ESET LICENSE ADMINISTRATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ESET LICENSE ADMINISTRATOR"

Transkrypt

1 ESET LICENSE ADMINISTRATOR Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu

2 ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie ESET License Administrator zostało opracowane przez firmę ESET, spol. s r.o. Więcej informacji można znaleźć w witrynie Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana w systemie pobierania ani przesyłana w żadnej formie bądź przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, przez fotokopiowanie, nagrywanie, skanowanie lub w inny sposób bez uzyskania pisemnego zezwolenia autora. Firma ESET, spol. s r.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnych elementach opisanego oprogramowania bez uprzedniego powiadomienia. Dział obsługi klienta: WER. 2/25/2015

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Narzędzie...5 ESET License Administrator 3. Właściciel...6 licencji 3.1 Klucz...6 licencyjny Zapomniane...7 hasło właściciel licencji 3.2 Konwertowanie poświadczeń starszej...8 wersji 3.3 Licencja Autoryzowanie...12 administracji 3.4 Zarządzanie...13 jednostkami 3.5 Rejestracja Ustawienia Administrator...16 zabezpieczeń 4.1 Panel...17 kontrolny Profil...18 Security Admin Akceptowanie...18 administracji Żądanie...19 dystrybucji jednostek Dodawanie...19 licencji według klucza licencyjnego 4.2 Dystrybucje...20 jednostek Pobieranie...21 licencji offline lub licencji starszych wersji 4.3 Zarządzanie...23 jednostkami 4.4 Ustawienia Zapomniane hasło administrator zabezpieczeń...25

4 1. Wprowadzenie ESET License Administrator to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania licencjami w charakterze właściciela licencji lub administratora zabezpieczeń. Umożliwia monitorowanie licencji i aktywowanych jednostek oraz obserwowanie zdarzeń związanych z licencjami, takich jak wygaśnięcie, użytkowanie oraz autoryzacja. Strona główna narzędzia ESET License Administrator została podzielona na dwie części: sekcję Właściciel licencji oraz sekcję Administrator zabezpieczeń. Użytkownik określony jako Właściciel licencji może wykonywać następujące czynności: Wyświetlanie stanu licencji w czasie rzeczywistym Monitorowanie poszczególnych urządzeń z możliwością ich dezaktywacji Konfigurowanie powiadomień dotyczących zdarzeń związanych z licencją Zarządzanie licencjami zarówno w starej, jak i w nowej postaci w przypadku środowisk mieszanych Użytkownik określony jako Administrator zabezpieczeń może wykonywać następujące czynności: Wymienianie kluczy licencyjnych powiązanych z adresami i hasłami, które mogą również służyć do aktywowania produktów Przypisywanie wielu licencji do jednego konta Autoryzowanie stron trzecich do korzystania z licencji (przeprowadzanie aktywacji) Konfigurowanie powiadomień ułatwiających monitorowanie stanu licencji 4

5 2. Narzędzie ESET License Administrator W produktach biznesowych ESET w wersji 6 i nowszych używany jest zupełnie nowy system zarządzania licencjami firmy ESET. Nazwę użytkownika i hasło, używane do aktywowania produktów ESET we wcześniejszych wersjach, zastąpiono kluczem licencyjnym oraz identyfikatorem publicznym licencji. Klucz licencyjny to niepowtarzalny ciąg znaków służący do aktywowania produktu firmy ESET oraz do identyfikacji właściciela licencji. Identyfikator publiczny licencji to krótki ciąg znaków używany do identyfikowania licencji na potrzeby strony trzeciej (na przykład administratora zabezpieczeń odpowiedzialnego za dystrybucję jednostek). Administrator zabezpieczeń to osoba, która zarządza licencjami produktów firmy ESET w danej sieci i nie musi być tożsama z rzeczywistym właścicielem licencji. Właściciel licencji może przekazać zarządzanie licencją administratorowi zabezpieczeń (autoryzować go), przy czym administrator zabezpieczeń musi zaakceptować taką autoryzację przed przystąpieniem do zarządzania licencjami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących autoryzacji, kliknij tutaj. Po zaakceptowaniu swojej roli administrator zabezpieczeń może zarządzać licencją (wprowadzać zmiany, powiązywać z nią jednostki itp.), a także może użyć licencji do aktywowania produktów firmy ESET (powiązania jednostek). Licencjami można zarządzać przy użyciu narzędzia ESET License Administrator lub konsoli internetowej ESET Remote Administrator. 5

6 3. Właściciel licencji W sekcji Właściciel licencji widocznej w narzędziu ESET License Administrator w górnej części strony logowania dostępne są następujące elementy: Klucze licencyjne powiązane z danym kontem Okno dialogowe Konwertuj poświadczenia licencji starszej wersji (nazwa użytkownika licencji i hasło) 3.1 Klucz licencyjny Istnieją dwa sposoby na uzyskanie nowego klucza licencyjnego bez konwertowania dotychczasowych poświadczeń. Licencję można zakupić przez Internet lub w punkcie sprzedaży detalicznej. 1. W przypadku zakupienia licencji przez Internet użytkownik powinien otrzymać od firmy ESET dwie wiadomości z danymi dotyczącymi licencji. Pierwsza wiadomość zawiera klucz licencyjny, identyfikator publiczny licencji, nazwę produktu (lub listę produktów) oraz ilość. Druga wiadomość zawiera identyfikator publiczny licencji oraz hasło do narzędzia ESET License Administrator. Aby otworzyć panel kontrolny narzędzia ESET License Administrator, należy wprowadzić klucz licencyjny (kombinację liter/cyfr otrzymaną przy zakupie licencji) w następującym formacie: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, a następnie kliknąć opcję Zarządzanie licencją. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła do narzędzia ESET License Administrator (podano je w drugiej wiadomości z danymi dotyczącymi licencji). Kliknięcie opcji Uwierzytelnij umożliwi zalogowanie do panelu kontrolnego narzędzia ESET License Administrator dla wybranej licencji. Jeśli użytkownik nie zna hasła, powinien kliknąć pozycję Nie pamiętasz hasła?, by hasło zostało wysłane ponownie w wiadomości . 6

7 2. Jeśli licencja została zakupiona w punkcie sprzedaży detalicznej, przed aktywowaniem produktu ESET należy ją zarejestrować. Aby zarejestrować klucz licencyjny (kombinację liter/cyfr), należy wpisać go w następującym formacie: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, a następnie kliknąć opcję Zarządzanie licencją. W panelu kontrolnym narzędzia ESET License Administrator zostanie wyświetlony komunikat Licencja nie jest zarejestrowana. W celu zarejestrowania licencji należy kliknąć opcję Zarejestruj licencję. Można pominąć rejestrację, jednak zalecane jest jak najszybsze zarejestrowanie licencji, ponieważ umożliwia to aktywowanie produktu firmy ESET Zapomniane hasło właściciel licencji Jeśli użytkownik nie pamięta hasła do programu ESET License Administrator, może kliknąć pozycję Nie pamiętasz hasła?, by zostało wysłane do niego ponownie. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie adresu , na który mają być wysyłane powiadomienia z programu ESET License Administrator. Domyślnie jest to adres podany przy zakupie lub rejestracji licencji. Po wprowadzeniu adresu należy kliknąć opcję Prześlij. 7

8 3.2 Konwertowanie poświadczeń starszej wersji Jeśli użytkownik dysponuje zestawem poświadczeń licencyjnych w postaci nazwy użytkownika i hasła, w celu przekonwertowania ich na klucz licencyjny powinien kliknąć opcję Konwertuj. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie poświadczeń. Wygenerowany zostanie nowy klucz licencyjny. Zaznaczenie pola wyboru obok opcji Wyślij ponownie wiadomość z licencją umożliwi wysłanie poświadczeń na adres podany przy zakupie licencji. 8

9 Po kliknięciu opcji Konwertuj wyświetlony zostanie nowo wygenerowany klucz licencyjny. Nowe hasło do narzędzia ESET License Administrator, wymagane do zarządzania licencjami na koncie ESET License Administrator, zostanie wysłane w wiadomości po przekonwertowaniu licencji. Klucz licencyjny można skopiować do schowka (Ctrl + V) i wkleić go na ekranie aktywacji produktu firmy ESET w celu przeprowadzenia aktywacji. Aby powrócić na stronę główną, należy kliknąć opcję Powrót do menu głównego. Klucz licencyjny należy wkleić (lub wprowadzić ręcznie) w polu Klucz licencyjny, a następnie należy kliknąć opcję Zarządzanie licencją w celu zalogowania się do panelu kontrolnego narzędzia ESET License Administrator (opis można znaleźć w sekcji Klucz licencyjny). 9

10 3.3 Licencja W sekcji Licencja można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi licencji. Licencja nie jest zarejestrowana: Dopóki licencja nie zostanie zarejestrowana (powiązana z adresem ) nie będzie można autoryzować zarządzania nią przez administratorów zabezpieczeń. W celu zarejestrowania licencji należy kliknąć opcję Zarejestruj licencję. Należy wprowadzić dane rejestracyjne: 10

11 UWAGA: Należy pamiętać, że wprowadzony tu adres zostanie użyty do uwierzytelnienia licencji. Po kliknięciu opcji Zarejestruj licencję użytkownik uzyska hasło do narzędzia ESET License Administrator, które umożliwi logowanie się w panelu kontrolnym. Licencja jest zarejestrowana: 1. W górnej części ekranu w narzędziu ESET License Administrator można znaleźć pasek języka, łącze do podręcznika użytkownika, informacje dotyczące aktywnej licencji (wprowadzony klucz licencyjny) oraz łącze Wyloguj, umożliwiające wylogowanie się z ekranu zarządzania licencjami i powrót do ekranu startowego. 2. Po lewej stronie znajduje się okienko nawigacyjne podzielone na następujące sekcje: Licencja, Zarządzanie jednostkami oraz Ustawienia. 3. W głównym obszarze sekcji Licencja dostępne są następujące informacje dotyczące aktywnej licencji: Typ produktu wskazanie produktu zabezpieczającego firmy ESET, którego dotyczy licencja. Stan ogólny wskazanie stanu licencji. W przypadku wygaśnięcia lub nadużycia licencji albo ryzyka jej wygaśnięcia lub nadużycia tutaj wyświetlany jest komunikat z ostrzeżeniem. Data aktywacji/wygaśnięcia widoczna jest tu data aktywacji (dzień, w którym aktywowano licencję, niekoniecznie będący dniem zakupu licencji) oraz data wygaśnięcia. Stan wykorzystania wskazanie liczby dostępnych jednostek, które są w użyciu w ramach tej licencji. Informacje o licencji adres użyty przy zakupie licencji, sam klucz licencyjny oraz funkcja eksportu pliku licencji lub pliku starszej wersji. Produkty w pakiecie jeśli produkt jest objęty licencją w ramach pakietu (gdy jedna licencja obejmuje wiele produktów), tutaj można wyświetlić informacje dotyczące pakietu. 4. Administracja tutaj można zapoznać się ze stanem administracyjnym licencji. Możliwe stany to oczekiwanie na potwierdzenie (ze strony administratora zabezpieczeń), autoryzowany lub odrzucony. 5. W celu autoryzowania administratora zabezpieczeń, który ma zarządzać licencją, należy skorzystać z opcji Autoryzuj administrację. UWAGA: Informacje na temat pobierania plików licencji offline lub plików licencji starszych wersji oraz powiązanej z nimi kombinacji nazwy użytkownika i hasła można znaleźć w sekcji Pobieranie licencji offline lub licencji starszych wersji. 11

12 3.3.1 Autoryzowanie administracji Kliknięcie opcji Autoryzuj administrację umożliwia udzielenie administratorowi zabezpieczeń autoryzacji do zarządzania licencjami w imieniu użytkownika. W sekcji Licencja należy kliknąć opcję Autoryzuj administrację. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie adresu w polu Adres administratora zabezpieczeń i potwierdzenie go kliknięciem opcji Autoryzuj administratora (jak przedstawiono poniżej). Spowoduje to wysłanie zaproszenia na podany adres . Administrator zabezpieczeń otrzyma powiadomienie w wiadomości , a także na panelu kontrolnym po zalogowaniu się w sekcji Administrator zabezpieczeń w narzędziu ESET License Administrator. 12

13 Administrator zabezpieczeń otrzyma powiadomienie po zalogowaniu się do swojego konta administratora zabezpieczeń (opcjonalnie pocztą ). Nowy administrator będzie wyświetlany w obszarze Panel kontrolny. Gdy administrator zabezpieczeń zaakceptuje licencję, jej stan zostanie zmieniony i na stan Administracja autoryzowana. Administrator zabezpieczeń będzie mógł wówczas zarządzać licencją. 3.4 Zarządzanie jednostkami W sekcji Zarządzanie jednostkami można wyświetlić wszystkie klienty aktywowane w ramach danej licencji. Ikony stanu to oznaczenie aktualnego stanu poszczególnych jednostek. Kliknięcie dowolnej ikony stanu u góry listy jednostek umożliwia uwzględnienie danej jednostki na wyświetlanej liście lub jej wykluczenie. Poniżej podano znaczenie poszczególnych ikon stanu: Licencja jest ważna i została aktywowana. Licencja jest nieaktywna. Powodem może być wygaśnięcie, brak jednostek w ramach licencji lub konieczność wykonania dodatkowych działań (np. przeprowadzenia aktywacji). Licencja wkrótce wygaśnie lub do dalszego korzystania z niej konieczne jest wykonanie dodatkowego działania. Doszło do nadużycia licencji lub licencja wygasła przy zachowaniu aktywnych jednostek. Tutaj można monitorować stan komputerów klienckich. Jeśli klient nie nawiązywał połączenia przez okres dłuższy niż 14 dni, jego stan będzie oznaczony kolorem pomarańczowym. Jeśli klient nie nawiązywał połączenia przez okres dłuższy niż 30 dni, jego stan będzie oznaczony kolorem czerwonym. W celu posortowania jednostek według określonego atrybutu należy kliknąć odpowiednią kolumnę. Wpis Aktywowano z ERA oznacza, że produkt firmy ESET został aktywowany przy użyciu rozwiązania ESET Remote Administrator. Liczba jednostek podrzędnych odnosi się do produktów serwerowych firmy ESET, czego przykładem może być liczba adresów w programie ESET Mail Security dla oprogramowania Microsoft Exchange Server. Właściciel licencji ma prawo dezaktywować wszystkie jednostki aktywowane w ramach posiadanej licencji. Jeśli na przykład klient jest nieaktywny, można użyć opcji Dezaktywuj, by zdezaktywować jednostkę w celu zwolnienia jednostki w ramach licencji. Aplikacja zostanie zdezaktywowana w trakcie następnego interwału synchronizacji. Synchronizacja jest uruchamiana co 6 godzin. Aby wykonać to działanie, należy zaznaczyć odpowiednie pola wyboru i kliknąć opcję Dezaktywuj. 13

14 3.5 Rejestracja Dane osobowe właściciela licencji są zapisane w sekcji Rejestracja. Jeśli licencja została zakupiona w punkcie sprzedaży detalicznej produktów firmy ESET i nie została jeszcze zarejestrowana, użytkownik zostanie przekierowany do tej sekcji po wprowadzeniu klucza licencyjnego w polu Klucz licencyjny na stronie głównej. Należy wprowadzić w niej swoje dane osobowe i kliknąć opcję Zarejestruj licencję, aby zarejestrować licencję pod swoim nazwiskiem. Jeśli licencja została zakupiona przez Internet, dane rejestracyjne zostały już wprowadzone na podstawie informacji podanych przy dokonywaniu zakupu. Dane rejestracyjne można edytować w dowolnym momencie. Wystarczy wprowadzić w odpowiednich polach nowe informacje i kliknąć opcję Zaktualizuj atrybuty rejestracji. UWAGA: Należy pamiętać, że wprowadzony tutaj adres przypisany do konta właściciela licencji zostanie użyty do uwierzytelnienia licencji po wprowadzeniu klucza licencyjnego na stronie głównej. Jest to również domyślny adres, pod który wysyłane są powiadomienia skonfigurowane w sekcji Ustawienia. 3.6 Ustawienia W okienku Ustawienia można konfigurować różnego rodzaju powiadomienia i określać, które pliki licencji (starszych wersji i offline) będą dostępne do pobrania. Można również podać adres , na który wysyłane będą powiadomienia. Domyślnie jest to adres podany przy zakupie lub rejestracji licencji. Można również zmienić adres powiązany z licencją i używany do wysyłania powiadomień dotyczących konta: Powiadomienia Wysyłaj powiadomienia na ten adres domyślnie jest to adres przypisany do konta administratora zabezpieczeń. Użyj adresu z licencji/konta używany będzie adres domyślny przypisany do konta administratora zabezpieczeń. Wiadomości z powiadomieniami będą wysyłane w następujących przypadkach: Autoryzacja wysyłane będą powiadomienia o nadejściu autoryzacji licencji. Wygaśnięcie wysyłane będą powiadomienia o wygaśnięciu dystrybucji jednostek. Nadużycie wysyłane będą powiadomienia o nadużyciu dystrybucji jednostek. Wkrótce wygaśnie wysyłane będą powiadomienia, gdy zbliżać się będzie termin wygaśnięcia dystrybucji jednostek (gdy pozostanie do niego 14 lub mniej dni). Wkrótce może nastąpić nadużycie wysyłane będą powiadomienia, gdy wykorzystane będą niemal wszystkie dostępne w ramach licencji jednostki. Połączenie z urządzenia działającego w trybie offline w przypadkach, gdy komputer, na którym używana jest licencja offline, połączy się z Internetem (i serwerami licencji), na podany adres będą wysyłane powiadomienia. 14

15 Pliki licencji Pliki licencji starszych wersji jeśli w ramach licencji możliwe jest pobranie pliku licencji (.lic) oraz nazwy użytkownika i hasła, te poświadczenia mogą zostać użyte do aktywowania starszych produktów. Pliki licencji offline jeśli w ramach licencji możliwe jest pobranie pliku licencji offline (.lf ), ten plik może zostać użyty do przeprowadzenia aktywacji w trybie offline. Liczba licencji offline zostanie odjęta od ogólnej liczby dostępnych licencji. Aby potwierdzić wprowadzone zmiany, należy kliknąć opcję Zapisz ustawienia. Nowe ustawienia zostaną zapisane. UWAGA: Powiadomienia dotyczące pozycji Żądanie autoryzacji oraz Połączenie z urządzenia działającego w trybie offline są wysyłane natychmiast, a wszystkie inne powiadomienia są wysyłane raz dziennie. Hasło do konta można zmienić, klikając przycisk Zmień hasło. 15

16 4. Administrator zabezpieczeń Sekcja Administrator zabezpieczeń znajduje się w dolnej części okna w narzędziu ESET License Administrator. Konto administratora zabezpieczeń Jeśli użytkownik ma już utworzone konto administratora zabezpieczeń, może wprowadzić dane w polach Zaloguj i Hasło, a następnie kliknąć opcję Zaloguj się. Po pomyślnym zalogowaniu nastąpi przekierowanie do panelu kontrolnego. W razie zapomnienia hasła należy kliknąć opcję Nie pamiętasz hasła?. Na adres użytkownika zostanie wysłana wiadomość z łączem umożliwiającym zresetowanie hasła. Zarejestruj konto administratora zabezpieczeń Jeśli użytkownik nie ma jeszcze konta administratora zabezpieczeń, może utworzyć je tutaj. To konto jest całkowicie bezpłatne i umożliwia zarządzanie wieloma licencjami oraz odbieranie ważnych powiadomień. W celu utworzenia nowego konta należy wprowadzić wymagane informacje i kliknąć opcję Zarejestruj. 16

17 4.1 Panel kontrolny W panelu kontrolnym widoczne są wszystkie licencje, do zarządzania którymi autoryzację uzyskał administrator zabezpieczeń. 1. W górnej części ekranu w narzędziu ESET License Administrator można znaleźć łącze do niniejszego podręcznika użytkownika, nazwę użytkownika (administratora zabezpieczeń) oraz opcję Wyloguj. Kliknięcie nazwy konta administratora zabezpieczeń umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących tego konta. W tym obszarze można zmienić swoje dane, zmienić hasło, a nawet usunąć konto administratora zabezpieczeń. Można również wybrać język używany w programie ESET License Administrator, dzięki czemu po każdym zalogowaniu portal będzie wyświetlany w wybranym języku. 2. W menu po lewej stronie znajdują się główne sekcje z obszaru administratora zabezpieczeń dostępnego w narzędziu ESET License Administrator, takie jak Dystrybucja jednostek, Zarządzanie jednostkami oraz Ustawienia dotyczące konta administratora zabezpieczeń. 3. Żądania dystrybucji jednostek w tej sekcji widoczne są autoryzacje licencji udzielone przez właścicieli licencji. Można zaakceptować administrację lub odrzucić administrację, klikając opcję Anuluj żądanie dystrybucji jednostek nie będzie już widoczne w przypadku jednostek odrzuconych. 4. Problemy z dystrybucją jednostek tutaj można wyświetlać problemy z dystrybucją jednostek, takie jak wygaśnięcia lub nadużycia licencji, oraz zarządzać nimi. 5. Przegląd dystrybucji jednostek tutaj można wyświetlić szczegółowy przegląd dystrybucji jednostek licencje poszczególnych typów produktów, liczbę jednostek, dostępne/wykorzystane jednostki itd. UWAGA: Komputery, na których używane są produkty w starszych wersjach są uwzględniane tylko wówczas, gdy są zarządzane przez program ESET Remote Administrator. Produkty w starszych wersjach to produkty aktywowane przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. Są uwzględniane w programie ESET License Administrator tylko wówczas, gdy są klientami w narzędziu ESET Remote Administrator. 6. Po kliknięciu opcji Dystrybucje jednostek dostępne są następujące opcje: Dystrybucje jednostek Żądanie dystrybucji jednostek 17

18 Dodawanie licencji według klucza licencyjnego Profil Security Admin Kliknięcie nazwy konta w prawym górnym rogu, obok przycisku Wyloguj, spowoduje przekierowanie do strony Profil Security Admin. Można tam konfigurować ustawienia profilu. W dowolnym momencie można zmienić hasło do konta, przy czym ta zmiana nie będzie mieć wpływu na zarządzane licencje ani na aktywowane produkty. Opcje konfiguracji konta obejmują nazwę użytkownika, język, kraj, strefę czasową, hasło oraz usuwanie konta. Ustawienia te są również zapisywane na potrzeby kolejnych sesji. W przypadku usunięcia konta wszystkie autoryzacje oraz żądania zostaną odwołane, jednak nie będzie to mieć wpływu na aktywowane produkty. Aby zmiany zostały wprowadzone, należy kliknąć opcję Zapisz ustawienia Akceptowanie administracji Właściciel licencji może autoryzować administratora zabezpieczeń, aby umożliwić mu zarządzanie licencją, a następnie wykorzystanie tej licencji do aktywowania jednostek (klientów) i monitorowanie jej. Ze względów bezpieczeństwa administrator zabezpieczeń nie widzi całej licencji, a jedynie identyfikator publiczny licencji krótki ciąg (XXX-XXX-XXX) umożliwiający identyfikację licencji. Po nadejściu autoryzacji 1. Powiadomienie o autoryzacji zostanie wyświetlone na Panelu kontrolnym. 2. W sekcji Czynności po prawej stronie należy wybrać opcję Akceptuj, a następnie potwierdzić to działanie po wyświetleniu monitu. 3. Teraz możliwe jest zarządzanie licencją oraz zarządzanie jednostkami. 18

19 4.1.3 Żądanie dystrybucji jednostek Przy użyciu żądania dystrybucji jednostek można przesłać do właściciela licencji żądanie dystrybucji. 1. Kliknij kolejno pozycje Dystrybucje jednostek > Żądanie dystrybucji jednostek u dołu strony Panel kontrolny. Wprowadź klucz publiczny danej licencji i kliknij opcję Wyślij żądanie. 2. Żądanie oczekujące na potwierdzenie ze strony właściciela licencji można zobaczyć w sekcji Żądania dystrybucji jednostek (oznaczone na czerwono). 3. Gdy żądanie zostanie potwierdzone przez właściciela licencji, licencja zostanie dodana do listy zarządzanych licencji Dodawanie licencji według klucza licencyjnego W celu dodania licencji do używanego konta administratora zabezpieczeń należy wprowadzić w narzędziu ESET License Administrator klucz licencyjny i hasło powiązane z daną licencją. Po kliknięciu opcji Dodaj licencję licencja zostanie wyświetlona na panelu kontrolnym i będzie nią można zarządzać. 19

20 4.2 Dystrybucje jednostek W sekcji Dystrybucje jednostek można sprawdzić, które jednostki aktywowano przy użyciu jakich licencji. Można sprawdzić sposób dystrybuowania licencji oraz stan licencji. Można korzystać z widoku wszystkich licencji lub wyświetlić tylko licencje z problemami przy użyciu ikony przełącznika na ekranie konta administratora zabezpieczeń., widocznej pod opcją Wyloguj Do identyfikacji poszczególnych licencji służy identyfikator publiczny licencji. Przy każdej licencji wyświetlany jest produkt zabezpieczający, którego dotyczy licencja, właściciel licencji, ogólny stan licencji, liczba jednostek, które można aktywować w ramach tej licencji, liczba jednostek podrzędnych (w przypadku produktów serwerowych są to urządzenia klienckie), możliwość wygenerowania pliku licencji offline (w przypadku aktywacji w trybie offline) lub licencji starszej wersji (nazwy użytkownika i hasła oraz pliku licencji) oraz data wygaśnięcia. UWAGA: Opcje dotyczące trybu offline i starszych wersji należy włączyć w sekcji Ustawienia. 20

21 4.2.1 Pobieranie licencji offline lub licencji starszych wersji W celu pobrania licencji offline lub licencji starszych wersji służących do aktywowania w trybie offline produktów, w których używane są nazwa użytkownika i hasło, należy wykonać poniższe działania: 1. Pobieranie licencji offline 2. Pobieranie licencji starszych wersji Pobieranie licencji offline 1. Przejdź do licencji, dla której zamierzasz pobrać plik licencji offline. Pamiętaj, że licencje dotyczą określonych platform i w celu aktywowania określonego produktu należy pobrać licencję odpowiedniego typu. Kliknij symbol dokumentu w obszarze Offline. UWAGA: Jeśli licencja została już użyta do utworzenia plików licencji offline, symbol dokumentu zostanie zastąpiony liczbą. W takim przypadku kliknij liczbę. 2. Sprawdź informacje dotyczące licencji, a następnie kliknij pozycję Dodaj plik licencji. 21

22 3. Wybierz produkt spośród pozycji dostępnych na liście Produkt, w polu Ilość podaj liczbę jednostek, które chcesz aktywować w trybie offline, a następnie kliknij opcję Wygeneruj. 4. Wygenerowane zostaną nowe pliki licencji offline. Widoczne będzie zmniejszenie liczby dostępnych jednostek ze względu na odjęcie licencji offline od ogólnej liczby jednostek. Kliknij symbol dokumentu w celu wysłania pliku.lic do komputerów klienckich. Jeśli chcesz utworzyć kolejny plik licencji offline, kliknij pozycję Dodaj plik licencji. Pobieranie licencji starszych wersji 1. Przejdź do licencji, dla której zamierzasz pobrać plik licencji starszej wersji. Pamiętaj, że licencje dotyczą określonych platform i w celu aktywowania określonego produktu należy pobrać licencję odpowiedniego typu. Kliknij symbol dokumentu w obszarze Starsza wersja. 22

23 2. W celu pobrania pliku kliknij opcję Pobierz obok pozycji Plik licencji. Jeśli potrzebne są nazwa użytkownika i hasło, zostaną one tutaj wyświetlone. 3. Kliknij opcję Pobierz, by rozpocząć pobieranie pliku na swój komputer. Plik ten może posłużyć do aktywowania produktów w starszych wersjach. 4.3 Zarządzanie jednostkami W sekcji Zarządzanie jednostkami widoczne są wszystkie zarządzane licencje, jednostki aktywowane przy użyciu tych licencji oraz ich stan. Ikony stanu to oznaczenie aktualnego stanu poszczególnych jednostek. Kliknięcie dowolnej ikony stanu u góry listy jednostek umożliwia uwzględnienie danej jednostki na wyświetlanej liście lub jej wykluczenie. Poniżej podano znaczenie poszczególnych ikon stanu: Licencja jest ważna i została aktywowana. Licencja jest nieaktywna. Powodem może być wygaśnięcie, brak jednostek w ramach licencji lub konieczność wykonania dodatkowych działań (np. przeprowadzenia aktywacji). Licencja wkrótce wygaśnie lub do dalszego korzystania z niej konieczne jest wykonanie dodatkowego działania. Doszło do nadużycia licencji lub licencja wygasła przy zachowaniu aktywnych jednostek. 23

24 Do identyfikacji poszczególnych licencji służy Identyfikator publiczny licencji widoczny w kolumnie Dystrybucje. Aby zobaczyć więcej informacji na temat licencji, należy kliknąć strzałkę skierowaną w dół w kolumnie Dystrybucje i wybrać atrybut do wyświetlenia. Tutaj można monitorować stan komputerów klienckich. Jeśli klient nie nawiązywał połączenia przez okres dłuższy niż 14 dni, jego stan będzie oznaczony kolorem pomarańczowym. Jeśli klient nie nawiązywał połączenia przez okres dłuższy niż 30 dni, jego stan będzie oznaczony kolorem czerwonym. W celu posortowania jednostek według określonego atrybutu należy kliknąć odpowiednią kolumnę. Wpis Aktywowano z ERA oznacza, że produkt firmy ESET został aktywowany przy użyciu rozwiązania ESET Remote Administrator. Liczba jednostek podrzędnych odnosi się do produktów serwerowych firmy ESET, czego przykładem może być liczba adresów w programie ESET Mail Security dla oprogramowania Microsoft Exchange Server. Właściciel licencji ma prawo dezaktywować wszystkie jednostki aktywowane w ramach posiadanej licencji. Jeśli na przykład klient jest nieaktywny, można użyć opcji Dezaktywuj, by zdezaktywować jednostkę w celu zwolnienia jednostki w ramach licencji. Aplikacja zostanie zdezaktywowana w trakcie następnego interwału synchronizacji. Synchronizacja jest uruchamiana co 6 godzin. Aby wykonać to działanie, należy zaznaczyć odpowiednie pola wyboru i kliknąć opcję Dezaktywuj. 24

25 4.4 Ustawienia W okienku Ustawienia można konfigurować różnego rodzaju powiadomienia i określać, które pliki licencji (starszych wersji i offline) będą dostępne do pobrania. Można również podać adres , na który wysyłane będą powiadomienia. Domyślnie jest to adres przypisany do konta administratora zabezpieczeń. Wiadomości z powiadomieniami będą wysyłane w następujących przypadkach: Autoryzacja wysyłane będą powiadomienia o nadejściu autoryzacji licencji. Wygaśnięcie wysyłane będą powiadomienia o wygaśnięciu dystrybucji jednostek. Nadużycie wysyłane będą powiadomienia o nadużyciu dystrybucji jednostek. Wkrótce wygaśnie wysyłane będą powiadomienia, gdy zbliżać się będzie termin wygaśnięcia dystrybucji jednostek (gdy pozostanie do niego 14 lub mniej dni). Wkrótce może nastąpić nadużycie wysyłane będą powiadomienia, gdy wykorzystane będą niemal wszystkie dostępne w ramach licencji jednostki. Połączenie z urządzenia działającego w trybie offline w przypadkach, gdy komputer, na którym używana jest licencja offline, połączy się z Internetem (i serwerami licencji), na podany adres będą wysyłane powiadomienia. Pliki licencji Pliki licencji starszych wersji jeśli w ramach licencji możliwe jest pobranie pliku licencji (.lic) oraz nazwy użytkownika i hasła, te poświadczenia mogą zostać użyte do aktywowania starszych produktów. Pliki licencji offline jeśli w ramach licencji możliwe jest pobranie pliku licencji offline (.lf ), ten plik może zostać użyty do przeprowadzenia aktywacji w trybie offline. Liczba licencji offline zostanie odjęta od ogólnej liczby dostępnych licencji. Aby potwierdzić wprowadzone zmiany, należy kliknąć opcję Zapisz ustawienia. Nowe ustawienia zostaną zapisane. UWAGA: Powiadomienia dotyczące pozycji Żądanie autoryzacji oraz Połączenie z urządzenia działającego w trybie offline są wysyłane natychmiast, a wszystkie inne powiadomienia są wysyłane raz dziennie. Kliknięcie nazwy konta w prawym górnym rogu, obok przycisku Wyloguj, spowoduje przekierowanie do strony Profil Security Admin. Opcje konfiguracji konta obejmują nazwę użytkownika, język, kraj, strefę czasową, hasło oraz usuwanie konta. Ustawienia te są również zapisywane na potrzeby kolejnych sesji. 4.5 Zapomniane hasło administrator zabezpieczeń Jeśli użytkownik nie pamięta hasła do programu ESET License Administrator, może zresetować hasło, klikając pozycję Nie pamiętasz hasła?. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie adresu powiązanego z kontem administratora zabezpieczeń. Należy wprowadzić adres podany podczas rejestracji konta administratora zabezpieczeń i kliknąć opcję 25

26 Prześlij: Na adres użytkownika zostanie wysłana wiadomość z łączem umożliwiającym zresetowanie hasła administratora zabezpieczeń. 26

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu DLA KOMPUTERÓW MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Cyber Security zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystując aparat

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Konsola administracyjna programu VIP Podręcznik użytkownika dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 2.5 listopad 19, 2013 Spis treści Co to jest konsola

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl Korzystanie z usługi elisty.pl jest bardzo proste musisz tylko: - zarejestrować się utwórz i aktywuj konto użytkownika w serwisie elisty.pl - pobrać i zainstalować

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy?

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Problemy techniczne Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Jeśli nastąpi zmiana nazwy lub adresu placówki, która posiada licencję na programy Optivum, to należy o tych zmianach poinformować firmę VULCAN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika

Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika Wersja 2.6 Wrzesień 2011 r. Spis treści 1 Dostęp do Shell Card Online usługi fakturowania elektronicznego... 3 1.1 Bezpośredni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7 Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express v.7 1 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników... 3 3. Dodawanie i usuwanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ustawienia autorespondera (odpowiedzi automatycznych) dla pracowników posiadających konto pocztowe Microsoft Outlook Exchange

Instrukcja ustawienia autorespondera (odpowiedzi automatycznych) dla pracowników posiadających konto pocztowe Microsoft Outlook Exchange Instrukcja ustawienia autorespondera (odpowiedzi automatycznych) dla pracowników posiadających konto pocztowe Microsoft Outlook Exchange UWAGA! Osoby nie posiadające konta pocztowego Microsoft Outlook

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Podręcznik użytkownika konsoli sprzedawcy programu VIP dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 3.5 listopad 21, 2013 Obowiązuje od 1 listopada 2013 Strona

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery...

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery... Spis treści 1. Klienci... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Wyniki testów... 12 5. Moje CV... 13 6. Kapitał Kariery... 15 6.1. Moje kwalifikacje i doświadczenie... 16 6.2. Moje kompetencje

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane

Bardziej szczegółowo

Aktywacja konta. Weryfikacja konta. Konfiguracja dostępu

Aktywacja konta. Weryfikacja konta. Konfiguracja dostępu Przewodnik po integracji systemu PayPal dla klientów firmy ecard Wystarczą 4 proste kroki! 1 2 3 4 Założenie konta Aktywacja konta Weryfikacja konta Konfiguracja dostępu www.paypal.pl 0 800 675 030 (połączenie

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Smart Security

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus 4 stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed szkodliwym kodem. Oparty

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Cyber Security Pro zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystuj ąc aparat

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD 2016 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD MATEUSZ STYRCZULA Spis treści 1. Opis biznesowy... 2 2. Zawartość raportu... 3 3. Instalacja... 4 4. Jak korzystać?... 5 4.1 Akceptacja licencji... 5 4.2

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET Smart

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum?

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Problemy techniczne Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Pliki instalacyjne programów Optivum, na które została zakupiona licencja, pobiera się poprzez Internet, z serwisu firmy VULCAN, po

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Spis treści Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2 Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Wczytywanie cenników z poziomu serwisu internetowego www.intercenbud.pl do

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów Korporacyjnych Szybko Pole Wygodnie do Online edycji Podręcznik Pomoc użytkownika techniczna Przeglądarka internetowa Sprawdź czy korzystasz z jednej

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników Płace Optivum Jak drogą elektroniczną wysyłać pracownikom paski z list płac? Program Płace Optivum wyposażany jest w mechanizm umożliwiający wysyłanie pasków z zatwierdzonych list płac za pomocą poczty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0 Exchange 2013 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU (NA PRZYKŁADZIE CERTYFIKATU TYPU WILDCARD I DOMENY

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9 1. Instalacja certyfkatu na OS X 10.9 2. Konfguracja Maila na OS X 10.9 3. Podpisywanie na OS X 10.9 4. Instalacja certyfkatu na IOS 7 5. Konfguracja Maila na IOS 7 6. Podpisywanie na IOS7 7. Konfguracja

Bardziej szczegółowo

AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE ibok

AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE ibok AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE ibok Aby rozpocząć korzystanie z Internetowego Biura Obsługi Klienta (ibok), należy wpisać w oknie przeglądarki adres, pod którym jest ono dostępne. Po załadowaniu strony

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo