PODYPLOMOWE Epodyplomowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODYPLOMOWE Epodyplomowe"

Transkrypt

1 KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia

2 Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę studiów podyplomowych, oferujemy Państwu 124 kierunki studiów na kierunkach pedagogicznych, zawodowych, administracyjnych, zarządczych i innych. Z dumą dostrzegamy, że są one coraz bardziej popularne i doceniane przez Państwa. Mamy ponad 20 tyś. absolwentów, a studia wyższe prowadzimy od 18 lat. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z przyjemnością informuje, iż została sklasyfikowana w wykazie jednostek naukowych i kategorii naukowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych jako jedyna Uczelnia na Dolnym Śląsku (poza uczelniami wrocławskimi), otrzymując bardzo wysoką kategorię - B. W dzisiejszych czasach szukacie Państwo wysokiej jakości usług. Staramy się jak najlepiej sprostać Państwa oczekiwaniom oferując atrakcyjne programy kształcenia, znakomitą kadrę wykładowców, praktyków, oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Proponujemy konkurencyjne ceny, ale również rozbudowaną nowoczesną infrastrukturę - zajęcia odbywają się już na ok. 10 tyś. m² powierzchni sal dydaktycznych, wyposażonych w nowoczesne środki audiowizualne. Przygotowaliśmy kilkaset miejsc parkingowych dla naszych studentów. Nasi Pracownicy służą pomocą we wszystkie dni tygodnia i oferują miłą i przyjazną atmosferę. Uczelnia położona jest w atrakcyjnym regionie turystycznym, blisko Zamku Książ, w sąsiedztwie Uzdrowiska Szczawno-Jedlina, z dogodną bazą noclegową dla osób przyjezdnych. Pozostaje mi zaprosić do skorzystania z oferty studiów podyplomowych, w której każdy znajdzie coś dla siebie i życzyć Państwu sukcesów w pracy zawodowej. Z poważaniem mgr Janusz Mulawa Prodziekan WNSiZ ds. Studiów Podyplomowych SPIS TREŚCI STRONA STUDIA PODYPLOMOWE KIERUNKI PEDAGOGICZNE 3-13 KIERUNKI ADMINISTRACYJNE KIERUNKI ZARZĄDCZE NOWE KIERUNKI DOSKONALĄCE 22 NOWOŚCI 23 STUDIA Epodyplomowe

3 PODYPLOMOWE KIERUNKI PEDAGOGICZNE Ponad 50 kierunków pedagogicznych Andragogika Studia przeznaczone są m.in. dla nauczycieli lub absolwentów wyższych uczelni, planujących pracę w charakterze nauczyciela i zamierzających uzyskać uprawnienia do nauczania dorosłych oraz pracowników zatrudnionych w placówkach opieki dla dorosłych. Cena: 877 zł / semestr Arteterapia Studia adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, wychowawców świetlic, placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych, animatorów kultury, instruktorów pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy o możliwościach wspomagania rozwoju dziecka przez sztukę. Cena: 877 zł / semestr Asystent rodziny Adresatami oferty są absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, chcący podnieść swoje kwalifikacje w zakresie nowego zawodu - Asystent rodziny. Oferta kierowana przede wszystkim do absolwentów kierunków: pedagogika, socjologia, psychologia, pracownik socjalny. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. nr 272, poz. 1608). Czas trwania: dwa semestry / 260 godz. Cena: 1240 zł / semestr Dietetyka i żywienie w profilaktyce i edukacji zdrowotnej Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z obszaru potrzeb i zasad prawidłowego żywienia człowieka zdrowego na różnych etapach rozwoju postnatalnego. Studia inspirują do przekazania podstaw wiedzy z zakresu dietoprofilaktyki oraz chorób dietozależnych. Czas trwania: dwa semestry / 240 godz. Edukacja biblioteczna Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, zatrudnionych lub planujących podjęcie pracy w bibliotekach publicznych, a także szkolnych i pedagogicznych, z wykształceniem pedagogicznym. Cena: 877 zł / semestr świat możliwości 3

4 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Edukacja dla bezpieczeństwa Program studiów skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli (absolwentów studiów licencjackich i magisterskich), którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, pracowników placówek edukacji i kultury oraz do wszystkich zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji. Cena: 877 zł / semestr Edukacja przedsiębiorczości Program studiów skierowany jest do osób z wyższym wykształceniem i kwalifikacjami pedagogicznymi. Celem studiów jest przygotowanie kadry nauczycielskiej do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjach, a także do opracowywania autorskich scenariuszy zajęć w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Cena: 843 zł / semestr Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia Absolwent kierunku posiada wiedzę umożliwiającą umiejętne radzenie sobie z pracą w zakresie interdyscyplinarnych zespołów zdrowia publicznego, projektowanie i realizację programów oraz tworzenie materiałów o tematyce zdrowotnej, a także promocję i reklamę zdrowego stylu życia. Czas trwania: dwa semestry / 220 godz. Etyka i filozofia w szkole Program studiów skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli (absolwentów szkół wyższych), którzy chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do nauczania etyki i filozofii bądź pracować w ramach interdyscyplinarnych ścieżek problemowych. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne do nauczania etyki oraz filozofii w poszczególnych typach szkół, zgodnie z posiadanym poziomem wykształcenia wyższego. Cena: 843 zł / semestr Familolog Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad rodziną zagrożoną dysfunkcją i dysfunkcyjną. Słuchacze kierunku otrzymają także wiedzę w zakresie udzielania pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej i organizacyjnej rodzinom z problemami społecznymi i związanymi z niepełnosprawnością. Czas trwania: dwa semestry / 220 godz. Cena: 1290 zł / semestr Gerontopedagogika Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, wychowanie fizycznespecjalność nauczycielska, pielęgniarstwo, fizjoterapia. Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy z ludźmi w wieku geriatrycznym. Czas trwania: dwa semestry / 240 godz.

5 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z el. fizjoterapii Studia przeznaczone są m.in. dla absolwentów wychowania fizycznego, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego. Adresatami oferty są także osoby z wyższym wykształceniem o specjalności pokrewnej z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną. Cena: 877 zł / semestr Kinezygerontoprofilaktyka geriatryczna Studia kierowane są do absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w tym fizjoterapeutów, pielęgniarek, absolwentów wychowania fizycznego, pedagogiki o specjalności gimnastyka korekcyjna. Celem studiów jest przygotowanie profesjonalistów zajmujących się usprawnianiem i profilaktyką zdrowotną związaną z aktywnością ruchową seniorów oraz samodzielnym programowaniem i prowadzeniem zajęć ruchowych. Czas trwania: dwa semestry / 180 godz. Kuratela sądowa dla dorosłych i rodzinna Program studiów skierowany jest przede wszystkim do absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności, zamierzających zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Celem studiów jest przybliżenie słuchaczom problematyki kurateli sądowej dla dorosłych i nieletnich oraz przygotowanie uczestników do pracy w charakterze kuratora sądowego (w tym również społecznego kuratora sądowego), a także do pracy w placówkach o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Czas trwania: dwa semestry / 200 godz. Cena: 1290 zł / semestr Logopedia z emisją głosu Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia, filologia polska, pielęgniarstwo, medycyna, dziennikarstwo, aktorstwo. Naukę na studiach mogą rozpocząć osoby bez przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy (weryfikowanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej). Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności uprawniających do pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych, poradniach psychologicznopedagogicznych, ośrodkach medycznych i gabinetach logopedycznych. Czas trwania: cztery semestry / 600 godz. Cena: 1025 zł / semestr Logopedia z komunikacją alternatywną Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia, filologia polska, pielęgniarstwo, medycyna, dziennikarstwo, aktorstwo. Naukę na studiach mogą rozpocząć osoby bez przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy (weryfikowanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej). Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności uprawniających do pracy na stanowisku logopedy, który będzie znał alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Czas trwania: cztery semestry / 600 godz. Cena: 1025 zł / semestr świat możliwości 5

6 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Multimedialny warsztat pracy nauczyciela Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na stosowanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych. Czas trwania: dwa semestry / 180 godz. Cena: 1365 zł / semestr Nauczanie biologii z higieną i ochroną środowiska w gimnazjum Studia przeznaczone są dla nauczycieli oraz osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. Program studiów obejmuje m.in. zoologię systematyczną, genetykę klasyczną i molekularną, anatomię i fizjologię człowieka, metody aktywizujące w nauczaniu, metodykę i dydaktykę nauczania biologii w gimnazjum. Cena: 877 zł / semestr Nauczanie chemii w gimnazjum Studia przeznaczone są dla nauczycieli oraz osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. W programie studiów uwzględniono m.in. chemię ogólną, analityczną, laboratorium z chemii ogólnej i analitycznej, technologię chemiczną, metodykę nauczania chemii. Cena: 977 zł / semestr Nauczanie geografii w gimnazjum Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. Program studiów zawiera m.in. kartografię i topografię, geografię społeczno-ekonomiczną, metody aktywizujące w nauczaniu oraz metodykę nauczania przedmiotu. Cena: 843 zł / semestr Nauczanie historii w szkole podstawowej i gimnazjum Oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym. Program studiów obejmuje swoim zakresem m.in. historię powszechną, historię integracji europejskiej, doktryny polityczno-prawne oraz metodykę nauczania przedmiotu. Cena: 877 zł / semestr Nauczanie matematyki z el. informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Program studiów obejmuje m.in. elementy algebry, rachunek prawdopodobieństwa, analizę matematyczną oraz metody aktywizujące w nauczaniu i metodykę nauczania przedmiotu. Cena: 843 zł / semestr...otwieramy

7 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Nauczanie plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem pedagogicznym. Absolwenci kierunku posiadają wiedzę zarówno z zakresu m.in. historii sztuki, jak również umiejętności praktyczne w zakresie kompozycji, technik plastycznych, rysunku, malarstwa. Cena: 877 zł / semestr Nauczanie przyrody z el. ochrony środowiska Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. Program studiów obejmuje tematykę ochrony środowiska przyrodniczego, biologię, geografię oraz metodykę nauczania przedmiotu. Cena: 843 zł / semestr Nauczanie techniki - zajęć technicznych w szkole podstawowej i gimnazjum Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem i uprawnieniami pedagogicznymi. Program studiów zawiera m.in. rysunek techniczny, materiałoznawstwo, pomoc przedmedyczną. Cena: 843 zł / semestr Nauczanie wiedzy o kulturze z el. edukacji multimedialnej Celem studiów jest doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie najważniejszych zagadnień współczesnej humanistyki oraz najnowszych zjawisk w kulturze poprzez udział w warsztatach, ćwiczeniach, konwersatoriach i projektach. Cena: 843 zł / semestr Nauczanie wychowania fizycznego Oferta przeznaczona jest dla osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów kierunków pedagogicznych do prowadzenia zajęć w zakresie wychowania fizycznego z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz na koloniach i obozach rekreacyjno-sportowych. Cena: 910 zł / semestr Nauczyciel informatyki Oferta skierowana jest do nauczycieli zamierzających nauczać informatyki, nauczycieli wykorzystujących technikę komputerową przy przygotowaniu zajęć dydaktycznych z różnych przedmiotów oraz nauczycieli przygotowujących uczniów do matury. Cena: 877 zł / semestr świat możliwości 7

8 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Oligofrenopedagogika Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym. W programie studiów uwzględnione zostały zagadnienia z zakresu m.in. pedagogiki specjalnej, psychopatologii rozwoju, terapii zabawą, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych czy metodyki nauczania dzieci upośledzonych intelektualnie. Cena: 843 zł / semestr Orientacja i poradnictwo zawodowe Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia funkcji doradcy zawodowego. Program studiów skierowany jest przede wszystkim do osób pracujących (lub zamierzających pracować) w poradniach zawodowych, placówkach oświatowych i zakładach pracy w charakterze doradcy zawodowego. Cena: 877 zł / semestr Otyłość i nadwaga - uwarunkowania i profilaktyka w szkole Studia adresowane są do absolwentów uczelni wyższych poziomu licencjackiego i magisterskiego kierunków: pedagogika, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, psychologia, socjologia, fizjoterapia, wychowanie fizyczne. Celem studiów jest przygotowanie teoretyczne w zakresie przyczyn i uwarunkowań oraz diagnostyki i profilaktyki otyłości, szczególnie dzieci i młodzieży. Czas trwania: dwa semestry / 180 godz. Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, którzy zamierzają zdobyć kwalifikacje pedagogiczne. Absolwenci studiów nabywają uprawnienia do nauczania w różnych typach szkół. Cena: 783 zł / semestr Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Oferta skierowana jest do absolwentów wyższych studiów pedagogicznych w zakresie różnych specjalności. Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, świetlice szkolne i środowiskowe, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze). Cena: 843 zł / semestr Pomoc pedagogiczno-psychologiczna w środowisku Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków: psychologia, pedagogika, pracownik socjalny, socjologia. Studia umożliwiają zdobycie znacznie poszerzonej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa i socjologii a także wybranych aspektów medycznych. Czas trwania: dwa semestry / 230 godz.

9 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Pomoc terapeutyczna i poradnictwo rodzinne Oferta skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków: pedagogika, nauki o rodzinie, politologia, praca socjalna, psychologia, socjologia, pielęgniarstwo. Studia mają na celu znaczące poszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji w zakresie sposobów nawiązywania kontaktów i rozwiązywania problemów dotyczących trudnych sytuacji rodzinnych. Cena: 867 zł / semestr Profilaktyka i terapia uzależnień Studia kierowane są do absolwentów kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, filozofia, socjologia, teologia bądź nauki o rodzinie. Adresatami oferty są także pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, pielęgniarki środowiskowe, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni, pracownicy klubów i świetlic środowiskowych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni zdrowia psychicznego. Cena: 843 zł / semestr Profilaktyka przemocy Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni (zwłaszcza do absolwentów kierunków: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, resocjalizacja) pracujących w instytucjach społecznych narażonych na patologie i wybuchy agresji: szkołach, zakładach wychowawczych, domach pomocy społecznej. Czas trwania: dwa semestry / 210 godz. Cena: 1200 zł / semestr Promocja zdrowia w oddziaływaniu społecznym Celem studiów jest przygotowanie kadr w zakresie szeroko pojętej promocji zdrowia i jego zagrożeń. Absolwent kierunku ma ukształtowaną postawę aktywnego działania w zakresie propagowania zdrowego stylu życia w obliczu zagrożeń w holistycznym ujęciu problematyki. Czas trwania: dwa semestry / 180 godz. Resocjalizacja Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach państwowych i samorządowych, zajmujących się sprawami socjalno-bytowymi, placówkach resocjalizacyjnych oraz ośrodkach i poradniach służących ludziom uzależnionym od nałogów. Cena: 977 zł / semestr Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Studia adresowane są do nauczycieli i innych osób z wyższym wykształceniem pedagogicznym pragnących zdobyć przygotowanie do pracy z dziećmi, młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach, innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. Cena: 927 zł / semestr świat możliwości 9

10 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Rodzinna opieka zastępcza Program studiów skierowany jest przede wszystkim do osób z wykształceniem wyższym, pracujących (lub zamierzających pracować) w ośrodkach pomocy społecznej (mających pod opieką rodziny zastępcze), wspomagających rodziny szeroko rozumianymi działaniami (terapeutów, pedagogów) oraz osób pełniących lub mających zamiar pełnić funkcję rodziny zastępczej lub opiekuna w rodzinnym domu dziecka. Cena: 893 zł / semestr Socjoterapia /Profilaktyka i terapia zaburzeń w zachowaniu Studia umożliwią zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z osobami przejawiającymi cechy niedostosowania społecznego w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych. Cena: 877 zł / semestr Surdopedagogika Oferta jest skierowana do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych z wykształceniem pedagogicznym. W programie studiów uwzględniono m.in. surdologopedię, metodykę nauczania dzieci niesłyszących oraz fizjologię i patologię narządu słuchu. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą na różnych etapach edukacyjnych. Cena: 877 zł / semestr Taniec w edukacji Program studiów skierowany jest m.in. do nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów kultury, pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych, domów kultury. Celem studiów jest umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia zajęć z różnych form tanecznych w ramach realizacji zajęć z wychowania fizycznego w szkołach, instytucjach szkolno-wychowawczych oraz domach kultury. Cena: 950 zł / semestr Terapia pedagogiczna Oferta skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem i kwalifikacjami pedagogicznymi. Program studiów obejmuje m.in. psychologię rozwojową, pedagogikę specjalną, arteterapię, terapię zaburzeń mowy. Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych z młodzieżą i dziećmi przejawiającymi trudności w: - czytaniu, pisaniu, liczeniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), - zachowaniu (zaburzenia emocjonalne). Cena: 843 zł / semestr...otwieramy

11 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Terapia zajęciowa Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków. Studia umożliwią zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form i metod pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dostarczą także twórczych rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych, umożliwiających podopiecznym aktywny udział w życiu społecznym. Cena: 943 zł / semestr Wiedza o społeczeństwie Program studiów skierowany jest do nauczycieli zamierzających uczyć wiedzy o społeczeństwie w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Uwzględniono w nim m.in. politykę społeczną, politykę gospodarczą, integrację europejską, stosunki międzynarodowe, komunikację społeczną i metodykę nauczania przedmiotu. Cena: 877 zł / semestr Wychowanie prorodzinne i seksualne Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia, nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych, terapeutów. Studia mają na celu poszerzyć w znacznym stopniu wiedzę z zakresu nauki o rodzinie i pracy z rodziną w aspekcie prawidłowości i zaburzeń rozwojowych. Czas trwania: dwa semestry / 240 godz. Wychowanie przedszkolne I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dające kwalifikacje do nauczania wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z efektami kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W programie studiów uwzględniono m.in. psychologię rozwojową, zaburzenia zachowania i emocji, doskonalenie umiejętności wychowawcy oraz rozwijanie umiejętności twórczego myślenia. Czas trwania: trzy semestry / 380 godz. Cena: 1166 zł / semestr Zdrowie dzieci i młodzieży w praktyce nauczycielskiej Adresatami oferty są absolwenci szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia kierunków pedagogicznych, socjologii, zdrowia publicznego, wydziałów pielęgniarstwa, położnictwa, wychowania fizycznego, psychologii. Celem studiów jest znaczne podwyższenie wiedzy z zakresu najczęściej spotykanych chorób w praktyce zawodowej nauczyciela i pedagoga, sposobów wczesnego rozpoznawania i postępowania oraz możliwości wsparcia. Czas trwania: dwa semestry / 180 godz. Zdrowie w edukacji Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków pedagogicznych. Adresatami oferty są również nauczyciele, opiekunowie. Studia podyplomowe w znaczny sposób pogłębią wiedzę na temat działań szkoły w aspekcie edukacji i promocji zdrowia dzieci i młodzieży. Czas trwania: dwa semestry / 180 godz. świat możliwości 11

12 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Kształcenie zawodowe Logistyka - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych zamierzających uzyskać przygotowanie merytoryczne do nauczania zagadnień, określonych w programach kształcenia w zawodach Technik spedytor, Technik logistyk. W programie studiów uwzględniono zagadnienia dotyczące m.in. gospodarki magazynowej, systemów logistycznych, planowania logistycznego. Cena: 910 zł / semestr Nauczanie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole zawodowej Studia adresowane są do nauczycieli, którzy ukończyli studia wyższe i posiadają kwalifikacje pedagogiczne. W programie studiów uwzględniono m.in. podstawy mechaniki, techniki wytwarzania z materiałoznawstwem, podstawy ergonomii, zagrożenia w środowisku pracy, psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy, ratownictwo przedmedyczne. Cena: 877 zł / semestr Nauczanie przedmiotów administracyjno-prawnych Oferta skierowana do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwent zdobędzie umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną niezbędną do nauczania przedmiotów w szkołach zawodowych, technikach oraz szkołach policealnych. Cena: 900 zł / semestr Nauczanie przedmiotów informatyczno-ekonometrycznych Oferta skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwent kierunku zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, pozna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne, niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. Znajomość informatyki ekonomicznej da możliwości nauczania w zakresie projektowania, programowania oraz administrowania sieciami komputerowymi. Cena: 900 zł / semestr Nauczanie przedmiotów elektryczno-elektronicznych w szkole zawodowej i technikum Studia adresowane są do nauczycieli, którzy ukończyli studia wyższe i posiadają kwalifikacje pedagogiczne. Celem studiów jest przygotowanie kadry nauczycielskiej do prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotów elektryczno-elektronicznych w szkole zawodowej i technikum. Cena: 1003 zł / semestr...otwieramy

13 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Nauczanie przedmiotów mechaniczno-elektronicznych (mechatroniki) w szkole zawodowej i technikum Studia adresowane są do nauczycieli, którzy ukończyli studia wyższe i posiadają kwalifikacje pedagogiczne. Celem studiów jest przygotowanie kadry nauczycielskiej do prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotów mechaniczno-elektronicznych w szkole zawodowej i technikum. Cena: 1003 zł / semestr Nauczanie przedmiotów hotelarsko-gastronomicznych Oferta skierowana do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwent kierunku zdobędzie wiedzę niezbędną do nauczania przedmiotów związanych z funkcjonowaniem obiektów hotelarskich i gastronomicznych. Cena: 900 zł / semestr Nauczanie przedmiotów technicznych rolniczo-leśnych Oferta skierowana do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów, absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności do nauczania przedmiotów w zakresie techniki rolniczo-leśnej, a także spożywczej. Cena: 900 zł / semestr Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych z teoretycznych przedmiotów ekonomicznych, np. ekonomia, ekonomika, sprawozdawczość, rachunkowość, finanse, bankowość. Cena: 800 zł / semestr Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych Program studiów skierowany jest do osób, które posiadają ukończone studia wyższe, pragnących uzyskać przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotów technicznych. Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych (liceach profilowanych, szkołach zawodowych i policealnych szkołach zawodowych) z teoretycznych przedmiotów technicznych, takich jak: technologia, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, miernictwo. Cena: 800 zł / semestr świat możliwości 13

14 KIERUNKI ADMINISTRACYJNE Senat Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości: dr Jerzy Tutaj, dr Bogusław Bałuka, prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk, dr Piotr Laskowski, prof. dr hab. inż. Franciszek Mroczko Administracja elektroniczna (E-administracja) Studia adresowane są do osób zatrudnionych w administracji gospodarczej, rządowej i samorządowej, które powinny wykorzystywać informatyczne nośniki danych i komunikację elektroniczną. Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom nowoczesnej wiedzy z zakresu prawnych i technicznych aspektów efektywnego przetwarzania danych w administracji i wykorzystaniu w tym celu środków technicznych i programowych teleinformatyki. Administracja i gospodarka samorządowa Program studiów skierowany jest do absolwentów wyższych uczelni, do pracowników administracji samorządowej i administracji państwowej. Celem studiów jest kształcenie uzupełniające i ciągłe kadr kierowniczych i kandydatów na stanowiska kierownicze w administracji publicznej, rządowej oraz samorządu terytorialnego. Cena: 1190 zł / semestr Administracyjno-prawne aspekty samorządu terytorialnego Studia adresowane są do osób, które chcą uzupełnić swą wiedzę o problematykę prawną, głównie w zakresie zagadnień prawnych organizacji i funkcjonowania administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry administracji publicznej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy zawodowej. Cena: 1290 zł / semestr Administracyjny asystent medyczny Studia mają na celu zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wyposażenie absolwenta w umiejętności obsługi administracyjno biurowej w publicznych oraz niepublicznych podmiotach świadczących usługi medyczne, jak i w indywidualnych praktykach lekarskich, lekarsko stomatologicznych, położniczych itp.

15 KIERUNKI ADMINISTRACYJNE Budżetowe sterowanie jednostką samorządową Program studiów skierowany jest do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni. Studia przeznaczone są dla średniej i wyższej kadry zarządczej jednostek samorządowych oraz wszystkich pracowników zainteresowanych poprawą funkcjonowania jednostki, w której pracują. Cena: 1240 zł / semestr Finanse i zarządzanie administracją publiczną Program studiów skierowany jest przede wszystkim do pracowników administracji państwowej i administracji samorządowej. Celem studiów jest kształcenie uzupełniające i ciągłe kadr kierowniczych i kandydatów na stanowiska kierownicze w administracji publicznej, rządowej oraz samorządowej. Największy nacisk położony jest na zagadnienia prawne, ekonomiczne i zarządzanie. Cena: 1240 zł / semestr Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych Studia adresowane są do pracowników sfery budżetowej, kierowników jednostek samorządu terytorialnego oraz do audytorów wewnętrznych, pragnących poszerzyć swoje umiejętności praktyczne w zakresie przygotowywania, prowadzenia i wykorzystania mechanizmów kontroli zarządczej. Studia mają na celu przygotowanie kadr do realizacji kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z art. 68 i 69 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240). Kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnych Oferta skierowana jest m.in. do osób zatrudnionych w urzędach państwowych i samorządowych, instytucjach i przedsiębiorstwach na stanowiskach wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem publicznym. Studia adresowane są również do wszystkich osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu. Menedżer rozwoju lokalnego i regionalnego Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, które zamierzają znacząco rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym. Studia umożliwią nabycie i doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego na poziomie lokalnym i regionalnym. świat możliwości 15

16 KIERUNKI ADMINISTRACYJNE Jesteśmy partnerem Twojego sukcesu Menedżer administracji publicznej Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć najnowszą wiedzę, poznać praktyczne narzędzia i metody realizacji zadań, przed jakimi stoi administracja publiczna XXI wieku. Z oferty skorzystać powinni zarówno pracownicy administracji publicznej, których interesuje rozwój, realizacja najnowszych wymagań, jak również osoby, które swoją przyszłość wiążą z administracją publiczną. Cena: 1190 zł / semestr Modele zarządzania w administracji publicznej Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym, zamierzających zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania w administracji publicznej. Słuchacze otrzymają możliwość rozwinięcia praktycznych umiejętności menedżerskich. Studia mają na celu zapoznanie z zagadnieniami związanymi z teorią i praktyką zarządzania w administracji publicznej w Polsce i w Europie. Cena: 1240 zł / semestr Zamówienia publiczne Oferta studiów skierowana jest do pracowników administracji samorządowej i państwowej (szczególnie do pracowników komórek zamówień publicznych). Celem studiów jest usystematyzowanie wiedzy na temat zamówień publicznych oraz przygotowanie do jej praktycznego wykorzystania. Największy nacisk położony jest na zagadnienia prawne, ekonomiczne i zarządzanie. Cena: 1290 zł / semestr Zarządzanie rozwojem miast i procesami inwestycyjnymi Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom niezbędnej wiedzy dla rozumienia procesów planistycznych i inwestycyjnych w miastach oraz dla prawidłowego prowadzenia prac planistycznych i realizacji inwestycji publicznych. Założona w programie kształcenia integracja zagadnień społecznych i ekonomicznych, podbudowana wiedzą z zakresu prawa i planowania rozwoju miast, ma umożliwić absolwentom specjalności zastosowanie zdobytej wiedzy w różnorodnych typach projektów miejskich. Zarządzanie w administracji publicznej z elementami prawa Studia mają na celu dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu administracji publicznej. Absolwenci kierunku posiadają wiedzę i umiejętności użyteczne w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przed którymi stają organy władzy publicznej i inne podmioty działające w szeroko rozumianej administracji publicznej.

17 KIERUNKI ZARZĄDCZE Kierunki z przyszłością Coaching Program studiów skierowany jest do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni. Uczestnikami studiów mogą być osoby na stanowiskach menedżerskich, a także osoby przygotowywane do objęcia stanowisk menedżerskich oraz pracownicy działów HR, trenerzy, konsultanci, doradcy zawodowi. Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do prowadzenia sesji coachingowej oraz wykorzystywania coachingu w pracy zawodowej. Cena: 1540 zł / semestr Controlling i rachunkowość menedżerska Oferta skierowana jest do osób pełniących funkcje na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwie, w szczególności do pracowników zajmujących się controllingiem. Program obejmuje problematykę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, który, wraz z rachunkowością, stanowi system wspomagający podejmowanie właściwych decyzji w przedsiębiorstwie. Cena: 1315 zł / semestr Doradztwo zawodowe i polityka personalna Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji doradcy zawodowego dla młodzieży uczącej się, osób dorosłych, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Absolwenci kierunku zdobędą umiejętności praktyczne w zakresie realizacji skutecznego doradztwa zawodowego przy wyborze zawodu i zdobyciu pracy. Cena: 1250 zł / semestr Higiena środowiska i zdrowie środowiskowe Program studiów skierowany jest do pracowników administracji rządowej, samorządowej i osób związanych z problematyką zdrowia publicznego oraz pracowników Inspekcji Sanitarnej, zajmujących się poszczególnymi działami higieny środowiska. Cena: 1240 zł / semestr Innowacyjność w biznesie Oferta skierowana jest do kadry kierowniczej i specjalistów oraz właścicieli przedsiębiorstw, do członków zarządów izb gospodarczych i organizacji funkcjonujących w sektorach gospodarki nastawionej na wdrażanie innowacji. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu m.in. innowacji produktowych, technicznych, organizacyjnych, zarządczych, ekonomicznych i wykształcenie otwartości na innowacje oraz zdolności i motywacji do ich ustawicznego wdrażania. świat możliwości 17

18 KIERUNKI ZARZĄDCZE KIERUNKI ZARZĄDCZE Kierownictwo i przywództwo w społecznościach lokalnych Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, w szczególności do absolwentów politologii, administracji, prawa, zarządzania i marketingu, pedagogiki, psychologii i socjologii. Studia przygotowują do pracy w charakterze lidera społeczności lokalnych, działającego w ramach sektora publicznego, pozarządowego i komercyjnego. Komunikacja i techniki perswazji w biznesie Adresatami oferty są menedżerowie oraz osoby przygotowujące się do pełnienia takich funkcji, trenerzy biznesu, przedstawiciele handlowi i osoby zajmujące się obsługą klienta, pracownicy agencji reklamowych i działów marketingu. Celem studiów jest rozwój umiejętności słuchaczy w zakresie skutecznej komunikacji w biznesie. Kreatywność w biznesie Program studiów skierowany jest do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni. Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do wprowadzania kreatywnego zarządzania na każdym szczeblu. Cena: 1340 zł / semestr Logistyka bezpieczeństwa i stanów kryzysowych Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, pracowników cywilnych i mundurowych służb, w których istotną rolę odgrywa kierowanie procesami logistycznymi, podejmowane zwłaszcza w zakresie zarządzania kryzysem i sytuacjami zagrożenia bezpieczeństwa. Cena: 1200 zł / semestr Logistyka biznesu Program studiów skierowany jest przede wszystkim do osób zarządzających organizacjami gospodarczymi, które poszukują możliwości osiągnięcia przewagi swoich firm na rynku w zakresie zarządzania sprzedażą, zakupami, magazynami, produkcją i finansami. Cena: 1240 zł / semestr Mediacje i negocjacje Program studiów skierowany jest w szczególności do pracowników służb społecznych, kuratorów, pracowników socjalnych, pedagogów, pracowników zakładów opiekuńczo-wychowawczych, policyjnych izb dziecka, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji i służby więziennej. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonywanie zawodu mediatora. Cena: 1700 zł / semestr...otwieramy

19 KIERUNKI ZARZĄDCZE Menedżer produktu Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, które chcą pogłębić i uzupełnić wiedzę w zakresie zarządzania instrumentami marketingowymi w przedsiębiorstwie oraz jego związkami z globalizującymi się rynkami. Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania produktem/marką w gospodarce globalnej. Cena: 1190 zł / semestr Nowoczesne metody zarządzania zespołem sprzedaży Studia adresowane są do dyrektorów handlowych, kierowników zespołów, szefów grup sprzedażowych oraz menedżerów, których praca nierozerwalnie związana jest z kierowaniem i motywowaniem handlowców. Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pełnienia funkcji menedżerskich w działach sprzedaży i handlowych. Cena: 1240 zł / semestr Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Studia skierowane są do osób pracujących w ochronie zdrowia, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie umiejętności menedżerskich. Ukończenie studiów upoważnia do pełnienia funkcji kierownika w zakładzie opieki zdrowotnej. Cena: 1240 zł / semestr Organizacja i zarządzanie w oświacie Adresatami oferty są osoby z wyższym wykształceniem, które zamierzają zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania w edukacji. Celem studiów jest przygotowanie i nadanie uprawnień do zajmowania kierowniczych stanowisk w placówkach oświatowych. Cena: 1140 zł / semestr Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Program studiów wyczerpuje minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, przewidziane na podstawie art. 196 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603). Czas trwania: dwa semestry / 213 godz. Cena: 1550 zł / semestr Praktyczne aspekty funkcjonowania audytu wewnętrznego Studia skierowane są przede wszystkim do pracowników odpowiedzialnych za wprowadzenie i prowadzenie nowoczesnego systemu audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Adresatami oferty są także audytorzy i kontrolerzy, menedżerowie dbający o sprawne zarządzanie, osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu audytu, kontroli i zarządzania ryzykiem. Cena: 1340 zł / semestr świat możliwości 19

20 KIERUNKI ZARZĄDCZE KIERUNKI ZARZĄDCZE Profesjonalna obsługa klienta Studia są skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie. Absolwent uzyska wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy w działach obsługi klienta oraz do zbudowania relacji między firmą a jej klientami. Cena: 1450 zł / semestr Wycena nieruchomości Program studiów skierowany jest przede wszystkim do osób z wyższym wykształceniem, które chcą w przyszłości profesjonalnie wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego. Studia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości różnymi metodami i podejściami oraz z zakresu regulacji prawnych, podstaw budownictwa, gospodarki nieruchomościami. Czas trwania: dwa semestry / 288 godz. Cena: 1550 zł / semestr Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Studia kierowane są do kandydatów na specjalistów w służbach bhp, pracowników prowadzących sprawy bhp w zakładzie pracy oraz osób z wyższym wykształceniem, posiadających zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatami oferty są również pracodawcy zakładów pracy, zatrudniający do 20 osób i samodzielnie prowadzący sprawy bhp oraz osoby z wyższym wykształceniem, samodzielnie nadzorujące bezpieczeństwo i higienę pracy, posiadające zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Zarządzanie komunikacją w firmie Program studiów skierowany jest do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni, zamierzających poznać metody budowania strategii komunikacji wewnętrznej, tworzenia i umacniania wizerunku firmy. Celem studiów jest kształtowanie kompetencji menedżerów i pracowników firm w zakresie: komunikacji wewnętrznej firmy (efektywnych technik i narzędzi), komunikacji zewnętrznej (budowania relacji z klientem oraz wizerunku firmy), komunikacji społecznej oraz komunikacji wielokulturowej. Cena: 1340 zł / semestr Zarządzanie księgowością i kadrami obsługa małych i średnich firm Oferta skierowana jest do osób posiadających wyższe wykształcenie. Absolwent uzyska wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy w działach kadr, w księgowości lub do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obsługi małych i średnich zakładów pracy - Biuro kadrowo-księgowe. Zarządzanie nieruchomościami Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi. Program studiów wyczerpuje minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, przewidziane na podstawie art. 196 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603). Czas trwania: dwa semestry / 288 godz. Cena: 1550 zł / semestr...otwieramy

STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA PEDAGOGICZNE ADMINISTRACYJNE MEDYCZNE ZARZĄDCZE KIERUNKI:

STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA PEDAGOGICZNE ADMINISTRACYJNE MEDYCZNE ZARZĄDCZE KIERUNKI: STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA 2013 KIERUNKI: PEDAGOGICZNE ADMINISTRACYJNE MEDYCZNE ZARZĄDCZE SPIS TREŚCI Kierunki pedagogiczne-kwalifikacyjne i doskonalące 1 Andragogika 1 Arteterapia 2 Asystent rodziny

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012 STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA 2012/13.

REKRUTACJA 2012 STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA 2012/13. REKRUTACJA 2012 STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA 2012/13 www. Spis treści Organizacja i zarządzanie w oświacie 3 Nauczanie historii w szkole podstawowej i gimnazjum 3 Nauczanie geografii w gimnazjum 3 Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Programy naszych kierunków dedykowane nauczycielom są przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Studiuj na Wałbrzyskiej

Studiuj na Wałbrzyskiej Studiuj na Wałbrzyskiej Wyższej... PODYPLOMOWE KIERUNKI PEDAGOGICZNE Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę studiów podyplomowych, oferujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Koszt Wpisowe System 2 lub 3 rat

Koszt Wpisowe System 2 lub 3 rat L.p. Kierunek Termin rozpoczęci a 1. Administracja: prawo, zarządzanie i organizacja 2. Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej 3. Biologia i geografia - nauczanie biologii i geografii 4. Biologia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/522/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/522/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/522/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2017/2018 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR 2017/2018 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMATOR 2017/2018 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Korzyści z wyboru naszej oferty i atuty Grupy Edukacyjnej Centrum Studiów Podyplomowych: Kadra wykładowców w 100% składająca się z praktyków Najniższe

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Program kształcenia na kierunku Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 20/R/08 Opłaty za zajęcia dydaktyczne * na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Jednostka organizacyjna uczelni: Wydział Nauk Pedagogicznych Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi:

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi: Praca socjalna studia II stopnia Praca socjalna* to kierunek adresowany do absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku studiów, którzy charakteryzują się otwartością na ludzi oraz chcą świadomie i

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KRYMINOLOGIA STOSOWANA Absolwenci kierunku

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI dr Elżbieta Hajduga Adiunkt Katedry Rachunkowości i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Opieka merytoryczna prof. dr hab. Grażyna

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

Edukacja i rewalidacja osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowym zaburzeniami rozwoju

Edukacja i rewalidacja osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowym zaburzeniami rozwoju STUDIA PODYPLOMOWE STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH organizuje w MCDN ODN w Tarnowie w roku akademickim 2017/2018 STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE na następujących kierunkach: Lp. Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu STUDIA PODYPLOMOWE Rekomendowane przez Małopolskie Kuratorium Oświaty FRNjaRIhxay 0,yhshD30NRcjG,@h b3gjrah7cnnc shtn$ic,ynw,@

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Dietetyka 2 osoby IV kwartał 2013 rok Geriatria i opieka długoterminowa 3 osoby IV

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII I. CZAS TRWANIA: 3 semestry II. ADRESAT STUDIÓW: Studia adresowane są przede wszystkim do osób z

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń w Bydgoszczy

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń w Bydgoszczy Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń w Bydgoszczy Cennik ważny od 1 marca 2017 Czesne Wysokość czesnego uzależniona jest od ilości rat kierunek opłata jednorazowa wysokość jednej raty w systemie

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń w Bydgoszczy

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń w Bydgoszczy Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń w Bydgoszczy Cennik ważny od 1 stycznia 2018 Czesne Wysokość czesnego uzależniona jest od ilości rat kierunek Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ODN CKZiU wrzesień, październik 2017 r.

TERMINARZ FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ODN CKZiU wrzesień, październik 2017 r. TERMINARZ FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ODN CKZiU wrzesień, październik 2017 r. Szanowni Państwo Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem form doskonalenia organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Studia podyplomowe Dietetyka 2 osoby Luty 2014 rok Studia podyplomowe Geriatria i

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) dyrektor szkoły lub placówki jest

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu z Łodzi

Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu z Łodzi Katalog studiów podyplomowych prowadzonych w Rybniku przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu z Łodzi (skrót katalogu uczelnianego) BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Studia przeznaczone są dla absolwentów

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. 1. Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/753/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/753/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/753/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Studia kwalifikacyjne Opis procesu kształcenia (założenia organizacyjne)

PODYPLOMOWE STUDIA ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Studia kwalifikacyjne Opis procesu kształcenia (założenia organizacyjne) Adresat studiów: PODYPLOMOWE STUDIA ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Studia kwalifikacyjne Opis procesu kształcenia (założenia organizacyjne) O przyjęcie na studia Zintegrowana edukacja

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przyroda w nowej podstawie programowej 1. Przygotowanie do nauczania przyrody (prowadzenia zajęć) 3

Przyroda w nowej podstawie programowej 1. Przygotowanie do nauczania przyrody (prowadzenia zajęć) 3 Odbycie Studiów podyplomowych w zakresie przyrodoznawstwa uprawnia do nauczania przyrody na II i IV etapie edukacyjnym. Studia dają kwalifikacje i przygotowują nauczycieli do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo