Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy Sage Symfonia e-deklaracje"

Transkrypt

1 Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja

2 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc. System Zarządzania Forte jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sage sp. z o.o. System Symfonia jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sage sp. z o.o. Opracowanie i skład: Sage sp. z o.o. Warszawa, grudzień 2012 Symbol dokumentu MXEDKV2013.1P0001 Copyright Sage sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage sp. z o.o. jest zabronione.

3 Spis treści Wstęp 0-1 Podstawa prawna Wymagania Dokumentacja produktu Korzystanie z podręczników elektronicznych Pomoc techniczna Zastrzeżenia Aktualne informacje Filozofia programu 1-1 Pojęcia podstawowe 2-1 Słownik pojęć Przygotowanie programu do pracy 3-1 Pojedyncze stanowisko Konfiguracja katalogów Praca z programem Symfonia e-deklaracje w strukturze sieciowej Konfiguracja zapory sieciowej Zarządzanie e-deklaracjami 4-1 Filtrowanie i sortowanie e-deklaracji Zarządzanie e-deklaracjami Odświeżanie listy e-deklaracji Sprawdzanie poprawności e-deklaracji Usuwanie deklaracji Podpisywanie e-deklaracji Podpisywanie deklaracji przy pomocy certyfikatu z Magazynu Certyfikatów Podpisywanie deklaracji za pomocą pliku z certyfikatem Podpisywanie deklaracji przy pomocy certyfikatu z czytnika kart Wysyłanie e-deklaracji do Urzędu Skarbowego Potwierdzanie przyjęcia e-deklaracji Okno informacji o stanie e-deklaracji Grupowe wykonywanie operacji Deklaracja zgodności według PN/EN

4 II Podręcznik użytkownika Symfonia e-deklaracje MXEDKV2013.1P0001

5 Wstęp Aplikacja Symfonia e-deklaracje służy do wysyłania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej z modułów finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego Systemu Zarządzania Forte oraz programów Symfonia: Finanse i Księgowość, Mała Księgowość, Kadry i Płace bezpośrednio do platformy e-deklaracje Ministerstwa Finansów. Podstawa prawna Podstawę prawną stanowi art. 3 a ustawy z dnia 29 marca 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199) oraz ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodząca w życie 16 sierpnia 2006 r. W związku z powyższym od 16 sierpnia 2006 r. część przedsiębiorstw, a od 1 stycznia 2008 r. wszyscy podatnicy mogą składać deklaracje podatkowe w sposób elektroniczny. W tym celu Ministerstwo Finansów (MF) uruchomiło system e-deklaracje. Działanie i opis systemu oraz szczegółowe przepisy prawne zostały przedstawione na stronie: Wymagania Proces składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej opisuje art. 3c ustawy z dnia 29 marca 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) w brzmieniu obowiązującym od 16 sierpnia 2006 r.. Zgodnie z jej postanowieniami możliwość składania e-deklaracji wymagało: zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego właściwego o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej, wskazania osoby lub osób upoważnionych do składania deklaracji w tej formie i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym. e-deklaracje przesyłane do urzędu muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Aktualnie najpopularniejsze deklaracje i podania PIT (PIT-16, PIT-16Z, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) mogą być przesyłane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego nieweryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zmiany prawne ogłoszone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 września 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone umożliwiły z dniem 1 października 2012 r. składanie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i PCC-3 bez konieczności podpisywania ich elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Autentyczność powyższych deklaracji oparta jest na zestawie cech autoryzacyjnych podatnika/płatnika.

6 0 2 Podręcznik użytkownika Symfonia e-deklaracje Dokumentacja produktu W skład dokumentacji produktu wchodzi podręcznik elektroniczny w formacie PDF. Korzystanie z podręczników elektronicznych Podręcznik w postaci elektronicznej zawiera pełną wiedzę o programie. Podręczniki elektroniczne są tworzone w formacie PDF. Oprócz tego do programu mogą być dołączane inne dokumenty w tym formacie lub w formatach tekstowych, opisujące wybrane zagadnienia i wprowadzane w programie zmiany. Do korzystania z dokumentów w formacie PDF niezbędne jest zainstalowanie w systemie przeglądarki Acrobat Reader. Jej najnowsza, bezpłatna wersja jest dostępna do pobrania na stronie producenta (link do strony producenta w języku polskim: Pomoc techniczna Jeżeli wystąpią trudności związane z programem Symfonia e-deklaracje należy skorzystać z pomocy technicznej dostępnej dla użytkowników programów Sage. Preferowana jest następująca kolejność korzystania z kolejnych elementów pomocy technicznej: Zastrzeżenia Skorzystać z informacji zawartych w podręczniku użytkownika. Jest on otwierany poleceniem Pomoc z menu Pomoc lub przy użyciu klawisza F1. Zgłosić problem wykorzystując formularz Zgłoszenie problemu. Formularz ten dostępny jest z menu Start w systemie operacyjnym. Należy wówczas wybrać Wszystkie programy/sage/narzędzia/zgłoszenie problemu. Formularz zgłoszenia problemu można również uruchomić z menu Pomoc programu. Skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Produktu Sage. Możliwości uzyskiwania pomocy w tej formie zależą od zakresu wykupionego wraz z systemem pakietu usług wsparcia technicznego. Aktualny sposób kontaktu jest opisany na naszej stronie w Internecie. Przytaczane w dokumentacji przykłady wprowadzania danych należy traktować, jako ilustrację działania programu, a rzeczywiste dane własnej firmy wprowadzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości i prawa podatkowego. Wszystkie użyte nazwy własne nie dotyczą istniejących firm i osób, ale zostały wymyślone na potrzeby przykładów. Autorzy zakładają znajomość przez użytkownika podstawowych zasad obsługi programów w środowisku Windows oraz w stosowanej przez jego firmę sieci komputerowej. Dokumentacja została opracowana i opublikowana zgodnie ze stanem programu w momencie publikacji. Program i dokumentacja mogą podlegać modyfikacji bez dodatkowego powiadamiania użytkowników. Sage sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika, wynikające z nieznajomości powyższych zasad. Aktualne informacje System jest stale i na bieżąco aktualizowany. Opis wszystkich nowości i zmian w programie, które nie zostały ujęte w niniejszym podręczniku można znaleźć w specjalnym pliku dołączanym w momencie instalacji programu. Aktualne informacje znajdują się również na naszej stronie w Internecie. MXEDKV2013.1P0001

7 Filozofia programu Program Symfonia e-deklaracje umożliwia wysyłanie z modułów finansowo-księgowego i kadrowopłacowego Systemu Zarządzania Forte oraz programów Symfonia: Finanse i Księgowość, Mała Księgowość, Kadry i Płace deklaracji podatkowych w formie elektronicznej bezpośrednio do platformy e-deklaracje Ministerstwa Finansów. Program pozwala również zarządzać deklaracjami i grupami deklaracji utworzonymi w różnych aplikacjach finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych z jednego lub kilku stanowisk. Na tych stanowiskach nie ma konieczności instalowania aplikacjach finansowoksięgowych i kadrowo-płacowych, wystarczy aktywowana końcówka programu Symfonia e-deklaracje. Proces składania deklaracji elektronicznych przebiega w pełni automatycznie. Potwierdzenie złożenia deklaracji jest przesyłane natychmiast po wysłaniu deklaracji, a dostęp online do urzędów elektronicznych jest ograniczony jedynie godzinami działania bramki. Program pozwala zaoszczędzić czas potrzebny do standardowego przygotowania formularzy podatkowych oraz comiesięcznych deklaracji. W szczególności ułatwia pracę płatnikom VAT. Przynosi wymierne oszczędności finansowe poprzez wyeliminowanie konieczności drukowania deklaracji dla urzędów, zakupu kopert i znaczków oraz dokonywania opłat za przesłanie deklaracji drogą tradycyjną. Elektroniczne archiwum wysłanych deklaracji przechowywanych wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru, umożliwia proste i szybkie wyszukanie odpowiedniego dokumentu. Rozbudowane możliwości filtrowania dokumentów znacznie usprawnia zarządzanie zarówno pojedynczymi deklaracjami, jaki i ich grupami. Program pozwala także na dokonywanie analiz stanu sporządzonych i wysłanych deklaracji. Eliminuje możliwość powstawania błędów podczas wypełniania dokumentów urzędowych. Wysoki poziom bezpieczeństwa dokumentów przesyłanych za pośrednictwem aplikacji oraz zachowanie poufności przesłanych informacji zapewnia system szyfrowania danych. Korzystanie z programu Symfonia e-deklaracje to najdogodniejszy sposób wysyłania deklaracji podatkowych, wygenerowanych w postaci plików XML z programów finansowo-księgowych i kadrowopłacowych. Deklaracje podpisywane są za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Możliwa jest również dla wybranych deklaracji weryfikacja za pomocą danych autoryzujących. W tym przypadku podatnik nie musi korzystać z elektrycznego podpisu weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Program w pełni integruje się z modułem finansowo-księgowym i kadrowo-płacowym Systemu Zarządzania Forte oraz programami Symfonia: Finanse i Księgowość, Mała Księgowość, Kadry i Płace.

8 1 2 Podręcznik użytkownika Symfonia e-deklaracje MXEDKV2013.1P0001

9 Pojęcia podstawowe Od 1 stycznia 2008 roku działa system e-deklaracje, który umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną każdemu podatnikowi i płatnikowi. Program Symfonia e-deklaracje obsługuje wszystkie deklaracje oraz umożliwia wysyłanie najpopularniejszych deklaracji i wniosków bez konieczności podpisywania ich elektronicznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Do tych dokumentów należą deklaracje PIT: PIT -16, PIT-16Z, PIT-16A,PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Od 1 października 2012 roku Ministerstwo Finansów rozszerzyło katalog dokumentów o kolejne cztery deklaracje z zakresu podatku VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych, których wysyłanie nie musi wiązać się z posiadaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Podatnicy będący osobami fizycznymi mogą wysyłać deklaracje VAT-7, VAT-7D, VAT-7K oraz PCC-3 identyfikując się za pomocą danych autoryzacyjnymi konieczne jest posiadanie identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL. Na stronie można znaleźć informacje na temat działania i obsługi systemu oraz wiadomości dotyczące elektronicznych deklaracji. Słownik pojęć Autoryzacja - czynność zatwierdzania, akceptacji danych, transakcji dokumentów. Bezpieczeństwo informacji - zbiór działań, środków technicznych i organizacyjnych, mających zapewnić ochronę informacji przed przypadkowym lub zamierzonym zniszczeniem, zmianą treści lub ujawnieniem. Bezpieczny podpis elektroniczny (wg UoPE) - podpis elektroniczny, który: jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego, jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna. Certyfikat (wg UoPE) - elektroniczne zaświadczenie, za pomocą, którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby. Dane autoryzacyjne - zestaw danych identyfikujących podatnika niezbędnych do złożenia zeznania w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Do tych danych należą: imię; nazwisko; data urodzenia; numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer); numer NIP (tylko jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika); kwota przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość 0 (zero) w przypadku

10 2 2 Podręcznik użytkownika Symfonia e-deklaracje gdy za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku. Kwalifikowany certyfikat (wg UoPE) - certyfikat spełniający warunki określone w Ustawie, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi określone w Ustawie. Logowanie - rejestrowanie się do pracy w systemie albo tworzenie dziennika zdarzeń. Osoba składająca podpis elektroniczny (wg UoPE) - osoba fizyczna posiadająca urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego, która działa w imieniu własnym albo w imieniu innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. PIN - osobisty kod identyfikacyjny pełniący role hasła uwierzytelniającego użytkownika wobec systemu informatycznego (w szczególności karty elektronicznej). Elektroniczny podpis kwalifikowany - podpis elektroniczny, który jest weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem wydawanym przez odpowiednie centrum certyfikacji, składany jest przy pomocy specjalnego zestawu do złożenia podpisu czyli karty mikroprocesorowej oraz czytnika. Elektroniczny podpis niekwalifikowany - podpis, który spełnia wymogi podpisu elektronicznego, oparty wyłącznie na danych autoryzujących, czyli zestawie danych identyfikujących podatnika, nie wymaga posiadania certyfikatu kwalifikowanego. Poświadczenie elektroniczne (wg UoPE) - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub logicznie z nimi powiązane, umożliwiają identyfikację podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenia certyfikacyjne, oraz spełniają następujące wymagania: są sporządzane za pomocą podlegających wyłącznej kontroli podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenie certyfikacyjne bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania poświadczenia elektronicznego, jakakolwiek zmiana danych poświadczonych jest rozpoznawalna. Poufność - ochrona ważnych informacji przez nieuprawnionym ujawnieniem. Numer referencyjny - indywidualny numer generowany przez system e-deklaracje przypisany dla dokumentu wysłanego w formie elektronicznej niezbędny do sprawdzenia statusu wysłanego dokumentu. Stacja robocza - to każdy komputer przeznaczony do bezpośredniej pracy (w odróżnieniu od serwera, który tylko udostępnia zdalnie usługi). W szczególności w sieciach komputerowych mianem tym określa się każdy komputer, który jest do tej sieci podłączony, a który nie służy wyłącznie do jej obsługi. Stacja robocza pojedyncza - to każdy komputer przeznaczony do bezpośredniej pracy, na którym wykonuje się wszystkie operacje danego procesu. Token - urządzenie elektroniczne służące do uwierzytelniania transakcji internetowych, najczęściej bankowych. Jego działanie polega na generowaniu ciągów cyfr za pomocą funkcji jednokierunkowej wykorzystującej dwa parametry - jeden stały dla konkretnego egzemplarza urządzenia, drugi zmienny - wprowadzany za pomocą klawiatury, wczytywany z ekranu monitora, bądź generowany na podstawie czasu. Niektóre modele tokenów są zabezpieczone przed użyciem za pomocą systemu haseł. UoPE Ustawa o Podpisie Elektronicznym. UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru potwierdzenie poprawnego złożenia zeznania do systemu e-deklaracje. Uwierzytelnienie - sprawdzenie tożsamości jednostki. Weryfikacja bezpiecznego podpisu elektronicznego (wg UoPE) - czynności, które pozwalają na identyfikację osoby składającej podpis elektroniczny, oraz pozwalają stwierdzić, że podpis został złożony za pomocą danych służących do składania podpisu elektronicznego przyporządkowanych do tej osoby, a także, że dane opatrzone tym podpisem nie uległy zmianie po złożeniu podpisu elektronicznego. MXEDKV2013.1P0001

11 Przygotowanie programu do pracy Przygotowanie programu Symfonia e-deklaracje do pracy ma bardzo duży wpływ na późniejszą efektywną i bezproblemową pracę z dokumentami elektronicznymi. Program Symfonia e-deklaracje jest aktywowany na stanowisko. Dla wersji DEMO program ma przez 60 dni pełną funkcjonalność, ale deklaracje są wysyłane na bramkę testową i nie jest możliwe korzystanie z wyboru Zgłoszenie problemu widniejącego na liście menu Pomoc. Po upływie tego czasu program pozwala tylko zapisać e-deklarację oraz dodać miejsce zapisu e-deklaracji. Wersja pełna, ale nieaktywowana działa z pełną funkcjonalnością i współpracuje z produkcyjną bramką przez 60 dni. Po aktywacji pełna funkcjonalność powraca. Taki sposób działania pozwala na zakup licencji tylko dla stanowisk, z których e-deklaracje będą zarządzane i jednocześnie na integrację innych stanowisk tylko w zakresie generowania nowych deklaracji. Instalacja, konfiguracja programu i aplikacji z nim współpracujących w dużej mierze zależy od sposobu zarządzania firmą. Generalnie możemy wyodrębnić dwa systemy: praca na pojedynczej stacji roboczej i praca w sieci rozproszonej. Pojedyncze stanowisko Jest to najprostszy sposób współpracy programu z aplikacjami finansowo-księgowymi i kadrowopłacowymi. Wszystkie aplikacje są zainstalowane na tym samym stanowisku i całość procesu generowania i zarządzania e-deklaracjami odbywa się na tej samej maszynie. Tam także deklaracje są składowane i przechowywane. Z uwagi na brak automatycznego systemu archiwizacji e-deklaracji należy pamiętać o zabezpieczeniu plików na niezależnym nośniku zgodnie z zasadami zabezpieczania danych. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy dane stacji roboczej nie są systematycznie archiwizowane. Przy pracy jednostanowiskowej możemy wyróżnić dwa przypadki: na stacji pracuje jedna osoba, która zarówno generuje i przesyła z aplikacji finansowo-księgowych lub kadrowo-płacowych e-deklaracje, jak również nimi później zarządza, oraz gdy na stacji pracuje kilka osób i jest określony zakres zadań i poziomów dostępu do operacji. W obu przypadkach instalacja i aktywacja programu przebiega identycznie. Program należy zainstalować na stacji, a następnie w ciągu 60 dni aktywować. Szczegółowe informacje na temat instalacji, aktywacji i rejestracji programu znajdują się na dysku instalacyjnym programu oraz w dokumentacji elektronicznej zainstalowanej z programem w pliku Aktywacja.

12 3 2 Podręcznik użytkownika Symfonia e-deklaracje Różne są jedynie uprawnienia użytkowników w poszczególnych aplikacjach lub do poszczególnych operacji oraz być może miejsce składowania e-deklaracji. Informacja o ustalaniu poziomów uprawnień znajduje się w dokumentacji do poszczególnych aplikacji. Konfiguracja katalogów W celu wysłania przygotowanej e-deklaracji należy ją (plik XML-owy o strukturze określonej dla składanych deklaracji elektronicznych) umieścić w katalogu docelowym, tam gdzie deklaracje generowane w aplikacjach będą dostępne dla osoby, która ma uprawnienia do ich podpisywania i wysyłania. W konfiguracji, w której program e-deklaracje jest zainstalowany i aktywowany na tym samym stanowisku roboczym, na którym są generowane deklaracje elektroniczne z modułu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego Systemu Forte lub programów Symfonia: Finanse i Księgowość, Mała Księgowość, Kadry i Płace określenie warunków współpracy ogranicza się do ustawienia wspólnej ścieżki dostępu do katalogu głównego, w którym będą przechowywane e-deklaracje oraz pliki z nimi powiązane. Po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu programu e-deklaracje pojawia się okno informacyjne, że nie określono miejsca zapisu e-deklaracji. Rys. 3-1 Symfonia e-deklaracje Komunikat informujący o braku określonego miejsca do zapisu e-deklaracji. Użytkownik może wybrać przycisk Nie, co spowoduje automatyczne ustawienie domyślnej lokalizacji przechowywania plików XML deklaracji, jako katalog z dokumentami w profilu użytkownika w podkatalogu...\sage\e-deklaracje. Wysłane deklaracje z podpisem, potwierdzeniem wysłania oraz plik potwierdzenia UPO przechowywane będą w podkatalogu...\sage\e-deklaracje\bramka. Jest to zalecane, gdy osoba generująca e-deklaracje jednocześnie nimi zarządza (sprawdza poprawność, podpisuje, wysyła, itp.). Rys. 3-2 Okno katalogów po zainstalowaniu programu Symfonia e-deklaracje. MXEDKV2013.1P0001

13 Przygotowanie programu do pracy 3 3 Rys. 3-3 Okno katalogów po eksporcie e-deklaracji firmy Demo_mkp z programu Symfonia Mała Księgowość. W przypadku, gdy z jednego stanowiska korzysta klika osób np. jedna generuje e-deklaracje, a inna nimi zarządza, należy określić wspólne miejsce przechowywania deklaracji elektronicznych. W tym wypadku należy wybrać przycisk Tak. W oknie Ustawienia określa się tylko główny katalog (root), w którym zostaną zapisane wszystkie e-deklaracje dla danej instalacji. Nie jest konieczne oddzielne podawanie katalogu dla plików wymiany z bramką. Program będzie zapisywał je w podkatalogu Bramka utworzonym w katalogu, w którym znajduje się odpowiadająca im e-deklaracja. Rys. 3-4 Okno Ustawienia - domyślne ścieżki zapisu e-deklaracji. Dla efektywniejszego zarządzania dokumentami, generowane w aplikacjach deklaracje nie są zapisywane bezpośrednio w podanym przez użytkownika katalogu, lecz w utworzonych przez program e-deklaracje podkatalogach. Dwupoziomowa struktura podkatalogów jest tworzona automatycznie z parametrów podawanych przez moduł finansowo-księgowy i kadrowo-płacowy Systemu Forte oraz programy Symfonia: Finanse i Księgowość, Mała Księgowość, Kadry i Płace podczas tworzenia e-deklaracji. Poziom pierwszy to skrót firmy lub grupy firm, z której generowana jest deklaracja, a drugi to kod programu, który ją wygenerował (MKP, FKF, itd.). Występujące w kodzie firmy znaki specjalne zostaną zastąpione w nazwie katalogu dla e-deklaracji podkreśleniami. Przykładowo nazwa katalogu dla e-deklaracji firmy o kodzie PHU Valimid będzie miała wygląd: PHU _Valimid_.

14 3 4 Podręcznik użytkownika Symfonia e-deklaracje Zintegrowana współpraca programu e-deklaracje z modułem finansowo-księgowym i kadrowo płacowym Systemu Forte oraz programami Systemu Symfonia została szczegółowo opisana w dokumentacji tych modułów i programów. W dowolnym momencie można zmienić miejsce składowania e-deklaracji. Aby zmienić miejsce składowania i przechowywania deklaracji należy w oknie głównym programu wybrać z menu Narzędzia polecenie Ustawienia lub wskazać przycisk widocznym na pasku narzędziowym. Rys. 3-5 Okno główne programu e-deklaracje - wybór Ustawienia z menu Narzędzia. W oknie Ustawienia można wybrać inną lokalizację składowania plików z deklaracjami. Po zaakceptowaniu modyfikacji pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie wyboru oraz komunikatem o możliwych skutkach zmiany lokalizacji. Rys. 3-6 Okno z komunikatem informującym o skutkach zmiany miejsca zapisu e-deklaracji. Wybierając przycisk Nie można zrezygnować z wprowadzania zmiany miejsca zapisu i powrócić do poprzedniego stanu. MXEDKV2013.1P0001

15 Przygotowanie programu do pracy 3 5 UWAGA Wybierając opcje Tak należy liczyć się z możliwością utraty informacji o wygenerowanych deklaracjach w aplikacjach zintegrowanych z programem e-deklaracje. Zmiana lokalizacji spowoduje również, że deklaracje składowane w poprzednim miejscu nie będą widoczne w programie. Jeżeli musimy zmienić miejsce składowania deklaracji, a nie chcemy utracić powiązań w modułach i programach należy zakończyć pracę tych modułów na wszystkich stanowiskach współpracujących z programem e-deklaracje. Następnie należy przekopiować do nowej lokalizacji dane z katalogu głównego programu e-deklaracje wraz ze strukturą katalogów. Po przekopiowaniu danych należy uruchomić na wszystkich stanowiskach program e-deklaracje, a następnie zmienić na każdym ze stanowisku lokalizację na nową. Należy pamiętać o zachowaniu praw do katalogu głównego (Root) dla wszystkich użytkowników uprawnionych do pracy z programem. Dopiero wtedy można uruchomić programy i moduły na wszystkich stanowiskach. Zmianę miejsca lokalizacji na stanowiskach roboczych można przeprowadzić również po wygaśnięciu aktywacji programu. Otwierając program po wygaśnięciu aktywacji pojawi się komunikat: Rys. 3-7 Komunikat o wygaśnięciu aktywacji czasowej. Po wybraniu przycisku OK otworzy się okno Informacje o aktywacji (Rys. 3-8), w którym można zarejestrować program, aktywować stację roboczą, zmienić licencję. Procedury te są dokładnie opisane w pliku Aktywacja znajdującym się w dokumentacji elektronicznej zainstalowanej z programem. Rys. 3-8 Okno Informacje o aktywacji.

16 3 6 Podręcznik użytkownika Symfonia e-deklaracje Wybranie przycisku OK spowoduje pojawienie się okna komunikatu: Rys. 3-9 Komunikat z propozycją zmiany lokalizacji składowania e-deklaracji. Wybór przycisku Tak otwiera okno Ustawienia, w którym można zmienić lokalizację składowania deklaracji. UWAGA Zmiana folderu z deklaracjami spowoduje, że deklaracje w dotychczasowej lokalizacji nie będą widoczne w programie. Może również spowodować utratę informacji o wygenerowanych deklaracjach w aplikacjach zintegrowanych z programem Symfonia e-deklaracje. Po zmianie lokalizacji pojawi się komunikat: Rys Komunikat potwierdzający zmianę lokalizacji składowania e-deklaracji. Po wybraniu przycisku OK program zakończy działanie, ale serwis zintegrowany z aplikacjami będzie działał przesyłając deklaracje do nowej lokalizacji. W oknie Ustawienia określa się miejsce, do którego mają być przesłane e-deklaracje. Rys Okno Ustawienia wybór bramki, na którą będą wysyłane deklaracje. W pełnej, aktywowanej wersji programu możliwy jest wybór bramki, na którą chcemy wysłać deklaracje. Może być to Bramka Ministerstwa Finansów służąca do celów produkcyjnych, na którą przesyła się e-deklaracje w normalnym trybie lub Bramka testowa, służąca celom testowym i ćwiczebnym. MXEDKV2013.1P0001

17 Przygotowanie programu do pracy 3 7 Po wybraniu Bramki testowej i próbie wysłania deklaracji program wyświetla komunikat z pytaniem: Rys Okno z prośbą o potwierdzenie zamiaru wysłania wybranej deklaracji na bramkę testową. Jeżeli zatwierdzi się wybór przyciskiem Tak, deklaracja zostanie przesłana na bramkę testową. UWAGA Deklarację przesłaną na bramkę testową Ministerstwo Finansów uważa się za niewysłaną. Jeżeli deklaracja ma być wysłana na bramkę produkcyjną należy wybrać Nie, a następnie zmienić w oknie Ustawienia bramkę na: Bramka Ministerstwa Finansów. Wersje demonstracyjne i edukacyjne programu mogą wysyłać deklaracje tylko na bramkę testową. W tym przypadku, wybór w oknie ustawień opcji Bramka Ministerstwa Finansów poskutkuje pojawieniem się komunikatu, iż posiadana licencja nie pozwala na wysyłanie e-deklaracji na bramkę Ministerstwa Finansów. Konieczna jest wówczas zmiana ustawień bramki. Rys Okno z informacją o ograniczeniach wersji programu. Upłyniecie limitu czasu pracy na danym stanowisku uniemożliwi wysyłanie e- deklaracji oraz ich potwierdzanie z obu bramek.

18 3 8 Podręcznik użytkownika Symfonia e-deklaracje W oknie Ustawienia określa się również sposób weryfikacji składanych e-deklaracji. Ustawienia zostaną zapamiętane dla Użytkownika wprowadzającego zmiany. Rys Okno Ustawienia - wybór rodzaju weryfikacji e-deklaracji. Jeśli Użytkownik posiada podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, to wybiera opcje weryfikacji: Podpisu kwalifikowanego. Jeżeli wysyłane e-deklaracje będą weryfikowane za pomocą danych autoryzacyjnych, to należy wskazać opcję drugą: Danych autoryzujących. Autentyczność deklaracji/wniosku elektronicznego oparty jest wówczas na zestawie następujących cech informacyjnych podatnika składającego zeznanie: identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniej niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość 0 (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniej niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń. MXEDKV2013.1P0001

19 Przygotowanie programu do pracy 3 9 Praca z programem Symfonia e-deklaracje w strukturze sieciowej Przy pracy w sieci, gdzie moduły i programy są zainstalowane na różnych stanowiskach zalecaną metodą działania jest instalacja programu e-deklaracje na wszystkich stanowiskach, na których będą generowane deklaracje, niezależnie czy zarządzanie tymi deklaracjami będzie prowadzone na tych stacjach, czy nie. Instalując program Symfonia e-deklaracje należy wprowadzić na wszystkich stanowiskach numer seryjny przyporządkowany firmie, natomiast aktywować program tylko na tych stanowiskach, na których będzie on używany, jako oddzielna aplikacja. Mogą to być stanowiska zupełnie inne niż te z aplikacjami, albo te same. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia pracę nie zwiększając kosztów, gdyż nie ma obowiązku kupowania tylu licencji, ile jest stanowisk aplikacji, które chcemy zintegrować. UWAGA Nie należy instalować wersji DEMO do celów produkcyjnych, ponieważ ta wersja programu współpracuje z bramką testową, a nie bramką produkcyjną Ministerstwa Finansów. Deklarację przesłaną na bramkę testową uważa się za niewysłaną. Po upływie 60 dni od instalacji program e-deklaracje na stanowiskach nieaktywowanych przestanie działać, natomiast zintegrowany serwis tej aplikacji dalej będzie umożliwiał dodawanie nowych e-deklaracji, usuwanie, otwieranie formatki i pokazywanie listy deklaracji. Nie będzie jednak możliwe podpisywanie oraz współpraca z bramką (wysyłanie i odbieranie potwierdzeń oraz statusów) z tych końcówek. Żeby móc współpracować z bramką i uruchamiać program e-deklaracje konieczna jest aktywacja stanowiska. Sposób aktywacji programu nie zmienia się, sprzedawana jest licencja na stanowisko. W przypadku pracy wielostanowiskowej, gdzie są zarówno stanowiska generujące deklaracje, generujące i zarządzające e-deklaracjami, jak i tylko zarządzające, należy określić wspólny katalog składowania dokumentów. Najlepszym rozwiązaniem byłby katalog na dysku sieciowym, który jest cyklicznie archiwizowany. Zapewni to bezpieczeństwo przechowywanym dokumentom. Sposób tworzenia katalogów opisano w poprzednim podrozdziale. Jeśli na stanowisku nie zainstalowano programu e-deklaracje (nie ma obiektu COM) to aplikacje finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe Sage będą działać tak jak dotychczas w trybie niezintegrowanym. Czyli aplikacja będzie zapisywać XML-e deklaracje w miejscu wskazanym przez użytkownika. Tryb pracy niezintegrowany, gdzie na stanowiskach generujących e-deklaracje nie jest instalowany program e-deklaracje, a zarządzanie wygenerowanymi deklaracjami odbywa się na oddzielnej stacji roboczej jest możliwy, aczkolwiek niezalecany i niewspierany. W takim przypadku dobrze byłoby w miejscu składowania deklaracji odtworzyć strukturę katalogów przedstawioną w poprzednim rozdziale. Pozwoli to na sprawne zarządzanie e-deklaracjami z poziomu programu e-deklaracje, pomimo braku integracji. Przykład W firmie Supernowa prowadzi się dużo rozliczeń zarówno finansowo-księgowych jak i kadrowopłacowych. Rozliczenia prowadzone są w oparciu o moduły i programy firmy Sage. Wszystkie aplikacje są w wersji lub wyższej, z wyjątkiem programu Symfonia Mała Księgowość, która jest w wersji 2010.a lub wyższej. W związku z prowadzoną działalnością musi przesyłać wiele dokumentów do Urzędów Skarbowych. Aby usprawnić proces przesyłanie tych dokumentów zakupiła program e-deklaracje przesyłający te deklaracje w formie elektronicznej bezpośrednie do bramki Ministerstwa Finansów. W firmie jest działająca sieć komputerowa, do której podłączone są wszystkie stanowiska robocze. Na części tych stanowisk pracuje dział finansowo-księgowy generując e-deklaracje dla tego obszaru działania. Główna księgowa podpisuje, wysyła deklaracje i odbiera potwierdzenia, ale równocześnie generuje niektóre e-deklaracje. Niezależnie w dziale kadrowo-płacowym generowane są deklaracje dla tego obszaru działalności, a dyrektor Działu Personalnego podpisuje wygenerowane tam deklaracje. Zarząd firmy zdecydował o rozdzielności działań obu działów.

20 3 10 Podręcznik użytkownika Symfonia e-deklaracje W tym przypadku firma powinna zakupić dwie licencja na stanowiska, jedną dla Głównej Księgowej, drugą dla dyrektora Działu Personalnego. Programy powinny zostać zainstalowane na tych stanowiskach, a następnie aktywowane. Na wszystkich pozostałych stanowiskach powinny zostać zainstalowane pełne wersje programu, ale bez aktywacji. Zgodnie z wolą Zarządu deklaracje z obszaru finansowo-księgowego powinny znaleźć się w innej lokalizacji niż deklaracje działu kadrowo-płacowego, należy więc, konfigurując programy, wybrać różne miejsca składowania deklaracji. Dla bezpieczeństwa danych wybieramy dysk sieciowy, którego dane są systematycznie archiwizowane. Na stanowisku pracy Głównej Księgowej uruchamiamy program Symfonia e-deklaracje i wybieramy Ustawienia, aby wprowadzić wybraną lokalizację np.: Rys Okno Ustawienia miejsce składowania e-deklaracji finansowo-księgowych. Gdzie sieć\dane\finanse_ksiegowosc jest miejscem sieciowym dla składowania deklaracji finansowo-księgowych przez program e-deklaracje. Dokładnie takie same ustawienia wybieramy na stanowiskach, na których będą generowane deklaracje finansowo-księgowe. Następnie powtarzamy te czynności dla stanowiska dyrektora Działu Personalnego i stanowisk kadrowo-płacowych wybierając jednak inną lokalizację (Rys. 3-16). Rys Okno Ustawienia - miejsce składowania e-deklaracji kadrowo-płacowych. Dla modelu wielostanowiskowego danej firmy wygenerowanie pierwszej e-deklaracji w programie automatycznie stworzy strukturę składowanie deklaracji dla tego programu lub modułu w określonej przez nas lokalizacji. Wszystkie później generowane deklaracje będą w tej strukturze przechowywane. MXEDKV2013.1P0001

21 Przygotowanie programu do pracy 3 11 Przykładowo dla e-deklaracji finansowo-księgowych w przykładowej firmie będzie to: sieć\dane\finanse_ksiegowosc\supernowa\fk\ Zaś dla e-deklaracji kadrowo-płacowych w przykładowej firmie będzie to: sieć\dane\kadr_place\supernowa\kd\ Przy takich ustawieniach programów osoby pracujące w dziale finansowo-księgowym będą widziały tylko deklaracje wygenerowane w swoim dziale. To samo odnosi się do działu kadrowo-płacowego. Jeżeli jedna z osób upoważnionych do podpisywania i wysyłania e-deklaracji w firmie np. dyrektor Działu Personalnego jest na urlopie, to druga (Główny Księgowy), jeżeli ma odpowiednie uprawnienia może, zmieniając katalog, zarządzać deklaracjami z innego obszary, w tym wypadku kadrowopłacowego. UWAGA Należy tylko pamiętać, że zmieniając katalog wszystkie wygenerowane w tym czasie deklaracje przez tą osobę będą składowane w tym katalogu. Konfiguracja zapory sieciowej Ze stacji roboczej, na której ma działać Symfonia e-deklaracje musi istnieć możliwość połączenia się z następującymi adresami: https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl/uslugi/dokumenty/ https://test-bramka.edeklaracje.gov.pl/uslugi/dokumenty/ Ustawienia sieciowe dla programu e-deklaracji decydujące o połączeniu bezpośrednim lub z użyciem serwera Proxy pobierane są z ustawień Opcji internetowych przeglądarki Microsoft Internet Explorer. W celu pobierania plików.xsd przy walidacji plików.xml, musi być odblokowany protokół http. Aby protokoły https (z użyciem szyfrowania SSL) oraz http (bez szyfrowania) mogły funkcjonować, do wyjątków zapory należy dodać porty o numerach 443 oraz 80. Program Symfonia e-deklaracje jest zgodny z wymaganiami systemu e-deklaracje opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów wersja 1.8. Szczegółowe informacje zawierające opisy techniczne ustawień umożliwiających połączenia znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów:

22 3 12 Podręcznik użytkownika Symfonia e-deklaracje MXEDKV2013.1P0001

23 Zarządzanie e-deklaracjami Filtrowanie i sortowanie e-deklaracji Po uruchomieniu programu Symfonia e-deklaracje pojawia się okno Filtr e-deklaracji (Rys. 4-1). Rys. 4-1 Okno Filtr e-deklaracji. Filtr pozwala na efektywne wyszukiwanie e-deklaracji w zależności od zadanych warunków wyszukiwania. Przy ustawieniach pokazanych na powyższym rysunku pokażą się wszystkie e-deklaracje, które znajdują się w katalogu głównym (Root) określonym w trakcie instalacji i konfiguracji programu, jak również w podkatalogach, niezależnie od firmy, dla której były generowane, modułu, w jakim były

24 4 2 Podręcznik użytkownika Symfonia e-deklaracje utworzone, NIP-u podatnika, typu deklaracji, celu złożenia, okresu, dla jakiego zostały wygenerowane czy statusu w procesie przesyłania. W oknie Filtr e-deklaracji można zdefiniować warunki, dla jakich w oknie e-deklaracje pojawią się lub mają się nie pojawić deklaracje. Zbiór deklaracji W tym polu można określić firmę lub grupę firm (dla MKP), której deklaracje mają pojawić się w oknie głównym programu Symfonia e-deklaracje. Jest to również nazwa katalogu, gdzie znajduje się folder z e-deklaracjami dla tej firmy. Moduł Tu można określić moduł lub program, z którego będą wybierane deklaracje, które mają pojawić się w oknie. Jest to jednocześnie nazwa folderu z e-deklaracjami. NIP podatnika Podczas pracy z programem w tym polu można wpisać lub wybrać z listy NIP podatnika/płatnika, dla którego były generowane deklaracje. Typ deklaracji W tym polu można określić typ deklaracji, jakie chcemy zobaczyć w oknie (np. VAT-7). Cel złożenia Tu można określić cel złożenia deklaracji: złożenie informacji lub korekta informacji. Rok W tym polu można wpisać lub wybrać z listy rok, z którym związane mają być deklaracje w oknie. Kwartał W tym polu wyboru można zaznaczyć kwartał, z którym mają być związane deklaracje. Miesiące W tym polu wyboru można zaznaczyć miesiąc, z którym mają być związane deklaracje. Wszystkie Wybór tego przycisku powoduje wybór pełnego zakresu czasowego (zaznaczenie wszystkich pól). Wyczyść Wybór tego przycisku powoduje wyczyszczenie wszystkich pól i ułatwia wybór konkretnego przedziału czasowego, z jakim związane są deklaracji, które mają pojawić się w oknie. Status deklaracji Te pola pozwalają wyświetlić na liście deklaracje o określonym statusie w trakcie procesu przesyłania e-deklaracji: Poprawne, Podpisane, Wysłane, Potwierdzone. Jest to pole trójstanowe: Taki wygląd pola znaczy, że będą wyświetlane wszystkie deklaracje o danym statusie, niezależnie od ich stanu. Taki wygląd pola znaczy, że będą wyświetlane tylko deklaracje, które mają ten status. Taki wygląd pola znaczy, że nie będą wyświetlane deklaracje o danym statusie. Jeżeli nie wybrano żadnego filtru, to w oknie pojawią się wszystkie deklaracje wygenerowane w programach i przesłane do programu Symfonia e-deklaracje. MXEDKV2013.1P0001

25 Zarządzanie e-deklaracjami 4 3 Rys. 4-2 Okno programu Symfonia e-deklaracje z listą e-deklaracji. W poszczególnych kolumnach są wyświetlane dane identyfikujące deklarację: Nazwa deklaracji Nazwa identyfikująca deklaracje w programie. Przed nazwą będą się pojawiać ikonki opisujące stan deklaracji: Deklaracja niepoprawna. Opis błędów znajduje się w oknie informacji o e-deklaracji w polu tekstowym Status. Deklaracje poprawna. Deklaracja podpisana. Deklaracja wysłana. Deklaracja została potwierdzona. Deklaracja odrzucona. Zbiór Dla jakiej grupy firm została wygenerowana deklaracja. Moduł Z jakiego programu deklaracja została wygenerowana. Rodzaj W tej kolumnie pojawia się identyfikator rodzaju deklaracji. Za okres Data za jaki okres nastąpiło rozlicznie. Cel Określa cel wygenerowania deklaracji: czy jest to złożenie deklaracji, czy też korekta. Nazwa płatnika/podatnika Identyfikuje płatnika lub podatnika w imieniu, którego jest składana deklaracja. NIP Numer NIP-u podatnika lub płatnika.

26 4 4 Podręcznik użytkownika Symfonia e-deklaracje Podpisana Znak OK w tej kolumnie informuje, że deklaracja została prawidłowo podpisana. Wysłana Znak OK w tej kolumnie informuje, że deklaracja została prawidłowo wysłana. Kiedy wysłana Data wysłania deklaracji. Potwierdzona Znak OK w tej kolumnie informuje, że deklaracja została prawidłowo potwierdzona. Status W tej kolumnie pojawia się informacja o obecnym statusie e-deklaracji w procesie przesyłania. Klikając w nagłówek kolumny można sortować deklaracje na liście, co ułatwia ich grupowanie w celu wykonywania dalszych operacji. UWAGA Po wskazaniu kursorem myszy na nazwę deklaracji na liście program podaje status wybranej e-deklaracji wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wyświetlonego statusu. Zarządzanie e-deklaracjami Odświeżanie listy e-deklaracji Aby być pewnym, że wszystkie deklaracje, na których będą wykonywane operacje znajdują się na liście w oknie programu e-deklaracji należy odświeżyć listę deklaracji używając przycisku. Sprawdzanie poprawności e-deklaracji Przed podpisaniem i wysłaniem deklaracji warto sprawdzić jej poprawność oraz zgodność ze schemą poprzez zaznaczenie na liście odpowiedniej e-deklaracji i użycie przycisku [Ctrl+K] lub wybrać polecenie Sprawdź z menu podręcznego. Program sprawdzi poprawność. Jeżeli deklaracja jest poprawna to przy dokumencie pojawi się ikona i będzie można ją podpisać oraz wysłać. Jeżeli e-deklaracja jest niepoprawna, to poprzedzona będzie ikoną, a deklarację należy poprawić. Wybierając Szczegóły deklaracji [CTRL+Enter] na zakładce Ogólne w polu Status będą znajdowały się informacje dlaczego danej deklaracji nie można podpisać. Usuwanie deklaracji W przypadku, gdy deklaracja zawiera błędy lub jest niezgodna ze schematem, można ją usunąć, a następnie wygenerować poprawną. Aby usunąć deklarację należy w oknie e-deklaracja zaznaczyć ją na liście, a następnie użyć przycisku [Ctrl+D] lub wybrać polecenie Usuń z menu podręcznego. Nie można usunąć e-deklaracji, która została podpisana, wysłana i potwierdzona. W takim przypadku należy wygenerować deklaracje w formie korekty, sprawdzić jej poprawność, podpisać, wysłać i potwierdzić. Usuwanie e-deklaracji poprzedzone jest komunikatem a proces usuwania należy potwierdzić przyciskiem Tak. Podpisywanie e-deklaracji Po pojawieniu się na liście wybranej deklaracji należy ją zaznaczyć i wskazać przycisk lub wybrać polecenie Podpisz z menu podręcznego. [Ctrl+S] W zależności od wybranego w ustawieniach sposoby weryfikacji e-deklaracji pojawi się okno Wybór certyfikatu lub okno Dane autoryzujące. W sytuacji, gdy Użytkownik zdecydowała się na weryfikację deklaracji danymi autoryzacyjnymi pojawia się okno Dane autoryzacyjne (Rys.4-3), w którym należy uzupełnić dane identyfikujące. Auten- MXEDKV2013.1P0001

27 Zarządzanie e-deklaracjami 4 5 tyczność deklaracji/wniosku elektronicznego następuje w tym przypadku w oparciu o następujący zestaw cech informacyjnych podatnika: identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniej niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość 0 (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniej niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń. Rys. 4-3 Okno Dane autoryzacyjne. Podczas wysyłania kolejnych e-deklaracji będzie wyświetlane okno Dane autoryzacyjne. Użytkownik weryfikuje poprawność danych podmiotu. Chcąc przejść do dalszego etapu wysyłania deklaracji potwierdza to przyciskiem Dalej. UWAGA Podpisując e-deklarację danymi autoryzacyjnymi należy zwrócić uwagę na wielkość liter w polach Imię i Nazwisko. Wielkość liter w podpisie musi być zgodna z danymi w pliku xml - dane widoczne są również na zakładce Szczegóły. Niezgodność owych informacji poskutkuje negatywną weryfikacją podpisu niekwalifikowanego. Wprowadzone dane autoryzacyjne podatnika/płatnika zostaną zapamiętane, a jedynie co roku będzie występowała konieczność zmiany kwoty dotyczącej zeznania podatkowego. Jeśli w ustawieniach został wybrany sposób weryfikacji e-deklaracji za pomocą podpisu kwalifikowanego, to podczas wysyłania e-deklaracji wyświetli się okno Wybór certyfikatu. W oknie tym określa się sposób uwierzytelnienia wysyłanej e-deklaracji. Do wyboru są trzy metody uwierzytelniania: poprzez pobranie certyfikatu z Magazynu Certyfikatu, wskazanie pliku zawierającego certyfikat i import certyfikatu z czytnika.

28 4 6 Podręcznik użytkownika Symfonia e-deklaracje Podpisywanie deklaracji przy pomocy certyfikatu z Magazynu Certyfikatów Aby użyć certyfikatu uwierzytelniającego znajdującego się w magazynie certyfikatów należy określić jego lokalizację. Jeżeli magazyn certyfikatów znajduje się w obszarze publicznym lokalnego komputera, należy wybrać z listy Lokalny komputer, jeżeli zaś znajduje się w obszarze prywatnym zalogowanej osoby, trzeba wybrać lokalizację Użytkownika. W polu Magazyn należy wybrać typ magazynu, w którym przechowywane są certyfikaty. W polu Certyfikat trzeba wybrać certyfikat, który będzie uwierzytelniał przesyłane deklaracje elektroniczne. Rys. 4-4 Okno Wybór certyfikatu - zakładka Magazyn Certyfikatów z wybranym certyfikatem do podpisu. Przepisy prawa wymagają, aby osoba podpisująca obejrzała i zaakceptowała dokument, który podpisuje. Użycie przycisku Dalej otworzy okno z podglądem dokumentu. MXEDKV2013.1P0001

29 Zarządzanie e-deklaracjami 4 7 Rys. 4-5 Podgląd e-deklaracji przed podpisaniem. Aby podpisać deklaracje należy użyć przycisku Podpisz. Można zrezygnować z podpisania e-deklaracji używając przycisku Anuluj.

30 4 8 Podręcznik użytkownika Symfonia e-deklaracje W zależności od posiadanego oprogramowania systemowego do zarządzania certyfikatami mogą się pojawić różne okna logowania do certyfikatu. Przykładowo: Rys. 4-6 Okno logowania do certyfikatu przy pomocy oprogramowania pro centrum CardManager. Rys. 4-7 Okno logowania do certyfikatu przy pomocy oprogramowania CryptoCard Suite. W obu przypadkach mechanizm jest podobny, należy wprowadzić PIN i wybrać OK. Po pozytywnej autoryzacji w oknie programu, w kolumnie Podpisana pojawi się sygnatura OK, a w kolumnie Status będzie widniało słowo Podpisana. Podpisywanie deklaracji za pomocą pliku z certyfikatem Aby użyć certyfikatu zawartego w pliku należy wybrać zakładkę Plik, a następnie wpisać w polu Wskaż plik zawierający certyfikat ścieżkę dostępu do tego pliku. Można również użyć przycisku Przeglądaj i w oknie Otwieranie wyszukać plik certyfikatu. Plik może zawierać hasło zabezpieczające dostęp do certyfikatu. W takim przypadku należy wpisać je w pole Hasło. MXEDKV2013.1P0001

31 Zarządzanie e-deklaracjami 4 9 Rys. 4-8 Okno Wybór certyfikatu - zakładka Plik, na której następuje wybór certyfikatu. Po wpisaniu hasła należy użyć przycisku Dalej. Podpisywanie deklaracji przy pomocy certyfikatu z czytnika kart Jeżeli posiadamy certyfikat zapisany na karcie elektronicznej należy wybrać trzecią metodę. Dla prawidłowego przeprowadzenie tego procesu musi być zainstalowany w systemie czytnik kart chipowych. Proces instalacji czytnika trzeba przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli czytnik został prawidłowo zainstalowany, należy włożyć do niego kartę z zapisanym certyfikatem i wybrać w oknie Wybór certyfikatu zakładkę Czytnik. Rys. 4-9 Okno Wybór certyfikatu - zakładka Czytnik.

32 4 10 Podręcznik użytkownika Symfonia e-deklaracje Po użyciu przycisku Importuj z czytnika pojawi się okno Wybierz token. Rys Okno Wybierz token. W oknie tym można wybrać token, czyli urządzenie elektroniczne służące do uwierzytelnienia przesyłu e-deklaracji. Jeżeli panel Tokeny, pomimo włożenia karty pozostaje puste, należy ponownie włożyć kartę, a następnie użyć przycisku Odśwież. Zaznaczenie pola wyboru Pokaż tylko czytniki zawierające karty powoduje wyświetlenie tylko tych czytników, które mają prawidłowo włożone i odczytane karty. Po wybraniu tokenu, z którego ma być pobrana certyfikat należy wybrać przycisk OK. Rys Okno Wybierz certyfikat. W tokenie może być zapisanych kilka certyfikatów, które zostaną wyświetlone w formie listy. Należy wybrać właściwy certyfikat, a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem OK. MXEDKV2013.1P0001

33 Zarządzanie e-deklaracjami 4 11 Rys Okno Wprowadź PIN do karty. W oknie Wprowadź PIN do karty dla bezpieczeństwa autoryzuje się dostęp do tokenu numerem kodu PIN. Po wprowadzeniu numeru PIN, zaakceptowaniu operacji przyciskiem OK i pozytywnej autoryzacji, w oknie listy e-deklaracji w kolumnie Podpisana pojawi się sygnatura OK, a przy deklaracji pojawi się ikonka. Podpisywać można również deklaracje niesprawdzone. Program automatycznie weryfikuje poprawność deklaracji. Jeżeli deklaracja zawiera błędy to pojawi się przed nią ikona. Wysyłanie e-deklaracji do Urzędu Skarbowego Aby wysłać podpisaną deklarację do Urzędu Skarbowego, należy zaznaczyć ją na liście e-deklaracji, a następnie użyć przycisku [Ctrl+W] lub wybrać polecenie Wyślij z menu Narzędzia. Jeżeli proces wysyłania deklaracji przebiegł prawidłowo, to w kolumnie Wysłana powinno pojawić się OK, a w kolumnie Kiedy wysłana data i godzina wysłania, zaś przy deklaracji pojawi się ikonka. Może się zdarzyć, że przy walidacji pliku XML przed wysłaniem deklaracji lub pobraniem UPO system poprosi użytkownika o autoryzację do serwera Proxy. Rys Okno autoryzacji do serwera Proxy. W takim przypadku należy się autoryzować w systemie wpisując swój login i hasło domenowe. W wyniku przesłania dokumentu do systemu, osoba wysyłająca otrzymuje zwrotnie numer referencyjny dokumentu (identyfikator), numer statusu i opis statusu. Wszystkie te informacje można obejrzeć w oknie listy e-deklaracji. Potwierdzanie przyjęcia e-deklaracji Aby uzyskać potwierdzenie przyjęcia deklaracji przez Urząd Skarbowy, należy zaznaczyć deklarację [CTRL+N] lub wybrać polecenie Potwierdź z menu Narzę- na liście, a następnie użyć przycisku dzia.

34 4 12 Podręcznik użytkownika Symfonia e-deklaracje W wyniku potwierdzenia przyjęcia deklaracji do systemu, osoba wysyłająca otrzymuje potwierdzenie z numerem i opisem statusu oraz dokument UPO w formacie XML z potwierdzeniem przyjęcia. Przy deklaracji pojawi się ikonka, a w kolumnie Status informacja Potwierdzona. Wszystkie te wiadomości można obejrzeć w oknie e-deklaracji. Rys Okno programu z listą e-deklaracji o statusie Potwierdzona. MXEDKV2013.1P0001

35 Zarządzanie e-deklaracjami 4 13 Okno informacji o stanie e-deklaracji Okno informacji o stanie e-deklaracji pozwala przeprowadzić wszystkie opisane wcześniej operacje związane z przesyłaniem deklaracji elektronicznej, a dodatkowo umożliwia obejrzenie szczegółowych informacji związanych z wybraną deklaracją i jej stanem w danym momencie. Okno pojawia się w programie po podwójnym kliknięciu na wybranej deklaracji, zaznaczeniu wybranej e-deklaracji i użyciu ikonki [Ctrl+Enter], lub wybraniu polecenia Szczegóły z menu podręcznego. W oknie deklaracji, podobnie jak w oknie głównym programu można wykonać wszystkie operacje związane z wybraną deklaracją: sprawdzić jej poprawność, usunąć, podpisać i wysłać deklaracje oraz otrzymać potwierdzenie przesłania. Rys Okno informacji o e-deklaracji panel Ogólne po wygenerowaniu e-deklaracji. W panelu Ogólne można zobaczyć nazwę deklaracji, z jaką firmą lub grupą firm jest związana oraz z jakiego modułu lub programu została wygenerowana. Tu także można ustalić, jaki jest obecny status deklaracji.

36 4 14 Podręcznik użytkownika Symfonia e-deklaracje W panelu Szczegóły można uzyskać więcej informacji związanych z deklaracją, tj.: typ deklaracji, okres, za jaki została wystawiona, cel złożenia oraz szczegółowe dane podatnika/płatnika. Rys Okno informacji o e-deklaracji panel Szczegóły. MXEDKV2013.1P0001

37 Zarządzanie e-deklaracjami 4 15 W panelu Deklaracja XML można przejrzeć zawartość pliku XML deklaracji. Rys Okno informacji o e-deklaracji panel Deklaracja XML. Po skutecznym podpisaniu e-deklaracji, w panelu Ogólne pole wyboru Deklaracja podpisana zostaje automatycznie zaznaczone oraz pojawiają się szczegółowe informacje dotyczące podpisu elektronicznego, dla deklaracji weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Po użyciu przycisku Pokaż certyfikat można obejrzeć szczegółowe dane dotyczące certyfikatu tego podpisu elektronicznego. W polu Status pojawi się informacja Deklaracja podpisana. Po wysłaniu e-deklaracji pole Deklaracja wysłana zostaje automatycznie zaznaczone. Pojawia się również informacja Urzędowego Potwierdzenia Odbioru z potwierdzeniem daty wysłania i numerem referencyjnym dla przesłanej deklaracji. W polu Status pojawia się informacja Deklaracja wysłana.

38 4 16 Podręcznik użytkownika Symfonia e-deklaracje Rys Okno informacji o e-deklaracji panel Ogólne. Po wykonaniu operacji pobrania potwierdzenia, pole Deklaracja potwierdzona zostaje automatycznie zaznaczone. Pojawi się również w polu Data wpłynięcia dzień i godzina, w których deklaracja wpłynęła do urzędu. W polu Status będzie widoczny się numer statusu z odpowiednim komentarzem. Aktualnie zwracane są następujące statusy: Niepoprawny komunikat SOAP Proszę o ponowne przesłanie dokumentu Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie Brak dokumentu Dokument w trakcie przetwarzania Dokument wstępnie przetworzony Dokument w trakcie weryfikacji podpisu Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem Dokument niezgodny ze schematem xsd Dokument wystawiony przez nieupoważniony podmiot MXEDKV2013.1P0001

39 Zarządzanie e-deklaracjami Dokument z niepoprawnym podpisem Dokument z niepoprawnym certyfikatem Dokument z odwołanym certyfikatem Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów Złożony dokument (zeznanie) bez podpisu nie może być korektą W systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim numerem NIP Weryfikacja negatywna - niezgodność danych autoryzacyjnych z danymi na dokumencie Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych Zawartość załącznika niezgodna z deklarowaną listą plików Dla tego typu deklaracji załącznik binarny nie jest dozwolony Wniosek VAT-REF wymaga przynajmniej jednej z pozycji: VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment Dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego Brak zaznaczenia celu złożenia formularza jako korekty deklaracji (zeznania) lub brak uzasadnienia przyczyny złożenia korekty deklaracji (zeznania) Weryfikacja negatywna dokument złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyć wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną. Po otrzymaniu komunikatu o statusie 200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie system zwraca UPO w formacie XML opatrzony numerem referencyjnym i sygnaturą.

40 4 18 Podręcznik użytkownika Symfonia e-deklaracje Rys Okno informacji o e-deklaracji panel UPO XML MXEDKV2013.1P0001

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Środki Trwałe

Sage Symfonia Środki Trwałe Sage Symfonia Środki Trwałe Podręcznik użytkownika Wersja 2015.a Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika Nasz Bank Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Podręcznik użytkownika programu Nasz Bank Strona 2 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MAP solutions

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop Wersja 7.0.1 Warszawa, 15.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika. Wersja 2008.1a

Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika. Wersja 2008.1a Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008.1a Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Handel premium dla WINDOWS Wersja 3.40 Spis treści II Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo