WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1048 Nr XIII/89/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Suchodolinie 1049 Nr XIII/90/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 1050 Nr XIII/93/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 r Nr XVIII/103/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z O. O. w Grajewie 1052 Nr XVIII/104/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony na osiedlu Centrum w Grajewie 1053 Nr XVIII/105/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Grajewo 1054 Nr XVIII/106/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, ustalenia jego numeru i granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 1055 Nr XIII/97/04 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 1056 Nr XIII/98/04 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród 1057 Nr XV/78/04 Rady Miasta w Brańsku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały określającej stawki podatku od środków transportowych na 2004 r Nr XV/79/04 Rady Miasta w Brańsku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2004 r Nr XVII/161/04 Rady Miasta Augustów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 r

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr XVII/163/04 Rady Miasta Augustów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej 1061 Nr XVII/164/04 Rady Miasta Augustów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy promenadzie spacerowej 1062 Nr XVI/88/04 Rady Miasta Sejny z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia w wyborach do Parlamentu Europejskiego obwodu głosowania w Powiatowym Szpitalu w Sejnach 1063 Nr XVI/91/04 Rady Miasta Sejny z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Sejny 1064 Nr 78/XXIV/04 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Stawiski w latach Nr 79/XXIV/04 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r Nr XIV/81/04 Rady Gminy Białowieża z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 1067 Nr XVII/91/04 Rady Gminy Czyżew Osada z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czyżew Osada podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań 1068 Nr XVII/92/04 Rady Gminy Czyżew Osada z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych 1069 Nr XVII/93/04 Rady Gminy Czyżew Osada z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1070 Nr XVII/94/04 Rady Gminy Czyżew Osada z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżewie Osadzie 1071 Nr XXI/83/04 Rady Gminy Giby z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2004 r Nr X/68/04 Rady Gminy Filipów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie 1073 Nr X/69/04 Rady Gminy Filipów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1074 Nr X/70/04 Rady Gminy Filipów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów 1075 Nr X/71/04 Rady Gminy Filipów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r Nr XVI/92/04 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr XVI/96/04 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo 1078 Nr XIII/120/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy Juchnowiec Kościelny 1079 Nr XIII/124/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zadań 1080 Nr XIII/125/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 1081 Nr XIII/128/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu w Gminie Juchnowiec Kościelny 1082 Nr XVII/87/04 Rady Gminy Krasnopol z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy Krasnopol na 2004 r Nr XVI/94/04 Rady Gminy Krypno z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie uchwały Nr XVIII/98/2000 Rady Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krypnie 1084 Nr XVI/78/04 Rady Gminy Łomża z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 1085 Nr XV/61/04 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/45/03 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 12 grudnia 203 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 1086 Nr XV/66/04 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r Nr IX/110/04 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1088 Nr XI/74/04 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1089 Nr XI/88/04 Rady Gminy Sidra z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r Nr XI/93/04 Rady Gminy Sidra z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/92/04 Rady Gminy Szumowo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r Nr XVIII/93/04 Rady Gminy Szumowo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szumowo

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr XVIII/94/04 Rady Gminy Szumowo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym przedszkolom i szkołom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne 1094 Nr VII/19/04 Zgromadzenia Związku Gmin Czyste Środowisko z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Gmin na rok ZARZĄDZENIA 1095 Nr 44/04 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 r Nr 71/04 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasnopol za 2003 r SPRAWOZDANIE 1097 Starosty Wysokomazowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2003 r UCHWAŁA NR XIII/89/04 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Suchodolinie. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Z dniem 31 sierpnia 2004 roku likwiduje się publiczną Szkołę Podstawową w Suchodolinie. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Ryszard Boszko

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz i UCHWAŁA NR XIII/90/04 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) w związku z art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802; z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188; z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Rada Miejska uchwala, co następuje: Tworzy się obwód głosowania Nr. 10 dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku w Szpitalu w Dąbrowie Białostockiej ul. Skłodowskiej Siedzibą obwodowej komisji wyborczej ustala się instytucję o której mowa w ust Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej. Przewodniczący Rady Ryszard Boszko UCHWAŁA NR XIII/93/04 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się rozpisania wydatków w dz. 801 rozdz na poszczególne szkoły podstawowe: 1. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej zł. 2. Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim zł.

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz i Szkoła Podstawowa w Różanymstoku zł. 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów ogółem: zł; 2) plan wydatków ogółem: zł. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie zł stanowi: - pożyczka z NFOŚ i GW zł 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Ryszard Boszko Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/93/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok 1) dokonano rozpisania wydatków w dziale Oświata i Wychowanie w 4270 na poszczególne Szkoły Podstawowe w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z 1% rezerwy subwencji oświatowej UCHWAŁA NR XVIII/103/04 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Grajewie. Na podstawie art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070; z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 65, poz. 594), po zapoznaniu się z propozycją wysokości czynszu i kalkulacją przedstawioną przez TBS Sp. z o.o. w Grajewie, uchwala się, co następuje:

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz i Ustala się dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Grajewie stawkę czynszu regulowanego w wysokości 5,10 zł za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w stosunku miesięcznym. 2. Traci moc uchwała Nr 198/XXXIV/2001 Rady Miasta Grajewo z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Grajewie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Grzegorz Curyło UCHWAŁA NR XVIII/104/04 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony na osiedlu Centrum w Grajewie Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1 i 3, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) w zwiazku z art. 85, ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) na wniosek Burmistrza, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący teren położony na osiedlu Centrum w Grajewie, zwany dalej planem. ROZDZIAŁ I USTALENIA OGÓLNE 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni 1,72 ha, położony przy ulicy Dwornej, na osiedlu mieszkaniowym Centrum. 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest: 1) przeznaczenie terenu pod usługi komercyjne i zieleń urządzoną; 2) określenie zasad kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego; 3) określenie zasad w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz uzbrojenia technicznego. 3. Przedmiotem ustaleń planu są: 1) teren usług komercyjnych, oznaczony na rysunku planu symbolem UC;

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZP; 3) teren komunikacji, oznaczony na rysunku planu symbolem KD; 4) teren produkcyjno-usługowy, oznaczony symbolem PU. 4. Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1: stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, na którym następujące oznaczenia graficzne są ustaleniami obowiązującymi: 1) granice opracowania oraz funkcje terenów; 2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach; 3) linie podziału wewnętrznego na strefy funkcjonalne, określone orientacyjnie do uściślenia w projekcie zagospodarowania terenu; 4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 5) zasady obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia technicznego. 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o : 1) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie stanowiący załącznik do uchwały; 2) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; 3) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe, uzupełniające je i wzbogacające; 4) strefie funkcjonalnej należy przez to rozumieć granice terenu o określonym sposobie zagospodarowania; 5) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną część terenu na gruncie rodzimym pokrytą trwałą roślinnością, w tym zadrzewienia, zakrzaczenia, trawniki, ogrody; 6) zorganizowanej działalności inwestycyjnej - należy przez to rozumieć iż na wskazanym terenie może odbywać się tylko kompleksowa realizacja zamierzenia inwestycyjnego przez jednego lub zespół inwestorów. ROZDZIAŁ II - USTALENIA SZCZEGÓŁOWE Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 UC o powierzchni 0,60 ha z przeznaczeniem podstawowym pod usługi komercyjne. Przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona, parkingi i dojazdy wewnętrzne. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 1) podział wewnętrzny terenu na strefy funkcjonalne: a) lokalizacji zabudowy oznaczone symbolami: 1.1 U/Z, 1.2 U/Z, b) lokalizacji parkingów i komunikacji wewnętrznej oznaczona symbolem 1.3 U/KP, 2) zasady realizacji oraz kształtowania form zabudowy:

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz a) realizacja usług z zakresu handlu (z zastrzeżeniem lit f), gastronomii, obsługi bankowej i marketingowej, obsługi sportu i rekreacji, b) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, c) realizacja w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej, d) realizacja zabudowy usługowej w formie dwóch zespołów (budynków) zlokalizowanych w strefach zabudowy, e) nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni terenu, f) dla usług handlu ustala się nieprzekraczalną powierzchnię sprzedaży do 500 m 2 łącznie dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego na terenie, g) realizacja zabudowy bez podpowniczeń poziom posadowienia parteru max 0,5 m od powierzchni terenu, h) nieprzekraczalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe, i) dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej w ramach kubatury poddasza użytkowego, 3) zakaz grodzenia terenu; zapewnienie bezpieczeństwa od strony ulic przez drobne formy architektoniczne (murki do wysokości 0,50 m, żywopłoty, gazony); 4) zasady ochrony środowiska i kształtowania zieleni: a) obowiązek ograniczenia uciążliwości przedsięwzięć inwestycyjnych do granic terenu, b) obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego przed degradacją, c) udział powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % powierzchni terenu, 5) zasady obsługi komunikacyjnej: a) obsługa komunikacyjna z ulicy Dwornej KL oraz z projektowanej ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem KD, b) obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w zależności od programu użytkowego, lecz nie mniej niż 3 mp/100 m 2 powierzchni użytkowej - lokalizacja w strefach określonych na rysunku planu, 6) warunki realizacji: a) przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wykonać szczegółowe badania geotechniczne warunków posadowienia obiektów z uwagi na występowanie gruntów organicznych i nierodzimych oraz płytkie zaleganie wód gruntowych, b) warunkiem dopuszczenia realizacji zabudowy jest zapewnienie podłączenia do wszystkich niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w 11, c) realizacja inwestycji pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Obowiązują ustalenia zawarte w 10 uchwały Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 ZP o powierzchni 0,80 ha z przeznaczeniem podstawowym pod zieleń urządzoną. Przeznaczenie uzupełniające: urządzenia sportu i rekreacji, parkingi. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) podział wewnętrzny terenu na strefy funkcjonalne: a) zieleni z urządzeniami rekreacji i sportu, oznaczona symbolem 2.1 Z/R, b) zieleni i komunikacji pieszej, oznaczona symbolem 2.2. Z/K, 2) zasady zagospodarowania: a) realizacja parku osiedlowego z elementami małej architektury, b) realizacja ciągu pieszego łączącego tereny zabudowy mieszkaniowej z ulicą Dworną (w strefie 2.2 Z/K) oraz ścieżek spacerowych, c) realizacja urządzeń rekreacji i sportu (w strefie 2.1 Z/R), d) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, e) ustala się udział powierzchni biologicznie czynnej na min. 80% powierzchni terenu, f) dopuszcza się lokalizację parkingów w strefie oznaczonej na rysunku planu, 3) warunki realizacji: a) przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wykonać szczegółowe badania geotechniczne warunków posadowienia obiektów, b) realizacja inwestycji pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Obowiązują ustalenia zawarte w 10 uchwały. 8. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3 PU o powierzchni 0,12 ha przeznacza się pod powiększenie istniejących w sąsiedztwie terenów produkcyjno-usługowych oraz ustala się następujące zasady zagospodarowania: 1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych w odległości mniejszej niż 10 m od granicy z terenem oznaczonym symbolem 2 ZP; 3) wymóg ogrodzenia terenu oraz urządzenia zieleni izolacyjnej od strony terenu 2 ZP; 4) realizacja inwestycji pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej; obowiązują ustalenia zawarte w 10 uchwały Wyznacza się teren ulicy dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD o powierzchni 0,20 ha. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania: 1) adaptuje się istniejącą stację transformatorową 15/0,4 kv, oznaczoną symbolem EE; 2) obowiązuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych z wyjątkiem urządzeń technicznych ulicy; 3) adaptuje się istniejące oraz zakłada się realizację nowych sieci uzbrojenia technicznego. 3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od ulic: 1) od ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem KD 8,0 od linii rozgraniczającej; 2) od ulicy Dwornej, oznaczonej symbolem KL - 10,0 m od linii rozgraniczającej.

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz Na obszarze opracowania (teren dawnego założenia dworskiego) obowiązują zasady ochrony konserwatorskiej przewidziane dla strefy OW obserwacji archeologiczno - konserwatorskiej: 1) prowadzenie działalności inwestycyjnej, a w szczególności związanych z nią prac ziemnych, pod nadzorem archeologiczno konserwatorskim; 2) w przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych prace powinny być przerwane, a teren udostępniony do badań archeologicznych, których wyniki zadecydują o kontynuowaniu inwestycji i o jej charakterze Ustala się następujące zasady uzbrojenia technicznego: 1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej poprzez włączenie do istniejącej sieci w ul. Dwornej; 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych do miejskich sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej poprzez włączenie do istniejących sieci osiedlowych (w pasie ulicy dojazdowej KD) z odprowadzeniem do kanałów w ul. Dwornej; 3) zaopatrzenie w energię cieplną alternatywnie - z miejskiej sieci ciepłowniczej lub z własnych proekologicznych źródeł ciepła; 4) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach określonych przez Zakład Energetyczny: - projektowaną linią kablową n.n. zasiloną z istniejących stacji transformatorowych: Nr 1288 (przedszkole) i nr 1864 (ul. Wyzwolenia), 5) instalacja telefoniczna z projektowanych sieci i urządzeń teletechnicznych w nawiązaniu do istniejącej kanalizacji kablowej w pasie ulicy Dwornej; 6) zaopatrzenie w gaz ziemny (w perspektywie) zgodnie z programem lub koncepcją gazyfikacji miasta - lokalizacja gazociągów w pasach ulic. 2. Ustala się zasady dotyczące istniejących sieci infrastruktury technicznej: 1) adaptuje się przebiegi istniejących sieci infrastruktury technicznej z zastrzeżeniem pkt 2; 2) przebudowa sieci infrastruktury technicznej, kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu na warunkach określonych przez właściciela sieci. 12. Ustala się następujące zasady dotyczące przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeeciwpożarowej: 1) na terenach zabudowy usługowej przewidzieć ukrycia typu II, wykonywane przez użytkowników obiektów w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP; 2) dla obiektów zaprojektowanych na więcej niż 15 osób należy opracować aneks obrony cywilnej" zawierający przystosowanie budynku na ukrycie. Projekt należy uzgodnić z właściwym organem do spraw obrony cywilnej; 3) na etapie opracowania projektów zagospodarowania terenów, należy dokonać uzgodnienia z właściwym organem do spraw obrony cywilnej w zakresie rezerwy terenu pod budowę awaryjnych studni wody pitnej;

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) oświetlenie zewnętrzne (budynki, ulice) przystosować do wygaszania; 5) sieć wodociągową należy wyposażyć w hydranty. ROZDZIAŁ III PRZEPISY KOŃCOWE 13. Zgodnie z art. 36, ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów objętych planem w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent). 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo. 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Grzegorz Curyło

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/104/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2004 r.

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 1052

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 1052

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XVIII/105/04 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Grajewo. Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się na terenie miasta Grajewo sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których dzieci sześcioletnie będą realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 2. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa załącznik do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Grzegorz Curyło Załącznik do uchwały Nr XVIII/105/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2004 r. SIEĆ PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Dzieci sześcioletnie zamieszkałe na terenie miasta Grajewo mogą realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w następujących szkołach i przedszkolach: a) Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. 11 Listopada 12, b) Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. J. Krasickiego 2, c) PrzedszkoleMiejskie Nr 4, ul. Ełcka 31, d) Przedszkole Miejskie Nr 6, Os. Południe 34,

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz i 1054 e) Zespół Szkół Miejskich Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Szkolna 12, f) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Konstytucji 3 Maja UCHWAŁA NR XVIII/106/04 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, ustalenia jego numeru i granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) i art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802; z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr113, poz. 984, Nr 127, poz 1089, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188; z 2004 r. Nr 25, poz. 219) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje: 1. Tworzy się obwód głosowania w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, ustala się jego numer i granice oraz wyznacza się siedzibę obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Numer obwodu głosowania Granica obwodu głosowania 10 Szpital Ogólny w Grajewie Siedziba obwodowej komisji wyborczej Szpital Ogólny w Grajewie ul. Konstytucji 3 Maja Grajewo tel Zobowiązuje się Burmistrza do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w Urzędzie Miasta i na terenie miasta. Przewodniczący Rady Grzegorz Curyło

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XIII/97/04 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177) w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874) uchwala się, co następuje: 1. Uchwałę stosuje się do zadań publicznych innych niż określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96. poz. 873) zwanej dalej ustawą. 2. Uchwała reguluje: 1) tryb postępowania o udzielenie dotacji; 2) sposób rozliczania dotacji; 3) sposób kontroli wykonywania zleconego zadania Burmistrz Rajgrodu podejmuje decyzje o przyznaniu dotacji w ramach przewidzianych na ten cel środków w budżecie gminy, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Miejskiej. 2. Do czasu uchwalenia budżetu dopuszcza się przyznawanie dotacji na podstawie projektu budżetu gminy, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Miejskiej. 3. Dotacje przyznane zgodnie z uchwałą muszą być wykorzytane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przyznane. 4. Podmioty ubiegające się o dotacje zobowiązane są do złożenia wniosku (oferty), którego wzór określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) zwanej dalej rozporządzeniem Szczególowe warunki ustala umowa, której wzór określa rozporządzenie. 2. Tryb przekazania dotacji ikreśli umowa, o której mowa w ust Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie sprawozdanie rzeczowo finansowe z wykonania zadania publicznego, określone w umowie, według wzoru okreslonego w rozporządzeniu Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania dotacji, podlega kontroli wstępnej dokonywanej przez Referat Finansowy.

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz W uzasadnionych przypadkach po dokonaniu kontroli wstępnej Skarbnik Gminy może wytąpić do Burmistrza Rajgrodu z wnioskiem o zarządzenie kontroli dokumentacji finansowej organizatora w jego siedzibie. 3. Kontrolę, o której mowa w ust. 2, zarządza Burmistrz Rajgrodu. 4. Kontroli dokonują upoważnieni przez Burmistrza Rajgrodu pracownicy Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie lub inne upoważnione osoby. 5. Kontrole obejmować będą w szczególności: 1) stan realizacji zadania; 2) efektywność i jakość wykonania zadania; 3) gospodarność w sposobie wydatkowania przyznanej dotacji; 4) zgodnośc wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana; 5) zgodność wydatkowania dotacji z ustawą o zamówieniach publicznych; 6) prowadzenie dokumentacji. 6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół lub sprawozdanie pokontrolne w przypadku, gdy kontrolujący nie stwierdzą nieprawidłowości 7. Wyniki z przeprowadzonej kontroli przedstwia się Burmistrzowi Rajgrodu celem zapoznania się i zatwierdzenia 8. Stwierdzenie niezgodnego z umową wykonania zadania powoduje wstrzymanie dotacji, rozwiązanie umowy oraz żądanie zwrotu przekazanych i niewłaściwie wykorzystanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi za okres od dnia otrzymania dotacji do dnia zwrotu Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne. 2. Uchwały Rady Miejskiej przyznające dotację podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie oraz w Biuletynie Informacji Pubicznej. 3. Informację o rozliczeniu dotacji zamieszcza się w sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy. 10. W sprawach nie uregulowanych uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. 11. Traci moc uchwała Nr XV/104/2000 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu. 13. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia. Przewodniczący Rady Stanisław Ziuzia

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz i UCHWAŁA NR XIII/98/04 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 4, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770; z 2000 r. Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 7, poz. 78) po zasięgnięciu opinii Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje: 1. W załączniku do uchwały Nr XIV/97/2000 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 marca 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród (zmienionej uchwałami Nr XXIV/175/01 z dnia 7 sierpnia 2001 r. i Nr XXVIII/216/02 z dnia 19 marca 2002 r.) wprowadza się następujące zmiany: 1) Rozdział 4 pkt. 4.5 otrzymuje brzmienie Odbiór odpadów komunalnych bytowych odbywa się wg częstotliwości ustalonej w umowie z jednostką wywozową. W przypadku samodzielnego dostarczania odpadów na składowisko obowiązek ten winien być spełniony przynajmniej 1 raz na dwa miesiące. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Ziuzia UCHWAŁA NR XV/78/04 RADY MIASTA W BRAŃSKU z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały określającej stawki podatku od środków transportowych na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; M. P. z 2004 r. Nr 51, poz. 804) Rada Miasta w Brańsku uchwala, co następuje:

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI. z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI. z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 11 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 11 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielichowo Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 6469 UCHWAŁA NR XXVIII/238/2013 RADY GMINY CHYBIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Jastrowie

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Jastrowie Załącznik do uchwały Nr 101/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Jastrowie Regulamin utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 809/LXX/2014 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 18 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 809/LXX/2014 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 18 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 809/LXX/2014 RADY MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/1/2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmujacego teren wolny od zabudowy (przylegający do istniejacego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE. z dnia 28 marca 2014 roku

Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE. z dnia 28 marca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.61.2015 RADY GMINY JELENIEWO. z dnia 4 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.61.2015 RADY GMINY JELENIEWO. z dnia 4 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.61.2015 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/45/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/45/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/45/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY RADOSZYCE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie nadania Statutu Komunalnemu Zakładowi Gospodarczemu w Radoszycach

UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY RADOSZYCE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie nadania Statutu Komunalnemu Zakładowi Gospodarczemu w Radoszycach UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY RADOSZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie nadania Statutu Komunalnemu Zakładowi Gospodarczemu w Radoszycach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h), art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r w sprawie : uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie - osiedle

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r.

Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi dla części obszaru miasta położonej w rejonie Lublinka.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

0830 Wpływy z usług 56.500,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22.

0830 Wpływy z usług 56.500,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22. UCHWAŁA NR XIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE. w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE. w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 23 kwietnia 2013 r. UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia "REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIAST A LUBARTÓW W ZAKRESIE NIE OBJĘTYM REGULAMINEM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/103/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA NR XIX/103/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. UCHWAŁA NR XIX/103/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stolno

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stolno Uchwała Nr XXVIII/222/06 Rada Gminy Stolno dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stolno Na podstawie art. 40 ust. 1ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/118/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 27 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/118/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 27 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/118/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 1 czerwca 2016 r.

Opole, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 1 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz. 1314 UCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY BIERAWA z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 4346 UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Projekt z dnia 13 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009. UCHWAŁA Nr XXIX/200/09 RADY GMINY DĄBROWA w sprawie zmiany budżetu na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok UCHWAŁA NR XXV/149/9 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 29 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/157/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/157/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/157/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej realizowanej na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r.

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 września 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI z dnia 28 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/288/13 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM. z dnia 24 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/288/13 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM. z dnia 24 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/288/13 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/223/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. z dnia 14 listopada 2012 r.

Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. z dnia 14 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 3508 UCHWAŁA NR XVIII/171/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartniczka na dofinansowanie realizacji przydomowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/266/10 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA. z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010r.

UCHWAŁA NR XXXVI/266/10 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA. z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010r. UCHWAŁA NR XXXVI/266/10 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA w sprawie zmian w budżecie 2010r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(dz.u z 2001r., Nr 142 poz.1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/278/2014 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXX/278/2014 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XXX/278/214 RADY GMINY POKÓJ z dnia 24 lutego 214 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 3138 UCHWAŁA NR XLI/1067/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu Na

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 8 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 8 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 24 maja 2013 r.

Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 24 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/276/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Poznań, dnia 2 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/276/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 września 2016 r. Poz. 5250 UCHWAŁA NR XXIX/276/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo