KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach Opracowali: dyrektor Małgorzata Szatanek nauczyciele Rada Rodziców Samorząd Uczniowski 1

2 I. WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Josepha von Eichendorffa na najbliższe 5 lat zostało oparte na: 1. obowiązującym prawie oświatowym, oraz strategii edukacyjnej Urzędu Gminy Rudnik, 2. diagnozie sytuacji szkoły w roku szkolnym 2009/2010, 3. opracowanych programach i projektach realizowanych w szkole, 4. wnioskach zgłaszanych przez środowisko szkolne w trakcie rad pedagogicznych, spotkań z rodzicami i uczniami, 5. dokumentów szkoły 6. indywidualnych koncepcji pracy nauczycieli 7. koncepcji pracy Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego W zakresie diagnozy stanu faktycznego na dzień r. analizie poddano: 1. bazę szkoły, 2. kadrę pedagogiczną, 3. sytuację dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczą, oraz planowane działania na najbliższe pięć lat, które mają zapewnić szkole sprawne funkcjonowanie i osiągnięcie wysokich wyników w pracy szkoły. Przedstawione oceny stanowią punkt wyjścia do określenia zadań do realizacji w w/w zakresach, osób odpowiedzialnych i je realizujących. Trzeba zaznaczyć, że ocena wykonania poszczególnych zadań będzie uzależniona od wielu czynników, w tym m. in.: 1. sytuacji finansowej szkoły, 2. zmian w prawie oświatowym, 3. sytuacji demograficznej szkoły, 2

3 Zaproponowane więc zadania są planowane z uwzględnieniem dzisiejszej sytuacji. Niemniej, poprzez coroczną ocenę realizacji możliwe będzie dokonywanie ewentualnej korekty do zapisów Koncepcji. II. ANALIZA DNIA DZISIEJSZEGO 1. BAZA SZKOŁY Baza Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach stanowi mienie komunalne w skład, którego wchodzi: 1. budynek szkolny z salami dydaktycznymi (9), pracownia informatyczna (1), 2. sala gimnastyczna (1) w budynku oddalonym od terenu szkoły o 0,5 km, 3 prowizoryczne boisko sportowe (1), 3. mała biblioteka ( ponad 25 tyś woluminów) z centrum multimedialnym, 4. stołówka szkolna wydająca około 80 obiadów dziennie zamiennie z pomieszczeniem świetlicowym, 5. wspólny gabinet dla pedagoga i pielęgniarki. Budynek szkoły został oddany do użytku w 1939 roku. Obecnie jego stan techniczny uznać można za zadawalający. Stale dokonuje się w nim dobudowy pomieszczeń, przebudowy, remontów. W ostatnim dziesięcioleciu stolarka okienna została wymieniona, zainstalowano kaloryfery konwektorowe, budynek docieplono. Budynek sali gimnastycznej budowany w latach 80- tych obecnie jest w tragicznym stanie. Zostały przeprowadzone ekspertyzy tego budynku (jedna znajduje się w dokumentacji szkolnej, druga w Urzędzie Gminy Rudnik) Nadzór budowlany przedłużył już drugi rok jego użytkowanie. Dodatkowo na salę gimnastyczną nałożona jest decyzja Sanepidu malowanie ścian, lakierowanie parkietu. Prace te są utrudnione z powodu przeciekającego dachu (konieczny gruntowny remont dachu) i odnawiającego się z powodu wilgoci grzyba. Dodatkowym problemem jest odległość sali gimnastycznej od głównego budynku szkoły. Uczniowie niezależnie od pogody muszą na zajęcia wf pokonywać odległość 0,5 km (odprowadzani przez nauczyciela wf) wzdłuż głównej ulicy. Teren wokół szkoły również wymaga gruntownego remontu pomimo, że w bieżącym roku z funduszy sponsora utwardzono i wyrównano teren parkingu (wysypano 26 ton żwirku). Kotłownie w obu obiektach wyposażone są w nowe piece ekologiczne z podajnikami. Trudności występują w obciążaniu kosztami w sezonie grzewczym mieszkańców, przedszkola i mniejszości niemieckiej, które korzystają z tych samych pieców CO. Ten sam problem 3

4 związany jest z wywozem szamba i korzystaniem z pomieszczeń należących do szkoły przez mieszkańców. Od 2008 roku dokonywany jest kapitalny remont sal lekcyjnych malowanie, kładzenie gładzi, wymiana podłogi, oświetlenia, drzwi a także prace, w których pomalowano korytarze, zagospodarowano pomieszczenia na osobne szatnie dla trzech poziomów edukacyjnych. W 2010r. pomalowano również pomieszczenia kuchenne i świetlicowe. Pomieszczenia kuchni i zaplecza spełniają w pełni wymogi sanitarne. W ciągu ostatnich lat udało się w sposób znaczący rozbudować zasoby informatyczne szkoły. W każdej klasie znajduje się komputer, projektor multimedialny, lub telewizor, w jednej klasie tablica interaktywna. Do każdej klasy podłączony jest Internet. Nauczyciele posiadają programy multimedialne do swoich przedmiotów. Od bieżącego roku wprowadzany jest System kontroli frekwencji i postępów w nauce. Funkcjonuje jedna pracownia multimedialna, w sumie 12 nowych stanowisk uczniowskich, 6 starszych stanowisk uczniowskich i 1 stanowisko nauczycielskie. W roku 2005 wyposażono w sprzęt komputerowy czytelnię i bibliotekę (3 stanowiska) w ramach programu unijnego Pracownia multimedialna w bibliotece szkolnej". Bezpośredni dostęp do komputera i Internetu posiadają nauczyciele w pokoju nauczycielskim. W pełni skomputeryzowana jest obsługa kadrowo - księgowa szkoły oraz administracja szkolna, gabinet Intendentki. 2. KADRA Nauczyciele zatrudnieni w ZSO na dzień 30 czerwca 2010 r. r. to w 43%( 9 osób) nauczyciele dyplomowani, w 48% nauczyciele mianowani (11 osób), a 9% nauczyciele kontraktowi (2 osoby). Aż 82% nauczycieli mianowanych (9 osób) odbywa staż na nauczyciela dyplomowanego w ZSO lub w innej placówce, w której są zatrudnieni, natomiast 100% nauczycieli kontraktowych (2 osoby) kontynuuje staż na nauczyciela mianowanego. Doświadczenie grona nauczycielskiego powoduje, że od 2008 r. zgłosiło się do naszej szkoły aż 11 praktykantów. Wielu nauczycieli ukończyło studia podyplomowe. 65% nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje do nauczania dwóch, trzech, czterech przedmiotów. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zdobywają szereg czołowych lokat w konkursach przedmiotowych, imprezach kulturalnych i sportowych. W ramach przeprowadzanych egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum osiągają średnie wyniki w Gminie Rudnik. 3. STUACJA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZA 4

5 Do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach uczęszcza 145 uczniów. W roku szkolnym 2008/ uczniów a w 2009/ uczniów. Zmniejszająca się czy wzrastająca nieznacznie ilość uczniów nie ma wpływu na ilość oddziałów w szkole jedynie na podział na grupy na zajęciach wf, językach obcych, informatyce. Większość uczniów kończących Szkołę Podstawową w Grzegorzowicach kontynuuje naukę w Gimnazjum w ZSO w Grzegorzowicach. Jedynie bardzo zdolni uczniowie, planujący naukę na konkretnych kierunkach (językowych, sportowych) po ukończeniu SP (szczególnie ZSO w Brzeźnicy) kontynuują naukę w szkołach raciborskich. Sytuacja ta niekorzystnie wpływa na średnią poziomu intelektualnego uczniów. Zdarzają się również przypadki, że uczniowie bardzo słabi, powtarzający kilkakrotnie klasę gimnazjalną, uczniowie z niedostosowaniem społecznym przenoszą się do gimnazjum dla pracujących w Raciborzu. Sytuacja rodzinna uczniów uczęszczających do ZSO w Grzegorzowicach: 9% rodziców uczniów utrzymuje się z pracy za granicą uczniowie ci są dobrze sytuowani jednak przez dłuższy czas wychowywane są przez jednego z rodziców, lub krewnych. 14% (20 uczniów) objęto dożywianiem GOPS 15% (21 uczniów) objęto pomocą psychologiczno-pedagogiczną Zajęcia indywidualne ma 2 uczniów, Nadzór kuratora 2 uczniów, 1 uczennica. W szkole i na terenie gminy organizowanych jest wiele konkursów, w których bierze udział większość uczniów w szkole. Uczniowie biorą udział również w konkursach organizowanych przez inne placówki na szczeblu powiatowym, ogólnopolskim, międzynarodowym. W konkursach przedmiotowych osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim mają uczniowie z j. niemieckiego. Dodatkowo uczniowie biorą udział w różnych projektach, wymianach międzynarodowych: Razem przez cały rok współpraca ze szkołą w Czechach w 2008/2009 r. - współpraca ze szkołą w Niemczech. - Młodzi przedsiębiorczy, - Bezpieczny Internet W szkole aktywnie działają zespoły samokształceniowe. Na podkreślenie zasługuje aktywność nauczycieli w ramach zespołów samokształceniowych z języka niemieckiego i kształcenia zintegrowanego dla nauczycieli z całej Gminy Rudnik. Działalność SU jest istotnym elementem wspomagającym proces wychowawczy. SU ma swój regulamin, plan pracy, opiekuje się sklepikiem szkolnym. 5

6 Jako segmenty wspomagające proces dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczy wymienić również należy: 1. wycieczki szkolne, 2. Zielone szkoły, kolonie 3. zajęcia na basenie, Szkoła organizuje szereg imprez środowiskowych. Do najważniejszych zaliczyć należy: 1. Kiermasz Bożonarodzeniowy 2. Dzień Górnika, 3. Dzień Babci i Dziadka, 4. Festyn szkolny, Szkoła systematycznie współpracuje z organizacjami działającymi na terenie gminy: Wymienić należy: 1. Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach, 2. Towarzystwo Przyjaciół J. von Eichendorffa w Łubowicach, 3. LKS Dąb Brzeźnica 4. LKS Odra, W szkole bezpośrednio działa wspomagając szkołę szczególnie przy organizacji imprez środowiskowych i szkolnych Rada Rodziców. 6

7 III. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 1. BAZA UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA W ramach rozwoju szkoły planowane są działania zmierzające do poprawy bazy w zakresie: a) stanu obiektu szkolnego, b) doposażenia szkoły Pragnąc poprawić stan techniczny obiektu należy w dalszym ciągu, systematycznie zgłaszać do planów remontów na najbliższe lata: 1. gruntowny remont (z ewentualną wymianą podłóg) w czterech klasach, 2. dokończenie wymiany drzwi w pozostałych klasach i sekretariacie, 3. remont dachu szkoły 4. remont pomieszczeń kuchni i ich doposażenie, 5. remont instalacji CO, 6. gruntowny remont korytarzy szkolnych, 7. wykonanie i dokończenie izolacji pionowej budynku, 8. budowa sali gimnastycznej przy budynku szkoły lub gruntowny remont starej sali gimnastycznej, 9. zakup gruntu, zagospodarowanie terenu pod nowe boisko szkolne, 10. zagospodarowanie miejsca pod plac zabaw, zakup sprzętu, 11. wybrukowanie terenu wokół szkoły, 12. zagospodarowanie terenu zielonego wokół szkoły, 13. oddzielenie CO i kanalizacji szkoły od mieszkańców. 7

8 Realizacja w/w zadań remontowych zależy od przyznania szkole przez Urząd Gminy Rudnik kwot potrzebnych na sfinansowanie zadań, lub zaplanowanie w planach inwestycyjnych gminy środków finansowych potrzebnych na pokrycie kosztów tych prac. Są one niezbędne do realizacji w ciągu najbliższych kilku lat z uwagi nie tylko na ich zły stan techniczny, ale przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i osób znajdujących się w szkole, wymagania sanitarne, koszty utrzymania obiektu. Dotychczasowe rozmowy i składane pisma do Urzędu Gminy nie przyniosły wymiernych efektów w tym zakresie. UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA 1. Jako doposażenie sal lekcyjnych planuje się: 2. zakup ksero, 3. tablic interaktywnych w co najmniej dwóch klasach, 4. zakup szafek, mebli do wszystkich klas, 5. wymiana blatów ławek i krzeseł dostosowanych do wzrostu uczniów, 6. wymianę sprzętu, programów i systemów komputerowych. Grudzień 2010 r. Zakup grudzień 2010 r., wymiana mebli w II 2011 r. Wrzesień 2010, grudzień 2010 Grudzień 2010, W tym celu na umowę zlecenie zatrudniać się będzie firmę informatyczną, która opiekować się będzie sprzętem multimedialnym. Z uwagi na możliwości szkoły w zakresie techniki komputerowej wskazanym jest zainteresowanie jak największej liczby nauczycieli możliwością wykorzystania tego sprzętu w codziennej realizacji procesu nauczania wykorzystanie dostępnych w każdej klasie projektorów, komputerów, programów multimedialnych, Internetu. Aby zgromadzić jak największą liczbę pomocy multimedialnych oraz w ramach projektów realizowanych w szkole uczniowie klas SP i gimnazjalnych wykonywaliby dla potrzeb szkoły prezentacje z wykorzystaniem 8

9 programów komputerowych, m. in. PowerPointa. Ich tematyka zgłaszana byłaby przez poszczególnych nauczycieli. Rozbudowana prezentacja stanowiłaby z jednej strony pomoc dydaktyczną, a z drugiej mobilizowałby uczniów do praktycznego wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności, co mogłoby skutkować wyższymi ocenami rocznymi z informatyki lub innych przedmiotów. W sposób systematyczny i sukcesywny następować będzie wymiana sprzętu komputerowego dla celów dydaktycznych i organizacji zarządzania. Środki finansowe pochodzić będą głownie z funduszy celowych, oraz ze środków Rady Rodziców. Osobnym zakresem pomocy zostanie objęta biblioteka szkolna w zakresie zakupów książek. Planuje się do końca roku szkolnego 2013 skatalogowanie księgozbioru biblioteki w ramach funkcjonowania programu bibliotecznego, oraz udostępnienie aktualnego księgozbioru przeglądanie zasobów w Internecie. UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA 2. KADRA Jak wspominano na wstępie ocena przygotowania kwalifikacyjnego kadry nauczycielskiej jest bardzo wysoka. Niemniej poprzez działania wspierające dokształcanie należy podnieść jeszcze wskaźnik nauczycieli korzystających z nowoczesnych środków audiowizualnych. W tym celu został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków EFS szkoleń dla nauczycieli z zakresu ICT i j. angielskiego. Dodatkowo zachęcani będą nauczyciele, którzy podejmą kursy, szkolenia w zakresie prowadzenia strony WWW, prowadzenia zespołu tanecznego. 9

10 Wspierani również będą nauczyciele w zakresie awansu zawodowego, poprzez umożliwienie realizacji planów rozwoju zawodowego i pomoc koleżeńską w ramach zespołów samokształceniowych. Planuje się, że w 2015 r. 90% nauczycieli pracujących w ZSO będzie nauczycielami dyplomowanymi. UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA W ramach WDN organizowane będą dla wszystkich nauczycieli, lub zespołów, szkoleniowe rady pedagogiczne na tematy, którymi zainteresowani są nauczyciele. W ramach środków przeznaczonych na motywowanie do pracy, oraz nagrody w pierwszym rzędzie wyróżniani będą nauczyciele, którzy realizują zadania wykraczające poza ich obowiązki służbowe (konkursy przedmiotowe, artystyczne, imprezy sportowe, praca społeczna w organizacjach szkolnych, itp.). W zakresie pracy administracyjnej planowane jest usprawnienie realizacji zadań w zakresie obsługi szkoły poprzez zakup programów do obsługi sekretariatu szkoły, dla intendentki. Styczeń 2011 Bezpośredni nadzór pedagogiczny będzie sprawowany przez dyrektora wg rocznego planów nadzoru pedagogicznego oraz przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej powołany spośród członków RP. Informacje na temat bieżących spraw szkoły będą przekazywane nauczycielom osobiście przez dyrektora lub społecznego wice dyrektora, na tablicy informacyjnej umieszczonej w pokoju nauczycielskim, oraz drogą Internetową poprzez e-meile oraz wykorzystanie Systemu kontroli frekwencji. Informacje dla rodziców przekazywane będą poprzez wychowawców, osobiście lub w zeszytach korespondencji, konsultacje indywidualne, oraz wykorzystanie Systemu kontroli frekwencji (przydatne zwłaszcza dla rodziców pracujących za granicą). Ważną 10

11 funkcję informacyjną szkoły będzie spełniać strona internetowa ZSO Grzegorzowice (www.zsogrzegorzowice.pl) aktualizowana na bieżąco. Wraz ze zwiększającym się zakresem czynności, wymaganiami i obowiązkami dokumentowania działalności szkoły planuje się zwiększenie liczby godzin pracy pracowników administracji i obsługi. UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA 3. DZIAŁALNOŚC DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZA W najbliższych latach planuje się utrzymać ilość oddziałów w szkole. Wprawdzie w SP i Gimnazjum nie ma profilowania klas, niemniej poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych np. w ramach KN zaoferowane zostaną uczniom i ich rodzicom następujące zajęcia: 1. zajęcia sportowe, gimnastyki korekcyjnej, szachy. 2. zajęcia przedmiotowe wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów słabych, rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych 3. zajęcia artystyczne teatralne, plastyczne, muzyczne, taneczne 4. zajęcia językowe z j. niemieckiego i angielskiego. Dodatkowo metoda projektów Uczniowie będą mogli zgłaszać swoje propozycje organizacji zajęć wychowawcom. Dokonując pierwszego wyboru kółka będą mieli wpływ na tematykę zajęć dodatkowych. Nauczyciele będą pytali się uczniów jakie tematy ich interesują, co oczekują od wybranych przez siebie przedmiotów. Informacje te posłużą nauczycielom w planowaniu tematyki zajęć dodatkowych. Aby zapewnić w dalszym ciągu optymalną ze względu edukacyjnego, kadrowego stan uczniów należy: Propozycje zgłaszane we wrześniu 2010 r. 11

12 1. zapewnić w dalszym ciągu wysokie wyniki nauczania, w tym z egzaminów zewnętrznych, 2. systematyczne, tworzyć pozytywną opinię o szkole, 3. umiejętnie trafiać z ofertą edukacyjną w potrzeby uczniów, 4. systematycznie dbać o efekty pracy wychowawczej w szkole, UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA Trafienie z odpowiednią ofertą edukacyjną do uczniów będzie możliwe dzięki: 1. dalszemu tworzeniu pozytywnej opinii o szkole w środowisku i okolicznych miejscowości, 2. promowaniu szkoły, jej wyników edukacyjnych i wychowawczych poprzez Internet - zwiększenie systematyczności w aktualizowaniu strony internetowej, 3. promowaniu szkoły poprzez organizowanie imprez artystycznych i sportowych 4. ścisłej współpracy z mediami, 5. gromadzeniu "przyjaciół szkoły" i absolwentów wokół problemów szkoły, W ramach działalności podstawowej planowane jest dalsze funkcjonowanie placówki w ramach zespołu. W celu zapewnienia osiągania wysokich wyników w nauce i egzaminach zewnętrznych należy podjąć działania, które na stałe wypracują standardy działań w tym zakresie. Wykorzystać należy doświadczenie nauczycieli, opracowane już wnioski i formy pracy, które przynoszą efekty. W ramach zespołów samokształceniowych należy przedyskutowywać tę problematykę i podejmować odpowiednie działania. Oprócz wprowadzania do zajęć lekcyjnych wniosków z analizy sprawdzianów i egzaminów należy przede wszystkim zainteresować rodziców i uczniów wynikami z 12

13 egzaminów i sprawdzianów, podnieść motywację uczniów. Proponowane będzie nauczycielom podjęcie działań mających na celu wprowadzenie nowych innowacji, programów autorskich, szczególnie z przedmiotów realizowanych w ramach planów nauczania. Osiągane wyniki w konkursach i zawodach powinny być w szerszym stopniu rozpowszechniane w środowisku poprzez angażowanie mediów, Internetu. Aktywność nauczycieli winna być realizowana również w postaci organizowanych konkursów przedmiotowych, imprez sportowych i artystycznych o zasięgu szkoły, gminy, rejonu, kraju i międzynarodowym. Uczniowie szkoły korzystać będą mogli z różnych form wymiany młodzieży z krajami sąsiednimi. W ramach wymian realizowane będą treści programowe z zakresu języka obcego, ICT, sportu i kultury. Czynione będą starania o rozszerzenie form wymiany szczególnie w oparciu o Niemcy, Czechy oraz dla potrzeb nauczania języka angielskiego o kraje gdzie młodzież się go uczy. Dla potrzeb organizacji imprez i wymian należy podjąć działania zmierzające do szerszego wykorzystania środków UE. Wnioski i propozycje zadań w tym zakresie mogą składać do dyrekcji szkoły wszyscy nauczyciele. Po dyskusji i przeanalizowaniu dyrekcja szkoły będzie czynić starania w celu ich wdrożenia. W ramach działalności wychowawczej główny cel należy położyć na eliminowanie działań agresywnych (słownych i fizycznych) u uczniów. W tym celu zespół ds. profilaktyki zaproponuje podjęcie konkretnych rozwiązań, które po dyskusji mogłyby zostać przyjęte do realizacji przez nauczycieli. W realizacji zadań należy rozważyć możliwość wykorzystania "naturalnych UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA 13

14 sprzymierzeńców" szkoły - Policję, Straż Pożarną, Służbę Zdrowia. W przypadkach drastycznych, tam gdzie w sposób ewidentny dotychczasowe środki nie przynoszą efektów, gdzie brak jest odpowiedniego zainteresowania się sytuacją domu rodzinnego należy występować z wnioskami do Sądu Rodzinnego. UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA Koniecznym jest utrzymywanie systematycznych kontaktów z rodzicami uczniów, aktywizowanie "Trójek klasowych", konsekwentne rozstrzyganie problemów. Nie bez znaczenia będzie również zastosowanie w procesie wychowawczym własnej samodyscypliny i swoistego "wzoru postępowania" w stosunku do uczniów. Pamiętać należy, że nauczyciele są bacznie obserwowani przez uczniów i również oceniani. Dodatkowym orężem wspomagającym szkołę w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego jest dobra atmosfera w gronie, która powinna dawać mu dodatkowe argumenty do realizacji celów. W działalności opiekuńczej liczyć się należy z utrzymywaniem się trudnej sytuacji materialnej naszych uczniów. Stąd koniecznym jest kontynuowanie działań zmierzających do: 1. wyrównywania szans edukacyjnych, 2. kontynuowanie wydawania bezpłatnych obiadów dla dzieci z rodzin niskosytuowanych, 3. udzielanie zapomóg finansowych głownie w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa w życiu klasy i szkoły 4. współpracy z RR SU, absolwentami i przyjaciółmi szkoły oraz z instytucjami wspierającymi szkołę, 5. pozyskiwania środków pozabudżetowych na pomoc materialną i rzeczową dla uczniów, doposażenie szkoły W ramach działalności wychowawczo - opiekuńczej 14

15 kontynuowane będą: 1. wycieczki krajowe i zagraniczne, 2. Zielone szkoły, kolonie i obozy. Aby w lepszy sposób zintegrować proces lekcyjny i wychowawczy wycieczki szkolne odbywać się będą tylko w miesiącach IX - X i IV - V. 3. zajęcia na basenie, 4. lekcje muzealne, teatralne, 5. współpraca z instytucjami kulturalnymi, Ważnym działaniem, które należy kontynuować, a być może wzmocnić, będzie udzielanie pomocy uczniom z rodzin niskosytuowanych. Pomoc, głównie ze środków pozabudżetowych, udzielana będzie w zakresie: 1. udzielania obiadów bezpłatnych, 2. pokrywanie kosztów udziału w zajęciach na basenie, 3. pokrywanie kosztów zakupu podręczników, 4. dofinansowanie do wycieczek i Zielonych szkół, 5. zapomóg finansowych dla uczniów. UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA IV. PODSUMOWANIE Niniejszy koncepcja jest dokumentem, który stanowi podstawę do realizacji zadań na najbliższe lata. Jest równocześnie otwarta na dokonywanie poprawek i zmian wynikających z pracy szkoły przez poszczególne lata, zmieniającą się sytuację prawną w oświacie, a przede wszystkim z uwagi na wnioski i spostrzeżenia nauczycieli uczących w szkole. Dyrektor szkoły oceniając prace szkoły podsumowującą rok szkolny winien odnosić się do zapisów niniejszego dokumentu. Jego ewaluacja winna mieć charakter realny, tj. możliwy do zrealizowania w konkretnej sytuacji. Za funkcjonowanie i realizację 15

16 zadań odpowiada dyrektor szkoły. Niemniej poprzez zastępcę, a przede wszystkim nauczycieli winien stymulować podejmowanie konkretnych działań. Wskazane jest i nieodzowne, aby nauczyciele angażowali się w realizację określonych zadań. Nie będzie możliwe ich osiągnięcie bez ich aktywnego działania. Otwartość koncepcji ma również i ten dodatkowy walor, że nauczyciele mogą zgłaszać do realizacji swoje wnioski. Obejmuje ona lata Realizacja poszczególnych zadań będzie miała różny rytm. Trudno dzisiaj dokładnie przewidzieć terminy remontów, gdyż uzależnione jest to od sytuacji finansowej samorządu. Optymalnym rozwiązaniem byłoby zakończenie w/w prac remontowych do końca 2013 roku. W przypadku działań dydaktyczno - wychowawczych termin wdrożenia nowych zadań przewiduje się do końca 2015 roku, pozostałe zaś systematycznie od roku. Ewaluacja następować będzie corocznie, na zakończenie roku szkolnego lub w razie potrzeby co pół roku i przedstawiana Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządowi Uczniowskiemu. 16

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy II LO im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy II LO im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle w roku szkolnym 2016/2017 Plan II LO im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle w roku szkolnym 2016/2017 I. PRIORYTETY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017: 1. Tworzenie atmosfery sprzyjającej zdobywaniu wiedzy i osiąganiu dobrych wyników, otoczenia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik Koncepcja Pracy Szkoły - "Szkoła mądrych i szczęśliwych ludzi" Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, 44-274 Rybnik l.p. Zadanie Spodziewane efekty Termin 1. Wysoki poziom nauczania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017 I. PRIORYTETY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017: 1. Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: r r.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: r r. Nauczyciel mianowany mgr Szymon Stokłosa nauczyciel matematyki, informatyki i zajęć technicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Targowisku PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W RADOMIU R.SZK.2015/2016

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W RADOMIU R.SZK.2015/2016 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W RADOMIU R.SZK.2015/2016 ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM/SZKOŁĄ SŁUŻY ICH ROZWOJOWI Diagnoza posiadanego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł.

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł. Kuratorium Oświaty w Opolu Przykład dobrej praktyki Nazwa szkoły / placówki Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach Dyrektor szkoły / placówki Koordynator DP Adres mgr Małgorzata Stelmach mgr Iwona Grabowska

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W MIELCU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W MIELCU G4/406-1/2011 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W MIELCU na lata 2011-2016 MIELEC, 2011r. WSTĘP Koncepcja pracy szkoły jest narzędziem zarządzania, doskonaleniem pracy szkoły i wprowadzaniem innowacji.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr do Protokołu nr. z zebrania RP w dniu. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Podstawa prawna opracowania Koncepcji: a)

Bardziej szczegółowo

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej:

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: kontynuowanie programów z zakresu edukacji europejskiej, prozdrowotnej, ekologicznej, regionalnej;

Bardziej szczegółowo

Plan działań szkoły na lata 2013-2018

Plan działań szkoły na lata 2013-2018 Plan działań szkoły na lata 2013-2018 1. Pierwszy obszar: Baza szkoły. a) Zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły na planowany okres: - wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne umożliwiające pełną

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Joanna Światłoń Wania nauczyciel mianowany historii i nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Cele Działania Sposób realizacji Wykonawcy Termin I. Dostosowanie oferty zajęć dodatkowych do oczekiwań i potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na:

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI. CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI. CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka FORMY WSPÓŁPRACY 1. Zapoznanie rodziców z koncepcją edukacyjną, treściami

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego MGR URSZULA DUDEK NAUCZYCIEL MIANOWANY MATEMATYKI I INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENICY Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego DATA ROZPOCZĘCIA

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania 7

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.30.03.2016

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2013/2014. 2. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JOHANNA WOLFGANGA VON GOETHE Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO W

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JOHANNA WOLFGANGA VON GOETHE Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JOHANNA WOLFGANGA VON GOETHE Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU NA LATA 2015-2018 SPIS TREŚCI: I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Małgorzata Załuska nauczyciel języka angielskiego Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Od 3 września 2012r Do 30 czerwca 2015r. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Zambrów

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Zarządzanie i organizacja Kontrola stanu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli na rok szkolny 2013/2014

PLAN PRACY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli na rok szkolny 2013/2014 PLAN PRACY Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli na rok szkolny 2013/2014 1 Plan Pracy ZSO w Przerośli na rok szkolny 2013/2014 Zadania Sposoby realizacji Osoba odpowiedzialna za realizację Osoby

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 Zarządzanie i organizacja. Analiza dokumentacji osobowej nauczycieli. Przydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MIESZKA I W GNIEŹNIE

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MIESZKA I W GNIEŹNIE PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MIESZKA I W GNIEŹNIE CEL: DOSKONALENIE EFEKTYWNOŚCI I JAKOŚCI PRACY SZKOŁY Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji Styczeń 1. Monitorowanie jakości 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/571/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 3 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/571/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 3 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/571/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 3 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2015 OPRACOWAŁA: ALICJA GAMZA Lp. Obszar pracy Cel podjętych działań 1. Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA/PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W Dąbrowie Górniczej ROK SZKOLNY 2013/2014 Nasza Szkoła wspiera wychowawcze działania Rodziców I. Priorytety pracy oddziału przedszkolnego: 1. stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Anna Zięba Stanowisko: nauczyciel matematyki

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Plan rozwoju zawodowego mgr Agnieszki Mirońskiej nauczyciela mianowanego, Publicznego Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dobrze zorganizowanym miejscem pracy. PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. UWAGI Organizacja zespołu VIII

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE (2012-2015) koncepcja pracy szkoły Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października 2012 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W TOMASZOWIE MAZ. 2013/ /18

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W TOMASZOWIE MAZ. 2013/ /18 Zał.nr 5 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W TOMASZOWIE MAZ. 2013/14-2017/18 rozwijamy wszystkie sfery osobowości uczniów, Nasza szkoła jest miejscem gdzie: dążymy do wyposażenia uczniów w wiedzę

Bardziej szczegółowo

I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW Sposoby realizacji

I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW Sposoby realizacji Lp. zadania I.1 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. I.2 I.3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni 1.Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu to placówka znajdująca się na jednym z najstarszych osiedli ratajskich. Jest to szkoła rejonowa,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PSTRĄŻNEJ W ROKU SZK. 2014/15

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PSTRĄŻNEJ W ROKU SZK. 2014/15 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PSTRĄŻNEJ W ROKU SZK. 2014/15 Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 2 14/15 z 15 września 2014r. po zaciągnięciu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA ZESPOŁU SZKÓŁ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: Technikum Fryzjerskie

PROJEKT KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA ZESPOŁU SZKÓŁ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: Technikum Fryzjerskie PROJEKT KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2017-2021 ZESPOŁU SZKÓŁ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: Technikum Fryzjerskie Technikum Budowlane Technikum Informatyczne Technikum Systemów Energetyki

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BŁĘDOWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BŁĘDOWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BŁĘDOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Cele I. Utrzymanie odpowiedniego poziomu nauczania oraz wspieranie rozwoju dziecka młodszego w kolejnych etapach edukacyjnych 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 Zespół Szkół w Złockiem Wizja szkoły: służymy wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W WĄSEWIE Wy, młodzi, jesteście przyszłością i nadzieją świata. Papież Jan Paweł II Charakterystyka działania: Publiczne Gimnazjum im. Papieża

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Izabela Schulz Nauczyciel matematyki w Katolickim Gimnazjum Niepublicznym św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014 ZS2.SP 13.410. 9.2013 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014 Zespół redakcyjny: Agata Durej Małgorzata Siry Renata Dybska Katarzyna Zemmel Program Rozwoju Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie KONCEPCJA PRACY III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2011-2014 W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie Bezpieczne i przyjazne Liceum drogą do: o zdobywania rzetelnej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2016/2017

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Cele operacyjne Procedury osiągania celów Terminy Osoby monitorujące Wskaźniki sukcesu I Zarządzanie i organizacja 1. Udział nauczycieli we wszelkich

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2016r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem PODSTAWY PLANU Proces dydaktyczno - wychowawczy i opiekuńczy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego

Bardziej szczegółowo