WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1048 Nr XIII/89/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Suchodolinie 1049 Nr XIII/90/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 1050 Nr XIII/93/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 r Nr XVIII/103/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z O. O. w Grajewie 1052 Nr XVIII/104/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony na osiedlu Centrum w Grajewie 1053 Nr XVIII/105/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Grajewo 1054 Nr XVIII/106/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, ustalenia jego numeru i granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 1055 Nr XIII/97/04 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 1056 Nr XIII/98/04 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród 1057 Nr XV/78/04 Rady Miasta w Brańsku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały określającej stawki podatku od środków transportowych na 2004 r Nr XV/79/04 Rady Miasta w Brańsku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2004 r Nr XVII/161/04 Rady Miasta Augustów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 r

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr XVII/163/04 Rady Miasta Augustów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej 1061 Nr XVII/164/04 Rady Miasta Augustów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy promenadzie spacerowej 1062 Nr XVI/88/04 Rady Miasta Sejny z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia w wyborach do Parlamentu Europejskiego obwodu głosowania w Powiatowym Szpitalu w Sejnach 1063 Nr XVI/91/04 Rady Miasta Sejny z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Sejny 1064 Nr 78/XXIV/04 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Stawiski w latach Nr 79/XXIV/04 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r Nr XIV/81/04 Rady Gminy Białowieża z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 1067 Nr XVII/91/04 Rady Gminy Czyżew Osada z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czyżew Osada podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań 1068 Nr XVII/92/04 Rady Gminy Czyżew Osada z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych 1069 Nr XVII/93/04 Rady Gminy Czyżew Osada z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1070 Nr XVII/94/04 Rady Gminy Czyżew Osada z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżewie Osadzie 1071 Nr XXI/83/04 Rady Gminy Giby z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2004 r Nr X/68/04 Rady Gminy Filipów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie 1073 Nr X/69/04 Rady Gminy Filipów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1074 Nr X/70/04 Rady Gminy Filipów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów 1075 Nr X/71/04 Rady Gminy Filipów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r Nr XVI/92/04 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr XVI/96/04 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo 1078 Nr XIII/120/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy Juchnowiec Kościelny 1079 Nr XIII/124/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zadań 1080 Nr XIII/125/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 1081 Nr XIII/128/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu w Gminie Juchnowiec Kościelny 1082 Nr XVII/87/04 Rady Gminy Krasnopol z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy Krasnopol na 2004 r Nr XVI/94/04 Rady Gminy Krypno z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie uchwały Nr XVIII/98/2000 Rady Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krypnie 1084 Nr XVI/78/04 Rady Gminy Łomża z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 1085 Nr XV/61/04 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/45/03 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 12 grudnia 203 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 1086 Nr XV/66/04 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r Nr IX/110/04 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1088 Nr XI/74/04 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1089 Nr XI/88/04 Rady Gminy Sidra z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r Nr XI/93/04 Rady Gminy Sidra z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/92/04 Rady Gminy Szumowo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r Nr XVIII/93/04 Rady Gminy Szumowo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szumowo

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr XVIII/94/04 Rady Gminy Szumowo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym przedszkolom i szkołom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne 1094 Nr VII/19/04 Zgromadzenia Związku Gmin Czyste Środowisko z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Gmin na rok ZARZĄDZENIA 1095 Nr 44/04 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 r Nr 71/04 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasnopol za 2003 r SPRAWOZDANIE 1097 Starosty Wysokomazowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2003 r UCHWAŁA NR XIII/89/04 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Suchodolinie. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Z dniem 31 sierpnia 2004 roku likwiduje się publiczną Szkołę Podstawową w Suchodolinie. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Ryszard Boszko

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz i UCHWAŁA NR XIII/90/04 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) w związku z art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802; z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188; z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Rada Miejska uchwala, co następuje: Tworzy się obwód głosowania Nr. 10 dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku w Szpitalu w Dąbrowie Białostockiej ul. Skłodowskiej Siedzibą obwodowej komisji wyborczej ustala się instytucję o której mowa w ust Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej. Przewodniczący Rady Ryszard Boszko UCHWAŁA NR XIII/93/04 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się rozpisania wydatków w dz. 801 rozdz na poszczególne szkoły podstawowe: 1. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej zł. 2. Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim zł.

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz i Szkoła Podstawowa w Różanymstoku zł. 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów ogółem: zł; 2) plan wydatków ogółem: zł. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie zł stanowi: - pożyczka z NFOŚ i GW zł 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Ryszard Boszko Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/93/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok 1) dokonano rozpisania wydatków w dziale Oświata i Wychowanie w 4270 na poszczególne Szkoły Podstawowe w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z 1% rezerwy subwencji oświatowej UCHWAŁA NR XVIII/103/04 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Grajewie. Na podstawie art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070; z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 65, poz. 594), po zapoznaniu się z propozycją wysokości czynszu i kalkulacją przedstawioną przez TBS Sp. z o.o. w Grajewie, uchwala się, co następuje:

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz i Ustala się dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Grajewie stawkę czynszu regulowanego w wysokości 5,10 zł za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w stosunku miesięcznym. 2. Traci moc uchwała Nr 198/XXXIV/2001 Rady Miasta Grajewo z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Grajewie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Grzegorz Curyło UCHWAŁA NR XVIII/104/04 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony na osiedlu Centrum w Grajewie Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1 i 3, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) w zwiazku z art. 85, ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) na wniosek Burmistrza, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący teren położony na osiedlu Centrum w Grajewie, zwany dalej planem. ROZDZIAŁ I USTALENIA OGÓLNE 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni 1,72 ha, położony przy ulicy Dwornej, na osiedlu mieszkaniowym Centrum. 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest: 1) przeznaczenie terenu pod usługi komercyjne i zieleń urządzoną; 2) określenie zasad kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego; 3) określenie zasad w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz uzbrojenia technicznego. 3. Przedmiotem ustaleń planu są: 1) teren usług komercyjnych, oznaczony na rysunku planu symbolem UC;

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZP; 3) teren komunikacji, oznaczony na rysunku planu symbolem KD; 4) teren produkcyjno-usługowy, oznaczony symbolem PU. 4. Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1: stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, na którym następujące oznaczenia graficzne są ustaleniami obowiązującymi: 1) granice opracowania oraz funkcje terenów; 2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach; 3) linie podziału wewnętrznego na strefy funkcjonalne, określone orientacyjnie do uściślenia w projekcie zagospodarowania terenu; 4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 5) zasady obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia technicznego. 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o : 1) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie stanowiący załącznik do uchwały; 2) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; 3) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe, uzupełniające je i wzbogacające; 4) strefie funkcjonalnej należy przez to rozumieć granice terenu o określonym sposobie zagospodarowania; 5) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną część terenu na gruncie rodzimym pokrytą trwałą roślinnością, w tym zadrzewienia, zakrzaczenia, trawniki, ogrody; 6) zorganizowanej działalności inwestycyjnej - należy przez to rozumieć iż na wskazanym terenie może odbywać się tylko kompleksowa realizacja zamierzenia inwestycyjnego przez jednego lub zespół inwestorów. ROZDZIAŁ II - USTALENIA SZCZEGÓŁOWE Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 UC o powierzchni 0,60 ha z przeznaczeniem podstawowym pod usługi komercyjne. Przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona, parkingi i dojazdy wewnętrzne. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 1) podział wewnętrzny terenu na strefy funkcjonalne: a) lokalizacji zabudowy oznaczone symbolami: 1.1 U/Z, 1.2 U/Z, b) lokalizacji parkingów i komunikacji wewnętrznej oznaczona symbolem 1.3 U/KP, 2) zasady realizacji oraz kształtowania form zabudowy:

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz a) realizacja usług z zakresu handlu (z zastrzeżeniem lit f), gastronomii, obsługi bankowej i marketingowej, obsługi sportu i rekreacji, b) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, c) realizacja w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej, d) realizacja zabudowy usługowej w formie dwóch zespołów (budynków) zlokalizowanych w strefach zabudowy, e) nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni terenu, f) dla usług handlu ustala się nieprzekraczalną powierzchnię sprzedaży do 500 m 2 łącznie dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego na terenie, g) realizacja zabudowy bez podpowniczeń poziom posadowienia parteru max 0,5 m od powierzchni terenu, h) nieprzekraczalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe, i) dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej w ramach kubatury poddasza użytkowego, 3) zakaz grodzenia terenu; zapewnienie bezpieczeństwa od strony ulic przez drobne formy architektoniczne (murki do wysokości 0,50 m, żywopłoty, gazony); 4) zasady ochrony środowiska i kształtowania zieleni: a) obowiązek ograniczenia uciążliwości przedsięwzięć inwestycyjnych do granic terenu, b) obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego przed degradacją, c) udział powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % powierzchni terenu, 5) zasady obsługi komunikacyjnej: a) obsługa komunikacyjna z ulicy Dwornej KL oraz z projektowanej ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem KD, b) obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w zależności od programu użytkowego, lecz nie mniej niż 3 mp/100 m 2 powierzchni użytkowej - lokalizacja w strefach określonych na rysunku planu, 6) warunki realizacji: a) przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wykonać szczegółowe badania geotechniczne warunków posadowienia obiektów z uwagi na występowanie gruntów organicznych i nierodzimych oraz płytkie zaleganie wód gruntowych, b) warunkiem dopuszczenia realizacji zabudowy jest zapewnienie podłączenia do wszystkich niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w 11, c) realizacja inwestycji pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Obowiązują ustalenia zawarte w 10 uchwały Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 ZP o powierzchni 0,80 ha z przeznaczeniem podstawowym pod zieleń urządzoną. Przeznaczenie uzupełniające: urządzenia sportu i rekreacji, parkingi. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) podział wewnętrzny terenu na strefy funkcjonalne: a) zieleni z urządzeniami rekreacji i sportu, oznaczona symbolem 2.1 Z/R, b) zieleni i komunikacji pieszej, oznaczona symbolem 2.2. Z/K, 2) zasady zagospodarowania: a) realizacja parku osiedlowego z elementami małej architektury, b) realizacja ciągu pieszego łączącego tereny zabudowy mieszkaniowej z ulicą Dworną (w strefie 2.2 Z/K) oraz ścieżek spacerowych, c) realizacja urządzeń rekreacji i sportu (w strefie 2.1 Z/R), d) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, e) ustala się udział powierzchni biologicznie czynnej na min. 80% powierzchni terenu, f) dopuszcza się lokalizację parkingów w strefie oznaczonej na rysunku planu, 3) warunki realizacji: a) przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wykonać szczegółowe badania geotechniczne warunków posadowienia obiektów, b) realizacja inwestycji pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Obowiązują ustalenia zawarte w 10 uchwały. 8. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3 PU o powierzchni 0,12 ha przeznacza się pod powiększenie istniejących w sąsiedztwie terenów produkcyjno-usługowych oraz ustala się następujące zasady zagospodarowania: 1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych w odległości mniejszej niż 10 m od granicy z terenem oznaczonym symbolem 2 ZP; 3) wymóg ogrodzenia terenu oraz urządzenia zieleni izolacyjnej od strony terenu 2 ZP; 4) realizacja inwestycji pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej; obowiązują ustalenia zawarte w 10 uchwały Wyznacza się teren ulicy dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD o powierzchni 0,20 ha. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania: 1) adaptuje się istniejącą stację transformatorową 15/0,4 kv, oznaczoną symbolem EE; 2) obowiązuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych z wyjątkiem urządzeń technicznych ulicy; 3) adaptuje się istniejące oraz zakłada się realizację nowych sieci uzbrojenia technicznego. 3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od ulic: 1) od ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem KD 8,0 od linii rozgraniczającej; 2) od ulicy Dwornej, oznaczonej symbolem KL - 10,0 m od linii rozgraniczającej.

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz Na obszarze opracowania (teren dawnego założenia dworskiego) obowiązują zasady ochrony konserwatorskiej przewidziane dla strefy OW obserwacji archeologiczno - konserwatorskiej: 1) prowadzenie działalności inwestycyjnej, a w szczególności związanych z nią prac ziemnych, pod nadzorem archeologiczno konserwatorskim; 2) w przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych prace powinny być przerwane, a teren udostępniony do badań archeologicznych, których wyniki zadecydują o kontynuowaniu inwestycji i o jej charakterze Ustala się następujące zasady uzbrojenia technicznego: 1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej poprzez włączenie do istniejącej sieci w ul. Dwornej; 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych do miejskich sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej poprzez włączenie do istniejących sieci osiedlowych (w pasie ulicy dojazdowej KD) z odprowadzeniem do kanałów w ul. Dwornej; 3) zaopatrzenie w energię cieplną alternatywnie - z miejskiej sieci ciepłowniczej lub z własnych proekologicznych źródeł ciepła; 4) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach określonych przez Zakład Energetyczny: - projektowaną linią kablową n.n. zasiloną z istniejących stacji transformatorowych: Nr 1288 (przedszkole) i nr 1864 (ul. Wyzwolenia), 5) instalacja telefoniczna z projektowanych sieci i urządzeń teletechnicznych w nawiązaniu do istniejącej kanalizacji kablowej w pasie ulicy Dwornej; 6) zaopatrzenie w gaz ziemny (w perspektywie) zgodnie z programem lub koncepcją gazyfikacji miasta - lokalizacja gazociągów w pasach ulic. 2. Ustala się zasady dotyczące istniejących sieci infrastruktury technicznej: 1) adaptuje się przebiegi istniejących sieci infrastruktury technicznej z zastrzeżeniem pkt 2; 2) przebudowa sieci infrastruktury technicznej, kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu na warunkach określonych przez właściciela sieci. 12. Ustala się następujące zasady dotyczące przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeeciwpożarowej: 1) na terenach zabudowy usługowej przewidzieć ukrycia typu II, wykonywane przez użytkowników obiektów w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP; 2) dla obiektów zaprojektowanych na więcej niż 15 osób należy opracować aneks obrony cywilnej" zawierający przystosowanie budynku na ukrycie. Projekt należy uzgodnić z właściwym organem do spraw obrony cywilnej; 3) na etapie opracowania projektów zagospodarowania terenów, należy dokonać uzgodnienia z właściwym organem do spraw obrony cywilnej w zakresie rezerwy terenu pod budowę awaryjnych studni wody pitnej;

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) oświetlenie zewnętrzne (budynki, ulice) przystosować do wygaszania; 5) sieć wodociągową należy wyposażyć w hydranty. ROZDZIAŁ III PRZEPISY KOŃCOWE 13. Zgodnie z art. 36, ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów objętych planem w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent). 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo. 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Grzegorz Curyło

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/104/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2004 r.

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 1052

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 1052

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XVIII/105/04 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Grajewo. Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się na terenie miasta Grajewo sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których dzieci sześcioletnie będą realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 2. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa załącznik do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Grzegorz Curyło Załącznik do uchwały Nr XVIII/105/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2004 r. SIEĆ PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Dzieci sześcioletnie zamieszkałe na terenie miasta Grajewo mogą realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w następujących szkołach i przedszkolach: a) Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. 11 Listopada 12, b) Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. J. Krasickiego 2, c) PrzedszkoleMiejskie Nr 4, ul. Ełcka 31, d) Przedszkole Miejskie Nr 6, Os. Południe 34,

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz i 1054 e) Zespół Szkół Miejskich Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Szkolna 12, f) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Konstytucji 3 Maja UCHWAŁA NR XVIII/106/04 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, ustalenia jego numeru i granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) i art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802; z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr113, poz. 984, Nr 127, poz 1089, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188; z 2004 r. Nr 25, poz. 219) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje: 1. Tworzy się obwód głosowania w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, ustala się jego numer i granice oraz wyznacza się siedzibę obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Numer obwodu głosowania Granica obwodu głosowania 10 Szpital Ogólny w Grajewie Siedziba obwodowej komisji wyborczej Szpital Ogólny w Grajewie ul. Konstytucji 3 Maja Grajewo tel Zobowiązuje się Burmistrza do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w Urzędzie Miasta i na terenie miasta. Przewodniczący Rady Grzegorz Curyło

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XIII/97/04 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177) w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874) uchwala się, co następuje: 1. Uchwałę stosuje się do zadań publicznych innych niż określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96. poz. 873) zwanej dalej ustawą. 2. Uchwała reguluje: 1) tryb postępowania o udzielenie dotacji; 2) sposób rozliczania dotacji; 3) sposób kontroli wykonywania zleconego zadania Burmistrz Rajgrodu podejmuje decyzje o przyznaniu dotacji w ramach przewidzianych na ten cel środków w budżecie gminy, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Miejskiej. 2. Do czasu uchwalenia budżetu dopuszcza się przyznawanie dotacji na podstawie projektu budżetu gminy, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Miejskiej. 3. Dotacje przyznane zgodnie z uchwałą muszą być wykorzytane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przyznane. 4. Podmioty ubiegające się o dotacje zobowiązane są do złożenia wniosku (oferty), którego wzór określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) zwanej dalej rozporządzeniem Szczególowe warunki ustala umowa, której wzór określa rozporządzenie. 2. Tryb przekazania dotacji ikreśli umowa, o której mowa w ust Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie sprawozdanie rzeczowo finansowe z wykonania zadania publicznego, określone w umowie, według wzoru okreslonego w rozporządzeniu Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania dotacji, podlega kontroli wstępnej dokonywanej przez Referat Finansowy.

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz W uzasadnionych przypadkach po dokonaniu kontroli wstępnej Skarbnik Gminy może wytąpić do Burmistrza Rajgrodu z wnioskiem o zarządzenie kontroli dokumentacji finansowej organizatora w jego siedzibie. 3. Kontrolę, o której mowa w ust. 2, zarządza Burmistrz Rajgrodu. 4. Kontroli dokonują upoważnieni przez Burmistrza Rajgrodu pracownicy Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie lub inne upoważnione osoby. 5. Kontrole obejmować będą w szczególności: 1) stan realizacji zadania; 2) efektywność i jakość wykonania zadania; 3) gospodarność w sposobie wydatkowania przyznanej dotacji; 4) zgodnośc wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana; 5) zgodność wydatkowania dotacji z ustawą o zamówieniach publicznych; 6) prowadzenie dokumentacji. 6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół lub sprawozdanie pokontrolne w przypadku, gdy kontrolujący nie stwierdzą nieprawidłowości 7. Wyniki z przeprowadzonej kontroli przedstwia się Burmistrzowi Rajgrodu celem zapoznania się i zatwierdzenia 8. Stwierdzenie niezgodnego z umową wykonania zadania powoduje wstrzymanie dotacji, rozwiązanie umowy oraz żądanie zwrotu przekazanych i niewłaściwie wykorzystanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi za okres od dnia otrzymania dotacji do dnia zwrotu Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne. 2. Uchwały Rady Miejskiej przyznające dotację podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie oraz w Biuletynie Informacji Pubicznej. 3. Informację o rozliczeniu dotacji zamieszcza się w sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy. 10. W sprawach nie uregulowanych uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. 11. Traci moc uchwała Nr XV/104/2000 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu. 13. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia. Przewodniczący Rady Stanisław Ziuzia

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz i UCHWAŁA NR XIII/98/04 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 4, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770; z 2000 r. Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 7, poz. 78) po zasięgnięciu opinii Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje: 1. W załączniku do uchwały Nr XIV/97/2000 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 marca 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród (zmienionej uchwałami Nr XXIV/175/01 z dnia 7 sierpnia 2001 r. i Nr XXVIII/216/02 z dnia 19 marca 2002 r.) wprowadza się następujące zmiany: 1) Rozdział 4 pkt. 4.5 otrzymuje brzmienie Odbiór odpadów komunalnych bytowych odbywa się wg częstotliwości ustalonej w umowie z jednostką wywozową. W przypadku samodzielnego dostarczania odpadów na składowisko obowiązek ten winien być spełniony przynajmniej 1 raz na dwa miesiące. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Ziuzia UCHWAŁA NR XV/78/04 RADY MIASTA W BRAŃSKU z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały określającej stawki podatku od środków transportowych na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; M. P. z 2004 r. Nr 51, poz. 804) Rada Miasta w Brańsku uchwala, co następuje:

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 września 2007 r. Nr 211 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2161 Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2010 r. Nr 214 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY POWIATU 3350 Rady Powiatu w Lubinie nr LV/362/2010 z dnia 28 paŝdziernika 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 lipca 2008 r. Nr 184 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁA RADY POWIATU 2068 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim nr XIX/23/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok.

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r. UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo