Public Relations i komunikacja społeczna w JST

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Public Relations i komunikacja społeczna w JST"

Transkrypt

1 Public Relations i komunikacja społeczna w JST dr Sebastian Chachołek Konwent Burmistrzów i Wójtów Ustroń, stycznia 2011

2

3

4 Pomiędzy BreŜniewem i Goebbelsem Dziennikarz Urban moŝe nazywać kogoś BreŜniewem (wolność słowa), ale Dziennikarza Urbana Goebbelsem (oszczerstwo) nazywać nie wolno!

5 Dlaczego tak jest? Wprost niezwykle lubię dziennikarzy, wielu moŝe zaświadczyć. Nie znoszę natomiast aroganckich durniów, nie cierpię nadętych amatorów, którym zdaje się, Ŝe posiedli i sprawują rząd dusz. Nie jest moją winą, Ŝe z cytowanymi przywarami najczęściej spotykam się u Ŝurnalistów. Andrzej Sapkowski

6 Dlatego brak wiedzy, umiejętności i dobrych chęci. Jak większość dziennikarzy, nieraz w Ŝyciu pisałem o tym, na czym się nie znam. Daniel Passent

7 Klatka Ja w zasadzie sprawy nie znam, ja tak raczej w sensie idei

8 Sąd NajwyŜszy z 18 lutego 2005 Generalnie SN przyznaje dziennikarzom prawo do błędu (podania informacji sprawdzonej, choć nieprawdziwej), staje więc po stronie mediów. Ale jakby przestraszony swym liberalizmem, zarzut nieprawdziwy nakazuje odwołać

9 Europejska Konwencja Praw Człowieka artykuł 10. KaŜdy ma prawo do wolności wyraŝania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.

10 Europejska Konwencja Praw Człowieka artykuł 10. Korzystanie z tych wolności, pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność, moŝe podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym. Ochrona dotyczy: zdrowia i moralności, dobrego imienia i praw innych osób.

11 Wyrok SN z dnia (IV CK 83/04, Wspólnota 2004/22/56) Jeśli dziennikarz chce konkretnej osobie postawić zarzut postępowania niezgodnego z przepisami, powinien najpierw skonsultować się z fachowcem z danej dziedziny. Przepisy prawa często są niejednoznaczne i mogą budzić wątpliwości. I chociaŝ nawet wówczas nie jest pewne, Ŝe uzyskana opinia będzie prawidłowa, jest to jednak minimum pozwalające mówić o staranności i rzetelności.

12 Postanowienie SN z dnia (V KK 195/03, OSNKW 2004/3/25) Prawo do krytyki przysługujące dziennikarzowi, nie moŝe przeradzać się w formułowanie inwektyw i pomówień pod adresem funkcjonariuszy państwa. Działalność kaŝdego organu państwa moŝe być oceniana przez dziennikarzy, a opinia publiczna ma prawo być informowana o ewentualnych nieprawidłowościach. Nie zwalnia to dziennikarza od tego, aby jego wypowiedzi miały charakter bezstronny szczególnie wtedy, gdy dotyczą faktów.

13 Jednostką miary okrucieństwa kobiety wobec męŝczyzny jest jeden Olejnik Jerzy Wierchowicz, Poseł UW

14 Wywiad z Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim PRZEPRASZAM, PANI MONICZKO. -Czy ma pan konto numeryczne w Szwajcarii? -O świetne pytanie. Nie mam i nawet nie wiem, co to jest konto numeryczne. -Czy pana szwagier miał jakieś związki z Petrowalem, bo teŝ się pojawiły takie pogłoski? -A kto to jest mój szwagier? -Szwagier to jest pana siostry mąŝ. -Czy ma pan konto numeryczne w Szwajcarii? -Nie mam. -Czy pana szwagier miał jakieś związki z Petrowalem, bo teŝ się pojawiły takie pogłoski? -Nie miał.

15

16

17 Nie jego rower, nie on pedałuje Grzegorz Lato, CYTAT ROKU

18 Między marketingiem a marketingiem politycznym jest taka róŝnica jak pomiędzy krzesłem a krzesłem elektrycznym

19 KaŜdego ranka ranka w afrykańskim stepie, stepie, gdy gdy wstaje wstaje dzień, dzień, zebra zebra budzi budzi się sięz myślą, myślą, Ŝe Ŝe musi musi biegać biegaćszybciej od od lwa lwa albo albo zostanie poŝarta. KaŜdego ranka ranka w afrykańskim stepie, stepie, gdy gdy wstaje wstaje dzień, dzień, lew lew budzi budzi się sięz myślą, myślą, Ŝe Ŝe musi musi biegać biegaćszybciej od od najwolniejszej zebry zebry albo albo umrze umrze z głodu. głodu. Gdy Gdy wstaje wstaje dzień, dzień, i i lew, lew, i i zebra zebra powinni być byćjuŝ juŝw biegu. biegu.

20 IVONNE RIDLEY

21 media kreująświat i nowych premierów Tych ludzi łączy jedno. Stworzyły ich media.

22

23 Oświadczenie Anny Jaruckiej o fałszowaniu oświadczeń majątkowych przez Premiera Cimoszewicza Newsweek co jeszcze ukrywa Cimoszewicz. Czy kłamie? Super Express Wielki bęc Bolesny upadek Cimoszewicza. Czy to koniec jego kariery? Fakt Kserokopia dowodem kłamstwa? Polsat To juŝ koniec kariery Cimoszewicza TVP Sfałszowanie oświadczeń majątkowych

24 Newsweek Nawet jeśli stawiane mu /Cimoszewiczowi/ zarzuty o sfałszowanie dokumentów nie okaŝą się prawdziwe, to i tak nie będzie tym politykiem, od którego gotowi bylibyśmy kupić uŝywany samochód i o to chodzi, obrzućmy błotem, zawsze się coś przylepi.

25 5

26 Dewaluacja mediów Media przestają informować Wcale nie rozrywka jest coraz waŝniejsza Główną walutą w mediach stają się: 5 EMOCJE!

27 Konkurs na idiotę dnia czyli syndrom kałacha.

28

29 PrzecieŜ wszyscy nosimy takie same buty

30 Komisja ds. Orlenu, przesłuchanie Marka Belki. Roman Giertych: Czy zna pan Marka Dochnala? Marek Belka: Niemal tak dobrze jak Jennifer Lopez Antoni Macierewicz; Proszę o odpowiedź tak lub nie Marek Belka: Tak lub nie

31 "Polityk taki jak ja musi dbać o dwie dziedziny: więziennictwo i szpitalnictwo. Prędzej czy później trafi w jedno z tych miejsc Andrzej Lepper lider Samoobrony

32

33

34 ZŁOTE MYŚLI PREMIERA LEPPERA: Jak człowiek rano wstaje i posłucha jednej rozgłośni radiowej, drugiej, trzeciej i przeczyta dwie, trzy gazety i obejrzy informacje, wiadomości, dziennik i tak dalej, to wieczorem kładzie się głupszy, niŝ rano wstaje. Wy ze mnie alfy i omegi nie róbcie, ja znam tylko konkretny ogólne. Lepperowi niczego w Sejmie nie brakuje. Taki luksus, jak posłowie mają, to nic więcej nie trzeba i pokoje posprzątane, i na jedzenie starcza, i na inne sprawy teŝ. Widzę siebie w roli dyktatora, pozytywnego dyktatora.

35

36

37

38

39 .

40 Za pięć lat będęŝył w Polsce, którą będzie rządzić Samoobrona (wypowiedź dla tygodnika Wprost 10 czerwca 2002 r.)

41

42

43 8

44 Kariera roku 8

45 Wyniosę go tak wysoko, Ŝe wszyscy ujrzą jego trywialność. Napoleon o marszałku Berthierze

46

47 "MoŜe było warto przegrać w biznesie. Tak jak w reklamie: za wszystko, co ma cenę, zapłacisz kartą. Miłość Isabel - bezcenna." - dawny kolega partyjny Marcinkiewicza Paweł Poncyljusz

48 "Mimo to nie poddam się. Słowa, których uŝywacie wobec mnie i moich najbliŝszych, na pewno bolą, ale świadczą nie o mnie, tylko o was i o waszych kompleksach, ja będę Ŝył normalnie - Kazimierz Marcinkiewicz

49 Od wielkości do śmieszności tylko jeden krok.

50 Sławomir Pietras b. kandydat na prezydenta miasta Poznań /SLD UP/ Gazeta Poznańska : Czy jest Pan człowiekiem lewicy? S. Pietras: Nie, jestem człowiekiem uczciwym i rozsądnym.

51

52

53

54

55

56

57

58 Nasze czasy są jak spręŝyna. Schodzimy w dół, Ŝeby się odbić. Stanisław Anioł, Gospodarz Domu, Alternatywy 4

59 Sytuacja staje się kryzysowa, jeśli: Urząd jest zagroŝony w realizacji celów, mimo rutynowych działań sytuacja z czasem pogarsza się, nie moŝna rozwiązać sytuacji dostępnymi środkami, tracimy kontrolę nad rozwojem wydarzeń.

60 Teoretyczne typy strategii przyjmowanych wobec krytyki: Strategia ciszy Strategia przyznania się Strategia spowiedzi Strategia wymijania Strategia zaprzeczania Strategia kontrataku Strategia kontrwizerunku

61 Zasady zachowania w sytuacji kryzysu Zasada 1 drabina na lodzie (współdziałaj) Zasada 2 latające kufle (unikaj walki) Zasada 3 więcej niŝ zero (nie graj na remis) Zasada 4 usiądź, moŝe ci przejdzie (nie rób, Ŝeby coś robić) Zasada 5 kto szybko daje (bo dasz dwa razy)

62 Najczęściej popełniane błędy: - bagatelizowanie kryzysu - działanie bez rozpoznania sytuacji - wchodzenie w dodatkowe konflikty - improwizacja - niedopuszczenie do działania sztabu kryzysowego - reakcja w sprawach błahych i nieistotnych - eskalacja konfliktu - próba bezwzględnego zwycięstwa nad mediami - poniŝenie adwersarza - arogancja - lekcewaŝenie publiczności - rozwiązywanie niewłaściwych problemów - kłamstwa - otwarty atak na adwersarza

63 Co robić kiedy kryzys moŝe nastąpić? Wytypować zespół kryzysowy (2-5 osoby). Przeanalizować najbardziej typowe sytuacje w swojej branŝy. Ustalić plany postępowania w czasie kryzysów i przećwiczyć je. Ustalić linie łączności i wyposaŝyć zespół w środki łączności. Ustalić drogi udzielania informacji na zewnątrz i do wewnątrz urzędu. Spokojnie czekać.

64

65 Dziesięć zasad zachowania się w sytuacji kryzysowej. Przewiduj sytuację na kilka kroków do przodu. Jeśli stoisz przed ludźmi - pokaŝ, Ŝe jesteś przygotowany. Bądź tym, który wygasza panikę; nie potęguj jej. Mów wyłącznie prawdę (choć nie zawsze całą). Powiedz, Ŝe sprawa jest powaŝna, jeśli rzeczywiście jest. Mów o faktach i działaniach, a nie o planach na później. Podawaj tylko sprawdzone informacje, w razie braku nowych powtórz stare. Udzielaj informacji mediom regularnie, ale niczego nie rozstrzygaj. Kontroluj i dementuj plotki. PokaŜ, Ŝe urząd panuje nad sytuacją i wie co robi.

66

67 Jeśli pojawi się kryzys to naleŝy: W kontaktach z mediami: - dopaść ich zanim sami nas dopadną, - pokazać urząd w kontekście: wiarygodna i uczciwa - trzeba być elastycznym, ale stale pozytywnym - działać zgodnie z tempem mediów (radio!) - wykorzystać neutralny autorytet osoby, prawa, zasad - kreować, ale dawkować przekaz, bo media kupują nowości

68 W kontaktach z opinią publiczną: - wyznaczyć jednego lidera opinii - dotrzeć do mieskańćów - przyznać się do błędów, które zostały popełnione - wyjaśnić dlaczego do owych błędów doszło - okazać skruchę i troskę o wszystkich poszkodowanych - zaoferować naprawienie szkód (lepiej udział w..) - podjąć kroki, aby sytuacja się nie powtórzyła (przekazać)

69 W kontakcie z pracownikami urzędu: - upewnić się, Ŝe pracownicy rozumieją sytuację - przypomnieć, Ŝe są częścią urzędu, a nie obserwatorami - uświadomić im, Ŝe są częścią rozwiązania a nie problemu -obserwować ujawnianie i reakcje nielojalnych

70

71 PUBLIC RELATIONS rozwiązanie czy problem?

72 Dekalog Samorządowca 1. O dobrych uczynkach i rozgłaszaniu nie zapominaj 2. Spotykaj się z ludźmi /3 uściski dłoni 1 głos/ 3. Spal trudne tematy 4. skoda jest lepsza od mercedesa 5. Wojna z mediami przegrana 6. Swoje media 7. www, facebook 8. Kryzys to zima, zdrowie, edukacja, stan dróg, logo, przetargi i 9. W kryzysie zawsze stań po stronie ofiar 10. Wybory za 4 lata zacząłeś wczoraj

73 Adres - nazwisko.pl, imięnazwisko.pl Lekka, szybka 6-7 zakładek Aktualności Program/Pomysły/Moim zdaniem O mnie Galeria Poparcie/rekomendacje Biuro prasowe/o mnie w prasie Kontakt Panele sterowanie Aktualizacja/strona musi Ŝyć zł

74

75

76 Witryna

77

78

79

80

81

82

83 Publikacje prasowe

84

85 Gazeta Wyborcza Hasło "Sosnowiec łączy" autorzy logo ubrali w niebiesko-ŝółte barwy. - Prosta czcionka ma symbolizować nowoczesność, a połączone fragmenty dwukolorowej taśmy pod hasłem - chęć współpracy i otwartość na świat - wyjaśnia symbolikę wrocławska agencja marketingowa Metamorphosis Brand Communications. Innego zdania jest Sebastian Chachołek, specjalista od kreowania wizerunku. - Logo jest świetne, ale w kategorii Ŝartu. Jako znak graficzny nie odpowiada Ŝadnym standardom. Kojarzy mi się ze starymi komunistycznymi napisami na blokach i hutach w stylu "partia i naród - w jedności siła" - mówi Chachołek.

86

87

88 Gazeta Wyborcza Z podejściem miejskich urzędników nie zgadza się dr Sebastian Chachołek. - Szokowanie zostawmy takim firmom jak Play czy Benetton. To nie jest dobre dla promocji miast. Owszem, te billboardy są ładne, podobają mi się. Jednak ich przekaz, erotyczny kontekst jest zupełnie nieczytelny. Ziemia obiecana? Dla kogo? CzyŜby dla zagranicznych seksturystów? - ocenia. Jego zdaniem, skoro miasto nie określiło jeszcze strategii promocyjnej, to niepotrzebnie wydało pieniądze na te kilkanaście billboardów, które na dodatek mogą niektórych mieszkańców bulwersować. - To trochę nieprzemyślane, bo dla 90 proc. turystów przejeŝdŝających przez Gorzów billboard będzie niezrozumiały. MoŜe zastanowią się, czy to czasem nie reklama klubu nocnego. Będzie jednym z tysięcy plakatów, które widzą na trasie - mówi Sebastian Chachołek.

89 Gra Katowice ESK 2016 Zainteresowanie zwiedzających na pewno zwróci gra udostępniona na oficjalnej stronie Katowice ESK 2016:

90 Dziś juŝ sensu nawet nie ma, by pytać czy juŝ wszyscy jesteśmy głupkami, czy ciągle głupków z nas robią. Andrzej Bursa, poeta

91

92

93

94

95

96 Polskim mediom dobrej drogi

97 A Państwu więcej chwil dla siebie

98

CHŁOPCY z NASZEGO PODWÓRKA

CHŁOPCY z NASZEGO PODWÓRKA CHŁOPCY z NASZEGO PODWÓRKA czyli Boca de Rata albo Paszcza szczura - opowieść w trzech przykryciach - "Rywin - Gate" - "jest interes do zrobienia" - przykrycie 2 - SPIS TREŚCI - kliknij tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Autorzy: Magdalena Filipowska, Mariusz Juszczyk, Emil Nagalewski, Dariusz Stawik, Urszula Szwed, Wacław Wrana Redakcja: Emil Nagalewski Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy Marketing szeptany nie wystarczy nie wystarczy Wiara, że klient sam przyjdzie do kancelarii, to oczekiwanie na cud. A te zdarzają się rzadko. Dziś, by utrzymać się na rynku, trzeba być obecnym w sieci

Bardziej szczegółowo

Marketing polityczny a Internet

Marketing polityczny a Internet Jarosław Zieliński Marketing polityczny a Internet Marketing polityczny wydaje się być zabawą, rodzajem wstążki, którą obwiązany jest pakunek: tak naprawdę to wiemy przecież, że ważny jest pakunek, nie

Bardziej szczegółowo

Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Nr 4/2014 (285) kwiecień 2014 Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej egzemplarz bezpłatny Życzymy Koleżankom i Kolegom pogodnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wypełnionych nadzieją i siłą budzącej się

Bardziej szczegółowo

Strategia kampanii wyborczej

Strategia kampanii wyborczej Od autora Mój podręcznik, pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o marketingu politycznym w Internecie, ma dostarczyć czytelnikowi użytecznych informacji i pomóc w wykształceniu praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Media w Polsce. wolność i niezależność dziennikarzy. Łukasz Jachowicz

Media w Polsce. wolność i niezależność dziennikarzy. Łukasz Jachowicz Media w Polsce wolność i niezależność dziennikarzy Łukasz Jachowicz 31/08/2003 1 Wstęp Ustawa za łapówkę czyli przychodzi Rywin do Michnika 1 jeden z najgłośniejszych materiałów prasowych ostatnich lat,

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations. Raport prasowy PR w ustach polityków. Raport prasowy.

Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations. Raport prasowy PR w ustach polityków. Raport prasowy. Raport prasowy PR w ustach polityków Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Strona Spis treści Wstęp... 3 Rozdział I - PR w polskiej polityce... 4 Rozdział II - Ujęcie statystyczne...2

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUśB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Wstęp 5 1.1. Podstawowe pojęcia 5 2. Strategia 7 2.1. Po co mówimy? 7 2.2. Do kogo mówimy? 8 2.3. Komunikaty 11 3. Narzędzia 13 3.1. Identyfikacja wizualna 13 3.2. Media 15 3.3. PR w internecie

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W NGO

PUBLIC RELATIONS W NGO PUBLIC RELATIONS W NGO Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych Człowiek najlepsza inwestycja Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem

Bardziej szczegółowo

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: darmowe akcje dla wszystkich Będą protesty

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: darmowe akcje dla wszystkich Będą protesty P I S M O S P O Ł E C Z N O Z A W O D O W E Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O NOWY DWUTYGODNIK Rozmowa na czasie Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności: Jest recepta na uzdrowienie

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Krawczyk, wydawca Serwisów Informacyjnych Onetu. 03 Social media gdzie musisz zaistnieć, by zostać dostrzeżonym

Grzegorz Krawczyk, wydawca Serwisów Informacyjnych Onetu. 03 Social media gdzie musisz zaistnieć, by zostać dostrzeżonym Spis treści 01 Pisać, by zostać znalezionym Piotr Stasiak, szef online Newsweek.pl 02 Najlepsze teksty dziennikarstwa internetowego ostatniego roku Grzegorz Krawczyk, wydawca Serwisów Informacyjnych Onetu

Bardziej szczegółowo

Społeczny wizerunek służby cywilnej

Społeczny wizerunek służby cywilnej Społeczny wizerunek służby cywilnej Raport z badania jakościowego urzędnicy i eksperci w ramach projektu: Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej Warszawa, 2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 20 stycznia 2009r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 20 stycznia 2009r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 20 stycznia 2009r. Rozpoczęcie godz. 13 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PR W OGRANIZACJI POZARZĄDOWEJ Trener: Marcin Krukar NERAIDA szkolenia z pasją 1 SPIS TREŚCI PUBLIC RELATIONS - WPROWADZENIE... 3 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE... 4 AUTOPREZENTACJA...

Bardziej szczegółowo

prąd pod UE - PROJEKT PILOTAśOWY Paweł Chojecki idź RZĄDU ŚWIATOWEGO? 13-go grudnia wywieś flagę z kirem! W numerze: TYLKO Z D R O W E RYBY

prąd pod UE - PROJEKT PILOTAśOWY Paweł Chojecki idź RZĄDU ŚWIATOWEGO? 13-go grudnia wywieś flagę z kirem! W numerze: TYLKO Z D R O W E RYBY 13-go grudnia wywieś flagę z kirem! W numerze: UE - proj. PilotaŜowy P. Chojecki. 1 Zakończyły się igrzyska M. Waszak.. 2 Eurobiurwy i...m. Miąsik 2 Wychodzenie z komunizmu - St. Michalkiewicz 3 Płacić

Bardziej szczegółowo

MÓWIĆ. jednym głosem. Zaskakująco zgodni. Dossier Adama Szejnfelda. Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz

MÓWIĆ. jednym głosem. Zaskakująco zgodni. Dossier Adama Szejnfelda. Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz Numer 1 2009 Magazyn bezpłatny Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Zaskakująco zgodni Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz Dossier Adama Szejnfelda MÓWIĆ jednym głosem Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ISSN 2082 193X Kwiecień 2014 Dodatek do numeru 2 (29) z 2014 r. JAWNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Bardziej szczegółowo

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 5 2014 PISMO IZB LEKARSKICH Sztukmistrz z Miodowej 26 Stomatologia Wszyscy jesteśmy lekarzami

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY?

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 2011/2012 Wstęp...2 Projekt badawczy w działaniu...2 Wybór tematu...2 Pytania badawcze...3 Analiza cudzych źródeł...5

Bardziej szczegółowo

prąd pod S MO L E Ń S K W I T A! idź JESTEŚCIE NA KURSIE I NA ŚCIEśCE!!! TYLKO Z D R O W E RYBY rys. Arkadiusz Gacparski

prąd pod S MO L E Ń S K W I T A! idź JESTEŚCIE NA KURSIE I NA ŚCIEśCE!!! TYLKO Z D R O W E RYBY rys. Arkadiusz Gacparski S MO L E Ń S K W I T A! rys. Arkadiusz Gacparski JESTEŚCIE NA KURSIE I NA ŚCIEśCE!!! idź TYLKO Z D R O W E RYBY pod prąd PŁYNĄ P O D P R Ą D ISSN 1734-2708, INDEKS 332143, NAKŁAD 1200 EGZ. ROK 9, NR 3

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zasady etyki sędziowskiej teoria i praktyka szczegółowa relacja z debaty redakcyjnej kwartalnika KRS

Zasady etyki sędziowskiej teoria i praktyka szczegółowa relacja z debaty redakcyjnej kwartalnika KRS CENA 39 ZŁ (W TYM 5% VAT) NUMER 4 (13) GRUDZIEŃ 2011 Zasady etyki sędziowskiej teoria i praktyka szczegółowa relacja z debaty redakcyjnej kwartalnika KRS Prof. Ewa Łętowska po 9 latach w TK prawo mamy

Bardziej szczegółowo

Internet nieodkryte wyzwanie polityki Wydanie elektroniczne

Internet nieodkryte wyzwanie polityki Wydanie elektroniczne Aneta Uzarska Internet nieodkryte wyzwanie polityki Wydanie elektroniczne Chaos, anonimowość i interakcja to natura Internetu. W konsekwencji panuje tam absolutny brak kultu wodza i doskonała samoorganizacja.

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Stefaniak-Piasek Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy www.uniwersytet-dzieciecy.pl. Organizatorzy lokalni:

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy www.uniwersytet-dzieciecy.pl. Organizatorzy lokalni: Organizator: Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy www.uniwersytet-dzieciecy.pl Organizatorzy lokalni: Partner strategiczny: Wstępniak Filip, zaczekaj! krzyknęła Aśka, próbując dogonić kolegę w drodze do szkoły.

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo