacji bezgotówkowej, zadłużenie spłacane wraz z opłatami i odsetkami w terminach wymaganej spłaty w ratach równych 100 zł, ale nie większych niż pozostałe do spłaty zadłużenie, do dnia spłaty ostatniej raty kredytu Posiadacz nie dokona żadnych innych wpłat ani operacji kartą, oprocentowanie zmienne 20% w stosunku rocznym, Klient posiada ROR w Banku, nie korzysta z usług dodatkowych i promocji, nie zostanie wydana karta dodatkowa, opłaty i prowizje związane z wydaniem i obsługą karty wyniosą: opłata za wydanie karty 0 zł, opłata miesięczna za kartę 4 zł/m-c, prowizja 0 zł. Całkowity koszt kredytu dla powyższego reprezentatywnego przykładu wynosi 615,26 zł przy założeniu, że Umowa będzie obowiązywać przez 3 lata, w tym odsetki 475,26 zł, suma miesięcznych opłat za kartę w założonym okresie obowiązywania Umowy 140 zł. Całkowita kwota do zapłaty 2 615,26 zł. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Informacja na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.): Poczta Polska S.A. jest uprawniona do dokonywania w imieniu i na rzecz Banku Pocztowego S.A. czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawarciem umów w zakresie kredytów konsumenckich i umów rachunku bankowego. Poczta Polska S.A. nie współpracuje z innymi kredytodawcami niż Bank Pocztowy S.A. Jak sprawdzić wysokość aktualnego zadłużenia? Pocztowa Karta Kredytowa umożliwia Ci stałą kontrolę nad wydatkami. Zawsze możesz sprawdzić swoje zadłużenie, dostępne środki na karcie oraz ostatnie operacje, których nie ma jeszcze na wyciągu. Wszystkie potrzebne informacje uzyskasz: 1. w placówce Banku, 2. w bankomatach, które posiadają odpowiednią funkcję, 3. dzwoniąc na Infolinię Banku Pocztowego: * lub **. (Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-22:00, w soboty w godz. 8:00-16:00) * opłata jak za 1 impuls w rozmowie lokalnej ** opłata jak za połączenie lokalne zgodnie z taryfą Twojego operatora 68 79

6 Jak spłacać zadłużenie na karcie kredytowej? Jak czytać wyciąg z karty kredytowej? Sam wybierasz najlepszy dla siebie sposób spłaty zadłużenia: Wpłata gotówki Razem z wyciągiem Bank przesyła Ci także druczek przelewu (podobny do tego, jaki otrzymujesz z rachunkiem telefonicznym). Na druczku wpisujesz kwotę, którą chcesz spłacić (wymaganą stałą minimalną ratę, kwotę całkowitego zadłużenia lub inną dowolną kwotę, ale nie mniejszą niż stała minimalna rata). Z wypełnionym druczkiem udajesz się do placówki Banku lub dowolnej placówki pocztowej. Przelew Wybraną kwotę z rachunku osobistego przelewasz na rachunek Pocztowej Karty Kredytowej. Przelewu możesz dokonać: w każdym Urzędzie Pocztowym i placówce Banku, jeśli posiadasz konto w Banku Pocztowym, przez Internet z rachunku w Banku Pocztowym lub innym banku, w dowolnej placówce banku, który prowadzi Twój rachunek. Automatyczna spłata Z Pocztowego Konta Standard lub Nestor w Banku Pocztowym możesz ustawić automatyczną spłatę Pocztowej Karty Kredytowej. Dzięki tej opcji nie musisz pamiętać o terminie spłaty karty. Posiadając konto w Banku Pocztowym, automatyczną spłatę możesz uruchomić, dzwoniąc na Infolinię Banku lub bezpośrednio w placówce Banku. Wystarczy, że podasz numer rachunku, z którego ma następować spłata oraz wybierzesz tryb spłaty: spłatę wymaganej kwoty (stała minimalna rata), całkowitą spłatę zadłużenia. Limit kredytowy przyznany przez Bank Całkowite zadłużenie w dniu wystawienia wyciągu Nieuregulowana kwota wymagana do spłaty z poprzedniego wyciągu Data wystawienia wyciągu Aktualna kwota do wykorzystania w dniu wystawienia wyciągu Dzień, do którego należy zapewnić środki na rachunku karty kredytowej Stała minimalna rata, którą należy uregulować we wskazanym terminie płatności Numer rachunku karty, na który wpłacasz pieniądze Pamiętaj! Środki wystarczające na spłatę muszą się znaleźć na koncie w dniu terminu płatności wskazanym na wyciągu, najpóźniej do godziny 15:00. Przelew z konta w innym banku idzie wolniej i bezpieczniej jest wykonać go nawet 2 dni przed upływem terminu płatności, by uniknąć nieplanowanych odsetek. Za każdym razem Bank bezpłatnie wysyła SMS, który przypomni Ci o zbliżającym się terminie spłaty! Druk polecenia wpłaty, na którym wpisujemy kwotę do spłaty karty kredytowej. Może to być stała minimalna rata lub kwota całkowitego zadłużenia. Można dokonać również wpłaty dowolnej kwoty, ale nie mniejszej niż minimalna rata

7 Wykaz wszystkich transakcji dokonanych Pocztową Kartą Kredytową, z wyszczególnieniem dat oraz miejsc zakupów i kwotami operacji Wykaz wszystkich operacji związanych z obsługą rachunku Pocztowej Karty Kredytowej Zasady bezpiecznego korzystania z karty kredytowej Nikomu nie pożyczaj karty kredytowej. Nie ujawniaj swojego numeru PIN innym osobom. Nie przechowuj karty w jednym miejscu z numerem PIN, np. w portfelu czy w szufladzie. Kontroluj, co się dzieje z Twoją kartą, gdy przekazujesz ją sprzedawcy w sklepie. Pamiętaj: Bank nigdy nie poprosi Cię o podanie numeru PIN przez telefon lub pocztą elektroniczną! Posiadacz karty objęty jest bezpłatnym ubezpieczeniem: od nieuprawnionych transakcji dokonanych kartą, na wypadek rabunku gotówki pobranej z bankomatu za pomocą karty, na wypadek rabunku karty i dokumentów osobistych. W przypadku utraty karty kradzieży lub zagubienia jak najszybciej zadzwoń pod numer *, by zastrzec kartę. Od tego momentu Bank bierze pełną odpowiedzialność za transakcje dokonane kartą przez osoby trzecie. Możesz również skorzystać z ubezpieczenia spłaty zadłużenia, które obejmuje ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie ryzyka trwałej niezdolność do pracy Ubezpieczonego. * opłata jak za połączenie lokalne zgodnie z taryfą Twojego operatora

8 Jak płacić kartą kredytową? Kartą kredytową zawsze płacisz szybko, wygodnie i w bardzo prosty sposób: Sprawdzasz, czy w sklepie można płacić kartą. Znajdziesz tam logo Visa. Sprzedawca prosi o wprowadzenie numeru PIN lub podpis (w zależności od terminala). Robisz zakupy i wręczasz sprzedawcy kartę. Czekasz na potwierdzenie i wydrukowanie paragonu. Sprzedawca wprowadza kartę do terminala. Odbierz od sprzedawcy kartę i zakupy. I to wszystko!

9 Jak wypłacać gotówkę z bankomatu? Wypłaty kartą kredytową z bankomatu to prosty i szybki dostęp do gotówki: Wprowadzasz kartę do czytnika w bankomacie. Wybierasz kwotę, jaką chcesz pobrać. Wpisujesz swój 4-cyfrowy numer PIN. Odbierasz kartę oraz gotówkę. Wybierasz operację wypłaty gotówki. Czekasz na wydruk potwierdzenia wypłaty

10 Jakie informacje znajdują się na karcie? Co to za znak na mojej karcie? imię i nazwisko Posiadacza karty kartą może posługiwać się tylko ta osoba, której dane widnieją na karcie mikroprocesor (chip) karta jest zabezpieczona przed kopiowaniem danych zawartych w pamięci specjalnego układu elektronicznego data ważności karty dzień, do którego możesz korzystać z karty; miesiąc przed tą datą Bank automatycznie wznowi i wyśle Ci nową kartę karta wydawana jest raz na 3 lata oznaczenie transakcji zbliżeniowych paywave numer Twojej karty W niektórych sklepach istnieje możliwość dokonywania szybkich płatności za zakupy o wartości do 50 zł bez podawania numeru PIN. To niezwykle prosta i wygodna transakcja zbliżeniowa (paywave). Wystarczy, że zbliżysz kartę do specjalnego czytnika, by dosłownie w ułamku sekundy zapłacić za zakupy. Znak, który widzisz na swojej karcie, informuje, że możesz z jej pomocą dokonywać transakcji zbliżeniowych (paywave). Dodatkowe korzyści Posiadaczom Pocztowej Karty Kredytowej oferujemy dodatkowe korzyści płynące z posługiwania się kartą. Informacje o aktualnych promocjach oraz ofertach specjalnych znajdziesz na miejsce na podpis Posiadacza karty (pamiętaj, aby podpisać kartę po jej otrzymaniu) pasek magnetyczny CVV2 numer służący do płatności w Internecie

11 styczeń infolinia opłata za połączenie jak za 1 impuls w rozmowie lokalnej