ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE: dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Przedszkolu Publicznym w Rucianem Nidzie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE: dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Przedszkolu Publicznym w Rucianem Nidzie."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Ruciane Nida Al. Wczasów 4, Ruciane Nida Tel / Fax Ruciane Nida, dn. 03 / 11 / 2008 r. ul. Gwarna Ruciane Nida (Tel ) ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE: 1. ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH 2. GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ 3. ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH 4. JĘZYKA ANGIELSKIEGO 5. KONSULTACJI/PORAD (pedagogicznych) dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Przedszkolu Publicznym w Rucianem Nidzie. W/w zadania są częścią projektu Gminy Ruciane Nida pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem Nidzie, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. USZCZEGÓŁOWIENIE DOT. PRZEDMIOTU OFERTY ZNAJDUJE SIĘ PONIśEJ (załączniki) Termin i forma składania ofert Oferty na organizację i przeprowadzenie zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć plastycznych, języka angielskiego, konsultacji/porad proszę składać osobiście w Przedszkolu Publicznym w Rucianem Nidzie, ul. Gwarna 2, Ruciane Nida w terminie do dnia r. (do godz ). Gmina Ruciane Nida przy wyborze ofert będzie się kierować przede wszystkim doświadczeniem osób gotowych podjąć się organizacji i prowadzenia zajęć oraz opisem proponowanego 1

2 programu (scenariusza zajęć). Na podstawie przedłoŝonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, tzn. umoŝliwiającą osiągnięcie zaplanowanych rezultatów projektu. Osoba do kontaktu Marianna Fiećko Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rucianem Nidzie (Kierownik projektu). Tel Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyŝszym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania Ŝadnych zobowiązań wobec stron. 2

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Ruciane Nida Al. Wczasów 4, Ruciane Nida Tel / Fax Ruciane Nida, dn. 03 / 11 / 2008 r. ul. Gwarna Ruciane Nida (Tel ) ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Przedszkolu Publicznym w Rucianem Nidzie. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE są częścią projektu Gminy Ruciane Nida pt. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem Nidzie, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Liczba zajęć logopedycznych ZAŁOśENIA DOT. PRZEDMIOTU OFERTY 5 jedn. lek. tygodniowo 2008r.-40 jedn. lek. 2009r.-200 jedn. lek. 2010r.-200 jedn. lek. 2011r.-120 jedn. lek. Planowana liczba dzieci korzystających z zajęć logopedycznych (w roku szkolnym) Miejsce przeprowadzenia zajęć Okres prowadzenia zajęć Listopad 2008 Czerwiec 2011 Opis planowanych zajęć logopedycznych Wymagania Zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnozowania, wspomagane uŝyciem przyborów i materiałów uatrakcyjniających zajęcia. Forma prowadzonych zajęć to indywidualne konsultacje dla dzieci, u których zdiagnozowano wadę wymowy. Logopeda będzie informował rodziców dzieci o przebiegu terapii. Będą oni mogli jednocześnie uczestniczyć w zajęciach. Zajęcia mają rozwijać u dzieci umiejętność poprawnej wymowy. Ukończone studia magisterskie logopedii lub podyplomowe ZaangaŜowanie i odpowiedzialność Chęć do twórczej pracy z dziećmi Pomysłowość w umiejętnej organizacji zajęć 45 3

4 Termin i forma składania ofert Umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi i ich rodzicami Oferty proszę składać osobiście w Przedszkolu Publicznym w Rucianem Nidzie, ul. Gwarna 2, Ruciane Nida w terminie do dnia r. (do godz ). Wymagania względem oferty: proszę przedstawić opis planowanych zajęć (program, opis narzędzi dydaktycznych), doświadczenie zawodowe, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oświadczenie o niekaralności. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). Osoba do kontaktu Z logopedą zostanie zawarta Umowa zlecenia. Marianna Fiećko Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rucianem Nidzie. Tel lub Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 4

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Ruciane Nida Al. Wczasów 4, Ruciane Nida Tel / Fax Ruciane Nida, dn. 03 / 11/ 2008 r. ul. Gwarna Ruciane Nida (Tel ) ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie zajęć z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Przedszkolu Publicznym w Rucianem Nidzie. Zajęcia z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ są częścią projektu Gminy Ruciane Nida pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem Nidzie, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Liczba zajęć gimnastyki korekcyjnej ZAŁOśENIA DOT. PRZEDMIOTU OFERTY 2 x 2 jedn. lek. tygodniowo 2008r.-32 jedn. lek. 2009r.-160 jedn. lek. 2010r.-160 jedn. lek. 2011r.-96 jedn. lek. Planowana liczba dzieci korzystających z zajęć (w roku szkolnym) Miejsce przeprowadzenia zajęć Okres prowadzenia zajęć Listopad 2008 Czerwiec 2011 Opis planowanych zajęć z gimnastyki korekcyjnej Wymagania Proces korekcyjno-kompensacyjny dostosowywany do psychofizycznego i motorycznego rozwoju dziecka. Zajęcia z udziałem rodziców w celu ich poinstruowania, jak prowadzić w domu ćwiczenia korygujące wadę postawy dziecka, dbać o bezpieczeństwo ćwiczeń oraz współćwiczyć. Zajęcia wspomagane uŝyciem przyborów i materiałów uatrakcyjniających zajęcia. Ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny ZaangaŜowanie i odpowiedzialność Chęć do twórczej pracy z dziećmi Pomysłowość w umiejętnej organizacji zajęć 60 5

6 Termin i forma składania ofert Umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi i ich rodzicami Oferty proszę składać osobiście w Przedszkolu Publicznym w Rucianem Nidzie, ul. Gwarna 2, Ruciane Nida w terminie do dnia r. (do godz ). Wymagania względem oferty: proszę przedstawić opis planowanych zajęć (program), doświadczenie zawodowe, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oświadczenie o niekaralności. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). Osoba do kontaktu Z nauczycielem zostanie zawarta Umowa zlecenia. Marianna Fiećko Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rucianem Nidzie. Tel Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 6

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Ruciane Nida Al. Wczasów 4, Ruciane Nida Tel / Fax Ruciane Nida, dn. 03 / 11 / 2008 r. ul. Gwarna Ruciane Nida (Tel ) ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie zajęć PLASTYCZNYCH dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Przedszkolu Publicznym w Rucianem Nidzie. Zajęcia PLASTYCZNE są częścią projektu Gminy Ruciane Nida pt. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem Nidzie, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Liczba zajęć plastycznych ZAŁOśENIA DOT. PRZEDMIOTU OFERTY 4 x 2 jedn. lek. tygodniowo 2008r.-64 jedn. lek. 2009r.-320 jedn. lek. 2010r.-320 jedn. lek. 2011r.-192 jedn. lek. Planowana liczba dzieci korzystających z zajęć (w roku szkolnym) Miejsce przeprowadzenia zajęć Okres prowadzenia zajęć Listopad 2008 Czerwiec 2011 Opis planowanych zajęć Wymagania Zajęcia mają wpływać na wszechstronny rozwój moŝliwości twórczych i artystycznych dziecka, rozwijać jego pomysłowość i wyobraźnię, ćwiczyć sprawność manualną ręki. Nauczycielka będzie miała za zadanie zaznajomić dziecko z otaczającym światem, kierować rozwojem ekspresji twórczej. Nauczyciel plastyki (wychowanie artystyczne studia wyŝsze lub podyplomowe) ZaangaŜowanie i odpowiedzialność Chęć do twórczej pracy z dziećmi Pomysłowość w umiejętnej organizacji zajęć 91 7

8 Termin i forma składania ofert Umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi i ich rodzicami Oferty proszę składać osobiście w Przedszkolu Publicznym w Rucianem Nidzie, ul. Gwarna 2, Ruciane Nida w terminie do dnia r. (do godz ). Wymagania względem oferty: proszę przedstawić opis planowanych zajęć (program), doświadczenie zawodowe, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oświadczenie o niekaralności. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). Osoba do kontaktu Z nauczycielem zostanie zawarta Umowa zlecenia. Marianna Fiećko Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rucianem Nidzie. Tel lub Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Ruciane Nida Al. Wczasów 4, Ruciane Nida Tel / Fax Ruciane Nida, dn. 03 / 11 / 2008 r. ul. Gwarna Ruciane Nida (Tel ) ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie zajęć z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Przedszkolu Publicznym w Rucianem Nidzie. Zajęcia z JĘZYKA ANGIELSKIEGO są częścią projektu Gminy Ruciane Nida pt. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem Nidzie, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Liczba zajęć 4 x 1 jedn. lek. tygodniowo 2008r.-32 jedn. lek. 2009r.-160 jedn. lek. 2010r.-160 jedn. lek. 2011r.-96 jedn. lek. Miejsce przeprowadzenia zajęć ZAŁOśENIA DOT. PRZEDMIOTU OFERTY Planowana liczba dzieci korzystających z zajęć (w roku szkolnym) Okres prowadzenia zajęć Listopad 2008 Czerwiec 2011 Opis planowanych zajęć Wymagania Nauczanie języka angielskiego w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem róŝnych pomocy: plansz tematycznych, słowników obrazkowych, środków Audio, Video. Nauczyciel języka angielskiego (certyfikat ukończenia języka angielskiego lub studia filologii angielskiej) ZaangaŜowanie i odpowiedzialność Chęć do twórczej pracy z dziećmi Pomysłowość w umiejętnej organizacji zajęć Umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi i ich rodzicami 91 9

10 Termin i forma składania ofert Oferty proszę składać osobiście w Przedszkolu Publicznym w Rucianem Nidzie, ul. Gwarna 2, Ruciane Nida w terminie do dnia r. (do godz ). Wymagania względem oferty: proszę przedstawić opis planowanych zajęć (program), doświadczenie zawodowe, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oświadczenie o niekaralności. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). Osoba do kontaktu Z nauczycielem zostanie zawarta Umowa zlecenia. Marianna Fiećko Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rucianem Nidzie. Tel lub Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 10

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Ruciane Nida Al. Wczasów 4, Ruciane Nida Tel / Fax Ruciane Nida, dn. 03 / 11 / 2008 r. ul. Gwarna Ruciane Nida (Tel ) ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i prowadzenie KONSULTACJI/PORAD w Przedszkolu Publicznym w Rucianem Nidzie dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz ich rodziców. KONSULTACJE/PORADY są częścią projektu Gminy Ruciane Nida pt. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem Nidzie, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Liczba zajęć 2 x 2 jedn. lek. tygodniowo 2008r.-32 jedn. lek. 2009r.-160 jedn. lek. 2010r.-160 jedn. lek. 2011r.-96 jedn. lek. Miejsce przeprowadzenia zajęć ZAŁOśENIA DOT. PRZEDMIOTU OFERTY Planowana liczba dzieci korzystających z zajęć (w roku szkolnym) Okres prowadzenia zajęć Listopad 2008 Czerwiec 2011 Opis planowanych konsultacji/porad Konsultacje/porady psychologa, pedagoga polegające na gruntownej i systematycznej obserwacji dziecka, instruowaniu rodziców i prezentowaniu im porad, które będą polegały na bieŝącym kontrolowaniu i czuwaniu, aby rozwój dziecka przebiegał prawidłowo, czy kompensowaniu braków. Z konsultacji/porad indywidualnych będą korzystali wszyscy zainteresowani rodzice, równieŝ ci, których dzieci nie uczęszczają do przedszkola. Wymagania Pedagog (studia podyplomowe opiekuńczo wychowawcze) / psycholog (studia psychologii) ZaangaŜowanie i odpowiedzialność 91 11

12 Termin i forma składania ofert Chęć do twórczej pracy z dziećmi Pomysłowość w umiejętnej organizacji konsultacji/porad Umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi i ich rodzicami Oferty proszę składać osobiście w Przedszkolu Publicznym w Rucianem Nidzie, ul. Gwarna 2, Ruciane Nida w terminie do dnia r. (do godz ). Wymagania względem oferty: proszę przedstawić opis planowanych konsultacji/porad (program), doświadczenie zawodowe, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oświadczenie o niekaralności. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). Osoba do kontaktu Z pedagogiem/nauczycielem zostanie zawarta Umowa zlecenia. Marianna Fiećko Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rucianem Nidzie. Tel lub Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 12