Zarządzaj zmianą Program outplacementowy dla firm

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzaj zmianą Program outplacementowy dla firm"

Transkrypt

1 Zarządzaj zmianą Program outplacementowy dla firm Oferta AG TEST HR i PM Doradztwo Gospodarcze Projekt dofinansowany ze Środków Funduszu Europejskiego

2 Outplacement, czyli odpowiedzialna restrukturyzacja Termin outplacement powstał ponad 30 lat temu w Chicago w firmie działającej w obszarze doradztwa zawodowego. W obliczu dużych zwolnień firmy odczuwały potrzebę wsparcia swoich odchodzących pracowników, jak i tych którzy pozostają. Wsparcie tą metodą ma swoje korzenie pod koniec II wojny światowej, kiedy została udzielona pomoc powracającym amerykańskim żołnierzom. Później narzędzia te znalazły zastosowanie w coraz większej ilości korporacji. W Stanach Zjednoczonych są już stosowane w zasadzie od lat 60-tych. W Polsce outplacement pojawił się w latach 90-tych wraz z prywatyzacją i restrukturyzacją przedsiębiorstw. Minimalizacja skutków ubocznych zmiany Decyzja o zwolenieniu jest na ósmym miejscu najbardziej stresujących sytuacji życiowych. Nie dziwi zatem, że nawet jeżeli racjonalnie i ekonomicznie uzasadniona, powoduje brak zrozumienia, niepokój i frustrację wśród całego zespołu. Istnieje silna korelacja pomiędzy wynikami i motywacą pracowników, którzy zostają w organizacji, a tym jakie wsparcie ostrzymają osoby zwalniane. Tu naprzeciw wychodzi odpowiednio skonsutruowany program outplacement, który pomagają przygotować profesjonalne firmy doradcze. Podczas udziału w outplacemencie zwalniani pracownicy otrzymują pełne przygotowanie do tego aby pewnie wkroczyć na rynek pracy, zyskując udzielane im przez doradców wiedzę i poczucie bezpieczeństwa w tej niełatwej sytuacji. Proponowany przez nas program to nie tylko wsparcie dla pracowników, ale również dla kadry zarządzającej i HR Firmy, która przechodzi restrukturyzację. Jeżeli szukają Państwo nowoczesnych rozwiązań HR, które zminimalizują ryzyko społeczne jak i finansowe związane ze zwolnieniami grupowymi zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją. 2

3 Oferowane usługi Firma zakwalifikowana do projektu, będąca w procesie zwolnień grupowych, może otrzymać: Doradztwo outplacementowe Indywidualne konsultacje Szkolenie dla kadry zarządzającej i HR A ponadto dla pracowników: Outplacement Przekwalifikowanie w celu zmiany stanowiska pracy Doradcy firmy AG TEST HR w ramach projektu wspólnie z kadrą zarządzającą opracowują program outplacement. Doradztwo outplacementowe dla Firmy CEL: Diagnoza potrzeb oraz sytuacji przedsiębiorstwa zakończona podpisaniem porozumienia. Etap I Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa Na tym etapie ustalane są indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa. Omawiane są potrzeby i specyfika zwalnianej grupy oraz możliwości uzyskania dla nich wsparcia od przedsiębiorstwa. Na tej podstawie dostosowujemy zakres szkoleń, konsultacji i działań w ramach Centrum Ofert Pracy oraz kwestii organizacyjnych przebiegu outplacementu. Metody pracy: wywiady z decydentami (Zarządami, Dyrekcją) osobami kierującymi działem personalnym, pracownikami działu personalnego oraz kluczowymi menadżerami firm zwalniających pracowników. Analiza dokumentów, dostarczonych przez firmę. Etap II - Program outplacement porozumienie Na podstawie diagnozy potrzeb przygotowywany jest projekt outplacement. Dokument opisuje Indywidualny Program Outplacement dla Przedsiębiorstwa, który stanowi uzupełnienie Umowy z Firmą biorącą udział w projekcie. Istotnym elementem procesu ustalania programu jest jego akceptacja przez przedstawicieli Firmy oraz przedstawicieli pracowników / związków zawodowych (wymagany podpis). 3

4 Indywidualne konsultacje dla firm CEL: Wsparcie we wdrażaniu programu outplacement. W konsultacjach wezmą udział menadżerowie, kierownicy dokonujący zwolnień oraz pracownicy działów personalnych. Koncentrujemy się na dwóch obszarach (ustalane w zależności od potrzeb): Przygotowanie do procesu zwolnień: wybór i zastosowanie kryteriów redukcji; wsparcie w rozmowach ze związkami zawodowymi, radami pracowniczymi i innymi formami reprezentacji pracowników; ustalenie strategii komunikacji decyzji o zwolnieniach całej załodze; ustalenie procedury wręczania wypowiedzeń; etc. Przygotowanie do reagowania na sytuacje kryzysowe i zarządzanie zmianą: przeprowadzenie rozmów mających na celu zwolnienie pracownika; reagowanie w sytuacjach trudnych; radzenie sobie z własnymi emocjami i stresem; ustalanie zakresu pracy w okresie wypowiedzenia; zarządzanie zespołem w okresie przejściowym w okresie trwania wypowiedzeń; motywowanie zespołu po zwolnieniach. Formy pracy Każda firma ma do wykorzystania 10 godzin indywidualnych konsultacji. Forma dopasowywana jest w toku przygotowywania indywidualnego programu outplacement. W zależności od ustaleń mogą przybrać nastąpującą formę: Konsultacje Konsultacje dla menadżerów mogą dotyczyć zarówno obszaru przygotowania procesu zwolnień, jak i wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe i zarządzania zmianą. Konsultacje mogą być indywidualne lub świadczone dla grup, np. zespołu powołanego do zorganizowania i przeprowadzenia procesu redukcji personelu. Coaching indywidualny Coaching to wsparcie ukierunkowane na indywidualne potrzeby menadżera, pracownika działu personalnego. Coaching ukierunkowany jest na wsparcie głównie w zakresie obszaru reagowania na sytuacje kryzysowe i zarządzania zmianą. Podczas coachingu wykorzystywane są metody szkoleniowe dostosowane do pracy indywidualnej - mini-wykład, prezentacja, pokaz, dyskusja, odgrywanie ról z omówieniem, analiza indywidualnego stylu działania w sytuacji zmiany, planowanie i przygotowywanie indywidualnych strategii działania w procesie zwalniania etc. 4

5 Warsztaty Konsultacje grupowe to wsparcie doradcze przeznaczone dla grupy menadżerów, kierowników, pracowników personalnych. Konsultacje grupowe koncentrują się na obszarze reagowania na sytuacje kryzysowe i zarządzania zmianą, w kontekście wypracowania standardów, wszystkich osób, biorących udział we wdrażaniu zmian. Szkolenia w zakresie zarządzania zmianą Przygotowaliśmy program szkoleniowy, który ma na celu zaznajomienie kadry kierowniczej i/lub HR z dostępnymi narzędziami menedżerskimi w procesie zarządzania zmianą. Szkolenia są otwarte dla firm biorących udział w projekcie i będą organizowane w kilku terminach. W jednym szkoleniu biorą udział przedstawiciele różnych firm, znajdujących się w podobdnej sytuacji co dodatkowo pozwala na wymianę doświadczeń i nawiązanie cennych znajomości. Cel: przygotowanie uczestników do procesu wdrażania zmiany, podniesienie wiedzy na temat specyfiki samego procesu zmiany, wzmocnienie umiejętności użytecznych w sytuacjach kryzysowych, zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami wykorzystywanymi w procesie zmiany. Metody pracy: Szkolenia realizujemy poprzez aktywne ćwiczenia indywidualne i w grupach, gry oraz symulacje. Każde ćwiczenie podlega analizie i omówieniu przez trenera i grupę. Uczestnicy otrzymują w ten sposób praktyczne umiejętności, które od razu mogą wprowadzić w życie. Wszystkie sesje szkoleniowe są prowadzone zgodnie z metodyką uczenia się ludzi dorosłych w oparciu o Cykl Kolba. Rezultat pracy: Wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania zmianą, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych 5

6 Outplacement dla pracowników Nasi doradcy mają za zadanie przeprowadzić zwalniane osoby przez swoisty proces. Nauczyć odmiennego sposobu patrzenia na sytuację, oswoić lęk, uświadomić już posiadany potencjał oraz dostrzegać stojące przed nimi możliwości. W oparciu o kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie uczestnika doradcy określają obszary zawodowe oraz budują profile kompetencji w kontekście konkretnych stanowisk. Następnie wspólnie z uczestnikami szukamy możliwości szkoleniowych i co najważniejsze ofert pracy, które będą najbardziej zbieżne z ich wiedzą i umiejejętnościami. Państwa pracownikom proponujemy dwie ścieżki zmiany kwalifikacji. OUTPLACEMENT Pierwsza z nich dotyczy pracowników, którzy podlegają grupowym zwoleniniom. Dedykowana jest ona szczególnie pracownikom będącym w najtrudniejszej sytuacji socjalnej i ekonomicznej. Uczestnicy przechodzą przez innowacyjny, kompleksowy program doradczo-szkoleniowy, ułożony w taki sposób, aby maksymalnie skrócić czas od momentu zwolnienia do znalezienia nowego zatrudnienia. Program obejmuje: Indywidualny Plan Działania Poradnictwo psychologiczne praca nad motywacją, obniżeniem niepokoju i zniechęcenia Poradnictwo zawodowe: omówienie IPD, ustalenie dalszej ścieżki rozwoju, rynek pracy i techniki aktywnego poszukiwania pracy Szkolenia zawodowe (zmiana kwalifikacji) Centrum ofert pracy minimum 3 propozycje ZMIANA KOMPETENCJI I STANOWISKA PRACY Druga ścieżka to możliwość przekwalifikowania pracownika i zmiany stanowiska wewnątrz obecnej firmy. Uczestnicy przechodzą przez program doradczo szkoleniowy, dzięki któremu uczestnik utrzymuje zatrudnienie, a firma bezkosztowo zyskuje przeszkolonego pracownika tam gdzie tego najbardziej potrzebuje. Program obejmuje: Indywidualny Plan Działania Poradnictwo zawodowe Szkolenia zawodowe przekwalifikowujące 6

7 Korzyści Dodatkowe wsparcie dla firmy w procesie restrukturyzacji Oszczędność finansowa szkolenia i doradztwo są dofinansowane. Nowoczesne i skuteczne narzędzia dla kadry zarządzającej. Profesjonalne wsparcie doradcze dwóch firm, które trzeci raz wspólnie realizują projekt outplacementowy. 5 kroków do odpowiedzialnej zmiany Aby bezpłatnie skorzystać z doradztwa, szkoleń i konsultacji: 1. Wejdź na stronę doradztwo dla firm - outplacement i ściągnij formularz zgłoszeniowy 2. Wypełniony formularz odeślij już teraz ale najpóźniej do 30 czerwca 2014 roku. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia nasz doradca skontaktuje się z Twoją firmą by przeprowadzić wstępną analizę potrzeb 4. Na podstawie dokumentacji i analizy wstępnej nastąpi kwalifikacja firmy do projektu 5. Po zakwalifikowaniu się zostanie zaplanowany proces ścieżki outplacement dla Twojej firmy 7

8 Adisory Group TEST HR To konsultanci HR partnerzy międzynarodowych korporacji w Polsce i czołowych, polskich przedsiębiorstw. Firma działa na rynku od 1991 roku, od tego czasu zrealizowała ponad 10 tysięcy projektów z obszaru HR, co uczyniło ją, jedną z najbardziej doświadczonych firm w branży. TEST w liczbach i faktach: Ponad 20 lat doświadczenia w HRM 1600 zrealizowanych skutecznie projektów executive search zatrudnionych pracowników 6000 ocenionych managerów i specjalistów w programach audytu managerskiego i AC (pełna nazwa) Systemy ocen, wynagrodzeń, badania satysfakcji, szkolenia oraz programy outplacement 150 kompleksowych, branżowych i regionalnych Raportów Płacowych, z których skorzystało ponad 650 firm Pierwszy w Polsce profesjonalny serwis internetowy o płacach oparty wyłącznie o zweryfikowane dane z firm Wybrani klienci outplacement Arcelor Mittal Deutsche Bank Haxel Roca Vesuvius Cooper Standard Astor Lafarge 8

9 PM Doradztwo Gospodarcze Pomagamy naszym klientom rozwiązywać zaistniałe problemy i wspieramy ich w osiąganiu wyznaczonych celów biznesowych. Czasem nawet podnosimy poprzeczkę. Realizujemy to poprzez usługi doradcze, treningi i szkolenia, pozyskiwanie dla naszych klientów środków z Funduszy Europejskich, technologie informacyjne. Specjalizujemy się w usługach doradczych w zakresie: Budowy strategii rozwoju firmy Wdrożenia strategii z wykorzystaniem Zrównoważonej Karty Wyników (BSC) Budowy strategii marketingowej i sprzedażowej Doradztwie sukcesyjnym w firmach rodzinnych Podnoszeniu efektywności procesów biznesowych Optymalizacji struktur organizacyjnych Rachunkowości zarządczej i kontrolingu Dzięki pracy przy projektach dla przedsiębiorstw o zróżnicowanej działalności: informatycznej, budowlanej, produkcyjnej, handlowej oraz turystycznej poznaliśmy specyfikę działania wielu branż. Nasza wiedza i umiejętności przyczyniły się do wielu sukcesów zarówno naszych, jak i naszych partnerów. Nasze atuty Staramy się zasłużyć na miano siły sprawczej sukcesu naszych klientów, dlatego: Nasi konsultanci i trenerzy kładą nacisk na elementy wdrożenia, umiejętnie i z korzyścią dla naszych klientów wskazując sposoby na praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy, Stawiamy na długoterminową współpracę, opartą na zaufaniu i wymiernych korzyściach Jesteśmy elastyczni - potrafimy sprawnie i skutecznie dopasować się do specyficznych potrzeb naszych klientów.

10 Kontakt Justyna Słowik Specjalista ds. rekrutacji tel.: Justyna Jarosz Menedżer ds. usług rozwojowych tel.: kom.: PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A Kraków NIP: KRS:

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH Wywiad z Michael B. Junge, Irvine Technology Corporation JAK WYGLĄDA EFEKTYWNA REKRUTACJA W CZASACH KRYZYSU? Monika Konopka, TATA Global Beverages TRENDY W

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

HR MANAGEMENT SERIES

HR MANAGEMENT SERIES HR MANAGEMENT SERIES Zdobądź międzynarodowy certyfikat potwierdzający kwalifikacje Profesjonalnego Managera HR INFORMACJE HR MANAGEMENT SERIES to seria programów rozwojowych opartych o standardy American

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu 2014 Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Usługi agencji zatrudnienia Agencje zatrudnienia są to niepubliczne instytucje rynku pracy świadczące usługi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu

III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu Ogólnopolskie Badanie Rynku 2013 Outsourcingu III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu Payroll consulting Administracja wynagrodzeniami Zarzàdzanie dokumentacjà personalnà

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER

PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER ZARZĄDZANIE LUDŹMI W CZASACH KRYZYSU PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY W PROCESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM HUMAN

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo