assistant, senior assistant, adiunct, head of department Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "assistant, senior assistant, adiunct, head of department Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study"

Transkrypt

1 Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION Boguslaw Habrat WORK EXPERIENCE October 1976 Present assistant, senior assistant, adiunct, head of department Institute of Psychiatry and Neurology, (Poland) Since 1991 head of Department of Substance Use Disorder Prevention and Treatment. Main duties: research, supervision of treatment, postgraduate training, presentation of reserch results on national and international conferences, opinioning of legal acts and reports concerning substance use problems. EDUCATION AND TRAINING October 1968 September 1970 studying Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study October 1970 September 1975 MD Medical University, Cracow, (Poland) MD diplomma in general medicine facoulty October 1976 September 1979 Postgradute Doctoral Study Psychoneurological Institute (Institute of Psychiatry and Neurology), Warsaw, (Poland) PhD Diplomma October 1976 November specialisation in psychiatry Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, (Poland) 1. specialisation in psychiatry November 1979 November specialisation in psychiatry Insitute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, (Poland) 2. specialisation in psychiatry October 1986 March 1987 fellowship Karolinska Institute, Stockholm, (Sweden) Training in methodology of research in addictions 4/6/14 European Union, Page 1 / 20

2 October 1987 December 1987 visiting leading alcohol research centers in USA National Institute of Alcohol Abyse and Alcoholism, Rockvile, (United States) Training with current methodology of alcohol research and knowledge about perspectives in research May 1991 June 1991 Enhancing knowledge about treatment and research systems in Belgium University of Leuven, Kortenberg, (Belgium) Enhancing knowledge about treatment and reserch systems in Belgium. July 1992 August 1992 Visiting in leading US centers for psychotherapy of alcoholism Leading US centers for psychotherapy of alcoholism, (United States) Enhancing knowledge about psychothereutic methods in the treatment of an alcoholism. June 2002 January 2003 Fellowship in Alcohol Research Center of the University of Michigan, Ann Arbor Alcohol Research Center, University of Michigan, Ann Arbor, (United States) Enhancing skills in methodology of research in substance use. ADDITIONAL INFORMATION Expertise Author or co-author of many expertises for many Polish governmental institution in a field of policy against alcohol and/or substance use, abuse; treatment of alcohol and/or substance use disorders. Invited expert of WHO Europe and Council of Europe making reports on substitution therapy in CEE and in Poland. National counterpart for WHO Europe in substance use prevention (formerly) and in mental health (actually). Completing WHO Atlas on mental health policy in Poland. I am correspondent of many institutions collecting data on substitution therapy in Poland that are basis for yearly reports on guantity and quality of OST in Europe Publications Wykaz publikacji Bogusława Habrata 1. Wasilewski B, Habrat B: W sprawie artykułu dra Karwata Dręczyciele upośledzonych. (List do Redakcji). Psychiatr. Pol. 1980, 14, Greń K, Habrat B: Przyczynek w sprawie przewlekłej hospitalizacji i tak zwanej choroby szpitalnej. Psychiatr. Pol. 1982, 16, Habrat B: Porównawcze badania kliniczne nad psychozą schizoafektywną, chorobą afektywną dwubiegunową i schizofrenią paranoidalną. Praca na stopień doktora nauk medycznych. Instytut Psychoneurologiczny. Warszawa Habrat B: Porównawcze badania kliniczne nad psychozą schizoafektywną, chorobą afektywną dwubiegunową i schizofrenią paranoidalną. W: Pamiętnik XXXIV Naukowego Zjazdu Psychiatrów Polskich w Gdańsku. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Gdańsk, 1983, Habrat B: Nosological position of schizoaffective psychosis. Abstracts from 7th Scientific Conference of Czechoslovak and Polish Psychiatrists. Hradec Kralove, 1983, Habrat B: Nadmierne pragnienie (polidypsja) i zatrucie wodne w zaburzeniach psychicznych. 4/6/14 European Union, Page 2 / 20

3 Psychiatr. Pol. 1984, 18, Habrat B: Pozycja nozologiczna psychozy schizoafektywnej. Psychiatr. Pol. 1984, 18, Greń K, Habrat B: Przypadek równoczesnego leczenia zespołu maniakalnego i granulocytopenii przy pomocy węglanu litu. Psychiatr. Pol. 1984, 18, Habrat B: Porównawcze badania kliniczne nad psychozą schizoafektywną, chorobą afektywną dwubiegunową i schizofrenią paranoidalną. Część I. Wybrane cechy obrazu psychopatologicznego i przebiegu. Psychiatr. Pol. 1984, 18, Greń K, Habrat B: Postępowanie w zaburzeniach psychicznych. W: Śliwowski A, Górecki W. (red.): Medycyna Środowiskowa. CMKP, Warszawa, 1984, t.iii, Habrat B: Leczenia majaczenia alkoholowego. Leki Psychotropowe. Materiały informacyjno - szkoleniowe z zakresu psychofarmakologii klinicznej. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Styczeń 1987, Habrat B: Metody kwestionariuszowe w rozpoznawaniu i pomiarze zespołu uzależnienia od alkoholu. Psychiatr. Pol. 1988, 22, Habrat B: rozdziały: Kryteria diagnostyczne, klasyfikacje (uzależnienia od alkoholu) Zespół abstynencyjny (alkoholowy) Leczenie osób uzależnionych (od alkoholu) Leczenie psychoz alkoholowych W: Dąbrowski S, Jaroszyński J, Pużyński S (red): Psychiatria Kliniczna. PZWL, Warszawa, 1988, t. II, , , , Pużyński S, Kryst-Widźkowska T, Kozłowski P, Beręsewicz M, Bidzińska E, Kalinowski A, Załuska M, Bogdanowicz E, Habrat B: Przebieg choroby afektywnej dwubiegunowej i skuteczność farmakoterapii a stan ośrodkowego układu nerwowego oceniany metodą tomografii komputerowej. Psychiatr. Pol. 1988, 22, Pużyński S, Kryst-Widźkowska T, Kozłowski P, Beręsewicz M, Bidzińska E, Kalinowski A, Załuska M, Bogdanowicz E, Habrat B: Ośrodkowy układ nerwowy u osób z chorobą afektywną dwubiegunową oceniany za pomocą tomografii komputerowej. Psychiatr. Pol. 1988, 22, Pużyński S, Habrat B (red.): Zagadnienia Alkoholizmu i Uzależnień. Materiały XXXV Naukowego Zjazdu Psychiatrów Polskich. Warszawa PWN, Warszawa, 1989, t. I, 17. Habrat B, Pużyński S: Próba leczenia alkoholowego zespołu abstynencyjnego za pomocą bromokryptyny. W: Pużyński S, Habrat B (red.): Zagadnienia Alkoholizmu i Uzależnień. Materiały XXXV Naukowego Zjazdu Psychiatrów Polskich. Warszawa PWN, Warszawa, 1989, t. I, Habrat B, Bidzińska E, Pużyński S: Alcohol and/or drug problems among patients with affective disorders. W: Piotrowski A, Leder S, Gawrońska B. (red.): Alcoholism and Other Dependencies. World Psychiatric Association Regional Symposium Proceedings, Warsaw, Poland November 1987, Polish Psychiatric Association, Warszawa, 1989, Greń K, Habrat B: Wybrane Zagadnienia Postępowania w Zaburzeniach Psychicznych. W: Śliwowski A, Górecki W. (red.): Medycyna Kliniczna i Środowiskowa. wyd. II, 1990, CMKP, Warszawa, t. IV, Habrat B, Bidzińska E: Adaptacja socjalna u osób z chorobą afektywną dwubiegunową w zależności od występowania problemów alkoholowych (badania pilotażowe). Psychiatr. Pol. 1990, 24, Habrat B, Bidzińska E: Choroby afektywne a problemy alkoholowe. Zasady diagnostyczne i postępowania leczniczego u osób z rozpoznaniem chorób afektywnych uzależnionych od alkoholu. Biuletyn Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 1991, nr 2 (83), Habrat B: Współczesne metody i perspektywy farmakologicznego zapobiegania nawrotom picia alkoholu. Alkoholizm i Narkomanie. 1991, Zima, Nr 8, Habrat B: Leczenie depresji w przebiegu psychoz schizoafektywnych. W: Pużyński S. (red.): Leczenie Depresji. CMKP, Warszawa, 1991, Habrat B, Bidzińska E: Inwalidztwo u osób z chorobami afektywnymi. Psychiatr. Pol. 1992, 26, Habrat B: Klasyfikacja alkoholizmu wg Cloningera. Post. Psychiatr. Neurol. 1992, 1, Habrat B, Chachaj L: Występowanie alkoholizmu typu I i typu II wg Cloningera w populacji osób uzależnionych leczonych ambulatoryjnie i szpitalnie. Post. Psychiatr. Neurol. 1992, 1, /6/14 European Union, Page 3 / 20

4 27. Bidziński A, Habrat B, Hauptmann M, Rode A: Aktywność niektórych enzymów metabolizujących aminy biogenne w 1 i 2 typie alkoholizmu wg Cloningera. Post. Psychiatr. Neurol. 1992, 1, Habrat B: Farmakoterapia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Post. Psychiatr. Neurol. 1992, 1, Habrat B: Zaburzenia somatogenne. W: Wciórka J (red.): Psychiatria Praktyczna dla Lekarza Rodzinnego. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1992, Habrat B: Leczenie depresji w przebiegu psychoz schizoafektywnych. Post. Psychiatr. i Neurol. 1992, 1, Szacka E, Czartoryska B, Habrat B, Rodo M, Woronowicz B, Wehr H: Lipidy, apolipoproteiny i enzymy lizosomalne jako wskaźniki nadużywania alkoholu. Diagn. Labor, 1992, 28, Habrat B: Selektywne inhibitory wychwytu serotoniny (SI-5HT) w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Leki Psychotropowe. 1993, nr 1, Habrat B: Skala pomiaru alkoholowego zespołu abstynencyjnego Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol (CIWA-A). Świat Problemów. 1993, 1, 3, Habrat B: Polska wersja AUDIT. Świat Problemów. 1993, nr 7, Habrat B: Depresje u osób uzależnionych od alkoholu. Probl. Alkohol. 1993, nr 5, Rodo M, Bednarska M, Habrat B, Stajniak A, Wehr H: Thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and -tocopherol levels in the plasma of alcoholics. Alcohol & Alcoholism. 1993, 28, Habrat B, Chachaj L: Type 1 and type 2 alcoholism (Cloninger) among Polish inpatients and outpatients. Alcohol & Alcoholism, 1993, 28, Habrat B: hasła dot. alkoholizmu: Alkoholizm - kryteria diagnostyczne i klasyfikacje Alkoholizm - leczenie Alkoholizm - przebieg Alkoholizm przyczyny W: Pużyński S (red.): Leksykon Psychiatrii. PZWL, Warszawa 1993, 24-27, 27-29, 29-29, Habrat B, Piotrowski A: Zaburzenia psychiczne związane z używaniem substancji psychoaktywnych. W: Pużyński S, Beręsewicz M (red.): Zasady Rozpoznawania i Leczenia Zaburzeń Psychicznych. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1993, Habrat B: Organizm w Niebezpieczeństwie. Postępowanie medyczne u osób uzależnionych od alkoholu. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa Habrat B: Treatment of alcoholism with fluvoxamine (preliminary findings). Europ. Nauropsychopharmacology, 1993, 3, Habrat B: Doświadczenia kliniczne z zastosowaniem antagonistów kanału wapniowego w leczeniu alkoholowych zespołów abstynencyjnych. W: Sympozjum: Central Nervous System Action of Calcium Channel Antagonists: the Use in Psychiatry and Neurology, November 19th, 1993), Polskie Towarzystwo Farmakologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Warszawa, 1993, Habrat B: Problemy alkoholowe a infekcje HIV\AIDS. Alkoholizm i Narkomanie. wyd. spec.: Zagrożenia AIDS. 1993, Habrat B: Metody rozpoznawania szkód zdrowotnych spowodowanych piciem alkoholu. Alkoholizm i Narkomanie. 1993, nr 13, Habrat B: Recenzja książki pod red. C.A. Naranjo i E.M. Sellersa: Novel Pharmacological Interventions for Alcoholism Springer Vrlg, New York, Berlin, Heidelberg Alkoholizm i Narkomanie, 1993, nr 14, Ślósarska M, Wójcik M, Habrat B: Ocena zmiany stanu fizjologicznego pacjentów uzależnionych od alkoholu w okresie 10-dniowego leczenia detoksykacyjnego. Psychiatr. Pol. 1994, 27, Habrat B: Czy znaleziono gen alkoholizmu? Problemy Alkoholizmu. 1994, nr 2, Habrat B: Perspektywy farmakologicznego zapobiegania nawrotom picia alkoholu. Świat Problemów. 1994, 2, nr 5, a) Pużyński S, Habrat B: Szkody zdrowotne spowodowane piciem alkoholu w Polsce. W: I Krajowy Kongres Żywność, Żywienie a Zdrowie (Warszawa, ) Streszczenia Referatów. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, 1994, b) Pużyński S, Habrat B: Medical consequences of alcohol abuse in Poland. W: I National 4/6/14 European Union, Page 4 / 20

5 Congress Food, Nutrition and Health (Warsaw, May 30 - June 1, 1994) Abstracts of the Lectures. National Food and Nutrition Institute, Warsaw 1994, Habrat B: Kontrowersje dotyczące leczenia disulfiramem. Alkoholizm i Narkomanie. 1994, nr 1(15), Habrat B: Fluwoksamina jako lek zapobiegający nawrotom picia u osób uzależnionych (doniesienie wstępne). Alkoholizm i Narkomania. 1994, nr 2 (16), Wehr H, Habrat B, Czartoryska B, Górska D, Poźniak M: Zastosowanie oznaczania - heksozoaminidazy w moczu do diagnostyki nadużywania alkoholu. Alkoholizm i Narkomania. 1994, nr 2 (16), Habrat B: Funkcjonalna asymetria półkul mózgowych u osób uzależnionych od alkoholu. Post. Psychiatr. Neurol. 1994, 3, Habrat B: Zastosowanie antagonistów kanału wapniowego do leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Post. Psychiatr. Neurol. 1994, 3, Habrat B: Organizm w niebezpieczeństwie. II wyd. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa Habrat B, Steinbarth-Chmielewska K, Baran-Furga H: Programy metadonowe - niektóre mity i fakty. Problemy Alkoholizmu. 1995, nr 1, Habrat B, Wehr H, Woronowicz BT: Oznaczanie -heksozoaminidazy w moczu do monitorowania abstynencji osób uzależnionych od alkoholu. Psychiatria Polska, XXXVIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Wrocław 4-7 maja 1995, Przemiany w Psychiatrii. Streszczenia prac. 1995, Habrat B: Komentarz (do artykułu: Alkoholowe zapalenie wątroby). Medycyna po Dyplomie. 1995, 4, a) Pużyński S, Habrat B: Postępy w farmakologicznym leczeniu uzależnienia od alkoholu. W: VII Konferencja na temat Interakcji Alkoholu Etylowego z Lekami. Łódź, 2 czerwca Streszczenia. Pol. Tow. Farmakol. Pol. Tow. Psychiatr, Katedra Farmakologii AM w Łodzi. 1995, b) Pużyński S, Habrat B: Progress in the pharmacological treatment of alcohol-dependence. Pol. J. Pharmacol. 1995, 47, Habrat B, Czartoryska B, Górska D, Poźniak M, Wehr H: Próba wykorzystania - heksozoaminidazy jako markera nadużywania alkoholu w leczeniu uzależnienia. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, Habrat B, Czartoryska B, Górska D, Poźniak M, Wehr H: Urine -hexosaminidase activity as a marker for sobriety monitoring. Alcohol & Alcoholism. 1995, 30, Pużyński S, Habrat B: Komentarz na temat stosowania w Polsce terapii metadonowej. W: Konferencja Międzynarodowa. Program Metadonowy na Tle Innych Programów Rehabilitacyjnych Osób Uzależnionych w Profilaktyce HIV/AIDS. Jadwisin września Biuro ds. Narkomanii, Warszawa, 1995, Habrat B: Szkodząc pomagać. Wszechświat, 1995, 96, Wehr H, Habrat B, Czartoryska B, Górska D, Woronowicz B: Aktywność -heksozoaminidazy w moczu jako marker nadużywania alkoholu u osób uzależnionych. Psychiatr. Pol. 1995, 29, Habrat B: Sprawozdanie z pobytu na VI Kongresie European Society for Biological Research in Alcoholism w Stuttgarcie r. Alkoholizm i Narkomania, 1995, nr 4/21, Habrat B: Wybrane zagadnienia kliniczne uzależnienia od alkoholu. W: Przewłocka B. (red.): Uzależnienia lekowe. Instytut Farmakologii PAN, Kraków 1995, Habrat B: Czy skłonność do nadużywania alkoholu i uzależnienia jest uwarunkowana biologicznie i co z tego wynika? Arka, 1996, nr 16, Habrat B: Strategie i leki stosowane w farmakologicznym zapobieganiu nawrotom picia i zmniejszania ilości wypijanego alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 1996, nr 1 (22), Habrat B: Szkody zdrowotne spowodowane alkoholem. Springer PWN, Warszawa Habrat B, Habrat E, Jabłońska D: Functional asymmetry of brain in alcohol dependent men. W: Metabolism of alcohol and its clinical consequences to gastrointestinal and liver diseases. Therapy and prevention of alcohol abuse. ESBRA Symposium. Prague, March 28-30, 1996, Abstract Book. Charles University, Prague 1996, Habrat B: Postępowanie z osobami pijącymi w sposób ryzykowny, szkodliwy i uzależnionymi od alkoholu. Nowa Medycyna, 1996, 3, nr 4, Habrat B, Habrat E, Jabłońska D: Funkcjonalna asymetria mózgu u mężczyzn uzależnionych od 4/6/14 European Union, Page 5 / 20

6 alkoholu. Alkoholizm i Narkomania. 1996, nr 2 (23), Habrat B, Wehr H, Czartoryska B, Górska D, Woronowicz B: Analiza wpływu stosowanej farmakoterapii i uszkodzenia wątroby na aktywność -heksozoaminidazy w moczu. Alkoholizm i Narkomania. 1996, nr 2 (23), Habrat B: Sprawozdanie z pobytu na 8-mym Kongresie ECNP w Wenecji r. Alkoholizm i Narkomania, 1996, nr 2 (23), Wehr H, Habrat B, Czartoryska B. Górska D, Woronowicz B: Urinary -hexosaminidase activity as a marker of for sobriety monitoring. Psychiatria Polska, 1996, 30, supl, Habrat B: Farmakoterapia zaburzeń związanych z alkoholem. W: Kostowski W, Pużyński S (red.): Psychofarmakologia Doświadczalna i Kliniczna. III wyd. PZWL, Warszawa 1996, Habrat B, Wehr H, Czartoryska B, Górska D, Poźniak M, Woronowicz B: Urine - hexosaminidase: non-hepatic marker of alcohol abuse in alcoholic patients. 2nd Republican Symposium of Hepatology, Grodno, , Bidziński A, Habrat B, Tonderska A: Obwodowe wskaźniki aktywności układów: cholinergicznego i noradrenergicznego w typie 1 i typie 2 alkoholizmu wg Cloningera. Alkoholizm i Narkomania. 1996, nr 3 (24), Habrat B: Sprawozdanie z X Światowego Kongresu Psychiatrycznego, Madryt, sierpień Alkoholizm i Narkomania. 1996, nr 3 (24), Habrat B: Komentarz (do artykułu: RL Brattona: Alkoholowy zespół płodowy. Jak można zapobiegać jego wystąpieniu). Medycyna po Dyplomie. 1996, 5, Habrat B: Powiązania etiopatogenetyczne między chorobami afektywnymi a alkoholizmem oraz wynikające z tego konsekwencje diagnostyczne i terapeutyczne. Lęk i Depresja. 1996, 1. supl, Habrat B: Kliniczieskij opyt odnositielnosti biezopasnogo i effiektiwnogo lieczienija disulfiramom. Nowosti Tierapii i Mediciny. 1996, Nr 5, Habrat B, Pużyński S: Szkody zdrowotne spowodowane piciem alkoholu w Polsce. W: Zatoński W, Hulanicka B, Tyczyński J (red.): Stan Zdrowia Polaków. Monografie Zakładu Antropologii PAN Wrocław, 1996, 15, Habrat B: Alkohol a twórczość - wymiar psychiatryczny. Czas Kultury. 1996, 1, nr 5-6, Habrat B: Methadone programs in Poland: Legal background, epidemiology, perspectives. 8th International Conference on the Reduction of Drug Related Harms. Paris, March Conference Programme and Abstract Book Habrat B: Wybrane zagadnienia postępowania z osobami pijącymi w sposób ryzykowny, szkodliwy lub uzależnionymi od alkoholu. VI Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne. 7-8 czerwca 1997r. Warszawa, Polska Fundacja Gastroentereologiczna, Warszawa 1997, Kłosiński W, Habrat B: MR imaging of corpus callosum in alcoholic men. Alc. Alcohol. 1997, 32, Habrat B: Doświadczenia z organizowania i funkcjonowania programów substytucyjnego leczenia metadonem. International Conference: Harm Reduction in Eastern and Central Europe, Warsaw, June 11-13, Pol. Fund. Pomocy Humanitarnej Res Humanae, Warszawa Habrat B: Lecz się albo odejdź. Komentarz do artykułu Petera A. Setnessa: Próba trzeźwego spojrzenia na zawód lekarza. Medycyna po Dyplomie. 1997, 6, Habrat B: Postępowanie z osobami pijącymi w sposób ryzykowny, szkodliwy i uzależnionymi od alkoholu. W: Siwiak-Kobayashi M, Leder S. (red.): Wybrane Materiały II i III Sympozjum Psychiatria w Medycynie Warszawa 1996 i 1997r. Klinika Nerwic IPiN, Komisja ds. Psychiatrii w Medycynie Ogólnej przy PTP, Warszawa, 1997, Habrat B: Przewodnik po terminologii i rozpoznawaniu problemów medycznych związanych z alkoholem. Wademekum Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Temat 3. Cz. I. Pozarządowe Centrum Informacji o Alkoholu i Narkotykach (ADIC) Polskiej Fundacji IOGT. Warszawa Steinbarth-Chmielewska K, Baran H, Habrat B: Results of the first methadone program in Poland. Three-years follow-up. Book of Abstracts: Heroin Addiction in Europe. 3rd European Methadone and Other Substitution Treatments Conference September 1997, Ljubljana, Slovenia, 1997, Mroziak B, Woronowicz B, Wójtowicz S, Habrat B: Sense of coherence and alcoholism treatment. W: Abstracts of the 17th World Congress of Psychotherapy: Psychotherapy at the Turn of the Century. From Past to Future. Warsaw, August 23-28, Polish Psychiatric Association and International Federation for Psychotherapy. Warszawa 1998, /6/14 European Union, Page 6 / 20

7 94. Habrat B: Akamprozat w zapobieganiu nawrotom picia i zmniejszaniu ilości wypijanego alkoholu. Przegląd badań klinicznych. Alkoholizm i Narkomania, 1998, nr 2 (31), Habrat B: XXI Congress Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (CINP) Glasgow Alkoholizm i Narkomania, 1998, nr 2 (31), Habrat B: Leczenie depresji w przebiegu uzależnienia od alkoholu. Dyskusje o Depresji. 1998, 1, nr 9, Habrat B: Tianeptyna w leczeniu depresji alkoholowych. Dyskusje o Depresji. 1998, 1, nr 9, Habrat B: Uzależnienie od nikotyny - aspekty psychiatryczne. W: Streszczenia wykładów. Palenie tytoniu a Zdrowie I Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Profesora Franciszka Venuleta w 120 rocznicę urodzin. Warszawa, r. 99. Chmielewska K, Baran H, Dąbrowski S, Habrat B: Kontynuowanie terapii w programie substytucyjnego leczenia metadonem przez pacjentów uzależnionych od opiatów i niektóre czynniki wpływające na długość tego leczenia. Alkoholizm i Narkomania, 1998, nr 3 (32), Habrat B: X Congress of European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Wiedeń, wrzesień, 1997, Alkoholizm i Narkomania, 1998, nr 3 (32), Habrat B: Alkohol a nowotwory. Problemy Alkoholizmu, 1998, 45, nr 3, Habrat B, Bożejko K, Charewicz J, Waniek J: Skuteczność klorazepatu (Tranxene ) w leczeniu niepowikłanych alkoholowych zespołów abstynencyjnych (badania porównawcze z diazepamem). Alkoholizm i Narkomania, 1988, nr 4 (33), Habrat B, Ostaszewski K: Próba oceny stanu nauczania o uzależnieniach w polskich Akademiach Medycznych. Alkoholizm i Narkomania. 1998, nr 4 (33), Habrat B: Organizm w Niebezpieczeństwie. III wyd. poprawione. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa 1998, 105. Habrat B: Pigułka na trzeźwość czy leki wspomagające terapię osób uzależnionych? Świat Problemów. 1998, 6, nr 12 (71), Habrat B: Farmakologia a terapia uzależnień. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. 1999, nr 1 (4), Habrat B: Komentarz do artykułu Carol S. North: Alkoholizm Kobiet. Medycyna po Dyplomie, 1999, 8, Habrat B, Bożejko K, Charewicz J, Waniek J: Clorazepate (Tranxene) effectiveness of in the treatment of uncomplicated alcohol withdrawal. A comparison with diazepam treatment in a randomized, controlled study. Europ. Neuropsychopharmacology. 1999, 9, supl. 1, S12-S Wójcik M, Habrat B, Ślósarska M: Ocena sprawności psychomotorycznej w okresie ustępowania objawów abstynencyjnych u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu typu 1 i 2 wg Cloningera. Psychiatria Polska. 1999, 33, Taracha E, Habrat B, Baran H, Chmielewska K, Szukalski B: Zastosowanie oznaczenia - heksozoaminidazy w moczu do diagnostyki nadużywania alkoholu przez osoby uzależnione od opiatów biorące udział w programie substytucyjnego leczenia metadonem. Psychiatria Polska, 1999, 33, Taracha E, Habrat B, Baran H, Chmielewska K, Woźniak P, Szukalski B: Zastosowanie oznaczania aktywności -heksozoaminidazy w moczu i markerów alkoholizmu w surowicy do identyfikacji osób nadużywających alkoholu wśród uzależnionych od opiatów uczestniczących w programie substytucyjnego leczenia metadonem. Alkoholizm i Narkomania, 1999, nr 1 (34), Habrat B, Taracha E, Chmielewska K, Baran H: Usefulness of urine -hexosaminidase and serum markers for detection of alcohol abuse in patients participating in methadone program. Alcohol & Alcoholism. 1999, 34, Habrat B, Taracha E: Influence of antiviral therapy on markers of alcoholism. Psychiatry on New Thresholds. XI World Congress of Psychiatry, Hamburg, August Abstracts. Vol. II. 1999, Habrat B: VII Kongres Europejskiego Towarzystwa Biomedycznych Badań nad Alkoholizmem (ESBRA), Barcelona czerwiec 1999r. Alkoholizm i Narkomania, 1999, nr 2 (35), Habrat B: Zasady leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 1999, 2, Nr 4 (7), Chmielewska K, Baran-Furga H, Habrat B: Leczenie opioidowych zespołów abstynencyjnych. Postępy Nauk Medycznych. 1999, 12, nr 3, Habrat B: IX Raport dla Kongresu USA. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. (1999)2, Nr 5 4/6/14 European Union, Page 7 / 20

8 (8), Habrat B: Farmakologiczne leczenie uzależnienia od nikotyny. Alkoholizm i Narkomania, 1999, nr 3 (36), Rodo M, Wehr H, Habrat B, Woźniak P, Markuszewski C, Taracha E: Ocena modyfikacji lipoprotein osocza osób uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 1999, nr 3 (36), Habrat B: XI Światowy Kongres Psychiatrii. Hamburg r. Alkoholizm i Narkomania, 1999, nr 3 (36), Wójtowicz S, Jastrzębska J, Habrat B, Mroziak B: Poczucie koherencji, style radzenia sobie i ocena pierwotna stresu u osób uzależnionych od alkoholu podejmujących leczenie odwykowe. Alkoholizm i Narkomania, 1999, nr 4 (37), Habrat B: Leczenie wybranych zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. W: Rzewuska M. (red.): Leczenie zaburzeń psychicznych. PZWL, Warszawa 2000, Habrat B: II Europejska Konferencja Towarzystwa do Badań nad Nikotyną i Tytoniem. Nowe Horyzonty na XXI Wiek. Londyn, Listopad Alkoholizm i Narkomania, 2000, 13, Taracha E, Habrat B: Przydatność oznaczania -glutamylotransferazy w moczu jako markera nadużywania alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 2000, 13, Habrat B: Stany nagłe spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. W: II Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Postępy w Neurologii i Psychiatrii. Katowice , AM Katowice 2000, Habrat B: Rozpoznawanie i postępowanie z osobami z problemami alkoholowymi. Przewodnik Lekarza, 2000, nr 3 (17) Habrat B: Zaburzenia depresyjne u osób pijących szkodliwie i uzależnionych od alkoholu. W: Pużyński S. (red.): Zaburzenia depresyjne w praktyce lekarza rodzinnego. IPiN, Warszawa 2000, Steinbarth-Chmielewska K, Habrat B: Treatment of opioid abstinence syndrome using clonidine, benzodiazepines or methadone. Int'l J. Neuropsychopharmacology, 2000, 3, supl. 1, Habrat B: Konferencja: Postępy w zaprzestawaniu palenia w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Londyn, Alkoholizm I Narkomania, 2000, 13, Scińska A, Koros E, Habrat B, Kukwa A, Kostowski W, Bieńkowski P: Bitter and sweet components of ethanol taste in humans. Drug Alc. Depend. 2000, 60, Habrat B: Typologia alkoholizmu - doświadczenia europejskie i nowsze. W: Typologia Alkoholizmu. PARPA, Warszawa 2000, Habrat B: Problemy spowodowane substancjami psychoaktywnymi w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Służba Zdrowia. 2000, nr 84-85, Habrat B, Baran H, Chmielewska K, Woronowicz BT: Badania nad jakością życia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Alkoholizm i Narkomania, 2000, 13, Habrat B: XXII Congress Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum, Bruksela, lipiec 2000, Alkoholizm I Narkomania, 2000, 13, Wójcik M, Habrat B, Ślósarska M: Evaluation of psychomotor agility of patients with type 1 and type 2 alcohol dependence during the period of withdrawal symptoms dissipation. Arch. Psychiatry Psychother. 2000, 2, Ścińska A. Koroś E, Polanowska E, Kukwa A, Bogucka-Bonikowska A, Kostowski W, Habrat B, Bieńkowski P: An opioid receptor antagonist, naltrexone, does not alter taste and smell responses in humans. Pol. J. Pharmacol. 2000, 52, Wasilewski D, Habrat B, Grobel I: Praktyczne aspekty farmakologicznego leczenia uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania. 2000, 13, Habrat B: Uzależnieniowa wizja świata. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2000, 9, Moskalewicz J, Habrat B, Sierosławski J, Świątkiewicz G, Zieliński A.: Konsekwencje zdrowotne nadużywania substancji psychoaktywnych. W: Czabała C (red.): Zdrowie psychiczne zagrożenia, promocja. IPiN, Warszawa 2000, Scińska A, Bogucka-Bonikowska A, Koros E, Polanowska E, Habrat B, Kukwa A, Kostowski W, Bieńkowski P: Taste responses in sons of male alcoholics. Alcohol Alcohol. 2001, 36, Habrat B: Komentarz do artykułu P. Draganova, H, Durrence a, C. Coxa, A. Reubena: Zespół alkoholowo-acetaminofenowy. Medycyna po Dyplomie, 2001, 10, /6/14 European Union, Page 8 / 20

9 142. Habrat B: Komentarz do artykułu: Dale CL, Hurt RD, Hays JT: Pomoc farmakologiczna w zaprzestaniu palenia. Jak zwiększyć szanse na wytrwanie w abstynencji. Medycyna po Dyplomie. 2001, 10, Habrat B, Baran-Furga H, Chmielewska K: Z UFO w zaświaty. Wiedza i Życie. 2001, nr 3, Habrat B: Leki stosowane w uzależnieniu od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 2001, 14, Habrat B, Chmielewska K, Baran-Furga H.: Stan zdrowia osób uzależnionych od opiatów przed i po roku leczenia w programie metadonowym. Przegląd Lekarski, 2001, 58, Taracha E, Habrat B, Baran H, Chmielewska K, Woźniak P, Walkowiak J, Szukalski B: Urine activity of -hexosaminidase (uhex) and -glutamyltransferase (uggt) as non-invasive markers of alcohol abuse. Pol. J. Psychopharmacology, 2001, 53, Chmielewska K, Habrat B, Baran-Furga H: Wyniki 8-letnich doświadczeń z prowadzeniem pierwszego polskiego programu metadonowego. Psychiatria Pol. 2001, 35, supl, Habrat B: Dziewięć lat działalności Sekcji Polskiej Association of Polish Psychiatrists and Neurologists in America (APPNA) / International Association of Polish Psychiatrists (IAPP). Psychiatria Pol. 2001, 35, supl, Habrat B: Wnioski z dotychczasowych badań i perspektywy kompleksowego leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Psychiatria Pol. 2001, 35, supl, Habrat B: Trendy i perspektywy rozwoju programów leczenia substytucyjnego na świecie i w Polsce. Psychiatria Pol. 2001, 35, supl, Taracha E, Baran H, Habrat B: Oznaczanie metabolitów opiatów w moczu osób uzależnionych od opiatów. Psychiatria Pol. 2001, 35, supl, Waniek J, Habrat B: Centralna mielinoliza mostu u osób uzależnionych od alkoholu. Psychiatria Pol. 2001, 35, supl, Habrat B, Waniek J, Kulczycki J: Centralna mielinoliza mostu u osób uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 2001, 14, Habrat B: Uzależnienie od tytoniu. Postępowanie lekarskie. Kardiol. Pol. 2001, 55, Habrat B: Uzależnienia: w mózgu czy w psychice? Charaktery. 2001, nr 9 (56), Habrat B: Dylematy etyczne pojawiające się w trakcie leczenia osób uzależnionych. i: Ethical dilemmas during therapy of dependent patients. W: Abstracts. 8th European Conference on Rehabilitation and Drug Policy, Warsaw, 5-8 September 2001, Poland 157. Bienkowski P, Bogucka-Bonikowska A, Scinska A, Koros E, Polanowska E, Habrat B, Woronowicz B, Kostowski W, Kukwa A: Taste response in alcohol dependent men. Europ. Neuropsychopharmacology, 2001, 11, supl. 3, S331-S Habrat B, Chmielewska K, Baran-Furga H: The use of psychoactive drugs and physical status of opiate dependent patients before and after one year of participation in methadone program. Europ. Neuropsychopharmacology, 2001, 11, supl. 3, S334-S Bogucka-Bonikowska A, Ścińska A, Habrat B, Kukwa A, Kostowski W, Bieńkowski P: Preferencja smaku słodkiego jako marker ryzyka alkoholizmu. Alkoholizm i Narkomania, 2001, 14, Habrat B: Trzecia Konferencja Europejskiego Towarzystwa dla Badań nad Nikotyną i Tytoniem (SRNT Europe): Postępy w neurobiologii i farmakologii nikotyny, Paryż, wrzesień Alkoholizm i Narkomania, 2001, 14, Bogucka-Bonikowska A, Scinska A, Koros E, Polanowska E, Habrat B, Woronowicz B, Kukwa A, Kostowski W, Bienkowski P: Taste responses in alcohol-dependent men. Alcohol Alcohol. 2001, 36, Taracha E, Habrat B, Woźniak P, Walkowiak J, Szukalski B: The activity of ß-hexosaminidase (uhex) and -glutamyltransferase (uggt) in urine as non-invasive markers of alcohol abuse. I. Alcohol-dependent subjects. World J. Biol. Psychiatry. 2001, 2, Bednarska-Makaruk M, Markuszewski C, Rozenfeld A, Rodo M, Świderska M, Habrat B, Wehr H: Wpływ polimorfizmu apolipoproteiny E na rozwój miażdżycy tętnic szyjnych u osób uzależnionych od alkoholu. Czynniki Ryzyka. 2001, nr 3/4 (33/34), Bednarska-Makaruk M, Markuszewski C, Rozenfeld A, Rodo M, Świderska M, Habrat B, Wehr H: The effect of the apolipoprotein E genotype on carotid artrery thickness in alcoholics. Abstract Book of XIV International Symposium on Drugs Affecting Lipid Metabolism. September 9-12, 2001 New York. New York 2001, Habrat B, Baran-Furga H, Chmielewska K: Leczenie kobiet zakażonych HIV, uzależnionych od 4/6/14 European Union, Page 9 / 20

10 substancji psychoaktywnych. W: Niemiec T. (red.): Kliniczne i psychospołeczne aspekty zakażenia HIV u kobiet. Krajowe Biuro ds. AIDS. Warszawa 2001, Habrat B: Difficulties encountered in Central and Eastern European countries in accepting methadone substitution. In: Development and Improvement of Substitution Programmes. Proceedings of Seminar organized by Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group). Strasbourg, France, 809 October Council of Europe Publ. Strasbourg, 2001, Taracha E, Habrat B, Chmielewska K, Baran H, Szukalski B: The activity of ß-hexosaminidase (uhex) and -glutamyltransferase (uggt) in urine as non-invasive markers of chronic alcohol abuse. II. Opiate-dependent subjects receiving methadone substitution. World J. Biol. Psychiatry. 2002, 3, Habrat B: Uzależnienia od substancji psychotropowych są znacznie częstsze niż podają statystyki. Puls Medycyny. 2002, nr 4, Waniek J, Habrat B, Kulczycki J, Łysiak J, Kozłowski P: Przebieg kliniczny i ewolucja zmian w obrazie MRI centralnej mielinolizy mostu u pacjentki uzależnionej od alkoholu. Neurol. Neurochir. Pol. 2002, 36, Habrat B: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. W: Meder J (red.): Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 2002, Habrat B: Komentarz do rozdziału 9: Leczenie alkoholizmu i problemów z nim związanych. W: Alkohol a Zdrowie. IX Raport dla Kongresu USA. PARPA, Warszawa 2002, Habrat B: Programy redukcji szkód. Remedium, 2002, nr 4 (110), Habrat B, Steinbarth-Chmielewska K, Baran-Furga H: Zaburzenia spowodowane substancjami psychoaktywnymi. W: Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red.): Psychiatria. Urban, Wrocław 2002, Taracha E, Habrat B, Smela J, Gruszczyński W: Badania przesiewowe żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w kierunku nadużywania alkoholu. Próba zastosowania oznaczania aktywności - heksozoaminidazy w moczu jako markera przewlekłego picia alkoholu. Alkoholizm i Narkomania. 2002, 14, Habrat B, Chmielewska K, Baran-Furga H, Kęszycka B, Taracha E: Subiektywna ocena jakości życia (QoL) przez pacjentów uzależnionych od opiatów przed przyjęciem, po 6 miesiącach i po roku uczestniczenia w programie metadonowym. Przegl. Lek. 2002, 59, Habrat B: Nowa narkomania - ekstazy. Remedium 2002, nr 6 (112), Habrat B: Problemy alkoholowe w Polsce i sposoby ich rozwiązywania. W: Bilikiewicz A, Rybakowski J. (red.): Psychiatria w Polsce. Via Medica. Gdańsk 2002, Habrat B: Difficultés recontrées dans pays d Europe centrale et orientale pour accepter le principe du traitement de substitution à la methadone. W: Dévelopment et amélioration des programmes de substitution. Actes Seminaire organisé par le Groupe de cooperation en matiére de lutte contre l abus et le traffic illicite des stupéfiants (Groupe Pompidou). Strasburg, France, 8-9 octobre Edisons du Conseil de l Europe. Strasbourg, 2002, Scinska-Bienkowska AM, Bogucka-Bonikowska A, Baran-Furga H, Chmielewska K, Habrat B, Bienkowski P: Taste function in methadone-maintained patients. Abstracts vol.2. XII World Congress of Psychiatry. Yokohama, August 24-29, 2002, Bienkowski P, Bogucka-Bonikowska A, Baran-Furga H, Chmielewska K, Habrat B, Kostowski W: Changes in smoking habits after admission to MMT program. Abstracts vol.2. XII World Congress of Psychiatry. Yokohama, August 24-29, 2002, Bogucka-Bonikowska A, Baran-Furga H, Chmielewska K, Habrat B, Scinska A, Kukwa A, Koros E, Kostowski W, Polanowska E, Bienkowski P: Taste function in methadone-maintained opioiddependent men. Drug Alc. Dependence. 2002, 68, Habrat B: Programy redukcji szkód. Remedium, 2002, nr 7-8 ( ), Habrat B: Alcohol-related problems in Poland and methods of solving them. W: Bilikiewicz A, Rybakowski J. (red.): Images in Psychiatry. Poland. Via Medica, Gdańsk 2002, Habrat B: Czy polemiki budzą niepokój? Remedium. 2002, nr 9 (115), Habrat B: Alkoholizm mężczyzn i u kobiet. Biologiczne uwarunkowania różnic. Świat Problemów. 2002, 10, nr 10/117, Habrat B: Propozycja niezbędnego minimum wiedzy o postępowaniu lekarzy niepsychiatrów w przypadkach używania substancji psychoaktywnych. Nowa Medycyna. 2002, 9, /6/14 European Union, Page 10 / 20

11 187. Habrat B: Blokery. Remedium. 2002, nr 11 (117), Habrat B: Farmakologiczne leczenie uzależnienia od nikotyny. W: Florek E, Piekoszewski W, Wrzosek J. (red.): Kobieta i tytoń. Aktualne badania w Polsce. Katedra i Zakład Toksykologii. Akademia Medyczna w Poznaniu, Poznań 2002, Habrat B: Klasyfikacja metod leczenia uzależnień od narkotyków w państwach członkowskich UE i Norwegii. Spotkanie ekspertów, Lizbona r. Serwis Informacyjny Narkomania. 2002, nr 2 (18), Habrat B: Zasady leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. 2002, nr 4 (25), Bednarska-Makaruk M, Rodo M, Markuszewski C, Rozenfeld A, Świderska M, Habrat B, Wehr H: Czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy tętnic szyjnych u osób uzależnionych od alkoholu. Czynniki Ryzyka, 2002, nr 2-3 (36-37) Habrat B: Postępy w psychofarmakoterapii alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Alkoholizm i Narkomania, 2002, 15, Neuner B, Dizner-Gołąb A, Górecki A, Schűtz M, Habrat B, Kox WJ, Spies CD: Patients desire for changing life styles risks: Comparison of two trauma populations in Warsaw and Berlin. Alkoholizm i Narkomania. 2002, 15, Habrat B: Spory wokół terminologii. Remedium. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2003, nr 4 (122) Habrat B: Od alkoholizmu po wizje człowieka. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. 2003, nr 3 (30), Habrat B: Postępy farmakoterapii uzależnień. Terapia. 2003, nr 11, Habrat B: Leczenie wybranych zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. W: Rzewuska M. (red.): Leczenie zaburzeń psychicznych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2003, Habrat B: Zaburzenia psychiczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. W.: Bilikiewicz A. (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2003, Lehner M, Taracha E, Habrat B: Alanine aminopeptidase (AAP) activity in urine: A new marker of chronic alcohol abuse? Pharmacopsychiatry. 2003, 36, Taracha E, Habrat B, Lehner M: Combination of nephro- and hepatotoxicity of alcohol to improve diagnostic performance of markers of alcohol abuse. Pharmacopsychiatry, 2003, Habrat B: Komentarz do artykułu: Daeppen JB, Gache P, Landry U, Sekera E, Schwizer V, Gloor S, Yersin B: Dawkowanie benzodiazepin w zależności od nasilenia objawów, w porównaniu z dawkowaniem według schematu w leczeniu alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Med. Prakt. 2003, Habrat B, Chmielewska K, Baran-Furga H. Regulacje prawne i praktyka kliniczna w zakresie wydawania środków substytucyjnych do domu. Alkoholizm i Narkomania. 2003, 16, Habrat B, Chmielewska K, Baran-Furga H: Wydawanie metadonu do domu w polskich programach leczenia substytucyjnego. Alkoholizm i Narkomania, 2003, 16, Habrat B: Farmakoterapia uzależnienia od alkoholu. Kostowski W, Herman ZS (red.): Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. Wyd. III, Wyd. Lek. PZWL Warszawa 2004, Habrat B: Komentarz do artykułu M.J. Albanese, H.J. Shaffeer: Problemy terapeutyczne u pacjentów z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych. Psychiatria po Dyplomie. 2004, 1, Taracha E, Habrat B, Lehner M, Wislowska A, Woronowicz BT, Bogulas M, Charewicz J, Markuszewski C, Plaźnik A: Alanine aminopeptidase activity in urine: a new marker for chronic alcohol abuse? Alcohol. Clin. Exp. Res. 2004, 28, Habrat B, Chmielewska K, Baran-Furga H: Wydawanie metadonu do domu w polskich programach leczenia substytucyjnego. Psychiatr. Pol. 2004, 38, nr 3, supl Habrat B: Naltrekson w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Psychiatr. Pol. 2004, 38, nr 3, supl, Habrat B: Tianeptyna w leczeniu zaburzeń depresyjnych współwystępujących z alkoholizmem. Polskie badania wieloośrodkowe. Psychiatr. Pol. 2004, 38, nr 3, supl Habrat B: Wpływ postępów farmakoterapii na praktykę kliniczną w zakresie leczenia uzależnień. Psychiatr. Pol. 2004, 38, nr 3, supl, /6/14 European Union, Page 11 / 20

12 211. Neuner B, Habrat B, Dizner-Gołąb A, Weiss-Gerlach E, Neumann T, Mayzner-Zawadzka E, Górecki A, Siebert G, Spies CD: Preferences for Shared Decision Making and Sense of Coherence in trauma patients in Warsaw and Berlin. Psychiatr. Pol. 2004, 38, nr 3 supl, Woronowicz BT, Habrat B, Przeniosło G: Wpływ podstawowego programu psychoterapii uzależnienia na subiektywną ocenę jakości życia pacjentów uzależnionych od alkoholu. Psychiatr. Pol. 2004, 38, nr 3, Habrat B: Trudności diagnostyczne w przypadkach osób z tzw. podwójnym rozpoznaniem. W: Meder J.: Pacjenci z podwójną diagnozą problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Kom, Red.-Wyd. PTP, Kraków 2004, Habrat B: Komentarz do artykułu: George T.P, Seyal A.A, Dolan S.L, Dudas M.M, Termine A, Vessicchio J.C.: Schizofrenia i uzależnienie od nikotyny: aspekty kliniczne. Psychiatria po Dyplomie, 2004, 1, Kosmowski W, Ziółkowski M, Araszkiewicz A, Habrat B: Alcohol problems among inpatients needed psychiatric consultation in a community general hospital in Poland. Alcohol. Clin. Exp. Res. 2004, 28, supl. 5, 162A-162A 216. Habrat B: Postępy w farmakoterapii uzależnienia od alkoholu. Medical Science Review. Psychiatria. 2004, Baran-Furga H, Habrat B, Steinbarth-Chmielewska K, Bogucka-Bonikowska A, Bieńkowski P, Taracha E.: The use of psychoactive substances (mainly alcohol and tobacco) by patients in methadone program. Alkoholizm i Narkomania, 2004, 17, Habrat B, Baran-Furga H, Steinbarth-Chmielewska K.: Polish research concerning methadone treatment. Alkoholizm i Narkomania, 2004, 17, Steinbarth-Chmielewska K, Habrat B, Baran-Furga H.: Development of methadone programs in Poland. Alkoholizm i Narkomania, 2004, 17, Habrat B: The need of research concerning risky sexual behavior among Polish alcoholics. W: Program and Briefing Book: Bridges in Life Sciences: U.S. C.E.E. Research Networking Meeting on HIV/AIDS and Related Conditions. Bucharest, Romania, October 14-16, Habrat B: Poland. W: The practices and context of pharmacotherapy of opioid dependence in Central and Eastern Europe. WHO. Dept. Mental Health and Substance Abuse. Genova 2004, Habrat B: Palenie tytoniu przez osoby chorujące na schizofrenię. Alkoholizm i Narkomania. 2004, 17, Kaleta-Kupiecka M, Kupiecki A, Habrat B: Dwa przypadki kobiet z uzależnieniem od alkoholu poprzedzającym wystąpienie schizofrenii o późnym początku. Alkoholizm i Narkomania, 2004, 17, Habrat B: Problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych przez lekarzy. Die Probleme des Genusses von psychoaktiven Substanzen durch die Arzte. Alkoholizm i Narkomania, 2004, 17, Meder J, Habrat B: Postępy farmakologicznego leczenia schizofrenii współwystępującej z nadużywaniem/uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Ordynator Leków. 2004, 4, Wrobel E, Skrok-Wolska D, Ziółkowski M, Korkosz A, Habrat B, Woronowicz B, Kukwa A, Kostowski W, Bienkowski P, Scinska A: Taste responses to monosodium glutamate after alcohol exposure. Alcohol Alcohol, 2005, 40, Taracha E, Habrat B, Chmielewska K, Baran-Furga H: Excretion profile of opiates in dependent patients in relation to route of administration and type of drug measured in urine with immunoassay. J. Anal. Toxicology, 2005, 29, Anand J.S, Chodorowski Z, Habrat B: Recreational amitriptyline abuse. Przegl. Lek. 2005, 62, Kosmowski W, Matuszynska A, Ziolkowski M, Araszkiewicz A, Habrat B: Prevalence of alcohol and drugs problems in the 174 adolescent forensic psychiatric expertises carried out in Polish family center of diagnosis and therapy. Alcohol. Clin. Exp. Res. 2005, 29, supl Bednarska-Makaruk M, Rodo M, Markuszewski C, Rozenfeld A, Świderska M, Habrat B, Wehr H: Polymorphism of apolipoprotein E and angiotensin-converting enzyme genes and carotid atherosclerosis in heavy drinkers. Alcohol Alcohol, 2005, 40, Habrat B: Komentarz do pracy Alvaro Camacho: Czy niektóre postacie nadużywania substancji psychoaktywnych są związane ze spektrum zaburzeń dwubiegunowych? Hipotezy i ich następstwa terapeutyczne. Psychiatria po Dyplomie. 2005, 2, Baran-Furga H, Chmielewska K, Bogucka-Bonikowska A, Habrat B, Kostowski W, Bienkowski P: 4/6/14 European Union, Page 12 / 20

13 Self-reported effects of methadone on cigarette smoking in methadone-maintained subjects. Substance Use and Misuse, 2005, 40, Habrat B: Farmakoterapia osób ze schizofrenią współwystępującą z używaniem substancji psychoaktywnych. Alkoholizm i Narkomania, 2005, 18, Steinbarth-Chmielewska, Habrat B: Bupropion w zaprzestaniu palenia tytoniu przez uczestnika programu metadonowego uzależnionego od opiatów, amfetaminy, tytoniu. Przegl. Lek. 2005, 62, Habrat B: O zalewaniu robaka i robaku powstałym w wyniku zalewania. Wszechświat, 2006, Habrat B, Sieroslawski J.: Abuse of illegal substances in Poland: current status, trends, special features. J. Anestesiologie Intensivbehandlung. 2006, Habrat B: Report on results of outcome evaluation: Poland. W: WHO Collaborative Research Project on Drug Dependence Treatment and HIV/AIDS Meeting of Principal Investigators 29 May 02 June 2006, Beijing, China, CD-ROM 238. Habrat B: Substitution therapy in Poland, lessons learned from history, advances in treatment of dependence and prevention of HIV. W: WHO Collaborative Research Project on Drug Dependence Treatment and HIV/AIDS Workshop on Substitution Therapy of Opioid Dependence, 29 May 02 June 2006, Beijing, China, CD-ROM 239. Kosmowski W, Ziólkowski M, Habrat B, Araszkiewicz A: The structure of psychiatric health services and psychiatric diagnosis of outpatients treated in psychiatric clinic before and after reform of health services in Poland. Alcohol. Clin. Exp. Res. 2006, 30, 6 supl. 1, Habrat B: Anhedonia: pojęcie, etiopatogeneza, podziały i rola w używaniu substancji psychoaktywnych. Wiad. Psychiatr. 2006, supl. 2, Habrat B: Podtlenek azotu w leczeniu alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Wiad. Psychiatr. 2006, supl. 2, Neuner B, Dizner-Gołąb A, Habrat B, Mayzner-Zawadzka E, Spies C: Prevalence of substance use and association with patients preferences for medical shared decision making: findings from Warsaw and Berlin. Wiad. Psychiatr. 2006, supl. 2, Habrat B: Leczenie wybranych zaburzeń spowodowanych piciem alkoholu. Medycyna po Dyplomie, 2006, supl. 1, Habrat B, Załoga B.: Skuteczność i tolerancja tianeptyny w leczeniu zaburzeń depresyjnych u pacjentów uzależnionych od alkoholu. Wieloośrodkowe badanie randomizowane, kontrolowane metodą podwójnie ślepej próby z użyciem fluwoksaminy Psychiatr. Pol, 2006, Taracha E, Habrat B, Chrapusta S.J, Lehner M, Wisłowska A, Woronowicz B.T, Bogulas M, Charewicz J, Markuszewski C, Płaźnik A: Combining markers of nephrotoxicity and hepatotoxicity for improved monitoring and detection of chronic alcohol abuse. Clin Chem Lab Med. 2006, 44, Habrat B: Tematyka antynarkotykowa i anty-hiv/aids na kartach telefonicznych jako przejaw polityki wobec tych zagadnień XIII Konferencja Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie. Warszawa, listopada 2006r. Fundacja Res Humanae Warszawa Habrat B: Postępy farmakoterapii uzależnienia od tytoniu, alkoholu i opioidów Terapia, 2006, 14, nr 12 (181) Habrat B: Podstawowe pojęcia używane w odniesieniu do nielegalnych substancji psychoaktywnych i problemów związanych z ich używaniem. W: Tworzenie gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2006, Habrat B: Typy substancji psychoaktywnych i ich działanie farmakologiczne. W: Tworzenie gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2006, Habrat B: Leczenie i rehabilitacja. W: Tworzenie gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2006, Habrat B, Moskalewicz J: Redukcja szkód. W: Tworzenie gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2006, Habrat B: Zdolność do prowadzenia pojazdów przez pacjentów leczonych substytucyjnie metadonem. W: Środki farmakologiczne a bezpieczeństwo ruchu drogowego. Kraków, kwietnia 2007 roku PAN Komisja Analizy Toksykologicznej, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Kraków 4/6/14 European Union, Page 13 / 20

14 2007, Basińska-Starzycka A, Taracha E, Habrat B: Wydłużenie benzodiazepinemii oraz czasu utrzymywania się opiatów w moczu u części osób uzależnionych. W: Środki farmakologiczne a bezpieczeństwo ruchu drogowego. Kraków, kwietnia 2007 roku PAN Komisja Analizy Toksykologicznej, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Kraków 2007, Habrat B: Stan nauczania o substancjach psychoaktywnych w polskich akademiach medycznych i wynikający z niego polski model leczenia uzależnień W: II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Lekarskiej: Uzależnienia z perspektywy nauczania psychologii lekarskiej Kraków, kwietnia Program Streszczenia, Kraków 2007, Basińska-Starzycka A, Jamroży A, Habrat B: Leczenie intensywne w uzależnieniu od benzodiazepin. Psychiatria Polska, , nr 3, supl, Habrat B: Podwójne rozpoznanie zjawisko, czy tylko użyteczny termin? Psychiatria Polska, , nr 3, supl, Habrat B: Agresywność i agresja a substancje psychoaktywne. Psychiatria Polska, , nr 3, supl, Kosmowski W, Ziółkowski M, Araszkiewicz A, Habrat B: Characteristics of alcohol-dependent treatment seekers in a Polish general psychiatric clinic. Alcoholism Clinical and Experimental Research, 2007, 31; s2, 181A-181A 259. Habrat B: Rozważania o relacjach między piciem alkoholu a zachowaniami agresywnymi. W: Meder J (red.): Zachowania agresywne. Przeciwdziałanie, leczenie. Kom. Wyd. PTP, Kraków 2007, Neuner B, Dizner-Golab A, Gentinello L.M, Habrat B, Mayzner-Zawadzka E, Górecki A, Weiss- Gerlach E, Neumann T, Schlattmann P, Spies CD: Trauma patients desire for autonomy in medical decision making is impaired by smoking and hazardous alcohol consumption a bi-national study. Journal of International Medical Research, 2007, 35: Habrat B: Neurobiologia amoralności a uzależnienie. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 2007, 10, nr 6, Habrat B: Komentarz do artykułu: Ait-Daoud i wsp.: Substancje glutaminergiczne w terapii zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Psychiatria po Dyplomie, 2007, 4, Habrat B: Od alkoholizmu po wizję człowieka. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. 2007, 10, nr specjalny, Meder J, Jarema M, Adamska-Węgrzyn E, Habrat B, Heitzman J, Koszewska I, Parnowski T, Szafrański T, Woźniak A: Stany nagłe w psychiatrii. Psychiatria Polska, 2007, 61, Steinbarth-Chmielewska K, Habrat B, Baran-Furga H: Spontaneous reduction of methadone doses during substitution therapy. 2007, 11th EASAR Conference, Maißen-Dresden, Germany, 3-6 May Abstracts, Basińska-Starzycka A, Jamroży A, Habrat B: Individualized benzodiazepine detoxification optimized by clinical state assessment and serum level monitoring. 9th Stapleford International Addiction Conference, Athens, May, 2008, Habrat B, Baranowski R, Steinbarth-Chmielewska K, Baran-Furga H, Sanecka A, Lackowska H: QTc prolongation in the Warsaw methadone maintenance programme. 9th Stapleford International Addiction Conference, Athens, May, 2008, Habrat B: Historia i współczesność typologii alkoholizmu. Psychiatria, 2008, 5, supl. A, Sein Anand J, Strzelecki A, Habrat B, Korolkiewicz R, Chodorowski Z.: Recreational abuse of drugs without theoretical abuse potential. Programme and Abstracts of European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists XXVIII International Congress, 6-9 May 2008, Seville, Spain, Kosmowski W, Matuszewska A, Araszkiewicz A, Ziolkowski M, Habrat B: The characteristic of judiciary opinions on alcohol treatment necessity in Poland. Alcohol. Clin. Exp. Res, 2008, 32, supl. 1, 269A-269A 271. Lawrinson P, Ali R, Buavirat A, Chiamwongpaet S, Dvoryak S, Habrat B, Jie S, Mardiati R, Kokri A, Moskalewicz J, Newcombe D, Poznyak V, Subata E, Uchtenhagen A, Utami D.S, Shao C: Key findings from WHO Collaborative Study on Substitution Therapy of Opioid Dependence and HIV/AIDS. Addiction, 2008, 103, Habrat B: Leczenie substytucyjne korzyści dla pacjenta i społeczeństwa. Służba Zdrowia, 2008, suplement: Substytucyjne leczenie uzależnień. Szansa wciąż niewykorzystana, /6/14 European Union, Page 14 / 20

15 273. Habrat B: Jakich leków przeciwdepresyjnych oczekują addyktolodzy. Pamiętnik: Euroregionalna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: XIII Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne , Polańczyk, Habrat B, Baranowski R, Steinbarth-Chmielewska K, Baran-Furga H, Sanecka A: Odstęp QT w zapisie ekg u osób z uzależnieniem opioidowym leczonych substytucyjnie. Alkoholizm i Narkomania, 2008, 21, Habrat B: Psychiatryczne aspekty życia i twórczości M.K. Čiurlionisa. Nastroje i Sztuka, 2008, supl Sein Anand J, Salamon M, Habrat B, Ścińska A, Bieńkowski P: Misuse of xylometazoline nasal drops by inhalation. Substance Use & Misuse, 2008, 43, Habrat B: Komentarz do artykułu: Bodkin LL, Singh A, Corcoran C: Kanabinole jako czynnik ryzyka psychozy u nastolatków: implikacje terapeutyczne. Psychiatria po Dyplomie, 2008, 5, 73 i Habrat B: Zbieranie, kolekcjonowanie, zbieractwo, patologiczne zbieractwo. W: Robert Kuśmirowski. Masyw kolekcjonerski. Ze zbiorów Roberta Kuśmirowskiego i rodziny Sosenków. Bunkier Sztuki, Kraków 2009, Habrat B: Collecting, hoarding, pathological hoarding. In: Robert Kuśmirowski, Collector s Massif. From the Collections of Robert Kuśmirowski and the Sosenko Family, Bunkier Sztuki, Cracow 2009, Habrat B: Komentarz do: Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych leczenie biologiczne. Cz. 1: alkoholizm. Wytyczne World Federation of Societies of Biological Psychiatry. Medycyna Praktyczna. Psychiatria. 2009, 2, Habrat B: Miejsce leczenia substytucyjnego wśród innych metod leczenia uzależnienia opioidowego. Służba Zdrowia, 2009, numer specjalny: Leczenie substytucyjne w terapii uzależnień w Polsce Habrat B: Znaczenie preparatu Suboxone w leczeniu substytucyjnym uzależnienia od opiatów. Ordynator Leków. 2009, 9, 81-82, Habrat B: Leczenie substytucyjne morfiną o przedłużonym działaniu (SROM). Monar na Bajzlu, 2009, wiosna/lato, Berndt D, Habrat B: Flumazenil w leczeniu benzodiazepinowych zespołów abstynencyjnych. Przegląd piśmiennictwa. Alkoholizm i Narkomania, 2009, 22, Basińska-Starzycka A, Jamroży A, Habrat B: Odstawianie benzodiazepin i leczenie zespołów abstynencyjnych u osób uzależnionych indywidualizacja postępowania w oparciu o monitoring kliniczny i farmakokinetyczny. Alkoholizm i Narkomania, 2009, 22, Jamroży A, Habrat B, Basińska-Starzycka A: Uzależnienie od niebenzodiazepinowych leków nasennych: opis dziesięciu przypadków. Alkoholizm i Narkomania, 2009, 22, Habrat B: Komentarz do artykułu: Shaw M, Black DW: Nałogowe korzystanie z Internetu. Definicja, rozpoznawanie, epidemiologia, postępowanie kliniczne. Medycyna Praktyczna Psychiatria. 2009, 3, Habrat B: Postępy farmakologii klinicznej w leczeniu uzależnień od innych substancji niż alkohol i tytoń. Ordynator Leków, 2009, 9, suplement: V Zachodniopomorskie Dni Psychiatryczne: Oczekiwania a możliwości współczesnej psychiatrii czerwca, 2009, Anand S.J, Habrat B, Sut M, Korolkiewicz R: Nadużywanie substancji teoretycznie bez znanego potencjału uzależniającego przegląd przypadków. Przegląd Lekarski, 2009, 66, 6, Kosmowski W, Bronislawska-Frasz M, Araszkiewicz A, Habrat B: The case of brain tumor in an alcohol dependent female with delirium and dementia. Alcoholism Clinical and Experimental Research, 2009, 33, 6 suplement, 26A-26A 291. Habrat B: Witkacy. Osobowość typu borderline czy osobowość artystyczna. W: Potocka AM: Witkacy. Psychoholizm. Bunkier Sztuki, Kraków 2009, Habrat B: Witkacy. A Bordeline Personality or an Artistic Type?. W: Potocka AM: Witkacy. Psychoholism. Bunkier Sztuki, Kraków 2009, Habrat B: Pozycja leczenia substytucyjnego w terapii uzależnienia opioidowego. Trendy w leczeniu substytucyjnym. W: Narkomania Opiatowa: Biologia Terapia. Materiały Konferencyjne, 2009, Habrat B: Komentarz (do artykułu: Compton MT, Ramsey CE: Wpływ używania konopi indyjskich na wiek wystąpienia objawów prodromalnych i psychotycznych) Psychiatria po Dyplomie. 2009, 6, Habrat B: Komentarz (do artykułu: Westreich LM, Finklestein D: Nowe leki wykorzystywane w 4/6/14 European Union, Page 15 / 20

16 zaburzeniach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Psychiatria po Dyplomie, 2009, 6, Habrat B: Alcohol and drug problems counteracting Policy and treatment of dependencies in Poland. W: 18. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin November 2009 in Berlin. Abstractsammlung. DGS. Berlin 2009, Basińska A, Jamroży A, Habrat B: Prolonged benzodiazepine elimination in addicted patients as a reason of early post-detoxification relapses. 1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology, Thessaloniki, Nowotny V, Habrat B, Prelipceanu D: Addictions. W: Jarema M (red.): Practical Aspects of Psychiatry. Manual for General Practitioners and Psychiatrists in Training. Amepra, Praha 2009, Habrat B: Leczenie substytucyjne w uzależnieniu opioidowym i profilaktyce HIV/AIDS. Wieloośrodkowe badania WHO. W: XVI Konferencja: Człowiek Żyjący z HIV w Rodzinie i Społeczeństwie. KBPN Warszawa 2009, Habrat B: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Systemy diagnostyczne, klasyfikacje, terminologia. Psychiatria, 2010, 7, Habrat B: Uzależnienia behawioralne: kryteria i rozpowszechnienie. W: Szczególne problemy terapii psychiatrycznej. III Kongres Akademii po Dyplomie. Psychiatria marca 2010r. Warszawa, Habrat B: Uzależnienie od leków uspokajających i nasennych praktyczne sposoby postępowania. W: Materiały Konferencji Szkoleniowej: Kontrowersje w Psychiatrii. Zaburzenia lękowe i lęk jako objaw. Kraków kwietnia 2010r, Habrat B: Tzw. uzależnienia behawioralne rozpoznawanie, pozycja nozologiczna, próby leczenia. W: Konferencja Naukowa: Współczesne kierunki terapii uzależnień Pokrzywna czerwca 2010r. Branice-Opava 2010, Habrat B: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Edukacja pacjentów i ich otoczenia. W: Heitzman J. (red.): Psychoedukacja w praktyce lekarza psychiatry. Termedia Wydawnictwa Medyczne. Poznań 2010, Basińska-Szafrańska A, Jamroży A, Habrat B: Nierozpoznana przedłużona eliminacja benzodiazepin u osób uzależnionych jako przyczyna wczesnych nawrotów. Psychiatria Polska, 2010, 44, 3, supl.: XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań czerwca 2010r. Świat Współczesny a Psychiatria Habrat B: Co każdy gastroenterolog powinien wiedzieć na temat depresji. 13. Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne września 2010 roku. Polska Fundacja Gastroenterologii. Klinika Gastroenterologii CMKP, Warszawa 2010, Habrat B: Używanie substancji psychoaktywnych i jego skutki. W: Araszkiewicz A. (red.): Lęki białych kołnierzyków. ER Investment, Milanówek 2010, Basińska A, Habrat B: Fakty i mity związane z leczeniem uzależnienia od benzodiazepin. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Optymalizacja Leczenia w Psychiatrii, Wisła, 9-11 grudnia 2010, 309. Basinska A, Jamrozy A, Habrat B: Prolonged benzodiazepine elimination in addicted patients as a reason of early post-detoxification relapses. Annals of General Psychiatry, 2010, 9, supl. 1, S156- S Habrat B: Farmakoterapia uzależnienia od alkoholu aktualne standardy i perspektywy. Terapia, 2011, nr 1, Novotny V, Habrat B, Prelipceanu D: Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych. W: Jarema M (red.): Psychiatria w praktyce. Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii i lekarzy innych specjalności. ME Medical Education, Warszawa 2011, Habrat B: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z używaniem substancji psychoaktywnych oraz związane z nimi niektóre nagłe objawy somatyczne. W: Postępowanie z pacjentem uzależnionym. Alkohol, narkotyki, dopalacze, leki i inne. Na Ratunek. Katowice Na Ratunek Habrat B, Steinbarth-Chmielewska K, Baran-Furga H: Psychiatryczne aspekty używania tzw. dopalaczy. Na Ratunek, 2011, 5, nr 2, Habrat B, Steinbarth-Chmielewska K, Baran-Furga H: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowanie związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. W: Psychiatria, T II Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J. (red.): Psychiatria, T II Psychiatria Kliniczna, Elsavier, Wrocław 2011, 157-4/6/14 European Union, Page 16 / 20

17 Habrat B: Uzależnienia od substancji psychoaktywnych i niektóre stany w ich przebiegu. W: Jarema M (red.): Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych. Via Medica, Gdańsk 2011, Habrat B: Substancje psychoaktywne (alkohol, leki, narkotyki) a zachowania seksualne. W: Baranowski W. Lew-Starowicz Z, Radziszewski P (red.): Seks u ludzi biznesu funkcje i dysfunkcje seksualne w nowej grupie pacjentów. ER Investment, Milanówek 2011, Habrat B: Problemy związane z piciem alkoholu przez osoby starsze. Post. N. Med. 2011, 24, Habrat B: Zaburzenia afektywne dwubiegunowe a używanie substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy. W: Kontrowersje w Psychiatrii Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Kraków, 6-7 maja Materiały konferencyjne. Medycyna praktyczna Habrat B: Uwagi na temat tak zwanych nałogów behawioralnych. Psychiatria po Dyplomie. 2011, 8, Habrat B: In a search of phenotypes: typologies. Alcohol and Alcoholism , supl.1, i22-i Habrat B: Detoksykacja alkoholowa. IV Kongres Akademii po Dyplomie. Psychiatria. Szczególne problemy terapii psychiatrycznej. Warszawa 30 września 1 października 2011r, Habrat B: Farmakoterapia bezsenności u osób uzależnionych. IV Kongres Akademii po Dyplomie. Psychiatria. Szczególne problemy terapii psychiatrycznej. Warszawa 30 września 1 października 2011r, Habrat B: Głuchołazy pen drive 324. Habrat B: Farmakoterapia w patologicznym hazardzie. W: Woronowicz BT (red.): Materiały Konferencyjne: Druga Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Diagnoza i i terapia patologicznego hazardu Warszawa października 2011, Habrat B: Proponowane zmiany w klasyfikacji DSM-5 w odniesieniu do zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 2011, nr 3, Habrat B: Badania dla praktyki. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 2011, nr 5, Habrat B: Komentarz do artykułu: Ulmer A: Rozwój medycyny uzależnień doświadczenia i perspektywy. Na podstawie praktyki medycznej w Stuttgracie. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 2011, nr 5, Habrat B: Komentarz do: Johnson B.A: Leczenie farmakologiczne różnych typów alkoholizmu. Medycyna Praktyczna. Psychiatria. 2011, 6: Habrat B: Leki przeciwdrgawkowe w terapii uzależnień. Alkoholizm i Narkomania, 2011, 24: Habrat B: Leki stosowane w terapii uzależnień. W: Wciórka J, Pużyński S, Rybakowski J: Psychiatria. T. III. Metody leczenia, Zagadnienia etyczne, prawne, publiczne, społeczne. Wyd. II. Elsavier, Wrocław 2012, Habrat B, Anand JS, Sienkiewicz-Jarosz H, Kałwa A, Baran-Furga H: Subacute encephalopathy caused by manganese compounds used for ephedrone production. Addictologia Hungarica, 2012, 11: supl. 1, Habrat B, Sein-Anand J, Baran-Furga H, Sienkiewicz-Jarosz H: Neurotoxicity caused by intravenous use of methcathinone produced from pseudoephedrine with the use of potassium permanganate and spirit vinegar. Clinical Toxicology, 2012, 50: Habrat B: Cybersex. W: Congress Book: Second International Medical Congress: Woman and man. Reproductive and Sexual Health. 13th-14th April, 2012, Warsaw, Habrat B: Farmakoterapia patologicznego hazardowania się. W: Woronowicz BT (red.): Materiały szkoleniowe. Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa: Diagnoza i terapia patologicznego hazardu. Białobrzegi, maja Fundacja Zależni Niezależni 335. Habrat B, Anand JS, Waldmann W: Postępowanie w alkoholowych zespołach abstynencyjnych (AZA) propozycja zaleceń Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Przegląd Lekarski, 2012, 69, Habrat B: Komentarz do artykułów: Large i wsp.: Używanie kanabinoli a wcześniejsze wystąpienie psychozy przegląd systematyczny z metaanalizą i Schubarta i wsp.: Związek między używaniem kanabinoli a hospitalizacją psychiatryczną badania przekrojowe. Medycyna Praktyczna. Psychiatria, 2012, 5 (28), Habrat B: Nowe substancje psychoaktywne. W: Pamiętnik Konferencyjny: VI Międzynarodowa 4/6/14 European Union, Page 17 / 20

18 Konferencja Psychiatria Medforum 2012 Nowe i naprawdę nowe zaburzenia psychiczne. Wisła grudnia 2012r Habrat B: Różne opcje leczenia substytucyjnego. W: Pamiętnik Konferencyjny: VI Międzynarodowa Konferencja Psychiatria Medforum 2012: Nowe i naprawdę nowe zaburzenia psychiczne. Wisła grudnia 2012r Habrat B: Dlaczego obawiamy się Internetu i nowych mediów. W: Pamiętnik Konferencyjny: VI Międzynarodowa Konferencja Psychiatria Medforum 2012: Nowe i naprawdę nowe zaburzenia psychiczne. Wisła grudnia 2012r Habrat B: Uzależniony lekarz pacjent czy kolega? Terapia, 2013, 21, nr 1 (283), Habrat B Poszerzenie celów i strategii w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 2013, 26, Habrat B: Konflikty interesów u badaczy i klinicystów zajmujących się zagadnieniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych. Alkoholizm i Narkomania. 2013, 26, Habrat B: Przypadki ciężkiej encefalopatii spowodowanej związkami manganu używanymi do produkcji efedronu (metkatynonu) z leków zawierających pseudoefedrynę. Alkoholizm i Narkomania, 2013, 26, Rewekant M, Habrat B: Czy drżenie alkoholowe jest nasilonym drżeniem fizjologicznym? Alkoholizm i Narkomania, 2013, 26, Rewekant M, Habrat B: Is alcohol limb tremor a variant of enhanced physiological tremor? Alkoholizm i Narkomania, 2013, 26, Habrat B: Czy dojdzie do zmiany paradygmatu leczenia alkoholizmu? W: Kontrowersje w Psychiatrii 2013, Kraków, kwietnia Habrat B: Aspekt kliniczny nadużywania alkoholu oraz uzależnienia od alkoholu. W: Bogucki M, Gierczyński J, Gryglewicz J (red,): Ekonomiczne aspekty skutków picia alkoholu w Europie i w Polsce. Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Warszawa 2013, Poniatowska R, Skierczyńska A, Sienkiewicz-Jarosz H, Habrat B, Lusawa M: Obraz MR mózgu u osób z encefalopatią efedronową. MRI brain findings in patients with ephedrone encephalopathy. Pol. J. Radiol, 2013, 78, suppl. 1, Habrat B: Czy gastroenterolodzy włączą się w zmniejszanie spożycia alkoholu. W: 16. Warszawskie Spotkania Gastroeneterologiczne, czerwca 2013, Materiały Dydaktyczne opracowane przez CMKP. CD ROM (pokaz slajdów) 350. Habrat B: Poważne encefalopatie spowodowane związkami manganu używanymi do produkcji metkatynonu (efedronu) z leków zawierających pseudofedrynę. Serwis Informacyjny Narkomania, 2013, nr 1, Habrat B, Steinbarth-Chmielewska K, Baran-Furga H: Łączone programy stacjonarnych oddziaływań rehabilitacyjno-readaptacyjnych i leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opiatów. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii. 2013, 29, Habrat B, Sienkiewicz-Jarosz H, Sein Anand J, Baran-Furga H, Poniatowska R: Ciężkie encefalopatie spowodowane manganem używanym do produkcji metkatynonu z leków zawierających pseudoefedrynę. W: I Konferencja Stowarzyszenia Substytucyjnego Leczenia Uzależnień MAR, Kazimierz Dolny, czerwca 2013, Habrat B: Ciężkie encefalopatie spowodowane manganem używanym do produkcji metkatynonu z leków zawierających pseudoefedrynę. Current Problems of Psychiatry, 2013, 14, supl. 2, CD ROM 354. Habrat B: Pozycja nozologiczna tzw. nałogów behawioralnych i wynikające stąd konsekwencje terapeutyczne. Current Problems of Psychiatry, 2013, 14, 2, supl. CD ROM 355. Habrat B: Od Edenu do hospicjum ziołoodurzanie się i ziołolecznictwo w addyktologii. Current Problems of Psychiatry, 2013, 14, 2, supl. CD ROM 356. Basińska-Szafrańska A, Silczuk A, Habrat B, Piróg-Balcerzak A, Cieślak U: Wysoki poziom benzodiazepin u pacjentów po detoksykacji alkoholowej: niedokończona detoksykacja? Current Problems of Psychiatry, 2013, 14, 2, supl. CD ROM 357. Basińska-Szafrańska A, Silczuk A, Cieślak U, Piróg-Balcerzak A, Habrat B: Ryzyko czy korzyść? Detoksykacja od benzodiazepin i środków im podobnych u osób powyżej 65 roku życia. Current Problems of Psychiatry, 2013, 14, 2, supl. CD ROM 358. Lesch O, Skala K, Addolorado G, Caputo F, Ceccanti M, Djurkowski M, Filipecka E, Habrat B, Horodnicki J, Pini LA, Platz W, Spazzapan B, Walter H: Sodium oxybate in alcohol withdrawal Results from the GATE 1 Study. Alcohol & Acoholism, 2013, 48, Suplement 1, i33-i34 4/6/14 European Union, Page 18 / 20

19 359. Basińska-Szafrańska A, Silczuk A, Habrat B, Piróg-Balcerzak A, Cieślak U: High level of BZDs in patients after alcohol withdrawal treatment an incomplete detoxification? Alcohol & Acoholism, 2013, 48, Suplement 1, i49-i Basińska-Szafrańska A, Silczuk A. Habrat B, Piróg-Balcerzak A, Cieślak U: Possible hazard od benefit? BZD and similar substances detox in patients over 65 years old age. Alcohol Acohol, 2013, 48, Suplement 1, i49-i Habrat B: Osobliwości niektórych urojeń u użytkowników substancji psychoaktywnych. Międzyośrodkowe Warsztaty Interdyscyplinarne: Diagnoza Różnicowa Urojeń Typu Somatycznego. Kraków, 13.IX.2013, Zakład Psychologii Lekarskiej CMUJ, Zakład Kognitywistyki UJ, Kraków, Habrat B, Baran-Furga H, Sienkiewicz-Jarosz H, Sein Anand J, Poniatowska R: Encefalopatie spowodowane dożylnym używaniem preparatów zawierających nadmanganian potasu stosowany jako reagent w produkcji metkatynonu (efedronu) z leków zawierających pseudoefedrynę. Przegląd Lekarski, 2013, 70, Habrat B: Nauki biomedyczne w Alkoholizmie i Narkomanii 25 lat doświadczeń. Alkoholizm i Narkomania, 2013, 26, Habrat B, Zielonkiewicz A: Problem uzależnień wśród pracowników ochrony zdrowia. W: Gałązowski R. (red.): Poznawcze i utylitarne aspekty wsparcia psychologicznego w ratownictwie medycznym. Pro Pomerania. Warszawa 2013, Bieńkowski P, Habrat B, Jarema M, Mierzejewski P, Samochowiec J, Wojnar M, Rybakowski J: Długoterminowa farmakoterapia wspierająca utrzymywanie abstynencji lub zmniejszająca spożycie alkoholu u osób uzależnionych od alkoholu. Zalecenia Sekcji Farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami (PTBU) i Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2013, 29, 3-4, Barwina M, Habrat B, Sein Anand J: Nadużywanie benzydaminy. Alkoholizm i Narkomania, 2014, 27(1): Habrat B: Psychiatry, creativity and crime In:: Crime and Art. MOCAK, Cracow 2014, Adamowski T, Habrat B: Amerykańskie (National Advisory Council on Alcohol Abuse and Alcoholism) regulacje bioetyczne w zakresie eksperymentów badawczych z zastosowaniem alkoholu etylowego u ludzi w laboratorium jako przyczynek do opracowania polskich standardów w tym zakresie. Alkoholizm i Narkomania (przyjęte do druku) 2014, 27(2) Projects Since 1980 I am involved in everyyear Institute of Psychiatry and Neurology research projects in psychiatry, and since 1991 as a head of projects in substance use disorders. Last years topics of projects concern many aspects of substitution therapy. Two last projects concerns: the use of legal highs among substitution program patients and manganese encephalopathy in intravenous users of ephedrone made with potassium permanganate as reagent. Main international research project was: WHO Collaborative Study on Substitution Treatment of Opioide Dependence and HIV/AIDS with publication: Lawrinson P, Ali R, Buavirat A, Chiamwongpaet S, Dvoryak S, Habrat B, Jie S, Mardiati R, Kokri A, Moskalewicz J, Newcombe D, Poznyak V, Subata E, Uchtenhagen A, Utami D.S, Shao C: Key findings from WHO Collaborative Study on Substitution Therapy of Opioid Dependence and HIV/AIDS. Addiction, 2008, 103, Other international project with Humboldt University, Berlin, Germany on alcohol intervention in trauma patients was finished with publication: Neuner B, Dizner-Golab A, Gentinello L.M, Habrat B, Mayzner- Zawadzka E, Górecki A, Weiss-Gerlach E, Neumann T, Schlattmann P, Spies CD: Trauma patients desire for autonomy in medical decision making is impaired by smoking and hazardous alcohol consumption a bi-national study. Journal of International Medical Research, 2007, 35: I was involved as an one of main providers in 10-year Fogarty grant realisation concerning training in methodology of research for young reserchers from Poland (5 years) and from Bulgaria, Latvia, Poland, Ukraine, Slovakia. Last international activity is participation in INSIGHT project (International Survey Informing Greater Insights in Opioid Dependence Treatment with the final publication submitted and accepted to publishing: Abagiu AO, Cavar Z, Dannon P, George P, Habrat B, Mahomedy Z, Popov P, Sarasvita R, Utami DS, Kastelic A: Outcomes from the International Survey Informing Greater Insights in Opioid Dependence treatment (INSIGHT) project. Memberships Member of European Society for Biological Research in Alcoholism (since 1991) Member of Polish Society of Psychiatrists (PTP) since 1976, president of Section for Alcoholism or 4/6/14 European Union, Page 19 / 20

20 Section for Alcohol and Substance Use or Section for Psychoactive Substances since President Elect ( ), President of Polish Society for Research in Addiction (2013-current) Member of Polish Society for Substitution Therapy MAR (Medical Assisted Recovery) since Other Relevant Information Member of medical-humanitarian mission of Council of Europe and Pompidou Group to Ukraine to recognize problems of OST patients from Crimean Penisula and territories of fights, to propose solving them. 4/6/14 European Union, Page 20 / 20

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych

Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego informuje o możliwości uzyskania przez członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady leczenia zaburzeń psychicznych

Podstawowe zasady leczenia zaburzeń psychicznych Podstawowe zasady leczenia zaburzeń psychicznych Instytucjonalizacja i wykluczenia. i zapomnienie Metody leczenia 1. Biologiczne - farmakologiczne - niefarmakologiczne - neurochirurgiczne 2. Psychologiczne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające Dziennik Ustaw 46 Poz. 1386 Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Depresja a uzależnienia Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Alkoholizm w chorobach afektywnych Badania NIMH* (1990) (uzależnienie + nadużywanie) Badania II Kliniki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu PSYCHIATRIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Problemy psychiatryczne w pytaniach i odpowiedziach 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień?

Profilaktyka uzależnień? Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Krzysztof Ostaszewski Profilaktyka uzależnień? Co to jest profilaktyka? Profilaktyka to zapobieganie problemom zanim one wystąpią Dlatego, profilaktyka ma

Bardziej szczegółowo

Miejsce profilaktyki uzależnień w ochronie zdrowia

Miejsce profilaktyki uzależnień w ochronie zdrowia Miejsce profilaktyki uzależnień w ochronie zdrowia Krzysztof Ostaszewski Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Zagadnienia 1. Ryzyko jako punkt odniesienia 2. Poziomy i granice profilaktyki 3.

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHIATRIA

PRZEDMIOT: PSYCHIATRIA PRZEDMIOT: PSYCHIATRIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia (np.

Bardziej szczegółowo

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE POSZUKIWANIA NOWYCH LEKÓW I METOD TERAPII W PSYCHIATRII 27-28.05.2011 Hotel Amber Baltic ul. Promenada Gwiazd 1 72-500 Międzyzdroje POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2004 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/ Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca r. Wykaz ofert-wniosków złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Leczenie zaburzeń depresyjnych u pacjentów z rozpoznaniem

Leczenie zaburzeń depresyjnych u pacjentów z rozpoznaniem FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII 98,3,78-82 Antoni Florkowski, Wojciech Gruszczyński, Henryk Górski, Sławomir Szubert, Mariusz Grądys Leczenie zaburzeń depresyjnych u pacjentów z rozpoznaniem

Bardziej szczegółowo

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Szkolenia dla Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015/2016

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Szkolenia dla Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015/2016 Szkolenia dla Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015/2016 Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadania i zakres działań 1. Alkohol etylowy jako: substancja psychoaktywna substancja

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne)

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Psychiatria

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017 I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia 2017 9 kwietnia 2017 Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali dydaktycznej XI oddziału

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017 I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia 2017 9 kwietnia 2017 Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali dydaktycznej XI oddziału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018 PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/2017 2017/2018 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.); 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

Psychiatria - opis przedmiotu

Psychiatria - opis przedmiotu Psychiatria - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychiatria Kod przedmiotu 12.2-WL-Lek-Psy Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2013 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dorosłego Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek psychologia

Bardziej szczegółowo

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii/Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatrii 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii/Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatrii 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychopatologia - aspekt medyczny 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychopathology - medical perspective 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

e-mail: marcinjablonski@interia.pl; www.psychiatrakrakow.org Affiliation: University Ignatianum in Cracow Philosophical Faculty

e-mail: marcinjablonski@interia.pl; www.psychiatrakrakow.org Affiliation: University Ignatianum in Cracow Philosophical Faculty CV MARCIN JACEK JABŁOŃSKI M.D., Ph.D. Assistant professor University Ignatianum in Cracow, ul. M. Kopernika 26, 31-501 Krakow, małopolskie, Polska CONTACT DETAILS: e-mail: marcinjablonski@interia.pl; www.psychiatrakrakow.org

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu S-PRP Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Łęczyca z dnia r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK

Załącznik do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Łęczyca z dnia r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK Załącznik do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Łęczyca z dnia. 2017 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK I. WPROWADZENIE Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), uzależnienie to psychiczny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Nr 1 Wzór certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień Nr 2 Wzór certyfikatu instruktora terapii uzależnień Nr 3 Wzór wniosku o

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Nr 1 Wzór certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień Nr 2 Wzór certyfikatu instruktora terapii uzależnień Nr 3 Wzór wniosku o SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Nr 1 Wzór certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień Nr 2 Wzór certyfikatu instruktora terapii uzależnień Nr 3 Wzór wniosku o potwierdzenie statusu osoby uczestniczącej w programie

Bardziej szczegółowo

Książkę dedykuję mojemu Ojcu i Przyjacielowi psychologowi Jerzemu Imielskiemu

Książkę dedykuję mojemu Ojcu i Przyjacielowi psychologowi Jerzemu Imielskiemu Książkę dedykuję mojemu Ojcu i Przyjacielowi psychologowi Jerzemu Imielskiemu Redakcja i korekta: Magdalena Ziarkiewicz Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright 2010 Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY TEORETYCZNE WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII, PSYCHOPATOLOGII I DIAGNOSTYKI PSYCHIATRYCZNEJ... 15

I. PODSTAWY TEORETYCZNE WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII, PSYCHOPATOLOGII I DIAGNOSTYKI PSYCHIATRYCZNEJ... 15 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA Janusz Heitzman........................ 5 I. PODSTAWY TEORETYCZNE WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII, PSYCHOPATOLOGII I DIAGNOSTYKI PSYCHIATRYCZNEJ... 15 1. ETIOLOGIA, PATOGENEZA I EPIDEMIOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania.

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania. Marta Struzik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Spotkanie z przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychiatrii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychiatrii Załącznik Nr do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod KPP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Podstawy psychiatrii Obowiązkowy Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 7 Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Promocja zdrowia psychicznego Kod

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Informacje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Obowiązkowy Wydział Nauk o Zdrowiu Położnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Czynniki ryzyka zaburzeń związanych z używaniem alkoholu u kobiet

Czynniki ryzyka zaburzeń związanych z używaniem alkoholu u kobiet Czynniki ryzyka zaburzeń związanych z używaniem alkoholu u kobiet Risk factors of alcohol use disorders in females Monika Olejniczak Wiadomości Psychiatryczne; 15(2): 76 85 Klinika Psychiatrii Dzieci i

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Leczenie bólu nowotworowego i opieka paliatywna nad dziećmi 2.

Bardziej szczegółowo

Standardy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

Standardy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Standardy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia (kod resortowy: 1740, 1744) Zadania:

Bardziej szczegółowo

Problem uzależnień w kontekście domów pomocy społecznej

Problem uzależnień w kontekście domów pomocy społecznej Problem uzależnień w kontekście domów pomocy społecznej Jadwiga Fudała PARPA www.parpa.pl 1 Problemy wynikające ze spożywania alkoholu przez mieszkańców DPS zdrowotne (w tym zdrowotne konsekwencje spożywania

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia czwartek, 16 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 287/XXXIV/2017 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA. z dnia 8 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia czwartek, 16 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 287/XXXIV/2017 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA. z dnia 8 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia czwartek, 16 lutego 2017 r. Poz. 1559 UCHWAŁA NR 287/XXXIV/2017 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Promocja zdrowia Nazwa w j. ang. Health promotion Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Renata Muchacka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA

Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/03/7294/2820 Cena netto 6 300,00 zł Cena brutto 6 300,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Dr Renata Muchacka

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Dr Renata Muchacka KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Promocja zdrowia kierunek Odnowa biologiczna Health promotion Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Renata Muchacka Zespół dydaktyczny Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Święcki. Rok: Wydawnictwo: Miejsce wydania:

Andrzej Święcki. Rok: Wydawnictwo: Miejsce wydania: Andrzej Święcki Rok: Wydawnictwo: Miejsce wydania: Obecnie istnieją dwie najczęściej przyjmowane zasady definiowania i klasyfikowania zaburzeń związanych z używaniem alkoholu, sformułowane w Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Europejski System Transferu Punktów Karta opisu przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kierunek: Specjalność:- Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Pielęgniarstwo Wymiar godzin: 195godzin Wykłady: 45godzin,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata Załącznik do uchwały Nr XXI/187/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata 2012-2015. WPROWADZENIE. Czym jest zdrowie psychiczne?

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r.

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 74/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 9 kwietnia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Zobacz wywiad z Pacjentem Ośrodka

Zobacz wywiad z Pacjentem Ośrodka Leczenie alkoholizmu to leczenie ciała, umysłu i duszy. Oznacza to, że alkoholizm nie wynika z żadnej innej choroby czy zaburzenia, ale sam w sobie jest chorobą, z której wypływają dalsze konsekwencje,

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2016 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 Nazwa zadania Lp. zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kaset video i książek znajdujących się w biblioteczce profilaktycznej,

Wykaz kaset video i książek znajdujących się w biblioteczce profilaktycznej, wtorek, 07 lutego 202 0:58 Wykaz kaset video i książek znajdujących się w biblioteczce profilaktycznej, l.p. Nazwa Ilość Symbol Aids - Jak go uniknąć - kaseta video / 40 wtorek, 07 lutego 202 0:58 2 Kas-

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe problemy uzależnień

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe problemy uzależnień YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe problemy uzależnień

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 13/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. o projekcie programu Program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII.316.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. lat na rynku. 100% pytanych Klientów poleca nasze usługi

Oferta szkoleń. Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. lat na rynku. 100% pytanych Klientów poleca nasze usługi 9+ lat na rynku 100% pytanych Klientów poleca nasze usługi 6000+ godzin przeprowadzonych szkoleń oraz warsztatów Oferta szkoleń Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 150+ Instytucji skorzystało

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.03.29 15:15:36 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK 2014-2016 WSTĘP Problem zażywania środków psychoaktywnych przez młodzież jest jednym z głównych problemów społecznych zarówno w Polsce

Bardziej szczegółowo

Podstawy terapii uzależnień - opis przedmiotu

Podstawy terapii uzależnień - opis przedmiotu Podstawy terapii uzależnień - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy terapii uzależnień Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-PTU-C_pNadGen0WERV Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

OBJAWY OSTRE Ostre pobudzenie 3 Peter Neu

OBJAWY OSTRE Ostre pobudzenie 3 Peter Neu SPIS TREŚCI OBJAWY OSTRE 1 1. Ostre pobudzenie 3 1.1. Diagnostyka 4 1.2. Leczenie zorientowane na przyczynę 6 1.2.1. Majaczenie i zatrucia 6 1.2.2. Schizofrenia. 8 1.2.3. Mania / 9 1.2.4. Zaburzenia osobowości

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

TYPOLOGIA LESCHA. ZASTOSOWANIE W PSYCHOTERAPII.

TYPOLOGIA LESCHA. ZASTOSOWANIE W PSYCHOTERAPII. TYPOLOGIA LESCHA. ZASTOSOWANIE W PSYCHOTERAPII. Opracowanie: Mieczysław Potrzuski Lesch Alcoholism Typology(LAT) oparta na badaniu 444 pacjentów uzależnionych od alkoholu (rozpoznanych według DSM III),

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Promocja zdrowia przedmiot do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Leczenie bólu nowotworowego i opieka paliatywna nad dziećmi 2.

Bardziej szczegółowo

Slick Tracy Home Team (PDD) and Amazing Alternatives (FM) programmes

Slick Tracy Home Team (PDD) and Amazing Alternatives (FM) programmes 11/30/16 SHARING THE SHARING THE RESULTS LOOKING HOW TO REDUCE ALCOHOL RESULTS RELATED RARHAHARM - FINAL CONFERENCE Slick Tracy Home Team (PDD) and Amazing Alternatives (FM) programmes Katarzyna Okulicz-Kozaryn

Bardziej szczegółowo