PODYPLOMOWE Epodyplomowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODYPLOMOWE Epodyplomowe"

Transkrypt

1 KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia

2 Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę studiów podyplomowych, oferujemy Państwu 124 kierunki studiów na kierunkach pedagogicznych, zawodowych, administracyjnych, zarządczych i innych. Z dumą dostrzegamy, że są one coraz bardziej popularne i doceniane przez Państwa. Mamy ponad 20 tyś. absolwentów, a studia wyższe prowadzimy od 18 lat. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z przyjemnością informuje, iż została sklasyfikowana w wykazie jednostek naukowych i kategorii naukowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych jako jedyna Uczelnia na Dolnym Śląsku (poza uczelniami wrocławskimi), otrzymując bardzo wysoką kategorię - B. W dzisiejszych czasach szukacie Państwo wysokiej jakości usług. Staramy się jak najlepiej sprostać Państwa oczekiwaniom oferując atrakcyjne programy kształcenia, znakomitą kadrę wykładowców, praktyków, oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Proponujemy konkurencyjne ceny, ale również rozbudowaną nowoczesną infrastrukturę - zajęcia odbywają się już na ok. 10 tyś. m² powierzchni sal dydaktycznych, wyposażonych w nowoczesne środki audiowizualne. Przygotowaliśmy kilkaset miejsc parkingowych dla naszych studentów. Nasi Pracownicy służą pomocą we wszystkie dni tygodnia i oferują miłą i przyjazną atmosferę. Uczelnia położona jest w atrakcyjnym regionie turystycznym, blisko Zamku Książ, w sąsiedztwie Uzdrowiska Szczawno-Jedlina, z dogodną bazą noclegową dla osób przyjezdnych. Pozostaje mi zaprosić do skorzystania z oferty studiów podyplomowych, w której każdy znajdzie coś dla siebie i życzyć Państwu sukcesów w pracy zawodowej. Z poważaniem mgr Janusz Mulawa Prodziekan WNSiZ ds. Studiów Podyplomowych SPIS TREŚCI STRONA STUDIA PODYPLOMOWE KIERUNKI PEDAGOGICZNE 3-13 KIERUNKI ADMINISTRACYJNE KIERUNKI ZARZĄDCZE NOWE KIERUNKI DOSKONALĄCE 22 NOWOŚCI 23 STUDIA Epodyplomowe

3 PODYPLOMOWE KIERUNKI PEDAGOGICZNE Ponad 50 kierunków pedagogicznych Andragogika Studia przeznaczone są m.in. dla nauczycieli lub absolwentów wyższych uczelni, planujących pracę w charakterze nauczyciela i zamierzających uzyskać uprawnienia do nauczania dorosłych oraz pracowników zatrudnionych w placówkach opieki dla dorosłych. Cena: 877 zł / semestr Arteterapia Studia adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, wychowawców świetlic, placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych, animatorów kultury, instruktorów pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy o możliwościach wspomagania rozwoju dziecka przez sztukę. Cena: 877 zł / semestr Asystent rodziny Adresatami oferty są absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, chcący podnieść swoje kwalifikacje w zakresie nowego zawodu - Asystent rodziny. Oferta kierowana przede wszystkim do absolwentów kierunków: pedagogika, socjologia, psychologia, pracownik socjalny. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. nr 272, poz. 1608). Czas trwania: dwa semestry / 260 godz. Cena: 1240 zł / semestr Dietetyka i żywienie w profilaktyce i edukacji zdrowotnej Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z obszaru potrzeb i zasad prawidłowego żywienia człowieka zdrowego na różnych etapach rozwoju postnatalnego. Studia inspirują do przekazania podstaw wiedzy z zakresu dietoprofilaktyki oraz chorób dietozależnych. Czas trwania: dwa semestry / 240 godz. Edukacja biblioteczna Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, zatrudnionych lub planujących podjęcie pracy w bibliotekach publicznych, a także szkolnych i pedagogicznych, z wykształceniem pedagogicznym. Cena: 877 zł / semestr świat możliwości 3

4 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Edukacja dla bezpieczeństwa Program studiów skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli (absolwentów studiów licencjackich i magisterskich), którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, pracowników placówek edukacji i kultury oraz do wszystkich zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji. Cena: 877 zł / semestr Edukacja przedsiębiorczości Program studiów skierowany jest do osób z wyższym wykształceniem i kwalifikacjami pedagogicznymi. Celem studiów jest przygotowanie kadry nauczycielskiej do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjach, a także do opracowywania autorskich scenariuszy zajęć w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Cena: 843 zł / semestr Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia Absolwent kierunku posiada wiedzę umożliwiającą umiejętne radzenie sobie z pracą w zakresie interdyscyplinarnych zespołów zdrowia publicznego, projektowanie i realizację programów oraz tworzenie materiałów o tematyce zdrowotnej, a także promocję i reklamę zdrowego stylu życia. Czas trwania: dwa semestry / 220 godz. Etyka i filozofia w szkole Program studiów skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli (absolwentów szkół wyższych), którzy chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do nauczania etyki i filozofii bądź pracować w ramach interdyscyplinarnych ścieżek problemowych. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne do nauczania etyki oraz filozofii w poszczególnych typach szkół, zgodnie z posiadanym poziomem wykształcenia wyższego. Cena: 843 zł / semestr Familolog Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad rodziną zagrożoną dysfunkcją i dysfunkcyjną. Słuchacze kierunku otrzymają także wiedzę w zakresie udzielania pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej i organizacyjnej rodzinom z problemami społecznymi i związanymi z niepełnosprawnością. Czas trwania: dwa semestry / 220 godz. Cena: 1290 zł / semestr Gerontopedagogika Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, wychowanie fizycznespecjalność nauczycielska, pielęgniarstwo, fizjoterapia. Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy z ludźmi w wieku geriatrycznym. Czas trwania: dwa semestry / 240 godz.

5 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z el. fizjoterapii Studia przeznaczone są m.in. dla absolwentów wychowania fizycznego, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego. Adresatami oferty są także osoby z wyższym wykształceniem o specjalności pokrewnej z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną. Cena: 877 zł / semestr Kinezygerontoprofilaktyka geriatryczna Studia kierowane są do absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w tym fizjoterapeutów, pielęgniarek, absolwentów wychowania fizycznego, pedagogiki o specjalności gimnastyka korekcyjna. Celem studiów jest przygotowanie profesjonalistów zajmujących się usprawnianiem i profilaktyką zdrowotną związaną z aktywnością ruchową seniorów oraz samodzielnym programowaniem i prowadzeniem zajęć ruchowych. Czas trwania: dwa semestry / 180 godz. Kuratela sądowa dla dorosłych i rodzinna Program studiów skierowany jest przede wszystkim do absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności, zamierzających zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Celem studiów jest przybliżenie słuchaczom problematyki kurateli sądowej dla dorosłych i nieletnich oraz przygotowanie uczestników do pracy w charakterze kuratora sądowego (w tym również społecznego kuratora sądowego), a także do pracy w placówkach o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Czas trwania: dwa semestry / 200 godz. Cena: 1290 zł / semestr Logopedia z emisją głosu Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia, filologia polska, pielęgniarstwo, medycyna, dziennikarstwo, aktorstwo. Naukę na studiach mogą rozpocząć osoby bez przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy (weryfikowanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej). Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności uprawniających do pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych, poradniach psychologicznopedagogicznych, ośrodkach medycznych i gabinetach logopedycznych. Czas trwania: cztery semestry / 600 godz. Cena: 1025 zł / semestr Logopedia z komunikacją alternatywną Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia, filologia polska, pielęgniarstwo, medycyna, dziennikarstwo, aktorstwo. Naukę na studiach mogą rozpocząć osoby bez przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy (weryfikowanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej). Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności uprawniających do pracy na stanowisku logopedy, który będzie znał alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Czas trwania: cztery semestry / 600 godz. Cena: 1025 zł / semestr świat możliwości 5

6 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Multimedialny warsztat pracy nauczyciela Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na stosowanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych. Czas trwania: dwa semestry / 180 godz. Cena: 1365 zł / semestr Nauczanie biologii z higieną i ochroną środowiska w gimnazjum Studia przeznaczone są dla nauczycieli oraz osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. Program studiów obejmuje m.in. zoologię systematyczną, genetykę klasyczną i molekularną, anatomię i fizjologię człowieka, metody aktywizujące w nauczaniu, metodykę i dydaktykę nauczania biologii w gimnazjum. Cena: 877 zł / semestr Nauczanie chemii w gimnazjum Studia przeznaczone są dla nauczycieli oraz osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. W programie studiów uwzględniono m.in. chemię ogólną, analityczną, laboratorium z chemii ogólnej i analitycznej, technologię chemiczną, metodykę nauczania chemii. Cena: 977 zł / semestr Nauczanie geografii w gimnazjum Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. Program studiów zawiera m.in. kartografię i topografię, geografię społeczno-ekonomiczną, metody aktywizujące w nauczaniu oraz metodykę nauczania przedmiotu. Cena: 843 zł / semestr Nauczanie historii w szkole podstawowej i gimnazjum Oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym. Program studiów obejmuje swoim zakresem m.in. historię powszechną, historię integracji europejskiej, doktryny polityczno-prawne oraz metodykę nauczania przedmiotu. Cena: 877 zł / semestr Nauczanie matematyki z el. informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Program studiów obejmuje m.in. elementy algebry, rachunek prawdopodobieństwa, analizę matematyczną oraz metody aktywizujące w nauczaniu i metodykę nauczania przedmiotu. Cena: 843 zł / semestr...otwieramy

7 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Nauczanie plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem pedagogicznym. Absolwenci kierunku posiadają wiedzę zarówno z zakresu m.in. historii sztuki, jak również umiejętności praktyczne w zakresie kompozycji, technik plastycznych, rysunku, malarstwa. Cena: 877 zł / semestr Nauczanie przyrody z el. ochrony środowiska Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. Program studiów obejmuje tematykę ochrony środowiska przyrodniczego, biologię, geografię oraz metodykę nauczania przedmiotu. Cena: 843 zł / semestr Nauczanie techniki - zajęć technicznych w szkole podstawowej i gimnazjum Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem i uprawnieniami pedagogicznymi. Program studiów zawiera m.in. rysunek techniczny, materiałoznawstwo, pomoc przedmedyczną. Cena: 843 zł / semestr Nauczanie wiedzy o kulturze z el. edukacji multimedialnej Celem studiów jest doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie najważniejszych zagadnień współczesnej humanistyki oraz najnowszych zjawisk w kulturze poprzez udział w warsztatach, ćwiczeniach, konwersatoriach i projektach. Cena: 843 zł / semestr Nauczanie wychowania fizycznego Oferta przeznaczona jest dla osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów kierunków pedagogicznych do prowadzenia zajęć w zakresie wychowania fizycznego z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz na koloniach i obozach rekreacyjno-sportowych. Cena: 910 zł / semestr Nauczyciel informatyki Oferta skierowana jest do nauczycieli zamierzających nauczać informatyki, nauczycieli wykorzystujących technikę komputerową przy przygotowaniu zajęć dydaktycznych z różnych przedmiotów oraz nauczycieli przygotowujących uczniów do matury. Cena: 877 zł / semestr świat możliwości 7

8 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Oligofrenopedagogika Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym. W programie studiów uwzględnione zostały zagadnienia z zakresu m.in. pedagogiki specjalnej, psychopatologii rozwoju, terapii zabawą, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych czy metodyki nauczania dzieci upośledzonych intelektualnie. Cena: 843 zł / semestr Orientacja i poradnictwo zawodowe Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia funkcji doradcy zawodowego. Program studiów skierowany jest przede wszystkim do osób pracujących (lub zamierzających pracować) w poradniach zawodowych, placówkach oświatowych i zakładach pracy w charakterze doradcy zawodowego. Cena: 877 zł / semestr Otyłość i nadwaga - uwarunkowania i profilaktyka w szkole Studia adresowane są do absolwentów uczelni wyższych poziomu licencjackiego i magisterskiego kierunków: pedagogika, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, psychologia, socjologia, fizjoterapia, wychowanie fizyczne. Celem studiów jest przygotowanie teoretyczne w zakresie przyczyn i uwarunkowań oraz diagnostyki i profilaktyki otyłości, szczególnie dzieci i młodzieży. Czas trwania: dwa semestry / 180 godz. Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, którzy zamierzają zdobyć kwalifikacje pedagogiczne. Absolwenci studiów nabywają uprawnienia do nauczania w różnych typach szkół. Cena: 783 zł / semestr Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Oferta skierowana jest do absolwentów wyższych studiów pedagogicznych w zakresie różnych specjalności. Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, świetlice szkolne i środowiskowe, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze). Cena: 843 zł / semestr Pomoc pedagogiczno-psychologiczna w środowisku Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków: psychologia, pedagogika, pracownik socjalny, socjologia. Studia umożliwiają zdobycie znacznie poszerzonej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa i socjologii a także wybranych aspektów medycznych. Czas trwania: dwa semestry / 230 godz.

9 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Pomoc terapeutyczna i poradnictwo rodzinne Oferta skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków: pedagogika, nauki o rodzinie, politologia, praca socjalna, psychologia, socjologia, pielęgniarstwo. Studia mają na celu znaczące poszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji w zakresie sposobów nawiązywania kontaktów i rozwiązywania problemów dotyczących trudnych sytuacji rodzinnych. Cena: 867 zł / semestr Profilaktyka i terapia uzależnień Studia kierowane są do absolwentów kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, filozofia, socjologia, teologia bądź nauki o rodzinie. Adresatami oferty są także pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, pielęgniarki środowiskowe, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni, pracownicy klubów i świetlic środowiskowych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni zdrowia psychicznego. Cena: 843 zł / semestr Profilaktyka przemocy Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni (zwłaszcza do absolwentów kierunków: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, resocjalizacja) pracujących w instytucjach społecznych narażonych na patologie i wybuchy agresji: szkołach, zakładach wychowawczych, domach pomocy społecznej. Czas trwania: dwa semestry / 210 godz. Cena: 1200 zł / semestr Promocja zdrowia w oddziaływaniu społecznym Celem studiów jest przygotowanie kadr w zakresie szeroko pojętej promocji zdrowia i jego zagrożeń. Absolwent kierunku ma ukształtowaną postawę aktywnego działania w zakresie propagowania zdrowego stylu życia w obliczu zagrożeń w holistycznym ujęciu problematyki. Czas trwania: dwa semestry / 180 godz. Resocjalizacja Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach państwowych i samorządowych, zajmujących się sprawami socjalno-bytowymi, placówkach resocjalizacyjnych oraz ośrodkach i poradniach służących ludziom uzależnionym od nałogów. Cena: 977 zł / semestr Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Studia adresowane są do nauczycieli i innych osób z wyższym wykształceniem pedagogicznym pragnących zdobyć przygotowanie do pracy z dziećmi, młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach, innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. Cena: 927 zł / semestr świat możliwości 9

10 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Rodzinna opieka zastępcza Program studiów skierowany jest przede wszystkim do osób z wykształceniem wyższym, pracujących (lub zamierzających pracować) w ośrodkach pomocy społecznej (mających pod opieką rodziny zastępcze), wspomagających rodziny szeroko rozumianymi działaniami (terapeutów, pedagogów) oraz osób pełniących lub mających zamiar pełnić funkcję rodziny zastępczej lub opiekuna w rodzinnym domu dziecka. Cena: 893 zł / semestr Socjoterapia /Profilaktyka i terapia zaburzeń w zachowaniu Studia umożliwią zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z osobami przejawiającymi cechy niedostosowania społecznego w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych. Cena: 877 zł / semestr Surdopedagogika Oferta jest skierowana do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych z wykształceniem pedagogicznym. W programie studiów uwzględniono m.in. surdologopedię, metodykę nauczania dzieci niesłyszących oraz fizjologię i patologię narządu słuchu. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą na różnych etapach edukacyjnych. Cena: 877 zł / semestr Taniec w edukacji Program studiów skierowany jest m.in. do nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów kultury, pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych, domów kultury. Celem studiów jest umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia zajęć z różnych form tanecznych w ramach realizacji zajęć z wychowania fizycznego w szkołach, instytucjach szkolno-wychowawczych oraz domach kultury. Cena: 950 zł / semestr Terapia pedagogiczna Oferta skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem i kwalifikacjami pedagogicznymi. Program studiów obejmuje m.in. psychologię rozwojową, pedagogikę specjalną, arteterapię, terapię zaburzeń mowy. Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych z młodzieżą i dziećmi przejawiającymi trudności w: - czytaniu, pisaniu, liczeniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), - zachowaniu (zaburzenia emocjonalne). Cena: 843 zł / semestr...otwieramy

11 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Terapia zajęciowa Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków. Studia umożliwią zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form i metod pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dostarczą także twórczych rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych, umożliwiających podopiecznym aktywny udział w życiu społecznym. Cena: 943 zł / semestr Wiedza o społeczeństwie Program studiów skierowany jest do nauczycieli zamierzających uczyć wiedzy o społeczeństwie w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Uwzględniono w nim m.in. politykę społeczną, politykę gospodarczą, integrację europejską, stosunki międzynarodowe, komunikację społeczną i metodykę nauczania przedmiotu. Cena: 877 zł / semestr Wychowanie prorodzinne i seksualne Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia, nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych, terapeutów. Studia mają na celu poszerzyć w znacznym stopniu wiedzę z zakresu nauki o rodzinie i pracy z rodziną w aspekcie prawidłowości i zaburzeń rozwojowych. Czas trwania: dwa semestry / 240 godz. Wychowanie przedszkolne I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dające kwalifikacje do nauczania wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z efektami kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W programie studiów uwzględniono m.in. psychologię rozwojową, zaburzenia zachowania i emocji, doskonalenie umiejętności wychowawcy oraz rozwijanie umiejętności twórczego myślenia. Czas trwania: trzy semestry / 380 godz. Cena: 1166 zł / semestr Zdrowie dzieci i młodzieży w praktyce nauczycielskiej Adresatami oferty są absolwenci szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia kierunków pedagogicznych, socjologii, zdrowia publicznego, wydziałów pielęgniarstwa, położnictwa, wychowania fizycznego, psychologii. Celem studiów jest znaczne podwyższenie wiedzy z zakresu najczęściej spotykanych chorób w praktyce zawodowej nauczyciela i pedagoga, sposobów wczesnego rozpoznawania i postępowania oraz możliwości wsparcia. Czas trwania: dwa semestry / 180 godz. Zdrowie w edukacji Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków pedagogicznych. Adresatami oferty są również nauczyciele, opiekunowie. Studia podyplomowe w znaczny sposób pogłębią wiedzę na temat działań szkoły w aspekcie edukacji i promocji zdrowia dzieci i młodzieży. Czas trwania: dwa semestry / 180 godz. świat możliwości 11

12 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Kształcenie zawodowe Logistyka - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych zamierzających uzyskać przygotowanie merytoryczne do nauczania zagadnień, określonych w programach kształcenia w zawodach Technik spedytor, Technik logistyk. W programie studiów uwzględniono zagadnienia dotyczące m.in. gospodarki magazynowej, systemów logistycznych, planowania logistycznego. Cena: 910 zł / semestr Nauczanie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole zawodowej Studia adresowane są do nauczycieli, którzy ukończyli studia wyższe i posiadają kwalifikacje pedagogiczne. W programie studiów uwzględniono m.in. podstawy mechaniki, techniki wytwarzania z materiałoznawstwem, podstawy ergonomii, zagrożenia w środowisku pracy, psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy, ratownictwo przedmedyczne. Cena: 877 zł / semestr Nauczanie przedmiotów administracyjno-prawnych Oferta skierowana do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwent zdobędzie umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną niezbędną do nauczania przedmiotów w szkołach zawodowych, technikach oraz szkołach policealnych. Cena: 900 zł / semestr Nauczanie przedmiotów informatyczno-ekonometrycznych Oferta skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwent kierunku zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, pozna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne, niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. Znajomość informatyki ekonomicznej da możliwości nauczania w zakresie projektowania, programowania oraz administrowania sieciami komputerowymi. Cena: 900 zł / semestr Nauczanie przedmiotów elektryczno-elektronicznych w szkole zawodowej i technikum Studia adresowane są do nauczycieli, którzy ukończyli studia wyższe i posiadają kwalifikacje pedagogiczne. Celem studiów jest przygotowanie kadry nauczycielskiej do prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotów elektryczno-elektronicznych w szkole zawodowej i technikum. Cena: 1003 zł / semestr...otwieramy

13 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Nauczanie przedmiotów mechaniczno-elektronicznych (mechatroniki) w szkole zawodowej i technikum Studia adresowane są do nauczycieli, którzy ukończyli studia wyższe i posiadają kwalifikacje pedagogiczne. Celem studiów jest przygotowanie kadry nauczycielskiej do prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotów mechaniczno-elektronicznych w szkole zawodowej i technikum. Cena: 1003 zł / semestr Nauczanie przedmiotów hotelarsko-gastronomicznych Oferta skierowana do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwent kierunku zdobędzie wiedzę niezbędną do nauczania przedmiotów związanych z funkcjonowaniem obiektów hotelarskich i gastronomicznych. Cena: 900 zł / semestr Nauczanie przedmiotów technicznych rolniczo-leśnych Oferta skierowana do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów, absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności do nauczania przedmiotów w zakresie techniki rolniczo-leśnej, a także spożywczej. Cena: 900 zł / semestr Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych z teoretycznych przedmiotów ekonomicznych, np. ekonomia, ekonomika, sprawozdawczość, rachunkowość, finanse, bankowość. Cena: 800 zł / semestr Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych Program studiów skierowany jest do osób, które posiadają ukończone studia wyższe, pragnących uzyskać przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotów technicznych. Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych (liceach profilowanych, szkołach zawodowych i policealnych szkołach zawodowych) z teoretycznych przedmiotów technicznych, takich jak: technologia, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, miernictwo. Cena: 800 zł / semestr świat możliwości 13

14 KIERUNKI ADMINISTRACYJNE Senat Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości: dr Jerzy Tutaj, dr Bogusław Bałuka, prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk, dr Piotr Laskowski, prof. dr hab. inż. Franciszek Mroczko Administracja elektroniczna (E-administracja) Studia adresowane są do osób zatrudnionych w administracji gospodarczej, rządowej i samorządowej, które powinny wykorzystywać informatyczne nośniki danych i komunikację elektroniczną. Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom nowoczesnej wiedzy z zakresu prawnych i technicznych aspektów efektywnego przetwarzania danych w administracji i wykorzystaniu w tym celu środków technicznych i programowych teleinformatyki. Administracja i gospodarka samorządowa Program studiów skierowany jest do absolwentów wyższych uczelni, do pracowników administracji samorządowej i administracji państwowej. Celem studiów jest kształcenie uzupełniające i ciągłe kadr kierowniczych i kandydatów na stanowiska kierownicze w administracji publicznej, rządowej oraz samorządu terytorialnego. Cena: 1190 zł / semestr Administracyjno-prawne aspekty samorządu terytorialnego Studia adresowane są do osób, które chcą uzupełnić swą wiedzę o problematykę prawną, głównie w zakresie zagadnień prawnych organizacji i funkcjonowania administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry administracji publicznej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy zawodowej. Cena: 1290 zł / semestr Administracyjny asystent medyczny Studia mają na celu zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wyposażenie absolwenta w umiejętności obsługi administracyjno biurowej w publicznych oraz niepublicznych podmiotach świadczących usługi medyczne, jak i w indywidualnych praktykach lekarskich, lekarsko stomatologicznych, położniczych itp.

15 KIERUNKI ADMINISTRACYJNE Budżetowe sterowanie jednostką samorządową Program studiów skierowany jest do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni. Studia przeznaczone są dla średniej i wyższej kadry zarządczej jednostek samorządowych oraz wszystkich pracowników zainteresowanych poprawą funkcjonowania jednostki, w której pracują. Cena: 1240 zł / semestr Finanse i zarządzanie administracją publiczną Program studiów skierowany jest przede wszystkim do pracowników administracji państwowej i administracji samorządowej. Celem studiów jest kształcenie uzupełniające i ciągłe kadr kierowniczych i kandydatów na stanowiska kierownicze w administracji publicznej, rządowej oraz samorządowej. Największy nacisk położony jest na zagadnienia prawne, ekonomiczne i zarządzanie. Cena: 1240 zł / semestr Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych Studia adresowane są do pracowników sfery budżetowej, kierowników jednostek samorządu terytorialnego oraz do audytorów wewnętrznych, pragnących poszerzyć swoje umiejętności praktyczne w zakresie przygotowywania, prowadzenia i wykorzystania mechanizmów kontroli zarządczej. Studia mają na celu przygotowanie kadr do realizacji kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z art. 68 i 69 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240). Kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnych Oferta skierowana jest m.in. do osób zatrudnionych w urzędach państwowych i samorządowych, instytucjach i przedsiębiorstwach na stanowiskach wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem publicznym. Studia adresowane są również do wszystkich osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu. Menedżer rozwoju lokalnego i regionalnego Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, które zamierzają znacząco rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym. Studia umożliwią nabycie i doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego na poziomie lokalnym i regionalnym. świat możliwości 15

16 KIERUNKI ADMINISTRACYJNE Jesteśmy partnerem Twojego sukcesu Menedżer administracji publicznej Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć najnowszą wiedzę, poznać praktyczne narzędzia i metody realizacji zadań, przed jakimi stoi administracja publiczna XXI wieku. Z oferty skorzystać powinni zarówno pracownicy administracji publicznej, których interesuje rozwój, realizacja najnowszych wymagań, jak również osoby, które swoją przyszłość wiążą z administracją publiczną. Cena: 1190 zł / semestr Modele zarządzania w administracji publicznej Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym, zamierzających zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania w administracji publicznej. Słuchacze otrzymają możliwość rozwinięcia praktycznych umiejętności menedżerskich. Studia mają na celu zapoznanie z zagadnieniami związanymi z teorią i praktyką zarządzania w administracji publicznej w Polsce i w Europie. Cena: 1240 zł / semestr Zamówienia publiczne Oferta studiów skierowana jest do pracowników administracji samorządowej i państwowej (szczególnie do pracowników komórek zamówień publicznych). Celem studiów jest usystematyzowanie wiedzy na temat zamówień publicznych oraz przygotowanie do jej praktycznego wykorzystania. Największy nacisk położony jest na zagadnienia prawne, ekonomiczne i zarządzanie. Cena: 1290 zł / semestr Zarządzanie rozwojem miast i procesami inwestycyjnymi Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom niezbędnej wiedzy dla rozumienia procesów planistycznych i inwestycyjnych w miastach oraz dla prawidłowego prowadzenia prac planistycznych i realizacji inwestycji publicznych. Założona w programie kształcenia integracja zagadnień społecznych i ekonomicznych, podbudowana wiedzą z zakresu prawa i planowania rozwoju miast, ma umożliwić absolwentom specjalności zastosowanie zdobytej wiedzy w różnorodnych typach projektów miejskich. Zarządzanie w administracji publicznej z elementami prawa Studia mają na celu dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu administracji publicznej. Absolwenci kierunku posiadają wiedzę i umiejętności użyteczne w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przed którymi stają organy władzy publicznej i inne podmioty działające w szeroko rozumianej administracji publicznej.

17 KIERUNKI ZARZĄDCZE Kierunki z przyszłością Coaching Program studiów skierowany jest do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni. Uczestnikami studiów mogą być osoby na stanowiskach menedżerskich, a także osoby przygotowywane do objęcia stanowisk menedżerskich oraz pracownicy działów HR, trenerzy, konsultanci, doradcy zawodowi. Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do prowadzenia sesji coachingowej oraz wykorzystywania coachingu w pracy zawodowej. Cena: 1540 zł / semestr Controlling i rachunkowość menedżerska Oferta skierowana jest do osób pełniących funkcje na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwie, w szczególności do pracowników zajmujących się controllingiem. Program obejmuje problematykę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, który, wraz z rachunkowością, stanowi system wspomagający podejmowanie właściwych decyzji w przedsiębiorstwie. Cena: 1315 zł / semestr Doradztwo zawodowe i polityka personalna Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji doradcy zawodowego dla młodzieży uczącej się, osób dorosłych, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Absolwenci kierunku zdobędą umiejętności praktyczne w zakresie realizacji skutecznego doradztwa zawodowego przy wyborze zawodu i zdobyciu pracy. Cena: 1250 zł / semestr Higiena środowiska i zdrowie środowiskowe Program studiów skierowany jest do pracowników administracji rządowej, samorządowej i osób związanych z problematyką zdrowia publicznego oraz pracowników Inspekcji Sanitarnej, zajmujących się poszczególnymi działami higieny środowiska. Cena: 1240 zł / semestr Innowacyjność w biznesie Oferta skierowana jest do kadry kierowniczej i specjalistów oraz właścicieli przedsiębiorstw, do członków zarządów izb gospodarczych i organizacji funkcjonujących w sektorach gospodarki nastawionej na wdrażanie innowacji. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu m.in. innowacji produktowych, technicznych, organizacyjnych, zarządczych, ekonomicznych i wykształcenie otwartości na innowacje oraz zdolności i motywacji do ich ustawicznego wdrażania. świat możliwości 17

18 KIERUNKI ZARZĄDCZE KIERUNKI ZARZĄDCZE Kierownictwo i przywództwo w społecznościach lokalnych Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, w szczególności do absolwentów politologii, administracji, prawa, zarządzania i marketingu, pedagogiki, psychologii i socjologii. Studia przygotowują do pracy w charakterze lidera społeczności lokalnych, działającego w ramach sektora publicznego, pozarządowego i komercyjnego. Komunikacja i techniki perswazji w biznesie Adresatami oferty są menedżerowie oraz osoby przygotowujące się do pełnienia takich funkcji, trenerzy biznesu, przedstawiciele handlowi i osoby zajmujące się obsługą klienta, pracownicy agencji reklamowych i działów marketingu. Celem studiów jest rozwój umiejętności słuchaczy w zakresie skutecznej komunikacji w biznesie. Kreatywność w biznesie Program studiów skierowany jest do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni. Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do wprowadzania kreatywnego zarządzania na każdym szczeblu. Cena: 1340 zł / semestr Logistyka bezpieczeństwa i stanów kryzysowych Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, pracowników cywilnych i mundurowych służb, w których istotną rolę odgrywa kierowanie procesami logistycznymi, podejmowane zwłaszcza w zakresie zarządzania kryzysem i sytuacjami zagrożenia bezpieczeństwa. Cena: 1200 zł / semestr Logistyka biznesu Program studiów skierowany jest przede wszystkim do osób zarządzających organizacjami gospodarczymi, które poszukują możliwości osiągnięcia przewagi swoich firm na rynku w zakresie zarządzania sprzedażą, zakupami, magazynami, produkcją i finansami. Cena: 1240 zł / semestr Mediacje i negocjacje Program studiów skierowany jest w szczególności do pracowników służb społecznych, kuratorów, pracowników socjalnych, pedagogów, pracowników zakładów opiekuńczo-wychowawczych, policyjnych izb dziecka, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji i służby więziennej. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonywanie zawodu mediatora. Cena: 1700 zł / semestr...otwieramy

19 KIERUNKI ZARZĄDCZE Menedżer produktu Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, które chcą pogłębić i uzupełnić wiedzę w zakresie zarządzania instrumentami marketingowymi w przedsiębiorstwie oraz jego związkami z globalizującymi się rynkami. Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania produktem/marką w gospodarce globalnej. Cena: 1190 zł / semestr Nowoczesne metody zarządzania zespołem sprzedaży Studia adresowane są do dyrektorów handlowych, kierowników zespołów, szefów grup sprzedażowych oraz menedżerów, których praca nierozerwalnie związana jest z kierowaniem i motywowaniem handlowców. Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pełnienia funkcji menedżerskich w działach sprzedaży i handlowych. Cena: 1240 zł / semestr Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Studia skierowane są do osób pracujących w ochronie zdrowia, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie umiejętności menedżerskich. Ukończenie studiów upoważnia do pełnienia funkcji kierownika w zakładzie opieki zdrowotnej. Cena: 1240 zł / semestr Organizacja i zarządzanie w oświacie Adresatami oferty są osoby z wyższym wykształceniem, które zamierzają zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania w edukacji. Celem studiów jest przygotowanie i nadanie uprawnień do zajmowania kierowniczych stanowisk w placówkach oświatowych. Cena: 1140 zł / semestr Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Program studiów wyczerpuje minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, przewidziane na podstawie art. 196 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603). Czas trwania: dwa semestry / 213 godz. Cena: 1550 zł / semestr Praktyczne aspekty funkcjonowania audytu wewnętrznego Studia skierowane są przede wszystkim do pracowników odpowiedzialnych za wprowadzenie i prowadzenie nowoczesnego systemu audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Adresatami oferty są także audytorzy i kontrolerzy, menedżerowie dbający o sprawne zarządzanie, osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu audytu, kontroli i zarządzania ryzykiem. Cena: 1340 zł / semestr świat możliwości 19

20 KIERUNKI ZARZĄDCZE KIERUNKI ZARZĄDCZE Profesjonalna obsługa klienta Studia są skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie. Absolwent uzyska wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy w działach obsługi klienta oraz do zbudowania relacji między firmą a jej klientami. Cena: 1450 zł / semestr Wycena nieruchomości Program studiów skierowany jest przede wszystkim do osób z wyższym wykształceniem, które chcą w przyszłości profesjonalnie wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego. Studia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości różnymi metodami i podejściami oraz z zakresu regulacji prawnych, podstaw budownictwa, gospodarki nieruchomościami. Czas trwania: dwa semestry / 288 godz. Cena: 1550 zł / semestr Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Studia kierowane są do kandydatów na specjalistów w służbach bhp, pracowników prowadzących sprawy bhp w zakładzie pracy oraz osób z wyższym wykształceniem, posiadających zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatami oferty są również pracodawcy zakładów pracy, zatrudniający do 20 osób i samodzielnie prowadzący sprawy bhp oraz osoby z wyższym wykształceniem, samodzielnie nadzorujące bezpieczeństwo i higienę pracy, posiadające zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Zarządzanie komunikacją w firmie Program studiów skierowany jest do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni, zamierzających poznać metody budowania strategii komunikacji wewnętrznej, tworzenia i umacniania wizerunku firmy. Celem studiów jest kształtowanie kompetencji menedżerów i pracowników firm w zakresie: komunikacji wewnętrznej firmy (efektywnych technik i narzędzi), komunikacji zewnętrznej (budowania relacji z klientem oraz wizerunku firmy), komunikacji społecznej oraz komunikacji wielokulturowej. Cena: 1340 zł / semestr Zarządzanie księgowością i kadrami obsługa małych i średnich firm Oferta skierowana jest do osób posiadających wyższe wykształcenie. Absolwent uzyska wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy w działach kadr, w księgowości lub do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obsługi małych i średnich zakładów pracy - Biuro kadrowo-księgowe. Zarządzanie nieruchomościami Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi. Program studiów wyczerpuje minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, przewidziane na podstawie art. 196 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603). Czas trwania: dwa semestry / 288 godz. Cena: 1550 zł / semestr...otwieramy

STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA PEDAGOGICZNE ADMINISTRACYJNE MEDYCZNE ZARZĄDCZE KIERUNKI:

STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA PEDAGOGICZNE ADMINISTRACYJNE MEDYCZNE ZARZĄDCZE KIERUNKI: STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA 2013 KIERUNKI: PEDAGOGICZNE ADMINISTRACYJNE MEDYCZNE ZARZĄDCZE SPIS TREŚCI Kierunki pedagogiczne-kwalifikacyjne i doskonalące 1 Andragogika 1 Arteterapia 2 Asystent rodziny

Bardziej szczegółowo

Studiuj na Wałbrzyskiej

Studiuj na Wałbrzyskiej Studiuj na Wałbrzyskiej Wyższej... PODYPLOMOWE KIERUNKI PEDAGOGICZNE Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę studiów podyplomowych, oferujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI dr Elżbieta Hajduga Adiunkt Katedry Rachunkowości i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Opieka merytoryczna prof. dr hab. Grażyna

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna STUDIA PODYPLOMOWE Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nawiązał współpracę z Kujawsko- Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, która w naszym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Studia podyplomowe Dietetyka 2 osoby Luty 2014 rok Studia podyplomowe Geriatria i

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku INSTYTUT PEDAGOGIKI

Akademia Pomorska w Słupsku INSTYTUT PEDAGOGIKI Specjalności do wyboru w roku akadem. 2011/12 Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska) : Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku "pedagogika", specjalność:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie) specjalności do wyboru: - bezpieczeństwo antyterrorystyczne. - bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie) specjalności do wyboru: - bezpieczeństwo antyterrorystyczne. - bezpieczeństwo cyberprzestrzeni WyŜsza Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu prowadzi nabór na studia licencjackie I stopnia. Na kaŝdym z kierunków uczelnia szereg ciekawych specjalności do wyboru. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny L.p. Uczelnia wyższa 1 2 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kartuzach - Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi PWSH Pomerania

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. 1. Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY KOD ZAWODU 228203 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE Załącznik nr 2 OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE STUDIA: NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA 1. REKRUTACJA KANDYDATÓW Rekrutacja na studia dokonywana jest spośród kandydatów legitymujących dyplomem ukończenia inżynierskich

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES, TELEFON E-MAIL

ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES, TELEFON E-MAIL WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO Lp. NAZWA UCZELNI KIERUNEK 1. Małopolska WyŜsza Szkoła Pedagogika Ekonomiczna w Tarnowie sp. pedagogika społeczno-opiekuńcza pedagogika resocjalizacyjna pedagogika

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed

Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed Zakłada się, że na zdrowie ludzkie ma wpływ wiele czynników pozamedycznych związanych ze środowiskiem życia, takich

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej Projekt z dnia 11 sierpnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej Na podstawie art. 52 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej Projekt z dnia 2 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej Na podstawie art. 52 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami Badawczymi udział jest bezpłatny Misja programu kształcenia Misją studiów podyplomowych Zarządzanie projektami badawczymi prowadzonych w Uczelni Łazarskiego w

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe, szkolenia i kursy

Studia podyplomowe, szkolenia i kursy Studia podyplomowe, szkolenia i kursy www.podyplomowe.ue.wroc.pl Oferujemy: Innowacyjne programy nauczania programy studiów podyplomowych opracowywane są w ścisłej współpracy z przedstawicielami praktyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia stacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na Studia Podyplomowe na Wydziale Finansów i Zarządzania na rok akademicki 2015/2016

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na Studia Podyplomowe na Wydziale Finansów i Zarządzania na rok akademicki 2015/2016 Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na Studia Podyplomowe na Wydziale Finansów i Zarządzania na rok akademicki 2015/2016 1 1. Rekrutacja na studia podyplomowe do Wyższej Szkoły Bankowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat dla Słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Tabela opłat obowiązująca dla naboru w roku akademickim 2014/15

Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat dla Słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Tabela opłat obowiązująca dla naboru w roku akademickim 2014/15 Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat dla Słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Tabela opłat obowiązująca dla naboru w roku akademickim 2014/15 15 rat 12 rat/ 24 raty* Harmonogram wnoszenia czesnego za naukę***

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego Lp Nazwa zawodu regulowanego Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany Informacje o wykształceniu niezbędnym do wykonywania danego medycznego zawodu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO 180 LAT DOŚWIADCZENIA - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 180 LAT DOŚWIADCZENIA NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA STRUKTURA,

Bardziej szczegółowo

Orientacja i poradnictwo zawodowe

Orientacja i poradnictwo zawodowe Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Orientacja i poradnictwo zawodowe Akty prawne akty prawne pochodzą ze strony MEN ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 032 209 53 12 lub

Bardziej szczegółowo

20 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. w roku akademickim 2015/2016

20 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do Uchwały nr 20/ 2014 Senatu PWSZ w Płocku z dnia 20 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 1 W roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Cele modułu o Przedstawienie uwarunkowań prawnych umożliwiających funkcjonowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO

WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO Lp. NAZWA UCZELNI KIERUNEK ADRES STRONY INTERNETOWEJ 1. Małopolska WyŜsza Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Pedagogika - Społeczno-opiekuńcza Zarządzanie - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015)

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015) Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015) Aura miesięcznik poświęcony ochronie środowiska. Biblioteka Centrum Informacji kwartalnik

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA ROK UKOŃCZENIA SZKOŁY 2011 Liceum ogólnokształcące W roku 2011 liceum ogólnokształcące w naszej szkole ukończyło 28 uczniów. Zebraliśmy

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo